Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ"

Transkrypt

1 Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

2

3 Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację Twoich planów i spełnienie marzeń. Mamy świadomość, że kredyt hipoteczny to nie tylko długofalowe korzyści, ale - z reguły - także wieloletnie zobowiązanie. Aby zapewnić Ci wygodę oraz jak najwyższy poziom satysfakcji z posiadania naszego produktu, przygotowaliśmy zestaw przydatnych wskazówek i porad. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym poradniku ułatwią obsługę zadłużenia w Banku Millennium i będą pomocne na każdym jej etapie, a spełnianie marzeń okaże się jeszcze łatwiejsze. 1

4 WYPŁATA KREDYTU... 4 SPŁATA KREDYTU... 6 INFORMACJE O TWOIM KREDYCIE I HARMONOGRAM SPŁATY... 6 SPŁATA RAT KREDYTU... 6 Termin spłaty raty... 7 Wysokość raty... 7 Zmiana terminu spłaty raty... 8 Brak środków na rachunku... 8 Wakacje kredytowe... 9 TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie nieruchomości Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów SPOSÓB NALICZANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu Ubezpieczenie na życie

5 Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTU Zmiana typu rat z równych na malejące lub odwrotnie Dołączenie/odłączenie Współkredytobiorcy POSTĘPOWANIE PO SPŁACIE KREDYTU Dokumenty potrzebne do ustanowienia hipoteki Zaświadczenie o kredycie Opinia o kredycie Zaświadczenie o wysokości spłaconych odsetek ZMIANA WARUNKÓW UMOWY KREDYTU Podwyższenie kwoty kredytu Wcześniejsza spłata kredytu Skrócenie lub wydłużenie okresu karencji Skrócenie okresu kredytowania Wydłużenie okresu kredytowania

6 Wypłata kredytu To Ty decydujesz, kiedy mamy wypłacić ustaloną kwotę kredytu. Aby Bank mógł przelać środki przyznane w ramach kredytu na wskazany rachunek, po podpisaniu umowy kredytowej złóż dyspozycję wypłaty. Pamiętaj! Wypłata kredytu/pierwszej transzy powinna nastąpić w okresie ważności umowy kredytowej. Umowa jest ważna 60 dni od daty jej sporządzenia. Data sporządzenia umowy znajduje się na pierwszej stronie, w nagłówku umowy. Wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić nie później niż 24 miesiące od momentu podpisania umowy kredytowej. Wypłata ostatniej transzy kredytu powinna nastąpić przed upływem okresu karencji. Wypłata kredytu/pierwszej transzy kredytu zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Ciebie w dyspozycji uruchomienia środków, po spełnieniu wszystkich warunków wypłaty określonych w umowie kredytowej. Dyspozycję wypłaty należy złożyć na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków. Oznacza to, że jeżeli chcesz uruchomić środki z kredytu np. w czwartek, dyspozycja powinna być złożona najpóźniej w poniedziałek. Jeżeli wypłata kredytu odbywa się w transzach, Bank może zlecić kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy. Wówczas złożenie dyspozycji wypłaty powinno poprzedzać dzień wypłaty o 10 dni roboczych. W przypadku budowy domu systemem gospodarczym, remontu, modernizacji czy rozbudowy nieruchomości kontrola inwestycji następuje zawsze przed wypłatą transzy, która spowoduje uruchomienie minimum 50% kwoty kredytu. W przypadku budowy lokalu/domu z deweloperem/spółdzielnią mieszkaniową kontrola inwestycji następuje zawsze przed wypłatą ostatniej transzy. UWAGA! W przypadku budowy z deweloperem terminy kolejnych wpłat na rzecz firmy realizującej inwestycję są określone w umowie przedwstępnej. Pamiętaj o ich przestrzeganiu i złóż dyspozycję wypłaty kolejnej transzy w odpowiednim terminie. W przypadku kredytu na budowę, remont czy modernizację nieruchomości uruchamianie kolejnych transz niewymagających kontroli inwestycji odbywa się jedynie na podstawie weryfikacji przedsięwzięcia, w oparciu o dziennik budowy i zdjęcia nieruchomości. Dyspozycję wystarczy złożyć wówczas na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem środków, poprzez najbliższą placówkę Banku. Wypełniając dyspozycję, określasz m.in. dokładny termin uruchomienia środków. Warunkiem uruchomienia środków może być np.: dostarczenie do Banku dokumentów (np. potwierdzenia wniesienia pełnego wkładu własnego, potwierdzenia złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki, aktu notarialnego nabycia kredytowanej nieruchomości) przystąpienie do ubezpieczenia (lub przedstawienie w Banku indywidualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z umową cesji praw z polisy) kontrola inwestycji. 4

7 Kompletny katalog warunków wypłaty kredytu, które obowiązują w Twoim przypadku, znajdziesz w 3 umowy kredytowej. PAMIĘTAJ! Dokumenty stanowiące warunek uruchomienia środków należy złożyć wraz z dyspozycją wypłaty. Opisane terminy wypłaty zaczynają bieg w dniu złożenia ostatniego dokumentu. Jeżeli nie spełnisz warunków wypłaty, wypłata kredytu/transzy może być opóźniona. 5

8 INFORMACJE O TWOIM KREDYCIE I HARMONOGRAM SPŁATY Źródłem informacji o wszystkich produktach Banku Millennium, z jakich korzystasz, jest wyciąg, który otrzymujesz co miesiąc. Znajdziesz w nim informacje na temat stopy procentowej i wysokości raty kapitałowo odsetkowej (aktualnych w dniu sporządzenia wyciągu) oraz o operacjach na rachunku kredytowym. Informacje o bieżącym saldzie zadłużenia w walucie kredytu oraz dacie i kwocie następnej raty możesz także uzyskać w systemie automatycznej obsługi rachunku i udzielania informacji (IVR). Wystarczy, że zadzwonisz do TeleMillennium i wybierzesz tonowo odpowiedni zakres. Konsultant TeleMillennium udostępni Ci następujące informacje: bieżące saldo zadłużenia zarówno w PLN, jak i w oryginalnej walucie kredytu, z podziałem na saldo kapitału oraz saldo odsetek oprocentowanie i wysokość marży (dane bieżące oraz historyczne) data złożenia wniosku kredytowego data zawarcia umowy kredytowej oraz numer oddziału, w którym została podpisana data uruchomienia i wymagalności kredytu historia spłat i wysokość rat data i kwota następnej raty (z podziałem na część kapitałową i odsetkową) harmonogram spłaty (dla bieżącego oprocentowania) zaległości w spłatach rodzaje ubezpieczeń do kredytu oraz kwoty płaconych składek ustanowione zabezpieczenia kredytu informacje o poręczycielach informacje o aneksach do umowy możliwość złożenia reklamacji. Informacje i usługi dostępne w systemie bankowości internetowej Millenet (z wyłączeniem preferencyjnych kredytów hipotecznych Rodzina na swoim ) to: saldo bieżące i początkowe kapitału (zarówno w PLN, jak i w walucie oryginalnej kredytu) oprocentowanie kredytu wysokość pobranej raty (z podziałem na część kapitałową i odsetkową) w PLN oraz w walucie kredytu data spłaty kolejnej raty oraz termin wygaśnięcia kredytu drukowanie potwierdzenia dotyczącego spłaty raty oraz składek ubezpieczeń usługa millesms - powiadomienia o zbliżającej się płatności kredytu i dokonywanych na koncie operacjach skrócenie okresu karencji zmiana daty spłaty raty wakacje kredytowe wcześniejsza częściowa spłata kredytu. Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet możesz także wygenerować samodzielnie aktualny harmonogram. Aktualny harmonogram możesz też uzyskać w dowolnej chwili, odwiedzając najbliższy oddział Millennium. Harmonogram uzyskany w placówce Banku zawiera dodatkowo informacje o statusie rat, tj. o zaległej kwocie kapitału, odsetek i innych opłat oraz o odsetkach karnych. Pamiętaj, że harmonogram jest aktualny tylko do momentu kolejnej zmiany oprocentowania. Dla kredytów udzielanych przez Bank od 1 stycznia 2005 roku oprocentowanie aktualizowane jest w cyklu trzymiesięcznym. Harmonogram spłat jest więc aktualny do końca 3-miesięcznego okresu, w którym został wygenerowany. 6

9 Spłata rat kredytu Termin spłaty raty Spłaty rat kapitałowo odsetkowych następują w tym samym dniu miesiąca, w jakim miała miejsce wypłata kredytu lub jego pierwszej transzy, począwszy od następnego miesiąca po wypłacie kredytu lub pierwszej transzy, o ile nie został wskazany inny dzień płatności raty. W przypadku, gdy korzystasz z karencji w spłacie kapitału kredytu, co miesiąc, w dniu płatności raty, spłacasz jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału. Spłatę rat zawierających część odsetkową i kapitałową rozpoczynasz po upływie karencji. W przypadku wakacji kredytowych nie spłacasz przez miesiąc raty kredytu. W następnym miesiącu wznawiasz spłatę kredytu w tym samym dniu miesiąca, w oparciu o nowy harmonogram. Nie ma możliwości zastosowania wakacji kredytowych w preferencyjnym kredycie hipotecznym Rodzina na swoim. Karencja w Rns po uruchomieniu kredytu nie może być dłuższa niż 5 m-cy. Wysokość raty Raty są pobierane z Twojego rachunku w kwocie, na którą składa się rata kapitałowa i rata odsetkowa (chyba że korzystasz z karencji i spłacasz tylko odsetki). Wysokość najbliższej raty możesz sprawdzić w aktualnym harmonogramie. Należy jednak pamiętać, że podane raty zostały ustalone według stóp procentowych obowiązujących w dniu sporządzenia harmonogramu. Oznacza to, że po najbliższej zmianie stóp procentowych należne kwoty spłat będą różne od rat w harmonogramie. Oprocentowanie kredytów hipotecznych Millennium jest zmienne. Na oprocentowanie składa się: marża Banku stopa referencyjna (stopa procentowa obowiązująca na rynku międzybankowym, aktualizowana w terminach określonych w umowie kredytowej). Wysokość marży zależy od celu kredytowania, kwoty kredytu i wysokości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. Marża Banku jest stała przez cały okres kredytowania, o ile nie korzysta się z promocji (np. promocja polegająca na korzystaniu z rachunku osobistego w Banku i dokonywaniu transakcji kartą debetową na kwotę średniomiesiączną min. 500 zł). Obowiązuje 3-miesięczna stopa referencyjna: WIBOR (3M) RATA KREDYTU = CZĘŚĆ KAPITAŁOWA + ODSETKI STOPA REFERENCYJNA + MARŻA BANKU 12 STAN AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA 7

10 Zmiana stóp referencyjnych, branych pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania, następuje co 3 m-ce. Przyjmują one wartości z ostatniego dnia poprzedniego 3-miesięcznego okresu. Oznacza to, że nawet jeśli spłacasz kredyt w ratach równych, wysokość Twojej raty będzie się zmieniać w całym okresie kredytowania. W trakcie okresu kredytowania poziom oprocentowania może wzrastać lub spadać, co zależy od tego, jak kształtuje się poziom stopy referencyjnej, na której oparte jest oprocentowanie Twojego kredytu PAMIĘTAJ! Wysokość raty zależy nie tylko od kwoty kredytu, ale również od okresu kredytowania. Możesz zmniejszyć wysokość rat, wydłużając okres kredytowania. Dłuższy okres kredytowania wiąże się z niższymi miesięcznymi kosztami obsługi zadłużenia. Kredyt nie musi oznaczać wieloletnich wyrzeczeń i rezygnacji z przyjemności. Pamiętaj jednak, że wydłużenie okresu kredytowania powoduje jednocześnie wzrost łącznej sumy odsetek. W przypadku, gdy korzystasz z karencji w spłacie kapitału, co miesiąc spłacasz jedynie odsetki od wykorzystanego kapitału kredytu. Po upływie karencji rozpoczynasz spłatę rat zawierających część odsetkową i kapitałową. W przypadku, gdy korzystasz z wakacji kredytowych, nie spłacasz przez miesiąc raty kapitałowo odsetkowej. Po upływie wakacji kredytowych wysokość kolejnych rat spłaty za cały okres kredytowania zwiększy się. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu. Zmiana terminu spłaty raty Jeżeli nie chcesz, aby spłata raty Twojego kredytu odbywała się co miesiąc w tym samym dniu, w którym wypłaciłeś kredyt, możesz złożyć wniosek o zmianę terminu spłaty raty w dowolnej placówce detalicznej Banku Millennium. Zmiana daty spłaty może być również dokonana poprzez zgłoszenie w Millenet. Brak środków na rachunku Kredyt jest spłacany w terminie określonym w umowie kredytu przez obciążanie wskazanego rachunku. W wyniku obciążania rachunku nie może powstać saldo debetowe, którego wysokość przekracza dopuszczalne zadłużenie na rachunku. Jeśli w umówionym terminie nie zapewnisz na rachunku środków wystarczających na spłatę raty kapitałowo-odsetkowej, niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. Od wymagalnego kapitału Bank nalicza odsetki według stopy określonej w aktualnym cenniku dla zadłużenia przeterminowanego. Oprocentowanie karne jest aktualizowane na bieżąco i stanowi czterokrotność aktualnej stopy lombardowej NBP. Rachunek zostanie obciążony płatnościami należnymi z tytułu obsługi zadłużenia bezpośrednio po tym, jak zostanie zasilony środkami. Bank pobiera należności w następującej kolejności: odsetki przeterminowane odsetki zwykłe (wynikające z umowy) rata kapitałowa inne koszty. PAMIĘTAJ! Jeżeli masz trudności z wywiązywaniem się z warunków umowy, poinformuj nas o tym. 8

11 Wakacje kredytowe Raz w każdym roku trwania umowy kredytowej ( nie dotyczy preferencyjnego Kredytu Hipotecznego Rodzina na swoim ) możesz skorzystać z wakacji kredytowych, tzn. nie zapłacić jednej raty kredytu w terminie. Możesz to zrobić poprzez zgłoszenie w Millenet lub składając wniosek o wakacje kredytowe w dowolnej placówce detalicznej Banku Millennium. Skorzystanie z wakacji kredytowych nie powoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu; zwiększeniu ulegnie wysokość kolejnych rat spłaty za cały okres kredytowania. Sposób rozliczenia niespłaconej raty zależy od tego, czy spłacasz kredyt w ratach równych, czy w malejących. W przypadku rat równych po zakończeniu wakacji kredytowych spłacasz ratę w oparciu o nowy harmonogram. Spłata kapitału i odsetek niespłaconej raty zostanie rozłożona na pozostały okres kredytowania. Bank pobiera w pierwszej kolejności odsetki, dlatego pierwsze raty stałe po wakacjach kredytowych mogą cechować się przewagą części odsetkowej nad kapitałową. Taka zależność występuje do czasu rozliczenia odsetek z okresu wakacji kredytowych. UWAGA! Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych z zastosowaniem ich do najbliższej raty spłaty jest złożenie wniosku co najmniej: - 14 dni przed terminem spłaty kolejnej raty - w przypadku realizacji wniosku złożonego w formie papierowej w oddziale - 3 dni przed spłatą kolejnej raty w przypadku wniosku realizowanego z wykorzystaniem Millenet. Prawo do wakacji kredytowych nabywasz po 12 miesiącach trwania umowy kredytu. PAMIĘTAJ! Bank nie udzieli wakacji kredytowych, jeśli: kredyt nie został wypłacony w całości (nie została wypłacona ostatnia transza) występuje karencja w spłacie kredytu występowały zaległości w spłacie kredytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku rat malejących po zakończeniu wakacji kredytowych kapitał niespłaconej raty zostanie dodany do całkowitego kapitału i rozłożony proporcjonalnie na kolejne miesiące pozostałe do końca okresu kredytowania. Odsetki niespłacone w miesiącu wakacji są natomiast dodawane do raty należnej Bankowi w miesiącu następującym po wakacjach kredytowych. To dlatego w systemie rat malejących pierwsza rata po wakacjach kredytowych jest wyższa. 9

12 TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Typ płatności Termin płatności Wysokość płatności prowizja od udzielenia kredytu jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) zgodnie z umową kredytową ubezpieczenie na życie co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca 0,02 % sumy ubezpieczenia miesięcznie ubezpieczenie nieruchomości co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca 0,0075 % sumy ubezpieczenia miesięcznie Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia co miesiąc, 8. dnia każdego miesiąca 0,083 % sumy ubezpieczenia pomostowego Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) 3,5% sumy ubezpieczenia na 3 lata niskiego wkładu* ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu** jednorazowo, w dniu wypłaty kredytu (przed wypłatą) 2% sumy ubezpieczenia na 2 lata * Jeśli wymagane ubezpieczenie niskiego wkładu własnego obowiązuje, gdy kwota kredytu przekracza 80% wartości nieruchomości. ** Ubezpieczenie dobrowolne Płatność opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych związanych z obsługą kredytu następuje poprzez obciążenie rachunku wskazanego w umowie. Pamiętaj, że w określonych poniżej terminach należy zapewnić na rachunku środki na: spłatę wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi w związku z zawarciem umowy kredytu zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Bank w związku z realizacją umowy. Prowizja od udzielenia kredytu Prowizja od udzielenia kredytu jest płatna w dniu uruchomienia środków z kredytu. Środki należne Bankowi z tytułu prowizji należy zapewnić na rachunku przed wypłatą kredytu. Prowizja może być kredytowana. Ubezpieczenie na życie Pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia na życie jest pobierana w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Kolejne składki Bank pobiera co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca. Środki należne Bankowi z tytułu ubezpieczenia na życie należy zapewnić na rachunku przed wypłatą kredytu. Ubezpieczenie nieruchomości Pierwsza składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości jest pobierana w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Kolejne składki Bank pobiera co miesiąc, 5. dnia każdego miesiąca. Środki należne Bankowi z tytułu ubezpieczenia nieruchomości 10

13 należy zapewnić na rachunku przed wypłatą kredytu. W przypadku ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości pobierana jest tylko jedna składka miesięcznie. Oznacza to, że jeśli kredyt (lub jego pierwsza transza) został uruchomiony 11 stycznia, pierwsze składki ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości (za styczeń) zostaną pobrane 11 stycznia, a kolejne (za luty) 5 lutego. Jeśli kredyt został uruchomiony 1 lutego, pierwsze składki ubezpieczeń zostaną pobrane 1 lutego (za luty), a kolejne 5 marca (za marzec). Kolejne składki będą pobierane z Twojego konta poprzez stałe zlecenie. Założenie stałego zlecenia jest po stronie Banku. PAMIĘTAJ! Powyższe zasady obowiązują w przypadku, gdy wybrałeś opcję ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie S.A. i ubezpieczenia nieruchomości w PZU S.A. płacisz wtedy wyjątkowo niskie składki, zyskujesz wygodę i czas. Jeżeli ubezpieczasz się we własnym zakresie, pamiętaj, by zawsze dostarczać do Banku aktualne indywidualne ubezpieczenie na życie i/lub nieruchomości wraz z cesją na Bank Millennium S.A. Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki (ubezpieczenia kredytu do czasu wpisu hipoteki) jest pobierana co miesiąc, 8-ego dnia każdego miesiąca, począwszy od opłaty za miesiąc następny po miesiącu, w którym uruchomiony został kredyt lub pierwsza transza. Ostatnia opłata z tytułu ubezpieczenia pomostowego jest pobierana za miesiąc, w którym dostarczysz do Banku odpis z KW lub nr KW z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku Millennium, zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Bank dokona zwrotu opłaty od dnia wpisu hipoteki mającej najwyższe pierwszeństwo na rzecz Banku Millennium. Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki jest płatna z dołu. Oznacza to w praktyce, że jeśli dostarczysz do Banku odpis z KW lub informację o nr KW z prawomocnym wpisem hipoteki (zgodnie z warunkiem do umowy kredytowej) w styczniu, Twój rachunek powinien zostać po raz ostatni obciążony w lutym (za styczeń). Po ostatniej płatności z tego tytułu stałe zlecenie pobierania ww. opłaty zostanie anulowane. Możliwe jest zgłoszenie o tym, że wpis został dokonany. Wtedy Bank samodzielnie zweryfikuje wpis w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Zgłoszenia o dokonaniu prawomocnego wpisu zgodnie z warunkiem do umowy kredytowej, możesz dokonać za pośrednictwem: - Infolinii, dzwoniąc na numer: TeleMillennium , z tel. kom ( prosimy o przygotowanie Millekodu i Hasła) - Najbliższej placówki Banku. Stałe zlecenie z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki zostanie anulowane jeśli możliwa będzie jednoznaczna weryfikacja dokonania wpisu, spełniającego kryteria opisane w treści warunku do umowy kredytowej. 11

14 Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu jest pobierana w dniu uruchomienia środków z kredytu. Jest to opłata za pierwsze 36 miesięcy trwania umowy kredytowej począwszy od miesiąca następnego po m-cu, w którym uruchomiony został kredyt. Kolejna opłata za następne 36 miesięcy jest pobierana tylko wtedy, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe od poziomu wskazanego w Twojej umowie kredytowej w części dotyczącej zabezpieczeń. UWAGA! Jeżeli w ciągu 3 lat trwania ubezpieczenia saldo zadłużenia spadnie poniżej poziomu wskazanego w Twojej umowie kredytowej, Bank zwraca część opłaty za pełne miesiące pozostałe do końca trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów WARIANT 1 DOSTĘPNY WRAZ Z WNIOSKIEM KREDYTOWYM W przypadku ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodu zakupionego na etapie wnioskowania o produkt hipoteczny, składka jest płatna z góry w dniu uruchomienia środków z kredytu lub doliczana do kwoty kredytu i kredytowana przez Bank (opcja dostępna dla kredytów w wysokości do 99% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z wyłączeniem preferencyjnego Kredytu Hipotecznego Rodzina na swoim ). Dzięki jej opłaceniu uzyskujesz ochronę ubezpieczeniową na 2 lata. Jeśli w tym czasie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego z prawem do zasiłku, 12

15 Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat do chwili znalezienia przez Ciebie pracy, nawet na rok, a dodatkowo będzie ponosił opłaty eksploatacyjne nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Twojego kredytu (do 500 PLN miesięcznie wg. rachunków). WARIANT 2 DOSTĘPNY PO ZAWARCIU UMOWY KREDYTU Jeśli nie zdecydowałeś się na ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu wnioskując o produkt hipoteczny możesz przystąpić do ubezpieczenia w każdym momencie trwania umowy kredytu, ponieważ Bank z myślą o posiadaczach produktów hipotecznych przygotował ofertę ubezpieczenia w dwóch wariantach: podstawowym - na wypadek utraty stałego źródła dochodu, rozszerzonym - na wypadek utraty stałego źródła dochodu i czasowej niezdolności do pracy. W obu przypadkach składka jest płatna w cyklach miesięcznych, a jej wysokość jest uzależniona od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej posiadanego kredytu. się czasowo niezdolny do pracy i niedyspozycja potwierdzona orzeczeniem lekarskim potrwa przez okres dłuższy niż 30 dni, wówczas nabywasz prawo do kolejnych 6 miesięcy świadczeń, do czasu powrotu do pracy. W przypadku ponownego wystąpienia obu lub jednego z powyższych zdarzeń, w 3-letnim okresie ochrony, nabędziesz prawo do kolejnych 6 świadczeń z każdego tytułu. Zgłoszenia zainteresowania ofertą możesz dokonać za pośrednictwem placówki Banku, która przedstawi kryteria przystąpienia do ubezpieczenia oraz wręczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 3 lata. Jeśli w tym czasie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego z prawem do zasiłku, Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat do chwili znalezienia przez Ciebie pracy, na okres do 6 miesięcy. A jeżeli w tym okresie na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku staniesz 13

16 Terminy płatności związane z obsługą kredytu w Banku Millennium wyglądają następująco: uruchomienie kredytu prowizja za udzielenie kredytu składka z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu I składka ubezpieczenia na życie I składka ubezpieczenia nieruchomości I składka ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów kolejna składka ubezpieczenia na życie kolejna składka ubezpieczenia nieruchomości 14

17 SPOSÓB NALICZANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KREDYTU Prowizja od udzielenia kredytu PROWIZJA ZA UDZIELENIE KREDYTU = % KWOTY KREDYTU Wysokość prowizji od udzielenia kredytu zależy od aktualnej oferty Banku. Oznacza to, że przy kredycie złotowym w wysokości PLN początkowa suma ubezpieczenia wyniesie też PLN, a składka ubezpieczenia na życie 20 PLN miesięcznie. Po 1 lutego składka zmniejszy się, bo zostanie naliczona od aktualnej sumy zadłużenia. Jeśli do tego czasu spłacisz np PLN, stan aktualnego zadłużenia wyniesie PLN. Tyle samo wyniesie suma ubezpieczenia. Składka 0,02 % od PLN, czyli 19 PLN będzie obowiązywać do następnej rocznicy polisy (1 lutego następnego roku). Ubezpieczenie na życie Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE = 0,02% SUMY UBEZPIECZENIA STAN AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA (aktualizowany co rok) Bank uwzględnia saldo kapitału kredytu na 15 dni przed rocznicą polisy. PAMIĘTAJ! Powyższe zasady obowiązują w przypadku, gdy wybierzesz opcję ubezpieczenia grupowego na życie w PZU Życie S.A. płacisz wtedy wyjątkowo niskie składki, zyskujesz wygodę i czas. Jeżeli ubezpieczasz się we własnym zakresie, pamiętaj, by zawsze dostarczać do Banku aktualne indywidualne ubezpieczenie na życie i/lub nieruchomości wraz z cesją na Bank Millennium S.A. Miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia na życie wynosi 0,02 % sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to 100% kwoty kredytu. Każdego roku, w rocznicę polisy, tj. 1 lutego, składka ubezpieczenia jest waloryzowana: Bank wylicza dla każdego Kredytobiorcy nową wysokość sumy ubezpieczenia, od której naliczana jest składka ubezpieczenia. Dzieje się tak dlatego, że co rok spłacasz część zadłużenia. W przypadku kredytów w PLN składka jest naliczana od coraz niższej sumy (w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych taka zależność może nie występować, ponieważ saldo zadłużenia ulega dodatkowo wahaniom w wyniku różnic kursowych). Jeśli kredyt został udzielony jednocześnie kilku osobom, podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu na życie na sumę proporcjonalną do uzyskiwanych przez nie dochodów. Jeśli dochód jednej z osób, które wspólnie otrzymały kredyt, stanowi co najmniej 70 % łącznych dochodów, ubezpieczeniu na życie podlega wyłącznie ta osoba (chyba, że w umowie kredytowej zostały określone inne zasady). 15

18 Ubezpieczenie nieruchomości Obowiązująca miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wynosi 0,075 sumy ubezpieczenia i nie zależy od konstrukcji czy stadium budowy. Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI = 0,075 SUMY UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ODTWORZENIOWA stosowana w przypadku domów w trakcie użytkowania; odpowiada wysokości kosztów odbudowy określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i materiałów RYNKOWA stosowana w przypadku lokali; jest to najbardziej prawdopodobna cena sprzedaży nieruchomości na dzień udzielenia kredytu KOSZTORYSOWA stosowana w przypadku budowy domu; do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO = 0,083% SUMY UBEZPIECZENIA dla kredytów w PLN KWOTA KREDYTU Z UMOWY W PLN 16

19 Miesięczna składka z tytułu ubezpieczenia pomostowego wynosi 0,0675% sumy ubezpieczenia. Opłaty z jego tytułu ponosisz tylko do czasu, gdy dostarczysz do Banku odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku Millennium. Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu Miesięczna SKŁADKA UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU SUMY UBEZPIECZENIA = 3,5% dla kredytów w PLN - 80% KWOTA KREDYTU Z UMOWY W PLN WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI Opłata z tytułu refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu to jednorazowa składka w wysokości 3,5% sumy ubezpieczenia za pierwsze 3 lata trwania ochrony ubezpieczeniowej. Okres ubezpieczenia będzie przedłużany zgodnie z umową na kolejne okresy trzyletnie aż do chwili, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu stanie się równe lub niższe od poziomu wskazanego w Twojej umowie kredytowej w części dotyczącej zabezpieczeń. Po 36 miesiącach od wypłaty kredytu Bank powiadomi Cię, jeśli w Twoim przypadku nadal obowiązywać będzie wymóg ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. UWAGA! Jeżeli w ciągu 3 lat trwania ubezpieczenia saldo zadłużenia spadnie poniżej poziomu wskazanego w Twojej umowie kredytowej, Bank zwraca część opłaty za pełne miesiące pozostałe do końca trwania ubezpieczenia. 17

20 Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu OPCJA 1 DOSTĘPNA WRAZ Z WNIOSKIEM KREDYTOWYM Jednorazowa SKŁADKA UBEZPIECZENIA OD UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU na 2 lata = 2% SUMY UBEZPIECZENIA KWOTA KREDYTU Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów jest dobrowolne. Opłacając składkę tego ubezpieczenia, uzyskujesz ochronę ubezpieczeniową na 2 lata. Jeśli w tym okresie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego, Ubezpieczyciel przejmie spłatę rat kredytu do czasu znalezienia przez Ciebie pracy, nawet na rok. Dodatkowo będzie ponosić opłaty eksploatacyjne nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Twojego kredytu (do 500 PLN miesięcznie). Składka ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów jest jednorazowa; wynosi 2% kwoty kredytu za pierwsze 2 lata trwania ochrony ubezpieczeniowej. Składka może być doliczona do kwoty kredytu i kredytowana przez Bank (opcja dostępna dla kredytów w wysokości do 99% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z wyłączeniem preferencyjnego Kredytu Hipotecznego Rodzina na swoim ). Ubezpieczenie jest przedłużane automatycznie na kolejne roczne okresy, pod warunkiem zapewnienia środków tytułem płatności składki na rachunku powiązanym z kredytem. W przypadku, gdy o kredyt wnioskuje więcej niż jedna osoba, ubezpieczeniem zostają objęci wszyscy Kredytobiorcy spełniający kryteria przystąpienia, płacąc jedną składkę uzależnioną od kwoty kredytu i korzystając ze świadczenia proporcjonalnie do osiąganych przez nich dochodów. OPCJA 2 DOSTĘPNA PO ZAWARCIU UMOWY KREDYTU Wariant podstawowy ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu MIESIĘCZNA SKŁADKA UBEZPIECZENIA OD UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU = 7% MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI RATY KAPITAŁOWO ODSETKOWEJ Wariant rozszerzony ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodu i czasowej niezdolności do pracy MIESIĘCZNA SKŁADKA UBEZPIECZENIA OD UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU i CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY = 9% MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI RATY KAPITAŁOWO ODSETKOWEJ W obu przypadkach składka jest płatna w systemie miesięcznym, a jej wysokość jest uzależniona od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej posiadanego kredytu. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 3 lata. Jeśli w tym czasie stracisz pracę i uzyskasz status bezrobotnego z prawem do 18

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

KHP_0209. www.bankmillennium.pl

KHP_0209. www.bankmillennium.pl KHP_0209 www.bankmillennium.pl 0 801 331 331 Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1

PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 PRODUKTY HIPOTECZNE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Strona: 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez dla klientów indywidualnych 1. Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę

Rozdział 2 - Postanowienia szczegółowe. Wnioskowanie o kartę Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo