KHP_0209.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KHP_0209. www.bankmillennium.pl"

Transkrypt

1 KHP_

2 Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

3

4 Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację Twoich planów i spełnienie marzeń. Mamy świadomość, że kredyt hipoteczny to nie tylko długofalowe korzyści, ale z reguły także wieloletnie zobowiązanie. Aby zapewnić Ci wygodę oraz najwyższy poziom satysfakcji z posiadania naszego produktu, przygotowaliśmy zestaw przydatnych wskazówek i porad. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym poradniku ułatwią obsługę zadłużenia w Banku Millennium i będą pomocne na każdym jej etapie, a spełnianie marzeń okaże się jeszcze łatwiejsze. 1

5 WYPŁATA KREDYTU... 4 SPŁATA KREDYTU... 6 INFORMACJE O TWOIM KREDYCIE I HARMONOGRAM SPŁATY... 6 SPŁATA RAT KREDYTU... 7 Termin spłaty raty... 7 Wysokość raty... 7 Zmiana terminu spłaty raty... 9 Brak środków na rachunku... 9 Wakacje kredytowe... 9 Opcja 3 miesiące bez rat SPŁATA KREDYTU WALUTOWEGO Kwota i raty kredytu Aktualne kursy walutowe TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie pomostowe Ubezpieczenie niskiego wkładu Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów

6 SPOSÓB NALICZANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie pomostowe Ubezpieczenie niskiego wkładu Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTU Dokumenty potrzebne do ustanowienia hipoteki Zaświadczenie o kredycie ZMIANA WARUNKÓW UMOWY KREDYTU Zmiana waluty kredytu na PLN Podwyższenie kwoty kredytu Wcześniejsza spłata kredytu Skrócenie lub wydłużenie okresu karencji Skrócenie okresu kredytowania Wydłużenie okresu kredytowania Zmiana typu rat z równych na malejące lub odwrotnie Dołączenie/odłączenie Współkredytobiorcy POSTĘPOWANIE PO SPŁACIE KREDYTU Opinia o kredycie Zaświadczenie o wysokości spłaconych odsetek SEKURYTYZACJA PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

7 Wypłata kredytu To Ty decydujesz, kiedy mamy wypłacić ustaloną kwotę kredytu. Aby Bank mógł przelać środki przyznane w ramach kredytu na wskazany rachunek, po podpisaniu umowy kredytowej złóż dyspozycję wypłaty. Pamiętaj! Wypłata kredytu/pierwszej transzy powinna nastąpić w okresie ważności umowy kredytowej. Umowa jest ważna 60 dni od daty jej sporządzenia. Data sporządzenia umowy znajduje się na pierwszej stronie, w nagłówku umowy. Wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić nie później niż 24 miesiące od momentu podpisania umowy kredytowej. Wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić przed upływem okresu karencji. Wypłata kredytu/pierwszej transzy kredytu zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Ciebie w dyspozycji uruchomienia środków, po spełnieniu wszystkich warunków wypłaty określonych w umowie kredytowej. Dyspozycję wypłaty należy złożyć minimum 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków. Oznacza to, że jeżeli chcesz uruchomić środki z kredytu np. w czwartek, dyspozycja powinna być złożona najpóźniej w poniedziałek. Jeżeli wypłata kredytu odbywa się w transzach (których wysokość określa umowa przedwstępna lub Zestawienie kosztów i zaawansowania budowy ), Bank może zlecić kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy. Wówczas złożenie dyspozycji wypłaty powinno poprzedzać dzień wypłaty o 10 dni roboczych. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym, remontu, modernizacji czy rozbudowy nieruchomości kontrola inwestycji następuje zawsze przed wypłatą transzy, która spowoduje uruchomienie minimum 50% kwoty kredytu. W przypadku budowy lokalu/domu z deweloperem/spółdzielnią mieszkaniową kontrola inwestycji następuje zawsze przed wypłatą ostatniej transzy. UWAGA! W przypadku budowy z deweloperem terminy kolejnych wpłat na rzecz firmy realizującej inwestycję są określone w umowie przedwstępnej. Pamiętaj o ich przestrzeganiu i złóż dyspozycję wypłaty kolejnej transzy w odpowiednim terminie. W przypadku kredytu na budowę, remont czy modernizację nieruchomości uruchamianie kolejnych transz niewymagających kontroli inwestycji odbywa się jedynie na podstawie weryfikacji przedsięwzięcia, w oparciu o dziennik budowy i zdjęcia nieruchomości. Zalecane jest także przedstawienie w Banku zaktualizowanego Zestawienia ksztów i zaawansowania budowy. Dyspozycję wystarczy wówczas złożyć na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków. Formularz dyspozycji wypłaty możesz otrzymać w dowolnej placówce detalicznej Millennium lub w Centrum Kredytowym. Możesz go też pobrać ze strony internetowej Banku, korzystając z aplikacji Wymagane dokumenty w sekcji Dokumenty przydatne po udzieleniu kredytu i/lub podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej. Po wypełnieniu dokumentu należy go podpisać i złożyć w placówce Banku. 4

8 Wypełniając dyspozycję, określasz m.in. dokładny termin uruchomienia środków. Warunkiem uruchomienia środków może być np.: dostarczenie do Banku dokumentów (np. potwierdzenia wniesienia pełnego wkładu własnego, potwierdzenia złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki, aktu notarialnego nabycia kredytowanej nieruchomości), przystąpienie do ubezpieczenia (lub przedstawienie w Banku indywidualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z umową cesji praw z polisy), kontrola inwestycji. Kompletny katalog warunków wypłaty kredytu, które obowiązują w Twoim przypadku, znajdziesz w 3 umowy kredytowej. PAMIĘTAJ! Dokumenty stanowiące warunek uruchomienia środków należy złożyć wraz z dyspozycją wypłaty. Opisane terminy wypłaty zaczynają bieg w dniu złożenia ostatniego dokumentu. Jeżeli nie spełnisz warunków wypłaty, wypłata kredytu/transzy może być opóźniona. W przypadku gdy nie jesteś zainteresowany wykorzystaniem pozostałej, dotychczas nieuruchomionej kwoty środków, złóż pisemną rezygnację z części kredytu. W takiej sytuacji sporządzimy nowy harmonogram spłaty, na podstawie niższej kwoty kredytu, co pozwoli Ci na obniżenie miesięcznych kosztów obsługi zobowiązania. W przeciwnym razie będzie obowiązywał harmonogram przygotowany na podstawie pierwotnie przyznanej kwoty kredytu. 5

9 SPŁATA KREDYTU INFORMACJE O TWOIM KREDYCIE I HARMONOGRAM SPŁATY Źródłem informacji o wszystkich produktach Banku Millennium, z których korzystasz, jest wyciąg, który otrzymujesz co miesiąc. Znajdziesz w nim informacje o stopie procentowej i wysokości raty kapitałowo odsetkowej (aktualnych w dniu sporządzenia wyciągu, tj. w ostatnim dniu roboczym miesiąca, którego wyciąg dotyczy) oraz o operacjach na rachunku kredytowym. Informacje o bieżącym saldzie zadłużenia w walucie kredytu oraz dacie i kwocie następnej raty (w walucie kredytu) możesz także uzyskać w systemie automatycznej obsługi rachunku i udzielania informacji (IVR). Wystarczy, że zadzwonisz do TeleMillennium i wybierzesz tonowo odpowiedni zakres. Konsultant TeleMillennium udostępni Ci następujące informacje: bieżące saldo zadłużenia zarówno w PLN, jak i w oryginalnej walucie kredytu, z podziałem na saldo kapitału oraz saldo odsetek, oprocentowanie i wysokość marży (dane bieżące oraz historyczne), data złożenia wniosku kredytowego, data zawarcia umowy kredytowej oraz numer oddziału, w którym ją podpisano, data uruchomienia i wymagalności kredytu, historia spłat i wysokość rat, data i kwota następnej raty (z podziałem na część kapitałową i odsetkową), harmonogram spłaty (dla bieżącego oprocentowania), zaległości w spłatach, rodzaje ubezpieczeń do kredytu oraz kwoty płaconych składek, ustanowione zabezpieczenia kredytu, informacje o poręczycielach, informacje o aneksach do umowy, możliwość złożenia reklamacji. Informacje i usługi dostępne w systemie bankowości internetowej to: saldo bieżące i początkowe kapitału zarówno w PLN, jak i w walucie oryginalnej kredytu (saldo bieżące w PLN jest przeliczane po kursie średnim Banku), oprocentowanie kredytu, wysokość pobranej raty w PLN oraz w walucie kredytu, data spłaty kolejnej raty oraz termin wygaśnięcia kredytu, drukowanie potwierdzenia dotyczącego spłaty raty oraz składek ubezpieczeń, usługa MilleSMS powiadomienia o zbliżającej się płatności kredytu i dokonywanych na koncie operacjach. PAMIĘTAJ! Jeśli masz dodatkowe pytania związane ze swoim kredytem, skorzystaj z opcji Kontakt na stronie lub napisz do nas na adres bankmillennium. pl Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet możesz samodzielnie wygenerować aktualny harmonogram. Aktualny harmonogram możesz też uzyskać w dowolnej chwili, odwiedzając najbliższy oddział Millennium. Harmonogram uzyskany w placówce Banku zawiera dodatkowo informacje o statusie rat, tj. o zaległej kwocie kapitału, odsetek i innych opłat oraz o odsetkach karnych. Pamiętaj, że harmonogram jest aktualny tylko do momentu kolejnej zmiany oprocentowania lub do momentu wypłaty kolejnej transzy kredytu. W przypadku kredytów udzielanych przez Bank od 1 stycznia 2005 roku oprocentowanie jest aktualizowane w cyklu trzymiesięcznym. Harmonogram spłat jest więc aktualny do końca kwartału, w którym został sporządzony. 6

10 SPŁATA KREDYTU Spłata rat kredytu Termin spłaty raty Spłaty rat kapitałowo odsetkowych powinny następować w tym samym dniu miesiąca, w którym miała miejsce wypłata kredytu lub jego pierwszej transzy, począwszy od następnego miesiąca po wypłacie kredytu lub pierwszej transzy. W przypadku gdy korzystasz z karencji w spłacie kapitału kredytu, co miesiąc, w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, spłacasz jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału. Spłatę rat zawierających część odsetkową i kapitałową rozpoczynasz po upływie karencji. W przypadku wakacji kredytowych nie spłacasz przez miesiąc raty kredytu. W następnym miesiącu wznawiasz spłatę kredytu w tym samym dniu miesiąca, na podstawie nowego harmonogramu. W przypadku, gdy wybrałeś opcję 3 miesiące bez rat, nie spłacasz ani rat kapitałowych, ani odsetkowych przez 3 pierwsze miesiące od wypłaty kredytu. Spłatę rat zaczynasz w 4. miesiącu, w tym samym dniu miesiąca, w którym miała miejsce wypłata kredytu lub jego pierwszej transzy. Wysokość raty Raty są pobierane z Twojego rachunku w kwocie, na którą składają się rata kapitałowa i rata odsetkowa (chyba że korzystasz z karencji i spłacasz tylko odsetki). Wysokość najbliższej raty możesz sprawdzić w aktualnym harmonogramie. Należy jednak pamiętać, że podane raty zostały ustalone według stóp procentowych obowiązujących w dniu sporządzenia harmonogramu. Oznacza to, że po najbliższej zmianie stóp procentowych należne kwoty spłat będą różne od rat w harmonogramie. Oprocentowanie kredytów hipotecznych Millennium jest zmienne. Na oprocentowanie składają się: marża Banku, stopa referencyjna (stopa procentowa obowiązująca na rynku międzybankowym, aktualizowana w terminach określonych w umowie kredytowej). Wysokość marży zależy od celu kredytowania, kwoty kredytu i wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Marża Banku jest stała przez cały okres kredytowania. RATA KREDYTU = CZĘŚĆ KAPITAŁOWA + ODSETKI STOPA REFERENCYJNA + MARŻA BANKU 12 STAN AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA 7

11 W przypadku wniosków składanych w Millennium po 1 stycznia 2005 roku obowiązują 3 miesięczne stopy referencyjne, inne dla każdej z walut: WIBOR 3M dla kredytów w PLN, LIBOR 3M (USD) dla kredytów indeksowanych do kursu dolara amerykańskiego, LIBOR 3M (CHF) dla kredytów indeksowanych do kursu franka szwajcarskiego, EURIBOR 3M dla kredytów indeksowanych do kursu euro. Zmiana stóp referencyjnych, branych pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania, następuje co kwartał. Przyjmują one wartości z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału (dla przykładu w pierwszym kwartale 2009 roku obowiązują stopy referencyjne z 31 grudnia 2008 roku). Oznacza to, że nawet jeśli spłacasz kredyt w ratach równych, wysokość Twojej raty będzie się zmieniać w całym okresie kredytowania. W praktyce wygląda to tak: jeśli zaciągasz kredyt w PLN na 20 lat w I kwartale 2009 roku z marżą na poziomie 1,7% i stopą referencyjną WIBOR 3M z roku, marża nie zmienia się przez cały czas kredytowania (tj. przez najbliższe 20 lat). Oprocentowanie (a co za tym idzie, wysokość raty) będzie się zmieniać co 3 miesiące na skutek zmian stóp referencyjnych. Stopa referencyjna, po której zaciągnąłeś kredyt, będzie obowiązywać do roku. 1 kwietnia zacznie obowiązywać inne oprocentowanie (marża + WIBOR 3M z dnia roku). Oprocentowanie ustalone roku utrzyma się do roku. Od roku zacznie obowiązywać nowy poziom oprocentowania, tj. marża + WIBOR 3M z dnia roku itd. W okresie kredytowania poziom oprocentowania może wzrastać lub spadać, zależnie od tego, jak kształtuje się poziom stopy referencyjnej, na której jest oparte oprocentowanie Twojego kredytu. PAMIĘTAJ! Wysokość raty zależy nie tylko od kwoty kredytu, ale również od okresu kredytowania. Możesz zmniejszyć wysokość rat, wydłużając okres kredytowania. Dłuższy okres kredytowania wiąże się z niższymi miesięcznymi kosztami obsługi zadłużenia. Kredyt nie musi oznaczać wieloletnich wyrzeczeń i rezygnacji z przyjemności. Pamiętaj jednak, że wydłużenie okresu kredytowania powoduje jednocześnie wzrost łącznej sumy odsetek. W przypadku gdy korzystasz z karencji w spłacie kapitału, co miesiąc spłacasz jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału kredytu. Po upływie karencji rozpoczynasz spłatę rat zawierających część odsetkową i kapitałową. W przypadku gdy korzystasz z wakacji kredytowych, nie spłacasz raty kapitałowo odsetkowej przez miesiąc. Po upływie wakacji kredytowych wysokość kolejnych rat spłaty za cały okres kredytowania się zwiększy. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu. W przypadku gdy wybrałeś opcję 3 miesiące bez rat, nie spłacasz ani rat kapitałowych, ani odsetkowych przez 3 pierwsze miesiące od wypłaty kredytu. W 4. miesiącu zaczynasz spłatę rat, przy czym pierwsze raty zawierają jedynie odsetki, a kapitał będzie spłacany w późniejszym okresie. 8

12 Zmiana terminu spłaty raty Jeżeli nie chcesz, aby spłata raty Twojego kredytu odbywała się co miesiąc w tym samym dniu, w którym wypłaciłeś kredyt, możesz złożyć wniosek o zmianę terminu w dowolnej placówce Millennium. Formularz uzyskasz w dowolnej placówce detalicznej Millennium lub w Centrum Kredytowym. Możesz go też wydrukować samodzielnie, korzystając z aplikacji Wymagane dokumenty na stronie w sekcji Dokumenty przydatne po udzieleniu kredytu i/lub podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej (wybierz formularz Wniosek o zmianę warunków umowy ). O zmianę terminu spłaty raty możesz również wnioskować, korzystając z opcji Kontakt na stronie UWAGA! W przypadku umów kredytowych podpisanych przed 1 marca 2007 roku zmiana terminu spłaty raty wymaga podpisania aneksu do umowy. Zmiana terminu spłaty raty wchodzi w życie automatycznie lub po podpisaniu aneksu. W przypadku konieczności sporządzenia aneksu ponosisz koszt zgodny z aktualnym Cennikiem Kredyt Hipoteczny / Pożyczka Hipoteczna. Brak środków na rachunku Kredyt jest spłacany w terminie określonym w umowie kredytu przez obciążanie wskazanego rachunku. W wyniku obciążania rachunku nie może powstać saldo debetowe, którego wysokość przekracza dopuszczalne zadłużenie na rachunku. Jeśli w umówionym terminie nie zapewnisz na rachunku środków wystarczających na spłatę raty kapitałowo odsetkowej, niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. Od wymagalnego kapitału Bank nalicza odsetki według stopy określonej w aktualnym cenniku dla zadłużenia przeterminowanego. Oprocentowanie karne jest aktualizowane na bieżąco i stanowi czterokrotność aktualnej stopy lombardowej NBP. Rachunek zostanie obciążony płatnościami należnymi z tytułu obsługi zadłużenia bezpośrednio po tym, jak zostanie zasilony środkami. Bank pobiera należności w następującej kolejności: odsetki przeterminowane, odsetki zwykłe (wynikające z umowy), rata kapitałowa, inne koszty. PAMIĘTAJ! Jeżeli masz trudności z wywiązywaniem się z warunków umowy, poinformuj nas o tym. Wakacje kredytowe Raz w każdym roku trwania umowy kredytowej możesz skorzystać z wakacji kredytowych, tzn. nie zapłacić jednej raty kredytu w terminie. Aby to zrobić, składasz Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu. Formularz otrzymasz w dowolnej placówce detalicznej Millennium lub w Centrum Kredytowym. Możesz go też pobrać samodzielnie, korzystając z aplikacji Wymagane dokumenty na stronie www. bankmillennium.pl w sekcji 9

13 Dokumenty przydatne po udzieleniu kredytu i/lub podpisaniu umowy kredytu lub pożyczki hipotecznej (wybierz formularz Wniosek o zmianę warunków umowy ). O wakacje kredytowe możesz również wnioskować, korzystając z opcji Kontakt na stronie Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu; zwiększeniu ulegnie wysokość kolejnych rat spłaty za cały okres kredytowania. Sposób rozliczenia niespłaconej raty zależy od tego, czy spłacasz kredyt w ratach równych, czy w malejących. W przypadku rat równych po zakończeniu wakacji kredytowych spłacasz ratę na podstawie nowego harmonogramu. Spłata kapitału i odsetek niespłaconej raty zostanie rozłożona na pozostały okres kredytowania. Bank najpierw pobiera odsetki, dlatego pierwsze raty stałe po wakacjach kredytowych mogą się cechować przewagą części odsetkowej nad kapitałową lub zawierać tylko odsetki. Taka zależność występuje do czasu rozliczenia odsetek z okresu wakacji kredytowych. W przypadku rat malejących po zakończeniu wakacji kredytowych kapitał niespłaconej raty zostanie rozłożony proporcjonalnie na kolejne miesiące pozostałe do końca okresu kredytowania. Odsetki niespłacone w miesiącu wakacji są natomiast dodawane do raty należnej Bankowi w miesiącu następującym po wakacjach kredytowych. To dlatego w systemie rat malejących pierwsza rata po wakacjach kredytowych jest wyższa. UWAGA! Jeśli chcesz skorzystać z wakacji kredytowych, poinformuj nas o tym co najmniej 14 dni przed terminem spłaty kolejnej raty. Prawo do wakacji kredytowych nabywasz po 12 miesiącach trwania umowy kredytu. PAMIĘTAJ! Bank nie udzieli wakacji kredytowych, jeśli: kredyt nie został wypłacony w całości (nie została wypłacona ostatnia transza), występuje karencja w spłacie kredytu, występowały zaległości w spłacie kredytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Opcja 3 miesiące bez rat Jeżeli na etapie ubiegania się o kredyt wybrałeś opcję 3 miesiące bez rat, przez pierwsze 3 miesiące od wypłaty kredytu nie spłacasz ani rat kapitałowych, ani odsetkowych. W 4. miesiącu zaczynasz spłatę rat równych, przy czym harmonogram zostanie ustalony na podstawie wysokości łącznej kwoty Twojego zadłużenia, obejmującej kapitał oraz odsetki naliczone za czas niespłaconych rat. Najpierw Bank pobiera odsetki; pierwsze spłacane przez Ciebie raty będą zawierały jedynie odsetki, a kapitał zacznie być spłacany później. 10

14 SPŁATA KREDYTU SPŁATA KREDYTU WALUTOWEGO Kwota i raty kredytu Do 28 listopada 2008 roku poza kredytami w walucie krajowej Bank udzielał także kredytów indeksowanych kursem waluty obcej. Bank uruchamia dokładnie taką kwotę, o jaką wnioskujesz w dyspozycji wypłaty i jaka została uwzględniona w umowie kredytu. Niezależnie od wybranej waluty kwota kredytu wskazana w umowie jest zawsze wyrażona w PLN; również w PLN wypłacany jest kredyt. Udzielone przez Bank kredyty nie są kredytami stricte walutowymi, tylko kredytami indeksowanymi do walut obcych. W przypadku kredytu indeksowanego do waluty obcej wypłata i spłata kredytu odbywają się w PLN, a w walucie obcej zostają określone tylko stan zadłużenia oraz wysokość raty. W momencie uruchomienia kredyt jest przeliczany po kursie kupna danej waluty. Saldo zadłużenia jest wyrażone w walucie, co powoduje, że jego równowartość przeliczona na PLN będzie się wahać z powodu zmian kursów. Raty w harmonogramie są podane w walucie, do której indeksowany jest kredyt. Spłata kredytu odbywa się w PLN. Podczas spłaty kredytu raty podane w harmonogramie (w walucie obcej) są przeliczane na kwoty należne Bankowi (w PLN) według obowiązującego kursu sprzedaży walut z ostatniej Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu spłaty. Dokładna wysokość raty jest znana w chwili wykonywania transakcji spłaty, ponieważ do przeliczeń używa się aktualnych kursów. Przed datą spłaty raty możesz poznać jedynie orientacyjną jej wysokość (przeliczając ratę w walucie kredytu na PLN według aktualnego kursu). Orientacyjną wysokość salda zadłużenia oraz raty kredytu możesz także sprawdzić w systemie transakcyjnym na stronie W części harmonogram znajdują się informacje o saldzie zadłużenia oraz o kolejnych ratach. Wybierając opcję przeliczenia tych kwot na PLN, uzyskasz przybliżone raty pozostałe do spłaty i kwotę kredytu. UWAGA! Do przeliczeń kwot widocznych na stronie stosowane są średnie kursy walut Banku Millennium. Średni kurs to średnia arytmetyczna między aktualnym kursem kupna i sprzedaży. Kwoty te mają więc jedynie charakter orientacyjny, pokazują przybliżoną równowartość w PLN. Przy faktycznej spłacie raty stosowane są kursy sprzedaży. Brany jest wówczas pod uwagę kurs sprzedaży waluty obowiązujący w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku w chwili dokonywania transakcji spłaty. Aktualne kursy walutowe Dostęp do aktualnych kursów walutowych możesz uzyskać na stronie w części Indeksy i kursy walut. Są to kursy z aktualnej Tabeli Kursów Walut Obcych Banku. Zaraz po wejściu do systemu można sprawdzić kursy właśnie tych walut, do których są indeksowane kredyty hipoteczne Banku Millennium: franka szwajcarskiego (CHF), dolara amerykańskiego (USD) i euro (EUR). 11

15 Wybierając opcję Wszystkie waluty, można uzyskać dostęp do pełnej listy kursów walut obcych. Przy widocznej tam Tabeli Kursów Walut Obcych Banku znajdziesz informację o dokładnej dacie i godzinie, kiedy została przygotowana tabela. Pamiętaj, że tabela może ulec zmianie w ciągu dnia. Z tego powodu, sprawdzając kurs danej waluty, możesz tego samego dnia uzyskać różne wartości. Aktualną Tabelę Kursów Walut Obcych możesz otrzymać w każdej chwili, odwiedzając najbliższy oddział Millennium. Informacje o kursach walut są także dostępne w systemie automatycznej obsługi rachunku i udzielania informacji (IVR) oraz u konsultantów w TeleMillennium ( ). Wystarczy, że wybierzesz tonowo odpowiedni zakres lub połączysz się z naszym konsultantem (po wybraniu w telefonie cyfry 0). 12

16 SPŁATA KREDYTU TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Typ płatności Termin płatności Wysokość płatności prowizja od udzielenia kredytu jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) zgodnie z umową kredytową ubezpieczenie na życie co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca 0,02% sumy ubezpieczenia miesięcznie ubezpieczenie nieruchomości co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca 0,075 sumy ubezpieczenia miesięcznie ubezpieczenie pomostowe co miesiąc, 8. dnia każdego miesiąca 0,0675% sumy ubezpieczenia ubezpieczenie niskiego wkładu * jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) 3% sumy ubezpieczenia na 3 lata ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu ** jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) 2% sumy ubezpieczenia na 5 lat * Jeśli wymagane (dotyczy kredytów udzielonych przed 14 października 2008 roku) ubezpieczenie niskiego wkładu własnego obowiązuje, gdy kwota kredytu przekracza 90% wartości nieruchomości w przypadku kredytów w PLN, 80% w przypadku kredytów walutowych i 60% w przypadku kredytów udzielanych cudzoziemcom, którzy osiągają dochody za granicą, lub obywatelom Polski, którzy mają miejsce wykonywania pracy i osiągają dochody za granicą. ** Ubezpieczenie dobrowolne Uiszczanie opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych związanych z obsługą kredytu następuje poprzez obciążenie rachunku wskazanego w umowie. Pamiętaj, że w określonych poniżej terminach należy zapewnić na rachunku środki na: spłatę wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi w związku z zawarciem umowy kredytu, zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Bank w związku z realizacją umowy. Prowizja od udzielenia kredytu Prowizja od udzielenia kredytu jest płatna w dniu uruchomienia środków z kredytu. Środki należne Bankowi z tytułu prowizji należy zapewnić na rachunku przed wypłatą kredytu. Ubezpieczenie na życie Pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia na życie jest pobierana w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Kolejne składki Bank pobiera co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca. Ubezpieczenie nieruchomości Pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości jest pobierana w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Kolejne składki Bank pobiera co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca. 13

17 W przypadku ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości pobierana jest tylko jedna składka miesięcznie. Oznacza to, że jeśli kredyt (lub jego pierwsza transza) został uruchomiony 11 stycznia, pierwsze składki ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości (za styczeń) zostaną pobrane 11 stycznia, a kolejne (za luty) 5 lutego. Jeśli kredyt został uruchomiony 1 lutego, pierwsze składki ubezpieczeń zostaną pobrane 1 lutego (za luty), a kolejne 5 marca (za marzec). Zlecenia stałe z tytułu ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości powinny być założone do 5. dnia miesiąca następującego po tym, w którym został wypłacony Twój kredyt. W praktyce zakładanie zlecenia stałego trwa kilka dni. W sytuacji gdy Twój kredyt został uruchomiony pod koniec miesiąca (np. 31 marca), 5. dnia następnego miesiąca (tj. 5 kwietnia) stałe zlecenie może nie być jeszcze założone. Mimo że składka ubezpieczenia zostanie pobrana z chwilą założenia zlecenia, Kredytobiorca nie jest zwolniony z obowiązku zapewnienia na rachunku środków na pokrycie składki 5. dnia miesiąca. Opóźnienie w pobraniu składki przez Bank nie skutkuje przerwaniem ochrony ubezpieczeniowej. Jesteś ubezpieczony od dnia uruchomienia kredytu. PAMIĘTAJ! Powyższe zasady obowiązują w przypadku, gdy wybrałeś opcję ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie SA i ubezpieczenia nieruchomości w PZU SA płacisz wtedy wyjątkowo niskie składki, zyskujesz wygodę i czas. Do oferowanych przez Bank grupowych ubezpieczeń na życie i nieruchomości możesz przystąpić w każdej chwili trwania umowy kredytowej. Jeżeli ubezpieczasz się we własnym zakresie, pamiętaj, by co roku dostarczać do Banku cesję z indywidualnej polisy ubezpieczenia na życie i/ lub ubezpieczenia nieruchomości. Ubezpieczenie pomostowe Składka ubezpieczenia pomostowego (ubezpieczenia kredytu do czasu wpisu hipoteki) jest pobierana, 8. dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po dacie uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy. Ostatnia składka z tytułu ubezpieczenia pomostowego jest pobierana za miesiąc, w którym dostarczysz do Banku odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Millennium. Składka ubezpieczenia pomostowego jest płatna z dołu. Oznacza to w praktyce, że jeśli dostarczysz odpis z księgi wieczystej w styczniu, Twój rachunek powinien zostać po raz ostatni obciążony w lutym (za styczeń). Po ostatniej płatności z tego tytułu stałe zlecenie pobierania ww. opłaty zostanie anulowane. UWAGA! Po dokonaniu wpisu sąd wysyła zawiadomienie o jego dokonaniu. Zawiadomienie z sądu nie zastępuje odpisu. Dokument ten nie potwierdza prawomocności wpisu i nie może być podstawą zwolnienia zabezpieczenia przejściowego. Wpis uprawomocnia się po 7 lub 14 dniach od daty dostarczenia zawiadomienia do zainteresowanych stron. Dopiero wtedy sąd może wydać odpis z księgi wieczystej, który należy dostarczyć do Banku. Odpis z wpisaną na rzecz Banku pierwszą hipoteką jest podstawą do zwolnienia zabezpieczenia przejściowego. Po wpisaniu hipoteki na rzecz Banku (na pierwszym miejscu) i uprawomocnieniu się wpisu powinieneś jak najszybciej odebrać z sądu i dostarczyć do Banku odpis z księgi wieczystej. 14

18 Ubezpieczenie niskiego wkładu Składka ubezpieczenia niskiego wkładu jest pobierana w dniu uruchomienia środków z kredytu. Jest to składka za pierwsze 36 miesięcy trwania umowy kredytowej. Kolejna składka za kolejne 36 miesięcy jest pobierana tylko wtedy, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe poziomowi wskazanemu w Twojej umowie kredytowej, w części dotyczącej zabezpieczeń, lub od niego niższe. UWAGA! Jeżeli w ciągu 3 lat trwania ubezpieczenia saldo zadłużenia spadnie poniżej poziomu wskazanego w Twojej umowie kredytowej, Bank zwraca część opłaty za pełne miesiące pozostałe do końca trwania ubezpieczenia dotyczy to umów podpisanych od 1 marca 2007 roku. Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów jest dobrowolne. Składka jest płatna z góry w dniu uruchomienia środków z kredytu lub doliczana do kwoty kredytu i kredytowana przez Bank (o ile kredyt wraz z doliczoną kwotą składki mieści się w maksymalym dopuszczalnym limicie LTV, tj. wskaźnika kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości). Dzięki jej opłaceniu uzyskujesz ochronę ubezpieczeniową na 5 lat. Jeśli w tym czasie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego, Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat do chwili znalezienia przez Ciebie pracy, nawet na rok, a dodatkowo będzie ponosił opłaty eksploatacyjne nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Twojego kredytu (do 500 PLN miesięcznie). 15

19 Przykładowe terminy płatności związane z obsługą kredytu w Banku Millennium wyglądają następująco: uruchomienie kredytu prowizja za udzielenie kredytu składka ubezpieczenia niskiego wkładu 1 składka ubezpieczenia na życie 1 składka ubezpieczenia nieruchomości 1 składka ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów kolejna składka ubezpieczenia na życie kolejna składka ubezpieczenia nieruchomości 1 składka ubezpieczenia pomostowego rata kapitałowa rata odsetkowa PAMIĘTAJ! Jeżeli masz trudności z wywiązywaniem się z warunków umowy, poinformuj nas o tym. 16

20 SPŁATA KREDYTU SPOSÓB NALICZANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU Wysokość prowizji od udzielenia kredytu zależy od aktualnej oferty Banku. Ubezpieczenie na życie Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE = 0,02% = % KWOTY KREDYTU SUMY UBEZPIECZENIA STAN AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA (aktualizowany co rok) Miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia na życie wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to 100% kwoty kredytu. Każdego roku, w rocznicę zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia na życie między Bankiem a PZU Życie SA, tj. 1 lutego, składka ubezpieczenia jest waloryzowana. Dla każdego Kredytobiorcy Bank wylicza nową wysokość sumy ubezpieczenia, od której naliczana jest składka ubezpieczenia. Dzieje się tak dlatego, że co rok spłacasz część zadłużenia. W przypadku kredytów w PLN składka jest naliczana od coraz niższej sumy (w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych taka zależność może nie występować, ponieważ saldo zadłużenia ulega dodatkowo wahaniom w wyniku różnic kursowych). Oznacza to, że w przypadku kredytu w PLN w wysokości PLN początkowa suma ubezpieczenia wyniesie też PLN, a składka ubezpieczenia na życie 20 PLN miesięcznie. Po 1 lutego składka się zmniejszy, bo zostanie naliczona od aktualnej sumy zadłużenia. Jeśli do tego czasu spłacisz np PLN, stan aktualnego zadłużenia wyniesie PLN. Tyle samo wyniesie suma ubezpieczenia. Składka 0,02% od PLN, czyli 19 PLN, będzie obowiązywać do następnej rocznicy umowy ubezpieczenia grupowego (1 lutego następnego roku). Bank uwzględnia saldo kapitału kredytu na 15 dni przed rocznicą umowy ubezpieczenia grupowego. PAMIĘTAJ! Powyższe zasady obowiązują w przypadku, gdy wybierzesz opcję ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie SA płacisz wtedy wyjątkowo niskie składki, zyskujesz wygodę i czas. Do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia na życie możesz przystąpić w każdej chwili trwania umowy kredytowej. Jeżeli ubezpieczasz się we własnym zakresie, pamiętaj, aby co rok dostarczać do Banku cesję z indywidualnej polisy ubezpieczenia na życie. Jeśli kredyt został udzielony jednocześnie kilku osobom, podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu na życie na sumę proporcjonalną do uzyskiwanych przez nie dochodów. Jeśli dochód jednej z osób, które wspólnie otrzymały kredyt, stanowi co najmniej 70% łącznych dochodów, ubezpieczeniu na życie podlega wyłącznie ta osoba (chyba że w umowie kredytowej zostały określone inne zasady). 17

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 186/2016 z dnia 28.12016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 53/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OGÓLNA O KREDYCIE HIPOTECZNYM

INFORMACJA OGÓLNA O KREDYCIE HIPOTECZNYM INFORMACJA OGÓLNA O KREDYCIE HIPOTECZNYM PRZEJRZYSTE FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI Niniejsza broszura ma za zadanie przekazać Państwu ogólne informacje o kredycie hipotecznym dla konsumentów w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady MuiltiKredytu Biznes.......2

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości finansowanej kredytem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX *

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX * Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX * Wniosek o udzielenie/podwyższenie kwoty * kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI LP RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 1. Pożyczka Ekspresowa TRYB POBIERANIA PROWIZJI/OPŁATY OPŁATA / PROWIZJA 1.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat 1.2 Prowizja za udzielenie pożyczki:

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kredycie hipotecznym i pożyczce hipotecznej w ING Banku Śląskim

Informacje ogólne o kredycie hipotecznym i pożyczce hipotecznej w ING Banku Śląskim ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Informacje ogólne o kredycie hipotecznym i pożyczce hipotecznej w ING Banku Śląskim Nasz materiał pomoże Ci zdobyć ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów zabezpieczonych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo