1. Strona tytułowa... str Spis zawartości opracowania... str Karta uzgodnień... str Opis techniczny... str. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa... str Spis zawartości opracowania... str Karta uzgodnień... str Opis techniczny... str. 4"

Transkrypt

1

2 Spis zawartości opracowania: 2 I. Część opisowa 1. Strona tytułowa... str Spis zawartości opracowania... str Karta uzgodnień... str Opis techniczny.... str. 4 II. Część rysunkowa Plan orientacyjny... str. 7 Rys. nr 1 Projekt stałej organizacji ruchu; skala 1: str. 8

3 KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu budowy i rozbudowy ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną. 3

4 OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu budowy i rozbudowy ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem podkład geodezyjny w skali 1:500, Dz. U. Nr 220, poz z w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania, Dz. U. Nr 177, poz z w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, wizje lokalne w terenie, inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA Zakres niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla budowy i rozbudowy ul. Szmaragdowej w Łomży. Celem opracowania jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu w związku z przebudową ulicy Szmaragdowej w Łomży 3. STAN ISTNIEJĄCY W chwili obecnej ulica Szmaragdowa jest drogą gminną klasy D i posiada nawierzchnie częściowo z betonowych płyt drogowych a częściowo z nawierzchni żwirowej w złym stanie technicznym. Liczne deformacje w przekroju podłużnym i poprzecznym, wyboje. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada przekrój szlakowy o szerokości jezdni 3,0-4,5 m. Ruch pieszy odbywa się wzdłuż ulicy po naw. gruntowej. Pas drogowy szerokości około 9,0 m. 4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 4.1 Ulica w planie Przebudowa ul. Szmaragdowej przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami obustronnymi. Początek trasy km przyjęto na dowiązaniu z ulicą Bursztynową zaś początek nowej nawierzchni bitumicznej przyjęto w km 0+008,5. Koniec trasy przyjęto na skrzyżowaniu ul. Szmaragdowej z ul. Sybiraków km ,34. Oś drogi składa się z odcinków prostych. Na omawianym odcinku ulica

5 5 Szmaragdowa będzie miała przekrój 1x2 o jezdni szerokości 6,0 m (2 x 3,00 m) i obramowana zostanie krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Jezdnię zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej, z obustronnym chodnikiem szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm. Zjazdy indywidualne oraz publiczne zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkownikom dróg na skrzyżowaniu ulic Szmaragdowa - Sybiraków zaprojektowano wyniesienie nawierzchni. 4.2 Przekroje normalne Na projektowanym odcinku ulica Szmaragdowa będzie miała przekrój daszkowy ze spadkiem 2%, szerokości jezdni 6,0 m i chodnikiem szer. 2,0 m ze spadkiem 1 2 % w kierunku jezdni. W projekcie uwzględnia się istniejące ukształtowanie terenu do granic pasa drogowego. Wody opadowe z jezdni, chodnika oraz przyległego terenu zostaną odprowadzone powierzchniowo do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. 5. NATĘŻENIE RUCHU Ruch na przedmiotowym odcinku ulicy związany jest z dojazdem części przyległych osiedli po wykonaniu inwestycji nie ulegnie znacznym zmianom. 6. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE Projektowane i istniejące oznakowanie pokazano na Rys. nr 1. Wykaz pionowych znaków do usunięcia: Symbol znaku Ilość Uwagi/"treść znaku" D-4a 1 B-17 Wykaz pionowych znaków do przesunięcia: Symbol znaku Ilość Uwagi/"treść znaku" A-7 1 D-6 2 Wykaz pionowych znaków projektowanych: Symbol znaku Ilość Uwagi/"treść znaku" A-7 1 A-11a 5 T m T m B D-6 2 Znaki pionowe należy zastosować z grupy znaków średnich w II-giej klasie odblaskowości.

6 6 Wszystkie znaki pionowe należy ustawić zachowując skrajnie ruchu pieszego i samochodowego. W związku z tym, że oznakowanie pionowe jest wykonywane w końcowej fazie robót, przed sporządzeniem wykopu na ustawienie znaku, należy sprawdzić specjalistycznym sprzętem do lokalizowania podziemnych sieci infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), czy w miejscu przewidywanego znaku nie występują w/w sieci, które mogłyby być uszkodzone podczas wykonywania wykopu. Wykaz urządzeń bezpieczeństwa ruchu: - Zastosowano dwa progi zwalniające wyspowe U-16 o długości 3,7 m i szerokości 2,0 m Wykaz poziomych znaków projektowanych: Symbol znaku Uwagi P-1b dł. 450 m P-4 dł. 25 m P-10 2 szt. P-14 dł. 3 m P-13 dł. 5,5 m 7. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI I WPROWADZENIE ORGANIZACJI RUCHU Przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest rok r. Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukończeniu robót drogowych. Zespół autorski: Branża Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis Drogowa Projektował: mgr inż. Adam Kalinowski PDL/0036/POOD/09

7 PLAN ORIENTACYJNY SKALA 1:20000

8