ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis szkoleń grupowych, jednakże niektóre zawierają wzmiankę o szkoleniach indywidualnych

2 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT BIAŁOGARDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie nie przewiduje w 2013 r. szkoleń grupowych, realizowane będą szkolenia indywidualne.

3 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT CHOSZCZEŃSKI LP. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI CZAS TRWANIA W GODZINACH GRUPA DOCELOWA/WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA/UZYSKANIE KWALIFIKACJI/UPRAWNIEŃ 1 Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i podstaw przedsiębiorczości Reakcje w trudnych sytuacjach Kompetencje i predyspozycje zawodowe Bariery na drodze do zatrudnienia Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia Formy zatrudnienia Wizytówka zawodowa - dokumenty aplikacyjne Sztuka mówienia i prezentacji Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy Oferty na rynku pracy Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą Rozmowa kwalifikacyjna Edukacja dla rynku pracy Plan poszukiwania pracy Podjęcie zatrudnienia 45 luty-czerwiec 80 Osoby zarejestrowane w PUP, w tym w szczególności: nie posiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, chcące powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, planujące podjąć działalność gospodarczą. o ukończeniu szkolenia

4 Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Procedura zakładania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej Biznes plan jako prognoza finansowa planowanych inwestycji Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 2 Reakcje w trudnych sytuacjach Kompetencje i predyspozycje zawodowe Bariery w drodze do zatrudnienia Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia Analiza rynku pracy Formy zatrudnienia Wizytówka zawodowa- dokumenty aplikacyjne Sztuka mówienia i prezentacji Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy Oferty na rynku pracy Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą Rozmowa kwalifikacyjna Edukacja dla rynku pracy Plan poszukiwania pracy Podjęcie zatrudnienia 16 Październik-grudzień 80 Osoby zarejestrowane w PUP, w tym w szczególności: nie posiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, chcące powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej o ukończeniu szkolenia W PUP Choszczno przyjmowane są także wnioski na szkolenia indywidualne - wskazane przez osobę uprawnioną.

5 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT DRAWSKI LP. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI CZAS TRWANIA W GODZINACH GRUPA DOCELOWA/WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA/UZYSKANIE KWALIFIKACJI/UPRAWNIEŃ Technolog prac wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami elektrycznymi SEP do 1 KV z branżowym językiem niemieckim 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, p. poż. Rysunek techniczny, kalkulacja kosztów, materiałoznawstwo Przygotowanie stanowiska pracy Obsługa maszyn i urządzeń Technologia szpachlowania i malowania pomieszczeń nowoczesne techniki Wykonywanie zabudów z płyt kartonowo-gipsowych (technologia montażu sufitów podwieszanych lekkich i ścianek działowych) Glazurnictwo i posadzkarstwo Murarstwo i tynkarstwo Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV Nauka branżowego języka niemieckiego z zakresu budownictwa i elektryki 12 I II kwartał 350 Osoby bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu Egzamin wewnętrzny Egzamin kwalifikacyjny SEP

6 Dekarz z branżowym językiem niemieckim 2 Podstawowe zagadnienia BHP i ppoż. przy robotach dekarskich Ogólne wiadomości o obiektach i materiałach budowlanych Posługiwanie się dokumentacją techniczną Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie prac dekarskich Wykonywanie izolacji termicznej dachów Obróbki blacharskie Krycie dachów materiałami (np. papą, blachą,, dachówką, płytami dachowymi, folią ) Nauka branżowego języka niemieckiego z zakresu dekarstwa 6 I III kwartał 200 Osoby bez przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości i wyjątkowo trudnych warunkach Egzamin wewnętrzny Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim 3 Podstawowe zagadnienia prawne, socjologiczne i organizacyjne Podstawowe zagadnienia BHP przy opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Etyka zawodowa opiekuna Podstawowa opieka zdrowotna Profilaktyka osób starszych Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Żywienie osób starszych Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne Utrzymanie czystości w środowisku podopiecznego Rehabilitacja lecznicza Organizacja czasu wolnego i zajęć rekreacyjnych osób starszych Wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego Nauka języka niemieckiego 20 II IV kwartał 200 Osoby, które: zamierzają wyjechać do pracy do Niemiec, bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu Egzamin wewnętrzny

7 Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych i podstawową obsługą komputera 4 Organizacja pracy w biurze: Rola, zadania, charakter i miejsce pracy pracownika administracyjno biurowego Etyka biurowa, korespondencja biurowa Prowadzenie rozmów telefonicznych Wewn. akty normatywne Współpraca z przełożonym, Redagowanie i zasady sporządzania pism Zagadnienia prawa pracy Zagadnienia prawa cywilnego Zagadnienia dotyczące kultury i etyki zawodu (savoir-vivre) Elementy wizażu i stylizacji Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej ( faksu, kserokopiarki, niszczarki itp.) Obsługa komputera ( środowisko Windows, pakiet Office- Word, Power Point, Outlook i internet) 12 II IV kwartał 150 Bez wymagań Egzamin wewnętrzny Kurs przygotowujący do egzaminu na ratownika WOPR 5 Wiadomości ogólne i profilaktyka Zagadnienia prawne, taktyka Organizacja pracy ratowników WOPR Pierwsza pomoc Pływanie i techniki ratownictwa wodnego Posługiwanie się łodzią wiosłową 15 III kwartał 66 Bardzo dobra umiejętność pływania, Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu Egzamin wewnętrzny

8 Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy 6 Reakcja w trudnych sytuacjach Kompetencje i predyspozycje zawodowe Bariery na drodze do zatrudnienia Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia Analiza rynku pracy Formy zatrudnienia Wizytówka zawodowa dokumenty aplikacyjne Sztuka mówienia i prezentacji Zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy Oferta na rynku pracy Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą Rozmowa kwalifikacyjna Edukacja dla rynku pracy Plan poszukiwania pracy Podjęcie zatrudnienia 80 I IV kwartał 80 Osoby które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, skierowane przez doradcę zawodowego, objęte indywidualnym procesem doradczym Egzamin wewnętrzny Technolog prac wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami elektrycznymi SEP do 1 KV z branżowym językiem niemieckim 7 Bezpieczeństwo i higiena pracy, p. poż. Rysunek techniczny, kalkulacja kosztów, materiałoznawstwo Przygotowanie stanowiska pracy Obsługa maszyn i urządzeń Technologia szpachlowania i malowania pomieszczeń nowoczesne techniki Wykonywanie zabudów z płyt kartonowo-gipsowych ( technologia montażu sufitów podwieszanych lekkich i ścianek działowych) Glazurnictwo i posadzkarstwo Murarstwo i tynkarstwo Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV Nauka branżowego języka niemieckiego z zakresu budownictwa i elektryki 12 I II kwartał 350 Osoby bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu Egzamin wewnętrzny Egzamin kwalifikacyjny SEP

9 Dekarz z branżowym językiem niemieckim 8 Podstawowe zagadnienia BHP i ppoż. przy robotach dekarskich Ogólne wiadomości o obiektach i materiałach budowlanych Posługiwanie się dokumentacją techniczną Dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie prac dekarskich Wykonywanie izolacji termicznej dachów Obróbki blacharskie Krycie dachów materiałami ( np. papą, blachą, dachówką, płytami dachowymi, folią ) Nauka branżowego języka niemieckiego z zakresu dekarstwa 6 osób I III kwartał 200 Osoby bez przeciwwskazań lekarskich do pracy na wysokości w wyjątkowo trudnych warunkach Egzamin wewnętrzny Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim 9 Podstawowe zagadnienia prawne, socjologiczne i organizacyjne Podstawowe zagadnienia BHP przy opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Etyka zawodowa opiekuna Podstawowa opieka zdrowotna Profilaktyka osób starszych Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Żywienie osób starszych Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne Utrzymanie czystości w środowisku podopiecznego Rehabilitacja lecznicza Organizacja czasu wolnego i zajęć rekreacyjnych osób starszych Wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego Nauka języka niemieckiego 20 osób II IV kwartał 200 godzin Osoby które: zamierzają wyjechać do pracy do Niemiec, bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu Egzamin wewnętrzny

10 Pracownik administracyjno biurowy z obsługą urządzeń biurowych i podstawową obsługą komputera 10 Organizacja pracy w biurze: - rola, zadania, charakter i miejsce pracy pracownika administracyjno biurowego - etyka biurowa, korespondencja biurowa - prowadzenie rozmów telefonicznych - wewn. akty normatywne - współpraca z przełożonym - redagowanie i zasady sporządzania pism Zagadnienia prawa pracy Zagadnienia prawa cywilnego Zagadnienia dotyczące kultury i etyki zawodu ( savoir-vivre) Elementy wizażu i stylizacji Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej ( faksu, kserokopiarki, niszczarki itp.) Obsługa komputera ( środowisko Windows, pakiet Office- Word, Power Point, Outlook i Internet) 12 osób II IV kwartał 150 godzin Bez wymagań Egzamin wewnętrzny Kurs przygotowujący do egzaminu na ratownika WOPR 11 Wiadomości ogólne i profilaktyka Zagadnienia prawne, taktyka Organizacja pracy ratowników WOPR Pierwsza pomoc Pływanie i techniki ratownictwa wodnego Posługiwanie się łodzią wiosłową 15 osób III kwartał 66 godzin Bardzo dobra umiejętność pływania bez przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu Egzamin wewnętrzny

11 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT GOLENIOWSKI LP. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI CZAS TRWANIA W GODZINACH GRUPA DOCELOWA/WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA/UZYSKANIE KWALIFIKACJI/UPRAWNIEŃ Magazynier z obsługą wózków jezdniowych Osoby bezrobotne, które: 1 Przepisy BHP i p.poż. w magazynie-hurtowni Odbiór towarów Zasady poprawnego przechowywania towarów Obsługa programów magazynowo-księgowych niezbędnych do prowadzenia gospodarki magazynowej Przygotowanie wózka jezdniowego do zadań transportowych Organizowanie transportu wewnątrzzakładowego oraz bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych Samodzielne prowadzenie wózka i wykonywanie operacji manewrowych 14 Ok. 5 tyg. Ok. 150 posiadają wykształcenie min. średnie posiadają znajomość podstaw obsługi komputera nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu mile widziane prawo jazdy kat. B potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem Urzędu Dozoru Technicznego 2 Elektromonter instalacji elektrycznych Wykonywanie podstawowych obliczeń parametrów obwodów elektrycznych, identyfikacja i dobranie odpowiednich aparatów występujących w instalacjach elektrycznych, instalowanie aparatów elektrycznych w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych, wykonywanie pomiarów kontrolnych w instalacjach elektrycznych, zastosowanie środków ochrony przeciwpożarowej 10 Kwiecień-maj Ok /ok. 4-5 tygodni Osoby bezrobotne, które: posiadają wykształcenie min. zawodowe, zaświadczenie lekarskie o przydatności do pracy w zawodzie elektryka potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez niezależną instytucję

12 Drwal-operator pilarek 3 Bhp przy podstawowych operacjach pozyskania drewna okrągłego i przy jego przetarciu, bhp przy czynnościach obsługowo-konserwacyjnych sprzętu, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy oraz przy oparzeniach i odmrożeniach Budowa, charakterystyka i obsługa pilarek spalinowych do pozyskiwania drewna, narzędzia i sprzęt pomocniczy przy pozyskiwaniu drewna, przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie pilarki do pracy, ścinka i obalanie drzew Narzędzia i sprzęt pomocniczy przy pozyskiwaniu drewna Ocena stanowiska i warunków pracy, okrzesywanie drzew ściętych Przerzynka drewna leżącego, pomiar surowca drzewnego Przeglądy techniczne, konserwacja, naprawy sprzętu do pozyskiwania drewna Charakterystyka zagrożeń w pracy drwala operator pilarki, ochrona przed zagrożeniami 12 kwiecień-maj Ok /ok. 3-5 tygodni Osoby bezrobotne, które mają: ukończoną szkołę podstawową stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu potwierdzony zaświadczeniem lekarskim potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem 4 Brukarz BHP na stanowisku pracy, wykonanie robót ziemnych i podsypek, obsługa maszyn, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych, wykonanie wykopów, skarp i nasypów, brukowanie nawierzchni z różnych materiałów 20 kwiecień-maj Ok. 200 /ok. 6 tygodni Osoby bezrobotne, które: posiadają wykształcenie min. podstawowe nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem Osoby bezrobotne, które: 5 Laminarz (pracownik obróbki tworzyw sztucznych) BHP na stanowisku pracy 10 kwiecień-maj Ok. 150 /ok. 5 tygodnie posiadają wykształcenie min. zawodowe nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem

13 Kierowca-operator wózków jezdniowych Osoby bezrobotne, które: 6 Przygotowanie wózka jezdniowego do zadań transportowych Organizowanie transportu wewnątrzzakładowego oraz bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych Samodzielne prowadzenie wózka i wykonywanie operacji manewrowych 12 maj-czerwiec Ok /ok. 3-4 tygodnie posiadają wykształcenie min. podstawowe/zawodowe nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzaniem MEN i uzyskanymi kwalifikacjami objętych programem Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 7 Zagadnienia BHP i ppoż., roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, roboty remontowe i renowacyjne, zewnętrzne czyszczenie budynków, wykonywanie prac malarskich i szklarskich, wykończeniowych, kładzenie i wykładanie podłóg i ścian, tynkowanie, materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania dociepleń metodą lekką mokrą, przygotowanie podłoża pod termoizolację, pokrywanie podłóg i ścian, przyklejanie płyt styropianowych, wykonywanie termoizolacji z płyt z wełny mineralnej 10 czerwiec-lipiec Ok. 200 /ok. 6 tygodni Osoby bezrobotne, które: posiadają wykształcenie min. zawodowe nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem 8 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC. CAD-CAM) Przepisy BHP i przeciwpożarowe podczas obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie Obsługa komputera Zasady gospodarki odpadami i poprodukcyjnymi i płynami eksploatacyjnymi Techniczne podstawy obróbki i skrawaniem Analiza i interpretacja dokumentacji warsztatowej Podstawowe funkcje programu NC dla toczenia Obsługa tokarki sterowanej numerycznie Wykonanie detalu na tokarce CNC Kontrola obrabianego przedmiotu 12 lipiec Ok /ok. 4-5 tygodni Osoby bezrobotne, które: Posiadają wykształcenie min. Zawodowe Nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem

14 9 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Ogólne przepisy BHP i ppoż., czytanie dokumentacji technicznej, sporządzanie zapotrzebowania materiałowego, trasowanie układu instalacji, wykonanie otworów i bruzd w przegrodach budowlanych, montaż zamocowań rur, dobór i cięcie rur, montaż rur kanalizacyjnych i uzbrojenia, montaż przyborów sanitarnych, próba szczególności instalacji kanalizacyjnej. 10 sierpień-wrzesień Ok /ok. 4-5 tygodni Osoby bezrobotne, które: Posiadają wykształcenie min. Podstawowe Nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN i uzyskanie kwalifikacji objętych programem 10 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Rynek pracy, metody poszukiwania pracy Redagowanie dok. aplikacyjnych Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Określenie bilansu umiejętności w zależności od posiadanych środków niezbędnych na realizację szkolenia w zależności od zgłoszeń realizowane są w ciągu całego roku, ilość godzin w zależności od rodzaju szkolenia w zależności od zgłoszeń realizowane są w ciągu całego roku, ilość godzin w zależności od rodzaju szkolenia Osoby bezrobotne, które: nie mają doświadczenia w poszukiwaniu pracy utraciły motywację do poszukiwania pracy chcą powrócić na rynek pracy potwierdzające ukończenie szkolenia wydane przez PUP 11 Szkolenia indywidualne (wskazane przez osoby bezrobotne) Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeśli uzasadni celowość danego szkolenia oraz prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej Osoby bezrobotne kierowane są na szkolenia indywidualne wg ich potrzeb oraz możliwości PUP w zależności od posiadanych środków niezbędnych na realizację szkolenia w zależności od zgłoszeń realizowane są w ciągu całego roku, ilość godzin w zależności od rodzaju szkolenia w zależności od zgłoszeń realizowane są w ciągu całego roku, ilość godzin w zależności od rodzaju szkolenia Wymagania stawiane kandydatom uzależnione są od rodzaju szkolenia w zależności od rodzaju szkolenia UWAGI: I. Złożenie karty zgłoszeniowej na szkolenie grupowe nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem uczestnictwa kandydata w szkoleniu; II. POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE NIE FINANSUJE SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII A, B, C, D. III. Zgłoszenia na szkolenia grupowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami wyboru: 1. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

15 bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowycłi, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni 2. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania 3. Osoby systematycznie i często zgłaszające się do urzędu po oferty pracy, 4. Osoby dotychczas nie korzystające z pomocy tut. urzędu w zakresie szkoleń IV. Rekrutacja na poszczególne szkolenia prowadzona będzie z 1 miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu szkolenia. OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA SZKOLENIE GRUPOWE ZOSTANĄ POINFORMOWANE O T YM FAKCIE TELEFONICZNIE LUB LISTOWNIE; V. Na szkolenie nie mogą być kwalifikowane osoby korzystające wcześniej ze szkoleń, w przypadku których łączne koszty wszystkich szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyły 10-krotność minimalnego wynagrodzenia; VI. Skierowanie na szkolenie przysługuje osobie bezrobotnej nie częściej niż raz w roku kalendarzowym; VII. Powyższe kierunki szkoleń mogą być modyfikowane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami rynku pracy oraz w przypadku zgłaszania zapotrzebowań pracodawców i osób bezrobotnych na określone kwalifikacje; VIII. Kolejność realizacji szkoleń jest uzależniona od ilości chętnych i możliwości finansowych urzędu; IX. w przypadku trudności przy naborze na szkolenie lub wystąpienia innych okoliczności powodujących, że szkolenie nie będzie uzasadnione, urząd zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia; X. Ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku pracy PLAN SZKOLEŃ NA 2012 rok oraz terminy naboru i realizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie.

16 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT GRYFICKI Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach nie przedstawił planu szkoleń grupowych na rok 2013.

17 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT GRYFIŃSKI LP. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI CZAS TRWANIA W GODZINACH GRUPA DOCELOWA/WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA/UZYSKANIE KWALIFIKACJI/UPRAWNIEŃ FUNDUSZ PRACY 1 Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C (PUP w Gryfinie) 5 IV/X osoby zarejestrowane jako bezrobotne ukończone 21 lat, osoby posiadające prawo jazdy kat. B o ukończeniu szkolenia Świadectwo Kwalifikacji Wstępnej 2 Kasjer handlowy (PUP w Gryfinie) 8 V 60 osoby zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. podstawowe, 3. preferowane osoby posiadające min. 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie sprzedawca o ukończeniu szkolenia

18 3 Kadry i płace (PUP w Gryfinie) 8 VI/VII 200 osoby zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. średnie o ukończeniu szkolenia 4 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (PUP w Gryfinie) 8 VII/VIII 180 osoby zarejestrowane jako bezrobotne preferowane wykształcenie średnie pozytywne zaświadczenie lekarskie o ukończeniu szkolenia 5 Drwal - operator pilarki (PUP Filia w Chojnie) 6 IV 120 osoby zarejestrowane jako bezrobotne specjalistyczne badania lekarskie wykształcenie min. podstawowe o ukończeniu szkolenia 6 Barman - barista z językiem niemieckim (PUP Filia w Chojnie) 8 X/XI 200 osoby zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. zawodowe pozytywne zaświadczenie lekarskie - aktualna książeczka zdrowia o ukończeniu szkolenia EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 7 Kurs księgowości + staż (PUP w Gryfinie) 10 II/III 220 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. średnie pozytywne zaświadczenie lekarskie osoby bezrobotne spełniające kryterium art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kryteria kierowania na staż) o ukończeniu szkolenia

19 8 Kurs księgowości (PUP Filia w Chojnie) 8 VI/VII 220 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. średnie o ukończeniu szkolenia 9 Kadry i płace + staż (PUP w Gryfinie) 10 II/III 200 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. średnie osoby bezrobotne spełniające kryterium art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kryteria kierowania na staż) o ukończeniu szkolenia 10 Sprzedawca z językiem niemieckim + staż (PUP w Gryfinie) 10 III/IV 150 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne preferowane wykształcenie średnie pozytywne zaświadczenie lekarskie osoby bezrobotne spełniające kryterium art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kryteria kierowania na staż) o ukończeniu szkolenia 11 Technolog robót wykończeniowych + staż (PUP w Gryfinie) 8 III/IV 250 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. podstawowe pozytywne zaświadczenie lekarskie, osoby bezrobotne spełniające kryterium art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kryteria kierowania na staż) o ukończeniu szkolenia 12 Operator koparko - ładowarek i ładowarek jednonaczyniowych kl. III (PUP Filia w Chojnie) 8 III/IV 250 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne pozytywne zaświadczenie lekarskie wykształcenie min. podstawowe Świadectwo o ukończeniu szkolenia, książka operatora

20 13 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania rur spoinami czołowymi w metodzie TIG 141 gr. mat. 8.1 (PUP Filia w Chojnie) 9 IV/V 232 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne pozytywne zaświadczenie lekarskie wykształcenie min. podstawowe o ukończeniu szkolenia, Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, książka spawacza 14 Kierowca wózków jezdniowych (PUP Filia w Chojnie) 7 V/VI 67 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne pozytywne zaświadczenie lekarskie wykształcenie min. podstawowe o ukończeniu szkolenia 15 Obsługa kas fiskalnych (PUP Filia w Chojnie) 6 IX 30 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne wykształcenie min. podstawowe o ukończeniu szkolenia 16 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (PUP w Gryfinie) 10 IV/V 180 osoby do 30 r.ż. lub powyżej 50 r.ż. zarejestrowane jako bezrobotne preferowane wykształcenie średnie pozytywne zaświadczenie lekarskie o ukończeniu szkolenia

21 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT KAMIEŃSKI Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim nie przewiduje w 2013 r. szkoleń grupowych, realizowane będą szkolenia indywidualne.

22 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT KOŁOBRZESKI LP. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI CZAS TRWANIA W GODZINACH GRUPA DOCELOWA/WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA/UZYSKANIE KWALIFIKACJI/UPRAWNIEŃ Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv 1 eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv podstawy elektrotechniki, ochrona przeciwporażeniowa warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych zasady organizacji bezpiecznej pracy, zasady ratowania porażonych prądem, ochrona przeciwpożarowa 24 I-IV kwartał Ok. 60 Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP posiadające wykształcenie min, podstawowe, dobry stan zdrowia oraz zainteresowanie techniczne, nieaktualne uprawnienia SEP Pracownik administracyjno-biurowy 2 obsługa komputera na poziomie zaawansowanym organizacja i technika prac biurowych wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, podatkowego, gospodarczego oraz prawa pracy zasady prowadzenia korespondencji, zarządzanie czasem 24 I-IV kwartał Ok. 150 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP posiadające ukończoną szkołę średnią b.d.

23 3 Obsługa programów księgowo-płacowych obsługa programów: Symfonia, Płatnik, Buchalter, Rewizor 15 I-IV kwartał Ok. 80 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kołobrzeg, posiadające wykształcenie średnie oraz staż pracy jako księgowa lub osoby wykształceniem wyższym ekonomicznym b.d. Magazynier z obsługą wózków widłowych 4 kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków jezdniowych, zdobycie umiejętności i uprawnień do obsługi różnych typów wózków jezdniowych, zdobycie umiejętności z zakresu obsługi komputerowych programów magazynowych. 15 I-IV kwartał Ok. 150 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kołobrzeg, posiadające ukończoną szkołę zawodową, podstawy obsługi komputera b.d. Osoby zarejestrowane w PUP, które: 5 Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy analiza rynku pracy określenie bilansu umiejętności sporządzanie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej umieszczanie własnej oferty na stronie internetowej techniki i metody poszukiwania pracy 60 I-IV kwartał 80 (3 tygodnie) Nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy Utraciły motywację do poszukiwano pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu Chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, Otrzymają pozytywną opinię o celowości uczestnictwa w szkoleniu wydaną przez doradcę zawodowego PUP b.d. 6 Szkolenia indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej oraz pod uprawdopodobnienie zatrudnienia lub wskazanie celowości

24 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2013 POWIAT KOSZALIŃSKI LP. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI CZAS TRWANIA W GODZINACH GRUPA DOCELOWA/WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW 1 Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG (141) i MAG (135) spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135) wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 10 II kwartał 300 wykształcenie min. zasadnicze zawodowe lub praktyka zawodowa 2 Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) narzędzia skrawające i obrabiarki CNC, rysunek zawodowy, technologia obróbki skrawaniem i pomiary, programowanie obrabiarek CNC w systemie MTS, zajęcia praktyczne 10 I kwartał 300 wykształcenie zasadnicze zawodowe - mechaniczne podstawy obsługi komputera Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 3 maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych; wykonywanie wykopów, skarp i nasypów; wykonywanie nawierzchni brukowych i kamiennych; wykonywanie nawierzchni z kostek i płytek betonowych; BHP; zajęcia praktyczne 10 I kwartał 200 dobry stan zdrowia

25 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV 4 zasady eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji, budowa i regulacja maszyn elektrycznych, charakterystyka układów sieciowych, ochrona przeciwporażeniowa, udzielanie pierwszej pomocy 20 I - III kwartał 50 doświadczenie zawodowe w zawodzie elektryka lub konserwatora Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych 5 typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózka, bezpieczna wymiana butli propan-butan, zagadnienia z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, nauka jazdy 40 I - IV kwartał 67 konieczne prawo jazdy kat. B dobry stan zdrowia Magazynier 6 kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków jezdniowych z logistyką magazynu, zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej, nabycie praktycznych umiejętności jazdy i manewrowania, zdobycie umiejętności z zakresu obsługi komputerowych programów magazynowych 20 II - III kwartał 150 konieczne prawo jazdy kat. B wykształcenie min. zasadnicze zawodowe dobry stan zdrowia podstawy obsługi komputera Sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej 7 psychologiczne aspekty pracy handlowca-sprzedawcy, organizacja i techniki sprzedaży, efektywna obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych, identyfikacja znaków pieniężnych w teorii, zasady fakturowania, wystawianie i rozliczanie faktur VAT, obsługa programów magazynowych 40 I - IV kwartał 100 wykształcenie min. zasadnicze zawodowe dobry stan zdrowia podstawy obsługi komputera

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2012 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych 1. Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 2. Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone

ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Zmiana zatwierdzona dnia 30 czerwca 2014r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 w ramach śrków FUNDUSZU PRACY oraz Projektu EFS Punkt wyjścia 6.1.3 l.p Nazwa szkolenia Termin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r.

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r. PLAN SZKOLEŃ r. Stan na 06.01.r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo