Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,"

Transkrypt

1 Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, że udało nam się z powodzeniem przeprowadzić Państwa w tej wyprawie w nieznane. Dostarczaliśmy nowych rozwiązań, które miały zastosowanie w praktyce. Obecnie, mimo zmian, które następują, społeczeństwo szybko się rozwija, technologia przenika do wszystkich aspektów naszego życia, a szkoły nie mogą pozostawać w tyle za zachodzącymi przemianami. Naszym celem jest wprowadzenie innowacji do szkół, tak aby stworzyć możliwość rozwijania nowych, opartych na nowoczesnych technologiach metod nauczania i uczenia się. Chcemy być dla Państwa przewodnikiem, który udzieli mocnego wsparcia w mierzeniu się z nowymi wyzwaniami, m.in.: technologiami w nauczaniu, cyfrową rzeczywistością, trudnościami w utrzymaniu zainteresowania uczniów przez 45 minut. Chcemy, aby w naszych szkoleniach to nie forma czy nośnik były celem, ale żeby pomagały one uczyć skutecznie i ciekawie. Wszystko po to, aby każdy nauczyciel mógł poświęcić się temu, co najważniejsze - pracy z uczniem. Zachodzące zmiany wymuszają na szkole to, aby dawała uczniom nie tylko wiedzę czy umiejętności, ale także nauczyła ich, jak z tej wiedzy korzystać, jak ją porządkować. Szkoła musi elastycznie reagować na potrzeby każdego ucznia, zaś nauczyciel powinien być jego przewodnikiem, uczyć selekcjonowania informacji, oddzielania informacji fałszywych i nieużytecznych. Pamiętajmy, że szkoła daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, a najważniejsze zadanie, jakie przed nami stoi, to nauczenie młodych ludzi, że świat się zmienia, że muszą do tego być przygotowani i na te zmiany reagować. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę szkoleń zgodną z diagnozą oraz z polityką oświatową. Naszym celem jest wspieranie Państwa w procesie nauczania. Dlatego serdecznie zapraszamy do dalszej aktywnej współpracy w roku szkolnym 2013/2014. Szczegółowe informacje na temat szkoleń są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w wydawanych aktualnych miesięcznych ofertach. Życzymy sukcesów w całym roku szkolnym i serdecznie zapraszamy do współpracy. Z poważaniem i pozdrowieniami Jolanta Bem, Dyrektor PODN

2 DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie organizuje różnorodne formy kształcenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym: studia podyplomowe, y doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, konferencje, lekcje otwarte i Kony. Oferujemy również formy doskonalenia przygotowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami naszych klientów. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność doradczą. Zatrudnieni doradcy z przyjemnością spotykają się z Państwem podczas indywidualnych konsultacji. O d r o k u s z k o l n e g o 2013/2014 chcemy być bliżej warsztatu pracy nauczyciela, dlatego proponujemy gminne (szkolne) konferencje. Nauczyciele-doradcy docierać będą do Państwa szkół według wcześniej ustalonego harmonogramu z tematami współpracy. Chcemy oferować pomoc szkołom i placówkom w diagnozowaniu potrzeb, planowaniu rozwoju i ewaluacji działań. Planujemy konferencje metodyczne z poszczególnych przedmiotów według tematyki związanej z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli. Chcemy stworzyć ofertę szkoleniową, która zaspokajając indywidualne potrzeby edukacyjne, sprzyjać będzie wzmacnianiu roli szkoły w życiu społeczności lokalnej. Uczniowie gimnazjum podczas warsztatów z chemii 2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

3 PROPONOWANA TEMATYKA GMINNYCH i SZKOLNYCH KONFERENCJI METODYCZNYCH 1. Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej. 2. Projekty edukacyjne międzyprzedmiotowe. 3. Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle. 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów - komputery jednoukładowe. 5. Arkusz kalkulacyjny w praktyce szkolnej. 6. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 7. Awans zawodowy nauczyciela. 8. Programy nauczania - wybór, opracowywanie, modyfikowanie, dopuszczanie do użytku szkolnego, ewaluacja. 9. Realizacja i monitorowanie podstawy programowej - praktyczne rozwiązania latek w klasie I. 11. Realizacja podstawy programowej z matematyki. 12. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie na lekcjach matematyki i przedmiotach przyrodniczych. 13. Formy współdziałania szkoły i środowiska a ich wpływ na poprawę jakości pracy szkoły. 14. Wyniki egzaminów zewnętrznych i ich związek z jakością kształcenia w szkole. REKOMENDACJE Romana Olszewska dyrektorka Gimnazjum Nr 1 w Mławie Bardzo sobie cenię współpracę z PODN w Mławie. Pani Dyrektor Ośrodka jest otwarta na potrzeby szkoły, stara się dostosować ofertę szkoleń tak, by usatysfakcjonować odbiorców. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w cyklicznych konach, warsztatach oferowanych przez Ośrodek. Odnoszą sukcesy, między innymi w Młodym Matematyku, rozwijają swoje zainteresowania, nie tylko matematyczne. KONTAKT: tel. (023)

4 NAJWAŻNIEJSZY JEST NAUCZYCIEL Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. Działania, które podejmujemy, umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty. Każdego roku proponujemy liczne y doskonalące, warsztaty, lekcje otwarte, kony, wystawy, seminaria, konferencje skierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności. Uzupełniamy kadrę prowadzącą zajęcia o zewnętrznych specjalistów oraz pozyskujemy współpracowników w środowiskach naukowych. Nasze kompetencje potwierdzone są przez wysokie wyniki systematycznie prowadzonej ewaluacji zajęć dydaktycznych. Obok: dyrektorzy szkół podczas szkolenia z Systemu Informacji Oświatowej. Poniżej: Jan M. Wtulich, dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie. Poniżej po prawej: wicestarosta Barbara Gutowska oraz Jolanta Bem, dyrektor PODN, gratulują nauczycielom przygotowującym uczniów do powiatowych konów przedmiotowych 4 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

5 Z ŻYCIA PODN Nasze działania od lat wspierają zasłużeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. U góry po lewej: starosta Włodzimierz Wojnarowski podczas konferencji. Powyżej: Barbara Gutowska, wicestarosta mławski, Michał Danielewicz, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Jolanta Bem, dyrektor PODN. Obok podsumowanie konów przedmiotowych. Poniżej zespół doradców metodycznych. Stoją od lewej: Marek Chlastosz, Hanna Friedel, Lech Łabecki, Jolanta Bem, Jolanta Dębska, Mariola Szczepkowska, Mariola Dorota Olszewska, Anna Paszko, Bogdan Kamiński KONTAKT: tel. (023)

6 PRESTIŻ i SIŁA INTELEKTUALNA Podstawą naszego działania jest uznanie kluczowej roli nauczyciela w budowaniu społeczeństwa wiedzy i przeświadczenie, że jest on osobą uczącą się przez całe życie. Naszym najważniejszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym. Osiągamy cele, łącząc w innowacyjnych działaniach wiedzę naukową z praktyką edukacyjną. Opracowujemy i realizujemy koncepcje edukacyjne, programy, szkolenia, badania, analizy i prognozy. Prowadzimy działalność wydawniczą, tworzymy i rozwijamy system informacji pedagogicznej. Nasze działania kierujemy do instytucji i organizacji oświatowych w Polsce, które współpracują z nauczycielami. w swojej codziennej pracy cenimy kompetencję, rzetelność oraz klimat współpracy i koleżeństwa. Obok: dyrektorzy szkół z gmin współpracujących z Ośrodkiem w czasie konferencji. Poniżej: dyrektorzy mławskich szkół podczas konferencji. Od prawej: Bożena Tomkiel (ZS Nr 2), Hanna Friedel (ZS Nr 2), Ryszard Staniszewski (MZOS). Od lewej: Longina Fabisiak (MPS Nr 4), Elżbieta Borkowska, inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Romana Olszewska, (Gimnazjum Nr 1), Janina Lampkowska (ZPO Nr 1), Joanna Wyszkowska (ZPO Nr 2) 6 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

7 UFAJĄ NAM PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISK LOKALNYCH Sprawnie działający Zespół Doradców to najważniejsze zadanie PODN. Doradcy towarzyszą nauczycielom w ich codziennej pracy, pomagają kształtować edukacyjny wizerunek własnej gminy. Pełnią dwojaką rolę: 1. Obejmują swoją działalnością wszystkich nauczycieli w powiecie, organizują szkolenia, koordynują projekty edukacyjne, Kony, recenzują programy, scenariusze zajęć, biorą udział w lekcjach otwartych, współpracują z wydawnictwami; 2. Pełnią funkcję animatorów, liderów w swojej gminie, organizując warsztaty, spotkania, głównie dla zespołów nauczycieli w swoim środowisku. w tym przypadku aktywność doradcy jest rozpoznawana poprzez uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia oraz w pracach różnych grup, zespołów. Doradcy pobudzają i wspierają działania innowacyjne w szkołach i placówkach służących osiągnięciu coraz wyższego poziomu jakości usług edukacyjnych. Jest to najważniejszy poziom zarządzania zasobami, kształtowania polityki edukacyjnej Ośrodka. Ośrodek staje się tu narzędziem do doskonalenia nauczycieli wykorzystywanym przez środowisko lokalne. Obok: Ryszard Staniszewski, dyrektor MZOS w Mławie wręcza nagrody podczas podsumowania konów przdmiotowych.poniżej po lewej: Teresa Konarska, prawnik specjalizujący się w prawie pracy i oświatowym oraz Jolanta Bem, dyrektor Ośrodka, w czasie konferencji Ruch służbowy 2013/2014. Poniżej po prawej: dr Mariusz Tryznowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej prezentuje ciekawe doświadczenia podczas warsztatów w Ośrodku KONTAKT: tel. (023)

8 WIĘCEJ, NIŻ SZKOLENIA Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie to placówka dynamicznie rozwijająca się, świadcząca wysokiej jakości usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracująca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji w środowisku lokalnym, ale również poza nim. Profesjonalna kadra pedagogiczna wspiera nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Wspiera szkoły w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo- opiekuńczych i organizacyjnych. Priorytetowym działaniem Placówki jest wsparcie nauczycieli oraz kadry kierowniczej bezpośrednio przy warsztacie pracy w macierzystych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Profesjonalizm świadczonych usług wynika z potencjału kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i doskonalącej się. Wyposażona jest w nowoczesna bazę dydaktyczną, umożliwiająca kształcenie nauczycieli na miarę XXI wieku. Obok: warsztaty z chemii dla gimnazjalistów. Poniżej: szkolenie na temat SIO dla pracowników oświaty prowadzi Piotr Patora, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi 8 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

9 konkursy PRZEDMIOTOWE Powiatowy Kon MŁODY MATEMATYK Pierwsza edycja Konu Młody Matematyk w naszym powiecie odbyła się w 2003 roku. w bieżącym roku szkolnym zmagania z zadaniami Konowymi podjęli Młodzi Matematycy po raz jedenasty. Głównym celem tej interesującej potyczki było i jest rozwijanie uzdolnień matematycznych wśród pasjonatów jednego z najtrudniejszych w obecnej dobie przedmiotu i wyłanianie talentów matematycznych. Wszystkich nauczycieli fascynuje praca z uzdolnionymi młodymi ludźmi. Daje ona ogromną satysfakcję i zadowolenie. Osiągnięcia wychowanków są jednocześnie osiągnięciami pedagogów. Efektem wieloletniej pracy są późniejsze osiągnięcia podopiecznych w przedmiotowych konach matematycznych, jak również bardzo dobre wyniki na sprawdzianie w szkole podstawowej i egzaminie gimnazjalnym. Podejmowanie takich działań mobilizuje zatem do pracy zarówno uczniów, jak i dydaktyków. Młody Matematyk jest konem trzyetapowym przeznaczonym dla uczniów z klas V i VI szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów z klas I i II. Pierwsze dwa etapy są równorzędne, przystępują do nich wszyscy uczestnicy rozpoczynający zmagania, zbierając i sumując zdobyte w dwóch podejściach punkty. Najlepsi z nich, wyłonieni przez komisję konową (po dwóch etapach), przystępują do finału. W bieżącym roku szkolnym do Konu przystąpiło 176 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu mławskiego, w tym 64 z 6 szkół podstawowych oraz 112 z 6 gimnazjów. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych ze Szreńska, Bogurzyna, Dzierzgowa, Wyszyn, Stupska, a także z mławskiego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 (SP Nr 7) oraz z gimnazjów ze Szreńska, Dzierzgowa, Stupska i z Mławy: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Wyspianum. Do finału Konu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w dwóch wcześniejszych etapach razem zebrali co najmniej 70% z maksymalnej liczby punktów, czyli 70 i więcej. Tak więc do rozstrzygającego starcia przystąpiło 15 uczniów ze szkół podstawowych, w tym 1 uczeń z klasy IV, 7 z klas V Na podsumowanie powiatowych konów przedmiotowych przybywają uczniowie z nauczycielami i rodzicami KONTAKT: tel. (023)

10 konkursy PRZEDMIOTOWE i 7 z klas VI oraz 20 z gimnazjów - 11 z klas i i 9 z klas II. Komisja Konowa w finale wyłoniła 6 laureatów i 6 osób wyróżniła. Laureaci Konu: 1. Natalia Rutkowska, kl. V SP w Stupsku (48 pkt.) 2. Anna Ronkiewicz, kl. I Gimnazjum Nr 1 w Mławie (46 pkt.) 3. Weronika Grzybowska, kl. II Gimnazjum Wyspianum (50 pkt.) 4. Natalia Stefańska, kl. II Gimnazjum Nr 1 w Mławie (46 pkt.) 5. Marcin Dobrzyński, kl. II Gimnazjum w Szreńsku (45 pkt.) 6. Łukasz Łatka, kl. II Gimnazjum Wyspianum (45 pkt.) Uczniowie wyróżnieni: 1. Jolanta Grotkowska, kl. V SP Nr 7 w Mławie (43 pkt.) 2. Łukasz Wysocki, kl. V SP w Bogurzynie (40 pkt.) 3. Katarzyna Rembecka, kl. VI SP w Szreńsku (40 pkt.) 4. Martyna Florczak, kl. I Gimnazjum w Dzierzgowie (44 pkt.) 5. Krzysztof Żmuda, kl. I Gimnazjum w Dzierzgowie (42 pkt.) 6. Anna Sowa, kl. II Gimnazjum w Stupsku (41 pkt.) Nauczyciele przygotowujący uczniów (laureatów i wyróżnionych) do Konu oraz biorący udział w pracach komisji: Joanna Raszkowska, Wiesława Chmielewska, Danuta Ludwiczak, Anna Stachowicz, Aldona Puźmirowska, Urszula Rembecka, Agnieszka Sosnowska, Elżbieta Czymerska, Dorota Szmalc, Aneta Żmuda, Agnieszka Szczepańska, Marta Kłos, Katarzyna Staniszewska Wszystkim uczestnikom Konu oraz ich opiekunom bardzo dziękujmy za trud przygotowań oraz wkład pracy oraz życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, dwunastej edycji Konu. Terminy poszczególnych etapów: I Etap r. godz II Etap r. godz III Etap r. godz Regulamin Konu do odebrania w sekretariacie PODN w Mławie oraz na stronie Zainteresowani Konem nauczyciele proszeni są o podanie wraz ze zgłoszeniem udziału uczniów (do końca grudnia 2013 roku) propozycji co najmniej dziesięciu zadań dla każdej z grup wiekowych. Anna Paszko, doradca metodyczny Podsumowanie powiatowych konów przedmiotowych 10 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

11 konkursy PRZEDMIOTOWE OD a DO Z, CZYLI PISZĘ JAK STANISŁAW LEM Celem Konu literackiego zorganizowanego przez PODN w Mławie było zachęcenie uczniów do aktywności twórczej i poznawczej, rozwijanie uzdolnień polonistycznych oraz rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej. W tej formie współzawodnictwa uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. Łącznie udział wzięło 17 uczniów. Uczestnicy nadesłali wiele ciekawych własnych tekstów literackich o tematyce zawierającej elementy fantastyki. Prace wzbogacili pięknymi autorskimi grafikami, niektóre z nich miały formę bogato zdobionej książeczki. Przy ocenie prac uwzględniano zgodność tekstu z tematami konów, oryginalność, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną oraz estetykę. Nadesłane prace oceniało jury w składzie: Daniel Bartosiewicz, Grażyna Chylińska, Anna Kołodziejska. Laureaci konu Od a do Z, czyli piszę jak... Stanisław Lem i ich opiekunowie: 1. Patrycja Ciesińska, kl. V - SP Nr 4 w Mławie, opiekun - I. Malesa 2. Kamila Szerszeń, kl. VI - SP w Radzanowie, opiekun - J.Kowalska 3. Żaneta Gorczyca, kl. IV - SP w Bogurzynie, opiekun - K. Przybyłowska Wyróżnienia: - Tomasz Jasiński, kl. I - Gimnazjum Katolickie w Mławie, opiekun - B. Radzewicz - Dominika Piotrowska, kl. VI - Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie, opiekun - E. Sowińska - Wiktoria Pisarkiewicz, kl. IV - SP w Bogurzynie, opiekun - K. Przybyłowska - Agnieszka Michalska, kl. V - SP w Zawadach, opiekun - A. Borkowska Laureatem Powiatowego Konu Dziennikarskiego CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE w roku 2012/2013 był Kacper Radzewicz (kl. II Gimnazjum Katolickie w Mławie). Opiekun: Beata Radzewicz. Laureaci konów przedmiotowych KONTAKT: tel. (023)

12 konkursy PRZEDMIOTOWE Powiatowy Kon poetycko-dziennikarski CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE - Kon obejmuje jeden etap - pisemny, ORGANIZATOR: PODN w Mławie - forma wypowiedzi: szkoły podstawowe CELE: - mała forma literacka (do wyboru albo - zachęcanie do aktywności twórczej opowiadanie, albo trzy teksty poetyckie, i poznawczej, albo poetycki opis ważnych dla miejsca - rozwijanie uzdolnień polonistycznych, zamieszkania obiektów, krajobrazów, ludzi itp. - jeden uczestnik może też nade- - rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej, słać teksty uwzględniające kilka form), - kształtowanie postaw zaangażowania się - forma wypowiedzi: szkoły gimnazjalne w problemy środowiska zamieszkania i ponadgimnazjalne - reportaż zgodny i nauki. z podstawowymi cechami tego gatunku ZASADY: publicystyki, - w Konie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimna zjalnych szkół podstawowych: utwory powinny - treść opowiadań, wierszy, opisów dla i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, formy odnoszące się do środowiska zawierać refleksje w postaci wybranej zamieszkania, nauki itp., do miejsc, kra- REKOMENDACJE JUSTYNA ŻÓŁTOWSKA Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Od początku swojej pracy pedagogicznej korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego. Dzięki bogatej ofercie szkoleń i warsztatów pogłębiałam swoją wiedzę m.in. na temat metod aktywizujących uczniów na lekcjach z zakresu nauk przyrodniczych, poznałam nowe sposoby motywowania młodzieży do nauki, oraz jak walczyć z absencją. Dwa lata temu ukończyłam w Ośrodku studia podyplomowe. w ostatnim czasie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu zdobywania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ukończyłam szkolenia dotyczące przygotowania dokumentacji oraz konstruowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. PODN w programie swojej działalności uwzględnia autentyczne potrzeby nauczycieli. Metodycy wykazują się wysokim profesjonalizmem. Atutem Ośrodka jest też bardzo życzliwa atmosfera. 12 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

13 konkursy PRZEDMIOTOWE jobrazów, ludzi, do wszystkiego, co zawiera się w pojęciu Małej Ojczyzny. - treść reportażu: prezentacja współcześnie żyjących wybitnych postaci ważnych dla środowiska zamieszkania lub nauki, prezentacja ważnych problemów miasta, wsi z punktu widzenia autora bądź mieszkańców (reportaże interwencyjne, z ważnych wydarzeń, sylwetki osób i grup społecznych). Preferowane będą reportaże podejmujące inną niż szkolna tematykę. - objętość i redakcja pracy: tekst komputerowy w programie Microsoft Word, w przypadku reportażu nie mniej niż siedem, nie więcej niż piętnaście stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.(tytuł 14 pkt., śródtytuły 12 pkt. pogrubione), interlinia 1,5, akapity z wcięciem domyślnym. w przypadku prac uczniów szkół podstawowych opowiadania i opisy powinny zawierać się w 3-4 stronach. Wiersze prosimy umieszczać każdy na odrębnej stronie. Wybór czcionki, grafika do decyzji uczestnika. Mile widziane teksty poetyckie opracowane także plastycznie. - praca może być wzbogacona autorskimi fotografiami (nie więcej jak cztery), - ocena prac obejmuje: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność ję zykową, ortograficzną, interpunkcyjną, estetykę, poprawność redakcyjną, walory publicystyczne, - do prac prosimy dołączyć informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, ad res), placówce (nazwa i adres szkoły, numer telefonu, adres ), imię i na zwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na nieodpłatną publikację i ekspozycję prac przez Organizatora Konu. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Prace prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mła wa, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Kon dziennikarski ) do 20 kwietnia 2014 r. Rozstrzygnięcie Konu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie na gród nastąpi w maju/czerwcu 2014 roku (dokładna informacja zostanie prze kazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Serdecznie zapraszamy! Daniel Bartosiewicz, doradca metodyczny Dr Mariusz Tryznowski w czasie prezentacji doświadczenia podczas warsztatów TECHNO KONTAKT: tel. (023)

14 konkursy PRZEDMIOTOWE Powiatowy Kon OD PRACY w ZESPOLE DO PROJEKTU ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do poszukiwań, analiz, wyciągania wniosków, - rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, - zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie ucznia, - umiejętność prezentacji. ZASADY: - w Konie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimna zjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, uczniowie szkół podstawowych występują w dwóch kategoriach; klasy I-III i IV-VI, - Kon obejmuje trzy etapy - szkolny, eliminacje na terenie Ośrodka, finał, - forma - prezentacja projektu. Tematyka projektu: - klasy I-III Koszyk wielkanocny, czyli Wielkanoc w oczach dziecka ; - klasy IV-VI Spędzanie czasu wolnego dawniej i dziś ; - gimnazja Park mławski ; - szkoły ponadgimnazjalne Zanikające zawody w naszej okolicy ; Potrawy regionalne. Czas prezentacji: maks. 30 min (liczy się jakość, oryginalność, a nie czas). Prezentacja może być wspomagana prezentacją multimedialną, referatami, scenkami itp.). Do Konu zgłaszają się zespoły min. trzyosobowe. Każda z osób ma swój udział w prezentacji. Prezenterzy przedstawiają źródła, z których korzystali podczas przygotowania się. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mła wa, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Kon OD PRACY W ZESPOLE DO PROJEKTU ) do końca września 2013 r. Zgłoszenie drużyn do końca stycznia. Eliminacje powiatowe odbędą się w marcu, a finał w kwietniu 2014 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie na gród nastąpi w kwietniu/maju 2014 roku (dokładna informacja zostanie prze kazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Zaangażowani uczniowie podczas doświadczenia chemicznego w ramach warsztatów TECHNO 14 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

15 konkursy PRZEDMIOTOWE Kon Sprawdź, czy jesteś kreatywny ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej, - rozwijanie myślenia kreatywnego, - umiejętność kojarzenia, analizowania, syntezowania. ZASADY: - w Konie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimna zjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, - Kon obejmuje trzy etapy - dwukrotne eliminacje szkolne, pisemny etap końcowy. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mła wa, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Kon Sprawdź, czy jesteś kreatywny ) do końca września 2013 r. Pisemny etap końcowy odbędzie się w kwietniu 2014 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie na gród nastąpi w maju 2014 roku (dokładna informacja zostanie prze kazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Serdecznie zapraszamy! Marek Chlastosz, Jolanta Dębska, Mariola Szczepkowska, doradcy metodyczni REKOMENDACJE KATARZYNA BROWAREK Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Odkąd rozpoczęłam swoją zawodową drogę, chętnie korzystam z oferty Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mlawie. Kiedy stawiałam pierwsze kroki jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, doradcy metodyczni z PODN-u pomogli pogłębić moją wiedzę, a przede wszystkim zdobyć umiejętność przełożenia tej wiedzy na pracę praktyczną w szkole, z uczniem. Niezwykle często korzystałam ze szkoleń dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczycieli. Chętnie uczestniczę również w ach, których tematyka dotyczy zagadnień polonistycznych. Warto wspomnieć, iż oferta Ośrodka nie ogranicza się tylko do szkoleń. Dzięki poszerzeniu jej o studia podyplomowe, miałam możliwość odbyć studia z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. To z kolei pozwoliło mi poszerzyć doświadczenia zawodowe o pracę w klasach integracyjnych. Jestem wdzięczna, iż kadra PODN-u dba o najwyższy poziom prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. KONTAKT: tel. (023)

16 konkursy PRZEDMIOTOWE OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM tym roku gospodarzem turnieju był Zespół Szkół w Radzanowie. 30 drużyn z całego W powiatu mławskiego 18 kwietnia przystąpiło do Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. O miano najlepszego zawodnika rywalizowało 90 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych. Czekał na nich pisemny test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego składający się z 25 pytań oraz specjalnie przygotowany rowerowy tor przeszkód. Tegoroczni gospodarze, drużyny z ZS w Radzanowie, zajęły pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych. Zaszczytne drugie miejsce przypadło drużynie z SP Nr 4 w Mławie oraz Gimnazjum w Stupsku. Trzecie miejsce zdobyła SP Nr 7 w Mławie i Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Anny Gwoździk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Jolanty Bem, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Andrzeja Wójcika, wójta gminy Radzanów oraz podinspektora Artura Ryfińskiego, zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Zwycięskie drużyny nagradzane przez organizatorów konu BRD: obok - nagrody wręcza Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie oraz podinspektor Artur Ryfiński, zastępca komendanta KPP w Mławie; poniżej po prawej: Witold Okumski, dyrektor ZS w Radzanowie, Jan Bartkowski, opiekun zwycięskiej drużyny, Marek Wysocki, Komendant Straży Miejskiej w Mławie; poniżej drużyna ze SP Nr 4 w Mławie wraz z opiekunem Adamem Czarnym zmierza w kierunku podium 16 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

17 UDZIAŁ NAUCZYCIELI WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN w Mławie w latach Rok Liczba nauczycieli ogółem Liczba nauczycieli szkolonych w ramach Grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty KONTAKT: tel. (023)

18 MAMY KOMPLETNĄ OFERTĘ KSZTAŁCENIA U góry po prawej i poniżej: Józef Szypulski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w czasie u dla kierowników wycieczek oraz wychowawców kolonii. Na pozostałych zdjęciach: nauczyciele w czasie warsztatów 18 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

19 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ PODN Lp. Forma szkolenia Nauczyciele z gmin, które podpisały porozumienie 1 Kursy doskonalenia zawodowego nieodpłatnie 2 Seminaria, konferencje nieodpłatnie Pozostali nauczyciele odpłatnie (10 zł za godzinę; np. 15 godz zł, 20 godz zł) odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 5 godz zł) 3 Warsztaty nieodpłatnie Konsultacje indywidualne prowadzone 4 przez doradców metodycz- nieodpłatnie nych/lekcje otwarte 5 Szkolenie rad pedagogicznych nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 5 godz zł) odpłatnie (20 zł za godzinę) 20 zł od osoby lub zgodnie z indywidualną umową (ok. 500 zł) 6 Kony zawarte w ofercie nieodpłatnie 200 zł 7 Gminne/szkolne konferencje metodyczne nieodpłatnie 20 zł od osoby lub zgodnie z indywidualną umową (ok. 500 zł) Dodatkowe szkolenia na zlecenie 8 gmin lub szkół nieobjęte ofertą odpłatnie (zgodnie z indywidualną odpłatnie (zgodnie z indywidu- umową) alną umową) REKOMENDACJE KATARZYNA CZARNOMSKA, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie Ze względu na ciągłe zmiany w oświacie staram się doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Korzystam z wielu propozycji PODN w Mławie, takich jak: warsztaty, y doskonalące, a także studia podyplomowe. Zdobyta wiedza i umiejętności udoskonalają mój warsztat pracy. KONTAKT: tel. (023)

20 TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA z PROWADZONEJ DIAGNOZY EDUKACYJNEJ 1. Czas pracy nauczycieli w świetle przepisów 2. Szkoła w społeczności lokalnej 3. Praca zespołowa w szkole 4. Wychowawcze cele i błędy oceniania 5. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej 6. Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej 7. Motywowanie uczniów do nauki 8. Umuzykalnienie w przedszkolu (warsztaty) 9. Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się. Kinezjologia edukacyjna. 10. Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagających dzieci w wieku przedszkolnym (warsztaty) 11. Mali badacze - metoda projektu w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 12. Profilaktyka, wychowanie, interwencja 13. Dziecko krzywdzone - reaguj na przemoc. Zadania dla szkoły. 14. Zasady konstruowania programu i pracy terapeutycznej. 15. Sposoby na stres i rozwiązywanie sytuacji trudnych. 16. Nowe spojrzenie na podstawę programową - znam, rozumiem, wdrażam, dokumentuję i ewaluuję. 17. Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego. 18. Planowanie rozwoju w systemie awansu zawodowego nauczyciela. 19. Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowych programów nauczania. 20. Monitorowanie podstawy programowej. 21. Umiejętności kluczowe UE w kontekście realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez nauczycieli przedmiotu. REKOMENDACJE WIOLETTA ARENDT Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Od wielu lat korzystam z oferty szkoleniowej PODN w Mławie. Dzięki bogatej ofercie szkoleń i warsztatów metodycznych z zakresu kształcenia zawodowego doskonalę swoje kluczowe umiejętności zawodowe, rozwijam pasje i zainteresowania. To tu zdobyłam wiedzę z zakresu planowania pracy zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach. 20 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNY. Buski Kwartalnik. Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

EDUKACYJNY. Buski Kwartalnik. Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju Buski Kwartalnik EDUKACYJNY Kwartalnik Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju ISSN 1730-3095 Nr 39/2012 lipiec, sierpień, wrzesień Jubileusz 10-Lecia Powiatowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo