WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

2 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki

3 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Klub Pracy 60 osób maj/grudzień 80 godz. Osoby zarejestrowane w tutejszym urzędzie

4 Powiat choszczeński nie przedstawił planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok

5 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Drawski

6 L.P. 1 2 NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA ABC Przedsiębiorczości Jak rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą Zakres szkolenia: Strategie marketingu badanie rynku pracy w aspekcie wyboru własnej działalności gospodarczej, Rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej, Zasady i sporządzanie BUSINESS I INWEST PLANÓW, System podatkowy w Polsce i współpraca z US, Współpraca z ZUS, Podstawowe zagadnienia ekonomiczne oraz podstawy prawa pracy Wymagania SANEPID wobec małej firmy. Podstawy obsługi komputera w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Technolog prac wykończeniowych Zakres szkolenia: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Przygotowanie stanowiska pracy, Przygotowanie powierzchni pod malowanie, Przygotowanie powierzchni pod posadzki, Montaż rusztowań do robót malarskich, Wykonywanie zabudów z płyt kartonowo-gipsowych, Wykonywanie tynków ozdobnych, Technologia układania wykładzin z tworzyw sztucznych Układanie płytek ceramicznych Prace murarskie. PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 45 osób 12 osób PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA II IV kwartał 60 godzin (szkolenia realizowane w okresach cyklicznych) II III kwartał 300 godzin WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI Osoby bezrobotne starające się o udzielenie dotacji Osoby z wykształceniem minimum podstawowym, brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu

7 3 Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy Zakres szkolenia: Reakcja w trudnych sytuacjach, Kompetencje i predyspozycje zawodowe, Bariery na drodze do zatrudnienia, Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia, Analiza rynku pracy, Formy zatrudnienia, Wizytówka zawodowa dokumenty aplikacyjne, Sztuka mówienia i prezentacji, Zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy, Oferta na rynku pracy, Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, Rozmowa kwalifikacyjna, Edukacja dla rynku pracy, Plan poszukiwania pracy, Podjęcie zatrudnienia. 70 osób 7 grup II IV kwartał 80 godzin Osoby które, nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, które utraciły motywacje do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu lub osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Osoby skierowane przez doradcę zawodowego, objęte indywidualnym procesem doradczym Dokładne terminy naboru na dany kierunek szkolenia będą aktualizowane i upowszechniane w dokumencie pod nazwą Informacja o zapisach na szkolenie, dlatego też osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o utrzymywanie stałego kontaktu z urzędem pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP w Drawsku Pom., bądź filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz oddziale zamiejscowym w Kaliszu Pom. W przypadku zainteresowania szkoleniem, osoby proszone są o składanie Karty Kandydata na szkolenie w terminach podanych w Informacji o zapisach na szkolenie ( patrz: data rozpoczęcia i zakończenia zapisów na szkolenie). Na szkolenie nie mogą być kwalifikowane osoby korzystające wcześniej ze szkoleń, w przypadku których łączne koszty wszystkichszkoleń (tzn. należność dla instytucji szkoleniowej, ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie podczas szkolenia, badania lekarskie, koszt egzaminu) w ciągu ostatnich 3 lat przekroczyłyby 10- krotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku problemów organizacyjnych urząd zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Natomiast w przypadku dużego zainteresowania lub w przypadku trudności przy naborze kandydatów na szkolenie urząd zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników.

8 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Goleniowski

9 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Kucharz, kelner, garmażer (zakres: metodologia pracy,etyka i psychologia pracy, zasady higieny w procesie obróbki art. spożywczych, zastosowanie narzędzi do obsługi konsumenckiej, przygotowywanie i serwowanie potraw i napojów, organizacja miejsca pracy kucharza kelnera i garmażera, organizacja i obsługa bankietów, przyjęć okolicznościowych, rozliczenia kelnerskie przepisy BHP, HACCP, profesjonalna obsługa klienta i kasy fiskalnej, zajęcia praktyczne 8 osób II kwartał ok. 130 godz. ok. 4,5 tyg. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie podstawowe lub zawodowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych, posiadanie predyspozycji do wykonywania zawodu 2 Profesjonalna obsługa klienta (zakres: komunikacja i autoprezentacja, rozmowa telefoniczna, profesjonalny wizerunek, opanowanie praktycznej obsługi kasy fiskalnej, podstawy obsługi komputera, raporty internetowe, obsługa programów magazynowych (fakturowanie) 8 osób IV kwartał ok. 150 godz. ok. 5 dni Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie gimnazjalne lub zawodowe, posiadanie predyspozycji do wykonywania zawodu 3 Pracownik docieplenia budynków (zakres: montaż i demontaż rusztowania, docieplanie budynku styropianem, naprawa elewacji tynk mineralny, malowanie elewacji, przepisy BHP, technologia dociepleń, materiałoznawstwo, 9 osób II kwartał ok. 200 godz. ok. 5 tyg. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie co najmniej podstawowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych

10 4 Budowa i eksploatacja, dozór urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi (zakres: zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki, przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci, dostarczanie paliw i energii oraz zasady dysponowania mocą. Polityka energetyczna przepisy określające zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci i instalacji energetycznej z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw lub energii, ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej, przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci, normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać. Ochrona przeciwpożarowa, przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Dokumentacja techniczna. Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych, bezpieczeństwo i higiena pracy osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Organizacja prac przy urządzeniach i instalacjach. Ochrona przeciwpożarowa Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki. Ratownictwo. Zasady udzielania pierwszej pomocy porażonym prądem elektrycznym, Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, pomiary kontrolno-ruchowe o ochronne. Sprawdzanie odbiorcze. Organizacja prac pomiarowych 10 osób III kwartał ok. 60 godz. ok.4 tyg. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, wykształcenie min. średnie, osoby zainteresowane pracą w zawodzie 5 SZKOLENIA INDYWIDUALNE Osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeśli uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni jej zatrudnienie lub podjęcie własnej działalności gospodarczej. W zależności od zgłoszeń realizowane w ciągu całego roku W zależności od posiadanych środków niezbędnych na realizację szkolenia W zależności od rodzaju wymaganego szkolenia

11 Złożenie wniosku na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata na szkolenie. Wnioski będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami wyboru: w pierwszej kolejności na szkolenie kierowane są osoby zarejestrowane w PUP min 3 miesiące, ocena aktywności osoby bezrobotnej osoby dotychczas nie korzystające z pomocy tut. urzędu w zakresie szkoleń. Na szkolenie nie mogą być kwalifikowane osoby, których koszt szkolenia przekroczył dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat. Powyższe kierunki szkoleń mogą być modyfikowane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami rynku pracy oraz w przypadku zgłaszania zapotrzebowań pracodawców i osób bezrobotnych na określone kwalifikacje. Szkolenia są organizowane zgodnie z możliwościami finansowymi Urzędu. W związku z bieżącym monitorowaniem rynku pracy oraz ilością środków finansowych będących w dyspozycji PUP lub w przypadku trudności przy naborze na szkolenia, Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyżej wymienionym planie.

12 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Gryficki

13 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Aktywne poszukiwanie pracy w ramach Klubu Pracy 10 osób 80 godz. Osoby bezrobotne mające trudność w znalezieniu pracy. Osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej 2 Uprawnienia elektryczne do 1 KV 10 osób 70 godz. 3 ABC Przedsiębiorczości 20 osób 30 godz. 4 Obsługa finasowo-księgowa małej i średniej firmy 15 osób 120 godz. 5 Kasa fiskalna 10 osób 65 godz. 6 Korespondent radiowo-prasowy 10 osób 96 godz.

14 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Gryfiński

15 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Sprzedawca z językiem niemieckim (PUP Gryfino) 8 osób X/XI-240 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Funduszu Pracy) 2 Pozostali pracownicy obsługi biurowej (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób X/XI-230 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. średnie, (środki z Funduszu Pracy) 3 Pracownik budowlany - roboty wykończeniowe (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 10 osób V/VI-240 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. podstawowe; pozytywne zaświadczenie lekarskie, (środki z Funduszu Pracy) 4 Język niemiecki (PUP Gryfino) 8 osób IX/X-100 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. średnie, (środki z Funduszu Pracy) 5 Opiekun osób starszych z językiem niemieckim (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób VIII/IX-192 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 6 Opiekun dziecięcy z językiem niemieckim (PUP Gryfino) 10 osób VIII/IX-200 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 7 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (PUP Gryfino) 8 osób V/VI-157 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. średnie, pozytywne zaświadczenie lekarskie, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 8 Sprzedawca z językiem niemieckim (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób VI/VII-240 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, wykształcenie min. podstawowe, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 9 Prawo jazdy kat. C+E (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 10 osób VI/VII-47 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne posiadające prawo jazdy kat. C, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 10 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C (PUP Gryfino + PUP Filia Chojna) 12 osób V/VI-140 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ukończone 21 lat, posiadająca prawo jazdy co najmniej kat. C wydane po 10 września 2009, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 11 Kierowca wózków jezdniowych (PUP Filia Chojna) 9 osób V/VI-67 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; pozytywne zaświadczenie lekarskie,(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 12 Operator koparko-ładowarki (PUP Filia Chojna) 10 osób V/VI-202 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. podstawowe; pozytywne zaświadczenie lekarskie, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 13 Język niemiecki (PUP Filia Chojna) 9 osób IX/X-100 godzin Osoby zarejestrowane jako bezrobotne; wykształcenie min. średnie, (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)

16 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Kamieński

17 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI Recepcjonista z językiem niemieckim. Zakres: - język niemiecki dla początkujących sytuacyjne związane tematycznie z tematem szkolenia - recepcja- jak nas widzą tak nas piszą, - profesjonalna obsługa klienta przez, - podstawowe role i obowiązki recepcji Budowa i eksploatacja instalacji i sieci elektroenergetycznych. Zakres: - zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki, -ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej, - przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, - BHP pracy osób zajmujących się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci - zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych. Zakres szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności przygotowujące do uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 10 osób 10 osób 10 osób II kwartał 229 godz. IV kwartał 67 godz. II kwartał 79 godz. Osoby bezrobotne z minimum średnim wykształceniem Osoby bezrobotne z minimum podstawowym wykształceniem, brak przeciwwskazań zdrowotnych Osoby bezrobotne z minimum podstawowym wykształceniem, brak przeciwwskazań zdrowotnych

18 4 Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy Zakres szkolenia obejmuje: - reakcje w trudnych sytuacjach, - kompetencje i predyspozycje zawodowe, - bariery na drodze do zatrudnienia, - zarządzenie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia, - analiza rynku pracy, - formy zatrudnienia, - wizytówka zatrudnienia dokumenty aplikacyjne, - sztuka mówienia i prezentacji, - zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy, - oferty na rynku pracy, - przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, - rozmowa kwalifikacyjna, - edukacja dla rynku pracy, - plan poszukiwania pracy, - podjęcie zatrudnienia, - aktywne szukanie pracy 55 osób I-IV kwartał 80 godz. Osoby bezrobotne 5 Szkolenia indywidualne kwiecień- listopad Według wskazań pracodawców

19 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Kołobrzeski

20 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY Zakres obejmuje m.in: - analizę rynku pracy, - określenie bilansu umiejętności, - sporządzanie dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, - umieszczanie własnej oferty na stronie internetowej, - techniki i metody poszukiwania pracy. 40 osób II kwartał IV kawartał 80 godzin (3 tygodnie) Osoby zarejestrowane w PUP, które: - nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, - utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, - chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, - otrzymają pozytywną opinię o celowości uczestnictwa w szkoleniu wydaną przez doradcę zawodowego PUP. 2 Szkolenia indywidualne Na wniosek osoby bezrobotnej oraz pod uprawdopodobnienie zatrudnienia lub wskazanie celowości W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w 2011 roku nie planuje się organizacji grupowych szkoleń zawodowych. Możliwe jest uzupełnienie planu szkoleń w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych.

21 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Koszaliński

22 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 60 osób II kwartał 20 osób III kwartał 20 osób IV kwartał 20 osób 80 godz. Osoby zarejestrowane w tut. urzędzie 2 Obsługa kasy fiskalnej z elementami socjotechniki sprzedaży Zakres: psychologiczne aspekty pracy handlowcasprzedawcy, organizacja i techniki sprzedaży, efektywna obsługa klienta, obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera 45 osób II kwartał 15 osób III kwartał 15 osób IV kwartał 15 osób 50 godz. Dobry stan zdrowia 3 Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV Zakres: zasady eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji, budowa i regulacja maszyn elektrycznych, charakterystyka układów sieciowych, ochrona przeciwporażeniowa, udzielanie pierwszej pomocy 10 osób III kwartał 50 godz. Doświadczenie zawodowe w tej specjalności 4 Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych Zakres: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózka, bezpieczna wymiana butli propan-butan, zagadnienia z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, nauka jazdy 20 osób II kwartał 10 osób III kwartał 10 osób 67 godz. Konieczne prawo jazdy kat. B, dobry stan zdrowia

23 5 Magazynier Zakres: kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków jezdniowych z logistyką magazynu, zdobycie umiejętności i uprawnień obsługi różnych typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej zgodnie z programem zarejestrowanym w ODK MG Mysłowice, nabycie praktycznych umiejętności jazdy i manewrowania, zdobycie umiejętności z zakresu obsługi komputerowych programów magazynowych, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywnością 30 osób II kwartał 15 osób III kwartał 15 osób 150 godz. Konieczne prawo jazdy kat. B, wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, dobry stan zdrowia, podstawy obsługi komputera 6 Spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie TIG (141) i MAG (135) Zakres: spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i MAG (135) wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 10 osób II kwartał 300 godz. Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, praktyka zawodowa 7 Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (ADR) Zakres: obowiązujące przepisy, klasyfikację materiałów oraz ich główne zagrożenia, odblaskowe tablice i nalepki ostrzegawcze, materiały dopuszczone do przewozu w opakowaniu i luzem, rodzaje pojazdów i ich przystosowanie do przewozu materiałów poszczególnych klas, załadunek i wyładunek materiałów poszczególnych klas oraz ich zabezpieczenie na pojeździe 10 osób III kwartał 24 godz. Konieczne prawo jazdy kat. C, ukończone 21 lat

24 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Łobeski

25 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Monter stolarki PCV 8 osób styczeń/luty 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 2 Eksploatacja i instalacja urządzeń elektroenergetycznych do 1KV 6 osób luty 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 3 Kelner barman z elementami języka angielskiego/niemieckiego 8 osób marzec 120 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 4 Obsługa komputera i Internet od podstaw 12 osób kwiecień 120 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 5 Rachunkowość podmiotów gospodarczych z obsługą programów finansowo-księgowych 10 osób kwiecień 300 godzin Osoby z wykształceniem co najmniej średnim preferowany kierunek ekonomiczny 6 ABC przedsiębiorczości 10 osób 7 Drwal - operator pił łańcuchowych 16 osób 8 Stolarz meblowy 12 osób 9 Malarz budowlany 12 osób maj 60 godzin maj 144 godzin czerwiec 235 godzin czerwiec 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 10 Obsługa kas fiskalnych i minimum sanitarne 20 osób lipiec 30 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym

26 11 Technolog robót wykończeniowych 12 osób sierpień 235 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 12 Opiekun osób starszych z j. niemieckim 15 osób wrzesień 150 godzin Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym 13 Nie tylko gosposia - Akademia Pełni Życia 10 osób październik 150 godzin Kobiety bezrobotne powyżej 50 roku życia 14 Glazurnik 12 osób Kluby Pracy (po jednym w każdej gminie) Szkolenia indywidualne w zależności od składanych wniosków osób bezrobotnych listopad 150 godzin 70 osób 55 godzin cały rok Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym Osoby bezrobotne z wykształceniem co najmniej podstawowym z gmin: Łobez, Resko, Węgorzyno, Dobra, Radowo Plan szkoleń został sporządzony na podstawie listy zawodów i specjalności, wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia oraz konsultacji z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi i liderami klubu pracy. Ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku pracy, plan szkoleń może ulec modyfikacji.

27 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Myśliborski

28 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 ABC PRZEDSIEBIORCZOŚCI Blok Prawny. 1. Zasady zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych; 2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Blok księgowy. 1. Samodzielne prowadzenie spraw rachunkowych, księgowych i kadrowych; Blok ekonomiczny. 1. Elementy prezentacji firmy na rynku; 2. Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach środków UE, dla mikro-, małych i średnich firm 40 osób II-III kwartał 30 godz. Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu, które planują uruchomienie własnej działalności gospodarczej, beneficjentów projektu Aktywizacja praca- sukces współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 2 ECDL Start Moduł Użytkowanie komputerów Moduł Przetwarzanie tekstów Moduł Arkusz kalkulacyjny Moduł Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 45 osób maj godz. Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu, beneficjentów projektu Aktywizacja praca- sukces współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

29 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Policki

30 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Kadry, płace, uproszczona księgowość z obsługą programu Płatnik oraz Symfonia. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne w zakresie prawa podatkowego, cywilnego i pracy 15 osób II kwartał 150 godz. Wykształcenie minimum średnie, podstawy obsługi komputera 2 Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności do poszukiwania pracy, odpowiedniej prezentacji własnej osoby 40 osób I, II, III,IV kwartał 80 godz. Bez wymagań 3 Wykrawacz-rozbieracz mięsa z podstawami języka niemieckiego. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne w zakresie rozbioru, klasowania mięsa oraz podstawy nauki języka niemieckiego 15 osób II kwartał 140 godz. Wykształcenie minimum podstawowe 4 Pracownik ochrony fizycznej I stopnia z licencją. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne w zakresie ochrony osób i mienia 15 osób III kwartał 245 godz. Wykształcenie minimum podstawowe, ukończone 21 lat, niekaralność 5 Opiekunka dziecięca z podstawami języka niemieckiego. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne do pracy w pomocy wychowywaniu dziecka, jego pielęgnacji oraz rozwoju oraz podstawy nauki języka niemieckiego 15 osób III kwartał 300 godz. Wykształcenie minimum zawodowe 6 Kucharz małej gastronomii z modułem kelnera. Moduł kucharz ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne do pracy w małej gastronomii, stosowania różnorodnych technik w produkcji kulinarnej. Moduł kelner ma na celu nauczenie profesjonalnej obsługi przyjęć okolicznościowych 15 osób IV kwartał 250 godz. Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne

31 7 8 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Szkolenie ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne do pracy związanej z wykończeniem wnętrz Brukarz - kamieniarz. Ogólne cele szkolenia: rozróżnianie podstawowych materiałów do robót brukarskich, współpraca przy tyczeniu i czynnościach pomiarowych przy robotach brukarskich, wykonanie podłoża, podbudowy, podsypek i sprawdzenie szablonem profilu podsypki, układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, brukowanie nawierzchni ulicy, chodników z kamieni naturalnych i sztucznych 15 osób 15 osób IV kwartał 300 godz. IV kwartał 150 godz. Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne Wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami mogą ulec zmianie liczby miejsc dla uczestników szkolenia. Powyższe kierunki szkoleń mogą być modyfikowane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami rynku pracy oraz w przypadku zgłaszania zapotrzebowań pracodawców i osób bezrobotnych na określone kwalifikacje. W przypadku trudności przy naborze na szkolenie oraz problemów organizacyjnych zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia. Szkolenia będą realizowane w miarę posiadania środków finansowych.

32 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Pyrzycki

33 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI 1 Opiekun dzieci niania z praktyką w placówkach opiekuńczych Główny cel: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej 10 osób II kwartał 180 godz. Program szkolenia adresowany jest do osób, które posiadają umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 5 lat. Zainteresowanych pracą w charakterze opiekuna dziecięcego, który wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci 2 Kurs komputerowy ECDL Główny cel: nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania praktycznego i zastosowania komputerów w życiu codziennym i w pracy zawodowej 10 osób III kwartał 135 godz. Osoby z wykształceniem min. średnim, dla których barierą do podjęcia zatrudnienia jest niewystarczająca znajomość obsługi komputera lub brak odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi komputera 3 Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i podstawami języka niemieckiego Główny cel: uzyskanie umiejętności nowoczesnych technik prowadzenia sprzedaży, obsługa kas fiskalnych oraz nauka porozumiewania się w języku niemieckim w stopniu podstawowym 10 osób II kwartał 150 godz. Kryterium doboru kandydatów: - ukończona szkoła min. podstawowa, gimnazjalna, - stan zdrowia pozwalający na pracę w zawodzie sprzedawcy 4 Klub Pracy Główny cel: szkolenie ma na celu nabycie umiejętności do poszukiwania pracy, odpowiedniej prezentacji własnej osoby. 40 osób II, III,IV kwartał 80 godz. Przeznaczone dla osób: - które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu zatrudnienia, - chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej

34 Szkolenia indywidualne różnego rodzaju w zależności od aktualnych potrzeb rynku pracy w okresie od II-IV kwartału. Osoby zainteresowane szkoleniem indywidualnym składają wniosek wraz z z pisemnym uzasadnieniem celowości szkolenia w pokoju numer 6. Zgłoszenia na szkolenia grupowe, wymienione w planie szkoleń na 2011 rok, należy składać u doradcy zawodowego pokój numer 1A i 5oraz u pośredników pracy pokój numer 1 i 2. Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Edyta Tarnowska, numer telefonu: (91) wew. 240.

35 Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Sławieński

36 L.P. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA PLANOWANA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 1 ABC Przedsiębiorczości 55 osób 2 Opiekun/-ka osób starszych z podstawami nauki języka niemieckiego 12 osób PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA (KWARTAŁ- MIESIĄC) ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA Szkolenie realizowane będzie w ciągu całego roku 70 godz. II kwartał 220 godz. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA SZKOLENIA - UWAGI Szkolenie jest skierowane do osób ubiegających się o otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Źródło finansowania: Fundusz Pracy POKL Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych. Wymagania dodatkowe: komunikatywność. Źródło finansowania: POKL 3 Język niemiecki dla początkujących 24 osób 4 Prawo jazdy kat. C 15 osób III kwartał 126 godz. II kwartał 50 godz. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych. Źródło finansowania: POKL Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych: do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych. Wymagania dodatkowe posiadanie prawa jazdy kat. B, brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu kierowcy. Źródło finansowania: POKL

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego

Planowany termin realizacji. 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dane z terenu powiatu choszczeńskiego Dane z terenu powiatu białogardzkiego 1 Stolarz meblowy II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 2 Tapicer II-III kwartał 10 osób Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 3 Ratownik wodny

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Termin

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Kierowca

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH W 2017r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. Lp. 1. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2014. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 1. ABC

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Lp. POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE NAZWA I ZAKRES CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2017 ROK MINIMALNE WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KWARTAŁ I II III

Bardziej szczegółowo

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywany plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 20 r. - (modyfikacja z dnia 27.05.20 r.) LP NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Plan szkole grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn

Plan szkole grupowych na 2010r.  Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn AZ-032-1/10 Plan szkoleń grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w ach Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ Lp. Nazwa Zakres Liczba osób 1. 2. Operator koparkoładowarki Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i praktyczne. Program

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

SZKOLENIA I Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: SZKOLENIA 20 Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. I. SZKOLENIA GRUPOWE Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników szkoleń Czas trwania szkolenia Przewidywany termin realizacji szkoleń Charakterystyka, osób dla

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD

1. Przewidywany termin realizacji/ 2. Terminy naborów na szkolenie. 10 1. II kwartał 2010. 2. Nabór : OD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywany plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2016 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2016 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2013r. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie

Plan szkoleń na 2013r. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE 21-200 Parczew, ul. Bema2 Plan szkoleń na 2013r. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie Parczew,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Szkolenie jest realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Plan szkole grupowych na 2009r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn

Plan szkole grupowych na 2009r.  Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn AZ-032-1/09 Plan szkoleń grupowych na 2009r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w ach Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na 2013r.

Plan szkoleń grupowych na 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim CAZ.SZ.0440.1.2013.AW Plan szkoleń grupowych na 2013r. Lp Nazwa szkolenia Zakres tematyczny Przewidywana liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok

Plan szkoleń na 2010 rok PZ.633-3/10/MK Rybnik, dn. 25.02.2010r. Plan szkoleń na 2010 rok Lp Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia 1 Prawo jazdy kat. C - zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r.

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Lp. Nazwa Firmy Szkoleniowej 1 Powiatowy Urząd Temat szkolenia Cel szkolenia Miejsce szkolenia Kontakt Źródło Operator koparko ładowarki kl. III

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 Lp. Nazwa Zakres Liczba osób 1. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III Program - zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE Gniezno ul. Sobieskiego 20

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE Gniezno ul. Sobieskiego 20 Planowane szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie w 2009 roku współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego L.p. Nazwa kursu Zakres szkolenia Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup:

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących co najmniej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016 Lp. Nazwa Zakres Liczba osób Planowany termin naboru szkoleń Planowany termin realizacji /rozpoczęcie / Czas trwania w godzinach zegarowych Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ - WYKAZ SZKOLEŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU KALENDARZOWYM 2013

PLAN SZKOLEŃ - WYKAZ SZKOLEŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU KALENDARZOWYM 2013 PLAN SZKOLEŃ - WYKAZ SZKOLEŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU KALENDARZOWYM 2013 Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Kurs barmana i baristy - wprowadzenie do zawodu barmana (w tym: etyka barmana, organizacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Załącznik nr 4 Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na rok 2017

Plan szkoleń na rok 2017 Plan szkoleń na rok 2017 sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r.

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r. AKTUALIZACJA 2014 17.11.2014 r. Lp. Nazwa Zakres Charakterystyka osób, ukończenie DZIAŁ 1 finansowane ze środków Funduszu Pracy 1 2 Szukam pracy w klubie pracy w Świdnicy Szukam pracy w klubie pracy w

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2013 rok

Plan szkoleń na 2013 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Plan szkoleń na 2013 rok osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku Zatwierdzam Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK - AKTUALIZACJA z dnia 08 czerwca 2015r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2014 r.

PLAN SZKOLEŃ na 2014 r. PLAN SZKOLEŃ na 2014 r. Lp Planowany kurs i jego zakres tematyczny Planowana ilość osób do szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia/liczba godzin Wymogi stawiane kandydatom Przewidziany egzamin

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc 1. ABC przedsiębiorczości w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2015 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale 2011 r. Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie u l. S ł o w a c k i e g o 8, 2 1-1 0 0 L u b a r t ó w tel. (81) 855-20-02, fax. 852-65-10 NIP 714-17-16-833 Regon 431199746 puplubartow.pl, e-mail: lulb@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2012*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2012* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2012* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych

Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2014 W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZŁUCHOWIE 1 Brukarz 2 Cieśla Nazwa Zakres BHP i ppoż.; Dokumentacja; Tyczenie; Materiały do robót brukarskich;

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi Plan szkoleń grupowych na 2015 rok dla bezrobotnych i poszukujących pracy przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi L.p. Nazwa i zakres Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA PZ.533. 11.MO. POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA Przemyśl 19.06.r. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2011 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2011 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie PLANY SZKOLEŃ NA ROK 2011 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa szkolenia Ocieplanie budynków Techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i terminalem

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2015 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym

KARTUZACH PRZEWIDYW ANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA. sierpień wrzesień 2013. 180 godzin. doświadczeniem budowlanym PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 27.10.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1. KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 POKL 2007-2013 Od 03.03.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w ramach

Bardziej szczegółowo

Opiekun medyczny osób starszych, chorych oraz osób z niepełnosprawnościami z modułem języka angielskiego

Opiekun medyczny osób starszych, chorych oraz osób z niepełnosprawnościami z modułem języka angielskiego Plan szkoleń na rok 2016 dla osób uprawnionych w ramach projektu pn. Aktywizacja osób 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (II) Mania Pracowania (II) współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo