BUDOWNICTWO WIELOBRANŻOWE PROJEKTOWANIE - NADZORY - DORADZTWO TECHNICZNE KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWNICTWO WIELOBRANŻOWE PROJEKTOWANIE - NADZORY - DORADZTWO TECHNICZNE KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI"

Transkrypt

1 BUDOWNICTWO WIELOBRANŻOWE Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe "PIEDAN" Daniel Pietrzak Siedziba / adres korespondencyjny: Ul. Walewska 2 m. 37; Warszawa Pracownia projektowa: Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 217; Warszawa Tel. kom PROJEKTOWANIE - NADZORY - DORADZTWO TECHNICZNE KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI 1 PL

2 2

3 PODSTAWOWE INFORMACJE PPHU "PIEDAN" Daniel Pietrzak zostało utworzone w 2005 r.. Głównym celem firmy jest świadczenie usług w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych wielobranżowych. Z początkiem 2013 roku rozszerzono zakres prowadzonej działalności o kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi. W ramach świadczonych usług oferujemy: Opracowywanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy oraz rozbudowy dróg, ulic, skrzyżowań, placów, parkingów, zjazdów publicznych i indywidualnych, ścieżek rowerowych i chodników od ogólnej koncepcji programowej i projektów wstępnych poprzez projekt budowlany, do szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i kosztorysów inwestorskich. Sporządzanie projektów stałej jak również czasowej organizacji ruchu. Sprawowanie nadzorów autorskich i nadzorów inwestorskich. Doradztwo technicznie. Przygotowywanie ekspertyz technicznych. Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi. Misją przedsiębiorstwa jest wykonywanie zadań z zachowaniem najwyższych standardów projektowych osiąganych poprzez: sporządzanie projektów w profesjonalnym oprogramowaniu, terminowe realizowanie podjętych zobowiązań oraz działania adekwatne do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto zajmując się kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych egzekwujemy stosowanie przepisów Prawa budowlanego zachowując przy tym jak najwyższe standardy utrzymania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników realizujących roboty budowlane. W naszej pracy projektowej wykorzystujemy najnowsze oryginalne wersje specjalistycznego oprogramowania, między innymi: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium (Autocad; Autocad Map 3D; Navisworks Simulate; Autocad Civil 3D; 3DS Max Design; Infrastructure Modeler; Autocad Raster Design); CGS Trajektoria. 3

4 WYKAZ REALIZOWANYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH: - Projekt budowy drogi gminnej w m. Brzostowiec wraz ze skrzyżowaniem z droga wojewódzką nr 728, - Projekt budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 2 w km ,50 (ul. Szosa Mińska) w m. Duchnów [w realizacji], - Projekt budowy układu komunikacyjnego dla Parkingu strategicznego Parkuj i Jedź Metro Stokłosy w Warszawie, - Projekt budowy oraz przebudowy zjazdów publicznych do planowanej inwestycji na działkach o nr. ew. 2/4, 2/5, 2/6, 2/9 i 2/17 w obrębie położonych przy ul. Puławskiej 465 w Warszawie wraz z budową drogi dojazdowej i zatok postojowych w ul. Puławskiej [w realizacji], - Projekt przebudowy Pasażu Duplickiego w Sochaczewie, - Projekt budowy zjazdów publicznych z drogi krajowej nr 9 w m. Skaryszew do budowanego obiektu usługowo-gastronomicznego, - Projekt budowy zjazdów publicznych wraz z przebudową drogi dojazdowej w pasie ul. Puławskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Taneczną do budowanego budynku handlowego na działce o nr. ew. 23 w obrębie położonej przy ul. Puławskiej 362 w Warszawie [w realizacji], - Projekt przebudowy istniejącego zjazdu publicznego z ul. Kłodawskiej do budynku biurowo-usługowego przy ul. Ks. J. Popiełuszki nr 23 w Warszawie, - Koncepcja budowy parkingu P+R wzdłuż linii kolejowej Warszawa Wschodnia Mińsk Mazowiecki przy przystanku kolejowym PKP WARSZAWA - WESOŁA, - Koncepcja budowy parkingu P+R wzdłuż linii kolejowej Warszawa Wschodnia Mińsk Mazowiecki przy przystanku kolejowym PKP WARSZAWA - WOLA GRZYBOWSKA, - Projekt budowy zjazdu publicznego z ul. Bulwarowej do stacji paliw PKN ORLEN w Radomiu, - Projekt budowlany i wykonawczy budowy miejsc postojowych i poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 7/62 w obrębie przy ul. Hawajskiej w Warszawie, - Projekt budowy układu komunikacyjnego w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 14/14 obr. 27 przy ul. Okuniewskiej w Sulejówku, - Koncepcja obsługi komunikacyjnej - budowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr dla planowanej budowy galerii handlowej na działce nr 51/5 w Pułtusku, 4

5 - Projekt przebudowy drogi krajowej nr 50 (ul. Poświętne) na odcinku skrzyżowania z drogą gminną (ul. Medalową) w Grójcu w km strona prawa oraz budowa ulicy Medalowej (1KDL wg MPZP) oraz ulicy 5 KDD (wg MPZP) wraz ze zjazdami do przyległych posesji w Grójcu, - Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (oznaczonej wg MPZP jako KDL1) z drogą krajową nr 60 w km ,57 we Władysławowie koło Ciechanowa, - Projekt przebudowy ul. Lazurowej w Sochaczewie, - Projekt przebudowy ulic wraz z budową zatok postojowych w rejonie Placu Armii Ludowej w Sochaczewie, - Projekt układu drogowego dla osiedla domów "Osada Śnieżka" w Łomnicy, - Projekt układu drogowego dla zabudowy hotelowej przy ul. Dąbrowskiej w Iławie, - Projekt zamienny dla budowy ulicy Kusocińskiego, Tarnowskiej i Sportowej wraz z odwodnieniem w Przysusza, - Projekt budowlany zagospodarowania działki nr 180/1 i 180/4 w centrum miejscowości Chynów, - Projekt budowy zjazdów publicznych oraz układu komunikacyjnego do myjni samochodowej bezdotykowej 4-stanowiskowej przy ul. Radzymińskiej 274 w Warszawie, - Projekt budowy dwóch zjazdów indywidualnych z drogi gminnej (ul. Pietkiewicza) do działki nr ew. 73 w Hornówku, - Projekt remontu targowiska przy ul. Montwiłła wraz z remontem ulic przyległych oraz budowa parkingów przy ul. Spokojnej, zadaszeń i pawilonu handlowo-usługowego na targowisku w Grodzisku Mazowieckim, - Projekt budowy dróg dojazdowych, miejsc parkingowych i placu na działce nr 401/2 i 402/1 przy ulicy Błońskiej 70 a i 70 b w Tarczynie, - Projekt budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z wiatą na wózki sklepowe zlokalizowanego w Konstancinie- Jeziornej przy ul. Warszawskiej, - Projekt wykonawczy układu drogowego dla rozbudowy istniejącej stacji LPG i myjni samochodowej zlokalizowanej w Michałowie-Reginowie przy ul. Nowodworskiej 18 (droga wojewódzka nr 632) na dz. nr ew. 133/5 w gminie Wieliszew, - Projekt przebudowy układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec" w Warszawie, - Projekt przebudowy ul. Burakowskiej w Warszawie, - Projekt przebudowy ul. Banderii i ul. Gostyńskiej w Warszawie. 5

6 WYKAZ SPRAWOWANYCH NADZORÓW: - Nadzór inwestorski przy przebudowie drogi krajowej nr 50 (ul. Poświętne) na odcinku skrzyżowania z drogą gminną (ul. Medalową) w Grójcu w km strona prawa oraz budowa ulicy Medalowej (1KDL wg MPZP) oraz ulicy 5 KDD (wg MPZP) wraz ze zjazdami do przyległych posesji w Grójcu [w realizacji], - Nadzór autorski (branża drogowa) przy budowie układu komunikacyjnego dla Parkingu strategicznego Parkuj i Jedź Metro Stokłosy w Warszawie [w realizacji], - Nadzór autorski (branża drogowa) przy przebudowie układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec" w Warszawie - etap I [w realizacji], - Nadzór autorski (branża drogowa) przy budowie Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej w tym: a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie ul. Zamoyskiego w Warszawie [w realizacji], - Nadzór autorski (branża drogowa) przy przebudowie ulic wraz z budową zatok postojowych w rejonie Placu Armii Ludowej w Sochaczewie [w realizacji], - Nadzór autorski (branża drogowa) przy przebudowie ul. Banderii i ul. Gostyńskiej w Warszawie. WYKAZ WYKONANYCH EKSPERTYZ TECHNICZNYCH: - Ekspertyza techniczna dla zadania pn. Ochrona nowobudowanego budynku mieszkalnego przy ul. Klimczaka 17 na Wilanowie przed szkodliwym oddziaływaniem wód gruntowych i spływu powierzchniowego", - Opinia techniczna obejmująca ocenę prawidłowości zaproponowanych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych układu komunikacyjnego realizowanego w ramach budowy ul. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) w Warszawie, - Ekspertyza techniczna i wskazanie sposobu usunięcia zagrożeń w zakresie ochrony przed podtopieniami podbudowy drogowej dla zadania pn. Budowa autostrady Stryków Konotopa odcinek od km do km ,8, odcinek B od km do km zadanie 2, - Opinia techniczna obejmująca ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych dla przebudowy ulicy Smolnej w Sochaczewie ( pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Sochaczewskiego decyzją nr 269/06 z dnia r.). 6

7 WYKAZ BUDÓW, PRZY KTÓRYCH KIEROWANO I NADZOROWOWANO ROBOTAMI BUDOWLANYMI: - Budowa zjazdu indywidualnego (kat. iv) z ul. Łuczywo [dz. o nr. ew. 1/1; obręb ] na działkę nr ew. 4/2 w Dzielnicy Białołęka w m.st. Warszawy, - Budowa parkingu naziemnego wraz ze zjazdem [działki o nr. ew.: 93/8, 105/2, 111, 112, 115, 116 z obrębu ] przy ul. Kwitnącej w Warszawie, - Budowa parkingu naziemnego [dz. o nr. ew. 37/1 i 192/1; obręb ] przy ul. Bogusławskiego w Warszawie. 7

8 WYBRANE PROJEKTY - Projekt budowy drogi gminnej w m. Brzostowiec wraz ze skrzyżowaniem z droga wojewódzką nr 728 [w realizacji], Projektuje się drogę gminną z jezdnią o szerokości 7,00 m z poboczami umocnionymi o szerokości 1,25 m i pasie drogowym o szerokości 20,00 m o łącznej długości 944 m. Połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką odbywa się poprzez projektowane skrzyżowanie zwykłe. Wzdłuż projektowanej drogi gminnej projektuje się rowy przydrożne o przekroju trapezowym. - Projekt budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 2 w km ,50 (ul. Szosa Mińska) w m. Duchnów [w realizacji], Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe przebudowy drogi krajowej nr 2 (działka nr 64) umożliwiając obsługę komunikacyjną dla przyległych terenów po stronie południowej przeznaczonych pod inwestycję. Projektuje się skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. 8

9 - Projekt budowy układu komunikacyjnego dla Parkingu strategicznego Parkuj i Jedź Metro Stokłosy w Warszawie, Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące budowę parkingu w zakresie układu komunikacyjnego, tj. budowy jezdni manewrowych, zatoki autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych oraz rozbiórkę istniejących elementów drogowych tj. pętli autobusowej, parkingu P+R, chodników i ogrodzenia oraz projektowanej stałej organizacji ruchu. - Projekt przebudowy drogi krajowej nr 50 (ul. Poświętne) na odcinku skrzyżowania z drogą gminną (ul. Medalową) w Grójcu w km strona prawa oraz budowa ulicy Medalowej (1KDL wg MPZP) oraz ulicy 5 KDD (wg MPZP) wraz ze zjazdami do przyległych posesji w Grójcu W ramach projektu dokonuje się budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 50 w km ,00 z drogą gminną - ul. Medalową wraz z jej przebudową. Skrzyżowanie zostało zaprojektowane jako trójwlotowe z częściową kanalizacją ruchu. Przebudowano kolidujące sieci tj. oświetlenie uliczne, kable teletechniczne oraz odwodnienie. 9

10 Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (oznaczonej wg MPZP jako KDL1) z drogą krajową nr 60 w km ,57 we Władysławowie koło Ciechanowa Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące przebudowę skrzyżowania drogi gminnej KDL1 (nazwa wg MPZP) z drogą krajową nr 60 w km ,57 we Władysławowie koło Ciechanowa. Przebudowa skrzyżowania obejmowała również rozbudowę drogi gminnej. Na skrzyżowaniu dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zaprojektowano sygnalizację świetlną wraz z jej zasilaniem a na przejściach dla pieszych zastosowano System Solarnego Oświetlenia Drogowego. Projekt przebudowy ul. Lazurowej w Sochaczewie W opracowaniu zawarto rozwiązania projektowe obejmujące przebudowę ulicy Lazurowej w Sochaczewie. Przebudowa obejmuje budowę jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych do przyległych posesji. Ponadto projektuje się wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych kolidujących z projektowanymi zjazdami. Projektuje się również studzienki wpustowe dla odprowadzenia wód opadowych. 10

11 Projekt przebudowy ulic wraz z budową zatok postojowych w rejonie Placu Armii Ludowej w Sochaczewie Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące przebudowę ulic: ul. Wąską, ul. 1 Maja, ul. W. Reymonta oraz Plac Armii Ludowej wraz z budową zatok postojowych. Przebudowa ulic oraz budowa zatok postojowych miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wydzielenie miejsc parkingowych poprawiło czytelność układu komunikacyjnego w rejonie Placu Armii Ludowej. W ramach inwestycji zostanie wykonanych 157 miejsc parkingowych (w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Projekt układu drogowego dla osiedla domów "Osada Śnieżka" w Łomnicy W ramach inwestycji zaprojektowano dwa zjazdy publiczne: jeden stanowiący dojazd do parkingu dla samochodów osobowych a drugi do drogi wewnętrznej zlokalizowanej wzdłuż planowanej zabudowy. Ponadto przewidziano miejsca parkingowe wzdłuż drogi wewnętrznej, wzdłuż drogi gruntowej oraz drogi o jezdni asfaltowej. Dla obsługi komunikacyjnej projektowanych budynków zaprojektowano drogę wewnętrzną. 11

12 Projekt układu drogowego dla zabudowy hotelowej przy ul. Dąbrowskiej w Iławie Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące budowę dróg wewnętrznych, dróg manewrowych, parkingów i chodników dla zabudowy hotelowej. Głównym celem projektowanych dróg manewrowych było umożliwienie dojazdu do miejsc parkingowych oraz garaży podziemnych. Projekt zamienny dla budowy ulicy Kusocińskiego, Tarnowskiej i Sportowej wraz z odwodnieniem w Przysusza Dla poprawienia komfortu, bezpieczeństwa oraz dla poprawy odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Kusocińskiego, Tarnowskiej i Sportowej w Przysusza zaprojektowano ich utwardzenie oraz budowę kanalizacji deszczowej. 12

13 Projekt budowlany zagospodarowania działki nr 180/1 i 180/4 w centrum miejscowości Chynów Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmuje budowę placów, chodników i oświetlenia. Projektowane zagospodarowanie miało na celu odpowiedniego ukształtowania terenu przyległego do budynku zlokalizowanego na działce nr 180/4 - przychodni lekarskiej. Projekt remontu targowiska przy ul. Montwiłła wraz z remontem ulic przyległych oraz budowa parkingów przy ul. Spokojnej, zadaszeń i pawilonu handlowo-usługowego na targowisku w Grodzisku Mazowieckim Przedmiotem inwestycji jest remont targowiska przy ul. Montwiłła wraz z remontem ulic przyległych oraz budowa parkingów przy ul. Spokojnej, zadaszeń i pawilonu handlowousługowego na targowisku. 13

14 Projekt budowy dróg dojazdowych, miejsc parkingowych i placu na działce nr 401/2 i 402/1 przy ulicy Błońskiej 70 a i 70 b w Tarczynie Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące budowę drogi dojazdowej, dróg manewrowych, miejsc parkingowych i zjazdów publicznych. Budowa ma na celu umożliwienie sprawnej obsługi komunikacyjnej dla budowanego budynku handlowego i usługowo-handlowego. Projekt wykonawczy układu drogowego dla rozbudowy istniejącej stacji LPG i myjni samochodowej zlokalizowanej w Michałowie-Reginowie przy ul. Nowodworskiej 18 (droga wojewódzka nr 632) na dz. nr ew. 133/5 w gminie Wieliszew Przedmiotem opracowania jest układ komunikacyjny (projekt branży drogowej) dla rozbudowy istniejącej stacji LPG i myjni samochodowej zlokalizowanych w Michałowie-Reginowie przy ul. Nowodworskiej 18 (droga wojewódzka nr 632) na dz. nr ew. 133/5 w gminie Wieliszew. 14

15 Projekt budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z wiatą na wózki sklepowe zlokalizowanego w Konstancinie- Jeziornej przy ul. Warszawskiej Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z wiatą na wózki zlokalizowanego w Konstancinie- Jeziornej przy ul. Warszawskiej na dz. nr ew. 256, 258, 260, obręb Projekt przebudowy układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec" w Warszawie Realizacja projektowanego układu drogowego ma na celu uporządkowanie sieci komunikacyjnej w rejonie stacji I linii metra Słodowiec oraz uzyskanie jak największej zgodności z założeniami uchwalonych i projektowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 15

16 Projekt przebudowy ul. Burakowskiej w Warszawie Projekt obejmuje przebudowę istniejącego układu drogowego w celu poprawienia bezpieczeństwa i warunków ruchu. Przebudowa ma również zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz usprawnić obsługę komunikacyjną terenów przyległych. Projekt przebudowy ul. Banderii i ul. Gostyńskiej w Warszawie Projekt obejmuje przebudowę istniejącego układu drogowego w celu poprawienia bezpieczeństwa i warunków ruchu. Przebudowa ma również za zadanie uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów na ww. ulicach z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszego i usprawnieniem obsługi komunikacyjnej osiedli przyległych. 16

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO W SPRAWIE WYBORU PROJEKTÓW DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PIŁY NA 2015 ROK REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU DECYDUJMY RAZEM

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 NIP: 868 16 03 932 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Cele opracowania STEŚ

Cele opracowania STEŚ Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg

Bardziej szczegółowo

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE Podstawa, cel i zakres opracowania Zgodnie z wydaną w dn. 15 marca 2010 r. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

BENEFICJENT: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU : Lokalna Obwodnica Andrychowa etap I. Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP

w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP Mieszkańcy Żoliborza Południowego Warszawa, 24/07/2014 podpisani niżej Zastępca prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz w/m W nawiązaniu do ustaleń z naszego spotkania w Forcie Sokolnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH

MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTO GLIWICE ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GLIWICE W CELU OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH Gliwice, sierpień 2014r. 1 SPIS TREŚCI I. Część tekstowa: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo