WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

2 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki

3 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Klub Pracy 60 osób maj/grudzień 80 godz. Osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie

4 Powiat choszczeński nie przedstawił planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok

5 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Drawski

6 L.P. 1 2 NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA ABC Przedsiębiorczości Jak rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą Zakres szkolenia: Strategie marketingu badanie rynku pracy w aspekcie wyboru własnej działalności gospodarczej, Rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej, Zasady i sporządzanie BUSINESS I INWEST PLANÓW, System podatkowy w Polsce i współpraca z US, Współpraca z ZUS, Podstawowe zagadnienia ekonomiczne oraz podstawy prawa pracy Wymagania SANEPID wobec małej firmy. Podstawy obsługi komputera w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Technolog prac wykończeniowych Zakres szkolenia: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Przygotowanie stanowiska pracy, Przygotowanie powierzchni pod malowanie, Przygotowanie powierzchni pod posadzki, Montaż rusztowań do robót malarskich, Wykonywanie zabudów z płyt kartonowo-gipsowych, Wykonywanie tynków ozdobnych, Technologia układania wykładzin z tworzyw sztucznych Układanie płytek ceramicznych Prace murarskie. PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 45 osób 12 osób PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA II IV kwartał 60 godzin (szkolenia realizowane w okresach cyklicznych) II III kwartał 300 godzin WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI Osoby bezrobotne starające się o udzielenie dotacji Osoby z wykształceniem minimum podstawowym, brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu

7 3 Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy Zakres szkolenia: Reakcja w trudnych sytuacjach, Kompetencje i predyspozycje zawodowe, Bariery na drodze do zatrudnienia, Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia, Analiza rynku pracy, Formy zatrudnienia, Wizytówka zawodowa dokumenty aplikacyjne, Sztuka mówienia i prezentacji, Zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy, Oferta na rynku pracy, Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, Rozmowa kwalifikacyjna, Edukacja dla rynku pracy, Plan poszukiwania pracy, Podjęcie zatrudnienia. 70 osób 7 grup II IV kwartał 80 godzin Osoby które, nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, które utraciły motywacje do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu lub osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Osoby skierowane przez doradcę zawodowego, objęte indywidualnym procesem doradczym Dokładne terminy naboru na dany kierunek szkolenia będą aktualizowane i upowszechniane w dokumencie pod nazwą Informacja o zapisach na szkolenie, dlatego też osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o utrzymywanie stałego kontaktu z urzędem pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Drawsku Pom., bądź filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz oddziale zamiejscowym w Kaliszu Pom. W przypadku zainteresowania szkoleniem, osoby proszone są o składanie Karty Kandydata na szkolenie w terminach podanych w Informacji o zapisach na szkolenie ( patrz: data rozpoczęcia i zakończenia zapisów na szkolenie). Na szkolenie nie mogą być kwalifikowane osoby korzystające wcześniej ze szkoleń, w przypadku których łączne koszty wszystkichszkoleń (tzn. należność dla instytucji szkoleniowej, ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie podczas szkolenia, badania lekarskie, koszt egzaminu) w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyłyby 10- krotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku problemów organizacyjnych urząd zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Natomiast w przypadku dużego zainteresowania lub w przypadku trudności przy naborze kandydatów na szkolenie urząd zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników.

8 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Goleniowski

9 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Kucharz, kelner, garmażer (zakres: metodologia pracy,etyka i psychologia pracy, zasady higieny w procesie obróbki art. spożywczych, zastosowanie narzędzi do obsługi konsumenckiej, przygotowywanie i serwowanie potraw i napojów, organizacja miejsca pracy kucharza kelnera i garmażera, organizacja i obsługa bankietów, przyjęć okolicznościowych, rozliczenia kelnerskie przepisy BHP, HACCP, profesjonalna obsługa klienta i kasy fiskalnej, zajęcia praktyczne 8 osób II kwartał ok. 130 godz. ok. 4,5 tyg. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie podstawowe lub zawodowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych, posiadanie predyspozycji do wykonywania zawodu 2 Profesjonalna obsługa klienta (zakres: komunikacja i autoprezentacja, rozmowa telefoniczna, profesjonalny wizerunek, opanowanie praktycznej obsługi kasy fiskalnej, podstawy obsługi komputera, raporty internetowe, obsługa programów magazynowych (fakturowanie) 8 osób IV kwartał ok. 150 godz. ok. 5 dni Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie gimnazjalne lub zawodowe, posiadanie predyspozycji do wykonywania zawodu 3 Pracownik docieplenia budynków (zakres: montaż i demontaż rusztowania, docieplanie budynku styropianem, naprawa elewacji tynk mineralny, malowanie elewacji, przepisy BHP, technologia dociepleń, materiałoznawstwo, 9 osób II kwartał ok. 200 godz. ok. 5 tyg. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie co najmniej podstawowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych

10 4 Budowa i eksploatacja, dozór urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi (zakres: zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki, przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci, dostarczanie paliw i energii oraz zasady dysponowania mocą. Polityka energetyczna przepisy określające zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci i instalacji energetycznej z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw lub energii, ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej, przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci, normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać. Ochrona przeciwpożarowa, przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Dokumentacja techniczna. Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, bezpieczeństwo i higiena pracy osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Organizacja prac przy urządzeniach i instalacjach. Ochrona przeciwpożarowa Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki. Ratownictwo. Zasady udzielania pierwszej pomocy porażonym prądem elektrycznym, Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, pomiary kontrolno-ruchowe o ochronne. Sprawdzanie odbiorcze. Organizacja prac pomiarowych 10 osób III kwartał ok. 60 godz. ok.4 tyg. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie min. średnie, osoby zainteresowane pracą w zawodzie 5 SZKOLENIA INDYWIDUALNE Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeśli uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni jej zatrudnienie lub podjęcie własnej działalności gospodarczej. W zależności od zgłoszeń realizowane w ciągu całego roku W zależności od posiadanych środków niezbędnych na realizację szkolenia W zależności od rodzaju wymaganego szkolenia

11 Złożenie wniosku na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na szkolenie. Wnioski będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami wyboru: w pierwszej kolejności na szkolenie kierowane są osoby zarejestrowane w PUP min 3 miesiące, ocena aktywności osoby bezrobotnej osoby dotychczas nie korzystające z pomocy tut. urzędu w zakresie szkoleń. Na szkolenie nie mogą być kwalifikowane osoby, których koszt szkolenia przekroczył dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat. Powyższe kierunki szkoleń mogą być modyfikowane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami rynku pracy oraz w przypadku zgłaszania zapotrzebowań pracodawców i osób bezrobotnych na określone kwalifikacje. Szkolenia są organizowane zgodnie z możliwościami finansowymi Urzędu. W związku z bieżącym monitorowaniem rynku pracy oraz ilością środków finansowych będących w dyspozycji PUP lub w przypadku trudności przy naborze na szkolenia, Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyżej wymienionym planie.

12 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Gryficki

13 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Aktywne poszukiwanie pracy w ramach Klubu Pracy 10 osób 80 godz. Osoby bezrobotne mające trudność w znalezieniu pracy. Osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej 2 Uprawnienia elektryczne do 1 KV 10 osób 70 godz. 3 ABC Przedsiębiorczości 20 osób 30 godz. 4 Obsługa finasowo-księgowa małej i średniej firmy 15 osób 120 godz. 5 Kasa fiskalna 10 osób 65 godz. 6 Korespondent radiowo-prasowy 10 osób 96 godz.

14 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Gryfiński

15 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Sprzedawca z językiem niemieckim (PUP Gryfino) 8 osób X/XI-240 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Funduszu Pracy) 2 Pozostali pracownicy obsługi biurowej (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób X/XI-230 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. średnie, (środki z Funduszu Pracy) 3 Pracownik budowlany - roboty wykończeniowe (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 10 osób V/VI-240 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. podstawowe; pozytywne zaświadczenie lekarskie, (środki z Funduszu Pracy) 4 Język niemiecki (PUP Gryfino) 8 osób IX/X-100 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. średnie, (środki z Funduszu Pracy) 5 Opiekun osób starszych z językiem niemieckim (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób VIII/IX-192 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 6 Opiekun dziecięcy z językiem niemieckim (PUP Gryfino) 10 osób VIII/IX-200 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 7 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (PUP Gryfino) 8 osób V/VI-157 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. średnie, pozytywne zaświadczenie lekarskie, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 8 Sprzedawca z językiem niemieckim (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób VI/VII-240 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 9 Prawo jazdy kat. C+E (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 10 osób VI/VII-47 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające prawo jazdy kat. C, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 10 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób V/VI-140 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ukończone 21 lat, posiadająca prawo jazdy co najmniej kat. C wydane po 10 września 2009, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 11 Kierowca wózków jezdniowych (PUP Filia Chojna) 9 osób V/VI-67 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; pozytywne zaświadczenie lekarskie,(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 12 Operator koparko-ładowarki (PUP Filia Chojna) 10 osób V/VI-202 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. podstawowe; pozytywne zaświadczenie lekarskie, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 13 Język niemiecki (PUP Filia Chojna) 9 osób IX/X-100 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. średnie, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)

16 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Kamieński

17 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI Recepcjonista z językiem niemieckim. Zakres: - język niemiecki dla początkujących sytuacyjne związane tematycznie z tematem szkolenia - recepcja- jak nas widzą tak nas piszą, - profesjonalna obsługa klienta przez, - podstawowe role i obowiązki recepcji Budowa i eksploatacja instalacji i sieci elektroenergetycznych. Zakres: - zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki, -ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej, - przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, - BHP pracy osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci - zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych. Zakres szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności przygotowujące do uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 10 osób 10 osób 10 osób II kwartał 229 godz. IV kwartał 67 godz. II kwartał 79 godz. Osoby bezrobotne z minimum średnim wykształceniem Osoby bezrobotne z minimum podstawowym wykształceniem, brak przeciwwskazań zdrowotnych Osoby bezrobotne z minimum podstawowym wykształceniem, brak przeciwwskazań zdrowotnych

18 4 Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Zakres szkolenia obejmuje: - reakcje w trudnych sytuacjach, - kompetencje i predyspozycje zawodowe, - bariery na drodze do zatrudnienia, - zarządzenie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia, - analiza rynku pracy, - formy zatrudnienia, - wizytówka zatrudnienia dokumenty aplikacyjne, - sztuka mówienia i prezentacji, - zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy, - oferty na rynku pracy, - przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, - rozmowa kwalifikacyjna, - edukacja dla rynku pracy, - plan poszukiwania pracy, - podjęcie zatrudnienia, - aktywne szukanie pracy 55 osób I-IV kwartał 80 godz. Osoby bezrobotne 5 Szkolenia indywidualne kwiecień- listopad Według wskazań pracodawców

19 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Kołobrzeski

20 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY Zakres obejmuje m.in: - analizę rynku pracy, - określenie bilansu umiejętności, - sporządzanie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, - umieszczanie własnej oferty na stronie internetowej, - techniki i metody poszukiwania pracy. 40 osób II kwartał IV kawartał 80 godzin (3 tygodnie) Osoby zarejestrowane w PUP, które: - nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, - utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, - chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, - otrzymają pozytywną opinię o celowości uczestnictwa w szkoleniu wydaną przez doradcę zawodowego PUP. 2 Szkolenia indywidualne Na wniosek osoby bezrobotnej oraz pod uprawdopodobnienie zatrudnienia lub wskazanie celowości W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w 2011 roku nie planuje się organizacji grupowych szkoleń zawodowych. Możliwe jest uzupełnienie planu szkoleń w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych.

21 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Koszaliński

22 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 60 osób II kwartał 20 osób III kwartał 20 osób IV kwartał 20 osób 80 godz. Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie 2 Obsługa kasy fiskalnej z elementami socjotechniki sprzedaży Zakres: psychologiczne aspekty pracy handlowcasprzedawcy, organizacja i techniki sprzedaży, efektywna obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera 45 osób II kwartał 15 osób III kwartał 15 osób IV kwartał 15 osób 50 godz. Dobry stan zdrowia 3 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV Zakres: zasady eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji, budowa i regulacja maszyn elektrycznych, charakterystyka układów sieciowych, ochrona przeciwporażeniowa, udzielanie pierwszej pomocy 10 osób III kwartał 50 godz. Doświadczenie zawodowe w tej specjalności 4 Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych Zakres: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózka, bezpieczna wymiana butli propan-butan, zagadnienia z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, nauka jazdy 20 osób II kwartał 10 osób III kwartał 10 osób 67 godz. Konieczne prawo jazdy kat. B, dobry stan zdrowia

23 5 Magazynier Zakres: kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków jezdniowych z logistyką magazynu, zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej zgodnie z programem zarejestrowanym w ODK MG Mysłowice, nabycie praktycznych umiejętności jazdy i manewrowania, zdobycie umiejętności z zakresu obsługi komputerowych programów magazynowych, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywnością 30 osób II kwartał 15 osób III kwartał 15 osób 150 godz. Konieczne prawo jazdy kat. B, wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, dobry stan zdrowia, podstawy obsługi komputera 6 Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG (141) i MAG (135) Zakres: spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135) wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 10 osób II kwartał 300 godz. Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, praktyka zawodowa 7 Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (ADR) Zakres: obowiązujące przepisy, klasyfikację materiałów oraz ich główne zagrożenia, odblaskowe tablice i nalepki ostrzegawcze, materiały dopuszczone do przewozu w opakowaniu i luzem, rodzaje pojazdów i ich przystosowanie do przewozu materiałów poszczególnych klas, załadunek i wyładunek materiałów poszczególnych klas oraz ich zabezpieczenie na pojeździe 10 osób III kwartał 24 godz. Konieczne prawo jazdy kat. C, ukończone 21 lat

24 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Łobeski

25 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Monter stolarki PCV 8 osób styczeń/luty 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 2 Eksploatacja i instalacja urządzeń elektroenergetycznych do 1KV 6 osób luty 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 3 Kelner barman z elementami języka angielskiego/niemieckiego 8 osób marzec 120 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 4 Obsługa komputera i Internet od podstaw 12 osób kwiecień 120 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 5 Rachunkowość podmiotów gospodarczych z obsługą programów finansowo-księgowych 10 osób kwiecień 300 godzin Osoby z wykształceniem co najmniej średnim preferowany kierunek ekonomiczny 6 ABC przedsiębiorczości 10 osób 7 Drwal - operator pił łańcuchowych 16 osób 8 Stolarz meblowy 12 osób 9 Malarz budowlany 12 osób maj 60 godzin maj 144 godzin czerwiec 235 godzin czerwiec 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 10 Obsługa kas fiskalnych i minimum sanitarne 20 osób lipiec 30 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym

26 11 Technolog robót wykończeniowych 12 osób sierpień 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 12 Opiekun osób starszych z j. niemieckim 15 osób wrzesień 150 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 13 Nie tylko gosposia - Akademia Pełni Życia 10 osób październik 150 godzin Kobiety bezrobotne powyżej 50 roku życia 14 Glazurnik 12 osób Kluby Pracy (po jednym w każdej gminie) Szkolenia indywidualne w zależności od składanych wniosków osób bezrobotnych listopad 150 godzin 70 osób 55 godzin cały rok Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym z gmin: Łobez, Resko, Węgorzyno, Dobra, Radowo Plan szkoleń został sporządzony na podstawie listy zawodów i specjalności, wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia oraz konsultacji z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi i liderami klubu pracy. Ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku pracy, plan szkoleń może ulec modyfikacji.

27 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Myśliborski

28 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 ABC PRZEDSIEBIORCZOŚCI Blok Prawny. 1. Zasady zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych; 2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Blok księgowy. 1. Samodzielne prowadzenie spraw rachunkowych, księgowych i kadrowych; Blok ekonomiczny. 1. Elementy prezentacji firmy na rynku; 2. Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach środków UE, dla mikro-, małych i średnich firm 40 osób II-III kwartał 30 godz. Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu, które planują uruchomienie własnej działalności gospodarczej, beneficjentów projektu Aktywizacja praca- sukces współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 2 ECDL Start Moduł Użytkowanie komputerów Moduł Przetwarzanie tekstów Moduł Arkusz kalkulacyjny Moduł Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 45 osób maj godz. Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu, beneficjentów projektu Aktywizacja praca- sukces współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

29 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Policki

30 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Kadry, płace, uproszczona księgowość z obsługą programu Płatnik oraz Symfonia. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne w zakresie prawa podatkowego, cywilnego i pracy 15 osób II kwartał 150 godz. Wykształcenie minimum średnie, podstawy obsługi komputera 2 Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności do poszukiwania pracy, odpowiedniej prezentacji własnej osoby 40 osób I, II, III,IV kwartał 80 godz. Bez wymagań 3 Wykrawacz-rozbieracz mięsa z podstawami języka niemieckiego. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne w zakresie rozbioru, klasowania mięsa oraz podstawy nauki języka niemieckiego 15 osób II kwartał 140 godz. Wykształcenie minimum podstawowe 4 Pracownik ochrony fizycznej I stopnia z licencją. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne w zakresie ochrony osób i mienia 15 osób III kwartał 245 godz. Wykształcenie minimum podstawowe, ukończone 21 lat, niekaralność 5 Opiekunka dziecięca z podstawami języka niemieckiego. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne do pracy w pomocy wychowywaniu dziecka, jego pielęgnacji oraz rozwoju oraz podstawy nauki języka niemieckiego 15 osób III kwartał 300 godz. Wykształcenie minimum zawodowe 6 Kucharz małej gastronomii z modułem kelnera. Moduł kucharz ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne do pracy w małej gastronomii, stosowania różnorodnych technik w produkcji kulinarnej. Moduł kelner ma na celu nauczenie profesjonalnej obsługi przyjęć okolicznościowych 15 osób IV kwartał 250 godz. Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne

31 7 8 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne do pracy związanej z wykończeniem wnętrz Brukarz - kamieniarz. Ogólne cele szkolenia: rozróżnianie podstawowych materiałów do robót brukarskich, współpraca przy tyczeniu i czynnościach pomiarowych przy robotach brukarskich, wykonanie podłoża, podbudowy, podsypek i sprawdzenie szablonem profilu podsypki, układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, brukowanie nawierzchni ulicy, chodników z kamieni naturalnych i sztucznych 15 osób 15 osób IV kwartał 300 godz. IV kwartał 150 godz. Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami mogą ulec zmianie liczby miejsc dla uczestników szkolenia. Powyższe kierunki szkoleń mogą być modyfikowane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami rynku pracy oraz w przypadku zgłaszania zapotrzebowań pracodawców i osób bezrobotnych na określone kwalifikacje. W przypadku trudności przy naborze na szkolenie oraz problemów organizacyjnych zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. Szkolenia będą realizowane w miarę posiadania środków finansowych.

32 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Pyrzycki

33 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Opiekun dzieci niania z praktyką w placówkach opiekuńczych Główny cel: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej 10 osób II kwartał 180 godz. Program szkolenia adresowany jest do osób, które posiadają umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 5 lat. Zainteresowanych pracą w charakterze opiekuna dziecięcego, który wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci 2 Kurs komputerowy ECDL Główny cel: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania praktycznego i zastosowania komputerów w życiu codziennym i w pracy zawodowej 10 osób III kwartał 135 godz. Osoby z wykształceniem min. średnim, dla których barierą do podjęcia zatrudnienia jest niewystarczająca znajomość obsługi komputera lub brak odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi komputera 3 Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i podstawami języka niemieckiego Główny cel: uzyskanie umiejętności nowoczesnych technik prowadzenia sprzedaży, obsługa kas fiskalnych oraz nauka porozumiewania się w języku niemieckim w stopniu podstawowym 10 osób II kwartał 150 godz. Kryterium doboru kandydatów: - ukończona szkoła min. podstawowa, gimnazjalna, - stan zdrowia pozwalający na pracę w zawodzie sprzedawcy 4 Klub Pracy Główny cel: szkolenie ma na celu nabycie umiejętności do poszukiwania pracy, odpowiedniej prezentacji własnej osoby. 40 osób II, III,IV kwartał 80 godz. Przeznaczone dla osób: - które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu zatrudnienia, - chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej

34 Szkolenia indywidualne różnego rodzaju w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy w okresie od II-IV kwartału. Osoby zainteresowane szkoleniem indywidualnym składają wniosek wraz z z pisemnym uzasadnieniem celowości szkolenia w pokoju numer 6. Zgłoszenia na szkolenia grupowe, wymienione w planie szkoleń na 2011 rok, należy składać u doradcy zawodowego pokój numer 1A i 5oraz u pośredników pracy pokój numer 1 i 2. Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Edyta Tarnowska, numer telefonu: (91) wew. 240.

35 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Sławieński

36 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 1 ABC Przedsiębiorczości 55 osób 2 Opiekun/-ka osób starszych z podstawami nauki języka niemieckiego 12 osób PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA Szkolenie realizowane będzie w ciągu całego roku 70 godz. II kwartał 220 godz. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI Szkolenie jest skierowane do osób ubiegających się o otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Źródło finansowania: Fundusz Pracy POKL Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych. Wymagania dodatkowe: komunikatywność. Źródło finansowania: POKL 3 Język niemiecki dla początkujących 24 osób 4 Prawo jazdy kat. C 15 osób III kwartał 126 godz. II kwartał 50 godz. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych. Źródło finansowania: POKL Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych. Wymagania dodatkowe posiadanie prawa jazdy kat. B, brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu kierowcy. Źródło finansowania: POKL

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) 355-70-50, fax (0-24) 355-70-51 www.pupkutno.com.pl; e-mail: loku@praca.gov.pl WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo