Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ"

Transkrypt

1 Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

2

3 Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację Twoich planów i spełnienie marzeń. Mamy świadomość, że kredyt hipoteczny to nie tylko długofalowe korzyści, ale - z reguły - także wieloletnie zobowiązanie. Aby zapewnić Ci wygodę oraz jak najwyższy poziom satysfakcji z posiadania naszego produktu, przygotowaliśmy zestaw przydatnych wskazówek i porad. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym poradniku ułatwią obsługę zadłużenia w Banku Millennium i będą pomocne na każdym jej etapie, a spełnianie marzeń okaże się jeszcze łatwiejsze. 1

4 WYPŁATA KREDYTU... 4 SPŁATA KREDYTU... 6 INFORMACJE O TWOIM KREDYCIE I HARMONOGRAM SPŁATY... 6 SPŁATA RAT KREDYTU... 7 Termin spłaty raty... 7 Wysokość raty... 7 Zmiana terminu spłaty raty... 8 Brak środków na rachunku... 8 Wakacje kredytowe... 9 TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie nieruchomości Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów SPOSÓB NALICZANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu Ubezpieczenie na życie

5 Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTU Zmiana typu rat z równych na malejące lub odwrotnie Dołączenie/odłączenie Współkredytobiorcy POSTĘPOWANIE PO SPŁACIE KREDYTU Dokumenty potrzebne do ustanowienia hipoteki Zaświadczenie o kredycie Opinia o kredycie Zaświadczenie o wysokości spłaconych odsetek ZMIANA WARUNKÓW UMOWY KREDYTU Podwyższenie kwoty kredytu Wcześniejsza spłata kredytu Skrócenie lub wydłużenie okresu karencji Skrócenie okresu kredytowania Wydłużenie okresu kredytowania

6 Wypłata kredytu To Ty decydujesz, kiedy mamy wypłacić ustaloną kwotę kredytu. Aby Bank mógł przelać środki przyznane w ramach kredytu na wskazany rachunek, po podpisaniu umowy kredytowej złóż dyspozycję wypłaty. Pamiętaj! Wypłata kredytu/pierwszej transzy powinna nastąpić w okresie ważności umowy kredytowej. Umowa jest ważna 60 dni od daty jej sporządzenia. Data sporządzenia umowy znajduje się na pierwszej stronie, w nagłówku umowy. Wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić nie później niż 24 miesiące od wypłaty pierwszej transzy. Wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić przed upływem okresu karencji. Wypłata kredytu/pierwszej transzy kredytu zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Ciebie w dyspozycji uruchomienia środków, po spełnieniu wszystkich warunków wypłaty określonych w umowie kredytowej. Dyspozycję wypłaty należy złożyć na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków. Oznacza to, że jeżeli chcesz uruchomić środki z kredytu np. w czwartek, dyspozycja powinna być złożona najpóźniej w poniedziałek. Jeżeli wypłata kredytu odbywa się w transzach, Bank może zlecić kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy. Wówczas złożenie dyspozycji wypłaty powinno poprzedzać dzień wypłaty o 10 dni roboczych. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym, remontu, modernizacji czy rozbudowy nieruchomości kontrola inwestycji następuje zawsze przed wypłatą transzy, która spowoduje uruchomienie minimum 50% kwoty kredytu. W przypadku budowy lokalu/domu z deweloperem/spółdzielnią mieszkaniową kontrola inwestycji następuje zawsze przed wypłatą ostatniej transzy. UWAGA! W przypadku budowy z deweloperem terminy kolejnych wpłat na rzecz firmy realizującej inwestycję są określone w umowie przedwstępnej. Pamiętaj o ich przestrzeganiu i złóż dyspozycję wypłaty kolejnej transzy w odpowiednim terminie. W przypadku kredytu na budowę, remont czy modernizację nieruchomości uruchamianie kolejnych transz niewymagających kontroli inwestycji odbywa się jedynie na podstawie weryfikacji przedsięwzięcia, w oparciu o dziennik budowy i zdjęcia nieruchomości. Dyspozycję wystarczy złożyć wówczas na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków, poprzez najbliższą placówkę Banku. Wypełniając dyspozycję, określasz m.in. dokładny termin uruchomienia środków. Warunkiem uruchomienia środków może być np.: dostarczenie do Banku dokumentów (np. potwierdzenia wniesienia pełnego wkładu własnego, potwierdzenia złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki, aktu notarialnego nabycia kredytowanej nieruchomości) przystąpienie do ubezpieczenia (lub przedstawienie w Banku indywidualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z umową cesji praw z polisy) kontrola inwestycji. 4

7 Kompletny katalog warunków wypłaty kredytu, które obowiązują w Twoim przypadku, znajdziesz w 3 umowy kredytowej. PAMIĘTAJ! Dokumenty stanowiące warunek uruchomienia środków należy złożyć wraz z dyspozycją wypłaty. Opisane terminy wypłaty zaczynają bieg w dniu złożenia ostatniego dokumentu. Jeżeli nie spełnisz warunków wypłaty, wypłata kredytu/transzy może być opóźniona. 5

8 INFORMACJE O TWOIM KREDYCIE I HARMONOGRAM SPŁATY Źródłem informacji o wszystkich produktach Banku Millennium, z jakich korzystasz, jest wyciąg, który otrzymujesz co miesiąc. Znajdziesz w nim informacje na temat stopy procentowej i wysokości raty kapitałowo odsetkowej (aktualnych w dniu sporządzenia wyciągu) oraz o operacjach na rachunku kredytowym. Informacje o bieżącym saldzie zadłużenia w walucie kredytu oraz dacie i kwocie następnej raty możesz także uzyskać w systemie automatycznej obsługi rachunku i udzielania informacji (IVR). Wystarczy, że zadzwonisz do TeleMillennium i wybierzesz tonowo odpowiedni zakres. Konsultant TeleMillennium udostępni Ci następujące informacje: bieżące saldo zadłużenia zarówno w PLN, jak i w oryginalnej walucie kredytu, z podziałem na saldo kapitału oraz saldo odsetek oprocentowanie i wysokość marży (dane bieżące oraz historyczne) data złożenia wniosku kredytowego data zawarcia umowy kredytowej oraz numer oddziału, w którym została podpisana data uruchomienia i wymagalności kredytu historia spłat i wysokość rat data i kwota następnej raty (z podziałem na część kapitałową i odsetkową) harmonogram spłaty (dla bieżącego oprocentowania) zaległości w spłatach rodzaje ubezpieczeń do kredytu oraz kwoty płaconych składek ustanowione zabezpieczenia kredytu informacje o poręczycielach informacje o aneksach do umowy możliwość złożenia reklamacji. Informacje i usługi dostępne w systemie bankowości internetowej Millenet to: saldo bieżące i początkowe kapitału (zarówno w PLN, jak i w walucie oryginalnej kredytu) oprocentowanie kredytu wysokość pobranej raty (z podziałem na część kapitałową i odsetkową) w PLN oraz w walucie kredytu data spłaty kolejnej raty oraz termin wygaśnięcia kredytu drukowanie potwierdzenia dotyczącego spłaty raty oraz składek ubezpieczeń usługa millesms - powiadomienia o zbliżającej się płatności kredytu i dokonywanych na koncie operacjach skrócenie okresu karencji zmiana daty spłaty raty wakacje kredytowe wcześniejsza częściowa spłata kredytu. Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet możesz także wygenerować samodzielnie aktualny harmonogram. Aktualny harmonogram możesz też uzyskać w dowolnej chwili, odwiedzając najbliższy oddział Millennium. Harmonogram uzyskany w placówce Banku zawiera dodatkowo informacje o statusie rat, tj. o zaległej kwocie kapitału, odsetek i innych opłat oraz o odsetkach karnych. Pamiętaj, że harmonogram jest aktualny tylko do momentu kolejnej zmiany oprocentowania. Dla kredytów udzielanych przez Bank od 1 stycznia 2005 roku oprocentowanie aktualizowane jest w cyklu trzymiesięcznym. Harmonogram spłat jest więc aktualny do końca 3-miesięcznego okresu, w którym został wygenerowany. 6

9 Spłata rat kredytu Termin spłaty raty Spłaty rat kapitałowo odsetkowych następują w tym samym dniu miesiąca, w jakim miała miejsce wypłata kredytu lub jego pierwszej transzy, począwszy od następnego miesiąca po wypłacie kredytu lub pierwszej transzy, o ile nie został wskazany inny dzień płatności raty. W przypadku, gdy korzystasz z karencji w spłacie kapitału kredytu, co miesiąc, w dniu płatności raty, spłacasz jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału. Spłatę rat zawierających część odsetkową i kapitałową rozpoczynasz po upływie karencji. W przypadku wakacji kredytowych nie spłacasz przez miesiąc raty kredytu. W następnym miesiącu wznawiasz spłatę kredytu w tym samym dniu miesiąca, w oparciu o nowy harmonogram. Wysokość raty Raty są pobierane z Twojego rachunku w kwocie, na którą składa się rata kapitałowa i rata odsetkowa (chyba że korzystasz z karencji i spłacasz tylko odsetki). Wysokość najbliższej raty możesz sprawdzić w aktualnym harmonogramie. Należy jednak pamiętać, że podane raty zostały ustalone według stóp procentowych obowiązujących w dniu sporządzenia harmonogramu. Oznacza to, że po najbliższej zmianie stóp procentowych należne kwoty spłat będą różne od rat w harmonogramie. Oprocentowanie kredytów hipotecznych Millennium jest zmienne. Na oprocentowanie składa się: marża Banku stopa referencyjna (stopa procentowa obowiązująca na rynku międzybankowym, aktualizowana w terminach określonych w umowie kredytowej). Wysokość marży zależy od celu kredytowania, kwoty kredytu i wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. Marża Banku jest stała przez cały okres kredytowania, o ile nie korzysta się z promocji (np. promocja polegająca na korzystaniu z rachunku osobistego w Banku na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto i dokonywaniu transakcji kartą debetową na kwotę 500 zł miesięcznie). Obowiązuje 3-miesięczna stopa referencyjna: WIBOR (3M) RATA KREDYTU = CZĘŚĆ KAPITAŁOWA + ODSETKI STOPA REFERENCYJNA + MARŻA BANKU 12 STAN AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA 7

10 Zmiana stóp referencyjnych, branych pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania, następuje co 3 m-ce. Przyjmują one wartości z ostatniego dnia poprzedniego 3-miesięcznego okresu. Oznacza to, że nawet jeśli spłacasz kredyt w ratach równych, wysokość Twojej raty będzie się zmieniać w całym okresie kredytowania z zastrzeżeniem, że oprocentowanie minimalne jest nie niższe niż 3%. PAMIĘTAJ! Wysokość raty zależy nie tylko od kwoty kredytu, ale również od okresu kredytowania. Możesz zmniejszyć wysokość rat, wydłużając okres kredytowania. Dłuższy okres kredytowania wiąże się z niższymi miesięcznymi kosztami obsługi zadłużenia. Kredyt nie musi oznaczać wieloletnich wyrzeczeń i rezygnacji z przyjemności. Pamiętaj jednak, że wydłużenie okresu kredytowania powoduje jednocześnie wzrost łącznej sumy odsetek. W przypadku, gdy korzystasz z karencji w spłacie kapitału, co miesiąc spłacasz jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału kredytu. Po upływie karencji rozpoczynasz spłatę rat zawierających część odsetkową i kapitałową. W przypadku, gdy korzystasz z wakacji kredytowych, nie spłacasz przez miesiąc raty kapitałowo odsetkowej. Po upływie wakacji kredytowych wysokość kolejnych rat spłaty za cały okres kredytowania zwiększy się. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu. Zmiana terminu spłaty raty Jeżeli nie chcesz, aby spłata raty Twojego kredytu odbywała się co miesiąc w tym samym dniu, w którym wypłaciłeś kredyt, możesz złożyć wniosek o zmianę terminu spłaty raty w dowolnej placówce detalicznej Banku Millennium. Zmiana daty spłaty może być również dokonana poprzez zgłoszenie w Millenet. Brak środków na rachunku Kredyt jest spłacany w terminie określonym w umowie kredytu przez obciążanie wskazanego rachunku. W wyniku obciążania rachunku nie może powstać saldo debetowe, którego wysokość przekracza dopuszczalne zadłużenie na rachunku. Jeśli w umówionym terminie nie zapewnisz na rachunku środków wystarczających na spłatę raty kapitałowo-odsetkowej, niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. Od wymagalnego kapitału Bank nalicza odsetki według stopy określonej w aktualnym cenniku dla zadłużenia przeterminowanego. Oprocentowanie karne jest aktualizowane na bieżąco i stanowi czterokrotność aktualnej stopy lombardowej NBP. Rachunek zostanie obciążony płatnościami należnymi z tytułu obsługi zadłużenia bezpośrednio po tym, jak zostanie zasilony środkami. Bank pobiera należności w następującej kolejności: odsetki przeterminowane odsetki zwykłe (wynikające z umowy) rata kapitałowa inne koszty. PAMIĘTAJ! Jeżeli masz trudności z wywiązywaniem się z warunków umowy, poinformuj nas o tym. 8

11 Wakacje kredytowe Raz w każdym roku trwania umowy kredytowej możesz skorzystać z wakacji kredytowych, tzn. nie zapłacić jednej raty kredytu w terminie. Możesz to zrobić poprzez zgłoszenie w Millenet lub składając wniosek o wakacje kredytowe w dowolnej placówce detalicznej Banku Millennium. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu; zwiększeniu ulegnie wysokość kolejnych rat spłaty za cały okres kredytowania. Sposób rozliczenia niespłaconej raty zależy od tego, czy spłacasz kredyt w ratach równych, czy w malejących. W przypadku rat równych po zakończeniu wakacji kredytowych spłacasz ratę w oparciu o nowy harmonogram. Spłata kapitału i odsetek niespłaconej raty zostanie rozłożona na pozostały okres kredytowania. Bank pobiera w pierwszej kolejności odsetki, dlatego pierwsze raty stałe po wakacjach kredytowych mogą cechować się przewagą części odsetkowej nad kapitałową. Taka zależność występuje do czasu rozliczenia odsetek z okresu wakacji kredytowych. W przypadku rat malejących po zakończeniu wakacji kredytowych kapitał niespłaconej raty zostanie dodany do całkowitego kapitału i rozłożony proporcjonalnie na kolejne miesiące pozostałe do końca okresu kredytowania. Odsetki niespłacone w miesiącu wakacji są natomiast dodawane do raty należnej Bankowi w miesiącu następującym po wakacjach kredytowych. To dlatego w systemie rat malejących pierwsza rata po wakacjach kredytowych jest wyższa. UWAGA! Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych z zastosowaniem ich do najbliższej raty spłaty jest złożenie wniosku co najmniej: - 14 dni przed terminem spłaty kolejnej raty - w przypadku realizacji wniosku złożonego w formie papierowej w oddziale - 3 dni przed spłatą kolejnej raty w przypadku wniosku realizowanego z wykorzystaniem Millenet. Prawo do wakacji kredytowych nabywasz po 12 miesiącach trwania umowy kredytu. PAMIĘTAJ! Bank nie udzieli wakacji kredytowych, jeśli: kredyt nie został wypłacony w całości (nie została wypłacona ostatnia transza) występuje karencja w spłacie kredytu występowały zaległości w spłacie kredytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 9

12 TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Typ płatności Termin płatności Wysokość płatności prowizja od udzielenia kredytu jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) zgodnie z umową kredytową ubezpieczenie na życie co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca 0,02 % sumy ubezpieczenia miesięcznie ubezpieczenie nieruchomości co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca 0,0075 % sumy ubezpieczenia miesięcznie opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia co miesiąc, 8. dnia każdego miesiąca 0,083 % sumy ubezpieczenia pomostowego* prowizja za podwyższone ryzyko* co miesiąc, 8 dnia każdego miesiąca 1% kwoty kredytu na rok ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu** jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) 2% sumy ubezpieczenia na 2 lata * Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia pomostowego/prowizja za podwyższone ryzyko występują zamiennie. ** Ubezpieczenie dobrowolne Płatność opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych związanych z obsługą kredytu następuje poprzez obciążenie rachunku wskazanego w umowie. Pamiętaj, że w określonych poniżej terminach należy zapewnić na rachunku środki na: spłatę wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi w związku z zawarciem umowy kredytu zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Bank w związku z realizacją umowy. Prowizja od udzielenia kredytu Prowizja od udzielenia kredytu jest płatna w dniu uruchomienia środków z kredytu. Środki należne Bankowi z tytułu prowizji należy zapewnić na rachunku przed wypłatą kredytu. Prowizja może być kredytowana. Ubezpieczenie na życie Pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia na życie jest pobierana w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Kolejne składki Bank pobiera co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca. Środki należne Bankowi z tytułu ubezpieczenia na życie należy zapewnić na rachunku przed wypłatą kredytu. Ubezpieczenie nieruchomości Pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości jest pobierana w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Kolejne składki Bank pobiera co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca. Środki należne Bankowi z tytułu ubezpieczenia nieruchomości należy zapewnić na rachunku przed wypłatą kredytu. W przypadku ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości pobierana 10

13 jest tylko jedna składka miesięcznie. Oznacza to, że jeśli kredyt (lub jego pierwsza transza) został uruchomiony 11 stycznia, pierwsze składki ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości (za styczeń) zostaną pobrane 11 stycznia, a kolejne (za luty) 5 lutego. Jeśli kredyt został uruchomiony 1 lutego, pierwsze składki ubezpieczeń zostaną pobrane 1 lutego (za luty), a kolejne 5 marca (za marzec). Kolejne składki będą pobierane z Twojego konta poprzez stałe zlecenie. Założenie stałego zlecenia jest po stronie Banku. PAMIĘTAJ! Powyższe zasady obowiązują w przypadku, gdy wybrałeś opcję ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie S.A. i ubezpieczenia nieruchomości w PZU S.A. płacisz wtedy wyjątkowo niskie składki, zyskujesz wygodę i czas. Jeżeli ubezpieczasz się we własnym zakresie, pamiętaj, by zawsze dostarczać do Banku aktualne indywidualne ubezpieczenie na życie i/lub nieruchomości wraz z cesją na Bank Millennium S.A. Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki (ubezpieczenia kredytu do czasu wpisu hipoteki) jest pobierana co miesiąc, 8-ego dnia każdego miesiąca, począwszy od opłaty za miesiąc następny po miesiącu, w którym uruchomiony został kredyt lub pierwsza transza. Ostatnia opłata z tytułu ubezpieczenia pomostowego jest pobierana za miesiąc, w którym dostarczysz do Banku odpis z KW lub nr KW z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku Millennium, zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Bank dokona zwrotu opłaty od dnia wpisu hipoteki mającej najwyższe pierwszeństwo na rzecz Banku Millennium. Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki jest płatna z dołu. Oznacza to w praktyce, że jeśli dostarczysz do Banku odpis z KW lub informację o nr KW z prawomocnym wpisem hipoteki (zgodnie z warunkiem do umowy kredytowej) w styczniu, Twój rachunek powinien zostać po raz ostatni obciążony w lutym (za styczeń). Po ostatniej płatności z tego tytułu stałe zlecenie pobierania ww. opłaty zostanie anulowane. Możliwe jest zgłoszenie o tym, że wpis został dokonany. Wtedy Bank samodzielnie zweryfikuje wpis w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Zgłoszenia o dokonaniu prawomocnego wpisu zgodnie z warunkiem do umowy kredytowej, możesz dokonać za pośrednictwem: - Infolinii, dzwoniąc na numer: TeleMillennium , z tel. kom ( prosimy o przygotowanie Millekodu i Hasła) - Najbliższej placówki Banku. Stałe zlecenie z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki zostanie anulowane jeśli możliwa będzie jednoznaczna weryfikacja dokonania wpisu, spełniającego kryteria opisane w treści warunku do umowy kredytowej. Prowizja za podwyższone ryzyko - dla wszystkich celów kredytowania, w których na moment analizy kredytowej wyodrębniona jest KW dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (tj. KW dla danego lokalu, domu, działki nie dotyczy KW deweloperskiej) ubezpieczenie pomostowe będzie 11

14 zastępowane prowizją za podwyższone ryzyko. Koszt prowizji za podwyższone ryzyko to 1% kwoty udzielonego kredytu w stosunku rocznym, pobierany w postaci opłaty miesięcznej 8 dnia każdego miesiąca do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów WARIANT 1 DOSTĘPNY WRAZ Z WNIOSKIEM KREDYTOWYM W przypadku ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodu zakupionego na etapie wnioskowania o produkt hipoteczny, składka jest płatna z góry w dniu uruchomienia środków z kredytu lub doliczana do kwoty kredytu i kredytowana przez Bank (opcja dostępna dla kredytów w wysokości do 99% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dzięki jej opłaceniu uzyskujesz ochronę ubezpieczeniową na 2 lata. Jeśli w tym czasie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego z prawem do zasiłku, Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat do chwili znalezienia przez Ciebie pracy, nawet na rok, a dodatkowo będzie ponosił opłaty eksploatacyjne nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Twojego kredytu (do 500 PLN miesięcznie wg. rachunków). WARIANT 2 DOSTĘPNY PO ZAWARCIU UMOWY KREDYTU Jeśli nie zdecydowałeś się na ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu wnioskując o produkt hipoteczny możesz przystąpić do ubezpieczenia w każdym momencie trwania umowy kredytu, ponieważ Bank z myślą o posiadaczach produktów hipotecznych przygotował ofertę 12

15 ubezpieczenia w dwóch wariantach: podstawowym - na wypadek utraty stałego źródła dochodu, rozszerzonym - na wypadek utraty stałego źródła dochodu i czasowej niezdolności do pracy. W obu przypadkach składka jest płatna w cyklach miesięcznych, a jej wysokość jest uzależniona od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej posiadanego kredytu. Zgłoszenia zainteresowania ofertą możesz dokonać za pośrednictwem placówki Banku, która przedstawi kryteria przystąpienia do ubezpieczenia oraz wręczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 3 lata. Jeśli w tym czasie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego z prawem do zasiłku, Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat do chwili znalezienia przez Ciebie pracy, na okres do 6 miesięcy. A jeżeli w tym okresie na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku staniesz się czasowo niezdolny do pracy i niedyspozycja potwierdzona orzeczeniem lekarskim potrwa przez okres dłuższy niż 30 dni, wówczas nabywasz prawo do kolejnych 6 miesięcy świadczeń, do czasu powrotu do pracy. W przypadku ponownego wystąpienia obu lub jednego z powyższych zdarzeń, w 3-letnim okresie ochrony, nabędziesz prawo do kolejnych 6 świadczeń z każdego tytułu. 13

16 Terminy płatności związane z obsługą kredytu w Banku Millennium wyglądają następująco: uruchomienie kredytu prowizja za udzielenie kredytu I składka ubezpieczenia na życie I składka ubezpieczenia nieruchomości opłata za ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów kolejna składka ubezpieczenia na życie kolejna składka ubezpieczenia nieruchomości rata kredytu hipotecznego I składka ubezpieczenia pomostowego 14

17 SPOSÓB NALICZANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU = % KWOTY KREDYTU Wysokość prowizji od udzielenia kredytu zależy od aktualnej oferty Banku. Oznacza to, że przy kredycie złotowym w wysokości PLN początkowa suma ubezpieczenia wyniesie też PLN, a składka ubezpieczenia na życie 20 PLN miesięcznie. Po 1 lutego składka zmniejszy się, bo zostanie naliczona od aktualnej sumy zadłużenia. Jeśli do tego czasu spłacisz np PLN, stan aktualnego zadłużenia wyniesie PLN. Tyle samo wyniesie suma ubezpieczenia. Składka 0,02 % od PLN, czyli 19 PLN będzie obowiązywać do następnej rocznicy polisy (1 lutego następnego roku). Ubezpieczenie na życie Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE = 0,02% SUMY UBEZPIECZENIA STAN AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA (aktualizowany co rok) Bank uwzględnia saldo kapitału kredytu na 15 dni przed rocznicą polisy. PAMIĘTAJ! Powyższe zasady obowiązują w przypadku, gdy wybierzesz opcję ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie S.A. płacisz wtedy wyjątkowo niskie składki, zyskujesz wygodę i czas. Jeżeli ubezpieczasz się we własnym zakresie, pamiętaj, by zawsze dostarczać do Banku aktualne indywidualne ubezpieczenie na życie i/lub nieruchomości wraz z cesją na Bank Millennium S.A. Miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia na życie wynosi 0,02 % sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to 100% kwoty kredytu. Każdego roku, w rocznicę polisy, tj. 1 lutego, składka ubezpieczenia jest waloryzowana: Bank wylicza dla każdego Kredytobiorcy nową wysokość sumy ubezpieczenia, od której naliczana jest składka ubezpieczenia. Dzieje się tak dlatego, że co rok spłacasz część zadłużenia. W przypadku kredytów w PLN składka jest naliczana od coraz niższej sumy (w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych taka zależność może nie występować, ponieważ saldo zadłużenia ulega dodatkowo wahaniom w wyniku różnic kursowych). Jeśli kredyt został udzielony jednocześnie kilku osobom, podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu na życie na sumę proporcjonalną do uzyskiwanych przez nie dochodów. Jeśli dochód jednej z osób, które wspólnie otrzymały kredyt, stanowi co najmniej 70 % łącznych dochodów, ubezpieczeniu na życie podlega wyłącznie ta osoba (chyba, że w umowie kredytowej zostały określone inne zasady). 15

18 Ubezpieczenie nieruchomości Obowiązująca miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wynosi 0,075 sumy ubezpieczenia i nie zależy od konstrukcji czy stadium budowy. Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI = 0,075 SUMY UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ODTWORZENIOWA stosowana w przypadku domów w trakcie użytkowania; odpowiada wysokości kosztów odbudowy określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i materiałów RYNKOWA stosowana w przypadku lokali; jest to najbardziej prawdopodobna cena sprzedaży nieruchomości na dzień udzielenia kredytu KOSZTORYSOWA stosowana w przypadku budowy domu; do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie 16

19 Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO = 0,083% SUMY UBEZPIECZENIA dla kredytów w PLN KWOTA KREDYTU Z UMOWY W PLN Miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia pomostowego wynosi 0,083% sumy ubezpieczenia. Opłaty z jego tytułu ponosisz tylko do czasu, gdy dostarczysz do Banku odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku Millennium. Istnieje możliwość zastąpienia ubezpieczenia pomostowego prowizją za podwyższone ryzyko w takiej samej wysokości, pobieraną od następnego miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu do czasu dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki. 17

20 Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu OPCJA 1 DOSTĘPNA WRAZ Z WNIOSKIEM KREDYTOWYM Jednorazowa SKŁADKA UBEZPIECZENIA OD UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU na 2 lata = 2% SUMY UBEZPIECZENIA KWOTA KREDYTU Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów jest dobrowolne. Opłacając składkę tego ubezpieczenia, uzyskujesz ochronę ubezpieczeniową na 2 lata. Jeśli w tym okresie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego, Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat kredytu do czasu znalezienia przez Ciebie pracy, nawet na rok. Dodatkowo będzie ponosić opłaty eksploatacyjne nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Twojego kredytu (do 500 PLN miesięcznie). Składka ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów jest jednorazowa; wynosi 2% kwoty kredytu za pierwsze 2 lata trwania ochrony ubezpieczeniowej. Składka może być doliczona do kwoty kredytu i kredytowana przez Bank (opcja dostępna dla kredytów w wysokości do 99% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z wyłączeniem preferencyjnego Kredytu Hipotecznego Rodzina na swoim ). Ubezpieczenie jest przedłużane automatycznie na kolejne roczne okresy, pod warunkiem zapewnienia środków tytułem płatności składki na rachunku powiązanym z kredytem. W przypadku, gdy o kredyt wnioskuje więcej niż jedna osoba, ubezpieczeniem zostają objęci wszyscy Kredytobiorcy spełniający kryteria przystąpienia, płacąc jedną składkę uzależnioną od kwoty kredytu i korzystając ze świadczenia proporcjonalnie do osiąganych przez nich dochodów. OPCJA 2 DOSTĘPNA PO ZAWARCIU UMOWY KREDYTU Wariant podstawowy ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu MIESIĘCZNA SKŁADKA UBEZPIECZENIA OD UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU = 7% MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI RATY KAPITAŁOWO ODSETKOWEJ Wariant rozszerzony ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu i czasowej niezdolności do pracy MIESIĘCZNA SKŁADKA UBEZPIECZENIA OD UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU i CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY = 9% MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI RATY KAPITAŁOWO ODSETKOWEJ W obu przypadkach składka jest płatna w systemie miesięcznym, a jej wysokość jest uzależniona od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej posiadanego kredytu. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 3 lata. Jeśli w tym czasie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego z prawem do 18

21 zasiłku, Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat do chwili znalezienia przez Ciebie pracy, na okres do 6 miesięcy. A jeżeli w tym okresie na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku staniesz się czasowo niezdolny do pracy i niedyspozycja potwierdzona orzeczeniem lekarskim potrwa przez okres dłuższy niż 30 dni, wówczas nabywasz prawo do kolejnych 6 miesięcy świadczeń, do czasu powrotu do pracy. W przypadku ponownego wystąpienia obu lub jednego z powyższych zdarzeń, w 3-letnim okresie ochrony, nabędziesz prawo do kolejnych 6 świadczeń z każdego tytułu. Jeśli stroną Umowy Kredytu jest dwóch lub więcej Kredytobiorców, ochroną ubezpieczeniową jest obejmowany każdy ze Współkredytobiorców, który spełnia warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową. Płacąc jedną składkę uzależnioną od wysokości miesięcznej raty, będą mogli skorzystać ze świadczenia proporcjonalnie do osiąganych przez nich dochodów w chwili wystąpienia szkody. UWAGA! Składki z tytułu zabezpieczeń zostaną pobrane nawet wówczas, gdy nie zapewnisz środków na rachunku. Jako jedyne opłaty związane z obsługą kredytu mogą powodować powstanie debetu na rachunku. PAMIĘTAJ! Jeżeli masz trudności z wywiązywaniem się z warunków umowy, poinformuj nas o tym. 19

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

KHP_0209. www.bankmillennium.pl

KHP_0209. www.bankmillennium.pl KHP_0209 www.bankmillennium.pl 0 801 331 331 Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu.

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. (obowiązuje od 18-12-2013r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. (obowiązuje od 18-12-2013r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (obowiązuje od 18-12-2013r.) Spis treści: I. Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych... 3 II. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. (obowiązuje od 29.06.2015 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. (obowiązuje od 29.06.2015 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (obowiązuje od 29.06.2015 r.) Spis treści: I. Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych... 3 II. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX *

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX * Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny/biznes/ Pożyczka hipoteczna/kredyt konsolidacyjny/ Kredyt hipoteczny MIX * Wniosek o udzielenie/podwyższenie kwoty * kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI LP RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 1. Pożyczka Ekspresowa TRYB POBIERANIA PROWIZJI/OPŁATY OPŁATA / PROWIZJA 1.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat 1.2 Prowizja za udzielenie pożyczki:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych DZIAŁ III. KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ 1. KREDYTY I POŻYCZKI - BIEŻĄCA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DLA PAŁAC KSIĄŻĘCY SP. Z O.O. W ŻAGANIU W WYSOKOŚCI 5 000 000,00 PLN." PYTANIA Z DNIA 07.02.2011r. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA I O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych mbanku Hipotecznego dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (obowiązuje od 01.09.2016 r.) Spis treści: I. Kredyt hipoteczny dla osób fizycznych... 3 II. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 Kredyty Kredyty dla osób fizycznych Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich zaprasza do korzystania z bogatej oferty kredytów dla osób fizycznych. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r

OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH. 01.02.2011r OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH 01.02.2011r Wyciąg z Tabeli oprocentowania środków pieniężnych klientów detalicznych BGŻ S.A. Kredyty hipoteczne i budowlane, w tym także z dopłatami do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA MULTIKREDYTU BIZNES DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady MuiltiKredytu Biznes.......2

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 01.01.2016r

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 01.01.2016r TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 002016r Załącznik do Uchwały nr 199/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30.12015r

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1010. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1010. rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1010 rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo