Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)"

Transkrypt

1 Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy oprocentowania. Skorzystanie z tej usługi i umowne określenie Maksymalnego Limitu pozwala uzyskać bezpieczeństwo i stabilność obciążeń finansowych związanych z kredytem hipotecznym w kolejnych latach - w okresie od 1 do 5 lat. Dzięki usłudze Kredyt nie droższy niż masz pewność, że w sytuacji rynkowej podwyżki stóp procentowych stawka, która jest podstawą ustalania oprocentowania Twojego kredytu hipotecznego, nie przekroczy ustalonego z Bankiem Maksymalnego Limitu w uzgodnionym okresie. CO TO JEST KREDYT NIE DROŻSZY NIŻ? Kredyt nie droższy niż jest to usługa, która pozwala na zaoferowanie naszym Klientom korzystającym z kredytu hipotecznego w PLN o zmiennym oprocentowaniu, opartym na stawce referencyjnej maksymalnej wartości tej stawki na okres od 1 do 5 lat. Stawka ta powiększona o marżę Banku stanowi stopę oprocentowania kredytu hipotecznego. Oznacza to, że nawet w przypadku nagłego wzrostu stawki WIBOR w kolejnych latach (w okresie wskazanym w aneksie do umowy kredytu), stopa oprocentowania Twojego kredytu w żadnym momencie nie będzie wyższa niż Maksymalny Limit + marża Banku. Co równie ważne usługa ta nie ma żadnego wpływu na tryb obniżania oprocentowania kredytu w przypadku spadku wartości stawki - obniżanie oprocentowania będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, ustalonych w umowie kredytowej. 5,0 4,99 4,1 4,27 4,0 3,94 3,0 2,7 2,0 sty 10 sty 11 sty 12 sty 13 sty 14 Źródło: Reuters 2,06 WIBOR jest to wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wysokość stawki WIBOR jest pośrednio powiązana ze stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego, ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe NBP, można oczekiwać, iż spadnie również wysokość stawki WIBOR, a więc oprocentowanie kredytu. Z kolei następstwem podwyższenia stóp procentowych NBP jest z reguły wzrost stawki WIBOR, a więc wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych w PLN. JAKIE SĄ KORZYŚCI ZE SKORZYSTANIA Z USŁUGI KREDYT NIE DROŻSZY NIŻ? Obserwowany w latach gwałtowny spadek stóp procentowych w Polsce wynika z decyzji Rady Polityki Pieniężnej, na które miały wpływ mi.in. dane makroekonomiczne wskazujące na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz niski wskaźnik inflacji. W sytuacji odwrotnego trendu, wraz ze stopniową poprawą sytuacji gospodarczej w kraju można spodziewać się, że stopy procentowe NBP będą rosły, a wraz z nimi stawka WIBOR, czyli oprocentowanie kredytów. Oferta Kredytu nie droższego niż pozwala zabezpieczyć się przed ryzykiem wzrostu oprocentowania kredytu. Dzięki temu w okresie stosowania usługi oprocentowanie i rata Twojego kredytu nie wzrośnie powyżej ustalonego poziomu, nawet w przypadku znacznego wzrostu WIBORu. Skorzystanie z usługi ma następujący wpływ na ratę kredytu: 1/5

2 w przypadku ustalenia Maksymalnego Limitu powyżej bieżącej stawki Zmiana stawki w okresie Usługi Spadek Wzrost Utrzymywanie się na dotychczasowym poziomie Wpływ zmiany na ratę kredytu Rata ulega zmniejszeniu, zgodnie ze standardowym funkcjonowaniem oprocentowania Rata ulega zwiększeniu w ograniczonym stopniu, tzn. nie wzrośnie powyżej wysokości stanowiącej sumę Maksymalnego Limitu oraz marży Banku Rata kredytu pozostaje bez zmian w przypadku ustalenia Maksymalnego Limitu poniżej bieżącej stawki Zmiana stawki w okresie Usługi Spadek poniżej Maksymalnego Limitu Pozostałe sytuacje (wzrost, utrzymywanie się stawki WIBOR na dotychczasowym poziomie) Wpływ zmiany na ratę kredytu Rata ulegnie zmniejszeniu zgodnie ze standardowym funkcjonowaniem oprocentowania Rata kredytu pozostaje bez zmian JAKA JEST WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTU NIE DROŻSZEGO NIŻ? Udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż skutkuje tym, że dla ustalenia stopy oprocentowania kredytu w danym okresie rozliczeniowym znajduje zastosowanie niższa z dwóch stawek: właściwa zgodnie z Umową stawka powiększona o marżę Banku określoną w Umowie albo (ustalony w Aneksie do Umowy) Maksymalny Limit powiększony o marżę Banku określoną w Umowie. Oferta Maksymalnego Limitu co do zasady będzie aktualizowana tygodniowo, tzn. wartości Maksymalnych Limitów w okresie od 1 do 5 lat ustalane będą przez Bank jako obowiązujące w danym tygodniu kalendarzowym (od poniedziałku do piątku, uwzględniając dni robocze). Informacja o wartościach Maksymalnych Limitów będzie dostępna w oddziałach i na stronie internetowej Banku. W przypadku zmiany wartości Maksymalnych Limitów w danym tygodniu kalendarzowym Bank, ustalając z Tobą termin podpisania aneksu do Umowy, przekaże Ci informację o aktualnej jego wartości. Taka procedura zostanie zastosowana również w przypadku, gdy Bank zaakceptuje wniosek złożony w poprzednim tygodniu kalendarzowym. Warunkiem zawarcia aneksu będzie każdorazowa akceptacja przez Ciebie jego warunków, w tym oferowanej zgodnie z jego postanowieniami stawki Maksymalnego Limitu dla. Przykład: Wysokość oprocentowania Kredytu nie droższego niż w tygodniu 16/02/ /02/2015 wynosi: 2,5% (Maksymalny Limit ) + marża Banku określona w umowie kredytowej W kolejnym tygodniu zmienia się wysokość oprocentowania Kredytu nie droższego niż i do końca tygodnia 23/02/ /02/2015 wynosi: 2,7% (Maksymalny Limit ) + marża Banku określona w umowie kredytowej Jeżeli wniosek o zmianę warunków umowy i udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż zostanie złożony oraz podpisany zostanie aneks do umowy kredytowej w tygodniu 16/02/ /02/2015, to zyskujesz pewność, że w okresie wskazanym w aneksie do umowy kredytu (od 1 do 5 lat) oprocentowanie Twojego kredytu nie wyniesie więcej niż: 2,5% (Maksymalny Limit WBIOR 3M) + marża Banku określona w umowie kredytowej. Jeżeli dyspozycja zostanie złożona w tygodniu 16/02/ /02/2015, ale aneks zostanie podpisany w kolejnym tygodniu (23/02/ /02/2015), to oprocentowanie w okresie wskazanym w aneksie do umowy kredytu (od 1 do 5 lat) wyniesie nie więcej niż: 2,7% (Maksymalny Limit ) + marża Banku określona w umowie kredytowej. 2/5

3 NA JAKI OKRES MOGĘ SKORZYSTAĆ Z USŁUGI KREDYT NIE DROŻSZY NIŻ? Okres obowiązywania usługi to od 1 do 5 lat. Decyzja o wyborze okresu usługi jest podejmowana przez Ciebie, po zapoznaniu się z wartościami Maksymalnych Limitów na dany okres i wysokością prowizji za usługę. Data obowiązywania usługi jest precyzyjnie określona w aneksie do Umowy, w którym opisane zostaną warunki i zasady udostępnienia usługi Kredyt nie droższy niż. CO SIĘ STANIE PO OKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUGI? Po okresie korzystania z Usługi raty kredytu ponownie będą ustalane w oparciu o bieżącą stawkę powiększoną o marżę Banku, a więc o oprocentowanie zmienne zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej. W zależności od warunków rynkowych oraz Twoich indywidualnych preferencji będziesz mógł podjąć decyzję o ponownym skorzystaniu z usługi Kredyt nie droższy niż w dalszym okresie spłaty kredytu, o ile nadal będzie elementem dostępnej dla Ciebie oferty Banku. Skorzystanie z usługi na kolejny okres będzie wiązało się z ponownym poniesieniem kosztów udostępnienia usługi. W JAKI SPOSÓB MOGĘ SKORZYSTAĆ Z USŁUGI? W celu skorzystania z usługi należy złożyć wniosek o zmianę warunków Umowy i udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż w dowolnej placówce BZ WBK S.A., a następnie podpisać aneks do Umowy. Zmiana warunków Umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy. CZY W TRAKCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI MOŻNA DOKONYWAĆ ZMIAN WARUNKÓW KREDYTOWANIA? W trakcie korzystania z usługi Kredytu nie droższego niż można dokonywać zmian warunków kredytowania (np. skrócić okres kredytowania, nadpłacić część kredytu). Należy jednak pamiętać, że każda zmiana warunków umowy, w rezultacie której kredyt nie będzie już oprocentowany według stopy referencyjnej (np. przewalutowanie kwoty kredytu, zmiana oprocentowania na stopę stałą) powoduje, że usługa Kredyt nie droższego mimo jej wcześniejszego udostępnienia na określony okres nie będzie mogła już znaleźć zastosowania. JAKI JEST KOSZT SKORZYSTANIA Z USŁUGI? Za udostępnienie usługi Bank pobierze prowizję obliczoną jako wartość procentowa od salda kredytu pozostającego do spłaty w wysokości uzależnionej od: okresu udostępnienia usługi Kredyt nie droższy niż oraz poziomu Maksymalnego Limitu WIBOR 3M. Maksymalna wysokość prowizji za udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż wynosi 3% za każdy rok udostępnienia. Przykładowa wysokość prowizji została przedstawiona w poniższej tabeli, dla wybranych poziomów Maksymalnego Limitu oraz okresu udostępnienia usługi według stanu na dzień: Okres udostępnienia usługi Kredyt nie droższy niż Poziom Maksymalnego Limitu Prowizja za udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż 1 rok 1.00% 1,35% 1 rok 1.50% 0,95% 1 rok 2.00% 0.60% 2 lata 1.50% 1.50% 2 lata 2.00% 1,05% 3 lata 2.50% 0,90% 3 lata 2.00% 1.85% 4 lata 2.50% 3,70% 5 lat 1.00% 1,35% Prowizja za udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż może, według Twojego wyboru, zostać: Doliczona do pozostałego do spłaty kapitału kredytu/pożyczki - a tym samym kwota prowizji będzie oprocentowana i spłacana zgodnie z warunkami umowy kredytowej, co spowoduje relatywnie niewielki wzrost 3/5

4 miesięcznej raty kredytu. Prowizja zostanie doliczona do kwoty kapitału kredytu/pożyczki najpóźniej w pierwszy roboczy dzień tygodnia po tygodniu, w którym został podpisany aneks. Pobrana przez Bank z konta wskazanego przez Ciebie jako właściwe do obsługi kredytu hipotecznego. Kredytobiorca/Pożyczkobiorca jest zobowiązany zapewnić środki na pokrycie w/w prowizji najpóźniej w ostatni roboczy dzień tygodnia, w którym został podpisany aneks. Prowizja zostanie pobrana przez Bank najpóźniej w pierwszy roboczy dzień tygodnia po tygodniu, w którym został podpisany aneks. Prowizja pobierana jest przez Bank za udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż i na jej wysokość nie ma wpływu okres faktycznego korzystania przez Kredytobiorcę /Pożyczkobiorcę z tej usługi. Prowizja jest bezzwrotna, także w przypadku, gdy w okresie udostępnienia usługi Kredyt nie droższy niż : zostanie dokonana wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu/pożyczki, bieżąca stawka będzie równa lub niższa niż Maksymalny Limit. Korzystając z usługi Kredyt nie droższy niż zyskujesz bezpieczeństwo i stabilność obciążeń finansowych w okresie od roku do 5 lat, określonym w aneksie do umowy kredytu. Z uwagi na fakt, ze na wartość stopy referencyjnej ma wpływ wiele całkowicie niezależnych od Banku czynników, a tym samym nie jest możliwe przewidzenie kierunków i zakresu jej zmienności w okresie udostępnienia usługi Kredyt nie droższy niż. Bank nie gwarantuje, że koszt prowizji za udostępnienie usługi będzie w każdym przypadku niższy niż korzyści finansowe uzyskane dzięki temu, że stawka oprocentowania Twojego kredytu w żadnym momencie nie będzie wyższa niż Maksymalny Limit + marża Banku. Poniższe przykłady zawierają hipotetyczne założenia dotyczące kształtowania się stawki referencyjnej oraz wysokości Maksymalnego Limitu w przyszłości. Rzeczywista wysokość stawki referencyjnej oraz Maksymalnego Limitu może kształtować się inaczej. Przykład 1: Sposób funkcjonowania usługi Kredyt nie droższy niż (na okres 3 lat) w okresie wzrostu stawki powyżej Maksymalnego Limitu Usługa Kredyt nie droższy niż zaczyna obowiązywać 1 stycznia Maksymalny Limit określony w aneksie do umowy 5,0% kredytowej wynosi np. 2,5%. W 2015 i 2016 r. bieżąca stawka jest 4,0% 3,70% niższa niż Maksymalny Limit, co Maksymalny Limit oznacza, że raty kredytu są spłacane w oparciu o 3,0% 2,50% bieżącą (niższą) stawkę. W 2017r. stawka wzrasta ponad 2,06% Maksymalny Limit, a więc 1,0% oprocentowanie kredytu zostaje ustalone na podstawie Maksymalnego Limitu. 0,0% Po 3 latach korzystania z usługi 31 grudnia 2017 usługa Kredyt nie droższy niż przestaje obowiązywać, a więc raty kredytu ponownie są spłacane w oparciu o bieżącą stawkę (czyli w niniejszym przykładzie oznacza to wzrost oprocentowania kredytu, ponieważ Maksymalny Limit wynosił 2,5%, a bieżąca stawka wzrosła do poziomu 3,70%). 4/5

5 Przykład 2: Sposób funkcjonowania usługi Kredyt nie droższy niż (na okres 3 lat) w okresie zmiennego trendu stawki (wzrostu / spadku powyżej / poniżej Maksymalnego Limitu) Usługa Kredyt nie droższy niż zaczyna obowiązywać 1 stycznia Maksymalny Limit określony w aneksie do umowy kredytowej wynosi np. 2,5%. W 2015 r. bieżąca stawka jest niższa niż Maksymalny Limit co oznacza, że raty kredytu są spłacane w oparciu o bieżącą (niższą) stawkę. W 2016 r stopa wzrasta ponad Maksymalny Limit, a więc oprocentowanie kredytu zostaje ustalone na podstawie Maksymalnego Limitu (niższego niż bieżąca stopa ) 5,0% 4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 2,50% 2,06% 3,50% Maksymalny Limit 2,00% W 2017 r bieżąca stawka spada poniżej Maksymalnego Limitu, a więc oprocentowanie kredytu zostanie ustalone na podstawie bieżącej (niższej) stawki. Po 3 latach korzystania z usługi 31 grudnia 2017 usługa Kredyt nie droższy niż przestaje obowiązywać, ale ponieważ bieżąca stawka (w przykładzie 2%) jest niższa od Maksymalnego Limitu (w przykładzie 2,5%) więc raty kredytu cały czas są spłacane w oparciu o bieżącą stopę (czyli pomimo zakończenia trwania usługi Kredyt nie droższy niż raty kredytu nie ulegają zmianie). Przykład 3: Sposób funkcjonowania usługi Kredyt nie droższy niż (na okres 3 lat) w okresie utrzymywania się stawki poniżej Maksymalnego Limitu Usługa Kredyt nie droższy niż zaczyna obowiązywać 1 stycznia Maksymalny Limit określony w aneksie do umowy kredytowej wynosi np. 2,5%. W okresie obowiązywania usługi Kredyt nie droższy niż (w przykładzie: ) bieżąca stawka cały czas utrzymuje się poniżej Maksymalnego Limitu, co oznacza, że oprocentowanie kredytu przez cały okres trwania usługi jest ustalane w oparciu o bieżącą (niższą) stawkę. Uwaga! Prowizja za udostępnienie usługi Kredyt nie droższy niż jest bezzwrotna. Również w sytuacji 5,0% 4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 2,50% Maksymalny Limit 2,06% 1,90% 1,80% przedstawionej w przykładzie 3, czyli gdy w okresie udostępnienia usługi Kredyt nie droższy niż Maksymalny Limit jest wyższy niż bieżąca stawka, a więc oprocentowanie kredytu / pożyczki cały czas ustalane jest w oparciu o zasady wynikające z zapisów umowy kredytowej. Niniejsza informacja nie jest ofertą zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 5/5

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia.

Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. Informacja dla kredytobiorców hipotecznych o ryzyku stopy procentowej, ryzyku walutowym i ryzyku zmiany cen zabezpieczenia. według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego I. Omówienie na czym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo