przygotowany dla: Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji przez: Pentor Research International S.A. Warszawa, 23 października 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przygotowany dla: Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji przez: Pentor Research International S.A. Warszawa, 23 października 2008"

Transkrypt

1 1 1

2 Raport z Badania Na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania przygotowany dla: Fundacja Instytut Rozwoju Komunikacji i Edukacji przez: Pentor Research International S.A. Warszawa, 23 października

3 Spis treści Nota Metodologiczna Graficzna prezentacja wyników Podsumowanie Postawy wobec Oszczędzania Zarządzenie Wydatkami Skłonność do podejmowania ryzyka Aneks Kwestionariusz Opis Psychografii i Klas Społecznych Metryczka

4 Nota Metodologiczna Technika badawcza Wielkość próby OMNIBUS - Ilościowy, wielotematyczny sondaż przeprowadzany przy użyciu techniki wywiadu osobistego, wspomaganego komputerowo (CAPI) 1019 Typ próby Reprezentatywna próba mieszkańców kraju w wieku powyżej 15 lat. Realizacja badania 9-15 października

5 Graficzna Prezentacja Wyników 5

6 Podsumowanie Większość Polaków uważa, że warto oszczędzać, ale tylko 7% z nich odkłada regularnie, zaś ponad połowa wydaje wszystko na bieżące potrzeby W przypadku grup uboższych z jednej strony wynik ten może świadczyć o braku możliwości (z powodu braku dostępu do usług finansowych lub braku środków), z drugiej jednak strony o braku umiejętności zarządzania swoimi finansami. Z kolei doświadczenia mikrofinansów na świecie pokazują, że nawet osoby ubogie mogą oszczędzać, jeżeli zostaną wyposażone w odpowiednie instrumenty (finansowe oraz edukacja jak oszczędzać i gospodarować zasobami) W przypadku grup zamożniejszych nieoszczędzających wynik ten może świadczyć o konsumpcyjnym podejściu do życia Kryzys finansowy wpływa na postrzeganie bezpiecznych sposobów oszczędzania oraz odkładania na emeryturę Polacy wskazywali głównie inwestowanie w ziemię, nieruchomości, konto osobiste, trzymanie gotówki w domu oraz dodatkowy etat a rzadziej taki środki jak fundusze inwestycyjne czy akcje. Dochód również wpływa na postrzeganie bezpiecznych sposobów oszczędzania - osoby zamożniejsze częściej wskazują inwestowanie w ziemię, natomiast grupy bardziej zagrożone ubóstwem (mieszkańcy wsi, osoby starsze) częściej wskazują takie strategie jak: trzymanie gotówki w domu czy dodatkowy etat. Może to świadczyć o braku znajomości instrumentów oszczędzania Polacy są wewnątrz-sterowni, jeżeli chodzi o kwestie oszczędzania ponad połowa z nich kieruje się własną intuicją i 44% nie ufa nikomu, ponadto wierzą, że powodzenie w oszczędzaniu zależy głównie od ich decyzji 6

7 Postawy wobec oszczędzania

8 Postawy wobec Oszczędzania Podsumowanie (1/2) Większość Polaków (62%) uważa, że warto oszczędzać. Częściej są to: kobiety osoby w wieku lat z dochodem , mieszkańcy wsi emeryci i gospodynie domowe Pod kątem psychografii: dojrzali i swojacy Mimo tej deklaracji Polacy rzadko oszczędzają - ponad połowa Polaków wydaje wszystko na bieżące potrzeby, z kolei tylko 7% odkłada regularnie. Skala oszczędzania związana jest z: Wiekiem osoby starsze wydają wszystko na bieżące potrzeby, podczas gdy osobom poniżej 60 roku życia udaje się coś zaoszczędzić Wykształceniem i dochodem - im wyższe wykształcenie i dochód tym wyższa skłonność do oszczędzania Przynależnością do klasy społecznej osoby z klasy A i B oszczędzają częściej Jeżeli chodzi o psychografię, to dojrzali oszczędzają częściej niż inne grupy Prawie połowa Polaków kieruje się własną intuicją w decyzjach o tym jak oszczędzać. W przypadku źródeł zewnętrznych najwięcej osób kieruje się opinią znajomych i rodziny (szczególnie na tym źródle polegają swojacy) Powyższe podejście może być związane z zaufaniem w kwestiach inwestowania i oszczędzania 44% Polaków deklaruje, że nie ufa nikomu (częściej wiek oraz powyżej 60 lat, niższe dochody, dojrzali, sceptycy i sfrustrowani), zaś co trzeci Polak ufa rodzinie i znajomym (częściej kobiety, w wieku do 29 lat, mieszkańcy wsi, wykształcenie podstawowe i średnie, zdobywcy i swojacy). Osoby z wyższym wykształceniem częściej ufają fachowcom (pracownikom banków, ekspertom) 8

9 Postawy wobec Oszczędzania Podsumowanie (2/2) Polacy ponadto deklarują, że powodzenie w oszczędzaniu zależy głównie od ich własnych decyzji (59%), jedynie 5% wskazało na sytuację gospodarczą w kraju a 4% na sytuację gospodarczą na świecie 42% Polaków sądzi, że zawirowania na rynkach finansowych nie będą miały żadnego wpływu na wysokość ich oszczędności, zaś 41% sądzi, że wpłyną one negatywnie Jeżeli chodzi o bezpieczne sposoby oszczędzania, to Polacy głównie wskazują inwestowanie w nieruchomości i ziemię, konto osobiste i trzymanie gotówki w domu: Tę ostatnią opcję relatywnie częściej wskazywały osoby z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy Warszawy i wsi, osoby z klasy społecznej B oraz wszystkie segmenty poza dojrzałymi Z kolei inwestowanie w ziemię lub nieruchomości jest opcją bezpieczną częściej dla osób o wyższym dochodzie rodzinnym Spośród osób posiadających ROR prawie co piąta deklaruje 0-0,5% jako wysokość oprocentowania. Wysokość oprocentowania jest powiązana z wysokością dochodu Prawie jedna trzecia Polaków (27%) zastanawia się nad powiększeniem swojej emerytury w przyszłości, zaś 43% nie zastanawia się nad tym (albo nie ma to dla nich znaczenia, albo ich to nie interesuje) Podobnie jak w przypadku oszczędzania najbezpieczniejszym sposobem powiększania emerytury jest inwestowanie w ziemię (18%). Kolejnym wymienianym sposobem był dodatkowy etat częściej wskazywany przez kobiety, mieszkańcy wsi oraz osoby w wieku przedemerytalnym (50-59 lat) 9

10 Postawy wobec oszczędzania 8. Proszę powiedzieć, które stwierdzenie lepiej opisuje Pana(i) podejście do oszczędzania. Czy warto oszczędzać, bo w przyszłości będzie żyło mi się lepiej uważam, że oszczędzanie nie ma sensu, lepiej wydać pieniądze na życie 27% Warto oszczędzać wg: 62% Kobiet (66% wskazań wśród kobiet*) Osób w wieku (75%), (66%) trudno powiedzieć 11% Osób o dochodzie rodzinnym PLN (69%) Mieszkańców wsi (66%) Emerytów (66%) i gospodyń domowych (72%) Dojrzałych (66%) i swojaków (71%) * Istotnie więcej niż wśród mężczyzn (58%) oszczędni 18% 13. Ogólnie rzecz biorąc, czy Pana(i) zdaniem Polacy są rozrzutni 33% ani oszczędni, ani rozrzutni - umiarkowanie wydają pieniądze 43% trudno powiedzieć 6% N=

11 Gospodarowanie Pieniędzmi (1/1) 3. Są ludzie, którzy wszystkie swoje dochody wydają na bieżące potrzeby, ale i są tacy, którzy zawsze odkładają oszczędności. A jak Pan(i) określił(a)by sposób gospodarowania swoimi pieniędzmi. W szystko przeznaczam na bieżące potrzeby 55% Z reguły na bieżące potrzeby, ale od czasu do czasu udaje mi się coś zaoszczędzić Poza bieżącymi wydatkami w każdym miesiącu odkładam pewną sumę pieniędzy Odmowa 3% 7% 34% Częściej wszystko wydają na własne potrzeby: Wszyscy oprócz mieszkańców Warszawy (22%) Robotnicy (54%, studenci (68%), emeryci (69%), gospodynie domowe (56%), bezrobotni (77%) Należący do wszystkich klas społecznych oprócz najwyższej A (26%) Wszystkie grupy oprócz dojrzałych (38%) Profil społeczno-demograficzny zaprezentowano na kolejnym slajdzie. N=

12 3. Są ludzie, którzy wszystkie swoje dochody wydają na bieżące potrzeby, ale i są tacy, którzy zawsze odkładają oszczędności. A jak Pan(i) określił(a)by sposób gospodarowania swoimi pieniędzmi. Gospodarowanie Pieniędzmi (2/2) Profil demograficzny Wiek Wykształcenie Dochód rodzinny Wszystko przeznaczam na bieżące potrzeby 51% 49% 52% 51% 48% 55% 76% 42% 60% 69% 82% 70% 34% 33% Z reguły na bieżące potrzeby, ale od czasu do czasu udaje mi się coś zaoszczędzić 22% 37% 38% 37% 39% 21% 35% 39% 44% 13% 27% 34% 44% 46% Poza bieżącymi wydatkami w każdym miesiącu odkładam pewną sumę pieniędzy Odmowa 6% 11% 8% 6% 6% 6% 2% 4% 3% do 29 od 30 do 39 od 40 do 49 od 50 do i więcej 0% 5% 8% 2% 5% 4% 20% podstawowe zasadnicze średnie wyższe 3% 3% 3% 2% 1% 3% 2% 12% 19% do 1000 od 1001 do 1500 od 1501 do 2500 od 2501 do 4000 ponad % 2% 2% N=1019 Różnice istotne statystycznie 12

13 Źródła Informacji o Możliwościach Oszczędzania 4. Skąd Pan(i) czerpie informacje jak oszczędzać? Proszę wymienić maksymalnie trzy źródła informacji, z których Pan(i) najczęściej korzysta? nie kieruję się wiedzą fachową, tylko własną intuicją 49% od znajomych / rodziny 26% z reklam 18% z materiałów informacyjnych instytucji finansowych od pracowników instytucji finansowych 8% 9% Własną intuicją kierują się częściej: Mieszkańcy wsi (59%) oraz miast o wielkości mieszkańców (54%) oraz (53%) Swojacy (58%) z programów/audycji/artykułów na temat oszczędzania 7% trudno powiedzieć 10% N= 423; osoby oszczędzające 13

14 Rodzinie/znajomych Pracownikowi banku / instytucji finansowej Ekspertom z radia, telewizji, prasy, internetu Nikomu nie ufam Trudno powiedzieć 4% 7% 11% Zaufanie w Kwestiach Oszczędzania 10. Komu najbardziej Pan(i) ufa w kwestiach związanych z inwestowaniem i oszczędzaniem? N= % 44% Rodzinie/znajomym częściej ufają: Kobiety (35%) Osoby do 29 roku życia (44%) Z wykształceniem podstawowym (39%) i średnim (33%) Mieszkańcy wsi (33%) oraz miast o wielkości mieszkańców (48%) Robotnicy (35%), studenci (51%) Należący do średniej klasy społecznej C (37%) Swojacy (37%) i zdobywcy (40%) Nikomu nie ufają częściej: Osoby w wieku (48%), (44%), 60 lat i więcej (53%) Z dochodem do 1000 PLN (56%), (49%) Mieszkańcy wsi (46%) oraz miast o wielkości do mieszkańców (46%), (46%), powyżej (45%) Robotnicy (35%), menadżerowie (44%), pracownicy biurowi (42%), emeryci (53%), bezrobotni (54%) Należący do niższej klasy społecznej D (50%) Dojrzali (43%), swojacy (51%) i sfrustrowani (54%) 14

15 Powodzenie w Oszczędzaniu 6. Od czego w największym stopniu zależy Pana(i) powodzenie w oszczędzaniu? Moje własne decyzje 59% Działania instytucji finansowej, której powierzam pieniądze 7% Sytuacja gospodarcza w kraju Przeznaczenie, łut szczęścia 5% 4% Na własnych decyzjach częściej polegają: Mieszkańcy miast o wielkości do (46%), mieszkańców (72%) Rozwaga, chęć zaoszczędzenia 4% Ilość pieniędzy, dochody 4% Sytuacja gospodarcza na świecie 4% Trudno powiedzieć 9% N= 423; osoby oszczędzające 15

16 Kryzys Finansowy 7. Czy Pana(i) zdaniem obecne zawirowania na rynkach finansowych będą miały wpływ na wysokość Pana(i) oszczędności? trudno powiedzieć 12% 5% [4] raczej wpłyną pozytywnie [3] nie będą miały żadnego wpływu - ani pozytywnego, ani negatywnego [2] będą miały niewielki negatywny wpływ 42% 31% Brak wpływu częściej deklarują: Mieszkańcy Warszawy (61%) Sceptycy (44%) Niewielki negatywny wpływ częściej deklarują: Wszyscy oprócz mieszkańców Warszawy (12%) Zdecydowanie negatywny wpływ częściej deklarują: Osoby w wieku lat (18%) [1] wpłyną bardzo negatywnie 10% N= 423; osoby oszczędzające 16

17 Bezpieczne Sposoby Oszczędzania 9. Który z poniższych sposobów oszczędzania jest według Pana(i) najbezpieczniejszy? Inwestowanie w nieruchomości/ziemię Konto osobiste/ror Trzymanie gotówki w domu Lokata terminowa złotowa Obligacje Skarbu Państwa konto oszczędnościowo-lokacyjne Dodatkowy etat Żaden z nich Trudno powiedzieć 15% 13% 11% 8% 7% 7% 4% 11% 15% Inwestowanie w nieruchomości i ziemię jest lepszym sposobem częściej wg: Osób w wieku (19%, (20%) oraz (19%) Osób o dochodach powyżej (18%), powyżej 4000 PLN (26%) Mieszkańców miast do mieszkańców (16%, (23%) oraz powyżej (18%) Robotników (22%) i gospodyń domowych (28%) Osób należących do najwyższej klasy społecznej A (24%) Dojrzałych (22%) i zdobywców (18%) Konto osobiste/ror częściej wskazywały: Osoby w wieku lat (20%) Z wykształceniem zasadniczym (14%) i średnim (18%) Mieszkańcy miast (18%) Osoby ze średnich klas społecznych B (16%) i C (13%) Trzymanie gotówki w domu częściej wskazywały: Osoby z wykształceniem podstawowym (16%) Mieszkańcy Warszawy (18%) i wsi (12%) Emeryci (16% Osoby ze średniej klasy społecznej B (18%) Wszystkie segmenty poza dojrzałymi (3%) N= 423; osoby oszczędzające 17

18 Oprocentowanie RORu 14. Jakie jest oprocentowanie Pana(i) konta osobistego/roru? 39% 18% 21% 7% 5% 4% 6% 0-0,5% 0,51-1,0% 1,1-1,5% powyżej 1,6% nie mam RORu odmowa odpowiedzi trudno powiedzieć Brak konta osobistego częściej deklarują: Osoby w wieku do 29 lat (48%) oraz powyżej 60 (61%) Z wykształceniem podstawowym (70%), zasadniczym (37%) oraz średnim (28%) Z dochodem do 1000 PLN (77%), (44%) oraz (41%) Mieszkańcy wsi (50%) oraz miast o wielkości do mieszkańców (39%) Emeryci (53%), studenci (78%), gospodynie domowe (57%) bezrobotni (58%) Należący do niższych klas społecznych C (36%, D (58%), E (60%) Wszystkie grupy oprócz dojrzałych (24%) Oprocentowania swojego konta nie znają częściej: Osoby w wieku (29%) oraz (27%) Z wykształceniem średnim (25%) Mieszkańcy miast mieszkańców (27%), (26%) oraz powyżej (28%) Robotnicy (30%), rolnicy (16%), pracownicy biurowi (28%), menadżerowie (22%), bezrobotni (18%) Dojrzali (29%) oraz sfrustrowani (24%) N=

19 Oszczędzanie na emeryturę 15. Czy Pan(i) zastanawia się w jaki sposób zwiększyć swoją emeryturę w przyszłości? Tak - często się nad tym zastanawiam Tak - co jakiś czas się nad tym zastanawiam Nie - nie interesuje mnie to Nie - i tak nie ma to znaczenia Jestem już na emeryturze N=1019 Trudno powiedzieć 6% 6% 18% 21% 25% 24% Częściej nad powiększeniem swojej emerytury intensywnie zastanawiają się: Osoby w wieku (8%), (11%), (11%) Z wykształceniem wyższym (8%) Robotnicy (5%), pracownicy buirowi (7%), menadżerowie (19%), gospodynie domowe (11%), bezrobotni (19%) Dojrzali (9%) Co jakiś czas nad powiększeniem emerytury zastanawiają się: Osoby do 29 roku życia (25%), (34%) (28%), (20%) Z wykształceniem zasadniczym (19%), średnim (23%) i wyższym (40%) O dochodach PLN (25%) ponad 4000 (41%) Mieszkańcy miast do mieszkańców (31%), (27% ) oraz (24%) Robotnicy (30%, pracownicy biurowi (45%), menadżerowie (38%), studenci (29%) i bezrobotni (9%) Osoby z najwyższej klasy społecznej A (43%) i C (23%) Dojrzali (34%) i zdobywcy (28%) 19

20 Oszczędzanie na emeryturę 16. Który z poniższych sposobów oszczędzania jest najlepszy, żeby powiększyć swoją emeryturę? Inwestowanie w nieruchomości/ziemię 18% Dodatkowy etat 14% Fundusze inwestycyjne Obligacje Skarbu Państwa lokata z ubezpieczeniem lokata inwestycyjna Konto oszczędnościowe/oszczędnościowolokacyjne Lokata terminowa złotowa Żaden z nich 4% 4% 5% 7% 7% 8% 8% Inwestowanie w nieruchomości i ziemię jest lepszym sposobem wg: Mężczyzn (24%) Osób w wieku lat (26%), (23%) O dochodach powyżej 4000 PLN (30%) Osoby z najwyższej klasy społecznej A (27%) Dodatkowy etat był częściej wskazywany przez: Kobiety (19%) Osoby w wieku lat (25%) Mieszkańców wsi (24%) Zdobywców (19%), sceptyków (18%), swojaków (18%) Trudno powiedzieć 11% N= 271; osoby, które zastanawiają się nad zwiększeniem emerytury w przyszłości 20

21 Zarządzanie Wydatkami

22 Zarządzanie Wydatkami - Podsumowanie Ponad jedna trzecia Polaków (35%) nie planuje większych wydatków. Częściej są to: osoby młodsze - najprawdopodobniej z racji tego, że niektórzy z nich nie prowadzą jeszcze własnych gospodarstw domowych powyżej 60 roku życia z wykształceniem poniżej wyższego o dochodach do 1000 PLN robotnicy, studenci, emeryci oraz bezrobotni jeżeli chodzi o profil psychograficzny częściej są to sfrustrowani (ze względu na konsumpcyjny styl bycia) oraz tradycjonaliści (ze względu na swoją bezradność) Planowanie większych wydatków pokrywa się z okresem wypłacania pensji w Polsce (34% planuje większe wydatki z miesięcznym wyprzedzeniem) Jeżeli chodzi o kontrolowanie wydatków, to 38% Polaków deklaruje, że kontroluje nawet najdrobniejsze wydatki, 27% kontroluje tylko większe wydatki, zaś 18% deklaruje, że nie kontroluje swoich wydatków W przypadku pogorszenia sytuacji gospodarstwa domowego Polacy w pierwszej kolejności skłonni są do rezygnacji z wydatków na kulturę, sport i rekreację oraz oszczędzanie na ubraniach i jedzeniu. Ten ostatni sposób był częściej wskazywany przez grupy społeczne zagrożone ubóstwem (emeryci, osoby o niższych dochodach 22

23 Planowanie i Kontrolowanie Wydatków (1/2) 1. Z jakim wyprzedzeniem zwykle planuje Pan(i) swoje większe wydatki, czyli wydatki związane ze świętami, urodzinami, imprezami okolicznościowymi? 2. Proszę powiedzieć, które z poniższych stwierdzeń opisujących zwyczaje związane z kontrolowaniem wydatków najlepiej Pana(ią) opisuje. tygodnia 12% kontroluję wszystkie nawet najdrobniejsze codzienne wydatki takie jak wydatki na żywność, bilety 38% miesiąca 34% kontroluję tylko większe wydatki, takie jak wydatki na odzież, buty, energię elektryczną, czynsz 27% pół roku 12% kontroluję tylko największe wydatki związane z kupnem sprzętu AGD, RTV, wakacjami 11% roku 1% nie kontroluję swoich wydatków 18% dłużej niż roku 1% nie planuję takich wydatków 35% odmowa odpowiedzi 1% trudno powiedzieć 4% trudno powiedzieć 4% N=

24 Konieczność Rezygnacji z Wydatków 11. Proszę sobie wyobrazić, że sytuacja w Pana(i) gospodarstwie domowym uległa pogorszeniu, tak że musiał(a)by Pan(i) zrezygnować z niektórych stałych wydatków. Proszę wskazać z czego zrezygnował(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności. zrezygnował(a)bym z wydatków na kulturę (gazety, książki, kino, teatr) 15% Najbardziej ryzykowną strategię (ze względu na potencjalnie negatywny wpływ na zdrowie) oszczędzanie na jedzeniu częściej wskazywały: oszczędzał(a)bym na ubraniu, butach 11% osoby w wieku lat 60 i więcej (15% - była to w tej grupie główna wymieniana strategia) Osoby z wykształceniem zasadniczym (10%) zrezygnował(a)bym z wydatków na sport i rekreację oszczędzał(a)bym na jedzeniu/kupował(a)bym jedzenie gorszej jakości 7% 10% Z dochodem rodzinnym do 1000 PLN (15%) Emeryci (13%) Osoby należące do klasy społecznej D (12%) I E (13%) Swojacy (12%), sceptycy (7%), sfrustrowani (8%), tradycjonaliści (17%) ograniczył(a)bym korzystanie z samochodu 7% Mniej ryzykowne strategie (rezygnacja z wydatków na kulturę, ograniczenie wydatków na sport, ograniczenie korzystania z samochodu) częściej wskazywały: Osoby w wieku do 29 lat oraz sprzedał(a)bym samochód 6% Z wykształceniem wyższym Dochody powyżej 2501 PLN zrezygnował(a)bym z wydatków na telewizję kablową/internet/telefon nie zrezygnował(a)bym z żadnych wydatków 6% 12% Mieszkańcy miast i więcej mieszkańców Studenci, pracownicy biurowi, menadżerowie, bezrobotni, robotnicy Należący do wyższych klas społecznych A i B Dojrzali, zdobywcy, sceptycy oraz swojacy N=1019 trudno powiedzieć 14% Pokazano tylko wskazania powyżej 3% Odpowiedzi uszeregowano w porządku ilości wskazań 24

25 Skłonność do Podejmowania Ryzyka

26 Skłonność do Podejmowania Ryzyka - Podsumowanie Polacy są raczej asekuracyjni, jeżeli chodzi o skłonność do podejmowania ryzyka w oszczędzaniu i inwestowaniu*: 41% z nich zdecydowanie woli niższy, ale pewny zysk, ponad jedna trzecia woli takie formy oszczędzania, które gwarantują ochronę oraz dają możliwość wycofania się w dogodnym momencie kosztem zysku Najbardziej ryzykowne zachowanie jest związane z przeczekaniem kryzysowej sytuacji jedna czwarta Polaków jest skłonna rezygnować z inwestycji i oszczędności i nie czekać na odrobienie strat Jest to rezultatem obecnego kryzysu finansowego, kiedy to z jednej strony ludzie zaczęli szukać pewniejszych form lokowania swoich oszczędności, z drugiej zaś strony nie chcą wycofywać oszczędności w momencie, w którym tracą w porównaniu do wkładu początkowego Skłonność do większego ryzyka w oszczędzaniu deklarują: Mieszkańcy dużych miast, w szczególności mieszkańcy Warszawy Menadżerowie Osoby z klasy społecznej A Zdobywcy Są to grupy relatywnie lepiej sytuowane i posiadają zasoby, które mogą zneutralizować ewentualną stratę przy podejmowaniu ryzyka Niską skłonność do podejmowania ryzyka potwierdzają preferencje wobec wygrania nagrody prawie 70% Polaków wolałoby wygrać niższą kwotę, ale obciążoną niskim ryzykiem. Preferencja ta jest związana z: Wiekiem, wykształceniem i dochodem im wyższe, tym większa skłonność do ryzyka Większa skłonność do podejmowania ryzyka charakteryzuje również mieszkańców dużych miast (w szczególności Warszawy) Pozycją społeczną osoby z klasy A są bardziej skłonne do ryzyka ze względu na ich poziom dochodów niska nagroda, nawet jeżeli jest pewna nie przedstawia żadnej wartości dodanej Większą skłonność do ryzyka charakteryzuje również zdobywców i sfrustrowanych, natomiast najmniejsza tradycjonalistów. Można to wytłumaczyć inklinacją do konsumpcyjnego stylu życia im ona wyższa, tym większa chęć do podjęcia ryzyka 26

27 Skłonność do Podejmowania Ryzyka (1/3) 5. Pokażę Panu(i) teraz listę opinii na temat oszczędzania i inwestowania; proszę ocenić, na ile każde z tych stwierdzeń opisuje Pana(i) opinię. Proszę to ocenić przy pomocy 6-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza, że Pana(i) opinię w pełni opisuje stwierdzenie po lewej stronie, zaś wskazanie oceny 6 oznacza, że stwierdzenie umieszczone po prawej stronie w pełni opisuje Pana(i) opinię. Oczywiście może Pan(i) wybrać każdą ocenę od 1 do 6. Je li moje oszcz dno ci lub inwestycje trac na warto ci nie ryzykuj dalej i rezygnuj z nich w obawie przed dalsz strat Oszcz dzaj c staram si wybiera takie formy oszcz dzania, z których mog zrezygnowa w danym momencie nawet kosztem uzyskania mniejszych zysków Wol oszcz dza poprzez takie formy inwestowania, które oprócz gromadzenia oszcz dno ci gwarantuj ochron 25% 31% 33% 15% Częstości 25% 24% 19% 21% 26% 20% 7% 8% 13% 6% 5% 12% 6% 4% Je li moje oszcz dno ci lub inwestycje (np. lokaty, fundusze, akcje) trac na warto ci nie rezygnuj z nich ale czekam na odrobienie straty Oszcz dzaj c i inwestuj c staram si wybiera takie formy, które oferuj uzyskanie wi kszego zysku ale nie ma mo liwo ci rezygnacji z nich w dowolnym momencie i nale y zamrozi oszcz dno ci na d u szy Wol oszcz dza poprzez takie formy inwestycyjne, w których wszystkie rodki s przeznaczane na inwestycje Wolę niższy, ale pewny zysk 41% 17% 17% 12% 6% 6% Lubię podejmować ryzyko, licząc na wyższy zysk N= 423; osoby oszczędzające 27

28 Skłonność do Podejmowania Ryzyka (2/3) 5. Pokażę Panu(i) teraz listę opinii na temat oszczędzania i inwestowania; proszę ocenić, na ile każde z tych stwierdzeń opisuje Pana(i) opinię. Proszę to ocenić przy pomocy 6-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza, że Pana(i) opinię w pełni opisuje stwierdzenie po lewej stronie, zaś wskazanie oceny 6 oznacza, że stwierdzenie umieszczone po prawej stronie w pełni opisuje Pana(i) opinię. Oczywiście może Pan(i) wybrać każdą ocenę od 1 do 6. Je li moje oszcz dno ci lub inwestycje trac na warto ci nie ryzykuj dalej i rezygnuj z nich w obawie przed dalsz strat Oszcz dzaj c staram si wybiera takie formy oszcz dzania, z których mog zrezygnowa w danym momencie nawet kosztem uzyskania mniejszych zysków Wol oszcz dza poprzez takie formy inwestowania, które oprócz gromadzenia oszcz dno ci gwarantuj ochron Średnie 2,9 2,5 2,5 Je li moje oszcz dno ci lub inwestycje (np. lokaty, fundusze, akcje) trac na warto ci nie rezygnuj z nich ale czekam na odrobienie straty Oszcz dzaj c i inwestuj c staram si wybiera takie formy, które oferuj uzyskanie wi kszego zysku ale nie ma mo liwo ci rezygnacji z nich w dowolnym momencie i nale y zamrozi oszcz dno ci na d u szy Wolę oszczędzać poprzez takie formy inwestycyjne, w których wszystkie środki są przeznaczane na inwestycje Wolę niższy, ale pewny zysk 2,5 Lubię podejmować ryzyko, licząc na wyższy zysk N= 423; osoby oszczędzające 28

29 Bardziej Skłonni do Podejmowania Ryzyka 5. Pokażę Panu(i) teraz listę opinii na temat oszczędzania i inwestowania; proszę ocenić, na ile każde z tych stwierdzeń opisuje Pana(i) opinię. Proszę to ocenić przy pomocy 6-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza, że Pana(i) opinię w pełni opisuje stwierdzenie po lewej stronie, zaś wskazanie oceny 6 oznacza, że stwierdzenie umieszczone po prawej stronie w pełni opisuje Pana(i) opinię. Oczywiście może Pan(i) wybrać każdą ocenę od 1 do 6. Stwierdzenie Grupy bardziej skłonne do podejmowania ryzyka (średnia) Je li moje oszcz dno ci lub inwestycje trac na warto ci nie ryzykuj dalej i rezygnuj z nich w obawie przed dalsz strat Oszcz dzaj c staram si wybiera takie formy oszcz dzania, z których mog zrezygnowa w danym momencie nawet kosztem uzyskania mniejszych zysków Wol oszcz dza poprzez takie formy inwestowania, które oprócz gromadzenia oszcz dno ci gwarantuj ochron Wolę niższy, ale pewny zysk o dochodzie PLN (3,2) oraz powyżej 4000 (3,6) Mieszkańcy miast powyżej mieszkańców (3,2) i Warszawy (3,3) Menadżerowie (3,4) Należące do najwyższej klasy społecznej A (3,4) Zdobywcy (3,3) W wieku lat (2,8) Mieszkańcy Warszawy (3,1) oraz miast do mieszkańców (2,8) Menadżerowie (3,0) Należące do najwyższej klasy społecznej A (2,8) Zdobywcy (3,0) Mężczyźni (2,7) Osoby z wykształceniem zasadniczym (2,8) Mieszkańcy Warszawy (2,9) Menadżerowie (3,4) Zdobywcy (2,8) i sfrustrowani (2,9) Osoby w wieku (2,7) o dochodzie (3,0) Mieszkańcy wszystkich lokalizacji poza wsią (2,0) Menadżerowie (2,9) Zdobywcy (3,1) 29

30 Skłonność do Podejmowania Ryzyka (3/3) 12. Załóżmy, że może Pan(i) wygrać nagrodę. Co by Pan(i) wolał(a)? 2000 zł, ale pewne w 100% 68% 3000 zł, ale pewne w 75% 4000 zł, ale pewne w 50% 6000 zł, ale pewne w 25% żadne z powyższych trudno powiedzieć N=1019 9% 8% 8% 3% 5% Wygraną 2000 PLN, ale pewne w 100% częściej wolalaby: Kobiety (72%) Osoby w wieku ponad 60 lat (79%) Z wykształceniem podstawowym (79%), zasadniczym (73%) O dochodach poniżej 1000 PLN (84%, (74%), (76%) Mieszkańcy wszystkich lokalizacji poza Warszawą (40%) Robotnicy (70%), emeryci (80%) Wszystkie klasy społeczne poza najwyższą klasą A (43%) Swojacy (77%), sfrustrowani (60%), tradycjonaliści (80%) 30

31 Aneks 31

32 Kwestionariusz

33 ANKIETER: ODCZYTAĆ: Chciał(a)bym teraz porozmawiać z Panem(ią) o wydatkach ich planowaniu i analizowaniu. 1. Z jakim wyprzedzeniem zwykle planuje Pan(i) swoje większe wydatki, czyli wydatki związane ze świętami, urodzinami, imprezami okolicznościowymi? Planowanie oznacza, że z wyprzedzeniem określa Pan(i) jakie wydatki Pana(ią) czekają i zakłada jakie sumy może na nie przeznaczyć. Czy jest to okres ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI) 1. tygodnia 2. miesiąca 3. pół roku 4. roku 5. dłużej niż roku 6. nie planuję takich wydatków (UKRYTE) trudno powiedzieć ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN 2. Proszę powiedzieć, które z poniższych stwierdzeń opisujących zwyczaje związane z kontrolowaniem wydatków najlepiej Pana(ią) opisuje. CADAS: EKRAN 1. kontroluję wszystkie nawet najdrobniejsze codzienne wydatki takie jak wydatki na żywność, bilety 2. kontroluję tylko większe wydatki, takie jak wydatki na odzież, buty, energię elektryczną, czynsz 3. kontroluję tylko największe wydatki związane z kupnem sprzętu AGD, RTV, wakacjami 4. nie kontroluję swoich wydatków 5. (UKRYTE) odmowa odpowiedzi (UKRYTE) trudno powiedzieć ANKIETER: ODCZYTAĆ: A teraz porozmawiajmy o zachowaniach związanych z oszczędzaniem i postawach wobec oszczędzania. 3. Są ludzie, którzy swoje dochody wydają na bieżące potrzeby, ale są i tacy, którzy zawsze odkładają oszczędności. A jak Pan(i) określi(a)by sposób gospodarowania swoimi pieniędzmi? 1. Wszystko przeznaczam na bieżące potrzeby 2. Z reguły na bieżące potrzeby, ale od czasu do czasu udaje mi się coś zaoszczędzić 3. Poza bieżącymi wydatkami w każdym miesiącu odkładam pewną sumę pieniędzy (UKRYTE) Odmowa CADAS: PYTANIA 4-7 ZADAWAĆ OSOBOM OSZCZĘDZAJĄCYM (ODPOWIEDŹ 2 LUB 3 W PYTANIU 3) 4. Skąd Pan(i) czerpie informacje jak oszczędzać? Proszę wymienić maksymalnie trzy źródła informacji, z których Pan(i) najczęściej korzysta? (ANKIETER: NIE CZYTAĆ ODPOWIEDZI) 1. z reklam w TV, radiu, prasie, Internecie, bilboardów 2. z programów/audycji/artykułów na temat oszczędzania w prasie, TV, radiu, Internecie, prasie 3. z materiałów informacyjnych instytucji finansowych 4. od pracowników instytucji finansowych 5. od znajomych / rodziny 6. Nie kieruję się wiedzą fachową, tylko własną intuicją 7. Inne. Jakie? (UKRYTE) trudno powiedzieć 5. Pokażę Panu(i) teraz listę opinii na temat oszczędzania i inwestowania; proszę ocenić, na ile każde z tych stwierdzeń opisuje Pana(i) opinię. Proszę to ocenić przy pomocy 6-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza, że Pana(i) opinię w pełni opisuje stwierdzenie po lewej stronie, zaś wskazanie oceny 6 oznacza, że stwierdzenie umieszczone po prawej stronie w pełni opisuje Pana(i) opinię. Oczywiście może Pan(i) wybrać każdą ocenę od 1 do 6. (CADAS: POKAZAĆ EKRAN. ROTACJA) Jeśli moje oszczędności lub inwestycje tracą na wartości nie ryzykuję dalej i REZYGNUJĘ z nich w OBAWIE PRZED DALSZĄ STRATĄ Oszczędzając staram się wybierać takie formy oszczędzania, z których mogę ZREZYGNOWAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE nawet kosztem uzyskania mniejszych zysków Wolę oszczędzać poprzez takie formy inwestowania, które OPRÓCZ GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI GWARANTUJE OCHRONĘ Lubię podejmować RYZYKO licząc na WYŻSZY ZYSK Jeśli moje oszczędności lub inwestycje (np. lokaty, fundusze, akcje)tracą na wartości nie rezygnuję z nich ale CZEKAM NA ODROBIENIE STRATY Oszczędzając i inwestując staram się wybierać takie formy, które oferują uzyskanie większego zysku ale nie ma możliwości rezygnacji z nich w dowolnym momencie i należy ZAMROZIĆ OSZCZĘDNOŚCI na dłuższy okres Wolę oszczędzać poprzez takie formy inwestycyjny, w których WSZYSTKIE ŚRODKI SĄ PRZEZNACZANE NA INWESTYCJE Wolę NIŻSZY, ale PEWNY ZYSK Kwestionariusz (1/2) 1. Od czego w największym stopniu zależy Pana(i) powodzenie w oszczędzaniu? ANKIETER: NIE CZYTAĆ, MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ 1. Przeznaczenie, łut szczęścia 2. Moje własne decyzje 3. Sytuacja gospodarcza na świecie 4. Działania spekulantów na rynkach finansowych 5. Sytuacja gospodarcza w kraju 6. Sytuacja polityczna w kraju/decyzje polityków 7. Działania instytucji finansowej, której powierzam pieniądze 8. Inne? Co? (UKRYTE) trudno powiedzieć 2. Czy Pana(i) zdaniem obecne zawirowania na rynkach finansowych będą miały wpływ na wysokość Pana(i) oszczędności? (ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI) 1. wpłyną bardzo negatywnie 2. będą miały niewielki negatywny wpływ 3. nie będą miały żadnego wpływu ani pozytywnego, ani negatywnego 4. raczej wpłyną pozytywnie 5. zdecydowanie wpłyną pozytywnie (UKRYTE) trudno powiedzieć CADAS: ZADAWAĆ WSZYSTKIM 3. Proszę powiedzieć, które stwierdzenie lepiej opisuje Pana(i) podejście do oszczędzania. Czy (ANKIETER: ODCZYTAĆ ODPOWIEDZI. TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) 1. warto oszczędzać, bo w przyszłości będzie żyło mi się lepiej 2. uważam, że oszczędzanie nie ma sensu, lepiej wydać pieniądze na życie (UKRYTE) trudno powiedzieć 4. Który z poniższych sposobów oszczędzania jest według Pana(i) najbezpieczniejszy? (ANKIETER: POKAZAĆ EKRAN. MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) (CADAS: POKAZAĆ EKRAN. ROTACJA) 1. Lokata terminowa złotowa 2. lokata terminowa walutowa 3. lokata inwestycyjna 4. lokata z ubezpieczeniem 5. Fundusze inwestycyjne 6. Trzymanie gotówki w domu 7. Konto osobiste/ror 8. Konto oszczędnościowe/oszczędnościowo-lokacyjne - jest to produkt podobny jednocześnie do lokaty terminowej i do zwykłego konta osobistego / RORu. Jest oprocentowane tak wysoko jak lokaty terminowe ale pieniądze tam zgromadzone nie są zablokowane można je wpłacać i wypłacać kiedy się chce bez utraty odsetek 9. Obligacje Skarbu Państwa 10. Inwestowanie na giełdzie, kupowanie akcji 11. Inwestowanie w nieruchomości/ziemię 12. (UKRYTE) dodatkowy etat 13. inne. Jakie? 14. (UKRYTE) żaden z nich (UKRYTE) trudno powiedzieć 5. Komu najbardziej Pan(i) ufa w kwestiach związanych z inwestowaniem i oszczędzaniem? (ANKIETER: NIE CZYTAĆ ODPOWIEDZI. MOŻLIWA TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ) (CADAS: ROTACJA) 1. Pracownikowi banku / instytucji finansowej 2. Urzędnikowi państwowemu 3. Rodzinie/znajomych 4. Ekspertom z radia, telewizji, prasy, internetu 5. Innym. Komu? 6. Nikomu nie ufam trudno powiedzieć 33

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania przygotowany dla akcji Tydzień dla Oszczędzania organizowanej przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy pod patronatem merytorycznym Komisji

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania

Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania Raport z Badania na Temat Postaw Polaków Wobec Oszczędzania przygotowany dla akcji Tydzień dla Oszczędzania organizowanej przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy pod patronatem merytorycznym Komisji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

Edukacja Finansowa FOTO FOT

Edukacja Finansowa FOTO FOT FOTO Edukacja Finansowa Edukacja Finansowa Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa 25 listopada 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich Informacje o badaniu Cel badania Odpowiedź na pytanie, jakie

Bardziej szczegółowo

Metody sprzedaży. Wykład 2

Metody sprzedaży. Wykład 2 Metody sprzedaży Wykład 2 Segmentacja czyli wszystko co pownniście wiedzieć o swoich klientach, a boicie się zapytać Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec finansów. Wydatki świąteczne

Postawy Polaków wobec finansów. Wydatki świąteczne Postawy Polaków wobec finansów. Wydatki świąteczne Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec finansów. Wydatki świąteczne, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Bardziej szczegółowo

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009 CO TO JEST MONEY TRACK? Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Jak powiedzieć, to co klient chce usłyszeć, czyli o segmentacji, która usprawnia komunikację

Jak powiedzieć, to co klient chce usłyszeć, czyli o segmentacji, która usprawnia komunikację Jak powiedzieć, to co klient chce usłyszeć, czyli o segmentacji, która usprawnia komunikację Jacek Dohnalik Rafał Neska współpraca merytoryczna Wiktor Skokowski (Starcom) 2 Jak powiedzieć, to co klient

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzina 500 plus. Korzystanie z programu. Wyniki badania CBOS

Rodzina 500 plus. Korzystanie z programu. Wyniki badania CBOS Korzystanie z programu Rodzina 500 plus Wyniki badania CBOS Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach od 21 września do 12 października 2016 roku z rodzicami/opiekunami

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych Warszawa, marzec 2012 1 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 40/2016 ISSN 2353-5822 Dobroczynność w Polsce Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI, POŻYCZKI, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MATERIALNEGO WARSZAWA, CZERWIEC 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI, POŻYCZKI, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA MATERIALNEGO WARSZAWA, CZERWIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI, LOKATY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI BS/166/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI, LOKATY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI BS/166/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Warszawa, październik 2013 BS/138/2013 WIEŚ POLSKA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ROLNICZEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WIZERUNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Maj 2015

RAPORT Z BADANIA WIZERUNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Maj 2015 RAPORT Z BADANIA WIZERUNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Maj 2015 INFORMACJE O BADANIU 2 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie ogólnego wizerunku branży funduszy inwestycyjnych. Badanie obejmowało

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania

Postawy Polaków wobec oszczędzania Postawy Polaków wobec oszczędzania FOTO Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień 2012 Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie kryzysu

Doświadczenie kryzysu K.06/13 Doświadczenie kryzysu Warszawa, styczeń 2013 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 11-14.01.2013 r. zbadano, jak pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna przekłada się na doświadczenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie. - postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa. PKO Banku Polskiego. Zestawienia z wyników badania zrealizowanego dla: Warszawa, 2015

Oszczędzanie. - postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa. PKO Banku Polskiego. Zestawienia z wyników badania zrealizowanego dla: Warszawa, 2015 - postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Zestawienia z wyników badania zrealizowanego dla: PKO Banku Polskiego Warszawa, 2015 1 Informacje o badaniu Informacje o badaniu Cele badania Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie

Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie Informacje o badaniu Próba Ogólnopolska, reprezentatywna próba 1058 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Technika Badanie zostało zrealizowane techniką

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

Polacy a domowe finanse

Polacy a domowe finanse Polacy a domowe finanse Wyniki badań dotyczące zarządzania budżetem domowym EGB Investments S.A. Bydgoszcz, czerwiec 2012 POLACY A CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPÓW 45% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1. Pomyśl o zakupach

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Optymiści - Pesymiści P I O T R C I A C E K

Optymiści - Pesymiści P I O T R C I A C E K Optymiści - Pesymiści A K O N S U M P C J A D Ó B R I M E D I Ó W P I O T R C I A C E K O P R A C O W A Ł M I C H A Ł B E S Z C Z Y Ń S K I W S P Ó Ł P R A C A I Z A B E L A J A G O D Z I Ń S K A 1 jak

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Finanse dla sprytnych dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Plan wykładu I. Kapitał istota, pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU?

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 77/2017 ISSN 2353-5822 Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012

Komunikacja z chorym. Raport. Październik 2012 Komunikacja z chorym Raport Październik 2012 Informacje o badaniu 2 Inicjator badania Partnerzy Metoda Próba Czas badania Cel badania Fundacja Hospicyjna (www.fundacjahospicyjna.pl) PBS sp. z o.o. (www.pbs.pl)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE Dr Ewa Cichowicz Dr Agnieszka K. Nowak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Długoterminowe Oszczędzanie Warszawa, 20-21

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dziecięcy FINANSE DLA SPRYTNYCH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21 października 2014 r. Pieniądz to tylko miernik bogactwa Bogactwo może być gromadzone w różnych formach np. akcje, obligacje, nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN NR 52/2015 MATERIALNY WYMIAR ŻYCIA POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2015 SSN 2353-5822 NR 52/2015 MATERALNY WYMAR ŻYCA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie Międzynarodowe badanie ING na temat na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZKI WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZKI WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 69-5 - 69, 68-7 - 0 61-07 - 57, 68-90 - 17 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 69-0 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Styczeń 2014 r. O

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 116/2016 ISSN 2353-5822 Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ DZIECKO Z PROBÓWKI - POSTAWY WOBEC ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO BS/78/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ DZIECKO Z PROBÓWKI - POSTAWY WOBEC ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO BS/78/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW Jeżeli decydujemy się na założenie nowego biznesu, powinniśmy poświęcić trochę czasu na rozwinięcie naszych pomysłów z tym związanych. Jedną z największych zalet bycia przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet w Białymstoku 28 kwietnia 2011 r. Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli.

Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli. Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli. Polacy w świecie funduszy inwestycyjnych Spis treści: WSTĘP... 2 KLUCZOWE WNIOSKI... 3 TYPY INWESTORÓW... 5 I.

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziała nia Narkomanii Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Projekt badawczy zrealizowany przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/77/2010 POLACY O DODATKOWYM OSZCZĘDZANIU NA EMERYTURĘ

Warszawa, czerwiec 2010 BS/77/2010 POLACY O DODATKOWYM OSZCZĘDZANIU NA EMERYTURĘ Warszawa, czerwiec 2010 BS/77/2010 POLACY O DODATKOWYM OSZCZĘDZANIU NA EMERYTURĘ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku Bartek Majewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11 października 2011 r. JAK POMNAŻAĆ BOGACTWO? Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Polacy wobec oszczędzania na emeryturę Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Warszawa, styczeń 2015 Contents 1 Podsumowanie 3 2 Metodologia 7 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy oszczędzają? Raport Money.pl

Jak Polacy oszczędzają? Raport Money.pl Jak Polacy oszczędzają? Raport Money.pl Aż ponad jedna trzecia ankietowanych przez Money.pl oszczędza więcej niż 500 złotych miesięcznie. Dzięki temu od początku roku udało im się odłożyć kwotę przekraczającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE W porównaniu z krajami o ugruntowanej gospodarce rynkowej fundusze inwestycyjne to dla Polaków stosunkowo nowa forma lokowania i pomnażania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo