SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku"

Transkrypt

1 załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku

2 SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 strona Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 28 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów 32 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 33 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według wydziałów Urzędu Miasta Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Remonty (zadania gminy) - synteza 36 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 Remonty (zadania powiatu) - synteza 54 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 55 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 62 Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania III gminy i powiatu/ Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os.paderewskiego-muchowiec 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże 73 Strona 2

3 8. os.witosa 9. os.tysiąclecia Dąb Wełnowiec-Józefowiec Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice-Burowiec Janów-Nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 9 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych według według jednostek pomocniczych 91 Sprawozdanie z wykonania wydatków remontowych według jednostek pomocniczych 92 Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wykonanie wydatków majątkowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 95 Wykonanie wydatków remontowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 96 Strona 3

4 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

5 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Wykonanie planu po % Wydatki majątkowe ogółem ,3 76,27% zadania gminy zadania powiatu udziały w spółkach Wydział Inwestycji , ,19 4 1, ,18 78,36% zadania gminy zadania powiatu Wydział Budynków i Dróg ( w tym KZGM + MZUiM ) , , ,42 94,51% zadania gminy zadania powiatu Wydział Administracyjny , , ,94 92,78% zadania gminy Wydział Kultury , ,47 73,96% zadania gminy zadania powiatu Wydział Sportu i Turystyki , , ,22 99,9% zadania gminy Wydział Zdrowia Nadzoru ,22 Właścicielskiego i Przekształceń ,9 19,8% Własnościowych zadania gminy udziały w spółkach Wydział Edukacji ,9 4 1, ,36 8,33% zadania gminy zadania powiatu Wydział Gospodarki Mieniem , , ,74 95,5% zadania gminy Wydział Kształtowania Środowiska , ,13 63,31% zadania gminy zadania powiatu ,13, Wydział Informatyki ,65 88,99% zadania gminy Wydział Zarządzania Kryzysowego , ,98 41,2% zadania gminy zadania powiatu , ,99 Wydział Geodezji ,4 16,27% zadania gminy Wydział Promocji ,4 36 9, 54,55% zadania gminy Wydział Budżetu Miasta ,,% zadania gminy , Wydział Polityki Społecznej , 98,2% zadania gminy zadania powiatu , ,61 Strona 5

6 OGÓŁEM ZADANIA GMINY Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY, POWIATU, UDZIAŁY W SPÓŁKACH OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH Transport i łączność zadania gminy , , , , , ,25 Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice ,12 Katowic przyznano II nagrodę oraz 3 równorzędne wyróżnienia. WIN zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Trwa realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap I. Zaawansowanie prac na koniec 212 r: Prace rozbiórkowe 95%, Budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego 93%, Budowa i przebudowa trakcji tramwajowej 98 %, Budowa torowiska tramwajowego 97%, Budowa obiektu mostowego 98%,Wykonanie nawierzchni 74% Dopuszczono do ruchu: linię tramwajową na relacji Brynów Zawodzie (trasa od ul. Św. Jana skręt z Rynku w ul. Warszawską Zawodzie) linię tramwajową na relacji Zawodzie Brynów (trasa od ul. Warszawskiej skręt z ul. Warszawskiej w kierunku Brynowa ul. Św. Jana) linię tramwajową na relacji Wschód Zachód (ul. 3-go Maja (połączenie 2 kontraktów) ul. Warszawska) linię tramwajową na relacji Północ Południe (Zielone torowisko przez most na rzece Rawie w kierunku ul. Św. Jana (i z powrotem) wraz ze wszystkimi skrętami na węźle rozjazdów) Zakończono roboty bitumiczne na płycie Rynku przygotowano do utrzymania zimowego. Termin zakończenia Opracowano Projekt II etapu przebudowy układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II'. Termin wykonania robót: r. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej Przygotowano i ogłoszono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie koncepcji udostępnionej przez Zamawiającego wraz z nadzorem autorskim nad realizacją zadania. Trwa procedura przetargowa. Trwa realizacja umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu termin r. Wykonano bieżącą konserwację figury Świętego Jana. Opracowano program funkcjonalno użytkowy dla wykonania Projektu drogi pomiędzy ulicami Piotra Skargi i Mickiewicza przy budynku DH ŚLĄZAK w Katowicach. Zadanie zakończone i odebrane: - zadanie nr 1-3 Przebudowa ul. Słowackiego; - zadanie nr 7-9 Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św. Jana; - zadanie C- Przebudowa ul. Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym). Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów, ze względu na dodatkowe uwagi, wstrzymano wysyłkę zaproszeń do składania ofert ostatecznych. Aktualnie doradca przygotowuje poprawione zaproszenie. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Jednostka pomocnicza Dysponent środków Strona 6

7 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Jednostka Dysponent Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy pomocnicza środków Dostosowanie oznakowania trasy rowerowej łączącej Ścieżki rowerowe 6 16 Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze, wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków środków unijnych. ogólnomiejskie WIN UE w ramach RPO WSL. Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową (etap I) Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Przedłużenie ul. Szybowcowej Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Uregulowano stan prawny terenu. Podmioty władające działką okazały się 388,82 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte nieuprawnione do otrzymania odszkodowania. pod drogę. Dąb WIN W trakcie wykonania umowa z Inżynierem Kontraktu na wykonanie uzupełniających czynności związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji - termin umowny r. Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki dla pieszych nad ul. Olimpijską oraz budowę parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Olimpijskiej. W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawców n/w robót: - kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, aktualnie realizowany budynek Międzynarodowego Centrum Realizacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego wykonania: r Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry - prac polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu parkingu naziemnego, Bogucice ,41 Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Koszutka WIN niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i Katowicach. Termin wykonania: r. naziemnej oraz miejscami parkingowymi. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i 1 fazy etapu II zadania - Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową: r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej magistralnej GPW DN 8, wraz z uzupełniającymi pracami towarzyszącymi. Umowę zrealizowano. Zakończono budowę kolektora deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłuż Al. Roździeńskiego. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. zakresu przewidzianego do realizacji w 212r. Decyzją z dn r. os. Paderewskiego ,6 Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na wojewoda śląski utrzymał w mocy decyzję ZRID. Zabezpieczono środki na Muchowiec odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania realizacje zadania w budżecie na 213 rok. z ul. Lotnisko. WIN Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Po ich uprawomocnieniu zlecone Piotrowice -, ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z zostanie wykonanie operatów szacunkowych. Ochojec WIN oświetleniem i odwodnieniem. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę projektu. Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi opracowano. wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem , Termin opracowania projektu ( r.) uniemożliwił przeprowadzenie Załęże WIN oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w postępowania na wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót w 212 r. Katowicach Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Termin uprawomocnienia decyzji ZRID (październik 212 r.) uniemożliwił planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu zlecenie wykonania operatów szacunkowych w 212 r. Operaty szacunkowe Szopienice , drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z zostaną zlecone po zakończeniu procedury przetargowej na wybór rzeczoznawcy WIN Burowiec ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac na rok 213 przeprowadzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Powstańców Śląskich). Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz Realizacja połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul.1 niezbędnymi przekładkami uzbrojenia podziemnego ,13 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz niezbędnymi Zawodzie WIN przekładkami uzbrojenia podziemnego Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji ,96 Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na wykonanie i montaż piłkochwytów dla Ośrodka Sportowego Słowian przy ulicy 1-go Maja w Katowicach. Umowę zrealizowano. W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: Modernizacja ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: r. W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu robót Wydziału Inwestycji do harmonogramu robót Tramwajów Śląskich S.A. brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. ogólnomiejskie WIN Strona 7

8 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską z robót, z którym podpisano umowę z terminem wykonania r. Zadanie Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej odwodnieniem i oświetleniem wraz z rondem w ciągu ul ,19 w trakcie realizacji. Kostuchna WIN z ul. Pijarską Armii Krajowej na podstawie dokumentacji dostarczonej Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z przez inwestora zewnętrznego. upływem roku budżetowego 212. Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Budowa połączenia drogowego ul. Karasiowej 13 drogowego ul. Karasiowej z ul. Kaskady wraz z Zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej Zarzecze WIN z ul. Kaskady odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja drogi w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki z Brynów - część Budowa układu drogowego w rejonie ul. 3 3, odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji Inwestor zewnętrzny nie dostarczył dokumentacji projektowej. wschodnia - oś. WIN Ceglanej i ul. Kościuszki dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Zgrzebnioka Przebudowa dróg gminnych - ul. Piotra Skargi ,5 od al. Korfantego do ul. Sokolskiej (dokumentacja) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Wozaków , jezdnia + chodnik (cała) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Rataja Jednostka pomocnicza Załęska Hałda - Brynów jezdnia 521 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Słupska jezdnia + chodnik + parking od ul. Świdnickiej do ul ,22 chodnik 181 m2 Zielonogórskiej miejsca postojowe 229 m2 Ligota - Panewniki jezdnia 237 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Karliczka ,72 jezdnia + chodnik + parking (cała) chodnik, wjazdy 234 m2 Giszowiec parkingi 529 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Opalińskiego jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Kłodnickiej do chodnik 34 m ,91 końca parkingi, wjazdy 143 m2 Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Norblina ,77 jezdnia + chodnik - od ul. Trojoka do ul. Storczyków jezdnia 443 m2 chodnik, wjazdy 1188 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Mleczna ,4 jezdnia + chodnik, od ul. Zaopusta do końca jezdnia 2681 m2 wjazdy 637 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Daszyńskiego jezdnia 3889 m2 jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Józefowskiej do Wełnowiec ,51 chodnik 1292 m2 końca Józefowiec parkingi, wjazdy 748 m2 jezdnia + chodnik + parking + ścieżka od ul. Bardowskiego ,89 do ul. Witosa jezdnia 2312 m2 chodnik, wjazdy 897 m2 parkingi 856 m2 ścieżka rowerowa m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Morwowa ,72 jezdnia + chodnik + parking od ul. Topolowej do Wiązowej jezdnia 378 m2 Bogucice + chodnik 896 m2 Koszutka parkingi, wjazdy 216 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Kamieńska ,79 chodnik, od ul. Sandacza do ul. Szarotek chodnik, wjazdy 136 m2 Zarzecze jezdnia 15 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Mruczka ,2 jezdnia + chodnik + parking od pl. Kasprowicza do końca jezdnia 256 m2 chodnik, wjazdy 1362 m2 Murcki parkingi 593 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Pstrągowa ,9 chodnik, od ul. Kościuszki do ul. Sandacza chodnik, wjazdy 1439 m2 Zarzecze jezdnia 627 m2 Modernizacja obiektów drogowych ,61 chodnik, wjazdy 194 m2 ogólnomiejskie jezdnia 374 m2 Przegląd obiektów mostowych ,32 5-letni przegląd 4 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe , wykonano 88 m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Budowa układu komunikacyjnego w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy układu komunikacyjnego w Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, ,56 oraz budową ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ul. rejonie ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach Piotrowickiej z ul. Hadyny na podstawie dokumentacji oświetleniem. Ligota - Panewniki WIN opracowanej przez inwestora zewnętrznego. W trakcie przygotowania wytyczne do postępowania przetargowego na wybór Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka wykonawcy projektu. Brak postępowania przetargowego uniemożliwił os. Paderewskiego - 1, Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie na 212 r. Zabezpieczono Muchowiec WIN środki na realizację zadania w budżecie na 213 rok. os. Witosa Dysponent środków Strona 8

9 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy zadania powiatu ,11 W trakcie wykonania roboty w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Termin wykonania zgodnie z zawartą umową: Rozpoczęcie realizacji lewobrzeżnego odcinka drogi wraz ze r. Bulwary Rawy ścieżką rowerową, chodnikiem dla pieszych, miejscami W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę ,26 parkingowymi, odwodnieniem, oświetleniem i małą WIN architekturą od ul. Bankowej w stronę ul. Dudy Gracza. Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z , realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa ,59 w granicach administracyjnych miasta Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porozumieniem nr P/23/26 z dn r ,5 od ul. Szarych Szeregów do ul. Jankego; dokumentacja Strona 9 przebudowy i zabezpieczenia sieci kablowych elektroenergetycznych SN i nn oraz teletechnicznych wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Umowę zrealizowano. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Wypłacono jedno odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W wyniku przedłużających się postępowań administracyjnych Biuro Skarbu Państwa nie wydało w 212r. decyzji odszkodowawczych. Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez Miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Dokonano refundacji poniesionych przez Miasto Chorzów nakładów na dokumentację techniczną w latach Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W toku postępowania obsługę komunikacyjną terenów po południowej ,5 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte administracyjnego wyjaśniono, iż zostaną wydane decyzje umarzające dla działek stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" pod drogę. stanowiących własność Skarbu Państwa (nieruchomość podlega komunalizacji). -"Gałeczki" Załęże WIN Teren wykorzystano jako zaplecze budowy dla robót wykonywanych w ramach Budowa zintegrowanego węzła autobusowego Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego zadania Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka. Zadanie przy ul. Sądowej wraz z modernizacją 5 5, węzła autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora wstrzymane do czasu zakończenia przebudowy układu drogowego. Zabezpieczono przyległego układu drogowego - etap I prywatnego środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. WIN Przyjęto niekompletną dokumentację projektową oraz odstąpiono od umowy z Wykonawcą projektu. Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodziu , Przeprowadzono procedurę w trybie zapytania o cenę celem wyłonienia nowego Zawodzie WIN Wykonawcy na uzupełnienie istniejących braków. Wybrano wykonawcę prac projektowych. Umowę zrealizowano. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła Dostarczono niekompletną dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia w autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z sprawie spełnienia wymogów określonych przez Zamawiającego, co do os. Paderewskiego - ul. Armii Krajowej. Etap I Rozbudowa węzła , prawidłowości projektu. Muchowiec + WIN Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z Giszowiec DK 86 do węzła z autostradą A-4. upływem roku budżetowego 212 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4.8 PZP wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności. Umowę Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica zrealizowano. do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach- 2 2, Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania Zawodzie WIN Zawodziu Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport RPO WŚL na lata W wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno - technicznej wniosku, Projekt w tym fundusze UE: 17 17, umieszczono na liście rezerwowej wśród oczekujących na dofinansowanie. Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska ,71 przejście podziemne przy ul. Piotra Skargi przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie ul. P. Skargi Przebudowa dróg powiatowych - Maroko ,9 przebudowa deptaka jezdnia 22 m2 chodnik 5554 m2 os. Tysiąclecia + budowa oświetlenia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tysiąclecia ,65 od ul. Tysiąclecia do nr 88; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 196 m2 chodnik, wjazdy 1365 m2 os. Tysiąclecia parkingi 167 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. W. Pola ,86 od ul. 9 z Wujka do ul. Załęskiej; jezdnia + chodnik jezdnia 238 m2 Załęska Hałda - chodnik, wjazdy 28 m2 Brynów parkingi 457 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Radockiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej od wiaduktu PKP do gr miasta; jezdnia + chodnik + parking ,48 + oświetlenie + ścieżka od ul. Bażantów do ul. Spokojnej; jezdnia + chodnik ,8 oświetlenie jezdnia 8969 m2 chodnik, wjazdy 5433 m2 + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 58 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 4968 m2 miejsca post., wjazdy 2373 m2 zatoki autobusowe 22 m2 dokumentacja Jednostka pomocnicza Dąb os. Tysiąclecia Podlesie Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec + Kostuchna Dysponent środków WIN WIN

10 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bukszpanowa Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej, ul. Trojoka, ul. Sołtysia Jednostka pomocnicza ,6 sygnalizacja na przejściu dla pieszych budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Podlesie Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bagienna ,21 wiadukt nad ul. 1-Maja przebudowa wiaduktu drogowego nad ul.1-go Maja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Drozdów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Stabika ,18 od ul. Szarych Szeregów do ul. Bukszpanowej; chodnik Przebudowa dróg powiatowych - ul. Franciszkańska Kostuchna Kostuchna Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - Obwodnica , od ul. Bałtyckiej do Śląskiej Akademii Medycznej dokumentacja Ligota - Panewniki ,43 sygnalizacja na skrzyżowaniu budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostuchna przebudowa kładki dla pieszych przebudowa mostu Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Chorzowska ,89 przejście podziemne przy Żyrafie przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Żyrafy os. Tysiąclecia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Graniczna Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE ,61 dostosowanie 5 sygnalizacji świetlnych do wymogów UE ogólnomiejskie Modernizacja elementów w tunelu ,5 podłączenie kamer monitoringu ogólnomiejskie Wymiana barier energochłonnych Modernizacja oświetlenia ulicznego ogólnomiejskie ogólnomiejskie Przegląd obiektów mostowych ,68 5-letni przegląd 35 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe ,39 wyk m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Modernizacja obiektów drogowych chodnik 1448 m2 od ul. Wilczewskiego do ul. Stabika; chodnik + oświetlenie ,65 parkingi., wjazdy 44 m2 odwodnienie + budowa oświetlenia od ul. Kościuszki do ul. Zgrzebnioka; jezdnia + chodnik ,7 parking od ul. Panewnickiej do ul. Piotrowickiej; jezdnia + chodnik ,71 parking jezdnia 3639 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 374 m2 miejsca post., wjazdy 445 m2 chodnik, wjazdy 2931 m2 parkingi 175 m2 jezdnia 2913 m2 chodnik 1542 m2 miejsca post., wjazdy 886 m2 zatoki autobusowe. 81 m2 chodnik, wjazdy - 75m2 przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Szopienice - Burowiec Brynów - część wschodnia - oś. Zgrzebnioka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa ,62 od ul. Grodowej do garaży; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 1328 m2 Janów - chodnik, wjazdy 1192 m2 Nikiszowiec parkingi 1266 m2 jezdnia 334 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Żelazna ,77 od ul. Gliwickiej do ul. Chorzowskiej; jezdnia + chodnik chodnik,wjazdy 1967 m2 Załęże parkingi 999 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Janasa Załęże Przebudowa dróg powiatowych - ul. odstąpiono od realizacji zadania os. Paderewskiego - 25 kładka Paderewskiego Muchowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Le Ronda odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Grzegorzka Dąbrówka Mała Przebudowa dróg powiatowych - skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów i ul. Boya Żeleńskiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) ,18 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) ,56 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) jezdnia 1873 m2 od ul. Krasińskiego do ul. Warszawskiej; jezdnia + chodnik ,96 chodnik 1155 m2 parking + sygn. świetlna miejsca post., wjazdy 311 m ,7 wymiana 15 mb barier , ,95 wymiana wyeksploatowanych sieci, montaż 6 szt. zegarów astronom. os. Paderewskiego - Muchowiec ogólnomiejskie jezdnia 4926 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul ,26 chodnik, wjazdy 149 m2 Podlesie Niezapominajek + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 315 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sandacza ,68 Zarzecze chodnik, wjazdy 79 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Witosa podbudowa 182 m ,7 os. Witosa zatoka autobusowa krawężnik 1 m2 Przebudowa dróg powiatowych - DK ,88 jezdnia m2 ogólnomiejskie Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu - ul. Graniczna-1 Maja-Warszawska ,42 Zawodzie Dysponent środków Strona 1

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 212 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku" Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice I półrocze 214 r. Akceptuję Sierpień 214 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE za I półrocze 2016 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016"

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 SIERPIEŃ Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 LIPIEC Miejskie

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 17-31 sierpnia Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E za I półrocze 2015 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Projekt nr 7.3-14 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/480/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/480/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/480/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011"

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r.

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie ,

3. Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie , Załącznik Nr 1 do uchwały nr III.24.2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 Lp. Nazwa zadania 1. Budowa ciągu pieszo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata Cieszyn, dnia 12 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata 2009-2011 Nr i tytuł projektu Projekt Nazwa zadania/części projektu Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła:

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła: Katowice, dn. 12.01.2016 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE DOTYCZĄCA: 1. ANALIZY POKRYCIA MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODA- ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KATOWICE, W TYM UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU, 2.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Uzasadnienie. do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym)

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) Zadania o charakterze ogólnomiejskim Pula środków finansowych przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim: 3 000 000,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 2 995 484,08 zł 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r.

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1.Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu: - ulica

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice W związku z organizacją katowickiego etapu 72 Tour de Pologne UCI World Tour informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym i parkowaniu pojazdów na terenie Katowic, które

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lutego 2006 r.

z dnia 27 lutego 2006 r. Uchwała nr LV/1160/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Katowic w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE M/7/2016 książki dla miłośników fantastyki Książka inwestycją w wyobraźnię. Zakup nowych książek zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania. Nakłady w 2006 (tys.zł.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I.A SIEĆ WODOCIĄGOWA 1 ul.

Źródła finansowania. Nakłady w 2006 (tys.zł.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I.A SIEĆ WODOCIĄGOWA 1 ul. KOREKTA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2003 2007, BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA TERENIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXV/1325/10 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010 rok

UCHWAŁA NR LXV/1325/10 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010 rok UCHWAŁA NR LXV/1325/10 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/146/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR X/146/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2011 r. UCHWAŁA NR X/146/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2010 r. Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2007-2011 oraz

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł Wykaz zwycięskich projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice na rok 2015 wraz z komórkami odpowiedzialnymi za ich realizację Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 31 stycznia 2014 r.

stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Załącznik nr 5 stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Wykaz uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, uchwalonych przez Radę Miasta Katowice od 01.01.1995r. i ogłoszonych

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r.

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r. Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych oowywanych w okresie od 01.01. do 31.01.2015 r. Lp. 1. Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 września 2016 r. Poz. 4756 UCHWAŁA NR XXX/605/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 lipiec Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień Miejskie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 180,00 zł do końca 2013 r. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stan na dzień 12.12.2013r W Y D A T K I M A J Ą T K O W E Zadanie Razem 35 423 949,00 zł Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Plan 1.670.000,00 zł Wykonanie 1.535.207,95 zł

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich niewidomi też czytają

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/609/08 Rady Miasta Katowice. z dnia 28 lipca 2008r.

Uchwała nr XXVIII/609/08 Rady Miasta Katowice. z dnia 28 lipca 2008r. Uchwała nr XXVIII/609/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 28 wraz z dobudową drugiej jezdni 1 Projekt dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok.

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/8/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r.

UCHWAŁA NR II/8/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r. UCHWAŁA NR II/8/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r. Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działania Koordynatora Projektów EBI i CEB* należą następujące zadania: /* EBI Europejski Bank Inwestycyjny; CEB Bank Rozwoju Rady Europy/

Do zakresu działania Koordynatora Projektów EBI i CEB* należą następujące zadania: /* EBI Europejski Bank Inwestycyjny; CEB Bank Rozwoju Rady Europy/ Do zakresu działania Koordynatora Projektów EBI i CEB* należą następujące zadania: /* EBI Europejski Bank Inwestycyjny; CEB Bank Rozwoju Rady Europy/ 1. Koordynowanie wszystkich działań związanych z rozliczeniem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji. Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015 Realizacja inwestycji Opracował Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 23 czerwca 2016r. Dochody Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Załącznika Nr 3- do autopoprawki Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata

Objaśnienia do Załącznika Nr 3- do autopoprawki Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata Objaśnienia do Załącznika Nr 3- do autopoprawki Wydatki inwestycyjne na 2006 rok oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008 Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Załącznik do uchwały Nr IV/21/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2006r. Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Lp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASÓB LOKALOWY GMINY LUBLINIEC

ZASÓB LOKALOWY GMINY LUBLINIEC ZASÓB LOKALOWY GMINY LUBLINIEC Lubliniec, marzec 2012 r. Urząd Miejski w Lublińcu 1 Struktura zasobu mieszkaniowego Gminy Lubliniec - stan na 31.01.2012 r. Wyszczególnienie Lokale mieszkalne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ /14 z 28.08.2014r. I. Dochody zwiększenia 4 356 628 1. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina 1.730.000, zł, powiat

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/08 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2008 roku REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2007 ROK I.Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 6050: wydatki

Bardziej szczegółowo