Wydawnictwo pozycje wydane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo pozycje wydane"

Transkrypt

1 Wydawnictwo pozycje wydane Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży Autor: dr Maciej Kokociński Wydanie I, 2011, stron 168 ISBN Dorastanie młodzieży odbywa się przy udziale wielu rozmaitych grup społecznych. Rodzina, szkoła czy też media tworzą przekaz, który dla młodych ludzi jest źródłem ich orientacji w rzeczywistości. Jednym ze źródeł przekazu pełniącym istotną rolę w procesie nabywania kompetencji niezbędnych młodemu człowiekowi do funkcjonowania w społeczeństwie jest grupa rówieśnicza. Pozycja dostępna w wersji elektronicznej. Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (II) Autor: dr Sławomir Banaszak, prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór Wydanie II uzupełnione, 2011, stron 1085 Język książki: polski/angielski ISBN Wszystkie osoby zainteresowane tematyką różnych aspektów stosunków pracy, problemów związanych z osobowością zarządców i liderów, udziałem w zarządzaniu czy szeroko pojętej kultury organizacyjnej, zapraszamy lektury książki: "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", która stanowi krótki retrospektywny ogląd tematyki psychologów, pedagogów, socjologów i praktyków niedwuznacznie pokazuje zacierające się granice między tymi specjalistami humanistycznego podejścia do procesów organizacji i systemów zarządzania. Zeszyt Naukowy nr 16/2009 Redakcja naukowa: Włodzimierz Kaczocha Wydanie I, 2009, format B5, stron 167 ISSN "Społeczeństwo informacyjne wybrane zagadnienia i problemy" Zamieszczone w Zeszycie artykuły prezentują poglądy teoretyczno-empiryczne i filozoficzne sześciu autorów, którzy zajęli się wybranymi ważnymi zagadnieniami i problemami społeczeństwa informatycznego.

2 Zeszyt Naukowy nr 15/2008 Redakcja naukowa: Małgorzata Kokocińska, Teresa Majtas Wydanie I, 2008, format B5, stron 172 ISSN "Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy" Zeszyt, który oddajemy do rąk Czytelników łączy zagadnienia prawne i ekonomiczne. W rzeczywistości gospodarczej trudno te dwa obszary rozdzielić, chociaż formalnie stanowią oddzielne dyscypliny wiedzy. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja naukowa: Jerzy Olszewski Wydanie I, 2008, format B5, stron 430 ISBN Niniejsza monografia jest czwartym opracowaniem wydanym przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, poświęconym problematyce rozwoju lokalnego. Matematyka stosowana pomoc w przygotowaniu projektu z przedmiotu Autor: Lech Kaczmarek Wydanie I, 2008, format B5, stron 59 ISBN , oprawa miękka Niniejsza praca jest przygotowana dla studentów Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji aby ułatwić Im przygotowanie projektu. Analiza matematyczna z elementami algebry pomoce do ćwiczeń z przedmiotu Autor: Lech Kaczmarek Wydanie I, 2008, format B5, stron 82 ISBN , oprawa miękka Niniejsze opracowanie jest skierowane przede wszystkim do Studentów pierwszego semestru kierunku Technologie Informatyczne w Wyższej Szkoły Komunikacji

3 i Zarządzania jako literatura obowiązkowa do ćwiczeń z przedmiotu Analiza matematyczna z elementami algebry. Opracowanie to jest ściśle dopasowane do obowiązującego programu nauczania realizowanego na Ćwiczeniach z podanego przedmiotu. Elementy matematyki wyższej Autorzy: Jacek Gruszka, Lech Kaczmarek Książka "Elementy matematyki wyższej" jest podręcznikiem, a więc zawiera materiał, który należy opanować i (zazwyczaj) zdać z niego egzamin. Adresatami podręcznika są przede wszystkim studenci wyższych szkół ekonomicznych i technicznych. Materiał wyłożony w tej książce nie jest bardzo obszerny, ale zawiera zagadnienia, które studenci są zobowiązani opanować, aby świadomie uczestniczyć w dalszym procesie kształcenia. Z uwagi na praktyczny charakter wiedzy matematycznej używanej w dalszym toku studiów wykład ma charakter zwięzły, jest zilustrowany wieloma przykładami i uzupełniony zestawami zadań do samodzielnego rozwiązania. Książkę podzielono na sześć rozdziałów o różnej objętości. Problemy socjologii gospodarki Redakcja naukowa: Sławomir Banaszak i Kazimierz Doktór Wydanie I, 2008, format B5, stron 428 ISBN , oprawa miękka W rozważaniach wszystkich autorów gospodarka stanowi specjalną strukturę złożoną z sił produkcyjnych, stosunków własności, przedsiębiorstw, instytucji i rynków, które zawsze umieszczone są (i takoż analizowane) w kontekście społecznym. Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Redakcja naukowa: Sławomir Banaszak i Kazimierz Doktór Wydanie I, 2007, format B5, stron 394 ISBN , oprawa miękka Oddajemy do rąk Czytelników monografię naukową będącą dziełem interdyscyplinarnym. Opatrzyliśmy tę monografię tytułem "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania". Autorzy poszczególnych rozdziałów podejmują niezwykle ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnych organizacji. Jednocześnie, prezentują oni różnorodne podejścia

4 badawcze i punkty widzenia, oświetlając zarówno fizjologię, jak i patologię organizacyjną. Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (I) Redakcja naukowa: dr Sławomir Banaszak, prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór Oprawa: miękka Ilość stron: 1075 Język książki: polski/angielski Data wydania: 2009 Wszystkie osoby zainteresowane tematyką różnych aspektów stosunków pracy, problemów związanych z osobowością zarządców i liderów, udziałem w zarządzaniu czy szeroko pojętej kultury organizacyjnej, zapraszamy do zakupu książki: "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania". Biznesplan jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa Podręcznik obejmuje swoim zakresem przedmiotowym następujące zagadnienia: Teoretyczne podstawy zarządzania strategicznego, a w tym: istota i podstawowe funkcje zarządzania, menedżer jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie, istota i podstawowe paradygmaty zarządzania strategicznego, koncepcja zarządzania strategicznego, klasyfikacja strategii przedsiębiorstw. Tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa, a w tym: biznesplan jako strategiczny plan rozwoju przedsiębiorstwa, analiza strategiczna sporządzana na potrzeby biznesplanu, plan finansowy przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Praktyczne materiałoznawstwo Pytania kontrolne z komentarzami. Wydanie 2 rozszerzone i poprawione. Autorzy: Bolesław Jurkowski, Barbara Jurkowski W niniejszym podręczniku zajmujemy się podstawowymi właściwościami materiałów tradycyjnych i kilku nanomateriałów w zakresie, który w zasadzie odpowiada prowadzonym przez nas zajęciom z materiałoznawstwa na kierunku inżynierskim w dziedzinie Zarządzania. Jest to materiał pomocniczy w stosunku do obszernej literatury naukowej z dyscyplin wchodzących w skład tego przedmiotu (metaloznawstwo, nauka o polimerach, nauka o materiałach ceramicznych, nauka o kompozytach itd.). Ma on ułatwić studentom opanowanie podstawowych informacji praktycznych z tego zakresu i nauczyć porównywania niektórych właściwości materiałów wynikających z ich budowy chemicznej i struktury. Na wstępie przytoczono definicje ważniejszych pojęć w niej używanych, aby ułatwić zrozumienie opisywanych problemów.

5 Prawo cywilne, prawo gospodarcze, elementy prawa, prawo pracy krótki wykład Autor: Teresa Majtas Podręcznik składa się z pięciu części, z których część oznaczona jako "E. Wzmianka" obejmuje skondensowany opis trzech aktów prawnych, które mogą być dodatkowo wykorzystane w toku zajęć. Poszczególne części podręcznika obejmują materię wykładową z przed-miotów wchodzących w skład programu studiów. Tak więc podręcznik przeznaczony jest dla tych studentów, w programach kształcenia których znajdują się przedmioty prawnicze. W zamyśle Autora podręcznik ma służyć zarówno jako pomoc dydaktyczna, jak i stanowić swoisty informator prawniczy. Służą temu powołane w tekście wzory (w części prawa cywilnego wzory wybranych umów, prawa pracy wzory dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy; w prawie gospodarczym, np. wymagane kodeksem spółek handlowych oświadczenia władz spółek). Rachunkowość finansowa Autorzy: Krystyna Mądra-Bzdręga (Rozdział 3), Felicja Gruszczyńska (Rozdział 6), Andrzej Klamerek (Rozdział 5), Sylwester Kurowski (Rozdział 1), Paweł Lachendro (Rozdział 4), Henryk Stęplowski (Rozdział 2) Niniejszy zbiór zadań obejmuje problematykę rachunkowości, z wyłączeniem jej podstaw (konto, operacje gospodarcze itp.,), które zamieszczono w zeszycie ćwiczeń autorstwa F. Gruszczyńskiej i E. Lachendro, wydanym przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów uczelni o profilu ekonomicznym. Może być wykorzystany do realizacji ćwiczeń lub konwersatoriów a także do pracy samodzielnej. Arkusz kalkulacyjny Excel Autorzy: Aneta Klaczyńska, Hanna Kleban, Marcin Nowak, Agnieszka Pochamara Niniejszy skrypt, tak jak poprzedni, zatytułowany Laboratorium komputerowe. Word 2000, napisano z myślą o studentach Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Przygotowali go długoletni pracownicy dydaktyczni WSKiZ, prowadzący ćwiczenia na temat arkusza kalkulacyjnego Excel. W skrypcie omówiono podstawowe zasady pracy w programie Microsoft Excel, a także przedstawiono zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych. Wprowadzenie do ochrony danych Podręcznik zawiera pełny przegląd zagadnień związanych z ochroną danych w systemach informatycznych. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniom o charakterze informatycznym, niemniej uwzględniono także organizacyjne i prawne aspekty ochrony danych. Na końcu zamieszczono wykaz akronimów, słowniczki polsko-angielski i angielsko-polski oraz indeks haseł.

6 Edytor tekstów Word Autorzy: Aneta Klaczyńska, Hanna Kleban, Krzysztof Kędzierski, Marcin Nowak Technologie informatyczne dynamicznie wdzierają się w nasze życie. Komputer osobisty nie jest już w dzisiejszych czasach luksusem, a przedmiotem codziennego użytku. Pociąga to za sobą wiele konsekwencji, takich jak zmiana sposobów komunikowania się czy konieczność opanowania nowych dziedzin wiedzy. Wprawdzie nie każdy musi zostać specjalistą od obsługi komputera, jednakże każdy, prędzej czy później, będzie musiał nauczyć się podstaw jego obsługi. Z taką też myślą powstał niniejszy skrypt. Ma on Cię wprowadzić w tajniki obsługi edytorów tekstu. Pisząc tę książkę, staraliśmy się wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenia dydaktyczne, dlatego też mamy nadzieję, że dzięki niej nauka okaże się łatwiejsza i szybsza. Logika dla informatyków Autorzy: Jacek Cichoń, Marcin Gogolewski, Mirosław Kutyłowski Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów kierunku informatyka, trybu inżynierskiego. Zakres materiału jest jednak na tyle szeroki i dostosowany do minimów programowych MENiS, że może być używana przez studentów studiów magisterskich. Książka może się okazać również przydatna dla innych osób zainteresowanych zagadnieniami podstaw informatyki. Linux użytkowanie, programowanie, administracja Autorzy: Piotr Gaertig, Zbyszko Królikowski Czy Linux jest trudny do nauczenia, zainstalowania i użytkowania? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kogo ono dotyczy. Z pewnością nie jest trudny dla tych, którzy używali wcześniej systemu Unix, gdyż Linux od strony interfejsu użytkownika niewiele różni się od tego systemu i korzysta z niemal identycznych standardów. Linux jest świetnym systemem dla programistów. Poszczególne dystrybucje zawierają pakiety większości darmowych kompilatorów, debuggerów i interpreterów niemal każdego języka programowania. W początkowym okresie rozwoju systemu Linux potrafili z nim pracować wyłącznie wprawni programiści. Z czasem system wyposażono w narzędzia automatyzujące konfigurację i proste interfejsy użytkowe, takie jak dostępne dla szerokiej rzeszy użytkowników systemu MS Windows. Jednak mniej doświadczonym użytkownikom system wciąż może sprawiać kłopot, gdyż nieograniczone możliwości dostrajania i zawiła terminologia czynią go dość skomplikowanym. Obecnie powstaje już jednak wiele dystrybucji, które ukrywają pod przyjaznym interfejsem graficznym wiele złożonych procesów po to, aby przejście z systemu MS Windows na Linux było prawie nieodczuwalne. Elementy prawa karnego Autor: Jacek Tylewicz Wydanie I, 2007, format A5, stron 79 ISBN , oprawa miękka Do napisania zarysu prawa karnego części ogólnej skłoniły autora doświadczenia

7 wyniesione z prowadzenia ćwiczeń oraz wykładów dla studentów cykli zaocznych oraz wieczorowych Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania. Elementy prawa karnego procesowego Autor: Jacek Tylewicz Wydanie I, 2007, format A5, stron 114 ISBN , oprawa miękka Skrypt jest kontynuacją wykładu elementów prawa karnego, prowadzonego w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Poprzedni skrypt dotyczył tylko elementów prawa karnego materialnego. Niniejszy uzupełnia ten wykład o elementy prawa karnego procesowego. Makroekonomiczne tendencje w Polsce na tle międzynarodowym Redakcja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Wydanie I, 2007, format B5, stron 191 ISBN , oprawa miękka Niewątpliwie interesującym przedsięwzięciem jest wyraźna próba łączenia w publikacji rozważań i analiz o charakterze makroekonomicznym ze zjawiskami mikroekonomicznymi. Jest to rzecz niezwykle istotna, gdyż coraz częściej we współczesnej ekonomii uznaje się, że dla znacznej części tak zwanej ekonomii głównego nurtu odwoływania się do ortodoksji mikroekonomicznej związanej ze szkoła neoklasyczną, nie dają satysfakcjonujących rezultatów z punktu widzenia próby wyjaśniania wielu zjawisk i procesów zachodzących w otaczającym nas świecie. Przedsiębiorca przed sądem gospodarczym Autor: Teresa Majtas Wydanie I, 2008, format B5, stron 294 ISBN , oprawa miękka Celem opracowania jest przedstawienie wybranych instytucji postępowania cywilnego. Wybór instytucji procesowych został ograniczony do postępowania gospodarczego (postępowania odrębnego). Zeszyt Naukowy nr 14/2007 Redakcja naukowa: prof. dr hab. Jan Włodarek Wydanie I, 2007, format B5, stron 227 ISSN , oprawa miękka "Studia z socjologii pracy, organizacji i rynku" Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt przygotowany w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zeszyt niniejszy opatrzony tytułem Studia z socjologii pracy, organizacji i rynku zawiera zbiór artykułów ukierunkowanych na zjawiska i procesy społeczne związane z pracą i szeroko rozumianym rynkiem, w tym również rynkiem pracy.

8 Społeczne konteksty edukacji zdrowotnej Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Marii Danuty Głowackiej i Ewy Mojs. Z ogromną satysfakcją rekomendujemy Państwu niniejszą monografię poświęconą wybranym kontekstom społecznym edukacji zdrowotnej. Skuteczne działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz zapobieganie zaburzeniom, wymagają ustawicznego rozwoju wiedzy, kompetencji zawodowych i psychologicznych uczestników procesu diagnozy i terapii, a także dynamicznej współpracy przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych, technicznych, technologicznych. Prezentowana problematyka stanowi odzwierciedlenie doświadczeń zawodowych i przemyśleń naukowych specjalistów w zakresie promocji zdrowia. Dążą oni do opracowania coraz trafniejszych podejść diagnostycznych i edukacyjnych, a więc także do doskonalenia metodologicznych, filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i klinicznych ich podstaw. Zarządzanie zdrowiem publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Marii Danuty Głowackiej. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizatorów mam zaszczyt przedstawić niniejszy tom zawierający referaty wygłoszone podczas konferencji Zarządzanie Zdrowiem Publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. Głównym celem konferencji jest wzajemna wymiana poglądów na temat zagrożeń cywilizacyjnych oraz możliwości zmian o charakterze innowacyjnym, których efektem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej. Prezentowane referaty poruszają zagadnienia innowacyjności i wdrażania zmian w wielu aspektach funkcjonowania organizacji w ochronie zdrowia komunikacji, zarządzania, ekonomii. Syndyk masy upadłości Autor: Anna Hrycaj W systemie gospodarki wolnorynkowej upadłość nie jest zjawiskiem wyłącznie patologicznym. Służy ona zabezpieczeniu partykularnych interesów podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu wymiany gospodarczej poprzez wyeliminowanie z rynku podmiotów słabych i nieudolnych. Znajomość zasad postępowania upadłościowego jest niezbędna dla skutecznego dochodzenia roszczeń wierzycieli od upadłego dłużnika. Dotyczy to zwłaszcza postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, którego centralną postacią jest syndyk masy upadłości. Menedżerowie w strukturze społecznej Autor: Sławomir Banaszak Przedmiotem niniejszych rozważań jest miejsce menedżerów w strukturze społecznej. Zasadniczą przesłankę dla wyboru tego tematu stanowi doniosłość funkcji, które spełniają menedżerowie w gospodarce i szerzej w społeczeństwie. Trzeba przyznać, że zagadnienia związane z kierownictwem, ujęte zarówno w perspektywie makrosocjologicznej, jak i mikrosocjologicznej, stanowią dość ważny nurt badawczy w naukach społecznych. Zainteresowanie menedżerami, dyrektorami,

9 kierowaniem w społeczeństwie i kierowaniem organizacjami przejawiają takie nauki, jak socjologia, organizacja i zarządzanie, politologia czy psychologia. Jakkolwiek akcentują one inne aspekty funkcjonowania kierownictwa, to ich łączny dorobek jest bogaty i daje względnie pełny obraz przedmiotowych zagadnień. Era społeczeństwa informacyjnego wyzwania, szanse, zagrożenia II Konferencja 2006 Redakcja naukowa: Janusz Kleban, Waldemar Wieczerzycki Jesteśmy świadkami transformacji naszego społeczeństwa do globalnego społeczeństwa informacyjnego. W opinii przedstawicieli nauki, biznesu i polityki panuje przekonanie, że zmiany techniczne, w szczególności w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, przełożą się na istotne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki, a w konsekwencji doprowadzą do zmian społecznych i zmian w stylu życia ludzi. Konferencja "Era Społeczeństwa Informacyjnego 2006", będąca kontynuacją ubiegłorocznej Konferencji Era Społeczeństwa Informacyjnego 2005", wpisuje się w powyższą problematykę. Ma ona charakter interdyscyplinarnego spotkania naukowców, specjalizujących się w takich dziedzinach jak: nauki techniczne, nauki ekonomiczne i nauki społeczne. Jej celem jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień i problemów doby powszechnej globalizacji i komputeryzacji. Zeszyt Naukowy nr 13/02/2005 Pod redakcją: dr inż. Jarosława Warczyńskiego Zeszyt w całości poświęcony jest informatyce, a jego specyfika, w formie syntetycznej, zasygnalizowana została w tytule Modele, algorytmy i standardy w informatyce. Nadając ten tytuł, chcielibyśmy podkreślić, iż inżynieria informatyczna dzieli się na część związaną z zagadnieniami technicznymi, obejmującymi głównie kwestie technologiczne (tematyce tej poświęcony był numer dziewiąty Zeszytów, zatytułowany Technologie informatyczne) i część związaną ze specyfikacjami. Specyfikacja jest fundamentem dla technologii, podstawą tworzenia konkretnych rozwiązań. W procesie projektowania dąży się do tego, aby tak długo jak można, abstrahować od konkretnych technologii i narzędzi posługując się specyfikacjami. Informatyka jest wiec również nauką o specyfikacjach. Często stanowią one też uogólnienie rozwiązań technicznych opracowanie właściwego modelu umożliwia pracę na wyższym poziomie abstrakcji, co z kolei pozwala na manipulacje formalne, które mogą dawać asumpt dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych. Wspomniane specyfikacje to właśnie modele, algorytmy i standardy. Zeszyt Naukowy nr 12/01/2005 Pod redakcją: dr Pawła Lachendro Przedmiotem rozważań Autorów niniejszego Zeszytu jest przedsiębiorstwo i jego otoczenie. W treści Zeszytu można wyodrębnić dwie zasadnicze części, z których pierwszą reprezentują artykuły, będące próbą weryfikacji współczesnych poglądów dotyczących przedsiębiorstwa. W części drugiej przedstawiono problematykę nawiązującą do otoczenia przedsiębiorstwa. Problematyka opisana w tej części Zeszytu obejmuje zjawiska z zakresu bankowości i ekonomii.

10 Zeszyt Naukowy nr 11/02/2004 Dokonujące się zmiany w funkcjonowaniu systemu oświaty w Polsce są wynikiem wielu uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i społecznym. Na dokonujące się zmiany mają również wpływ uwarunkowania zewnętrzne wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. W polskim systemie oświaty zachodzą przekształcenia zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, wywołane między innymi ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r., która wprowadziła zmiany w dotychczas obowiązującej ustawie o systemie oświaty. Ustawa ta ma doniosłe znaczenie, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z integracją polskiego systemu edukacji z systemem funkcjonującym w Unii Europejskiej. Tej problematyce został poświęcony kolejny numer Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Zeszyt Naukowy nr 10/01/2004 Pod redakcją: prof. dr hab. Jana Włodarka Niniejszy Zeszyt przygotowany został w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Katedra Socjologii utworzona została w 2002 roku wraz z uruchomieniem w WSKiZ kierunku studiów w zakresie socjologii. Autorami artykułów są pracownicy Katedry Socjologii WSKiZ i osoby z nią blisko współpracujące. Publikowane teksty dotyczą ważnych zjawisk i procesów społecznych dokonujących się obecnie w świecie i w Polsce. Zawarte w nich rozważania i wyniki badań empirycznych odnośnie do uwarunkowań i społecznych skutków globalizacji, konsumpcji, czasu społecznego, tożsamości, stylu życia mieszczą się w głównym nurcie badań współczesnej socjologii. Jakkolwiek prezentowany tom nie ma formalnego podziału na części, to artykuły uporządkowane zostały w dwu działach ściśle powiązanych ze sobą zagadnień. Zeszyt naukowy nr 09/02/2003 Pod redakcją: dr inż. Tomasza Bilskiego Tematem przewodnim bieżącego numeru jest informatyka. Informatyka to technologie, narzędzia, metody. Informatyka to także zastosowania tych technologii, narzędzi i metod w celu realizacji określonych zadań. Pierwszą grupę tematów stanowią szeroko rozumiane technologie informatyczne, drugą konkretne zastosowania systemów informatycznych. Zeszyt naukowy nr 08/01/2003 Pod redakcją: dr Teresy Majtas Kolejny numer Zeszytów Naukowych powstał w Katedrze Prawa. Do współpracy przy jego powstaniu zaproszono pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (M. Babiak i J. Grygiel). Zawartość Zeszytów stanowią artykuły prezentujące wybrane, nowe regulacje prawne z różnych gałęzi prawa. Przy różnorodności tematycznej, prezentacja ma wspólną cechę. Jest nią niewątpliwie charakter naukowy opracowań, ale i ich walor praktyczny. Zeszyt wypełnia więc jednocześnie przesłankę popularyzacji prawa, tak mocno przecież w dzisiejszej dobie zdominowanego co raz to nowymi ustawowymi

11 rozwiązaniami. Zeszyt Naukowy nr 07/02/2002 Pod redakcją: dr Ryszarda Sangajło Artykuły zawarte w Zeszycie prezentują aktualne, teoretyczne i empiryczne zagadnienia w zakresie bankowości, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz prowadzenia przez właścicieli przedsiębiorców działań w dziedzinie public relations. Zasadniczo, przedmiot rozważań większości artykułów dotyczy gospodarki polskiej. Zeszyt Naukowy nr 06/01/2002 Pod redakcją: dr hab. inż. Marka Fertscha, prof. WSKiZ. Treść zeszytu porusza tematykę następujące obszary: planowania produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw, logistykę, tożsamość przedsiębiorstwa, just-in-time, problematykę małych i średnich przedsiębiorstw, globalizację oraz edukację. Zeszyt Naukowy nr 05/02/2001 Pod redakcją: prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego Treść naszego Zeszytu została podzielona na dwie części. Część pierwsza ujmuje zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem. Druga część zeszytu naukowego została poświęcona zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Tom I i II Autorzy: Ryszard Sangajło i Dariusz Stronka Opracowanie to jest adresowane przede wszystkim do studentów stykających się po raz pierwszy z nauką finansów przedsiębiorstw. Treść podręcznika w sposób możliwie najbardziej zrozumiały wyjaśnia oprócz podstawowych pojęć i prawideł, takie kwestie jak: regulacje prawne wpływające na możliwość zarządzania finansami przedsiębiorstw, rynek finansowy i jego segmenty, analiza finansowa, cena i wartość pieniądza w czasie, zagadnienia dotyczące podejmowania długookresowych decyzji inwestycyjnych i finansowych wraz z prognozowaniem potrzeb na zewnętrzne finansowanie, zarządzanie kapitałem obrotowym netto, wyceny przedsiębiorstw oraz leasing, faktoring i inne. Dla lepszego zrozumienia poruszanych problemów większość z nich zilustrowano prostymi przykładami, rysunkami, bądź wykresami. Autorzy są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

12 Komunikacja a przyszłość marketingu Materiały konferencyjne W dniach od 23 do 25 kwietnia 2002 roku odbyła się w Będlewie konferencja naukowa pt. "Komunikacja a przyszłość marketingu", zorganizowana przez Katedrę Marketingu Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Konferencja ta była również pomyślana jako forum wymiany doświadczeń katedr marketingu uczelni niepaństwowych. Niniejsze opracowanie zawiera teksty referatów wygłoszonych w trakcie konferencji. Zakres tematyczny tych referatów był bardzo szeroki. Materiałoznawstwo. Materiały pomocnicze do wykładów Autor: Bolesław Jurkowski Niniejsze materiały są kopią folii używanych przez autora podczas wykładów z materiałoznawstwa dla studentów kierunku inżynierskiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania oraz Politechniki Poznańskiej w zakresie zarządzania. Większość tabel i rysunków ma napisy w języku angielskim, gdyż są one zaczerpnięte z podręczników stosowanych za granicą. Podczas wykładów omawia się znaczenie poszczególnych terminów, często pomijanych w ogólnie dostępnych słownikach, co powinno pomóc studentom lepiej opanować język angielski, który dominuje w technice. Jednocześnie na przykładzie tych tabel i rysunków omawia się nieścisłości nomenklaturowe, które spotyka się w literaturze anglojęzycznej z zakresie materiałoznawstwa. Negocjacje Autor: Ewa Małgorzata Cenker Niniejsza publikacja jest podręcznikiem dla studentów w obszerny sposób przedstawiająca zagadnienia związane z negocjacjami, czyli dziedziną wiedzy, którą zajmują się zarówno praktycy, jak i naukowcy. Intencją książki jest podanie czytelnikowi najważniejszych zasad i wyjaśnienie mechanizmów, dzięki którym będzie on mógł doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne i bardziej skutecznie realizować cele. W sytuacji wzrastającej konkurencji rynkowej i zwiększających się kontaktów gospodarczych, umiejętności negocjacyjne mają również istotne znaczenie co wiedza z zakresu ekonomii. Jest to wiedza uniwersalna, przydatna w różnych sytuacjach społecznych, zawodowych i politycznych. Egzekucja praktyczna Autor: Anna Hrycaj Jak odzyskać swoje pieniądze? Do kogo się zwrócić? Jak uzyskać informacje o majątku dłużnika? Ile kosztuje postępowanie egzekucyjne i jak je skutecznie prowadzić? Na te i wiele innych pytań odpowie Egzekucja praktyczna. Praktyczna bo napisana przez praktyka, który na co dzień jako sędzia w wydziale egzekucyjnym styka się z problemami wierzycieli, dłużników i komorników. Ta unikalna na rynku prawniczym pozycja pozwala w sposób przystępny i skuteczny poruszać się w gąszczu przepisów często rozproszonych w wielu aktach prawnych. Poprzez przykłady, czytelne odsyłacze

13 i numery brzegowe oraz wzory pism procesowych daje łatwy dostęp do zawartych w niej informacji. Będąc zarazem podręcznikiem, komentarzem, jak i poradnikiem świetnie nadaje się dla studentów, aplikantów i prawników, jak również dla przedsiębiorców, pracowników banków i wszystkich tych, którzy stykają się z problemem dochodzenia przed sądem swoich należności. Systemy rachunkowości komputerowej. Podstawy obsługi programu Finanse i Księgowość RAKS 2000 Autorzy: Izabela Bitner i Felicja Gruszczyńska Podręcznik pt. "Systemy rachunkowości komputerowej..." służy do obsługi nowoczesnego i popularnego na polskim rynku programu finansowo-księgowego "RAKS 2000". Podręcznik może być wykorzystywany zarówno w procesie dydaktycznym innych uczelni jak i w praktyce, przez pracowników służb finansowo-księgowych różnych jednostek. Nie ma bowiem na rynku wielu opracowań z tego zakresu wartościowych poznawczo i przydatnych dydaktycznie. Era społeczeństwa informacyjnego wyzwania, szanse, zagrożenia Jesteśmy świadkami transformacji naszego społeczeństwa do globalnego społeczeństwa informacyjnego. W opinii przedstawicieli nauki, biznesu i polityki panuje przekonanie, że zmiany techniczne, w szczególności w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, przełożą się na istotne zmiany w funkcjonowaniu gospodarki, a w konsekwencji doprowadzą do zmian społecznych i zmian w stylu życia ludzi. Konferencja "Era Społeczeństwa Informacyjnego" wpisuje się w powyższą problematykę. Ma ona charakter interdyscyplinarnego spotkania naukowców, specjalizujących się w takich dziedzinach jak: nauki techniczne, nauki ekonomiczne i nauki społeczne. Jej celem jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień i problemów doby powszechnej globalizacji i komputeryzacji. Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym Praca zbiorowa pod redakcją: prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego Niniejszą monografię, poświęconą problematyce rozwoju lokalnego, adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców: naukowców, studentów, praktyków samorządowych, polityków i publicystów. Jej zasadniczym celem jest prezentacja oraz ocena ekonomiczno-społecznych i organizacyjno-technicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i nieuchronnego przechodzenia do cywilizacji informacyjnej. Profesjonalizm w ochronie zdrowia Materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej Swarzędz 2 grudnia 2005 r. Pod redakcją: prof. AM dr hab. Marii Danuty Głowackiej Współczesna opieka zdrowotna jest uwarunkowana wieloma determinantami, obejmującymi zarówno aspekty ekonomiczne, społeczne, medyczne jak i psychologiczne. Nie można bowiem mówić o procesie skutecznego zarządzania

14 w ochronie zdrowia, nie obejmując całości złożonej problematyki i współcześnie dokonujących się zmian w podejściu do wskazanych zagadnień, a przede wszystkim zmian w postawach kadr ochrony zdrowia. Zwłaszcza w zakresie zarządzania operacyjnego jest wiele wyzwań, a rola średniej kadry menedżerskiej jest tu kluczowa. Niniejsza publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowo-szkoleniowej Profesjonalizm w ochronie zdrowia. Prezentowane tu opracowania zawierają szeroką tematykę, która ujęta została w cztery główne działy obejmujące następujące zagadnienia: jakość w usługach medycznych; koszty i finansowanie; zarządzanie operacyjne, wprowadzanie zmian, motywowanie; kształtowanie pożądanych zachowań zdrowotnych, jakość życia. Egzekucja praktyczna Autor: Anna Hrycaj Wydanie III, 2007, format B5, stron 527 ISBN , oprawa miękka Praktyka pokazuje, że bardzo często wierzyciele stają przed koniecznością podjęcia decyzji co do sposobu i trybu przymusowego dochodzenia swoich należności od dłużników. Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że najbardziej pożądane rozwiązanie to takie, gdy osoba zobowiązana (dłużnik) dobrowolnie spełnia świadczenie należne osobie uprawnionej (wierzycielowi), np. pożyczkobiorca dobrowolnie i w terminie spłaca pożyczkę, nabywca towaru w terminie reguluje należność za towar, zobowiązany do alimentów płaci je w umówionym terminie i w umówionej wysokości. Jednak nie zawsze tak jest. Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie Autorzy: Dawid Habela i Robert Polaczek Podręcznik "Podstawy rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie" jest udaną próbą przedstawienia najważniejszych zagadnień rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie. Prawie wszystkie poruszane w nim zagadnienia zostały potraktowane w takim stopniu, w jakim należałoby to uczynić ze względu na ich rangę i znaczenie. Takie ujęcie pozwoli na samodzielne i pogłębione studiowanie, a także umożliwi nie tylko opanowanie przez Niego wiedzy, ale również zdobycie umiejętności jej stosowania, co w wypadku takiego przedmiotu nauczania jak rachunkowość zarządcza ma kapitalne znaczenie. Należy również nadmienić, ze w kwestiach, które tego wymagały Autorzy dostosowali podręcznik do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2002 roku. Wstęp do inżynierii zarządzania Część I Autor: Jerzy Boszko Książka ta porusza wszelkie problemy zarządzania opisując podstawy, narzędzia oraz prawa zarówno od strony teoretycznej, jaki i praktycznej. Autor był wieloletnim pracownikiem Politechniki Poznańskiej i współuczestniczył w kształtowaniu się Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

15 Podstawy rachunkowości Wydanie II Autorzy: Felicja Gruszczyńska, Elżbieta Lachendro Zeszyt ćwiczeń, został przygotowany zgodnie z programem przedmiotu "Rachunkowość finansowa" i przeznaczony jest dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania oraz innych szkół o profilu ekonomicznym. W wydaniu drugim zeszytu ćwiczeń zawarto klasyfikację aktywów i pasywów, operacje gospodarcze na kontach bilansowych i wynikowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, które dokonano w oparciu o zmiany do ustawy o rachunkowości z dnia r. Zeszyt ćwiczeń obejmuje zadania o różnym stopniu trudności. Pewna ich część powinna być jednak przez studentów rozwiązana samodzielnie, co ułatwi utrwalenie wiedzy i przygotuje do opanowania rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Wprawdzie podstawy rachunkowości zaliczane są do programu rachunkowości finansowej, jednak bez ich zrozumienia trudno realizować dalszy program z rachunkowości finansowej i zarządczej, jaki i innych przedmiotów ekonomicznych. Podstawy mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów Autorzy: Danuta Ciesielska, Jakub Manuszak Skrypt pt. "Podstawy mechaniki teoretycznej i wytrzymałości materiałów materiały do wykładów", został napisany w sposób jasny i w porównaniu do innych znanych podręczników w języku polskim z tego zakresu w sposób komunikatywny. Rachunkowość finansowa zeszyt ćwiczeń Wydanie III, poprawione Autorzy: Stanisław Bronowicki, Paweł Lachendro Zbiór ćwiczeń z rachunkowości pt. "Rachunkowość finansowa", wydanie III poprawione przeznaczony jest dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania oraz innych szkół o profilu ekonomicznym. Ma on pomóc w realizacji programu nauczania przedmiotu "Rachunkowość finansowa". W zbiorze ćwiczeń zawarte zostały operacje gospodarcze i finansowe realizowane w spółce akcyjnej w czasie jednego okresu sprawozdawczego (kwartału). Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja Autor: Marek Datko Monografia zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat sponsoringu jako narzędzia komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Czytelnik z zainteresowaniem może śledzić logicznie uporządkowane rozważania, napisane poprawnym i zrozumiałym językiem. Doskonała znajomość wielu różnorodnych aspektów sponsoringu sprawia, że książka będzie przydatna zarówno wśród przedsiębiorstw wykorzystujących sponsoring w swoich strategiach jak również wśród organizacji oraz instytucji, które korzystają ze wsparcia sponsorów.

16 Międzynarodowe instytucje finansowe w Polsce w okresie transformacji Autorzy: Eric Ambukita i Kilion Munyama Treść książki wskazuje na szczególną rolę międzynarodowych instytucji finansowych, które powinny pomagać krajom w liberalizacji ich gospodarek i stwarzania dla wszystkich sektorów jednakowych warunków uczestnictwa w operacjach rynkowych.

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działalnością innowacyjną. Redakcja naukowa: Lidia Białoń

Zarządzanie działalnością innowacyjną. Redakcja naukowa: Lidia Białoń Zarządzanie działalnością innowacyjną Redakcja naukowa: Lidia Białoń Autorzy: Aftyka Waldemar pkt. 11.3 Białoń Lidia rozdział 1 (pkt. 1.1, 1.2, 1.3) pkt. 1.4 z D. Janczewską, rozdział 2, rozdział 5 (pkt.

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo