STARZEJĄCA SIĘ EUROPA. Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia ustawicznego personelu świadczącego usługi opiekuńcze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARZEJĄCA SIĘ EUROPA. Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia ustawicznego personelu świadczącego usługi opiekuńcze"

Transkrypt

1 STARZEJĄCA SIĘ EUROPA Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia ustawicznego personelu świadczącego usługi opiekuńcze

2 1

3 STARZEJĄCA SIĘ EUROPA: Technologie wspomagające a perspektywy kształcenia ustawicznego personelu świadczącego usługi opiekuńcze Leonardo da Vinci project no LLP-2007-DK-LMP Raport dla projektu 4-listna koniczyna Anne-Mette Hjalager Advance/1 Incuba Science Park Aabogade Aarhus C Październik 2009r. PARTNERZY PROJEKTU AMU Nordjylland, International Department, Denmark LEG Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung GmbH, Germany Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS, Italy Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego, Wydział Zdrowia, Poland Sociedade Promotora de Formacao, Lda, SOPROFOR, Portugal University of Strathclyde, Senior Studies Institute, Scotland Wyłączenie odpowiedzialności Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Niniejsza publikacja przedstawia jedynie poglądy autora, w związku z czym Komicja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 2

4 SPIS TREŚCI 1. Wstęp I cel Kształcenie ustawiczne jako zjawisko transgresywne Administrative technologies Self-diagnoses and health monitoring systems Robotics in assistive tools Supervision Communication and social relations Intelligent homes Eleven dilemmas for the LLL References

5 Wstęp i cel Projekt 4-listna koniczyna (ang. 4-leaf clover) jest wspierany w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, stanowiącego część programu Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme). Projekt skupia się na problematyce kompetencji personelu świadczącego usługi dla seniorów. Przyjmuje się, że wsparcie dla kształcenia ustawicznego ma zasadnicze znaczenie i istnieje wiele możliwości realizacji tego celu w tym sektorze. Projekt czterolistnej koniczyny obejmuje następujące składniki: nakreślenie przyszłości sektora usług dla seniorów w perspektywie lat zalecenia dla zmian schematów i rozwiązań szkoleniowych stosowanych w kształceniu ustawicznym i doskonaleniu zawodowym, z uwzględnieniem zasad kształcenia ustawicznego modele dla dostawców usług związanych z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym Projekt jest rozpatrywany w szerokiej perspektywie. Obejmuje on kwestie dotyczące struktur instytucjonalnych oraz zajmuje się technologiami wspomagającymi, zasobami ludzkimi i koncepcjami usług. Partnerzy projektu 4-listna koniczyna pochodzą z Danii, Portugalii, Polski, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Projekt zajmuje się wieloma zagadnieniami istotnymi dla przyszłości usług dla seniorów w Europie. Jedną z podstawowych kwestii jest użycie technologii wspomagających, które mogą przynieść korzyści osobom w starszym wieku poprzez zwiększenie ich mobilności, usprawnienie zmysłów i praktyczną pomoc. Teleinformatyka oraz urządzenia mechaniczne i elektroniczne przyczyniają się do szybkiej modernizacji usług dla seniorów i są chętnie adoptowane przez wielu seniorów. Niemniej jednak, technologie 4

6 wspomagające mogą również zmienić sposób pracy personelu świadczącego usługi opiekuńcze, który czekają nowe wyzwania, jak również nowe możliwości. Organizacje świadczące usługi dla osób w starszym wieku są obecnie na etapie wyboru i wdrażania technologii, które muszą uwzględniać jednocześnie potrzeby personelu i osób starszych. Omawiany projekt opracowuje narzędzia kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego, które będą stosowane w szkoleniu personelu i studentów w sektorze usług dla seniorów. Ten raport jest jednym z narzędzi kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. Raport omawia w zarysie ważne kategorie technologiczne w usługach dla seniorów. Z raportu należy korzystać łącznie z materiałami instruktarzowymi dostępnymi na płytach DVD i w Internecie. Ogólnie rzecz biorąc, raport organizuje kategorie technologiczne i stanowi wprowadzenie do tematu dla personelu i studentów, natomiast inne narzędzia kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego objaśniają bardziej szczegółowo użycie, wpływ i perspektywy związane z wybranymi technologiami. Technologie wspomagające to produkty, urządzenia lub sprzęt stosowany w utrzymaniu, zwiększaniu lub usprawnianiu funkcjonalności osób niepełnosprawnych. Technologię można nabywać komercyjnie, podobnie jak standardowe towary, lub dostarczać w zmodyfikowanych lub indywidualnie dostosowanych wersjach. Technologia może umożliwić niepełnosprawnym realizację codziennych zadań życiowych, wspierać ich w komunikacji, edukacji, pracy lub rekreacji - krótko mówiąc, może dać im większą niezależność i podnieść ich jakość życia (ww.rehabtool.com). W tym ogólnym obszarze zastosowań, technologie wspomagające mogą być nabywane i obsługiwane przez samych niepełnosprawnych lub przez osoby wspomagające, zarówno personel jak i krewnych. Technologie wspomagające nie zostały oficjalnie sklasyfikowane. Niektóre kategorie są zgodne z diagnozami lekarskimi. Co więcej, rozróżnienie docelowych grup często ulega zatarciu, ponieważ te same urządzenia mogą być stosowane przez osoby starsze słabego zdrowia i osoby o dużym stopniu niepełnosprawności, z różnych wskazań medycznych, zarówno w środowisku domowym, jak i w instytucjach. W tym obszarze kluczowym wyzwaniem dla decydentów jest dopilnowanie, by potrzeby niepełnosprawnych zostały potraktowane priorytetowo w generalnym wzornictwie produktów, tak by np. komputery, 5

7 budynki i miejsca wypoczynku mogły być wykorzystywane przez niepełnosprawnych bez jakiejkolwiek zmiany, lub tylko po ich niewielkiej adaptacji. Niniejszy raport skupia się na najnowszych, przełomowych technologiach. Nie omawia się tutaj szczegółowo popularnych technologii wspomagających, takich jak standardowe wózki inwalidzkie i aparaty słuchowe. Kluczową kwestią odnośnie zaawansowanych technologii jest fakt, iż z jednej strony stanowią one wyzwanie, a z drugiej stwarzają nowe możliwości w kształceniu ustawicznym personelu świadczącego usługi opiekuńcze. Po wprowadzeniu do kształcenia ustawicznego, raport omówi pokrótce technologie w następujących kategoriach: technologie administracyjne systemy autodiagnozujące i monitorujące zdrowie robotyka w narzędziach wspomagających nadzór komunikacja i relacje społeczne domy inteligentne Technologie informacyjno komunikacyjne stają się wszechobecne, i coraz bardziej elastyczne i interaktywne. Jest to zasadnicze wyzwanie, w związku z czym personel sektora usług dla seniorów musi podnosić swe kompetencje, by optymalnie wykorzystać dostępne technologie. W związku z ciągłą zmianą i rozwojem technologii, istnieje konieczność nadania wyższego priorytetu możliwościom kształcenia ustawicznego. Niektóre z możliwości uczenia są również nierozerwalnie związane z technologią. Niniejszy raport omawia szczegółowo takie perspektywy. Niniejszy raport nie ma na celu jakiejkolwiek oceny rozwoju technologicznego, natomiast przedstawia w zarysie istniejące możliwości, jako punkt odniesienia dla dyskusji i wdrożeń w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych. Niniejszy raport jest przede wszystkim produktem analizy dostępnych publikacji z wykorzystaniem źródeł akademickich i Internetu. Ważnym dostawcą informacji była 6

8 konferencja AAATE z sierpnia 2009r. dotycząca technologii wspomagających, gdzie zaprezentowano przełomowe koncepcje i technologie. Raport zawiera wykaz publikacji i serwisów internetowych zawierających dodatkowe informacje dla czytelników, które można wykorzystać w środowiskach kształcenia ustawicznego. 7

9 Kształcenie ustawiczne jako zjawisko transgresywne Przez wiele lat formalne szkolenie zawodowe dorosłych stanowiło kwintesencję kształcenia dla ludzi, którzy ukończyli szkoły i są czynni zawodowo, dlatego też instytucje szkolenia zawodowego pełniły główną rolę w promocji kształcenia ustawicznego. Jednakże kształcenie ustawiczne to nie tylko formalne kursy i podnoszenie kwalifikacji. Model kształcenia ustawicznego pomógł przenieść uwagę z tradycyjnych metod nauczania w kierunku pełniejszej koncepcji zdobywania umiejętności i wiedzy przez jednostki, społeczności i zakłady pracy za pomocą wszechstronniejszych procesów nauczania. Kształcenie ustawiczne jest ze swej natury transgresywne w tym sensie, że oznacza serię działań, które przekraczają konwencjonalne obszary szkoleniowe i granice organizacyjne. Dyscypliny, które były uprzednio dobrze zdefiniowane, są przekształcane w nowe formaty i połączenia w miarę ich wdrażania do praktyki zawodowej. Pojawia się również intrygujące pojęcie o rozszerzonym zakresie znaczeniowym: uczenie się w całokształcie sytuacji życiowych (ang. lifewide learning). W koncepcji tej bierze się pod uwagę naukę na wszystkich etapach życia i we wszelkich sytuacjach życiowych, w tym w relacjach społecznych wraz z czasem wolnym, a nie tylko podczas relacji mających miejsce w dorosłym życiu zawodowym. Kształcenie ustawiczne ma miejsce w wyniku determinacji jednostki. Zaangażowani pracownicy widzą potrzebę nauczania, by realizować swoje zadania, podnosić swą wydajność oraz, w szerszej perspektywie, utrzymać miejsce pracy i podnieść swą atrakcyjność na rynku pracy. Duża część kształcenia ustawicznego wynika z motywacji wewnętrznej, która ma decydujące znaczenie w generalnej koncepcji kształcenia ustawicznego, podanej przez OECD (1996r.): 8

10 Pomimo uniwersalnego charakteru, nowa koncepcja kształcenia ustawicznego posiada kilka cech, które nadają jej odmienne znaczenie operacyjne w polityce edukacyjnej i szkoleniowej, aniżeli w innych strategiach: w centrum uwagi znajduje się uczeń i jego potrzeby: jest to orientacja na stronę popytu edukacji i szkolenia, zamiast prostej podaży miejsc; nacisk na samokształcenie i powiązany wymóg zdolności uczenia się (ang. learning to learn) jako zasadniczy fundament kształcenia kontynuowanego całe życie; uznanie faktu, że nauczanie ma miejsce w wielu kontekstach, zarówno formalnych, jak i nieformalnych; długofalowe podejście, które bierze pod uwagę cały przebieg życia danej osoby. Trzecim elementem w koncepcji transgresji jest pośrednictwo z wykorzystaniem technologii. E-kształcenie (e-learning) jest oczywiście znanym zjawiskiem, gdzie można uczyć się w miejscach i w czasie odpowiadającym danemu uczniowi, oraz gdzie kształcenie może się odbywać z przerwami. Longworth (2003) zauważa, że media (elektroniczne) są tak wpływowe, iż ich miejsce w całościowo rozumianym kształceniu jest, niezależnie od ich wad i zalet, niepodważalne. Niemniej kształcenie ustawiczne jest również zagadnieniem zależnym od decyzji politycznych i poparcia. Jest to coś więcej, niż zwykłe odświeżenie standardowych celów i zabiegów politycznych. W ostatniej dekadzie zwolennicy kształcenia ustawicznego podkreślali konieczność rozszerzenia jego zasięgu poza uprzywilejowaną mniejszość z solidnym wykształceniem pomaturalnym i tradycyjną silną motywacją do zdobywania wiedzy na osoby z ograniczonymi kwalifikacjami zawodowymi lub nieposiadające takich kwalifikacji (Field, 2000). Należy wręcz stwierdzić, że kształcenie ustawiczne może być niestety jednym z wielu mechanizmów wykluczenia i kontroli. Nauczanie ustawiczne wiąże się z wewnętrzną determinację i odpowiedzialnością przed samym sobą za realizację celów edukacyjnych, wliczając w to aspekty finansowe, ponieważ uczący się musi współfinansować własne kształcenie (Komisja Unii Europejskiej, 2000, str.15) Jeśli chodzi o mniej uprzywilejowany grupy, które ilościowo stanowią największe segmenty 9

11 rynku pracy, wymagane są nowe porozumienia i inicjatywy celem ograniczenia barier dla wydajnego i skutecznego kształcenia nieformalnego. OCED i UE, organizacje o dużym wpływie na kształcenie ustawiczne, wyraźnie rozpoznają podziały społeczne w zakresie wykorzystywania możliwości kształcenia. OECD (2007) w skrócie przedstawiła sposoby, w jakie systemy kwalifikacji mogą wspomóc kształcenie ustawiczne poprzez budowę lepszych mostów. Organizacja zaleca dołożenie starań, by zwiększyć zaufanie do inwestowania czasu i środków w stosunku do uczącego się, oraz rekomenduje należyte uznanie nowych umiejętności. Zwraca się również uwagę na podstawowe znaczenie podjęcia się dofinansowania zadań przez podmioty publiczne. Wiele podmiotów słabo zaznajomionych ze środowiskami kształcenia będzie musiało dokładnie zrozumieć cel kształcenia ustawicznego i będzie oczekiwać należytego uznania w określonych przedziałach czasu. Zasadniczo OECD przypomina władzom i instytucjom szkoleniowym, że wciąż odgrywają rolę w zapewnianiu wszechstronnych, wspierających środowisk i możliwości kształcenia. Po 2000 roku i Traktacie Lizbońskim Unia Europejska uczyniła kształcenie ustawiczne bardziej centralnym składnikiem swej ogólnej strategii. Budowanie infrastruktur wiedzy, wspieranie innowacji i reformy ekonomicznej, oraz modernizacja systemu opieki społecznej i systemu edukacyjnego wymaga skoncentrowania się na edukację, a koncepcja kształcenia ustawicznego okazała się odpowiednia dla większości krajów członkowskich. Dalsze działania i wsparcie formalnych instytucji edukacyjnych i zasobów odbywa się poprzez podprogramy, do których zalicza się Leonardo da Vinci. Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele badań nad wewnętrzną istotą i procesami kształcenia w miejscu pracy. Jak było do przewidzenia, badania wykazały dużą wagę relacji społecznych. Kształcenie jest wspomagane przez innych ludzi (współpracowników, kierowników i klientów) w najwyższym stopniu w empatycznym środowisku. Dla odmiany, generalnie mniej akcentuje się znaczenie maszyn i technologii dla środowiska kształcenia. W obszernym badaniu dotyczącym świata informatycznego i jego wpływu na samokształcenie, Candy (2004) wymienia sześć podstawowych, wzajemnie powiązanych warunków wstępnych: 10

12 Łączność, zakładająca obecność infrastruktury telekomunikacyjnej i przystępnych opłat, dostęp do sprzętu, oprogramowania i wsparcia technicznego Kompetencje z akcentem na wystarczający alfabetyzm informacyjnokomunikacyjny, odpowiedni alfabetyzm informacyjny i mieszaną koncepcję alfabetyzmu cyfrowego Zawartość, gdzie Candy wymienia zasoby cyfrowe o odpowiedniej jakości w obszarze zainteresowań osoby uczącej się, przystępny cenowo dostęp do odnośnych źródeł cyfrowych, zachowanie i ciągłość dokumentacji i zasobów cyfrowych Wiarygodność i poufność, gdzie wymienia się: zaufanie do spójności technologicznej, zaufanie do wiarygodności informacji i zaufanie do poufności serwisów i transakcji Zapisywanie informacji, które obejmuje uzgodnione protokoły przechowywania, znacznikowania i wyszukiwania informacji oraz wyszukiwarki i inne mechanizmy wynajdowania zasobów Współpraca, gdzie uwzględnia się: istniejące lub powstające, połączone sieciowo społeczności i wspólne tworzenie wiedzy. Powyższe sześć warunków jest niezbędnych, ale w obecnej sytuacji rzadko wszystkie na raz są spełnione. Odnośnie technologii i kształcenia ustawicznego w sektorze opieki nad osobami starszymi, obecne środowisko ma charakter wysoce eksperymentalny. W kształceniu ustawicznym technologie są czynnikami transgresywnymi, ale w dalszym ciągu musimy sprawdzić, jak to się odbywa w praktyce. Dlatego też niniejszy raport traktuje o kształceniu ustawicznym w wysoce konceptualny sposób. W przyszłości należy przeprowadzić bardziej empiryczne badania możliwości i barier w kształceniu. 11

13 Technologie administracyjne Informatyka i komputery szybko opanowują sektor opieki na starszymi osobami, głównie w obszarach administracyjnych. Głównym celem jest podniesienie wydajności usług świadczonych w opiece domowej i domach opieki. Zarówno planowanie prac, jak i rejestrowanie działań i nakładu czasu stało się bardziej rygorystyczne. Te elektroniczne systemy zostały poddane ostrej krytyce, szczególnie ze strony personelu świadczącego usługi opiekuńcze, ale również osób starszych i ich krewnych, którzy zarzucali systemom zbyt małą elastyczność. Personel świadczący usługi opiekuńcze uważa, że nie może, stosownie do potrzeb, świadczyć dodatkowych usług ani zastępować niektórych usług innymi, w związku z czym został zignorowany aspekt ludzki. Z drugiej strony, zarówno rządom, jak i krewnym zależy na systematycznym zapewnieniu jakości i dokumentacji w sektorze opieki na 12

14 osobami starszymi. Zastosowanie systemów informatycznych jest nieuniknione ze względu na ich potencjalne możliwości podnoszenia rentowności działań związanych z opieką nad osobami starszymi. Wdrożenia technologii administracyjnych w sektorze opieki nad osobami starszymi wydaje się postępować zgodnie z tymi samymi fazami, jakie obserwuje się w innych sektorach: wpierw ma miejsce faza racjonalizacji, następnie faza uelastyczniania, a na końcu faza ulepszania usług. Te fazy zostaną szczegółowo omówione poniżej. Racjonalizacja informatyka w planowaniu i administracji W tej fazie, istniejące procesy robocze są informatyzowane, np. księgowość, planowanie i dokumentacja. Informacje dotyczące zagadnień medycznych można zinformatyzować dla uzyskania lepszego oglądu i podniesienia bezpieczeństwa zabiegów medycznych. Jednym z wielu udanych rozwiązań racjonalizatorskich jest długopis Mobipen. Urządzenie potrafi rejestrować wizyty personelu świadczącego usługi opiekuńcze w domach osób starszych. Długopis jest urządzeń elektronicznym, rejestrującym czas wizyty, a personel świadczący usługi opiekuńcze może również odnotować wykonane czynności dla informacji osób starszych, ich krewnych i innego personelu zatrudnionego przy opiece nad ludźmi starszymi. Informacje są automatycznie przechowywane w długopisie i przenoszone z powrotem do systemu informatycznego za pomocą telefonu komórkowego lub prostej stacji dokującej w biurze. Urządzenie przyczynia się również do poprawności informacji o klientach, na przykład dotyczących zdrowia, danych osobistych lub danych krewnych i zapewnia optymalizację zasobów. Na początku każdego dnia roboczego personel świadczący usługi opiekuńcze może uzyskać na wyświetlaczu informacje o poprzednich zdarzeniach mających związek z klientami. Długopis przypomina w wielu aspektach normalnych długopis, dlatego według producenta przeszkolenie personelu jest bardzo proste. 13

15 Dzięki zastosowaniu systemów administracyjnych, pojedyncza osoba świadcząca usługi opiekuńcze może mieć wrażenie, że praca została podzielona i skrojona na miarę. W fazie racjonalizacji, kierownicy są głównymi osobami, które przetwarzają informacje, w związku z czym pojawiają się krytyczne głosy dotyczące ryzyka monopolizacji informacji, która może być (niewłaściwie) wykorzystana dla celów kierowniczych bez konsultowania personelu opieki. Uelastycznienie i ulepszenie pracy Omawianą technologię wykorzystuje się do gromadzenie różnorodnych informacji. W fazie uelastycznienia, systemy zostaną otwarte dla szerszej komunikacji pomiędzy kierownictwem opieki nad osobami starszymi a personelem świadczącym usługi opiekuńcze. W rezultacie, harmonogramy prac mogą ulec zmianie. Personel świadczący usługi opiekuńcze może otrzymać narzędzia do samodzielnego, szczegółowego zaplanowania prac. Może również używać systemu do zbierania informacji wymaganych w określonych sytuacjach, np. informacji o podawanych lekach i badaniach kontrolnych po leczeniu szpitalnym. Taki personel może również dostawać informacje istotne dla innych osób świadczących usługi opiekuńcze. Na tym samym etapie, wpływ może obejmować podniesienie zarówno wydajności, jak i jakości. Jednocześnie jednak wzrosną wymogi dotyczące kwalifikacji personelu świadczącego usługi opiekuńcze, który też będzie musiał być bardziej elastyczny w obliczu zachodzących zmian. Typowym projektem drugiej fazy jest duński Caremobil, rozpoczęty w 2003r. i obecnie realizowany. Personel świadczący usługi opiekuńcze może go wykorzystywać dla rejestracji czasu i zamawiania leków w aptece. Jest to również instrument stosowany w wizytacji nowych bądź zmienionych usług. Urządzenie potrafi przesyłać wiadomości tekstowe do głównego biura. Oceny projektu pilotażowego wskazują na zaoszczędzenie godzin pracy, a personel świadczący usługi opiekuńcze wyraża zadowolenie z systemu. W stosunku do 2 fazy, podział pracy pomiędzy wykwalifikowane pielęgniarki a personel świadczący usługi opiekuńcze może ulec stopniowej zmianie. Dostęp do informacji i 14

16 zaleceń może prowadzić do wzrostu umiejętności wśród osób z niższymi kwalifikacjami i wyższego poziomu bezpieczeństwa w działaniach, ponieważ informacje są skodyfikowane i dostępne na kilka nowych sposobów. Przykładowo, dobrze funkcjonujący system może sprawić, że personel świadczący usługi opiekuńcze będzie otrzymywać bardziej złożone zadania (para)medyczne. Nowe usługi zaangażowanie użytkowników W trzeciej fazie, technologia ulega dalszemu rozwojowi, dzięki któremu użytkownicy mogą również doświadczyć lepszej jakości usług. W trzeciej fazie, zastosowana technologia obejmuje platformę dla interakcji z użytkownikiem. Osoby starsze i ich krewni będą mogli na bieżąco czytać dokumentację i komunikować się z systemami opieki oraz personelem świadczącym usługi opiekuńcze. W rezultacie, charakter usługi ulegnie całkowitej zmianie, a użytkownicy będą lepiej poinformowani i bardziej niezależni. Przykładowo, korzystając z systemu, starszy wiekiem klient będzie wiedział, kiedy jego opiekun ma przyjść, i może odpowiednio zaplanować swój dzień. Za pomocą systemu użytkownik może również sprawdzić informacje o przyjmowaniu leków i dokumentację medyczną. Istnieje możliwość połączenia pomiędzy personelem świadczącym usługi opiekuńcze a systemem ochrony zdrowia. Pojawiające się elektroniczne rejestry medyczne odgrywają ważną rolę w planowaniu i wdrażaniu dalszego leczenia w domu pacjenta lub w domu opieki. Szpitale przesyłają wymogi dotyczące rehabilitacji, jednak w dalszym ciągu muszą być one wdrażane przez personel świadczący usługi opiekuńcze itd. Wdrażany jest tzw. system wszechobecnej opieki zdrowotnej, jednak proces ten zachodzi powoli. Niektóre z szerszych perspektyw omówiono w zarysie pod adresem i Prawdopodobne jest, że role pracowników służby zdrowia i opieki ulegną całkowitej zmianie po ostatecznym wdrożeniu fazy 3. Nowe relacje będą wymagać dużego zaangażowania, również ze względu na lepiej poinformowanych krewnych, którzy mogą zdalnie śledzić rozwój wydarzeń z odległej lokalizacji. Faza 3 zakłada przejrzystość i demonopolizację informacji, co ma kluczowe znaczenie dla wypracowania i komunikowania wysokiej jakości i standardów jakościowych. Nie ulega wątpliwości, że 15

17 niektóre osoby świadczący usługi opiekuńcze i ich kierownicy będą nastawieni sceptycznie, a zmiany w tym kierunku będą wymagać znaczącego przystosowania i przekwalifikowania personelu świadczącego usługi opiekuńcze. Implikacje dla kształcenia ustawicznego Informatyka ma duży potencjał, jeśli chodzi o elastyczne metody integracji możliwości kształcenia w bliskim związku z sytuacjami zawodowymi. Przykładowo, funkcje pomocy mogą otwierać możliwości zdobycia informacji o nowych funkcjach i możliwościach technicznych. Niemniej jednak, wiele osób woli zdobywać nowe umiejętności nie za pomocą urządzeń elektronicznych, ale poprzez obserwację kolegów obsługujących systemy. Możliwości kształcenia zintegrowane z informatyką będą składnikami bardziej rozbudowanej oferty edukacyjnej. Konieczny jest nadzór kierowniczy dla poradzenia sobie ze zróżnicowaniem stylów nauczania. Jak to opisano w fazie 2 i 3, systemy administracyjne mogą nawet zawierać informacje, które dadzą personelowi świadczącemu usługi opiekuńcze możliwość rozszerzenia posiadanej wiedzy, np. w obszarach medycznych. Wątpliwe jest jednak, że personel świadczący usługi opiekuńcze zaakceptuje takie możliwości kształcenia bez znaczącego wprowadzenia do formalnego wykształcenia, oraz bez przystępnych interfejsów użytkownika w systemach technicznych. Należy ustalić generalne podejście do kształcenia i zmienić jego perspektywę tak, by uwzględnić szereg różnych trybów kształcenia. W fazie 3, personel świadczący usługi opiekuńcze być może będzie musiał instruować klientów i ich krewnych, jak najlepiej wykorzystać dostarczone informacje. Powszechnie wiadomo, że nauczanie innych jest świetną okazją, by samemu uczyć się i poznawać różne zagadnienia. 16

18 Systemy autodiagnostyki I monitorowania zdrowia Autodiagnozy Każdy, przy pomocy swych zmysłów, może zaobserwować objawy zdrowotne, ale większość ludzi wymaga pomocy lekarzy dla weryfikacji problemów zdrowotnych lub monitorowania czynników ryzyka. Niemniej jednak, w błyskawicznym tempie zaczynają się pojawiać systemy autodiagnostyczne i samomonitorujące. Mogą one pomagać pacjentom w przygotowaniu do konsultacji z lekarzami lub stanowić podstawę dla dodatkowej opinii. System ciągłego lub częstego monitoringu zdrowia może skrócić czas pomiędzy podejrzeniem choroby a rozpoczęciem leczenia, przyczyniając się do ratowania życia i oszczędności kosztów. Autodiagnostyka i monitorowanie zdrowia mogą również funkcjonować, jako środek zaradczy. Testy do samodzielnego wykonania są znane od dziesięcioleci, np. testy ciążowe lub testy alergiczne. Są one ogólnodostępne w sprzedaży, a po przeprowadzeniu testu dostępna jest pełna, lub niemal pełna diagnoza. Jednak wciąż pojawiają się nowe testy, również dla chorób, które występują szczególnie często wśród osób starszych. Przykładowe testy: paski do oznaczania poziomu cukrzycy test alergiczny wskaźnik raka jelita grubego zestaw przesiewowy dla raka prostaty wskaźnik cholesterolu test rozpoznający typ grypy testy na uzależnienie od alkoholów i nikotyny 17

19 test oznaczający grupę krwi test infekcji pęcherza testy zaburzeń czynności jelit test choroby nerek test na zapalenie pęcherza moczowego Niektóre z testów są całkowicie autonomiczne i dają natychmiastowe wyniki. Inne testy wiążą się z pobraniem próbki, która zostanie przeanalizowana w laboratorium. Wszystkie testy mają być w założeniu proste do przeprowadzenia i zinterpretowania. Od niedawna można też kupować testy genetyczne, które określają podatność na różne choroby, takie jak choroba Parkinsona, rak piersi i prostaty, ataki serca itd. Testy te nie są bynajmniej rozstrzygające, jednak mogą pomóc osobom z określoną podatnością dokonać niezbędnych zmian w stylu życia. Organizacja 23andMe oferuje testy i liczne usługi dodatkowe oraz promuje badania w kategoriach chorób atakujących wiele osób. (www.23andme.com) Urządzenia mechaniczne i elektroniczne do monitorowania stanu zdrowia Niektóre z urządzeń służą monitorowaniu chorób, które zostały już zdiagnozowane u pacjenta i są leczone. Celem urządzenia osobistego w domu lub na ciele jest umożliwienie pacjentowi samodzielnego dostosowania leczenia lub poszukania pomocy lekarskiej w przypadku, gdy monitoring wysyła sygnały alarmowe. Od wielu lat dostępnych jest na rynku szereg urządzeń, a wciąż pojawiają się nowe lub udoskonalone narzędzia. Osoby mające problemy z wysokim ciśnieniem lub ich krewni bądź personel świadczący usługi opiekuńcze mogą łatwo zapewnić ciągły monitoring w warunkach znacznie bliższych optymalnym, aniżeli podczas wizyty lekarskiej lub w szpitalu. Postęp w dziedzinie sprzętu sprawił, że pacjenci mogą nosić na sobie urządzenia nawet przez cały 18

20 czas. Monitoring może mieć kluczowe znaczenie w leczeniu farmakologicznym i wczesnym wykrywaniu zagrożeń śmiertelnego zachorowania. Niektórzy producenci oferują wielofunkcyjne aparaty diagnostyczne do noszenia na nadgarstku (ang. wrist clinic), które dają możliwość wykonywania wielu różnych pomiarów o większym lub mniejszym znaczeniu. Niektóre z urządzeń pomiarowych są połączone elektronicznie z komputerem, gdzie dane są gromadzone dla celów późniejszych obliczeń i badań lekarskich. Generowane pliki mogą być dostępne dla pacjentów, lekarzy, personel świadczący usługi opiekuńcze i/lub krewnych. Wielofunkcyjne aparaty nadgarstkowe mierzą m.in.: tętno EKG ciśnienie krwi regularność pracy serca częstość oddychania nasycenie tlenem (SpO2) temperaturę ciała liczbę kroków Glukometry Od kilku lat diabetycy mają możliwość regulowania własnej cukrzycy poprzez regularne pomiary glukozy. Stosowane urządzenia są proste w obsłudze. Kolejne produkty, które wkrótce zostaną wprowadzone na rynek, obejmują pomiar ciągły i przystosowany system pompy insulinowej. Monitorowanie astmy. Dostępne są systemy, w których użytkownicy i lekarze mogą współpracować ze sobą przy monitorowaniu objawów astmatycznych dla zapewniania poprawnego leczenia farmakologicznego. Niektóre systemy wykorzystują telefon komórkowy do wysyłania SMS-ów w stanie zagrożenia pacjenta. Na platformie telefonu iphone dostępne są programy rejestrujące i analizujące dla astmatyków. 19

21 Zaburzenia snu są często spotykane u osób starszych i z demencją, co może prowadzić do spadku jakości życia. Dlatego też ważną rolę odgrywa pomiar snu i zarządzenie snem, w czym mają pomóc różne, obecnie opracowywane przyrządy. Pomiar kondycji fizycznej. Na przestrzeni lat większość ośrodków sportoworekreacyjnych wprowadziło szereg przyrządów do pomiaru kondycji fizycznej. Niektóre z tych przyrządów biorą pod uwagę np. płeć i wiek. Zastosowanie pomiarów może być elementem ciągłego monitorowania problemów zdrowotnych. Wiele z przyrządów przeznaczonych dla siłowni trafia w rzeczywistości do prywatnych domów i instytucji opieki nad osobami starszymi. Niektóre z maszyn w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych ma charakter proaktywny, to znaczy mogą proponować elementy programu treningowego z uwzględnieniem poprzednich, zarejestrowanych wyników danej osoby, jej wieku i stanu zdrowia. Trwają intensywne prace nad miniaturyzacją przyrządów pomiarowych i innych. Zbyt duże urządzenia są niewygodne w noszeniu, w związku z czym ludzie z demencją mają tendencję do ich zdejmowania. Preferuje się zegarki na rękę lub obrączki. Niektóre przyrządy można umieszczać bezpośrednio pod skórą wykonując prosty zabieg chirurgiczny. Przewidujemy, że w przyszłości urządzenia kontrolujące stan zdrowia i leczenia będą połączone sieciowo z osobistą słuchawką za pomocą technologii Bluetooth lub innych technologii krótkiego zasięgu. Pojawi się multum aplikacji na smartfony, które będą potrafiły otrzymywać i analizować dane z urządzeń medycznych. Telemedycyna Urządzenia do przeprowadzania testów i pomiarów są coraz częściej przyłączane do sieci komunikacyjnej. Telemedycyna jest omawiana i praktykowana od lat, ale nowe przyrządy zwiększają dramatycznie jej możliwości. Korzyści dla opieki społecznej wynikają stąd, że osoby 20

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZBIERANIA DANYCH RZECZYWISTYCH KATEGORIE DANYCH Internet i media społecznościowe Pozostałe dane Urządzenia Dane biometryczne i ilościowe Zakupy Dane osobowe 1400 1200 Media Badania

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności Co rozumiemy przez deinstytucjonalizację Deinstytucjonalizacja

Bardziej szczegółowo

CYFROWE TECHNOLOGIE W ŻYCIU SENIORA. Prezentacja Platformy Telehealth

CYFROWE TECHNOLOGIE W ŻYCIU SENIORA. Prezentacja Platformy Telehealth CYFROWE TECHNOLOGIE W ŻYCIU SENIORA Prezentacja Platformy Telehealth Telemedycyna chorych i seniorów Pilot o zasięgu 50m, sparowany z telefonem umożliwiają wysłanie sygnału alarmowego do centrali. Centrala

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych

Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Jak realizować wirtualną praktykę! Przewodnik dotyczący zastosowania mobilności wirtualnej w systemie praktyk międzynarodowych Co? Międzynarodowe praktyki i staże są powszechnie znane oraz odgrywają coraz

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii Edukacja w cukrzycymiejsce i rola pielęgniarek w Finlandii Outi Himanen, pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, edukator, menadżer edukacji. Centrum Edukacji/Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Zawartość

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów. Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro

Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów. Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro Wykorzystanie systemów i środków komunikacji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, promocji zdrowia i opiece nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Oferta usług telemedycznych Medgo.pl dla

Oferta usług telemedycznych Medgo.pl dla Oferta usług telemedycznych Medgo.pl dla Założenia projektowe» Usługi Oferta Medgo zostanie zaimplementowana do usług świadczonych przez. Każda nowa usługa Medgo ( np. Integracja sensoryczna, logopedia,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

zdalne monitorowanie EKG

zdalne monitorowanie EKG dla lekarzy i gabinetów lekarskich, jednostek służby zdrowia, pielęgniarek, hospicjów, sanatoriów, OSZCZĘDNOŚĆ i WYŻSZA WYDAJNOŚĆ Kardio. zdalne monitorowanie EKG Jesteśmy członkiem Projektu KIGMED.eu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy

Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych Prezentacja Platformy Joanna Rybka Collegium Medicum UMK, Hasselt University Fundacja Life4Science, Scienceventure Małgorzata Plechawska-Wójcik Instytut

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci* i młodzieży* wynikające z ICF i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Maria Król POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz

Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Projekt współpracy Szpitala Miejskiego Siedlcach i Collegium Mazovia mgr inż. Janusz Turczynowicz Współpracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i innowacyjności oraz wszelkich działań ją upowszechniających

Bardziej szczegółowo

medavis RIS. W sercu diagnostyki obrazowej.

medavis RIS. W sercu diagnostyki obrazowej. European Medical Distribution s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratysława Słowacja Tel: +48 784 312 903 Fax: +48 22 203 51 14 e-mail: polska@emd-company.eu www.emd-company.eu 2012 medavis GmbH. All rights

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3 Strona1 PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ Produkt cząstkowy 3 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty telemedyczne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Katarzyna Cyran kcyran@szpitaljp2.krakow.pl Zadania Biura Projektów Międzynarodowych: poszukiwanie możliwości pozyskania

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIczek SAMOKONTROLI

DZIENNIczek SAMOKONTROLI DZIENNIczek SAMOKONTROLI TWÓJ DZIENNICZEK SAMOKONTROLI Niniejszy dzienniczek został opracowany specjalnie z myślą o osobach chorych na cukrzycę, które są poddawane insulinoterapii. Pomoże on Tobie i Twojemu

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE 1. Niewystarczająca liczba osiedlowych klubów seniora; 2. Niewystarczające zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym transportu do placówek dziennego pobytu;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu wsparcia decyzji terapeutycznej AsystentMD - bezpieczny wybór leków

Instrukcja obsługi systemu wsparcia decyzji terapeutycznej AsystentMD - bezpieczny wybór leków Instrukcja obsługi systemu wsparcia decyzji terapeutycznej AsystentMD - bezpieczny wybór leków Informacja o aplikacji AsystentMD ma na celu wsparcie lekarza w codziennym procesie podejmowania decyzji terapeutycznej.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE - WARSZTAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7691 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 583,00 zł Cena netto za godzinę 131,25 zł Cena brutto za godzinę 161,44

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Nie ma nic lepszego. Wcześniej zdarzało się, że klient wymagał danych na temat tego, kto spawał co i kiedy. Teraz oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Rozumienie niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka

Rozumienie niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka Rozumienie niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka Maria Król POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu 1 Konwencja ONZ/Preambuła/

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy.

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy. 1. Wstęp. Dynamiczny rozwój Internetu, urządzeń mobilnych, oraz komputerów sprawił, iż wiele dziedzin działalności człowieka z powodzeniem jest wspieranych przez dedykowane systemy informatyczne. W niektórych

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób inżynierowie wykorzystują zestawy rozwojowe na etapie projektowania i produkcji

W jaki sposób inżynierowie wykorzystują zestawy rozwojowe na etapie projektowania i produkcji W jaki sposób inżynierowie wykorzystują zestawy rozwojowe na etapie projektowania i produkcji Podsumowanie dla kadry kierowniczej Zestawy rozwojowe, które pierwotnie miały pełnić rolę systemów testowych

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Program Multimedialny do Opieki i Rozrywki Pacjenta

Program Multimedialny do Opieki i Rozrywki Pacjenta Program Multimedialny do Opieki i Rozrywki Pacjenta AL. Jerozolimskie Información 42 lok. Privada 17 00-024 y Confidencial Warszawa propiedad telefon: de 503 PALEX 743 MEDICAL, 101 http://www.mdtmedical.eu/

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW. Ciągła ochrona inwestycji.

SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW. Ciągła ochrona inwestycji. SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW Ciągła ochrona inwestycji. WWW.BCAGROUP.PL WWW.BCAGROUP.PL SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW Ciągła ochrona inwestycji. Zaawansowany, mikroprocesorowy system PAL-AT daje nam takie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Tarnobrzeg 24 maja 2016 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1

PROFIL KOMPETENCYJNY ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 1 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY kod 311924 Technik technologii odzieży (kod 311924) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-zakupy. www.coig.pl

Platforma e-zakupy. www.coig.pl Platforma e-zakupy www.coig.pl Czym jest Platforma e Zakupy Platforma e Zakupy to nowoczesna platforma informatyczna, która obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu

Bardziej szczegółowo