Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy"

Transkrypt

1 1

2 Publikacja sfinansowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Liderzy Zespół Stowarzyszenia Szkoła Liderów realizujący Programu Liderzy: Katarzyna Czayka-Chełmińska Daniel Lichota Przemysław Radwan-Röhrenschef Michał Wroński Redakcja: Małgorzata Borowska Skład komputerowy i opracowanie graficzne: QUAAR, tel , Copyright by Stowarzyszenie Szkoła Liderów 2006 Przedruk całości lub części publikacji możliwy jest wyłącznie za zgoda Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Cytowanie oraz wykorzystywanie danych empirycznych dozwolone jest z podaniem źródła. ISBN Wydawca: Stowarzyszenie Szkoła Liderów ul. Sienkiewicza 12/14 pok. 4D19, Warszawa tel Druk i oprawa: Wydawnictwa Przemysłowe WEMA Sp. z o.o Warszawa, ul. Daniłowiczowska 18 a Tel. (48 22) , fax (48 22) naświetlanie: 2

3 Spis treści CZĘŚĆ I: SKĄD POMYSŁ NA TUTORING Katarzyna Czayka-Chełmińska, Przemysław Radwan-Rohrenschef Tutoring w programie Liderzy...11 Zdzisław Hofman Tutoring skuteczna edukacja dorosłych...14 CZĘŚĆ II: O ISTOCIE TUTORINGU Jacek Marszałek O działaczach i liderach, czyli od efektywności do osobowości i z powrotem...17 Małgorzata Suwaj Kim jest tutor Stanisław Baska Korzyści dla tutorów CZĘŚĆ III: O PRAKTYCE TUTORINGU Piotr Frączak Być tutorem Andrzej Pery Moje tutorskie doświadczenia Ewa Skoczkowa Doświadczenie fascynujących relacji Irena Dzierzgowska Budowanie relacji Piotr Frączak Spotkanie jako podstawa Leszek Gorgol Pierwsze spotkanie: Jak budowaliśmy zasady współpracy Stanisław Baska Praktyka tutoringu w programie Liderzy Zdzisław Hofman Jak wzmacniać, wspierać i dodawać energii podopiecznemu Irena Dzierzgowska Trzy sposoby na wzmocnienie innych ANEKS Adam Mielczarek Działacze lokalni w otoczeniu społecznym...70 Zbigniew Pełczyński Angielskie inspiracje: Tutoring nie ma rywala...90 INFORMACJE O ORGANIZACJACH Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stowarzyszenie Szkoła Liderów

4 4

5 W październiku 2005 roku miał miejsce finał pierwszej edycji Programu Liderzy Polsko- -Amerykańskiej Fundacji Wolności. Po kilku miesiącach intensywnej pracy został zamknięty pilotaż nowatorskiego w Polsce programu wspierania liderów społeczeństwa obywatelskiego. Zakończyła się wspólna droga tutorów i liderów, którzy pracowali razem przez osiem miesięcy wspierani przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów realizatora Programu Liderzy. Niniejsza publikacja to, przede wszystkim, zbiór spisanych jeszcze na gorąco pierwszych refleksji po doświadczeniu bycia tutorem. Jej ideą jest przekazanie autentycznych, z pierwszej ręki, wrażeń grupy osób, która w pierwszej edycji Programu odegrała kluczową rolę we wdrażaniu metody tutoringu. Zamieszczone w publikacji relacje są autorskimi zapisami doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy tutora i wyzwań jakie niesie realizacja programów z zastosowaniem tej metody. Redakcja esejów, ze względu na ich autorski charakter, została ograniczona do minimum. Teksty zostały podzielone na trzy części: Skąd pomysł na tutoring, O istocie tutoringu oraz O praktyce tutoringu. Uzupełnieniem całości jest otwierający publikację tekst o genezie Programu, a także aneks, na który składają się teksty osób będących niezależnymi obserwatorami programu. Prof. Zbigniew Pełczyński spoglądając z perspektywy brytyjskiej opisuje, w jaki sposób metoda tutoringu stosowana jest na Uniwersytecie w Oxfordzie. Adam Mielczarek przedstawia wyniki przeprowadzonej podczas trwania Programu analizy postaw liderów oraz ich stylów działania. 5

6 6

7 O programie Pilotażowa edycja Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności trwała od października 2004 roku do października 2005 roku. Wzięło w niej udział 59 uczestników oraz 12 tutorów. Celem Programu było wsparcie osób podejmujących działania na rzecz swojej społeczności poprzez realizację zindywidualizowanego programu rozwoju ich wiedzy i umiejętności przydatnych w prowadzeniu działań społecznie użytecznych. Oferta Programu skierowana była do osób, które brały aktywny udział w realizacji projektów prowadzonych w ramach programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności takich jak: Działaj Lokalnie, English Teaching, Euro-NGO, RITA, Równać Szanse i VITA. Program opierał się na pracy uczestników z indywidualnie przydzielonymi opiekunami tutorami. Taka metoda pracy, zwana tutoringiem, jest w Polsce stosunkowo nowa, a wśród organizacji pozarządowych praktycznie nieznana i niestosowana. Celem współpracy tutora z liderem było określenie potrzeb uczestnika związanych z rozwojem jego umiejętności i wiedzy przydatnej w działalności społecznej. Głównym zadaniem tutora była pomoc uczestnikowi w opracowaniu i realizacji Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Przed podjęciem pracy z uczestnikami Programu tutorzy otrzymali wsparcie szkoleniowe w zakresie metodologii pracy metodą tutoringu. Uczestnicy, realizując przy wsparciu tutorów, Indywidualne Ścieżki Rozwoju, mogli skorzystać z następujących elementów Programu: cyklu szkoleń i warsztatów, staży w doświadczonych organizacjach pozarządowych i innych instytucjach/firmach, konsultacji z ekspertami z różnych dziedzin, dotacji na realizację zaplanowanego przez siebie projektu na rzecz własnej lokalnej społeczności. W ramach Programu uruchomiona została specjalna strona internetowa stanowiąca platformę komunikacji, 7

8 wymiany doświadczeń i dostępu do zasobów edukacyjnych i informacji zarówno dla uczestników Programu, jak i innych zainteresowanych osób i organizacji. Strona zawiera m.in. bibliotekę lidera w postaci katalogu rekomendowanych i opisanych publikacji. W pierwszym okresie praca tutorów i wspierających ich ekspertów skupiała się na identyfikacji celów stawianych sobie przez liderów oraz określeniu ich słabych i mocnych stron. Wszystkie wymienione działania były elementami budowanej Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, która miała pomóc zdefiniować liderom obszary, w których potrzebowali wsparcia (tutorskiego, szkoleniowego, eksperckiego) tak, aby efektywniej mogli zrealizować zakładane cele. W ramach Programu uczestnicy mieli szansę otrzymania dotacji na projekty lokalne oraz staże edukacyjne. Realizowane przez liderów działania, skierowane na ważne dla danej społeczności problemy, przyczyniły się do wzmocnienia pozycji uczestników Programu w ich środowisku lokalnym. Realizacja staży dawała uczestnikom Programu szansę nabycia nowych kompetencji i wiedzy związanej z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi i projektami oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami. Każdy z uczestników miał możliwość wzięcia udziału w czterech zjazdach, w trakcie których realizowany był bogaty program wykładów i warsztatów. Program każdego warsztatu oparty był na analizie potrzeb szkoleniowych liderów i zawartości ich Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Ich tematyka objęła zajęcia m. in. z budowania zespołu, zarządzania projektem, zarządzania organizacją, planowania strategicznego w organizacji, wzmocnienia siebie jako lidera, komunikacji interpersonalnej, angażowania otoczenia, budowania partnerstwa lokalnego i zdobywania funduszy. Każdy lider mógł wybrać najbardziej potrzebne mu szkolenia z szerszej oferty programu. Program Liderzy to nie tylko szkolenia, ale również spotkania z wybitnymi ludźmi specjalistami lub uznanymi autorytetami. Gośćmi Programu byli m. in. Tomasz Merta, Ks. Mieczysław Puzewicz, Ryszard Praszkier i Krzysztof Stanowski. 8

9 Model tutoringu Już w trakcie realizacji pilotażowej edycji Programu zapadła decyzja o jego kontynuacji. Z doświadczeń realizatorów wynika, iż metoda tutoringu odpowiednio stosowana może być niezwykle efektywnym narzędziem wsparcia edukacyjnego. Równolegle do realizacji opisanych powyżej działań w ramach Programu gromadzony jest materiał o metodzie edukacyjnej jaką jest tutoring, który w przyszłości po opracowaniu zostanie udostępniony publicznie. Tutorami w pierwszej edycji Programu byli: Stanisław Baska, Irena Dzierzgowska, Piotr Frączak, Leszek Gorgol, Dorota Górska, Zdzisław Hofman, Marcin Konieczny, Krzysztof Margol, Jacek Marszałek, Andrzej Pery, Ewa Skoczkowa oraz Małgorzata Suwaj. W skład zespołu ekspertów i pracowników wspierających realizację Programu wchodzili: Nathalie Bolgert Rada Ekspertów Iwona Jankowska Rada Ekspertów Ewa Konczal Rada Ekspertów Lidia Kuczmierowska Rada Ekspertów Irena Pichola Rada Ekspertów Radosław Jasiński Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Robert Milewski Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Katarzyna Czayka-Chełmińska Stowarzyszenie Szkoła Liderów Przemysław Radwan-Röhrenschef Stowarzyszenie Szkoła Liderów Daniel Lichota Stowarzyszenie Szkoła Liderów Michał Wroński Stowarzyszenie Szkoła Liderów 9

10 10

11 CZĘŚĆ I: SKĄD POMYSŁ NA TUTORING TUTORING W PROGRAMIE LIDERZY Katarzyna Czayka-Chełmińska, Przemysław Radwan-Rohrenschef realizatorzy programu Liderzy, Stowarzyszenie Szkoła Liderów Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności został zrealizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów po raz pierwszy w 2005 roku. Cel, jaki sobie postawiliśmy w Programie to wspieranie w rozwoju liderów środowisk lokalnych. Od lat poszukujemy odpowiedzi na pytanie jak to robić skutecznie? Katarzyna Czayka-Chełmińska i Przemysław Radwan-Rohrenschef odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wykorzystywać metodę tutoringu we wspieraniu w rozwoju lokalnych liderów. Nasze wcześniejsze doświadczenia pokazują, że szkolenia, najpowszechniej stosowana, również przez nas metoda rozwijania liderów, nie przekładają się najczęściej na takie efekty społeczne, o jakie by chodziło i liderom, i szkolącym. W Programie Liderzy postanowiliśmy, zatem wykorzystać inne niż szkoleniowe metody wspierania rozwoju działaczy społecznych. Najważniejszą z nich stał się tutoring. Jak go rozumiemy w naszym Programie? Tutor osoba doświadczona w działaniu społecznym, obdarzona autorytetem, która buduje indywidualną, intensywną relację z uczestnikiem Programu. Tutor pomaga liderowi określić jego potrzeby związane z rozwojem umiejętności i wiedzy przydatnej w działaniu społecznym. Dba o pełne wykorzystanie potencjału uczestnika, zachęca do refleksji nad własnym rozwojem i wspiera go swoim doświadczeniem. Pomaga doskonalić jego warsztat pracy poprzez pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje program. To w głównej mierze właśnie dzięki tutoringowi jako realizatorzy Programu zmierzyliśmy się z potrzebami i problemami, na które, w naszym odczuciu dotychczasowe programy szkoleniowe nie odpowiadały. Postawić najważniejsze pytania W swojej codziennej pracy nie stawiamy sobie zbyt często pytań najważniejszych - o misję, swoje życiowe, społeczne i rozwojowe cele. Brakuje nam czasu, by zastanowić się po co robię to, co robię? 11

12 Pomysł na tutoring wynika z docenienia wagi takiej refleksji. Tutor to osoba, która ma czas na rozmowę o sprawach najważniejszych, która umożliwia zadanie sobie podstawowych pytań.w Programie Liderzy dzięki życzliwej obecności i uwadze tutora każdy z uczestników może na chwilę się zatrzymać i zadać sobie te najważniejsze pytania. Ktoś, kto jest autorytetem i osobą inspirującą, koncentruje swoją uwagę na osobie uczestnika. Dzięki temu, każdy lider może wyraźniej zobaczyć siebie i odpowiedzieć na pytania: do czego dążę, czego mi brakuje, a w czym jestem dobry, dobra? Rozwijać się skutecznie Jak zwiększyć skuteczność szkoleń? Pomysł na tutoring jest też odpowiedzią na takie poszukiwanie. W programie Liderzy, aby zapewnić jak największą skuteczność naszych programów szkoleniowych położyliśmy nacisk na rzetelną analizę potrzeb rozwojowych uczestników. Zadanie zbadania potrzeb szkoleniowych uczestnika postawiliśmy przed tutorem, Tutor w rozmowach z uczestnikiem wspólnie odkrywają, czego lider rzeczywiście potrzebuje, by się skutecznie rozwijać. Tutor nie pyta jednak uczestnika wprost: czego potrzebujesz? Rozmawiają jaka jest jego sytuacja jako lidera, o celach jakie sobie stawia, jak wygląda jego organizacja i środowisko, w którym działa, jakie problemy napotyka w realizacji swoich celów. Na podstawie takich rozmów i określonych na ich podstawie potrzeb wspólnie z prowadzącymi szkolenia trenerami opracowywaliśmy programy szkoleń W ten sposób powstawały treningi, które stanowiły odpowiedź na często bardzo specyficzne potrzeby konkretnych uczestników. Kolejny krok w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych szkoleń to wzmacnianie ich rezultatów. Po szkoleniu, każdy uczestnik pracuje z tutorem nad wykorzystaniem efektów treningu. Lider w rozmowie z tutorem odpowiada sobie na pytanie: co mi to szkolenie tak naprawdę dało, jakie bariery i ograniczenia muszę pokonać, żeby wprowadzić w życie to, co zaproponował trener? W ten sposób 12

13 uniwersalna treść szkolenia przykłada się na konkretne działania i plany każdej osoby. Wyjść z samotności Liderzy lokalni często działają sami. Programy szkoleniowe niewiele tu pomagają. Obserwujemy, że wielu liderów, po zakończeniu szkoleń z budowania zespołu, nadal pracuje właściwie bez wsparcia innych. Widzimy jak trudno stworzyć zespół jak trudno znaleźć trwale zaangażowanych współpracowników Istnieją takie stowarzyszenia, które podczas urlopu jednej, wiodącej prym osoby, trzeba zamykać na klucz. Tutoring to także próba zmierzenia się z problemem samotności lidera, jego trudności w zdobywaniu i utrzymywaniu stałego wsparcia ze strony innych. Uznaliśmy, że żeby go rozwiązać nie wystarczy jednorazowe szkolenie, lecz długofalowa, przemyślana strategia. To tutor pomaga liderowi tę strategię budować na początek dostrzec problem, wspólnie odkryć jego źródła i szukać dobrych, bo dostosowanych do specyfiki danej społeczności i osoby lidera, rozwiązań. Zakorzenić działania Z naszych rozmów i doświadczeń wynika także, że liderom społecznym trudno zakorzenić działania w swoim macierzystym środowisku. Osobom tym poza zmaganiem się z samotnością trudno czasem zbudować dobre relacje z partnerami i społecznością lokalną.. Jednym z ważniejszych zadań tutora w Programie Liderzy jest odkrywanie całego kontekstu działań swojego podopiecznego, badanie potrzeb społeczności, z której się wywodzi, po to, by uniwersalne umiejętności zdobywane podczas trwania Programu służyły rozwojowi całego jego otoczenia. Wielu uczestników pierwszej edycji Programu mówiło, że Program w jakimś stopniu zmienił ich życie. Kilka osób zdecydowało się na zmianę pracy. Inne wróciły do starych marzeń lub utwierdziły się w realizowaniu dotychczasowych. Zdecydowana większość stwierdziła, że energię i poczucie wewnętrznego wzmocnienia zawdzięcza przede wszystkim relacji z tutorem. 13

14 TUTORING SKUTECZNA EDUKACJA DOROSŁYCH Zdzisław Hofman pisze o tym, co sprawia, że dzięki tutoringowi ludzie skuteczniej się uczą. Zdzisław Hofman prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Twórca i Dyrektor Centrum Szkoleniowego Klauza, nauczyciel, animator, trener i socjoterapeuta. Prowadzi Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Wolontariat Studencki. Dorośli uczą się, ponieważ odkrywają w sobie silną potrzebę nauki. W relacji tutorskiej stają się często osobą aktywniejszą od nauczyciela. Inspirują do poszukiwań, wyznaczają sobie nowe zadania i stawiają nieoczekiwanie pytania. Tutoring można, moim zdaniem, umiejscowić pomiędzy edukacją formalną i nieformalną. Czerpie on z tej pierwszej, ponieważ jest to zorganizowana forma pracy, oparta na strukturze formalnej. Z drugiej strony tutoring łączy wiele ważnych, służących rozwojowi cech edukacji nieformalnej, ponieważ odpowiada na indywidualne oczekiwania i potrzeby oraz wykorzystuje predyspozycje osoby uczącej się. W sposób szczególny dotyczy jej zainteresowań i osobistych doświadczeń. Skuteczna relacja tutorska opiera się na bliskim, indywidualnym kontakcie z drugim człowiekiem. Tutor wykorzystuje dobrą znajomość problemów rozwojowych człowieka dorosłego. Uczącą się poprzez tutoring osobę charakteryzuje przede wszystkim: 1. Motywacja do nauki która jest optymalna dla pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności, ponieważ ma wyraźnie wewnętrzny charakter. Dorośli chcą się uczyć i rozwijać. Rozumieją znaczenie zmian i celowość nauki. W ich hierarchii wartości edukacja i rozwój plasują się na wysokim miejscu. Priorytetowe wartości tutora i podopiecznego są często zbieżne. 2. Gotowość do uczenia się dorośli uczą się, ponieważ odkrywają w sobie silną potrzebę nauki. W relacji tutorskiej stają się czę- 14

15 sto osobą aktywniejszą od nauczyciela. Inspirują do poszukiwań, wyznaczają sobie nowe zadania i stawiają nieoczekiwanie pytania. Ta, z pozoru prostsza sytuacja, wymaga od tutora dużej elastyczności i umiejętności poszukiwania odpowiedzi na często nieznane mu pytania. Wymaga też gotowości do przyznania się: ja nie wiem, ale poszukamy wspólnie. 3. Samokontrola i samokierowanie dorosły sam uczestniczy w tworzeniu programu tego, czego chce się uczyć i w jaki sposób. Tutor jest tu osobą wspierającą, nie decyduje sam o treściach. Podopieczny zyskuje także wpływ na tempo uczenia się i jego sposób. Zewnętrzne kontrolowanie postępów staje się bardzo dyskretne, ponieważ przeważa samokontrola podopiecznego. Ocena wyników nauki traci swój sens, a znaczenie uzyskuje wnikliwa informacja zwrotna, której udziela tutor, analiza i obserwacja zjawisk. 4. Doświadczenie dorośli traktują życiowe doświadczenie jako źródło wiedzy. Wymiana doświadczeń staje się skuteczniejszym sposobem uczenia się, niż wiedza przekazywana werbalnie. W relacji tutorskiej cenne jest też to, że granice miedzy nauczycielem a uczniem często się zacierają. Tutor także staje się uczniem, korzystającym z odmiennych i cennych doświadczeń swego podopiecznego. To wzmacnia więź i poprawia jakość procesu uczenia się. 5. Praktyczne podejście osoby uczące się poprzez tutoring oczekują, że zdobywana wiedza sprawdzi się w ich codziennym, zawodowym życiu. Potrzebują nie tyle teorii, co rozwiązań i umiejętności radzenia sobie z większymi i mniejszymi problemami. Obowiązuje tu zasada, że treści dla nas ważne są przyswajane dziewięciokrotnie szybciej, niż informacje teoretyczne, które nie mają dla nas osobistego znaczenia. 6. Indywidualizm w tutoringu poświęcamy czas na unikalne spotkanie tylko z jedną osobą: relacja z tutorem zaspokaja więc naturalną potrzebę dostrzeżenia w kimś jego niepowtarzalności. Liderzy mimo, że działają wśród ludzi często czują się osamotnieni. Czas bycia z tutorem staje się czasem darowanym, czasem spotkania dwóch ważnych osób, będących w tym momencie tylko dla siebie. 15

16 Niepowtarzalność i skuteczność relacji tutorskiej sprawia, że staje się on metodą pozytywnego wpływania na rozwój osobisty i zawodowy liderów organizacji pozarządowych. Można więc oczekiwać, iż zastosowanie tej metody pracy wpłynie na wzmocnienie trzeciego sektora w Polsce. 16

17 CZĘŚĆ II: O ISTOCIE TUTORINGU O DZIAŁACZACH I LIDERACH, CZYLI OD EFEKTYW- NOŚCI DO OSOBOWOŚCI I Z POWROTEM Jacek Marszałek psycholog, trener rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie treningu psychologicznego, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Współpracuje z organizacjami szkoleniowymi jako trener i konsultant. Prowadzi praktykę psychologiczną w Warszawie. Formacja lidera to proces, który składa się z trzech etapów. Człowiek przechodzi od koncentrowania się wyłącznie na swojej skuteczności do zadawania sobie kluczowych pytań o swoją misję. Dopiero potem powraca do kwestii tego, co może zrobić, by ją skutecznie wypełnić. Jacek Marszałek opisuje, w jaki sposób ludzie wewnętrznie się rozwijają. Mówi również, że aby się skutecznie rozwijać liderzy powinni zadawać sobie pytanie o swoją misję. Jeśli tutoring w Programie Liderzy ma służyć szkoleniu liderów, to kluczowe staje się pytanie: kto to jest lider?, a także: czym taka osoba różni się od działacza? W ujęciu formalnym każdy, kto jest szefem grupy, stowarzyszenia, formacji partyjnej itp. jest liderem. Takim przywódcą można zostać na przykład dzięki demokratycznym wyborom. W innym ujęciu lidera definiują czyny. Można go poznać po tym, jak coś robi. Poszukujemy wtedy osoby, która w danej dziedzinie, czy w danym działaniu jest najlepsza, najsprawniejsza i najbardziej kompetentna. Patrząc z tej perspektywy możemy mieć do czynienia z liderem wyścigu kolarskiego, liderami przeróżnych rankingów czy list popularności. Wydaje się jednak, że dla dobrego ujęcia tego, kto to jest lider działań społecznych (działający dla społeczności i ze społecznością), oba powyższe ujęcia nie są wystarczające. Do opisu wielu osób nie będą nawet adekwatne. Myśląc o liderze działań społecznych pytamy, jakiej sprawie służy, co jest prawdziwym celem jego działania, jakie ma motywacje? Jeśli to nas nie interesuje, a zależy nam jedynie na jego kompetencji 17

18 i sprawności, sile przebicia, zaradności to znaczy, że nie szukamy lidera w moim pojmowaniu rzeczy ale osoby, która załatwi dla nas i za nas różne konkretne sprawy. Historia Pana P. Znam człowieka z doktoratem (nazwę go panem P., by zachować jego anonimowość), który w mrocznych latach osiemdziesiątych opuścił Warszawę i osiedlił się w pewnej górskiej wiosce. Nie po to, aby się zamknąć w chacie i odciąć od świata, ale by nieco normalniej żyć. Trudno powiedzieć, kiedy stał się liderem lokalnej społeczności. Raczej nie było takiego momentu. Był nim, zanim do tej wioski trafił. Pan P. nie prowadził żadnej kampanii wyborczej. Niczego nie obiecywał. Nie udowadniał swojej skuteczności, by zostać wybranym do jakichś władz. Stał się kimś dla tamtych ludzi poprzez to, jak myślał, jak z nimi rozmawiał, jak ich traktował. Pokazał im, że mogą inaczej żyć, że mogą przeobrazić miejsce, w którym żyją i że to leży w ich rękach. Po kilku latach zapyziała wioska w górach zyskała prąd, telefony i przystanek PKS pod sklepem. Niektórzy miłośnicy wakacji w siermiężnych warunkach pewnie skrzywią się z niesmakiem, ale dla tamtych ludzi to był krok ku bardziej godnemu życiu. Dziś pan P. nadal mieszka w tej samej chacie. Nie jest radnym ani sołtysem. Nie załatwia żadnych konkretnych spraw. Ale wszyscy w tej wiosce na czele z sołtysem wiedzą, gdzie i z kim trzeba się spotkać, by omówić najważniejsze dla wsi sprawy, gdy trzeba coś ustalić albo rozwikłać trudną kwestię. Ktoś mógłby powiedzieć, że to szara eminencja. Tyle, że nie czerpie on żadnych materialnych korzyści ze swojej działalności. Nie nasyca się władzą. Nie trzyma nikogo w manipulacyjnym szachu ukrytej kontroli. Nie rywalizuje z proboszczem, sołtysem czy radnymi. Pomaga im działać, pokazując im ich własne możliwości. Ci ludzie go szanują za to, kim jest. Pan P. rozumiał, że sednem jest nie to, by on osobiście załatwił asfalt dla wsi, ale by uruchomić potencjał ludzi, którzy do tego doprowadzą. Miarą lidera jest jego misja Może dlatego, gdy jako tutor spotykam się z liderem, nie stawiam pytania: co robisz?, ale kim jesteś?. Oczywiście interesuje mnie, w co konkretnie ta osoba jest zaangażowana, ale przede 18

19 wszystkim na różne sposoby staram się ją poznać. W parze z tym pierwszym pytaniem idzie drugie: jaka jest twoja misja?. Im obu towarzyszy trzecie: Czego potrzebujesz, by rozwijać się w tym, co robisz?. Staram się w ten sposób ustalić, czy spotykam się z działaczem, czy z liderem. Praca tutorska z liderem będzie miała bowiem inny cel, inną dynamikę oraz będzie koncentrowała się na innych kwestiach. Działacz szuka sposobów na podniesienie efektywności swojego działania w konkretnej sprawie. Dla działacza miarą sukcesu jest bycie skutecznym w tym, w co aktualnie jest zaangażowany. Celem tutoringu może być tutaj np. określenie potrzeb szkoleniowych. Lider natomiast szuka najlepszych sposobów realizacji swojej misji. W tym przypadku celem tutoringu jest zazwyczaj rozwój osobistych kompetencji, a miarą sukcesu lidera zmiana społeczna. Kiedy więc spotykam się z aktywnym liderem, sprawdzam niejako, czy jest już gotów rozmawiać o misji. Czy chce rozwiązać konkretny problem czy też odkryć, dlaczego nie potrafi go rozwiązać? Czy możemy rozmawiać o nim jako o liderze, czy też będziemy rozmawiać o efektywności (czasem efektowności) jego aktualnej kampanii? Trzy etapy rozwoju lidera Formacja lidera to proces, w którym odchodzi on od koncentrowania się na swojej skuteczności i poszukiwania narzędzi efektywnego działania, a zaczyna skupiać się na tym w co, dla kogo i po co się angażuje. Odpowiada sobie na pytania: jakie to ma dla niego znaczenie; w jaki sposób realizuje swoje wartości; co mu w tym przeszkadza? itp. Następnie powraca do pytania o to, czego potrzebuje, by wypełniać swoją misję w najbardziej optymalny sposób. Proces formacji lidera składa się z trzech etapów. Na pierwszym etapie lider skupia się jedynie na poszukiwaniu rozmaitych narzędzi działania w nadziei, że zapewnią mu one sukces i zaspokoją inne ważne potrzeby. Na drugim etapie lider chce poznać siebie i szuka ku temu sposobności. Wie bowiem, że tym najważniejszym narzędziem działania jest on sam. Techniki niczego nie załatwiają. W działaniu ważne są relacje z ludźmi, a nie metody zarządzania. Na trzecim etapie lider decyduje się na taki kierunek rozwoju osobistego, który będzie służyć sprawie, w którą się zaangażował. 19

20 Model ten najlepiej jest opisać na konkretnym przykładzie. Lider znajdujący się w pierwszej fazie rozwoju na pytanie: czego potrzebujesz?, odpowiada: szkolenia z negocjacji, szkolenia ze sztuki wystąpień, szkolenia z budowania zespołu itp. Lider, który w swojej formacji doszedł do drugiego etapu, powie: poznać swój styl komunikowania się, swoje mocne i słabe strony, nauczyć się słuchać i zrozumiale formułować swoje myśli, uporządkować swoje działania itp. Lider w trzecim stadium swojego rozwoju mógłby na to pytanie odpowiedzieć: chcę zidentyfikować i rozwiązać problemy, które nie pozwalają mi lepiej kierować moim zespołem, zmienić nawyki komunikacji, by nie tracić energii na niepotrzebne zamieszanie. W procesie rozwoju osobistego lidera chodzi właśnie o te subtelne zmiany w umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb i w sposobie ich formułowania. Tutoring, który opiera się na takim właśnie rozumieniu przywództwa i prowadzi taką ścieżką rozwoju, jest właściwie bardziej formacją lidera, niż jego szkoleniem. Może już czas, aby wiele osób przestało szukać wzrostu w szkoleniach, ale w formacji wewnętrznego lidera w sobie? Nie ustawać w rozwoju Podstawowym problemem przejścia z pierwszego do drugiego etapu (od poszukiwania narzędzi działania do formułowania misji) jest to, że jeśli lider nie zdecyduje się na najważniejszy sposób samodoskonalenia czyli rozwój osobisty to jego frustracja stanie się nieznośna, a wewnętrzne wypalenie postawi pod znakiem zapytania sensowność dalszego działania. U wielu osób pojawia się również poczucie pustki i brak głębokiej satysfakcji z tego, co zrobili i robią do tej pory. Z kolei problemem przejścia z etapu drugiego do trzeciego (od myślenia o misji do pytania, jak ją skutecznie realizować) jest takie skoncentrowanie się na sobie, że człowiek, pozostając w stanie kontemplacji własnej osoby, zapomina o istocie przywództwa, czyli działaniu z innymi i dla innych. Problemem wielu osób, które zgadzają się z powyższymi myślami, może być to, że zechcą przeskoczyć ten najbardziej wymagający drugi etap i będąc w pierwszej fazie swojego rozwoju uznają, że są już w trzeciej. 20

21 KIM JEST TUTOR Małgorzata Suwaj prezes Stowarzyszenia Pro Publico Bono z Wrocławia, członek założyciel Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, wiceprezes Stowarzyszenia Moje Osiedle, koordynator, trener. Małgorzata Suwaj przedstawia, kim w Programie Liderzy był dla uczestników tutor. Na swojej drodze działań społecznych lider spotyka tutora, który co najbardziej wartościowe - także jest liderem. Wobec swojego podopiecznego może pełnić wiele ważnych ról. Tutor jako towarzysz Tutor w Programie Liderzy towarzyszył liderowi w przezwyciężaniu problemów i odnoszeniu sukcesów. Pomagał odkryć źródła jednych i drugich. Taka obecność była wspierająca, ponieważ początkujący lider jest często niepewny swoich zdolności. Wciąż potrzebuje utwierdzania się w przekonaniu, że to co robi jest wartościowe. Jeszcze większego wsparcia potrzebuje osoba, która właśnie doświadcza kryzysu lub zdarza jej się płynąć pod prąd. Tutor był dla swojego podopiecznego kimś z zewnątrz, z kim mógł on swobodnie porozmawiać o wszystkim: o tym, co robi, w co wierzy i czego się boi. Wyzwania, nadzieje i obawy naszych liderów były często związane z najbliższym otoczeniem. Niełatwo jest powiedzieć szefowi: chcę, żebyś mnie docenił i awansował ; pracownikowi: obawiam się, że nie jesteś lojalny wobec organizacji, czy żonie: chciałbym więcej czasu poświecić sprawom bezdomnych. Potrzebny jest ktoś, kto wysłucha, okaże zrozumienie, a także spojrzy na wszystko z dystansu. Oczywiście należy zadać pytanie, jak dalece tutor był uprawniony do wyrażania ocen lub opinii. Na pewno w takim zakresie, w jakim lider o to prosił. Ważne było jednak, by nie oceniać działania, lecz wskazywać na jego konsekwencje. Zamierzasz zrobić tak a tak. W porządku... Z mojego doświadczenia wynika, że takie zachowanie czy decyzja może wywołać następujące skutki.... Lojalność tutora wobec podopiecznego wymagała, aby nie przyglądał się biernie, gdy 21

22 lider chce popełnić ewidentny błąd, choć oczywiście nie mógł ustrzec go przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Poza tym, pomyłki też kształcą. Znajomość zagadnień organizacyjnych i prawnych, dotyczących lobbingu i informacje o otoczeniu społecznym (np. kto jest kim w środowisku?) to wiedza, którą tutorzy w Programie Liderzy dzielili się z uczestnikami. Wcześniej często wydeptywali te same ścieżki: do władz, sponsorów, lokalnych instytucji, którymi teraz poruszali się ich podopieczni. Mogli więc służyć swoim doświadczeniem, by liderzy nie musieli wyważać otwartych drzwi i rozmieniać energii na drobne. Natomiast umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, rozwiązywania problemów i wywierania wpływu to sztuka, której liderzy uczyli się samodzielnie. Tutor jako wzór Jeśli chodzi o dojrzałość emocjonalną, mądrość życiową, wewnątrzsterowność tutor musiał być bardziej rozwinięty niż lider, aby mógł być wzorem dla swojego podopiecznego. W jakim stopniu? Oczywiście z tych dwojga to lider zna się na tym, co robi. Bywa, że jest osobą bardziej aktywną, przedsiębiorczą i odnosi większe sukcesy w realizacji projektów niż tutor, ale to tutor powinien być dla lidera wzorem nie przypadkowego, lecz ukierunkowanego osobistego rozwoju. Stawiając siebie za przykład, pokazywał liderowi, że oprócz prowadzenia własnej organizacji są inne ważne obszary życia i wartości, którym rozwój osobisty powinien służyć: osobiste przekonania, rodzina, przyjaciele, wspólnota lokalna, ojczyzna. W tutorze lider powinien zobaczyć potencjalny efekt własnego dalszego rozwoju. Tutor jako zwierciadło Aby skutecznie pracować nad własnym rozwojem nasi liderzy potrzebowali informacji: wskazówek, pochwał i krytycznych uwag słowem zwierciadła, w którym oglądaliby swoje postępy i porażki. Obecność drugiej osoby stale przypominała liderowi o podjętym przez niego zadaniu. Choć tutor był kimś więcej niż kontrolerem. Był przede wszystkim życzliwą duszą, która nie czyhała na potknięcia podopiecznego, ale potrafiła dostrzec najmniejsze przejawy jego roz- 22

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, wykładowców akademickich,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ,

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, dyrektorów szkół,

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? Tutoring to praca z drugim człowiekiem, która pomaga mu w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany. W trakcie cyklicznych spotkań

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE

JAK PORADNIA W WEJHEROWIE Jarosław Kordziński, Katarzyna Leśniewska JAK PORADNIA W WEJHEROWIE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WSPOMAGANIA SZKÓŁ? Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

(Współ)pracownicy w III sektorze:

(Współ)pracownicy w III sektorze: Lider, mentor, wypalenie zawodowe w III sektorze, (współ)pracownicy w III sektorze (Współ)pracownicy w III sektorze: Finanse w organizacjach - Czy organizacje pozarządowe powinny być pracodawcą? - Jak

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski, 64-godzinny program dla wykładowców, doktorantów,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Tutoring Szkolny. TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie

Tutoring Szkolny. TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Tutoring Szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice Mariusz Budzyński starogreckie słowo

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? Tutoring W LOS 17 Co to jest tutoring? Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę.

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę. AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERSKICH WPROWADZENIE: POTENCJAŁ ZAWODOWY I OSOBISTY TRENERA Magdalena Bergmann Toruń, 9 września 2011 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa www.fundacja-proeuropa.org.pl Człowieka

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju Zbigniew Brzeziński Program prezentacji Tło kulturowe Teoria i historia Cechy dobrego mentora Krótki katalog trójstronnych korzyści (organizacja mentee - mentor)

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r.

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Celem prezentacji jest: Przedstawienie roli i zadań koordynatora w moderowaniu sieci współpracy i samokształcenia. Wyjaśnienie specyfiki obowiązków

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI LIDER KOLEGIUM 2015 AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to ogólnopolski program Stowarzyszenia WIOSNA, który od 12 lat realizuje ideę Mądrej Pomocy, angażując w swoje działania ponad 2000 tutorów i 2000 darczyńców rocznie.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem

CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem CRM Zarządzanie i budowanie relacjami z Klientem Cel warsztatów: Praktyczna wiedza mająca pomóc Państwu w obsłudze i pozyskiwaniu kolejnych lojalnych Klientów!... a ponadto nabycie umiejętności efektywnego

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

III sektor oczami wielkopolskich organizacji

III sektor oczami wielkopolskich organizacji III sektor oczami wielkopolskich organizacji Opracowanie: Ewa Gałka, Justyna Schaefer-Kurkowiak Zaprosić wiarę na pyry z gzikiem można tylko w Wielkopolsce. Województwo wielkopolskie ma wiele cech, którymi

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Tutor Obie strony (tutor i uczeń) poświęcają czas i zaangażowanie na spotkania, których celem jest rozwój wiedzy, umiejętności

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY

PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizacją zawodową w Wielkopolsce I. Testowanie ścieżki diagnostycznej Zalecenia: Podział grupy osób

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu R A Z E M Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce czyli jak efektywnie ucząc dzieci mieć z tego przyjemność? Joanna Matejczuk Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelnie

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych - dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania Opracował: Maciej Schab www.maciejschab.pl maciej.schab@maciejschab.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoły a kształtowanie się tożsamości

Oferta szkoły a kształtowanie się tożsamości Instytut Psychologii Konferencja pt.: AKCJA: Uczniowie u progu dorosłości Opóźnione czy odroczone wkraczanie w dorosłość? Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Oferta szkoły a kształtowanie się

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem autorka: Małgorzata Łojkowska Nasza naczelna zasada: nie robić niczego po próżnicy. Jeżeli coś jest potrzebne, to to robimy. Jeżeli nie jest, to nie o realizacji

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills Profesjonalny trener biznesu Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills 1 Wprowadzenie Wakacje to doskonały moment na rozwój kompetencji zwłaszcza dla tych, którzy

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

1. KURS LIDERSKI - SZKOLENIA - 80 h (5 zjazdów szkoleniowych)

1. KURS LIDERSKI - SZKOLENIA - 80 h (5 zjazdów szkoleniowych) W ramach projektu oferujemy: 1. KURS LIDERSKI - SZKOLENIA - 80 h (5 zjazdów szkoleniowych) 1.1 MÓJ POTENCJAŁ 16 h (7-8 wrzesień 2013, Kraków) Wydaje Ci się czasami, że nie masz potencjału, aby angażować

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja

Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Szkoła Trenerów Programu Kultura Rozwoju: Specjalizacja Facylitacja Celem programu Kursu Facylitacji jest wykształcenie i przygotowanie specjalistów do wzmacniania potencjału grup i zespołów. Słowo Facylitator

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci. Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE FORUM TUTORINGU. W SŁUBICACH 18 września 2015

REGIONALNE FORUM TUTORINGU. W SŁUBICACH 18 września 2015 REGIONALNE FORUM TUTORINGU W SŁUBICACH 18 września 2015 DLACZEGO FORUM TUTORINGU? Tutoring jest wyjątkowym podejściem do edukacji, które staje się coraz szerzej znane w Polsce, jednak wciąż niewiele placówek

Bardziej szczegółowo

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA dr Barbara Trzcińska 10 marca 2009 PODSTAWOWE PYTANIA Jak wspomagać rozwój osobisty dziecka? Jak przygotować je do dalszej edukacji? Jak doradzać oraz budować

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI Prowadzący - dr Sylwia Szymańska - trener FPL Każda sytuacja wywołuje emocje

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI REGIONALNE FORUM TUTORINGU

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI REGIONALNE FORUM TUTORINGU INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI REGIONALNE FORUM TUTORINGU DLACZEGO FORUM TUTORINGU? Tutoring jest wyjątkowym podejściem do edukacji, które staje się coraz szerzej znane w Polsce, jednak wciąż niewiele placówek

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE W OPARCIU O MODEL

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE W OPARCIU O MODEL WSPÓŁPRACA W ZESPOLE W OPARCIU O MODEL FRIS DLA KOGO? Dla kierowników, liderów, menedżerów, którzy chcą spojrzeć na zespół w kontekście posiadanych zasobów i skutecznie je alokować zgodnie z realizowanym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo