IV Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Obertyna do Wiednia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 1683. Od Obertyna do Wiednia."

Transkrypt

1 IV Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Obertyna do Wiednia. Nr kodowy ucznia: rozgrywana w roku szkolnym Zawody I stopnia międzyszkolne (rejonowe) 14 stycznia 2011 r. K L U C Z O D P O W I E D Z I 1. Wpisz w tabeli władców polskich z lat , uwzględniając kolejność panowania (bez dat); odrębnie Jagiellonów i królów elekcyjnych. Henryk Walezy Jan (II) Kazimierz Waza Jan III Sobieski Michał Korybut Wiśniowiecki Stefan Batory Władysław IV Waza, Zygmunt (I) Stary Zygmunt (II) August Zygmunt III Waza Jagiellonowie Królowie elekcyjni Zygmunt (I) Stary Henryk Walezy Zygmunt (II) August Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław IV Waza Jan (II) Kazimierz Waza Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski Punktacja: 9 punktów: ( 2 za jedną pomyłkę; 4 za dwie pomyłki w kolejności). 2. Wpisz w tabeli hetmanów wielkich i polnych koronnych i litewskich oraz kozackich. Bogdan Chmielnicki Jan Karol Chodkiewicz Piotr Doroszeńko, Stanisław Koniecpolski Jerzy Lubomirski Iwan Mazepa Jan Sobieski, Jan Tarnowski Jan Wyhowski Jan Zamoyski Stanisław Żółkiewski. Hetmani koronni i litewscy Hetmani kozaccy Jan Karol Chodkiewicz Bogdan Chmielnicki Stanisław Koniecpolski Piotr Doroszeńko Jerzy Lubomirski Iwan Mazepa Jan Sobieski Jan Tarnowski Jan Zamoyski Stanisław Żółkiewski Jan Wyhowski Każde prawidłowe przyporządkowanie 1 punkt; razem 11 punktów. 3. Na podstawie opisów ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów dopisz w rubryce obok właściwą ich nazwę spośród podanych niżej: Dzikie Pola Inflanty Krajna Kociewie Mazowsze Pokucie Podlasie Polesie Pogezania Pomezania Powiśle Prusy Królewskie Śląsk Warmia Wielkopolska Wołyń Żmudź. A) Prowincja utworzona w II połowie XV w. Początkowo posiadała odrębny ustrój i samorząd (zjazdy stanów pruskich) monetę i skarb. Na sejmie lubelskim w 1569 r. stała się częścią Korony, a odrębności ustrojowe zniesiono. B) Kraina za Liwem, nad górną Narwią, Biebrzą i środkowym Bugiem. Była terenem rywalizacji władców litewskich i książąt mazowieckich. W 1565 r. przed zawarciem unii lubelskiej została włączona do Korony. C) Kraina obejmująca obszar między górnym Bugiem a Słuczą. W połowie XIV w. Kazimierz Wielki przegrał walkę o tę ziemię z Litwą, do której należała do czasów unii lubelskiej. Włączona do Korony jako województwo. Prusy Królewskie Podlasie Wołyń

2 D) Historyczna dzielnica Polski w dorzeczu dolnego biegu środkowej Mazowsze Wisły. Od rozbicia dzielnicowego zachowała swą odrębność. Część ziem włączono do Korony w latach , resztę po wymarciu w 1526 roku Piastów z linii tam panującej. E) Kraina historyczna położona nad górnym Prutem i Czeremoszem, Pokucie została przyłączona do Polski wraz z Rusią Halicką przez Kazimierza Wielkiego. W XV XVI wiekach była obszarem spornym między Polską i Mołdawią. Często pustoszona przez Tatarów. F) Bezkresny obszar stepowy między dolnym Bohem i dolnym Dnieprem, Dzikie Pola zamieszkały przez Kozaków, którzy utworzyli Sicz zaporoską. G) Kraina historyczna nad Dźwiną i Zatoką Ryską, zamieszkała Inflanty początkowo przez ludy bałtyjskie i fińskie. W XIII w. zajęta przez Zakon Kawalerów Mieczowych. H) Kraina w dorzeczu Łyny i Pasłęki, niegdyś zamieszkała przez Warmia plemiona pruskie. Po podboju przez Zakon Krzyżacki utworzono tam biskupstwo, po pokoju toruńskim należące do Prus Królewskich. Każde prawidłowe przyporządkowanie 1 punkt; razem 8 punktów. 4. Na podstawie opisu dopasuj, spośród podanych niżej, nazwę pełnionej funkcji wojskowej: ciwun chorąży cześnik dobosz hetman podkomorzy oboźny pisarz polny starosta starszy nad armatą generał artylerii strażnik wojewoda wojski. Wyszukiwał miejsce na obóz, odpowiadał za jego założenie, oboźny urządzenie i sprawne zwinięcie. Czuwał nad ewidencją wojska, dokonywał przeglądów, wypłacał żołd, pisarz polny dbał o wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie. Dowódca wojsk zaciężnych, od XVI w. najwyższy zwierzchnik sił hetman zbrojnych, zastępował króla w dowodzeniu. Ubezpieczał wojsko w marszu, dowodził strażą przednią, wystawiał strażnik czaty. Zwierzchnik zbrojowni, prochowni i arsenałów. Odpowiadał za zaopatrzenie armii w proch i amunicję, szkolenie artylerzystów i transport dział. starszy nad armatą generał artylerii dobosz chorąży Żołnierz grający na bębnie sygnały i rozkazy wydawane oddziałom. Niósł chorągiew ziemską (pospolitego ruszenia) na czele rycerzy ruszających do walki, następnie urzędnik administracji ziemskiej. Każde prawidłowe przyporządkowanie 1 punkt; razem 7 punktów. 5. Królowie oraz magnaci wznosili okazałe zamki i rezydencje; wpisz w rubryce obok nazwisko właścicieli fundatorów rezydencji: Jagiellonowie Krasiccy Koniecpolscy Leszczyńscy Ossolińscy Jan III Sobieski Szafrańcowie Zamoyscy Żółkiewscy. Nazwa rezydencji Nazwisko właściciela Baranów Sandomierski Leszczyńscy Krasiczyn Krasiccy Krzyżtopór (Ujazd) Ossolińscy Niepołomice Jagiellonowie Pieskowa Skała Szafrańcowie Podhorce Koniecpolscy Wawel Jagiellonowie Wilanów Jana III Sobieskiego Zamość Zamoyscy Żłókiew Żółkiewscy Razem 10 punktów.

3 6. Do opisu broni i uzbrojenia dopasuj, spośród podanych niżej, właściwą nazwę broni białej (część I), broni palnej (część II) oraz elementów uzbrojenia (część III). Nazwy broni i uzbrojenia: arkabuz bagnet berdysz czekan ćwiećkartauna granatnik karacena kartauna kirys kolczuga kolubryna koncerz kopia krócica misiurka muszkiet oktawa półkartauna puffer (pistolet skałkowy), puklerz puszka rapier rohatyna rząd szabla szyszak. Część I broń biała: A) Broń sieczna, wyróżniała się prostą, długą głownią (1,2 1,6 metra); koncerz należała do bojowego wyposażenia husarzy. B) topór o szerokim zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu. W XVI i XVII berdysz w. był bronią piechoty; Jan III Sobieski wyposażył w nie polską piechotę (zamiast forkietów) i dragonów. C) Broń o długiej i wąskiej głowni oraz osłonie dłoni. W Polsce posiadały ją rapier tylko wojska autoramentu cudzoziemskiego. D) Broń do walki wręcz o krzywej głowni, przeznaczona do cięcia i kłucia; szabla wywodziła się ze Wschodu, w Polsce stosowano ją powszechnie od XVI w. E) Długa broń drzewcowa z grotem i proporcem stanowiąca uzbrojenie kopia husarii; w Polsce od końca XVII w. używana jako broń ozdobna zabierana na uroczystości. F) Broń obuchowo-sieczna, składająca się z żelaznej głowicy, podobnej do czekan siekierki. Od XIV do XVIII w. używała jej jazda, niekiedy piechota do rozbijania zbroi i ściągania przeciwnika z konia G) Broń składająca się z drzewca o długości około 2 metrów i metalowego rohatyna grotu z hakiem; była bronią lekkiej jazdy. Koniec z grotem mocowano do łęku siodła, drugi koniec opadał swobodnie na ziemię. H) Broń biała, której nazwa wywodzi się od miasta we Francji, gdzie ją bagnet wynaleziono. W Polsce wprowadzona za czasów Jana III Sobieskiego na wyposażenie piechoty wybranieckiej Część II broń palna: I) Ręczna (krótka) broń palna z zamkiem skałkowym. Przeznaczona do strzelania na małą odległość. J) Ręczna długa broń, początkowo tak ciężka, że nosiło ją dwóch ludzi, a przy strzelaniu podpierano ją na przenośnych widełkach. Miała zamki lontowe, następnie kołowe. Nazwa jej wywodzi się z Włoch (od bukszpanu). K) Spiżowe lub żeliwne działo największego kalibru. W zależności od ciężaru i długości lufy ostrzeliwano z niego mury obronne lub obozy nieprzyjaciela. L) Według systemu holenderskiego, ustalonego w XVII w. działa następujących wagomiarów nosiły nazwy: 48 funtów 24 funty 12 funtów 6 funtów Razem 8 punktów. krócica arkabuz kolubryna kartauna półkartauna ćwierćkartauna oktawa Ł) Ręczna broń palna o kalibrze lufy około 2 centymetrów; była dość ciężka muszkiet i w celu oddania strzału podpierano ją na podpórce zwanej forkietem. M) W XV i na początku XVI w. ogólna nazwa broni palnej, w której puszka rozróżniano mniejszą ręczną broń palną i większą działa. Cześć III elementy uzbrojenia: N) Zbroja sporządzona w całości z małych, metalowych kółek. kolczuga O) Okrągła, wypukła tarcza używana przez lekką jazdę. puklerz P) Okrywający głowę hełm, z daszkiem z przodu, ruchomą blaszką chroniąca nos, blachami okrywającymi policzki oraz rzekomym nakarczkiem. szyszak

4 R) Nakładane na konia (często bogato zdobione) uzda, siodło z czaprakiem, rząd popiersie i podogonie. S) Zbroja z metalowych łusek przymocowanych do skórzanego lub karacena płóciennego kaftana; uzbrojenie husarii i jazdy pancernej. T) Rodzaj hełmu z okrywającym głowę i ramiona zwisającym welonem, misiurka wykonanym z żelaznych kółek. U) Pancerz na piersiach (ewentualnie także plecach wówczas były kirys połączone rzemieniami) jeźdźca lub piechura, osłaniający przed strzałami, kulami, pchnięciami. Razem 7 punktów. 7. Przeczytaj uważnie każde zdanie. Zastanów się czy zawiera prawdziwą, czy fałszywą informację. Postaw literę P (Prawda) lub F (Fałsz) w ostatniej rubryce. A) Płatnerz to rzemieślnik wyrabiający zbroje płytowe. + Prawda B) Szancmistrz to rzemieślnik wykonujący formy do odlewu armat. Fałsz C) Ciura to służący (następnie każdy pomocnik) rycerza-szlachcica na wojnie. + Prawda D) Hajdamak to nazwa Kozaka zaporoskiego żyjącego z rozboju. + Prawda E) Aprosze to duże chusty służące jako temblaki i osłony od deszczu. Fałsz F) Probantmaster to urzędnik królewski badający jakość uzbrojenia. Fałsz G) Kołczan to pochwa na strzały do łuku. + Prawda H) Buńczuk to rodzaj znaku z powiewającymi kiściami końskich ogonów. + Prawda I) Ryngraf to mały ołtarz polowy z wizerunkiem MB Częstochowskiej. Fałsz J) Furaż to zapasy żywności dla żołnierzy. Fałsz K) Kordegarda to pomieszczenie dla żołnierzy pełniących wartę. + Prawda L) Profos to zwiadowca wywodzący się z lekkiej jazdy kozackiej. Fałsz Ł) Towarzysz sowity to przedstawiciel żołnierzy do pertraktacji o zaległy żołd. Fałsz M) Pinka to statek handlowy przystosowany do walki we flocie wojennej. + Prawda N) Basteja to obniżona i poszerzona dawna baszta z platformą dla artylerii. + Prawda O) Czambuł to nagły, krótki najazd głównie Tatarów. Fałsz P) Harc to walki pojedynczych żołnierzy przed walną bitwą. + Prawda R) Bułat to najlepszy koń krwi arabskiej. Fałsz S) Czata to zwiad wojskowy a także warta. + Prawda T) Ekwipaż to polowe wyposażenie oficera. + Prawda Razem 20 punktów. 8. W XVI i XVII w. Rzeczpospolita zyskiwała i traciła swoje ziemie. Przeczytaj poniższe informacje i podkreśl właściwą odpowiedź: A) Zaznacz kółkiem zestaw ziem, które utraciła Polska w wyniku wojen prowadzonych w XVII w.: Ukraina lewobrzeżna, Ziemia Siewierska i Czernichowska Ziemia Smoleńska, Inflanty. Kamieniec Podolski, ujście Odry, Ziemia Siewierska i Czernichowska Ziemia Smoleńska. Ukraina lewobrzeżna, Pomorze, Śląsk. Ukraina lewobrzeżna Inflanty, Śląsk. B) Decyzją Zygmunta Augusta z 1569 r. do Korony zostały włączone prowincje litewskie: a) Kijowszczyzna, Ziemia siewierska i Czernichowska. b) Wołyń, Bracławszczyzna, Kijowszczyzna. c) Ziemia Smoleńska i Siewierska, Kijowszczyzna. d) Podlasie, Wołyń, Kijowszczyzna. C) Polska w 1672 r. utraciła na rzecz Turcji następujące ziemie: a) Podole i Prusy Książęce. b) Podole i Pokucie. c) Podole i część Ukrainy. Razem 3 punkty.

5 9. Do początku zdania w pierwszej rubryce wybierz i zaznacz kółeczkiem wokół małej literki: a), b), c) poprawny koniec zdania z drugiej rubryki. A) Pierwszy hołd z Prus Książęcych złożył: a) książę pruski A. Hohenzollern, b) wielki mistrz A. Hohenzollern, c) elektor brandenburski A. Hohenzollern. Komu złożył on hołd: a) Królowi Zygmuntowi Staremu, b) Królowi Zygmuntowi Staremu i królowej Bonie, c) Królowi Zygmuntowi Staremu i Zygmuntowi Augustowi. Było to w roku: a) 1524, b) 1525, c) Miało miejsce: a) na Wawelu b) na rynku w Krakowie c) w kościele Mariackim Razem 4 punkty. B) Ostatni hołd z Prus Książęcych złożył: a) Książę pruski Wilhelm Fryderyk, b) Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, Komu złożył on hołd: c) Wielki elektor Jerzy Wilhelm. a) Królowi Zygmuntowi Wazie, b) Królowi Władysławowi IV, c) Królowi Janowi Kazimierzowi. Było to w roku: a) 1639, b) 1641, c) Miało miejsce: a) Krakowie, b) Wilnie, c) Warszawie. Razem 4 punkty. C) Kaprowie w służbie królewskiej pojawili się za panowania: a) Kazimierza Jagiellończyka, b) Jana Olbrachta, c) Aleksandra. Ich zadaniem było: a) Walka z flotą krzyżacką, b) obrona przed Duńczykami, c) rozwinięcie handlu gdańskiego. Pierwszy galeon nosił nazwę: a) Jantar, b) Polonia, c) Smok. Flotę kaperską rozbili: a) Szwedzi, b) Duńczycy, c) Krzyżacy. Razem 4 punkty. D) Rokosz to zjazd szlachty: a) odbywający się bez wiedzy króla, b) żądający ustąpienia króla z tronu, c) organizującej się przeciwko najazdowi obcych wojsk, Pierwszym rokoszem był: a) rokosz podczas wojny kokoszej, b) Mikołaja Zebrzydowskiego, c) Sebastiana Lubomirskiego. Razem 2 punkty. E) Pierwszy raz zasadę liberum a) Ujazdu, b) Upity, c) Warszawy. veto zastosował stolnik z: Było to w roku: a) 1648, b) 1650, c) Zerwał obrady sejmowe ponieważ nie zgodził się na: F) Projekt pierwszego polskiego orderu opracował: Miał to być order: a) przedłużenie obrad sejmowych o 1 dzień, b) ustawę niezgodną z jego instrukcjami sejmikowymi, c) przywrócenie podatku poradlnego. Razem 3 punkty. b) Władysław IV, c) Jan Kazimierz. a) Zygmunt III Waza, a) Matki Boskiej Królowej Polski, b) Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, c) Najświętszej Marii Panny Opiekunki Polaków. Projekt orderu zaakceptował: a) Sejm, b) prymas Polski, c) papież Urban VIII. Razem 3 punkty.

6 G) Król Jan Kazimierz uznał Królową Polski: a) Matkę Boską Ostrobramską, b) Najświętszą Marię Pannę, c) Matkę Boską Częstochowską. Wydarzenie to miało miejsce: a) w czasie potopu szwedzkiego, b) po zakończeniu walk ze Szwedami, c) w trakcie walk z Kozakami. Decyzję król ogłosił w: a) kolegiacie św. Jana w Warszawie, b) katedrze na Wawelu, c) Katedrze we Lwowie. Wydarzenie to namalował: a) Jan Matejko, b) Henryk Siemiradzki, c) Jan Styka. Razem 4 punkty. H) Fundatorem kolumny a) syn b) syn c) żona Konstancja. Zygmunta III Wazy był: Władysław IV, Jan Kazimierz, Pomnik Jana III Sobieskiego ufundował w Łazienkach: a) syn Jakub Sobieski, b) król August II Mocny, c) król Stanisław August Poniatowski. Razem 2 punkty. 10. Zaznacz prawdziwe informacje dotyczące przyczyn wojen Rzeczypospolitej: A) ze Szwecją w XVII wieku: a) Konflikt dynastyczny w rodzinie Wazów; b) Wsparcie Szwecji przez Rzeczpospolitą w wojnie trzydziestoletniej; c) Szwecja dążyła do wyłącznego panowania na Bałtyku; d) Zygmunt III Waza przyłączył Estonię do Polski. B) z Moskwą w XVII wieku: a) Zygmunt III chciał uzyskać tron carów moskiewskich; b) Zygmunt III chciał podporządkować kościół prawosławny w Moskwie papieżowi; c) Polacy chcieli uratować życie Dymitra Samozwańca; d) Polska chciała odzyskać Ziemię Smoleńską; e) Polacy chcieli przyłączyć Moskwę do Rzeczypospolitej i stworzyć Rzeczpospolitą Trojga Narodów. C) z Turcją w XVII wieku: a) Hetman St. Żółkiewski chciał zostać hospodarem Mołdawii, która była lennem Turcji; b) Wzajemne najazdy Kozaków na Turcję i Tatarów na Polskę; c) Popieranie przez Rzeczpospolitą wrogów Turcji; d) Wykryto spisek mający na celu zabicie sułtana przez Polaków; e) Turcja postanowiła w II połowie XVII w. opanować Ukrainę Prawobrzeżną. 11. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując miejsca zawarcia ugód, rozejmów lub traktatów pokojowych: Andruszów/Moskwa Dywilino Hadziacz Jam Zapolski Karłowice Oliwa Radnot Stary Targ Welawa-Bydgoszcz. Rok Miejscowość Postanowienia ugody, rozejmu lub traktatu 1582 Jam Zapolski Rosjanie zrzekli się ziemi połockiej Dywilino Odzyskanie Smoleńska oraz Ziemi Czernikowskiej i Siewierskiej Stary Targ Szwecja pobierania części ceł z handlu gdańskiego Radnot Rozbiór Rzeczypospolitej przez cztery państwa Welawa-Bydg. Prusy Książęce stały się niezależne od Polski Hadziacz Ks. ruskie stanowić będzie trzeci człon Rzeczpospolitej Oliwa Jan Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego. 1667/86 Andruszów/M. Polska utraciła Zadnieprze wraz z Kijowem Karłowice Polska odzyskała Podole wraz z Kamieńcem Podolskim.

7 12. Spośród podanych niżej postanowień Pacta conventa przyjętych przez Henryka Walezego podkreśl te, które zawierają prawdziwe informacje: a) odzyska utracone ziemie smoleńską i czernichowską; b) doprowadzi do przymierza polsko-francuskiego; c) wyposaży flotę bałtycką; d) sprowadzi do Polski 4000 muszkieterów królewskich; e) ożeni się z Anną Jagiellonką; f) do skarbu państwa wpłaci corocznie złotych; g) zamknie szlak handlowy na Bałtyku do portu w Narwie; h) odnowi Akademię Krakowską; i) będzie 100 polskich szlachciców kształcił na Sorbonie (uczelni paryskiej); j) podporządkuje kościół prawosławny w Rzeczypospolitej papieżowi. Razem 6 punktów. 13. Uzupełnij poniższą tabelę. Dopisz, spośród podanych niżej, imiona i nazwiska dowódców wojsk polskich: Arend Dickman Jan Karol Chodkiewicz Jan Kazimierz Waza Jan III Sobieski Stanisław Koniecpolski Augustyn Kordecki Jan Tarnowski Stefan Batory Stefan Potocki Paweł Sapieha Jeremi Wiśniowiecki Michał Wołodyjowski Jan Zamojski Stanisław Żółkiewski; oraz określenie przeciwnika: Austriacy Kozacy Moskwa Szwedzi Tatarzy Turcja Wołoszczyzna (Uwaga: gdy przeciwników wspomagali Tatarzy dopisz ich.) Razem 44 punkty. L.p. Miejsce bitwy Rok Imię i nazwisko dowódcy Przeciwnik 1 Obertyn 1531 Jan Tarnowski Wołoszczyzna 2 Połock 1579 Stefan Batory Moskwa 3 Wielkie Łuki 1580 Stefan Batory Moskwa 4 Psków Stefan Batory Moskwa 5 Byczyna 1588 Jan Zamoyski Austriacy 6 Kircholm 1605 Jan Karol Chodkiewicz Szwedzi 7 Kłuszyn 1610 Stanisław Żółkiewski Moskwa 8 Cecora 1620 Stanisław Żółkiewski Turcja 9 Chocim 1621 Jan Karol Chodkiewicz Turcja 10 Martynów 1624 Stanisław Koniecpolski Tatarzy 11 Oliwa 1627 Arend Dickman Szwedzi 12 Trzciana 1629 Stanisław Koniecpolski Szwedzi 13 Żółte Wody 1648 Stefan Potocki Kozacy, Tatarzy 14 Zbaraż 1649 Jeremi Wiśniowiecki Kozacy, Tatarzy 15 Beresteczko 1651 Jan Kazimierz Kozacy 16 Jasna Góra 1655 Augustyn Kordecki Szwedzi 17 Połonka 1660 Paweł Sapieha Moskwa 18 Kamieniec Podolski 1672 Michał Wołodyjowski Turcja 19 Żurawno 1676 Jan III Sobieski Turcja i Tatarzy 20 Wiedeń 1683 Jan III Sobieski Turcja i Tatarzy 14. Jakie związki pokrewieństwa (brat, siostra, matka itd.) łączyły: Razem 8 punktów. a) Albrecht Hohenzollern dla Zygmunta Starego to siostrzeniec; b) Władysław Warneńczyk dla Kazimierza Jagiellończyka to brat; c) Anna Jagiellonka dla Zygmunta Augusta to siostra; d) Anna Jagiellonka dla Zygmunta III Wazy to ciotka; e) Władysław IV dla Zygmunta III Wazy to syn; f) Władysław IV dla Jana Kazimierza to brat; g) Bona Sforza dla Zygmunta Augusta to matka; h) Władysław Jagiełło dla Jana Olbrachta to dziadek.

8 15. Spośród wymienionych poniżej dzieł podkreśl te, które namalował Jan Matejko. a) Batory pod Pskowem g) Wojna kokosza b) Bitwa pod Chocimiem h) Obrona Częstochowy c) Śmierć Żółkiewskiego pod Cecorą i) Unia lubelska d) Chmielnicki i Tuhaj-bej pod Lwowem j) Zawieszenie dzwonu Zygmunta e) Sobieski pod Wiedniem k) Stańczyk f) Kazanie Piotra Skargi l) Hołd Pruski Razem 8 punktów. 16. Na podstawie podanych poniżej informacji podaj tytuł filmu oraz zakreśl właściwe nazwisko reżysera oraz odtwórcy głównej roli: A) W 1969 r. powstała filmowa adaptacja powieści H. Sienkiewicza o walkach z Turkami. Tytuł filmu: Pan Wołodyjowski Reżyser: Wojciech Has Jerzy Hoffman Jerzy Kawalerowicz Odtwórca tytułowej roli: Daniel Olbrychski Tadeusz Łomnicki Andrzej Łapicki B) W 1974 r. powstała adaptacja filmowa powieści tegoż autora o wojnie ze Szwedami. Tytuł filmu: Potop Reżyser: Jerzy Hoffman Bohdan Poręba Aleksander Ford Kmicica grał: Daniel Olbrychski Tadeusz Łomnicki Leszek Teleszyński C) W 1998 r. powstała adaptacja filmowa pierwszej części Trylogii o wojnie z Kozakami. Tytuł filmu: Ogniem i Mieczem Reżyser: Jerzy Antczak Andrzej Wajda Jerzy Hoffman Skrzetuskiego grał: Wiktor Zborowski Michał Żebrowski Andrzej Seweryn 17. Rozpoznaj dzieło na podstawie zaprezentowanego fragmentu, następnie wpisz w wyznaczonym miejscu jego tytuł: Duma o Hetmanie Kazania sejmowe Mazepa Mowa do Panów Senatorów Pieśń V, ks. wtóre (O spustoszeniu Podola przez Tatarów) Potop i autora: Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Jan Kochanowski Piotr Skarga Jan Tarnowski Zygmunt August A) Wieczna sromota i nienagrodzona szkoda Polaku! Ziemia spustoszona Podolska leży, a Połaniec sprosny nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny! Tyt. Pieśń V, ks. wtóre (O spustoszeniu Podola przez Tatarów) Autor Jan Kochanowski B) Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło... Tytuł Potop Autor Henryk Sienkiewicz C) Taką miłością ku ludziom albo Rzeczypospolitej zapalać się macie wy, którzy o dobru pospolitym radzicie Takich podobno więcej, którzy służyć Rzeczypospolitej nie chcą, gdy pożytku swego nie spodziewają albo gdy im król płaci. Ci są dziwnie głupi, którzy nie widzą, iż cnota nie patrzy na zapłatę, jedno na swoją przystojność Tytuł Kazania sejmowe Autor Piotr Skarga Razem: 220 punktów 60% = 132 punkty

Nr kodowy ucznia: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 1683. Od Obertyna do Wiednia.

Nr kodowy ucznia: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 1683. Od Obertyna do Wiednia. IV Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 1683. Od Obertyna do Wiednia. rozgrywana w roku szkolnym 2010 2011 Zawody I stopnia międzyszkolne (rejonowe) 14 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA. 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP II REJONOWY SZKOŁA PODSTAWOWA 14 stycznia 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492)

Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Uzupełnij fragment drzewa genealogicznego. Kazimierz Jagiellończyk ( 1447-1492) Jan I Olbracht Anna Jagiellonka Aleksander Jagiellończyk Katarzyna Jagiellonka... 1492-1501 1501-1506 1506-1548 planowany

Bardziej szczegółowo

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie

Władysław Jagiełło. Kazimierz Jagiellończyk. Władysław Warneńczyk. Odnowił Akademię Krakowską. Krzyżackim Unia w Wilnie Unia w Krewie Władysław Jagiełło Kazimierz Jagiellończyk Władysław Warneńczyk 1444- bitwa pod Warną 1454- przywileje cerekwickonieszawskie 1454-1466- wojna trzynastoletnia 1462-bitwa pod Świecinem 1466- II pokój toruński,

Bardziej szczegółowo

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW SZKOŁA PODSTAWOWA

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW SZKOŁA PODSTAWOWA OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683. OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW SZKOŁA PODSTAWOWA 2016 Imię

Bardziej szczegółowo

6. Wiek wojen. Pytanie 1/26. W którym roku wybuchła wojna domowa w Anglii? A B C D Pytanie 2/26

6. Wiek wojen. Pytanie 1/26. W którym roku wybuchła wojna domowa w Anglii? A B C D Pytanie 2/26 6. Pytanie 1/26 W którym roku wybuchła wojna domowa w Anglii? A. 1649 B. 1642 C. 1689 D. 1640 Pytanie 2/26 Kto przejął rządy w Anglii po straceniu Karola I Stuarta? A. rewolucjoniści B. Karol II Stuart

Bardziej szczegółowo

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Panowanie ostatnich Jagiellonów Panowanie ostatnich Jagiellonów 1. Wojny na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie za panowania Iwana III Srogiego w 1492 r. atakuje litewską Wiaźmę i tereny nad Oką 1500 r. Księstwo wchodzi w granice

Bardziej szczegółowo

Wojna domowa i król Piast

Wojna domowa i król Piast Wojna domowa i król Piast 1. Rzeczypospolita po potopie Szlachta traciła w czasach wojen i majątki i wpływy; wpływy na rzecz magnaterii Szlachta stawała się klientami magnatów Zmalała rola króla; ma on

Bardziej szczegółowo

Numer zadania Suma punktów

Numer zadania Suma punktów Sprawdzian 2. Nowożytność Grupa B Imię i nazwisko Klasa Ocena Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów Liczba punktów Zadanie 1. (0 3) Określ, które z podanych zdań na temat demokracji szlacheckiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP III WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM. 11 marca 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP III WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM. 11 marca 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP III WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM 11 marca 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia Test

Bardziej szczegółowo

Numer zadania Suma punktów

Numer zadania Suma punktów Sprawdzian 2. Nowożytność Grupa A Imię i nazwisko Klasa Ocena Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów Liczba punktów Zadanie 1. (0 3) Określ, które z podanych zdań na temat demokracji szlacheckiej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU

RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU KATEGORIA III : SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Bardziej szczegółowo

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2

Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM. Imię:... Nazwisko:... Data:... Historia egzamin klasyfikacyjny 2015/16 gimnazjum, klasa 2 Historia EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II GIMNAZJUM Imię:... Nazwisko:... Data:... Strona 1 Wersja podstawowa 1. Wymień dwóch władców koronowanych na króla Polski (0 2 p.) w okresie pomiędzy rządami

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683 OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683 OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683 OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2015/2016 Imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę. 1. Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca podane pojęcia: wojsko, izba poselska, urzędnicy, skarb, prawo, waluta, król, senat, polityka zagraniczna. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2. Wpisz w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP III WOJEWÓDZKI SZKOŁA PODSTAWOWA. 11 marca 2011 r. Czas trwania 120 minut

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ETAP III WOJEWÓDZKI SZKOŁA PODSTAWOWA. 11 marca 2011 r. Czas trwania 120 minut OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia ETAP III WOJEWÓDZKI SZKOŁA PODSTAWOWA 11 marca 2011 r. Czas trwania 120 minut. Kod ucznia

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW

STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW DYNASTIA PIASTÓW Krzyżacy Z chrześcijańskim Księstwem Mazowieckim sąsiadowały pogańskie plemię, które najeżdżały na kraj Konrada Mazowieckiego. Regularnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt Wielkopolska LP Miejscowość Gmina Powiat Pobyt monarchy (ów) 1. Giecz Dominowo średzki 2. Gniezno Gniezno gnieźnieński

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Powstanie Chmielnickiego

Powstanie Chmielnickiego Powstanie Chmielnickiego 1. Problem kozacki Po Chocimiu i śmierci Piotra Konaszewicza- Sahajdacznego nadal Kozacy atakują tereny tureckie By to ogarnąć wysłano wojsko, czego skutkiem była tzw. ugoda kurukowska

Bardziej szczegółowo

Monarchia Kazimierza Wielkiego

Monarchia Kazimierza Wielkiego Monarchia Kazimierza Wielkiego 1333-1370 1. Początek rządów Jako jedyny spadkobierca odziedzicza tylko Wielkopolskę i Małopolskę; ok. 40% terenów Polski z 1138r. Niezależne pozostaje Mazowsze; w rękach

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian II. Trudny wiek XVII

Sprawdzian II. Trudny wiek XVII Sprawdzian II Trudny wiek XVII GRUP Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do rewolucji w XVII w. w nglii. Oliver romwell, fronda, król słońce, egzekucja Karola I, chwalebna

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Projekt przygotowali uczniowie klasy II b 1. Emil Szyszka 2. Dominik Biaduń 3. Tomasz Przygocki 4. Krzysztof Podleśny Opiekun projektu: Jadwiga

Projekt przygotowali uczniowie klasy II b 1. Emil Szyszka 2. Dominik Biaduń 3. Tomasz Przygocki 4. Krzysztof Podleśny Opiekun projektu: Jadwiga Projekt przygotowali uczniowie klasy II b 1. Emil Szyszka 2. Dominik Biaduń 3. Tomasz Przygocki 4. Krzysztof Podleśny Opiekun projektu: Jadwiga Sochacka Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Historia Polski Klasa V SP

Historia Polski Klasa V SP Temat: Bolesław Krzywousty i jego testament. Historia Polski Klasa V SP Bolesław Krzywousty ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138. Był synem Władysława Hermana i Judyty Czeskiej. Książę Śląski,

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 7: KASZUBY POD PANOWANIEM KRZYŻACKIM.

ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 7: KASZUBY POD PANOWANIEM KRZYŻACKIM. ĆWICZENIA DO INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW TEMAT 7: KASZUBY POD PANOWANIEM KRZYŻACKIM. Zadanie 1 [3 pkt] W 1294 r. zmarł Mściwoj II, ostatni przedstawiciel dynastii Subisławiców na tronie

Bardziej szczegółowo

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy

1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy Turniej historyczny 1. Kto powiedział te słowa: Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. a) Jan III Sobieski b) Stanisław August Poniatowski c) Henryk Walezy 2. Uzbrojenie przedstawia wojowników jakiego kraju?

Bardziej szczegółowo

Historia pędzlem i piórem malowana. Unia Lubelska (1569 r.)

Historia pędzlem i piórem malowana. Unia Lubelska (1569 r.) Tematem obrazu ]ana Matejki jest zawarcie unii polsko-litewskiej 1 lipca 1569 roku w Lublinie. Faktycznie Matejko połączył dwa momenty związane z tym wydarzeniem: nawoływanie króla do podpisania unii oraz

Bardziej szczegółowo

Jan Trychta Nauczyciel historii i W.O.S. Gimnazjum nr 2 w Świdnicy Konspekt lekcji historii w klasie II gimnazjum.

Jan Trychta Nauczyciel historii i W.O.S. Gimnazjum nr 2 w Świdnicy Konspekt lekcji historii w klasie II gimnazjum. Jan Trychta Nauczyciel historii i W.O.S. Gimnazjum nr 2 w Świdnicy Konspekt lekcji historii w klasie II gimnazjum. Temat: PIERWSZA WOLNA ELEKCJA. Cel ogólny ukazanie uczniom zasad i sposobu wyboru królów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wolne elekcje. Król Henricus wyrządził Polakom psikus

Pierwsze wolne elekcje. Król Henricus wyrządził Polakom psikus Pierwsze wolne elekcje Król Henricus wyrządził Polakom psikus 1. Pierwsze bezkrólewie Lipiec 1572 r. umiera Zygmunt August; normalna rzecz, ale on nie zostawił potomka Bez króla nie działają np. sądy By

Bardziej szczegółowo

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683. OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW GIMNAZJUM

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683. OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW GIMNAZJUM OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683. OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW GIMNAZJUM 2016 Imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny Jerzy Lubomirski wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego wielokrotny starosta hetman polny koronny marszałek nadworny koronny marszałek wielki koronny Urodził się on 20 stycznia 1616 w Wiśniczu, kształcił

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a" i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b".

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b. VIII POWIATOWY KONKURS z HISTORII pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych,,POLSKA PIASTÓW OD MIESZKA I DO KAZIMIERZA WIELKIEGO" Etap powiatowy 2014/2015 KOD UCZNIA Informacje dla

Bardziej szczegółowo

WOJNY TOCZONE PRZEZ RZECZYPOSPOLITĄ W XVII w.

WOJNY TOCZONE PRZEZ RZECZYPOSPOLITĄ W XVII w. WOJNY TOCZONE PRZEZ RZECZYPOSPOLITĄ W XVII w. WOJNY ZE SZWECJĄ 1. Przyczyny wojen ze Szwecją w pierwszej połowie XVII w. Zygmunt Waza, królewicz szwedzki, został królem Rzeczypospolitej w 1587 r. Stany

Bardziej szczegółowo

Genealogia ćwiczenia praktyczne

Genealogia ćwiczenia praktyczne Genealogia ćwiczenia praktyczne 1. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Tablica zawiera informacje dotyczące : A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów. C. władców

Bardziej szczegółowo

Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego

Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego środa 9.11.2016 1. Uzupełnij tabelę wpisując Piastów z poniższej rozsypanki do odpowiedniej rubryki oznaczającej miejsce ich pochówku. (0-8 p.) Kazimierz Wielki,

Bardziej szczegółowo

- chęć władców Szwecji zdobycia ziem mogących być zapleczem rolniczym kraju (surowy klimat i niewiele ziem uprawnych)

- chęć władców Szwecji zdobycia ziem mogących być zapleczem rolniczym kraju (surowy klimat i niewiele ziem uprawnych) Szwecja: - chęć władców Szwecji zdobycia ziem mogących być zapleczem rolniczym kraju (surowy klimat i niewiele ziem uprawnych) - rywalizacja o dominację nad morzem Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Sprawdź Swoją Szkołę DRUGI PRÓBNY EGZAMIN W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KARTY PRACY

Sprawdź Swoją Szkołę DRUGI PRÓBNY EGZAMIN W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KARTY PRACY Sprawdź Swoją Szkołę DRUGI PRÓBNY EGZAMIN W DRUGIEJ KLASIE GIMNAZJUM HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KARTY PRACY WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE WARSZAWA 2011 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA: 1. Sprawdź czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI Władca Lata Dynastia Koronowany/ Ważne wydarzenia historyczne za jego panowania panowania nie Mieszko I ok. 960-992 Piastów nie 966 r. chrzest Polski. 972 r. wygrana bitwa pod

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu rozwoju Rzeczypospolitej Obojga Narodów do czasów Jana III Sobieskiego

Test z zakresu rozwoju Rzeczypospolitej Obojga Narodów do czasów Jana III Sobieskiego Test z zakresu rozwoju Rzeczypospolitej Obojga Narodów do czasów Jana III Sobieskiego 1. Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem: A. dualistycznym i jednorodnym narodowo; B. zróżnicowanym kulturowo

Bardziej szczegółowo

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW GIMNAZJUM

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW GIMNAZJUM OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY IM. MAJORA MARKA GAJEWSKIEGO LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1531 1683 OD OBERTYNA DO WIEDNIA. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW GIMNAZJUM 2015/2016 Imię i

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS Historia nowożytna. Dzieje oręża polskiego

Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS Historia nowożytna. Dzieje oręża polskiego Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS Przedmiot Historia nowożytna. Dzieje oręża polskiego Prowadzący Dr Dominika Burdzy Forma zajęć Konwersatorium specjalizacyjne Rok studiów II rok semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. Zadanie 1. Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce kropek odpowiednią literę z taśmy chronologicznej. (3 pkt)

GRUPA A. Zadanie 1. Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce kropek odpowiednią literę z taśmy chronologicznej. (3 pkt) GRUPA A Zadanie 1. Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce kropek odpowiednią literę z taśmy chronologicznej. (3 pkt) A B C D E F G H I 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1. Półwiecze, w którym

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

Diagnoza po gimnazjum historia

Diagnoza po gimnazjum historia Literka.pl Diagnoza po gimnazjum historia Data dodania: 2010-03-16 20:44:51 Autor: Agnieszka Gościńska Test diagnozujący wiadomości ucznia po ukończeniu gimnazjum. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów etap rejonowy

Klucz odpowiedzi K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów etap rejonowy Klucz odpowiedzi K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów etap rejonowy Zaszczytnie jest walczyć i umierać, ale i pracować dla Ojczyzny 1. Wpisz daty roczne w wykropkowanych miejscach.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Historia. Wielki egzamin. Klasa II. Test 2. Wersja A

Historia. Wielki egzamin. Klasa II. Test 2. Wersja A HGII/2A Historia. Wielki egzamin Klasa II. Test 2. Wersja A Część II. Polska Andegawenów i pierwszych Jagiellonów Instrukcja dla ucznia 1. W karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko, wersję testu

Bardziej szczegółowo

TABLICE CHRONOLOGICZNE KLASA 2

TABLICE CHRONOLOGICZNE KLASA 2 ŚREDNIOWIECZE Data Świat Polska ok. 1050 r. Rozkwit stylu romańskiego. 1088 r. Założenie uniwersytetu w Bolonii. 1095 r. Synod w Clermont. 1096 r. Początek pierwszej krucjaty. 1099 r. Zdobycie Jerozolimy

Bardziej szczegółowo

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4)

14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) 14. Uzupełnij zadanie, wpisując w miejsce wykropkowane wyrazy wymienione w ramce. (0-4) monarchia konstytucyjna, republiki, rządy dyrektoriatu, dyktatura jakobinów W okresie Wielkiej Rewolucji burżuazyjnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi)

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi) Honorowy Patronat Pan Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Paweł Piwowarczyk

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Turniej klas 5. Semestr 2

Turniej klas 5. Semestr 2 Turniej klas 5 Semestr 2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY! 1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a. Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b. Władysław Jagiełło i Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

Dywizja Stefana Czarnieckiego w Danii ( )

Dywizja Stefana Czarnieckiego w Danii ( ) Dywizja Stefana Czarnieckiego w Danii (1657-1659) J esienią 1657 roku, w związku z wybuchem wojny szwedzko-duńskiej, zrodził się na dworze Jana II Kazimierza pomysł wysłania dywizji do Danii, w celu wsparcia

Bardziej szczegółowo

W I poł. XVII wieku obszar Rzeczpospolitej 990 tys.km 2 i około 9 mln. ludzi. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVII wieku : (odczytać i wypisać z mapy)

W I poł. XVII wieku obszar Rzeczpospolitej 990 tys.km 2 i około 9 mln. ludzi. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVII wieku : (odczytać i wypisać z mapy) W I poł. XVII wieku obszar Rzeczpospolitej 990 tys.km 2 i około 9 mln. ludzi. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVII wieku : (odczytać i wypisać z mapy) Podsumowanie Wstąpienie na tron Zygmunta III Wazy zapoczątkowało

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 16 LISTOPADA 2015 1. Test konkursowy zawiera 24 zadania. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

V POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY Pod patronatem Starosty Sztumskiego Pana Piotra Steca Rzeczpospolita Wojen

V POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY Pod patronatem Starosty Sztumskiego Pana Piotra Steca Rzeczpospolita Wojen NAZWISKO I IMIĘ: Szkoła: Liczba punktów: Do zdobycia: 193 Uzyskana: V POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY Pod patronatem Starosty Sztumskiego Pana Piotra Steca Rzeczpospolita Wojen Konkurs jest częścią obchodów

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Kozaczyzna i konflikty z Turcją

Kozaczyzna i konflikty z Turcją Kozaczyzna i konflikty z Turcją 1. Turcja i księstwa naddunajskie XVI w. relacje z Turcją są ok. Batory myślał, żeby wyzwolić Węgry spod panowania tureckiego, ale się rozmyślił Naszymi sąsiadami są też

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla uczniów gimnazjów - etap szkolny Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, ideologiczne i polityczne w Polsce (Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Polska Andegawenów i pierwszych Jagiellonów

Polska Andegawenów i pierwszych Jagiellonów Polska Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1492 Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów król Węgier w latach 1342-1382, król Polski w latach 1370-1382 Jako król Węgier prowadził bardzo aktywną politykę

Bardziej szczegółowo

4. PANOWANIE OSTATNICH JAGIELLONÓW NOTATKA

4. PANOWANIE OSTATNICH JAGIELLONÓW NOTATKA 4. PANOWANIE OSTATNICH JAGIELLONÓW NOTATKA Ostatni Jagiellonowie: Zygmunt I Stary (1506 1548) Zygmunt II August (1548 1572) 1. Wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim (Moskwą) a) przyczyny: od XV w. Wielkie

Bardziej szczegółowo

Test Kto najbardziej przyczynił się do wyboru Zygmunta III Wazy na króla Polski: A. szlachta koronna C. Litwini B. magnaci D.

Test Kto najbardziej przyczynił się do wyboru Zygmunta III Wazy na króla Polski: A. szlachta koronna C. Litwini B. magnaci D. Test 1 12 grudnia 1586 r. po śmierci Stefana Batorego Rzeczpospolita stanęła przed poważnym problemem, a mianowicie przed trzecim, w przeciągu zaledwie 15 lat, bezkrólewiem. Do elekcji doszło 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Skarby Stanisława Augusta

Skarby Stanisława Augusta Monety kolekcjonerskie Skarby Stanisława Augusta Kazimierz Jagiellończyk (1447 1492) Skarby Stanisława Augusta Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł Skarby

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Skarby Stanisława Augusta

Skarby Stanisława Augusta Monety kolekcjonerskie Skarby Stanisława Augusta Aleksander Jagiellończyk (1501 1506) Skarby Stanisława Augusta Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł Skarby

Bardziej szczegółowo

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie 1. Ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze Zabór rosyjski Ziemie podzielno na gubernie, zarządzanie przez carskich urzędników Za czasów Katarzyny represje Za czasów Pawła I i Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Skarby Stanisława Augusta

Skarby Stanisława Augusta Monety kolekcjonerskie Skarby Stanisława Augusta Władysław I Łokietek Skarby Stanisława Augusta Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł Skarby Stanisława

Bardziej szczegółowo

Potop szwedzki 1655-1660

Potop szwedzki 1655-1660 Potop szwedzki 1655-1660 1. Przyczyny najazdu szwedzkiego 1. W grupach zastanówcie się nad przyczynami najazdu szwedzkiego (Przyczyny najazdu szwedzkiego ze s. 261 262) i przygotujcie listę z propozycjami

Bardziej szczegółowo

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI

I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z HISTORII W KLASIE II I. Nowy człowiek w nowym świecie wiek XVI 1. Przyporządkuj wymienionym w tabeli twórcom ich dzieła. ( 0 6 ) A. projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

UNIA POLSKO LITEWSKA W LUBLINIE 1569 r.

UNIA POLSKO LITEWSKA W LUBLINIE 1569 r. UNIA POLSKO LITEWSKA W LUBLINIE 1569 r. 1. Przyczyny: Zygmunt August nie miał spadkobiercy. Obawiał się więc o przyszłość Polski i Litwy. Dzięki unii pragnął zabezpieczyć przyszłość obu państw, średnia

Bardziej szczegółowo

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR.

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR. POLSKA WSTÊP STR. 5-7 POMORZE STR. 8-23 WARMIA I MAZURY STR. 24-27 WIELKOPOLSKA STR. 28-33 MAZOWSZE STR. 34-49 MA OPOLSKA STR. 50-83 ŒL SK STR. 84-96 POLSKA Kraj w œrodkowej Europie pomiêdzy Morzem Ba³tyckim

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Wojny Polski w XVII wieku

Wojny Polski w XVII wieku Wojny Polski w XVII wieku Początki rządów Zygmunta III Wazy Policzym ich, jak ich pobijem Jan Karol Chodkiewicz przed bitwa pod Kircholmem 1. Podwójna elekcja Batory schodzi w 1586 r. Znów elekcja; do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo