PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i uprawnieniami operatora wózków jezdniowych. - podstawy obsługi komputera, obsługa programów magazynowych, -dokumentacja obrotu towarowego, -organizacja pracy w magazynie, fakturowanie, -obsługa kas fiskalnych, -obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych. -warsztaty z autoprezentacji 2. Kucharz Garmażer obsługa kasy fiskalnej, dobra praktyka sanitarna. ABC przedsiębiorczości. - zasady żywienia człowieka, - przepisy BHP obowiązujące w zakładach gastronomicznych, - towaroznawstwo spożywcze, - organizacja produkcji gastronomicznej i garmażeryjnej, - wyposażenie techniczne kuchni, organizacja pracy w kuchni, - przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej, system HACCP - autoprezentacja, - podstawowe wiadomości z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Liczba miejsc Orientacyjn y czas trwania szkoleń (w godz.) Przewidyw any termin realizacji Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone sierpień Osoby bezrobotne z: -wykształceniem minimum podstawowym. -brak przeciwwskazań lekarskich marzeckwiecień Osoby bezrobotne zainteresowane pracą w branży gastronomicznej lub te które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą doby stan zdrowia, /książeczka zdrowia/ Informacja o egzaminie zewnętrznym oraz o rodzaju dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji/uprawnień. organizatora, egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego(wydanie uprawnień UDT) oraz dyplom lub certyfikat o ukończeniu kursu, oznaczony logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt był EFS. organizatora) oraz dyplom lub certyfikat o ukończeniu kursu, oznaczony logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt był współfinansowany przez Unię Europejska w ramach EFS..

2 3. Drwal operator pił spalinowych. -pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budowy i obsługi pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna. -program szkolenia zgodny z Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z podstawowe wiadomości z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 4. Technolog wewnętrznych robót wykończeniowych w budownictwie. - technolog robót budowlanych, - układanie płytek, glazury, - tapetowanie i malowanie, - systemy suchej zabudowy wnętrz, - montaż okien, drzwi i parapetów, - moduł przedsiębiorczości lutymarzec majczerwiec Osoby bezrobotne które posiadają zdolność do wykonywania zawodu drwala, poświadczoną badaniem lekarskim. Ukończona co najmniej szkoła podstawowa zdolność do wykonywania zawodu murarz, malarz, glazurnik-posadzkarz, potwierdzone badaniem lekarskim. organizatora, certyfikat o ukończeniu kursu, oznaczony logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt był współfinansowany przez Unię Europejska w ramach EFS.. organizatora, zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz nie ma egzaminu zewnętrznego 5. Monter instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania. - spawanie gazowe spoinami czołowymi blach i rur w procesie 311, - zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych, - zasady konserwacji, remontu i naprawy oraz demontażu izolacji, technologie stosowane w pracy montera, rysunek techniczny, projektowanie instalacji, warunki techniczne wykonywania prac monterskich z różnych materiałów, - pompy ciepła i kolektory słoneczne: zasady działania, zasady działania, dobór i zastosowanie - moduł przedsiębiorczości marzecczerwiec Preferowane osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym zawodowym, bez przeciwwskazań zdrowotnych zmotywowane do podjęcia pracy z zawodzie montera wod. kan. i co. organizatora zgodnie z rozporządzeniem MEN, egzamin przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz dyplom lub certyfikat o ukończeniu kursu, oznaczony logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt był współfinansowany przez Unię Europejska w ramach

3 6. Brukarz - wiadomości teoretyczno-zawodowe i praktyczne z zakresu użytkowania i obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych - ogólne zasady organizacji pracy brukarza, - rysunek techniczny, - podstawy wiedzy o robotach brukarskich, - zasady wyznaczania profili, podłoży i podbudowy oraz wykonywania podłoża, podsypek, - układanie krawężników drogowych o obrzeży chodnikowych, - zagadnienia dotyczące brukowania nawierzchni ulic i chodników - moduł przedsiębiorczości kwiecieńmaj Preferowane osoby bezrobotne bez przeciwwskazań zdrowotnych zmotywowane do podjęcia pracy w zawodzie brukarz, 7. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG. - zasady spawania i BHP, - Przygotowanie elementów do spawania, - metody spawania instruktaż wstępny, - złącza spawane, - spawalność stali, skurcz, naprężenia i odkształcenia, - kontrola i badania, - szkolenie praktyczne lipiec zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim organizatora zgodnie z rozporządzeniem MEN, egzamin przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, oraz dyplom lub certyfikat o ukończeniu kursu, oznaczony logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt był współfinansowany przez Unię Europejska w ramach EFS. 8. Profesjonalny sprzedawca-kasjer. - podstawy teoretyczno-zawodowe niezbędne w pracy na stanowisku sprzedawcy-kasjera, - organizacja i techniki handlu, prowadzenie podstawowej dokumentacji handlowej, - podstawy towaroznawstwa, techniki liczenia, podstawy prawa pracy i prawa cywilnego, - umiejętności komunikacji z klientami, elementy marketingu i reklamy - podstawy obsługi komputera z uwzględnieniem programu fakturowo-magazynowego, - obsługa kasy fiskalnej, - dobra praktyka sanitarna, - obsługa terminali kart płatniczych, kwiecieńmaj Wykształcenie minimum podstawowe, predyspozycje i zainteresowanie pracą w handlu. organizatora zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz,

4 9. Opiekun osób zależnych, profesjonalne szkolenie z nauką języka niemieckiego-podstawy. - zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej, - podstawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne, - dietetyka i przygotowywanie posiłków, - udzielanie pierwszej pomocy, - organizacja pracy własnej, - kurs podstawowy języka niemieckiego. 10 Księgowość ds. płac i rozliczeń z ZUS - prowadzenie dokumentacji płac i ubezpieczeń, rozliczenia z ZUS i US - obsługa komputerowego programu SYMFONIA, - obowiązujące przepisy księgowe dot. płac i rozliczeń ZUS - obsługa komputerowych programów wspomagających pracę księgową, w tym PŁATNIK 11 Świadectwo kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej dla prawo jazdy kat. C, CE Zgodnie z programem opartym na przepisach resortowych: - część podstawowa, - część specjalistyczna, - jazda w warunkach specjalnych październi k- listopad czerwiecwrzesień majwrzesień Osoby bezrobotne z wykształceniem minimum zawodowym, które posiadają predyspozycje do opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną, komunikatywne, odpowiedzialne oraz osoby które zamierzają ubiegać się o pracę za granicą Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, posiadające wykształcenie minimum średnie, wymagana znajomość podstaw obsługi komputera, W pierwszej kolejności kierowane są osoby pow. prawo jazdy kat. C lub C + E oraz posiadające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim Infrastruktury, o ukończeniu szkolenia oraz ramach POKL współfinansowanego z EFS. Egzamin zewnętrzny. 12. Kurs elektroenergetyczny do 1 kv./pomiary, eksploatacja, dozór/ -zasady pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, układy sieciowe, ochrona odgromowa i przepięciowa, BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych,, ochrona p.poż., zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci i urządzeń, -warsztaty z autoprezentacji majwrzesień wykształcenie zawodowe, w szczególności elektrycy bez uprawnień, Egzamin zewnętrzny przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego- wydanie uprawnień UDT, Edukacji o ukończeniu szkolenia oraz ramach POKL współfinansowanego z EFS.

5 13. Bukieciarz florysta z elementami dekoracji i aranżacji wnętrz. - podstawy teoretycznozawodowe niezbędne w pracy w zawodzie florysty, - przygotowanie do realizacji zamówień klientów na wyroby bukieciarskie, - aranżacja i dekoracja wnętrz - obsługa kasy fiskalnej oraz terminali kart płatniczych - moduł przedsiębiorczości 14. Szkolenia indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej sierpieńwrzesień styczeńlistopad Wykształcenie minimum podstawowe, predyspozycje i zainteresowanie pracą w bukieciarstwie. osoby posiadające status osoby bezrobotnej w szczególności : - do 25 roku życia - 50 roku życia - osoby zwolnione z oświaty, które utraciły zatrudnienie przed dniem r. - osoby niepełnosprawne posiadające status osoby bezrobotnej Edukacji o ukończeniu szkolenia oraz ramach POKL współfinansowanego z EFS, egzamin wewnętrzny. Zgodnie z przepisani MEN lub resortowymi. Zapraszamy do skorzystania z proponowanych szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności osoby bezrobotne spełniające poniższe kryteria: - osoby do 25 roku życia, - osoby powyżej 50 roku życia, - osoby długotrwale bezrobotne posiadające status osoby bezrobotnej, - osoby zwolnione z oświaty, - osoby niepełnosprawne posiadające status osoby bezrobotnej.

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo