REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z UPOMINKIEM Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z UPOMINKIEM Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI KREDYT GOTÓWKOWY Z UPOMINKIEM Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji Kredyt gotówkowy z upominkiem, której Organizatorem jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z siedzibą we Włocławku. 2. Promocja trwa w okresie od dnia r. do dnia r., ale Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji. 3. Promocja Kredyt gotówkowy z upominkiem jest przeznaczona dla osób fizycznych, którzy spełniają warunki udziału w Promocji. 4. Przystępując do Promocji Kredyt gotówkowy z upominkiem Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz, że akceptuje te postanowienia. 5. Promocja prowadzona jest w celu nagrodzenia Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji zaciągną kredyt gotówkowy w wysokości minimum 1000 zł w ramach Promocji Kredyt gotówkowy z upominkiem w jednej z placówek objętych Promocją. 6. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować anulowanie decyzji o przyznaniu nagrody, co oznacza obowiązek jej zwrotu. 7. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przystąpieniem do Promocji. 8. Promocja jest prowadzona w następujących placówkach: Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 Bobrowniki ul. Nieszawska 10 Brześć Kujawski ul. Reymonta 15 Ciechocinek ul. Zdrojowa 18a Dobrzyń nad Wisłą ul. Słowackiego 1 Lubanie Lubanie 17b Nieszawa ul. 3 Maja 7 Osięciny Plac Bohaterów Powstania Warszawy 5 Radziejów ul. Brzeska 11 Radziejów ul. Kościuszki 17 Topólka Topólka 47 Toruń ul. Towarowa 4-6 Wielgie ul. Starowiejska 76 Włocławek ul. Cyganka 28 Włocławek ul. Jana Pawła II 75 Włocławek ul. Pułaskiego 16 Włocławek ul. Żabia 6

2 Definicje 9. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 1) czas trwania Promocji okres od dnia r. do dnia r., z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego okresu, 2) Organizator Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, 3) placówka oddziały Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego wymienione w ust. 8 4) Promocja Promocja Kredyt gotówkowy z upominkiem prowadzona przez Organizatora w placówkach wskazanych w ust. 8 przez czas trwania Promocji, na zasadach określonych w Regulaminie, 5) Regulamin niniejszy Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy z upominkiem, 6) Uczestnik osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem w czasie trwania Promocji umowę o kredyt gotówkowy w jednej z placówek objętych Promocją, 7) Upominek pendrive w kształcie karty do bankomatu lub kubek porcelanowy - do wyboru przez Uczestnika do wyczerpania zapasów. Warunki przystąpienia do Promocji 10. Uczestnik przystępuje do Promocji przez zawarcie z Organizatorem umowy o kredyt gotówkowy, którego dotyczy Promocja, w placówce objętej Promocją. 11. Każdy Uczestnik jest uprawniony do przystąpienia do Promocji jeden raz. 12. W przypadku zawarcia przez jednego Uczestnika więcej niż jednej umowy o kredyt gotówkowy, którego dotyczy Promocja, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania upominku wyłącznie w związku z zawarciem pierwszej z umów. 13. Do jednej umowy o kredyt gotówkowy przewidziana została jeden upominek, niezależnie od liczby osób (kredytobiorców) zawierających tą umowę. 14. W przypadku zawierania umowy przez więcej niż jednego kredytobiorcę, Uczestnikiem Promocji zostaje pierwsza z osób wskazanych w umowie o kredyt gotówkowy. 15. Warunkiem przekazania upominku jest wyrażenie zgody przez pozostałe osoby zawierające umowę o kredyt gotówkowy. 16. Wyrażenie takiej zgody następuje poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zasady Promocji 17. W czasie trwania Promocji Uczestnikom przyznawane są przez Organizatora upominki. 18. Upominki otrzymają wszyscy Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:

3 1) złożą w jednej z placówek Organizatora objętych Promocją, wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego, 2) uzyskają pozytywną decyzję w sprawie przyznania kredytu gotówkowego, 3) zawrą z Organizatorem umowę o kredyt gotówkowy, którego dotyczy Promocja, w wysokości minimum 1000 zł, w placówce objętej Promocją, 19. Upominki będą wydawane przez placówkę Organizatora, w której Uczestnik zawarł umowę o kredyt gotówkowy. 20. Uczestnik odbierający upominek zobowiązany jest podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, potwierdzając tym samym jego odbiór. Reklamacje 21. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, w ciągu 14 dni od daty zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego). 22. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Postanowienia przejściowe i końcowe 23. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z faktu przystąpienia do Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 24. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika zasad Promocji określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. 25. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 26. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.kdbs.com.pl) oraz w placówkach wskazanych w ust. 8 niniejszego Regulaminu.

4 POTWIERDZENIE ODBIORU UPOMINKU pieczątka placówki Organizatora OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROMOCJI Ja, niżej podpisany,., zamieszkały w.., legitymujący się dowodem osobistym numer., wydanym przez...., potwierdzam odbiór upominku w promocji Kredyt gotówkowy z upominkiem w postaci... Podpis Uczestnika Promocji

5 OŚWIADCZENIE WSPÓŁKREDYTOBIORCY (wypełnić tylko wówczas, jeżeli umowę kredytu gotówkowego zawiera więcej niż jedna osoba) Ja, niżej podpisany,.., zamieszkały w, legitymujący się dowodem osobistym numer., wydanym przez..., wyrażam zgodę na odbiór upominku z tytułu udziału w promocji Kredyt gotówkowy z upominkiem przez współkredytobiorcę - Pana/ Panią,. Podpis współkredytobiorcy

Regulamin konkursu KDBS Bank SGB Konto Mobilne

Regulamin konkursu KDBS Bank SGB Konto Mobilne Regulamin konkursu KDBS Bank SGB Konto Mobilne 1. Konkurs organizowany jest przez Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek, zwany dalej Organizatorem Konkursu. 2. Konkurs skierowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne Regulamin PROMOCJI Bezpieczny powrót do domu (mytaxi) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji Bezpieczny powrót do domu. (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny

Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny Regulamin promocji dla Klientów Banku BPH oraz osób odwiedzających stronę www.bph.pl - Gwarancja najniższej ceny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Gwarancja najniższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych na sprzedaż pojazdów.

Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych na sprzedaż pojazdów. Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych na sprzedaż pojazdów. Spis treści: Postanowienia ogólne.... 3 Słownik pojęć.... 3 Postanowienia szczegółowe.... 4 Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Organizatorem Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej Bankiem. 1. Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya przeznaczonej dla klientów sieci Moya.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo