Wydawnictwo pozycje wydane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo pozycje wydane"

Transkrypt

1 Wydawnictwo pozycje wydane Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży Autor: dr Maciej Kokociński Wydanie I, 2011, stron 168 ISBN Dorastanie młodzieży odbywa się przy udziale wielu rozmaitych grup społecznych. Rodzina, szkoła czy też media tworzą przekaz, który dla młodych ludzi jest źródłem ich orientacji w rzeczywistości. Jednym ze źródeł przekazu pełniącym istotną rolę w procesie nabywania kompetencji niezbędnych młodemu człowiekowi do funkcjonowania w społeczeństwie jest grupa rówieśnicza. Pozycja dostępna w wersji elektronicznej. Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (II) Autor: dr Sławomir Banaszak, prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór Wydanie II uzupełnione, 2011, stron 1085 Język książki: polski/angielski ISBN Wszystkie osoby zainteresowane tematyką różnych aspektów stosunków pracy, problemów związanych z osobowością zarządców i liderów, udziałem w zarządzaniu czy szeroko pojętej kultury organizacyjnej, zapraszamy lektury książki: "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", która stanowi krótki retrospektywny ogląd tematyki psychologów, pedagogów, socjologów i praktyków niedwuznacznie pokazuje zacierające się granice między tymi specjalistami humanistycznego podejścia do procesów organizacji i systemów zarządzania. Zeszyt Naukowy nr 16/2009 Redakcja naukowa: Włodzimierz Kaczocha Wydanie I, 2009, format B5, stron 167 ISSN "Społeczeństwo informacyjne wybrane zagadnienia i problemy" Zamieszczone w Zeszycie artykuły prezentują poglądy teoretyczno-empiryczne i filozoficzne sześciu autorów, którzy zajęli się wybranymi ważnymi zagadnieniami i problemami społeczeństwa informatycznego.

2 Zeszyt Naukowy nr 15/2008 Redakcja naukowa: Małgorzata Kokocińska, Teresa Majtas Wydanie I, 2008, format B5, stron 172 ISSN "Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy" Zeszyt, który oddajemy do rąk Czytelników łączy zagadnienia prawne i ekonomiczne. W rzeczywistości gospodarczej trudno te dwa obszary rozdzielić, chociaż formalnie stanowią oddzielne dyscypliny wiedzy. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja naukowa: Jerzy Olszewski Wydanie I, 2008, format B5, stron 430 ISBN Niniejsza monografia jest czwartym opracowaniem wydanym przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, poświęconym problematyce rozwoju lokalnego. Matematyka stosowana pomoc w przygotowaniu projektu z przedmiotu Autor: Lech Kaczmarek Wydanie I, 2008, format B5, stron 59 ISBN , oprawa miękka Niniejsza praca jest przygotowana dla studentów Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji aby ułatwić Im przygotowanie projektu. Analiza matematyczna z elementami algebry pomoce do ćwiczeń z przedmiotu Autor: Lech Kaczmarek Wydanie I, 2008, format B5, stron 82 ISBN , oprawa miękka Niniejsze opracowanie jest skierowane przede wszystkim do Studentów pierwszego semestru kierunku Technologie Informatyczne w Wyższej Szkoły Komunikacji

3 i Zarządzania jako literatura obowiązkowa do ćwiczeń z przedmiotu Analiza matematyczna z elementami algebry. Opracowanie to jest ściśle dopasowane do obowiązującego programu nauczania realizowanego na Ćwiczeniach z podanego przedmiotu. Elementy matematyki wyższej Autorzy: Jacek Gruszka, Lech Kaczmarek Książka "Elementy matematyki wyższej" jest podręcznikiem, a więc zawiera materiał, który należy opanować i (zazwyczaj) zdać z niego egzamin. Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci wyższych szkół ekonomicznych i technicznych. Materiał wyłożony w tej książce nie jest bardzo obszerny, ale zawiera zagadnienia, które studenci są zobowiązani opanować, aby świadomie uczestniczyć w dalszym procesie kształcenia. Z uwagi na praktyczny charakter wiedzy matematycznej używanej w dalszym toku studiów wykład ma charakter zwięzły, jest zilustrowany wieloma przykładami i uzupełniony zestawami zadań do samodzielnego rozwiązania. Książkę podzielono na sześć rozdziałów o różnej objętości. Problemy socjologii gospodarki Redakcja naukowa: Sławomir Banaszak i Kazimierz Doktór Wydanie I, 2008, format B5, stron 428 ISBN , oprawa miękka W rozważaniach wszystkich autorów gospodarka stanowi specjalną strukturę złożoną z sił produkcyjnych, stosunków własności, przedsiębiorstw, instytucji i rynków, które zawsze umieszczone są (i takoż analizowane) w kontekście społecznym. Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Redakcja naukowa: Sławomir Banaszak i Kazimierz Doktór Wydanie I, 2007, format B5, stron 394 ISBN , oprawa miękka Oddajemy do rąk Czytelników monografię naukową będącą dziełem interdyscyplinarnym. Opatrzyliśmy tę monografię tytułem "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania". Autorzy poszczególnych rozdziałów podejmują niezwykle ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnych organizacji. Jednocześnie, prezentują oni różnorodne podejścia

4 badawcze i punkty widzenia, oświetlając zarówno fizjologię, jak i patologię organizacyjną. Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (I) Redakcja naukowa: dr Sławomir Banaszak, prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór Oprawa: miękka Ilość stron: 1075 Język książki: polski/angielski Data wydania: 2009 Wszystkie osoby zainteresowane tematyką różnych aspektów stosunków pracy, problemów związanych z osobowością zarządców i liderów, udziałem w zarządzaniu czy szeroko pojętej kultury organizacyjnej, zapraszamy do zakupu książki: "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania". Biznesplan jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa Podręcznik obejmuje swoim zakresem przedmiotowym następujące zagadnienia: Teoretyczne podstawy zarządzania strategicznego, a w tym: istota i podstawowe funkcje zarządzania, menedżer jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie, istota i podstawowe paradygmaty zarządzania strategicznego, koncepcja zarządzania strategicznego, klasyfikacja strategii przedsiębiorstw. Tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa, a w tym: biznesplan jako strategiczny plan rozwoju przedsiębiorstwa, analiza strategiczna sporządzana na potrzeby biznesplanu, plan finansowy przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Praktyczne materiałoznawstwo Pytania kontrolne z komentarzami. Wydanie 2 rozszerzone i poprawione. Autorzy: Bolesław Jurkowski, Barbara Jurkowski W niniejszym podręczniku zajmujemy się podstawowymi właściwościami materiałów tradycyjnych i kilku nanomateriałów w zakresie, który w zasadzie odpowiada prowadzonym przez nas zajęciom z materiałoznawstwa na kierunku inżynierskim w dziedzinie Zarządzania. Jest to materiał pomocniczy w stosunku do obszernej literatury naukowej z dyscyplin wchodzących w skład tego przedmiotu (metaloznawstwo, nauka o polimerach, nauka o materiałach ceramicznych, nauka o kompozytach itd.). Ma on ułatwić studentom opanowanie podstawowych informacji praktycznych z tego zakresu i nauczyć porównywania niektórych właściwości materiałów wynikających z ich budowy chemicznej i struktury. Na wstępie przytoczono definicje ważniejszych pojęć w niej używanych, aby ułatwić zrozumienie opisywanych problemów.

5 Prawo cywilne, prawo gospodarcze, elementy prawa, prawo pracy krótki wykład Autor: Teresa Majtas Podręcznik składa się z pięciu części, z których część oznaczona jako "E. Wzmianka" obejmuje skondensowany opis trzech aktów prawnych, które mogą być dodatkowo wykorzystane w toku zajęć. Poszczególne części podręcznika obejmują materię wykładową z przed-miotów wchodzących w skład programu studiów. Tak więc podręcznik przeznaczony jest dla tych studentów, w programach kształcenia których znajdują się przedmioty prawnicze. W zamyśle Autora podręcznik ma służyć zarówno jako pomoc dydaktyczna, jak i stanowić swoisty informator prawniczy. Służą temu powołane w tekście wzory (w części prawa cywilnego wzory wybranych umów, prawa pracy wzory dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy; w prawie gospodarczym, np. wymagane kodeksem spółek handlowych oświadczenia władz spółek). Rachunkowość finansowa Autorzy: Krystyna Mądra-Bzdręga (Rozdział 3), Felicja Gruszczyńska (Rozdział 6), Andrzej Klamerek (Rozdział 5), Sylwester Kurowski (Rozdział 1), Paweł Lachendro (Rozdział 4), Henryk Stęplowski (Rozdział 2) Niniejszy zbiór zadań obejmuje problematykę rachunkowości, z wyłączeniem jej podstaw (konto, operacje gospodarcze itp.,), które zamieszczono w zeszycie ćwiczeń autorstwa F. Gruszczyńskiej i E. Lachendro, wydanym przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów uczelni o profilu ekonomicznym. Może być wykorzystany do realizacji ćwiczeń lub konwersatoriów a także do pracy samodzielnej. Arkusz kalkulacyjny Excel Autorzy: Aneta Klaczyńska, Hanna Kleban, Marcin Nowak, Agnieszka Pochamara Niniejszy skrypt, tak jak poprzedni, zatytułowany Laboratorium komputerowe. Word 2000, napisano z myślą o studentach Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Przygotowali go długoletni pracownicy dydaktyczni WSKiZ, prowadzący ćwiczenia na temat arkusza kalkulacyjnego Excel. W skrypcie omówiono podstawowe zasady pracy w programie Microsoft Excel, a także przedstawiono zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych. Wprowadzenie do ochrony danych Podręcznik zawiera pełny przegląd zagadnień związanych z ochroną danych w systemach informatycznych. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniom o charakterze informatycznym, niemniej uwzględniono także organizacyjne i prawne aspekty ochrony danych. Na końcu zamieszczono wykaz akronimów, słowniczki polsko-angielski i angielsko-polski oraz indeks haseł.

6 Edytor tekstów Word Autorzy: Aneta Klaczyńska, Hanna Kleban, Krzysztof Kędzierski, Marcin Nowak Technologie informatyczne dynamicznie wdzierają się w nasze życie. Komputer osobisty nie jest już w dzisiejszych czasach luksusem, a przedmiotem codziennego użytku. Pociąga to za sobą wiele konsekwencji, takich jak zmiana sposobów komunikowania się czy konieczność opanowania nowych dziedzin wiedzy. Wprawdzie nie każdy musi zostać specjalistą od obsługi komputera, jednakże każdy, prędzej czy później, będzie musiał nauczyć się podstaw jego obsługi. Z taką też myślą powstał niniejszy skrypt. Ma on Cię wprowadzić w tajniki obsługi edytorów tekstu. Pisząc tę książkę, staraliśmy się wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, dlatego też mamy nadzieję, że dzięki niej nauka okaże się łatwiejsza i szybsza. Logika dla informatyków Autorzy: Jacek Cichoń, Marcin Gogolewski, Mirosław Kutyłowski Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów kierunku informatyka, trybu inżynierskiego. Zakres materiału jest jednak na tyle szeroki i dostosowany do minimów programowych MENiS, że może być używana przez studentów studiów magisterskich. Książka może się okazać również przydatna dla innych osób zainteresowanych zagadnieniami podstaw informatyki. Linux użytkowanie, programowanie, administracja Autorzy: Piotr Gaertig, Zbyszko Królikowski Czy Linux jest trudny do nauczenia, zainstalowania i użytkowania? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kogo ono dotyczy. Z pewnością nie jest trudny dla tych, którzy używali wcześniej systemu Unix, gdyż Linux od strony interfejsu użytkownika niewiele różni się od tego systemu i korzysta z niemal identycznych standardów. Linux jest świetnym systemem dla programistów. Poszczególne dystrybucje zawierają pakiety większości darmowych kompilatorów, debuggerów i interpreterów niemal każdego języka programowania. W początkowym okresie rozwoju systemu Linux potrafili z nim pracować wyłącznie wprawni programiści. Z czasem system wyposażono w narzędzia automatyzujące konfigurację i proste interfejsy użytkowe, takie jak dostępne dla szerokiej rzeszy użytkowników systemu MS Windows. Jednak mniej doświadczonym użytkownikom system wciąż może sprawiać kłopot, gdyż nieograniczone możliwości dostrajania i zawiła terminologia czynią go dość skomplikowanym. Obecnie powstaje już jednak wiele dystrybucji, które ukrywają pod przyjaznym interfejsem graficznym wiele złożonych procesów po to, aby przejście z systemu MS Windows na Linux było prawie nieodczuwalne. Elementy prawa karnego Autor: Jacek Tylewicz Wydanie I, 2007, format A5, stron 79 ISBN , oprawa miękka Do napisania zarysu prawa karnego części ogólnej skłoniły autora doświadczenia

7 wyniesione z prowadzenia ćwiczeń oraz wykładów dla studentów cykli zaocznych oraz wieczorowych Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania. Elementy prawa karnego procesowego Autor: Jacek Tylewicz Wydanie I, 2007, format A5, stron 114 ISBN , oprawa miękka Skrypt jest kontynuacją wykładu elementów prawa karnego, prowadzonego w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Poprzedni skrypt dotyczył tylko elementów prawa karnego materialnego. Niniejszy uzupełnia ten wykład o elementy prawa karnego procesowego. Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym Redakcja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Wydanie I, 2007, format B5, stron 191 ISBN , oprawa miękka Niewątpliwie interesującym przedsięwzięciem jest wyraźna próba łączenia w publikacji rozważań i analiz o charakterze makroekonomicznym ze zjawiskami mikroekonomicznymi. Jest to rzecz niezwykle istotna, gdyż coraz częściej we współczesnej ekonomii uznaje się, że dla znacznej części tak zwanej ekonomii głównego nurtu odwoływania się do ortodoksji mikroekonomicznej związanej ze szkoła neoklasyczną, nie dają satysfakcjonujących rezultatów z punktu widzenia próby wyjaśniania wielu zjawisk i procesów zachodzących w otaczającym nas świecie. Przedsiębiorca przed sądem gospodarczym Autor: Teresa Majtas Wydanie I, 2008, format B5, stron 294 ISBN , oprawa miękka Celem opracowania jest przedstawienie wybranych instytucji postępowania cywilnego. Wybór instytucji procesowych został ograniczony do postępowania gospodarczego (postępowania odrębnego). Zeszyt Naukowy nr 14/2007 Redakcja naukowa: prof. dr hab. Jan Włodarek Wydanie I, 2007, format B5, stron 227 ISSN , oprawa miękka "Studia z socjologii pracy, organizacji i rynku" Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt przygotowany w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zeszyt niniejszy opatrzony tytułem Studia z socjologii pracy, organizacji i rynku zawiera zbiór artykułów ukierunkowanych na zjawiska i procesy społeczne związane z pracą i szeroko rozumianym rynkiem, w tym również rynkiem pracy.

8 Społeczne konteksty edukacji zdrowotnej Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Marii Danuty Głowackiej i Ewy Mojs. Z ogromną satysfakcją rekomendujemy Państwu niniejszą monografię poświęconą wybranym kontekstom społecznym edukacji zdrowotnej. Skuteczne działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz zapobieganie zaburzeniom, wymagają ustawicznego rozwoju wiedzy, kompetencji zawodowych i psychologicznych uczestników procesu diagnozy i terapii, a także dynamicznej współpracy przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych, technicznych, technologicznych. Prezentowana problematyka stanowi odzwierciedlenie doświadczeń zawodowych i przemyśleń naukowych specjalistów w zakresie promocji zdrowia. Dążą oni do opracowania coraz trafniejszych podejść diagnostycznych i edukacyjnych, a więc także do doskonalenia metodologicznych, filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i klinicznych ich podstaw. Zarządzanie zdrowiem publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Marii Danuty Głowackiej. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizatorów mam zaszczyt przedstawić niniejszy tom zawierający referaty wygłoszone podczas konferencji Zarządzanie Zdrowiem Publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. Głównym celem konferencji jest wzajemna wymiana poglądów na temat zagrożeń cywilizacyjnych oraz możliwości zmian o charakterze innowacyjnym, których efektem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej. Prezentowane referaty poruszają zagadnienia innowacyjności i wdrażania zmian w wielu aspektach funkcjonowania organizacji w ochronie zdrowia komunikacji, zarządzania, ekonomii. Syndyk masy upadłości Autor: Anna Hrycaj W systemie gospodarki wolnorynkowej upadłość nie jest zjawiskiem wyłącznie patologicznym. Służy ona zabezpieczeniu partykularnych interesów podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu wymiany gospodarczej poprzez wyeliminowanie z rynku podmiotów słabych i nieudolnych. Znajomość zasad postępowania upadłościowego jest niezbędna dla skutecznego dochodzenia roszczeń wierzycieli od upadłego dłużnika. Dotyczy to zwłaszcza postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, którego centralną postacią jest syndyk masy upadłości. Menedżerowie w strukturze społecznej Autor: Sławomir Banaszak Przedmiotem niniejszych rozważań jest miejsce menedżerów w strukturze społecznej. Zasadniczą przesłankę dla wyboru tego tematu stanowi doniosłość funkcji, które spełniają menedżerowie w gospodarce i szerzej w społeczeństwie. Trzeba przyznać, że zagadnienia związane z kierownictwem, ujęte zarówno w perspektywie makrosocjologicznej, jak i mikrosocjologicznej, stanowią dość ważny nurt badawczy w naukach społecznych. Zainteresowanie menedżerami, dyrektorami,

9 kierowaniem w społeczeństwie i kierowaniem organizacjami przejawiają takie nauki, jak socjologia, organizacja i zarządzanie, politologia czy psychologia. Jakkolwiek akcentują one inne aspekty funkcjonowania kierownictwa, to ich łączny dorobek jest bogaty i daje względnie pełny obraz przedmiotowych zagadnień. Era społeczeństwa informacyjnego wyzwania, szanse, zagrożenia II Konferencja 2006 Redakcja naukowa: Janusz Kleban, Waldemar Wieczerzycki Jesteśmy świadkami transformacji naszego społeczeństwa do globalnego społeczeństwa informacyjnego. W opinii przedstawicieli nauki, biznesu i polityki panuje przekonanie, że zmiany techniczne, w szczególności w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, przełożą się na istotne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki, a w konsekwencji doprowadzą do zmian społecznych i zmian w stylu życia ludzi. Konferencja "Era Społeczeństwa Informacyjnego 2006", będąca kontynuacją ubiegłorocznej Konferencji Era Społeczeństwa Informacyjnego 2005", wpisuje się w powyższą problematykę. Ma ona charakter interdyscyplinarnego spotkania naukowców, specjalizujących się w takich dziedzinach jak: nauki techniczne, nauki ekonomiczne i nauki społeczne. Jej celem jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień i problemów doby powszechnej globalizacji i komputeryzacji. Zeszyt Naukowy nr 13/02/2005 Pod redakcją: dr inż. Jarosława Warczyńskiego Zeszyt w całości poświęcony jest informatyce, a jego specyfika, w formie syntetycznej, zasygnalizowana została w tytule Modele, algorytmy i standardy w informatyce. Nadając ten tytuł, chcielibyśmy podkreślić, iż inżynieria informatyczna dzieli się na część związaną z zagadnieniami technicznymi, obejmującymi głównie kwestie technologiczne (tematyce tej poświęcony był numer dziewiąty Zeszytów, zatytułowany Technologie informatyczne) i część związaną ze specyfikacjami. Specyfikacja jest fundamentem dla technologii, podstawą tworzenia konkretnych rozwiązań. W procesie projektowania dąży się do tego, aby tak długo jak można, abstrahować od konkretnych technologii i narzędzi posługując się specyfikacjami. Informatyka jest wiec również nauką o specyfikacjach. Często stanowią one też uogólnienie rozwiązań technicznych opracowanie właściwego modelu umożliwia pracę na wyższym poziomie abstrakcji, co z kolei pozwala na manipulacje formalne, które mogą dawać asumpt dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych. Wspomniane specyfikacje to właśnie modele, algorytmy i standardy. Zeszyt Naukowy nr 12/01/2005 Pod redakcją: dr Pawła Lachendro Przedmiotem rozważań Autorów niniejszego Zeszytu jest przedsiębiorstwo i jego otoczenie. W treści Zeszytu można wyodrębnić dwie zasadnicze części, z których pierwszą reprezentują artykuły, będące próbą weryfikacji współczesnych poglądów dotyczących przedsiębiorstwa. W części drugiej przedstawiono problematykę nawiązującą do otoczenia przedsiębiorstwa. Problematyka opisana w tej części Zeszytu obejmuje zjawiska z zakresu bankowości i ekonomii.

10 Zeszyt Naukowy nr 11/02/2004 Dokonujące się zmiany w funkcjonowaniu systemu oświaty w Polsce są wynikiem wielu uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i społecznym. Na dokonujące się zmiany mają również wpływ uwarunkowania zewnętrzne wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. W polskim systemie oświaty zachodzą przekształcenia zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, wywołane między innymi ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r., która wprowadziła zmiany w dotychczas obowiązującej ustawie o systemie oświaty. Ustawa ta ma doniosłe znaczenie, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z integracją polskiego systemu edukacji z systemem funkcjonującym w Unii Europejskiej. Tej problematyce został poświęcony kolejny numer Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zeszyt Naukowy nr 10/01/2004 Pod redakcją: prof. dr hab. Jana Włodarka Niniejszy Zeszyt przygotowany został w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Katedra Socjologii utworzona została w 2002 roku wraz z uruchomieniem w WSKiZ kierunku studiów w zakresie socjologii. Autorami artykułów są pracownicy Katedry Socjologii WSKiZ i osoby z nią blisko współpracujące. Publikowane teksty dotyczą ważnych zjawisk i procesów społecznych dokonujących się obecnie w świecie i w Polsce. Zawarte w nich rozważania i wyniki badań empirycznych odnośnie do uwarunkowań i społecznych skutków globalizacji, konsumpcji, czasu społecznego, tożsamości, stylu życia mieszczą się w głównym nurcie badań współczesnej socjologii. Jakkolwiek prezentowany tom nie ma formalnego podziału na części, to artykuły uporządkowane zostały w dwu działach ściśle powiązanych ze sobą zagadnień. Zeszyt naukowy nr 09/02/2003 Pod redakcją: dr inż. Tomasza Bilskiego Tematem przewodnim bieżącego numeru jest informatyka. Informatyka to technologie, narzędzia, metody. Informatyka to także zastosowania tych technologii, narzędzi i metod w celu realizacji określonych zadań. Pierwszą grupę tematów stanowią szeroko rozumiane technologie informatyczne, drugą konkretne zastosowania systemów informatycznych. Zeszyt naukowy nr 08/01/2003 Pod redakcją: dr Teresy Majtas Kolejny numer Zeszytów Naukowych powstał w Katedrze Prawa. Do współpracy przy jego powstaniu zaproszono pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (M. Babiak i J. Grygiel). Zawartość Zeszytów stanowią artykuły prezentujące wybrane, nowe regulacje prawne z różnych gałęzi prawa. Przy różnorodności tematycznej, prezentacja ma wspólną cechę. Jest nią niewątpliwie charakter naukowy opracowań, ale i ich walor praktyczny. Zeszyt wypełnia więc jednocześnie przesłankę popularyzacji prawa, tak mocno przecież w dzisiejszej dobie zdominowanego co raz to nowymi ustawowymi

11 rozwiązaniami. Zeszyt Naukowy nr 07/02/2002 Pod redakcją: dr Ryszarda Sangajło Artykuły zawarte w Zeszycie prezentują aktualne, teoretyczne i empiryczne zagadnienia w zakresie bankowości, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz prowadzenia przez właścicieli przedsiębiorców działań w dziedzinie public relations. Zasadniczo, przedmiot rozważań większości artykułów dotyczy gospodarki polskiej. Zeszyt Naukowy nr 06/01/2002 Pod redakcją: dr hab. inż. Marka Fertscha, prof. WSKiZ. Treść zeszytu porusza tematykę następujące obszary: planowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw, logistykę, tożsamość przedsiębiorstwa, just-in-time, problematykę małych i średnich przedsiębiorstw, globalizację oraz edukację. Zeszyt Naukowy nr 05/02/2001 Pod redakcją: prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego Treść naszego Zeszytu została podzielona na dwie części. Część pierwsza ujmuje zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem. Druga część zeszytu naukowego została poświęcona zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Tom I i II Autorzy: Ryszard Sangajło i Dariusz Stronka Opracowanie to jest adresowane przede wszystkim do studentów stykających się po raz pierwszy z nauką finansów przedsiębiorstw. Treść podręcznika w sposób możliwie najbardziej zrozumiały wyjaśnia oprócz podstawowych pojęć i prawideł, takie kwestie jak: regulacje prawne wpływające na możliwość zarządzania finansami przedsiębiorstw, rynek finansowy i jego segmenty, analiza finansowa, cena i wartość pieniądza w czasie, zagadnienia dotyczące podejmowania długookresowych decyzji inwestycyjnych i finansowych wraz z prognozowaniem potrzeb na zewnętrzne finansowanie, zarządzanie kapitałem obrotowym netto, wyceny przedsiębiorstw oraz leasing, faktoring i inne. Dla lepszego zrozumienia poruszanych problemów większość z nich zilustrowano prostymi przykładami, rysunkami, bądź wykresami. Autorzy są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

12 Komunikacja a przyszłość marketingu Materiały konferencyjne W dniach od 23 do 25 kwietnia 2002 roku odbyła się w Będlewie konferencja naukowa pt. "Komunikacja a przyszłość marketingu", zorganizowana przez Katedrę Marketingu Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Konferencja ta była również pomyślana jako forum wymiany doświadczeń katedr marketingu uczelni niepaństwowych. Niniejsze opracowanie zawiera teksty referatów wygłoszonych w trakcie konferencji. Zakres tematyczny tych referatów był bardzo szeroki. Materiałoznawstwo. Materiały pomocnicze do wykładów Autor: Bolesław Jurkowski Niniejsze materiały są kopią folii używanych przez autora podczas wykładów z materiałoznawstwa dla studentów kierunku inżynierskiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania oraz Politechniki Poznańskiej w zakresie zarządzania. Większość tabel i rysunków ma napisy w języku angielskim, gdyż są one zaczerpnięte z podręczników stosowanych za granicą. Podczas wykładów omawia się znaczenie poszczególnych terminów, często pomijanych w ogólnie dostępnych słownikach, co powinno pomóc studentom lepiej opanować język angielski, który dominuje w technice. Jednocześnie na przykładzie tych tabel i rysunków omawia się nieścisłości nomenklaturowe, które spotyka się w literaturze anglojęzycznej z zakresie materiałoznawstwa. Negocjacje Autor: Ewa Małgorzata Cenker Niniejsza publikacja jest podręcznikiem dla studentów w obszerny sposób przedstawiająca zagadnienia związane z negocjacjami, czyli dziedziną wiedzy, którą zajmują się zarówno praktycy, jak i naukowcy. Intencją książki jest podanie czytelnikowi najważniejszych zasad i wyjaśnienie mechanizmów, dzięki którym będzie on mógł doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne i bardziej skutecznie realizować cele. W sytuacji wzrastającej konkurencji rynkowej i zwiększających się kontaktów gospodarczych, umiejętności negocjacyjne mają również istotne znaczenie co wiedza z zakresu ekonomii. Jest to wiedza uniwersalna, przydatna w różnych sytuacjach społecznych, zawodowych i politycznych. Egzekucja praktyczna Autor: Anna Hrycaj Jak odzyskać swoje pieniądze? Do kogo się zwrócić? Jak uzyskać informacje o majątku dłużnika? Ile kosztuje postępowanie egzekucyjne i jak je skutecznie prowadzić? Na te i wiele innych pytań odpowie Egzekucja praktyczna. Praktyczna bo napisana przez praktyka, który na co dzień jako sędzia w wydziale egzekucyjnym styka się z problemami wierzycieli, dłużników i komorników. Ta unikalna na rynku prawniczym pozycja pozwala w sposób przystępny i skuteczny poruszać się w gąszczu przepisów często rozproszonych w wielu aktach prawnych. Poprzez przykłady, czytelne odsyłacze

13 i numery brzegowe oraz wzory pism procesowych daje łatwy dostęp do zawartych w niej informacji. Będąc zarazem podręcznikiem, komentarzem, jak i poradnikiem świetnie nadaje się dla studentów, aplikantów i prawników, jak również dla przedsiębiorców, pracowników banków i wszystkich tych, którzy stykają się z problemem dochodzenia przed sądem swoich należności. Systemy rachunkowości komputerowej. Podstawy obsługi programu Finanse i Księgowość RAKS 2000 Autorzy: Izabela Bitner i Felicja Gruszczyńska Podręcznik pt. "Systemy rachunkowości komputerowej..." służy do obsługi nowoczesnego i popularnego na polskim rynku programu finansowo-księgowego "RAKS 2000". Podręcznik może być wykorzystywany zarówno w procesie dydaktycznym innych uczelni jak i w praktyce, przez pracowników służb finansowo-księgowych różnych jednostek. Nie ma bowiem na rynku wielu opracowań z tego zakresu wartościowych poznawczo i przydatnych dydaktycznie. Era społeczeństwa informacyjnego wyzwania, szanse, zagrożenia Jesteśmy świadkami transformacji naszego społeczeństwa do globalnego społeczeństwa informacyjnego. W opinii przedstawicieli nauki, biznesu i polityki panuje przekonanie, że zmiany techniczne, w szczególności w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, przełożą się na istotne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki, a w konsekwencji doprowadzą do zmian społecznych i zmian w stylu życia ludzi. Konferencja "Era Społeczeństwa Informacyjnego" wpisuje się w powyższą problematykę. Ma ona charakter interdyscyplinarnego spotkania naukowców, specjalizujących się w takich dziedzinach jak: nauki techniczne, nauki ekonomiczne i nauki społeczne. Jej celem jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień i problemów doby powszechnej globalizacji i komputeryzacji. Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym Praca zbiorowa pod redakcją: prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego Niniejszą monografię, poświęconą problematyce rozwoju lokalnego, adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców: naukowców, studentów, praktyków samorządowych, polityków i publicystów. Jej zasadniczym celem jest prezentacja oraz ocena ekonomiczno-społecznych i organizacyjno-technicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i nieuchronnego przechodzenia do cywilizacji informacyjnej. Profesjonalizm w ochronie zdrowia Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej Swarzędz 2 grudnia 2005 r. Pod redakcją: prof. AM dr hab. Marii Danuty Głowackiej Współczesna opieka zdrowotna jest uwarunkowana wieloma determinantami, obejmującymi zarówno aspekty ekonomiczne, społeczne, medyczne jak i psychologiczne. Nie można bowiem mówić o procesie skutecznego zarządzania

14 w ochronie zdrowia, nie obejmując całości złożonej problematyki i współcześnie dokonujących się zmian w podejściu do wskazanych zagadnień, a przede wszystkim zmian w postawach kadr ochrony zdrowia. Zwłaszcza w zakresie zarządzania operacyjnego jest wiele wyzwań, a rola średniej kadry menedżerskiej jest tu kluczowa. Niniejsza publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowo-szkoleniowej Profesjonalizm w ochronie zdrowia. Prezentowane tu opracowania zawierają szeroką tematykę, która ujęta została w cztery główne działy obejmujące następujące zagadnienia: jakość w usługach medycznych; koszty i finansowanie; zarządzanie operacyjne, wprowadzanie zmian, motywowanie; kształtowanie pożądanych zachowań zdrowotnych, jakość życia. Egzekucja praktyczna Autor: Anna Hrycaj Wydanie III, 2007, format B5, stron 527 ISBN , oprawa miękka Praktyka pokazuje, że bardzo często wierzyciele stają przed koniecznością podjęcia decyzji co do sposobu i trybu przymusowego dochodzenia swoich należności od dłużników. Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że najbardziej pożądane rozwiązanie to takie, gdy osoba zobowiązana (dłużnik) dobrowolnie spełnia świadczenie należne osobie uprawnionej (wierzycielowi), np. pożyczkobiorca dobrowolnie i w terminie spłaca pożyczkę, nabywca towaru w terminie reguluje należność za towar, zobowiązany do alimentów płaci je w umówionym terminie i w umówionej wysokości. Jednak nie zawsze tak jest. Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie Autorzy: Dawid Habela i Robert Polaczek Podręcznik "Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie" jest udaną próbą przedstawienia najważniejszych zagadnień rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie. Prawie wszystkie poruszane w nim zagadnienia zostały potraktowane w takim stopniu, w jakim należałoby to uczynić ze względu na ich rangę i znaczenie. Takie ujęcie pozwoli na samodzielne i pogłębione studiowanie, a także umożliwi nie tylko opanowanie przez Niego wiedzy, ale również zdobycie umiejętności jej stosowania, co w wypadku takiego przedmiotu nauczania jak rachunkowość zarządcza ma kapitalne znaczenie. Należy również nadmienić, ze w kwestiach, które tego wymagały Autorzy dostosowali podręcznik do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2002 roku. Wstęp do inżynierii zarządzania Część I Autor: Jerzy Boszko Książka ta porusza wszelkie problemy zarządzania opisując podstawy, narzędzia oraz prawa zarówno od strony teoretycznej, jaki i praktycznej. Autor był wieloletnim pracownikiem Politechniki Poznańskiej i współuczestniczył w kształtowaniu się Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

15 Podstawy rachunkowości Wydanie II Autorzy: Felicja Gruszczyńska, Elżbieta Lachendro Zeszyt ćwiczeń, został przygotowany zgodnie z programem przedmiotu "Rachunkowość finansowa" i przeznaczony jest dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania oraz innych szkół o profilu ekonomicznym. W wydaniu drugim zeszytu ćwiczeń zawarto klasyfikację aktywów i pasywów, operacje gospodarcze na kontach bilansowych i wynikowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, które dokonano w oparciu o zmiany do ustawy o rachunkowości z dnia r. Zeszyt ćwiczeń obejmuje zadania o różnym stopniu trudności. Pewna ich część powinna być jednak przez studentów rozwiązana samodzielnie, co ułatwi utrwalenie wiedzy i przygotuje do opanowania rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Wprawdzie podstawy rachunkowości zaliczane są do programu rachunkowości finansowej, jednak bez ich zrozumienia trudno realizować dalszy program z rachunkowości finansowej i zarządczej, jaki i innych przedmiotów ekonomicznych. Podstawy mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów Autorzy: Danuta Ciesielska, Jakub Manuszak Skrypt pt. "Podstawy mechaniki teoretycznej i wytrzymałości materiałów materiały do wykładów", został napisany w sposób jasny i w porównaniu do innych znanych podręczników w języku polskim z tego zakresu w sposób komunikatywny. Rachunkowość finansowa zeszyt ćwiczeń Wydanie III, poprawione Autorzy: Stanisław Bronowicki, Paweł Lachendro Zbiór ćwiczeń z rachunkowości pt. "Rachunkowość finansowa", wydanie III poprawione przeznaczony jest dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania oraz innych szkół o profilu ekonomicznym. Ma on pomóc w realizacji programu nauczania przedmiotu "Rachunkowość finansowa". W zbiorze ćwiczeń zawarte zostały operacje gospodarcze i finansowe realizowane w spółce akcyjnej w czasie jednego okresu sprawozdawczego (kwartału). Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja Autor: Marek Datko Monografia zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat sponsoringu jako narzędzia komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Czytelnik z zainteresowaniem może śledzić logicznie uporządkowane rozważania, napisane poprawnym i zrozumiałym językiem. Doskonała znajomość wielu różnorodnych aspektów sponsoringu sprawia, że książka będzie przydatna zarówno wśród przedsiębiorstw wykorzystujących sponsoring w swoich strategiach jak również wśród organizacji oraz instytucji, które korzystają ze wsparcia sponsorów.

16 Międzynarodowe instytucje finansowe w Polsce w okresie transformacji Autorzy: Eric Ambukita i Kilion Munyama Treść książki wskazuje na szczególną rolę międzynarodowych instytucji finansowych, które powinny pomagać krajom w liberalizacji ich gospodarek i stwarzania dla wszystkich sektorów jednakowych warunków uczestnictwa w operacjach rynkowych.

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW 2017 UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Studia I stopnia; o profilu praktycznym; Finanse i Rachunkowość w WSPA to: stacjonarne, niestacjonarne, wspomagane on-line; od wielu lat cieszące się dużym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI - bited. - bited. - bited. - This copy is for persona STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE RADA NAUKOWA ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI WARSZAWA 2010 1 - bited. - bited. - bited. - This copy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia

Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia Tytuł: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia Autor: Małgorzata Dubis ISBN: 978-83-7587-469-3 Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2011, Format B5, Objętość

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zofia Dach Artur Pollok Krystyna Przybylska. Zbiór zadań z mikroekonomii

Zofia Dach Artur Pollok Krystyna Przybylska. Zbiór zadań z mikroekonomii Zofia Dach Artur Pollok Krystyna Przybylska Zbiór zadań z mikroekonomii POLSKIE TOWARZYSTWO KRAKÓW 2010 EKONOMICZNE Wydanie I: Wydawnictwo Naukowe SYNABA s.c., Kraków 1999 Recenzent: Marek Rekowski Wydanie

Bardziej szczegółowo

Adamczak Anna, Majerowska Ewa Ajdacki Michał, Martyniuk Olga, Toboła Agnieszka Bianga Ostrowska Miriam Dryl Tomasz Gierusz Barbara

Adamczak Anna, Majerowska Ewa Ajdacki Michał, Martyniuk Olga, Toboła Agnieszka Bianga Ostrowska Miriam Dryl Tomasz Gierusz Barbara Adamczak Anna, Majerowska Ewa Matematyka finansowa w przykładach Podręcznik przedstawia praktyczne zastosowanie wybranych elementów matematyki finansowej. Zaprezentowane zagadnienia teoretyczne poparte

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki. Palestra 40/5-6( ),

Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki. Palestra 40/5-6( ), Agnieszka Ostrowska-Metelska Nowe książki Palestra 40/5-6(461-462), 206-209 1996 NOWEKSIĄŻKI Zapowiedzi: Podręcznik prawa międzynarodowego Lech Antonowicz Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996 Podręcznik akademicki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu.

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu. Jerzy Berdychowski JERZY BERDYCHOWSKI INFORMATYKA INFORMATYKA W W TURYSTYCE I REKREACJI Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu I REKREACJI AMADEUS Selling Platform Materiały do zajęć z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sławomir Jarka Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Program studiów na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 1. Ogólna charakterystyka studiów: 1) Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-1-108-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo