RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ"

Transkrypt

1 RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2009 ROK GRUPA ČEZ

2

3 Wstęp Grupa ČEZ to dynamiczny, zintegrowany koncern energetyczny z centralą w Republice Czeskiej, działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Azji Zachodniej. Głównym przedmiotem jej działalności gospodarczej jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, obrót energią elektryczną i cieplną oraz wydobycie węgla. Akcje spółki dominującej ČEZ, a. s. znajdują się w obrocie na giełdach w Pradze i w Warszawie, znacząco wpływając na indeksy giełdowe. Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa Republiki Czeskiej. Aktywnie działające spółki należące do Grupy ČEZ mają obecnie swoje siedziby, poza Republiką Czeską, także w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Holandii, Irlandii, Niemczech, na Węgrzech, w Serbii, Albanii, Turcji, Kosowie, Bośni i Hercegowinie oraz na Słowacji. Spółki Grupy ČEZ działające w Republice Czeskiej produkują i dystrybuują energię elektryczną i ciepło, prowadzą obrót energią elektryczną oraz wydobycie węgla. W Bułgarii Grupa ČEZ zapewnia dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w zachodniej części kraju i jest właścicielem elektrowni zasilanej węglem, usytuowanej niedaleko czarnomorskiego portu Warna. W Rumunii działają spółki prowadzące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Grupa ČEZ w Rumunii planuje także rozpoczęcie działalności produkcyjnej, w tym celu rozpoczęła budowę największego europejskiego parku elektrowni wiatrowych w miejscowościach nadmorskich Fântânele i Cogealac a także posiada udział w przedsiębiorstwie realizującym budowę dwóch nowych bloków elektrowni jądrowej Cernavodă. W Polsce do Grupy ČEZ należą dwie elektrownie zasilane węglem kamiennym, znajdujące się w pobliżu granicy państwowej z Republiką Czeską. W Albanii Grupa ČEZ stała się właścicielem jedynej spółki dystrybucyjnej w tym kraju. W Turcji Grupa ČEZ razem z miejscowym partnerem zarządza jedną spółką dystrybucyjną. W Niemczech Grupa ČEZ tradycyjnie prowadzi obrót energią elektryczną, ponadto jednak rozpoczęła wydobycie węgla i produkcję energii elektrycznej w formie wspólnego przedsiębiorstwa ze swoim partnerem. W pozostałych krajach działają spółki będące pośrednimi właścicielami innych spółek lub prowadzące działalność finansową (Irlandia, Holandia), spółki handlowe oraz spółki, których zadaniem jest monitoring sytuacji w danym kraju pod kątem możliwości wykorzystania okazji do korzystnych akwizycji. Grupa ČEZ koncentruje swe wysiłki na spełnieniu wizji osiągnięcia pozycji lidera na rynku energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Wstęp 1

4 Spis treści Odpowiedzialność za Raport półroczny Grupy ČEZ... 3 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ... 4 Najważniejsze wydarzenia... 5 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ... 8 Oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej...19 Bilans energii elektrycznej pozyskanej i dostarczonej przez Grupę ČEZ...20 Działalność Grupy ČEZ w Republice Czeskiej...21 Wydobycie węgla...21 Produkcja energii elektrycznej...22 Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej...25 Pozostałe dziedziny...26 Zmiany w udziałach majątkowych...26 Ustawodawstwo...27 Obrót energią elektryczną i innymi towarami...28 Działalność Grupy ČEZ za granicą...29 Republika Bułgarii...29 Republika Węgierska...31 Rzeczpospolita Polska...31 Rumunia...32 Republika Turcji...33 Republika Albanii...34 Republika Federalna Niemiec...34 Bośnia i Hercegowina...35 Królestwo Niderlandów...35 Irlandia...36 Zmiany w udziałach majątkowych Grupy ČEZ...37 Papiery wartościowe, akcjonariusze i walne zgromadzenie...38 Zmiany w organach spółki ČEZ, a. s...42 Inwestycje Grupy ČEZ...44 Uprawnienia do emisji CO Spory sądowe...46 Odpowiedzialność społeczna...49 Energia dla jutra...51 Wyjaśnienia pojęć i skrótów...53 Kontakty...56 Wykazy księgowe...57 Dane identyfikacyjne spółki akcyjnej ČEZ Spis treści

5

6 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ (dane skonsolidowane opracowane z zastosowaniem metod MSSF) Jednostka I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. Indeks 2009/2008 % Moc zainstalowana MW ,5 Produkcja energii elektrycznej (brutto) GWh ,6 Sprzedaż energii elektrycznej 1) GWh ,9 Sprzedaż ciepła TJ ,6 Przychody operacyjne mln CZK ,7 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) mln CZK ,2 EBITDA mln CZK ,2 EBIT mln CZK ,6 Zysk po opodatkowaniu mln CZK ,5 Zysk netto na akcję podstawowy CZK na akcję 53,3 59,4 111,3 Zysk netto na akcję rozwodniony CZK na akcję 53,2 59,3 111,5 Dywidenda na akcję ČEZ, a. s. (brutto) 2) CZK na akcję 40,00 50,00 125,0 Koszty inwestycyjne (CAPEX) mln CZK ,8 Rentowność kapitału własnego (ROE) netto 3) % 27,6 28,7 104,0 Zadłużenie netto / EBITDA 3) 1 0,87 0,80 91,6 Zadłużenie ogólne / Kapitał razem % 33,2 39,2 118,1 Rzeczywista liczba pracowników na dzień osób ,3 1) Sprzedaż klientom końcowym + sprzedaż na pokrycie strat w sieci + saldo handlu hurtowego. 2) Uchwalona w danym roku. 3) Za ostatnie 12 miesięcy. Wyniki ekonomiczne Grupy ČEZ (w mld CZK) Razem 90,4 I półrocze 2008 r. 48,8 29,0 95,6 I półrocze 2009 r. 51,8 32,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 przychody operacyjne EBITDA zysk po opodatkowaniu 4 Zestawienie wybranych wskaźników Grupy ČEZ

7 Najważniejsze wydarzenia Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2009 r. Styczeń Przedłużono termin płatności kredytu wynikającego z umowy zawartej w styczniu 2008 r. o jeden rok. Kwotę kredytu równocześnie zmniejszono z 600 milionów EUR do 550 milionów EUR (ok. 15,1 mld CZK). Spółce Elektroprivreda Republike Srpske, partnerowi w projekcie Gacko, doręczono żądanie ČEZ, a. s. dotyczące wykorzystania opcji sprzedaży (put) 51 % udziałów w przedsiębiorstwie NERS d.o.o. Luty Marzec Kwiecień Uchwalono strategię długoterminowej eksploatacji elektrowni jądrowej Dukovany i zaakceptowano koncepcję projektu pt. "Zapewnienie licencji i przygotowanie elektrowni jądrowej Dukovany do eksploatacji w okresie od 2015 do 2025 r.". Obniżono kapitał zakładowy spółki ČEZ, a. s. w związku z realizacją odkupu akcji. Podjęto inicjatywę "ČEZ wobec kryzysu, której celem jest złagodzenie oddziaływania kryzysu ekonomicznego na czeską gospodarkę i klientów ČEZ. Spółka Severočeské doly a.s. i Grupa J & T podpisały porozumienie z właścicielami niemieckiej spółki Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh, prowadzącej wydobycie w kopalniach węgla brunatnego, dotyczące zakupu 100 % udziałów w tej spółce. Ofertę usług poszerzono o prace elektryczno-montażowe w ramach modernizacji i budowy sieci dystrybucyjnej, w szczególności w ozdzielniach. Podmiotem świadczącym te usługi jest spółka ČEZ Energetické služby, s.r.o. Rada Zielonej Energii wybrała spośród zgłoszonych projektów 18 najlepszych. Między ich autorów podzieliła ogółem 8,6 miliona CZK. W trzeciej edycji konkursu na granty z Funduszu Zielonej Energii wzięło udział 81 projektów w kategorii edukacji, 14 projektów badawczych oraz 25 projektów w dziedzinie budownictwa. Cofnięto pierwotnie podjętą uchwałę rady Województwa Południowoczeskiego z 2004 r. dotyczącą braku akceptacji dla budowy III i IV bloku elektrowni jądrowej Temelín. Równocześnie rada uchwaliła umowę ramową z ČEZ, na podstawie której zobowiązaliśmy się w następnych 10 latach wyasygnować na kompensacje 4 miliardy CZK, w tym 2,5 miliarda CZK na ewentualne inwestycje związane z rozbudową elektrowni. Podpisano umowę kupna spółki CZECH HEAT a.s., której spółka zależna jest właścicielem źródła wytwarzającego w skojarzeniu energię elektryczną a ciepło w procesie czystego spalania biomasy w mieście Jindřichův Hradec w południowej części Czech. Kierownictwo ČEZ zatwierdziło koncepcję przedsięwzięcia budowy nowej elektrowni parogazowej o mocy zainstalowanej 800 MW w okolicach Mělníka w środkowej części Czech. Najważniejsze wydarzenia 5

8 Uplasowaliśmy się na 336. miejscu w rankingu największych światowych firm Global 2000 ogłaszanym przez czasopismo Forbes. Znaleźliśmy się na drugim miejscu w rankingu 100 najbardziej uznawanych firm Republiki Czeskiej w 2009 r. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w rankingu Top filantrop firmowy pod względem ilości środków poświęconych na działalność charytatywną. Maj Czerwiec Spółka ČEZ złożyła wniosek o rozpoczęcie postępowania arbitrażowego w związku z projektem Gacko z powodu długotrwałego niewywiązywania się obowiązków wynikających z umowy przez partnerów w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Przedstawiciele spółki ČEZ oraz słowackiej firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť podpisali umowę między akcjonariuszami, która będzie podstawą założenia wspólnego przedsiębiorstwa w celu budowy nowej elektrowni jądrowej w miejscowości Jaslovské Bohunice na Słowacji. Spółka ČEZ, a. s. uplasowała się na 219. miejscu w rankingu 500 największych europejskich spółek z kwotowanymi akcjami opracowywanym przez niemiecki dziennik Handelsblatt. W poprzedniej edycji ČEZ zajął 226. miejsce. Pozyskaliśmy 76 % udziałów w spółce Operatori i Sistemit te Shperndarjes sh. a., która jest jedynym przedsiębiorstwem prowadzącym dystrybucję energii elektrycznej w Albanii. Rozpoczęliśmy inicjatywę FutureMotion - Energia dla jutra obejmującą inwestycje w nowe technologie. Rozpoczęto realizację części dotyczącej wykorzystania samochodów o napędzie elektrycznym. Zawarliśmy umowę zapewniającą dostawy gazu dla planowanej elektrowni parogazowej w Počeradach na okres 15 lat. Według planu jej budowa powinna rozpocząć się w październiku 2010 r. Podpisano umowę kredytu na tys. EUR (ok. 6,8 mld CZK). Kredyt przeznaczony jest do finansowania kontraktu eksportowego z ponadnarodowym dostawcą niemieckiej technologii w ramach budowy projektu elektrowni wiatrowej Fântânele w Rumunii. Uzyskaliśmy nagrodę za największy wkład w rozwój inwestycji w Republice Czeskiej w konkursie branżowym Inwestor Roku 2008 corocznie ogłaszanym przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości i Inwestycji CzechInvest wspólnie ze Stowarzyszeniem ds. Inwestycji Zagranicznych AFI. Uplasowaliśmy się na 2. miejscu w rankingu 100 najważniejszych firm 2008 r., który co roku publikuje stowarzyszenie CZECH TOP 100, oraz na 1. miejscu w branży produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu oraz pary; w branży wydobycia surowców mineralnych spółka Severočeské doly zajęła 2. miejsce. 6 Najważniejsze wydarzenia

9 Główne wydarzenia w lipcu i sierpniu 2009 r. (do dnia zamknięcia Raportu półrocznego) Lipiec Spółka ČEZ zawarła porozumienie z Grupą J & T, która jest nowym właścicielem spółki Pražská teplárenská a.s., o kupnie udziałów w wysokości 48,67 %. Uzyskaliśmy nagrodę (UK and Continental Europe Award) corocznie przyznawaną przez brytyjski IR Magazine za najlepsze procedury w relacjach z inwestorami w Republice Czeskiej. Za najlepszego menedżera relacji z inwestorami w Republice Czeskiej uznano mgr inż. Barbarę Seidlovą z ČEZ, a. s. Najważniejsze wydarzenia 7

10 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ Na dzień r. Grupa ČEZ obejmowała razem ze spółką dominującą ČEZ, a. s. 110 podmiotów gospodarczych, z których 77 miało siedzibę w krajach Europy Środkowej i Zachodniej, w tym 48 w Republice Czeskiej i po 9 spółkach w Holandii i Niemczech (głównie chodzi o jednostki zależne MIBRAGu). W państwach Europy Południowo-Wschodniej oraz w Turcji znajdowały się siedziby 33 spółek, najwięcej spośród nich w Rumunii i Turcji (głównie jednostki zależne firmy Akenerji) w każdym z tych krajów 9 spółek. W dniu r. podatkowa grupa kapitałowa ČEZ obejmowała ogółem 82 spółek włącznie ze spółką dominującą ČEZ, a. s., w tym 69 spółek objętych było konsolidacją pełną, natomiast 13 spółek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw konsolidowano metodą praw własności. Spółki podatkowej grupy kapitałowej ČEZ podzielono na siedem segmentów operacyjnych: Produkcja i Handel EŚ ČEZ, a. s. ALLEWIA leasing s.r.o. CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. CEZ Deutschland GmbH CEZ Finance B.V. CEZ Hungary Ltd. CEZ Chorzow B.V. CEZ MH B.V. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. CEZ Silesia B.V. CEZ Slovensko, s.r.o. CEZ Srbija d.o.o. CEZ Trade Bulgaria EAD CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. CZECH HEAT a.s. ČEZ Bohunice a.s. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ Teplárenská, a.s. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. Elektrownia Skawina S.A. Energetické centrum s.r.o. MARTIA a.s. PPC Úžín, a.s. CM European Power International B.V. *) CM European Power International s.r.o. *) Coal Energy, a.s. w likwidacji *) MOL CEZ European Power Hungary Ltd. *) Produkcja i Handel EPW CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD M.W. Team Invest S.R.L. NERS d.o.o. Ovidiu Development S.R.L. TEC Varna EAD Tomis Team S.R.L. Akenerji Elektrik Üretim A.S. *) Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. *) Egemer Elektrik Üretim A.S. *) 8 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

11 Dystrybucja i Sprzedaż EŚ ČEZ Distribuce, a. s. ČEZ Prodej, s.r.o. Dystrybucja i Sprzedaż EPW CEZ Albania Sh.A. CEZ Distributie S.A. CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Razpredelenie Bulgaria AD CEZ Vanzare S.A. Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. Akcez Enerji A.S. *) Sakarya Elektrik Dagitim A.S. *) Wydobycie EŚ CEZ Finance Ireland Ltd. CEZ International Finance B.V. Severočeské doly a.s. JTSD - Braunkohlebergbau GmbH *) LOMY MOŘINA spol. s r.o. *) Mibrag B.V. *) Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh *) Pozostałe EŚ CEZ Polska sp. z o.o. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ ICT Services, a. s. ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. PRODECO, a.s. SD 1.strojírenská, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Kolejová doprava, a.s. SD KOMES, a.s. SD Rekultivace, a.s. STE obchodní služby, spol. s r.o. w likwidacji ŠKODA PRAHA a.s. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Pozostałe EPW CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ Romania S.R.L. CEZ RUS OOO CEZ Servicii S.A. CEZ Ukraine CJSC New Kosovo Energy L.L.C. *) jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 9

12 Skład podatkowej grupy kapitałowej ČEZ na dzień r. ČEZ, a. s. CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. ČEZ Bohunice a.s. CEZ Poland Distribution B.V. CEZ Deutschland GmbH ČEZ Distribuce, a s. Elektrownia Skawina S.A. CEZ Finance B.V. CEZ Finance Ireland Ltd. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 5,0 % 95,0 % Ovidiu Development S.R.L. *) Tomis Team S.R.L. *) 1 akcja CEZ Hungary Ltd. ČEZ Energetické služby, s.r.o. M.W. Team Invest S.R.L. CEZ International Finance B.V. ČEZ ICT Services, a. s. CEZ Albania Sh.A. CEZ MH B.V. ČEZ Logistika, s.r.o. CEZ Bulgaria EAD CEZ Polska sp. z o.o. ČEZ Měření, s.r.o. CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 51,0 % CEZ Distributie S.A. CEZ Silesia B.V. ČEZ Prodej, s.r.o. 67,0 % CEZ Elektro Bulgaria AD CEZ Chorzow B.V. ČEZ Správa majetku, s.r.o. CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD Elektrociepłownia 75,2 % Chorzów ELCHO sp. z o.o. CEZ Slovensko, s.r.o. ČEZ Teplárenská, a.s. ALLEWIA leasing s.r.o. 67,0 % CEZ Laboratories Bulgaria EOOD CEZ Razpredelenie Bulgaria AD CEZ Trade Bulgaria EAD MARTIA a.s. CEZ Romania S.R.L. CEZ Trade Polska sp. z o.o. CEZ Trade Romania S.R.L. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. PPC Úžín, a.s. CEZ RUS OOO 51,0 % CEZ Servicii S.A. CEZ Srbija d.o.o. STE obchodní služby, CEZ Ukraine CJSC spol. s r.o. w likwidacji CZECH HEAT a.s. ŠKODA PRAHA a.s. 51,0 % CEZ Vanzare S.A. Energetické centrum s.r.o. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 51,0 % NERS d.o.o. 52,5 % Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. New Kosovo Energy L.L.C. *) ČEZ, a. s. posiada akcji a CEZ Poland Distribution B.V. 1 akcję spośród całkowitych akcji. Udział ČEZ, a. s. wynosi 99, %, udział CEZ Poland Distribution B.V. 0, %. 10 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

13 ČEZ, a. s. 50,0 % CM European Power International B.V. Severočeské doly a.s. 76,0 % Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. CM European Power International s.r.o. SD 1.strojírenská, a.s. TEC Varna EAD MOL CEZ European Power Hungary Ltd. SD Autodoprava, a.s. 37,4 % Akenerji Elektrik Üretim A.S. SD Kolejová doprava, a.s. 99,0 % Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 92,7 % SD Rekultivace, a.s. SD - KOMES, a.s. 99,0 % Egemer Elektrik Üretim A.S. 45,0 % Akcez Enerji A.S. 27,5 % PRODECO, a.s. Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 50,0 % JTSD Braunkohlebergbau GmbH Mibrag B.V. 20,0 % 20,0 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh Coal Energy, a.s. w likwidacji 51,1 % LOMY MOŘINA spol. s r.o. jednostka dominująca jednostka zależna w regionie Europy Środkowej jednostka zależna w regionie Europy Południowo- Wschodniej jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo % wyraża udział jednostki dominującej w kapitale zakładowym spółki Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 11

14 Wyniki ekonomiczne Grupy ČEZ Kształtowanie się zysku (mld CZK) -1,2 I półrocze 2008 r. -7,8-52,4 2 29,0-0,9 I półrocze 2009 r. -7,9-54,8 1 32,0-80,0-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 koszty operacyjne pozostałe przychody i koszty podatek dochodowy zysk netto Grupa ČEZ wypracowała w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK (o 10,5 %) wyższy zysk netto oraz zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA), który wzrósł o 3,0 miliarda CZK (o 6,2 %). Przychody operacyjne były w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyższe o 5,2 miliarda CZK, w szczególności dzięki zapewnieniu cen energii elektrycznej sprzedawanej na 2009 r. jeszcze w 2008 r., przed spadkiem cen na giełdach towarowych na skutek kryzysu finansowego. Na wyniki II kwartału jednak zaczyna rzutować spadek cen energii elektrycznej, na który zareagowano optymalizując produkcję w źródłach wysokoemisyjnych. Koszty zakupu energii elektrycznej (bez transakcji instrumentami pochodnymi) były wyższe o 3,9 miliarda CZK, natomiast koszty paliwa o 0,5 miliarda CZK. Wzrost kosztów paliwa jest spowodowany w szczególności wzrostem cen węgla w Republice Czeskiej i za granicą w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku kontrakty zawierano już w IV kwartale 2008 r., kiedy ceny były wyższe. Zysk z uprawnień emisyjnych był wyższy o 0,9 miliarda CZK z powodu rozliczenia rezerwy zawiązanej w 2008 r. Nowa rezerwa zostanie zawiązana w 2009 r. a jej wysokość zależna będzie od liczby brakujących uprawnień i ich ceny rynkowej. Zmniejszenie pozostałych przychodów w stosunku do I półrocza ubiegłego roku wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży usług serwisowych, które realizowała spółka I & C Energo sprzedana w czerwcu 2008 r. Pozostałe koszty operacyjne są w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku niższe o 1,8 miliarda CZK obniżyły je głownie przychody z zapewnienia poboru mocy i podłączenia (1,0 mld CZK), które od 2009 r. nie są już rozliczane międzyokresowo i są jednorazowo wykazywane w przychodach. Kolejnym pozytywnym czynnikiem był wzrost aktywacji majątku nabytego w ramach Grupy ČEZ (+0,8 mld CZK). Wyższe koszty napraw i konserwacji wynikają z większej liczby zaplanowanych przerw eksploatacyjnych w elektrowniach zasilanych węglem należących do ČEZ, a. s. Koszty personalne w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku nie zmieniły się. Amortyzacja zwiększyła się o 0,2 miliarda CZK (o 2 %). 12 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

15 Wynik finansowy oraz pozostałe przychody i koszty Pozostałe przychody i koszty i przychody ulepszyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,3 miliarda CZK. Czynnikiem, który w największym stopniu przyczynił się do poprawy tej pozycji, była zmiana zysków i strat kursowych oraz zysków i strat z finansowych instrumentów pochodnych 0,4 miliarda CZK, w tym przeszacowanie wartości opcji związanej z wartością akcji węgierskiej spółki MOL wpłynęło na wzrost zysków i strat z finansowych instrumentów pochodnych o 1,0 miliarda CZK. Emisje nowych obligacji w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększają odsetki zapłacone o 0,2 miliarda CZK. Z drugiej strony miał miejsce wzrost odsetek otrzymanych o 0,3 miliarda CZK. Zmiany kursów w związku z papierami wartościowymi denominowanymi w EUR wnoszą w wynik finansowy 0,2 miliarda CZK, jednak w 2008 r. sprzedano spółkę I & C Energo, co w porównaniu półroczy obniża wynik finansowy o 0,3 miliarda CZK. Podatek dochodowy jest większy o 0,1 miliarda CZK niż w I półroczu ubiegłego roku, przy czym efektywna stawka podatku zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,35 punktu procentowego. W obniżeniu efektywnej stawki podatku ma udział zmniejszenie stawki podatku w Republice Czeskiej oraz wzrost pozycji niepodatkowych w 2009 r. Zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK, osiągając 32,0 miliarda CZK. Struktura aktywów (mld CZK) 6,3 Aktywa razem na dzień r. 236,6 47,9 55,4 127,0 473,2 6,2 na dzień r. 228,8 61,6 66,3 138,5 501, rzeczowe aktywa trwałe, netto środki trwałe w budowie włącznie z udzielonym i zaliczkam i aktywa obrotowe paliwo jądrowe, netto pozostałe aktywa trwałe Aktywa skonsolidowane Grupy ČEZ wzrosły w porównaniu z końcem 2008 r. o 28,2 miliarda CZK do 501,4 miliarda CZK. Aktywa trwałe zwiększyły się o 16,7 miliarda CZK. Ta wartość obejmuje inwestycje finansowe, które w 2009 r. zwiększyły się o 11,8 miliarda CZK, oraz rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe i inwestycje, które zwiększyły się ogółem o 5,8 miliarda CZK. Aktywa obrotowe w I półroczu 2009 r. zwiększyły się o 11,5 miliarda CZK do 138,4 miliarda CZK, co jest wynikiem kilku czynników o przeciwstawnym kierunku działania. Z jednej strony działa przede wszystkim wzrost środków finansowych na kontach bankowych 17,2 miliarda CZK, wzrost udzielonych pożyczek krótkoterminowych o 6,6 miliarda CZK oraz wzrost należności z instrumentów pochodnych o 5,7 miliarda CZK. Z drugiej strony należności wobec odbiorców zmniejszają się o 13,9 miliarda CZK, środki zainwestowane w papiery wartościowe zmniejszają się o 8,5 miliarda CZK. Pozostałe aktywa obrotowe w porównaniu z końcem 2008 r. zwiększyły się o 4,4 miliarda CZK. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 13

16 Struktura pasywów (mld CZK) Pasywa razem na dzień r. -66,9 59,2 193,1 121,8 14,4 151,6 473,2 na dzień r. -5,4 53,8 140,5 136,4 22,7 153,4 501,4-100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 kapitał zakładowy niepodzielony zysk, fundusze kapitałowe i udziały mniejszościowe odroczone zobowiązanie podatkowe akcje własne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe W 2009 r. kapitał własny włącznie z udziałami mniejszościowymi wzrósł o 3,5 miliarda CZK. Zysk netto wypracowany za I półrocze 2009 r. zwiększa kapitał własny o 32,0 miliarda CZK. Wzrost obniżają przyznane dywidendy w wysokości 26,6 miliarda CZK. Pozostałe pozycje w kapitale własnym zmieniły się tylko w niewielkim stopniu ich całkowita wartość zmniejszyła się o 2 miliardy CZK. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 14,5 miliarda CZK przede wszystkim z powodu nowych emisji obligacji. Odroczone zobowiązania podatkowe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyły się o 8,3 miliarda CZK, co w przybliżeniu odpowiada obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z zysku za I półrocze. Nieduży wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 1,9 miliarda CZK jest wynikiem działania kilku czynników o przeciwstawnym wpływie. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie kredytów krótkoterminowych i pożyczek o 7,2 miliarda CZK oraz zmniejszenie zobowiązań handlowych oraz zobowiązań z tytułu nabycia aktywów trwałych o 15,5 miliarda CZK; z drugiej strony wzrosło zobowiązanie z tytułu podziału zysku o 26,6 miliarda CZK. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z końcem 2008 r. w niewielkim stopniu zmniejszyły się o 2,1 miliarda CZK. 14 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

17 Przepływy pieniężne (mld CZK) I półrocze 2008 r. -31,6 1,0 27,3 I półrocze 2009 r. -40,9 9,9 48,2-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 działalność inwestycyjna działalność finansowa włącznie z wpływem różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych działalność operacyjna Zwiększenie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 20,9 miliarda CZK wynika głównie ze wzrostu zysku przed opodatkowaniem o 3,2 miliarda CZK. Na wzrost ten pozytywnie wpłynął spadek należności z tytułu obrotu na giełdzie energii o 13,3 miliarda CZK oraz zmniejszenie środków zainwestowanych w papiery wartościowe o 8,5 miliarda CZK. Z drugiej strony w związku z wyższymi wynikami gospodarczymi wzrósł obowiązek podatkowy o 2,6 miliarda CZK. Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,3 miliarda CZK, głównie w wyniku wzrostu inwestycji finansowych oraz pożyczek udzielonych z tytułu realizowanych akwizycji (o 6,0 mld CZK) a także wyższych inwestycji w środki trwałe (o 4,9 mld CZK). W zakresie przepływów pieniężnych z działalności finansowej, łącznie z różnicami kursowymi na środkach pieniężnych, odnotowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,9 miliarda CZK. Głównym powodem jest obniżenie wydatków na odkup i sprzedaż akcji (o 12,6 mld CZK) w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku, przy czym największy wpływ na ten wynik miał odkup akcji realizowany w 2008 r. W przeciwnym kierunku oddziaływało na przepływy saldo wykorzystania i spłat kredytów, które w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyło się o 3,1 miliarda CZK. Wpływ różnic kursowych z środków pieniężnych w walutach obcych wynosił -0,5 miliarda CZK. Wynik całościowy Wynik całościowy był w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyższy o 0,4 miliarda CZK, osiągając 30,1 miliarda CZK. Zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,0 miliarda CZK, osiągając 32,0 miliarda CZK. Zysk netto jest korygowany o zmiany wartości godziwych i różnice z przeliczeń kursowych w kapitale własnym. Korona czeska w stosunku do euro traciła wartość, co powoduje, że zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne włącznie z wyksięgowaniem do rachunku zysków i strat jest mniejsza o 2,2 miliarda CZK niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozostałe zmiany w zakresie kapitału własnego pomniejszają zysk netto ogółem o 0,5 miliarda CZK. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 15

18 Analiza segmentów Segment Przychody ze Przychody sprzedaży ze sprzedaży oprócz między przychodów segmentami ze sprzedaży między segmentami Przychody razem EBITDA Amortyzacja EBIT Podatek dochodo wy Zysk netto Aktywa razem CAPEX Liczba pracowników na koniec okresu Wydobycie EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Produkcja i Handel EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Dystrybucja i Sprzedaż EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Pozostałe EŚ I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Produkcja i Handel JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Dystrybucja i Sprzedaż JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Pozostałe JVE I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Eliminacja I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r Skonsolidowano I półrocze 2008 r *) I półrocze 2009 r *) W przypadku aktywów wartości porównywane są ze stanem na końcu poprzedniego roku. Taki okres porównawczy jest w przypadku aktywów stosowany standardowo, aczkolwiek różni się od okresu porównawczego dla pozostałych danych w tej tabeli. Wyniki gospodarcze według segmentów EBITDA (mld CZK) Razem 0,0 I półrocze 2008 r. 36,5 4,7 2,6 3,1 1,8 48,8 0,1 0,0 I półrocze 2009 r. 38,5 5,4 2,8 3,1 1,8 51,8 0,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Produkcja i Handel EŚ Dystrybucja i Sprzedaż EŚ Wydobycie EŚ Pozostałe EŚ Produkcja i Handel EPW Dystrybucja i Sprzedaż EPW Pozostałe EPW Na poziomie EBITDA w segmencie Produkcji i Handlu w Europie Środkowej odnotowano wzrost o 5 % w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten wynika głównie z realizacji sprzedaży energii elektrycznej zakontraktowanej już w 2008 r. przed gwałtownym spadkiem cen na giełdach towarowych w wyniku kryzysu ekonomicznego. Na wynik wpłynęło także rozliczenie rezerwy na uprawnienia emisyjne z końca 2008 r. Produkcja energii elektrycznej w Europie Środkowej zmniejszyła się do 31,9 TWh, co 16 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

19 oznacza spadek o 2,0 TWh (o 6 %), w tym produkcja w Republice Czeskiej zmniejszyła się o 1,8 TWh a w Polsce o 0,2 TWh. Zmniejszenie produkcji w największym stopniu dotyczyło elektrowni zasilanych węglem (o 1,9 TWh), z powodu większej liczby planowanych przerw eksploatacyjnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz optymalizacji produkcji przy niższych cenach sprzedaży energii elektrycznej ogranicza się produkcję w droższych źródłach i wykorzystuje arbitraż pomiędzy produkcją a sprzedażą uprawnień do emisji CO 2. Nieduży spadek odnotowano także w zakresie produkcji w elektrowniach jądrowych (o 0,1 TWh). Powodem była planowana przerwa eksploatacyjna w III bloku elektrowni jądrowej Dukovany, która trwała prawie przez cały I kwartał i w ramach której zrealizowano wymianę paliwa oraz modyfikację urządzeń w celu zwiększenia ich mocy. W Polsce spadek produkcji o 0,2 TWh (o 17 %) częściowo kompensowało wyrównywanie przychodów do poziomu, jaki osiągałyby w przypadku kontynuowania anulowanych kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej, które rozpoczęło się dopiero w II półroczu 2008 r. Wolumeny obrotu energią elektryczną w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku stale wyraźnie rosną. Całkowita ilość zakupionej energii wzrosła o 23,9 TWh (o 92 %), w tym poza Grupą o 24,3 TWh (o 110 %). Sprzedaż hurtowa rośnie wolniej, o 22,1 TWh (o 40 %), w tym poza Grupą o 23,4 TWh (o 61 %) ze względu na zmniejszenie produkcji we własnych źródłach. Zysk z uprawnień emisyjnych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrósł o 0,9 miliarda CZK, na ten wynik wpływa także rozliczenie rezerwy zawiązanej na końcu 2008 r. Na końcu 2009 r. efekt ten zostanie wyeliminowany poprzez zawiązanie nowej rezerwy, której wysokość będzie zależna od liczby brakujących uprawnień i ich ceny rynkowej na końcu roku. Od marca 2009 r. w obrocie giełdowym znajdują się także uprawnienia CER. Wskaźnik EBITDA w Segmencie Produkcji i Handlu w Europie Południowo-Wschodniej jest o 0,1 miliarda CZK (o 64 %) wyższy niż w I półroczu ubiegłego roku. Elektrownia Varna wyprodukowała 1,3 TWh o 0,1 TWh (o 7 %) więcej aniżeli w I półroczu ubiegłego roku. Pozytywny wpływ na wyniki miało przede wszystkim zwiększenie marży z aktywacji i trzymania zimnych rezerw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, oraz niższe straty z produkcji sprzedawanej obowiązkowo po cenach regulowanych. Wynik pomniejszają koszty operacyjne w wysokości 0,1 miliarda CZK związane z projektem elektrowni wiatrowych Fântânele. EBITDA Segmentu Dystrybucji i Sprzedaży w Europie Środkowej wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,7 miliarda CZK (o 16 %), w szczególności z powodu zmiany metodycznej MSSF, w wyniku której nowo otrzymane udziały z zapewnienia poboru mocy i podłączenia nie są już rozliczane międzyokresowo, ale księgowane są bezpośrednio w przychodach. Na wynik pozytywnie wpływa kształtowanie się przychodów za przekroczenie rezerwowanych mocy oraz przychodów z tytułu niezamówionej energii jałowej. W segmencie małych odbiorców odnotowaliśmy wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej o 0,1 GWh (o 2 %). Spółka ČEZ Prodej sprzedała klientom końcowym poza Grupą ČEZ 12,4 TWh energii elektrycznej - o 1,0 TWh (o 8 %) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z powodu recesji gospodarczej. Spadek dotyczy wyłącznie segmentu dużych odbiorców wynosi 1,0 TWh (16 %). EBITDA w Segmencie Dystrybucji i Sprzedaży w Europie Południowo-Wschodniej wykazuje wzrost o 5%, który wynika głównie z mniejszych zawiązanych rezerw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz z zaksięgowania odpisów aktualizujących wartość należności wobec klientów końcowych w Rumunii oraz z księgowania przychodów z tytułu zapewniania poboru mocy i podłączenia bezpośrednio w przychodach (zgodnie z nową regulacją MSSF). Na wyniki wpływa negatywnie kryzys ekonomiczny. Przedsiębiorstwa w Bułgarii i Rumunii dystrybuowały klientom końcowym ogółem 8,1 TWh energii elektrycznej, co stanowi spadek o 0,6 TWh (o 7 %) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ 17

20 EBITDA w Segmencie Wydobycie w Europie Środkowej jest w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,2 miliarda CZK (o 9 %) wyższy niż w 2008 r., co wynika przede wszystkim ze wzrostu dostaw dla ČEZ, a. s., kiedy przy spadku produkcji energii elektrycznej stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w niedużym stopniu rośnie udział spółki Severočeské doly, a.s. w całkowitych dostawach węgla dla spółki ČEZ. Kolejnym pozytywnym oddziaływaniem jest wyższa cena węgla sortowanego, przy czym pozostałe koszty są prawie niezmienne. Wyższy udział spółki Severočeské doly, a.s. w dostawach związany jest z planowanymi odstawieniami elektrowni odbierających węgiel kamienny lub brunatny od dostawców zewnętrznych. 18 Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK)

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK) Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF 31.12.2007 31.12.2008 30.9.2009 Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: Rzeczowe aktywa trwałe, brutt 479 091 488 956 498 603 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK)

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK) Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF 31.12.2007 31.12.2008 30.6.2009 Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 479 091 488 956 489 244 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE OPRACOWANE WEDŁUG ZASAD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Najważniejsze wydarzenia Praga,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK)

GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK) Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.12.2009 31.3.2010 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 509 618 510 722 Skumulowana amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe razem 465 575 467 579

Aktywa trwałe razem 465 575 467 579 GRUPA ČEZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.3.2012 GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANY BILANS 31.3.2012 w

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe razem 483 481 467 579

Aktywa trwałe razem 483 481 467 579 GRUPA ČEZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.9.2012 GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANY BILANS 30.9.2012 w

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I KWARTAŁ 2008 R

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I KWARTAŁ 2008 R ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I KWARTAŁ 2008 R. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Najważniejsze wydarzenia Praga,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ ČEZ, a. s. W OKRESIE OD R. DO R.

INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ ČEZ, a. s. W OKRESIE OD R. DO R. INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ ČEZ, a. s. W OKRESIE OD 11.3.2009 R. DO R. (dokument odpowiada wymaganiom 120, ust. 7 ustawy nr 256/2004 Dz. U. R. Cz. o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I III KWARTAŁ 2008 R

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I III KWARTAŁ 2008 R ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I III KWARTAŁ 2008 R. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe razem

Aktywa trwałe razem GRUPA ČEZ ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.6.2012 GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANY BILANS 30.6.2012 w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.3.2013 31.12.2012 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 287 318 139 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ Wybrane dane na dzień 31.12.2010 Jednostki stowarzyszone i wspólne (w mln CZK)

GRUPA ČEZ Wybrane dane na dzień 31.12.2010 Jednostki stowarzyszone i wspólne (w mln CZK) GRUPA ČEZ Wybrane dane na dzień 31.12.2010 Jednostki stowarzyszone i wspólne (w mln CZK) Akcez Enerji Aken B.V. Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I III KWARTAŁ 2007 R

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I III KWARTAŁ 2007 R ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I III KWARTAŁ 2007 R. NIEAUDYTOWANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem BILANS Aktywa razem 314 241 312 654 Aktywa trwałe 280 247 280 667 Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie 171 561 171 494 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 293 963 293 915 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2010 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2010 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2010 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Wstęp Grupa ČEZ to zintegrowany koncern energetyczny o ustabilizowanej pozycji, działający w szeregu krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2010 R

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2010 R ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2010 R. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE OPRACOWANE WEDŁUG ZASAD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Najważniejsze wydarzenia Praga,

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA 2008 r.

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA 2008 r. KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA 2008 r. WYNIKI SKONSOLIDOWANE ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA OPRACOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Praga,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R. KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE 2009 R. NIEAUDYTOWANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI OPRACOWANE Z ZASTOSOWANIEM ZASAD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2008 r. 28 maja 2008 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność ogłosić swoje niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za I

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I KWARTAŁ 2009 r.

KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I KWARTAŁ 2009 r. KONFERENCJA PRASOWA WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I KWARTAŁ 2009 r. NIEAUDYTOWANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI OPRACOWANE Z ZASTOSOWANIEM ZASAD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Główne dane Jednostka 1-9 / 2010 r. 1-9 / 2009 r. Indeks 10/09

Główne dane Jednostka 1-9 / 2010 r. 1-9 / 2009 r. Indeks 10/09 RAPORT ZBIORCZY GRUPY ČEZ ZA I III KWARTAŁ 2010 R. NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSSF) Najważniejsze wydarzenia Praga,

Bardziej szczegółowo