Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,"

Transkrypt

1 Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, że udało nam się z powodzeniem przeprowadzić Państwa w tej wyprawie w nieznane. Dostarczaliśmy nowych rozwiązań, które miały zastosowanie w praktyce. Obecnie, mimo zmian, które następują, społeczeństwo szybko się rozwija, technologia przenika do wszystkich aspektów naszego życia, a szkoły nie mogą pozostawać w tyle za zachodzącymi przemianami. Naszym celem jest wprowadzenie innowacji do szkół, tak aby stworzyć możliwość rozwijania nowych, opartych na nowoczesnych technologiach metod nauczania i uczenia się. Chcemy być dla Państwa przewodnikiem, który udzieli mocnego wsparcia w mierzeniu się z nowymi wyzwaniami, m.in.: technologiami w nauczaniu, cyfrową rzeczywistością, trudnościami w utrzymaniu zainteresowania uczniów przez 45 minut. Chcemy, aby w naszych szkoleniach to nie forma czy nośnik były celem, ale żeby pomagały one uczyć skutecznie i ciekawie. Wszystko po to, aby każdy nauczyciel mógł poświęcić się temu, co najważniejsze - pracy z uczniem. Zachodzące zmiany wymuszają na szkole to, aby dawała uczniom nie tylko wiedzę czy umiejętności, ale także nauczyła ich, jak z tej wiedzy korzystać, jak ją porządkować. Szkoła musi elastycznie reagować na potrzeby każdego ucznia, zaś nauczyciel powinien być jego przewodnikiem, uczyć selekcjonowania informacji, oddzielania informacji fałszywych i nieużytecznych. Pamiętajmy, że szkoła daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, a najważniejsze zadanie, jakie przed nami stoi, to nauczenie młodych ludzi, że świat się zmienia, że muszą do tego być przygotowani i na te zmiany reagować. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę szkoleń zgodną z diagnozą oraz z polityką oświatową. Naszym celem jest wspieranie Państwa w procesie nauczania. Dlatego serdecznie zapraszamy do dalszej aktywnej współpracy w roku szkolnym 2013/2014. Szczegółowe informacje na temat szkoleń są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w wydawanych aktualnych miesięcznych ofertach. Życzymy sukcesów w całym roku szkolnym i serdecznie zapraszamy do współpracy. Z poważaniem i pozdrowieniami Jolanta Bem, Dyrektor PODN

2 DORADCY BLIŻEJ WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie organizuje różnorodne formy kształcenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w tym: studia podyplomowe, y doskonalące i kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, konferencje, lekcje otwarte i Kony. Oferujemy również formy doskonalenia przygotowane zgodnie z indywidualnymi życzeniami naszych klientów. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność doradczą. Zatrudnieni doradcy z przyjemnością spotykają się z Państwem podczas indywidualnych konsultacji. O d r o k u s z k o l n e g o 2013/2014 chcemy być bliżej warsztatu pracy nauczyciela, dlatego proponujemy gminne (szkolne) konferencje. Nauczyciele-doradcy docierać będą do Państwa szkół według wcześniej ustalonego harmonogramu z tematami współpracy. Chcemy oferować pomoc szkołom i placówkom w diagnozowaniu potrzeb, planowaniu rozwoju i ewaluacji działań. Planujemy konferencje metodyczne z poszczególnych przedmiotów według tematyki związanej z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli. Chcemy stworzyć ofertę szkoleniową, która zaspokajając indywidualne potrzeby edukacyjne, sprzyjać będzie wzmacnianiu roli szkoły w życiu społeczności lokalnej. Uczniowie gimnazjum podczas warsztatów z chemii 2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

3 PROPONOWANA TEMATYKA GMINNYCH i SZKOLNYCH KONFERENCJI METODYCZNYCH 1. Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej. 2. Projekty edukacyjne międzyprzedmiotowe. 3. Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle. 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów - komputery jednoukładowe. 5. Arkusz kalkulacyjny w praktyce szkolnej. 6. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 7. Awans zawodowy nauczyciela. 8. Programy nauczania - wybór, opracowywanie, modyfikowanie, dopuszczanie do użytku szkolnego, ewaluacja. 9. Realizacja i monitorowanie podstawy programowej - praktyczne rozwiązania latek w klasie I. 11. Realizacja podstawy programowej z matematyki. 12. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie na lekcjach matematyki i przedmiotach przyrodniczych. 13. Formy współdziałania szkoły i środowiska a ich wpływ na poprawę jakości pracy szkoły. 14. Wyniki egzaminów zewnętrznych i ich związek z jakością kształcenia w szkole. REKOMENDACJE Romana Olszewska dyrektorka Gimnazjum Nr 1 w Mławie Bardzo sobie cenię współpracę z PODN w Mławie. Pani Dyrektor Ośrodka jest otwarta na potrzeby szkoły, stara się dostosować ofertę szkoleń tak, by usatysfakcjonować odbiorców. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w cyklicznych konach, warsztatach oferowanych przez Ośrodek. Odnoszą sukcesy, między innymi w Młodym Matematyku, rozwijają swoje zainteresowania, nie tylko matematyczne. KONTAKT: tel. (023)

4 NAJWAŻNIEJSZY JEST NAUCZYCIEL Naszym celem jest wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym. Działania, które podejmujemy, umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty. Każdego roku proponujemy liczne y doskonalące, warsztaty, lekcje otwarte, kony, wystawy, seminaria, konferencje skierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności. Uzupełniamy kadrę prowadzącą zajęcia o zewnętrznych specjalistów oraz pozyskujemy współpracowników w środowiskach naukowych. Nasze kompetencje potwierdzone są przez wysokie wyniki systematycznie prowadzonej ewaluacji zajęć dydaktycznych. Obok: dyrektorzy szkół podczas szkolenia z Systemu Informacji Oświatowej. Poniżej: Jan M. Wtulich, dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie. Poniżej po prawej: wicestarosta Barbara Gutowska oraz Jolanta Bem, dyrektor PODN, gratulują nauczycielom przygotowującym uczniów do powiatowych konów przedmiotowych 4 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

5 Z ŻYCIA PODN Nasze działania od lat wspierają zasłużeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. U góry po lewej: starosta Włodzimierz Wojnarowski podczas konferencji. Powyżej: Barbara Gutowska, wicestarosta mławski, Michał Danielewicz, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Jolanta Bem, dyrektor PODN. Obok podsumowanie konów przedmiotowych. Poniżej zespół doradców metodycznych. Stoją od lewej: Marek Chlastosz, Hanna Friedel, Lech Łabecki, Jolanta Bem, Jolanta Dębska, Mariola Szczepkowska, Mariola Dorota Olszewska, Anna Paszko, Bogdan Kamiński KONTAKT: tel. (023)

6 PRESTIŻ i SIŁA INTELEKTUALNA Podstawą naszego działania jest uznanie kluczowej roli nauczyciela w budowaniu społeczeństwa wiedzy i przeświadczenie, że jest on osobą uczącą się przez całe życie. Naszym najważniejszym celem jest wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym. Osiągamy cele, łącząc w innowacyjnych działaniach wiedzę naukową z praktyką edukacyjną. Opracowujemy i realizujemy koncepcje edukacyjne, programy, szkolenia, badania, analizy i prognozy. Prowadzimy działalność wydawniczą, tworzymy i rozwijamy system informacji pedagogicznej. Nasze działania kierujemy do instytucji i organizacji oświatowych w Polsce, które współpracują z nauczycielami. w swojej codziennej pracy cenimy kompetencję, rzetelność oraz klimat współpracy i koleżeństwa. Obok: dyrektorzy szkół z gmin współpracujących z Ośrodkiem w czasie konferencji. Poniżej: dyrektorzy mławskich szkół podczas konferencji. Od prawej: Bożena Tomkiel (ZS Nr 2), Hanna Friedel (ZS Nr 2), Ryszard Staniszewski (MZOS). Od lewej: Longina Fabisiak (MPS Nr 4), Elżbieta Borkowska, inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Romana Olszewska, (Gimnazjum Nr 1), Janina Lampkowska (ZPO Nr 1), Joanna Wyszkowska (ZPO Nr 2) 6 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

7 UFAJĄ NAM PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISK LOKALNYCH Sprawnie działający Zespół Doradców to najważniejsze zadanie PODN. Doradcy towarzyszą nauczycielom w ich codziennej pracy, pomagają kształtować edukacyjny wizerunek własnej gminy. Pełnią dwojaką rolę: 1. Obejmują swoją działalnością wszystkich nauczycieli w powiecie, organizują szkolenia, koordynują projekty edukacyjne, Kony, recenzują programy, scenariusze zajęć, biorą udział w lekcjach otwartych, współpracują z wydawnictwami; 2. Pełnią funkcję animatorów, liderów w swojej gminie, organizując warsztaty, spotkania, głównie dla zespołów nauczycieli w swoim środowisku. w tym przypadku aktywność doradcy jest rozpoznawana poprzez uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia oraz w pracach różnych grup, zespołów. Doradcy pobudzają i wspierają działania innowacyjne w szkołach i placówkach służących osiągnięciu coraz wyższego poziomu jakości usług edukacyjnych. Jest to najważniejszy poziom zarządzania zasobami, kształtowania polityki edukacyjnej Ośrodka. Ośrodek staje się tu narzędziem do doskonalenia nauczycieli wykorzystywanym przez środowisko lokalne. Obok: Ryszard Staniszewski, dyrektor MZOS w Mławie wręcza nagrody podczas podsumowania konów przdmiotowych.poniżej po lewej: Teresa Konarska, prawnik specjalizujący się w prawie pracy i oświatowym oraz Jolanta Bem, dyrektor Ośrodka, w czasie konferencji Ruch służbowy 2013/2014. Poniżej po prawej: dr Mariusz Tryznowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej prezentuje ciekawe doświadczenia podczas warsztatów w Ośrodku KONTAKT: tel. (023)

8 WIĘCEJ, NIŻ SZKOLENIA Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie to placówka dynamicznie rozwijająca się, świadcząca wysokiej jakości usługi dla nauczycieli, aktywnie współpracująca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji w środowisku lokalnym, ale również poza nim. Profesjonalna kadra pedagogiczna wspiera nauczycieli i kadrę kierowniczą w rozwoju zawodowym, reagując na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. Wspiera szkoły w rozwiązywaniu bieżących trudności dydaktycznych, wychowawczo- opiekuńczych i organizacyjnych. Priorytetowym działaniem Placówki jest wsparcie nauczycieli oraz kadry kierowniczej bezpośrednio przy warsztacie pracy w macierzystych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Profesjonalizm świadczonych usług wynika z potencjału kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i doskonalącej się. Wyposażona jest w nowoczesna bazę dydaktyczną, umożliwiająca kształcenie nauczycieli na miarę XXI wieku. Obok: warsztaty z chemii dla gimnazjalistów. Poniżej: szkolenie na temat SIO dla pracowników oświaty prowadzi Piotr Patora, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi 8 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

9 konkursy PRZEDMIOTOWE Powiatowy Kon MŁODY MATEMATYK Pierwsza edycja Konu Młody Matematyk w naszym powiecie odbyła się w 2003 roku. w bieżącym roku szkolnym zmagania z zadaniami Konowymi podjęli Młodzi Matematycy po raz jedenasty. Głównym celem tej interesującej potyczki było i jest rozwijanie uzdolnień matematycznych wśród pasjonatów jednego z najtrudniejszych w obecnej dobie przedmiotu i wyłanianie talentów matematycznych. Wszystkich nauczycieli fascynuje praca z uzdolnionymi młodymi ludźmi. Daje ona ogromną satysfakcję i zadowolenie. Osiągnięcia wychowanków są jednocześnie osiągnięciami pedagogów. Efektem wieloletniej pracy są późniejsze osiągnięcia podopiecznych w przedmiotowych konach matematycznych, jak również bardzo dobre wyniki na sprawdzianie w szkole podstawowej i egzaminie gimnazjalnym. Podejmowanie takich działań mobilizuje zatem do pracy zarówno uczniów, jak i dydaktyków. Młody Matematyk jest konem trzyetapowym przeznaczonym dla uczniów z klas V i VI szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów z klas I i II. Pierwsze dwa etapy są równorzędne, przystępują do nich wszyscy uczestnicy rozpoczynający zmagania, zbierając i sumując zdobyte w dwóch podejściach punkty. Najlepsi z nich, wyłonieni przez komisję konową (po dwóch etapach), przystępują do finału. W bieżącym roku szkolnym do Konu przystąpiło 176 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu mławskiego, w tym 64 z 6 szkół podstawowych oraz 112 z 6 gimnazjów. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych ze Szreńska, Bogurzyna, Dzierzgowa, Wyszyn, Stupska, a także z mławskiego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 (SP Nr 7) oraz z gimnazjów ze Szreńska, Dzierzgowa, Stupska i z Mławy: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 i Gimnazjum Wyspianum. Do finału Konu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w dwóch wcześniejszych etapach razem zebrali co najmniej 70% z maksymalnej liczby punktów, czyli 70 i więcej. Tak więc do rozstrzygającego starcia przystąpiło 15 uczniów ze szkół podstawowych, w tym 1 uczeń z klasy IV, 7 z klas V Na podsumowanie powiatowych konów przedmiotowych przybywają uczniowie z nauczycielami i rodzicami KONTAKT: tel. (023)

10 konkursy PRZEDMIOTOWE i 7 z klas VI oraz 20 z gimnazjów - 11 z klas i i 9 z klas II. Komisja Konowa w finale wyłoniła 6 laureatów i 6 osób wyróżniła. Laureaci Konu: 1. Natalia Rutkowska, kl. V SP w Stupsku (48 pkt.) 2. Anna Ronkiewicz, kl. I Gimnazjum Nr 1 w Mławie (46 pkt.) 3. Weronika Grzybowska, kl. II Gimnazjum Wyspianum (50 pkt.) 4. Natalia Stefańska, kl. II Gimnazjum Nr 1 w Mławie (46 pkt.) 5. Marcin Dobrzyński, kl. II Gimnazjum w Szreńsku (45 pkt.) 6. Łukasz Łatka, kl. II Gimnazjum Wyspianum (45 pkt.) Uczniowie wyróżnieni: 1. Jolanta Grotkowska, kl. V SP Nr 7 w Mławie (43 pkt.) 2. Łukasz Wysocki, kl. V SP w Bogurzynie (40 pkt.) 3. Katarzyna Rembecka, kl. VI SP w Szreńsku (40 pkt.) 4. Martyna Florczak, kl. I Gimnazjum w Dzierzgowie (44 pkt.) 5. Krzysztof Żmuda, kl. I Gimnazjum w Dzierzgowie (42 pkt.) 6. Anna Sowa, kl. II Gimnazjum w Stupsku (41 pkt.) Nauczyciele przygotowujący uczniów (laureatów i wyróżnionych) do Konu oraz biorący udział w pracach komisji: Joanna Raszkowska, Wiesława Chmielewska, Danuta Ludwiczak, Anna Stachowicz, Aldona Puźmirowska, Urszula Rembecka, Agnieszka Sosnowska, Elżbieta Czymerska, Dorota Szmalc, Aneta Żmuda, Agnieszka Szczepańska, Marta Kłos, Katarzyna Staniszewska Wszystkim uczestnikom Konu oraz ich opiekunom bardzo dziękujmy za trud przygotowań oraz wkład pracy oraz życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, dwunastej edycji Konu. Terminy poszczególnych etapów: I Etap r. godz II Etap r. godz III Etap r. godz Regulamin Konu do odebrania w sekretariacie PODN w Mławie oraz na stronie Zainteresowani Konem nauczyciele proszeni są o podanie wraz ze zgłoszeniem udziału uczniów (do końca grudnia 2013 roku) propozycji co najmniej dziesięciu zadań dla każdej z grup wiekowych. Anna Paszko, doradca metodyczny Podsumowanie powiatowych konów przedmiotowych 10 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

11 konkursy PRZEDMIOTOWE OD a DO Z, CZYLI PISZĘ JAK STANISŁAW LEM Celem Konu literackiego zorganizowanego przez PODN w Mławie było zachęcenie uczniów do aktywności twórczej i poznawczej, rozwijanie uzdolnień polonistycznych oraz rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej. W tej formie współzawodnictwa uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. Łącznie udział wzięło 17 uczniów. Uczestnicy nadesłali wiele ciekawych własnych tekstów literackich o tematyce zawierającej elementy fantastyki. Prace wzbogacili pięknymi autorskimi grafikami, niektóre z nich miały formę bogato zdobionej książeczki. Przy ocenie prac uwzględniano zgodność tekstu z tematami konów, oryginalność, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną oraz estetykę. Nadesłane prace oceniało jury w składzie: Daniel Bartosiewicz, Grażyna Chylińska, Anna Kołodziejska. Laureaci konu Od a do Z, czyli piszę jak... Stanisław Lem i ich opiekunowie: 1. Patrycja Ciesińska, kl. V - SP Nr 4 w Mławie, opiekun - I. Malesa 2. Kamila Szerszeń, kl. VI - SP w Radzanowie, opiekun - J.Kowalska 3. Żaneta Gorczyca, kl. IV - SP w Bogurzynie, opiekun - K. Przybyłowska Wyróżnienia: - Tomasz Jasiński, kl. I - Gimnazjum Katolickie w Mławie, opiekun - B. Radzewicz - Dominika Piotrowska, kl. VI - Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie, opiekun - E. Sowińska - Wiktoria Pisarkiewicz, kl. IV - SP w Bogurzynie, opiekun - K. Przybyłowska - Agnieszka Michalska, kl. V - SP w Zawadach, opiekun - A. Borkowska Laureatem Powiatowego Konu Dziennikarskiego CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE w roku 2012/2013 był Kacper Radzewicz (kl. II Gimnazjum Katolickie w Mławie). Opiekun: Beata Radzewicz. Laureaci konów przedmiotowych KONTAKT: tel. (023)

12 konkursy PRZEDMIOTOWE Powiatowy Kon poetycko-dziennikarski CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE - Kon obejmuje jeden etap - pisemny, ORGANIZATOR: PODN w Mławie - forma wypowiedzi: szkoły podstawowe CELE: - mała forma literacka (do wyboru albo - zachęcanie do aktywności twórczej opowiadanie, albo trzy teksty poetyckie, i poznawczej, albo poetycki opis ważnych dla miejsca - rozwijanie uzdolnień polonistycznych, zamieszkania obiektów, krajobrazów, ludzi itp. - jeden uczestnik może też nade- - rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej, słać teksty uwzględniające kilka form), - kształtowanie postaw zaangażowania się - forma wypowiedzi: szkoły gimnazjalne w problemy środowiska zamieszkania i ponadgimnazjalne - reportaż zgodny i nauki. z podstawowymi cechami tego gatunku ZASADY: publicystyki, - w Konie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimna zjalnych szkół podstawowych: utwory powinny - treść opowiadań, wierszy, opisów dla i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, formy odnoszące się do środowiska zawierać refleksje w postaci wybranej zamieszkania, nauki itp., do miejsc, kra- REKOMENDACJE JUSTYNA ŻÓŁTOWSKA Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Od początku swojej pracy pedagogicznej korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego. Dzięki bogatej ofercie szkoleń i warsztatów pogłębiałam swoją wiedzę m.in. na temat metod aktywizujących uczniów na lekcjach z zakresu nauk przyrodniczych, poznałam nowe sposoby motywowania młodzieży do nauki, oraz jak walczyć z absencją. Dwa lata temu ukończyłam w Ośrodku studia podyplomowe. w ostatnim czasie w celu poszerzenia wiedzy z zakresu zdobywania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ukończyłam szkolenia dotyczące przygotowania dokumentacji oraz konstruowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. PODN w programie swojej działalności uwzględnia autentyczne potrzeby nauczycieli. Metodycy wykazują się wysokim profesjonalizmem. Atutem Ośrodka jest też bardzo życzliwa atmosfera. 12 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

13 konkursy PRZEDMIOTOWE jobrazów, ludzi, do wszystkiego, co zawiera się w pojęciu Małej Ojczyzny. - treść reportażu: prezentacja współcześnie żyjących wybitnych postaci ważnych dla środowiska zamieszkania lub nauki, prezentacja ważnych problemów miasta, wsi z punktu widzenia autora bądź mieszkańców (reportaże interwencyjne, z ważnych wydarzeń, sylwetki osób i grup społecznych). Preferowane będą reportaże podejmujące inną niż szkolna tematykę. - objętość i redakcja pracy: tekst komputerowy w programie Microsoft Word, w przypadku reportażu nie mniej niż siedem, nie więcej niż piętnaście stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.(tytuł 14 pkt., śródtytuły 12 pkt. pogrubione), interlinia 1,5, akapity z wcięciem domyślnym. w przypadku prac uczniów szkół podstawowych opowiadania i opisy powinny zawierać się w 3-4 stronach. Wiersze prosimy umieszczać każdy na odrębnej stronie. Wybór czcionki, grafika do decyzji uczestnika. Mile widziane teksty poetyckie opracowane także plastycznie. - praca może być wzbogacona autorskimi fotografiami (nie więcej jak cztery), - ocena prac obejmuje: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność ję zykową, ortograficzną, interpunkcyjną, estetykę, poprawność redakcyjną, walory publicystyczne, - do prac prosimy dołączyć informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa, ad res), placówce (nazwa i adres szkoły, numer telefonu, adres ), imię i na zwisko opiekuna, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na nieodpłatną publikację i ekspozycję prac przez Organizatora Konu. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Prace prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mła wa, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Kon dziennikarski ) do 20 kwietnia 2014 r. Rozstrzygnięcie Konu oraz uroczyste podsumowanie i wręczenie na gród nastąpi w maju/czerwcu 2014 roku (dokładna informacja zostanie prze kazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Serdecznie zapraszamy! Daniel Bartosiewicz, doradca metodyczny Dr Mariusz Tryznowski w czasie prezentacji doświadczenia podczas warsztatów TECHNO KONTAKT: tel. (023)

14 konkursy PRZEDMIOTOWE Powiatowy Kon OD PRACY w ZESPOLE DO PROJEKTU ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do poszukiwań, analiz, wyciągania wniosków, - rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, - zwrócenie uwagi na najbliższe otoczenie ucznia, - umiejętność prezentacji. ZASADY: - w Konie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimna zjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, uczniowie szkół podstawowych występują w dwóch kategoriach; klasy I-III i IV-VI, - Kon obejmuje trzy etapy - szkolny, eliminacje na terenie Ośrodka, finał, - forma - prezentacja projektu. Tematyka projektu: - klasy I-III Koszyk wielkanocny, czyli Wielkanoc w oczach dziecka ; - klasy IV-VI Spędzanie czasu wolnego dawniej i dziś ; - gimnazja Park mławski ; - szkoły ponadgimnazjalne Zanikające zawody w naszej okolicy ; Potrawy regionalne. Czas prezentacji: maks. 30 min (liczy się jakość, oryginalność, a nie czas). Prezentacja może być wspomagana prezentacją multimedialną, referatami, scenkami itp.). Do Konu zgłaszają się zespoły min. trzyosobowe. Każda z osób ma swój udział w prezentacji. Prezenterzy przedstawiają źródła, z których korzystali podczas przygotowania się. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mła wa, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Kon OD PRACY W ZESPOLE DO PROJEKTU ) do końca września 2013 r. Zgłoszenie drużyn do końca stycznia. Eliminacje powiatowe odbędą się w marcu, a finał w kwietniu 2014 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie na gród nastąpi w kwietniu/maju 2014 roku (dokładna informacja zostanie prze kazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Zaangażowani uczniowie podczas doświadczenia chemicznego w ramach warsztatów TECHNO 14 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

15 konkursy PRZEDMIOTOWE Kon Sprawdź, czy jesteś kreatywny ORGANIZATOR: PODN w Mławie CELE: - zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej, - rozwijanie myślenia kreatywnego, - umiejętność kojarzenia, analizowania, syntezowania. ZASADY: - w Konie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimna zjalnych i ponadgimnazjalnych - z powiatu mławskiego i innych powiatów regionu, - Kon obejmuje trzy etapy - dwukrotne eliminacje szkolne, pisemny etap końcowy. Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Mła wa, ul. Reymonta 4 (z dopiskiem Kon Sprawdź, czy jesteś kreatywny ) do końca września 2013 r. Pisemny etap końcowy odbędzie się w kwietniu 2014 r. Uroczyste podsumowanie i wręczenie na gród nastąpi w maju 2014 roku (dokładna informacja zostanie prze kazana zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną). Serdecznie zapraszamy! Marek Chlastosz, Jolanta Dębska, Mariola Szczepkowska, doradcy metodyczni REKOMENDACJE KATARZYNA BROWAREK Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Odkąd rozpoczęłam swoją zawodową drogę, chętnie korzystam z oferty Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mlawie. Kiedy stawiałam pierwsze kroki jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, doradcy metodyczni z PODN-u pomogli pogłębić moją wiedzę, a przede wszystkim zdobyć umiejętność przełożenia tej wiedzy na pracę praktyczną w szkole, z uczniem. Niezwykle często korzystałam ze szkoleń dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczycieli. Chętnie uczestniczę również w ach, których tematyka dotyczy zagadnień polonistycznych. Warto wspomnieć, iż oferta Ośrodka nie ogranicza się tylko do szkoleń. Dzięki poszerzeniu jej o studia podyplomowe, miałam możliwość odbyć studia z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. To z kolei pozwoliło mi poszerzyć doświadczenia zawodowe o pracę w klasach integracyjnych. Jestem wdzięczna, iż kadra PODN-u dba o najwyższy poziom prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. KONTAKT: tel. (023)

16 konkursy PRZEDMIOTOWE OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM tym roku gospodarzem turnieju był Zespół Szkół w Radzanowie. 30 drużyn z całego W powiatu mławskiego 18 kwietnia przystąpiło do Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. O miano najlepszego zawodnika rywalizowało 90 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych. Czekał na nich pisemny test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego składający się z 25 pytań oraz specjalnie przygotowany rowerowy tor przeszkód. Tegoroczni gospodarze, drużyny z ZS w Radzanowie, zajęły pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych. Zaszczytne drugie miejsce przypadło drużynie z SP Nr 4 w Mławie oraz Gimnazjum w Stupsku. Trzecie miejsce zdobyła SP Nr 7 w Mławie i Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Anny Gwoździk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Jolanty Bem, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Andrzeja Wójcika, wójta gminy Radzanów oraz podinspektora Artura Ryfińskiego, zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Zwycięskie drużyny nagradzane przez organizatorów konu BRD: obok - nagrody wręcza Jolanta Bem, dyrektor PODN w Mławie oraz podinspektor Artur Ryfiński, zastępca komendanta KPP w Mławie; poniżej po prawej: Witold Okumski, dyrektor ZS w Radzanowie, Jan Bartkowski, opiekun zwycięskiej drużyny, Marek Wysocki, Komendant Straży Miejskiej w Mławie; poniżej drużyna ze SP Nr 4 w Mławie wraz z opiekunem Adamem Czarnym zmierza w kierunku podium 16 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

17 UDZIAŁ NAUCZYCIELI WE WSZYSTKICH FORMACH DOSKONALENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODN w Mławie w latach Rok Liczba nauczycieli ogółem Liczba nauczycieli szkolonych w ramach Grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty KONTAKT: tel. (023)

18 MAMY KOMPLETNĄ OFERTĘ KSZTAŁCENIA U góry po prawej i poniżej: Józef Szypulski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w czasie u dla kierowników wycieczek oraz wychowawców kolonii. Na pozostałych zdjęciach: nauczyciele w czasie warsztatów 18 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

19 WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ PODN Lp. Forma szkolenia Nauczyciele z gmin, które podpisały porozumienie 1 Kursy doskonalenia zawodowego nieodpłatnie 2 Seminaria, konferencje nieodpłatnie Pozostali nauczyciele odpłatnie (10 zł za godzinę; np. 15 godz zł, 20 godz zł) odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 5 godz zł) 3 Warsztaty nieodpłatnie Konsultacje indywidualne prowadzone 4 przez doradców metodycz- nieodpłatnie nych/lekcje otwarte 5 Szkolenie rad pedagogicznych nieodpłatnie odpłatnie (10 zł za godzinę: np. 5 godz zł) odpłatnie (20 zł za godzinę) 20 zł od osoby lub zgodnie z indywidualną umową (ok. 500 zł) 6 Kony zawarte w ofercie nieodpłatnie 200 zł 7 Gminne/szkolne konferencje metodyczne nieodpłatnie 20 zł od osoby lub zgodnie z indywidualną umową (ok. 500 zł) Dodatkowe szkolenia na zlecenie 8 gmin lub szkół nieobjęte ofertą odpłatnie (zgodnie z indywidualną odpłatnie (zgodnie z indywidu- umową) alną umową) REKOMENDACJE KATARZYNA CZARNOMSKA, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie Ze względu na ciągłe zmiany w oświacie staram się doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Korzystam z wielu propozycji PODN w Mławie, takich jak: warsztaty, y doskonalące, a także studia podyplomowe. Zdobyta wiedza i umiejętności udoskonalają mój warsztat pracy. KONTAKT: tel. (023)

20 TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA z PROWADZONEJ DIAGNOZY EDUKACYJNEJ 1. Czas pracy nauczycieli w świetle przepisów 2. Szkoła w społeczności lokalnej 3. Praca zespołowa w szkole 4. Wychowawcze cele i błędy oceniania 5. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej 6. Tworzenie materiałów dydaktycznych do tablicy interaktywnej 7. Motywowanie uczniów do nauki 8. Umuzykalnienie w przedszkolu (warsztaty) 9. Jak uwolnić się od blokad w uczeniu się. Kinezjologia edukacyjna. 10. Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagających dzieci w wieku przedszkolnym (warsztaty) 11. Mali badacze - metoda projektu w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 12. Profilaktyka, wychowanie, interwencja 13. Dziecko krzywdzone - reaguj na przemoc. Zadania dla szkoły. 14. Zasady konstruowania programu i pracy terapeutycznej. 15. Sposoby na stres i rozwiązywanie sytuacji trudnych. 16. Nowe spojrzenie na podstawę programową - znam, rozumiem, wdrażam, dokumentuję i ewaluuję. 17. Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego. 18. Planowanie rozwoju w systemie awansu zawodowego nauczyciela. 19. Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowych programów nauczania. 20. Monitorowanie podstawy programowej. 21. Umiejętności kluczowe UE w kontekście realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez nauczycieli przedmiotu. REKOMENDACJE WIOLETTA ARENDT Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Od wielu lat korzystam z oferty szkoleniowej PODN w Mławie. Dzięki bogatej ofercie szkoleń i warsztatów metodycznych z zakresu kształcenia zawodowego doskonalę swoje kluczowe umiejętności zawodowe, rozwijam pasje i zainteresowania. To tu zdobyłam wiedzę z zakresu planowania pracy zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach. 20 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 34 im. Tone go Halika w Toruniu Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16.11.2015 r. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 2.12.215

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 0 - I 0 Przedmiot doradztwa / poziom edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013/2014 z dnia 13.09.2013r. Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach w sprawie ustalenia planu nadzoru pedagogicznego a przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m

P r o g r a m MIE J S K I E G I MN AZ J U M Nr 3 im. Jana Pawła II w P I E K AR AC H ŚLAS K I C H P r o g r a m W e w nętrznego Doskonalenia Nauczycieli 2 0 0 6-2 0 0 9 Cele WDN główny: - podnoszenie jakości pracy szkoły.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy LIDERA Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy 2013/2014

Plan pracy LIDERA Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy 2013/2014 Plan pracy LIDERA Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Stefana Żeromskiego Plan

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok kalendarzowy 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 I. PODSTAWY PRAWNE PLANU Art. 35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO wrzesień-grudzień 0 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo