IV Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Obertyna do Wiednia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 1683. Od Obertyna do Wiednia."

Transkrypt

1 IV Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Obertyna do Wiednia. Nr kodowy ucznia: rozgrywana w roku szkolnym Zawody I stopnia międzyszkolne (rejonowe) 14 stycznia 2011 r. K L U C Z O D P O W I E D Z I 1. Wpisz w tabeli władców polskich z lat , uwzględniając kolejność panowania (bez dat); odrębnie Jagiellonów i królów elekcyjnych. Henryk Walezy Jan (II) Kazimierz Waza Jan III Sobieski Michał Korybut Wiśniowiecki Stefan Batory Władysław IV Waza, Zygmunt (I) Stary Zygmunt (II) August Zygmunt III Waza Jagiellonowie Królowie elekcyjni Zygmunt (I) Stary Henryk Walezy Zygmunt (II) August Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław IV Waza Jan (II) Kazimierz Waza Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski Punktacja: 9 punktów: ( 2 za jedną pomyłkę; 4 za dwie pomyłki w kolejności). 2. Wpisz w tabeli hetmanów wielkich i polnych koronnych i litewskich oraz kozackich. Bogdan Chmielnicki Jan Karol Chodkiewicz Piotr Doroszeńko, Stanisław Koniecpolski Jerzy Lubomirski Iwan Mazepa Jan Sobieski, Jan Tarnowski Jan Wyhowski Jan Zamoyski Stanisław Żółkiewski. Hetmani koronni i litewscy Hetmani kozaccy Jan Karol Chodkiewicz Bogdan Chmielnicki Stanisław Koniecpolski Piotr Doroszeńko Jerzy Lubomirski Iwan Mazepa Jan Sobieski Jan Tarnowski Jan Zamoyski Stanisław Żółkiewski Jan Wyhowski Każde prawidłowe przyporządkowanie 1 punkt; razem 11 punktów. 3. Na podstawie opisów ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów dopisz w rubryce obok właściwą ich nazwę spośród podanych niżej: Dzikie Pola Inflanty Krajna Kociewie Mazowsze Pokucie Podlasie Polesie Pogezania Pomezania Powiśle Prusy Królewskie Śląsk Warmia Wielkopolska Wołyń Żmudź. A) Prowincja utworzona w II połowie XV w. Początkowo posiadała odrębny ustrój i samorząd (zjazdy stanów pruskich) monetę i skarb. Na sejmie lubelskim w 1569 r. stała się częścią Korony, a odrębności ustrojowe zniesiono. B) Kraina za Liwem, nad górną Narwią, Biebrzą i środkowym Bugiem. Była terenem rywalizacji władców litewskich i książąt mazowieckich. W 1565 r. przed zawarciem unii lubelskiej została włączona do Korony. C) Kraina obejmująca obszar między górnym Bugiem a Słuczą. W połowie XIV w. Kazimierz Wielki przegrał walkę o tę ziemię z Litwą, do której należała do czasów unii lubelskiej. Włączona do Korony jako województwo. Prusy Królewskie Podlasie Wołyń

2 D) Historyczna dzielnica Polski w dorzeczu dolnego biegu środkowej Mazowsze Wisły. Od rozbicia dzielnicowego zachowała swą odrębność. Część ziem włączono do Korony w latach , resztę po wymarciu w 1526 roku Piastów z linii tam panującej. E) Kraina historyczna położona nad górnym Prutem i Czeremoszem, Pokucie została przyłączona do Polski wraz z Rusią Halicką przez Kazimierza Wielkiego. W XV XVI wiekach była obszarem spornym między Polską i Mołdawią. Często pustoszona przez Tatarów. F) Bezkresny obszar stepowy między dolnym Bohem i dolnym Dnieprem, Dzikie Pola zamieszkały przez Kozaków, którzy utworzyli Sicz zaporoską. G) Kraina historyczna nad Dźwiną i Zatoką Ryską, zamieszkała Inflanty początkowo przez ludy bałtyjskie i fińskie. W XIII w. zajęta przez Zakon Kawalerów Mieczowych. H) Kraina w dorzeczu Łyny i Pasłęki, niegdyś zamieszkała przez Warmia plemiona pruskie. Po podboju przez Zakon Krzyżacki utworzono tam biskupstwo, po pokoju toruńskim należące do Prus Królewskich. Każde prawidłowe przyporządkowanie 1 punkt; razem 8 punktów. 4. Na podstawie opisu dopasuj, spośród podanych niżej, nazwę pełnionej funkcji wojskowej: ciwun chorąży cześnik dobosz hetman podkomorzy oboźny pisarz polny starosta starszy nad armatą generał artylerii strażnik wojewoda wojski. Wyszukiwał miejsce na obóz, odpowiadał za jego założenie, oboźny urządzenie i sprawne zwinięcie. Czuwał nad ewidencją wojska, dokonywał przeglądów, wypłacał żołd, pisarz polny dbał o wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie. Dowódca wojsk zaciężnych, od XVI w. najwyższy zwierzchnik sił hetman zbrojnych, zastępował króla w dowodzeniu. Ubezpieczał wojsko w marszu, dowodził strażą przednią, wystawiał strażnik czaty. Zwierzchnik zbrojowni, prochowni i arsenałów. Odpowiadał za zaopatrzenie armii w proch i amunicję, szkolenie artylerzystów i transport dział. starszy nad armatą generał artylerii dobosz chorąży Żołnierz grający na bębnie sygnały i rozkazy wydawane oddziałom. Niósł chorągiew ziemską (pospolitego ruszenia) na czele rycerzy ruszających do walki, następnie urzędnik administracji ziemskiej. Każde prawidłowe przyporządkowanie 1 punkt; razem 7 punktów. 5. Królowie oraz magnaci wznosili okazałe zamki i rezydencje; wpisz w rubryce obok nazwisko właścicieli fundatorów rezydencji: Jagiellonowie Krasiccy Koniecpolscy Leszczyńscy Ossolińscy Jan III Sobieski Szafrańcowie Zamoyscy Żółkiewscy. Nazwa rezydencji Nazwisko właściciela Baranów Sandomierski Leszczyńscy Krasiczyn Krasiccy Krzyżtopór (Ujazd) Ossolińscy Niepołomice Jagiellonowie Pieskowa Skała Szafrańcowie Podhorce Koniecpolscy Wawel Jagiellonowie Wilanów Jana III Sobieskiego Zamość Zamoyscy Żłókiew Żółkiewscy Razem 10 punktów.

3 6. Do opisu broni i uzbrojenia dopasuj, spośród podanych niżej, właściwą nazwę broni białej (część I), broni palnej (część II) oraz elementów uzbrojenia (część III). Nazwy broni i uzbrojenia: arkabuz bagnet berdysz czekan ćwiećkartauna granatnik karacena kartauna kirys kolczuga kolubryna koncerz kopia krócica misiurka muszkiet oktawa półkartauna puffer (pistolet skałkowy), puklerz puszka rapier rohatyna rząd szabla szyszak. Część I broń biała: A) Broń sieczna, wyróżniała się prostą, długą głownią (1,2 1,6 metra); koncerz należała do bojowego wyposażenia husarzy. B) topór o szerokim zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu. W XVI i XVII berdysz w. był bronią piechoty; Jan III Sobieski wyposażył w nie polską piechotę (zamiast forkietów) i dragonów. C) Broń o długiej i wąskiej głowni oraz osłonie dłoni. W Polsce posiadały ją rapier tylko wojska autoramentu cudzoziemskiego. D) Broń do walki wręcz o krzywej głowni, przeznaczona do cięcia i kłucia; szabla wywodziła się ze Wschodu, w Polsce stosowano ją powszechnie od XVI w. E) Długa broń drzewcowa z grotem i proporcem stanowiąca uzbrojenie kopia husarii; w Polsce od końca XVII w. używana jako broń ozdobna zabierana na uroczystości. F) Broń obuchowo-sieczna, składająca się z żelaznej głowicy, podobnej do czekan siekierki. Od XIV do XVIII w. używała jej jazda, niekiedy piechota do rozbijania zbroi i ściągania przeciwnika z konia G) Broń składająca się z drzewca o długości około 2 metrów i metalowego rohatyna grotu z hakiem; była bronią lekkiej jazdy. Koniec z grotem mocowano do łęku siodła, drugi koniec opadał swobodnie na ziemię. H) Broń biała, której nazwa wywodzi się od miasta we Francji, gdzie ją bagnet wynaleziono. W Polsce wprowadzona za czasów Jana III Sobieskiego na wyposażenie piechoty wybranieckiej Część II broń palna: I) Ręczna (krótka) broń palna z zamkiem skałkowym. Przeznaczona do strzelania na małą odległość. J) Ręczna długa broń, początkowo tak ciężka, że nosiło ją dwóch ludzi, a przy strzelaniu podpierano ją na przenośnych widełkach. Miała zamki lontowe, następnie kołowe. Nazwa jej wywodzi się z Włoch (od bukszpanu). K) Spiżowe lub żeliwne działo największego kalibru. W zależności od ciężaru i długości lufy ostrzeliwano z niego mury obronne lub obozy nieprzyjaciela. L) Według systemu holenderskiego, ustalonego w XVII w. działa następujących wagomiarów nosiły nazwy: 48 funtów 24 funty 12 funtów 6 funtów Razem 8 punktów. krócica arkabuz kolubryna kartauna półkartauna ćwierćkartauna oktawa Ł) Ręczna broń palna o kalibrze lufy około 2 centymetrów; była dość ciężka muszkiet i w celu oddania strzału podpierano ją na podpórce zwanej forkietem. M) W XV i na początku XVI w. ogólna nazwa broni palnej, w której puszka rozróżniano mniejszą ręczną broń palną i większą działa. Cześć III elementy uzbrojenia: N) Zbroja sporządzona w całości z małych, metalowych kółek. kolczuga O) Okrągła, wypukła tarcza używana przez lekką jazdę. puklerz P) Okrywający głowę hełm, z daszkiem z przodu, ruchomą blaszką chroniąca nos, blachami okrywającymi policzki oraz rzekomym nakarczkiem. szyszak

4 R) Nakładane na konia (często bogato zdobione) uzda, siodło z czaprakiem, rząd popiersie i podogonie. S) Zbroja z metalowych łusek przymocowanych do skórzanego lub karacena płóciennego kaftana; uzbrojenie husarii i jazdy pancernej. T) Rodzaj hełmu z okrywającym głowę i ramiona zwisającym welonem, misiurka wykonanym z żelaznych kółek. U) Pancerz na piersiach (ewentualnie także plecach wówczas były kirys połączone rzemieniami) jeźdźca lub piechura, osłaniający przed strzałami, kulami, pchnięciami. Razem 7 punktów. 7. Przeczytaj uważnie każde zdanie. Zastanów się czy zawiera prawdziwą, czy fałszywą informację. Postaw literę P (Prawda) lub F (Fałsz) w ostatniej rubryce. A) Płatnerz to rzemieślnik wyrabiający zbroje płytowe. + Prawda B) Szancmistrz to rzemieślnik wykonujący formy do odlewu armat. Fałsz C) Ciura to służący (następnie każdy pomocnik) rycerza-szlachcica na wojnie. + Prawda D) Hajdamak to nazwa Kozaka zaporoskiego żyjącego z rozboju. + Prawda E) Aprosze to duże chusty służące jako temblaki i osłony od deszczu. Fałsz F) Probantmaster to urzędnik królewski badający jakość uzbrojenia. Fałsz G) Kołczan to pochwa na strzały do łuku. + Prawda H) Buńczuk to rodzaj znaku z powiewającymi kiściami końskich ogonów. + Prawda I) Ryngraf to mały ołtarz polowy z wizerunkiem MB Częstochowskiej. Fałsz J) Furaż to zapasy żywności dla żołnierzy. Fałsz K) Kordegarda to pomieszczenie dla żołnierzy pełniących wartę. + Prawda L) Profos to zwiadowca wywodzący się z lekkiej jazdy kozackiej. Fałsz Ł) Towarzysz sowity to przedstawiciel żołnierzy do pertraktacji o zaległy żołd. Fałsz M) Pinka to statek handlowy przystosowany do walki we flocie wojennej. + Prawda N) Basteja to obniżona i poszerzona dawna baszta z platformą dla artylerii. + Prawda O) Czambuł to nagły, krótki najazd głównie Tatarów. Fałsz P) Harc to walki pojedynczych żołnierzy przed walną bitwą. + Prawda R) Bułat to najlepszy koń krwi arabskiej. Fałsz S) Czata to zwiad wojskowy a także warta. + Prawda T) Ekwipaż to polowe wyposażenie oficera. + Prawda Razem 20 punktów. 8. W XVI i XVII w. Rzeczpospolita zyskiwała i traciła swoje ziemie. Przeczytaj poniższe informacje i podkreśl właściwą odpowiedź: A) Zaznacz kółkiem zestaw ziem, które utraciła Polska w wyniku wojen prowadzonych w XVII w.: Ukraina lewobrzeżna, Ziemia Siewierska i Czernichowska Ziemia Smoleńska, Inflanty. Kamieniec Podolski, ujście Odry, Ziemia Siewierska i Czernichowska Ziemia Smoleńska. Ukraina lewobrzeżna, Pomorze, Śląsk. Ukraina lewobrzeżna Inflanty, Śląsk. B) Decyzją Zygmunta Augusta z 1569 r. do Korony zostały włączone prowincje litewskie: a) Kijowszczyzna, Ziemia siewierska i Czernichowska. b) Wołyń, Bracławszczyzna, Kijowszczyzna. c) Ziemia Smoleńska i Siewierska, Kijowszczyzna. d) Podlasie, Wołyń, Kijowszczyzna. C) Polska w 1672 r. utraciła na rzecz Turcji następujące ziemie: a) Podole i Prusy Książęce. b) Podole i Pokucie. c) Podole i część Ukrainy. Razem 3 punkty.

5 9. Do początku zdania w pierwszej rubryce wybierz i zaznacz kółeczkiem wokół małej literki: a), b), c) poprawny koniec zdania z drugiej rubryki. A) Pierwszy hołd z Prus Książęcych złożył: a) książę pruski A. Hohenzollern, b) wielki mistrz A. Hohenzollern, c) elektor brandenburski A. Hohenzollern. Komu złożył on hołd: a) Królowi Zygmuntowi Staremu, b) Królowi Zygmuntowi Staremu i królowej Bonie, c) Królowi Zygmuntowi Staremu i Zygmuntowi Augustowi. Było to w roku: a) 1524, b) 1525, c) Miało miejsce: a) na Wawelu b) na rynku w Krakowie c) w kościele Mariackim Razem 4 punkty. B) Ostatni hołd z Prus Książęcych złożył: a) Książę pruski Wilhelm Fryderyk, b) Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, Komu złożył on hołd: c) Wielki elektor Jerzy Wilhelm. a) Królowi Zygmuntowi Wazie, b) Królowi Władysławowi IV, c) Królowi Janowi Kazimierzowi. Było to w roku: a) 1639, b) 1641, c) Miało miejsce: a) Krakowie, b) Wilnie, c) Warszawie. Razem 4 punkty. C) Kaprowie w służbie królewskiej pojawili się za panowania: a) Kazimierza Jagiellończyka, b) Jana Olbrachta, c) Aleksandra. Ich zadaniem było: a) Walka z flotą krzyżacką, b) obrona przed Duńczykami, c) rozwinięcie handlu gdańskiego. Pierwszy galeon nosił nazwę: a) Jantar, b) Polonia, c) Smok. Flotę kaperską rozbili: a) Szwedzi, b) Duńczycy, c) Krzyżacy. Razem 4 punkty. D) Rokosz to zjazd szlachty: a) odbywający się bez wiedzy króla, b) żądający ustąpienia króla z tronu, c) organizującej się przeciwko najazdowi obcych wojsk, Pierwszym rokoszem był: a) rokosz podczas wojny kokoszej, b) Mikołaja Zebrzydowskiego, c) Sebastiana Lubomirskiego. Razem 2 punkty. E) Pierwszy raz zasadę liberum a) Ujazdu, b) Upity, c) Warszawy. veto zastosował stolnik z: Było to w roku: a) 1648, b) 1650, c) Zerwał obrady sejmowe ponieważ nie zgodził się na: F) Projekt pierwszego polskiego orderu opracował: Miał to być order: a) przedłużenie obrad sejmowych o 1 dzień, b) ustawę niezgodną z jego instrukcjami sejmikowymi, c) przywrócenie podatku poradlnego. Razem 3 punkty. b) Władysław IV, c) Jan Kazimierz. a) Zygmunt III Waza, a) Matki Boskiej Królowej Polski, b) Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, c) Najświętszej Marii Panny Opiekunki Polaków. Projekt orderu zaakceptował: a) Sejm, b) prymas Polski, c) papież Urban VIII. Razem 3 punkty.

6 G) Król Jan Kazimierz uznał Królową Polski: a) Matkę Boską Ostrobramską, b) Najświętszą Marię Pannę, c) Matkę Boską Częstochowską. Wydarzenie to miało miejsce: a) w czasie potopu szwedzkiego, b) po zakończeniu walk ze Szwedami, c) w trakcie walk z Kozakami. Decyzję król ogłosił w: a) kolegiacie św. Jana w Warszawie, b) katedrze na Wawelu, c) Katedrze we Lwowie. Wydarzenie to namalował: a) Jan Matejko, b) Henryk Siemiradzki, c) Jan Styka. Razem 4 punkty. H) Fundatorem kolumny a) syn b) syn c) żona Konstancja. Zygmunta III Wazy był: Władysław IV, Jan Kazimierz, Pomnik Jana III Sobieskiego ufundował w Łazienkach: a) syn Jakub Sobieski, b) król August II Mocny, c) król Stanisław August Poniatowski. Razem 2 punkty. 10. Zaznacz prawdziwe informacje dotyczące przyczyn wojen Rzeczypospolitej: A) ze Szwecją w XVII wieku: a) Konflikt dynastyczny w rodzinie Wazów; b) Wsparcie Szwecji przez Rzeczpospolitą w wojnie trzydziestoletniej; c) Szwecja dążyła do wyłącznego panowania na Bałtyku; d) Zygmunt III Waza przyłączył Estonię do Polski. B) z Moskwą w XVII wieku: a) Zygmunt III chciał uzyskać tron carów moskiewskich; b) Zygmunt III chciał podporządkować kościół prawosławny w Moskwie papieżowi; c) Polacy chcieli uratować życie Dymitra Samozwańca; d) Polska chciała odzyskać Ziemię Smoleńską; e) Polacy chcieli przyłączyć Moskwę do Rzeczypospolitej i stworzyć Rzeczpospolitą Trojga Narodów. C) z Turcją w XVII wieku: a) Hetman St. Żółkiewski chciał zostać hospodarem Mołdawii, która była lennem Turcji; b) Wzajemne najazdy Kozaków na Turcję i Tatarów na Polskę; c) Popieranie przez Rzeczpospolitą wrogów Turcji; d) Wykryto spisek mający na celu zabicie sułtana przez Polaków; e) Turcja postanowiła w II połowie XVII w. opanować Ukrainę Prawobrzeżną. 11. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując miejsca zawarcia ugód, rozejmów lub traktatów pokojowych: Andruszów/Moskwa Dywilino Hadziacz Jam Zapolski Karłowice Oliwa Radnot Stary Targ Welawa-Bydgoszcz. Rok Miejscowość Postanowienia ugody, rozejmu lub traktatu 1582 Jam Zapolski Rosjanie zrzekli się ziemi połockiej Dywilino Odzyskanie Smoleńska oraz Ziemi Czernikowskiej i Siewierskiej Stary Targ Szwecja pobierania części ceł z handlu gdańskiego Radnot Rozbiór Rzeczypospolitej przez cztery państwa Welawa-Bydg. Prusy Książęce stały się niezależne od Polski Hadziacz Ks. ruskie stanowić będzie trzeci człon Rzeczpospolitej Oliwa Jan Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego. 1667/86 Andruszów/M. Polska utraciła Zadnieprze wraz z Kijowem Karłowice Polska odzyskała Podole wraz z Kamieńcem Podolskim.

7 12. Spośród podanych niżej postanowień Pacta conventa przyjętych przez Henryka Walezego podkreśl te, które zawierają prawdziwe informacje: a) odzyska utracone ziemie smoleńską i czernichowską; b) doprowadzi do przymierza polsko-francuskiego; c) wyposaży flotę bałtycką; d) sprowadzi do Polski 4000 muszkieterów królewskich; e) ożeni się z Anną Jagiellonką; f) do skarbu państwa wpłaci corocznie złotych; g) zamknie szlak handlowy na Bałtyku do portu w Narwie; h) odnowi Akademię Krakowską; i) będzie 100 polskich szlachciców kształcił na Sorbonie (uczelni paryskiej); j) podporządkuje kościół prawosławny w Rzeczypospolitej papieżowi. Razem 6 punktów. 13. Uzupełnij poniższą tabelę. Dopisz, spośród podanych niżej, imiona i nazwiska dowódców wojsk polskich: Arend Dickman Jan Karol Chodkiewicz Jan Kazimierz Waza Jan III Sobieski Stanisław Koniecpolski Augustyn Kordecki Jan Tarnowski Stefan Batory Stefan Potocki Paweł Sapieha Jeremi Wiśniowiecki Michał Wołodyjowski Jan Zamojski Stanisław Żółkiewski; oraz określenie przeciwnika: Austriacy Kozacy Moskwa Szwedzi Tatarzy Turcja Wołoszczyzna (Uwaga: gdy przeciwników wspomagali Tatarzy dopisz ich.) Razem 44 punkty. L.p. Miejsce bitwy Rok Imię i nazwisko dowódcy Przeciwnik 1 Obertyn 1531 Jan Tarnowski Wołoszczyzna 2 Połock 1579 Stefan Batory Moskwa 3 Wielkie Łuki 1580 Stefan Batory Moskwa 4 Psków Stefan Batory Moskwa 5 Byczyna 1588 Jan Zamoyski Austriacy 6 Kircholm 1605 Jan Karol Chodkiewicz Szwedzi 7 Kłuszyn 1610 Stanisław Żółkiewski Moskwa 8 Cecora 1620 Stanisław Żółkiewski Turcja 9 Chocim 1621 Jan Karol Chodkiewicz Turcja 10 Martynów 1624 Stanisław Koniecpolski Tatarzy 11 Oliwa 1627 Arend Dickman Szwedzi 12 Trzciana 1629 Stanisław Koniecpolski Szwedzi 13 Żółte Wody 1648 Stefan Potocki Kozacy, Tatarzy 14 Zbaraż 1649 Jeremi Wiśniowiecki Kozacy, Tatarzy 15 Beresteczko 1651 Jan Kazimierz Kozacy 16 Jasna Góra 1655 Augustyn Kordecki Szwedzi 17 Połonka 1660 Paweł Sapieha Moskwa 18 Kamieniec Podolski 1672 Michał Wołodyjowski Turcja 19 Żurawno 1676 Jan III Sobieski Turcja i Tatarzy 20 Wiedeń 1683 Jan III Sobieski Turcja i Tatarzy 14. Jakie związki pokrewieństwa (brat, siostra, matka itd.) łączyły: Razem 8 punktów. a) Albrecht Hohenzollern dla Zygmunta Starego to siostrzeniec; b) Władysław Warneńczyk dla Kazimierza Jagiellończyka to brat; c) Anna Jagiellonka dla Zygmunta Augusta to siostra; d) Anna Jagiellonka dla Zygmunta III Wazy to ciotka; e) Władysław IV dla Zygmunta III Wazy to syn; f) Władysław IV dla Jana Kazimierza to brat; g) Bona Sforza dla Zygmunta Augusta to matka; h) Władysław Jagiełło dla Jana Olbrachta to dziadek.

8 15. Spośród wymienionych poniżej dzieł podkreśl te, które namalował Jan Matejko. a) Batory pod Pskowem g) Wojna kokosza b) Bitwa pod Chocimiem h) Obrona Częstochowy c) Śmierć Żółkiewskiego pod Cecorą i) Unia lubelska d) Chmielnicki i Tuhaj-bej pod Lwowem j) Zawieszenie dzwonu Zygmunta e) Sobieski pod Wiedniem k) Stańczyk f) Kazanie Piotra Skargi l) Hołd Pruski Razem 8 punktów. 16. Na podstawie podanych poniżej informacji podaj tytuł filmu oraz zakreśl właściwe nazwisko reżysera oraz odtwórcy głównej roli: A) W 1969 r. powstała filmowa adaptacja powieści H. Sienkiewicza o walkach z Turkami. Tytuł filmu: Pan Wołodyjowski Reżyser: Wojciech Has Jerzy Hoffman Jerzy Kawalerowicz Odtwórca tytułowej roli: Daniel Olbrychski Tadeusz Łomnicki Andrzej Łapicki B) W 1974 r. powstała adaptacja filmowa powieści tegoż autora o wojnie ze Szwedami. Tytuł filmu: Potop Reżyser: Jerzy Hoffman Bohdan Poręba Aleksander Ford Kmicica grał: Daniel Olbrychski Tadeusz Łomnicki Leszek Teleszyński C) W 1998 r. powstała adaptacja filmowa pierwszej części Trylogii o wojnie z Kozakami. Tytuł filmu: Ogniem i Mieczem Reżyser: Jerzy Antczak Andrzej Wajda Jerzy Hoffman Skrzetuskiego grał: Wiktor Zborowski Michał Żebrowski Andrzej Seweryn 17. Rozpoznaj dzieło na podstawie zaprezentowanego fragmentu, następnie wpisz w wyznaczonym miejscu jego tytuł: Duma o Hetmanie Kazania sejmowe Mazepa Mowa do Panów Senatorów Pieśń V, ks. wtóre (O spustoszeniu Podola przez Tatarów) Potop i autora: Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Jan Kochanowski Piotr Skarga Jan Tarnowski Zygmunt August A) Wieczna sromota i nienagrodzona szkoda Polaku! Ziemia spustoszona Podolska leży, a Połaniec sprosny nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny! Tyt. Pieśń V, ks. wtóre (O spustoszeniu Podola przez Tatarów) Autor Jan Kochanowski B) Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło... Tytuł Potop Autor Henryk Sienkiewicz C) Taką miłością ku ludziom albo Rzeczypospolitej zapalać się macie wy, którzy o dobru pospolitym radzicie Takich podobno więcej, którzy służyć Rzeczypospolitej nie chcą, gdy pożytku swego nie spodziewają albo gdy im król płaci. Ci są dziwnie głupi, którzy nie widzą, iż cnota nie patrzy na zapłatę, jedno na swoją przystojność Tytuł Kazania sejmowe Autor Piotr Skarga Razem: 220 punktów 60% = 132 punkty

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO DZIAŁALNOŚCI HETMANÓW POLSKICH NA UKRAINIE W XVII WIEKU

PRZYCZYNEK DO DZIAŁALNOŚCI HETMANÓW POLSKICH NA UKRAINIE W XVII WIEKU Małgorzata Nikiel PRZYCZYNEK DO DZIAŁALNOŚCI HETMANÓW POLSKICH NA UKRAINIE W XVII WIEKU Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się w tych rozważaniach osobowość wybitnego człowieka, męża stanu, polskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Maria Kazimiera ija n

Maria Kazimiera ija n Maria Kazimiera ija n Wstęp: Zbigniew Wójcik Xeksty listów i opracowanie wg edycji: Jan Sobieski, Listy do Marysieńki. Opracował Leszek Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1970 Maria Kazimiera d Arquien de la

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA MOSKIEWSKA NA SEJMACH KORONNYCH W LATACH 60. XVI STULECIA

POTRZEBA MOSKIEWSKA NA SEJMACH KORONNYCH W LATACH 60. XVI STULECIA Teka Kom. Hist. OL PAN, 2012, IX, 7-31 POTRZEBA MOSKIEWSKA NA SEJMACH KORONNYCH W LATACH 60. XVI STULECIA Agnieszka Januszek-Sieradzka Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej, Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ALMANACH POLSKI 1934? v. -w \NY POD R EDA K C.iA r Dr. ST. ARNOLDA... m ik W 5* W A R S Z, A W A - 19 3 5 W Y D A W N I C T W O. POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ( k a t * fyn.d Akc > Vv VaC

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne

13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Zarys działalności 1809 1815 1. Jarosław Dudziński (Sosnowiec) Uwagi wstępne Jarosław Dudziński (Sosnowiec) 13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego Zarys działalności 1809 1815 1 Uwagi wstępne Kampania 1807 roku dobiegła końca. Cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte i Car Wszechrosji

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn DWS.org.pl ISSN 2080-5780

Biuletyn DWS.org.pl ISSN 2080-5780 Wiem, że się powtarzam Jak zwykle autorzy starzy i debiutanci. Spis treści wprawdzie wydaje się krótki, ale to nie znaczy, że jest mało do czytania! Na początek rzecz wydawałoby się błaha, a przecież to

Bardziej szczegółowo

NAPIS SERIA XII 2006 Dwa polskie teksty ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu z pierwszej połowy XVII wieku

NAPIS SERIA XII 2006 Dwa polskie teksty ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu z pierwszej połowy XVII wieku NAPIS SERIA XII 2006 Dwa polskie teksty ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu z pierwszej połowy XVII wieku Mirosław Lenart n t ^ J S Seria XII 2006 Mirosław Lenart Dwa polskie teksty ku przyzbrojeniu

Bardziej szczegółowo

Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych

Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych A C TA U N I V E R S I TAT I S L O D Z I E N S I S FOLIA LITTERARIA POLONICA 3(21) 2013 Michał Kuran 1 (Uniwersytet Łódzki) Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji

Bardziej szczegółowo

WACŁAW POTOCKI Wojna chocimska

WACŁAW POTOCKI Wojna chocimska Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. WACŁAW POTOCKI Wojna

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik ---.-- Białystok 4(12)

Kwartalnik ---.-- Białystok 4(12) Kwartalnik ----- Białystok 4(12) 1988 i I oo _, :r BIAŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE PL ISSN 0860-4096 JOANNA TOMALSKA-KOSIŃSKA, Ikonografia świętych w ikonach Polski północno-wschodniej 1 WŁODZIMIERZ JARMOLIK,

Bardziej szczegółowo

Słowo. Polacy z dwóch obwodów Podola zebrali się w miejscu, gdzie rozegrała się jedna z największych bitew Powstania Styczniowego na Podolu

Słowo. Polacy z dwóch obwodów Podola zebrali się w miejscu, gdzie rozegrała się jedna z największych bitew Powstania Styczniowego na Podolu www.slowopolskie.org Strefa Ojczystego Języka Słowo Polskie 1 28 lutego 2013 nr 2 (7) Salicha była świadkiem wspaniałego zwycięstwa Polaków Śladami powstańców styczniowych 22 stycznia delegacja z Winnicy,

Bardziej szczegółowo

I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA.

I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA. I. KRÓTKA HISTORIA BIELSKA. Bielsk Podlaski, to obok Drohiczyna, Mielnika i Suraża, jedno z najstarszych miast Podlasia. Badania archeologiczne z lat 70 tych datowały powstanie osady bielskiej na X wiek.

Bardziej szczegółowo

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane

Wiesława Binek. Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane Wiesława Binek Słynni rozdrażewianie i ich dzieje z historią Polski i regionu związane 1 Spis treści 1.Wstęp: przedmiot i zakres pracy. 2. Rozdział I Zarys dziejów Rozdrażewa. 3. Rozdział II Rozdrażew

Bardziej szczegółowo