UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok"

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Przyjąć Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 1

2 Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Katowice z dnia... P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r. Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 2

3 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 27 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów 39 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 41 Remonty (zadania gminy) - synteza 42 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 43 Remonty (zadania powiatu) - synteza 59 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 60 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 67 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os. Paderewskiego-Muchowiec Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże os. Witosa os. Tysiąclecia Dąb Wełnowiec Józefowiec 76 Strona 2 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 3

4 12. Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice Burowiec Janów-Nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 85 Planowane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 86 Planowane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 87 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Planowane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 90 Planowane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 91 Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok Strona 3 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 4

5 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 5

6 Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Wydział Inwestycji Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.gliwickiej od przystanku tramwajowego Lisa do granic miasta Katowice z Chorzowem teren miasta WPI Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" dla budowy węzła przesiadkowego Zawodzie oraz rozpoczęcie realizacji zadania w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" w tym środki UE w tym środki UE w tym środki UE Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Brynów Pętla oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Ligota oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III) Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ochojec Ligota - Panewniki Śródmieście Śródmieście WPI Koszutka + Bogucice UE/WPI UE/WPI UE/WPI UE/WPI WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko os. Paderewskiego - Muchowiec WPI Wydział Inwestycji Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem Piotrowice - Ochojec WPI Strona 5 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 6

7 Dysponent Wydział Inwestycji Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Planowany zakres rzeczowy Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Jednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Plan na 2015 rok ozn.* WPI Wydział Inwestycji Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji i wypłata odszkodowania z tytułu przebudowy sieci ciepłowniczej os. Paderewskiego - Muchowiec WPI Wydział Inwestycji Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Załęże WPI Wydział Inwestycji Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Brynów - os. Zgrzebnioka WPI Wydział Inwestycji Miejski Zarząd Ulic i Mostów Ścieżki rowerowe Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wozaków ul. Brynicy Realizacja I etapu zadania obejmującego przedłużenie istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego i wprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul.gliwickiej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II i III ul. Wozaków ,- (po robotach wodociągów od ul. Rolnej do ul. Ligockiej jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) ul. Brynicy ,- (jezdnia, chodnik, kanalizacja) teren miasta WPI Ligota - Panewniki Szopienice - Burowiec J J ul. Zaopusta ul. Zaopusta ,- (cała- jezdnia, chodnik, parkingi) Podlesie J ul. Barlickiego ul. Barlickiego ,- (od ul. Kwiatkowskiego do autostrady A-4- jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) Os. Witosa J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wymiana - remont chodnika przy ul.grzyśki nr 1-11 ul. Grzyśki ,- (remont chodnika od nr 1-11) Załęska Hałda - Brynów BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Odnowienie Alei Głogów Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed blokiem na ul.kotlarza 11a-Kotlarza 11d Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulicy Słowackiego ul. Pomorska ,- (odnowienie Alei Głogów) ul. Kotlarza ,- (rejon budynku przy ul. Kotlarza 11- parking) zadania powiatu Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza. Zakres robót: jezdnia, chodnik, parkingi i oświetlenie Ligota - Panewniki Wełnowiec - Józefowiec BO BO Śródmieście WPI Strona 6 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 7

8 Dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ZADANIE ul. Słowackiego ul. Francuska ul. Załęska ul. Kościuszki - Rzepakowa ul. Kościuszki ul. Wróblewskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego Planowany zakres rzeczowy ul. Słowackiego ,- (od ul. Mickiewicza do ul. 3-go Maja- jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) ul. Francuska ,- (w rej. IBM i sądu- sygnalizacja świetlna) ul. Załęska ,- (od ul. Zgody do ul. Ligockiej- parking, oświetlenie) ul. Kościuszki-Rzepakowa ,- (przebudowa wiaduktu) ul. Kościuszki ,- (przebudowa przejścia podziemnego w rej. ul. Słowików) ul. Wróblewskiego ,- (od. ul. Normy do ul. Leopolda- jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) Al. Korfantego- Gnieźnieńska ,- zł (jezdnia, chodnik) Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Śródmieście J Os. Paderewskiego - Muchowiec Załęska Hałda - Brynów Piotrowice - Ochojec Brynów - os. Zgrzebnioka J J J J Bogucice J Wełnowiec - Józefowiec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami przy wejściu ROD "Radość" Naprawa drogi dojazdowej do posesji Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Katowice Leopolda 21a,21,19b,19a,19 ul. Leopolda ,- zł (dojście do przystanków do ROD Radość- chodnik Bogucice BO ul. Leopolda ,- zł (dojazd do budynków nr 19a) Bogucice BO Wydział Inwestycji Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej. teren miasta WPI Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej Przemysłowego. w tym środki UE: Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu w tym środki UE: Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym - rowerową. Rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie realizacji inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Koszutka + Wełnowiec - Józefowiec + Bogucice Kostuchna WPI Zawodzie UE/WPI UE/WPI Strona 7 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 8

9 Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Wydział Gospodarki Mieniem Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m. in. ul Grundmanna i inne drogi, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szopienicka teren miasta J ul. Wojewódzka Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem Śródmieście WPI ul. Stalmacha 18, 18a, 20 ul. Różyckiego 14c Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z zagospodarowaniem podwórza Kontynuacja robót budowlanych w części budynku nie objętym wykonaną przebudową i nadbudową Śródmieście WPI Brynów - os. Zgrzebnioka WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 119a ul. Radosna 35a, 35b, 35c Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami, wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a, przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c Szopienice - Burowiec WPI Giszowiec WPI ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43 Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - uzyskanie pozwolenia budowlanego i rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej Giszowiec WPI ul. 3-go Maja 36 Przebudowa lewej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego po wykonaniu wzmocnienia fundamentów i ustabilizowaniu się gruntu- rozpoczęcie robót budowlanych Śródmieście WPI ul. Gen. Hallera 28 Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego i zabezpieczeniem bud. Miejskiego Domu Kultury - rozpoczęcie robót budowlanych Szopienice - Burowiec WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Budowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracysfinansowanie robót budowlanych w części przypadającej na miasto Katowice Śródmieście J Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 24 ul. Gliwicka 4, 4a ul. Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9 Dobudowa przewodów wentylacyjnych, budowa pionów wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Budowa przewodów kominowych, remont stropów i balkonów - wykonanie robót budowlanych Przebudowa dachu, dobudowa przewodów kominowych, wymiana instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Szopienice - Burowiec J Śródmieście J Śródmieście J Strona 8 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 9

10 Dysponent Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Budownictwo mieszkaniowe i komunalne ZADANIE ul. Bromboszcza 12 ul. Mikołowska 11, 13 ul. Plebiscytowa 4a ul. Andrzeja 23a ul. Kordeckiego 3-4 ul. Obrońców Westerplatte I etap Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach Planowany zakres rzeczowy Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie dokumentacji technicznej Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - wykonanie robót budowlanych Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego w oficynie i zabezpieczeniem budynków sąsiednich - wykonanie robót budowlanych Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i pozwolenia budowlanego Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Jednostka pomocnicza Ligota - Panewniki Plan na 2015 rok ozn.* J Śródmieście J Śródmieście J Śródmieście WPI Śródmieście WPI Szopienice - Burowiec WPI teren miasta J Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury teren miasta J Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach teren miasta J teren miasta J Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach teren miasta J Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rekonstrukcja klatek schodowych i innych Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi teren miasta J Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe teren miasta J Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach teren miasta J teren miasta J Strona 9 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 10

11 Dysponent Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów teren miasta J Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych ozn.* teren miasta J Przestrzeń między ul.adamskiego, ul.koszarową oraz Uniwersytetem Ekonomicznym Śródmieście BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie Kołobrzeska-Świdnicka-Zielonogórska Skwer usytuowany pomiędzy: od wschodu budynek Zielonogórska , od południa budynki Kołobrzeska 17 i , od zachodu budynek Świdnicka , od północy Ośrodek MOPS ul.świdnicka 35a Ligota - Panewniki BO Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Budowa parkingu dla samochodów osobowych Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców -Etap I Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik ul.le Ronda oraz ul.techników Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu w tym środki UE Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce pomiędzy ul.piotrowicką 24 a Piotrowicką 26 b-c Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - ul.broniewskiego 1,1a,1b,3 Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Oblatów, Sokolskiej Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą - bezpośrednie sąsiedztwo budynku przy ul.misjonarzy Oblatów NMP 26-26f Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik pomiędzy ulicami Le Ronda i Techników przy ul.le Ronda 21 Wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych. Wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Francuskiej 80, ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki BO BO Koszutka BO Śródmieście + Koszutka BO Koszutka BO Dąbrówka Mała BO teren miasta UE/WPI Strona 10 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 11

12 Dysponent Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice w tym środki UE Planowany zakres rzeczowy Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych Jednostka pomocnicza Bogucice Plan na 2015 rok ozn.* UE/WPI Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota- etap I w tym środki UE Działalność usługowa zadania powiatu Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 22,24, ul. Grunwaldzkiej 3,4a,6a,7, ul. Żeromskiego 3, ul. Panewnickiej 18,20 i ul. Piotrowickiej 62 do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwoleń budowlanych Ligota - Panewniki UE/WPI Wydział Kształtowania Środowiska Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie Ligota - Panewniki J Wydział Inwestycji Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w tym środki UE Administracja publiczna zadania gminy Zakończenie realizacji budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice" Koszutka UE/WPI Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Wdrożenie programu kontroli spełniania obowiązku nauki wraz z dostarczeniem licencji oprogramowania, modernizacja programów systemu Ratusz, dostawa, podłączenie i zainstalowanie 70 komputerów, dostawa, podłączenie i zainstalowanie drukarek i ploterów, rozszerzenie systemu VoIP Urzędu Miasta o dodatkowych 700 telefonów VoIP, modernizacja sieci, dostarczenie licencji i wdrożenie programów: MS Data Center, MS SCOM i MS SCCM, dostarczenie i zainstalowanie 8 Gbicków, dostarczenie i konfiguracja: 25 access points, 3 przełączników, 6 serwerów, rozszerzenie macierzy dyskowej, dostarczenie i dwrożenie platformy do zarządzania ISE. Śródmieście WPI Wydział Informatyki Wydział Inwestycji Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III w tym środki UE Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Dostawa urządzeń i oprogramowania, Montaż urządzeń Hot-Spot, Uruchomienie całej sieci, Testy akceptacyjne, Dokumentacja Powykonawcza. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą u zbiegu ulic: Obrońców Westerplatte i Roździeńskiej teren miasta Szopienice - Burowiec UE/WPI WPI Wydział Informatyki Centrum Usług Wspólnych w tym środki UE Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu "Centrum Usług Wspólnych". teren miasta UE/WPI Strona 11 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 12

13 Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Wydział Geodezji Wydział Geodezji Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej w tym środki UE Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Kontynuacja prac związanych z nadzorem inwestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych teren miasta UE/WPI teren miasta WPI Wydział Administracyjny Montaż klimatyzatorów w budynkach UM Montaż klimatyzatorów w budynkach UM - w zależności od potrzeb Śródmieście J Wydział Administracyjny Modernizacja dachu budynku przy ul. Francuskiej 70 Wymiana poszycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami (wg projektu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Os. Paderewskiego - Muchowiec J Wydział Zarządzania Kryzysowego Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center,adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMiA, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMiA. teren miasta WPI Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Katowicach ul. Wojewódzka 11 Zadania powiatu Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego Rozliczenia różne zadania gminy Śródmieście J Wydział Budżetu Miasta Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne teren miasta J Oświata i wychowanie zadania gminy Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV - VII w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji : - Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 94 przy ul. Rataja 10; - Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, - Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160. teren miasta UE/WPI Strona 12 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 13

14 Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w tym środki UE Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42 o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym teren miasta UE/WPI Gimnazjum nr 13 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni ) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach w tym środki UE Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 Szopienice - Burowiec UE/WPI ZOJO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Instalacja nowych kamer - ochrona nowo wybudowanego kompleksu boisk (1-2 kamery) oraz w toaletach widok jedynie na umywalki z uwagi na ciągłe akty wandalizmu (niszczenie wylewek,pojemników na mydło i papier) Instalacja sieci komputerowej kablowej, obecna sieć wifi nie sprawdza się z uwagi na duże tłumienie sygnału przez ściany budynku Koszutka J J Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń J ZOJO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Budowa skoczni do skoku w dal i rzutni J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Wełnowiec - Józefowiec J ZOJO / Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Wykonanie wentylacji na sali gimnastycznej (obecnie całkowity brak wentylacji) Janów - Nikiszowiec J ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Instalacja i rozbudowa monitoringu Instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec J ZOJO / Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Poszerzenie bazy szkoły Przebudowa drogi (wejście główne do przedszkola pokryte spękanym betonem z dużymi ubytkami) Załęska Hałda - Brynów Brynów - Os. Zgrzebnioka J J Strona 13 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 14

15 Dysponent Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Projekt przebudowy atrium wraz z wybudowaniem windy J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Os. Tysiąclecia ozn.* J Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Przedszkole Nr 59 Przedszkole Nr 65 Przedszkole Nr 66 Przedszkole Nr 72 Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Instalacja i rozbudowa monitoringu Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Budowa i modernizacja placów zabaw Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej Inwestycje dotyczące kuchni Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci Wymiana windy towarowej Modernizacja elewacji Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Instalacja monitoringu Dąb J Projekt remontu elewacji z nadbudówką Śródmieście J Likwidacja urządzeń zagrażających bezpieczeństwu dzieci, montaż urządzeń atestowanych, założenie pod urządzenia do zabaw powierzchni z płytek z granulatu gumowego Śródmieście J Dokończenie budowy wyjścia ewakuacyjnego na ogród (ostatni etap) Kostuchna J Zmiana urządzenia grzewczego z olejowego na gazowy Kostuchna J Projekt przebudowy wejść zgodnie z wymogami p.poż Piotrowice - Ochojec J Budowa instalacji hydrantowej, zgodnie z zaleceniem inspektora ppoż. Koszutka J Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni (montaż okapu z wentylatorem) Koszutka J Zainstalowanie w ogrodzie urządzeń ogrodowych - ścieżka sportowa Os. Tysiąclecia J Wymiana obecnego systemu alarmowego J Giszowiec Dalsza kontynuacja remontu ciągów komunikacji dojścia do przedszkola J Instalacja hydrantu dla całego budynku Szopienice J Instalacja monitoringu Burowiec J Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci Szopienice - Burowiec BO Wymiana windy towarowej J Murcki Wykonanie zadaszenia, schodów, balkoniku J Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Wełnowiec - Józefowiec J Strona 14 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 15

16 Dysponent Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Wymiana windy towarowej Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące kuchni Wykonanie oświetlenia Instalacja i rozbudowa monitoringu Planowany zakres rzeczowy Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Wymiana 2 wind towarowych Jednostka pomocnicza Piotrowice - Ochojec Wełnowiec - Józefowiec Plan na 2015 rok ozn.* J J Rozbudowa monitoringu Załęska Hałda J Inwestycje dotyczące kuchni Brynów J Oświetlenie w salach dydaktycznych J Giszowiec Instalacja i rozbudowa monitoringu J Przedszkole Nr 97 Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Zinstalowanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przedszkola J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Bogucice J Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 2 Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Śródmieście J Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 Zawodzie WPI Odwodnienie wraz z hydroizolacją ściany zachodniej szkoły Ligota - Panewniki J Przebudowa schodów wejściowych wraz z wykonaniem pochylni Dąb J Utworzenie pracowni komputerowej J Załęże Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej J Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 19 Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 19 Piotrowice - Ochojec BO Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Kompleksowy remont sali gimnastycznej Kostuchna J Strona 15 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 16

17 Dysponent Podstawowa Nr 31 Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące kuchni Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 Zawodzie WPI Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni według wykonanego już projektu Koszutka J Inwestycje dotyczące kuchni Śródmieście J ozn.* Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Wykonanie oświetlenia Wyposażenie terenu przyległego do budynku szkoły w system oświetlenia Szopienice - Burowiec J Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku "B" Murcki J Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach Giszowiec BO Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach BO Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Brynów - Os. Zgrzebnioka J Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Budowa i modernizacja boisk szkolnych Modernizacja elewacji Inwestycje dotyczące instalacji wewnetrznych - wodnokanalizacyjnych Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Budowa ścianki wspinaczkowej przy SP47 Modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa Modernizacja elewacji Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki J J Wymiana części rur kanalizacyjnych w budynku szkoły J Organizacja nowej sieci komputerowej wraz z infrastrukturą (przewody, rutery, serwer) Os. Tysiąclecia J Modernizacja boiska do piłki ręcznej (m.in. wymiana nawierzchni) J Zamiana sposobu ogrzewania budynku z kotłowni gazowej Dąbrówka Mała J Budowa ścianki wspinaczkowej BO Strona 16 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 17

18 Dysponent Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Bogucice J Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 w Gimnazjum nr 15 Remont boiska Giszowiec BO Katowicach, ul. Karliczka ozn.* zadania powiatu Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV w tym środki UE Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 teren miasta UE/WPI Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Śródmieście UE/WPI Zespół Szkół Budowlanych Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach w tym środki UE Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych Dąbrówka Mała UE/WPI Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznej w tym środki UE Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Piotrowice - Ochojec UE/WPI Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w tym środki UE Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 Szopienice - Burowiec UE/WPI Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Specjalnych Nr 6 Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Budowa ogrodzenia w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Budowa ogrodzenia Piotrowice - Ochojec Załęska Hałda - Brynów UE/WPI J Strona 17 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 18

19 Dysponent ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły przy ul. Ścigały 17 w Katowicach Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych J Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły Bogucice BO Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych J ozn.* Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu wraz z malowaniem nowych linii na parkiecie Śródmieście J IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Wykonanie nowych drzwi wejściowych do budynku J Zamontowanie klimatyzatora w pracowni komputerowej usytuowanej w południowej,bardzo nasłonecznionej części budynku Koszutka J Dalszy ciąg rozbudowy monitoringu J Budowa i modernizacja boisk szkolnych J Zawodzie Wykonanie izolacji, wentylacji i odgrzybienia budynku J Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni J Dąbrówka Mała Przebudowa boiska trawiastego i rozwój infrastruktury sportowej BO Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Modernizacja elewacji Modernizacja elewacji Murcki J Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Wydzial Inwestycji Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II w tym środki UE Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Kostuchna J Modernizacja sali w celu wykonania pracowni komputerowej Załęże J Pomoc społeczna zadania gminy Realizacja termomodernizacji MOPS przy ul. Gliwickiej 74a i Oblatów 24 teren miasta UE/WPI Strona 18 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 19

20 Dysponent Wydział Inwestycji Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II Rozbudowa instalacji przywoławczej w tym środki UE zadania powiatu Rozbudowa instalacji przywoławczej Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów.realizacja zadania w zakresie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42. Jednostka pomocnicza teren miasta Piotrowice - Ochojec Plan na 2015 rok ozn.* UE/WPI J Dom Dziecka "Zakątek" Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w budynku przy ul. Brynowskiej 70 a w Katowicach wraz z projektem architektonicznym Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych - dostosowanie placówki do wymogów ustawy Brynów - os. Zgrzebnioka J Dom Dziecka "Tęcza" Dom Dziecka "Stanica" Wykonanie elementów ochronnych schodów wewnętrznych Wykonanie oddzielenia pomieszczeń od klatki schodowej Mieszkanie dla usamodzielnionych wychowanków Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji Wykonanie zabezpieczenia ochronnego przed upadkiem ze schodów J Oddzielenie pomieszczeń na II piętrze od klatki schodowej J Generalny remont wraz z przystosowaniem mieszkania i połączeniem go z J istniejącym Bogucice + Zawodzie Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji J Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy Śródmieście Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt III w tym środki UE Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43 i Szeptyckiego 1 teren miasta UE/WPI ZOJO Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w tym środki UE Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 19 na Oddział Żłobka Miejskiego teren miasta UE/WPI Strona 19 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 20

21 Dysponent Żłobek Miejski Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dostosowań do przepisów p.poż. - oddział żłobka przy ul. Grzegorzka 2 Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Planowany zakres rzeczowy Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania części pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p.poż. zgodnie z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia r. (MZ ) Wykonanie nowego, żelbetowego ogrodzenia oporowego od strony ulicy Ligonia zgodnie z protokołem przeglądu technicznego nr z dnia r. Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Dąbrówka Mała J Śródmieście J Wykonanie pomieszczenia dla odpadów stałych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Modernizacja ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Wykonanie zadaszonego pomieszczenia dla odpadów stałych zgodnie z protokołem przeglądu technicznego nr z dnia r. Wymiana pozostałej części ogrodzenia zadania powiatu Śródmieście J Ligota - Panewniki J Wydział Polityki Społecznej Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr. Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach Adaptacja i dostosowanie budynku na potrzeby nowego ośrodka Giszowiec J Wydział Inwestycji Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych Śródmieście UE/WPI Wydział Inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt I Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 teren miasta Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Wydział Inwestycji Wykonanie audytu energetycznego Śródmieście UE/WPI Katowicach UE/WPI Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Inwestycje dotyczące hal sportowych Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Izolacja przeciwwilgociowa ściany wewnętrznej. Brak izolacji spowodował rozwój pleśni i grzybów na ścianach i podłodze wykonanej z deszczułek drewnianych co zagraża zdrowiu uczestników zajęć.( koszt wg kosztorysu inwestorskiego) Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Śródmieście J J Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące kuchni Dąbrówka Mała J Strona 20 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 21

22 Dysponent Wydział Inwestycji Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy Planowany zakres rzeczowy Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy i realizacja zadania Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Śródmieście WPI Wydział Inwestycji Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Brynów - os. Zgrzebnioka WPI Wydział Inwestycji Wydział Inwestycji Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego w tym środki UE Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WFOŚiGW Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Boguckim obejmujących wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych. Rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Wyłonienie wykonawcy. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, ułożenie Szopienice nawierzchni oraz elementów małej architektury w tym środki UE Piotrowice - Ochojec + Zarzecze WPI Dąbrówka Mała WPI Bogucice Szopienice - Burowiec UE/WPI UE/WPI Strona 21 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 22

23 Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Planowany zakres rzeczowy Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Kostuchna WPI Ligota - Panewniki WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Kostuchna WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Zarzecze + Podlesie WPI Wydział Inwestycji Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego Ligota - Panewniki WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Kaskady i gen. Grota- Roweckiego Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Zarzecze + Podlesie WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szybowcowej i Francuskiej Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego os. Paderewskiego - Muchowiec WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo rowerowego os. Witosa WPI Zakład Zieleni Miejskiej Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138 Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem strychu oraz dostosowaniem budynku do wymogów BHP i P.Poż Brynów - os. Zgrzebnioka WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły Zlecenie wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Szopienice WPI Zakład Zieleni Miejskiej Przebudowa placu Fojkisa Wyłonienie wykonawcy całości robót budowlanych. Wykonanie robót ziemnych, ułożenie nawierzchni i elementów małej architektury oraz oświetlenia zgodnie z projektem, bez prac w substancji zielonej Wełnowiec- Józefowiec WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole Wykonanie robót budowlanych Ligota J Zakład Zieleni Miejskiej Doposażenie placu zabaw na placu Hlonda Wykonanie robót budowlanych Śródmieście J Strona 22 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 23

24 Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na Zakład Zieleni Miejskiej Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Śródmieście J placu Budnioka Zakład Zieleni Miejskiej Doposażenie placu zabaw na placu Pileckiego Wykonanie robót budowlanych Os. Witosa J ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Projekt przebudowy Małego Stawu w Parku Kościuszki Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka J Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu pod park przy ul. Wantuły Realizacja I etapu prac Kostuchna J Zakład Zieleni Miejskiej Projekt zagospodarowania budynków magazynowych na biurowe na terenie bazy ZZM Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka J Zakład Zieleni Miejskiej Budowy toru do disk-golfa w Katowickim Parku Leśnym Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Muchowiec J Zakład Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw "Dzielnica Załęska Hałda" Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Załęska Hałda - Brynów BO Zakład Zieleni Miejskiej Projekt i budowa alejki wraz z małą architekturą os. Paderewskiego - Muchowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Fontanna na pl. Św. Herberta na Os. Witosa Projekt i budowa fontanny Os. Witosa BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa traktu pieszo-rowerowego Projekt i budowa traktu Os. Tysiąclecia BO Zakład Zieleni Miejskiej Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka Projekt i wykonanie zieleni, chodnika oraz elementów małej architektury Dąbrówka Mała BO Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja skweru "Rybka" Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych Janów - Nikiszowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja placu zabaw Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Murcki BO Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw w cieniu - Zarzecze Budowa zacienienia przy placu (doposażenie środka trwałego) Zarzecze BO Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, realizacja placu zabaw Kostuchna BO starszych dzieci Miejska Biblioteka Publiczna Miejski Zarząd Ulic i Mostów Bezpieczne dziecko w Parku "Dolina Trzech Stawów" Zagospodarowanie zielenią terenu działki Filii nr 16 ul. Wajdy 21 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w tym środki UE Zagospodarowanie zielenią terenu działki nr 16 ul. Wajdy 21 Bogucice J Opracowanie dokumentacji projektowej, Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw na słupach oświetleniowych posiadających dużą energochłonność, na nowe oprawy w technologii LED na terenie miasta. teren miasta UE/WPI Strona 23 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 24

25 Dysponent Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Zakład Utylizacji Odpadów Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu Planowany zakres rzeczowy Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów budowa kanalizacji deszczowej w Mieście Jednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Plan na 2015 rok ozn.* WPI Dokumentacja projektowa dla zadania teren miasta J Wydział Kształtowania Środowiska Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach -ul. Armii Krajowej Piotrowice - Ochojec J Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Dom Dziecka "Tęcza" Dom Dziecka "Zakątek" Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul. Rybnickiej 1 Zakup i montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych zadania powiatu Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku na budynku przy ul. Rybnickiej 1 Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a oś. Paderewskiego - Muchowiec J teren miasta J teren miasta J Śródmieście J Brynów - os. Zgrzebnioka J Dom Dziecka "Stanica" Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Bogucice + Zawodzie J Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego teren miasta J Wydział Kształtowania Środowiska Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Śródmieście J Wydział Inwestycji Miejski Dom Kultury Koszutka MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym środki UE Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury "Ligota" przy ul. Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu Ligota - Panewniki Opracowanie dokumentacji projektowej Koszutka J UE/WPI Strona 24 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 25

26 Dysponent Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec Miejski Dom Kultury Południe Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic Wydział Kultury Wydział Inwestycji Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Obr. Westerplatte Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w budynku Filii nr 16 Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalno-edukacyjnego w budynku Filii nr 16 Adaptacja pomieszczeń wystawowych Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek System interkomowy dla potrzeb Teatru Planowany zakres rzeczowy Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Westerplatte Jednostka pomocnicza Szopienice - Burowiec Plan na 2015 rok ozn.* J Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Kostuchna J Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi (wyciszenie i ocieplenie sali edukacyjnej) BO Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalno-edukacyjnego J Adaptacja pomieszczeń wystawowych Śródmieście J Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Śródmieście J Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach" zadania powiatu Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla potrzeb przebudowy Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek Bogucice WPI Śródmieście WPI Modernizacja stanowiska inspicjenta Śródmieście J Kultura fizyczna zadania gminy Bogucice Wydział Inwestycji Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy Przygotowanie procedury konkursowej na wybór partnera prywatnego w celu realizacji budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego. Brynów - os. Zgrzebnioka WPI Wydział Inwestycji Zakład Zieleni Miejskiej Wydział Inwestycji Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku Zielony Zakątek (Dąbrówka Mała). Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Ligota - Panewniki WPI Dąbrówka Mała WPI Piotrowice - Ochojec WPI Wydział Inwestycji Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Dąb WPI Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Modernizacja obiektów sportowych Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej Ośrodek Sportowy Kolejarz Wykonanie dodatkowych 4 kortów tenisowych (w tym 2 kortów zadaszonych) Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt Janów - Nikiszowiec Wełnowiec - Józefowiec J BO Strona 25 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 26

27 Dysponent Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. przez Miasto Katowice Jednostka pomocnicza Wełnowiec - Józefowiec Plan na 2015 rok ozn.* J Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw przy ul. Adamskiego Śródmieście J Adamskiego Zakład Zieleni Miejskiej Ośrodek sportowy Bolina Janów - Nikiszowiec J Zakład Zieleni Miejskiej Kraina integracji pokoleń - plac zabaw i rekreacji Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Zawodzie BO Zakład Zieleni Miejskiej Fit Parki - siłownie zewnętrzne Projekt i realizacja budowy siłowni zewnętrznych na wskazanych lokalizacjach Ligota- Panewniki BO Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Załęże BO siłownią przy ul. Macieja) Strefa Aktywności Rodzinnej - Inicjatywa Osiedla Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Bogucice BO Kukuczki Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej w parku Bolina Kompleks rekreacyjny przy stawie "Morawa" Wykonanie projektu, przygotowanie podłoża, zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej Budowa niecki oraz zakup z montażem elementów małej architektury Budowa piłkochwytów na terenie boiska trawiastego Wykonanie projektu, zakup i zabudowanie. Doposażenie środka trwałego od strony potoku w Parku Bolina Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych/montaż urządzeń zabawowych i fitness Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Janów - Nikiszowiec Piotrowice - Ochojec BO BO BO BO Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, realizacja siłowni Zarzecze BO Zarzecze Zakład Zieleni Miejskiej Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych Zarzecze BO Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy Zakład Zieleni Miejskiej ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze Wykonanie projektu, realizacja siłowni Podlesie BO ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Strona 26 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 27

28 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wydział Informatyki Wydział Geodezji Jednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania teren miasta J Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m teren miasta J Informatyzacja Urzędu Miasta Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Zakup plicencji programu AutoCad, zakup dodatkowych licencji do programów Ratusz: (Posesja- wymiar 32 szt., Posesja - ksiegowość - 20 szt., JGU wymiar - 20 szt., JGU - księgowość 20 szt., POJAZD- 30 szt.) Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI ozn.* Śródmieście WPI teren miasta WPI Wydział Administracyjny Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK - w zależności od potrzeb Śródmieście J Wydział Promocji ZOJO / Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego ZOJO / Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki ZOJO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza OGÓŁEM ZADANIA GMINY Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Promocja wewnętrzna Zakup 2 aparatów fotograficznych, obiektywu, filtrów, akumulatorków i kart pamięci teren miasta J Oświata i wychowanie Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Zakup projektora multimedialnego wraz z Koszutka Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Bogucice J Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego J Zakup projektora multimedialnego wraz z Szopienice - Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem J oprzyrządowaniem Burowiec Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego J ZOJO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Zakup kosiarki spalinowej Integracyjnymi im. Marii Zakup kosiarki spalinowej Giszowiec J Konopnickiej ZOJO / Gimnazjum nr 18 Zakup kosiarki spalinowej Zakup kosiarki spalinowej Kostuchna J Strona 27 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 28

29 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ZOJO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Piotrowice - Ochojec J Zakup laptopa Zakup laptopa J Piotrowice - Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej J Ochojec Zakup zmywarki Zakup zmywarki J Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Ligota - Panewniki J Przedszkole nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 5 Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 9 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów - os. Zgrzebnioka J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Śródmieście Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw J Zakup wyposażenia placu zabaw Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Śródmieście J Zakup laptopa Zakup laptopa J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Piotrowice - Ochojec J Zakup zmywarki Zakup zmywarki J Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Śródmieście J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Śródmieście J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Śródmieście J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Załęska Hałda J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej os. Witosa J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni J Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Koszutka J Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ligota J Panewniki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Strona 28 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 29

30 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Przedszkole Nr 26 Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 30 Przedszkole Nr 32 Przedszkole Nr 33 Przedszkole Nr 34 im. Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 38 Przedszkole Nr 39 Przedszkole Nr 40 Przedszkole Nr 42 Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Ligota J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Panewniki J Zakup laptopa Zakup laptopa J Ligota - Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Panewniki J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Koszutka J Zakup laptopa Zakup laptopa J Zakup pralki Zakup pralki J os. Tysiąclecia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup laptopa Zakup laptopa J Dąb Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej J Zakup laptopa Zakup laptopa os. Tysiąclecia J Zakup pralki Zakup pralki J Zakup szafy przelotowej Zakup szafy przelotowej Załęże J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Dąb J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Janów - Nikiszowiec J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Śródmieście Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego J os. Tysiąclecia Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Szopienice - Burowiec J Zakup laptopa Zakup laptopa Załęże J Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki J Kostuchna J Strona 29 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 30

31 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 45 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 49 Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 51 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 55 Przedszkole Nr 56 Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem J Śródmieście Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego J Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ochojec J Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego J Koszutka Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, Bogucice J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej J os. Witosa Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych J Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej Załęska Hałda J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Brynów J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Koszutka Zakup laptopa zakup laptopa J Zakup lodówki Zakup lodówki os J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Paderewskiego J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Szopienice - Burowiec J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni J Przedszkole Nr 59 Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Giszowiec BO Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP59 Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP BO Przedszkole Nr 60 Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki Szopienice J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Burowiec J Przedszkole Nr 61 Przedszkole Nr 62 Przedszkole Nr 63 Przedszkole Nr 64 Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji J Giszowiec Zakup domofonów Zakup domofonów J Zakup kserokopiarki Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup kserokopiarki Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Janów - Nikiszowiec Janów - Nikiszowiec J J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Giszowiec J Strona 30 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 31

32 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 65 Przedszkole Nr 66 Przedszkole Nr 67 Przedszkole Nr 71 Przedszkole Nr 72 Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Przedszkole Nr 74 Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Przedszkole Nr 76 Przedszkole Nr 78 Przedszkole Nr 80 Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 84 Przedszkole Nr 85 Przedszkole Nr 87 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Szopienice J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Burowiec J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Szopienice - Burowiec J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej J Zawodzie Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Podlesie J Zakup lodówki Zakup lodówki J Murcki Zakup pralki Zakup pralki J Zakup chłodziarko - zamrażarki Zakup chłodziarko - zamrażarki J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Wełnowiec J Zakup laptopa Zakup laptopa Józefowiec J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów J Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego Zawodzie J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Brynów os. Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli J Zgrzebnioka Zakup zmywarki Zakup zmywarki J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Ligota J Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Panewniki J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec J Zakup laptopa Zakup laptopa Ligota - Panewniki J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Piotrowice - Ochojec J Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Wełnowiec - Józefowiec Piotrowice - Ochojec J J Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego os. Witosa J Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego os J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Paderewskiego J Muchowiec Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych J Strona 31 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 32

33 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 89 Przedszkole Nr 90 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole Nr 93 Przedszkole Nr 94 Przedszkole Nr 97 Przedszkole Nr 99 Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem Załęska Hałda J Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Brynów J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego Ligota J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Panewniki J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Giszowiec J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów os. Zgrzebnioka J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych J Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Ochojec J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej J Zakup laptopa Zakup laptopa J os. Witosa Zakup pralki Zakup pralki J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych J Zakup laptopa Zakup laptopa Bogucice J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Ligota J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów Panewniki J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Zawodzie J Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Zakup obieraczki do warzyw Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup obieraczki do warzyw Ligota - Panewniki J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Śródmieście J Strona 32 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 33

34 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Załęska Hałda - Brynów J Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem os. Paderewskiego - Muchowiec J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście J Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Wełnowiec J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Józefowiec J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej J Zakup laptopa Zakup laptopa J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw J Podlesie Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem J oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów Ochojec J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Kostuchna Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Ligota - Panewniki J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Koszutka J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Śródmieście Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego J Strona 33 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 34

35 Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Zakup zestawu mebli kuchennych zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem Szopienice - Burowiec J J Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Szopienice BO Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Burowiec BO Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla SP45 Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla SP BO Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego J Murcki Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw J Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Janów - Nikiszowiec J Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J os. Tysiąclecia Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej J Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego Brynów os. Zgrzebnioka J Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej ZOJO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 ZOJO / Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego J os. Tysiąclecia Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego J Ligota - Panewniki Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów os. Witosa J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) rekreacyjne, itp.) Dąb Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Piotrowice J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Ochojec J Strona 34 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 35

36 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej Dąbrówka Mała J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Zespół Obsługi Jednostek Zakup samochodu dostawczego Zakup samochodu dostawczego Śródmieście J Oświatowych Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania J Pomoc społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Zakup samochodu Zakup samochodu osobowego dla celów służbowych teren miasta J Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Ordona 3A Wdrożenie programu do elektronicznej ewidencji pracy magazyniera w Oddziałach Żłobka Miejskiego Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego Zakup mebli na wymiar Bogucice UE/WPI Postawienie ściany przesuwnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Szopienice - Burowiec UE/WPI Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Ordona 3A Koszutka J Zakup 10 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego oraz programu do elektronicznej ewidencji pracy magazyniera Zakup 9 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego i 1 laptopa dla Administracji Żłobka Miejskiego teren miasta J teren miasta J Zakład Utylizacji Odpadów Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją danych dla Administracji Żłobka Miejskiego Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży Koszutka J teren miasta J System Stacjonarnych Systemów Promieniowania System Stacjonarnych Systemów Promieniowania teren miasta J Komplet rusztowań Komplet rusztowań teren miasta J Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni Zakup rębaka, karczownic samojezdnych, osprzętu do ciągników teren miasta J Zakład Zieleni Miejskiej Elementy małej architektury przeznaczone na tereny zieleni Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup donic kwiatowych Śródmieście J Zakup przyczep samochodowych z najazdami, przyczepy sygnałowej, osprzętu do koparki Zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznych programów komputerowych teren miasta J teren miasta J System zarządzania flotą Zakup i zaimplementowanie oprogramowania oraz urządzeń teren miasta J Piłkarzyki na świeżym powietrzu Zakup małej architektury (środka trwałego) Doposażenie Janów - Nikiszowiec BO Strona 35 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 36

37 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 16 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 28 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 32 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 38 Muzeum Historii Katowic Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zakup komputera Zakup komputera Śródmieście BO Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Piotrowice - Ochojec BO BO Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego BO Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Podlesie BO Załęska Hałda - Brynów Ligota - Panewniki BO BO Zakup eksponatów Zakup eksponatów teren miasta J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Śródmieście J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji os. Witosa J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Oświata i wychowanie Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Bogucice Murcki J Zakup laptopa Zakup laptopa Kostuchna J Strona 36 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 37

38 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec J Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zakup serwera komputerowego Zakup serwera komputerowego Szopienice - Burowiec J ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 Zakup laptopów Zakup laptopów Janów J Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Nikiszowiec J ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 ZOJO / Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Dziecka "Zakątek" Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej J Śródmieście Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania J Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Szopienice J oprzyrządowaniem Burowiec Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego J Ligota - Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej J Panewniki Zakup lodówki Zakup lodówki Koszutka J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego J Załęska Hałda - Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Brynów Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych J Pomoc społeczna Łóżka elektryczne z materacami Zakup łóżek elektrycznych z materacami Piotrowice - Ochojec J Urządzenie wielofunkcyjne Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Piotrowice - Ochojec J Zakup służbowego samochodu osobowego do przewozu dzieci Zakup samochodu służbowego Brynów os. Zgrzebnioka J Strona 37 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 38

39 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Młodzieżowy Dom Kultury Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej Zakup wyposażenia informatycznego Śródmieście UE/WPI Zakup mebli Śródmieście UE/WPI Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego Śródmieście UE/WPI Edukacyjna opieka wychowawcza Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Dąbrówka Mała J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni J Zakup laptopa Zakup laptopa J Załęże Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego J os. Zakup maszyny czyszczącej Zakup maszyny czyszczącej Paderewskiego J Muchowiec Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Śródmieście J ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej Koszutka J ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Zakup centrali telefonicznej Pedagogiczna nr 3 Zakup centrali telefonicznej Janów - Nikiszowiec J Galeria Sztuki Współczesnej BWA Zakup wyposażenia Zakup wyposażenia Śródmieście J * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu Strona 38 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 39

40 Działy Zadania inwestycyjne 2015 r. Zakupy inwestycyjne 2015 r. Wydatki majątkowe 2015 r. Udział % Transport i łączność ,68% zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa ,20% zadania gminy Działalność usługowa ,09% zadania powiatu Administracja publiczna ,96% zadania gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,19% zadania gminy zadania powiatu Różne rozliczenia ,57% zadania gminy Oświata i wychowanie ,79% zadania gminy zadania powiatu Pomoc społeczna ,67% zadania gminy zadania powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,89% zadania gminy zadania powiatu Edukacyjna opieka wychowawcza ,75% zadania powiatu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,45% zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,43% zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna ,32% zadania gminy OGÓŁEM % zadania gminy % zadania powiatu % Strona 39 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 40

41 II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 40 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 41

42 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2015r. Remonty ogółem: zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Transport i łączność zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy zadania powiatu Działalność usługowa zadania gminy zadania zlecone Administracja publiczna zadania gminy Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż zadania gminy zadania zlecone Oświata i wychowanie zadania gminy zadania powiatu Ochrona zdrowia zadania gminy Pomoc społeczna zadania gminy zadania powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społ zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu Gosp. komunalna i ochrona środowiska zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna zadania gminy Strona 41 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 42

43 Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie Plan na 2015r. Remonty - zadania gminy ogółem Transport i łączność drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostała działalność Działalność usługowa pozostała działalność Administracja publiczna urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż ochotnicze straże pożarne obrona cywilna Straż gminna (miejska) pozostała działalność Oświata i wychowanie szkoły podstawowe gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi izby wytrzeźwień Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze 739 ośrodki wsparcia wspieranie rodziny świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ośrodki pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społ żłobki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka odpadami utrzymanie zieleni w miastach i gminach oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury biblioteki ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostała działalność Kultura fizyczna obiekty sportowe instytucje kultury fizycznej Strona 42 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 43

44 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej utrzymanie i modernizacja dróg gminnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo- mostowej gminnej opracowanie dokumentacji projektowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r remont zaplecza MZUiM teren miasta opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta opracowanie dokumentacji projektowej - w ramach budżetu obywatelskiego dla zadań: wybrukowanie ok. 75 mb odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami Gdańska 18, Gdańska zł ułożenie chodnika przy ul. Zadole zł wybrukowanie ścieżki dla pieszych przy ul. Stęślickiego zł remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej zł montaż 8 stojaków rowerowych zł Ligota- Panewniki Dąb Bogucice Dąbrówka Mała GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej teren miasta zaliczki na fundusz remontowy wspólnot prace blacharsko-dekarskie prace instalatorskie prace kominiarskie prace zduńskie prace ślusarskie wymiana stolarki budowlanej remonty bieżące remonty instalacji dźwigów teren miasta remonty instalacji odgromowej remonty instalacji azart remonty ogólnobudowlane remonty mieszkań prace rozbiórkowe odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi usuwanie awarii konserwacje drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach teren miasta remonty obiektów zabytkowych prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta Wydział Budynków i Dróg Wydział Administracyjny utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice - lokale mieszkalne nabywane w spadku przez Miasto na podstawie postanowień sądowych. wydatki związane z regulowaniem zaliczek na zapłatę funduszu remontowego teren miasta konserwacje i drobne naprawy konserwacje i drobne naprawy Śródmieście Strona 43 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 44

45 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Wydział Budynków i Dróg Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Informatyki odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego pozostała działalność Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r odtworzenie dokumentacji technicznych nieruchomości teren miasta remont lokali w zależności od potrzeb teren miasta DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta ADMINISTRACJA PUBLICZNA rady gmin remont lokali remont lokali nowopowstających jednostek pomocniczych w zależności od potrzeb Śródmieście konserwacja wind konserwacja bieżąca urzędy gmin Podlesie malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń Śródmieście remont toalety w budynku Młyńska 4 remont toalety w budynku Młyńska 4 Śródmieście maszyn i urządzeń maszyn i urządzeń Śródmieście dźwigów oraz dozór Śródmieście/os dźwigów oraz dozór techniczny techniczny Paderewskiego naprawa środków transportu naprawa środków transportu Śródmieście ciągłość pracy systemów teleinformatycznych konserwacja i serwis central telefonicznych DGT,Samsung, Panasonic serwis czytników i zamków elektronicznych RCP przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych przedłużenie gwarancji urządzeń i przełączników naprawa i konserwację pogwarancyjnych urządzeń komputerowych w tym zdewastowanych infokiosków pogwarancyjna naprawę drukarek i skanerów naprawy sprzętu komputerowego nie podlegające gwarancji teren miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne Wydział Zarządzania Kryzysowego remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP teren miasta obrona cywilna Wydział Zarządzania Kryzysowego demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńska 20 i Wczasowa 8 demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 teren miasta konserwacje i naprawy ogrodzeń, bram, systemów alarmowych teren miasta Strona 44 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 45

46 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Straż gminna (miejska) Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r Straż Miejska usługi remontowe/konserwacje konserwacja masztów antenowych naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych teren miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR pozostała działalność radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu teren miasta sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego teren miasta Podstawowa Nr 01 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 02 im. Jana III Sobieskiego Podstawowa Nr 05 im. Leona Kruczkowskiego Podstawowa Nr 09 Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej naprawy monitoringu wizyjnego remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe konieczna wymiana oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych wraz z malowaniem - piętro 1 i 2 teren miasta Zawodzie pozostałe remonty budynku wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych Załęska H Brynów Ligota Panewniki remont sali gimnastycznej z zapleczem drzwi wejściowe z elewacją zewnętrzną, ściany i sufity na klatce schodowej oraz sali gimnastycznej, podłogę, ściany i sufit oraz okna w zapleczu, ściany i okno w szatni dla chłopców, okna i zewnętrzne zabezpieczenia tychże okien w pomieszczeniu natrysków z umywalnią i ubikacją dla uczniów Śródmieście Śródmieście Strona 45 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 46

47 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Jednostka Pomocnicza Załęska H. Brynów os. Paderewskiego remont sali gimnastycznej malowanie sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem i malowaniem parkietu Śródmieście Wełnowiec Józef Dąb Załęże Podlesie wymiana okien kontynuacja wymiany okien po stronie elewacji zachodniej Załęże Plan na 2015r Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Piotrowice Ochojec Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Kostuchna Zawodzie Strona 46 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 47

48 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Jednostka Pomocnicza remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawa kominów Ligota Panewniki Koszutka Śródmieście remont elewacji remont elewacji: sali gimnastycznej, bocznej ściany szkoły, ściany szczytowej, wejścia do schronu Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Murcki Giszowiec Janów Nikiszowiec Plan na 2015r Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka os. Tysiąclecia Koszutka Strona 47 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 48

49 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Jednostka Pomocnicza Brynów os. Zgrzebnioka Plan na 2015r Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) ZOJO / Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) os. Tysiąclecia Ligota Panewniki Dąb Piotrowice Ochojec Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 ZOJO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego ZOJO / Gimnazjum Nr 02 ZOJO / Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego ZOJO / Gimnazjum nr 04 im. Jerzego Ziętka ZOJO / Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu segmentu C Dąbrówka Mała Bogucice gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących Koszutka Śródmieście remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji hydrantowej Śródmieście os Paderewskiego os Paderewskiego ZOJO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Wełnowiec - Józefowiec Strona 48 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 49

50 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki ZOJO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Jednostka Pomocnicza naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem remont dotyczy naprawy części przeciekającego dachu, w tym: pokrycie papą, naprawa obróbek skutków zalania blacharskich przy kominach Bogucice remont instalacji wodno-kanalizacyjnych częściowa wymiana i naprawa rur instalacji zimnej i ciepłej wody remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczenie przeciwwilgociowe wraz z odwodnieniem terenu wokół podwiniczenia, w którym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym zlokalizaoana jest kotłownia Szopienice Burowiec Plan na 2015r. Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera Szopienice Burowiec ZOJO / Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Janów - Nikiszowiec Gimnazjum nr 15 Giszowiec ZOJO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej ZOJO / Gimnazjum Nr 18 Giszowiec Kostuchna ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Piotrowice Ochojec ZOJO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej remont dachu, zadaszeń i kominów ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną oraz zabezpieczenie pokrycia dachowego przed zalewaniem poddasza nad pozostałą częścią budynku szkolnego Piotrowice Ochojec Ligota-Panewniki ZOJO / Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica Załęska H. - Brynów ZOJO / Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich remont boisk szkolnych kompleksowy remont boiska do koszykówki Ligota Panewniki Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. os. Tysiąclecia Roberta Oszka Strona 49 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 50

51 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy ZOJO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena Przedszkole Nr 02 Przedszkole Nr 03 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) malowanie korytarzy oraz klatek schodowych wraz z przygotowaniem powierzchni po wymianie instalacji elektrycznej Jednostka Pomocnicza razem razem Brynów os. Zgrzebnioka Śródmieście remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych przedszkola os. Witosa Plan na 2015r odświeżenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych Śródmieście remont bramki wejściowej Przedszkole Nr 04 Przedszkole Nr 05 Przedszkole Nr 06 Przedszkole Nr 09 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Piotrowie Ochojec Śródmieście Śródmieście Śródmieście 915 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont 2 holi (parter i piętro) obejmujący: wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana 2 skrzynek hydrantowych, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie Witosa remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Załęska H. Brynów kontynuacja odwodnienia budynku Koszutka Ligota Panewniki Strona 50 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 51

52 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Przedszkole Nr 22 Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. wymiana 2 drzwi wejściowych do sal zajęć oraz do szatni na parterze budynku Ligota Panewniki remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wymiana parkietu w sali grupy najstarszej oraz naprawa podłoża parkietu Ligota Panewniki Zawodzie remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont holu, schodów oraz korytarzy (malowanie, remont podłóg) Koszutka Koszutka os. Tysiąclecia Bogucice Dąb os. Tysiąclecia Przedszkole Nr 26 Załęże Przedszkole Nr 27 im. Dąb Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 30 Załęże Janów - Przedszkole Nr 32 Nikiszowiec remont elewacji naprawa muru pruskiego Śródmieście Przedszkole Nr Przedszkole Nr 34 os. Tysiąclecia Przedszkole Nr 35 Śródmieście 915 dokumentacje projektowe związane z planowanymi projekt zabezpieczeń ppoż. pomieszczeń przedszkola na przyszłe lata remontami Śródmieście Przedszkole Nr Strona 51 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 52

53 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Przedszkole Nr 38 Przedszkole Nr 39 Przedszkole Nr 40 Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 45 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 49 Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 51 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 55 Przedszkole Nr 56 Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Przedszkole Nr 59 Jednostka Pomocnicza wymiana okien wymiana okien w budynku przedszkola z wyłączeniem okien w sanitariatach oraz okien piwnicznych Szopienice Burowiec remont pozostałych instalacji wymiana instalacji hydrantowej Załęże Ligota Panewniki Kostuchna Kostuchna remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatu personelu, remont łazienki dla dzieci Śródmieście Piotrowice Ochojec Wełnowiec Józefówowiec Koszutka Bogucice Witosa remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu polegający na uzupełnieniu ubytków papy bitumicznej na całej powierzchni dachu oraz remont instalacji odgromowej Załęska H Brynów remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów dziecięcych przy salach zajęć Koszutka os. Paderewskiego Szopienice Burowiec os. Tysiąclecia Giszowiec Plan na 2015r Strona 52 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 53

54 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza Szopienice Przedszkole Nr 60 Burowiec remont pomieszczeń administracyjnych, remont podłogi oraz naprawa wentylacji w gabinecie dyrektora gabinetów, sekretariatu Giszowiec Przedszkole Nr Przedszkole Nr 62 Janów Nikiszowiec 915 Przedszkole Nr 63 Janów Nikiszowiec Przedszkole Nr 64 Giszowiec 549 Szopienice Przedszkole Nr 65 Burowiec Szopienice Przedszkole Nr 66 Burowiec Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Zawodzie Integracyjnymi remont ogrodzenia wymiana części ogrodzenia - metalowe przęsła Podlesie Przedszkole Nr Przedszkole Nr 72 Murcki Wełnowiec Przedszkole Nr 73 im. Józefów. Misia Uszatka Przedszkole Nr 74 Zawodzie 549 Brynów os. Przedszkole Nr 75 im. Zgrzebn. Jana Brzechwy Przedszkole Nr 76 Ligota Panewniki 641 Piotrowice Przedszkole Nr 78 Ochojec 915 Przedszkole Nr 80 Ligota Panewniki Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 84 Piotrowice Ochojec Wełnowiec Józefów. Piotrowice Ochojec Plan na 2015r Strona 53 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 54

55 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Przedszkole Nr 85 Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 89 Przedszkole Nr 90 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole Nr 93 Przedszkole Nr 94 Przedszkole Nr 95 Przedszkole Nr 97 Przedszkole Nr 99 Jednostka Pomocnicza Witosa os. Paderewskiego Załęska H. Brynów Ligota Panewniki os. Tysiąclecia Giszowiec Brynów os. Zgrzebn. Piotrowice Ochojec Witosa remont sanitariatów i natrysków remont łazienki dziecięcej Zawodzie Bogucice Ligota Panewniki zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół Zespół Obsługi Śródmieście Jednostek Oświatowych OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne Plan na 2015r Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego realizacja prac remontowych w SPZLA Moja Przychodnia remont dachu niskiego wraz z pokryciem papą Przychodni Nr 1 malowanie gabinetów (etap II ) w Przychodni Nr 3 Śródmieście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwalczanie narkomanii konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta Strona 54 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 55

56 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r konserwacja i naprawa sprzętu Załęże konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana Pomocy dla Osób przez Miejską Izbę Wytrzeźwień Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień konserwacja i naprawa sprzętu Załęże POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 739 Ośrodki wsparcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont adaptacyjny remont mieszkania celem utworzenia filii mieszkania dla osób potrzebujących schronienia teren miasta konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta Wspieranie rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Ośrodki pomocy społecznej teren miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta Strona 55 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 56

57 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Żłobek Miejski Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ żłobki Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. remont kuchni ogólnej i kuchni mlecznej os. Paderewskiego Szeptyckiego 1 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A remont kominów Koszutka malowanie niektórych pomieszczeń z wymianą oświetlenia naprawa chodnika remont kuchni ogólnej malowanie niektórych pomieszczeń z wymianą oświetlenia Wełnowiec Józef naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów nawierzchni ogrodu naprawa pokrycia dachowego naprawa opaski odwadniającej os. Tysiąclecia malowanie niektórych pomieszczeń wraz z cyklinowaniem podłóg naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów podłóg w bawialniach i sypialniach grup dziecięcych Śródmieście remont dachu (wraz z remontem kominów) Dąbrówka Mała remont łazienki na najmłodszej grupie dziecięcej Ligota - Panewniki malowanie niektórych pomieszczeń Remont w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. wymiana glazury ściennej w kuchni ogólnej i kuchni mlecznej Ciesielskiej 1 Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód malowanie niektórych pomieszczeń Koszutka remont nawierzchni tarasu Giszowiec Szopienice - Burowiec konserwacje i naprawy bieżące teren miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki konserwacje bieżące cieków i rowów teren miasta odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach teren miasta odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki teren miasta Strona 56 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 57

58 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zakład Utylizacji Odpadów Zakład Zieleni Miejskiej Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Miejski Dom Kultury Ligota" Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec Miejski Dom Kultury Południe" gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta remonty wpustów deszczowych bz przykanalikami, opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. teren miasta gospodarka odpadami teren miasta remonty linii utylizacji remonty systemu odbioru i przesyłu ciepła w tym rurociągu remonty systemu monitoringu remonty, konserwacje i naprawy bieżące remont w budynku administracji Zawodzie konserwacje i bieżące utrzymanie linii utylizacji środków transportowych obiektów budowlanych innych urządzeń, w tym biurowych utrzymanie zieleni w miastach i gminach remonty obiektów budowlanych ZZM dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta remonty fontann dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann oświetlenie ulic, placów, dróg teren miasta oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice oświetlenia teren miasta pozostała działalność teren miasta remonty przepompowni remonty przepompowni teren miasta remonty miejskich sieci ciepłowniczych remonty miejskich sieci ciepłowniczych teren miasta czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory - czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory teren miasta izolacja pionowa fundamentu izolacja pionowa fundamentu Ligota Panewniki remont instalacji odgromowej w budynku MDK remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury remont instalacji odgromowej w budynku MDK Szopienice Burowiec remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 Giszowiec odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń Kostuchna Strona 57 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 58

59 Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejska Biblioteka Publiczna Biuro Konserwatora Zabytków Wydział Kształtowania Środowiska Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta prace remontowych i konserwatorskie obiektów zabytkowych prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich biblioteki ochrona zabytków i opieka nad zabytkami podział środków nastąpi Uchwałą Rady Miasta po uchwaleniu budżetu miasta Katowice teren miasta pozostała działalność prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich Śródmieście remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego os. Paderewskiego Wydział Sportu i Turystyki remont Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek KULTURA FIZYCZNA obiekty sportowe adaptacja kanału na płycie głównej na pomieszczenia magazynowe Koszutka remont elewacji hotelu, Sali gimnastycznej i budynku administracji (czyszczenie, uzupełnianie ubytków) Koszutka remont płyty hali Głównej Koszutka remont tarasów zewnętrznych (odtworzenie uszczelnienień przerw dylatacyjnych uszkodzonych w trakcie budowy MCK) instytucje kultury fizycznej Koszutka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remonty infrastruktury sportowej remont Skate Parku Zadole - ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole, ul. Wczasowa 8 Ligota Panewniki konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice teren miasta Strona 58 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 59

60 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2015r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem Transport i łączność drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami Oświata i wychowanie zespoły szkół specjalnych licea ogólnokształcące szkoły zawodowe szkoły zawodowe specjalne Pomoc społeczna placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego internaty i bursy szkolne szkolne schroniska młodzieżowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Galerie i biura wystaw artystycznych Strona 59 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 60

61 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Nakłady na remonty - zadania powiatu: Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Plan na Pomocnicza 2015r. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 utrzymanie i modernizacja dróg publicznych zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta opracowanie dokumentacji projektowych opracowanie dokumentacji projektowej - w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania: usytuowanie luster drogowych na ul. Kłodnickiej naprzeciw wylotu ulic: B.Mierzejewskiego ( 2 Ligota- Panewniki wyloty), Z.Cybulskiego, T.Kalinowskiego GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta remonty bieżące nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta konserwacje i drobne naprawy nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych Ligota- Panewniki remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i konieczność zabezpieczenia budynku przed osiadaniem pozostałych elementów konstrukcyjnych Janów Nikiszowiec remont instalacji elektrycznych wymiana oświetlenia w salach zajęć oraz instalacja siły w pracowni gospodarstwa domowego Śródmieście remont dachu, zadaszeń i kominów remont kominów i obróbek blacharkich wymiana okien dokończenie wymiany oken w portierni i szatni Bogucice razem razem remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych adaptacja pomieszczeń dawnego mieszkania służbowego na sale dydaktyczne dla oddziałów uczniów ze sprzężeniami: upośledzeniem umysłowym i autyzmem Szopienice Burowiec remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont podłogi w świetlicy szkolnej remonty budynku związane z odwodnieniem i Załęże odwilgocenie budynku przy wejściu do szkoły oraz na wysokości stołówki szkolnej zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Strona 60 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 61

62 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Jednostka Pomocnicza Ligota- Panewniki Plan na 2015r. ZOJO / Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Koszutka Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika licea ogólnokształcące Śródmieście II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie Śródmieście Śródmieście remont dachu, zadaszeń i kominów remont pokrycia dachowego Koszutka remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana zbutwiałego pokrycia z papy na dachu nad szatnią przy sali gimnastycznej Piotrowice Ochojec Szopienice- Burowiec Ligota- Panewniki Śródmieście Strona 61 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 62

63 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego XIV Liceum Ogólnokształcące im.mjr Henryka Sucharskiego Jednostka Pomocnicza Zawodzie remont instalacji odgromowych remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Plan na 2015r. wymiana iglicy piorunochronnej, wymiana mocowań instalacji odgromowej oraz konserwacja i wymiana skorodowanych części instalacji wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej budynku /hydroizolacja wgłębna i powierzchniowa/ Wełnowiec- Józefowiec XV Liceum Ogólnokształcące im. os. Witosa rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 remont dachu, zadaszeń i kominów remont czapek kominowych i obróbek blacharskich os. Tysiąclecia Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Śródmieście Dorosłych szkoły zawodowe Śląskie Techniczne remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów Śródmieście Zakłady Naukowe Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Dąbrówka Mała Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe Śródmieście remont dachu, zadaszeń i kominów wykonanie podbitki dachu w części północnej Szopienice Burowiec Szopienice- Burowiec Śródmieście : Piotrowice- Ochojec Strona 62 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 63

64 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Szopienice- Burowiec Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Załęska Hałda- Brynów remont ściany budynku związany z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Piotrowice- Ochojec Zespół Szkół Zawodowych im. os. Tysiąclecia Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zawodzie Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Murcki Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara remont dachu, zadaszeń i kominów Remont pokrycia dachowego Janów Nikiszowiec remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu jest konieczny z uwagi na przecieki, które powodują zawilgocenie i zagrzybienie pomieszczeń Kostuchna Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Załęże szkoły zawodowe specjalne pozostałe prace remontowe w otoczeniu remont chodnika przy budynku B szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej Załęska Hałda Brynów napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - terapeutyczną POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych Śródmieście adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - terapeutyczną konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące Strona 63 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 64

65 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Dom Dziecka "Tęcza" remont budynku przy ul. Brynowskiej wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje i naprawy bieżące cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach wychowanków remont budynku przy ul. Brynowskiej w tym: naprawa biegów schodów, malowanie powłok ścian i sufitów w pokojach dzieci (12 sypialń), malowanie korytarzy I i II piętra, gabinetów specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda), malowanie gabinetów dyrekcji Jednostka Pomocnicza Brynów - os.zgrzebnioka Plan na 2015r wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina (w salonie i sypialni) Śródmieście remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii Brynów - os.zgrzebnioka Brynów - os.zgrzebnioka cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach - ul. Rybnicka 1 Śródmieście remont elewacji budynku likwidacja ubytków tynku i malowanie całej elewacji - ul. Kaszubska 16 remont ogrodzenia wymiana przęseł metalowych, bramy, furtki, montaż wideo domofonu - ul. Kaszubska 16 remont łazienek wychowanków wymiana glazury oraz armatury - ul. Kaszubska 16 Ligota Panewniki Ligota Panewniki Ligota Panewniki konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące Śródmieście/ Ligota-Panewniki Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont ogrodzenia domy pomocy społecznej remont ogrodzenia wokół posesji, naprawa tynku i płytek klinkierowych, przęseł w ogrodzeniu, naprawa i odnowienie elementów metalowych, malowanie konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z wykonanie remontu kompleksów sanitarnych na I piętrze na podstawie opracowanej dokumentacji dokumentacją kosztorysowo-projektową Śródmieście konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Piotrowice- Ochojec Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont obiektu przy ul. Chopina 9/3 wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mieszkania Śródmieście konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy bieżące w tym: naprawy samochodu służbowego, kserokopiarek, sprzętu ppoż.., sprzętu komputerowego Załęże Strona 64 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 65

66 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego ZOJO / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5 ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ZOJO / Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe) Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r Śródmieście remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawa kominków wentylacyjnych os. Witosa Piotrowice Ochojec Janów Nikiszowiec remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatu dla kadry pedagogicznej Koszutka remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu malowanie ścian i sufitu gabinetu do terapii grupowej remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne Koszutka usunięcie pęknięć po obu stronach drzwi wejściowych do poradni placówki wychowania pozaszkolnego remont windy osobowej/towarowej zapewnienie sprawności działania 2 szt. dźwigów osobowych zamontowanych w Pałacu Młodzieży, obsługa dźwigu w części mieszkalnej Pałacu, obsługa platform dla inwalidów Śródmieście os. Paderewskiego remont basenu naprawa spoin basenu, uszczelnienie niecki, likwidacja słupków do skakania Załęże internaty i bursy szkolne remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Dąbrówka Mała szkolne schroniska młodzieżowe remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów na budynku szkolnego schroniska młodzieżowego Śródmieście Strona 65 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 66

67 Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta remonty wpustów deszczowych z przykanalikami teren miasta oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane teren miasta teren miasta KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Śląski Teatr Lalki i Aktora " ATENEUM" remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. św. Jana 10 remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. św. Jana 10 Śródmieście Galeria Sztuki Współczesnej BWA remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA Galerie i biura wystaw artystycznych remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA Śródmieście Strona 66 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 67

68 Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów Śródmieście Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zakup usług remontowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej bieżące pomieszczeń, sprzętu biurowego, sprzętu pożarniczego oraz transportowego obrona cywilna teren miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego Konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice syren alarmowych teren miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta Strona 67 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 68

69 III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich 1. Śródmieście 13. Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice-Burowiec 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice-Ochojec 8. Dąb 20. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 10. Ligota-Panewniki 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 68 Id: 4C2FE B99-A352-B905263BAA88. Projekt Strona 69

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 17-31 sierpnia Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/17 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 SIERPIEŃ Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 LIPIEC Miejskie

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 lipiec Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień Miejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r.

Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. 21.02.2017 Załącznik nr 1/1 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2017 r. ul. Radosna 35a,35b,35c Adaptacja zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a - realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku" Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E za I półrocze 2015 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice I półrocze 214 r. Akceptuję Sierpień 214 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł

Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla jednostek pomocniczych: ,00 zł Wykaz zwycięskich projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice na rok 2015 wraz z komórkami odpowiedzialnymi za ich realizację Łączna pula środków finansowych przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2015

INFORMACJA NA TEMAT IMPREZ ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2015 ORGANIZATOR MIEJSCE ZAJĘĆ NAZWA I RODZAJ ZAJĘĆ TERMINY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ PLANOWANA / FAKTYCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘCIA OTWARTE/ZAMKNIĘTE, ODPŁATNOŚĆ 1. Szkoła Podstawowa Nr.1 ul. Jagiellońska 18 2.

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym)

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) Zadania o charakterze ogólnomiejskim Pula środków finansowych przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim: 3 000 000,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 2 995 484,08 zł 1

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE za I półrocze 2016 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedszkoli Wykaz przedszkoli z oddziałami integracyjnymi

Wykaz wszystkich przedszkoli Wykaz przedszkoli z oddziałami integracyjnymi PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Wykaz wszystkich przedszkoli Wykaz przedszkoli z oddziałami integracyjnymi ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 Załącznik nr 1 REJON NR 1 - ZAWARCIE 1 Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 7 1 2 Remont boisk Zespołu Szkół nr 12, ul. Śląska 20 75 890 280 4 2 3 Budowa drogi dojazdowej

Bardziej szczegółowo

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich niewidomi też czytają

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos

Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos Budżet Obywatelski w Katowicach 2017 BO Biblioteka Liczy na Twój Głos PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE M/7/2016 książki dla miłośników fantastyki Książka inwestycją w wyobraźnię. Zakup nowych książek zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1016 UCHWAŁA NR XXXII/233/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na roboty budowlane na rok 2017 Lp. Nazwa zamówienia/przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN (bez podatku VAT) 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. Projekt:

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI KOSZUTKI 8 CZERWCA 2016 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok Przedmiot Rodzaj 1 Zakup mebli Dostawa przetarg nieograniczony lub licytacja 16 500,00 zł I 2 Dostawa i montaż szafek ubraniowych w Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w. Dostawa przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice

UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice UCHWAŁA NR X/215/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok"

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok" Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 804 430,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 803 500,00 zł 4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok.

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 212 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/400/17 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 30 stycznia 2017

UCHWAŁA Nr XXXII/400/17 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 30 stycznia 2017 UCHWAŁA Nr XXXII/400/17 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 30 stycznia 2017 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017. Na podstawie 70

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Miejskie jednostki organizacyjne. Nazwa miejskiej jednostki prawna 1. Urząd Miasta Opola Prezydent Miasta Opola jednostka budżetowa. Lp.

Miejskie jednostki organizacyjne. Nazwa miejskiej jednostki prawna 1. Urząd Miasta Opola Prezydent Miasta Opola jednostka budżetowa. Lp. Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OR-I.120.1.62.2017 PMO z dnia 5 kwietnia 2017 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których Miasto Opole posiada udziały lub akcje i

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 535/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2017 rok SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 września 2016 r. Poz. 4756 UCHWAŁA NR XXX/605/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice KOMUNIKAT Urzędu Miasta Katowice W związku z organizacją katowickiego etapu 72 Tour de Pologne UCI World Tour informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym i parkowaniu pojazdów na terenie Katowic, które

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym:

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym: Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych dział (nie SUMA DZIAŁU 600-1 190 481,29-1 190 481,29 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 60015 247 612,71 247 612,71 0,00 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 I W LATACH NASTĘPNYCH w zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 I W LATACH NASTĘPNYCH w zł Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 I W LATACH NASTĘPNYCH w zł O G Ó Ł E M x

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul.

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 1 366 396,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 1 358 900,00 zł 1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 dochody własne jst z tego źródła finansowania środki dotacje z wymienione

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr. IV/25/ z dnia 19 styczeń roku L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach - /w tys. zł. / Dział Rozdział Nazwa- Lokalizacja Termin -rozpocz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 31 stycznia 2014 r.

stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Załącznik nr 5 stan na dzień 31 stycznia 2014 r. Wykaz uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, uchwalonych przez Radę Miasta Katowice od 01.01.1995r. i ogłoszonych

Bardziej szczegółowo