II Konkurs Informatyczno - Techniczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA. marzec 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Konkurs Informatyczno - Techniczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA. marzec 2014"

Transkrypt

1 Patronat: Lubuski Kurator Oświaty Patronat honorowy: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża Imię i Nazwisko Nazwa szkoły T E S T II Konkurs Informatyczno - Techniczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA marzec Sprawdź, czy test zawiera 8 stron (zadania 1 35) oraz kartę odpowiedzi. Ewentualny brak zgłoś nauczycielowi nadzorującemu konkurs. 2. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę swojej szkoły. 3. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. 4. Obliczenia do zadań możesz wykonywać na stronie 8 zatytułowanej BRUDNOPIS. Odpowiedzi do zadań wpisuj w odpowiednie miejsca na karcie odpowiedzi. W przypadku błędu skreśl złą odpowiedź, a obok wpisz poprawną. 5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 7. Po zakończeniu pracy test oraz arkusz odpowiedzi oddaj nauczycielowi.

2 Zadania za 1 punkt 1. W której kolumnie jednostki pamięci komputera ułożone są prawidłowo? 2. Protokół odpowiadający za odbieranie i to: a. HTTP b. SMTP c. POP3 d. FTP a. b. c. d. bajt bit bajt bit bit bajt bit bajt megabajt megabajt kilobajt kilobajt kilobajt kilobajt gigabajt megabajt gigabajt gigabajt megabajt gigabajt 3. Co to jest partycja? a. program do tworzenia grafiki komputerowej b. część lokalnego dysku c. część płyty głównej d. urządzenie zewnętrzne do archiwizowania danych 4. Termin Googol, od którego pochodzi nazwa wyszukiwarki, oznacza: a. okulary przybliżające odległe obiekty b. okrzyk radości popularny na stadionach w USA c d. nazwisko twórcy pierwszej wyszukiwarki internetowej 5. W systemie szesnastkowym nieprawdą jest, że BACA- BABA jest: a. = A+6 b. = F1 c. = 10 d. = F+1 6. Komputerowe cookies (ciasteczka) są: a. wysyłane z komputera użytkownika do przeglądanego serwisu internetowego b. wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych c. efektem działania konia trojańskiego d. efektem działania programu szpiegowskiego 7. Ile akapitów jest w tekście pokazanym na Rysunku 1? a. 6 b. 2 c. 4 d. 1 Rysunek 1 do zadania 7. 2 S t r o n a Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

3 II Konkurs Informatyczno - Techniczny Na Inżyniera Czeka Kariera 8. W komórce B4 znajduje się formuła =C1+E$3/2. Jak będzie wyglądała ta formuła po skopiowaniu do komórki D6? a. =D6+D$3/4 b. =D1+D$6/2 c. =E3+G$3/2 d. =E3+G$6/2 Rysunek 2 do zadania Który z systemów operacyjnych nie jest systemem na urządzenia mobilne: Start Podaj (a) a. Android b. Chrome OS c. Bada OS d. Tizen 10. Co wypisze algorytm ze schematu blokowego po wprowadzeniu liczby a=24? a b c d i=i+1 Pisz (i) k=k+1 i:=2 k:=0 czy i = a czy a dzieli się bez reszty przez i? T T Pisz (k) Stop Schemat blokowy do zadania Ciąg. Dany jest ciąg rekurencyjny postaci: a = 5 a = 3a. Wyznacz cztery pierwsze wyrazy tego ciągu i zapisz go w postaci ogólnej (tzw. zwartej, dla n = 0, 1, 2, ). a. a n = 5 3 n b. a n = 5 n+1 3n-1 c. a n = 5 n+1 3 n d. a n = 3 5 n Dzielenie z resztą. Wytwórnia BMW (Bardzo Mała Wytwórnia) otrzymała zamówienie na nieco mniej niż sto bmw (bardzo małych wózków). Gdyby wytwarzała ich trzy dziennie, to ostatniego dnia zostałby do wykonania jeden wózek. Zatrudniła kilku ludzi więcej, zwiększając swoje moce produkcyjne do siedmiu wózków dziennie i ostatniego dnia pozostało jej do wytworzenia pięć owych bardzo małych wózków. Ile dni trwało wykonywanie zamówienia? a. 11 b. 12 c. 13 d. 14 Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 3 S t r o n a

4 13. Zmiennicy. Liczbosław jechał na wczasy z żoną Cyferką. Po przejechaniu 220 km przy kierownicy zmieniła go żona, prowadząc samochód resztę trasy. W drodze powrotnej najpierw za kierownicą siedziała Cyferka, a po przejechaniu 250 km zmienił ją małżonek, prowadząc samochód aż do domu. Kto więcej kilometrów przesiedział za kółkiem i o ile? a. Cyferka o 30 km więcej b. Cyferka o 60 km więcej c. Liczbosław o 30 km więcej d. Liczbosław o 60 km więcej 14. Hajda na Troję! Do pracowni mistrza Puklerza przyszedł Agamemnon, dowódca wyprawy na Troję i rzekł: Potrzebujemy nowe zbroje. Możemy ich robić pięć dziennie, odparł mistrz Puklerz. Jak zaczniecie dziś, będą gotowe w przyszłym tygodniu w piątek, martwił się wódz. Pracując po godzinach, możemy robić siedem dziennie i skończymy w środę. To zaczynajcie, bo w czwartek ruszamy na Troję, rzekł Agamemnon. Jakiego dnia tygodnia miała miejsce rozmowa? a. w sobotę b. w piątek c. w czwartek d. w środę 15. Hipoteza o tezach. Profesor Rozumek postawił hipotezę jak się okazało, słuszną że z podanego zbioru pięciu tez tylko jedna jest prawdziwa. Hipoteza, jak wiemy, okazała się słuszna. Która teza jest prawdziwa? a. Teza 2 b. Teza 3 c. Teza 4 d. Teza 5 Teza 1: Tezy 2, 3, 4, 5 są prawdziwe. Teza 2: Tezy 3, 4, 5 są fałszywe. Teza 3: Jedna z tez 4, 5 jest prawdziwa. Teza 4: Tezy 1, 2, 3 są prawdziwe. Teza 5: Tezy 1, 2, 3, 4 są fałszywe. 16. Półtorki. Pan Półtorak wyhodował nowy gatunek niosek, które, jego zdaniem, całkowicie zaspokoją popyt rynku na świeże jajka. Półtorak nazwał je półtorkami. I nie na swą cześć i chwałę, jak szeptali niektórzy zawistni konkurenci, ale dlatego, że półtora półtorki znosi półtora jajka w ciągu półtora dnia (ściślej: półtorej doby). Nowy gatunek nie jest jeszcze zbyt liczebny, ale te nioski, co już są, znoszą 300 jajek miesięcznie. Licząc, że miesiąc ma 30 dni, ile półtorek liczy kurnik Półtoraka? a. 30 b. 25 c. 20 d Schodkowa elfonada. Pięciu elfów, Duet, Tercet, Kwartet, Sekstet i Oktet, skacze na schodach wieżowca; Duet po dwa schodki, Tercet trzy, Kwartet cztery, Sekstet sześć, Oktet aż po osiem. Kolejny skok przysługuje temu, który aktualnie jest najniżej na schodach. Jeśli kilka elfów znajduje się na najniższym schodku, jako pierwszy skacze ten, który przeskakuje ich najmniej. Kto będzie pierwszy na setnym schodku? a. Duet b. Tercet c. Kwartet d. Sekstet 4 S t r o n a Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

5 II Konkurs Informatyczno - Techniczny Na Inżyniera Czeka Kariera 18. Reguła kurnika. Wieczorem, kiedy stado 40 kur ułożyło się już do snu, kogut wkroczył do kurnika i stwierdził zdumiony, że na wszystkich dziewięciu grzędach kury siedziały według tak zwanej reguły kurnika: jeśli n-tą grzędę zajmowało k kur, to na k-tej grzędzie było ich n (na przykład, gdy na czwartej grzędzie siedzi osiem kur, to na ósmej grzędzie jest ich cztery). Kogut zajął miejsce na jedynej wolnej grzędzie. Na której? a. czwartej b. piątej c. szóstej d. siódmej 19. Zoo-arytmetyka. Każdej literze odpowiada jedna z liczb od 1 do 9 włącznie. Takim samym literom przyporządkowane są identyczne liczby, a różnym literom różne. Zapis AB oznacza sumę liczby A oraz B. Na podstawie wyrazów pomocniczych ustal CAP = 16 wartość czapli. a. 27 b. 28 c. 29 d Znalezisko. Fortunat Szczęsny, który miał zawsze szczęście, znalazł portmonetkę. Wielkie dzięki, bogini Fortuno szepnął. Dzięki znalezionej kwocie Fortunat miał w sumie 150 złotych. Jak szybko obliczył, posiadał teraz trzy razy więcej pieniędzy, niż gdyby zgubił ich tyle, ile znalazł. Ile znalazł złotych? a. 30 zł b. 40 zł c. 50 zł d. 60 zł 21. Dziś, procesory budowane są w technologii nano. Jeden nanometr to: a m b. 0,0001 mm c. 0,001 µm d. 3 x 10-8 m 22. Albert Einstein, otrzymał nagrodę Nobla w 1921 roku za: a. wyjaśnienie mechanizmu ruchów Browna b. podanie praw ruchu ciał, dziś nazywane szczególną teorią względności c. opis oddziaływania promieniowania z materią emisja wymuszona, dziś podstawa działania lasera d. wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego 23. Wymiar stałej grawitacji G w jednostkach układu SI: a. m/s 2 b. m 3 /(kg s 2 ) c. N/(m kg) d. kg m s 3 PLAC = 25 CZAPA = 21 CZAPLA =? Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 5 S t r o n a

6 24. Kierunek i zwrot przyspieszenia w ruchu po dowolnym torze jest zgodny z: a. kierunkiem i zwrotem prędkości b. kierunkiem prędkości, zwrot ze zwrotem zmiany prędkości c. kierunkiem i zwrotem zmiany prędkości d. kierunkiem i zwrotem średniej prędkości 25. Tancerka w jeździe figurowej na lodzie kręci piruet, wykonując różne ewolucje. Z czasem zaczyna się szybciej obracać wokół osi obrotu. Czym jest to spowodowane: a. zmienia się tarcie łyżwy o lód b. w wyniku różnych ewolucji tancerki, ulega zmniejszeniu jej moment bezwładności liczony wzglądem osi obrotu c. wykonywane ruchy zwiększają prędkość obrotową tancerki d. pozornym zmniejszaniem się ciała tancerki 26. W przemianie adiabatycznej gazu w układzie zamkniętym: a. temperatura jest stała b. nie ma wymiany ciepła z otoczeniem c. ciśnienie nie zmienia się d. objętość jest stała 27. Soczewka dwuwypukła jest soczewką skupiającą. Kiedy będzie miała własności rozpraszające: a. gdy padający strumień światła będzie rozbieżny b. gdy zostanie umieszczona w środowisku o współczynniku załamania mniejszym niż materiał soczewki c. gdy zostanie umieszczona w środowisku o współczynniku załamania większym niż materiał soczewki d. dla promieni biegnących równolegle do osi optycznej 28. Świetlówka o tej samej mocy co żarówka wydziela więcej światła gdyż: a. ma lepszy kształt b. wysyła mniej promieniowania cieplnego c. wysyła mniej promieniowania ultrafioletowego d. pracuje w wyższej temperaturze 29. Promienie rentgenowskie: a. nie podlegają zjawiskom dyfrakcji i interferencji b. odchylają się w polu magnetycznym c. wywołują jonizację gazów i wzbudzają luminescencję d. odchylają się w polu elektrycznym 30. Masa cząstki alfa jest: a. większa od sumy mas dwóch protonów i dwóch neutronów b. równa sumie mas czterech neutronów c. równa sumie mas dwóch neutronów i dwóch protonów d. mniejsza od sumy mas dwóch protonów i dwóch neutronów 6 S t r o n a Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

7 II Konkurs Informatyczno - Techniczny Na Inżyniera Czeka Kariera Zadania za 2 punkty 31. Jurek powiedział: Kupię spodnie, gdy ich cena nie przekroczy 250 złotych i będą w kolorze brązowym albo zielonym, w przeciwnym wypadku nie kupię spodni. Wypowiedź Jurka ilustruje poniższy schemat blokowy. Twoim zadaniem jest napisanie w postaci funkcji JEŻELI, decyzji Jurka o zakupie spodni. W celu uniknięcia dwukrotnego zagnieżdżania funkcji JEŻELI możesz zastosować funkcje logiczne ORAZ i LUB. Start Nie CENA <=250 zł Tak Nie Kolor = brązowy Tak Kolor = zielony Tak Nie kupię Kupię Odpowiedź wpisz na karcie odpowiedzi w pozycji 31. Stop 32. Rozwiązaniem równania x x x x x... 4 jest: a. x = 10 b. x = 11 c. x = 12 d. x = Ułamkowa pułapka (łamigłówka Tartaglii, ). W czasach Tartaglii popularne w Italii były turnieje, podczas których przeciwnicy zadawali sobie łamigłówki. Niccolo Fontana, matematyk znany jest dziś jako Tartaglia (Jąkała), podczas jednego z turniejów matematycznych w Weronie zadał obecnym tam miłośnikom sztuki łamania głowy zagadkę: Kto z was, wielcy mistrzowie biegli w rozumowaniu, odpowie na trapiące mnie pytanie? Gdyby połowa pięciu równała się trzy, to ile wynosiłaby trzecia część dziesięciu? a. 3 b. 4 c. 5 d Wiadomo, że tylko niewielka część GÓRY LODOWEJ wystaje nad wodą. Oblicz jaka jej część wystaje wiedząc, że gęstość lodu wynosi 0,92 g/cm 3 a gęstość słonej wody, w której pływa góra, wynosi 1,03 g/cm Dwa ładunki dodatnie o wartości 1 C umieszczono w odległości 1 kilometra. W połowie tej odległości stoisz TY mając w rękach liny, na końcach których są umieszczone ładunki. Będziesz w stanie je utrzymać? Dane: ɛ 0 = 8,85 x F m -1 Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 7 S t r o n a

8 B R U D N O P I S 8 S t r o n a Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

T E S T. Konkurs Techniczno-Informatyczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA. Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie

T E S T. Konkurs Techniczno-Informatyczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA. Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Imię i Nazwisko Nazwa szkoły T E S T Konkurs Techniczno-Informatyczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie 1. Sprawdź, czy test zawiera 8 stron (zadania 1 35) oraz kartę odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Pieczęć Kod ucznia Wypełnić po rozkodowaniu pracy! (imię i nazwisko) Razem WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Drogi Uczniu! ETAP WOJEWÓDZKI Witaj na wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Liceum ogólnokształcące Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 Uwagi wstępne Niniejszy zbiór zadań i pytań napisany został dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ale z powodzeniem może być

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kulma I ETAP EDUKACYJNY. ZADANIA DLA KLAS II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dariusz Kulma I ETAP EDUKACYJNY. ZADANIA DLA KLAS II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dariusz Kulma I ETAP EDUKACYJNY ZADANIA DLA KLAS II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ELITMAT 2011 I ETAP EDUKACYJNY ZADANIA DLA KLAS II i III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autorzy: Dariusz Kulma we współpracy ze Sławomirem

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny.

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. SPIS TREŚCI 18. DRGANIA MECHANICZNE Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. 19. FALE MECHANICZNE Fale poprzeczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00 CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU opracował dr Bronisław Pabich pabich@interklasa.pl www.pabich.interklasa.pl 1 Definicja ciągu liczbowego Sposoby określania ciągów liczbowych Sposoby prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Fizyka wczoraj, dziś, jutro. Felietony. Olimpiady, konkursy, zadania. Astronomia dla każdego. Z naszych lekcji

Spis treści. Fizyka wczoraj, dziś, jutro. Felietony. Olimpiady, konkursy, zadania. Astronomia dla każdego. Z naszych lekcji Spis treści Fizyka wczoraj, dziś, jutro Anegdoty o Einsteinie 4 z Juliusz Domański Co w fizyce piszczy? 6 z Zbigniew Wiśniewski 6 Fizyczne podstawy procesów związanych z ruchem samochodu z Andrzej Kuczkowski

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI

REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI B REPREZENTACJA DANYCH W PAMIĘCI Adam Sawicki Regedit sawickiap@poczta.onet.pl Jest 10 rodzajów ludzi - ci, którzy rozumieją kod dwójkowy i ci, którzy go nie rozumieją. hakerskie ujęcie socjologii W tym

Bardziej szczegółowo

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ.

1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. 1. BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM, KORZYSTANIE Z SIECI KOMPUTEROWEJ. Uczeń: 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Luty 2014 Instrukcja dla zdającego Zapoznaj się z nią przed rozpoczęciem pracy: CZĘŚĆ TEORETYCZNA CZAS PRACY 60 MINUT 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo