SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE za I półrocze 2016 r.

2 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. 5 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. 49 Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów 67 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe według działów 69 Remonty (zadania gminy) - synteza 70 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 71 Remonty (zadania powiatu) - synteza 83 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 84 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 89 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os. Paderewskiego-Muchowiec Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże os. Witosa os. Tysiąclecia Dąb Wełnowiec ózefowiec 104 Strona 2

3 12. Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice Burowiec anów-nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wydatki majątkowe - zadania ogólnomiejskie Wydatki remontowe - zadania ogólomiejskie 119 Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 120 Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 121 Wydatki majątkowe i remontowe w jednostkach pomocniczych 122 Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wydatki na zadania majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych w I półroczu 2016 r. Wydatki na zadania remontowe według działów w jednostkach pomocniczych w I półroczu 2016 r. Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok Strona 3

4 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

5 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Transport i łączność zadania gminy ednostka pomocnicza r , , , , ,73 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. ogólnomiejskie W trakcie realizacji umowa na zaprojektowanie i 0,00 wykonanie odwodnienia chodnika w rejonie bud. Kościuszki Termin wykonania: r. Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zawodzie ,05 Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. UE/ w tym środki UE ,41 Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Brynów Pętla" oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją zadania. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka, Piotrowice - Ochojec ,05 Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE ,70 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Ligota" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Ligota - Panewniki ,55 w tym środki UE ,82 Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. UE/ Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" Zakończenie opracowania studium wykonalności i rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Sądowa" Śródmieście Opracowano dokumentację projektową. Opracowano Studium Wykonalności dla 3 997,50 przedmiotowego zadania- w trakcie weryfikacji. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z UE październik UE/ w tym środki UE ,86 Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Podlesie Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Podlesie Podlesie ,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Piotrowice Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Piotrowice Piotrowice - Ochojec ,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE ,00 Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Piotrowice - Ochojec ,56 Podpisano umowę na wykonanie usług w zakresie komunikacji społecznej. Termin wykonania: r. Otrzymano wytyczne do projektowania. W trakcie przygotowania SIWZ. Strona 5

6 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Odnowienie fragmentu pd. elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz pn. elewacji budynku przy ul.korfantego 1/Teatralna 6. Przebudowa infrastruktury drogowo-parkingowej w obszarze strefy śródmiejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. św. ana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II). Realizacja Etapu IV - budowa budynku C4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji Etapu V przebudowa ul. Dworcowej Śródmieście ,47 W zakresie Etapu II Strefa Rondo-Rynek: Zadanie zakończone. Trwają prace rozliczeniowe inwestycji i postępowania odszkodowawcze. W zakresie Etapu IV Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo-Rynek: Zadanie w trakcie realizacji (budynek C4). Termin wykonania robót po przesunięciu: r. W trakcie wykonania umowa na Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego bliźniaczego zadaszenia po stronie zewnętrznej wiat przystankowych T1 i T2 - Katowice ul. Korfantego i ul. Warszawska, wybrano wykonawcę robót z którym podpisano umowę. Termin wykonania: r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej na parterze budynku C4 część wschodnia na Rynku w Katowicach. Termin otwarcia ofert: r. W zakresie Etapu V Przebudowa ul. Dworcowej: W wyniku przeprowadzony warsztatów studialno projektowych wybrano koncepcję urbanistyczno architektoniczną zagospodarowania placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach i urządzenia ul. Tylnej Mariackiej. Wydział Inwestycji Katowicka Infrastruktura Rowerowa Połączenie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja realizacji Etapu III i rozpoczęcie realizacji Etapu I i II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowych i rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. ogólnomiejskie ,27 ETAP III Zadanie zakończone i odebrane (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brackiej i Gliwickiej). ETAP II Trwa realizacja zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej etap II od ul. Złotej w Katowicach do wejścia do parku Śląskiego. Termin zakończenia ETAP I Trwa realizacja zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej - etap I od ul. Dębowej do ul. Złotej Katowicach. Termin zakończenia: Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie wielowariantowych koncepcji dla czterech odcinków dróg dla rowerów. Otwarcie ofert: r. MZUiM Katowicka Infrastruktura Rowerowa Połączenia rowerowe na odcinkach: - z Chorzowa Starego do placu Alfreda - wzdłuż ul. Stęślickiego - skrzyżowanie ul. Gliwicka/Bracka z ul. Rataja - od Al. Niepodległości do ul. Boh. Monte Cassino - ul. Medyków z węzłem przesiadkowym Ligota - ul. Rataja z trasą rower ul. Boh. Monte Cassino z bulwarami Rawy - wzdłuż ul. Szarych Szeregów - wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie ogólnomiejskie ,00 koncepcji ciągów rowerowych. Realizacja w II połowie roku. Zlecono opracowanie koncepcji utwardzenia duktu ZZM Katowicka Infrastruktura Rowerowa Połączenie rowerowe ul. Śląskiej z ul. Owsianą ogólnomiejskie ,00 leśnego. Trwają prace prowadzące do wyłonienia wykonawcy robót. Strona 6

7 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania oraz wypłata odszkodowania dla Tauron wg wyceny Miasta. robót uzupełniających i dodatkowych. Koszutka, Bogucice ,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. Szybowcowej Budowa przedłużenia ul. Szybowcowej z oświetleniem i odwodnieniem wraz z niezbędnymi przekładkami istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Trwa realizacja zadania. Termin zakończenia Zgodnie z umową zaktualizowano dokumentację projektową. Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów Budowa połączenia drogowego. Piotrowice - Ochojec ,20 Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Podpisano akt notarialny na wykup gruntu. Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Wydział Inwestycji Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Przedłużenie ul.. Baildona w kierunku Wydział Inwestycji planowanej ul. Nowogliwickiej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Szopienice - Burowiec ,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Załęże ,00 Trwają postępowania odszkodowawcze. Wydział Inwestycji Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki Kontynuacja realizacji zadania i uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka ,05 Zakończono realizację zadania. Zgłoszono zadanie do odbioru końcowego. Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Wspólnej z ul. Tunelową. Piotrowice - Ochojec ,00 Otrzymano wytyczne do projektowania. Wydział Inwestycji Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. Łososiowej wraz z wykupem gruntów. Otrzymano wytyczne do projektowania. W trakcie Zarzecze ,00 przygotowania SIWZ. Wydział Inwestycji Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy askrów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Gen. Zajączka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zaopusta Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Pl. Miarki Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wojska Polskiego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sępia Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. askrów wraz z wykupem gruntów. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie Kostuchna ,00 dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert: od ul. Poniatowskiego do ul. Kościuszki - jezdnia oraz chodnik Śródmieście ,00 Wykonano odwierty jezdnia Podlesie ,30 Wykonano przebudowę ulicy. północna pierzeja w rejonie targowiska - jezdnia oraz chodnik Śródmieście ,00 Opracowano dokumentację od ul. Wilczewskiego do ul. Armii Krajowej - jezdnia oraz chodnik Piotrowice - Ochojec ,49 Poniesiono wydatki na odtworzenie nawierzchni jezdni jezdnia Piotrowice - Ochojec ,00 Opracowano dokumentację Strona 7

8 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zbożowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bema Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Radomska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zadole ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego jezdnia, chodnik, oświetlenie Piotrowice - Ochojec ,00 Wykonano odwierty jezdnia oraz chodnik Ligota - Panewniki ,00 Opracowano dokumentację jezdnia oraz chodnik Ligota - Panewniki ,00 Opracowano dokumentację od nr 12 pawilonu handlowego - zatoki parkingowe Ligota - Panewniki ,00 Opracowano dokumentację ozn.* Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia ulicznego modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta ogólnomiejskie ,00 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta ogólnomiejskie ,69 Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4ae, 4f-j, Mikusińskiego remontu chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego Wełnowiec - ózefowiec ,95 Opracowano dokumentację i wykonano przebudowę chodników. BO Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8A i ózefowską 118A Remont konstrukcji oraz nawierzchni stopni, montaż nowych balustrad, budowa podjazdu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich. Wełnowiec - ózefowiec ,00 Opracowano dokumentację BO Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka Uporządkowanie ulicy Rochowiaka pod względem rozbudowy ilości miejsc parkingowych wraz z remontem nawierzchni ulicy i chodników, odnowienie zieleni w przebudowywanej strefie, zorganizowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowania z ulicą Kominka. Śródmieście ,00 Wykonano odwierty i opracowano dokumentację. BO (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a. Usunięcie starej nawierzchni, utwardzenie terenu, montaż krawężników, wykonanie bruku. Ligota - Panewniki ,00 Opracowano dokumentację BO Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji Gołby 4-4b Wymiana starego chodnika przy posesji Gołby 4-4b na nową kostkę brukową. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ,57 Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji i przebudowę chodnika. BO Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa 48) i Wodospady 37 Kossak-Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa) oraz na ulicy Wodospady od nr 37 do ulicy Kossak-Szczuckiej. Budowa na skarpie schodów z placu zabaw na ulicy Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ,13 Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji i przebudowę chodnika. BO Strona 8

9 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic anasa, Gminna, Ondraszka ~140 miejsc postojowych Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości ~140, remont chodników oraz nasadzenia zieleni w obrębie inwestycji. Parkingi płyty- ażurowe, chodniki - kostka betonowa ~320m², zieleń niska ozdobna. Załęże ,40 Wykonano odwierty i opracowano dokumentację. BO Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego "Wiesia") Remont ulicy R. Mruczka na odcinku 250m pomiędzy kompleksem garażowym oraz Ogrodem Działkowym "Wiesia" wraz z chodnikiem. Murcki ,00 Opracowano dokumentację BO Budowa chodnika - traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym "BOLINA" Utwardzenie terenu pod ciąg komunikacji pieszej (pieszo-rowerowej) prowadzący od ul. Lubuskiej do ul. Roździeńskiego po śladzie istniejącej ścieżki Wyodrębnienie i przekształcenie jednej ze ścieżek spacerowych w Ośrodku "BOLINA" do jazdy na rolkach. Bogucice ,00 Realizacja w II połowie roku BO anów - Nikiszowiec ,00 Opracowano dokumentację BO Przyjemniej na Giszowcu - rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce przyjazne mieszkańcom, w ramach której planowane jest stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców Giszowca. Giszowiec ,00 Opracowano dokumentację BO Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr Modernizacja alei spacerowej ze ścieżką rowerową dla usprawnienia komunikacji pomiędzy 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19- sąsiadującymi obiektami użytku publicznego. 19D i 7A-7H Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Rezedowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kurpiowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Łużycka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sosnowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lubiny - Zapolskiej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - os. Tysiąclecia Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska Giszowiec ,00 Opracowano dokumentację BO jezdnia Podlesie ,00 Opracowano dokumentację jezdnia oraz chodnik Bogucice ,00 Realizacja w II połowie roku jezdnia oraz chodnik Bogucice ,00 Realizacja w II połowie roku jezdnia oraz chodnik Giszowiec ,00 Opracowano dokumentację kładka nad torami PKP Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ,00 Realizacja w II połowie roku trakt pieszo-rowerowy os. Tysiąclecia ,00 Realizacja w II połowie roku Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska Ligota - Panewniki ,50 Wykonano odwierty i opracowano dokumentację. BO zadania powiatu ,24 Wydział Inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I W ramach etapu I przewiduje się uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Giszowiec ,37 Wydano decyzję ZRID. Wszczęto postępowania odszkodowawcze. Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. UE/ w tym środki UE ,21 Strona 9

10 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Piotrowice - Ochojec ,00 Wydano decyzję ZRID. Wszczęto postępowania odszkodowawcze. Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. UE/ Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji w tym środki UE ,00 Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową. Rozpoczęcie budowy drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte - etap I i II na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Wydano decyzję ZRID w zakresie budowy drogi Kostuchna ,00 łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez Szopienice - Burowiec ,00 inwestora zewnętrznego. Wydział Inwestycji Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu Zadanie zakończone i odebrane. Trwa postępowanie w Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zawodzie sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania za 0,00 obniżenie wartości gruntu (położenie kabli) w ramach inwestycji. UE/ Wydział Inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice- Sporządzenie dokumentacji środowiskowej dla zadania Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice- Dąbrowa Górnicza sporządzenie dokumentacji Dąbrowa Górnicza Środowiskowej ogólnomiejskie W dniu r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy zarządcami dróg miast na prawach powiatu: Katowice, Sosnowiec, aworzno i Mysłowice, dotyczące wspólnego przygotowania niezbędnej dokumentacji środowiskowej dla zadania: Drogowa Trasa Średnicowa Wschód. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania Sporządzenie studium transportowego, dokumentacji i koncepcji technicznej 0,00 niezbędnej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, studium wykonalności dla realizacji inwestycji pn. DTŚ Katowice-Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, aworzno (DTŚ Wschód) podpisano umowę na realizację zamówienia. Termin wykonania: r. Środki zabezpieczono na pokrycia kosztów sporządzenia inwentaryzacji wczesnowiosennej i wiosennej. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kijowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja elementów tunelu przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica Ligota - Panewniki ,00 Opracowano dokumentację modernizacja elementów tunelu Śródmieście ,91 Wykonano modernizację elementów tunelu. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - skrzyżowanie ul. Bytkowska-Bytomska sygnalizacja świetlna Wełnowiec - ózefowiec ,00 Opracowano dokumentację Strona 10

11 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Telewizyjna Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bożogrobców Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Panewnicka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Tyska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bankowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Barcelońska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja Bielska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kijowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Zgrzebnioka Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Drozdów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ ścieżka rowerowa ednostka pomocnicza Wełnowiec - ózefowiec r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ,00 Opracowano dokumentację parkingi Dąb ,00 Realizacja w II połowie roku przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica Ligota - Panewniki ,65 Wykonano umocnienie skarp. jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie Piotrowice - Ochojec ,00 Opracowano dokumentację most nad Rawą-dokumentacja Śródmieście ,00 Realizacja w II połowie roku chodnik Piotrowice - Ochojec ,00 Realizacja w II połowie roku przebudowa skrzyżowania na rondo Murcki ,00 Opracowano dokumentację chodnik Ligota - Panewniki ,64 Wykonano dokumentację i przebudowano chodnik. przejście podziemne przejście podziemne Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka ,00 Opracowano dokumentację ,00 Opracowano dokumentację przebudowa wiaduktu nad ul. Rzepakową Piotrowice - Ochojec ,00 Opracowano dokumentację przebudowa wiaduktu nad DK-86 - dokumentacja Murcki ,00 Realizacja w II połowie roku Opracowano dokumentację. Realizacja zadania w II przebudowa kładki przy Auchan Załęże ,00 półroczu. przebudowa kładki przy stawie Maroko Załęże ,00 Wykonano przebudowę kładki. ozn.* Strona 11

12 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bocheńskiego - Michejdy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa przepustów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa dylatacji Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lwowska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bielska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Korczaka ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Wydatki poniesiono na przyłącze sygnalizacji przebudowa skrzyżowania os. Witosa ,30 świetlnej. przebudowa przepustów na terenie miasta ogólnomiejskie ,00 Realizacja w II połowie roku przebudowa dylatacji na terenie miasta ogólnomiejskie ,00 Zadanie w trakcie realizacji. wiadukt nad DK-79 Szopienice - Burowiec ,00 Opracowano dokumentację przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ul. Solskiego Murcki ,50 Wydatki poniesiono na uszczelnianie dylatacji. parking w rejonie szpitala Szopienice - Burowiec ,00 Realizacja w II połowie roku ozn.* Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bohaterów Monte Cassino - ul. Lubuska Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja sygnalizacji świetlnej Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja urządzeń BRD Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oznakowania poziomego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja barier energochłonnych budowa miejsc postojowych Bogucice ,50 Opracowano dokumentację modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta ogólnomiejskie ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta ogólnomiejskie ,08 Zadanie w trakcie realizacji. modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta ogólnomiejskie ,63 Wykonano modernizację urządzeń. modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta ogólnomiejskie ,00 Realizacja w II połowie roku modernizacja barier energochłonnych na terenie miasta ogólnomiejskie ,85 Zadanie zrealizowano. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja infrastruktury rowerowej modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta ogólnomiejskie ,25 Wydatki poniesiono na odtworzenie ścieżki rowerowej Nr 1. Strona 12

13 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. 1 Maja Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach (odcinek od ul. ózefowskiej do ul. Telewizyjnej) ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego przebudowa przejścia podziemnego w rejonie UE Zawodzie ,07 Wykonano nawierzchnię schodów Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej Wełnowiec - ózefowiec ,00 Opracowano dokumentację BO ozn.* Renowacje wokół osi Plac Hlonda - ul. Barbary Renowacja miejsc zielonych na osi Placu Hlonda ul. Barbary. Posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, remont części chodników na Placu Hlonda, budowę nowych chodników i schodów przy budynku Mikołowska 40, budowę małej siłowni na wolnym powietrzu przy Placu Hlonda. Renowacja ul. Skalnej. Wstawienie nowej ławki na wysokości przedszkola na ul. Barbary. Śródmieście ,50 Wykonano odwierty, opracowano dokumentację. BO Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla "ODRODZENIA" Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej poprzez wytyczenie przejazdów rowerowych przez al. W. Roździeńskiego oraz ul. Sokolską wraz z połączeniem istniejących ścieżek rowerowych z istniejącymi wzdłuż ul. Chorzowskiej, zainstalowanie stosownej sygnalizacji świetlnej oraz zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej w celu sprawnego przejazdu wytyczonymi trasami rowerowymi. Obsadzenie zielenią (tuje) 10 gniazd selekcji, parkingów przy: Łętowskiego 14 - Radockiego 74, Radockiego , Radockiego 116 ogólnomiejskie ,00 Realizacja w II połowie roku BO Piotrowice - Ochojec ,00 Opracowano dokumentację BO Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów Dostosowanie chodnika do potrzeb rowerzystów wzdłuż całej jego długości (ul. Ligocka od Ronda N. Tesli do ul. Gallusa). Wytyczenie przejść rowerowych przez ul. Zgody i Dziewięciu z Wujka. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ,00 Realizacja w II połowie roku BO Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji Wymiana nawierzchni chodnika przed budynkami Załęże ,57 Opracowano dokumentację i przebudowano chodnik. BO Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b a Centrum Medycznym "Graniczna" ul.graniczna 45 Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach. Wybudowanie nowej drogi dojazdowej, chodników i parkingów oraz rewitalizacja zieleni, miejsc wypoczynku wraz z wymianą oświetlenia. zagospodarowania terenu przy południowozachodniej oraz południowo-wschodniej stronie budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach, obejmujące: - wykonanie remontu istniejących ciągów komunikacyjnych - wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych - wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - wykonanie miejsca do rekreacji. os. Paderewskiego - Muchowiec ,00 Opracowano dokumentację BO os. Tysiąclecia ,00 Opracowano dokumentację BO Budowa chodnika w pasie drogi - ul. Gen. Grota- Budowa chodnika poprawiająca bezpieczeństwo pieszych przy ul. gen. Grota-Roweckiego Zarzecze ,42 Opracowano dokumentację i przebudowano chodnik. BO Roweckiego Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103 Odsunięciu drogi i miejsc postojowych od okien budynku wielorodzinnego i placu zabaw Kostuchna ,00 Opracowano dokumentację BO Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy , ,00 Wydział Gospodarki Mieniem Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m.in. przy: ul.dębowej-studziennej, ul.roździeńskiego, ul.stęślickiego. ogólnomiejskie ,42 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Pośpiecha 21, Al. Roździeńskiego, ul. Tysiąclecia. Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Hoppego i ul. Kolejowej. Opłaty notarialne i sądowe. Wydział Gospodarki Mieniem Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul.nałkowskiej Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego zawarto Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul.nałkowskiej na potrzeby MOSiR anów - Nikiszowiec ,00 w dniu r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119A Remont i przebudowa budynku OSP Szopienice, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. rekultywacji zieleni na skarpie. Szopienice - Burowiec ,00 Roboty polegające na rekultywacji zieleni na skarpie zostały wykonane. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu r. Strona 13

14 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Gliwicka 148 zabezpieczenia p.poż budynku użyteczności publicznej kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015r., wykonanie robót budowlanych. Załęże ,84 W dniu r. zostało wydane pozwolenie budowlane na wykonanie robót na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2015r. i w związku z tym nastąpił wydatek w wysokości 40% kosztów dokumentacji. Przetarg na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dniu r. Z wyłonionym wykonawcą w dniu r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do r. Roboty zostały rozpoczęte w dniu r., po udostępnieniu części pomieszczeń przez najemcę budynku Dom Aniołów Stróżów. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a,35b,35c Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r., rozszerzenie zadania o adaptację zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a. Giszowiec ,76 W dniu r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z wykonawcą wyłonionym w konkursie przeprowadzonym w grudniu 2015r. Umowny termin realizacji dokumentacji został określony na r. Termin ten został przedłużony do r., ze względu na przedłużenie się procedury wydania warunków zabudowy. Dokumentacja techniczna została opracowana. Po jej sprawdzeniu i poprawie, w dniu r. dokonany został odbiór końcowy. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - rozpoczęcie robót budowlanych Giszowiec W dniu r. zostało wydane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, na podstawie dokumentacji 0,00 technicznej opracowanej w 2015r. W dniu r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 36 Przebudowa budynku oficyny - zakończenie robót rozpoczętych w 2015r., rozszerzenie zadania o przebudowę trzech wolnych lokali mieszkalnych w budynku frontowym opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych. Śródmieście ,67 Odstąpiono z winy wykonawcy od umowy na wykonanie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Ogłoszono przetarg publiczny na dokończenie robót w oficynie wraz z planowanym rozszerzeniem zadania o przebudowę trzech lokali mieszkalnych w budynku frontowym. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Mikołowska 11,13 Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Śródmieście ,18 W ramach zadania nastąpiło zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Termin końcowy robót nastąpił w dniu r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Plebiscytowa 4, 4a Roboty rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem podwórza, rekonstrukcja klatki schodowej i bramy przejazdowej kontynuacja robót rozpoczętych w 2015r. oraz ich zakończenie. Śródmieście ,49 W dniu r. ogłoszony został przetarg publiczny na zagospodarowanie podwórza po robotach rozbiórkowych zakończonych w dniu r. oraz na rekonstrukcję klatki schodowej i bramy przejazdowej. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w dniu r. Umowa została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do r. Strona 14

15 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Bromboszcza 12 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - opracowanie dokumentacji technicznej. Ligota - Panewniki Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Słupska 22 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - opracowanie dokumentacji technicznej Ligota - Panewniki Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Szeligiewicza 3c Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, naprawa balkonów, rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. - opracowanie dokumentacji technicznej Śródmieście Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. 0,00 Umowa z wyłonionym w dniu r. wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Powstańców 7, 9 Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych - wykonanie dokumentacji technicznej. Śródmieście Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Drzymały 13 Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, rekonstrukcja klatki schodowej - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie robót budowlanych. Śródmieście W dniu r. ogłoszony został konkurs ofert na opracowanie dokumentacji technicznej, w wyniku którego w dniu r. zawarta została umowa z terminem zakończenia do dnia r. 0,00 Dokumentacja techniczna została opracowana. W dniu r. wydane zostało pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 7 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2 Zabezpieczenie p.poż., wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa szybu windowego, wymiana stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznej - opracowanie dokumentacji technicznej. W trakcie opracowywania wytycznych do Śródmieście projektowania uznano za zasadne wykonanie centralnej 0,00 instalacji wentylacji mechanicznej rozszerzonej o instalację klimatyzacyjną. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji opracowanie dokumentacji technicznej. Giszowiec W wyniku konkursu ofert ogłoszonego w dniu r. wyłoniony został wykonawca 0,00 dokumentacji technicznej, z którym w dniu r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Królowej adwigi 6 Dobudowa przewodów kominowych, wykonanie centralnego ogrzewania - opracowanie dokumentacji technicznej. Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji Śródmieście ,00 technicznej został ogłoszony w dniu r. Otwarcie ofert przewidywane jest w dniu r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Astrów 3 / Różana Odtworzenie muru oporowego - opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Strona 15

16 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Karola 3 Przebudowa budynku mieszkalnego opracowanie dokumentacji technicznej. Zawodzie Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuska 59, 59a, 59b Modernizacja drogi wewnętrznej - opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście Na etapie sporządzania dokumentów do zlecenia dokumentacji technicznej uzyskano informację z Katowickich Wodociągów S.A. o eksploatowaniu 86,00 przez spółkę sieci kanalizacji, będącej w złym stanie technicznym. W związku z powyższym, właściwe jest wykonanie wymiany nawierzchni drogi po uprzedniej wymianie kanalizacji przez KW S.A. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Graniczna 42 zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku użytkowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Wesołe siódemki" - opracowanie dokumentacji technicznej. os. Paderewskiego - Muchowiec Konkurs na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. Umowa z 0,00 wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Pod Kasztanami 33, 34 izolacji przeciwwilgociowej ścian, naprawa elewacji, kompleksowy remont klatki schodowej, zagospodarowanie otoczenia - opracowanie dokumentacji technicznej. Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia Giszowiec ,00 przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - Pl. Powstańców 6, 7, 8 Wyburzenie budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych - opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie. Szopienice - Burowiec W wyniku konkursu na wykonanie dokumentacji technicznej przeprowadzonego w grudniu 2015r., w dniu r. została zawarta umowa z 0,00 wyłonionym wykonawcą, z terminem zakończenia do dnia r. Dokumentacja techniczna została opracowana. W dniu r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Opolska 9b, 9c Przebudowa lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu r. 0,00 Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. PCK 1 Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia Likwidacja części pomieszczeń piwnicznych opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście ,00 przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 4/Teatralna 9 Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowa wymiennika ciepła i dobudowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a - opracowanie dokumentacji technicznej. Śródmieście Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowę wymiennika 0,00 ciepła i dobudowę instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a został ogłoszony w dniu r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu r. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 48a, 50 Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r., polegającego na termomodernizacji, wykonaniu wentylacji mechanicznej, likwidacji instalacji gazowej, wymianie instalacji elektrycznej remoncie klatek schodowych. Bogucice Wykonano instalację elektryczną w mieszkaniach i w klatkach schodowych, zlikwidowano instalację gazową 0,00 w budynku, wykonywane są roboty remontowe w klatkach schodowych. Przewidywane zakończenie robót r. Strona 16

17 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową (środki BO) Realizacja zagospodarowania otoczenia wokół budynków przy ul. Koszarowej 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c, 12d,12e,12f i ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a, 13,13a,13b,13c,13d,13e. Śródmieście ,35 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do r. Wykonano wycinkę drzew, kanalizację deszczową, ok. 90% nawierzchni drogi dojazdowej i ok. 90% powierzchni chodników. (BO) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Etap pierwszy (środki BO) Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3. Koszutka ,06 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn r. z terminem zakończenia do r. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu r. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany został niepełny zakres tj. cztery elementy zagospodarowania z pięciu ujętych we (BO) wniosku budżetowym. tj. miejsca parkingowe przy budynku przy ul. Broniewskiego 3, utwardzenie nawierzchni przy budynku przy ul. Broniewskiego 3b, miejsce odpoczynku pomiędzy budynkami przy ul. Broniewskiego 1a i 1b oraz placyk rekreacyjny pomiędzy budynkami przy ul. Broniewskiego 3 i 3b. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (środki BO) Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Sokolskiej. Koszutka ,20 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dn r. z terminem zakończenia do r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zrealizowany zostanie niepełny zakres tj. remont części przestrzeni ujętej we wniosku (BO) budżetowym. Wykonane zostały dotychczas wszystkie chodniki z płytek betonowych oraz stopnie schodów terenowych. Do wykonania pozostał montaż balustrad schodowych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa placu zabaw ze strefą fitness - ul. Koszarowa 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a,10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e Budowa placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c,12d,12e,12f; ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a,13,13a,13b,13c,13d,13e. Śródmieście ,34 Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do r. Wykonano dotychczas około 80% ścieżek betonowych, ściany boksów śmietnikowych, rozpoczęto montaż urządzeń do ćwiczeń. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie ,62 W wyniku ogłoszonego w dn r. przetargu publicznego, wyłoniony został wykonawca robót budowlanych polegających na wymianie stolarki otworowej w lokalach gminnych zarządzanych przez KZGM w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W dn r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia do r. Trwa sukcesywna wymiana stolarki w budynkach. Strona 17

18 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót polegających na zagospodarowaniu terenu przy ul. Wiosny Ludów 79a. Roboty zostały zakończone w 0,00 dniu r. W dniu r. ogłoszony został przetarg publiczny na remont nawierzchni przy ul. Iłłakowiczówny 21-21c oraz 23-23c. W dniu r. został wyłoniony wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie W dniu r. ogłoszony został przetarg publiczny na przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Skłodowskiej 42 wraz z robotami towarzyszącymi. W dniu r ,60 wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W dniu r. została zawarta umowa, z terminem zakończenia do r. Trwają roboty budowlane. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie ,96 c.o. w budynkach Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 42. Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Dokumentacja techniczna została sfinansowana w części przypadającej na miasto Katowice tj. w wysokości 37%. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie ,16 W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały zawarte umowy na wykonanie rekonstrukcji klatek schodowych w budynkach przy ul. Strzeleckiej 21, ul. Sienkiewicza 21 / agiellońskiej 19 oraz ul. Gliwickiej 83. W budynku przy ul. Strzeleckiej 21 rekonstrukcja klatki schodowej została zakończona i rozliczona. Natomiast w budynkach przy ul. Sienkiewicza 21 / agiellońskiej 19 oraz ul. Gliwickiej 83 trwają roboty budowlane. Przetarg publiczny na wykonanie rekonstrukcji klatki schodowej w budynku przy ul. Gliwickiej 120, został ogłoszony w dniu r. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie ,25 Zostało zrealizowane zadanie polegające na wydzieleniu strefy pożarowej w budynku przy ul. Ondraszka 17. Odbiór końcowy robót odbył się r. Nie dokonano rozliczeń nakładów inwestycyjnych dla Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie ,00 lokali użytkowych. Strona 18

19 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remonty kapitalne dachów Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie ,68 W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały zawarte umowy na wykonanie remontów kapitalnych dachów w budynkach przy ul. Gnieźnieńskiej 4, ul.1 Maja 24, ul. Zarębskiego 5a, ul. Przelotowej 1 oraz 11 i ul. Grunwaldzkiej 4a. W budynkach przy ul. Gnieźnieńskiej 4, ul.1 Maja 24, ul. Zarębskiego 5a roboty zostały zakończone i rozliczone. Natomiast w budynkach przy ul. ul. Przelotowej 1 oraz 11 i ul. Grunwaldzkiej 4a roboty są wykonywane. W wyniku ogłoszonego w dniu r. przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca remontu kapitalnego dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3. Obecnie trwa procedura zmierzająca do zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą. Przetarg publiczny na wykonanie remontu kapitalnego dachu w budynku przy ul. Wypoczynkowej 2, został ogłoszony w dniu r. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb. ogólnomiejskie Wykonywane są roboty polegające na wymianie i modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Francuskiej 80 oraz przy ul. Zarębskiego 5 przez wykonawców wyłonionych w przetargach 0,00 publicznych. Przetarg publiczny na wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Plebiscytowej 23 został ogłoszony w dniu r. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przebudowa podwórza przy ul. ordana Curie Skłodowskiej Poniatowskiego Przebudowa elementów podwórka między kamienicami przy ul. ordana, Poniatowskiego i Skłodowskiej Curie, polegająca na renowacji zieleńca. Śródmieście W dniu r. wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i zrealizowanie przebudowy górnego zieleńca w rejonie budynków przy ul. ordana 13 13d, ul. Skłodowskiej 39 49, ul. Poniatowskiego 24 28, jednakże zawarcie umowy zostało wstrzymane. Powodem wstrzymania było złożenie w lutym 2016 r. wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej, będącego rozszerzeniem zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Wnioskodawca zadania z BO 0,00 zwrócił się w dniu r. o wstrzymanie rozpoczęcia zadania, do czasu przedstawienia stanowiska Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sprawie zaleceń dotyczących realizacji zadania Inicjatywy Lokalnej (odbudowa śmietnika, naprawa murków okalających zieleńce, odnowienie roślinności). W dniu r. wpłynęły wytyczne ŚlWKZ dotyczące ww. zadania. Przewiduje się rozpoczęcie robót w sierpniu br. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont drogi wokół skweru: Świdnicka Kołobrzeska Zielonogórska Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Remont drogi wokół skweru: Świdnicka Kołobrzeska Zielonogórska Ligota - Panewniki ,00 MZUiM. BO Strona 19

20 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zielony Zakątek Utworzenie skweru Zielony Zakątek na terenie zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia, pomiędzy dwoma blokami nr 86b i 90. Skwer pełnić będzie funkcję wypoczynkową i rekreacyjną, posiadać będzie ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie i mnóstwo zieleni. os. Tysiąclecia Zadanie obejmuje utworzenie skweru zielony zakątek na terenie zlokalizowanym pomiędzy budynkami przy ul. Tysiąclecia 86b i 90. Konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej został ogłoszony r. Umowa z wyłonioną firmą projektową została podpisana r. z terminem realizacji dokumentacji technicznej do r. Termin ten został przedłużony do r. 0,00 Dokumentacja została opracowana. Dokonano jej sprawdzenia i odbioru końcowego. Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje chodniki, miejsce odpoczynku i rekreacji, oświetlenie, nasadzenie roślinności, odgrodzenie istniejącego parkingu od skweru. W dniu r. zostało dokonane zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót. Opracowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Koszutka Przyjazna Mieszkańcom - remont ogólnodostępnej przestrzeni publiczne - Etap drugi Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3 i ul. Sokolskiej 61 oraz w rejonie ulic Okrzei, Grażyńskiego, M. Oblatów i Sokolskiej Koszutka ,99 W otoczeniu budynków przy ul. Grażyńskiego 66-72, Oblatów 23 25, Okrzei 5-11 przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony r. Otwarcie ofert nastąpiło r. W dniu r. została zawarta umowa z terminem zakończenia robót budowlanych do r. Wykonano dotychczas chodniki oraz rekultywację terenów zielonych. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. W rejonie ulicy Broniewskiego przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony r. Otwarcie ofert nastąpiło r. W dniu r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem zakończenia robót budowlanych do r. Dotychczas wymieniono nawierzchnię chodnika przy budynkach przy ul. Broniewskiego 1, 3 oraz nawierzchnię chodnika pomiędzy ulicy Korfantego i ulicy Broniewskiego. BO Strona 20

21 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy nowych miejsc parkingowych wraz z zielenią izolacyjną w rejonie ul. Wajdy. Bogucice Zadanie obejmuje budowę 30 miejsc postojowych, wykonanie chodnika wraz z zielenią izolacyjną w rejonie budynków przy ul. Wajdy 2,4,5,7,9,11. Konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej został ogłoszony r. Umowa z wyłonioną firmą projektową została podpisana r. z terminem realizacji dokumentacji technicznej do r. Termin ten został przedłużony do 0, r., ze względu na przedłużającą się procedurę wydania warunków zabudowy. Dokumentacja została opracowana. Dokonano jej sprawdzenia i odbioru końcowego. W dniu r. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Opracowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych. BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap pierwszy Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - rozpoczęcie robót budowlanych. os. Paderewskiego - Muchowiec, os. Witosa Opracowane zostało studium wykonalności. W sierpniu bieżącego roku planowane jest złożenie 6 396,00 wniosku o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych. UE/ w tym środki UE ,60 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap drugi Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót Dąbrówka Mała W dniu r. odstąpiono z winy wykonawcy od części umowy na opracowanie dokumentacji technicznej, zawartej r. W dniu 0, r. wykonawca dostarczył projekty techniczne. Pozostała część dokumentacji wraz ze studium wykonalności zostanie ponownie zlecona w przetargu publicznym. UE/ w tym środki UE ,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS - rozpoczęcia robót budowlanych. Bogucice Dokumentacja techniczna na przebudowę lokali użytkowych przy ul. Markiefki 64 i 68 została opracowana i sfinansowana w 2015r. Pozwolenia 0,00 budowlane zostały uzyskane w 2015r. Dotychczas nie doszło do naboru wniosku o dofinansowanie ze środków strukturalnych. Złożenie wniosku przewidywane jest w IV kwartale bieżącego roku. UE/ w tym środki UE ,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - opracowanie dokumentacji technicznych, audytu energetycznego i studium wykonalności. ogólnomiejskie W wyniku ogłoszonego w dniu r. przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca dokumentacji technicznej. W dniu r. 0,00 została zawarta umowa z terminem zakończenia do dnia r. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. UE/ w tym środki UE ,00 Strona 21

22 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.bednorza 14 na potrzeby realizacji działań pomieszczeń w budynku przy ul.bednorza 14 na senioralnych potrzeby realizacji działań senioralnych Trwa przygotowanie materiałów w celu ogłoszenia Szopienice - Burowiec ,00 przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. UE/ w tym środki UE ,00 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Kordeckiego 3, 4 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. i ich zakończenie Śródmieście ,13 Trwa realizacja robót budowlanych. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia robót, który został określony do dnia Wykonywane są roboty wykończeniowe. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Obrońców Westerplatte I etap Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2015r Szopienice - Burowiec ,30 W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do r. Teren budowy został przekazany w dniu r. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, fundamenty trzech budynków, rozpoczęto budowę ścian fundamentowych. Wykonano przeprojektowanie zagospodarowania terenu, w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do sąsiedniej nieruchomości, zapewnienia dojścia do kładki dla pieszych poprzez dodatkowy ciąg pieszy i schody terenowe oraz koniecznością usunięcia kolizji z istniejącymi słupami trakcyjnymi i oświetleniowymi. Zaprojektowano nową kanalizację teletechniczną. Wydział Gospodarki Mieniem Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Zamiany nieruchomości między Miastem, a Skarbem Państwa przy ul. ózefowskiej 72, ul. Wyplera, ul. Filaka, ul. Dąbrówki ,00 ogólnomiejskie ,00 Planowana realizacja zadania w II półroczu , ,00 Budowa kolumbarium I etap budowa I sektora kolumbarium na ul. Murckowskiej Zawodzie ,00 Trwa postępowanie przetargowe Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie etap II Przebudowa i przejęcie do użytkowania, jako szaletu miejskiego, pomieszczeń byłej toalety, będącej częścią zespołu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy ul. Panewnickiej 76 zadania powiatu Działalność usługowa zadania gminy wykonanie ogrodzenia etap II Ligota - Panewniki ,00 Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa i przejęcie do użytkowania, jako szaletu miejskiego, pomieszczeń byłej toalety, będącej częścią zespołu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy ul. Panewnickiej 76 Ligota - Panewniki ,00 Zadanie w trakcie realizacji Strona 22

23 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy zadania powiatu ednostka pomocnicza r ,80 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Wypłata odszkodowania dla Tauron wg wyceny Miasta. Koszutka ,16 Zrealizowano umowy na: - wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz zewnętrznych. - dostawę i montaż urządzeń aktywnych wraz z konfiguracją sieci LAN i WiFi - wymianę szklanych balustrad i innych elementów ślusarskich na terenie MCK. Zakończono realizację umowy na wykonanie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. Zawarto umowę koncesji na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach. UE/ Wydział Inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe - zwrot środków w wyniku weryfikacji ustaleń pokontrolnych Zwrot otrzymanego dofinansowania w związku z uznaniem za nieprawidłowo wydatkowane środki w ramach Projektu pn.: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Administracja publiczna zadania gminy Koszutka , , ,26 Zwrócono część dofinansowania w związku z uznaniem za nieprawidłowo wydatkowane środki w ramach Projektu pn.: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wydział Geodezji Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Rozbudowa i rozwój systemów informatycznych stanowiących Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej. ogólnomiejskie ,00 W dniu r. podpisana została umowa z firmą Sygnity S.A. na wykonanie modyfikacji systemu Kataster WZ. W dniu r. podpisana została z firmą MGGP Aero Sp. z o. o. umowa na: fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej i serwisu internetowego do zarządzania zdjęciami ukośnymi oraz aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice. Termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni od daty podpisania umowy. Strona 23

24 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz systemów zarządzających konfiguracją i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej. ogólnomiejskie ,00 Wykonano: - podniesienie wersji zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000 do wersji przeglądarkowej KSAT2000i, wdrożenie modułów: Księga Główna i Należności Zobowiązania w związku z zakończeniem w 2015 r. obsługi wersji KSAT2000 przez producenta, - integrację systemu Posesja z repozytorium dokumentów oraz systemem FINN 8 SQL w zakresie dokumentów wysyłanych elektronicznie w celu umożliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami generowania decyzji podatkowych z faksymile i wysyłanie ich do podatników bez podpisu, - integrację i między systemem KASA a KSAT2000i firmy COIG w celu prawidłowej obsługi wpłat dokonywanych przez kontrahentów z tyt. koncesji na sprzedaż alkoholu, -prace programistyczne umożliwiające systemowi KSAT2000i obsługę importu danych o zapłatach z aplikacji Kasa firmy Rekord, eksport do pliku danych z informacją o kontach SIMP orz przygotowanie procedury do wygenerowania bilansu otwarcia na podstawie danych ewidencjonowanych w systemie KSAT 2000 w celu prawidłowej obsługi wpłat dokonywanych przez kontrahentów z tyt. koncesji na sprzedaż alkoholu, - prace programistyczno wdrożeniowe dot. importu środków trwałych z MOSiR w celu umożliwienia przekazania środków trwałych Spodka i MCK wybranemu do ich prowadzenia operatorowi Wydział Informatyki Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Opracowanie projektu technicznego dla utworzenia Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zgodnie z założeniami opracowanymi w Studium Wykonalności, które obejmie Urząd Miasta Katowice i wszystkie jednostki organizacyjne miasta Katowice. Projekt został oceniony pozytywnie i umieszczony na ogólnomiejskie ,00 liście projektów wybranych do dofinansowania. UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Informatyki Rozbudowa sieci SilesiaNet Katowice Podłączenie kolejnych 10 jednostek miejskich do sieci SilesiaNet podczas uruchomienia Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, tak aby do 2019 r. wszystkie jednostki miejskie były przyłączone do sieci SilesiaNet. ogólnomiejskie ,80 Poniesiono wydatki na rozbudowę systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej: usługę połączeń, wykonanie pomiarów oraz dostawę włókien światłowodowych IRU w celu podłączenia kolejnej jednostki miejskiej do sieci SilesiaNet. Wydział Informatyki Śląska Karta Usług Publicznych Przejęcie z miasta Piekary Śląskie parkomatów ŚKUP. ogólnomiejskie ,47 Poniesiono wydatki z tytułu przejęcia od miasta Piekary Śląskie dodatkowych parkomatów ŚKUP - przewidziano jednorazową opłatę. Wydział Promocji Promocja wewnętrzna neon Strefa Kultury Bogucice ,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Administracyjny Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UMK w zależności od potrzeb Śródmieście ,00 Montaż klimatyzatorów w wybranych lokalizacjach Wydział Administracyjny Modernizacja centrali przeciwpożarowej w budynku USC wraz z kosztami monitoringu instalacja centrali w budynku administracyjnym, okablowanie, przewierty, czujki, dokumentacja powykonawcza Śródmieście ,00 Realizacja w II połowie roku Strona 24

25 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Wydział Administracyjny Projekt przebudowy pomieszczeń BPR Francuska 70 projekt przebudowy wraz z kosztorysem ednostka pomocnicza os. Paderewskiego - Muchowiec r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ,00 Realizacja w II połowie roku ozn.* Wydział Inwestycji Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta. Szopienice - Burowiec ,99 Z dostarczonej koncepcji architektonicznourbanistycznej wybrano jeden z wariantów. Wybór zatwierdzono. Projekt w trakcie opracowania. Termin wykonania r. Wydział Inwestycji Przebudowa budynku Francuska 70 Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniem pozwolenia na budowę. Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy os. Paderewskiego - Muchowiec Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy stanu 0,00 ochrony przeciwpożarowej budynku. Termin wykonania: , ,01 Zakup jednego kompletu syreny ze sterowaniem ogólnomiejskie ,90 Zakupiono i zamontowano syrenę alarmową. Wydział Zarządzania Kryzysowego Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Zakończenie I etapu obejmującego wykonanie i wyposażenie Data Center, modernizację i wyposażenie sali operacyjnej Miejskiego Centrum Ratownictwa, wykonanie zasilania awaryjnego, wyposażenie i uruchomienie KISMiA, włączenie do KISMiA istniejących monitoringów, wykonanie i włączenie do KISMiA 10 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej. II etapu obejmującego wykonanie i włączenie do KISMiA 6 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej, wykonanie i włączenie do KISMiA 10 monitoringów punktów drogowych, dostawę przenośnego punktu kamerowego, odbiór końcowy KISMiA. ogólnomiejskie ,01 Zadanie w trakcie realizacji, trwają przygotowania do odbioru końcowego. Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Trwa przygotowanie dokumentacji na udzielenie Monitoring osiedla Adama Zamontowanie 5 kamer i włączenie ich do KISMiA Giszowiec ,00 zamówienia publicznego. sztandaru dla OSP Szopienice sztandaru dla OSP Szopienice Szopienice - Burowiec ,10 Zadanie zrealizowano. BO Wydział Zarządzania Kryzysowego podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica) w Sali operacyjnej Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica) Śródmieście ,00 Zadanie zrealizowano. Wydział Zarządzania Kryzysowego Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9 zadania powiatu Dofinansowanie przebudowy obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 9. Wymiana instalacji wszystkich branż, remont dachu, zmiana elewacji, adaptacja pomieszczeń ,60 Śródmieście ,00 Trwają prace nad pozyskaniem nowej lokalizacji. Dofinansowanie budowy boiska sportowego na terenie ednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr II w Komenda Miejska Budowa boiska sportowego na terenie RG nr II Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189. boiska do piłki nożnej z nawierzchnią Państwowej Straży w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 sztucznej trawy ogrodzone siatkami ochronnymi (piłkochwyty). Zadanie realizowane z wykorzystaniem Pożarnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP. Piotrowice - Ochojec ,18 Zadanie zrealizowano. Komenda Miejska Termomodernizacja budynków Komendy Państwowej Straży Miejskiej PSP w Katowicach Pożarnej Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego - zadanie zlecone. Śródmieście ,42 Docieplenie ścian od wewnątrz na budynku głównym KM PSP; roboty pokrywcze oraz dociepleniowe na budynkach Komendy ukończone w 74%; plac manewrowy ukończony w 70%; wykonanie usługi inspektora nadzoru Wydział Budżetu Miasta Rozliczenia różne ,00 zadania gminy ,00 Rezerwa na zadania majątkowe Rezerwa na zadania majątkowe ogólnomiejskie Rezerwa została częściowo rozdysponowana na 0,00 zadania inwestycyjne. Strona 25

26 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Oświata i wychowanie zadania gminy ednostka pomocnicza r , ,76 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Va (szkoły podstawowe) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5. os. Paderewskiego - Muchowiec, Załęska Hałda Brynów Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIa (szkoły podstawowe) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b Koszutka Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIa (szkoły podstawowe) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach. os. Tysiąclecia, Kostuchna Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności. Piotrowice - Ochojec Otrzymano wytyczne do projektowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na opracowanie inwentaryzacji 0,00 architektoniczno-budowlano-instalacyjnej oraz ekspertyzy stanu technicznego obiektu, wybrano wykonawcę dokumentacji. UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności. Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę opracowania inwentaryzacji architektonicznobudowlano-instalacyjnej oraz ekspertyzy stanu 0,00 technicznego obiektu, z którym podpisano umowę. Termin wykonania: r. UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVa (przedszkola) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b. os. Witosa, Wełnowiec - ózefowiec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Strona 26

27 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vb (przedszkola) Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13. os. Paderewskiego - Muchowiec, Piotrowice - Ochojec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIb (przedszkola) Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15. Śródmieście Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIb (przedszkola) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1. Załęska Hałda - Brynów, Piotrowice - Ochojec, Szopienice - Burowiec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vc (gimnazja) Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul.wojciecha 9 w Katowicach Giszowiec 0 57 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI c (gimnazja) Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul.granicznej w Katowicach os. Paderewskiego Muchowiec 0 68 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Strona 27

28 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIc (gimnazja) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Gimnazjum 19 przy ul Spółdzielczości 21 w Katowicach. Piotrowice - Ochojec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE ,00 Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen Aktualizacja dokumentacji i opracowanie studium wykonalności. Piotrowice - Ochojec ,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. UE/ ankego 160 w Katowicach ZOO Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera w tym środki UE ,00 Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Rozbudowa przedszkoli w dzielnicach o największym deficycie miejsc w przedszkolach - MP nr 41 oraz 66. Kostuchna, Szopienice - Burowiec w tym środki UE ,00 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku gimnazjum o przedsionek windy, a także roboty związane z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w Szopienicach. Pierwszy przetarg unieważniono. Trwa kolejne ,00 postępowanie przetargowe. Nastąpiła korekta nazwy zadania. Konkurs na Szopienice - Burowiec ,00 dofinansowanie planowany jest w listopadzie 2016 roku. w tym środki UE ,00 UE/ UE/ ZOO/Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Korfantego dalsza inwestycja dotycząca sanitariatów kontynuacja zadania z roku 2015: przebudowa sanitariatu chłopców i nauczycieli (parter budynku) w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodnokanalizacyjnej, wentylacji instalacji elektrycznej Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin Koszutka ,00 do ZOO/Gimnazjum nr 02 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji sieciowej komputerowej Śródmieście ,00 Realizacja w II półroczu. ZOO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego o dwie kamery zewnętrzne, siedem kamer wewnętrznych i dwa rejestratory. Przygotowanie podłoża do pod osprzęt, ułożenie okablowania strukturalnego UTP kat.6, montaż szaf dystrybucyjnych. Śródmieście ,14 Zadanie wykonano. Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup drukarek, komputerów wraz z oprogramowaniem ZOO/Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku przy pomocy naświetlaczy mocowanych na elewacji budynku Wełnowiec - ózefowiec ,80 Zadanie wykonano Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki Dnia r. rozstrzygnięto przetarg na remont Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej modernizacja boiska szkolnego Bogucice ,00 boiska wielofunkcyjnego. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. ZOO/Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych utworzenie pracowni językowej Szopienice - Burowiec ,00 Zadanie w trakcie realizacji. Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera Trwa modernizacja niecki basenowej wraz z remontem Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej modernizacja basenu Szopienice - Burowiec ,00 technologii uzdatniania wody w basenie przyszkolnym, planowany termin zakończenia remontu VII/VIII ZOO/Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Zawarto umowę z Wykonawcą, zadanie będzie Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej kontynuacja budowy piłkochwytów Piotrowice - Ochojec ,00 realizowane w okresie wakacji. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe ułożenie nowego chodnika Ligota - Panewniki ,00 Realizacja w II połowie roku Strona 28

29 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Odstąpiono od realizacji zakresu zadania. Środki Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej budowa bieżni sportowej Ligota - Panewniki zostały przeniesione na budowę i modernizacje boisk 0,00 szkolnych - budowę skoczni oraz dokończenie remontu i malowanie korytarzy. ozn.* ZOO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej budowa skoczni w dal o rozbiegu poliuretanowym szerokości 1,5 m i długości 30 m oraz zeskoczni o wymiarach 3 x 9m, wypełnionej piaskiem wraz z ciągami komunikacyjnymi Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów wykonanie nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej, dwuwarstwowej, zielonej pod elementy placu zabaw Ligota - Panewniki ,00 0,00 Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Zawarto umowę z Wykonawcą, zadanie będzie realizowane w okresie wakacji ,00 Zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 2 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych modernizacja systemu wymiennikowni, przebudowa i modernizacja instalacji hydrantowej Śródmieście Wykonano projekt modernizacji systemu wymiennikowni. Trwa postępowania w sprawie 9 963,00 realizacji zadania. Zawarto umowę na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej. Termin wykonania robót do ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 5 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 6 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 9 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu Śródmieście ,00 Postępowanie w toku. Realizacja w okresie wakacji. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa ogrodu przedszkolnego w związku ze zmianą lokalizacji placówki Śródmieście ,00 Postępowanie w toku. Realizacja w okresie wakacji. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja monitoringu Śródmieście ,00 Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 16 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji zasilającej kamery, montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych, rejestratora i switcha 5 portowego, pomiary kontrolne Trwa postępowanie. Zadanie będzie realizowane w Ligota - Panewniki ,00 lipcu 2016r. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 17 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Wykonano dokumentację projektową. Termin wymiana ogrodzenia przedszkola Ligota - Panewniki ,00 wykonania do dnia r. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 20 Inwestycje dotyczące budynku przebudowa kabla przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oraz wykonanie pochylni z poręczą Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 26- Koszutka , r. Zawarto umowę. Realizacja w okresie wakacji. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 20 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Koszutka ,00 Pozostała kwota została przeniesiona na inwestycje związaną z wykonaniem pochylni. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Inwestycje dotyczące instalacji technicznych zainstalowanie domofonów między salami oraz szatnią przedszkola os. Tysiąclecia ,00 Przedmiary w toku, realizacja w okresie wakacji. Odstąpiono od realizacji zadania. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 26 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa monitoringu Załęże ,00 Środki zostały przeniesione na montaż nowych domofonów oraz zakup wyposażenia. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 32 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie ogrodu przedszkolnego anów - Nikiszowiec ,00 Realizacja zadania planowana w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 35 likwidacja urządzeń na placu zabaw oraz zamontowanie nowych oraz wykonanie bezpiecznego podłoża Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów pod urządzenia Środki zostały przeniesione na zakup wyposażenia Śródmieście ,00 placu zabaw. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana kotłów, instalacja monitoringu Dąbrówka Mała Rozbudowano system monitoringu o 8 kamer zewnętrznych, rejestrator cyfrowy, i monitor full HD 22 wraz z instalacjami i uruchomieniem ,88 Odstąpiono od zakupu kotła, pozostałe środki zostały przeniesione na zakup centralki telefonicznej oraz wymianę okien. Strona 29

30 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu, po Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja monitoringu Kostuchna ,00 modernizacji przedszkola. ozn.* ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 49 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku przedszkola oraz w rejonie dojścia do przedszkola Bogucice ,00 0,00 Planowana realizacja zadania w okresie wakacyjnym. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 49 Inwestycje dotyczące budynku odkopanie, zaizolowanie i otynkowanie poniżej terenu oraz wykonanie opaski betonowej wokół budynku Bogucice ,00 0,00 Została wykonana izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentów w obrysie całego budynku ok. 105 m. Płatność w II półroczu. Pozostałe środki zostały przeniesione na remont elewacji. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 51 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja monitoringu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ,00 Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 52 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Koszutka ,00 Trwa postępowanie. Realizację zaplanowano w m-cu sierpniu i wrześniu 2016r. Zadanie wykonano ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 56 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów zakup i montaż urządzeń na placu zabaw Szopienice - Burowiec ,69 Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup krzesełek do sali oraz zakup środków czystości ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 59 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe kontynuacja modernizacji ciągów komunikacji dojścia do placu zabaw (trzeci etap), wykonanie remontu 169,86m2 chodnika, polegającego na demontażu istniejących płyt chodnikowych, obrzeży podbudowy, ułożeniu nowych warstw podbudowy, kostki betonowej oraz obrzeży Giszowiec ,00 Zadanie częściowo wykonane. Realizacja drugiej części zaplanowana na II półrocze. Pozostałe środki zostały przeniesione na remont ogrodzenia oraz na naprawy i konserwacje. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych montaż systemu alarmowego Szopienice - Burowiec Odstąpiono od realizacji zadania. Środki zostały przeniesione na remont sal zajęć, 0,00 pracowni i klas lekcyjnych, na dokumentację projektową dotyczącą modernizacji kuchni, zakup pieca konwekcyjno-parowego. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące budynku wymiana cieknących i skorodowanych rur w piwnicy oraz odwilgocenie ścian Szopienice - Burowiec Odstąpiono od realizacji zadania. Środki zostały przeniesione na remont sal zajęć, 0,00 pracowni i klas lekcyjnych, na dokumentację projektową dotyczącą modernizacji kuchni, zakup pieca konwekcyjno-parowego. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, przebudowa miejsca składowania odpadów stałych, przebudowa części ogrodzenia Szopienice - Burowiec ,00 0,00 Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 Inwestycje dotyczące budynku projekt przebudowy i modernizacji kuchni z wykonaniem wentylacji mechanicznej Szopienice - Burowiec ,00 0,00 Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu Zawarto umowę. Termin wykonania do ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 71 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych projekt i przebudowa kotłowni z uwagi na niesprawne technicznie kotły Podlesie ,00 Pozostałe środki zostały przeniesione na remont instalacji wentylacyjnych. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 72 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu. budowa ogrodzenia od strony północnej Murcki ,00 Termin do ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu do 5 kamer wraz z osprzętem (rejestrator i monitor) Wełnowiec - ózefowiec ,36 Zadanie wykonano Strona 30

31 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa nawierzchni oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw im. ana Brzechwy ednostka pomocnicza Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ,00 Planowana realizacja w II półroczu ozn.* ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. ana Brzechwy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o 5 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych, rejestrator, monitor full HD 22`, centralę alarmową wraz z instalacją, zasilaniem i uruchomieniem budowa ogrodzenia przebudowa kuchni wraz z zapleczem w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodnokanalizacyjnej, c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej, instalacyjnej, elektrycznej, wraz z częściowym ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 85 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń wyposażeniem Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Wełnowiec - ózefowiec ,89 Zadanie wykonano. Pozostałe środki zostały przeniesione na instalację siłownika do bramki wejściowej na posesję oraz do drzwi głównych budynku. Wykonano dokumentację projektową. Trwa ,00 postępowanie przetargowe na realizację zadania. Termin realizacji II półrocze. Zawarto umowę, zadanie będzie realizowane w okresie os. Witosa ,00 wakacji. Termin do r. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 90 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe II etap budowy ogrodzenia oraz przycinka drzew i krzewów, plantowanie, humusowanie nawierzchni oraz przesadzenie drzew z dostarczeniem ziemi os. Tysiąclecia ,04 Zadanie wykonano ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Środki pochodzące z rezerwy celowej z Przedszkole Nr 91 z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - Oddziałami wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Integracyjnymi MP91 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w sali zajęć na I piętrze, malowanie sali po robotach elektrycznych oraz wymiana dwóch tablic bezpiecznikowych wykonanie dokumentacji projektowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz realizacja zgodnie z projektem wykonanie instalacji jedenastu kamer monitoringu wizyjnego wraz z urządzeniami Giszowiec ,85 Giszowiec ,00 Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Zadanie wykonano Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup bezpieczników. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania r ,55 Zadanie wykonano ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 94 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu os. Witosa ,00 Planowana realizacja w II półroczu ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 97 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji hydrantowej i realizacja zgodnie z projektem Bogucice ,00 Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 99 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu Ligota - Panewniki ,00 Planowana realizacja w II półroczu ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń modernizacja sanitariatów Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Zawarto umowę. Realizacja od do , ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ana Brzechwy Środki zostały przeniesione na remont sali lekcyjnej Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń adaptacja pomieszczenia widowni oraz przebudowa świetlicy na salę lekcyjną Ligota - Panewniki ,00 oraz remont wystających na zewnątrz fragmentów dźwigarów konstrukcji dachu. ZOO/Szkoła Inwestycje dotyczące pomieszczeń Podstawowa Nr 9 dydaktycznych im. ana Brzechwy modernizacja pracowni komputerowej Ligota - Panewniki ,00 Zadanie będzie realizowane w m-cu sierpniu ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 12 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń im. Ignacego ana Paderewskiego modernizacja toalet os. Paderewskiego - Muchowiec ,06 Zadanie wykonano Strona 31

32 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej im. ana Pawła II Wymiana nawierzchni poliuretanowej wraz z robotami towarzyszącymi boiska wielofunkcyjnego, bieżni czterotorowe i rozbiegu do skoku w dal ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Śródmieście ,00 Zadanie będzie realizowane w okresie wakacji ozn.* ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń im. ana Pawła II Adaptacja dawnego nieużytkowanego mieszkania mieszczącego się w przyziemiu budynku na potrzeby szkolnego archiwum (zmiana przeznaczenia pomieszczeń), obejmująca rozbiórkę zbędnych ścianek działowych, wymianę posadzki z podłożem, wprowadzenie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych oraz zmiany adaptacyjne dotyczące wentylacji pomieszczeń i zmiany lokalne w instalacji elektrycznej. Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin Śródmieście ,00 zakończenia r. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa sieci komputerowej, rozbudowa monitoringu Śródmieście ,00 Realizacja zadania w II półroczu im. ana Pawła II ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 19 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. Wojciecha Korfantego modernizacja ogrzewania poprzez likwidację starych kotłów, rozprowadzenie nowej instalacji co wraz z wymianą grzejników Wykonano dokumentację projektową. Postępowanie Dąb ,00 przetargowe na realizację w toku. Planowany termin zakończenia robót r. Zadanie wykonano ZOO/Szkoła Pozostałe środki zostały przeniesione na remont klatki Podstawowa Nr 20 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące sieci komputerowej Załęże ,08 schodowej, zabezpieczenie rachunków związanych z im. Tadeusza wywozem nieczystości, przeglądem kominów i Rejtana odprowadzeniem ścieków. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Podlesie ,00 Zadanie w trakcie realizacji. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 27 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. Władysława Szafera wymiana oświetlenia przed wejściem do budynku oraz wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego Piotrowice - Ochojec ,00 Zadanie wykonano ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej budowa / modernizacja bieżni sportowej Kostuchna ,00 projektowej, termin realizacji do ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 31 wykonanie placu zabaw o łącznej powierzchni 993,0 m2 wraz z montażem urządzeń zabawowych i Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów im. Henryka innymi robotami towarzyszącymi Sienkiewicza Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 15- Zawodzie , ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 31 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń im. Henryka adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę korekcyjną Zawodzie ,00 0,00 Środki zostały przeniesione na remont sanitariatów. Sienkiewicza ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 31 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów im. Henryka - pozostałe Sienkiewicza Opracowano dokumentację projektową. Realizacja w II budowa ogrodzenia Zawodzie ,00 półroczu 2016r. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Kamila Baczyńskiego wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni, zasilanie elektroenergetyczne urządzeń wentylacji, automatyki wentylacji, instalacji wody technologicznej oraz zasilania nagrzewnicy, malowanie kuchni i jadalni oraz wymiana drzwi jadalni, opracowanie projektu budowlanego przełożenia gazu w kuchni Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 31- Koszutka , Zlecono projekt przełożenia gazu w kuchni. Strona 32

33 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Projekt wykonali rodzice. Postępowanie na wyłonienie Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń modernizacja sanitariatów Śródmieście ,00 wykonawcy w toku. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 37 Inwestycje dotyczące budynku im. ks. ana Twardowskiego Wymiana przeszkleń z luksferów razem z oknami stalowymi na okna PCV w kolorze białym z szybą zespoloną i ich podmurowanie - elewacja północna i południowa Śródmieście ,00 0,00 Postępowanie w toku. Realizacja w okresie wakacji. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 53 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych im. Stefana instalacja i rozbudowa monitoringu anów - Nikiszowiec ,00 0,00 Realizacja w II półroczu 2016r. Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa ogrodzenia os. Tysiąclecia ,00 Inwestycja zostanie zrealizowana do końca wakacji ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń zaadaptowanie pomieszczeń byłej harcówki szkolnej na pomieszczenie świetlicy i sali szkolnej os. Tysiąclecia ,02 Zostało wyremontowane i przeznaczone na potrzeby świetlicy pomieszczenie harcówki. Wykonano wyburzenie ścian, wyremontowanie i malowanie, położono nową wylewkę i posadzkę. Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Odstąpiono od realizacji zadania w związku ze zmianą Inwestycje dotyczące instalacji technicznych modernizacja instalacji komputerowej Śródmieście ,00 siedziby ZOO. Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Nadzór inwestorski dla wykonania adaptacji pomieszczeń SP2 na oddział MP6 i SP31 na potrzeby MP19 Śródmieście ,00 0,00 Zadanie wykonano w 2015 roku, ale wykonawca nie złożył faktury i środki wygasły z końcem 2015r. Wystąpiono o dodatkowe środki na zapłatę za wykonaną usługę nadzoru w roku bieżącym. Zapłata Wykonawcy nastąpi w miesiącu lipcu. ZOO/Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń modernizacja sanitariatów Piotrowice - Ochojec ,00 wykonania r. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa i modernizacja monitoringu Dąbrówka Mała ,00 Realizacja zadania w lipcu br. ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej Wymiana sprzętu, zakup mebli, tablicy multimedialnej oraz programu do skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych Śródmieście ,88 Wszystkie elementy zadania zostały zrealizowane. Zakupiono nowe meble, komputery, licencje na programy komputerowe, sprzęt do drukowania etykiet, tablicę multimedialną. Skomputeryzowano zbiory biblioteczne. Zaaranżowano nowy wystrój biblioteki. Uroczyste otwarcie zmodernizowanej biblioteki planowany jest na wrzesień 2016 r. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 2 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" Remont zespołu boisk sportowych Zawodzie ,00 Wykonano dokumentację projektową r. Realizacja robót w toku. Termin do BO Strona 33

34 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* ZOO/Miejskie Przedszkole nr 74 Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM "Gwiazda" z przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla GWIAZDY Zawarto umowę, zadanie będzie realizowane w Ogrodzenie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny. Zawodzie ,00 miesiącu lipcu. Termin do r. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 65 Strefa street workout i siłownia plenerowa sztucznej nawierzchni (30x10m) oraz montaż: instalacji do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała składającej się z poręczy, drążków i drabinek (tzw. "małpi gaj"), 7 urządzeń składających się na siłownię plenerową (ławka uniwersalna, drabinka, klatka piersiowa, narciarz zjazdowy, narciarz biegowy, rowerek, motyl) oraz elementów małej infrastruktury (2 ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna). Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie ,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 65 Ogrodzenie strefy sportowo-rekreacyjnoedukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach Wymiana ogrodzenia od strony południowej, wzdłuż boisk szkolnych, placu zabaw oraz podwórka szkolnego. Realizacja zadania obejmuje: pomiary przy wykopach fundamentowych, fundament betonowy, słupy o wysokości 1,5m, pecki betonowe pod słupki, przęsła betonowe, osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowników. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie ,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 65 Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego dla najmłodszej społeczności przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami Sporządzenie projektu, zawierającego wykaz i rodzaj gier podwórkowych oraz miasteczko ruchu drogowego, dodatkowej małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) oraz nawierzchni. Przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni asfaltowej pod Miasteczko Ruchu Brynów cz. wschodnia Drogowego. Wymiana części spękanych płytek chodnikowych na podwórzu wewnętrznym, os. Zgrzebnioka zaprojektowanie i wykonanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw tj. 7 wybranych gier podwórkowych wraz z małą infrastrukturą. Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie ,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Miejskie Przedszkole nr 92 Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92 Wyrównanie terenu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Wykonano dokumentację projektową. Postępowanie ,00 przetargowe na realizację w toku. Planowany termin zakończenia robót r. BO ZOO/Miejskie Przedszkole nr 50 Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych Zainstalowanie urządzeń do rozwoju sprawności motorycznej, wykonanie chodnika umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się dzieci, w tym dzieci na wózkach. os. Witosa ,25 Zadanie wykonano BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 66 Osiedlowa Strefa Tenisowa Odtworzenie infrastruktury sportowej: - ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej - przystosowanie istniejącej ścianki na potrzeby rekreacji lub treningu tenisowego - wykonanie ogrodzenia obiektu Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie os. Tysiąclecia ,00 postępowania. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy w toku. BO ZOO/Miejskie Przedszkole nr 27 Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem dokumentacji projektowej budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem; wykonanie dwóch stref zabawowych o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni siłowni i skweru z kostki betonowej, urządzenia zabawowe, ogrodzenie i instalacja dwóch kamer. Dąb ,00 Projekt wykonano. Zawarto umowę. Termin realizacji do BO Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska. Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boiska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej strony boiska. Dąb ,09 Zadanie zrealizowano. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 17 Doposażenie sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w obiekcie przy ulicy Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy Przygotowanie sali i 16 stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych tablicy multimedialnej, drukarki oraz montaż wyżej wymienionych urządzeń. Zakup i instalacja odpowiednich urządzeń (routerów), pozwalających na korzystanie z bezprzewodowej sieci internetowej Wełnowiec - ózefowiec ,87 Doposażenie sali informatycznej w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy - wykonano roboty remontowe, zakupiono program antywirusowy, tablicę multimedialną. BO Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej - syntetycznej, poliuretanowogumowej, pozwalającej na gry zespołowe: piłka nożna młodzieżowa i koszykówka wraz z wyposażeniem sportowym oraz budowa tunelu do nauki gry w baseball. Bogucice ,00 Wykonano projekt inwestorski oraz ogłoszono przetarg na wykonawstwo. BO ZOO/Miejskiego Przedszkola nr 38 Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach (ordan) w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków Zagospodarowanie ogrodu przedszkola Dąbrówka Mała ,00 Projekt wykonano. Trwa postępowanie dotyczące realizacji zadania. Realizacja planowana w okresie wakacji. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 53 Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku szkolnym, wykonanie 1 dodatkowego wjazdu na teren boiska szkolnego, wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, bieżni dwutorowej tartanowej o dł. 60m, wykonanie skoczni w dal, remont ogrodzenia. Opracowanie dokumentacji w toku, termin anów - Nikiszowiec ,00 zakończenia w m-cu lipcu. BO Strona 34

35 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Katowicach ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Wykonano dokumentację projektową. Realizacja siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego Piotrowice - Ochojec ,00 zaplanowana na II półrocze ozn.* BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 27 Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach Remont infrastruktury sportowej i technicznej na dużej sali gimnastycznej w SP 27: montaż elektronicznej tablicy wyników, renowacja powierzchni podłogi boiska oraz wyznaczenie linii boiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, montaż materacy zabezpieczających powierzchnie za koszem, przyciemnienie okien specjalnymi foliami przeciwdziałającymi rażeniu słońca oraz osiąganiu wysokich temperatur w trakcie upałów, drobne prace malarskie i wykończeniowe, montaż 2 koszy z systememobniżania wysokości na "bocznym boisku". Opracowano dokumentację projektową. II Piotrowice - Ochojec ,31 postepowania o realizacje unieważniono. Trwa kolejne postępowanie przetargowe. BO ZOO/Szkoła Podstawowa nr 27 ZOO/Szkoła Podstawowa nr 21 ZOO/Gimnazjum nr 9 Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska Stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia Piotrowice - Ochojec ,00 Opracowano dokumentację projektową. BO szkolnego na Osiedlu Odrodzenia Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole Zakup sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego Podlesie ,00 Zadanie wykonano BO Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec-ózefowiec Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej okrężnej, dwutorowej, odwodnienie terenu boiska i bieżni, wykonanie piłkochwytów i realizacja na podstawie projektu. zadania powiatu ogólnomiejskie , ,54 Projekt wykonano, przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania. Postępowanie w toku. Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Koszutka ,00 Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. w Katowicach Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Śródmieście ,00 Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. BO Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVb (licea ogólnokształcące) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. ankego 65 w Katowicach. Piotrowice - Ochojec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Wydział Inwestycji w tym środki UE ,00 Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach Otrzymano wytyczne do projektowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności. Śródmieście zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji 0,00 w tym środki UE ,00 architektoniczno-budowlano-instalacyjnej oraz ekspertyzy technicznej obiektu VIII LO przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach, wybrano wykonawcę zamówienia. UE/ Strona 35

36 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ib (szkoły zawodowe) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji budynku szkolnego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 w Katowicach. Dąbrówka Mała Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Zrealizowano umowę na aktualizację Studium Wykonalności. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie 2 850,00 ofertowe na wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,51 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVc (szkoły zawodowe) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 w Katowicach. Dąbrówka Mała Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Wydział Inwestycji Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w tym środki UE ,00 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Trwa projektowanie. Termin zakończenia upłynął: , r. Śródmieście ,00 w tym środki UE ,50 Rozliczenie umowy na wykonanie projektu budowlanego po wykonanie ekspertyzy przeciwpożarniczej i uzyskanie odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL UE/ Zespół Szkół Budowlanych Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych. Dąbrówka Mała Oczekiwanie na ocenę wniosków przez Urząd Marszałkowski. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to przełom lipca i sierpnia - projekt finansowany z EFS. W IV kwartale przewiduje się 0,00 rozpoczęcie działań z projektu EFS, ale będą to prace nie wymagające środków finansowych czyli przygotowania dokumentów w formie elektronicznej, rekrutacja uczniów itp. w tym środki UE ,00 UE/ Zespół Szkół Technicznych i Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni Ogólnokształcących fotograficznej Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Piotrowice - Ochojec ,00 Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie. UE/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura w tym środki UE ,00 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej Modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 anów - Nikiszowiec ,00 w tym środki UE ,00 Dokonano częściowej zapłaty za dozór techniczny projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. UE/ Zespół Szkół Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Poligraficzno- Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Mechanicznych im. Katowicach Armii Krajowej Zakończenie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno Mechanicznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca r. Piotrowice - Ochojec ,00 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpocznie się procedura przetargowa. UE/ w tym środki UE ,00 Strona 36

37 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Wydział Kształtowania Środowiska III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach Rozszerzenie programu edukacji ekologicznej i upowszechnianie niezbędnej wiedzy w zakresie bioróżnorodności wśród dzieci i młodzieży miasta Katowice. ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Murcki ,00 Oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie. UE/ w tym środki UE ,00 Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach Opracowanie dokumentacji projektowej. Murcki ,00 Opracowano projekt wykonawczy. UE/ Etap uzgodnień branżowych do projektu. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych całkowita wymiana rur kanalizacyjnych prowadzących od budynku do ul. Mickiewicza Śródmieście ,00 Przewidywany termin zakończenia X/XI 2016 r. ozn.* Technikum Nr 8 w Katowicach Monitoring zostanie rozbudowany po zakończeniu Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa monitoringu Śródmieście ,00 remontu bramy wjazdowej do szkoły. VI Liceum Ogólnokształcące im. ana Długosza Inwestycje dotyczące budynku modernizacja elewacji Szopienice - Burowiec ,00 Planowany termin realizacji zadania VII-VIII.2016 X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego Wykonano dokumentację projektową i ogłoszono Inwestycje dotyczące instalacji technicznych modernizacja i przebudowa instalacji CO, wymiana wymiennikowni oraz instalacji grzewczej Zawodzie ,00 przetarg na wykonawstwo. XIV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Inwestycje dotyczące instalacji technicznych budowa i montaż wiat rowerowych wymiana oraz zainstalowanie nowych kamer i rejestratora, przegląd oraz ewentualna wymiana okablowania istniejącego monitoringu Wełnowiec - ózefowiec Trwają prace przygotowawcze - gromadzenie ,00 niezbędnej dokumentacji oraz przygotowania kosztorysowe. Realizacja w II półroczu. Murcki ,00 Prace zostaną rozpoczęte w miesiącu lipcu Złożono wniosek o przeniesienie środków na zadania: Zespół Szkół remont instalacji technicznych w wysokości Ogólnokształcących Inwestycje dotyczące budynku montażu instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w szatni szkolnej Śródmieście ,00 złotych (wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w Nr 1 im. Mikołaja szatni szkolnej) oraz złotych na zadanie na Kopernika wyposażenie i sprzęt gospodarczy. ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Wykonano dokumentację projektową. Realizacja Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana wszystkich grzejników w szkole wraz z zaworami Śródmieście ,00 zaplanowana na II półrocze ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II Inwestycje dotyczące instalacji technicznych zamontowanie monitoringu wizyjnego w budynku i na elewacji zewnętrznej budynku Bogucice ,29 Zadanie wykonano ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II Inwestycje dotyczące budynku zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Bogucice , ,50 Postępowanie przetargowe na wykonawstwo w toku. Realizacja w m-cu wrześniu. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach Inwestycje dotyczące instalacji technicznych rozbudowa monitoringu anów - Nikiszowiec ,99 Zainstalowano 7 nowych kamer, 2 rejestratory i monitor. Zadanie zostało wykonane. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu Załęże ,00 Zadanie wykonano Strona 37

38 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Edukacji Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno- Mechanicznych Szkolnictwo wyższe zadania gminy Piotrowice - Ochojec ,76 Zwrócono część dofinansowania , ,00 Wydział Edukacji Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej Zakup wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej Śródmieście ,00 Realizacja w II półroczu 2016r. Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Wydział Edukacji Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktycznoadministracyjnej Uczelni AWF im. erzego Kukuczki w Katowicach Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50 Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku. Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych. Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. erzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej. Roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne, roboty wod.-kan. Dofinansowanie przebudowy budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego z przeznaczeniem na realizację robót w dziedzińcu wewnętrznym oraz zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego. Odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego na budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy pl. Sejmu Śląskiego Ochrona zdrowia zadania gminy Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Śródmieście ,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Śródmieście ,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Ligota - Panewniki ,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Śródmieście ,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę dotycząca dofinansowania realizacji Zawodzie ,00 zadania. Uczelnia przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Śródmieście ,00 Realizacja w II półroczu 2016r , ,00 Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Dofinansowanie utworzenia bazy tymczasowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na ternie lotniska Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec Podpisano umowę dotacji pomiędzy Miastem ,00 Katowice, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Realizacja w II połowie roku. Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Inwestycje w lecznictwo ambulatoryjne Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 - adaptacja pomieszczeń po fizykoterapii na gabinety - monitoring budynku Przychodnia nr 13 ul. Ordona 3 - wykonanie nowego wejścia ewakuacyjnego - monitoring budynku W trakcie realizacji procedury przetargowe i ogólnomiejskie ,00 podpisywanie umów z wykonawcami. Strona 38

39 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Pomoc społeczna zadania gminy ednostka pomocnicza r , ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIa (ośrodki pomocy społecznej) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23, ul. Morcinka 19a. Załęże, Koszutka, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 zadania powiatu ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Domu Dziecka "STANICA" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach. Śródmieście Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIc (domy pomocy społecznej) Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42. Piotrowice - Ochojec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz zbiorczego audytu energetycznego dla Projektu nr II, IV, VII. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wrzesień 2016 UE/ Dom Dziecka "Stanica" w tym środki UE ,00 System monitoringu wewnętrznego monitoringu wewnętrznego Śródmieście ,00 Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy , ,51 Żłobek Miejski Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy Częściowe dostosowanie obiektu do wymogów p/poż zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p/poż. właściwych rzeczoznawców dokumentacją W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Dąbrówka Mała ,00 wykonawcę. Termin zakończenia robót zgodnie z umową upływa dnia r. Żłobek Miejski Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Dokończenie robót przy żelbetowym ogrodzeniu oporowym od strony ul. Ligonia Śródmieście ,10 Dokończono roboty przy żelbetowym ogrodzeniu oporowym od strony ul. Ligonia - zadanie wykonano w 100% Żłobek Miejski pomieszczenia na odpady stałe w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 zadaszonego pomieszczenia dla odpadów stałych Śródmieście ,41 Wykonano zadaszone pomieszczenie dla odpadów stałych - zadanie wykonano w 100% Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a. Śródmieście, os. Paderewskiego - Muchowiec, os. Tysiąclecia, Koszutka Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,00 Strona 39

40 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (żłobki) Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach Śródmieście Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: r. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie ofertowe na 0,00 wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie konkursu sierpień 2016 UE/ Zespół Obsługi ednostek Oświatowych w tym środki UE ,00 MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla żłobka przy ul. Boya Żeleńskiego 30 (przy MP42) i żłobka przy ul. Krzywoustego 9 (segment Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy). Kostuchna, os. Tysiąclecia ,00 Trwa postępowanie przetargowe. Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Adaptacja pomieszczeń w MP nr 6 i MP nr 19 na pomieszczenia żłobka. Śródmieście, Zawodzie ,90 Zakończono roboty wewnątrz budynków żłobków na ul. Uniwersyteckiej i Marcinkowskiego. Zawarto umowę na opracowanie programów użytkowych. Po ich opracowaniu zostanie uruchomione postępowanie na wykonanie projektu i realizację zadania. UE/ Żłobek Miejski w tym środki UE ,06 Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo otwartego oddziału żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i powiększenie istniejącego oddziału żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (o 90 miejsc). Śródmieście, Zawodzie ,10 w tym środki UE ,75 zadania powiatu ,00 Zakup pierwszego wyposażenia w ramach projektu - zadanie w trakcie realizacji UE/ Wydział Inwestycji Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji Rozpoczęcie przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i usług społecznych i środowiskowych dla osób środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia. niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Śródmieście Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. W wyniku przeprowadzonego przetargu na Przebudowę i rozbudowę kamienicy na ul. Francuskiej 43 w Katowicach ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby organizacji usług 0,00 społecznych i środowiskowych wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką garaży, oraz budową przyłączy i sieci zewnętrznych, instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wybrano wykonawcę zadania. UE/ w tym środki UE ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,03 zadania powiatu ,03 Wydział Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach. os. Paderewskiego - Muchowiec Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania, termin zakończenia: r. Zrealizowano umowę na aktualizację Studium Wykonalności. Przygotowano do ogłoszenia zapytanie 2 850,00 ofertowe na wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Projektu I,III,V,VI. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Planowane rozstrzygnięcie wniosku sierpień 2016 UE/ w tym środki UE ,51 ZOO/Młodzieżow y Dom Kultury Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wykonanie II etapu oświetlenia zewnętrznego, poprzez wykonanie rowów kablowych, ułożeniu kabli, montażu słupów i opraw oświetleniowych, uziemieniu słupów, oraz wykonaniu pomiarów kontrolnych Załęże ,45 Zadanie wykonano Strona 40

41 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Przeniesienie środków na zadanie remontowe: naprawa Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Śródmieście ,00 pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana studzienek kanalizacyjnych Śródmieście ,76 Wymieniono rury kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków z budynku dydaktycznego nr 2 w części skrzydła południowego) oraz naprawiono studzienki kanalizacyjne. Oczyszczono i udrożniono spływ kanalizacji do Rawy na odcinku ok 300 m oraz przeprowadzono monitoring wizyjny TV kanalizacji na tym odcinku. Udrożniono i oczyszczono kanalizację odprowadzającą ścieki z budynku warsztatów szkolnych w części wschodniej wraz z doprowadzeniem nawierzchni dróg do stanu poprzedniego. ozn.* Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich ZOO/Młodzieżow y Dom Kultury Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń wymiana wentylatorów dachowych Dąbrówka Mała ,00 Przewidywane wykonanie do "Kawiarenka internetowa" dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury obiekt ul. Tysiąclecia 5 Utworzenie "Kawiarenki internetowej" w pomieszczeniu obecnej pracowni komputerowej. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy os. Tysiąclecia , , ,03 Zakupiono zestawy komputerowe i drukarki - zadanie wykonano. BO Wydział Inwestycji Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów Budowa wodnego placu zabaw polegająca na wygrodzeniu drewnianymi siedziskami przestrzeni z kolorowymi urządzeniami, dyszami, fontannami, wraz z doprowadzeniem wody z sieci wodociągowej, ogrodzeniem, oświetleniem dozorowym i pomieszczeniem technicznym (kontenerem) oraz zainstalowaniem systemu pompowego. ogólnomiejskie Zadanie wprowadzono do WPF (realizacja w latach ). Zmieniono nazwę zadania w związku ze 0,00 zmiana lokalizacji. Otrzymano wytyczne do realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, które zostały przekazane do wyceny. (BO) Wydział Inwestycji Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wału ziemnego w celu uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka Trwa realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie wału ziemnego z elementami zbiornika 0,00 retencyjnego w rejonie budynku przy ul. Szpaków 49 w Katowicach. Termin wykonania: r. Wydział Inwestycji Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe Opracowania dokumentacji projektowej i budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta ogólnomiejskie ,00 Opracowano wytyczne do projektowania. Wydział Inwestycji Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Szopienice - Burowiec ,00 W trakcie opracowania wytyczne do projektowania. Wydział Inwestycji Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Aktualizacja audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji oraz opracowanie studium wykonalności. Dąbrówka Mała ,00 Opracowano dokumentację projektową. UE/ w tym środki UE ,95 Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Kostuchna ,48 W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Kostuchna ,00 W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Strona 41

42 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Rozpoczęcie realizacji zadania i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Zarzecze, Podlesie ,86 Toczy się postępowanie odszkodowawcze. Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Trwają roboty w zakresie budowy połączenia drogowego ulicy Karasiowej z ulicą Kaskady. Termin wykonania Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. Do uregulowania postępowania 5 996,25 odszkodowawcze. Przygotowano i ogłoszono przetarg na Budowę drogi łączącej ul. Kijowską z ul. Książęcą w Katowicach. Trwa procedura przetargowa. Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Zarzecze, Podlesie ,19 os. Paderewskiego - Muchowiec Nabycie prawa własności nieruchomości położonej przy ul.kaskady i ul. Gen. Grota-Roweckiego - I rata płatności z tytułu nabycia. Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. Trwa jej weryfikacja. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez ,00 inwestora zewnętrznego. Wydział Inwestycji Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo rowerowego dla obsługi osiedla KTBS przy ul. Sławka. os. Witosa ,75 Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę przedłużenia ulicy Sławka do ul. Rataja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach etap I. Trwa procedura przetargowa. Wydział Gospodarki Mieniem Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z przyszłą realizacją zadania. Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Trwa określanie zakresu rzeczowego inwestycji z ,00 podziałem na etapy. Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników Spółdzielni Mieszkaniowej "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjno-sieciowej Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w ilości 33 szt. Wraz z wymianą zasilających linii kablowych i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Ligota - Panewniki ,00 Opracowano dokumentację. Realizacja zadania w II półroczu. BO oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy osiedlami Bażantowo a osiedlem Murapol Postawienie 12 latarni na ulicy Bażantów Kostuchna ,23 Zlecono roboty elektroenergetyczne. BO Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego. Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących 1612 punktów świetlnych na terenie miasta ogólnomiejskie aktualizacji dokumentu Wykonalności, wykonanie zbiorczego audytu energetycznego dla projektu pn. Efektywność energetyczna, odnawialne 8 610,00 źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia hybrydowego. UE/ w tym środki UE ,50 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i montażu systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji. Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących 41 punktów świetlnych na terenie miasta ogólnomiejskie aktualizacji dokumentu Wykonalności, wykonanie zbiorczego audytu energetycznego dla 8 610,00 projektu pn. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie opraw LED. UE/ w tym środki UE ,50 Strona 42

43 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta. ogólnomiejskie ,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Kształtowania Środowiska Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem sieci kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom SA Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem sieci kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom SA ogólnomiejskie ,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Zakup i montaż trzeciej zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej Wymiana zasuw DN szt. w komorze 492C2 na sieci ciepłowniczej przy ul. Roździeńskiego Zakup i montaż trzeciej zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej Ligota - Panewniki ,00 Zadanie w trakcie realizacji. Wymiana zasuw DN szt. w komorze 492C2 na sieci ciepłowniczej przy ul. Roździeńskiego Zawodzie ,00 Zadanie w trakcie realizacji. Wydział Kształtowania Środowiska dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych ogólnomiejskie ,00 Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla 32 lokali/budynków mieszkalnych i na odnawialne źródła energii dla 17 lokali/budynków mieszkalnych. Zakład Utylizacji Odpadów Zakład Utylizacji Odpadów Zakład Zieleni Miejskiej Dostosowanie szafy pomiarowej do procedury, zakup butli z dzierżawą gazów wzorcowych, Przystosowanie monitoringu do procedur QAL 3 opracowanie dokumentacji, zakup oprogramowania do prowadzenia kart CUSUM lub Shewharta, szkolenie pracowników. Zawodzie ,00 Zadanie w trakcie realizacji. Opłata za inwentaryzację drzew. Zadanie w trakcie Zagospodarowanie działki 35/9 I etap Inwentaryzacja drzew, ogrodzenie działki, wycinka drzew, inne prace Zawodzie ,99 realizacji. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Przebudowa parku w tym przeprojektowanie ciągów pieszych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa kręgu tanecznego, "suchej rzeki", strefy aktywności fizycznej i placu zabaw, toalety bezobsługowej, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz oświetlenie parku. Bogucice Trwają prace nad dostosowaniem studium wykonalności do wymogów konkursowych. W związku z budową pomnika na terenie Parku 0,00 Boguckiego zaistniała konieczność dokonania zmiany posiadanego projektu budowlanego, co wydłuża okres realizacji zadania. UE/ w tym środki UE ,00 Zakład Zieleni Miejskiej Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Przebudowa parku w tym przeprojektowanie ciągów pieszych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa istniejącego placu zabaw, odnowienie ogrodzenia, stworzenia miejsca imprez z zagospodarowaną infrastrukturą, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz oświetlenie parku. Trwają prace nad dostosowaniem studium Szopienice - Burowiec ,00 wykonalności do wymogów konkursowych. UE/ Zakład Zieleni Miejskiej w tym środki UE ,00 Zagospodarowanie Skweru anusza Sidły Przebudowa parku w tym przebudowa ciągów pieszych, budowa miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu. Szopienice - Burowiec ,71 Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa realizacja zadania. Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego dokumentacją projektową. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie części robót budowlanych. Inwestycja zablokowana przez brak możliwości Podlesie uzyskania warunków zabudowy do stycznia 2017 lub 0,00 do czasu uchwalenia MPZP dla terenu objętego inwestycją. Realizacja zadania została wstrzymana. Zakład Zieleni Miejskiej Projekt zagospodarowania terenów wokół Stawu Maroko Opracowanie projektu zagospodarowana terenów wokół Stawu Maroko na os. Tysiąclecia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń budowlanych, wodnoprawnych itp.. Opracowanie projektu jest niezbędnym wstępem do realizacji jakichkolwiek inwestycji na przedmiotowym terenie, których potrzebę często wskazują mieszkańcy i władze miasta. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na os. Tysiąclecia ,00 opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. Zakład Zieleni Miejskiej Projekt i realizacja przyłącza energetycznego w budynku leśniczanki Opracowanie projektu przebudowy przyłącza energetycznego i jego realizacja na bazie ZZM w Katowickim Parku Leśnym. Realizacja inwestycji polegającej na likwidacji starego przyłącza oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury przyczyni się do znacznych oszczędności w opłatach za dystrybucję energii elektrycznej. os. Paderewskiego - Muchowiec Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na ,00 opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. Strona 43

44 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zakład Zieleni Miejskiej Projekt przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej przy ul. Gospodarczej Opracowanie projektu przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej w anowie. Z uwagi na dotychczasowe warunki techniczne Dział Produkcji Roślinnej nie jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, co stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw energii. ednostka pomocnicza r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zakres rzeczowy zadania został przesunięty do anów - Nikiszowiec realizowanego w ramach zadania "Poprawa 0,00 infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej" ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej W ramach realizacji zadania planuje się opracować projekt przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej w Dziale Produkcji Roślinnej. Trwają działania zmierzające do wyłonienia podmiotu anów - Nikiszowiec ,00 opracowującego projekt przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej w Dziale Produkcji Roślinnej. Zakład Zieleni Miejskiej Fontanna na skwerze Rybka Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych zgodnie z podjętymi w 2015 roku ustaleniami. W wyniku realizacji zadania powstanie fontanna na zrewitalizowanym w roku 2015 w ramach budżetu obywatelskiego skwerze Rybka przy ul. Górniczego Dorobku/Szopienickiej Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego, anów - Nikiszowiec ,00 podpisano umowę na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. Zakład Zieleni Miejskiej Adaptacja pomieszczeń magazynowych na socjalno-biurowe na terenie bazy ZZM Realizacja robót budowlanych według pozyskanego w 2015 roku projektu budowlanego. W wyniku realizacji zadania planuje się rewitalizację zabytkowego budynku stanowiącego obecnie pomieszczenie magazynowe poprzez wykonanie odwodnienia i adaptację pomieszczeń według zaleceń konserwatora zabytków na przestrzeń biurowo-socjalną zgodnie z przepisami bhp tj na zakładową składnicę akt, suchy magazyn, salkę konferencyjno-szkoleniową oraz pomieszczenia biurowe dla kilku pracowników. Brynów cz. wschodnia os. Zgrzebnioka ,87 Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych wg projektu pozyskanego w roku Trwają roboty budowlane. Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie skweru przy ul. Wajdy Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych na skwerze przy ul. Wajdy. W wyniku realizacji zadania powstać ma przyjazna i estetyczna przestrzeń publiczna zagospodarowana zielenią. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na Bogucice ,00 realizację robót budowlanych. Trwa realizacja zadania. Zakład Zieleni Miejskiej Budowa poidełka miejskiego w Parku Budnioka Realizacja robót według pozyskanego w 2015 roku projektu. W wyniku realizacji zadania powstanie źródełko wody pitnej na terenie Parku Budnioka. Koszutka ,00 Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zakład Zieleni Miejskiej Utworzenie na nieużytkach pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym. Całość przyjazna dla ludzi i zwierząt Utworzenie pasa zieleni zaczynającego i kończącego się skwerkiem wypoczynkowym Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 9 335,70 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego, Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie fontanny otoczonej chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki. Ligota - Panewniki ,00 podpisano umowę na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe. BO Zakład Zieleni Miejskiej Dog Park ózefowiec Wełnowiec Dzielnica przyjazna psom Utworzenie Dog Parku (wykonanie ogrodzenia, przygotowanie nawierzchni, zamontowanie przeszkód dla psów, zamontowanie koszy na psie odchody, wykonanie nasadzeń, zamontowanie elementów małej architektury) Wełnowiec - ózefowiec Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego ,00 Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Trwa wyłanianie wykonawcy robót budowlanych. BO Zakład Zieleni Miejskiej "Ranczo Dąbrówka" Zachowanie terenu w stanie pierwotnym. Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji w stylu tradycyjnej wsi - rancza Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Dąbrówka Mała Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Wyłoniono 7 872,00 wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej "Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic" Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic zadania powiatu Szopienice - Burowiec Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na 0,00 opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami - trwają prace projektowe ,00 BO Dom Dziecka "Tęcza" Instalacja nawadniająca ogród wykonanie zbiorników podziemnych na wodę deszczową spływającą z dachu, układu filtracyjnego, automatycznego systemu nawadniania ogrodu, centrali deszczowej, która umożliwiałaby przełączanie na wodę wodociągową w okresach niedoboru wody deszczowej Wydatki poniesiono na usługę geodezyjną sporządzoną Śródmieście ,00 do celów projektowych zadania inwestycyjnego. Dom Dziecka "Stanica" Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze II etap zamontowywania systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Śródmieście ,00 Zadanie w trakcie realizacji Strona 44

45 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Wydział Kształtowania Środowiska dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych ednostka pomocnicza r. ogólnomiejskie ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania dla 25 lokali/budynków mieszkalnych i na odnawialne źródła energii dla 7 lokali/budynków mieszkalnych. ozn.* Wydział Kształtowania Środowiska mapy akustycznej dla miasta Katowice Mapa została wykonana, trwa weryfikacja przed i odbiór całej mapy akustycznej dla miasta Katowice. ogólnomiejskie ,00 odbiorem końcowym. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy , ,00 Wydział Kultury/ MDK Ligota ocieplania ścian budynku MDK Ligota od strony północnej i uzupełnienie brakujących płytek pod dachem Skucie starego tynku, zagruntowanie ściany, wykonanie ocieplenia. Położenie nowego tynku, malowanie. Koszty inspektora nadzoru. Ligota - Panewniki ,00 Realizacja w II połowie roku Wydział Kultury/ MDK Południe Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, następnie odwodnienie, utwardzenie oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Pomalowanie bramek i założenie nowych siedzisk. Zarzecze ,00 Przygotowano i wysłano zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej. BO Wydział Kultury/ MDK Szopienice - Giszowiec Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec Aktualizacja dokumentacji technicznej i studium wykonalności Szopienice - Burowiec ,00 Realizacja w II połowie roku UE/ przy ul. Obr. Westerplatte 10 Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic Muzeum Historii Katowic w tym środki UE ,00 Wkład własny do modernizacji wystawy z dziejów Katowic etap II Program funkcjonalno-użytkowy siedziby MHK przy ul.szafranka 9 Zakres zadanie obejmuje dalszą modernizację wystawy stałej. Etap II obejmuje czasy od nadania praw miejskich do współczesności. Śródmieście ,00 Realizacja w II połowie roku Program funkcjonalno-użytkowy siedziby MHK przy ul.szafranka 10 Śródmieście ,00 Realizacja w II połowie roku Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Prace adaptacyjno-remontowe, zakup sprzętu do digitalizacji i wyposażenia biurowego Muzeum Historii Katowic Śródmieście ,00 Realizacja w II połowie roku UE/ w tym środki UE ,00 Wydział Kultury Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach" Bogucice ,00 Wykonane zostały roboty budowlane oraz konstrukcyjne zgodnie z zakresem określonym w umowie dofinansowania. Wydział Kształtowania Środowiska W trakcie realizacji wykonanie upamiętnienia Teofila nowych upamiętnień Zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego, realizowane według potrzeb. ogólnomiejskie ,00 Ociepki w Galerii Artystycznej na pl.grunwaldzkim zadania powiatu ,00 Wydział Inwestycji Przebudowa budynku siedziby Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im.k.bochenek Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu. Śródmieście Zmiana nazwy w związku z połączeniem Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Otrzymano wytyczne do projektowania. Przygotowano 0,00 i ogłoszono przetarg na opracowanie inwentaryzacji, ekspertyzy i koncepcji programowo-przestrzennej dla przedmiotowego zadania. Termin otwarcia ofert: r. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności Aranżacja nieużywanych pomieszczeń na potrzeby muzeum Projekt budowlany dot. aranżacji nieużywanych aktualnie trzeciej kondygnacji budynku przy ul. W.Pola 65 na potrzeby muzeum (sale wystawowe, sala konferencyjna itp.) oraz szczegółowy scenariusz i koncepcja wystawy stałej, niezbędne do wnioskowania o środki unijne Załęska Hałda Brynów cz. Zachodnia ,00 Realizacja w II połowie roku Strona 45

46 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Kultura fizyczna zadania gminy ednostka pomocnicza r , ,85 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ozn.* Wydział Inwestycji Budowa trzech basenów w dzielnicach Zakup dokumentacji projektowej i jej adaptacja dla budowy trzech basenów w dzielnicach. Szopienice - Burowiec, Ligota-Panewniki, Brynów Część Wschodnia Oś. Zgrzebnioka W wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup gotowej dokumentacji projektowej krytego basenu oraz wykonanie usług projektowych polegających na adaptacji projektu dla trzech lokalizacji na terenie miasta Katowice wraz z przeniesieniem praw 0,00 autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wybrano wykonawcę zamówienia. Trwają prace projektowe, zatwierdzono wstępne koncepcje zagospodarowania terenu dla 3 basenów. W trakcie przygotowania wizualizacje. Wydział Inwestycji Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego. Piotrowice - Ochojec Opracowano koncepcję architektoniczno - urbanistyczną budowy kompleksu sportowego przy ul. 0,00 Asnyka oraz wstępne Studium Wykonalności. Zakończono konsultacje społeczne. W trakcie weryfikacji wnioski z konsultacji społecznych. Wydział Inwestycji Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Wykup gruntów. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej. Termin realizacji umowy o przyłączenie do sieci Dąb elektro-energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. 0,00 instalacji elektroenergetycznej stadionu przy ul.bukowej: r. Wydział Inwestycji Budowa stadionu miejskiego przy ul.bukowej Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, wykupy gruntów. Dąb ,00 Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 Montaż systemu monitoringu spełniającego wymogi aktualnych przepisów w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej anów - Nikiszowiec ,00 Realizacja w II połowie roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Kemping 215, ulica Trzech Stawów 23 Modernizacja budynku socjalno-gospodarczego: dobudowanie nowego pomieszczenia os. Paderewskiego - Muchowiec Uiszczono opłatę za mapę zasadniczą wraz z kopią ,80 Realizacja w II połowie roku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek Rozbudowa instalacji chłodniczej, powiększenie boksów hokejowych dla zawodników, rozbudowa systemu monitoringu -punkty wizyjne, wydzielenie pożarowe szybu kanałowego Koszutka ,70 Wykonano instalacje przyłączeniową do podłączenia dodatkowego agregatu do lodowiska. Podłączono instalację chłodniczą z instalacją mrożeniową lodowiska. Wykonano podesty dla każdego z dwóch boksów hokejowych, z nawierzchnią zabezpieczającą z gumy oraz wykonano boczne wygrodzenia z przeszkleniem. Rozbudowano system monitoringu. Wykonano wydzielenie pożarowe szybu i uszczelnienie przepustów kablowych, zdemontowano mechaniczną instalacji wentylacji, zabudowano klapę pożarową. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 Zaprojektowanie i budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu anów - Nikiszowiec ,99 Zadanie w trakcie realizacji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Stadion Miejski, ulica Bukowa 1A Rozbudowa systemu CCTV Dąb ,00 rozbudowy systemu CCTV w celu jego dostosowania do aktualnych wymagań określonych w Rozporz. MSWiA z dnia roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W ramach zadania zainstalowano: 4 kamery z funkcją High Feamerate, zestaw pozycjonujący, przetwornik, 3 uchwyty do kamer, 3 słupy stalowe z fundamentami, okablowanie. Strona 46

47 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 ednostka pomocnicza r. Rozbudowa oświetlenia kortów tenisowych anów - Nikiszowiec ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Dostawa i montaż 12 sztuk naświetlaczy LED o mocy 300 W oraz 8 sztuk naświetlaczy LED o mocy 400 W ozn.* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Hala sportowa ózefowska, ulica ózefowska 40 układu pomiarowego gazu Wełnowiec - ózefowiec ,00 Realizacja w II połowie roku Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku Realizacja robót budowlanych według pozyskanego w 2015 roku projektu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstać ma przyjazna i estetyczna przestrzeń publiczna w rejonie ul. Le Ronda i Biniszkiewicza w Dąbrówce Małej - tzw. Zielony Zakątek. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach-Podlesiu wraz ze Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą, według posiadanego projektu. (środki BO) Trwają roboty budowlane według projektu Dąbrówka Mała ,00 pozyskanego w roku Podlesie W trakcie procedowania sprawy formalno-prawne. Zgodnie z Postanowieniem z dn r. wydanym przez Prezydenta Miasta Chorzów 0,00 zawieszono postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy do czasu wejścia w życie MPZP dla terenu objętego inwestycją, jednak nie dłużej niż na 9 miesięcy. Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Tunelowej Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych placu zabaw ze strefą fitness przy ul. Tunelowej. Kostuchna ,00 Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Trwa wyłanianie wykonawcy robót budowlanych. Zakład Zieleni Miejskiej Zielony wypoczynek - rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej oraz Francuskiej i przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni. Rekultywacja gruntu, aranżacja nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Śródmieście ,56 Projekt wykonano, odebrano i częściowo rozliczono. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. BO Zakład Zieleni Miejskiej Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa "Fitness nad Rawą" Utwardzenie i ogrodzenie terenu, tak aby powstał skwerek, na którym powstanie siłownia plenerowa. Projekt przewiduje również nasadzenie wokół zieleni (drzewa, krzewy, iglaki). Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Zawodzie Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 6 740,40 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Budowa siłowni plenerowej Ligota - Panewniki Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 6 986,40 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Plac sportów miejskich Budowa wielofunkcyjnego placu sportów miejskich. os. Witosa ,00 Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Zakład Zieleni Miejskiej Siłownia z kinem pod "chmurką" - lokalizacja - "Zielony Zakątek" Budowa siłowni wraz z kinem pod chmurką usytuowanej na terenie "Zielonego Zakątka" w Dąbrówce Małej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają Dąbrówka Mała ,00 roboty budowlane zgodnie z projektem pozyskanym w roku BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu (budowa siłowni, modernizacja placu zabaw i terenu do gry w piłkę, montaż małej architektury) Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Piotrowice - Ochojec ,00 Projekt wykonano, odebrano i częściowo rozliczono. Trwa oczekiwania na pozwolenie na budowę. BO Zakład Zieleni Miejskiej Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej w Katowicach - Podlesiu Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. ścieżki zdrowia dla dzieci, składającej się z 6 urządzeń Podlesie Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Dokonano 5 904,00 wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, z którym podpisano umowę. Trwają roboty budowlane. BO Strona 47

48 Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Zakład Zieleni Miejskiej Extremalny Plac Zabaw toru asfaltowego o powierzchni całkowitej 1200m2, z sekcją dirt o długości 45m, o powierzchni asfaltowej 500m2 oraz torem dla najmłodszych dzieci o długości 45m. ednostka pomocnicza r. os. Witosa ,00 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Trwa wyłanianie wykonawcy robót budowlanych. ozn.* BO Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów akcji spółki GKS GieKSa S.A. ogólnomiejskie ,00 Realizacja w II połowie roku * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/ - zadania wieloletnie z udziałem środków UE (BO) - zadania z Budżetu Obywatelskiego realizowane w ramach Strona 48

49 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Transportu i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Geodezji r , , ,00 Zakup programu komputerowego wspierajacego modelowanie, prognozowanie zakup oprogramowania i licencji oraz szkolenie i analizowanie ruchu drogowego Przewiduje się zakup programu w 0,00 II półroczu 2016r. Zakupy inwestycyjne zakup urządzenia wielofunkcyjnego ,00 Zakupy inwestycyjne Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej rozwój sieri oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zakup samochodu ciężarowego , , ,00 Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI ,00 Wydział Promocji Promocja wewnętrzna zakup i montaż ekranu LED do witryny na Rynku ,00 Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK w zależności od potrzeb ,00 Zakup systemu nagłaśniająco-dyskusyjnego na potrzeby UMK ,00 Zakup kopertownicy zakup kopertownicy ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bezpieczne drogi zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach ,91 Zakup dwóch ciężkich samochodów pożarniczych ,00 w tym środki UE ,00 Zakup wyposażenia do prowadzenie akcji ratowniczych ,00 Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego ,39 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Realizacja zadania planowana w II półroczu Zapłacono zaliczkę na poczet zakupu samochodu ciężarowego Płatność za licencję korporacyjną firmy ESRI nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania planowana w II półroczu Zakup 6 szt. kserokopiarkek cyfrowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Realizacja zadania planowana w II półroczu Zakup kopertownicy na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Trwa przygotowanie dokumentacji konkursowej Zakupiono specjalistyczny sprzęt (m.in.motopompa, pilarki, węże) Zakupiono sprzęt specjalistyczny (m.in. pompa hydrauliczna, nożyce, węże, rozpieracz) ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie Śródmieście Śródmieście Śródmieście Śródmieście Dąbrówka Mała, Szopienice Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Zakup routera Zakup routera ,52 Zadanie zrealizowano Śródmieście Straż Miejska Zakup samochodu Zakup samochodu oznakowanego z zabudową do przewozu osób ,00 Straż Miejska Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYNE OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych ,00 Realizacja zadania planowana w II półroczu Realizacja zadania planowana w II półroczu ogólnomiejskie ogólnomiejskie UE/ BO BO Strona 49

50 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego ZOO/Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi ZOO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego ZOO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego ZOO/Gimnazjum nr 4 im. erzego Ziętka ZOO/Gimnazjum nr 4 im. erzego Ziętka Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki ZOO/Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera ZOO/Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej ZOO/Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ZOO/Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Oświata i wychowanie r. Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* ,90 Środki zostały przeniesione na zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem wydatki bieżące na zakup 3 0,00 rzutników multimedialnych do Koszutka pracowni szkolnych. zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi ,00 zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej ,00 zakup kserokopiarki ,00 Środki zostały przeniesione na inwestycje dotyczące instalacji sieci komputerowej na terenie szkoły. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup komputerów do gabinetów psychologa i pedagoga oraz zakup drukarek. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście Śródmieście Śródmieście zakup zestawu mebli kuchennych ,00 Zadanie zrealizowano. os. Paderewskiego - Muchowiec zakup kserokopiarki ,00 Zadanie zrealizowano. os. Paderewskiego - Muchowiec zakup kamer do monitoringu, zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem ,00 Zakupiono projektor mulimedialny - został przeznaczony jako wyposażenie do sali lekcyjnej nr 12, zakup kamer do monitoringu ok. 6 szt. będzie dokonany w m- cach lipiec - sierpień 2016 r. zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup kserokopiarki ,00 zakup serwerów komputerowych ,00 zakup zestawu interaktywnego ,00 Zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkolnego Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Bogucice Szopienice - Burowiec Giszowiec Piotrowice - Ochojec zakup odśnieżarki ,00 Zadanie zrealizowano. Piotrowice - Ochojec zakup kosiarki spalinowej ,00 Zakupiono kosiarkę samojezdnątraktorek Stiga Estate do koszenia trawników w rozległym obejściu obiektu szkolnego. Ligota - Panewniki Strona 50

51 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 2 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 3 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych r. zakup niszczarki do dokumentów ,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego, zakup zestawu mebli kuchennych ,00 zakup zestawu mebli kuchennych ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup dwóch niszczarek w ramach zakupu wyposażenia. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakupiono piec konwekcyjnoparowy. Odstąpiono od zakupu mebli. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Ligota - Panewniki Brynów os. Zgrzebnioka Śródmieście Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 5 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup pieca konwekcyjno-parowego, zakup uniwersalnego robota gastronomicznego ,00 Zadanie zrealizowano. Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 6 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup uniwersalnego robota gastronomicznego ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 12 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup okapu kuchennego, zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 13 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup kosiarki spalinowej ,00 Część środków została przeniesiona na zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej os. Witosa ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 13 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 14 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 16 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 17 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 19 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 19 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej ,50 Zadanie zrealizowano. os. Witosa zakup stołu kuchennego ,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup szaf przesuwnych do gabinetu dyrektora i referenta. zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Zadanie zrealizowano. Ligota - Panewniki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Zakup zostanie dokonany w II ,00 rekreacyjne, itp.) półroczu Środki zostały przeniesione na zakup pralki przemysłowej wydatki bieżące na zakup 0,00 wyposażenia do kuchni oraz przedszkola Środki zostały przeniesione na zakup blendera przemysłowego wydatki bieżące na zakup 0,00 wyposażenia do kuchni oraz przedszkola Koszutka Ligota - Panewniki Zawodzie Zawodzie Strona 51

52 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 20 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych r. zakup zestawu komputerowego dla administracji Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup sprzętu 0,00 komputerowego w ramach zakupu wyposażenia. Środki zostały przeniesione na zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, zakup zestawu interaktywnego oraz ,00 rekreacyjne, itp.) na wydatki bieżące na zakup kserokopiarki. Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Koszutka os. Tysiąclecia zakup zestawu interaktywnego ,79 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 23 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 26 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 30 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 32 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Zadanie zrealizowano. Dąb zakup kuchni gazowo-elektrycznej ,00 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ,00 zakup kuchni gazowo-elektrycznej ,00 zakup laptopa ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu. Pozostałe środki zostały przeniesione na zakup kuchni gazowo-elektrycznej. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup wyposażenia kuchni. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup komputera w ramach zakupów wyposażenia. os. Tysiąclecia zakup szafy chłodniczej ,00 Zadanie zrealizowano. anów - Nikiszowiec Załęże Załęże ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 33 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 35 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup kserokopiarki ,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup kserokopiarki w ramach zakupów wyposażenia oraz zakup materiałów eksploatacjyjnych do pozostałych urządzeń w placówce. Śródmieście ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 35 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście zakup pralki przemysłowej ,00 Zadanie zrealizowano. Dąbrówka Mała Strona 52

53 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 40 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych r. zakup kuchni gazowej ,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup kuchni gazowej w ramach zakupu wyosażenia. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Dąbrówka Mała Ligota - Panewniki ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 42 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 45 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 48 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 49 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 51 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 52 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 55 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 55 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup kuchni gazowo-elektrycznej ,00 Zadanie zrealizowano. Kostuchna zakup uniwersalnego robota gastronomicznego ,00 zakup uniwersalnego robota gastronomicznego ,00 zakup uniwersalnego robota gastronomicznego ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście Wełnowiec - ózefowiec zakup zestawu interaktywnego ,00 Zadanie zrealizowano. Bogucice zakup kosiarki spalinowej ,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup kosiarki w ramach zakupu wyposażenia. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zakupu wyposażenia. Koszutka os. Witosa Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni ,00 Zadanie zrealizowano. Koszutka zakup odkurzacza piorącego ,00 zakup laptopa ,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup odkurzacza piorącego w ramach zakupu wyposażenia. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup laptopa w ramach zakupu wyposażenia. os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 59 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup kuchni gazowo-elektrycznej ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Giszowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 60 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup zmywarki ,50 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec Strona 53

54 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 61 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 63 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych r. zakup zestawu regałów ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup regałów do szatni dzieci w ramach zakupu wyposażenia. Giszowiec zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni ,00 Zadanie zrealizowano. anów - Nikiszowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 63 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 64 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 65 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 66 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 66 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 71 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych ZOO/Miejskie Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Przedszkole Nr 73 im. jednostek oświatowych Misia Uszatka ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup patelni elektrycznej ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II zakup domofonów ,00 półroczu Środki zostały przeniesione na zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod ,00 zakup pieca konwekcyjnoparowego rozdrabniacz zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu anów - Nikiszowiec Giszowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec zakup kserokopiarki ,00 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup obieraczki do warzyw ,00 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej ,00 zakup chłodziarko - zamrażarki ,00 zakup pralki ,00 zakup okapu kuchennego ,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 zakup pralki przemysłowej ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesiona na wydatki bieżące na zakup laptopa i pralki. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zakupu wyposażenia. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec Zawodzie Podlesie Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec Brynów os. Zgrzebnioka Brynów os. Zgrzebnioka Strona 54

55 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 76 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 76 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 80 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 81 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 84 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 84 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 85 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych r. zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup szafy do sali maluszków, rolet do sal 0,00 dziecięcych, wieży stereo oraz pomocy naukowych (farb, kredek, klei) Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup szafy do zakup kosiarki spalinowej sali maluszków, rolet do sal 0,00 dziecięcych, wieży stereo oraz pomocy naukowych (farb, kredek, klei) Środki zostały przeniesione na zakup pralki przemysłowej wydatki bieżące na zakup 0,00 pralko/suszarki oraz zakup zamrażarki. Zadanie zrealizowano. zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Pozostałe środki zostały ,00 rekreacyjne, itp.) przeniesione na zakup pomocy dydaktycznych. Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Piotrowice - Ochojec zakup blendera przemysłowego ,00 Zadanie zrealizowano. Wełnowiec - ózefowiec zakup patelni elektrycznej Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup patelni 0,00 elektrycznej w ramach zakupu wyposażenia. Zakup zostanie dokonany w II zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 półroczu zakup zestawu mebli kuchennych, zakup krajalnicy gastronomicznej ,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup nagród konkursowych, wycinkę drzew, frezowanie i karczowanie po wycince, przeglądy techniczne (budynku i odgromowy), zakup wyposażenia (dywany, szafa, sprzęt sprzątający) Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec os. Witosa ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup uniwersalnego robota gastronomicznego ,00 Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup robota gastronomicznego w ramach zakupu wyposazenia oraz zakup zastawy stołowej dla dzieci os. Paderewskiego - Muchowiec ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych zakup pralki przemysłowej ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 55

56 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 88 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 89 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 90 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 90 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 93 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 94 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 95 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 95 ZOO/Miejskie Przedszkole Nr 99 ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ana III Sobieskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych r. zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup pralki Środki przeniesiono na wydatki bieżące. Zakupiono sprzęt nagłaśniający w ramach zakupu wyposażenia. Pozostałe środki zostały przeniesione na 0,00 uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lokalu użytkowego w związku z regulacją gruntów i pokrycie kosztów związanych z obsługą programów informatycznych. Zakup zostanie dokonany w II zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 półroczu Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Ligota - Panewniki zakup pralki przemysłowej ,00 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia zakup zmywarki ,00 Zadanie zrealizowano. os. Tysiąclecia zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu zakup zestawu mebli kuchennych Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup mebli do 0,00 zmywalni przedszkolnej przy kuchni. zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Zakup zostanie dokonany w II ,00 rekreacyjne, itp.) półroczu zakup kuchni gazowej i zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Giszowiec Brynów os. Zgrzebnioka Piotrowice - Ochojec ,50 Zadanie zrealizowano. os. Witosa zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Zakup zostanie dokonany w II ,00 rekreacyjne, itp.) półroczu Środki zostały przeniesione na zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 zakup komputera w ramach zakupu wyposażenia Zawodzie Zawodzie zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Zadanie zrealizowano. Ligota - Panewniki zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Śródmieście zakup kuchni gazowej ,00 Zadanie zrealizowano Zawodzie Strona 56

57 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, Podstawowa Nr 10 im. basenów i sal/hal sportowych do Marii Curieprowadzenia zajęć WF Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Integracyjnymi im. administracji i obsługi Tadeusza Kościuszki ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Ignacego ana stołówek szkolnych/przedszkolnych Paderewskiego ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 17 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Tadeusza Kościuszki ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 20 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Tadeusza Rejtana ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - zadania realizowane Podstawowa Nr 20 im. w ramach inicjatywy lokalnej Tadeusza Rejtana ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - zadania realizowane Podstawowa Nr 20 im. w ramach inicjatywy lokalnej Tadeusza Rejtana ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych r. zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem ,04 zakup drabinek gimnastycznych do sali gimnastycznej ,53 zakup oprogramowania ,25 zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 zakup kuchni gazowo-elektrycznej ,00 zakup patelni elektrycznej ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup dziennika elektronicznego (Access Point zewnętrzny) Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup ławek do sal lekcyjnych oraz doposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy. Zakupiono oprogramowanie Windows oraz oprogramowania księgowe i płacowe. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup lodówki do stołówki szkolnej. Ligota - Panewniki Śródmieście Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia os. Paderewskiego - Muchowiec Wełnowiec - ózefowiec zakup sprzętu nagłaśniającego (w ramach inicjatywy lokalnej) ,00 Zadanie zrealizowano. Załęże zakup sztandaru (w ramach inicjatywy lokalnej) ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu zakup szafy chłodniczo - mroźniczej ,00 Zadanie zrealizowano. Podlesie zakup zestawu interaktywnego ,00 Środki zostały przeniesione na instalację domofonu bezprzewodowego wraz z oprzyrządowaniem do zamykania wejścia głównego, wymianę uszkodzonego rzutnika w pracowni komputerowej oraz zakup sprzętu sportowego. Załęże Załęże Podlesie Strona 57

58 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 22 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych uliusza Słowackiego ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 27 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Władysława Szafera r. zakup stołu kuchennego ,00 zakup szafy chłodniczej ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup stołu zrealizowany jako wydatki na wyposażenie kuchni. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęże Piotrowice - Ochojec ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 29 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych F. Żwirki i S.Wigury Szkoła Podstawowa Nr Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i 34 im. Mikołaja stołówek szkolnych/przedszkolnych Kopernika ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Krzysztofa Kamila administracji i obsługi Baczyńskiego ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie ks. ana jednostek oświatowych Twardowskiego ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Podstawowa Nr 42 im. administracji i obsługi ózefy Kantorówny ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Marii Curie- administracji i obsługi Skłodowskiej ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Podstawowa Nr 48 im. pracowni specjalistycznych uliusza Ligonia ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Podstawowa Nr 53 im. jednostek oświatowych Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych zakup obieraczki do warzyw ,00 Zakupu dokonano Kostuchna zakup kuchni elektrycznej ,10 Zakupiono kuchnię elektryczną. Ligota - Panewniki zakup kserokopiarki ,00 zakup pralki przemysłowej ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesiona na wydatki bieżące na zakup wyposażenia placówki, środków czystości oraz materiałów biurowych. Koszutka Śródmieście zakup kserokopiarki ,50 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego ,00 zakup zestawu interaktywnego ,00 zakup kosiarki spalinowej ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec Murcki anów - Nikiszowiec zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej ,00 Realizacja w II półroczu os. Tysiąclecia ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Podstawowa Nr 65 im. administracji i obsługi Gustawa Morcinka zakup kserokopiarki ,00 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec Strona 58

59 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i Podstawowa Nr 65 im. stołówek szkolnych/przedszkolnych Gustawa Morcinka ZOO/Szkoła Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Podstawowa Nr 66 im. pracowni specjalistycznych anusza Korczaka ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej ZOO/Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Obsługi ednostek Oświatowych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych r. zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 zakup zestawu interaktywnego ,00 zakup odkurzacza piorącego ,00 zakup kserokopiarki ,00 zakup kserokopiarki, zakup oprogramowania, zakup urządzeń zabezpieczenia sieci informatycznej zewnętrznej ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zakup zostanie dokonany w II półroczu Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące na zakup pomocy naukowych, zestaw będzie używany jako pomoc dydaktyczna w klasie. Środki zostały przeniesione na zakup kserokopiarki z powodu awarii poprzedniej. Zakup zostanie dokonany w II półroczu Zakup zostanie dokonany w II półroczu Szopienice - Burowiec os. Tysiąclecia Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Śródmieście zakup zmywarki ,70 Zakupiono zmywarkę. Dąb Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych zakup szafy chłodniczej ,00 Realizacja w II półroczu Dąbrówka Mała Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb administracji. Dąbrówka Mała Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych ZOO/Zespół Szkół Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, Ogólnokształcacych Nr basenów i sal/hal sportowych do 7 prowadzenia zajęć WF zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej ,49 Zakupiono zmywarkę Bogucice zakup zestawu mebli kuchennych ,00 Realizacja w II półroczu os. Tysiąclecia zakup do siłowni - bieżnia ,00 Zakupu dokonano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla uczniów placówki. os. Witosa Strona 59

60 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych Ochrona zdrowia Przychodnia nr 1, ul. Mickiewicza 9 - zakup automatycznego analizatora do oznakowania OB w probówkach do hematologii - TK okulistyczny (OCT) Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego Przychodnia nr 3, ul. PCK 1 - podobaroskop - aparat rtg zębowy, cyfrowy wraz z aneksem do projektu osłon stałych - spirometr Pomoc społeczna r , , ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Przeprowadzono procedurę przetargową, w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą. Śródmieście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki - Pomocy Społecznej w Katowicach wymiana i wyposażenie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki ,00 Zostały przeprowadzone konsultacje z podmiotami prowadzącymi DDPS-y w zakresie uszczegółowienia opisu poszczególnego sprzętu RTV, AGD oraz mebli. Wszczęto procedurę przetargową i postępowanie ofertowe. Trwa sprawdzanie złożonych ofert na dostawę sprzętu RTV i AGD oraz na zakup i dostawę mebli. W dniu 20 czerwca 2016r. podpisano umowę kupna oraz dostawy mebli na doposażenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej termin realizacji umowy 60dni. W zakresie zakupu sprzętu AGD i RTV nadal trwają uzgodnienia z oferentami. ogólnomiejskie BO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakup sprzętu informatycznego wymiana przestarzałego i niekompatybilnego sprzętu ,00 Zakupiono sprzęt teleinformatyczny ogólnomiejskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego zakup macierzy dyskowej, UPS-ów, biblioteki tasmowej, przełącznika 3 warstwy oraz oprogramowania antywirusowego ,00 Rozstrzygnięto przetarg, umowa jest w trakcie podpisywania. ogólnomiejskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bogucice - moje miejsce na ziemi Program Aktywności Lokalnej zakup mebli na wymiar ,00 Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania (listopad 2016). Bogucice UE/ w tym środki UE ,00 Strona 60

61 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Wydział Administracyjny Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Wydział Kultury/ MDK Bogucice-Zawodzie Wydział Kultury/ Muzeum Historii Katowic Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie do urzędomatów (zadanie zlecone) Zakup zmywarko-wyparzaczy dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców r. postawienie ściany przesuwnej ,00 w tym środki UE ,00 zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowanie do urzędomatów zakup zmywarko-wyparzaczy dla Oddziałów przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1 i ul. Tysiąclecia , , ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania (listopad 2016). Rozstrzygnięto przetarg, umowa w trakcie podpisywania. Oprogramowanie do urzędomatów i urzędomaty zostały zakupione przez Urząd Miasta Katowice. Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku Szopienice - Burowiec ogólnomiejskie Śródmieście, os. Paderewskiego- Muchowiec, os. Tysiąclecia Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu ,00 Realizacja w II półroczu ogólnomiejskie w tym środki UE ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Realizacja zakresu rzeczowego Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zakup kosiarki bijakowej tylno-czołowej do ciągnika ,00 przewidywana jest na trzeci kwartał zieleni roku Realizacja zakresu rzeczowego Elementy małej architektury przeznaczone zakup donic kwiatowych ,00 przewidywana jest na trzeci kwartał na tereny zieleni roku Dokonano redukcji zakresu rzeczowego (zrezygnowano z zakupu przyczepy sygnałowej) w Środki transportowe oraz urządzenia Zakup samochodu brygadowego, przyczepy sygnalizacyjnej, ,00 związku z awarią pieca C.O. zaplecza technicznego posypywarki do żwiru do ciągnika Realizacja pozostałego zakresu rzeczowego przewidywana jest na trzeci kwartał roku Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznych programów komputerowych Zakup pieca centralnego ogrzewania w związku z awarią Piec centralnego ogrzewania centralnego ogrzewania w szatni pracowniczej przy ul. Kościuszki 138. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup sprężarki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Sprężarka wraz z montażem do prawidłowego działania klimatyzacji w dziale Zawodzie ,00 Zakupiono jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem. ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie ,00 Zadanie zrealizowano. Brynów os. Zgrzebnioka , ,00 Realizacja w II półroczu Zawodzie Zakup zbiorów Zakup zbiorów w ramach podstawowej działalności statutowej ,00 Zadanie w trakcie realizacji. Śródmieście UE/ Strona 61

62 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydział Zarządzania Kryzysowego r. Zakup sprzętu multimedialnego Zakup tablicy interaktywnej, dotykowej laptopa, oprogramowania ,00 Zakup 60 szt. zestawów nowoczesnych komputerowych Zakup 60 szt. zestawów nowoczesnych komputerowych ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Dokonano rozeznania rynkowego w celu wyłonienia dostawcy. Zawarto umowę z dostawcą oczekiwanie na dostawę sprzętu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ogólnomiejskie Digitalizacja oraz udostępnienie on-line Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii zbiorów Muzeum Historii Katowic Katowic ,00 Realizacja w II półroczu Śródmieście UE/ w tym środki UE ,00 Kultura fizyczna ,94 Zakupiono matę gimnastyczną rolowaną o wymiarach Modernizacja obiektów sportowych - Hala zakup maty do gimnastyki artystycznej , x200cm, grubość 35mm sportowa ózefowska, ulica ózefowska 40 siedem elementów wraz z rzepem Wełnowiec - ózefowiec BO łączeniowym do maty. Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Podlesianka, ulica Sołtysia 25 Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla, ulica Żeliwna 26 d Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR Katowice-Administracja, Al. Korfanetgo 35 Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek, Aleja Korfantego 35 zakup urzadzeń do pielęgnacji boiska trawiastego wraz z oprzyrządowaniem: ciągnik, siewnik, areator, wertykulator, szczotki, przyczepka, kosiarka wrzecionowa ,00 Realizacja w II półroczu Podlesie zakup odkurzacza do basenu Zakupiono odkurzacz basenowy ,75 Hexagone publiczny 50m Chrono 730 Zakupiono serwer wraz z macierzą dyskową typu RACK o przepustowości 4Gbps wraz z 5 dodatkowymi licencjami CAL MS zakup serwera z dodatkową macierzą oraz rozbudową programów SQL 2012 oraz zakupiono i ,20 Symfonia forte wdrożono oprogramowanie Symfonia ERP Handel 4 stanowiska i Symfonia ERP Finanse i Księgowość 10 stanowisk zakup zwyżki samojezdnej do wysokości 15 m ,99 Zakupiono fabrycznie nowy podnośnik koszowy z przegubowym ramieniem o wysokości podnoszenia 15,2 m. Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70 zakup maszyny do naciągania rakiet ,00 Realizacja w II półroczu anów - Nikiszowiec Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Szopienice, ulica 11 zakup trybun teleskopowych na 210 miejsc ,00 Realizacja w II półroczu Szopienice - Burowiec Listopada 16 OGÓŁEM ZADANIA POWIATU ,68 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Zakup telewizora (55 cali) do Sali odpraw i pokoju odpraw Komendanta Miejskiego Policji wraz z 3 tabletami oraz doposażenie w klimatyzatory przenośne. Zakup telewizorów, tabletów, przenośnych klimatyzatorów ,00 Przygotowanie zamówienia publicznego Załęże Koszutka Koszutka Śródmieście BO BO Strona 62

63 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego XIV Liceum Ogólnokształcące XIV Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego ZOO/Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących r. Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Katowicach (zakup pojazdów oznakowanych Zakup samochodów i nieoznakowanych) 50/ Przygotowanie zamówienia 0,00 publicznego Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji dla KMP Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym dla KMP Zakup ogniw fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno biurowych Zakup samochodu specjalnego drabiny dla RG I w Katowicach - Szopienicach Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Oświata i wychowanie Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji ,00 Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym Zakup ogniw fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno biurowych Zakup samochodu specjalnego drabiny dla RG I w Katowicach - Szopienicach , , , ,27 zakup kserokopiarki ,00 zakup kserokopiarki ,00 zakup kserokopiarki ,00 zakup tablicy interaktywnej ,00 zakup laptopa ,00 zakup centrali telefonicznej ,00 zakup odśnieżarki ,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 zakup monitoringu wizyjnego ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Przygotowanie zamówienia publicznego Przygotowanie zamówienia publicznego Realizacja zadania nastapi w II połowie 2016 roku Realizacja zadania nastapi w II połowie 2016 roku Kserokopiarka zostanie zakupiona do r. na nowy rok szkolny Na dzień dokonano wyboru odpowiadającej potrzebom jednostki kserokopiarki, zakup będzie zrealizowany w lipcu 2016r. Kserokopiarka zastanie zakupiona do końca sierpnia br. Zakup tablicy interaktywnej planowany jest w IV kwartale br. Zakupiono laptop na potrzeby jednostki. W miesiącu sierpniu nastąpi finalizacja zakupu inwestycyjnego - zakup centralki telefonicznej. Zakup odśnieżarki nastapi w miesiącu wrześniu. Zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu. Zakup zostanie dokonany w II półroczu ogólnomiejskie ogólnomiejskie Śródmieście ogólnomiejskie Szopienice - Burowiec Śródmieście Koszutka Śródmieście Piotrowice - Ochojec Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec os. Witosa os. Witosa Koszutka Strona 63

64 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi r. zakup laptopa ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zakup zostanie dokonany w II półroczu Koszutka Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup oprogramowania ,00 Przeprowadzono badanie rynku w celu znalezienia najkorzystniejszej oferty. Planowany termin wydatkowania - wrzesień Dąbrówka Mała Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem ,77 Zakupiono serwer komputerowy i oprogramowanie. Zawodzie Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Środki przesunięto na zakup kamer do monitoringu oraz na wydatki bieżące na zakup komputera. Załęże Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zakupy inwestycyjne - utrzymanie 1 im. Mikołaja administracji i obsługi Kopernika Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych ZOO/Zespół Szkół Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Specjalnych Nr 7 administracji i obsługi ZOO/Zespół Szkół Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Specjalnych Nr 7 pracowni specjalistycznych Zespół Szkół Technicznych i Zakupy inwestycyjne - utrzymanie Ogólnokształcących Nr administracji i obsługi 3 im. Edwarda Abramowskiego zakup kamer do monitoringu ,00 zakup kserokopiarki ,00 zakup zestawu komputerowego dla administracji ,50 Kamery zostaną zakupione w sierpniu 2016 Złożono wniosek o przeniesienie środków na wyposażenie i sprzęt gospodarczy. Zakup komputera na potrzeby księgowości Załęże Śródmieście Piotrowice - Ochojec zakup laptopa ,00 Zadanie zrealizowano. Szopienice - Burowiec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) ,00 Zadanie zrealizowano. Pozostała kwota została przeniesiona na zakup wyposażenia sal lekcyjnych, montaż elektronicznych zabezpieczeń w drzwiach wejściowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych - odświeżenie otoczenia szkoły. Zakup zostanie dokonany w II zakup kserokopiarki ,00 półroczu Zakup zostanie dokonany w II zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej ,00 półroczu zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Planowany termin zakupu: sierpień 2016 Ligota - Panewniki anów - Nikiszowiec anów - Nikiszowiec Piotrowice - Ochojec Strona 64

65 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ZOO/Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 ZOO/Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Dziecka "Stanica" Schodołaz Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi r. zakup zestawu interaktywnego ,00 Zadanie zrealizowano. zakup zestawu komputerowego dla administracji ,00 Pomoc społeczna zakup urzadzenia schodołaz przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia ,00 Zakup zrealizowano Śródmieście Dom Dziecka "Stanica" Zakup oprogramowania komputerowego Zakup oprogramowania komputerowego ,00 Zadanie w trakcie realizacji Śródmieście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Katowice - miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Katowice - miasto otwarte - rozwój usług społecznych Katowice - miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych ,00 zakup wyposażenia informatycznego ,00 w tym środki UE ,00 zakup mebli ,00 w tym środki UE ,00 zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego ,00 w tym środki UE ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zakup chłodziarko - zamrażarki ,00 zakup pieca konwekcyjno-parowego ,00 Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania (listopad 2016). Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania (listopad 2016). Zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku bieżącym, co jest związane z późnym naborem projektów w ramach Poddziałania (listopad 2016). Środki przeniesiono na zakup pieca kompakt grill. Środki przeniesiono na zakup pieca kompakt grill. Śródmieście Śródmieście Śródmieście Dąbrówka Mała Dąbrówka Mała UE/ UE/ UE/ Strona 65

66 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów w I półroczu 2016 r. Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOO/Młodzieżowy Dom Kultury Wydział Kultury/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA Wydział Kultury/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup profesjonalnego monitora Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/ - zadania wieloletnie z udziałem środków UE zakup pieca kompakt grill - zakup wynikający z przepisów o zdrowym żywieniu młodzieży i zaleceń sanepidu r ,00 zakup tablicy wyników ,00 Wykonany zakres rzeczowy ednostka pomocnicza ozn.* Piec grill został zamówiony i ma być dostarczony do końca lipca 2016r. Firma zobowiazała się wykonać piec według indywidualnego zamówienia. zakup tablic planowany po okresie wakacyjnym Dąbrówka Mała os. Paderewskiego - Muchowiec zakup laptopa ,00 Zadanie zrealizowano. os. Paderewskiego - Muchowiec zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem ,00 Zakup profesjonalnego monitora do Działu Wydawniczego, posiadającego bardzo dobre odwzorowanie barw. Wymiana przestarzałego sprzętu wraz z oprogramowaniem, nie posiadającego wsparcia technicznego ,41 Zakup zostanie dokonany w II półroczu Załęże ,00 Zadanie zrealizowano. Śródmieście ,41 Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Śródmieście Strona 66

67 Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów Działy Zadania inwestycyjne na 2016 rok Zakupy inwestycyjne na 2016 r. Planowane wydatki majątkowe Transport i łączność , , ,97 53,63% zadania gminy , , ,73 zadania powiatu , , ,24 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 6,76% zadania gminy , , ,00 zadania powiatu , , ,00 Działalność usługowa , , ,80 0,50% zadania gminy , , ,00 zadania powiatu , , ,80 Administracja publiczna , , ,26 2,80% zadania gminy , , ,26 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,52 2,42% zadania gminy , , ,92 zadania powiatu , , ,60 Różne rozliczenia , , ,00 0,52% zadania gminy , , ,00 Oświata i wychowanie , , ,47 11,43% zadania gminy , , ,66 zadania powiatu , , ,81 Szkolnictwo wyższe , , ,00 1,36% zadania gminy , , ,00 Ochrona zdrowia , , ,00 0,22% zadania gminy , , ,00 Pomoc społeczna , , ,00 0,06% zadania gminy , , ,00 zadania powiatu , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,51 3,10% zadania gminy , , ,51 zadania powiatu , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,03 0,09% zadania powiatu , , ,03 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,03 13,45% zadania gminy , , ,03 zadania powiatu , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,41 1,48% zadania gminy , , ,00 zadania powiatu , , ,41 Kultura fizyczna , , ,79 2,18% zadania gminy , , ,79 OGÓŁEM , , ,79 100,00% zadania gminy , , ,90 71,21% zadania powiatu , , ,89 28,79% Udział % Strona 67

68 II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 68

69 Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe według działów w I półroczu 2016 r. Wyszczególnienie 2016r. za I półrocze 2016r. Remonty ogółem: ,38 zadania gminy ,58 zadania powiatu ,37 zadania zlecone ,43 Transport i łączność ,62 zadania gminy ,04 zadania powiatu ,58 Gospodarka mieszkaniowa ,20 zadania gminy ,67 zadania powiatu ,33 zadania zlecone ,20 Działalność usługowa ,36 zadania gminy ,50 zadania powiatu ,86 zadania zlecone ,00 Administracja publiczna ,66 zadania gminy ,66 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,42 zadania gminy ,25 zadania powiatu ,00 zadania zlecone ,17 Oświata i wychowanie ,07 zadania gminy ,61 zadania powiatu ,46 Ochrona zdrowia ,11 zadania gminy ,11 Pomoc społeczna ,91 zadania gminy ,24 zadania powiatu ,67 zadania zlecone ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ ,57 zadania gminy ,85 zadania powiatu ,66 zadania zlecone ,06 Edukacyjna opieka wychowawcza ,30 zadania powiatu ,30 Gosp. komunalna i ochrona środowiska ,40 zadania gminy ,89 zadania powiatu ,51 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,59 zadania gminy ,59 zadania powiatu ,00 Kultura fizyczna i sport ,17 zadania gminy ,17 Strona 69

70 Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie 2016r. za I półrocze 2016r. Remonty - zadania gminy ogółem ,58 Transport i łączność ,04 drogi publiczne gminne ,04 Gospodarka mieszkaniowa ,67 zakłady gospodarki mieszkaniowej ,22 gospodarka gruntami i nieruchomościami ,69 pozostała działalność ,76 Działalność usługowa ,50 pozostała działalność ,50 Administracja publiczna ,66 urzędy gmin ,66 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,25 ochotnicze straże pożarne ,25 obrona cywilna ,68 Straż gminna (miejska) ,17 pozostała działalność ,15 Oświata i wychowanie ,61 szkoły podstawowe ,42 gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących ,18 przedszkola ,80 zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ,21 Ochrona zdrowia ,11 lecznictwo ambulatoryjne ,00 zwalczanie narkomanii ,20 przeciwdziałanie alkoholizmowi ,13 izby wytrzeźwień ,78 Pomoc społeczna ,24 placówki opiekuńczo-wychowawcze ,16 ośrodki wsparcia ,87 wspieranie rodziny ,09 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,89 społecznego ośrodki pomocy społecznej ,23 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ ,85 żłobki ,85 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,89 gospodarka ściekowa i ochrona wód ,95 gospodarka odpadami ,87 utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,40 oświetlenie ulic, placów, dróg ,67 pozostała działalność ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,59 domy i ośrodki kultury ,00 biblioteki ,00 muzea ,00 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,59 pozostała działalność ,00 Kultura fizyczna i sport ,17 instytucje kultury fizycznej ,17 Strona 70

71 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: i Mostów ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r , , ,04 konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu utrzymanie budynków administracji MZUiM utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków teren miasta ,24 MZUiM administracji MZUiM remont zaplecza MZUiM remont zaplecza MZUiM remont zaplecza MZUiM teren miasta ,00 BO - przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa BO - przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 Dąb ,47 Wełnowiec- ózefowiec , , ,22 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej remonty bieżące remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym zaliczki na fundusz remontowy wspólnot, Inicjatywa lokalna - podwórze ul. ordana, Skłodowskiej, Poniatowskiego, wymiana stolarki budowlanej, remonty ogólnobudowlane, remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, usuwanie awarii, usuwanie nielegalnych napisów z elew. bud. i innych obiektów teren miasta ,22 Wydział Budynków i Dróg konserwacje remonty obiektów zabytkowych drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych gospodarka gruntami i nieruchomościami utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w wydatki związane z regulowaniem zaliczek na zapłatę funduszu spadku przez Skarb Państwa na podstawie remontowego postanowień sądowych. pozostała działalność zakup usług konserwacyjnych teren miasta ,00 wykonanie związane z realizacją zadań statutowych teren miasta , ,69 w zależności od potrzeb teren miasta , ,76 Wydział Budynków i Dróg Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty odtworzenie dokumentacji technicznych nieruchomości w zależności od potrzeb teren miasta ,40 mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu remonty szaletów miejskich remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego Administracja publiczna rady gmin w zależności od potrzeb teren miasta ,36 naprawa rolety w szalecie na pl. Miarki; trwa remont w szalecie przy Archikatedrze , ,50 teren miasta , , ,40 remont lokali remont lokali nowopowstających jednostek pomocniczych w zależności od potrzeb Śródmieście ,00 konserwacja wind konserwacja bieżąca bieżąca konserwacja windy w lokalu RP nr 22 Podlesie ,40 urzędy gmin ,26 malowanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń Śródmieście ,00 przy Pl. Wolności 12 a (USC) remont łazienki w budynku Młyńska 4 remont łazienki w budynku Młyńska 4 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Śródmieście ,00 Wydział Administracyjny konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz stały serwis maszyn i urządzeń, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, p.poż., elektrycznych i wodkan.( ,27 zł), bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4, 4a, Rynek 1, Francuska 70 (95.876,74 zł), serwis kserokopiarek (9.118,42 zł), bieżące naprawy samochodów służbowych (10.481,91 zł), awarie (1.100,85 zł) Śródmieście ,19 Wydział Informatyki ciągłość pracy systemów teleinformatycznych Naprawy i konserwacja sprzętu i sieci komputerowej oraz central telefonicznych Wydatki z tytułu opłat za konserwacje i naprawy: - central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS, Siemens), - infokiosków Szlak Moderny przy ul. Mickiewicza i Skłodowskiej-Curie w Katowicach, - drukarek nie podlegających gwarancji, - ploterów Oce ColorWave, - anteny WiMax w CH Dąbrówka, - za umożliwienie zarządzania zamkiem za pomocą aplikacji UniKD-Magazyn ul. Młyńska 4 A teren miasta ,07 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne , ,25 Wydział Zarządzania Kryzysowego remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów remonty pojazdów i sprzętu ppoż. teren miasta ,25 oraz pomieszczeń służbowych OSP naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP. naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP. obrona cywilna zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta , ,68 Wydział Zarządzania Kryzysowego demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50. konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńska 20 i Wczasowa 8 demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta remonty i konserwacja syren alarmowych teren miasta ,68 DSP50 konserwacje i naprawy ogrodzeń, bram, systemów alarmowych Straż gminna (miejska) zadanie realizowane wg potrzeb Ligota-Panewniki / Giszowiec , ,17 Straż Miejska konserwacja i naprawa sprzętu Straży Miejskiej konserwacja masztów antenowych; naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława); naprawy bieżące samochodów służbowych; naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności); drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.); naprawy innych urządzeń elektronicznych dotyczy: napraw bieżących i konserwacji samochodów służbowych, napraw lamp sygnalizacyjnych w samochodach służbowych, napraw słupków Systemu Obsługi Ruchu, naprawy instalacji elektrycznej w siedzibie SM, naprawy instalacji antenowej stacji przekaźnikowej, naprawy systemu zasilania UPS, naprawy okien, naprawy oświetlenia w pomieszczeniach SM teren miasta ,17 Strona 71

72 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR naprawy monitoringu wizyjnego pozostała działalność naprawy i konserwacje radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r ,15 zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta ,00 naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta ,00 naprawy i konserwacje sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego wykonano przegląd kwartalny teren miasta ,00 naprawy i konserwacje punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe wykonano naprawę monitoringu przy ul. Woźniaka teren miasta , , ,42 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont korytarza realizacja zadania w sierpniu ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego naprawa części pokrycia papowego, częściowa wymiana obróbek blacharskich okapu, wymiana rynny i kosza zlewowego, naprawa rury spustowej, wymiana drewnianej belki koszowej więźby dachowej wraz z robotami towarzyszącymi wymiana okien drewnianych na okna PCV w sekretariacie i pomieszczeniu prezesa ZNP na II piętrze oraz w szatni przy auli na I piętrze w tylnym budynku szkoły wraz z parapetami zewnętrznymi, nawietrzakiem i robotami towarzyszącymi zadanie wykonano ,63 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków zgodnie z zarządzeniem PM Katowice Śródmieście ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 02 im. ana III Sobieskiego ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Leona Kruczkowskiego awaryjne malowanie pomieszczeń szkolnych: biblioteki, czytelni, sali nr 31 i 32 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,42 remont instalacji technicznych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont instalacji elektrycznej z malowaniem przebudowa wejścia, remont sufitów, posadzki i instalacji elektrycznej w szatni zgodnie z umową zadanie będzie można realizować od 01 lipca 2016r. I przetarg unieważniono, nie wpłynęła żadna oferta, II postepowanie w toku , ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,45 remont pomieszczeń dydaktycznych usunięcie drewnianej ścianki działowej, wymiana podłogi i sali malowanie sali zajęć zadanie w trakcie realizacji ,00 wymiana skorodowanego poziomu instalacji c.o. w kanale zadanie wykonano ,09 wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej dla sanitariatów przy sali gimnastycznej usunięcie odpadającego tynku na ścianie szczytowej budynku w segmencie A oraz zagruntowanie powierzchni awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków ,00 zadanie wykonano ,24 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,51 Zawodzie Załęska H. Brynów naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,22 remont pomieszczeń dydaktycznych wykonanie oświetlenia zadanie będzie realizowane w m-cu sierpniu ,00 remont budynku wykonanie renowacji i zabezpieczenia dźwigarów budynku sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 09 im. ana Brzechwy naprawa i uzupełnienie tynku, wykonanie obróbek blacharskich, naprawa okien dachowych, montaż daszku nad kominem wentylacyjnym oraz usunięcie zacieków i malowanie świetlicy zadanie wykonano ,38 Ligota Panewniki wymiana gałązki zasilającej grzejnik w pomieszczeniu obieralni warzyw zadanie wykonano ,07 udrożnienie kanalizacji sanitarnej w obieralni warzyw zadanie wykonano ,99 wymiana ościeżnicy oraz naprawa drzwi do sali lekcyjnej nr 12 zadanie wykonano ,58 demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji z osprzętem i oprawami oświetleniowymi oraz wykonanie pomiarów kontrolnych w klasie lekcyjnej nr 15 zadanie wykonano ,68 ZOO / Szkoła remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej i szatni prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 Podstawowa Nr 10 im. Śródmieście Marii Curienaprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,22 Skłodowskiej prace remontowe w otoczeniu III etap remontu ogrodzenia środki przesunięto na remont WC ,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów wyremontowano WC na parterze budynku ,14 Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki awaryjna naprawa instalacji elektrycznej po zalaniu awaryjna naprawa drzwi do klas i WC po zalaniu awaryjne malowanie klas i korytarza po zalaniu dokonano częściowej naprawy instalacji elektrycznej w budynku szkoły po zalaniu, nadal czekamy na decyzję ubezpieczyciela co do dalszej naprawy wymieniono drzwi do 2 klas i WC na II piętrze, które uległy uszkodzeniu przy zalaniu budynku - zapłata za wykonane prace nastąpi w lipcu pomalowano uszkodzone zalaniem ściany na korytarzu i w klasach Załęska H. Brynów , , ,67 awaryjna naprawa podłóg w klasach po zalaniu naprawiono w jednej klasie podłogę i wymieniono linoleum w dwóch klasach po zalaniu szkoły ,42 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,73 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego ana Paderewskiego remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont posadzki realizacja zadania w sierpniu ,00 wykonanie rozbiórki uszkodzonej rury, tynkowanie i malowanie ścian i sufitu w świetlicy oraz naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej os. Paderewskiego - zadanie wykonano Muchowiec ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,73 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 15 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,07 ana Pawła II naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,69 ZOO / Szkoła Wełnowiec- Podstawowa Nr 17 im. ózefowiec Tadeusza Kościuszki wymiana zaworów pod baterią stojącą w sanitariacie dzieci zadanie wykonano ,19 naprawa zewnętrznej kanalizacji deszczowej zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu ,00 Strona 72

73 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana wykładzin podłogowych na korytarzach prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 ZOO / Szkoła remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana oświetlenia, podłóg, malowanie i obudowa grzejników prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 Podstawowa Nr 19 im. Dąb Wojciecha Korfantego remont pozostałych pomieszczań wymiana oświetlenia, podłóg, malowanie i obudowa grzejników prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,41 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont i usunięcie boazerii na klatce schodowej zadanie częściowo wykonano, postępowanie na dalsze roboty w toku, zadanie będzie realizowane w m-cu sierpniu ,00 usunięcie nieszczelności instalacji gazowej zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu Załęże ,00 wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej zadanie wykonano ,38 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,14 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,86 wykonanie nowego wywiewu z kuchni szkolnej zadanie wykonano Podlesie ,69 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie ofert nastąpi 12 lipca ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 22 im. uliusza Słowackiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,55 Załęże naprawa kotła c.w.u. i wymiana zaworów zadanie wykonano ,13 naprawa pęknięć pionowych ściany, skucie zmurszałej wylewki, naprawa pęknięć, położenie płytek wraz z podłożem w pomieszczeniu Szatni i umywalni zadanie w trakcie realizacji ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,69 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana instalacji elektrycznej, podłogi z PCV oraz malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wymiana kratek ściekowych z podejściami i izolacją pionową na zapleczu; wymiana niedrożnego poziomu kanalizacji sanitarnej z sanitariatu personelu Piotrowice Ochojec realizacja zadania w sierpniu ,00 zadanie wykonano ,43 ZOO / Szkoła naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,97 Podstawowa Nr 29 im. Kostuchna F. Żwirki i S. Wigury wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej na parterze zadanie wykonano ,00 remont instalacji technicznych remont instalacji elektrycznej realizacja zadania w lipcu ,00 remont pozostałych pomieszczeń remont stołówki realizacja zadania w lipcu ,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal i korytarza na I piętrze prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 remont pozostałych pomieszczeń remont sekretariatu i gabinetu dyrektora prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 ZOO / Szkoła remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 Podstawowa Nr 31 im. Zawodzie Henryka Sienkiewicza remont pozostałych pomieszczeń wykonanie przebudowy i remontu sanitariatu dziewcząt na I piętrze prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika wymiana pionu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV w piwnicy zadanie wykonano ,29 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,77 remont instalacji technicznych wymiana instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej realizacja zadania w sierpniu ,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,35 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 36 im. naprawy i konserwacje Krzysztofa Kamila naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka ,72 Baczyńskiego ZOO / Szkoła naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,66 Podstawowa Nr 37 im. Śródmieście ks. ana Twardowskiego wymiana agregatu grzewczo-wentylacyjnego zadanie wykonano ,09 wykonanie zabudowy podgrzewacza elektrycznego c.w.u. wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego zadanie wykonano ,00 remont budynku wymiana okien realizacja zadania w sierpniu ,00 ZOO / Szkoła uszczelnienie studzienek kanalizacji i naprawa nawierzchni zadanie wykonano Szopienice ,88 Podstawowa Nr 42 im. Burowiec ózefy Kantorówny naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,98 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 44 im. naprawy i konserwacje Marii Curienaprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Skłodowskiej ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 45 im. naprawy i konserwacje Kornela naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Makuszyńskiego Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec , ,51 ZOO / Szkoła remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych naprawy schodów wiatrołapu głównego wejścia do szkoły zadanie wykonano ,65 Podstawowa Nr 48 im. Murcki uliusza Ligonia naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,27 Strona 73

74 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,22 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu podłoża na odcinku 10m oraz wykonanie obróbki blacharskiej środków wymiana siłownika zaworu trójdrogowego oraz siłownika przepustnicy powietrza wentylacji mechanicznej basenu wymiana zaworu termoregulacyjnego bezpośredniego działania dla ciepłej wody użytkowej wymiana szyb w oknach dachowych (okna VELUX -4 szt., 1 duża szyba ostukanie pozostałego tynku w korytarzach przy salach nr , zabudowa trzech sektorów sufitem podwieszanym systemowym, pomalowanie pozostałych sektorów oraz ścian emulsją ,00 zadanie wykonano ,99 Giszowiec zadanie wykonano ,98 zadanie wykonano ,00 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków ,00 prawidłowe osadzenie drzwi, zamocowanie ościeżnic, wymiana zawiasów i zamków skoblowych, osadzenie cegieł w nadprożu zadanie wykonano ,65 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pomieszczeń dydaktycznych remont Sali nr 28, 13, 15 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń szatni finansowane z konta dochodów własnych Szkoły - realizacja w miesiącu lipcu, środki zostały przeniesione na "remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych" dokonano obmiarów, sporządzono wniosek o wszczęcie postepowania, postępowanie w toku anów Nikiszowiec , ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,73 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi wymieniono 17 drzwi wraz z ościeżnicami, wymiana polegała na wykuciu ze ściany starych ościeżnic, wprawieniu nowych, zostały wymalowane wokół ściany ,01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki remont pozostałych pomieszczeń remont auli pomalowano aulę - dokonano poprawek ścian poprzez zagipsowanie ubytków, przygotowano i zagruntowano ściany, nałożono farby emulsyjne i olejowe, powstała całkowicie nowa instalacja elektryczna os. Tysiąclecia ,17 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,61 remont pomieszczeń dydaktycznych remont podłóg w salach lekcyjnych prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 62 im. ózefa Kocurka remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni i zaplecza złożono wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, postępowanie w toku Koszutka ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,20 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,10 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka wykonanie i założenie obróbek blacharskich dylatacji budynku szkoły wymiana rur bezpieczeństwa kotła c.o. oraz poziomu wody zimnej w kotłowni zadanie wykonano ,94 Brynów os. zadanie wykonano Zgrzebnioka ,83 wymiana wentylatora wyciągowego wraz z zasilaniem w kuchni zadanie wykonano ,25 wymiana skorodowanego odcinka przewodu wody zimnej w pomieszczeniach przyłącza wody zadanie wykonano ,55 wymiana sterowników na dwóch kotłach c.o. zadanie wykonano ,00 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 66 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,25 anusza Korczaka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,54 ZOO / Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej naprawa koryt dachowych i wymiana obróbek blacharskich naświetli poliwęglanowych nad aulą (90m), położenie papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża nad salą gimnastyczną (20m2), naprawa tynku i malowanie ścian oraz naprawa parkietu wraz z cyklinowaniem i malowaniem Ligota Panewniki zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu ,00 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) wymiana skorodowanego poziomu instalacji c.o. zadanie wykonano ,23 wymiana elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kuchni zadanie wykonano ,68 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy i pomieszczeń zrezygnowano z malowania korytarzy i klatek schodowych na rzecz dostosowania stref ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi w pomieszczeniach przedszkola, kuchni, warsztatu, wykonanie remontu planuje się w okresie wakacyjnym magazynu na drzwi PPOŻ. Dąb ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,19 ZOO / Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,74 Piotrowice Ochojec remont pozostałych pomieszczeń malowanie zaplecza kuchni, pralni realizacja zadania w lipcu ,00 remont budynku remont dachu realizacja zadania w sierpniu ,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej naprawa urządzenia linarnego "bunkier" realizacja zadania w sierpniu Dąbrówka Mała ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,29 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,95 remont budynku uzupełnienie ubytków zaprawy i uszkodzonych cegieł zadanie zostanie wykonane w III kwartale Bogucice ,00 remont instalacji technicznych wymiana instalacji gazowej zadanie zostanie wykonane w III kwartale ,00 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących ,18 ZOO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,69 Koszutka wymiana grzejnika i fragmentu instalacji zadanie wykonano ,00 Strona 74

75 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Gimnazjum Nr 02 z Oddziałami Dwujęzycznymi ZOO / Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,27 wklejenie łat z papy termozgrzewalnej, uszczelnienie obróbek blacharskich, uzupełnienie wywiewek kanalizacji sanitarnej, montaż zadanie wykonano ,00 drabiny włazowej na dach nad salą gimnastyczną wymiana siłownika zaworu regulacyjnego zadanie wykonano Śródmieście ,63 wymiana zepsutej pompy technologicznej basenu oraz nieszczelnej zadanie wykonano ,31 klapy zwrotnej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,48 ZOO / Gimnazjum nr 04 im. erzego Ziętka ZOO / Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,44 wymiana niesprawnych odcinków rur stalowych, czarnych oraz zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie oraz zaworów pod pionowych c.o. wymiana niesprawnych odcinków rur na polipropylenowe PP fi 32 oraz zaworów przelotowych kulowych fi 32 wraz z robotami towarzyszącymi os. Paderewskiego - zadanie wykonano ,57 Muchowiec awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Paderewskiego - Muchowiec , ,44 ZOO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Gimnazjum nr 10 im. erzego Kukuczki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,89 Wełnowiec- ózefowiec uszczelnienie wężownicy za pomocą lutu twardego i zabudowaniu zadanie wykonano ,42 szczelnej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej remont pozostałych pomieszczeń remont auli podpisano umowę na remont auli - cyklinowanie podłogi - remont w trakcie Bogucice ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,24 ZOO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,57 Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,48 ZOO / Gimnazjum nr 14 im. uliusza Słowackiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,17 anów - Nikiszowiec wymiana odcinków na PP fi 20 podejść dopływowych fi 20 i zadanie wykonano ,26 odpływowych fi 50 oraz wykonanie robót pomocniczo-budowlanych Gimnazjum nr 15 remont instalacji technicznych kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej remont instalacji elektrycznej został rozpoczęty ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie pomieszczeń, korytarzy w których nastąpi wymiana instalacji elektrycznej prace zostaną wykonane po remoncie instalacji elektrycznej ,90 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,87 Giszowiec ZOO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej ZOO / Gimnazjum Nr 18 prace remontowe w otoczeniu gimnazjum położenie okładziny antypoślizgowej schodów odstąpiono od realizacji zadania, środki zostały przeniesione na wykonanie taśmy odblaskowej na schody na klatkach schodowych w szkole ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont korytarza na parterze, remont klatek schodowych nr 1 i 2 realizacja w II półroczu Giszowiec ,00 wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w kanale oraz wykonanie odwodnienia w piwnicy, zadanie wykonano ,17 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,34 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Kostuchna ,05 wykonanie odwodnienia pomieszczeń piwnicznych zadanie wykonano ,04 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje, część środków zostało przeniesionych na remont sali chemicznej wraz z wymianą elektryki ,76 ZOO / Gimnazjum nr Piotrowice Ochojec 19 im. Henryka Sławika remont pomieszczeń dydaktycznych remont Sali 21 i zaplecza z malowaniem ścian, wymiana oświetlenia zadanie wykonano ,00 remont pozostałych pomieszczeń remont stołówki/jadalni realizacja w II półroczu 2016r ,00 wymiana skorodowanych przewodów wody zimnej w pomieszczeniach piwnicznych zadanie wykonano ,26 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,17 ZOO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki wymiana skorodowanego odcinka instalacji c.o. w sekretariacie szkoły wymiana i naprawa gniazd wtyczkowych oraz wymiana wyłączników różnicowoprądowych w tablicy rozdzielczej naprawa kotła żeliwnego typ ECA-IV do centralnego ogrzewania zadanie wykonano ,11 Piotrowice Ochojec zadanie wykonano ,28 awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków ,00 Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej remont instalacji technicznych w związku z usuwaniem szkód górniczych na terenie obiektu niezbędne jest odtworzenie zdemontowanych instalacji na sali gimnastycznej (dot. sprzętu nagłaśniającego), oraz sieci informatycznej w wybranych pomieszczeniach zadanie zostanie częściowo wykonane po zakończeniu remontu sali gimnastycznej tzn. zostaną odtworzone instalacje nagłaśniające na sali, wymieniona zostanie także część skorodowanej instalacji wodociągowej w piwnicy obiektu, uzupełniona zostanie część instalacji sieci informatycznej w klasach Ligota-Panewniki ,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej i odnowienie pomieszczeń zakupiono kosztorys inwestorski remontu sali gimnastycznej z zapleczem ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,14 ZOO / Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęska H. - Brynów ,93 Strona 75

76 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,96 Ligota Panewniki remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy I piętra i klatki schodowej zadanie będzie realizowane w okresie wakacji ,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont budynku remont instalacji technicznych remonty i demontaż starych i montaż nowych linek i naciągów oraz siatki piłkochwytów wokół dużego boiska oraz wymiana uszkodzonych naciągów przy małym boisku remont podłóg w salach lekcyjnych wymiana okien wymiana sieci poziomej PPOŻ w przyziemiu demontaż rurociągu stalowego, wstawianie trójnkiów,przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych, wstawienie zaworu przelotowego, wykonanie tynków, gładzi, malowanie, farbowanie tynków zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu ,00 trwają prace remontowe, które to zostaną zakończone w sierpniu trwają prace remontowe, które to zostaną zakończone w sierpniu wykonano remont instalacji wodnej i przeciwpożarowej oraz remont instalacji wodnej pod basenem w budynku szkoły usunięto awarię instalacji wodnej i przeciwpożarowej w przyziemiu budynku szkoły , , , ,08 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,18 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów rozpoczęcie robót remontowych w miesiącu lipcu Murcki ,00 remont pomieszczeń dydaktycznych ZOO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia remont kolejnego segmentu szkoły obejmujący wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego oraz malowanie sal lekcyjnych i zapleczy Naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich wymiana uszkodzonych odcinków rur ocynkowanych z kształtkami zaciskowymi wraz z armaturą kulową c.o. oraz wykonanie robót pomocniczo budowlanych wymiana uszkodzonej pompy obiegowej c.o. w centrali wentylacyjnej jadalni zadanie w trakcie realizacji ,00 złożono wniosek o wszczęcie postepowania w sprawie zamówienia publicznego os. Tysiąclecia ,00 zadanie wykonano os. Witosa ,93 zadanie wykonano ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,80 przedszkola ,80 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 02 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 03 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,95 Przemurowanie dwóch warstw cegły muru ogniowego i wykonanie nowej obróbki blacharskiej Brynów os. Zgrzebnioka zadanie wykonano ,00 Wymiana syfonu brodzikowego z podejściem odpływowym z PCV zadanie wykonano ,62 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,95 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem awaryjna wymiana rynien i obróbek blacharskich oraz fragment pokrycia papowego w obrębie obróbek blacharskich dachu pierwsze postępowanie unieważniono, złożono ponowny wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku złożono wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku Śródmieście , ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,56 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 04 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 05 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 06 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 09 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 12 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 13 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 14 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 16 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 17 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 19 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 20 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,61 Piotrowie Ochojec zabudowa kanału ciepłowniczego i wymiana wykładziny złożono wniosek o wszczęcie postępowania, ,00 podłogowej w korytarzu głównym postępowanie w toku remont budynku wymiana zniszczonej papy na części dachu budynku zadanie wykonano ,86 wymiana niesprawnego wentylatora wyciągowego okapu kuchennego oraz regulatora prędkości obrotowej wentylatora zadanie wykonano ,19 Śródmieście remont podwieszanego sufitu w sali zajęć ruchowych zadanie wykonano ,09 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,59 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,59 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,50 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,44 awaryjna naprawa pokrycia papowego dachu wraz z uszczelnieniem narożników awaryjna naprawa tynku i malowanie ścian w gabinecie dyrektora złożono wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku złożono wniosek o wszczęcie postępowania, postępowanie w toku , ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Witosa ,96 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,62 wymiana urządzeń sanitarnych zadanie wykonano Koszutka ,34 wykonanie remontu zadaszenia i fragmentu elewacji w obrębie zadaszenia zadanie wykonano ,97 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,81 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie i malowanie parkietów realizacja zadania w lipcu ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi realizacja zadania w lipcu ,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,61 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,75 Ligota Panewniki wymiana zaworów pod baterią stojącą w sanitariacie dzieci zadanie wykonano ,98 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Zawodzie ,99 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana wykładziny dywanowa na schodach zadanie będzie realizowane w okresie wakacji ,00 wymiana zaworu bezpieczeństwa i naprawa pompy instalacji ciepłej wody użytkowej Załęska H. Brynów zadanie wykonano Koszutka ,56 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,50 Strona 76

77 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 21 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,57 Wesołej Ludwiczki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 22 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 23 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Bogucice ,81 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem zadanie wykonano ,62 Dąb naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,30 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,33 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I wklejenie łat z papy termozgrzewalnej, uszczelnienie styku kanałów wentylacyjnych z pokryciem dachu, malowanie farbami emulsyjnymi ściany i sufitu w zalanym pomieszczeniu os. Tysiąclecia zadanie wykonano ,48 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 26 wymiana uszkodzonego kotła gazowego do c.w.u. (kocioł American, poj. 190 l) wraz z podejściami dopływowymi zadanie wykonano ,02 remont instalacji technicznych wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia zadanie wykonano ,87 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,37 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie środki zostały przeniesione na remont szatni, remont sal zajęć grupy Misie, wymianę posadzki w holu przedszkola ,00 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana drzwi do sypialni, połączenie sypialni z salą zajęć poprzez zadanie będzie realizowane w okresie wakacji wykucie otworu, malowanie sypialni ,00 remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczenia szatni, polegający na zmianie usytuowania Dąb zadanie będzie realizowane w okresie wakacji wejścia do szatni, wymiana wykładzin na płytki podłogowe i ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana płytek podłogowych holu i przedsionka oraz wymiana drzwi zadanie będzie realizowane w okresie wakacji ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,42 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 30 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 32 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont posadzki na holu górnym realizacja zadania w sierpniu ,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,68 prace remontowe w otoczeniu urządzenia zabawowe, zakup, montaż zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r anów ,00 Nikiszowiec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,67 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,24 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 33 rozebranie 3 rzędów płytek po obwodzie tarasu oraz obróbek blacharskich i odspojonego podłoża, oraz wykonanie izolacji z materiałów systemowych, założenie obróbek oraz ułożenie płytek Śródmieście zadanie w trakcie realizacji termin do r ,00 zadania remontowe wymiana drzwi w salach oraz malowanie sal i korytarza realizacja zadania w sierpniu ,00 wymiana uszkodzonej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zadanie wykonano ,40 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 34 wymiana odcinka kanalizacji deszczowej z PCV wraz z wykonaniem robót pomocniczo budowlanych w sanitariacie remont posadzki parkietowej, polegający na zerwaniu uszkodzonego parkietu, naprawie podłoża (frezowaniu), położenie nowego parkietu wraz z szlifowaniem i lakierowaniem awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków os. Tysiąclecia ,00 zadanie wykonano ,63 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,92 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 35 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 36 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 38 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 39 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 40 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 42 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 46 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,35 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,66 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,45 remont budynku wymiana 18 sztuk okien drewnianych na dwa okna drewniane w sześciu pomieszczeniach wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wraz z robotami malarskimi Dąbrówka Mała realizacja zadania w lipcu ,00 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie podłogi i malowanie sali realizacja zadania w sierpniu ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi ewakuacyjnych zadanie wykonano ,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,07 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,91 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,15 Kostuchna wymiana skorodowanego podejścia odpływowego do muszli ustępowej w sanitariacie dzieci na piętrze zadanie wykonano ,10 remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie i malowanie parkietów realizacja zadania w sierpniu ,00 Kostuchna naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,71 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,47 wymiana odcinka instalacji wody zimnej zadanie wykonano ,41 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec ,20 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładzin PCV na przyjazny dziecku parkiet oraz malowanie sal środki zostały przeniesione na remont elewacji ,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi remont budynku naprawa ścian elewacji od parkingu wejścia głównego i placu zabaw poprzez wyrównanie ścian styropianem graficznym, osiatkowanie i malowanie farbą silikonowo-silikatową wymiana odcinka przewodów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami dopływowymi zadanie wykonano, płatność nastąpi w II półroczu ,00 Wełnowieczadanie wykonano ózefowiec ,13 usunięcie starych i zamontowanie nowych osłon grzejnikowych zadanie wykonano ,39 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,56 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 48 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka ,29 naprawa i udrożnienie studni kanalizacji sanitarnej zadanie wykonano ,43 Strona 77

78 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 49 ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. remont budynku remont elewacji realizacja zadania w sierpniu ,00 Bogucice naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,63 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 51 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,62 os. Witosa wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z zaworem termostatycznym z głowicą i przyłączami zadanie wykonano ,64 likwidacja słupa oświetleniowego zewnętrznego zadanie wykonano ,31 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,12 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej odgrzybienie ścian, naprawa tynków, malowanie ścian farbami krzemianowymi i olejnymi pomieszczenia obieralni warzyw zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 Załęska H. Brynów zadanie w trakcie realizacji ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 52 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Koszutka ,00 wymiana zaworu mieszającego i malowanie pomieszczeń po zalaniu zadanie wykonano ,73 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,27 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 55 przesmarowanie połaci dachu lepikiem na zimno, przyklejenie łat z papy, likwidacja zacieków oraz pomalowanie sufitów emulsją wymiana zaworów zwrotnych przy mieszaczu c.w.u. oraz reduktora ciśnienia wody wraz z podejściami dopływowymi z PP zadanie wykonano os. Paderewskiego ,34 Muchowiec zadanie wykonano ,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 56 naprawa uszkodzonych elementów ogrodzenia. zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,05 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 57 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,00 Krasnala Hałabały ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 59 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 60 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 61 remont pozostałych pomieszczeń malowanie kuchni i zaplecza realizacja zadania w sierpniu ,00 prace remontowe w otoczeniu rozebranie starego ogrodzenia z siatki, dostawa i montaż nowego ogrodzenia systemowego, panelowego z brama wjazdową wymiana uszkodzonego skrzydła drzwiowego z automatem samozamykającym oraz prawidłowy montaż automatu na drugim skrzydle realizacja zadania w lipcu ,00 Giszowiec zadanie wykonano ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,71 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,10 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,71 wymiana odcinków rur stalowych czarnych ze skręcanych na spawane oraz przewinięcie gwintów do pieca gazowego w WC Giszowiec zadanie wykonano ,11 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 62 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 63 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec ,05 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec ,70 remont pomieszczeń dydaktycznych ułożenie nowego parkietu realizacja zadania w sierpniu ,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 64 wykonanie i wymiana włazu kominowego na dachu z szyby hartowanej, klejonej, oraz zabezpieczenie elewacji przed ptakami awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków Giszowiec ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,87 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,22 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 65 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie jednej Sali, cyklinowanie i lakierowanie 2 sal, remont podłogi i malowanie, wymiana oświetlenia w 1 pomieszczeniu (obecny pokój intendentki) realizacja zadania w lipcu ,00 Szopienice Burowiec wymiana niesprawnego odcinka kanalizacji sanitarnej z PCV w piwnicy oraz udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej z PCV w zadanie wykonano piwnicy oraz udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej ,07 do studzienek na zewnątrz budynku ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 66 remont pozostałych pomieszczeń wymiana wykładzin zadanie będzie realizowane w okresie wakacji Szopienice ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Burowiec ,64 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana parkietu planowany termin: lipiec ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,00 24,60 Zawodzie ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 71 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 72 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,84 Podlesie remont instalacji technicznych naprawa instalacji wentylacyjnej w kuchni zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana drzwi realizacja zadania w lipcu ,00 remont budynku sprawa sądowa - zwrot środków Wykonawcy zadanie wykonano Murcki ,77 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,56 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 74 remont pomieszczeń dydaktycznych gruntowny remont dwóch sal dydaktycznych zadanie będzie realizowane w okresie wakacji Wełnowiec ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ózefowiec ,94 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Zawodzie ,42 Strona 78

79 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 75 im. ana Brzechwy ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 76 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 78 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 80 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 81 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 84 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,78 wymiana obróbek blacharskich, usunięcie masztu antenowego, pokrycie papą termozgrzewalną oraz wymiana 12 sztuk kratek wentylacyjnych naprawa murku ogrodzenia i bramy wjazdowej na terenie przedszkola, uzupełnienie cegieł, zespojenie rozwarstwień, założenie nakryw betonowych na długości 9m. zadanie wykonano Brynów os ,62 Zgrzebn. zadanie wykonano ,04 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana podłogi i malowanie planowany termin remontu: lipiec ,00 remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,62 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec ,25 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki ,57 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec ,30 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem, remont łazienek realizacja zadania w sierpniu ,00 Wełnowiecremont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć realizacja zadania w sierpniu ózefowiec ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,88 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont ścian i sufitu w szatni dzieci i w holu górnym przedszkola oraz wymiana drzwi wejściowych do szatni planowany termin zakończenia remontu: sierpień ,00 remont pomieszczeń dydaktycznych remont podłóg, ścian i sufitów w salach zajęć planowany termin zakończenia remontu: sierpień ,00 Piotrowice Ochojec remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów planowany termin zakończenia remontu: sierpień ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,30 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 85 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć i szatni środki zostały przeniesione na inwestycje dotyczące kuchni os. Witosa ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,02 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont korytarza zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 87 im. uliana Tuwima wymiana niesprawnych odcinków rur instalacji wodnej na PP fi oraz rozbiórka starego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków zadanie obejmuje dwa wnioski: 1. awaryjna naprawa części ogrodzenia awaria została usunięta zadanie zrealizowane 2. awaryjna naprawa ogrodzenia w kwocie w trakcie realizacji os. Paderewskiego - Muchowiec , ,56 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,45 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 88 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 89 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęska H. Brynów ,36 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana oświetlenia i posadzek zadanie w trakcie realizacji ,00 Ligota Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,36 Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Tysiąclecia ,50 Elemelka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,82 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku tąpnięcia - rozkucie szczelin, uzupełnienie zaprawami, tynkowanie ścian, malowanie, osadzenie parapetów wykonanie dokumentacji projektowej remontu schodów wejściowych zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia głównego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz realizacja zgodnie z projektem ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 92 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Wandy Chotomskiej ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 93 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 94 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 95 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 97 ZOO / Miejskie Przedszkole Nr 99 zadanie wykonano Giszowiec ,08 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 Brynów os. Zgrzebn ,95 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,44 Piotrowice Ochojec malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej oraz stolarki okiennej i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizacja zadania w sierpniu ,00 drzwiowej naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,21 naprawa oświetlenia zewnętrznego zadanie wykonano os. Witosa ,81 wymiana pompy odwadniającej zadanie wykonano ,76 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Zawodzie ,84 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Bogucice ,56 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota Panewniki , ,21 Zespół Obsługi naprawy i konserwacje ednostek Oświatowych naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,21 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego realizacja prac remontowych w SPZLA Moja Przychodnia zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne Przychodna Nr 1 ul. Mickiewicza 9: - wymiana drzwi ołowianych w pracowni rtg - remont wejścia z zewnątrz budynku do wymiennikowni - remont nawierzchni przed budynkiem (etap II) wraz z automatyką zadania w trakcie realizacji procedur przetargowych/ wjazdową podpisywania umów z wykonawcami prac Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 - remont pomieszczeń po zlikwidowanym laboratorium z adaptacją na gabinety lekarskie zwalczanie narkomanii , ,00 Śródmieście , ,20 Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,20 Strona 79

80 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Miejska Izba pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób Wytrzeźwień i Ośrodek uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy Pomocy dla Osób konserwacja i naprawa sprzętu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący Uzależnionych od w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont obiektu - Świetlicy Specjalistycznej nr 2 przy remont korytarza ul. Pl. Powstańców Śląskich 2 przeciwdziałanie alkoholizmowi konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, serwis drukarki prace planowane w II półroczu ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r ,13 Załęże ,49 Szopienice Burowiec ,00 Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,64 Izby wytrzeźwień ,78 Miejska Izba opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Wytrzeźwień i Ośrodek Miejską Izbę Wytrzeźwień Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacja i naprawa sprzętu konserwacja dźwigu, odnowienie łazienek dla personelu, serwis alcosensorów, serwis drukarki, naprawa tapicerki na izbie przyjęć ,39 remont pomieszczeń użyczanych KST "ędruś" usunięcie wilgoci i pleśni z tynków wewnętrznych usunięcie wilgoci i pleśni z tynków wewnętrznych , , ,16 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,16 remont obiektu przy ul. Orkana 7a remont obiektu przy ul. Orkana 7a wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac remontowo - konserwacyjnych ścian piwnic, murków ogniowych i dachu remont pomieszczeń, elewacji budynku, ogrodzenia ( w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z wymogami ppoż.). w trakcie wykonanie projektu technicznego Załęska H. Brynów , ,87 w trakcie wykonanie projektu technicznego Załęska H. Brynów ,00 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta , ,09 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta , ,89 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta , ,23 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,23 remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 remont obiektu przy ul. Czecha 2 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki wsparcia Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki pomocy społecznej wykonanie zadaszenia wiaty śmietnikowej przy budynku na ul. Krakowskiej 138 poprawa uszczelnienia orynnowania dachu oraz usunięcie skutków wycieków oraz zawilgoceń w obiekcie prace planowane w II półroczu Szopienice Burowiec ,00 prace planowane w II półroczu Zawodzie ,00 remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74 wymiana instalacji wodnej w budynku prace planowane w II półroczu Załęże ,00 remont obiektu przy ul. Morcinka 19a wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Fundację Gniazdo trwają prace Koszutka ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE ,85 żłobki ,85 wymiana wykładzin podłogowych w sypialniach dziecięcych gr. I i wymieniono wykładziny podłogowe w sypialniach os. Paderewskiego - II (8000 zł) oraz wymiana drzwi wejściowych gr I i II oraz drzwi w dziecięcych gr. I i II oraz wymieniono drzwi wejściowe gr Muchowiec piwnicy ( zł) I i II oraz drzwi w piwnicy zadanie zrealizowano Załęże ,83 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A remont wszystkich łazienek (45000 zł), naprawa uszkodzonych elementów schodów - zejście z grup przez balkony na plac zabaw (25000 zł) naprawiono uszkodzone elementy schodów - zadanie zrealizowano, rozpoczęto remont łazienek - zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2016 r. Koszutka ,85 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A kompleksowy remont dachu wraz z remontem kominów (70000 zł), wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w kanale pod posadzką (20000 zł.), wymiana 3 szt. Tablic obwodowych (10000 zł.) przeprowadzono remont dachu i kominów - zadanie zrealizowano, wymieniono tablice obwodowe - zadanie zrealizowano. Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody - zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016 r. Wełnowiec- ózefowiec ,20 Żłobek Miejski remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A wymiana glazury w kuchni mlecznej zadanie zrealizowano os. Tysiąclecia ,52 wymiana 2 szt. tablic obwodowych, renowacja i doposażenie terenu zielonego wymiana okien (szatnia dziecięca, pokój intendenta, pokój socjalny przy windzie) wymieniono tablice obwodowe, pozostałe zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2016 r. Śródmieście ,89 prace planowane w II półroczu Śródmieście ,00 wymiana 2 szt. tablic obwodowych prace planowane w II półroczu Ligota - Panewniki ,00 remont (kafelkowanie) pomieszczeń toalet dziecięcych (15000 zł.), remont kafelek ściennych i podłogowych w pomieszczeniu kuchni ogólnej (25000 zł.), remont balustrady na tarasie grupy dziecięcej (15000 zł.) wyremontowano balustradę na tarasie, pozostałe zadania wykonane zostaną w II półroczu 2016 r. Giszowiec ,97 pokonywanie barier architektonicznych poprzez naprawę i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A naprawa i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A Naprawiono i unowocześniono podjazd do Warsztatu Terapii Zajęciowej, zadanie wykonane w 100% Giszowiec ,85 Wydział Zarządzania Kryzysowego remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach wymiana brodzików do mycia dzieci oraz wygospodarowanie miejsca do mycia nocników prace planowane w II półroczu Szopienice - Burowiec ,00 konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,74 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód konserwacje bieżące cieków i rowów odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach wykonano prace na 854 mb rowów przy ul. Beskidzkiej, Wantuły wyłoniono wykonawcę prac, który rozpocznie realizację od III kwartału , ,95 teren miasta ,36 teren miasta ,00 Strona 80

81 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r. i Mostów gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta bieżące konserwacje i naprawy w tym: - awaryjne naprawy włazów studziennych (właz pływający) zabudowanych na ciągach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Katowice - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej przekazanej na stan majątkowy MZUiM - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami j. w. oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót wymiana korpusu żeliwo studnia dn 1000 i 1200 mm, regulacja wysokości posadowienia studni dn 1000 i 1200 mm żeliwo+ pokrywa, wymiana kręgów żelbetonowych wraz ze stopniami złazowymi dn 1200 mm, naprawa chodnika z kostki, likwidacja zapadlisk przy wpustach, odpompowanie wody, zabudowa wpustu betonowe bez przykanalika, przegląd sieci kanalizacyjnej, regulacja wysokości posadowienia wpustu- żeliwo, renowacja nawierzchni asfaltowej, wykonanie przykanalika dn 200 mm, wymiana kraty dn 500 wraz z korpusem żeliwo, wymiana nadstawki dn 500 z korpusem, wymiana przykanalika dn 200 mm, inspektor nadzoru nad usuwaniem awarii kanalizacji deszczowej teren miasta ,59 Zakład Utylizacji Odpadów bieżące naprawy i konserwacje remonty obiektów budowlanych ZZM remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej gospodarka odpadami naprawy na linii utylizacji, naprawy samochodów, budynków, urządzeń biur. utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie remontu schodów na pl. Holoubka, dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów innych obiektów budowlanych w utrzymaniu ZZM dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu ZZM ,87 w zależności od potrzeb Zawodzie ,87 Zrealizowano remont schodów na pl. Holoubka, trwa ustalanie zakresu pozostałych remontów obiektów budowlanych w roku Ustalono częściowy zakres remontów na rok trwa realizacja robót budowlanych ,40 teren miasta ,11 teren miasta ,00 Zakład Zieleni Miejskiej remonty fontann dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu ZZM W związku z serią uszkodzeń fontann i przyznanych z tego tytułu odszkodowań zwiększeniu uległ plan. Wykonano remont fontanny Dry Plaza, trwają ustalenia dot. remontu fontanny przy siedzibie NOSPR. teren miasta ,00 i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Miejski Dom Kultury Ligota" Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec konserwacje eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,29 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice ,67 teren miasta ,67 remonty oświetlenia ulicznego remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane w zależności od potrzeb teren miasta ,00 czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe bieżące remonty przepompowni (remonty) naprawa parkanu oddzielającego MDK Ligota od parkingu samochodowego przy ul. Franciszkańskiej remont toalet w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera cyklinowanie podłóg w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera wykonanie obowiązkowego badania skuteczności ochrony zerowanie instalacji elektrycznej w budynkach MDK oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność ,00 czyszczenie 67 separatorów i 141 osadni realizacja zadania na przełomie II i IV kwartału teren miasta ,00 remont szafy sterowniczej - przepompownia ul. Armii Krajowej oraz wymiana układów rozruchu - przepompownia ul. Grundmana KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury przebudowa murków, wymiana uszkodzonych przęseł, uzupełnienie wykończenia malowanie i kafelkowanie ścian, malowanie sufitów, wymiana podłóg, wymiana zużytej armatury i toalet. cyklinowanie podłogi Sali baletowej oraz podłogi w sali nr 2 wykonanie pomiarów skuteczności ochrony zerowania instalacji elektrycznej w obiektach MDK zgodnie z przepisami prawa budowlanego realizacja zadania w III kwartale Piotrowice- Ochojec, Śródmieście , , ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Ligota Panewniki ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Szopienice - Burowiec / Giszowiec , , ,00 Miejski Dom Kultury Południe" naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych. rozebranie kostki chodnikowej, wykonanie wykopu, naprawa rur i uszczelnienie instalacji, udrożnienie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych, ułożenie kostki chodnikowej, wymiana części orynnowania oraz rur spustowych, wymiana uszkodzonych balustrad balkonowych zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Kostuchna ,00 Miejski Dom Kultury Koszutka" MDK Bogucice- Zawodzie Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic Biuro Konserwatora Zabytków remont sali widowiskowej w budynku MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego remont muru oporowego skarpy umiejscowionej na działce MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego. zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu na Zawodziu wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami w budynku filii nr 16 przy ul. Wajdy 21. wymiana wykładziny podłogowej malowanie klatki schodowej, tylnej w budynku przy ul. Szafranka 9 prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych cyklinowanie parkietu, wymiana zastawek scenicznych. zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 remont muru oporowego skarpy wraz z obłożeniem go płytkami klinkierowymi. wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego stropu płytami ogniochronnymi płytami OSB- Zawodzie biblioteki wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami w budynku filii nr 16 przy ul. Wajdy 21. Koszutka zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r ,00 zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r Zawodzie , ,00 zadanie w trakcie realizacji Bogucice ,00 wymiana bardzo zniszczonej wykładziny podłogowej na wykładzinę zadanie w trakcie realizacji o wysokiej klasie ścieralności w filii nr 27 Kostuchna ,00 muzea ,00 uzupełnienie ubytków w tynku, demontaż nieczynnych instalacji elektrycznych, malowanie dwukrotne farbami akrylowymi, wysokojakościowymi. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach pozostała działalność zadanie do realizacji w II półroczu 2016r Śródmieście ,00 remont konserwatorski elewacji nawy głównej i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno wschodniej w strefie wejścia wraz z odwodnieniem dachu ,59 teren miasta , ,00 Wydział Kształtowania Środowiska prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r. - cmentarz ul. Bracka prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r. - cmentarz ul. Bracka w trakcie realizacji prace w zakresie oczyszczenia, usunięcia zamalowań i uzupełnienia ubytków w podstawie pomnika Powstańców Śl. trwa postępowanie wyjaśniające z uwagi na wycofanie zgody przez administratora cmentarza na remont teren miasta ,00 Dąb ,00 Strona 81

82 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy KULTURA FIZYCZNA I SPORT instytucje kultury fizycznej Lodowisko antor, ulica Nałkowskiej 11 - remont obróbki blacharskiej zadaszenia hali Ośrodek Sportowy Kolejarz, ulica Alfreda 1 - remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, malowanie pomieszczeń i wymiana drzwi wraz z ościeżnicami zakres prac: usunięcie i utylizacja skorodowanych elementów dachu i papy, czyszczenie powierzchni, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej, demontaż i montaż instalacji odgromowej zadanie do realizacji w II półroczu 2016r ednostka Pomocnicza 2016r. za I półrocze 2016r , ,17 anów-nikiszowiec ,00 Wełnowiec- ózefowiec ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remonty infrastruktury sportowej Stadion Miejski, ulica Bukowa 1 - remont stacji trafo zakres prac: usunięcie i utylizacja zniszczonych elementów pokrycia i obróbek blacharskich, czyszczenie powierzchni dachu, demontaż i montaż elementów klimatyzatorów, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż nowych obróbek blacharskich, malowanie elewacji zewnętrznej i drzwi, uzupełnienie elewacji budynku, wykonanie hydroizolacji budynku, naprawa oświetlenia wewnętrznego, montaż nowego oświetlenia zewnętrznego Dąb ,10 Hala Spodek, Aleja Korfantego 35 - remont zaplecza szatniowego przed Mistrzostwami Europy w Piłce Ręcznej zakres prac: roboty przygotowawcze, roboty malarskie i murarskie, wywóz i utylizacja gruzu, wymiana sufitu podwieszanego, roboty porządkowe, roboty instalacyjne, izolacyjne, płytkarskie, demontażowe Koszutka ,32 konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,75 Strona 82

83 Remonty ( zadania powiatu ) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE za I półrocze 2016r. 2016r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem ,37 Transport i łączność ,58 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu ,58 Gospodarka mieszkaniowa ,33 gospodarka gruntami i nieruchomościami ,33 Działalność usługowa ,86 Organizacja targów i wystaw Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,00 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Oświata i wychowanie ,46 zespoły szkół specjalnych ,74 licea ogólnokształcące ,53 szkoły zawodowe ,21 szkoły zawodowe specjalne ,98 Pomoc społeczna ,67 placówki opiekuńczo wychowawcze ,80 domy pomocy społecznej ,67 przeciwdziałanie przemocy ,28 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,92 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,66 powiatowe urzędy pracy ,66 Edukacyjna opieka wychowawcza ,30 poradnie psychologiczno pedagogiczne ,96 placówki wychowania pozaszkolnego ,46 internaty i bursy szkolne ,88 szkolne schroniska młodzieżowe ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,51 oświetlenie ulic, placów i dróg ,51 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Teatry ,00 Strona 83

84 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania powiatu: i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Administracyjny ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r , , ,58 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta ,33 utrzymanie budynków administracji MZUiM - konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii - naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlnych naprawy i konserwacje Kopuła i Dworzec, naprawa nawierzchni (w tym drogi i chodniki ,86) teren miasta ,46 opracowanie dokumentacji projektowych opracowanie dokumentacji projektowych opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta ,00 BO - ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413 remonty bieżące konserwacje ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 409, 411, , 413 GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami nakłady na remonty budynków będących nakłady na remonty budynków będących własnością własnością Skarbu Państwa Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa własnością Skarbu Państwa Podlesie , , ,33 teren miasta ,18 teren miasta ,15 konserwacje i drobne naprawy konserwacje i drobne naprawy w zależności od potrzeb Śródmieście ,00 remonty infrastruktury sportowej - Miejski Ośrodek Sportu Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac i Rekreacji Sławika i Antalla 1 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw konserwacje i naprawy bieżące zakres prac: czyszczenie kanalizacji, naprawa maszyny czyszczącej Alto, naprawa szlabanu przy wjeździe, wymiana filtrów detektorów central detekcji pożaru ASD zainstalowanych w budynku MCK Katowice , ,86 Koszutka ,86 Wydział Sportu i Turystyki Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ZOO / Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r. pokrycie kosztów wynikających z zaleceń serwisowych oraz kosztów wad i usterek BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Remont pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP i RG (III.1.1) OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych zadanie realizowane wg potrzeb Koszutka ,00 remont pomieszczeń archiwalnych w KM PSP Katowice , ,00 teren miasta , , ,74 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ligota- Panewniki ,00 remont budynku wymiana okien realizacja zadania w sierpniu ,00 remont instalacji technicznych wymiana częściowa instalacji C.O. zadanie wykonano ,62 awaryjna naprawa instalacji C.O. zadanie wykonano anów Nikiszowiec ,38 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,54 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego remont budynku remont dachu budynku głównego oraz wymiana papy termozgrzewalnej zadanie wykonano ,96 Śródmieście naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,30 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. ana Pawła II naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Bogucice ,13 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Szopienice Burowiec ,38 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 remont budynku wymiana okien zadanie wykonano płatność nastąpi w II półroczu ,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,61 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,76 ZOO / Zespół Szkół Specjalnych nr 12 awaryjna naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych awaryjna naprawa/wymiana urządzeń i wyposażenia związanych z utrzymaniem boisk szkolnych zadanie wykonano ,31 Ligota- Panewniki zadanie wykonano ,96 zadanie wykonano ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, wymiana oświetlenia, przeróbka instalacji hydrantowej. prace planowane w okresie wakacyjnym ,00 ZOO / Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących awaryjna naprawa instalacji C.O. zadanie wykonano ,71 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej Koszutka zadanie w trakcie realizacji ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,08 remont budynku wymiana okien licea ogólnokształcące wymieniono okno łukowe w korytarzu na I piętrze, 10 okien w budynku księgowości i nauczania indywidualnego, 4 okna w sklepiku uczniowskim oraz 3 szt. na poddaszu ,53 Zespół Szkół remont budynku wymiana okien realizacja zadania w sierpniu ,00 Ogólnokształcących Nr Śródmieście 1 im. Mikołaja Kopernika naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,67 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Śródmieście ,60 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,09 Strona 84

85 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. ana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic remont pomieszczeń dydaktycznych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont sal lekcyjnych malowanie korytarzy i klatek schodowych zadanie w trakcie realizacji po przeprowadzonym przetargu przewidywany termin zakończenia prac r. zadanie w trakcie realizacji po przeprowadzonym przetargu przewidywany termin zakończenia prac r. ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r , ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,87 do wykonania remont generalny 3 sal remont pomieszczeń dydaktycznych podpisano umowę na remont 3 sal lekcyjnych ,00 lekcyjnych polegający na zlikwidowaniu Koszutka naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,90 remont budynku remont przewodów kominowych wyprowadzenie ponad dach rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, wykonanie izolacji cieplnej i Piotrowice ,58 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Ochojec ,52 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje remont budynku wymiana zadaszenia nad wejściem głównym do szkoły Śródmieście Szopienice- Burowiec ,13 rozpoczęcie prac w sierpniu ,00 Ligota- Panewniki naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,58 VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy rozpoczęcie prac w sierpniu ,00 awaryjna naprawa instalacji C.O. zadanie wykonano Śródmieście ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,20 remont budynku remont dachu prace są w toku - rozebrano całkowicie zniszczone kominy ,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej naprawa uszkodzonego (zalanego) parkietu na sali gimnastycznej nie zostały wykonane żadne prace ze względu na niewystarczającą ilość środków ,00 remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej obecnie wykonywany jest projekt na wykonanie instalacji hydrantowej ,00 X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego naprawa awarii instalacji wodnokanalizacyjnej w pomieszczeniu archiwum, zapleczu gospodarczym i w części korytarza wymieniono rurociągi żeliwne kanalizacyjne, rurociągi z PCV oraz przebito otwory w ścianach z cegieł, wykonano próbę szczelności i zamurowano przebicia w ścianach oraz wykonano tynki, oczyszczono studzienki rewizyjne Zawodzie ,00 usunięcie awarii instalacji wodnej w łazience przy sali gimnastycznej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi wykonano demontaż baterii umywalkowej, umywalki, rurociągów stalowych i z tworzyw sztucznych, rozebrano wykładzinę ścienną z płytek oraz skuto tynki i wykuto bruzdy w ścianach, osuszono i odgrzybiono ścian, wymieniono podejścia z rur kanalizacyjnych, zawory, zabetonowano otwory w stropach i ścianach, wykonano nowy tynk, położono płytki, wymieniono uszkodzoną posadzkę, przemurowano przewody kominowe i wentylacyjne - protokół odbioru zostanie podpisany w lipcu ,00 XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,03 remont pomieszczeń dydaktycznych prace zabezpieczające przed grzybem i rozpoczęcie prac w sierpniu wilgocią w salach Wełnowiec ,00 ózefowiec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,75 remont pozostałych pomieszczeń remont sekretariatu i gabinetu dyrektora podpisano umowę na przeprowadzenie remontu pomieszczeń ,00 XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego remont budynku uzupełnienie szczelin w ścianie szczytowej budynku, uzupełnienie konstrukcji schodów, nadlanie pustych elementów zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r os. Witosa ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,91 prace remontowe w otoczeniu naprawa chodnika wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pracowni fizycznej i łazience wraz z środki przeniesiono na inne zadanie remontowe (remont elewacji) ,00 remont instalacji technicznych rozpoczęcie prac w sierpniu ,00 os. Tysiąclecia remont budynku remont elewacji rozpoczęcie prac w lipcu ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,70 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,00 Dorosłych szkoły zawodowe ,21 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal lekcyjnych z zapleczem trwają prace remontowe: osuszanie tynków, zmywanie starych powłok malarskich, wyrównanie i malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych, pracowniach wraz z ich zapleczami. Planowana jest jeszcze wymiana wykładziny podłogowej i malowanie sali 65. Zakończenie prac planowane na sierpień br. Śródmieście ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,51 Strona 85

86 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana wykładziny w czterech salach lekcyjnych i zapleczach ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. zadanie w trakcie realizacji ,00 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich wymiana pionu kanalizacyjnego dot. parter, I piętro II piętro oraz obudowa pionów realizacja zadania w lipcu ,00 Dąbrówka Mała wymiana posadzek, skucie płytek, wykonanie nowych wylewek oraz ułożenie posadzek z płytek w sekretariacie i przyległym korytarzu zadanie wykonano ,04 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,18 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana podłóg w salach lekcyjnych rozpoczęto prace remontowe, zakończenie jest przewidywane na koniec lipca 2016r ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego remont czytelni: rozbiórka boazerii ściennej, rozbiórka podłogi: starych wykładzin, płyt podłogowych, parkietu, naprawa i malowanie przygotowano umowę z wykonawcą, prace planowane ścian i sufitu, położenie podłogowych płyt w okresie wakacyjnym ceramicznych, wymiana drzwi i umywalki wraz z odpływem Śródmieście ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,68 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka remont instalacji technicznych remont instalacji odgromowej zerwanie posadzki, rozebranie elementów stropu, wzmocnienie drewnianych belek, położenie wykładziny oszacowanie poziomu ochrony odgromowej dla obiektu; wyznaczenie stref ochronnych; demontaż niesprawnych elementów instalacji odgromowej; wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomami; pomiary sprawności urządzenia piorunochronnego Szopienice- Burowiec ,00 zadanie wykonano ,43 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,29 Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie pomieszczeń prace planowane w okresie wakacyjnym Szopienice ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Burowiec ,16 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,12 remont instalacji technicznych remont instalacji gazowej rozpoczęcie prac w sierpniu ,00 Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe prace remontowe w otoczeniu przesunięcie granic ogrodzenia warsztatów szkolnych, nowe wytyczenie granic warsztatów szkolnych w związku z budową osiedla obok Piotrowicezadanie wykonano ,00 Ochojec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,38 Zespół Szkół Przemysłu remont pomieszczeń dydaktycznych remont sali lekcyjnej realizacja zadania w lipcu ,00 Spożywczego im. ózefa Szopienice- Rymera I Wojewody Burowiec Śląskiego naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,98 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont balustrad na korytarzach realizacja zadnia w sierpniu Załęska Hałda ,00 Brynów naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,65 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków realizacja zadnia w sierpniu ,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy szkolnych na parterze, pierwszym piętrze jak również w pomieszczeniach piwnicznych Piotrowicerealizacja zadnia w sierpniu ,00 Ochojec naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,41 Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka remont pozostałych pomieszczeń remont szatni dla uczniów zadanie w trakcie realizacji ,00 os. Tysiąclecia naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,63 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjna naprawa elewacji zadanie w trakcie realizacji ,10 po uzyskaniu zgody od Konserwatora Zabytków zostaną rozpoczęte prace ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,30 Zawodzie naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,18 Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odgrzybianie i odmalowanie zalanej Sali gimnastycznej awaria instalacji CO na długości 246 m. demontaż rurociągu stalowego, montaż rurociągu z rur preizolowanych realizacja zadania w lipcu ,00 Murcki usunięcie awarii nastąpi w miesiącach sierpień - wrzesień 2016 po zakończonym postępowaniu przetargowym ,00 Strona 86

87 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont instalacji technicznych prace remontowe w otoczeniu remont metalowych okien na warsztatach szkolnych częściowy remont instalacji wodno - kanalizacyjnej na warsztatach szkolnych wykonanie pokryw na studzienkach kanalizacyjnych ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. realizacja zadnia w sierpniu ,00 realizacja zadnia w sierpniu ,00 anówotrzymano środki z Firmy ubezpieczeniowej, Nikiszowiec wykonano betonowe pokrywy na studzienki ,39 kanalizacyjne naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,11 Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara remont pomieszczeń dydaktycznych remont pracowni komputerowej planowany termin zakończenia prac sierpień ,00 Kostuchna naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,80 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Załęże ,87 szkoły zawodowe specjalne ,98 ZOO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 remont budynku naprawa pokrycia dachowego awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wykonano przedmiar, w trakcie sporządzania wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja w m-cu wrześniu awarię usunięto płatność nastąpi do 14 dni po otrzymaniu środków , ,00 zadanie wykonano ,58 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,40 POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze Załęska Hałda- Brynów , ,80 remont boiska wielofunkcyjnego - projekt wykonanie projektu wraz z kosztorysem zadanie w trakcie realizacji ,00 Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 wymiana drzwi wymiana drzwi w trakcie wyboru wykonawcy ,00 Śródmieście remont instalacji wymiennikowni ciepła remont instalacji wymiennikowni ciepła prace planowane w II półroczu ,00 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,29 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a wydzielenie nowego pomieszczenia na WC w wydzielenie nowego pomieszczenia na WC w budynku warsztatowo-garażowym dla konserwatora budynku warsztatowo-garażowym dla prace planowane w II półroczu i kierowcy konserwatora i kierowcy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Brynów - os. Zgrzebnioka Brynów - os. Zgrzebnioka , ,47 Dom Dziecka "Tęcza" remont pustostanu i połączenie z mieszkaniem usamodzielnienia remont schodów wewnętrznych remont instalacji co, elektrycznej, remont łazienki, wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń, wykonanie przejścia pomiędzy wykonano dokumentację projektową Śródmieście ,00 pustostanem, a obecnymi pomieszczeniami mieszkania przy ul. 3 go Maja 36/4a remont schodów pomiędzy parterem i drugim piętrem, zerwanie starej wykładziny ze stopnic i spoczników i położenie nowej w prace planowane w okresie wakacyjnym Ligota Panewniki ,00 budynku przy ul. Kaszubskiej 16 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,04 domy pomocy społecznej ,67 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" remont pomieszczeń mieszkalnych i pracowniczych remont pomieszczeń mieszkalnych oraz pracowniczych zadanie w trakcie realizacji ,00 Piotrowiceremont kotłowni remont kotłowni zadanie zrealizowano Ochojec ,92 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,09 remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z remont kompleksów sanitarnych na I piętrze dokumentacją kosztorysowo - projektową II etap - według dokumentacji kosztorysowo - wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej 'Przystań" wymiana kostki brukowej w ogrodzie opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową, wykonanie planowane w II półroczu ,00 wymiana pozostałych okien w budynku zadanie zrealizowano ,80 Śródmieście wykonanie prac brukarskich na terenie prace planowane w II półroczu ,00 ogrodu przy budynku DPS konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje , ,28 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta , ,92 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje teren miasta ,92 Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące ZOO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE powiatowe urzędy pracy konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa sprzętu p/ppoż., konserwacje powielacza cyfrowego, naprawa samochodu służbowego EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne naprawa układu klimatycznego, remont sprzętu p/poż, konserwacja 8 urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja kserokopiarek , ,66 Załęże , , ,96 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,43 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje os. Witosa ,14 Strona 87

88 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r. ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 im. naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Piotrowice Ochojec ,64 ks. dr Stanisława Wilczewskiego ZOO / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 ZOO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5 ZOO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOO / Młodzieżowy Dom Kultury naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje anów Nikiszowiec ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Koszutka ,75 placówki wychowania pozaszkolnego ,46 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont klatki schodowej termin wykonania prac III kwartał ,00 remont pozostałych pomieszczeń remont łazienek termin wykonania prac III kwartał ,00 wymiana papy, wymiana wpustów Śródmieście remont budynku termin wykonania prac III kwartał ,00 deszczowych, położenie izolacji naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,00 podpisano umowę z terminem wykonania do remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć os. Paderewskiego ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Muchowiec ,19 naprawa spoin basenu, uszczelnienie niecki, wymiana nabrzeża basenu zadanie częściowo wykonano, rozpoczęto II etap realizacji remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ,00 Załęże naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,27 internaty i bursy szkolne ,88 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich (internat) remont pomieszczeń dydaktycznych rozebranie ścianki działowej, wycięcie nawierzchni z betonu, wyrównanie posadzki zadanie zrealizowano - protokół odbioru z z płytek, uzupełnienie tynku, dwukrotne malowanie, demontaż i montaż przewodów oświetleniowych, montaż nowego oświetlenia przebicie otworów w dachu, demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego,montaż kominków rury wywiewnej, montaż zadanie zrealizowano - protokół odbioru z rurociągów z PCV, montaż czyszczaków kanalizacyjnych, zabetonowanie otworów w stropach i ścianach Dąbrówka Mała , ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,88 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe) i Mostów ,00 naprawy i konserwacje naprawy i konserwacje przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje Śródmieście ,00 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego remonty oświetlenia ulicznego szkolne schroniska młodzieżowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA oświetlenie ulic, placów i dróg eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice , ,51 teren miasta ,51 zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta , , ,00 Śląski Teatr Lalki i Aktora " ATENEUM" remont holu teatru przy ul. Św. ana kontynuacja remontu tzw. strefy widza: wymiana podłogi, malowanie ścian, ścian i sufitów, roboty tynkarskie, prace artystyczne związane z uzyskaniem obrazów przestrzennych zadanie w trakcie realizacji ,00 Śródmieście remont sceny Galeria Ateneum przy ul. 3 Maja malowanie ścian, sufitów oraz drzwi. Malowanie podestu scenicznego. zadanie do realizacji w II półroczu 2016r ,00 Strona 88

89 Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE ZADANIA ZLECONE GMINA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ZADANIA ZLECONE POWIAT Wydział Budynków i Dróg adaptacja pomieszczeń przy ul. Francuskiej 70 utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w spadku przez Skarb Państwa na podstawie postanowień sądowych. naprawy Powiatowy Inspektorat konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Nadzoru Budowlanego POMOC SPOŁECZNA świadczenia wychowawcze adaptacja pomieszczeń w budynku, V piętro na potrzeby MOPS - punkt pryjmowania wniosków i wydawania decyzji o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki związane z regulowaniem zaliczek na zapłatę funduszu remontowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany trwają prace przygotowawcze do wykonania właściwych prac adaptacyjnych ednostka Pomocnicza os. Paderewskiego - Muchowiec 2016r. na 2016r. za I półrocze 2016r , , , , , , , ,20 zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta , , ,00 bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, zadanie realizowane wg potrzeb Śródmieście ,00 komputerów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,17 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń teren miasta ,17 Wydział Zarządzania Kryzysowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń obrona cywilna naprawy i konserwacje syren wykonano naprawy i konserwacje syren alarmowych systemu alarmowania POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNE zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje ,00 teren miasta , , ,06 teren miasta ,06 Strona 89

90 III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Strona 90

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r.

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. 21.02.2017 Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. ul. Radosna 35a,35b,35c Adaptacja zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a - realizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku" Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 SIERPIEŃ Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 LIPIEC Miejskie

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 17-31 sierpnia Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice I półrocze 214 r. Akceptuję Sierpień 214 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E za I półrocze 2015 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym)

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) Zadania o charakterze ogólnomiejskim Pula środków finansowych przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim: 3 000 000,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 2 995 484,08 zł 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239 Wełnowiec - Józefowiec Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 822 653,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 810 650,00 zł 1 Liczba głosów: 244 L/8/11/2015 Budowa ścieżki

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE UMK ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE REALIZUJĄCE ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KATOWICE 2016

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE UMK ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE REALIZUJĄCE ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KATOWICE 2016 KOMÓRKI ORGANIZACYJNE UMK ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE REALIZUJĄCE ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KATOWICE 2016 KOMÓRKA/JEDNOSTKA LICZBA ZADAŃ KONTAKT WYDZIAŁ KULTURY 34 kul@katowice.eu (32)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r.

CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2010r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1.Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu: - ulica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice W związku z organizacją katowickiego etapu 72 Tour de Pologne UCI World Tour informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym i parkowaniu pojazdów na terenie Katowic, które

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 lipiec Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień Miejskie

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 212 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016 Stawki obszar 4,7% Stawki mieszkańcy 4,6% Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Idzikowskiego do granicy miasta granicą miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 września 2016 r. Poz. 4756 UCHWAŁA NR XXX/605/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł Wykaz zwycięskich projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice na rok 2015 wraz z komórkami odpowiedzialnymi za ich realizację Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZAŁĘSKIEJ HAŁDY I BRYNOWA CZĘŚCI ZACHODNIEJ 11 KWIETNIA 2016

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZAŁĘSKIEJ HAŁDY I BRYNOWA CZĘŚCI ZACHODNIEJ 11 KWIETNIA 2016 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZAŁĘSKIEJ HAŁDY I BRYNOWA CZĘŚCI ZACHODNIEJ 11 KWIETNIA 2016 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok"

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE M/7/2016 książki dla miłośników fantastyki Książka inwestycją w wyobraźnię. Zakup nowych książek zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnoremontowego Wartość szacunkowa zadania w złotych Wartość zadania wg umowy w złotych Zaawansowanie realizacji zadania Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2015

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2015 ORGANIZATOR MIEJSCE ZAJĘĆ NAZWA I RODZAJ ZAJĘĆ TERMINY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ PLANOWANA / FAKTYCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘCIA OTWARTE/ZAMKNIĘTE, ODPŁATNOŚĆ 1. Szkoła Podstawowa Nr.1 ul. Jagiellońska 18 2.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2017 rok SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 31 stycznia 2014 r.

stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Załącznik nr 5 stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Wykaz uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, uchwalonych przez Radę Miasta Katowice od 01.01.1995r. i ogłoszonych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

STAWKI MZD Drogi lokalne

STAWKI MZD Drogi lokalne STAWKI STAWKI Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Pstrowskiego do granicy miasta granicą miasta Łódzką, Starą Drogą, Strzałową,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r.

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r. Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych oowywanych w okresie od 01.01. do 31.01.2015 r. Lp. 1. Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GISZOWCA 9 STYCZNIA 2017

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GISZOWCA 9 STYCZNIA 2017 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GISZOWCA 9 STYCZNIA 2017 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/10/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 23 lutego 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 Załącznik nr 1 REJON NR 1 - ZAWARCIE 1 Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 7 1 2 Remont boisk Zespołu Szkół nr 12, ul. Śląska 20 75 890 280 4 2 3 Budowa drogi dojazdowej

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul.

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 1 366 396,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 1 358 900,00 zł 1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Projekt nr 7.3-14 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach 1 Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich niewidomi też czytają

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście Katalog projektów lokalnych JP 1 Śródmieście L/1/1/2015 Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej LOKALIZACJA ZADANIA Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 804 430,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 803 500,00 zł 4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Katalog projektów lokalnych JP 11 Wełnowiec - Józefowiec L/1/11/2015 Przebudowa chodnika wzdłuż budynku LOKALIZACJA ZADANIA ul. Modelarska 22, 24, 26, 28 36 000,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA Przebudowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 dochody własne jst z tego źródła finansowania środki dotacje z wymienione

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ STAN PROJEKTOWANY ULICA TACZAKA - PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budŝetowej dz. 600, rozdz , Długość.

Załącznik Nr 16. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU wg klasyfikacji budŝetowej dz. 600, rozdz , Długość. Załącznik Nr 16 Część opisowa Do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg ujętych w planie budŝetowym na 2009r. Drogi krajowe, wojewódzkie, publiczne w miastach na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nazwa Budżet Kategoria Liczba głosów Projekty wybrane w głosowaniu 238 410 89 Przesunięcie

Bardziej szczegółowo

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła:

W okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła: Katowice, dn. 12.01.2016 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE DOTYCZĄCA: 1. ANALIZY POKRYCIA MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODA- ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KATOWICE, W TYM UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU, 2.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta/lista-zadan LISTA ZADAŃ Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Bardziej szczegółowo

PIASTÓW NASZE MIASTO

PIASTÓW NASZE MIASTO PIASTÓW NASZE MIASTO Inwestycje realizowane przez Miasto Piastów w w roku 2012 STRUKTURA BUDŻETU MIASTA Udział wydatków w poszczególnych działach budżetu 93% budżetu konsumuje bieżące utrzymanie Miasta

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania internetowego i papierowego

Wyniki głosowania internetowego i papierowego 18 17 8 1 26 Wyniki głosowania internetowego i papierowego Wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (o istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni) wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym:

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym: Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych dział (nie SUMA DZIAŁU 600-1 190 481,29-1 190 481,29 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 60015 247 612,71 247 612,71 0,00 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" Plan remontów na rok 2017 os. Barbary - Jastrzębie-Zdrój Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2017: 1 549 346,40 1. os. Barbary roboty do realizacji przez administrację

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok.

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach 2007 2015 ROK WYKONANIA INWESTYCJI NAZWA INWESTYCJI 2007 Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Wojska Polskiego. Budowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo