PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM"

Transkrypt

1 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki

2 Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5 Kalendarz roku akademickiego:...5 Ogólne informacje o Uczelni...6 Część druga Przyznawane kwalifikacje i ich poziom Procedura dyplomowa Kierunkowe efekty dla studiów II stopnia wspomaganych e-learningiem Profile zawodowe absolwentów i dalsze możliwości Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS Część trzecia DECYZJE MENEDŻERSKIE E-LEARNING E-BIZNES E-LEARNING EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA E-LEARNING EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH E-LEARNING EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH E-LEARNING EKONOMIA MATEMATYCZNA E-LEARNING EKONOMIA MENEDŻERSKA E-LEARNING EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA E-LEARNING EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA INNOWACJI E-LEARNING EKONOMIKA KONSUMPCJI E-LEARNING ETYKA BIZNESU E-LEARNING FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ E-LEARNING FIRMA SYMULACYJNA E-LEARNING GLOBALIZACJA E-LEARNING GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM E-LEARNING GRAFIKA KOMPUTEROWA E-LEARNING HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ E-LEARNING INSTRUMENTARIUM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI E-LEARNING KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU PRACY E-LEARNING KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI BIZNESOWYCH E-LEARNING KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAROWANIA E-LEARNING MAKROEKONOMIA E-LEARNING METODY ANALIZY FINANSOWEJ E-LEARNING NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE E-LEARNING PRAWO GOSPODARCZE E-LEARNING PRAWO PRACY E-LEARNING PSYCHOLOGIA PRACY E-LEARNING RYNEK PIENIĘŻNY I KAPITAŁOWY E-LEARNING

3 SEMINARIUM STRATEGIE PODATKOWE E-LEARNING TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO E-LEARNING UBEZPIECZENIA I RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ E-LEARNING WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE E-LEARNING ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJACH TRUDNYCH E-LEARNING ZARYS HISTORII SZTUKI E-LEARNING ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE E-LEARNING ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO E-LEARNING ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE E-LEARNING JĘZYK ANGIELSKI

4 Część pierwsza Informacje o Uczelni 4

5 Informacje o Uczelni Nazwa i adres: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, Szczecin Wydział Zamiejscowy w Gryficach, ul Piłsudskiego 34, Gryfice Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86, Kołobrzeg Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim, ul. Park 3 Maja 2, Stargard Wydział Zamiejscowy w Świnoujściu, ul. Grunwaldzka 47, Świnoujście Władze Uczelni: Rektor ZPSB: prof. dr hab. Wojciech Olejniczak Prorektor ds. Dydaktyki: prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski Prorektor ds. Rozwoju: dr hab. prof. ZPSB Aneta Zelek Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr prof. ZPSB Grażyna Maniak Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki: dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Gryficach mgr Helena Stenzel Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kołobrzegu mgr Włodzimierz Wróbel Dziekan Wydziały Zamiejscowego w Stargardzie Szczecińskim dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Świnoujściu mgr Helena Stenzel Prodziekan ds. Elearning: dr Dorota Dżega Kalendarz roku akademickiego: Organizacja roku akademickiego 2012/2013 Semestr Zimowy Zajęcia dydaktyczne: 1.X I.2013 r. 28.I.2013 tj. poniedziałek - zajęcia wg planu czwartkowego 29.I.2013 tj. wtorek - zajęcia wg planu piątkowego Ferie zimowe: 24.XII I.2013 r. Sesja egzaminacyjna: 30.I II.2013 Przerwa semestralna: 11.II II.2013 r. Dzień Rektorski: 2.XI.2012 (piątek) Semestr Letni Zajęcia dydaktyczne: 18.II VI.2013 r. 10.VI. tj. poniedziałek - zajęcia wg planu czwartkowego 11.VI. tj. wtorek zajęcia wg planu piątkowego 17.VI. tj. poniedziałek zajęcia wg planu czwartkowego 18.VI. tj. wtorek zajęcia wg planu piątkowego Ferie wiosenne: 28.III IV.2013 r. Sesja egzaminacyjna: 19.VI VI.2013 r. Oficjalne Święto Szkoły: 31.III.2013 r. Dni Rektorskie: 2.V.2013 (czwartek), 31.V.2013 (piątek) 5

6 Ogólne informacje o Uczelni Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim powstała w marcu 1993 roku. Uczelnia jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez MNiSW pod numerem 15. Doświadczenia zdobyte w ciągu tych lat umożliwiły utworzenie wyższej uczelni z dobrą kadrą dydaktyczną, autorskim programem nauczania oraz własną bazą materialną. Głównym hasłem misji rozwoju ZPSB jest rozwinięcie akronimu nazwy Uczelni: ZAWSZE PROFESJONALNIE SŁUŻYMY BIZNESOWI Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest: uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, instytucją non-profit reinwestującą zyski z działalności w rozwój uczelni, uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania, co wyraża się w wolności edukacji, badań naukowych oraz rozwoju intelektualnego, uczelnią o praktycznym profilu, kształcącą profesjonalne kadry menedżerskie i pokrewne dla nowoczesnej gospodarki, instytucją naukowo-edukacyjną, współpracującą z otoczeniem gospodarczym na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego w Euroregionie, instytucją opartą o system wartości humanistycznych, kształcącą w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju, uczelnią respektującą i promującą europejski system wartości oraz wolności, uczelnią respektującą zasady poszanowania praw chroniących własność intelektualną, uczelnią bazującą na zasadach profesjonalizmu i partnerstwa. Aktualnie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu prowadzi działalność dydaktyczną w następujących jednostkach organizacyjnych: Wydział Ekonomii i Informatyki (kierunek Ekonomia I st., Ekonomia II st, Informatyka I st, Transport I st.) Wydział Nauk Społecznych (kierunek Zarządzanie I st., Socjologia I st.) Wydział Zamiejscowy w Gryficach (kierunek Ekonomia I st., Pedagogika I st.) Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu (kierunek Ekonomia I st.) Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim (kierunek Ekonomia I st.) Wydział Zamiejscowy w Świnoujściu (kierunek Ekonomia I st., kierunek Fizjoterapia I st.). 6

7 Zestawienie specjalności na kierunku Ekonomia I i II stopień w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ZPSB Kierunek studiów Wydział Ekonomii i Informatyki Ekonomia, I stopień Ekonomia. II stopień Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Ekonomia, I stopień Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu Ekonomia, I stopień Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie Szczecińskim Ekonomia, I stopień Wydział Przedsiębiorczości w Świnoujściu Ekonomia, I stopień Specjalność Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Rachunkowość i finanse, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki E-biznes, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Logistyka w gospodarce Ekonomika i organizacja turystyki International business (studia w języku angielskim) Ekonomia menedżerska, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Doradztwo finansowe Kapitał ludzki w biznesie, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki Rachunkowość zarządcza Informatyka w biznesie, także e-learning na Wydziale Ekonomii i Informatyki International business (studia w języku angielskim) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse E-biznes Logistyka w gospodarce Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse Ekonomika i organizacja turystyki Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse E-biznes Logistyka w gospodarce Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse Ekonomika i organizacja turystyki 7

8 Ogólne zasady rekrutacji Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest ukończenie szkoły średniej oraz zdanie egzaminu maturalnego. Kandydat na studia I stopnia powinien złożyć w dziekanacie następujące dokumenty: wypełniony kwestionariusz lub formularz rekrutacji on-line, świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej (dla "nowej matury"), ksero dowodu osobistego, 3 zdjęcia w stroju wizytowym - legitymacyjne (również w formacie JPG - koperta podpisana), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby z przyznaną rentą). Specyfikacja zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej: zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 300*375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością wymagany jest format JPG maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem, to 50 kilobajtów do dziekanatu dostarczamy zdjęcie na płycie CD 8

9 Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia i posiadanie tytułu Inżyniera bądź licencjata. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia II stopnia: wszystkie dokumenty takie jak w przypadku rekrutacji na studia I stopnia, odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i suplement (dotyczy obron od 2005 roku)/indeks Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na studia. O przyjęciu na studia kandydat jest informowany na piśmie. 9

10 Część druga Informacje o programach studiów 10

11 1.Przyznawane kwalifikacje i ich poziom Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia otrzymuje tytuł magistra. Studia trwają cztery semestry i obejmują minimum 120 ECTS, na studiach wspomaganych e-learningiem rok akademicki podzielony jest na trymestr (ilość akumulowanych punktów ECTS nie ulega zmianie). 2. Procedura dyplomowa Kierunek Ekonomia, II stopień 1. FORMA : Procedura dyplomowa dla studiów II* obejmuje pracę magisterską oraz obronę pracy magisterskiej. Obronę przeprowadza Komisja Obron II*. 2. KOMISJA: W skład Komisji Obron II* wchodzą: Dziekan lub Rektor lub Prorektor (lub wskazany samodzielny pracownik naukowy) jako przewodniczący Komisji, Promotor pracy magisterskiej oraz Recenzent pracy magisterskiej. 3. PRZEBIEG OBRONY: Student przedstawia krotką prezentację tez i wniosków pracy magisterskiej oraz odpowiada na 3 pytania, według następującej struktury: - pytanie 1 nauki ogólne i kierunkowe - pytanie 2 przedmioty specjalnościowe - pytanie 3 pytanie od recenzenta dotyczące problematyki objętej w pracy magisterskiej. 4. PYTANIA EGZAMINACYJNE: Rady Wydziałów opracowują listy zagadnień i obszarów problemowych będących podstawą dla dwóch pierwszych pytań (minimum 50 pozycji). Obie listy są udostępniane studentom przestępującym do obrony. 11

12 3. Kierunkowe efekty dla studiów II stopnia wspomaganych e-learningiem Ekonomia, II stopień Wydział Ekonomii i Informatyki Efekty dla kierunku studiów EKONOMIA, II stopień. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów EKONOMIA absolwent: WIEDZA posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu innych nauk społecznych (socjologii, zarządzania, prawa) i ich relacji do ekonomii posiada pogłębioną wiedzę o ideach i poglądach przedstawicieli historycznych szkół ekonomicznych, historycznej ewolucji tych poglądów, potrafi dokonać ich krytycznej oceny oraz praktycznych zastosowań tych poglądów we współczesnej ekonomii zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich twierdzenia, poglądy przedstawicieli tych nurtów oraz sposoby analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania posiada pogłębiona wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, społecznych i etycznych funkcjonowania przedsiębiorstw i procesów gospodarczych posiada rozbudowaną wiedzę pozwalającą na świadome kształtowanie ram instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki posiada rozbudowaną umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych, w tym finansowych, w perspektywie krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej posiada wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i ochrony własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych oraz do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych UMIEJĘTNOŚCI potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz 12

13 posiada umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami działalności gospodarczej potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych, dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle formułować własne opinie potrafi prognozować i modelować złożone procesy gospodarcze oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ekonomicznych posiada zaawansowane umiejętności badawcze i prognostyczne pozwalające na wskazanie przyczyn i skutków podejmowanych przez inwestorów i podmioty gospodarcze decyzji ekonomicznych potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno z dorobku ekonomii, jak i dyscyplin pokrewnych posiada rozbudowaną umiejętność formułowania praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów oraz prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu o argumentację odwołującą się do wybranych teorii oraz poglądów znanych ekonomistów polskich i zagranicznych potrafi samodzielnie sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy ułatwiające podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych, w tym inwestycyjnych, oraz posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu gospodarczego posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych, w tym inwestycyjnych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych z zastosowaniem metody badawczej; ponadto potrafi weryfikować poprawność raportów, analiz i ekspertyz wykonanych przez siebie oraz innych potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne zadania z zakresu ekonomii, pełniąc różne role, w tym role kierownicze; posiada przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych potrafi posługiwać się językiem obcym, na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym także posiada umiejętność posługiwania się słownictwem ekonomicznym w języku obcym KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych metod badawczych, jest krytyczny w stosunku 13

14 do poznanych metod badawczych i otwarty na stosowanie nowych, niekonwencjonalnych metod, zdolny do samodzielnego poszukiwania alternatywnych, optymalnych rozwiązań analizowanych problemów, dba o precyzję gromadzonych danych i rzetelnie prowadzi analizę jest świadomy złożoności procesów zachodzących we współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie historycznej), formułowania własnych wniosków na ich temat, prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji, zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie uczestniczy w grupach, organizacjach, czy instytucjach, jest otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym kierownicze reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie procesów i zjawisk ekonomicznych postępuje zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga moralne dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, jest wrażliwy na problemy społeczne, ekonomiczne, finansowe odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonych zadań, tak samodzielnie zdefiniowanych jak i zleconych przez innych 4. Profile zawodowe absolwentów i dalsze możliwości Absolwent studiów zawodowych I stopnia na kierunku Ekonomia po sześciu semestrach studiów (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) otrzymuje tytuł licencjata. Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) -głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien 14

15 umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia na studiach drugiego stopnia. Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia po czterech semestrach studiów (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) otrzymuje tytuł magistra. Absolwent posiada wszechstronną i poszerzoną w stosunku do studiów licencjackich wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego w kraju i za granicą. Studia przygotują go do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. 15

16 5. Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS Ekonomia, II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne wspomagane e- learningiem; Wydział Ekonomii i Informatyki Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS Ogółem 120 I. Przedmioty ogólnouczelniane 2 1 J. obcy Z 2 Przedmioty podstawowe 72 2 Wnioskowanie statystyczne Z/E 6 Ekonometria i prognozowanie procesów 3 gospodarczych Z/E 8 4 Ekonomia menedżerska E 6 5 Makroekonomia Z/E 6 6 Prawo gospodarcze E 6 7 Historia myśli ekonomicznej E 4 8 Ekonomia matematyczna Z/E 6 9 Ekonomia międzynarodowa Z/E 4 10 Gospodarowanie kapitałem ludzkim E 6 11 Rynek kapitałowy i finansowy E 6 12 Ekonomika konsumpcji Z 4 13 Zarządzanie strategiczne Z 6 14 Globalizacja Z 2 15 Ekonomiczne uwarunkowania innowacji Z 2 III. Przedmioty specjalnościowe 42 Przedmiot 1 Z/E 4 Przedmiot 2 Z 4 Przedmiot 3 Z/E 4 Przedmiot 4 Z 4 Przedmiot 5 Z/E 4 Przedmiot 6 Z 4 Seminarium Z 18 IV. Przedmioty do wyboru 4 Przedmiot 1 Z 2 Przedmiot 2 Z 2 16

17 Lista przedmiotów do wyboru: Etyka w biznesie Firma symulacyjna Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych E-biznes Strategie podatkowe Grafika komputerowa Zarys historii sztuki Przedmioty specjalnościowe dla kierunku Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne wspomagane e-learningiem Ekonomia Menedżerska Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS III. Przedmioty specjalnościowe 42 1 Konkurencyjność gospodarowania Z 4 2 Metody analizy finansowej Z/E 4 3 Efektywność gospodarowania Z 4 Ubezpieczenia i ryzyko w 4 działalności gospodarczej Z/E 4 Finansowanie działalności 5 gospodarczej Z/E 4 6 Decyzje menedżerskie Z 4 7 Seminarium Z 18 17

18 Kapitał Ludzki w Biznesie Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS III. Przedmioty specjalnościowe 42 1 Konkurencyjność gospodarowania Z 4 2 Metody analizy finansowej Z/E 4 3 Efektywność gospodarowania Z 4 Ubezpieczenia i ryzyko w 4 działalności gospodarczej Z/E 4 Finansowanie działalności 5 gospodarczej Z/E 4 6 Decyzje menedżerskie Z 4 7 Seminarium Z 18 Informatyka w Biznesie Lp. Przedmiot Sposób zalicz. Punkty ECTS III. Przedmioty specjalnościowe Nowoczesne technologie informatyczne Zintegrowane systemy informatyczne Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych II Zarządzanie cyklem życia systemu informatycznego Efektywność zastosowań technologii informatycznych Z/E 4 Z 4 Z 4 E 4 E 4 6 Seminarium Z 18 18

19 Część trzecia Opis poszczególnych przedmiotów w porządku alfabetycznym Kierunek Ekonomia, studia drugiego stopnia wspomagane e-learningiem Wydział Ekonomii i Informatyki 19

20 DECYZJE MENEDŻERSKIE E-LEARNING Nazwa : DECYZJE MENEDŻERSKIE Kod : Nazwa kierunku studiów: Ekonomia Nazwa specjalności: Ekonomia Menedżerska Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki Poziom studiów: II Rok: II Semestr: IV Profil : praktyczny Język wykładowy: Polski Kategoria : podstawowy Status : obligatoryjny Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Cel Wymagania wstępne Celem zajęć jest szczegółowe przedstawienie elementów procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie oraz podjęcie decyzji w zakresie optymalizacji produkcji. Znajomość zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem oraz makro i mikroekonomii. Wiedza Efekty Student posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie jej źródła oraz zastosowania Student zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania Student posiada pogłębioną wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, Odniesienie efektów do kierunkowych efektów KE2_W01 KE2_W05 20

21 społecznych i etycznych funkcjonowania przedsiębiorstw i procesów gospodarczych Umiejętności Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz posiada umiejętność pogłębionej oceny optymalizacji decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem w procesie podejmowania optymalnych decyzji oraz na tym tle formułować własne opinie. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych, w tym w odniesieniu do procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych decyzji z zastosowaniem metody badawczej. KE2_W06 KE2_U01 KE2_U02 Kompetencje społeczne Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny własnych kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Student zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy. Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie procesów i zjawisk ekonomicznych. KE2_U08 KE2_K01 KE2_K04 KE2_K06 Pełny opis (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych Stacjonarne wspomagane e- learningiem Niestacjonarne wspomagane e- learningiem Ćwiczenia 12 6 Podstawowe etapy podejmowania decyzji 2 2 Optymalizacja decyzji produkcyjnych 4 1 Zasady analizy marginalnej 4 2 Analiza wrażliwości 2 1 Metody wykład z prezentacją multimedialną 21

22 ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków/ dyskusja/ rozwiązywanie zadań dyskusje on-line Forma i warunki zaliczenia zaliczenie z oceną w formie praktycznego rozwiązania problemu decyzyjne w zakresie optymalizacji produkcji Metody weryfikacji efektów Nr efektu dla Zaliczenie pisemne 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 Liczba godzin pracy studenta Nakład pracy studenta Studia stacjonarne wspomagane e-learningiem Studia niestacjonarn e wspomagane e-learningiem Zajęcia dydaktyczne 12 6 Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury Udział w konsultacjach Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia/kolokwium Inne 8 4 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Liczba punktów ECTS 4 4 Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca W.F. Samuelson, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa S.Piocha, R.Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa Begg D., Dornbush R, Fischer S., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007 Koordynator do dr Przemysław Pluskota 22

23 koordynatora 23

24 E-BIZNES E-LEARNING Nazwa : E-BIZNES Kod : Nazwa kierunku studiów: Ekonomia Nazwa specjalności: wszystkie Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki Poziom studiów: II Rok: Semestr: Profil : praktyczny Język wykładowy: Polski Kategoria : Do wyboru Status : Wybieralny Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych Razem Wykład Ćwiczenia Laboratorium Lektoraty Seminarium E-learning Inne Cel Przedstawienie podstawowej i aktualnej wiedzy dotyczącej zagadnień rynków i biznesu elektronicznego. Przygotowanie do świadomego i bezpiecznego korzystania z rozwiązań e-biznesowych. Wskazanie kierunków i możliwości prowadzenia biznesu z wykorzystaniem współczesnych technik i narzędzi e-biznesu. Wymagania wstępne Podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania firm w warunkach gospodarki rynkowej oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera. Wiedza Efekty Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć związanych z gospodarką cyfrową. Student rozumie nowe mechanizmy rynkowe oraz kluczowe zasady prowadzenie biznesu w oparciu o narzędzia teleinformatyczne. Student potrafi wskazać obszary zastosowania rozwiązań i narzędzi e- Odniesienie efektów do kierunkowych efektów S1P_W01 S1P_W11 S1P_W11 24

25 Umiejętności Kompetencje społeczne biznesu. Student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy z zakresu e-biznesu w praktyce funkcjonowania firm. Student potrafi identyfikować oraz analizować modele e-biznesu. Potrafi przygotować analizę potencjalnych rozwiązań e-biznesowych firmy oraz analizę otoczenia organizacji i zaproponować możliwą konfigurację biznesu z uwzględnieniem czynników ekonomicznych. Potrafi przygotować raport i zaprezentować wyniki prac badawczych wraz z wnioskami i zaleceniami o walorach implementacyjnych. Student posiada umiejętność pracy w zespole, komunikowania się z innymi członkami grupy i prezentacji wyników pracy zespołu, także w cyfrowym środowisku rozproszonym. Student jest świadomy złożoności procesów rynkowych, kształtowanych szczególnie w cyfrowym środowisku sieciowym, jest zdolny do ich oceny i wnioskowania oraz potrafi przygotować prezentację swoich poglądów i przeprowadzić dyskusję. Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, posiada umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawową pracę badawczą. Student potrafi pracować i współpracować w grupie. Angażuje się w prace grupy przyjmując różne role. S1P_U01 S1P_U07 S1P_U05 S1P_K06 S1P_K07 S1P_K02 Pełny opis (treści programowe) Liczba godzin kontaktowych na studiach wspomaganych e- learningiem stacjonarne niestacjonarne Podstawy rynków i biznesu elektronicznego. Pojęcia, zależności, kluczowe kompetencje Modele e-biznesu. Ewolucja modeli. Integracja działań Sklepy internetowe Bezpieczeństwo w sieci Bankowość internetowa/elektroniczna Identyfikacja i analiza aktywności, modeli działania oraz ewolucji podmiotów gospodarujących na rynkach cyfrowych Analiza możliwości i kierunków działań nakierowanych na uruchomienie działalności o charakterze e-biznesowym Metody wykład z prezentacją multimedialną pokaz z objaśnieniem 25

26 analizy praktyki biznesu, case study, dyskusje projektowanie biznesu dyskusje on-line Forma i warunki zaliczenia Analizy, wnioski i ich argumentowanie. Projekty indywidualne i grupowe. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie prezentacji indywidualnego projektu końcowego. Metody weryfikacji efektów Nr efektu dla Ćwiczenia i dyskusje, prezentacje indywidualnych poglądów oraz konfrontacje w grupach 1,2,3,4,5,6,9 Raportowanie analiz biznesu i rekomendacje rozwiązań. 3,5 Praca końcowa w formie projektu potencjalnej działalności gospodarczej o charakterze e- biznesowym. 4,5,7,8 Nakład pracy studenta Liczba godzin pracy studenta na studiach wspomaganych e- learningiem Studia stacjonarne Studia niestacjonarn e Zajęcia dydaktyczne Przygotowanie się do zajęć 5 20 Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study 35 Studiowanie literatury 5 10 Udział w konsultacjach 4 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia/kolokwium 5 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Liczba punktów ECTS 2 2 Literatura podstawowa Caplewski M., E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, PTE o/szczecin, Szczecin Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Wydawnictwo 26

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

2012/2013 PAKIET ECTS. KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki

2012/2013 PAKIET ECTS. KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza...5 Informacje o Uczelni... 6 Kalendarz roku akademickiego:...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

egzamin oraz kolokwium

egzamin oraz kolokwium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/PSY w języku polskim Prognozowanie i symulacje Nazwa przedmiotu w języku angielskim Forecasting and simulation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr Wiesława Wierzbicka. kierunkowy. obowiązkowy polski III

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr Wiesława Wierzbicka. kierunkowy. obowiązkowy polski III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Z-EKO2-578 Nazwa modułu Audyt wewnętrzny Nazwa modułu w języku angielskim Internal audit Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów Bankowość i finanse cyfrowe Studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia na kierunku studiów Bankowość i finanse cyfrowe Studia pierwszego stopnia - profil praktyczny kształcenia na kierunku studiów Bankowość i finanse cyfrowe Studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Objaśnienie oznaczeń symboli: S1P_ oznaczenie efektu kształcenia w obszarze nauk społecznych, profil

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Zastosowania informatyki w finansach i rachunkowości Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 340 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Aleksandra Tomaszewska Koszt

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE Nazwa (tytuł) modułu: Metodologiczny zaawansowany Kierunek studiów: Psychologia Specjalność/specjalizacja (jeśli dotyczy): Poziom studiów: I, II, studia jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii. 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Ekonomia menedżerska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 1/2015 28 lutego 2015 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo