Plan szkole grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan szkole grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn"

Transkrypt

1 AZ-032-1/10 Plan szkoleń grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w ach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przewidziane 1. Decoupage, tworzenie biŝuterii i florystyka Historia decoupage, Decoupage w praktyce ( decoupage klasyczny, technika serwetkowa, zastosowanie papieru ryŝowego, techniki postarzania przedmiotów oraz techniki malarskie, Decoupage na róŝnych powierzchniach zastosowanie specjalistycznych preparatów, Tworzenie biŝuterii zasady projektowania biŝuterii, omówienie materiałów i narzędzi, Praktyczna nauka wykonywania biŝuterii z półfabrykatów, Warunki i miejsce pracy florysty, Podstawowe narzędzia i środki techniczne, Asortyment kwiatów ciętych pielęgnacja, przechowywanie, obróbka i ich wykorzystywanie, Wykonywanie bukietów okolicznościowych, ślubnych, pogrzebowych, wianków i kompozycji kwiatowych z kwiatów Ŝywych, suszonych i sztucznych, Asortyment artykułów dekoracyjnych oraz sposoby jego wykorzystywania, Ozdobne pakowania prezentów. 12 osób II IV Szkolenie r r 150 Wykształcenie min. podstawowe, 1

2 2. Operator koparko - ładowarki UŜytkowanie eksploatacyjne, Dokumentacja techniczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podstawy elektrotechniki, Silniki spalinowe, Elementy hydrauliki, Budowa koparko ładowarek, Technologia robót, Zajęcia praktyczne r r 202 y Wykształcenie min. podstawowe, Mile widziane prawo jazdy kat. B Brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora koparko ładowarki. 3. Pracownik administracyjno biurowy z obsługa urządzeń biurowych Organizacja pracy w biurze: - rola, zadania, charakter i miejsce pracy pracownika administracyjno biurowego, - etyka biurowa, korespondencja biurowa, - prowadzenie rozmów telefonicznych, - wew. akty normatywne, - współpraca z przełoŝonym, - redagowanie i zasady sporządzania pism, Zagadnienia prawa pracy, Zagadnienia prawa cywilnego, Zagadnienia dotyczące kultury i etyki zawodu ( savoir-vivre), Elementy wizaŝu i stylizacji Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej ( faksu, kserokopiarki, niszczarki itp. ) Obsługa komputera ( środowisko Windows, pakiet Office- Word, Power Point, Outlook i internet). 12 osób Szkolenie r r. 150 Wykształcenie minimum średnie, Podstawowa znajomość obsługi komputera 4. Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV z podstawami elektrotechniki Postawy elektrotechniki, r. 160 Wykształcenie minimum podstawowe, Brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu, 2

3 Urządzenia elektryczne, Budowa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, MontaŜ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycz., Zasady bhp i p. poŝ. Ratownictwo, Przepisy dodatkowe dla dozoru r. 5. Rachunkowość podmiotów gospodarczych z obsługą programów finansowo księgowych Podstawy prawa podatkowego, Zasady rachunkowości, Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych, Majątek trwały ewidencja, Obrót materiałowy i towarowy, Źródła finansowania majątku, Ewidencja rozrachunków, Rozrachunki z pracownikami płace, System Płatnik, Ewidencja kosztów, Ewidencja przychodów, Zamknięcie ksiąg rachunkowych, Arkusz kalkulacyjny, Systemy finansowo księgowe: - Symfonia fk, - Rewizor, - Rachmistrz, - Subiekt 12 osób Szkolenie r r. 300 Wykształcenie minimum średnie wskazane ekonomiczne, Znajomość podstaw obsługi komputera, 3

4 6. Kurs przygotowujący do egzaminu na licencje pracownika ochrony fizycznej II stopnia Zgodny z tematyką określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 sierpnia 1998r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu ( Dz. U. Nr 113, poz. 731 z 1998r.) r r. 335 Ukończone 21 lat, Wykształcenie min. Średnie, Uregulowany stosunek do słuŝby wojskowej, Niekaralność za przestępstwa umyślne, Pełna zdolność do czynności prawnych, Posiadanie zdolności fizycznych i psychicznych do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej stwierdzonych orzeczeniem lekarskim 7. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i uŝytkowych programów komputerowych Podstawy obsługi komputera, Obsługa programów magazynowych, Dokumentacja obrotu towarowego oraz organizacja pracy w magazynie, Fakturowanie, Zagadnienia z obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym r r. 170 Wykształcenie minimum podstawowe, Brak przeciwwskazań psychofizycznych do wykonywania zawodu potwierdzone przez lekarza medycyny pracy oraz psychologa 8. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Typy stosowanych wózków jezdniowych, Budowa wózka, Czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami, Czynności operatora w pracy wózkami, r r 60 Wykształcenie minimum podstawowe, Brak przeciwwskazań psychofizycznych do wykonywania zawodu potwierdzone przez lekarza medycyny pracy oraz psychologa, 4

5 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, Wiadomości z zakresu BHP, Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków, Wiadomości o dozorze technicznym. 9. Kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym 12 osób II IV 180 Wykształcenie minimum zawodowe, Podstawy budowy i obsługi komputera ( budowa komputera, urządzenia peryferyjne) Podstawy obsługi systemu operacyjnego Microsoft, WINDOWS, Programy komputerowe: - edytor tekstu Microsoft WORD - arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, - prezentacje multimedialne Microsoft Power Point, - program pocztowy Microsoft Outlook Nauka korzystania z Internetu. Obsługa kas fiskalnych: - regulacje prawne dotyczące obowiązku stosowania kas, - zajęcia praktyczne przy kasie, Zagadnienia dotyczące minimum sanitarnego. Szkolenie r r 10. ABC Przedsiębiorczości Jaki rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą 150 osób I IV 60 Osoby bezrobotne starające się o udzielenie dotacji, Strategie marketingu badanie rynku pracy w aspekcie wyboru własnej działalności gospodarczej, Rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej, Zasady i sporządzanie BUSINESS I INWEST PLANÓW, System podatkowy w Polsce i współpraca z US, Współpraca z ZUS, Podstawowe zagadnienia ekonomiczne oraz podstawy prawa pracy Wymagania Sanepid wobec małej firmy. (szkolenia realizowane w okresach cyklicznych ) Szkolenia realizowane od miesiąca lutego 2010r. 5

6 11. Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy Reakcja na utratę pracy, Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, Odkrywanie własnych umiejętności i moŝliwości, Bilans umiejętności, moŝliwości i predyspozycji zawodowych, Rynek pracy, Własna firma, czy ja się do tego nadaję? Dokumenty aplikacyjne, Asertywność w poszukiwaniu pracy, Analiza ofert pracy, Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, Rozmowa kwalifikacyjna. 70 osób /7 grup I IV Szkolenia realizowane od miesiąca marca 2010r. 55 Osoby które, nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, które utraciły motywacje do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu lub osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, Osoby skierowane przez doradcę zawodowego, objęte indywidualnym procesem doradczym Sporządziła: Anna Winnicka Drawsko Pom. dn r. Plan szkoleń upowszechniono w dniu r. 6

7 UWAGA!!! INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Dokładne terminy naboru na dany kierunek szkolenia będą aktualizowane i upowszechniane w dokumencie pod nazwą Informacja o zapisach na szkolenie, dlatego teŝ osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o utrzymywanie stałego kontaktu z urzędem pracy. Dodatkowe informacje moŝna uzyskać w PUP w Drawsku Pom., bądź filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz oddziale zamiejscowym w Kaliszu Pom. W przypadku zainteresowania szkoleniem, osoby proszone są o składanie Karty Kandydata na szkolenie w terminach podanych w Informacji o zapisach na szkolenie ( patrz: data rozpoczęcia i zakończenia zapisów na szkolenie) Na szkolenie nie mogą być kwalifikowane osoby korzystające wcześniej ze szkoleń, w przypadku których łączne koszty wszystkich szkoleń (tzn. naleŝność dla instytucji szkoleniowej, ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie, wyŝywienie podczas szkolenia, badania lekarskie, koszt egzaminu) w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyłyby 10-krotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku problemów organizacyjnych urząd zastrzega moŝliwość zmiany terminu szkolenia. Natomiast w przypadku duŝego zainteresowania lub w przypadku trudności przy naborze kandydatów na szkolenie urząd zastrzega moŝliwość zmiany liczby uczestników. 7

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/75 PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r.

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r. PLAN SZKOLEŃ r. Stan na 06.01.r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2013 rok

Plan szkoleń na 2013 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Plan szkoleń na 2013 rok osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku Zatwierdzam Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo