Ramy czasowe polskiego renesansu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramy czasowe polskiego renesansu:"

Transkrypt

1 Ramy czasowe polskiego renesansu: W literaturze można się spotkać z różnymi podziałami renesansu, np. na trzy etapy ? początek, wczesna faza, złota jesień polskiego średniowiecza, prarenesans ? szczytowa faza dojrzała, tzw. złoty wiek ? koniec renesansu zdarza się też, że jest dzielony na cztery etapy: mecenat króla Zygmunta I. Najwybitniejszym lirykiem jest Klemens Janicki. Dzięki wynalazkowi druku rozpowszechnia się literatura na popularności zyskuje Mikołaj Rej nazywano go nawet Naszym Dantem. zaczynają tworzyć Frycz, Hozjusz, Orzechowski, Kromer szczytowy okres rozwoju renesansu, najwybitniejszym twórcą Jan Kochanowski, tworzy także Łukasz Górnicki zmierz renesansu, Kochanowski nie znalazł godnego siebie następcy, zaczyna tworzyć Mikołaj Sęp-Szarzyński Literatura renesansu w Polsce pozostaje dwujęzyczna. Jednakże w literaturze pięknej dominowała polszczyzna. Często nawiązywano do wzorów antycznych. Szczególną rolę odegrali mecenasi, którzy stworzyli wielu pisarzom możliwość rozwoju. Sytuacja polityczno? ekonomiczna w kraju: Zachodziło wiele zmian, które wpływały pozytywnie na rozwój myśli humanistycznej. Bardzo intensywnie rozwijały się miasta, co miało swój związek głównie z handlem. Rozwinęły się folwarki pańszczyźniane, co spowodowało wzrost znaczenia szlachty ziemiańskiej. Szlachta posiadała wiele przywilejów, była niezależna ekonomicznie i politycznie. Polskę nazywano przez to rzeczpospolitą szlachecką. Stopniowo malało znaczenie władzy królewskiej. Formą obrony kraju było pospolite ruszenie. Szlachta, która je tworzyła była zwolniona z płacenia podatków. Polska była w tym czasie połączona z Litwą i była ogromnym, silnym i bogatym państwem. Polska potęga sięgającą od Morza Czarnego do Bałtyckiego. Coraz większą władzę 1 / 5

2 zdobywała szlachta, która podporządkowywała sobie chłopów i mieszczan. Kultura stawała się coraz nowocześniejsza, bardziej świecka i narodowa. Mieszczanie coraz czynniej brali udział w życiu społecznym i artystycznym. Dzięki nim rozpowszechniła się instytucja mecenatu artystycznego. Mecenasi opłacali studia, umożliwiali awans społeczny i wejście w odpowiednie środowiska. Zależność artysty powodowała jednak czasami, że mecenas wpływał na twórczość i narzucał określoną tematykę dzieł. Artysta musiał także dzielić się swoją sławą z mecenasem. Ośrodkiem kultury stał się Kraków, głównie dzięki doskonale prosperującej Akademii Krakowskiej, założonej w 1364r. Przyjeżdżało na nią wielu studentów. Słynęła z wydziału prawa międzynarodowego i astronomii. Wykładowcami tej uczelni byli dawni studenci włoscy. Nauka polska osiągnęła światowy poziom w astronomii, geografii i historii. Dużą rolę odgrywał mecenat króla Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Okres właściwego renesansu przypada właśnie na czasy panowania tych królów. Prowadzili dobrą politykę zagraniczną, mieli wielki autorytet. Nie było żadnych problemów wewnętrznych. Przez Polskę przebiegał szlak bursztynowy. Polska staje się miejscem azylu wyznaniowego. Otwarcie kraju na południe poprzez małżeństwo z królową Boną (Włoszka). Na zagranicznych uczelniach studiowało także wielu Polaków, którzy po skończonej nauce przybywali do kraju. Przykładem potęgi Jagiellonów był dzwon, hołd Pruski, unia polsko-litewska Kontakty polsko? włoskie w dobie renesansu: - polscy studenci wyjeżdżali na włoskie uczelnie - duchowni wyjeżdżali do Watykanu - kupcy wyjeżdżali w celach handlowych - Polska słynęła z tolerancji religijnej, toteż przybycie do nas zapewniało możliwość swobodnego wyznawania swojej wiary - do Polski przyjeżdżali: artyści zaproszeni na dwór króla, kupcy (szlak bursztynowy), duchowni z Watykanu - królowa Bona ze swoim dworem (artyści, literacki, poeci, politycy) miała duży wpływ na decyzje męża i syna, kazała np. przebudować Wawel. Zaczęła hodować w Polsce: selery, marchew, pomidory, pietruszkę. Polska miała wiele korzyści z bycia azylem wyznaniowym, np. przybywa wielu artystów: - Filip Buonaccorsi = Kallimach. Przybył do Polski, gdyż musiał uciekać z Włoch, brał udział w spisku przeciwko papieżowi. Przebywał na dworze Grzegorz a z Sanoka, później w środowisku Akademii Krakowskiej. Został doradcą Kazimierza Jagiellończyka - Konrad Celtis (1459? 1508) Niemiec, był uciekinierem i wędrowcem. Przybył do Polski by studiować i założył tam Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie. Jego dzieła dotyczyły spraw polskich, lecz pisał głównie po łacinie. Rola drukarzy w rozwoju piśmiennictwa renesansowego: 2 / 5

3 Wynalazek druku rozpowszechnił się bardzo szybko. Książki stały się bardziej popularne a wydawcy, zajmowali się nie tylko wydawaniem książek ale także rozpowszechnianiem prądów renesansowych. W 1473 r. pierwsi drukarze przybyli z Niemiec i ruszali do Krakowa. Powstaje pierwsza tłocznia (warsztat drukarski) Straubego. Najwybitniejsi drukarze: - Jan Haller - drukuje na zlecenie Akademii Krakowskiej - Florian Ungrot, Hieronim Wietor (wydawał polskie książki) - Łazarz Andrysowic i jego syn Jan, po habilitowaniu Januszowski, wydawał dzieła Kochanowskiego - Marek i Maciej Szurffenbergowie, - Bernard Wojewódka - drukarnie Ariańskie: Pińczowo, Rakowo, Lusławice. Reformacja w Polsce: Mimo, że Zygmunt Stary był wrogiem reformacji, w Polsce panowała wolność wyznaniowa wywalczona przez szlachtę. Gdy władzę w Prusach objął Albrecht I zaczął rozpowszechniać swoje wyznanie, W efekcie luteranizm stał się popularny w kręgach mieszczańskich. Kalwinizm z koeli zyskał sobie przychylność szlachty. Wśród wyznawców kalwinizmu doszło do rozłamu i powstała grupa określająca się mianem braci polskich lub arian. Nawa pochodzi od Ariusza ( ), który nie wierzył w boskość Chrystusa ale uznawał związek pomiędzy nim a Bogiem. Ariusze nie uznawali więc świętości trójcy świętej. W Polsce pojawili się w połowie XVI w. W miejscach, które zamieszkiwali panowała tolerancja religijna, wolność oraz swoboda pisania i druku. Ich działalność zwalczał kościół katolicki. W połowie XVII w. sejm zadecydował o ich wypędzaniu z Polski. Odpowiedzią na reformacją była kontrreformacja. Jej głównym działaczem w Polsce był ks. Piotr Skarga. Nowy ruch opierał się na postanowieniach Soboru Trydenckiego. Dążono do odnowienia Kościoła ale bez zmiany jego ideałów i struktur. Opracowano szereg programów walki z herezją, w których główną rolę odgrywał kościół jezuitów. Literatura renesansu w Polsce: Literatura była dwujęzyczna. Po polsku tworzono literaturę piękną, np. Rej, Kochanowski. Natomiast łacina pozostała jezykiem nauki, np. Kopernik. i publicystyki, np. A. Frycz-Modrzewski. 3 / 5

4 Literatura miała charakter szlachecki. Aby zostać literatem, trzeba było wyróżniać się biegłą znajomością sztuki pisarskie, stad też mieszczaństwo nie miało do tworzenia dostępu. Propagowano model wykształconego poety (poeta doctus) bazującego na wzorcach antycznych. Nie liczyło się pochodzenie społeczne i majątek ale talent i osiągnięcia artystyczne twórców. Poeci polsko? łacińscy: Pierwsi humaniści pisali w języku łacińskim, ponieważ język polski był jeszcze zbyt niedoskonały. Tematyka tych utworów dotyczyła radości z obcowania ze światem starożytnym. Tematem jest człowiek, autor który odkrywa sam siebie: pragnienie miłości i nienawiści. Andrzej Krzycki (1482? 1537) był arcybiskupem i prymasem, posiadał wszechstronne zainteresowania. Miłośnik wina, kobiet i ksiąg. Pisał utwory religijne, nieprzyzwoite, erotyki, wiersze refleksyjne i złośliwe, jadowite epigramaty oraz pamflety i paszkwile (tekst ośmieszający jakąś osobę i kompromitujące ją w oczach innych). Pisał łaciną żywą i plastyczną, daleką od klasycznej. Lubił wyrażać swoje poglądy, pisał także o sobie. Mikołaj Hussowski ( ) wywodzi się z ubogiej mieszczańskiej rodziny. Wskazuje na podział ludzi na ubogich i biednych. Był nadwornym poetą biskupa Ciałka dla którego na życzenie Leona X napisał?pieśń o żubrze?. Był to niezwykle barwny opis puszcz litewskich i pięknego zwierza. Klemens Janicki ( ) jest twórcą pięknej elegii utrzymanej w duchu humanistycznego indywidualizmu O sobie samym do potomności, w której to opisuje swoje życie. Był ubogim synem chłopa. Kształcił się w gimnazjum humanistycznym biskupa Jana Lubruńskiego w Poznaniu. Gdy zabrakło pieniędzy na jego edukację, pod opiekę wziął go biskup Krzycki, który jednak zmarł przedwcześnie. Potem pod opiekę wziął go Piotr Kmiata, dzięki któremu wyjechał do Rzymu. Jednak z powodu choroby musiał wrócić do Polski. Chorował na puchlinę, która była śmiertelną chorobą. Wielbił dwóch ostatnich poetów antycznych: Wergiliusza i Owidiusza. Renesansowy charakter utworów: pisał o swoich przeżyciach. Jego utwory są przepełnione łagodnym smutkiem (?Smutki?). Pisał szczerze, bezpośrednio, wzruszająco. W elegii?o sobie samym do potomności? opisał swoje życie, wygląd, ubrania. Wzorował się na starożytnych: przywołuje bogów starożytnych, mitologię, metaforykę. Nie pojawiają się elementy religijne. Mimo, że żegna się ze światem jest optymistą, pragnie sławy. Otwarcie mówi o swoich wadach, jest skory do gniewu i wybredny w przyjaźni ale także stały, mówi, że był przystojny. To literat pochodzenia chłopskiego i nie wstydzi się tego. 4 / 5

5 Polska poezja sowistrzalska: Ezop i Marchołt Biernat z Lublina ( 1465? 1529) pochodził z rodziny plebejskiej. Wiele lat spędził na różnych dworach, nie wiadomo gdzie się kształcił. Był duchownym i być może także lekarzem. Wstawił się przekładem utworu pt.?żywot Ezopa Fryga? oraz dokonanymi dań bajkami, przypowieściami, które na język polski przetłumaczył głównie z łaciny i niemieckiego. Pisał ciekawe bajki zakończone aforyzmami? cztero-wersowy morał. Jan z Koszyczek? bakałarz Akademii Krakowskiej. W 1521r. przetłumaczył z łaciny i wydał?rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym?. Podobni bohaterowie: Marchołt, Ezop, Sowizdrzał(czyścioszek), Reant (czeski),sowa(alegoria mądrości), Mądrzyk, Spryciarz. Co wniosła literatura swoistrzałska do renesansu: - dydaktyzm - stawia na role rozumu, - literatura ta pochodziła z nurtu plebejskiego, więc dostrzegała potrzeby ludności społecznej, - literatura łagodna, swobodna, dowcipna Pierwsza ortografia i gramatyka: - Stanisław Murzynowski ( ) napisał wykład ortografii polskiej, dołączył go do swojego przekładu Nowego Testamentu. - Jan Mączyński ( ) wydał słownik łacińsko-polski w 1564r. - Piotr Statorius? Stojeński (zm. 1591r.) przygotował pierwszą gramatykę polską w 1568r. - Jan Kochanowski i Łukasz Górnicki? autorzy rozpraw na temat ortografii. Wszystkie te dzieła sprzyjały rozwojowi języka polskiego. Dzięki niej można było wyrazić już nawet najbardziej skomplikowane treści, napływające do Polski z południa i zachodu Europy. 5 / 5

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - wykład - mgr Przemysław Ziółkowski Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG Literatura do przedmiotu: Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001r.

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach maximus.pl edukacja w internecie Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach Autor: Aleksandra Behrendt Jeśli to znasz - zdasz Spis treści: Część I. Frazeologia.

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce 1 Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce PROKSENIA Kraków 2004 2 HISTORIA TURYSTYKI Recenzja: Opracowanie redakcyjne: Korekta tekstu: dr Paweł Różycki dr Zygmunt Kruczek Barbara Moskal Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c OD REDAKCJI: Informator Parafialny nr 8/2013 (119) Pytania o jutro, o przyszłość, to pytania, które od wieków nurtują każdego człowieka. Im czasy trudniejsze, im bardziej niepokojące, tym bardziej gorączkowe

Bardziej szczegółowo

Kilka uwag na temat kształtowania się współczesnej kultury politycznej

Kilka uwag na temat kształtowania się współczesnej kultury politycznej Fot. Tomasz Ferenc Kilka uwag na temat kształtowania się współczesnej kultury politycznej Tomasz Krakowiak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach Abstrakt: Artykuł jest próbą zarysowania pola

Bardziej szczegółowo

Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki

Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki 1 Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki Zagadnienie obecności Biblii w literaturze staropolskiej jest wyjątkowo bogate, a jednocześnie niezwykle skomplikowane i wielopłaszczyznowe.

Bardziej szczegółowo

Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia

Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia Zbigniew Drozdowicz Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia Poznań 2012 Komitet Naukowy serii wydawniczej Monografie Wydziału Nauk Społecznych UAM

Bardziej szczegółowo

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur

2 (30) W numerze Nauczyciel wobec innych kultur DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 Proszę Pani, białych Niemców to ja mam u siebie około 10 procent. - Tak brzmiała odpowiedź na moje pytanie o narodowości jakie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT WNIOSEK POZNANIA O PRZYZNANIE TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 SPIS TREŚCI 1 PROLOG 4 9 WPROWADZENIE 15 DLACZEGO POZNAŃ POWINIEN ZOSTAĆ EUROPEJSKĄ STOLICĄ

Bardziej szczegółowo

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się!

Ziemia Lubliniecka. magazyn społeczno-kulturalny. Nie lękajcie się! Ziemia Lubliniecka magazyn społeczno-kulturalny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 nr 1/2014 (116) Nie lękajcie się! Szanowni Państwo! Minęło 13 lat od ukazania się pierwszego wydania

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt współfinansowany przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek

Spis treści: OD REDAKCJI KAZANIE. Adrian Stróżek OD REDAKCJI KAZANIE Spis treści: s. 3. Boża łaska zawsze zaskakuje - Adrian Stróżek s. 5. Kolejny rok za nami - aktualności z WBST - Tomasz Bogowski s. 6. Ruch trzeciej kultury - dr Janusz Kucharczyk Bóg

Bardziej szczegółowo

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 Spis treści Historia - Polacy w Padwie 3 Rozmowa z prof. A. Litwornią 6 Rozmowa z prof. J. Miziołkiem 8 Amatorski chór z Capeny 9 V Zjazd

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE

ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE P I S M O U C Z N I Ó W, N A U C Z Y C I E L I I P R Z Y J A C I Ó Ł L O i m. K R Ó L A W Ł A D Y S Ł A W A J A G I E Ł Ł Y W P Ł O C K U N R 98 LIS T O P AD 2014, P IS M O UKAZUJE

Bardziej szczegółowo

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Temat szósty: renesans 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Znaczenie tradycji Styl renesansowy znacznie różni się od stylu gotyckiego. W gotyku dzieła mówią o Bogu, podkreślając wartości duchowe, w

Bardziej szczegółowo

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska Terra Zaborensis Nr 5 ISSN 1899-4008 Ziemia Zaborska B i u l e t y n j e s i e ń 2 0 1 2 B r u s y Uczestnicy IV Spotkań na Gochach i Zaborach, które się odbyły 3-5 września 2010 r. w Tuchomiu i Wielu.

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

O kilku włoskich pisarzach 1

O kilku włoskich pisarzach 1 O kilku włoskich pisarzach 1 1 Francesco Petrarca Francesco Petrarca (ur. 20 lipca 1304 w Arezzo, zm. 19 lipca 1374 w Arqua) jeden z pierwszych RENESANSOWYCH poetów pochodzący z Italii. Pisał zarówno po

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968

OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968 OŚRODEK BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 1 (35) R. IX KRAKÓW 1968 RADA REDAKCYJNA Tadeusz Galiński (Warszawa), Michał Hofman (Warszawa) Mieczysław Kafel (Warszawa), Józef Kądzielski

Bardziej szczegółowo

Biblia w życiu Kościoła w Polsce (1945-2010) 1. Lata 1945-1962

Biblia w życiu Kościoła w Polsce (1945-2010) 1. Lata 1945-1962 Waldemar CHROSTOWSKI Biblia w życiu Kościoła w Polsce (1945-2010) Bilans i kierunki biblistyki polskiej po II wojnie światowej są ściśle związane z historią Kościoła katolickiego i Polski. Agresja i podwójna

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo