Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski"

Transkrypt

1 Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

2 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Konwent Informatyków Łopuszna

3 Główne cele projektu Centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej Umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną Elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej Skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o kontrahentach Ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców i dążenie do realizacji wysokiej jakości usług w modelu one stop shop

4 Usługi uruchomione przez CEIDG Możliwość złożenia on-line wniosku o założenie/zawieszenie/wznowienie/zmianę/zamknięcie do ewidencji działalności gospodarczej Informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG a także inne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach-osobach fizycznych wg różnych kryteriów wyszukiwania: NAZWA, NIP, REGON oraz powiązanie z informacja KRS Udostępnianie informacji o koncesjach, zezwoleniach, zakazach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej, terminie i zakresie zmian we wpisie etc

5 Karta Polaka KRUS PESEL ZUS POBYT CEIDG RDR CRP-KEP NIP Podatek KRS KRK GUS REGON

6 Przedsiębiorca może zainicjować procesy CEIDG w dowolnym Urzędzie Gminy. 6

7

8 Metody rejestracji 1 Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. 2 Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. 3 Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy. 4 Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. 5 Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. * Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

9 Partnerstwo i współpraca Gminy są głównym użytkownikiem CEIDG Gminy są oddziałami terenowymi CEIDG Gminy są sprzężeniem zwrotnym CEIDG

10 Rola gminy w obsłudze CEIDG wprowadza wnioski przedsiębiorców potwierdza wnioski anonimowe weryfikuje tożsamość przedsiębiorców udziela informacji, wzywa do uzupełnień przechowuje wnioski papierowe przenosi wpisy z ewidencji gminnych weryfikuje wątpliwości z oddziałami organów US, GUS, ZUS/KRUS

11 PL (obywatele Polscy) EOG/UE/EFTA/ art.13.ust 1 Umowy o współ.gosp. Art.13 ust 1 POBYT (Urzędy wojewódzkie) art.13 ust 2,4,5 Karta Polaka art.13 ust 2 (pkt 3) PESEL weryfikacja w bazie PESEL na równi z obywatelem RP weryfikacja w bazie PESEL, o ile posiada MG Weryfikacja prawa do prowadzenia dz.gosp. na terenie RP POBYT Weryfikacja w bazie POBYT/Urzędy wojewódzkie Karta Polaka Weryfikacja przez Radę ds. Polaków na Wschodzie W P I S

12 Wsparcie dla gmin przez MG/CEIDG aplikacja CEIDG jednolita dla wszystkich gmin aktualizowana instrukcja wypełniania CEIDG-1 aktualizowana informacja na stronie pomoc mailowa - pomoc telefoniczna - Call Center okresowy mailing z komunikatami bieżące modyfikacje i poprawki aplikacji - komunikaty szkolenia, instrukcje multimedialne, certyfikacja, upraszczanie procedur projekt UEPA raporty dla gmin możliwość sprawdzenia statusu wniosku

13 Organizacja i działanie CEIDG DAO "Prowadzi sprawy, w tym przygotowuje akty prawne, wiązane z funkcjonowaniem CEIDG (z wyłączeniem funkcjonalności technicznych systemu)..." oraz jako komórka wiodąca realizuje proces "Wydawanie decyzji i postanowień na podstawie przepisów dotyczących funkcjonowania CEIDG Punkt Informacyjny , mail: DGE "Zapewnia sprzęt i oprogramowanie, obsługę techniczną, konfigurację, rozwój oraz ochronę systemów i urządzeń teleinformatycznych w tym ST CEIDG" oraz jako komórka wiodąca realizuje proces "Obsługa Systemu Teleinformatycznego CEIDG Infolinia , mail:

14 Podstawowe kanały komunikacji Interpretacja przepisów SDG Punkt Informacyjny mail: Sprawy techniczne CEIDG Infolinia mail:

15 Usprawnienia systemu

16 Usprawnienia systemu Kolejkowanie wniosków 16

17 Usprawnienia systemu Raporty dla gmin 17

18 Plany rozwojowe CEIDG Bieżące wprowadzanie usprawnień i poprawek Rozbudowa portalu w zakresie informacji dotyczących rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Migracja, weryfikacja i uzupełnianie danych przedsiębiorców Wprowadzenie rozwiązań ułatwiających korzystanie z serwisu Wprowadzanie nowych usług

19 Plany rozwojowe CEIDG W CEIDG będą udostępniane następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach: - o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia, licencji, wpisie do rejestru działalności regulowanej - o zakazach związanych z prowadzeniem działalności - o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki - o ogłoszeniu upadłości, o wszczęciu postępowania naprawczego

20 Plany rozwojowe CEIDG Pełnomocnicy Umożliwienie dopisywania do wpisu informacji o danych pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw Udostępnienie pełnomocnikom możliwości składania wniosku CEIDG-1 drogą elektroniczną Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik.

21 Pełnomocnicy Organ przyjmujący wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy oraz zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo nie ma obowiązku weryfikacji czy pełnomocnictwo zostało ustanowione na piśmie. W związku z powyższym nie można żądać uiszczenia opłaty skarbowej od przedsiębiorcy, który zgłasza informację o udzieleniu pełnomocnictwa. Pełnomocnik ustanowiony zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) może złożyć w imieniu przedsiębiorcy wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy oraz zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo.

22 Plany rozwojowe CEIDG Umożliwienie dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS w systemie CEIDG Przygotowanie kreatora eksperckiego pomagającego wypełnić właściwy formularz

23 Plany rozwojowe CEIDG Powiązanie CEIDG z epk Udzielanie informacji o procedurach dla poszczególnych rodzajów działalności w przypadku wyboru kodu PKD powiązanego z działalnością reglamentowaną

24 Statystyki szacowana liczba przedsiębiorców (dane z CEIDG) 97 % wszystkich przedsiębiorców w Polsce to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 96 % tylu przedsiębiorców w pierwszych 6 miesiącach działania CEIDG jako formę rejestracji działalności gospodarczej wybrali złożenie wniosku za pośrednictwem urzędu gminy 4 % nie odwiedziło urzędu (pełna ścieżka on-line) LICZBA TA ROŚNIE Z MIESIĄCA NA MIESIĄC! tylu przedsiębiorców zarejestrowało się w styczniu 2012 r. w CEIDG

25

26

27 WIĘCEJ INFORMACJI

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Michał Pierzchalski Marcin Szokalski Ministerstwo Gospodarki Departament Gospodarki Elektronicznej

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

Dariusz Bogdan były Podsekretarz Stanu MG

Dariusz Bogdan były Podsekretarz Stanu MG Efekty wdrożenia CEIDG i szczególne znaczenie nowych technologii w procesie polepszania warunków prowadzenia działalności gospodarczej. CEIDG rejestr czy usługa?! historia centralizacji i odmiejscowienia

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Teleinformatyki. Informatyzacja zintegrowana w praktyce doświadczenia Ministerstwa Gospodarki

XVIII Forum Teleinformatyki. Informatyzacja zintegrowana w praktyce doświadczenia Ministerstwa Gospodarki XVIII Forum Teleinformatyki Informatyzacja zintegrowana w praktyce doświadczenia Ministerstwa Gospodarki 1 http://pl.wikipedia.org/wiki/zintegro wany_system_informatyczny Zintegrowany system informatyczny

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo-obywatel, przy

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07 października2014 r. SPIS TREŚCI Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka

Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka Data zmiany. Zgodnie z przepisem art. 7d ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do organu ewidencyjnego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 2015 PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 1 S t r o n a Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Profil zaufany... 3 1.1. W jaki sposób można założyć profil zaufany?...

Bardziej szczegółowo

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 1 2 Dobry pomysł na własną firmę Czyli jaki? Dobrze jeśli jest oparty o formułę SMART (określenie celów) Specyficzny (niepowtarzalny, innowacyjny, niszowy, itp.) Mierzalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo