SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku"

Transkrypt

1 załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku

2 SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 strona Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 28 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów 32 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 33 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według wydziałów Urzędu Miasta Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Remonty (zadania gminy) - synteza 36 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 Remonty (zadania powiatu) - synteza 54 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 55 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 62 Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania III gminy i powiatu/ Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os.paderewskiego-muchowiec 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże 73 Strona 2

3 8. os.witosa 9. os.tysiąclecia Dąb Wełnowiec-Józefowiec Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice-Burowiec Janów-Nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 9 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych według według jednostek pomocniczych 91 Sprawozdanie z wykonania wydatków remontowych według jednostek pomocniczych 92 Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wykonanie wydatków majątkowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 95 Wykonanie wydatków remontowych według działów w jednostkach pomocniczych za 212 rok 96 Strona 3

4 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

5 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według wydziałów Urzędu Miasta WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Wykonanie planu po % Wydatki majątkowe ogółem ,3 76,27% zadania gminy zadania powiatu udziały w spółkach Wydział Inwestycji , ,19 4 1, ,18 78,36% zadania gminy zadania powiatu Wydział Budynków i Dróg ( w tym KZGM + MZUiM ) , , ,42 94,51% zadania gminy zadania powiatu Wydział Administracyjny , , ,94 92,78% zadania gminy Wydział Kultury , ,47 73,96% zadania gminy zadania powiatu Wydział Sportu i Turystyki , , ,22 99,9% zadania gminy Wydział Zdrowia Nadzoru ,22 Właścicielskiego i Przekształceń ,9 19,8% Własnościowych zadania gminy udziały w spółkach Wydział Edukacji ,9 4 1, ,36 8,33% zadania gminy zadania powiatu Wydział Gospodarki Mieniem , , ,74 95,5% zadania gminy Wydział Kształtowania Środowiska , ,13 63,31% zadania gminy zadania powiatu ,13, Wydział Informatyki ,65 88,99% zadania gminy Wydział Zarządzania Kryzysowego , ,98 41,2% zadania gminy zadania powiatu , ,99 Wydział Geodezji ,4 16,27% zadania gminy Wydział Promocji ,4 36 9, 54,55% zadania gminy Wydział Budżetu Miasta ,,% zadania gminy , Wydział Polityki Społecznej , 98,2% zadania gminy zadania powiatu , ,61 Strona 5

6 OGÓŁEM ZADANIA GMINY Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY, POWIATU, UDZIAŁY W SPÓŁKACH OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH Transport i łączność zadania gminy , , , , , ,25 Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice ,12 Katowic przyznano II nagrodę oraz 3 równorzędne wyróżnienia. WIN zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Trwa realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap I. Zaawansowanie prac na koniec 212 r: Prace rozbiórkowe 95%, Budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego 93%, Budowa i przebudowa trakcji tramwajowej 98 %, Budowa torowiska tramwajowego 97%, Budowa obiektu mostowego 98%,Wykonanie nawierzchni 74% Dopuszczono do ruchu: linię tramwajową na relacji Brynów Zawodzie (trasa od ul. Św. Jana skręt z Rynku w ul. Warszawską Zawodzie) linię tramwajową na relacji Zawodzie Brynów (trasa od ul. Warszawskiej skręt z ul. Warszawskiej w kierunku Brynowa ul. Św. Jana) linię tramwajową na relacji Wschód Zachód (ul. 3-go Maja (połączenie 2 kontraktów) ul. Warszawska) linię tramwajową na relacji Północ Południe (Zielone torowisko przez most na rzece Rawie w kierunku ul. Św. Jana (i z powrotem) wraz ze wszystkimi skrętami na węźle rozjazdów) Zakończono roboty bitumiczne na płycie Rynku przygotowano do utrzymania zimowego. Termin zakończenia Opracowano Projekt II etapu przebudowy układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II'. Termin wykonania robót: r. Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej Przygotowano i ogłoszono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie koncepcji udostępnionej przez Zamawiającego wraz z nadzorem autorskim nad realizacją zadania. Trwa procedura przetargowa. Trwa realizacja umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu termin r. Wykonano bieżącą konserwację figury Świętego Jana. Opracowano program funkcjonalno użytkowy dla wykonania Projektu drogi pomiędzy ulicami Piotra Skargi i Mickiewicza przy budynku DH ŚLĄZAK w Katowicach. Zadanie zakończone i odebrane: - zadanie nr 1-3 Przebudowa ul. Słowackiego; - zadanie nr 7-9 Przebudowa węzła wschodniego w rejonie ulic: Pocztowej, Dworcowej, Św. Jana; - zadanie C- Przebudowa ul. Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym). Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów, ze względu na dodatkowe uwagi, wstrzymano wysyłkę zaproszeń do składania ofert ostatecznych. Aktualnie doradca przygotowuje poprawione zaproszenie. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Jednostka pomocnicza Dysponent środków Strona 6

7 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Jednostka Dysponent Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy pomocnicza środków Dostosowanie oznakowania trasy rowerowej łączącej Ścieżki rowerowe 6 16 Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze, wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków środków unijnych. ogólnomiejskie WIN UE w ramach RPO WSL. Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową (etap I) Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Przedłużenie ul. Szybowcowej Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Uregulowano stan prawny terenu. Podmioty władające działką okazały się 388,82 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte nieuprawnione do otrzymania odszkodowania. pod drogę. Dąb WIN W trakcie wykonania umowa z Inżynierem Kontraktu na wykonanie uzupełniających czynności związanych z prowadzeniem i realizacją inwestycji - termin umowny r. Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki dla pieszych nad ul. Olimpijską oraz budowę parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Olimpijskiej. W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawców n/w robót: - kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, aktualnie realizowany budynek Międzynarodowego Centrum Realizacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego wykonania: r Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry - prac polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu parkingu naziemnego, Bogucice ,41 Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Koszutka WIN niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i Katowicach. Termin wykonania: r. naziemnej oraz miejscami parkingowymi. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i 1 fazy etapu II zadania - Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową: r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej magistralnej GPW DN 8, wraz z uzupełniającymi pracami towarzyszącymi. Umowę zrealizowano. Zakończono budowę kolektora deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłuż Al. Roździeńskiego. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. zakresu przewidzianego do realizacji w 212r. Decyzją z dn r. os. Paderewskiego ,6 Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na wojewoda śląski utrzymał w mocy decyzję ZRID. Zabezpieczono środki na Muchowiec odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania realizacje zadania w budżecie na 213 rok. z ul. Lotnisko. WIN Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Ze względu na brak prawomocnej decyzji ZRID brak możliwości wykonania planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Po ich uprawomocnieniu zlecone Piotrowice -, ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z zostanie wykonanie operatów szacunkowych. Ochojec WIN oświetleniem i odwodnieniem. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę projektu. Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi opracowano. wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem , Termin opracowania projektu ( r.) uniemożliwił przeprowadzenie Załęże WIN oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w postępowania na wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie robót w 212 r. Katowicach Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Termin uprawomocnienia decyzji ZRID (październik 212 r.) uniemożliwił planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu zlecenie wykonania operatów szacunkowych w 212 r. Operaty szacunkowe Szopienice , drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z zostaną zlecone po zakończeniu procedury przetargowej na wybór rzeczoznawcy WIN Burowiec ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac na rok 213 przeprowadzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Powstańców Śląskich). Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 rok. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz Realizacja połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul.1 niezbędnymi przekładkami uzbrojenia podziemnego ,13 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz niezbędnymi Zawodzie WIN przekładkami uzbrojenia podziemnego Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji ,96 Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na wykonanie i montaż piłkochwytów dla Ośrodka Sportowego Słowian przy ulicy 1-go Maja w Katowicach. Umowę zrealizowano. W wyniku przeprowadzonego przetargu pn.: Modernizacja ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: r. W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu robót Wydziału Inwestycji do harmonogramu robót Tramwajów Śląskich S.A. brak możliwości wykonania zakresu przewidzianego do realizacji w 212 r. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. ogólnomiejskie WIN Strona 7

8 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską z robót, z którym podpisano umowę z terminem wykonania r. Zadanie Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej odwodnieniem i oświetleniem wraz z rondem w ciągu ul ,19 w trakcie realizacji. Kostuchna WIN z ul. Pijarską Armii Krajowej na podstawie dokumentacji dostarczonej Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z przez inwestora zewnętrznego. upływem roku budżetowego 212. Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Budowa połączenia drogowego ul. Karasiowej 13 drogowego ul. Karasiowej z ul. Kaskady wraz z Zmiana nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej Zarzecze WIN z ul. Kaskady odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja drogi w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki z Brynów - część Budowa układu drogowego w rejonie ul. 3 3, odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji Inwestor zewnętrzny nie dostarczył dokumentacji projektowej. wschodnia - oś. WIN Ceglanej i ul. Kościuszki dostarczonej przez inwestora zewnętrznego. Zgrzebnioka Przebudowa dróg gminnych - ul. Piotra Skargi ,5 od al. Korfantego do ul. Sokolskiej (dokumentacja) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Wozaków , jezdnia + chodnik (cała) dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Rataja Jednostka pomocnicza Załęska Hałda - Brynów jezdnia 521 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Słupska jezdnia + chodnik + parking od ul. Świdnickiej do ul ,22 chodnik 181 m2 Zielonogórskiej miejsca postojowe 229 m2 Ligota - Panewniki jezdnia 237 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Karliczka ,72 jezdnia + chodnik + parking (cała) chodnik, wjazdy 234 m2 Giszowiec parkingi 529 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Opalińskiego jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Kłodnickiej do chodnik 34 m ,91 końca parkingi, wjazdy 143 m2 Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Norblina ,77 jezdnia + chodnik - od ul. Trojoka do ul. Storczyków jezdnia 443 m2 chodnik, wjazdy 1188 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Mleczna ,4 jezdnia + chodnik, od ul. Zaopusta do końca jezdnia 2681 m2 wjazdy 637 m2 Podlesie Przebudowa dróg gminnych - ul. Daszyńskiego jezdnia 3889 m2 jezdnia + chodnik + parking + oświetl. od ul. Józefowskiej do Wełnowiec ,51 chodnik 1292 m2 końca Józefowiec parkingi, wjazdy 748 m2 jezdnia + chodnik + parking + ścieżka od ul. Bardowskiego ,89 do ul. Witosa jezdnia 2312 m2 chodnik, wjazdy 897 m2 parkingi 856 m2 ścieżka rowerowa m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Morwowa ,72 jezdnia + chodnik + parking od ul. Topolowej do Wiązowej jezdnia 378 m2 Bogucice + chodnik 896 m2 Koszutka parkingi, wjazdy 216 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Kamieńska ,79 chodnik, od ul. Sandacza do ul. Szarotek chodnik, wjazdy 136 m2 Zarzecze jezdnia 15 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Mruczka ,2 jezdnia + chodnik + parking od pl. Kasprowicza do końca jezdnia 256 m2 chodnik, wjazdy 1362 m2 Murcki parkingi 593 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Pstrągowa ,9 chodnik, od ul. Kościuszki do ul. Sandacza chodnik, wjazdy 1439 m2 Zarzecze jezdnia 627 m2 Modernizacja obiektów drogowych ,61 chodnik, wjazdy 194 m2 ogólnomiejskie jezdnia 374 m2 Przegląd obiektów mostowych ,32 5-letni przegląd 4 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe , wykonano 88 m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Budowa układu komunikacyjnego w rej. ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i oświetleniem Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy układu komunikacyjnego w Układ komunikacyjny w rej. ul. Książęcej, ,56 oraz budową ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania ul. rejonie ul. Książęcej, Piotrowickiej i Hadyny wraz z odwodnieniem i Piotrowickiej i Hadyny w Katowicach Piotrowickiej z ul. Hadyny na podstawie dokumentacji oświetleniem. Ligota - Panewniki WIN opracowanej przez inwestora zewnętrznego. W trakcie przygotowania wytyczne do postępowania przetargowego na wybór Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka wykonawcy projektu. Brak postępowania przetargowego uniemożliwił os. Paderewskiego - 1, Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. Francuską wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie na 212 r. Zabezpieczono Muchowiec WIN środki na realizację zadania w budżecie na 213 rok. os. Witosa Dysponent środków Strona 8

9 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy zadania powiatu ,11 W trakcie wykonania roboty w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Termin wykonania zgodnie z zawartą umową: Rozpoczęcie realizacji lewobrzeżnego odcinka drogi wraz ze r. Bulwary Rawy ścieżką rowerową, chodnikiem dla pieszych, miejscami W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę ,26 parkingowymi, odwodnieniem, oświetleniem i małą WIN architekturą od ul. Bankowej w stronę ul. Dudy Gracza. Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z , realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa ,59 w granicach administracyjnych miasta Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porozumieniem nr P/23/26 z dn r ,5 od ul. Szarych Szeregów do ul. Jankego; dokumentacja Strona 9 przebudowy i zabezpieczenia sieci kablowych elektroenergetycznych SN i nn oraz teletechnicznych wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza. Umowę zrealizowano. Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212. Wypłacono jedno odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W wyniku przedłużających się postępowań administracyjnych Biuro Skarbu Państwa nie wydało w 212r. decyzji odszkodowawczych. Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez Miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Dokonano refundacji poniesionych przez Miasto Chorzów nakładów na dokumentację techniczną w latach Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z Wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. W toku postępowania obsługę komunikacyjną terenów po południowej ,5 realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte administracyjnego wyjaśniono, iż zostaną wydane decyzje umarzające dla działek stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" pod drogę. stanowiących własność Skarbu Państwa (nieruchomość podlega komunalizacji). -"Gałeczki" Załęże WIN Teren wykorzystano jako zaplecze budowy dla robót wykonywanych w ramach Budowa zintegrowanego węzła autobusowego Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego zadania Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka. Zadanie przy ul. Sądowej wraz z modernizacją 5 5, węzła autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora wstrzymane do czasu zakończenia przebudowy układu drogowego. Zabezpieczono przyległego układu drogowego - etap I prywatnego środki na realizacje zadania w budżecie na 213 r. WIN Przyjęto niekompletną dokumentację projektową oraz odstąpiono od umowy z Wykonawcą projektu. Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodziu , Przeprowadzono procedurę w trybie zapytania o cenę celem wyłonienia nowego Zawodzie WIN Wykonawcy na uzupełnienie istniejących braków. Wybrano wykonawcę prac projektowych. Umowę zrealizowano. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła Dostarczono niekompletną dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia w autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z sprawie spełnienia wymogów określonych przez Zamawiającego, co do os. Paderewskiego - ul. Armii Krajowej. Etap I Rozbudowa węzła , prawidłowości projektu. Muchowiec + WIN Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową Kwota zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z Giszowiec DK 86 do węzła z autostradą A-4. upływem roku budżetowego 212 W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4.8 PZP wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności. Umowę Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica zrealizowano. do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach- 2 2, Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania Zawodzie WIN Zawodziu Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, Priorytet VII. Transport RPO WŚL na lata W wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno - technicznej wniosku, Projekt w tym fundusze UE: 17 17, umieszczono na liście rezerwowej wśród oczekujących na dofinansowanie. Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska ,71 przejście podziemne przy ul. Piotra Skargi przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie ul. P. Skargi Przebudowa dróg powiatowych - Maroko ,9 przebudowa deptaka jezdnia 22 m2 chodnik 5554 m2 os. Tysiąclecia + budowa oświetlenia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tysiąclecia ,65 od ul. Tysiąclecia do nr 88; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 196 m2 chodnik, wjazdy 1365 m2 os. Tysiąclecia parkingi 167 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. W. Pola ,86 od ul. 9 z Wujka do ul. Załęskiej; jezdnia + chodnik jezdnia 238 m2 Załęska Hałda - chodnik, wjazdy 28 m2 Brynów parkingi 457 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Radockiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej od wiaduktu PKP do gr miasta; jezdnia + chodnik + parking ,48 + oświetlenie + ścieżka od ul. Bażantów do ul. Spokojnej; jezdnia + chodnik ,8 oświetlenie jezdnia 8969 m2 chodnik, wjazdy 5433 m2 + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 58 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 4968 m2 miejsca post., wjazdy 2373 m2 zatoki autobusowe 22 m2 dokumentacja Jednostka pomocnicza Dąb os. Tysiąclecia Podlesie Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec + Kostuchna Dysponent środków WIN WIN

10 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bukszpanowa Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 212 rok Wykonanie za 212 r. Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej, ul. Trojoka, ul. Sołtysia Jednostka pomocnicza ,6 sygnalizacja na przejściu dla pieszych budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych Podlesie Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bagienna ,21 wiadukt nad ul. 1-Maja przebudowa wiaduktu drogowego nad ul.1-go Maja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Drozdów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Stabika ,18 od ul. Szarych Szeregów do ul. Bukszpanowej; chodnik Przebudowa dróg powiatowych - ul. Franciszkańska Kostuchna Kostuchna Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - Obwodnica , od ul. Bałtyckiej do Śląskiej Akademii Medycznej dokumentacja Ligota - Panewniki ,43 sygnalizacja na skrzyżowaniu budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostuchna przebudowa kładki dla pieszych przebudowa mostu Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Chorzowska ,89 przejście podziemne przy Żyrafie przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Żyrafy os. Tysiąclecia Przebudowa dróg powiatowych - ul. Graniczna Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE ,61 dostosowanie 5 sygnalizacji świetlnych do wymogów UE ogólnomiejskie Modernizacja elementów w tunelu ,5 podłączenie kamer monitoringu ogólnomiejskie Wymiana barier energochłonnych Modernizacja oświetlenia ulicznego ogólnomiejskie ogólnomiejskie Przegląd obiektów mostowych ,68 5-letni przegląd 35 obiektów mostowych ogólnomiejskie Oznakowanie grubowarstwowe ,39 wyk m2 oznakowania grubowarstwowego ogólnomiejskie Modernizacja obiektów drogowych chodnik 1448 m2 od ul. Wilczewskiego do ul. Stabika; chodnik + oświetlenie ,65 parkingi., wjazdy 44 m2 odwodnienie + budowa oświetlenia od ul. Kościuszki do ul. Zgrzebnioka; jezdnia + chodnik ,7 parking od ul. Panewnickiej do ul. Piotrowickiej; jezdnia + chodnik ,71 parking jezdnia 3639 m2 chodnik, ścieżka rowerowa 374 m2 miejsca post., wjazdy 445 m2 chodnik, wjazdy 2931 m2 parkingi 175 m2 jezdnia 2913 m2 chodnik 1542 m2 miejsca post., wjazdy 886 m2 zatoki autobusowe. 81 m2 chodnik, wjazdy - 75m2 przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Szopienice - Burowiec Brynów - część wschodnia - oś. Zgrzebnioka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa ,62 od ul. Grodowej do garaży; jezdnia + chodnik + parking jezdnia 1328 m2 Janów - chodnik, wjazdy 1192 m2 Nikiszowiec parkingi 1266 m2 jezdnia 334 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Żelazna ,77 od ul. Gliwickiej do ul. Chorzowskiej; jezdnia + chodnik chodnik,wjazdy 1967 m2 Załęże parkingi 999 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Janasa Załęże Przebudowa dróg powiatowych - ul. odstąpiono od realizacji zadania os. Paderewskiego - 25 kładka Paderewskiego Muchowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Le Ronda odstąpiono od realizacji zadania 25 kładka do ul. Grzegorzka Dąbrówka Mała Przebudowa dróg powiatowych - skrzyżowanie ul. Szarych Szeregów i ul. Boya Żeleńskiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) Przebudowa dróg powiatowych - ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) ,18 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Ślepiotką) ,56 ul. Piotrowicka (Most nad rzeką Kłodnicą) jezdnia 1873 m2 od ul. Krasińskiego do ul. Warszawskiej; jezdnia + chodnik ,96 chodnik 1155 m2 parking + sygn. świetlna miejsca post., wjazdy 311 m ,7 wymiana 15 mb barier , ,95 wymiana wyeksploatowanych sieci, montaż 6 szt. zegarów astronom. os. Paderewskiego - Muchowiec ogólnomiejskie jezdnia 4926 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul ,26 chodnik, wjazdy 149 m2 Podlesie Niezapominajek + budowa kanalizacji deszczowej jezdnia 315 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sandacza ,68 Zarzecze chodnik, wjazdy 79 m2 Przebudowa dróg powiatowych - ul. Witosa podbudowa 182 m ,7 os. Witosa zatoka autobusowa krawężnik 1 m2 Przebudowa dróg powiatowych - DK ,88 jezdnia m2 ogólnomiejskie Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu - ul. Graniczna-1 Maja-Warszawska ,42 Zawodzie Dysponent środków Strona 1

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Sprawozdanie z działalności PREZYDENTA MIASTA LUBLIN w 2009 roku Lublin, kwiecień 2010 r. Urząd Miasta Lublin SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LUBLIN W 2009 ROKU Lublin, kwiecień 2010 SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2009 r.

Oceny jednostek miejskich za 2009 r. Spis treści I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich 3 II. Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat. 4 III.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań samorządu

Podsumowanie działań samorządu Spis treści Jak nas widzą inni 5 Dobrze zarządzany samorząd 6 Toruń dla biznesu 6 Europejskie miasto 7 Miasto przejrzyste i ekologiczne 7 Perła na turystycznej mapie Polski i Europy 7 Toruń = wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo