S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E za I półrocze 2015 roku

2 SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów strona 5 42 Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów 59 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Remonty (zadania gminy) - synteza Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 63 Remonty (zadania powiatu) - synteza 83 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 84 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 92 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os. Paderewskiego-Muchowiec Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże os. Witosa os. Tysiąclecia Dąb Wełnowiec ózefowiec 102 Strona 2

3 12. Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice Burowiec anów-nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 112 Wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 113 Wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 114 Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 117 Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 118 Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok Strona 3

4 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r , , , ,58 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.gliwickiej od przystanku tramwajowego Lisa do granic miasta Katowice z Chorzowem teren miasta ,35 Zadanie zakończone i odebrane w ramach: - modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki- Obiekt A1 - odcinek od kinoteatru Rialto do Pl.Miarki; Obiekt A-2 do Pl.Miarki do autostrady A4 - modernizacji końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie - modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem Zakończono realizację usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. WPI Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Zawodzie oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zawodzie ,50 Opracowano dokumentację projektową koncepcji programowo-przestrzennej. Trwa projektowanie z terminem zakończenia r. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie z wolnej ręki zawarto umowę na wykonanie dodatkowych usług projektowych (dodatkowy wjazd autobusów, mur oporowy) z terminem wykonania: r. UE/WPI w tym środki UE ,63 Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Brynów Pętla oraz rozpoczęcie realizacji zadania Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ochojec ,00 Opracowano dokumentację projektową koncepcji programowo-przestrzennej. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia r. UE/WPI w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" w tym środki UE Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Ligota oraz rozpoczęcie realizacji zadania Ligota - Panewniki Opracowano dokumentację projektową koncepcji 0,00 programowo-przestrzennej.trwa projektowanie z terminem zakończenia r ,00 UE/WPI Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" w tym środki UE Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa oraz rozpoczęcie realizacji zadania Śródmieście , ,75 Opracowano dokumentację projektową koncepcji programowo-przestrzennej. Trwa projektowanie z terminem zakończenia r. UE/WPI Strona 5

6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II, Etapu III) Śródmieście ,97 Trwa realizacja przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo- Rynek - Etap II. Termin zakończenia robót: r. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek Etap II. Termin zakończenia: r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie usług projektowych przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia: r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę wiat przystanków tramwajowych T1 i T2 w ramach Etapu II Strefy Rondo-Rynek. Wybrano wykonawcę zamówienia. Trwają postępowania odszkodowawcze. Dla Etapu III toczy się postępowanie odszkodowawcze. Zawarto umowę na dostawę wyrobów do toalet publicznych przy ul.tylnej Mariackiej. Termin wykonania do r. Unieważniono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie budynku toalet publicznych przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach - brak ofert. W trakcie przygotowania materiały przetargowe na realizację zadania - Etap IV WPI Wydział Inwestycji Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Koszutka + Bogucice ,77 Zrealizowano umowę na odwodnienie skarpy parkingu naziemnego terenowego B przy terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Trwa postępowanie odszkodowawcze. WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. WPI Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem Piotrowice - Ochojec ,50 Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Trwają postępowania odszkodowawcze. WPI Strona 6

7 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Szopienice - Burowiec ,06 Zadanie zakończone i odebrane. Zrealizowano umowę na wykonanie usług polegających na zaktualizowaniu pierwotnej dokumentacji obejmującą prolongatę uzgodnień branżowych oraz wprowadzenie zmian do projektu budowlanego i projektów wykonawczych każdej branży. Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone. WPI Wydział Inwestycji Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji i wypłata odszkodowania z tytułu przebudowy sieci ciepłowniczej os. Paderewskiego - Muchowiec ,21 Trwają postępowania odszkodowawcze. WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul.. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Załęże ,82 Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia: r. WPI Wydział Inwestycji Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Brynów - os. Zgrzebnioka Inwestor zewnętrzny opracował dokumentacje ,00 projektową. WPI Wydział Inwestycji Ścieżki rowerowe Realizacja I etapu zadania obejmującego przedłużenie istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego i wprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul.gliwickiej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II i III teren miasta Opracowano dokumentację projektową przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. 0,00 Brackiej i ul. Gliwickiej. Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe po uregulowaniu spraw własnościowych. Trwają uzgodnienia. WPI ul. Wozaków ul. Wozaków ,- (po robotach wodociągów od ul. Rolnej do ul. Ligockiej jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) Ligota - Panewniki ,00 Środki wykorzystane na opracowanie dokumentacji. ul. Brynicy ul. Brynicy ,- (jezdnia, chodnik, kanalizacja) Szopienice - Burowiec r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 0,00 Brynicy na kwotę ,- zł. Termin realizacji umowy r. Wykonanie zadania w drugim półroczu 2015 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Zaopusta ul. Zaopusta ,- (cała- jezdnia, chodnik, parkingi) Podlesie r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 0,00 Zaopusta na kwotę ,- zł. Termin realizacji umowy r. Wykonanie zadania w drugim półroczu 2015 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. Barlickiego ul. Barlickiego ,- (od ul. Kwiatkowskiego do autostrady A- 4- jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) os. Witosa ,65 Pl. Pod Lipami Pl. Pod Lipami (wymiana podłoża granitowego) Giszowiec ,23 ul. Stawowa Wymiana - remont chodnika przy ul.grzyśki nr 1-11 Odnowienie Alei Głogów ul. Stawowa - (jezdnia, parking, chodnik, oświetlenie, sygnalizacja świetlna) ul. Grzyśki ,- (remont chodnika od nr 1-11) ul. Pomorska ,- (odnowienie Alei Głogów) Wykonano: jezdnia ,- m 2, chodnik z dojazdami ,- m2, parkingi ,- m2, oświetlenia- 13 słupów oświetleniowych Roboty dodatkowe w ramach przebudowy Pl. Pod Lipami- wymiana podłoża gruntowego ,- m 2 Śródmieście ,00 Wykonanie w drugim półroczu 2015 r. Załęska Hałda - Brynów Ligota - Panewniki ,69 Wykonano remont chodnika. BO Zadanie planowane do realizacji w drugim ,00 półroczu 2015 r. BO Strona 7

8 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów ZADANIE Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed blokiem na ul.kotlarza 11a-Kotlarza 11d ul. Słowackiego zadania powiatu Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego Planowany zakres rzeczowy ul. Kotlarza ,- (rejon budynku przy ul. Kotlarza 11- parking) Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza. Zakres robót: jezdnia, chodnik, parkingi i oświetlenie ul. Słowackiego ,- (od ul. Mickiewicza do ul. 3-go Majajezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) ednostka pomocnicza Wełnowiec - ózefowiec Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r , ,59 Śródmieście ,00 Śródmieście ,50 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, przebudowę chodników i parkingów oraz przebudowę chodnika. Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów dla projektu przebudowy ul. Słowackiego Środki wykorzystane na opracowanie dokumentacji. ozn.* BO WPI ul. Francuska ul. Francuska ,- (w rej. IBM i sądu- sygnalizacja świetlna) Os. Paderewskiego - Muchowiec r. podpisano umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 0,00 przez ul. Francuską na kwotę ,82 zł. Termin realizacji umowy r. Wykonanie zadania w drugim półroczu 2015 r. ul. Załęska ul. Załęska ,- (od ul. Zgody do ul. Ligockiej- parking, oświetlenie) Załęska Hałda - Brynów ,00 Środki wykorzystane na opracowanie dokumentacji. ul. Kościuszki - Rzepakowa ul. Kościuszki-Rzepakowa ,- (przebudowa wiaduktu) Piotrowice - Ochojec ,83 Poniesiono wydatki na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Kościuszki nad ul. Rzepakową- jezdnia w stronę Katowic oraz roboty dodatkowe. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki ul. Wróblewskiego modernizacja elementów tunelu ul. Kościuszki ,- (przebudowa przejścia podziemnego w rej. ul. Słowików) ul. Wróblewskiego ,- (od. ul. Normy do ul. Leopoldajezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) Brynów - os. Zgrzebnioka ,00 Bogucice ,00 Środki wykorzystane na opracowanie dokumentacji. Środki wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz projekt budowlany. Modernizacja elementów tunelu Śródmieście Remont 2 sztuk wentylatorów strumieniowych powietrza w Tunelu- umowa z dnia r. na kwotę ,- zł, termin realizacji r. Wymiana aktywnych znaków S4/7 w Tunelu pod Rondem w Katowicach- umowa z dnia r. na kwotę ,- zł, termin 0,00 realizacji r. Wymiana urządzenia do pomiaru prędkości powietrza, wymianie dwóch zasilaczy bezprzewodowych UPS i wymianie trzech kamer HD w tunelu pod Rondem - umowa z dnia r. na kwotę ,10, termin realizacji r. Realizacja zadania w drugim półroczu 2015r. ul. Pukowca-anasa ul. Pukowca - anasa - kładka dla pieszych nad torami PKP Załęże ,61 Przebudowano kładkę dla pieszych nad torami PKP Miejski Zarząd Ulic i Mostów Przebudowa skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego Al. Korfantego- Gnieźnieńska ,- zł (jezdnia, chodnik) Wełnowiec - ózefowiec ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami przy wejściu ROD "Radość" ul. Leopolda ,- zł (dojście do przystanków do ROD Radośćchodnik) Bogucice ,10 Opracowanie projektu dojazdu do ROD RADOŚĆ ,10 zł Planowany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2015 roku BO Strona 8

9 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów ZADANIE Naprawa drogi dojazdowej do posesji Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Katowice Leopolda 21a,21,19b,19a,19 Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. ul. Leopolda ,- zł (dojazd do budynków nr 19a) Bogucice ,32 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł Przebudowa ,32 zł Zadanie zrealizowane ozn.* BO Wydział Inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej. teren miasta ,00 W trakcie wykonania aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej etap I. Termin zakończenia po przesunięciu r. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej dla etapu IV. Zawieszono procedurę pozyskania decyzji ZRID w związku z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych. WPI Wydział Inwestycji Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Koszutka + Wełnowiec - ózefowiec + Bogucice Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast ,00 Katowice i Siemianowice Śląskie oraz UE/WPI Górnośląskiego Parku Przemysłowego. W związku z brakiem środków na realizację zadania ze strony Miasta Siemianowice Śląskie, trwają uzgodnienia odnośnie dalszego toku postepowania. w tym środki UE: ,00 Wydział Inwestycji Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym - rowerową. Rozpoczęcie realizacji zadania Kostuchna Trwa opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. Termin opracowania projektu: r. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie dodatkowych 0,00 usług projektowych (opracowanie dokumentacji geofizycznej metodą elektrooporową, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia fragmentu ścieżki rowerowej i drogi łączącej ul.bażantów z ul.szarych Szeregów w Katowicach) z terminem opracowania do dnia: r. WPI Wydział Inwestycji Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Zawodzie ,23 Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Trwa realizacja robót budowlanych. Termin zakończenia r. UE/WPI Wydział Transportu w tym środki UE: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla etapu I i IV zadania ,82 teren miasta ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. WPI Strona 9

10 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r , ,37 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Gospodarki Mieniem Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m. in. ul Grundmanna i inne drogi, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szopienicka teren miasta ,74 Poniesiono wydatki na - nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Grundmana ( zł) i ul. Siemianowickiej ( zł) - nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Dobrego Urobku, ul. Dziewięciu z Wujka (2 042 zł) - opłaty notarialne (6 268,74 zł) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Wojewódzka Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem Śródmieście , ,43 W dn r. zakończone zostały roboty budowlane. W dniu r. nastąpił odbiór końcowy robót, a w dn r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku oficyny. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Stalmacha 18, 18a, 20 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z zagospodarowaniem podwórza Śródmieście , ,79 Trwa realizacja robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem otoczenia. Wykonywane są roboty budowlane w budynku oficyny nr 18a. Umowny termin zakończenia zadania r. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Różyckiego 14c Kontynuacja robót budowlanych w części budynku nie objętym wykonaną przebudową i nadbudową Brynów - os. Zgrzebnioka ,00 Przetarg publiczny na wykonanie robót został ogłoszony w dniu r. W dniu r. została podpisana umowa z 0,00 wykonawcą robót, z terminem zakończenia do r. Roboty zostały rozpoczęte r., zgodnie z ustaleniami umownymi. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 119a Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Szopienice - Burowiec , ,04 Przetarg publiczny na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia został ogłoszony w dn r. W dniu r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, z terminem zakończenia zadania do r. Trwają roboty budowlane. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Radosna 35a, 35b, 35c Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami, wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a, przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c Giszowiec , ,10 Trwa realizacja robót budowlanych w obrębie nieruchomości nr 35a,b,c oraz przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c. Umowny termin zakończenia zadania r. WPI Strona 10

11 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - uzyskanie 30,31,32,33,34,35,36,37,38,3 pozwolenia budowlanego i rozpoczęcie robót budowlanych na 9,40,41,42,43 podstawie opracowanej dokumentacji technicznej Giszowiec ,00 Dokumentacja techniczna na remont i przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania została dostarczona przez wykonawcę w r. Ze względu na występujące wady i usterki, dokumentacja została 0,00 zwrócona wykonawcy do poprawy. Dotychczas wykonawca nie dokonał usunięcia większości wad i usterek. KZGM wyznaczył wykonawcy ostateczny termin poprawy do dnia r. W stosunku do wykonawcy naliczane są kary umowne. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. 3-go Maja 36 Przebudowa lewej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego po wykonaniu wzmocnienia fundamentów i ustabilizowaniu się grunturozpoczęcie robót budowlanych Śródmieście ,00 Przetarg publiczny na wykonanie robót został ogłoszony w dniu r. W dniu r. została podpisana umowa z 0,00 wykonawcą robót, z terminem zakończenia do r. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do r. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Gen. Hallera 28 Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego i zabezpieczeniem bud. Miejskiego Domu Kultury - rozpoczęcie robót budowlanych Szopienice - Burowiec ,00 Została opracowana dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK Szopienice. Odbiór końcowy dokumentacji 0,00 nastąpił w dniu r. Kompletowane są dokumenty formalne konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie budowlane. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50 Termomodernizacja, dobudowa brakujących przewodów wentylacyjnych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont dachu, remont klatki schodowej z wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wymiana instalacji gazowej. Bogucice , ,00 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządz. Nr 114/2015 z dn r. W celu dokończenia robót budowlanych rozpoczętych w 2014r., od których KZGM odstąpił z winy wykonawcy robót. Przetarg publiczny na dokończenie robót został ogłoszony w dn r. W dniu r. została zawarta umowa z wykonawcą robót, z terminem zakończenia do dn r. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych u. Mikołowska 11,13 Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - wykonanie robót budowlanych. Śródmieście ,00 Przetarg publiczny na wykonanie robót został ogłoszony w dniu r. Z uwagi na przeciągającą się procedurę przetargową związaną z badaniem rażąco niskiej ceny, niemożliwe było zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia w 0, r. Dlatego zadanie zostało wprowadzone do planu WPF na lata zarządz. nr 292/2015 z dn W dniu r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, z terminem zakończenia do r. Roboty zostały rozpoczęte. WPI Strona 11

12 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Plebiscytowa 4a Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego w oficynie i zabezpieczeniem budynków sąsiednich - wykonanie robót budowlanych. Śródmieście ,00 Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn r., w którym nie wpłynęła żadna oferta. Zachodzi konieczność ponownego 0,00 ogłoszenia przetargu, co będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji robót w bieżącym roku. Dlatego też zadanie zostało wprowadzone do planu WPF na lata zarządz. nr 292/2015 z dn r. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Budowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- sfinansowanie robót budowlanych w części przypadającej na miasto Katowice Śródmieście , ,00 Została opracowana dokumentacja techniczna przez WOMP na przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej oraz budowę wewnętrznej instalacji c.o. i uzyskane pozwolenie budowlane z dn r. KZGM partycypował w kosztach opracowania dokumentacji technicznej. Ze względu na problemu formalno-prawne dot. ustalenia służebności przesyłu dla przyłącza c.o. na działce będącej współwłasnością Województwa Śląskiego i Miasta Katowice WOMP wstrzymał ogłoszenie przetargu na roboty budowlane do czasu ich rozwiązania. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 24 Dobudowa przewodów wentylacyjnych, budowa pionów wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Szopienice - Burowiec ,00 Projekt budowlany opracowano w 2014 roku. W dniu r. zostało wydane pozwolenie budowlane. Przetarg publiczny na wykonanie 0,00 robót budowlanych został ogłoszony w dn r. Otwarcie ofert nastąpiło w dn r. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 4, 4a Budowa przewodów kominowych, remont stropów i balkonów - wykonanie robót budowlanych Śródmieście ,00 Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn r. po uzyskaniu zwiększenia środków finansowych 0,00 koniecznych do zrealizowania zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dn r. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9 Przebudowa dachu, dobudowa przewodów kominowych, wymiana instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Umowa na wykonanie robót budowlanych została Śródmieście ,00 zawarta w dn r., z terminem 0,00 zakończenia do dn r. Trwa realizacja robót budowlanych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Bromboszcza 12 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie dokumentacji technicznej Ligota - Panewniki ,00 0,00 Zadanie zostało wycofane z realizacji w 2015r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Mikołowska 11, 13 Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - wykonanie robót budowlanych Zadanie zostało przesunięte do planu WPF na lata Śródmieście ,00 0, zarządz. nr 292/2015 z dn r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Plebiscytowa 4a Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego w oficynie i zabezpieczeniem budynków sąsiednich - wykonanie robót budowlanych Zadanie zostało przesunięte do planu WPF na lata Śródmieście ,00 0, zarządz. nr 292/2015 z dn r. Strona 12

13 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* ul. Andrzeja 23a Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Śródmieście , ,32 Realizowana jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Trwa realizacja robót budowlanych, których umowny termin zakończenia został określony do dnia r. W dn r. Została zawarta umowa na wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do budynku, z terminem zakończenia do r. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe i komunalne ul. Kordeckiego 3-4 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Śródmieście , ,70 Realizowana jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. W dniu r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego, z terminem zakończenia do dnia r. Trwa realizacja robót budowlanych. Wykonane zostały roboty fundamentowe, trwają prace murowe i izolacyjne. Wykonawca robót realizuje roboty z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego. Umowny termin zakończenia został określony do dnia r. WPI ul. Obrońców Westerplatte I etap Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i pozwolenia budowlanego Szopienice - Burowiec ,00 Przetarg publiczny na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego został ogłoszony w dn r. Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 157, r. Trwa procedura przetargowa. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji teren miasta , ,97 Sukcesywnie wymieniana jest stolarka otworowa w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury teren miasta , ,00 Wykonany został mur oporowy przy ul. Narcyzów 2. Trwa realizacja przebudowy przejazdu przy ul. Chopina 9 i wykonanie ogrodzenia przy ul. Francuskiej 80. Przetarg publiczny na wykonanie remontu podwórza wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej przy ul. Strzelackiej 21 został ogłoszony Otwarcie ofert nastąpiło , trwa procedura przetargowa. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie ogrodzenia i zabudowy śmietnika przy ul. Markiefki 80, wykonanie chodników przy ul. Panewnickiej 2 i ul. Zielonogórskiej KZGM ma partycypować w kosztach wykonania muru oporowego przy budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Koszarowej 8 abc. Strona 13

14 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych teren miasta , ,63 Trwa realizacja dokumentacji technicznej na modernizację instalacji elektrycznej przy ul. Francuskiej 80 i przebudowy instalacji gazowej przy ul. Skłodowskiej 42. Została wniesiona opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku przy ul. Francuskiej 80. Trwa realizacja przebudowy instalacji gazu w budynku przy ul. Stalmacha 26-26a.Trwa wykonanie robót wodnokanalizacyjnych przy ul. Strzelców Bytomskich 20 i 75. Trwa przygotowywanie dokumentów do przetargu publicznego na wykonanie przyłączy kanalizacji przy: ul. Ludowej 1, ul. Wesołej 32, ul. Panewnickiej 374b. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Nie wyposażono żadnego mieszkania w instalacje teren miasta ,00 etażowe c.o. oraz nie wykonano modernizacji 0,00 instalacji c.o. w żadnym z budynków zarządzanych przez KZGM. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach Nie dokonano rozbudowy i rekonstrukcji Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach teren miasta ,00 0,00 przewodów kominowych w żadnym budynku zarządzanym przez KZGM. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi teren miasta ,00 Trwa realizacja rekonstrukcji klatek schodowych w budynkach przy: ul. Piotrowickiej 30a i 26a, ul. Plebiscytowej 37 i ul. Mruczka 5. 0,00 Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie rekonstrukcji klatek schodowych przy ul. Katowickiej 33 i 33a i ul. Warszawskiej 27. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe teren miasta , ,50 Rozliczona została opracowana w 2014r. dokumentacja techniczna na zabezpieczenie p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. 3-ego Maja 7. Zakończono roboty przy ul. Warszawskiej 4/Teatralnej 7. Trwa przygotowywanie dokumentów do przetargu publicznego na wykonanie robót przy ul.kotlarza 10b. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Nie dokonano dotychczas żadnego rozliczenia teren miasta ,00 0,00 nakładów inwestycyjnych dla lokali użytkowych. Strona 14

15 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach teren miasta ,00 Trwa remont kapitalny dachów budynków przy: ul. Ścigały 55-57, ul. Katowickiej 59, ul. Hałubki 1, ul. Paderewskiego 1 i ul. 1-ego Maja 59. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie remontów 0,00 kapitalnych dachów przy ul. Styczniowej 24 i ul. Radosnej 4/2. W dn r. ogłoszony został przetarg publiczny na remont kapitalny dachu przy ul. Warszawskiej 56a. Otwarcie ofert nastąpiło w dn r. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów Trwa odtworzenie balkonów w budynku przy ul. Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów teren miasta ,00 0,00 Modrzewiowej 34. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Trwa montaż instalacji domofonowych w teren miasta ,00 budynkach przy ul. Konopnickiej 2a, ul. 0,00 Cynkowej 12a, ul. Andrzeja 12 i ul. Pod Kasztanami 33. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie placu zabaw ze strefą fitness, budową elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych. ul.koszarowa 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12, 12a,12b,12c,12d,12e,12f; ul.adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a,13,13a,13 b, 13c,13d,13e wraz z placami zabaw ze strefą aktywności fizycznej Wykonanie placu zabaw ze strefą fitness, budową elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych. Śródmieście ,00 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządz. nr 154/2015 z dn r. jako przejęte od Zakładu Zieleni do realizacji przez KZGM łącznie z zadaniem w ramach Budżetu Obywatelskiego W dn r. KZGM otrzymał dokumentację techniczną od ZZM. Wartość kosztorysu inwestorskiego na 0,00 wykonanie robót budowlanych wynosi 945 tys. zł i znacznie przekracza posiadane na zadaniu środki finansowe. W związku z tym, KZGM wystąpił o zwiększenie środków na zadaniu i zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia w 2016r. w ramach środków niewygasających. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja, bodubowa przewodów kominowych, remont klatki schodowej. ul. Raciborska 14a Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont klatki schodowej. Śródmieście , ,87 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządz. nr 186/2015 z r. jako kontynuacja robót budowlanych prowadzonych w 2014r. W ramach planu wykonane i rozliczone zostały roboty budowlane dodatkowe niezbędne do zakończenia realizacji zadania. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Adaptacja lokalu użytkowego na cele ul. Kopernika 14 "Prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych" Adaptacja lokalu użytkowego na cele "Prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych" Śródmieście ,00 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządz. Nr 232/2015 z r. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został 0,00 ogłoszony w dn r. Otwarcie ofert nastąpiło w dn r., trwa procedura przetargowa. Strona 15

16 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Roboty konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu fundamentów i naprawie pęknięć ścian w budynku ul. Mariacka 5a frontowym, roboty izolacyjne i ociepleniowe budynku tylnego. Roboty konstrukcyjne polegające na wzmocnieniu fundamentów i naprawie pęknięć ścian w budynku frontowym, roboty izolacyjne i ociepleniowe budynku tylnego. Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządz. Śródmieście ,00 0,00 Nr 292/2015 z r. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową Przestrzeń między ul.adamskiego, ul.koszarową oraz Uniwersytetem Ekonomicznym Śródmieście ,00 Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie otoczenia wokół budynków przy ul. Koszarowej 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c, 0,00 12d,12e,12f i ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a, 13,13a,13b,13c,13d,13e została zawarta w dn r., z terminem zakończenia do dn r. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie Kołobrzeska- Świdnicka-Zielonogórska Skwer usytuowany pomiędzy: od wschodu budynek Zielonogórska , od południa budynki Kołobrzeska 17 i , od zachodu budynek Świdnicka , od północy Ośrodek MOPS ul.świdnicka 35a Ligota - Panewniki , ,34 Wykonano projekt remontu ścieżek i terenu utwardzonego oraz projekt oświetlenia zewnętrznego. Wykonano niezbędną wycinkę drzew oraz pielęgnację części istniejącej zieleni. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Ligota - Panewniki , ,00 Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę podjazdu została zawarta w dn r., z terminem zakończenia do dn r. Dokumentacja techniczna została opracowana. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych. Kosztorys inwestorski na wykonanie robót został sporządzony na kwotę ,59 zł. W dniu r. został ogłoszony przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca posiadane w budżecie środki finansowe. W dniu r. KZGM złożył wniosek o zwiększenie środków na zadaniu o brakującą kwotę. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa parkingu dla samochodów osobowych Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce pomiędzy ul.piotrowicką 24 a Piotrowicką 26 b-c Ligota - Panewniki ,00 Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy ul. Piotrowicką 24, a ul. Piotrowicką 26 c-d została zawarta w dn r., z terminem zakończenia do dn r. Dokumentacja techniczna została opracowana (płatność w III 0,00 kwartale). Z uwagi na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego KZGM wystąpił o zmianę zakresu zadania z budowy parkingu na remont nawierzchni istniejących miejsc postojowych. BO Strona 16

17 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców -Etap I Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - ul.broniewskiego 1,1a,1b,3 Koszutka ,00 Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3 została zawarta w dn r., z 0,00 terminem zakończenia do dn r. Dokumentacja techniczna została opracowana. Po dokonaniu jej sprawdzenia została zwrócona wykonawcy celem poprawy wad i usterek. Po poprawie dokumentacji zostanie złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Oblatów, Sokolskiej Śródmieście + Koszutka ,00 Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w otoczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Grażyńskiego 66-72, ul. Oblatów 23 i 25, ul. Okrzei 5-11 została zawarta w dn r., z terminem zakończenia do 0,00 dn r. Dokumentacja techniczna została opracowana. Po dokonaniu jej sprawdzenia została zwrócona wykonawcy celem poprawy wad i usterek. Po poprawie dokumentacji zostanie złożony wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą - bezpośrednie sąsiedztwo budynku przy ul.misjonarzy Oblatów NMP 26-26f Koszutka ,00 Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP 26-26f została zawarta w dn r., z terminem zakończenia do dn r. 0,00 Kompletna dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniem Tauron została dostarczona przez Wykonawcę w dn r. KZGM dokonuje jej sprawdzenia w celu dokonania jej odbioru technicznego i zgłoszenia robót budowlanych. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik ul.le Ronda oraz ul.techników Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik pomiędzy ulicami Le Ronda i Techników przy ul.le Ronda 21 Dąbrówka Mała , ,65 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn r., z terminem zakończenia do dn r. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie umownym. Zadanie zostało zrealizowane. BO Strona 17

18 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych. Wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Francuskiej 80, ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych teren miasta ul. Kossutha 11 - został zatwierdzony projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę. Wykonawca dostarczył pozostałą część dokumentacji technicznej, która w związku z licznymi wadami i usterkami zostanie zwrócona ,00 wykonawcy w celu poprawienia;ul. Gen. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51b, 53a, 53b - KZGM odstąpił od umowy na opracowanie dokumentacji technicznej z winy wykonawcy. Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na ponowny wybór wykonawcy dokumentacji technicznej. UE/WPI w tym środki UE ,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych Bogucice W ubiegłym roku podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności projektu, jednak z uwagi na czas oczekiwania na publikację wskaźników, studium znajduje się w fazie konsultacji. KZGM odstąpił od umowy na 0,00 opracowanie dokumentacji technicznej dla lokali UE/WPI przy ul. Markiefki 64 i 68 z winy wykonawcy. Po ogłoszoniu konkursu na ponowny wybór wykonawcy dokumentacji, zawarto umowę z firmą projektową z terminen zakończenia do r. w tym środki UE ,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota- etap I Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 22,24, ul. Grunwaldzkiej 3,4a,6a,7, ul. Żeromskiego 3, ul. Panewnickiej 18,20 i ul. Piotrowickiej 62 do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwoleń budowlanych Ligota - Panewniki Zaplanowano przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 22,24, ul. Grunwaldzkiej ,4a,6a,7, ul. Żeromskiego 3, ul. Panewnickiej 0,00 18,20 i ul. Piotrowickiej 62 do sieci UE/WPI ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwoleń budowlanych. w tym środki UE ,00 Strona 18

19 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Modernizacja budynku przy ul.św. ana 10, 10a Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej. Śródmieście ,85 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządz. nr 114/2015 z dn r. jako kontynuacja robót budowlanych prowadzonych w 2014r. W ramach planu wykonane zostały roboty budowlane dodatkowe do umowy na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. W dniu r. roboty zostały zakończone i rozpoczęto procedurę odbiorową. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu r. Roboty zostały zakończone i rozliczne. W dniu r. została wydana decyzja na użytkowanie budynku. WPI zadania powiatu ,94 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - skarb państwa ul. Warszawska 4/Teatralna 7 Wykonanie zabezpieczenia p.poż budynków Śródmieście ,94 Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem nr 147/2015 z dn r. jako kontynuacja rozpoczętych w 2014r. robót budowlanych. W ramach środków finansowych wykonane zostały roboty dodatkowe konieczne do zakończenia realizacji zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. WPI Strona 19

20 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Wydział Kształtowania Środowiska ZADANIE Działalność usługowa zadania gminy Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie zadania powiatu Planowany zakres rzeczowy Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie ednostka pomocnicza Ligota - Panewniki Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r , ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ,00 Trwają przygotowania do realizacji zadania ,76 ozn.* Zakończono realizację zadania. Wykonano roboty zlecone przez Komisję Odbiorową. Zakończono realizację umowy na wykonanie usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Trwają prace rozliczeniowe inwestycji. Zrealizowano umowy na: - wykonanie usług promocyjnych w ramach kampanii promocyjnej Projektu MCK, - wykonanie systemu wzmocnienia sygnału GSM w budynku MCK, Zakończenie realizacji budowy Międzynarodowego Centrum Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach ,09 - wykonanie robót dotyczących wygłuszenia Wydział Inwestycji Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni Koszutka UE/WPI sprężarek urządzenia chłodzącego chiller w "Katowice" budynku maszynowni chłodu, - dostawę i montaż systemu Master Key, - wykonanie i montaż Systemu Informacji Wizualnej dla MCK. Trwa realizacja umowy na wykonanie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. w tym środki UE ,05 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Zwiększenie mocy przyłączeniowej - wewnętrzne sieci elektryczne Koszutka ,67 Zakupiono i zamontowano materiały elektryczne w tym: kabel YKY rozdzielnice, gniazda oraz wykonano nową instalację elektryczną zasilającą dodatkowe gniazda siłowe na terenie obiektu MCK. Instalacja infrastruktury światłowodowej - wewnętrzne sieci internetowe Koszutka ,00 Wykonano połączenie światłowodowe serwerowni MCK z kawiarnią z wykorzystaniem istniejących torów kablowych. Strona 20

21 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Administracja publiczna zadania gminy Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r , ,52 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Wdrożenie programu kontroli spełniania obowiązku nauki wraz z dostarczeniem licencji oprogramowania, modernizacja programów systemu Ratusz, dostawa, podłączenie i zainstalowanie 70 komputerów, dostawa, podłączenie i zainstalowanie drukarek i ploterów, rozszerzenie systemu VoIP Urzędu Miasta o dodatkowych 700 telefonów VoIP, modernizacja sieci, dostarczenie licencji i wdrożenie programów: MS Data Center, MS SCOM i MS SCCM, dostarczenie i zainstalowanie 8 Gbicków, dostarczenie i konfiguracja: 25 access points, 3 przełączników, 6 serwerów, rozszerzenie macierzy dyskowej, dostarczenie i wdrożenie platformy do zarządzania ISE. Śródmieście ,97 Wydatki z tytułu opłat za: modernizację dodatkowych 2 zamków elektronicznych między ul. Młyńską 4, a Młyńską 2, prace programowe dot. systemu Posesja Wymiar: rozbudowa zestawienia Lista decyzji wg dodatkowych kryteriów poprzez zastąpienie rozwijanego pola Rodzaj decyzji układem zastosowanym w rejestrze przypisów/odpisów, modernizację sieciinstalacja sieci logiczno-elektrycznej w budynkach urzędu, modernizację sieci w budynku UM ul. Francuska 70, dostawę, montaż i konfigurację kamery w budynku przy ul. Rynek 1. Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z tym, że przetargi znajdują się na etapie przygotowania, a planowane ich ogłoszenie nastąpi w III kw. br. WPI Wydział Informatyki Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III Dostawa urządzeń i oprogramowania, Montaż urządzeń Hot-Spot, Uruchomienie całej sieci, Testy akceptacyjne, Dokumentacja Powykonawcza. teren miasta ,28 W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) - sieć kratowa 39 hotspotów zlokalizowana na obszarze ulic i placów; Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek. Mariacka, Sokolska, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. UE/WPI w tym środki UE Wydział Inwestycji Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą u zbiegu ulic: Obrońców Westerplatte i Roździeńskiej Szopienice - Burowiec ,50 Opracowano wytyczne i specyfikację techniczną, ,00 celem ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. WPI Wydział Informatyki Centrum Usług Wspólnych w tym środki UE Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Centrum Usług Wspólnych". teren miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i studium ,00 wykonalności dla projektu "Centrum Usług Wspólnych". Przewidywane termin realizacji zadania III-IV kwartał br ,00 UE/WPI Wydział Geodezji Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Kontynuacja prac związanych z nadzorem inwestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" teren miasta ,37 W okresie sprawozdawczym zrealizowano zamówienia pn.: "Wykonanie usługi eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów", ""Opracowanie i wdrożenie systemu Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej, migracją i pozyskaniem danych, przeprowadzeniem szkoleń oraz świadczeniem usług promocji i asysty technicznej" oraz "Pełnienie funkcji inżyniera projektu". UE/WPI w tym środki UE ,78 Strona 21

22 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Geodezji Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych teren miasta W związku z powstałymi oszczędnościami w roku ubiegłym oraz z zawartymi umowami na kwoty niższe niż planowano, dokonano przeniesienia środków niewykorzystanych w 0, r. na rok 2015, celem rozbudowy Systemu Kataster WZ w szerszym zakresie niż planowano na 2015 r. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na w/w cel. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r. WPI Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Zarządzania Kryzysowego Komenda Miejska Termomodernizacja budynków Komendy PSP w Państwowej Straży Katowicach ul. Wojewódzka 11 Pożarnej Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Budżetu Miasta Montaż klimatyzatorów w budynkach UM Modernizacja dachu budynku przy ul. Francuskiej 70 Zainstalowanie systemu nawilżania w budynku Rynek 1 Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Młyńska 4 na potrzeby Biura Rady Miasta Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Tymczasowe zabezpieczenie terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach Przebudowa obiektu na potrzeby KMP w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania powiatu Rozliczenia różne zadania gminy Oświata i wychowanie zadania gminy Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale Montaż klimatyzatorów w budynkach UM - w zależności od potrzeb Śródmieście , r. Wymiana poszycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami (wg projektu) Os. Paderewskiego - Muchowiec ,90 Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale Zainstalowanie systemu nawilżania w budynku Rynek 1 Śródmieście , r. Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Młyńska 4 na potrzeby Biura Rady Miasta Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center,adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMiA, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMiA. Wykonanie tymczasowego monitoringu wizyjnego oraz uzupełnienie i naprawa ogrodzenia Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego Zadanie będzie realizowane w III i IV kwartale Śródmieście , r , ,42 teren miasta ,66 Szopienice - Burowiec W kwietniu podpisano umowę z Wykonawcą oraz umowę na zamówienie uzupełniające z inżynierem projektu KISMiA. Umowny terminy wykonania KISMiA wypada 13 lipca 2016 roku. Zdanie jest na etapie odbiorów projektów wykonawczych ,76 Zadanie wykonano w 100% ,00 Śródmieście ,00 Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonanie projektu Śródmieście ,00 Trwa przygotowanie zamówienia publicznego. WPI , ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne teren miasta ,00 Rezerwa uruchamiana według potrzeb , ,34 WPI Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV - VII w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji : - Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 94 przy ul. Rataja 10; - Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, - Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 20 przy ul. Gen. ankego 160. teren miasta W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentację projektową. Po sprawdzeniu trwają jej poprawianie i ,00 uzupełnianie.ponadto w ramach projektu VI dokumentację uzupełniono i zatwierdzono. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia r ,00 UE/WPI Strona 22

23 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42 o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym teren miasta Zaplanowano rozbudowę trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42) o 0,00 pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dokumentację. UE/WPI w tym środki UE ,00 Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 6 oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 31 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 19 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę na podstawie zaakceptowanej przez zamawiającego koncepcji wykonania Projektu II, dla utworzenia nowych miejsc dla 50 dzieci w oddziale Żłobka miejskiego w Katowicach w dzielnicy Zawodzie; oraz nowych miejsc dla 60 dzieci w OŻM w Centrum Katowice W trakcie opracowania dokumentacji teren miasta ,00 projektowej. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót w toku. WPI Gimnazjum nr 13 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 Szopienice - Burowiec ,00 W okresie sprawozdawczym odebrano oraz zakończono prace projektowe dla obydwu części projektu. Trwają prace związane z konsultowaniem treści opracowanego studium wykonalności. UE/WPI ZOO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego w tym środki UE Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń ZOO / Gimnazjum Budowa i modernizacja boisk szkolnych nr 09 im. Romualda Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, Traugutta schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. ZOO / Gimnazjum nr 14 im. uliusza Słowackiego Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Budowa i modernizacja boisk szkolnych Instalacja nowych kamer - ochrona nowo wybudowanego kompleksu boisk (1-2 kamery) oraz w toaletach widok jedynie na umywalki z uwagi na ciągłe akty wandalizmu (niszczenie wylewek,pojemników na mydło i papier) Instalacja sieci komputerowej kablowej, obecna sieć wifi nie sprawdza się z uwagi na duże tłumienie sygnału przez ściany budynku ,50 Dokumentację projektową wykonano i rozpoczęto prace montażowe (wyznaczanie tras 0,00 przewodów, montaż korytek, układanie przewodów) ,00 Rozpoczęto prace montażowe ( wyznaczanie tras przewodów, montaż korytek, układanie przewodów). Zadanie w trakcie realizacji - wykonano roboty Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń ,00 rozbiórkowe, demontażowe, wymiana instalacji sanitarnej. Budowa skoczni do skoku w dal i rzutni Wełnowiec Opracowywanie dokumentacji projektowej w 0,00 toku - termin wykonania do ózefowiec Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Wykonanie wentylacji na sali gimnastycznej (obecnie całkowity brak wentylacji) Ułożenie płytek na części rekreacyjnej boiska wraz z remontem stołu do ping-ponga, urządzeń fitness, ławek i koszy, wykonanie wzmocnienia skarpy płytkami ażurowymi Koszutka anów - Nikiszowiec Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania ,00 do ,00 Odstąpiono od realizacji zadania ,00 Zadanie w trakcie realizacji. ZOO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Budowa ogrodzenia Budowa części ogrodzenia z przęseł Giszowiec ,00 Złożono wniosek o wszczęcie postępowania Strona 23

24 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* ZOO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Instalacja i rozbudowa monitoringu Instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. ZOO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Przebudowa pomieszczeń sali zajęć na archiwum i poszerzenie sekretariatu, remont pomieszczenia gabinetu Dyrektora szkoły. Piotrowice - Ochojec Pierwszy przetarg unieważniono. Trwa ,00 przygotowanie kolejnego wniosku. ZOO / Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Poszerzenie bazy szkoły Załęska Hałda - Brynów ,00 Aktualizacja projektu. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 3 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Przebudowa drogi (wejście główne do przedszkola pokryte spękanym betonem z dużymi ubytkami) Brynów - Os. Zgrzebnioka ,00 Postępowanie przetargowe w toku. Wykonania zadania zaplanowano na II półrocze Projekt remontu elewacji z nadbudówką Śródmieście , r. Projekt przebudowy atrium wraz z wybudowaniem windy ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. os. Tysiąclecia Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów Zadanie wykonano zgodnie z zakresem ,54 zewnętrznych, nawierzchni itd. rzeczowym. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Instalacja i rozbudowa monitoringu Instalacja monitoringu Dąb ,30 Zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 35 Budowa i modernizacja placów zabaw Likwidacja urządzeń zagrażających bezpieczeństwu dzieci, montaż urządzeń atestowanych, założenie pod urządzenia do zabaw powierzchni z płytek z granulatu gumowego Realizacja planowana w II połowie roku. Śródmieście ,00 Dyrektor Przedszkola wykona zadanie we własnym zakresie ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. W związku z utworzeniem zadania dotyczącego Dokończenie budowy wyjścia ewakuacyjnego na ogród (ostatni etap) Kostuchna rozbudowy przedszkola, wykonanie zadania jest 0,00 bezzasadne. Dyrektor jednostki wystąpi z wnioskiem o likwidację zadania. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 42 Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania W trakcie opracowania dokumentacji. Termin Zmiana urządzenia grzewczego z olejowego na gazowy Kostuchna ,00 realizacji - październik 2015 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 46 Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Projekt przebudowy wejść zgodnie z wymogami p.poż Piotrowice - Ochojec ,00 Realizację zadania zaplanowano na III kwartał ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 48 Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej Budowa instalacji hydrantowej, zgodnie z zaleceniem inspektora ppoż. Koszutka ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 52 Inwestycje dotyczące kuchni Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni (montaż okapu z wentylatorem) Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy w Koszutka ,00 toku. Otwarcie ofert ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Zainstalowanie w ogrodzie urządzeń ogrodowych - ścieżka sportowa os. Tysiąclecia ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Strona 24

25 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 59 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 65 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 66 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 67 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 72 ZADANIE Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci Pozostałe modernizacje budynku Wymiana windy towarowej Modernizacja elewacji Inwestycje dotyczące kuchni ednostka Wykonanie Opis wykonanego zakresu rzeczowego Planowany zakres rzeczowy Plan na 2015 rok Plan po zmianach pomocnicza r. (uwagi/dodatkowe informacje) Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy w Wymiana obecnego systemu alarmowego ,00 toku. Dalsza kontynuacja remontu ciągów komunikacji dojścia do przedszkola Zadanie zostało częściowo zrealizowane, pozostał do ułożenia fragment chodnika w strefie 0,00 wejściowej. Termin realizacji zadania do Instalacja hydrantu dla całego budynku ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Szopienice - Burowiec Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy w Instalacja monitoringu ,00 toku. Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci Szopienice - Burowiec Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę zł 0,00 Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2015 Montaż żaluzji zewnętrznych w dwóch oknach Zawodzie ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Po stepowanie przetargowe zakończono. Obiekt Wymiana windy towarowej ,00 zostanie przekazany 9 lipca 2015r. Wykonanie zadaszenia, schodów, balkoniku ,00 Postępowanie przetargowe w toku. Murcki Montaż drzwi p.poż w pomieszczeniu piwnicznym i przełożenie instalacji elektrycznej Giszowiec Zadanie będzie realizowane po zwiększeniu ,00 środków na przełożenie instalacji elektrycznej. ozn.* BO ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Wełnowiec - ózefowiec Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy w ,00 toku. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 81 Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Piotrowice - Ochojec ,00 Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy w toku. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Wymiana windy towarowej Wymiana 2 wind towarowych Wełnowiec - ózefowiec Postępowanie przetargowe zakończono , przekazano wykonawcy teren budowy. Termin wykonania od ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 88 Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące kuchni Rozbudowa monitoringu Zakończono postępowanie przetargowe, 0,00 wyłoniono Wykonawcę. Teren budowy zostanie Załęska Hałda - przekazany w lipcu. Brynów Odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na brak Inwestycje dotyczące kuchni ,00 możliwości spełnienia warunków technicznych. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 97 Wykonanie oświetlenia Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Oświetlenie w salach dydaktycznych ,00 Zadanie w trakcie realizacji. Giszowiec Wybrano Wykonawcę, przekazanie placu budowy Instalacja i rozbudowa monitoringu ,00 nastąpi Zainstalowanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania ,00 przedszkola do Bogucice Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania ,00 zewnętrznych, nawierzchni itd. do Strona 25

26 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 1 Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem im. Marszałka przeciwwilgociowym budynku ózefa Piłsudskiego Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Opracowanie dokumentacji w toku, termin Śródmieście ,00 wykonania do ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 2 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 W związku z decyzją o połączeniu odrębnych Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 Zawodzie ,00 zadań w jedno realizowane przez ZOO, wprowadzono w ich miejsce nowe zadanie. WPI ZOO / Szkoła Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem Podstawowa Nr 9 przeciwwilgociowym budynku im. ana Brzechwy Odwodnienie wraz z hydroizolacją ściany zachodniej szkoły Ligota - Panewniki Zadanie jest realizowane, trwają roboty przygotowawcze (izolacja ściany wewnętrznej, 0,00 nałożono tynk, pomalowano pomieszczenia). Termin realizacji do ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 19 Inwestycje związane z usuwaniem barier im. Wojciecha architektonicznych Korfantego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Pierwszy przetarg unieważniono. Trwa Przebudowa schodów wejściowych wraz z wykonaniem pochylni Dąb ,00 przygotowanie kolejnego wniosku. Rozpoczęto prace montażowe. Termin wykonania Utworzenie pracowni komputerowej ,00 robót do Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej ,00 Załęże Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty montażowe. Termin wykonania robót do Szkoła Podstawowa Środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na Nr 21 z Oddziałami inicjatywy lokalne - remont i modernizacja szkolnego Integracyjnymi im. boiska wielofunkcyjnego przy SP21 Karola Miarki Projekt i modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy SP21 Podlesie ,00 Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 27 Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w im. Władysława Katowicach ul. Łętowskiego 19 Szafera Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 19 Piotrowice - Ochojec Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę ,10 zł 0,00 Planowany termin zakończenia zadania - wrzesień 2015 BO ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury ZOO / Szkoła Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Podstawowa Nr 31 Przedszkola Nr 19 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Inwestycje dotyczące kuchni Kompleksowy remont sali gimnastycznej Kostuchna ,00 Postępowanie przetargowe w toku. W związku z decyzją o połączeniu odrębnych Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 Zawodzie ,00 zadań w jedno realizowane przez ZOO, wprowadzono w ich miejsce nowe zadanie. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni według wykonanego już projektu Odstąpiono od realizacji zadania na rzecz Koszutka ,00 wydatków remontowych. WPI ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego Inwestycje dotyczące kuchni Zadanie w trakcie realizacji - wykonano roboty Inwestycje dotyczące kuchni Śródmieście rozbiórkowe i demontażowe, wykonano ścianki 0,00 działowe, roboty tynkarskie, w trakcie robót instalacji wentylacji. Strona 26

27 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny Wykonanie oświetlenia ZADANIE ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 48 Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na im. uliusza przyszłe lata inwestycjami Ligonia Planowany zakres rzeczowy Wyposażenie terenu przyległego do budynku szkoły w system oświetlenia ednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Zadanie w trakcie realizacji - Termin do , Zadanie w trakcie realizacji - Termin do Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku "B" Murcki , ozn.* ZOO / Szkoła Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowa Nr 51 Podstawowej nr 51 w Katowicach z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Giszowiec , ,50 Podpisano umowę na wykonanie dokumenracji projektowej na kwotę zł oraz na roboty budowlne na kwotę ,68 zł. Planowany termin zakończenia zadania - listopad 2015 Wykonano projekt, rozpoczęto prace montażowe. Termin wykonania do BO BO ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 65 Inwestycje związane z usuwaniem barier im. Gustawa architektonicznych Morcinka Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Brynów - Os. Zgrzebnioka Zadanie w trakcie realizacji - wykonano roboty ,00 ziemne i fundamentowe. ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa Ligota - Panewniki Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano boisko ,00 do siatkówki, boisko do koszykówki jest w trakcie realizacji. Modernizacja pomieszczeń szatni ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Modernizacja elewacji Modernizacja elewacji Ligota - Panewniki Realizacja zadania planowana na miesiąc ,00 sierpień. Inwestycje dotyczące instalacji wewnetrznych - wodnokanalizacyjnych Wymieniono 7 pionów wodno-kanalizacyjnych w Wymiana części rur kanalizacyjnych w budynku szkoły ,00 budynku szkoły, prace zostały zakończone. Rozliczenie zadania nastąpi w III kw. br. Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Budowa i modernizacja boisk szkolnych Organizacja nowej sieci komputerowej wraz z infrastrukturą (przewody, rutery, serwer) os. Tysiąclecia ,00 Wykonano projekt szkolnej sieci komputerowej, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci, podpisanie umowy nastąpi , termin wykonania prac to Wymieniono podbudowę i nawierzchnię Modernizacja boiska do piłki ręcznej (m.in. wymiana nawierzchni) ,00 szkolnego boiska do piłki ręcznej, prace zostały zakończone. Rozliczenie nastąpi w III kw. br. Wykonanie oświetlenia Wymiana oświetlenia zewnętrznego na placu szkolnym, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, wykonanie kablowej linii zasilającej, wymiana instalacji i urządzeń w 3 słupach oświetleniowych z wymianą lamp, wykonanie tablicy rozdzielczej. Oświetlenie zostanie wykonane podczas wakacji, ,00 termin zakończenia zadania to Strona 27

28 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 ZADANIE Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Budowa ścianki wspinaczkowej przy SP47 Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) połowie Zamiana sposobu ogrzewania budynku z kotłowni gazowej ,00 roku. Dąbrówka Mała Budowę ścianki zakończono w miesiącu czerwcu Budowa ścianki wspinaczkowej , Rozliczenie finansowe nastąpi po odbiorze technicznym. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Bogucice ,00 planowane jest na r. ozn.* BO Podpisanie umowy 4/15 w dniu Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 w Katowicach, ul. Gimnazjum nr 15 Remont boiska Giszowiec ,00 r. Skoszenie i zniszczenie istniejącej trawy Karliczka glebogryzarką. zadania powiatu ,76 BO Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV w tym środki UE Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. ankego 65 Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach teren miasta Załęska Hałda - Brynów W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentacje projektową. Po ,00 sprawdzeniu trwa jej poprawianie i uzupełnianie. Ponadto trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia r ,00 W trakcie przygotowania materiały przetargowe ,00 na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. UE/WPI WPI Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Śródmieście Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia 0,00 zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na przygotowanie studium wykonalności. UE/WPI w tym środki UE ,00 Zespół Szkół Budowlanych Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych Dąbrówka Mała ,00 Stworzenie klasopracowni otwartych na zewnątrz z poletkami ćwiczebnymi dla technika architektury krajobrazu i elementami budowlanymi dla technika budownictwa do ćwiczeń i przeprowadzania egzaminów w celu uzyskania przez uczniów praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Wykonanie dokumentacji projektowej. UE/WPI w tym środki UE ,20 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącyc h nr 3 Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznej Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Piotrowice - Ochojec ,00 Wyposażenie warsztatu fotograficznego (studia i ciemni) w nowoczesny sprzęt fotograficzny i komputerowy, ciemni do obróbki fotografii analogowej i studia w celu umożliwienia uczniom zdobywania praktycznych umiejętności, dostosowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową. UE/WPI w tym środki UE ,20 Strona 28

29 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 Szopienice - Burowiec ,00 Wyposażenie warsztatów w nowoczesny sprzęt w celu umożliwienia uczniom zdobywania praktycznych umiejętności w zakresie elektryki, elektrotechniki, górnictwa i techniki ekonimii oraz dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wykonano studium wykonalności projektu. UE/WPI w tym środki UE ,20 Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Piotrowice - Ochojec Wyposażenie i doposażenie pracowni i stanowisk egzaminacyjnych w sprzęt zgodny z podstawą programową (obrabiarki cyfrowe, komputery z ,00 oprogramowaniem, urządzenia poligraficzne) w UE/WPI celu nauki zawodu na wysokim poziomie i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. w tym środki UE ,00 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot dotacji dot. projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach". Śródmieście ,42 W zwiazku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa dotyczacym weryfikacji dokumentu projektu unijnego "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach ŚLTZN w Katowicach" dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (zakwestionowano faktury częściowe dot. realizacji projektu). ZOO / Zespół Budowa ogrodzenia Szkół Zawodowych Specjalnych Specjalnych Nr 6 Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Budowa ogrodzenia ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Załęska Hałda - Brynów Budowa nawierzchni chodnikowych wraz z zatokami postojowymi ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Trzy przetargi nieograniczone unieważniono. Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych ,00 Złożono kolejny wniosek. Postępowanie w toku. ZOO / Zespół Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły przy ul. Szkół Specjalnych Ścigały 17 w Katowicach Nr 9 im. ana Pawła II Przygotowanie wniosku przetargowego - oczekiwanie na wpis do projektu technicznego w Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły ,00 związku ze zmianą trasy ogrodzenia (odmowa Bogucice wycięcia drzewa), wykonano poprawki w projekcie budowlanym BO Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych ,00 Zmieniono zakres rzeczowy zadania. Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Strona 29

30 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zespół Szkół Ogólnokształcącyc h Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ZADANIE Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem IV Liceum drzwi przeciwpożarowych Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej Planowany zakres rzeczowy Malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu wraz z malowaniem nowych linii na parkiecie ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Śródmieście ,00 Rezygnacja z zadania. Zbierane są oferty na wykonanie drzwi Wykonanie nowych drzwi wejściowych do budynku ,00 wejściowych. Zadanie będzie wykonane w miesiącach wakacyjnych. Zamontowanie klimatyzatora w pracowni komputerowej usytuowanej w południowej,bardzo nasłonecznionej części budynku Koszutka Zbierane są oferty na wykonanie klimatyzacji ,00 Zadanie będzie wykonane w miesiącach wakacyjnych. Dalszy ciąg rozbudowy monitoringu ,00 Zadanie wykonane w 100% Zadanie w trakcie realizacji, planowany odbiór Budowa i modernizacja boisk szkolnych ,00 Zawodzie robót br. Wykonanie izolacji, wentylacji i odgrzybienia budynku ,40 Zadanie w trakcie realizacji, planowany odbiór br W trakcje realizacji dokumentacja projektowa Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni ,00 termin zakończenia Dąbrówka Mała Przebudowa boiska trawiastego i rozwój infrastruktury sportowej ,00 Wykonana dokumentacja projektowa. Brak środków na dalszą realizację (koszt prac wynikający z kosztorysu zł) - przekazana informacja do jednostki pomocniczej. Wydział Edukacji stara się o dodatkowe środki. ozn.* BO Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Modernizacja elewacji Ocieplenie budynku wraz z wymianą parapetów i Modernizacja elewacji Murcki ,00 rynien. Zakończenie prac remontowych planowane jest na koniec sierpnia 2015 roku. Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Kostuchna ,94 Zadanie w trakcie realizacji, plan zostanie wykonany do 25 sierpnia. Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Modernizacja sali w celu wykonania pracowni komputerowej Załęże Termin realizacji: od r. Roboty budowlane: likwidacja ściany pomiędzy salą i zapleczem,malowanie pomieszczenia, 0,00 wymiana okablowania pracowni, przekładka przyłącza światłowodowego, wymiana sprzętu komputerowego oraz umeblowania pracowni komputerowej. Szkolnictwo wyższe zadania gminy , ,00 Rozbudowa bazy dydaktyczno-administracyjnej uczelni Wydział Edukacji AWF im. erzego Kukuczki w Katowicach wraz z Termomodernizacja budynku "Łącznika" oraz budynku "B" Śródmieście ,00 Zadanie będzie wykonane w IV kwartale br. WPI termomodernizacją - dotacja na termomodernizację Strona 30

31 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Pomoc społeczna zadania gminy Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r , ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II w tym środki UE zadania powiatu Realizacja termomodernizacji MOPS przy ul. Gliwickiej 74a i Oblatów 24 teren miasta W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentację projektową. Po ,00 sprawdzeniu trwa jej poprawiane i uzupełnianie. UE/WPI Ponadto trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia r , ,29 Wydział Inwestycji Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II w tym środki UE Rozbudowa instalacji przywoławczej Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów. Realizacja zadania w zakresie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42. Rozbudowa instalacji przywoławczej teren miasta Piotrowice - Ochojec W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentację projektową. Po ,00 sprawdzeniu trwa jej poprawiane i uzupełnianie. Ponadto trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia r , ,10 Zadanie zrealizowano. UE/WPI Dom Dziecka "Zakątek" Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w budynku przy ul. Brynowskiej 70 a w Katowicach wraz z projektem architektonicznym Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych - dostosowanie placówki do wymogów ustawy Brynów - os. Zgrzebnioka ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Dom Dziecka "Tęcza" Wykonanie elementów ochronnych schodów wewnętrznych Wykonanie oddzielenia pomieszczeń od klatki schodowej Wykonanie zabezpieczenia ochronnego przed upadkiem ze schodów ,00 Prace planowane w okresie wakacyjnym. Śródmieście Oddzielenie pomieszczeń na II piętrze od klatki schodowej ,00 Prace planowane w okresie wakacyjnym. Dom Dziecka "Stanica" Mieszkanie dla usamodzielnionych wychowanków Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji Generalny remont wraz z przystosowaniem mieszkania i połączeniem go z istniejącym Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji Śródmieście W trakcie załatwiania pozwoleń niezbędnych do ,19 realizacji zadania ,00 Rozpoczęto realizację zadania. Dobudowa dodatkowego pomieszczenia sanitarnego Dodatkowe pomieszczenie sanitarne ,00 Zadanie w trakcie realizacji Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy , ,34 Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt III Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43 i Szeptyckiego 1 teren miasta W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentacje projektową. Po ,00 sprawdzeniu trwa jej poprawianie i uzupełnianie. Ponadto trwa realizacja usług Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia r. UE/WPI w tym środki UE ,00 Strona 31

32 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego teren miasta Zaplanowano adaptację pomieszczeń Miejskiego ,00 Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego - zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim. UE/WPI w tym środki UE ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dostosowań do przepisów p.poż. - oddział żłobka przy ul. Grzegorzka 2 Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania części pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p.poż. zgodnie z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia r. (MZ ) Dąbrówka Mała ,00 Wykonano ekspertyzę i opracowano dokumentację w zakresie dostosowania części pomieszczeń do wymogów p/poż. Zadanie wykonano w 100% Żłobek Miejski Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Wykonanie nowego, żelbetowego ogrodzenia oporowego od strony ulicy Ligonia zgodnie z protokołem przeglądu technicznego nr z dnia r. Śródmieście ,00 Zadanie zostanie wykonane w II Wykonanie pomieszczenia dla odpadów stałych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Wykonanie zadaszonego pomieszczenia dla odpadów stałych zgodnie z protokołem przeglądu technicznego nr z dnia r. Śródmieście ,00 Zadanie zostanie wykonane w II Modernizacja ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Wymiana pozostałej części ogrodzenia Ligota - Panewniki ,34 Zmodernizowano ogrodzenie (montaż paneli ogrodzeniowych). Zadanie zrealizowano w 100% zadania powiatu ,00 Wydział Polityki Społecznej Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr. Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach Adaptacja i dostosowanie budynku na potrzeby nowego ośrodka Giszowiec ,00 Przekazano środki. Trwają prace wykończeniowe. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonawcę usług projektowych w ramach adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na ,00 przedmiotowego zadania wraz z pełnieniem Wydział Inwestycji środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku Śródmieście potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób nadzorów autorskich, z którym podpisano przy ul. Francuskiej 43 niepełnosprawnych umowę. Termin opracowania dokumentacji: r. w tym środki UE ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zadania powiatu ,00 UE/WPI Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt I w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 teren miasta W okresie sprawozdawczym wykonawca opracował dokumentacje projektową. Po sprawdzeniu trwa jej poprawianie i uzupełnianie. Ponadto zrealizowano umowę na wykonanie ,00 kompleksowej dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji dachu Sali gimnastycznej oraz basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach. Trwa reralizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia r ,00 UE/WPI Strona 32

33 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Zadanie zakończone i odebrane. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie audytu Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Wydział Inwestycji Wykonanie audytu energetycznego Śródmieście ,00 energetycznego oraz opracowanie świadectwa Katowicach charakterystyki energetycznej dla obiektu Pałacu Młodzieży. Umowę zrealizowano. Płatność nastąpi w II UE/WPI Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Inwestycje dotyczące hal sportowych Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Izolacja przeciwwilgociowa ściany wewnętrznej. Brak izolacji spowodował rozwój pleśni i grzybów na ścianach i podłodze wykonanej z deszczułek drewnianych co zagraża zdrowiu uczestników zajęć.( koszt wg kosztorysu inwestorskiego) Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Śródmieście ,00 Termin realizacji zadania - III kw.br ,00 Rezygnacja z zadania. Inwestycje dotyczące hal sportowych Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku od str. Żwirki i Wigury ,00 Termin realizacji zadania - III kw.br. Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Inwestycje dotyczące kuchni Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy Zgodnie z umową roboty budowlane zostaną Inwestycje dotyczące kuchni Dąbrówka Mała ,00 wykonane do w 100% , ,34 Wydział Inwestycji Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy- Gracza do rzeki Rawy Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy i realizacja zadania Śródmieście Trwa opracowanie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy Gracza do rzeki Rawy. Termin zakończenia: r. W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie dodatkowych 0,00 usług projektowych (wykonanie koncepcji dodatkowego odprowadzenia części wód opadowych ze zlewni DTŚ/ Dudy Gracza do istniejących odbiorników zlokalizowanych wzdłuż Al. Roździeńskiego, aż do skrzyżowania z ul.bogucicką w Katowicach) z terminem opracowania do dnia: r. WPI Wydział Inwestycji Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Brynów - os. Zgrzebnioka W trakcie przygotowania materiały przetargowe ,00 na wybór wykonawcy zadania. WPI Wydział Inwestycji Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach Piotrowice - Ochojec + Zarzecze W trakcie wykonania koncepcja dla uporządkowania gospodarki wodami opadowymi 0,00 w zlewni osiedla Odrodzenia, ul.radockiego, ul.bażantów w Katowicach. Termin zakończenia prac: r. WPI Strona 33

34 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WFOŚiGW Dąbrówka Mała W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie usług projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót dla 0,00 przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. Termin opracowania dokumentacji: r. WPI Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Boguckim obejmujących przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, Parku Boguckiego siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych. Bogucice ,00 Trwają uzgodnienia studium wykonalności. UE/WPI w tym środki UE ,00 Rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice w tym środki UE Wyłonienie wykonawcy. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, ułożenie nawierzchni oraz elementów małej architektury. Szopienice - Burowiec , ,20 Opracowano i odebrano projekt, trwają uzgodnienia studium wykonalności. UE/WPI Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją inwestycji. Kostuchna ,50 Zadanie zakończone i odebrane w zakresie etapu 3B.1 - ul. Szałwiowa. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. WPI Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki ,00 Toczy się postępowanie odszkodowawcze. WPI Kostuchna ,00 Toczy się postępowanie odszkodowawcze. WPI Zarzecze + Podlesie Decyzja ZRID uprawomocniła się. W trakcie ,00 zlecenia operaty szacunkowe. WPI Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego Ligota - Panewniki Zadanie zakończone. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana po odbiorze robót. 104,07 Termin odbioru robót i przekazania do użytku: r. WPI Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki W trakcie opracowania dokumentacja projektowa ,00 przez inwestora zewnętrznego. WPI Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Kaskady i gen. Grota-Roweckiego Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Zarzecze + Podlesie W trakcie opracowania dokumentacja projektowa ,00 przez inwestora zewnętrznego. WPI Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szybowcowej i Francuskiej Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. os. Paderewskiego - Muchowiec W trakcie opracowania dokumentacja projektowa ,00 przez inwestora zewnętrznego. WPI Strona 34

35 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo rowerowego. os. Witosa W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie usług projektowych obejmujących "Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Sławka oraz 0,00 opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej łączącej ul.witosa z trasą 103 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych". Termin wykonania: r. WPI Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138 Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem strychu oraz dostosowaniem budynku do wymogów BHP i P.Poż Brynów - os. Zgrzebnioka ,19 Trwają roboty budowlane. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. WPI Zagospodarowanie Skweru anusza Sidły Zlecenie wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Trwa opracowywanie projektu budowlanego z Szopienice ,00 uzgodnieniami. WPI Przebudowa placu Fojkisa Wyłonienie wykonawcy całości robót budowlanych. Wykonanie robót ziemnych, ułożenie nawierzchni i elementów małej architektury oraz oświetlenia zgodnie z projektem, bez prac w substancji zielonej Wełnowiec - ózefowiec ,50 Dokonano uzupełnienia projektu i dodatkowych uzgodnień. WPI Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole W wyniku przeprowadzenia trzech postępowań w Wykonanie robót budowlanych Ligota formie przetargu nieograniczonego nie udało się 0,00 wyłonić wykonawcy robót budowlanych, ogłoszono kolejne postępowanie. Doposażenie placu zabaw na placu Hlonda Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka Doposażenie placu zabaw na placu Pileckiego Projekt przebudowy Małego Stawu w Parku Kościuszki Zagospodarowanie terenu pod park przy ul. Wantuły Projekt zagospodarowania budynków magazynowych na biurowe na terenie bazy ZZM Budowy toru do disk-golfa w Katowickim Parku Leśnym Prace zakończono trwają odbiory Wykonanie robót budowlanych Śródmieście ,00 końcowe. Projekt w trakcie opracowania, termin wykonania Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Śródmieście ,00 projektu r. Prace zakończono trwają odbiory Wykonanie robót budowlanych os. Witosa ,00 końcowe. Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka Trwają prace projektowe, termin wykonania ,00 września 2015 r. Realizacja I etapu prac Kostuchna W związku z ujawnionymi okolicznościami nie jest możliwe rozpoczęcie robót budowlanych. 0,00 Wystąpiła konieczność wykonania badań gleboznawczych oraz zmiany klasyfikacji gruntów. Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka Trwają prace projektowe, termin wykonania ,00 września 2015 r. Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Muchowiec ,00 Projekt złożono , trwa weryfikacja. Budowa placu zabaw "Dzielnica Załęska Hałda" Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Załęska Hałda - Brynów ,50 Opracowano i odebrano projekt, trwają roboty budowlane, termin zakończenia BO Bezpieczne dziecko w Parku "Dolina Trzech Stawów" Fontanna na pl. Św. Herberta na Os. Witosa Projekt i budowa alejki wraz z małą architekturą os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Opracowano i odebrano projekt, trwa przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Projekt i budowa fontanny os. Witosa ,00 Projekt złożono , trwa weryfikacja. BO BO Strona 35

36 Dysponent ZADANIE Budowa traktu pieszo-rowerowego Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Projekt i budowa traktu os. Tysiąclecia ,40 Opracowano i odebrano projekt. BO ozn.* Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka Projekt i wykonanie zieleni, chodnika oraz elementów małej architektury Dąbrówka Mała ,50 Opracowano i odebrano projekt, przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji BO Rewitalizacja skweru "Rybka" Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych anów - Nikiszowiec ,40 Opracowano i odebrano projekt, trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. BO Modernizacja placu zabaw Plac realizowany według posiadanego projektu, Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Murcki ,00 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji r. BO Plac zabaw w cieniu - Zarzecze Opracowano i odebrano projekt, trwa procedura Budowa zacienienia przy placu (doposażenie środka trwałego) Zarzecze ,84 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. BO Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci Wykonanie projektu, realizacja placu zabaw Kostuchna ,50 Opracowano i odebrano projekt, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji BO Wybieg dla psów na skwerze u zbiegu ul. Szopienickiej i Giszowieckiej Wybudowanie małego wybiegu dla psów we wskazanej lokalizacji. anów - Nikiszowiec Dokonano uzgodnień dotyczących lokalizacji ,00 oraz uzgodniono zakres opracowania. W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe na realizację. Częściowa realizacja projektu zagospodarowania rzeki Mlecznej Wykonanie strefy aktywności fizycznej oraz małego placu zabaw. Podlesie ,94 W roku 2014 opracowano projekt budowlany z uzgodnieniami, bez pozwolenia na budowę. W ramach realizacji zadania wykonano przyłącze energetyczne, podjęcie dalszych działań wymaga uruchomienia dodatkowych środków. Przeniesienie granitowego kamienia z centralnego kwadratu na Placu św. Herberta na przylegający do płyty placu klomb od strony południowej Uzupełnienie do zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego - Budowy fontanny na Placu Herberta. Dokonano uzgodnień oraz włączono zakres os. Witosa ,00 zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Budowa bezpośredniego przejścia z Placu św. Herberta na plac zabaw Poszerzenie i ogrodzenie placu zabaw na skwerze im. Rotmistrza Pileckiego Zniwelowanie przeszkody terenowej w postaci wysokiej skarpy pomiędzy placem Św. Herberta, a placem zabaw. Przejście przyjmie formę schodów. Powiększenie ogrodzonego obszaru placu zabaw na pl. Pileckiego i poprawę jego funkcjonalności. Dokonano uzgodnień, złożono zgłoszenie os. Witosa ,00 budowlane, po uprawomocnieniu podjęte zostaną dalsze działania. Trwają końcowe uzgodnienia dotyczące sposobu os. Witosa ,00 realizacji zadania. Miejska Biblioteka Publiczna Zagospodarowanie zielenią terenu działki Filii nr 16 ul. Wajdy 21 Zagospodarowanie zielenią terenu działki nr 16 ul. Wajdy 21 Bogucice ,00 Środki finansowe przekazano do MBP celem wykonania zadania Strona 36

37 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej, Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw na słupach oświetleniowych posiadających dużą energochłonność, na nowe oprawy w technologii LED na terenie miasta. teren miasta Środki przeniesiono na zadania: - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu ,00 LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego. UE/WPI w tym środki UE ,00 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w tym środki UE Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego. teren miasta , ,75 W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności oraz inne uzgodnienia branżowe. UE/WPI Miejski Zarząd Ulic i Mostów Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w tym środki UE Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i montażu systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji. teren miasta , ,50 W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, studium wykonalności oraz inne uzgodnienia branżowe. UE/WPI Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Grabskiego Osiedle Witosa: - ul. Grabskiego ,- (wykonanie oświetlenia) Wykonanie planowane do realizacji w II półroczu os. Witosa ,00 br. Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów budowa kanalizacji deszczowej w Mieście Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach - ul. Armii Krajowej Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych Szopienice - Burowiec Piotrowice - Ochojec os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Trwają uzgodnienia dot. wykorzystania środków. WPI ,00 Realizacja zadania planowana na III i IV kwartał ,00 Realizacja zadania planowana na III i IV kwartał. teren miasta ,00 Przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Strona 37

38 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Wydział Gospodarki Mieniem ZADANIE Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego zadania powiatu Planowany zakres rzeczowy Wykupy gruntów w rejonie ul. Kaskady i Grota Roweckiego celem realizacji inwestycji drogowej. ednostka pomocnicza Zarzecze + Podlesie Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Trwa postępowanie w zakresie wydania decyzji o ,00 pozwoleniu na budowę. Wykupy gruntów przewiduje się w II półroczu 2015 r ,00 ozn.* WPI Wydział Kształtowania Środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych teren miasta ,00 Przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dom Dziecka "Tęcza" Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Rybnickiej 1 Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku na budynku przy ul. Rybnickiej 1 Śródmieście ,00 Prace planowane w okresie wakacyjnym. Dom Dziecka "Zakątek" Zakup i montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a Brynów - os. Zgrzebnioka ,00 Dokonano zakupu projektu. Dom Dziecka "Stanica" Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Śródmieście ,00 Zadanie w trakcie wyboru wykonawcy. Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie nowych upamiętnień Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego , ,00 teren miasta ,00 Wykonanie tablicy granitowej informującej o pomniku ogrodowym w 3 językach na pl. Zillmanów. Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Śródmieście ,00 Częściowa płatność za prace rzeźbiarksie. Wydział Inwestycji MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury "Ligota" przy ul. Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu Ligota - Panewniki Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury "Ligota" przy ul. 0,00 Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Trwa przygotowywanie specyfikacji technicznej na opracowanie dokumentacji projektowej. UE/WPI w tym środki UE ,00 Miejski Dom Kultury Koszutka Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Opracowanie dokumentacji projektowej Koszutka ,00 Wykonanie planowane w II półroczu 2015 r. Miejski Dom Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w Kultury Szopienice - energię cieplną budynku MDK przy ul. Obr. Westerplatte Giszowiec Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Westerplatte Szopienice - Burowiec ,00 Wykonanie planowane w II półroczu 2015 r. Miejski Dom Kultury Południe Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w budynku Filii nr 16 Miejska Biblioteka Publiczna Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalnoedukacyjnego w budynku Filii nr 14 Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Kostuchna ,00 Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi (wyciszenie i ocieplenie sali edukacyjnej) Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalnoedukacyjnego Bogucice ,00 os. Tysiąclecia ,00 Zakup 2 kotłów gazowych wraz z montażem. Zadanie zrealizowane. Wyciszenie i ocieplenie sali edukacyjnej w Filii nr 16 przy ul. Wajdy 21 Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalno-edukacyjnego w budynku Filii nr 14 BO Strona 38

39 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Muzeum Historii Katowic ZADANIE Adaptacja pomieszczeń wystawowych Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Adaptacja pomieszczeń wystawowych Śródmieście ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Adaptacja istniejących pomieszczeń wystawowych na potrzeby wystawiennicze z uwzględnieniem wykonania wyjścia ewakuacyjnego oraz monitoringu. Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Śródmieście ,00 Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic. ozn.* Wydział Kultury Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach zadania powiatu Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach" Bogucice , ,00 Środki finansowe przekazano do Samorządu Województwa Śląskiego celem realizacji zadania. WPI Wydział Inwestycji Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla potrzeb przebudowy Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek Śródmieście ,00 Brak wytycznych do projektowania. WPI System interkomowy dla potrzeb Teatru Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM Komputerowa nastawnia świateł na potrzeby głównej sceny Teatru Kultura fizyczna zadania gminy Modernizacja stanowiska inspicjenta Śródmieście ,00 Realizacja przewidziana w III kw. 2015r. Komputerowa nastawnia świateł na potrzeby głównej sceny Teatru Śródmieście ,00 Realizacja przewidziana w III kw. 2015r , ,06 Wydział Inwestycji Budowa trzech basenów w dzielnicach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech basenów w dzielnicach. teren miasta W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług w zakresie badań gruntu w ramach czterech lokalizacji dla budowy basenów 0,00 na tych terenach. Termin wykonania: r. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej. WPI Wydział Inwestycji Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki) Ligota - Panewniki ,61 Zakończono realizację zadania w zakresie wykonania boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach. Rozliczenie zadania nastąpiło na początku lipca. WPI Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku Zielony Zakątek (Dąbrówka Mała). Dąbrówka Mała Przyjęto konieczność podziału realizacji zadania na dwa etapy. W roku 2015 zostanie opracowany projekt budowlany wraz z uzgodnieniami. 0,00 Zakończono konsultację oraz wyłoniono wykonawcę, trwa procedura podpisywania umowy. WPI Wydział Inwestycji Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Piotrowice - Ochojec W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na opracowanie trzech wariantów koncepcji atchitektoniczno - urbanistycznej budowy kompleksu sportowego 0,00 przy ul. Asnyka, wstępnego Studium Wykonalności oraz czynny udział w konsultacjach społecznych oraz posiedzeniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej. Termin umowny: r. WPI Środki zabezpieczone na uregulowanie opłaty Wydział Inwestycji Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Dąb ,00 przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Termin umowny: r. WPI Strona 39

40 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Modernizacja obiektów sportowych ZADANIE Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej Ośrodek Sportowy Kolejarz Hala Spodek, Aleja Korfantego 35 Planowany zakres rzeczowy Wykonanie dodatkowych 4 kortów tenisowych (w tym 2 kortów zadaszonych) Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt Zwiększenie mocy przyłączeniowej - wewnętrzne sieci elektryczne Hala Spodek Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. przez Miasto Katowice ednostka pomocnicza anów - Nikiszowiec Wełnowiec - ózefowiec Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ,00 Realizacja planowana w II połowie roku ,00 Koszutka ,67 Wełnowiec - ózefowiec ,00 Zrealizowano zakup elementów doposażenia salki szermierczej. Wyłoniono firmę wykonującą montaż elementów wyposażenia i przesłano zamówienie - firma realizuje prace montażowe. Zakupiono i ułożono kabel YKY 1*300 w ilości 1920mb dla obiektu Spodek w celu wykonania zasilania zwiększającego moc przyłączeniową złącza ZK2 Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów. ozn.* BO Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego Rezygnacja z realizacji zadania, środki oraz Plac zabaw przy ul. Adamskiego Śródmieście ,00 posiadaną dokumentację przekazano do KZGM Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej w parku Bolina Kraina integracji pokoleń - plac zabaw i rekreacji Fit Parki - siłownie zewnętrzne Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z siłownią przy ul. Macieja) Strefa Aktywności Rodzinnej - Inicjatywa Osiedla Kukuczki Kompleks rekreacyjny przy stawie "Morawa" Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej Budowa piłkochwytów na terenie boiska trawiastego od strony potoku w Parku Bolina Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu Ośrodek sportowy Bolina anów - Nikiszowiec Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych ,00 Termin zakończenia robót Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Zawodzie ,50 Projekt i realizacja budowy siłowni zewnętrznych na wskazanych lokalizacjach Ligota - Panewniki Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Załęże ,50 Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Bogucice ,50 Wykonanie projektu, przygotowanie podłoża, zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness Budowa niecki oraz zakup z montażem elementów małej architektury Wykonanie projektu, zakup i zabudowanie. Doposażenie środka trwałego Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych/montaż urządzeń zabawowych i fitness Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec anów - Nikiszowiec Piotrowice - Ochojec Opracowano i odebrano projekt, ze względu na brak ram porozumienia z władającym terenem (umowy o współpracy z Spółdzielniami Mieszkaniowymi), roboty budowlane nie są realizowane ,00 Opracowano i odebrano projekt. BO ,64 Opracowano i odebrano projekt, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z terminem realizacji Z uwagi na przeprowadzanie na terenie inwestycji prac związanych z wymianą ciepłociągu roboty wstrzymano. Opracowano i odebrano projekt, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin realizacji Opracowano i odebrano projekt, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji Opracowano i odebrano projekt, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. 285,36 Planowany termin zakończenia zadania ,62 Zadanie zrealizowano BO ,50 Opracowano i odebrano projekt. BO BO BO BO BO BO Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zarzecze Wykonanie projektu, realizacja siłowni Zarzecze ,59 Opracowano i odebrano projekt, trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. BO Strona 40

41 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą Doposażenie skweru aktywności fizycznej przy ul. Modrzewiowej Projekt i budowa ścieżki rekreacyjnej przy ul. Wiązowej Budowa skate pointu na Skwerze Hilarego Krzysztofiaka w Katowicach Doposażenie ścieżki biegowej w rejonie osiedla "Boże Dary" OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych Zarzecze ,57 Opracowano i odebrano projekt, trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie projektu, realizacja siłowni Podlesie Zadanie przewidziane do realizacji według posiadanego projektu. 0,00 Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na brak pozwolenia na budowę (protesty mieszkańców). Zadanie będzie realizowane na podstawie Doposażenie skweru aktywności fizycznej przy ul. Modrzewiowej Bogucice ,00 projektu budowlanego z roku 2014 po uruchomieniu dodatkowych środków. Zadanie rozdzielone na dwa etapy - w roku 2015 zaplanowano opracowanie projektu oraz rozpoczęcie robót związanych z budową traktu pieszego. Realizacja zadania obejmuje wykonanie części robót budowlanych z pozyskanego w roku 2014 projektu. Zadanie polega na dostawieniu i zamontowaniu urządzeń fitness wzdłuż istniejącej ścieżki biegowej w uzupełnieniu urządzeń fitness ustawionych w roku Dokonano uzgodnienia miejsca oraz zakresu Bogucice ,00 opracowania. Szopienice - Burowiec Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy ,00 robót budowlanych. Dokonano uzgodnień, zapytanie ofertowe w Kostuchna ,00 trakcie przygotowania ,31 BO BO * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Strona 41

42 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakupy wyposażenia OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i gąsienicowej rozkładarki mas bitumicznych oraz rozbudowa programu SWOP Gospodarka mieszkaniowa ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r , ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) teren miasta ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2015 r ,78 Zakupy sprzętu komputerowego i Zakupy sprzętu komputerowego i Zakupy sprzętu komputerowego i teren miasta ,78 oprogramowania oprogramowania oprogramowania Odstąpiono do zakupu rusztowania z Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m teren miasta ,00 uwagi na brak osób uprawnionych do jego montażu i demontażu Zakup samochodu ciężarowego Umowa na zakup samochodu została Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby teren miasta ,00 podpisana, zakup zostanie sfinalizowany w KZGM listopadzie br. Administracja publiczna ,63 ozn.* Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Miasta Zakup licencji programu AutoCad, zakup dodatkowych licencji do programów Ratusz: (Posesja- wymiar 32 szt., Posesja - księgowość - 20 szt., GU wymiar - 20 szt., GU - księgowość 20 szt., POAZD- 30 szt.) Śródmieście ,00 Przewidywany termin realizacji zadania III- IV kw.br. WPI Wydział Geodezji Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wydział Administracyjny Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK - w zależności od potrzeb teren miasta ,00 Środki zostaną przeznaczone na II ratę zakupu i kontynuację licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Planowany termin realizacji - IV kwartał Śródmieście ,63 Zakup kserokopiarki Canon WPI Wydział Promocji Promocja wewnętrzna Zakup 2 aparatów fotograficznych, obiektywu, filtrów, akumulatorków i kart pamięci teren miasta ,00 Zakup planowany do realizacji w drugiej połowie roku. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych Zakup dwóch ciężkich samochodów pożarniczych Dąbrówka Mała Szopienice - Burowiec ,00 Zaplanowano zakup dwóch samochodów pożarniczych w celu usuwania klęsk żywiołowych w mieście Katowice. Trwa przygotowanie dokumentacji konkursowej. UE/WPI Straż Miejska w Katowicach w tym środki UE ,00 Zakup samochodu służbowego dla SM Zakupy inwestycyjne dla Straży przystosowanego do przewożenia osób ujętych, ogólnomiejskie ,00 Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r. nietrzeźwych lub bezdomnych. Strona 42

43 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego ZOO / Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki ZOO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Oświata i wychowanie ,06 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z Koszutka ,00 oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście ,00 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Bogucice ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Zakup instrumentu muzycznego Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup zestawu interaktywnego Zakup instrumentu muzycznego Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup zestawu interaktywnego Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania ,00 Odstąpiono od realizacji zadania ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Zakup kosiarki spalinowej Integracyjnymi im. Marii Zakup kosiarki spalinowej Giszowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Konopnickiej ZOO / Gimnazjum nr 18 Zakup kosiarki spalinowej Zakup kosiarki spalinowej Kostuchna ,00 Zadanie zrealizowano. ZOO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ZOO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Zakup zestawu interaktywnego Zakup laptopa Zakup patelni elektrycznej Zakup zmywarki Zakup zestawu interaktywnego Zakup laptopa Zakup patelni elektrycznej Zakup zmywarki Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec , ,00 Zadanie zrealizowano , ,00 ozn.* Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Ligota - Panewniki ,00 Zadanie zrealizowano. ZOO / Miejskie Przedszkole nr 1 im. Hansa Christiana Andersena ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 2 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 3 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Brynów os. Zgrzebnioka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów os. Zgrzebnioka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Brynów os. Zgrzebnioka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście ,00 Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup wyposażenia placu zabaw Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Śródmieście ,00 ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Strona 43

44 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 4 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 5 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 6 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 9 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 12 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 13 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 14 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 16 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 17 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 19 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 20 Zakup laptopa Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup zmywarki Zakup laptopa Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup zmywarki ednostka pomocnicza Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) , , ,00 Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Śródmieście ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Śródmieście ,00 Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Śródmieście ,00 ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Śródmieście ,00 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Załęska Hałda ,00 Brynów Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Załęska Hałda ,00 Brynów Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Załęska Hałda ,00 Brynów Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej os. Witosa ,00 Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej os. Witosa ,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni os. Witosa ,00 Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Ligota ,00 Panewniki Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Ligota ,00 ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Panewniki Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup laptopa Zakup laptopa Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Ligota ,00 ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Panewniki Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie ,00 Zakup zmywarki Zakup zmywarki Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Strona 44 ozn.*

45 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 23 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 26 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 30 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 32 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 33 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 34 im. asia i Małgosi Zakup laptopa Zakup laptopa os. Tysiąclecia ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup pralki Zakup pralki os. Tysiąclecia ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia os. Tysiąclecia ,00 ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup laptopa Zakup laptopa Dąb ,00 Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego Dąb ,00 Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej os. Tysiąclecia ,00 Zakup laptopa Zakup laptopa os. Tysiąclecia ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup pralki Zakup pralki os. Tysiąclecia ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup szafy przelotowej Zakup szafy przelotowej Załęże ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Dąb ,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże ,00 Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji anów - Nikiszowiec ,62 Zadanie zrealizowano. Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego os. Tysiąclecia ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego os. Tysiąclecia ,00 Zadanie zrealizowano. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 35 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 38 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 39 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 40 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 42 Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście ,00 Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Szopienice - ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Burowiec ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup laptopa Zakup laptopa Załęże ,00 Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Kostuchna ,00 Strona 45

46 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 46 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 48 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 49 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 51 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 52 ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu Śródmieście ,00 wraz z wyposażeniem wraz z wyposażeniem Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Śródmieście ,00 Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice ,00 Ochojec Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Piotrowice ,00 Ochojec Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Bogucice ,00 ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej os. Witosa ,00 Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych os. Witosa ,00 Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej Załęska Hałda ,00 Brynów Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Załęska Hałda ,00 Brynów Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Koszutka ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup laptopa zakup laptopa Koszutka ,00 Zadanie zrealizowano. ozn.* ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 55 Zakup lodówki Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup lodówki Zakup zestawu mebli kuchennych os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 56 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 59 Szopienice - Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Burowiec Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Giszowiec ,00 Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Giszowiec ,00 Zadanie zrealizowano. BO Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP59 Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP59 Giszowiec ,00 Zadanie zrealizowano. BO ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 60 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 61 Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki Szopienice - Burowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Szopienice - Burowiec ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Giszowiec ,00 Zakup domofonów Zakup domofonów Giszowiec ,00 Zadanie zrealizowano. Strona 46

47 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 62 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 63 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 64 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 65 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 66 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 67 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 71 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 72 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 74 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 76 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 78 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 80 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 81 Zakup kserokopiarki Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup kserokopiarki Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego ednostka pomocnicza anów - Nikiszowiec anów - Nikiszowiec Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ,00 Zadanie zrealizowano ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Giszowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Szopienice ,00 Burowiec Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice ,00 Burowiec Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Szopienice ,00 Burowiec Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zawodzie ,00 Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Zawodzie ,00 Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Podlesie ,00 ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup lodówki Zakup lodówki Murcki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup pralki Zakup pralki Murcki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup chłodziarko - zamrażarki Zakup chłodziarko - zamrażarki Wełnowiec ,00 ózefowiec Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Wełnowiec ,00 ózefowiec Zakup laptopa Zakup laptopa Wełnowiec - ózefowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów Wełnowiec ,00 ózefowiec Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego Zawodzie ,00 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Brynów os ,00 Zgrzebnioka Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Brynów os ,00 Zgrzebnioka Zakup zmywarki Zakup zmywarki Brynów os ,00 Zgrzebnioka Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice ,00 Ochojec Zakup laptopa Zakup laptopa Ligota ,00 Panewniki Zakup zmywarki Zakup zmywarki Piotrowice - Ochojec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Strona 47 ozn.*

48 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 84 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 85 Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ednostka pomocnicza Wełnowiec - ózefowiec Piotrowice - Ochojec Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego os. Witosa ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ,00 Odstąpiono od realizacji zadania ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ozn.* Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Zadanie zrealizowano. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 87 Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 88 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 89 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 90 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup blendera przemysłowego Zakup zmywarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup blendera przemysłowego Zakup zmywarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęska Hałda - Brynów Załęska Hałda - Brynów Załęska Hałda - Brynów Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki , , ,00 Zadanie zrealizowano ,00 Odstąpiono od realizacji zadania ,00 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Giszowiec ,00 Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu mebli kuchennych Brynów os. Zgrzebnioka Brynów os. Zgrzebnioka Brynów os. Zgrzebnioka ,00 Zadanie zrealizowano ,00 Odstąpiono od realizacji zadania ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Strona 48

49 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 93 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 94 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 97 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 99 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice - Ochojec ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Piotrowice ,00 Ochojec Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej os. Witosa ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup laptopa Zakup laptopa os. Witosa ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup pralki Zakup pralki os. Witosa ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych os. Witosa ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup laptopa Zakup laptopa Bogucice ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu regałów Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu regałów Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki , ,00 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście ,50 Zadanie zrealizowano. ozn.* ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ana III Sobieskiego Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Zawodzie ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ana Brzechwy ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Zakup obieraczki do warzyw Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup obieraczki do warzyw Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Ligota - Panewniki ,50 Zadanie zrealizowano. Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Zakup kserokopiarki Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Zakup kserokopiarki Załęska Hałda - Brynów ,80 Zadanie zrealizowano. ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup zestawu komputerowego dla administracji Strona 49 Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec , ,00

50 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Podlesie ,50 Zadanie zrealizowano. Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej Podlesie ,00 Zakup laptopa Zakup laptopa Podlesie ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Podlesie ,20 Zadanie zrealizowano. Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z Podlesie ,00 oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Podlesie ,00 Zadanie zrealizowano. ozn.* ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 22 im. uliusza Słowackiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów Piotrowice - Ochojec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. środki pochodzące z rezerwy na zadania wskazane Piotrowice - Zakup sprzętu nagłaśniającego przez RP Ochojec ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Kostuchna ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Kostuchna ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Ligota - Panewniki ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice - Burowiec ,00 Strona 50

51 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 48 im. uliusza Ligonia ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu Szopienice - wraz z wyposażeniem wraz z wyposażeniem Burowiec ,40 Zadanie zrealizowano. Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Szopienice - Burowiec ,00 Zadanie zrealizowano. BO Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Szopienice - Burowiec ,00 Zadanie zrealizowano. BO Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla Szopienice - SP45 SP45 Burowiec ,99 Zadanie zrealizowano. BO Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego Murcki ,00 Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Murcki ,00 Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego anów ,00 Nikiszowiec Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji anów - Nikiszowiec ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej anów ,00 Nikiszowiec Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki os. Tysiąclecia ,99 Zadanie zrealizowano. Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej os. Tysiąclecia ,00 Rezygnacja z zadania. ozn.* ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego Brynów os. Zgrzebnioka ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej ZOO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego os. Tysiąclecia ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego os. Tysiąclecia ,00 Zakup blendera przemysłowego Zakup patelni elektrycznej Zakup blendera przemysłowego Zakup patelni elektrycznej Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki , ,00 Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów os. Witosa ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Dąb ,00 Zadanie zrealizowano. ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Dąb ,06 Zadanie zrealizowano. Strona 51

52 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ZOO / Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zakup kserokopiarki Zakup zestawu interaktywnego Zakup kserokopiarki Zakup zestawu interaktywnego ednostka pomocnicza Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ,00 Zadanie zrealizowano ,00 Zadanie zrealizowano. ozn.* Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Dąbrówka Mała ,50 Zadanie zrealizowano. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej Dąbrówka Mała ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Dąbrówka Mała ,00 Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście ,00 Zakup samochodu dostawczego Zespół Obsługi ednostek Zakup samochodu dostawczego Śródmieście ,00 Zadanie zrealizowano. Oświatowych Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania Śródmieście ,00 Zakup serwerów komputerowych Zakup serwerów komputerowych Śródmieście ,00 Pomoc społeczna ,00 Zakup samochodu Zakup samochodu osobowego dla celów Zakupiono samochód, zadanie wykonane teren miasta ,00 służbowych w 100% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Zakup mebli na wymiar Bogucice ,00 Postawienie ściany przesuwnej Szopienice - Burowiec ,00 Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej. Ponadto środki zaplanowano na zakup mebli na wymiar. Celem projektu jest wyrównanie społecznych różnic i podniesienie jakości i dostępności podstawowych usług społecznych. Ponadto środki zaplanowano na postawienie ściany przesuwnej. UE/WPI UE/WPI Strona 52

53 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Ordona 3A Wdrożenie programu do elektronicznej ewidencji pracy magazyniera w Oddziałach Żłobka Miejskiego Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Ordona 3A Zakup 10 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego oraz programu do elektronicznej ewidencji pracy magazyniera ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r ,28 Koszutka ,99 teren miasta ,40 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Zakupiono zmywarko-wyparzacz. Zadanie wykonane w 100% Zakupiono 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Pozostałe zakupy będą zrealizowane w II ozn.* Żłobek Miejski Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego Zakup 9 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego i 1 laptopa dla Administracji Żłobka Miejskiego teren miasta ,89 Zakupiono 9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 1 laptop na potrzeby administracji. Zadanie wykonano w 100% Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i Zakup serwera wraz z oprogramowaniem migracją danych dla Administracji Żłobka Miejskiego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży Koszutka ,00 Realizacja zadania w II ,97 teren miasta ,00 Zakup nowej wersji oprogramowania. Zakład Utylizacji Odpadów System Stacjonarnych Systemów Promieniowania System Stacjonarnych Systemów Promieniowania teren miasta ,00 Realizacja zadania w II Komplet rusztowań Komplet rusztowań teren miasta ,00 Realizacja zadania w II Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu Dokumentacja projektowa dla zadania teren miasta ,00 Realizacja planowana w II połowie roku. Strona 53

54 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni Zakup rębaka, karczownic samojezdnych, osprzętu do ciągników teren miasta ,00 Dokonano zakupu karczownic samojezdnych Elementy małej architektury przeznaczone na tereny zieleni Zakup donic kwiatowych Śródmieście ,00 Przewidziano możliwość zakupu elementów małej architektury o wartości powyżej 3,5 tys zł. Realizacja zadania nastąpi w razie wystąpienia potrzeby Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego Zakup przyczep samochodowych z najazdami, przyczepy sygnałowej, osprzętu do koparki teren miasta ,97 Dokonano zakupu przyczepy lekkiej oraz przyczepy sygnałowej. Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznych programów komputerowych teren miasta ,00 Dokonano zakupów dwóch zestawów komputerowych zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem, dalsze zakupy przewidziano na drugie półrocze. System zarządzania flotą Zakup i zaimplementowanie oprogramowania oraz urządzeń teren miasta ,00 Rezygnacja z zadania. Piłkarzyki na świeżym powietrzu Zakup małej architektury (środka trwałego) - doposażenie anów - Nikiszowiec ,00 Zadanie zrealizowano. BO Zakup 4 gablot zamykanych - zadanie wskazane przez RP 19 Zakup 4 gablot zamykanych Piotrowice - Ochojec ,00 Dokonano uzgodnień, zapytanie ofertowe w trakcie realizacji. Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup termowizora do zabezpieczenia prowadzonego odstrzału redukcyjnego w mieście Katowice - akcja dzikie zwierzęta Zakup termowizora teren miasta ,00 Przygotowanie zamówienia publicznego Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 12 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,06 Zakup komputera Zakup komputera Śródmieście ,00 Zakup sprzętu komputerowego. BO Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu audiowizualnego- tablicy interaktywnej Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu audiowizualnego- tablicy interaktywnej Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Piotrowice - Ochojec ,80 Zakup sprzętu multimedialnego dla Filii nr 10 os. Witosa ,00 Planowane wykonanie w II półroczu br. Bogucice ,80 Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Bogucice ,93 Zakup sprzętu multimedialnego dla Filii nr 16 Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego. Zadanie zrealizowane. BO BO BO Strona 54

55 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 28 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Podlesie ,80 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych dla filii nr 28 MBP w Katowicach przy ul. Uniczowskiej. Zadanie zrealizowane. BO Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 32 Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Załęska Hałda - Brynów ,93 Zakup sprzętu nagłaśniającego BO Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 38 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Ligota - Panewniki ,80 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych dla Filii nr 38 MBP przy ul. Medyków 16 (na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dzieci) BO Muzeum Historii Katowic Zakup eksponatów Zakup eksponatów teren miasta ,00 Zakup dzieł i eksponatów MDK Południe Zakup sprzętu audiowizualnego Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z instalacją do sali MDK Południe przy ul.stellera 4 Zawodzie ,00 Wykonanie planowane na II półrocze 2015 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydział Zarządzania Kryzysowego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego Kultura fizyczna Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Zakup zestawy nagłaśniającego Sportowy Szopienice OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wyposażenie Sali Operacyjnej na potrzeby KMP nagłośnienie Sali z elektronicznymi urządzeniami do rejestracji i archiwizacji. Zakup pojazdu służbowego dla KMP na potrzeby Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową oraz motocykli na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego (50/50) Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r. Oświata i wychowanie Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji Szopienice - Burowiec , Wykonanie planowane na II półrocze ,00 r , ,00 Dostawa urządzeń. Śródmieście ,00 Przygotowanie zamówienia publicznego Zakup samochodu i motocykli. teren miasta ,00 Przygotowanie zamówienia publicznego Zakup samochodu operacyjnego 4x4 oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno - biurowych dla KM PSP. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla RG II w Katowicach - Piotrowicach Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji teren miasta ,00 Planowane wykonanie w II półroczu br. teren miasta ,00 Planowane wykonanie w II półroczu br ,99 Śródmieście ,00 Piotrowice - Ochojec ,00 Projektor zostanie zakupiony do końca sierpnia br. Zakup planowany do realizacji w drugiej połowie roku. Strona 55

56 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji os. Witosa ,99 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) Zakupiono nowoczesny, profesjonalny zestaw komputerowy do działu księgowości składający się ze stacji roboczej, drukarko - kserokopiarki, niszczarki. Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie ,00 Planowane wykonanie w II półroczu br. Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Murcki ,00 Zadanie zrealizowane ozn.* Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zakup laptopa Zakup laptopa Kostuchna ,00 Zadanie zrealizowane Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec ,00 Zakup planowany do realizacji w drugiej połowie roku. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zakup serwera komputerowego Zakup serwera komputerowego Szopienice - Burowiec ,00 Rezygnacja z zadania. ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Zakup laptopów Zakup laptopów anów - Nikiszowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej anów - Nikiszowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z Szopienice - oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem Burowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Szopienice - Burowiec ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Ligota - Panewniki ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO / Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakup lodówki Zakup lodówki Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Zakup zestawu interaktywnego Zakup kserokopiarki Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu interaktywnego Zakup kserokopiarki Zakup zestawu mebli kuchennych Załęska Hałda - Brynów Załęska Hałda - Brynów Załęska Hałda - Brynów ,00 Zadanie zrealizowane , ,00 Strona 56

57 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Dziecka "Zakątek" Łóżka elektryczne z materacami Urządzenie wielofunkcyjne Pomoc społeczna Zakup łóżek elektrycznych z materacami Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Zakup służbowego samochodu osobowego do Zakup samochodu służbowego przewozu dzieci Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ednostka pomocnicza Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Brynów os. Zgrzebnioka Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ,00 Realizacja zadania w II ,00 Zadanie wykonano w 100% ,00 Realizacja zadania w II ,00 ozn.* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Edukacyjna opieka wychowawcza Zakup wyposażenia informatycznego Śródmieście ,00 W wyniku przeprowadzonego przetargu UE/WPI wybrano wykonawcę usług projektowych w ramach przedmiotowego zadania wraz z Zakup mebli Śródmieście ,00 pełnieniem nadzorów autorskich, z którym UE/WPI podpisano umowę. Termin opracowania dokumentacji r.mops: Zakup sprzętu sprzętu specjalistycznego i Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego, wyposażenia Śródmieście ,00 rehabilitacyjnego informatycznego oraz zakup mebli. UE/WPI ,10 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Dąbrówka Mała ,94 Zadanie zrealizowano. Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Młodzieżowy Dom Kultury Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Dąbrówka Mała ,00 Rezygnacja z zadania. Zakupione urządzenie do bieżącej pracy Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Dąbrówka Mała ,16 kuchni w internacie Zakup chłodziarko - zamrażarki zakup chłodziarki - szafy chłodniczej Dąbrówka Mała zakup chłodziarki do bieżących potrzeb 6 190,00 kuchni w internacie Zakup laptopa Zakup laptopa Załęże ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego Załęże ,00 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Zakup maszyny czyszczącej Zakup maszyny czyszczącej os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Realizacja zadania w II Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego ZOO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Śródmieście ,00 Zadanie zrealizowano. Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej Koszutka ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. Strona 57

58 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy ednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje) ozn.* ZOO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Zakup centrali telefonicznej Pedagogiczna nr 3 Zakup centrali telefonicznej anów - Nikiszowiec ,00 Zadanie zrealizowano. Galeria Sztuki Współczesnej BWA Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 Zakupiono projektory multimedialne, Zakup wyposażenia Zakup wyposażenia Śródmieście ,85 aparat fotograficzny z osprzętem oraz kserokopiarkę. OGÓŁEM ,72 zadania gminy ,78 zadania powiatu ,94 * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Strona 58

59 Działy Zadania inwestycyjne 2015 r. Plan po zmianach Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów Wykonanie r. Zakupy inwestycyjne 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Wydatki majątkowe 2015 r. Plan po zmianach Wykonanie r. Transport i łączność , , ,17 22,81% zadania gminy , , ,58 zadania powiatu , , ,59 Gospodarka mieszkaniowa , , ,09 4,09% zadania gminy , , ,15 zadania powiatu , , ,94 Działalność usługowa , , ,76 63,15% zadania gminy , , ,00 zadania powiatu , , ,76 Administracja publiczna , , ,15 1,85% zadania gminy , , ,15 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,42 0,15% zadania gminy , , ,42 zadania powiatu , , ,00 Różne rozliczenia , , ,00 0,00% zadania gminy , , ,00 Oświata i wychowanie , , ,15 0,63% zadania gminy , , ,40 zadania powiatu , , ,75 Szkolnictwo wyższe , , ,00 zadania gminy , , ,00 Pomoc społeczna , , ,29 0,08% zadania gminy , , ,00 zadania powiatu , , ,29 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,62 0,14% zadania gminy , , ,62 zadania powiatu , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,10 0,04% zadania powiatu , , ,10 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,31 0,90% zadania gminy , , ,31 zadania powiatu , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,91 1,59% zadania gminy , , ,06 zadania powiatu , , ,85 Kultura fizyczna , , ,06 4,57% zadania gminy , , ,06 OGÓŁEM , , ,03 100% zadania gminy , , ,75 33% zadania powiatu , , ,28 67% Strona 59 Udział %

60 II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 60

61 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Remonty ogółem: ,14 zadania gminy ,79 zadania powiatu ,87 zadania zlecone ,48 Transport i łączność ,83 zadania gminy ,40 zadania powiatu ,43 Gospodarka mieszkaniowa ,09 zadania gminy ,61 zadania powiatu ,48 Działalność usługowa ,81 zadania gminy ,32 zadania powiatu ,77 zadania zlecone ,72 Administracja publiczna ,10 zadania gminy ,10 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż ,63 zadania gminy ,09 zadania powiatu ,06 zadania zlecone ,48 Oświata i wychowanie ,79 zadania gminy ,39 zadania powiatu ,40 Ochrona zdrowia ,77 zadania gminy ,77 Pomoc społeczna ,48 zadania gminy ,59 zadania powiatu ,89 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ ,88 zadania gminy ,36 zadania powiatu ,24 zadania zlecone ,28 Edukacyjna opieka wychowawcza ,15 zadania powiatu ,15 Gosp. komunalna i ochrona środowiska ,38 zadania gminy ,93 zadania powiatu ,45 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,68 zadania gminy ,68 zadania powiatu ,00 Kultura fizyczna ,55 zadania gminy ,55 Strona 61

62 Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Remonty - zadania gminy ogółem ,79 Transport i łączność ,40 drogi publiczne gminne ,40 Gospodarka mieszkaniowa ,61 zakłady gospodarki mieszkaniowej ,67 gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 pozostała działalność ,48 Działalność usługowa ,32 pozostała działalność ,32 Administracja publiczna ,10 urzędy gmin ,10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ,09 ochotnicze straże pożarne ,80 obrona cywilna ,00 Straż gminna (miejska) ,68 pozostała działalność ,61 Oświata i wychowanie ,39 szkoły podstawowe ,81 gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących ,41 przedszkola ,09 zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ,08 Ochrona zdrowia ,77 lecznictwo ambulatoryjne ,00 zwalczanie narkomanii ,13 przeciwdziałanie alkoholizmowi ,46 izby wytrzeźwień ,18 Pomoc społeczna ,59 placówki opiekuńczo-wychowawcze ,02 ośrodki wsparcia ,32 wspieranie rodziny ,00 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 ośrodki pomocy społecznej ,07 pozostała działalność ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ ,36 żłobki ,36 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,93 gospodarka ściekowa i ochrona wód ,65 gospodarka odpadami ,34 utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,04 oświetlenie ulic, placów, dróg ,40 pozostała działalność ,50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,68 domy i ośrodki kultury ,00 biblioteki ,00 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,82 pozostała działalność ,86 Kultura fizyczna ,55 obiekty sportowe ,00 instytucje kultury fizycznej ,55 Strona 62

63 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ednostka Wykonanie za I Plan na 2015r. Plan po zmianach Pomocnicza półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: ,79 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,40 drogi publiczne gminne ,40 utrzymanie i modernizacja dróg remont zaplecza MZUiM teren miasta ,53 remont zaplecza MZUiM gminnych - zapewnienie opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta ,76 opracowanie dokumentacji projektowych Miejski Zarząd Ulic i Mostów opracowanie dokumentacji projektowych Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: Ligota- Panewniki: - Wybrukowanie ok.75 mb (120m kw) do tej pory niewybrukowanego odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami Gdańska 18, Gdańska ,- - Ułożenie chodnika przy ul.zadole ,- Dąb: - Wybrukowanie ścieżki dla pieszych przy ul.stęślickiego ,- Bogucice: - Remont chodnika na ul.modrzewiowej w okolicy ul.wiązowej w Katowicach ,- Dąbrówka Mała: - Montaż 8 stojaków rowerowych ,- Ligota- Panewniki Dąb Bogucice Dąbrówka Mała ,90 Opracowanie dokumentacji: Ligota- Panewniki: - Wybrukowanie ok.75 mb (120m kw) do tej pory niewybrukowanego odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami Gdańska 18, Gdańska ,70 - Ułożenie chodnika przy ul.zadole ,- Dąb: - Wybrukowanie ścieżki dla pieszych przy ul.stęślickiego ,- Bogucice: - Remont chodnika na ul.modrzewiowej w okolicy ul.wiązowej w Katowicach ,- Dąbrówka Mała: - Montaż 8 stojaków rowerowych ,20 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej utrzymanie budynków administracji MZUiM remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM teren miasta konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do ,21 utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,61 zakłady gospodarki mieszkaniowej ,67 zaliczki na fundusz remontowy wspólnot ,22 prace blacharsko-dekarskie ,99 prace instalatorskie ,26 prace kominiarskie ,00 prace zduńskie ,24 prace ślusarskie ,25 wymiana stolarki budowlanej ,41 remonty instalacji dźwigów ,00 teren miasta remonty instalacji odgromowej ,00 remonty instalacji azart ,00 wykonanie związane z realizacją zadań statutowych remonty ogólnobudowlane ,52 remonty mieszkań ,01 prace rozbiórkowe ,70 odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi ,00 usuwanie awarii ,64 ul. Karola 3 - awaryjne roboty remontowe Zawodzie ,00 drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach teren miasta ,43 prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w obiektach zabytkowych teren miasta ,00 wykonanie związane z realizacją zadań statutowych Strona 63

64 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy gospodarka gruntami i nieruchomościami ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r ,46 Wykonany zakres rzeczowy Wydział Budynków i Dróg Wydział Budynków i Dróg utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice - utrzymanie 10 lokali mieszkalnych własności miasta Katowice lokale mieszkalne nabywane w nabytych w drodze spadku na mocy wyroków sądowych spadku przez Miasto na podstawie postanowień sądowych. odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice pozostała działalność odtworzenie dokumentacji technicznych 27 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice prace remontowe wykonane w wynajmowanym od Katowickiego prace remontowe wykonane w wynajmowanym od Katowickiego TBS Sp. Z o.o. lokalu TBS Sp. Z o.o. lokalu mieszkalnym mieszkalnego teren miasta , ,48 teren miasta ,46 os. Witosa ,02 uiszczanie comiesięcznych opłat za lokale nabyte przez miasto Katowice w drodze spadku na podstawie faktur Vat wystawianych przez spółdzielnie mieszkaniowe zadanie realizowane wg potrzeb - odtworzenie dokumentacji technicznej budynków przy ul. Ordona 10 i 12 prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28c/21 w Katowicach Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego remonty lokali wykonywane w przypadku przejęcia przez miasto Katowice lokalu po byłym podnajemcy, celem ich przygotowania do dalszego zasiedlenia prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta ,00 zadanie realizowane wg potrzeb , ,32 teren miasta ,32 wymiana rolety drzwiowej w szalecie miejskim przy pl. Miarki ADMINISTRACA PUBLICZNA ,10 rady gmin ,40 remont lokali remont lokali nowopowstających jednostek pomocniczych w zależności od potrzeb Wełnowiec ózef ,00 wymiana okien w lokalu stanowiącym siedzibę RP nr 11 konserwacja wind konserwacja bieżąca Podlesie ,40 bieżąca konserwacja windy w lokalu RP nr 22 urzędy gmin ,70 malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń teren miasta ,00 zadanie realizowane wg potrzeb remont toalety w budynku Młyńska 4 remont toalety w budynku Młyńska 4 Śródmieście ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, naprawy i konserwacje dźwigów oraz dozór techniczny, naprawa środków transportu teren miasta ,38 bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, bieżące naprawy samochodów służbowych, bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4,4a Rynek 1, Francuska 70 Wydział Informatyki ciągłość pracy systemów teleinformatycznych konserwacja i serwis central telefonicznych DGT,Samsung, Panasonic serwis czytników i zamków elektronicznych RCP przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych przedłużenie gwarancji urządzeń i przełączników naprawa i konserwację pogwarancyjnych urządzeń komputerowych w tym zdewastowanych infokiosków pogwarancyjna naprawę drukarek i skanerów naprawy sprzętu komputerowego nie podlegające gwarancji teren miasta ,32 Poniesiono wydatki z tytułu opłat za konserwacje i naprawy: - central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS, Siemens) -czytników kart RCP - Interwencja serwisowa UPS nie objęta gwarancją Niskie wykonanie planu wydatków w tym paragrafie związane jest z tym, że konserwacje sprzętu komputerowego przewidziano w IV kw. br. Strona 64

65 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r , ,80 Wykonany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP teren miasta ,00 zadanie realizowane wg potrzeb. Wydział Zarządzania Kryzysowego naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP. demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńska 20 i Wczasowa 8 naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP. obrona cywilna demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 teren miasta , ,00 teren miasta ,00 zadanie realizowane wg potrzeb. konserwacje i naprawy ogrodzeń, bram, systemów alarmowych teren miasta ,00 zadanie realizowane wg potrzeb. Straż gminna (miejska) ,68 naprawa samochodu pożarniczego OSP Podlesie 4.489,50 zł; prace malarsko-wykończeniowe w OSP Dąbrówka Mała ,30 zł Straż Miejska usługi remontowe/konserwacje konserwacja masztów antenowych naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych teren miasta ,68 naprawy bieżące i konserwacje samochodów służbowych, naprawy generatora lamp sygnalizacyjnych w samochodzie służbowym, naprawy układu klimatyzacji w samochodzie służbowym, naprawy słupków Systemu Obsługi Ruchu, naprawy oświetlenia w pomieszczeniach siedziby, naprawy agregatu prądotwórczego, naprawy modułu sterującego czytnikiem kontroli dostępu w siedzibie SM, naprawy sprzętu AGD, naprawy instalacji antenowej w samochodzie służbowym Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont i uzupełnienie oświetlenia terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice pozostała działalność Remont i uzupełnienie oświetlenia terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach naprawy i konserwacje radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu Szopienice Burowiec , ,05 Remont i uzupełnienie oświetlenia terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach teren miasta ,00 zadanie realizowane wg potrzeb. Wydział Zarządzania Kryzysowego naprawy i konserwacje sprzętu naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta ,50 konserwacja monitoringu i serwis klimatyzatorów MCR serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR naprawy monitoringu wizyjnego naprawy i konserwacje sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego teren miasta ,25 wykonano dwa przeglądy kwartalne naprawy i konserwacje punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji teren miasta ,81 wykonano 22 naprawy monitoringu wizyjnego Strona 65

66 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe malowanie korytarzy I p., malowanie klatki schodowej w budynku tylnym, wymiana osprzętu elektrycznego i wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej usunięcie skutków zalania pomieszczeń ZNP w wyniku awarii instalacji wodnej ednostka Pomocnicza Śródmieście Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r , , ,00 Wykonany zakres rzeczowy przygotowanie podłoża i rozpoczęcie robót montażowych (kucie bruzd, układanie przewodów, termin wykonania do ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 02 im. ana III Sobieskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Leona Kruczkowskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 09 im. ana Brzechwy ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,18 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Zawodzie ,58 bieżące naprawy i konserwacje pozostałe remonty budynku wymiana 5 szt. Drzwi ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu awaryjna naprawa/wymiana urządzeń naprawa dwóch kserokopiarek ,40 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wymiana wykładziny podłogowej i malowanie pomieszczeń szkolnych ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,23 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,89 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej remont sali gimnastycznej z zapleczem awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana skorodowanego odcinka przewodu wody ciepłej, wymiana pompy dla obiegu wody cyrkulacyjnej oraz niedrożnego odcinka przewodu cyrkulacji malowanie klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej w klatce schodowej i pomieszczeniu zaplecza Sali gimn., wymiana drzwi zewnętrznych ,49 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,00 zadanie w trakcie realizacji - pomalowano klatkę schodową, trwa produkcja stolarki okiennej i drzwiowej wymiana przyłącza wody zimnej do budynku sali gimnastycznej ,74 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,26 bieżące naprawy i konserwacje naprawa taboretu gazowego, naprawa kserokopiarki, naprawa naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,94 projektora Załęska H. awaryjny remont stref Brynów komunikacyjnych i stref wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły ,07 wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły wejściowych naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,82 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich naprawa obróbek blacharskich, usuniecie zniszczonej warstwy papy, wymiana trzech sztuk zniszczonych płyt okładzinowych na cementowe Załęska H. Brynów Ligota Panewniki Śródmieście ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu wody zimnej w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej oraz na założeniu opaski uszczelniającej przy szatniach, wymiana uszkodzonych odcinków rur Genowa na polipropylenowe PP z podejściem dopływowym instalacji wody w sanitariacie chłopców przy sali gimnastycznej skucie odpadającego tynku na suficie w Sali lekcyjnej, nałożenie nowego tynku, wykonanie gładzi gipsowej oraz malowanie sufitu os. Paderewskiego ,62 zadanie częściowo zrealizowano - w trakcie przygotowania wniosku na dalszą część ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym awaryjna naprawa/wymiana urządzeń i wyposażenia związanych z utrzymaniem boisk szkolnych wymiana tablicy do koszykówki wraz z siatka, siatki ochronne do bramek, piłkochwyty wraz z montażem ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym Strona 66

67 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy remont sali gimnastycznej malowanie ścian i sufitów i cyklinowanie parkietów ,00 zakończono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę Śródmieście naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,58 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,58 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa elewacji skucie odspojonych tynków cokołu, czyszczenie i spoinowanie oraz konserwacja kamienia i likwidacja napisów na murze ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Dąb ,88 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,66 bieżące naprawy i konserwacje remont kuchni z zapleczem skucie i wyizolowanie ścian zaplecza kuchni usytuowanych w piwnicy, wykonanie tynków renowacyjnych na części ścian oraz przygotowanie do malowania wszystkich ścian i sufitów pomieszczeń piwnicy ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonanie wentylacji w zapleczu kuchni w piwnicy, montaż wentylatora ponad dach wymiana niesprawnych odcinków kanalizacji sanitarnej i podejść odpływowych z rur PCV powodujących przecieki w pomieszczeniach zaplecza kuchni i szatni wraz z robotami pomocniczo-budowlanymi Wełnowiec ózef ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,00 realizacja zadania w II półroczu 2015 r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,57 bieżące naprawy i konserwacje Załęże ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki awaryjna naprawa instalacji elektrycznej awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej środki pochodzące z rezerwy na zadania wskazane przez RP - remont szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej naprawa układu zapłonowego i modułu awaryjnego w oprawach oświetleniowych ciągów komunikacyjnych piętra I i II wymiana niesprawnego odcinka rurociągu stalowego ocynk., w rejonie przyłącza wody wraz z wymiana wodomierza do 3 mieszkań służbowych (nowy budynek) malowanie gabinetu, wymiana podłogi, drzwi i wydzielenie ścianka aluminiową poczekalni Podlesie ,09 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,22 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,00 zadanie w trakcie realizacji - położono posadzki, pomalowano pomieszczenia, trwa produkcja ścianki ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 22 im. uliusza Słowackiego wymiana okien demontaż starych okien i parapetów wewnętrznych, drewnianych, montaż nowych okien drewnianych fabrycznie wykończonych z wkładem szyb 4,16,4, o współczynniku k=1, ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,49 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,96 bieżące naprawy i konserwacje Załęże ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjna naprawa dachu i koryt odwadniających na dachu - zabezpieczenie dachu przed dostawaniem się wód opadowych do budynku należy wykonać niezwłocznie, naprawa pokrycia papowego obróbek blacharskich, murów ogniowych, kominów wpustu dachowego nad biblioteką, czytelnią, korytarzem II piętra, wraz z usunięciem skutków zalania (malowanie) pomieszczeń i korytarza II piętra Piotrowice Ochojec ,37 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana pionu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w sanitariacie personelu ,22 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Kostuchna ,82 bieżące naprawy i konserwacje Strona 67

68 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ednostka Wykonanie za I Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonany zakres rzeczowy Pomocnicza półrocze 2015r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,95 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 48 im. uliusza Ligonia awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana niedrożnej kanalizacji sanitarnej ,17 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym Zawodzie remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawa kominów ,00 termin realizacji-sierpień 2015 r. remont boisk szkolnych naprawa uszkodzeń powstałych wskutek dewastacji ,00 przewidziany termin realizacji -lipiec 2015 r. Ligota Panewniki awaryjna naprawa/wymiana wymiana 4 kamer ,00 termin realizacji do r. urządzeń naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,38 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,44 bieżące naprawy i konserwacje remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont posadzek i malowanie ścian w salach zajęć ,00 zadanie w trakcie realizacji, zerwano parkiety w salach zajęć remont sali gimnastycznej malowanie ścian i sufitu ,00 zadanie w trakcie realizacji, przygotowanie podłoża pod malowanie remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. remont schodów wyjścia awaryjnego i schodów terenowych ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej pod stropem piwnic ,11 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,61 bieżące naprawy i konserwacje remont szatni wymiana podłogi na płytki i malowanie ,00 postępowanie przetargowe w toku malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń malowanie korytarzy, klatki schodowej i pomieszczeń ,00 postępowanie przetargowe w toku awaryjna naprawa instalacji elektrycznej awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej wymiana wyłącznika głównego w tablicy głównej TG ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawa murków przy wejściu do szkoły ,00 zadanie zostanie zrealizowane po wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych awaryjne malowanie korytarzy, malowanie korytarzy, klatki schodowej i pomieszczeń klatek schodowych i pomieszczeń ,00 postępowanie przetargowe w toku remont elewacji awaryjna naprawa elewacji uzupełnienie ocieplenia elewacji tylnej budynku, tynkowanie ściany szczytowej budynku Sali gimnastycznej, likwidacja graffiti na 4 ścianach, malowanie elewacji tylnych budynku szkoły i wejścia głównego do szkoły elewacja frontowa - uzupełnienie brakujących cegieł nad drzwiami frontowymi 2 szt. od ulicy i w ścianie szczytowej drzwi wejściowych do zaplecza kuchni ,00 zadanie w trakcie realizacji - kończenie malowania ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,63 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,00 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Szopienice ,57 bieżące naprawy i konserwacje remont elewacji likwidacja graffiti na wszystkich elewacjach przylegających do ulic Burowiec ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,80 bieżące naprawy i konserwacje awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych częściowa wymiana stopni w klatce schodowej od strony tylnego wejścia do budynku Koszutka Śródmieście Szopienice Burowiec Murcki ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu Strona 68

69 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ednostka Wykonanie za I Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonany zakres rzeczowy Pomocnicza półrocze 2015r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,51 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina awaryjna naprawa instalacji elektrycznej awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych naprawa wyłącznika głównego w rozdzielni elektro-energetycznej, wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego wraz z wskaźnikiem napięcia w rozdzielni głównej w celu prawidłowego funkcjonowania zasilania elektroenergetycznego szkoły wymiana uszkodzonego odcinka wody ciepłej przy salach gimnastycznych usunięcie zmurszałych cegieł komina przy elewacji południowej, oczyszczenie, uzupełnienie elementów murowych, usunięcie głuchych, odpadających tynków zewnętrznych, oraz wykonanie prac kuchennych, uszczelnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu Giszowiec ,36 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,81 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,92 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 62 im. ózefa Kocurka ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec ,40 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,77 bieżące konserwacje i naprawy kserokopiarki, urządzeń wymiennikowni, sprzętu komputerowego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,27 bieżące naprawy i konserwacje awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych rozkucie, oczyszczenie i zamurowanie kanału wentylacyjnego w kominie z tynkowaniem i malowaniem ,69 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,60 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa instalacji elektrycznej awaryjna naprawa/wymiana urządzeń naprawa opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych parteru, I i II piętra oraz projektorów metalohalogenkowych w sali gimnastycznej wymiana dwóch uszkodzonych ślimaków podających węgiel do dwóch kotłów c.o ,44 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,03 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,59 bieżące naprawy i konserwacje remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont ogrodzenia remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) uzupełnienie murków cegłami klinkierowymi, odrdzewianie, malowanie siatki Koszutka Brynów os. Zgrzebnioka Ligota Panewniki ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu awaryjna naprawa instalacji C.O. wymiana zaworu na gałązce powrotnej grzejnika ,38 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,80 bieżące naprawy i konserwacje remont boisk szkolnych wymiana siatki piłkochwytu oraz siatek w bramkach ,00 wykonanie remontu planuje się w okresie wakacyjnym. remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu Dąb wymiana 5 latarni ,00 wykonanie remontu planuje się w okresie wakacyjnym. Strona 69

70 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ednostka Wykonanie za I Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonany zakres rzeczowy Pomocnicza półrocze 2015r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,73 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 ZOO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego ZOO / Gimnazjum Nr 02 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej awaryjna naprawa ogrodzenia wymiana skorodowanych kształtek przy podgrzewaczu wody ciepłej w kuchni wymiana 7 uszkodzonych przęseł ogrodzenia, wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw, wymiana bramy wjazdowej p. ppoż.. i furtki, wykonanie nawierzchni wjazdu z placu manewrowego dla samochodów ppoż ,75 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,00 zadanie w trakcie realizacji - wykonano roboty dot. nawierzchni, zamówiono przęsła remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu segmentu C ,00 wykonano remont pokrycia dachu nad segmentem C Dąbrówka Mała wykonano: przegląd i konserwacja kotłów co., konserwacja naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,36 kserokopiarki, naprawa komputerów, bieżące naprawy na terenie budynku szkoły naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,08 bieżące naprawy i konserwacje remont pozostałych pomieszczeń wymiana uszkodzonych elementów w urządzeniach zabawowych na placu zabaw Radosna Szkoła Bogucice ,00 prace zakończone remont placów zabaw wymiana drzwi przeciwpożarowych na strychu budynku zespołu ,00 prace planowane do wykonania w II półroczu gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących ,41 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,02 bieżące naprawy i konserwacje awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych wykonanie sufitów podwieszonych, wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, malowanie ścian ,00 zadanie w trakcie realizacji naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,32 bieżące naprawy i konserwacje remont instalacji wodnokanalizacyjnych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej Piotrowice Ochojec Koszutka remont instalacji hydrantowej ,00 zadanie w trakcie realizacji, wymieniono poziom wody hydrantowej. wymiana pompy obiegowej wody cyrkulacyjnej ,80 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych naprawa i uszczelnienie wyprawy z mozaiki klinkierowej na elewacji, naprawa tynków w salach zajęć, pomieszczeniu kuchennym w rejonie zalania z elewacji oraz wykonaniu gładzi gipsowej z malowaniem emulsyjnym, skucie odspojonego tynku i fragmentów okładziny z płytek ceramicznych, naprawa tynku i wykonanie nowego tynku ceramicznego kat. II w miejscach odspojonej wykładziny elewacyjnej Śródmieście ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka ZOO / Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,65 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,99 bieżące naprawy i konserwacje wymiana rozszczelnionej nagrzewnicy z wentylatorem oraz naprawa awaryjna naprawa instalacji C.O ,35 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym uszkodzonej nagrzewnicy w hali sportowej os Paderewskiego awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych ,24 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os Paderewskiego ,59 bieżące naprawy i konserwacje Strona 70

71 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ednostka Wykonanie za I Plan na 2015r. Plan po zmianach Pomocnicza półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,27 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa infrastruktury boisk naprawa nawierzchni boisk ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu ZOO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana niesprawnego pionu kanalizacji sanitarnej z PCV, od przewiązki połączenia sal nr 11 i 12 do kominka odpowietrzającego ponad dach i dwoma podejściami odpływowymi wraz z robotami pomocniczo-budowlanymi. Wełnowiec - ózefowiec ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych skucie odspojonych tynków na korytarzach i malowanie ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki ZOO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera ZOO / Gimnazjum nr 14 im. uliusza Słowackiego ZOO / Gimnazjum Nr 18 naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania remont instalacji wodnokanalizacyjnych remont dotyczy naprawy części przeciekającego dachu, w tym: pokrycie papą, naprawa obróbek blacharskich przy kominach ,00 częściowa wymiana i naprawa rur instalacji zimnej i ciepłej wody ,00 remont dot. naprawy pokrycia dachowego na Budynku A, Budynku B i przewiązce - zakończony r. remont dot. dwóch napraw - wymiany pionów wodno kanalizacyjnych w trakcie, planowane zakończenie prac do r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,93 bieżące naprawy i konserwacje remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonanie izolacji zewnętrznej, pionowej, ścian piwnicznych i fundamentowych na odcinku A-B, B-C, C-D, segmentu "A", (z pomieszczeniami kuchni), likwidacja zsypu pod rampą, naprawa posadzki dolnego podestu zejścia do kotłowni i i piwnicy (front budynku). wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej żeliwnej, oraz przewodów wody zimnej i ciepłej ,00 częściowo wykonano instalacje zewnętrzną na odcinku A-B; B-C, termin wykonania robót do dnia ,22 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,76 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,12 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,57 bieżące naprawy i konserwacje remont instalacji wentylacyjnych remont instalacji c.o. awaryjna naprawa instalacji elektrycznej awaryjna naprawa/wymiana urządzeń remont instalacji w Sali gimnastycznej, zamontowanie dwóch wentylatorów, ocieplenie kanału i naprawa tynków na elewacji montaż instalacji solarnej oraz zasobników na ekogroszek w kotłowni Bogucice Szopienice Burowiec anów - Nikiszowiec Kostuchna ,00 zadanie w trakcie realizacji - oczekiwanie na zamontowanie wentylatora naprawa kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, instalacji Gimnazjum nr 15 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Giszowiec ,82 elektrycznej, naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,85 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Gimnazjum nr wymiana niedrożnego i załamanego odcinka kanalizacji sanitarnej z 16 z Oddziałami awaryjna naprawa instalacji rur żeliwnych na rury PCV, na odcinku od muszli ustępowej i kratki Giszowiec zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w Integracyjnymi im ,00 wodno-kanalizacyjnej ściekowej w sanitariacie przy sali gimnastycznej do przykanalika na późniejszym terminie Marii Konopnickiej zewnątrz budynku naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,04 bieżące naprawy i konserwacje remont sali gimnastycznej z zadanie w trakcie realizacji - pozostało cyklinowanie i lakierowanie wymiana parkietu, malowanie Sali gimnastycznej ,00 zapleczem parkietu ,00 w trakcie postępowania przetargowego wymiana tablicy rozdzielczej TP 1/4 i zasilania ,27 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym wymiana dmuchawy do kotła nr ,56 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym Strona 71

72 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ednostka Wykonanie za I Plan na 2015r. Plan po zmianach Pomocnicza półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,25 bieżące naprawy i konserwacje remont stołówki/jadalni z zapleczem remont fragmentu posadzki w jadalni ,00 w trakcie przygotowania wniosku awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ZOO / Gimnazjum nr awaryjna naprawa instalacji 19 im. Henryka Sławika wodno-kanalizacyjnej demontaż uszkodzonych i skorodowanych dwóch rur spustowych i montaż nowych oraz naprawa fragmentów tynku i muru wymiana uszkodzonej kanalizacji sanitarnej oraz zaworów napowietrzających Piotrowice Ochojec ,25 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,78 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym awaryjna naprawa kotła c.o. naprawa automatyki przy kotle ,70 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych odbicie odspojonego tynku na suficie w korytarzu oraz wykonanie nowego tynku, wykonanie gładzi gipsowej i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ,39 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki remont dachu, zadaszeń i kominów awaryjna naprawa infrastruktury boisk awaryjna naprawa/wymiana urządzeń awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych odstąpienie od realizacji zadania ,00 odstąpienie od realizacji zadania oczyszczenie z mchu powierzchni poliuretanowej i naprawa ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu awaryjna naprawa/wymiana urządzeń Piotrowice ,00 zadanie realizowane przez Dyrektora szkoły Ochojec skucie odspojonych tynków Sali gimnastycznej, zaizolowanie ścian i malowanie ścian Sali gimnastycznej ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej ZOO / Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica ZOO / Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,92 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,00 bieżące naprawy i konserwacje remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) naprawy i konserwacje remont boisk szkolnych wymiana 3-ch par drzwi wejściowych (dwuskrzydłowe do sali gimnastycznej i 2 szt. jednoskrzydłowych do szatni) na drzwi przeciwpożarowe zgodnie z wymogami ppoż. naprawy i konserwacje kompleksowy remont boiska do koszykówki oraz wymiana siatki piłkochwytu boiska do siatkówki Załęska H. - Brynów ,00 planowane wykonanie wymiany drzwi w lipcu br ,96 bieżące naprawy i konserwacje ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,12 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,99 bieżące naprawy i konserwacje Zespół Szkół awaryjna naprawa/wymiana Integracyjnych Nr 1 im. urządzeń lub instalacji Roberta Oszka związanych z utrzymaniem basenu ZOO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej usunięcie awarii basenu - wymiana żwirku i piasku w urządzeniach filtrujących malowanie 8 sal i 4 zapleczy w segmencie D, wymiana 2 szt. drzwi aluminiowych wymiana uszkodzonych manometrów i zaworu manometrowego w wymiennikowni c.w.u. oraz niesprawnego podejścia odpływowego w sali zajęć Ligota-Panewniki Ligota Panewniki os. Tysiąclecia os. Witosa , , ,00 zadanie w trakcie realizacji, wykonano podbudowę, zaczęto układać nawierzchnię, termin realizacji wyznaczono na dzień usunięcie awarii basenu - wymiana żwirku i piasku w urządzeniach filtrujących ,41 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje razem naprawy i konserwacje razem ,94 bieżące naprawy i konserwacje zadanie w trakcie realizacji - pomalowano 80% powierzchni sal i zaplecza, przeprowadzone są roboty malarskie na korytarzu i klatce schodowej Strona 72

73 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 02 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 03 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 04 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 05 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 06 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 09 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ednostka Pomocnicza Brynów os. Zgrzebnioka Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r , ,82 bieżące naprawy i konserwacje Wykonany zakres rzeczowy naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,08 bieżące naprawy i konserwacje remont kuchni z zapleczem malowanie kuchni i zaplecza zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w 0,00 późniejszym terminie remont wewnętrznych stref Śródmieście komunikacyjnych i stref zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w malowanie klatek schodowych ,00 wejściowych (schody, korytarze, późniejszym terminie drzwi itd.) remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont drzwi do sal i przeszklenia na klatce schodowej ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach wykonanie projektu i remont zabytkowej bramy żelbetowej ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu oświatowych naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,35 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,87 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej awaryjna naprawa/wymiana urządzeń wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w sanitariacie dzieci ,05 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym wymiana urządzeń na placu zabaw ,00 zadanie realizuje Dyrektor MP we własnym zakresie naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,86 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,98 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,19 bieżące naprawy i konserwacje remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) przedszkola Śródmieście Piotrowie Ochojec odstąpienie od realizacji zadania ,00 odstąpienie od realizacji zadania ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 12 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 13 remont sanitariatów i natrysków remont ścian, posadzek, instalacji i wyposażenia Załęska H ,00 w trakcie realizacji - wyburzenia i rozbiórki okładzin Brynów awaryjne prace remontowe w otoczeniu demontaż uszkodzonych skrzydeł bramy oraz słupa, montaż nowych zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w ,00 szkoły/przedszkola/jednostki skrzydeł ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony późniejszym terminie oświatowej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,28 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Witosa ,75 bieżące naprawy i konserwacje remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z wykonaniem drenażu ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 14 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Koszutka remont nawierzchni chodników na terenie przedszkola ,00 postępowanie przetargowe w toku awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana zaworów hydrantowych ,86 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,95 bieżące naprawy i konserwacje Strona 73

74 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 16 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 17 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 19 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 20 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 22 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 23 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,70 bieżące naprawy i konserwacje remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej Wykonany zakres rzeczowy wymiana 6 szt. drzwi do sal zajęć ,00 zadanie w trakcie realizacji - demontaż istniejących drzwi wymiana uszkodzonej muszli ustępowej w sanitariacie personelu na parterze, wymiana uszkodzonych kształtek stalowych, ocynkowanych przy mieszaczu natryskowym w piwnicy ,92 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,75 bieżące naprawy i konserwacje remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont posadzki parkietowej ,00 w trakcie realizacji - wymieniono stary parkiet na nowy awaryjna naprawa instalacji Ligota Panewniki wymiana pompy pływakowej w studni zbiorczej w pralni wodno-kanalizacyjnej ,54 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,57 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Zawodzie ,18 bieżące naprawy i konserwacje remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wykonanie remontu schodów zewnętrznych (wejście główne do budynku przedszkola ), rozbiórka balustrad, skucie lastrika, naprawa konstrukcji żelbetowej schodów, wykonanie warstw posadzkowych, ułożenie płytek granitowych, wykonanie i montaż balustrad stalowych Koszutka ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Koszutka ,86 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,75 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Bogucice ,86 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Dąb ,60 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,47 bieżące naprawy i konserwacje opracowano dokumentację projektową, rozpoczęcie robót nastąpi dnia ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 26 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Załęże ,85 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 27 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Dąb ,32 bieżące naprawy i konserwacje Plastusia i Tosi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 30 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Załęże ,45 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie anów - naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Przedszkole Nr 32 Nikiszowiec ,89 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 33 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 34 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 35 Ligota Panewniki projekt techniczny wykonano wartość robót przekracza środki, remont elewacji opracowanie dokumentacji projektowej ,00 Śródmieście którymi dysponuje Przedszkole naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,66 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,92 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,50 bieżące naprawy i konserwacje Strona 74

75 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 36 ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy dokumentacje projektowe związane z planowanymi na projekt drzwi wejściowych do przedszkola ,00 realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Śródmieście przyszłe lata remontami naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,30 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 38 wymiana okien wymiana 6 sztuk okien w trzech salach zajęć wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, robotami tynkarskimi i malarskimi z nawietrznikiem higrosterowanym w każdym oknie Szopienice Burowiec ,00 wykonawca odstąpił od umowy, przygotowanie postepowania przetargowego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,27 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 39 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 40 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 42 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 46 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 48 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 49 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 51 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 52 remont pozostałych instalacji wymiana instalacji hydrantowej ,00 opracowano dokumentację projektową Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,45 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,87 bieżące naprawy i konserwacje Ligota Panewniki awaryjna naprawa elewacji skucie odpadającego tynku z elewacji ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Kostuchna ,30 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Kostuchna ,25 bieżące naprawy i konserwacje remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatu personelu, remont łazienki dla dzieci ,00 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych skucie odspojonego tynku i betonu na fragmentach płyty balkonowej, wzmocnienie muru podporowego schodów, naprawa ubytków w płycie balkonowej oraz wykonanie nowego tynku cementowego z malowaniem opracowanie dokumentacji projektowej do , realizacja zadania - wniosek w trakcie opracowywania ,04 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,53 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec ,65 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,04 bieżące naprawy i konserwacje Wełnowiec ózefowiec awaryjna naprawa instalacji montaż statycznego regulatora ciśnienia wodno-kanalizacyjnej ,38 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Koszutka ,12 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Bogucice ,22 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Witosa ,12 bieżące naprawy i konserwacje remont dachu, zadaszeń i naprawa pokrycia dachu i instalacji odgromowej Załęska H. kominów Brynów ,00 realizacja zadania w II półroczu 2015 r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,65 bieżące naprawy i konserwacje remont sanitariatów i natrysków remont ścian, sufitów i posadzek, oraz instalacji w dwóch sanitariatach Koszutka ,00 unieważniono przetarg, powtórzono wniosek przetargowy naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,55 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,57 bieżące naprawy i konserwacje Śródmieście ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 55 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 56 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych naprawy i konserwacje wymiana dwóch segmentów pokrycia dachu papą termozgrzewalną z uwzględnieniem miejsc newralgicznych (obróbek blacharskich) ,90 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawa uszkodzonej posadzki i wymiana wykładziny ,00 trwa postepowanie przetargowe naprawy i konserwacje os. Paderewskiego Szopienice Burowiec ,30 bieżące naprawy i konserwacje Strona 75

76 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 59 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 60 ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,60 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Giszowiec ,67 bieżące naprawy i konserwacje Wykonany zakres rzeczowy naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,27 bieżące naprawy i konserwacje Szopienice awaryjna naprawa instalacji wymiana skorodowanego odcinka poziomu wody zimnej i Burowiec ,87 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym wodno-kanalizacyjnej niedrożnego poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 61 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej remont podłogi oraz naprawa wentylacji w gabinecie dyrektora, montaż nawiewników higrosterowalnych wentylacji, wymiana parkietu, malowanie ścian oraz modernizacja instalacji elektrycznej wymiana niesprawnego odcinka rur stalowych, ocynkowanych, oraz uszkodzonych zaworów kulowych i zaworu hydrantowego Giszowiec ,00 termin rozpoczęcia robót wyznaczono na dzień ,76 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 62 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 63 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 64 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 65 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 66 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 71 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,95 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec ,40 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec ,50 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,16 bieżące naprawy i konserwacje remont sanitariatów i natrysków awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej naprawy i konserwacje remont sanitariatu na parterze - wymiana płytek, wymiana instalacji sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej wody ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach piwnicznych naprawy i konserwacje Giszowiec Szopienice Burowiec ,00 zadanie w trakcie realizacji - wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe ,60 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ,22 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,34 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,05 bieżące naprawy i konserwacje remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont parkietu w sali zajęć Zawodzie ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu wymiana okien wymiana jednego zespołu okien na parterze budynku ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu remont ogrodzenia wymiana części ogrodzenia (11 przęseł), montaż furtki, wymiana bramy wjazdowej Podlesie ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,99 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,84 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 72 remont elewacji wykonanie odtworzeniowe dwóch balkonów wraz z zadaszeniem, wykonanie zadaszeń nad wszystkimi wejściami do budynku, remont wszystkich schodów, remont schodów zejściowych do piwnicy Murcki ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 dm ,61 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,67 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich częściowa wymiana obróbek blacharskich, ogniomurów i komina, naprawa tynku, wykonanie obróbek z papy i naprawa pokrycia koryta zlewowego oraz jednokrotne krycie dachu nad mieszkaniem służbowym ,63 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 74 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Zawodzie ,70 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie Brynów os. Przedszkole Nr 75 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Zgrzebnioka ana Brzechwy ,19 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 76 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,35 bieżące naprawy i konserwacje Wełnowiec ózefów. Strona 76

77 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 78 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 80 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 81 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 84 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 85 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 88 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 89 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 90 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 93 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 94 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 95 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 97 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 99 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ednostka Pomocnicza Piotrowice Ochojec Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r ,35 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,60 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec Wełnowiec ózefów ,66 bieżące naprawy i konserwacje ,81 bieżące naprawy i konserwacje Wykonany zakres rzeczowy naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec ,07 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,00 bieżące naprawy i konserwacje malowanie korytarzy, klatek malowanie kuchni wraz z zapleczem schodowych i pomieszczeń os. Witosa ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych rozebranie zamokniętych deszczułek parkietu, naprawa podłoża, ułożenie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu ,00 w trakcie realizacji naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,39 bieżące naprawy i konserwacje remont kuchni z zapleczem licowanie ścian kuchni i obieralni płytkami oraz malowanie ścian ,00 trwa postepowanie przetargowe os. Paderewskiego awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich naprawa obróbek blacharskich oraz usunięcie skutków zalania sal zajęć i gabinetu dyrektora (osuszenie, pomalowanie zacieków) ,68 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,10 bieżące naprawy i konserwacje awaryjne malowanie korytarzy, malowanie pokoju intendentki wraz z wymiana wykładziny klatek schodowych i pomieszczeń podłogowej po zalaniu ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,11 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,10 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,30 bieżące naprawy i konserwacje awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych demontaż istniejącej zniszczonej balustrady przy schodach wejściowych oraz montaż nowej balustrady, zabezpieczonej antykorozyjnie ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,99 bieżące naprawy i konserwacje awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych naprawy i konserwacje Brynów os. wykonanie zadaszenia nad wejściem do piwnicy Zgrzebnioka ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec ,23 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Witosa ,40 bieżące naprawy i konserwacje remont sanitariatów i natrysków remont łazienki dziecięcej ,00 postępowanie przetargowe w toku Zawodzie naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,80 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Bogucice ,57 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,22 bieżące naprawy i konserwacje zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,08 Zespół Obsługi naprawy i konserwacje ednostek Oświatowych naprawy i konserwacje Śródmieście ,08 bieżące naprawy i konserwacje Załęska H. Brynów Giszowiec Strona 77

78 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r , ,00 Wykonany zakres rzeczowy Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego realizacja prac remontowych w SPZLA Moja Przychodnia prace remontowe w Przychodni Nr 1 ul Mickiewicza 9 - remont dachu niskiego wraz z pokryciem papą oraz remont w Przychodni Nr 3 ul. PCK 1 malowanie gabinetów (etap II ) Śródmieście ,00 w okresie sprawozdawczym zawarto umowę dotacji pomiędzy miastem Katowice, a SPZLA w Katowicach Moja Przychodnia, jednostka zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie prac remontowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwalczanie narkomanii ,13 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta ,13 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje przeciwdziałanie alkoholizmowi ,46 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący w ramach Izby Wytrzeźwień konserwacja i naprawa sprzętu Załęże ,66 konserwacja windy, położenie płytek w aneksie kuchennym, malowanie pomieszczeń, naprawa oświetlenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta ,80 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wytrzeźwień konserwacja i naprawa sprzętu ,18 Załęże , , ,02 naprawa oświetlenia, naprawa alcosensorów, konserwacja kserokopiarki, drobne prace konserwacyjne sal pacjentów, naprawa laptopa, konserwacja windy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta ,02 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje remont adaptacyjny konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Izby wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki wsparcia remont mieszkania celem utworzenia filii mieszkania dla osób potrzebujących schronienia ,32 teren miasta ,00 remont mieszkania celem utworzenia filii mieszkania dla osób potrzebujących schronienia konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta ,32 konserwacje i naprawy bieżące Wspieranie rodziny ,00 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta ,00 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 konserwacje i naprawy urządzeń i konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń pomieszczeń teren miasta ,18 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ośrodki pomocy społecznej ,07 konserwacje i naprawy urządzeń i konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń pomieszczeń teren miasta ,07 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje pozostała działalność ,00 Remont obiektu przy ul. Chopina prace nierozpoczęte; remont planowany w ramach projektu wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mieszkania Śródmieście ,00 9/3 systemowego "Włącz się " Strona 78

79 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE żłobki Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r , ,36 Wykonany zakres rzeczowy remont kuchni ogólnej i kuchni mlecznej os. Paderewskiego ,00 realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A remont kominów, malowanie niektórych pomieszczeń z wymianą oświetlenia Koszutka ,45 zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2015 r. Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A naprawa chodnika przed wejściem, remont kuchni ogólnej, malowanie niektórych pomieszczeń z wymiana oświetlenia, naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów nawierzchni ogrodu Wełnowiec ózef ,08 naprawiono chodnik przed wejściem, naprawiono najbardziej zniszczone fragmenty nawierzchni ogrodu, pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu 2015 r. Remont w Oddziale Żłobka naprawy pokrycia dachowego, naprawa opaski odwadniającej, Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 malowanie niektórych pomieszczeń wraz z cyklinowaniem podłóg os. Tysiąclecia ,09 naprawiono pokrycie dachowe, pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu 2015 r. Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów podłóg w bawialniach i sypialniach grup dziecięcych Śródmieście ,00 realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Żłobek Miejski Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 remont dachu (wraz z remontem kominów) Dąbrówka Mała ,11 zadanie zostało wykonano w 100 % Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A remont łazienki w najmłodszej grupie dziecięcej, malowanie niektórych pomieszczeń Ligota - Panewniki ,26 pomalowano niektóre pomieszczenia, pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu 2015 r. Remont w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A malowanie niektórych pomieszczeń Koszutka ,17 zadanie zostało wykonano w 100 % remont nawierzchni tarasu Giszowiec ,00 realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 wymiana glazury ściennej w kuchni ogólnej i kuchni mlecznej Szopienice - Burowiec ,00 realizacja zadania w II półroczu 2015 r. Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego konserwacje i naprawy bieżące teren miasta ,20 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Wydział Zarządzania Kryzysowego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach , ,65 konserwacje bieżące cieków i rowów teren miasta ,40 odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach wykonano prace na m.b. rowów przy ul. Beskidzkiej, Wantuły, Sołtysiej, Boya-Żeleńskiego, Kałuży, Żeliwnej, Ceglanej i rowu Piotrowickiego teren miasta ,66 wykonano prace na m.b. Boliny i Boliny Płd. II odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki teren miasta ,00 przygotowanie do przetargu Strona 79

80 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz oraz cieków kanalizacyjnych studni rewizyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta - awaryjne naprawy włazów studziennych (właz pływający) gospodarka ściekowa i ochrona zabudowanych na ciągach kanalizacji deszczowej na terenie miasta wód- bieżące utrzymanie wpustów Katowice oraz cieków kanalizacyjnych - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej przekazanej na przebiegających w granicach stan majątkowy MZUiM administracyjnych Miasta - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami j. w. oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót teren miasta ,00 teren miasta ,59 zabudowa wpustów deszczowych, wymiana kręgów studni rewizyjnych, demontaż wpustów, wykonanie przykanalika, uszczelnienie studni, wymiana kraty wpustu wraz z korpusem, wymiana nadstawki wpustu, regulacja wysokości posadowienia wpustu oraz studni wymiana odcinka kanalizacji deszczowej dn 200 mm, budowa studni dn 1000 mm, prace pomocnicze 29 szt. Zakład Utylizacji Odpadów gospodarka odpadami ,34 remonty linii utylizacji ,00 remonty systemu odbioru i przesyłu ciepła w tym rurociągu ,00 remonty systemu monitoringu ,00 remonty, konserwacje i naprawy remont w budynku administracji ,00 Zawodzie naprawy i konserwacje wynikłe w trakcie roku budżetowego bieżące konserwacje i bieżące utrzymanie linii utylizacji ,53 naprawy i konserwacje środków transportowych ,22 naprawy i konserwacje obiektów budowlanych ,00 naprawy i konserwacje innych urządzeń, w tym biurowych ,59 utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,04 remonty obiektów budowlanych ZZM dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta ,00 trwa ustalanie zakresu remontów do wykonania w roku 2015 remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta ,00 trwa ustalanie zakresu remontów do wykonania w roku 2015 remonty fontann dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta ,40 dokonano przeglądu oraz zlecono remont na jednej fontannie. naprawy i konserwacje naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann oświetlenie ulic, placów, dróg teren miasta , ,40 naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann Miejski Zarząd Ulic i Mostów oświetlenie ulic, placów i drógbieżące utrzymanie oświetlenia oświetlenie ulic, placów i drógbieżące utrzymanie oświetlenia remonty oświetlenia ulicznego miasta Katowice teren miasta ,09 remonty oświetlenia ulicznego miasta Katowice eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice pozostała działalność teren miasta , ,50 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice remonty przepompowni remonty przepompowni teren miasta ,50 zakup oraz naprawa armatury i wyposażenia przepompowni wód deszczowych, które mogą ulec awarii w ciągu roku budżetowego Wydział Kształtowania Środowiska remonty miejskich sieci ciepłowniczych czyszczenie zbiorników na przepompowni ścieków przy ul. Żeliwnej naprawy i konserwacje - czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory remonty miejskich sieci ciepłowniczych teren miasta ,00 remonty sieci wynikłe w trakcie roku budżetowego czyszczenie zbiorników na przepompowni ścieków przy ul. Żeliwnej Załęże ,00 zadanie zaplanowane na III i IV kwartał 2015r. naprawy i konserwacje - czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory teren miasta ,00 naprawy i konserwacje wynikłe w trakcie roku budżetowego Strona 80

81 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Dom Kultury Ligota" Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r , ,00 Wykonany zakres rzeczowy izolacja pionowa fundamentu izolacja pionowa fundamentu Ligota Panewniki ,00 wykonanie planowane na III kwartał 2015r remont instalacji odgromowej w budynku MDK remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 remont instalacji odgromowej w budynku MDK Szopienice Burowiec/ Giszowiec ,00 remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 Giszowiec ,00 częściowe wykonanie remontu instalacji odgromowej w budynkach MDK remont instalacji wentylacyjnej budynku MDK sali widowiskowej w Filii nr 2 Miejski Dom Kultury Południe" odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń Kostuchna ,00 wykonanie planowane na II półrocze 2015r Miejska Biblioteka Publiczna Biuro Konserwatora Zabytków Wydział Kształtowania Środowiska wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku MDK Południe ,00 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku MDK Południe MDK Południe biblioteki ,00 remont napędu drzwiowego zewnętrznego w Filii nr 32, naprawa konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta ,00 wentylacji mechanicznej Filii nr 32, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach Filii nr 13 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,82 dotacja dla Parafii Katedry Chrystusa Króla remont elewacji strefy wejścia gł. pylonu, schodów Śródmieście ,82 kamienna elewacja, wejście główne, pylon, schody, spocznik, drzwi dotacja na remont zabytkowej Walcowni Cynku prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego remont konserwatorski elewacji z cegły klinkierowej pozostała działalność prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego Szopienice Burowiec ,00 zadanie zaplanowane na III i IV kwartał 2015r ,86 teren miasta ,86 remont płyt granitowych i oczyszczanie cokołu pomnika Ofiar w Katyniu, Charkowie i Miednoje, remont przydrożnej kapliczki przy ul. Uniczowskiej odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich Śródmieście ,00 zadanie zaplanowane na III i IV kwartał 2015r. remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego os. Paderewskiego ,00 zadanie zaplanowane na III i IV kwartał 2015r. KULTURA FIZYCZNA obiekty sportowe , ,00 adaptacja kanału na płycie głównej na pomieszczenia magazynowe Koszutka ,00 Wydział Sportu i Turystyki remont Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek remont elewacji hotelu, Sali gimnastycznej i budynku administracji (czyszczenie, uzupełnianie ubytków) Koszutka ,00 remont płyty hali Głównej Koszutka ,00 zgodnie z Zarządzeniem wew.. nr 73/15 przekazano środki do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Katowice remont tarasów zewnętrznych (odtworzenie uszczelnień przerw dylatacyjnych uszkodzonych w trakcie budowy MCK) Koszutka ,00 Strona 81

82 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy instytucje kultury fizycznej remont Skate Parku Zadole - ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole, ul. Wczasowa 8 remont tarasów zewnętrznych Hali Spodek - Hala Spodek Aleja Korfantego 35 remont nagrzewnic dla centrali nawiewnych - Hala Spodek Aleja Korfantego 35 ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r ,55 Wykonany zakres rzeczowy Ligota Panewniki ,00 zadanie zaplanowane na III i IV kwartał 2015r. Koszutka ,00 zadanie zaplanowane na III i IV kwartał 2015r. Koszutka ,00 demontaż 7 szt. nagrzewnic, transport na warsztat, wymianę uszkodzonych elementów, spawanie autogeniczne, próbę szczelności, montaż po naprawie, uruchomienie i odpowietrzenie układu remont budynku sauny - Kemping 215, ul. Trzech Stawów 23 os. Paderewskiego ,00 zadanie zaplanowane na III i IV kwartał 2015r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remonty infrastruktury sportowej naprawy sprzętu ppoż., maszyn czyszczących, wymiana wentylatora- Bugla, naprawa pomieszczeń szatniowych- Hala Spodek, usunięcie awarii kotła gazowego - Stadion Bukowa, naprawa bramy rolowanej - lodowisko antor, naprawa wentylatorów-os Szopienice, odgrzybianie i malowanie oraz wymiana lamp-hala ózefowska, usunięcie awarii oświetlenia płyty głównej- Stadion Miejski, naprawa agregatu chłodniczego-lodowisko Spodek, naprawa bramyoś A Hala Spodek, naprawy bieżące - Kemping, naprawa schodówhala ózefowska, naprawa balustrad i barier-os Kolejarz, wykonanie izolacji i uszczelnienie stacji transformatorowej -Bugla, wymiana konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych żarówek na słupach-rapid, usunięcie awarii zimnej wody-ośr. administrowanych przez MOSiR Katowice teren miasta ,55 Tenisowy, wymiana sterownika generatora pary-basen Spodek, naprawa systemu SAP-Hala Spodek, naprawa zjeżdżalni -Bugla, Rolna, naprawa głośników -Spodek, wymiana szlabanu-spodek, naprawa instalacji elektrycznych -obiekty, wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej telebimu, naprawa ogrodzenia-rapid, naprawa pompy basenowej - Kemping, przegląd i naprawa okienadministracja, usunięcie awarii instalacji zimnej wody-hala ózefowska i Stadion Miejski, usunięcie zapadlisk i przełożenie kostki brukowej - Kemping, naprawa przejść kablowych - Spodek, naprawa sterowania sauny-basen Spodek, naprawa dmuchawy oczyszczalni ścieków-kemping i inne bieżące naprawy na obiektach Strona 82

83 Remonty ( zadania powiatu ) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem ,87 Transport i łączność ,43 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu ,43 Gospodarka mieszkaniowa ,48 gospodarka gruntami i nieruchomościami ,48 Działalność usługowa ,77 organizacja targów i wystaw ,77 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,06 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,06 Oświata i wychowanie ,40 zespoły szkół specjalnych ,24 licea ogólnokształcące ,84 szkoły zawodowe ,92 szkoły zawodowe specjalne ,40 Pomoc społeczna ,89 placówki opiekuńczo wychowawcze ,06 domy pomocy społecznej ,87 przeciwdziałanie przemocy ,21 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,75 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,24 powiatowe urzędy pracy ,24 Edukacyjna opieka wychowawcza ,15 poradnie psychologiczno pedagogiczne ,76 placówki wychowania pozaszkolnego ,69 internaty i bursy szkolne ,28 szkolne schroniska młodzieżowe ,42 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,45 gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,86 oświetlenie ulic, placów i dróg ,59 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Teatry ,00 Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 Strona 83

84 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ednostka Wykonanie za I Plan na 2015r. Plan po zmianach Pomocnicza półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania powiatu: ,87 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,43 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu ,43 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta ,83 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie i modernizacja dróg publicznych aktualizacja dokumentacji projektowej sygnalizacji zapewnienie prawidłowego funkcjonowania opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta ,00 na skrzyżowaniu ulic Sokolska - Mickiewicza oraz infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta skrzyżowaniu ulic Dębowa-Agnieszki-Krzyżowa na prawach powiatu Miejski Zarząd Ulic i Mostów opracowanie dokumentacji projektowych Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: - Usytuowanie luster drogowych na ul.kłodnickiej w Katowicach naprzeciw wylotu ulic:b.mierzejewskiego (2 wyloty), Z.Cybulskiego,T.Kalinowskiego ,- Ligota- Panewniki ,95 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: - Usytuowanie luster drogowych na ul.kłodnickiej w Katowicach naprzeciw wylotu ulic: B.Mierzejewskiego (2 wyloty), Z. Cybulskiego, T.Kalinowskiego ,95,- zł Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Administracyjny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZOO / Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 naprawy i konserwacje Kopuła i Dworzec, naprawa utrzymanie budynków administracji MZUiM nawierzchni GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach SP naprawy i konserwacje Kopuła i Dworzec, naprawa teren miasta ,65 nawierzchni , ,48 remonty budynków Skarbu Państwa teren miasta ,64 konserwacje w budynkach Skarbu Państwa teren miasta ,84 konserwacje i drobne naprawy konserwacje i drobne naprawy Śródmieście ,00 zadanie realizowane wg potrzeb DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA organizacja targów i wystaw konserwacje i naprawy bieżące - Międzynarodowe remonty infrastruktury sportowej Centrum Kongresowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r. konserwacja i naprawa sprzętu ratowniczego oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP , ,77 Koszutka wymiana przycisku STOP, naprawa dźwigu 704,77 osobowego , ,06 teren miasta , , ,24 remont generalny aparatów powietrznych MSA Auer AirMaxx oraz automatów AutoMaxx naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Ligota- Panewniki ,10 bieżące naprawy i konserwacje remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych wykonanie monitoringu geodezyjnego istniejącego obiektu anów Nikiszowiec ,00 nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa zadanie częściowo zrealizowane - dokonano 2 pomiarów obiektu, termin zakończenia umowy r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,74 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego remont instalacji elektrycznych remont instalacji elektrycznych ,44 Śródmieście wykonano zasilanie kablowe sali gimnastycznej, postępowanie przetargowe w toku naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,00 bieżące naprawy i konserwacje Strona 84

85 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy remont dachu, zadaszeń i kominów remont kominów i malowanie rynien ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II Bogucice wymiana okien wymiana dwóch okien ,00 zadanie oszacowano na złotych środki którymi dysponuje Zamawiający nie pozwalają na realizację tego zadania, dyrektor po wykonaniu zadania inwestycyjnego przesunie pozostałe po przetargu środki na realizację tego zadania naprawy i konserwacje razem naprawy i konserwacje razem ,30 bieżące naprawy i konserwacje ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu przebudowa mieszkania na sale zajęć - ułożenie wykładziny podłogowej, przełożenie dwóch kaloryferów, wymiana 2 szt. drzwi na ppoż., montaż urządzeń sanitarnych wyciszenie ścianki działowej pomiędzy gabinetem Dyrektora a sekretariatem i malowanie Szopienice Burowiec ,00 zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia robót ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych nr 12 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,43 bieżące naprawy i konserwacje remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont posadzki w sali zajęć w budynku zabytkowych ,00 I przetarg unieważniono, złożono nowy wniosek remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich remont naświetli kuchennych wraz z izolacją przeciwwilgociową ściany demontaż gąsiorów i uszkodzonych dachówek, montaż foli aluminiowej i gąsiorów ceramicznych ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu ,92 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,32 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,00 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa infrastruktury boisk naprawa kilku metrów kwadratowych boiska o nawierzchni z poliuretanu Załęże Ligota- Panewniki ,00 wykonawca nie przystąpił do robót ze względy na specyficzne warunki usunięcia awarii ( koszt sprowadzenia urządzenia, do naprawy, przekracza koszt usunięcia awarii) awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej remont ogrodzenia ,00 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie ZOO / Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Koszutka ,99 bieżące naprawy i konserwacje licea ogólnokształcące ,84 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,60 bieżące naprawy i konserwacje remont sali gimnastycznej częściowa naprawa parkietu Sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem i malowaniem nowych linii Śródmieście ,00 termin zakończenia prac to malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń malowanie korytarza na parterze szkoły ,00 termin zakończenia prac to wymiana okien wymiana 8 okien ,00 termin zakończenia prac to naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,57 bieżące naprawy i konserwacje Strona 85

86 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,23 bieżące naprawy i konserwacje Śródmieście awaryjna naprawa instalacji C.O. wymiana siłownika na węźle cieplnym ,40 awaria została usunięta zgodnie ze zleceniem IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. ana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana rynien, kominków i pokryć dachu w ,00 zbierane są oferty na wykonanie remontu dachu Koszutka części niskiej budynku naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,00 bieżące naprawy i konserwacje remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana zbutwiałego pokrycia z papy na dachu nad szatnią przy sali gimnastycznej Piotrowice ,48 prace zostały zakończone w 100% Ochojec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,58 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Szopienice ,40 bieżące naprawy i konserwacje remont elewacji remont elewacji Burowiec wykonano projekt remontu elewacji budynku oraz 9 840,00 kosztorysu inwestorskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Ligota- Panewniki ,65 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,07 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,50 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjna naprawa instalacji C.O. awaryjna naprawa instalacji elektrycznej wymiana nawierzchni uszkodzonego, przeciekającego w kilku miejscach dachu nad salą gimnastyczną wymiana uszkodzonych grzejników i elementów instalacji CO naprawa i wymiana instalacji elektrycznej w Sali komputerowej Zawodzie ,00 w trakcie realizacji, roboty rozpoczęto w dniu br ,99 zadanie zrealizowane w 100% ,00 w trakcie realizacji, roboty rozpoczęto w dniu br awaryjna naprawa/wymiana urządzeń wymiana pękniętego zbiornika ciepłej wody ,14 zadanie zrealizowane w 100% XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego remont instalacji odgromowych remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym wymiana iglicy piorunochronnej, wymiana mocowań instalacji odgromowej oraz konserwacja i wymiana skorodowanych części instalacji wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej budynku /hydroizolacja wgłębna i powierzchniowa/ Wełnowiec- ózefowiec , ,00 wykonanie zadania planowane jest na 20 sierpnia zgodnie z podpisaną umową wykonanie zadania planowane jest na 20 sierpnia zgodnie z podpisaną umową naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,00 wykonanie zadania planowane jest na 20 sierpnia zgodnie z podpisaną umową XV Liceum Ogólnokształcące im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Witosa ,12 bieżące naprawy i konserwacje rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół remont dachu, zadaszeń i kominów remont czapek kominowych i obróbek blacharskich Ogólnokształcących nr os. Tysiąclecia ,00 realizacja w II półroczu 2015r. 3 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,44 bieżące naprawy i konserwacje Zespół Szkół Ogólnokształcących dla naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,67 bieżące naprawy i konserwacje Dorosłych Strona 86

87 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy ,92 wykonano projekt budowlany remontu, złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych w związku z przedłożonym kosztorysem do projektu budowlanego remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów ,00 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na długości 172 mb ,00 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na długości 172 mb polegający na wymianie skorodowanych rur ciepłej wody użytkowej oraz naprawie cyrkulacji zimnej wody wraz z wymianą zaworów naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,79 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,51 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana instalacji zewnętrznej i wewnętrznej sali gimnastycznej ,00 w trakcje realizacji I część z terminem zakończenia r, część II- ogłoszono przetarg naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,51 bieżące naprawy i konserwacje awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych szkoły zawodowe Usunięcie awarii przeciekających rur zabudowanych w ścianie i stropie nad wejściem głównym do budynku szkoły Malowanie 4 sal lekcyjnych na II i III piętrze, toalety młodzieżowej na III piętrze oraz szatni głównej dla młodzieży na parterze. Śródmieście Dąbrówka Mała Śródmieście , ,00 prace rozpoczęto dn r. zakończenie przewidywane dn r. prace rozpoczęto dn r. zakończenie przewidywane dn r. awaryjna naprawa elewacji Wykonanie zabezpieczenia spadających tynków na ścianie frontowej, nad chodnikiem przy ul. Raciborskiej ,00 prace rozpoczęto dn r. zakończenie przewidywane dn r. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa remont dachu, zadaszeń i kominów wykonanie podbitki dachu w części północnej ,00 termin wykonania- do r remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Szopienice ,00 termin wykonania- do r naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Burowiec wykonano naprawę rolet w salach lekcyjnych, naprawę kserokopiarki, naprawę pieca 5 520,99 konwekcyjnego, naprawę instalacji co w wymiennikowni ciepła naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Szopienice- Burowiec ,40 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,60 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa instalacji C.O. usunięcie awarii C.O ,22 wymieniono pompę do pieca C.O. Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku awaryjna naprawa instalacji elektrycznej usunięcie awarii powstałej w skutek zwarcia w instalacji elektrycznej pracowni komputerowej, wymiana zniszczonej instalacji, przeniesienie głównego wyłącznika prądu Śródmieście ,00 awaryjna wymiana okien wymiana dwóch okien na klatce schodowej ,90 wymieniono 2 okna wykonano ok 80% prac, przewidywany termin zakończenia - koniec lipca br. awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych naprawa sufitu oraz malowanie klasy, malowanie zaplecza po wymianie instalacji elektrycznej ,00 wykonano ok 60% prac, planowany termin zakończenia 15 sierpnia br. Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe naprawy i konserwacje: naprawy i konserwacje Piotrowice- Ochojec ,88 bieżące naprawy i konserwacje Strona 87

88 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ednostka Wykonanie za I Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonany zakres rzeczowy Pomocnicza półrocze 2015r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,70 bieżące naprawy i konserwacje Zespół Szkół Przemysłu malowanie korytarzy, klatek schodowych i Spożywczego im. ózefa pomieszczeń Rymera I Wojewody Śląskiego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza ZOO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich naprawy i konserwacje remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym malowanie korytarzy, klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych w całym budynku szkolnym oraz malowanie sali lekcyjnej (likwidacja szkody) wymiana 2 rur spustowych odprowadzających wody deszczowe z dachu naprawy i konserwacje remont ściany budynku związany z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Załęska Hałda- Brynów ,00 podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano front robót budowlanych, planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową rok ,00 w trakcie wyboru wykonawcy ,45 bieżące naprawy i konserwacje ,00 zadanie nie zostanie wykonane, środki zostaną przeznaczone na malowanie pomieszczeń szkoły (gabinet dyrektora) oraz remont parkingu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,05 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,50 bieżące naprawy i konserwacje awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana poziomów instalacji wody użytkowej i p. os. Tysiąclecia poż. na parterze budynku ,00 zadanie zostanie wykonane w lipcu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,55 bieżące naprawy i konserwacje ze względu na prace w budynku, który jest pod opieką konserwatora zabytków, wymagane są Zawodzie awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,00 dodatkowe pozwolenia oraz projekt przeprowadzenia prac, planuje się zakończenie prac do końca 2015 r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,77 bieżące naprawy i konserwacje malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont korytarzy na I i II piętrze gimnazjum zgodnie z decyzją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego (odgrzybienie i odmalowanie ścian oraz położenie nowych tynków) ,00 remont zostanie zakończony do roku remont instalacji elektrycznych wymiana instalacji elektrycznej w remontowanej części szkoły tj. I i II piętro gimnazjum (korytarze, ,00 koniec remontu roku klatki schodowe). remont dachu, zadaszeń i kominów remont pokrycia dachowego przygotowano dokumentację projektową, 0,00 podpisano umowę na wykonanie remontu, termin anów- zakończenia prac pozostałe prace remontowe w otoczeniu Nikiszowiec uzupełniono ogrodzenie o nowe elementy, które remont ogrodzenia terenu szkoły ,00 szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej zostały skradzione naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,31 bieżące naprawy i konserwacje remont dachu, zadaszeń i kominów remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem remont dachu jest konieczny z uwagi na przecieki, które powodują zawilgocenie i zagrzybienie pomieszczeń remont sali lekcyjnej - zrywanie podłogi, wylewki, położenie nowej, szpachlowanie, gładź ścian i sufitów, malowanie, naprawa instalacji elektrycznej i informatycznej Szopienice- Burowiec Piotrowice- Ochojec Murcki Kostuchna , ,00 remont zostanie zakończony w pierwszych dniach sierpnia remont zostanie zakończony w ostatnich dniach sierpnia naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,88 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Załęże ,91 bieżące naprawy i konserwacje szkoły zawodowe specjalne ,40 pozostałe prace remontowe w otoczeniu decyzją Dyrektora Szkoły zadanie zostało remont chodnika przy budynku B Załęska Hałda ,00 szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej przeniesione do inwestycji Brynów naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,40 bieżące naprawy i konserwacje Strona 88

89 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - terapeutyczną remont pomieszczeń IV gr. Wychowawczej POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - terapeutyczną naprawa podłogi i wymiana wykładzin, pomalowanie i naprawa ścian ednostka Pomocnicza Śródmieście Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy , , naprawiono podłogi, wymieniono wykładziny, ,17 prace wykonano w 100 % ,00 w trakcie realizacji ,00 w trakcie wyboru wykonawcy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące ,87 wykonano drobne naprawy i konserwacje Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a remont budynku przy ul. Brynowskiej wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina remont budynku przy ul. Brynowskiej w tym: naprawa biegów schodów, malowanie powłok ścian i sufitów w pokojach dzieci (12 sypialń), malowanie korytarzy I i II piętra, gabinetów specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda), malowanie gabinetów dyrekcji wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina (w salonie i sypialni) Brynów - os.zgrzebnioka ,00 realizacja w II półroczu 2015r. Śródmieście ,61 wymieniono okna, zadanie wykonano w 100% remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje i naprawy bieżące cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach wychowanków remont elewacji budynku remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach - ul. Rybnicka 1 likwidacja ubytków tynku i malowanie całej elewacji - ul. Kaszubska 16 Brynów - os.zgrzebnioka Brynów - os.zgrzebnioka ,00 realizacja w II półroczu 2015r ,53 konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii Śródmieście ,00 prace planowane w okresie wakacyjnym Ligota Panewniki ,01 zakres wykonany w 100% Dom Dziecka "Tęcza" remont ogrodzenia wymiana przęseł metalowych, bramy, furtki, montaż wideo domofonu - ul. Kaszubska 16 Ligota Panewniki ,46 zakres wykonany w 100% remont łazienek wychowanków wymiana glazury oraz armatury - ul. Kaszubska 16 Ligota Panewniki ,29 zakres wykonany w 100% Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" konserwacje i naprawy bieżące remont ogrodzenia domy pomocy społecznej konserwacje i naprawy bieżące remont ogrodzenia wokół posesji, naprawa tynku i płytek klinkierowych, przęseł w ogrodzeniu, naprawa i odnowienie elementów metalowych, malowanie Śródmieście/ Ligota-Panewniki Piotrowice- Ochojec ,12 naprawa pralki, ksero, regeneracja gaśnic , ,48 zakres wykonany w 100% konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące ,27 konserwacje i naprawy bieżące Dom Pomocy Społecznej "Przystań" remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z dokumentacją kosztorysowo-projektową wykonanie remontu kompleksów sanitarnych na I piętrze na podstawie opracowanej dokumentacji ,00 wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej Śródmieście konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące wykonanie bieżących napraw i konserwacji 7 109,12 (dźwigu, telefonów, systemu p/ppoż.) oraz napraw sprzętu i urządzeń zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,21 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta ,21 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,75 remont obiektu przy ul. Chopina 9/3 wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mieszkania Śródmieście ,00 realizacja w II półroczu 2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta ,75 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Strona 89

90 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE powiatowe urzędy pracy ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r , ,24 Wykonany zakres rzeczowy Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące bieżące naprawy i konserwacje w tym: naprawy samochodu służbowego, kserokopiarek, sprzętu ppoż., sprzętu komputerowego Załęże ,24 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ZOO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego ZOO / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5 ZOO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna , ,76 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Śródmieście ,42 konserwacje i naprawy bieżące wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie remont dachu, zadaszeń i kominów obróbek blacharskich, naprawa kominków ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu os. Witosa wentylacyjnych naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,50 konserwacje i naprawy bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec anów Nikiszowiec ,27 konserwacje i naprawy bieżące ,67 konserwacje i naprawy bieżące remont sanitariatów i natrysków remont łazienki dla personelu Koszutka ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,90 konserwacje i naprawy bieżące remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, malowanie pomieszczeń administracyjnych i sekretariatu gabinetu ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) naprawa zniszczonego, zawilgoconego tynku w rejonie drzwi wejściowych Koszutka ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,00 konserwacje i naprawy bieżące placówki wychowania pozaszkolnego ,69 remont windy osobowej/towarowej zapewnienie sprawności działania 2 szt. dźwigów osobowych zamontowanych w Pałacu Młodzieży, obsługa dźwigu w części mieszkalnej Pałacu, obsługa platform dla inwalidów ,00 termin realizacji - grudzień 2015 Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego awaryjna naprawa instalacji C.O. wymiana licznika CO ,00 termin realizacji - sierpień 2015 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiana pompy wraz przeróbką instalacji wodnej do filtra wody basenowej Śródmieście ,00 termin realizacji - lipiec 2015 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń zakup pompy Rundfoss ups-32 do CO na potrzeby budynku mieszkalnego Pałacu Młodzieży ,00 termin realizacji - lipiec 2015 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych pomalowanie pomieszczeń podbasenia - decyzja ,00 termin realizacji - grudzień 2015 i pomieszczeń SANEPID naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,38 bieżące naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje os. Paderewskiego ,95 bieżące naprawy i konserwacje Strona 90

91 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO / Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich (internat) Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe) remont basenu remont okładzin ścian i dna basenu, przełożenie kostki brukowej wokół basenu ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r ,00 Wykonany zakres rzeczowy zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, zapłata w późniejszym terminie Załęże awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej naprawa ogrodzenia ,15 zadanie wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,21 bieżące naprawy i konserwacje internaty i bursy szkolne ,28 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu ,00 rezygnacja z zadania remont sanitariatów i natrysków awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont sanitariatów i natrysków - wymiana rur kanalizacyjnych, wodnych, toalet pisuarów, wymiana płytek odgrzybianie i malowanie ścian, wykonanie dod. wentylacji, zamontowanie wywietrzników w oknach PCV , ,00 zgodnie z umową roboty budowlane zostaną wykonane do zgodnie z umową roboty budowlane zostaną wykonane do naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,28 bieżące naprawy i konserwacje szkolne schroniska młodzieżowe ,42 remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów na budynku szkolnego schroniska młodzieżowego Dąbrówka Mała Śródmieście ,00 remont zostanie zakończony do końca sierpnia br. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje ,42 bieżące naprawy i konserwacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,45 gospodarka ściekowa i ochrona wód ,86 Miejski Zarząd Ulic i Mostów gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych teren miasta ,86 zabudowa wpustów deszczowych, wymiana kręgów studni rewizyjnych, demontaż wpustów, wykonanie przykanalika, uszczelnienie studni, wymiana kraty wpustu wraz z korpusem, wymiana nadstawki wpustu, regulacja wysokości posadowienia wpustu oraz studni Miejski Zarząd Ulic i Mostów oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie oświetlenia oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na oświetlenia terenie miasta Katowice KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry ,59 remonty oświetlenia ulicznego miasta Katowice teren miasta ,60 remonty oświetlenia ulicznego miasta Katowice eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na teren miasta ,99 terenie miasta Katowice , ,00 remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę Śląski Teatr Lalki i widza w głównej siedzibie Teatru przy Aktora " ATENEUM" ul. św. ana 10 remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. św. ana 10 Śródmieście ,00 wykonanie planowane na II półrocze 2015r Galeria Sztuki Współczesnej BWA remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA Galerie i biura wystaw artystycznych remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA ,00 Śródmieście ,00 wykonanie planowane na II półrocze 2015r Strona 91

92 Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2015r. Wykonany zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany , , ,72 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów Śródmieście ,72 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. Zakup usług remontowych komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna bieżące naprawy i konserwacje pomieszczeń, sprzętu biurowego, sprzętu pożarniczego oraz transportowego , ,44 teren miasta , ,04 bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń Wydział Zarządzania Kryzysowego Konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice naprawy i konserwacje syren alarmowych teren miasta ,04 wykonano naprawy i konserwacje 4 syren systemu alarmowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNE Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,28 bieżące konserwacje i naprawy teren miasta ,28 przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Strona 92

93 III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Strona 93

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku" Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r.

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. 21.02.2017 Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. ul. Radosna 35a,35b,35c Adaptacja zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a - realizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice I półrocze 214 r. Akceptuję Sierpień 214 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE za I półrocze 2016 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł Wykaz zwycięskich projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice na rok 2015 wraz z komórkami odpowiedzialnymi za ich realizację Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 212 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016"

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 SIERPIEŃ Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 LIPIEC Miejskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice W związku z organizacją katowickiego etapu 72 Tour de Pologne UCI World Tour informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym i parkowaniu pojazdów na terenie Katowic, które

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 17-31 sierpnia Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2017 r. Poz. 4120 UCHWAŁA NR XXXVI/287/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich niewidomi też czytają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016" oraz "Zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2017 rok SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 Załącznik nr 1 REJON NR 1 - ZAWARCIE 1 Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 7 1 2 Remont boisk Zespołu Szkół nr 12, ul. Śląska 20 75 890 280 4 2 3 Budowa drogi dojazdowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok"

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/480/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/480/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/480/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011"

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE M/7/2016 książki dla miłośników fantastyki Książka inwestycją w wyobraźnię. Zakup nowych książek zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 804 430,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 803 500,00 zł 4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła:

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła: Katowice, dn. 12.01.2016 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE DOTYCZĄCA: 1. ANALIZY POKRYCIA MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODA- ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KATOWICE, W TYM UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU, 2.

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym)

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) Zadania o charakterze ogólnomiejskim Pula środków finansowych przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim: 3 000 000,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 2 995 484,08 zł 1

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r.

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r. Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych oowywanych w okresie od 01.01. do 31.01.2015 r. Lp. 1. Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 lipiec Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień Miejskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2015

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2015 ORGANIZATOR MIEJSCE ZAJĘĆ NAZWA I RODZAJ ZAJĘĆ TERMINY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ PLANOWANA / FAKTYCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘCIA OTWARTE/ZAMKNIĘTE, ODPŁATNOŚĆ 1. Szkoła Podstawowa Nr.1 ul. Jagiellońska 18 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2016

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2016 INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2016 ORGANIZATOR MIEJSCE ZAJĘĆ NAZWA I RODZAJ ZAJĘĆ TERMINY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ PLANOWANA / FAKTYCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘCIA OTWARTE/ZAMKNIĘTE,

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/326/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 23 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVII/326/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr XLVII/326/2010 W sprawie: rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej (wniosek nr 51) na rok 2010 Pismo: MOS.NH.071/22/10 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r.

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1.Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu: - ulica

Bardziej szczegółowo

X. INWESTYCJE I REMONTY. 1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy na r.

X. INWESTYCJE I REMONTY. 1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy na r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2015 r. X. INWESTYCJE I REMONTY 1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy na 30.06.2015 r. 1.1Inwestycje roczne: Lp Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 31 stycznia 2014 r.

stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Załącznik nr 5 stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Wykaz uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, uchwalonych przez Radę Miasta Katowice od 01.01.1995r. i ogłoszonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 września 2016 r. Poz. 4756 UCHWAŁA NR XXX/605/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok.

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działania Koordynatora Projektów EBI i CEB* należą następujące zadania: /* EBI Europejski Bank Inwestycyjny; CEB Bank Rozwoju Rady Europy/

Do zakresu działania Koordynatora Projektów EBI i CEB* należą następujące zadania: /* EBI Europejski Bank Inwestycyjny; CEB Bank Rozwoju Rady Europy/ Do zakresu działania Koordynatora Projektów EBI i CEB* należą następujące zadania: /* EBI Europejski Bank Inwestycyjny; CEB Bank Rozwoju Rady Europy/ 1. Koordynowanie wszystkich działań związanych z rozliczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015-2026 za I półrocze 2016 r. Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XIII/76/2015 na XIII Sesji w dniu 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lutego 2006 r.

z dnia 27 lutego 2006 r. Uchwała nr LV/1160/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Katowic w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6645 UCHWAŁA NR XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016" oraz "Zasad

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośno za 2010 rok. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2010 roku Na realizację zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

X. INWESTYCJE I REMONTY I N W E S T Y C J E

X. INWESTYCJE I REMONTY I N W E S T Y C J E Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2016 r. X. INWESTYCJE I REMONTY I N W E S T Y C J E I. Remont ulicy Wąskiej w Braniewie. 600-60016-6050 robót tj. Przedsiębiorstwo Usług

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIII/396/04 Rady Miasta Katowice. z dnia 26 kwietnia 2004r.

Uchwała nr XXIII/396/04 Rady Miasta Katowice. z dnia 26 kwietnia 2004r. Uchwała nr XXIII/396/04 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Katowic w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Trasa Północna - koncepcja Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana

Bardziej szczegółowo

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA :

Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA : Projekty objęte dofinansowaniem w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013: - TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/146/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR X/146/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2011 r. UCHWAŁA NR X/146/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2010 r. Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011 oraz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 I W LATACH NASTĘPNYCH w zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 I W LATACH NASTĘPNYCH w zł Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 I W LATACH NASTĘPNYCH w zł O G Ó Ł E M x

Bardziej szczegółowo

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Projekt nr 7.3-14 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 216 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 21-22 za 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 857 UCHWAŁA NR XVIII/295/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI ŚRÓDMIEŚCIA 3 LIPCA 2017

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI ŚRÓDMIEŚCIA 3 LIPCA 2017 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI ŚRÓDMIEŚCIA 3 LIPCA 2017 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r INWESTYCJE KUBATUROWE STAN 10.07.2013r Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet 2013 stan na 27.06.2013 wartość inwestorskiego (koszt robót) - zaokrąglenia do pełnych setek data inwestorskiego 010

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015

Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 ŚRÓDMIEŚCIE 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich - niewidomi też czytają Środki na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo