PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM"

Transkrypt

1 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki

2 Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5 Kalendarz roku akademickiego:...5 Ogólne informacje o Uczelni...6 Część druga Przyznawane kwalifikacje i ich poziom Procedura dyplomowa Kierunkowe efekty dla studiów II stopnia wspomaganych e-learningiem Profile zawodowe absolwentów i dalsze możliwości Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS Część trzecia DECYZJE MENEDŻERSKIE E-LEARNING E-BIZNES E-LEARNING EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA E-LEARNING EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH E-LEARNING EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH E-LEARNING EKONOMIA MATEMATYCZNA E-LEARNING EKONOMIA MENEDŻERSKA E-LEARNING EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA E-LEARNING EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA INNOWACJI E-LEARNING EKONOMIKA KONSUMPCJI E-LEARNING ETYKA BIZNESU E-LEARNING FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ E-LEARNING FIRMA SYMULACYJNA E-LEARNING GLOBALIZACJA E-LEARNING GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM E-LEARNING GRAFIKA KOMPUTEROWA E-LEARNING HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ E-LEARNING INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI E-LEARNING KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU PRACY E-LEARNING KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI BIZNESOWYCH E-LEARNING KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAROWANIA E-LEARNING MAKROEKONOMIA E-LEARNING METODY ANALIZY FINANSOWEJ E-LEARNING NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE E-LEARNING PRAWO GOSPODARCZE E-LEARNING PRAWO PRACY E-LEARNING PSYCHOLOGIA PRACY E-LEARNING RYNEK PIENIĘŻNY I KAPITAŁOWY E-LEARNING

3 SEMINARIUM STRATEGIE PODATKOWE E-LEARNING TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO E-LEARNING UBEZPIECZENIA I RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ E-LEARNING WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE E-LEARNING ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJACH TRUDNYCH E-LEARNING ZARYS HISTORII SZTUKI E-LEARNING ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE E-LEARNING ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO E-LEARNING ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE E-LEARNING JĘZYK ANGIELSKI

4 Część pierwsza Informacje o Uczelni 4

5 Informacje o Uczelni Nazwa i adres: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, Szczecin Wydział Zamiejscowy w Gryficach, ul Piłsudskiego 34, Gryfice Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86, Kołobrzeg Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim, ul. Park 3 Maja 2, Stargard Wydział Zamiejscowy w Świnoujściu, ul. Grunwaldzka 47, Świnoujście Władze Uczelni: Rektor ZPSB: prof. dr hab. Wojciech Olejniczak Prorektor ds. Dydaktyki: prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski Prorektor ds. Rozwoju: dr hab. prof. ZPSB Aneta Zelek Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr prof. ZPSB Grażyna Maniak Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki: dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Gryficach mgr Helena Stenzel Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kołobrzegu mgr Włodzimierz Wróbel Dziekan Wydziały Zamiejscowego w Stargardzie Szczecińskim dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Świnoujściu mgr Helena Stenzel Prodziekan ds. Elearning: dr Dorota Dżega Kalendarz roku akademickiego: Organizacja roku akademickiego 2012/2013 Semestr Zimowy Zajęcia dydaktyczne: 1.X I.2013 r. 28.I.2013 tj. poniedziałek - zajęcia wg planu czwartkowego 29.I.2013 tj. wtorek - zajęcia wg planu piątkowego Ferie zimowe: 24.XII I.2013 r. Sesja egzaminacyjna: 30.I II.2013 Przerwa semestralna: 11.II II.2013 r. Dzień Rektorski: 2.XI.2012 (piątek) Semestr Letni Zajęcia dydaktyczne: 18.II VI.2013 r. 10.VI. tj. poniedziałek - zajęcia wg planu czwartkowego 11.VI. tj. wtorek zajęcia wg planu piątkowego 17.VI. tj. poniedziałek zajęcia wg planu czwartkowego 18.VI. tj. wtorek zajęcia wg planu piątkowego Ferie wiosenne: 28.III IV.2013 r. Sesja egzaminacyjna: 19.VI VI.2013 r. Oficjalne Święto Szkoły: 31.III.2013 r. Dni Rektorskie: 2.V.2013 (czwartek), 31.V.2013 (piątek) 5

6 Ogólne informacje o Uczelni Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim powstała w marcu 1993 roku. Uczelnia jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez MNiSW pod numerem 15. Doświadczenia zdobyte w ciągu tych lat umożliwiły utworzenie wyższej uczelni z dobrą kadrą dydaktyczną, autorskim programem nauczania oraz własną bazą materialną. Głównym hasłem misji rozwoju ZPSB jest rozwinięcie akronimu nazwy Uczelni: ZAWSZE PROFESJONALNIE SŁUŻYMY BIZNESOWI Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest: uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, instytucją non-profit reinwestującą zyski z działalności w rozwój uczelni, uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania, co wyraża się w wolności edukacji, badań naukowych oraz rozwoju intelektualnego, uczelnią o praktycznym profilu, kształcącą profesjonalne kadry menedżerskie i pokrewne dla nowoczesnej gospodarki, instytucją naukowo-edukacyjną, współpracującą z otoczeniem gospodarczym na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego w Euroregionie, instytucją opartą o system wartości humanistycznych, kształcącą w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju, uczelnią respektującą i promującą europejski system wartości oraz wolności, uczelnią respektującą zasady poszanowania praw chroniących własność intelektualną, uczelnią bazującą na zasadach profesjonalizmu i partnerstwa. Aktualnie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu prowadzi działalność dydaktyczną w następujących jednostkach organizacyjnych: Wydział Ekonomii i Informatyki (kierunek Ekonomia I st., Ekonomia II st, Informatyka I st, Transport I st.) Wydział Nauk Społecznych (kierunek Zarządzanie I st., Socjologia I st.) Wydział Zamiejscowy w Gryficach (kierunek Ekonomia I st., Pedagogika I st.) Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu (kierunek Ekonomia I st.) Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim (kierunek Ekonomia I st.) Wydział Zamiejscowy w Świnoujściu (kierunek Ekonomia I st., kierunek Fizjoterapia I st.). 6

7 Zestawienie specjalności na kierunku Ekonomia I i II stopień w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ZPSB Kierunek studiów Wydział Ekonomii i Informatyki Ekonomia, I stopień Ekonomia. II stopień Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Ekonomia, I stopień Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu Ekonomia, I stopień Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie Szczecińskim Ekonomia, I stopień Wydział Przedsiębiorczości w Świnoujściu Ekonomia, I stopień Specjalność Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Rachunkowość i finanse, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki E-biznes, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Logistyka w gospodarce Ekonomika i organizacja turystyki International business (studia w języku angielskim) Ekonomia menedżerska, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Doradztwo finansowe Kapitał ludzki w biznesie, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Rachunkowość zarządcza Informatyka w biznesie, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki International business (studia w języku angielskim) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse E-biznes Logistyka w gospodarce Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse E-biznes Logistyka w gospodarce Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse Ekonomika i organizacja turystyki 7

8 Ogólne zasady rekrutacji Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest ukończenie szkoły średniej oraz zdanie egzaminu maturalnego. Kandydat na studia I stopnia powinien złożyć w dziekanacie następujące dokumenty: wypełniony kwestionariusz lub formularz rekrutacji on-line, świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej (dla "nowej matury"), ksero dowodu osobistego, 3 zdjęcia w stroju wizytowym - legitymacyjne (również w formacie JPG - koperta podpisana), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby z przyznaną rentą). Specyfikacja zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej: zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 300*375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością wymagany jest format JPG maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem, to 50 kilobajtów do dziekanatu dostarczamy zdjęcie na płycie CD 8

9 Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia i posiadanie tytułu Inżyniera bądź licencjata. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia II stopnia: wszystkie dokumenty takie jak w przypadku rekrutacji na studia I stopnia, odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i suplement (dotyczy obron od 2005 roku)/indeks Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na studia. O przyjęciu na studia kandydat jest informowany na piśmie. 9

10 Część druga Informacje o programach studiów 10

11 1.Przyznawane kwalifikacje i ich poziom Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia otrzymuje tytuł magistra. Studia trwają cztery semestry i obejmują minimum 120 ECTS, na studiach wspomaganych e-learningiem rok akademicki podzielony jest na trymestr (ilość akumulowanych punktów ECTS nie ulega zmianie). 2. Procedura dyplomowa Kierunek Ekonomia, II stopień 1. FORMA : Procedura dyplomowa dla studiów II* obejmuje pracę magisterską oraz obronę pracy magisterskiej. Obronę przeprowadza Komisja Obron II*. 2. KOMISJA: W skład Komisji Obron II* wchodzą: Dziekan lub Rektor lub Prorektor (lub wskazany samodzielny pracownik naukowy) jako przewodniczący Komisji, Promotor pracy magisterskiej oraz Recenzent pracy magisterskiej. 3. PRZEBIEG OBRONY: Student przedstawia krotką prezentację tez i wniosków pracy magisterskiej oraz odpowiada na 3 pytania, według następującej struktury: - pytanie 1 nauki ogólne i kierunkowe - pytanie 2 przedmioty specjalnościowe - pytanie 3 pytanie od recenzenta dotyczące problematyki objętej w pracy magisterskiej. 4. PYTANIA EGZAMINACYJNE: Rady Wydziałów opracowują listy zagadnień i obszarów problemowych będących podstawą dla dwóch pierwszych pytań (minimum 50 pozycji). Obie listy są udostępniane studentom przestępującym do obrony. 11

12 3. Kierunkowe efekty dla studiów II stopnia wspomaganych e-learningiem Ekonomia, II stopień Wydział Ekonomii i Informatyki Efekty dla kierunku studiów EKONOMIA, II stopień. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów EKONOMIA absolwent: WIEDZA posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu innych nauk społecznych (socjologii, zarządzania, prawa) i ich relacji do ekonomii posiada pogłębioną wiedzę o ideach i poglądach przedstawicieli historycznych szkół ekonomicznych, historycznej ewolucji tych poglądów, potrafi dokonać ich krytycznej oceny oraz praktycznych zastosowań tych poglądów we współczesnej ekonomii zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich twierdzenia, poglądy przedstawicieli tych nurtów oraz sposoby analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania posiada pogłębiona wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, społecznych i etycznych funkcjonowania przedsiębiorstw i procesów gospodarczych posiada rozbudowaną wiedzę pozwalającą na świadome kształtowanie ram instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki posiada rozbudowaną umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych, w tym finansowych, w perspektywie krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej posiada wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i ochrony własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych oraz do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych UMIEJĘTNOŚCI potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz 12

13 posiada umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami działalności gospodarczej potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych, dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle formułować własne opinie potrafi prognozować i modelować złożone procesy gospodarcze oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ekonomicznych posiada zaawansowane umiejętności badawcze i prognostyczne pozwalające na wskazanie przyczyn i skutków podejmowanych przez inwestorów i podmioty gospodarcze decyzji ekonomicznych potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno z dorobku ekonomii, jak i dyscyplin pokrewnych posiada rozbudowaną umiejętność formułowania praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów oraz prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu o argumentację odwołującą się do wybranych teorii oraz poglądów znanych ekonomistów polskich i zagranicznych potrafi samodzielnie sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy ułatwiające podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych, w tym inwestycyjnych, oraz posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu gospodarczego posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych, w tym inwestycyjnych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych z zastosowaniem metody badawczej; ponadto potrafi weryfikować poprawność raportów, analiz i ekspertyz wykonanych przez siebie oraz innych potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne zadania z zakresu ekonomii, pełniąc różne role, w tym role kierownicze; posiada przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych potrafi posługiwać się językiem obcym, na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym także posiada umiejętność posługiwania się słownictwem ekonomicznym w języku obcym KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych metod badawczych, jest krytyczny w stosunku 13

14 do poznanych metod badawczych i otwarty na stosowanie nowych, niekonwencjonalnych metod, zdolny do samodzielnego poszukiwania alternatywnych, optymalnych rozwiązań analizowanych problemów, dba o precyzję gromadzonych danych i rzetelnie prowadzi analizę jest świadomy złożoności procesów zachodzących we współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie historycznej), formułowania własnych wniosków na ich temat, prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji, zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie uczestniczy w grupach, organizacjach, czy instytucjach, jest otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym kierownicze reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie procesów i zjawisk ekonomicznych postępuje zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga moralne dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, jest wrażliwy na problemy społeczne, ekonomiczne, finansowe odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonych zadań, tak samodzielnie zdefiniowanych jak i zleconych przez innych 4. Profile zawodowe absolwentów i dalsze możliwości Absolwent studiów zawodowych I stopnia na kierunku Ekonomia po sześciu semestrach studiów (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) otrzymuje tytuł licencjata. Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) -głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien 14

15 umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia na studiach drugiego stopnia. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia po czterech semestrach studiów (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) otrzymuje tytuł magistra. Absolwent posiada wszechstronną i poszerzoną w stosunku do studiów licencjackich wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Studia przygotują go do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. 15

16 5. Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS Ekonomia, II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne wspomagane e- learningiem; Wydział Ekonomii i Informatyki Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS Ogółem 120 I. Przedmioty ogólnouczelniane 2 1 J. obcy Z 2 Przedmioty podstawowe 72 2 Wnioskowanie statystyczne Z/E 6 Ekonometria i prognozowanie procesów 3 gospodarczych Z/E 8 4 Ekonomia menedżerska E 6 5 Makroekonomia Z/E 6 6 Prawo gospodarcze E 6 7 Historia myśli ekonomicznej E 4 8 Ekonomia matematyczna Z/E 6 9 Ekonomia międzynarodowa Z/E 4 10 Gospodarowanie kapitałem ludzkim E 6 11 Rynek kapitałowy i finansowy E 6 12 Ekonomika konsumpcji Z 4 13 Zarządzanie strategiczne Z 6 14 Globalizacja Z 2 15 Ekonomiczne uwarunkowania innowacji Z 2 III. Przedmioty specjalnościowe 42 Przedmiot 1 Z/E 4 Przedmiot 2 Z 4 Przedmiot 3 Z/E 4 Przedmiot 4 Z 4 Przedmiot 5 Z/E 4 Przedmiot 6 Z 4 Seminarium Z 18 IV. Przedmioty do wyboru 4 Przedmiot 1 Z 2 Przedmiot 2 Z 2 16

17 Lista przedmiotów do wyboru: Etyka w biznesie Firma symulacyjna Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych E-biznes Strategie podatkowe Grafika komputerowa Zarys historii sztuki Przedmioty specjalnościowe dla kierunku Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne wspomagane e-learningiem Ekonomia Menedżerska Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS III. Przedmioty specjalnościowe 42 1 Konkurencyjność gospodarowania Z 4 2 Metody analizy finansowej Z/E 4 3 Efektywność gospodarowania Z 4 Ubezpieczenia i ryzyko w 4 działalności gospodarczej Z/E 4 Finansowanie działalności 5 gospodarczej Z/E 4 6 Decyzje menedżerskie Z 4 7 Seminarium Z 18 17

18 Kapitał Ludzki w Biznesie Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS III. Przedmioty specjalnościowe 42 1 Konkurencyjność gospodarowania Z 4 2 Metody analizy finansowej Z/E 4 3 Efektywność gospodarowania Z 4 Ubezpieczenia i ryzyko w 4 działalności gospodarczej Z/E 4 Finansowanie działalności 5 gospodarczej Z/E 4 6 Decyzje menedżerskie Z 4 7 Seminarium Z 18 Informatyka w Biznesie Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS III. Przedmioty specjalnościowe Nowoczesne technologie informatyczne Zintegrowane systemy informatyczne Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych II Zarządzanie cyklem życia systemu informatycznego Efektywność zastosowań technologii informatycznych Z/E 4 Z 4 Z 4 E 4 E 4 6 Seminarium Z 18 18

19 Część trzecia Opis poszczególnych przedmiotów w porządku alfabetycznym Kierunek Ekonomia, studia drugiego stopnia wspomagane e-learningiem Wydział Ekonomii i Informatyki 19

20 DECYZJE MENEDŻERSKIE E-LEARNING Nazwa : DECYZJE MENEDŻERSKIE Kod : Nazwa kierunku studiów: Ekonomia Nazwa specjalności: Ekonomia Menedżerska Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki Poziom studiów: II Rok: II Semestr: IV Profil : praktyczny Język wykładowy: Polski Kategoria : podstawowy Status : obligatoryjny Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Cel Wymagania wstępne Celem zajęć jest szczegółowe przedstawienie elementów procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie oraz podjęcie decyzji w zakresie optymalizacji produkcji. Znajomość zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem oraz makro i mikroekonomii. Wiedza Efekty Student posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie jej źródła oraz zastosowania Student zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania Student posiada pogłębioną wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, Odniesienie efektów do kierunkowych efektów KE2_W01 KE2_W05 20

21 społecznych i etycznych funkcjonowania przedsiębiorstw i procesów gospodarczych Umiejętności Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz posiada umiejętność pogłębionej oceny optymalizacji decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem w procesie podejmowania optymalnych decyzji oraz na tym tle formułować własne opinie. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych, w tym w odniesieniu do procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych decyzji z zastosowaniem metody badawczej. KE2_W06 KE2_U01 KE2_U02 Kompetencje społeczne Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny własnych kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Student zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy. Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie procesów i zjawisk ekonomicznych. KE2_U08 KE2_K01 KE2_K04 KE2_K06 Pełny opis (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Stacjonarne wspomagane e- learningiem Niestacjonarne wspomagane e- learningiem Ćwiczenia 12 6 Podstawowe etapy podejmowania decyzji 2 2 Optymalizacja decyzji produkcyjnych 4 1 Zasady analizy marginalnej 4 2 Analiza wrażliwości 2 1 Metody wykład z prezentacją multimedialną 21

22 ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków/ dyskusja/ rozwiązywanie zadań dyskusje on-line Forma i warunki zaliczenia zaliczenie z oceną w formie praktycznego rozwiązania problemu decyzyjne w zakresie optymalizacji produkcji Metody weryfikacji efektów Nr efektu dla Zaliczenie pisemne 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 Liczba godzin pracy studenta Nakład pracy studenta Studia stacjonarne wspomagane e-learningiem Studia niestacjonarn e wspomagane e-learningiem Zajęcia dydaktyczne 12 6 Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury Udział w konsultacjach Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia/kolokwium Inne 8 4 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Liczba punktów ECTS 4 4 Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca W.F. Samuelson, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa S.Piocha, R.Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa Begg D., Dornbush R, Fischer S., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007 Koordynator do dr Przemysław Pluskota 22

23 koordynatora 23

24 E-BIZNES E-LEARNING Nazwa : E-BIZNES Kod : Nazwa kierunku studiów: Ekonomia Nazwa specjalności: wszystkie Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki Poziom studiów: II Rok: Semestr: Profil : praktyczny Język wykładowy: Polski Kategoria : Do wyboru Status : Wybieralny Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Cel Przedstawienie podstawowej i aktualnej wiedzy dotyczącej zagadnień rynków i biznesu elektronicznego. Przygotowanie do świadomego i bezpiecznego korzystania z rozwiązań e-biznesowych. Wskazanie kierunków i możliwości prowadzenia biznesu z wykorzystaniem współczesnych technik i narzędzi e-biznesu. Wymagania wstępne Podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania firm w warunkach gospodarki rynkowej oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera. Wiedza Efekty Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć związanych z gospodarką cyfrową. Student rozumie nowe mechanizmy rynkowe oraz kluczowe zasady prowadzenie biznesu w oparciu o narzędzia teleinformatyczne. Student potrafi wskazać obszary zastosowania rozwiązań i narzędzi e- Odniesienie efektów do kierunkowych efektów S1P_W01 S1P_W11 S1P_W11 24

25 Umiejętności Kompetencje społeczne biznesu. Student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy z zakresu e-biznesu w praktyce funkcjonowania firm. Student potrafi identyfikować oraz analizować modele e-biznesu. Potrafi przygotować analizę potencjalnych rozwiązań e-biznesowych firmy oraz analizę otoczenia organizacji i zaproponować możliwą konfigurację biznesu z uwzględnieniem czynników ekonomicznych. Potrafi przygotować raport i zaprezentować wyniki prac badawczych wraz z wnioskami i zaleceniami o walorach implementacyjnych. Student posiada umiejętność pracy w zespole, komunikowania się z innymi członkami grupy i prezentacji wyników pracy zespołu, także w cyfrowym środowisku rozproszonym. Student jest świadomy złożoności procesów rynkowych, kształtowanych szczególnie w cyfrowym środowisku sieciowym, jest zdolny do ich oceny i wnioskowania oraz potrafi przygotować prezentację swoich poglądów i przeprowadzić dyskusję. Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, posiada umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawową pracę badawczą. Student potrafi pracować i współpracować w grupie. Angażuje się w prace grupy przyjmując różne role. S1P_U01 S1P_U07 S1P_U05 S1P_K06 S1P_K07 S1P_K02 Pełny opis (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych na studiach wspomaganych e- learningiem stacjonarne niestacjonarne Podstawy rynków i biznesu elektronicznego. Pojęcia, zależności, kluczowe kompetencje Modele e-biznesu. Ewolucja modeli. Integracja działań Sklepy internetowe Bezpieczeństwo w sieci Bankowość internetowa/elektroniczna Identyfikacja i analiza aktywności, modeli działania oraz ewolucji podmiotów gospodarujących na rynkach cyfrowych Analiza możliwości i kierunków działań nakierowanych na uruchomienie działalności o charakterze e-biznesowym Metody wykład z prezentacją multimedialną pokaz z objaśnieniem 25

26 analizy praktyki biznesu, case study, dyskusje projektowanie biznesu dyskusje on-line Forma i warunki zaliczenia Analizy, wnioski i ich argumentowanie. Projekty indywidualne i grupowe. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie prezentacji indywidualnego projektu końcowego. Metody weryfikacji efektów Nr efektu dla Ćwiczenia i dyskusje, prezentacje indywidualnych poglądów oraz konfrontacje w grupach 1,2,3,4,5,6,9 Raportowanie analiz biznesu i rekomendacje rozwiązań. 3,5 Praca końcowa w formie projektu potencjalnej działalności gospodarczej o charakterze e- biznesowym. 4,5,7,8 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta na studiach wspomaganych e- learningiem Studia stacjonarne Studia niestacjonarn e Zajęcia dydaktyczne Przygotowanie się do zajęć 5 20 Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study 35 Studiowanie literatury 5 10 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia/kolokwium 5 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Liczba punktów ECTS 2 2 Literatura podstawowa Caplewski M., E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, PTE o/szczecin, Szczecin Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Wydawnictwo 26

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo