P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E"

Transkrypt

1 P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2014 rok Akceptuję Listopad 2013 r.

2 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 12 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów 16 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 17 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 18 Remonty (zadania gminy) - synteza 19 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 20 Remonty (zadania powiatu) - synteza 31 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 32 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os. Paderewskiego-Muchowiec Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże os. Witosa os. Tysiąclecia Dąb Wełnowiec Józefowiec 51 Strona 2

3 12. Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice Burowiec Janów-Nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania 64 Planowane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 66 Planowane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 67 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Planowane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 70 Planowane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 71 Strona 3

4 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

5 OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Słoneczna Pętla" w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" w tym środki UE Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Ścieżki rowerowe Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Przedłużenie ul. Szybowcowej Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji i analiz strumieni ruchu dla informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Zawodzie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Brynów Pętla Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Słoneczna Pętla Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Ligota Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa - od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna - od ul. Szkolnej do szkoły muzycznej) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ochojec Koszutka Ligota - Panewniki Koszutka + Bogucice os. Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Załęże Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w os. Paderewskiego Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach Katowicach. Muchowiec Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w os. Paderewskiego zadanie 1 Rozbudowa u. Sikorskiego, rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Muchowiec zadanie 2 Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego. Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy Przebudowa ul. Leszczynowej mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i os. Paderewskiego oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Muchowiec inwestora zewnętrznego. Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Rozpoczęcie realizacji drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na Gliwickiej podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastruktura Realizacja przebudowy odcinka drogi w ul. Piastów wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą. Załęże os. Tysiąclecia Przebudowa dróg gminnych - ul. Jordana Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Mikołowskiej do ul. Kościuszki Przebudowa dróg gminnych - ul. Owocowa Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Cisowej do ul. Jesionowej Wełnowiec - Józefowiec Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowa Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica Koszutka Przebudowa dróg gminnych - ul. Śmiłowicka Jezdnia, chodnik i kanalizacja deszczowa - cała ulica Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Kokocicniec Jezdnia - cała ulica Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - Pl. Pod Lipami Modernizacja placu Giszowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolista Jezdnia, chodnik i parking - od przejazdu kolejowego do pętli autobusowej Giszowiec Strona 5

6 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przebudowa dróg gminnych - ul. Fałata Jezdnia i chodnik - cała ulica Murcki Przebudowa dróg gminnych - ul. Domeyki Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Fałata do ul. Goetla Murcki Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o Wkład pieniężny w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce. zadania powiatu Aktualizacja dokumentacji projektowej dla: - Etapu I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z Etapu IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu IIIA - Budowa drogi południowej (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Ziołowej) Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej: ul. Słowackiego od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Matejki Budowa sygnalizacji Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla Cassino w Katowicach rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci Koszutka + Wełnowiec - etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfantego i ul. TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice śląskie oraz Józefowiec Konduktorskiej Górnośląskiego Parku Przemysłowego. w tym środki UE Przebudowa dróg powiatowych - ul. Raciborska Jezdnia i chodnik - cała ulica Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kilińskiego Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Kopernika do ul. Jordana Przebudowa dróg powiatowych - ul. 9-ciu z Wujka Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica Załęska Hałda - Brynów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska Modernizacja przejścia podziemnego z rejonie ulicy Gallusa Załęska Hałda - Brynów Przebudowa dróg powiatowych - ul. Obwodnica Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka Jezdnia, chodnik i parking - kontynuacja zadania Jezdnia, chodnik i parking - dokończenie przebudowy dojazdu do budynków 329 wraz z miejscami parkingowymi Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa Chodnik - od ul. Ociepki do ul. Grabowej Janów - Nikiszowiec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Marzanny - Armii Krajowej Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kościuszki - Rzepakowa Przebudowa wiaduktu Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Wilczewskiego Jezdnia - od ul. Jankego do ul. Bukszpanowej Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tyska Jezdnia, chodnik i parking od ul. Jankego do ul. Spokojnej Piotrowice - Ochojec Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kołodzieja - Bielska Dokumentacja - modernizacja skrzyżowania Murcki Modernizacja tunelu Modernizacja tunelu Wymiana barier energochłonnych Wymiana barier energochłonnych Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi ul. Szczecińska, ul. Bukowa, ul. Kwiatkowskiego Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Św. Jana 10, 10a - Etap II - strefa Rondo Rynek - Modernizacja budynku przy realizacja robót budowlanych ul.św.jana 10,10a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36, 38 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 18, 18a, 20 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a, 35b, 35c Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Andrzeja 23a Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Kordeckiego 3-4 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 42 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Piotrowicka 62 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Raciborska 14 a Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Mariacka 3 (budynek frontowy i tylny) Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 37, 39 Rozbiórka oficyn bocznych i tylnych, przebudowa budynków frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku wielorodzinnego, budowa garaży, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem - realizacja robót budowlanych. Termomodernizacja budynków nr 18 i 20 wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych, zagospodarowaniem podwórzy wraz z instalacjami. Przebudowa budynku nr 18a - realizacja i zakończenie robót budowlanych. Termomodernizacja budynków wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych - realizacja i zakończenie robót budowlanych. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości opracowanie dokumentacji technicznej. Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych. Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami. Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a. Przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c - realizacja robót budowlanych. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymiana stolarki otworowej, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont otoczenia) - opracowanie dokumentacji technicznej. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych. Rozbiórka budynków, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych. Remont i ocieplenie elewacji wraz z otoczeniem budynku realizacja i zakończenie robót budowlanych. Termomodernizacja budynku zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych. Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont dachu, remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznych - wykonanie robót budowlanych. Remont elewacji frontowej, ocieplenie elewacji tylnych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont podwórza z wymianą instalacji - wykonanie robót budowlanych. Remont balkonów z wymianą balustrad z płyt azbestowych - wykonanie robót budowlanych. Podlesie Bogucice Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Giszowiec Giszowiec Ligota - Panewniki Bogucice Strona 6

7 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sienkiewicza 17 Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach. Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach. i robotami towarzyszącymi towarzyszącymi Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych poczynionych przez najemców lokali użytkowych Remonty kapitalne dachów Remonty kapitalne dachów Odtworzenie balkonów i loggii Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych 3 Odtworzenie balkonów i loggii Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych zadania powiatu 90 Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - Przystosowanie budynku do wymagań wynikających z przepisów ppoż wraz 6 ul. Warszawska 4 /Teatralna 7 z montażem instalacji ppoż. Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 39A, Remont balkonów wraz z utylizacją azbestu Bogucice Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sucharskiego 9 2 Remont pokrycia dachu i kominów Szopienice - Burowiec Działalność usługowa zadania gminy Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie projekt i wykonanie nowej siedziby - kontynuacja zadania Ligota - Panewniki Zakup i montaż toalety stacjonarnej bezobsługowej zakup i montaż toalety w tym wykonanie projektu i koszty uzgodnień zadania powiatu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w w tym środki UE Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Bogucice + Koszutka Administracja publiczna zadania gminy Informatyzacja Urzędu Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III w tym środki UE Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej w tym środki UE Dalsza rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice systemu Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Kataster WZ, w skład którego wchodzą m.in. moduły Kataster, Geo-Prace, Geo-Ośrodek, Geo-Zlecenia i Geo-Osnowa. Montaż klimatyzatorów w budynkach UM Montaż w zależności od zgłaszanych potrzeb Projekt adaptacji pomieszczeń BOM Młyńska Opracowanie dokumentacji projektowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej Rozbudowa monitoringu ul. Mariackiej o 4 kamery stacjonarne z 4 w Katowicach dostarczeniem obrazu do Straży Miejskiej. OSP Zarzecze Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatki schodowej - wykonanie robót budowlanych. Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją 3 instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami System ERP Miasta Katowice - opracowanie koncepcji zł modernizacja systemu MIDAS zł wymiana systemu alkohole - zł rozszerzenie macierzy dyskowej zł bieżąca modernizacja - zł oprogramowania na serwery wirtualne MS SCOM zł Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawa i montaż jego wyposażenia. Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczna projektu MSZ-KIIP, kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi, zakup sprzętu komputerowego, budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań, implementacja systemu w pełnej skali, nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia. Doprowadzenie gazu ziemnego do kuchni oraz kotłowni (zmiana czynnika 2 grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny) oraz modernizacja pieca c.o. Różne rozliczenia zadania gminy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zarzecze Strona 7

8 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza zadania gminy Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII Miejskie Przedszkole Nr 14 2 wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Miejskie Przedszkole Nr 35 os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr instalacja i rozbudowa monitoringu Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały wykonanie magazynu- wózkowni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych przebudowa drogi dojścia przez ogród przedszkolny oraz 22 wygospodarowania miejsc parkingowych dla personelu i rodziców os. Witosa os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 59 inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 62 kontynuacja prac związanych z instalacją wewnętrznej wentylacji 8 mechanicznej Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr projekt instalacji hydrantowej inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr instalacja i rozbudowa monitoringu Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 71 inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem 7 przeciwwilgociowym budynku Podlesie Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy projekt drogi pożarowej z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji obiektów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15, nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego , nr 87 przy ul. Granicznej 44, nr 89 przy ul. Zadole 26a, nr 93 przy ul. Łetowskiego 24, nr 94 przy ul. Rataja 10; Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 62 przy ul. Ordona 3b, nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46, nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19, nr 20 przy ul. Gen. Jankego w tym środki UE Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego budowa i modernizacja boisk szkolnych Koszutka inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, 1 Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego nawierzchni itd. Janów - Nikiszowiec budowa i modernizacja boisk szkolnych Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu kontynuacja budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz 2 58 z jej wyposażeniem Giszowiec Gimnazjum nr 18 2 instalacja i rozbudowa monitoringu przebudowa i termomodernizacja budynku Kostuchna Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec utworzenie nowego placu zabaw dla przenoszonego do obiektu gimnazjum Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Miejskiego Przedszkola nr 15 na terenie obejścia budynku od strony boisk Ligota - Panewniki szkolnych instalacja i rozbudowa monitoringu Miejskie Przedszkole Nr 2 inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Miejskie Przedszkole Nr 12 inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr 13 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego os. Witosa inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. likwidacja starej, zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, piaskownicy, budowa nowej wraz otaczającą ją powierzchnią z płytek z granulatu gumowego inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Wełnowiec - Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr 84 4 wymiana windy towarowej Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 88 6 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr budowa ogrodzenia os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr zakup i montaż basenu kuchennego Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Bogucice Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego zakup tablic koszykarskich z regulacją wysokości os. Paderewskiego - Muchowiec Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II modernizacja elewacji części budynku nad wejściem do szkoły budowa ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 20 utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Koszutka adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne dla sześciolatków Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila budowa ogrodzenia Koszutka Baczyńskiego utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego dokumentacja projektowa remontu kapitalnego kuchni ogrodzenie szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie dokumentacji Murcki projektowej Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego inwestycje dotyczące kuchni Janów - Nikiszowiec Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki rozbudowy szkolnego monitoringu o kamery wokół boiska szkolnego os. Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej wykonanie schodów głównych - wejściowych do szkoły wykonanie bieżni i skoczni wraz z projektem modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa. Brynów - os. Zgrzebnioka Ligota - Panewniki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych 7 inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej adaptacja korytarza na salę rytmiki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 projekt modernizacji wentylacji basenu i sal gimnastycznych wraz z os. Witosa montażem instalacji kolektorów słonecznych Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 modernizacja schodów do kotłowni, ewakuacyjnych, przy sali gimnastycznej Piotrowice - Ochojec Zespół Szkolno-Przedszkolny nr budowa i modernizacja boisk szkolnych Bogucice Strona 8

9 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza zadania powiatu Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji mieście Katowice -projekt IV obiektów Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 oraz V w tym środki UE Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul Jankego wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Bogucice Zespół Szkół Specjalnych Nr budowa i modernizacja boisk szkolnych instalacja i rozbudowa monitoringu Ligota - Panewniki II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej budowa boiska tartanowego X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego instalacja i rozbudowa monitoringu 17 budowa i modernizacja boisk szkolnych Zawodzie inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe budowa i modernizacja boisk szkolnych rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wykonanie i zawieszenie siatek "piłkochwytów" za bramką boiska szkolnego Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem organizacji Murcki egzaminu w zawodzie technik elektryk poprzez utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza wykonanie sieci internetowej we wszystkich salach lekcyjnych Załęże Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika wymiana okien i remont elewacji adaptacja sali lekcyjnej na pracownię zgodnie z nową podstawą Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego 5 programową kształcenia w zawodach: technik organizacji reklamy, technik os. Tysiąclecia logistyk Pomoc społeczna zadania gminy Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II zadania powiatu w tym środki UE Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Oblatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II Dom Dziecka "Stanica" w tym środki UE Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy Żłobek Miejski Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu w tym środki UE w tym środki UE Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży. Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach Wykonanie audytu energetycznego. Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektu Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla instalacji kolektorów mieście Katowice - projekt II słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42. w tym środki UE Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" wykonanie śmietnika zewnętrznego Piotrowice - Ochojec Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I wykonanie nawierzchni na placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowym system monitoringu zewnętrznego budynku wraz z placem zabaw i placem rekreacyjno - sportowym oraz boiskiem Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej 8a, Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45, Ordona 3a Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną dokumentacją Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul Techników inwestycje dotyczące hal sportowych inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Młodzieżowy Dom Kultury projekt i wykonanie oświetlenia Załęże Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr projekt i wykonanie nowego ogrodzenia Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek" rozbudowa istniejącego systemu monitoringu os. Witosa Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat budowa monitoringu zewnętrznego Dąbrówka Mała Strona 9

10 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Dudy Gracza przy Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza odbiorniku Rawa wraz z niezbędną infrastrukturą, na podstawie do rzeki Rawy opracowanej dokumentacji projektowej. Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych 3 Brynów - os. Zgrzebnioka zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach. Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych Piotrowice - Ochojec + 3 rzeki Mlecznej zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach. Zarzecze Rewitalizacja Parku Boguckiego Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku w tym środki UE Boguckiego". Bogucice Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg Kostuchna Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Franciszkańskie Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Ligota - Panewniki Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z Kostuchna odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Zarzecze + Podlesie Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul Ligota - Panewniki Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Kostuchna inwestora zewnętrznego. Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji Ligota - Panewniki opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją inwestycji. Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a. Plac Przyjaciół Miszkolca Doposażenie w elementy małej architektury - projekt i realizacja Plac Limańskiego Projekt i realizacja fontanny Plac przy ul. Wiosny Ludów Amfiteatr w Parku Zadole Wykonanie zadaszenia sceny amfiteatru Park Murckowski Piotrowice - Ochojec Projekt i wykonanie przebudowy placu Szopienice - Burowiec Park przy ul. Wantuły Wykonanie projektu i uzgodnień zagospodarowania terenu pod park Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach przy ul. Kościuszki 138 Ligota - Panewniki Murcki Kostuchna Plac zabaw przy ul. Józefowskiej/Mikusińskiego Projekt i doposażenie placu zabaw Wełnowiec - Józefowiec Plac zabaw na pl. Pileckiego Projekt i doposażenie placu zabaw os. Witosa Plac zabaw na pl. Hlonda Projekt i doposażenie placu zabaw Ciąg spacerowo - wypoczynkowy wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej Ligota - Panewniki Skwer przy ul. Rolnej/Adwentowicza Projekt i wykonanie skweru Załęska Hałda - Brynów Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni Piotrowice - Ochojec Monitoring przepompowni wód deszczowych Monitoring przepompowni wód deszczowych Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zadania powiatu Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska gminnych z oświetleniem w ul. Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową Wykonanie projektu Parku Murckowskiego wraz z uzgodnieniami Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu - uzupełnienie i realizacja projektu z 2011 roku Wykonanie inwentaryzacji zieleni i koncepcji ciągu spacerowo wypoczynkowego Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40 Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Brynów - os. Zgrzebnioka Strona 10

11 Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2014 rok Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" MDK Koszutka MDK Południe MDK Bogucice - Zawodzie Wykonanie nowych upamiętnień zadania powiatu Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w tym środki UE Zakup i montaż maty grzewczej na dach Zakup i instalacja grzałki do rynny spustowej i poziomej Dąb Koszutka Kostuchna Zawodzie Zawodzie Bogucice Galeria Sztuki Współczesnej BWA Wykonanie i zamontowanie liter na fasadzie budynku galerii Kultura fizyczna zadania gminy Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej Plac zabaw ze strefą fitness w parku na Zadolu Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness Plac zabaw w Parku Bolina Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Nowowiejskiego Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Sikorskiego Ligota - Panewniki Janów - Nikiszowiec Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness Wełnowiec - Józefowiec Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness Plac zabaw przy ul. Adamskiego Projekt i realizacja placu zabaw Dokapitalizowanie spółki GieKSa.S.A Wkład pieniężny w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce. OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb Budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i dokumentacją oraz podłączenie alarmu Wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku od strony zachodniej Wykonanie trzech pomników wolnostojących (Prymasa Augusta Hlonda, Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora oraz himalaistów związanych z miastem Katowice, którzy zginęli w górach) Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice" Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego. Brynów - os. Zgrzebnioka Wymiana starych siedzisk na widowni - sektory "niebieskie" szt., zadanie kończące wymianę wszystkich siedzisk Hali Spodek Koszutka Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44. Ligota - Panewniki Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Piotrowice - Ochojec Budowa zaplecza hali tenisowej wraz z wykonaniem 4 kortów zewnętrznych i 2 kortów wewnętrznych Janów - Nikiszowiec Projekt i realizacja doposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe i fitness os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 11

12 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Plan Wyszczególnienie zakupów inwestycyjnych Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza 2014 r. OGÓŁEM ZADANIA GMINY Gospodarka mieszkaniowa 2 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Administracja publiczna Informatyzacja Urzędu Miasta Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Wydział Administracyjny Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego 2 zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. kasy rejestrujące dla WKR zakup kserokopiarek zakup laptopa Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka zakup zestawu komputerowego dla administracji Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 2 zakup sprzętu nagłaśniającego Giszowiec zakup laptopa zakup patelni elektrycznej zakup zmywarki zakup kosiarki spalinowej zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup obieraczki do warzyw Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 3 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr zakup kuchni gazowej Miejskie Przedszkole Nr 6 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup zmywarki Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu komputerowego dla administracji Miejskie Przedszkole Nr 12 Miejskie Przedszkole Nr 13 Miejskie Przedszkole Nr 14 Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr zakup kuchni gazowo-elektrycznej zakup centrali telefonicznej zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup laptopa zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup pralki przemysłowej zakup szafy chłodniczo - mroźniczej zakup laptopa zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Witosa Koszutka Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr zakup zmywarki Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr zakup kuchni elektrycznej zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Dąb Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu komputerowego dla administracji Załęże Miejskie Przedszkole Nr 30 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Załęże Miejskie Przedszkole Nr 32 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup kuchni gazowo-elektrycznej Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i zakup laptopa Małgosi zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr zakup patelni elektrycznej Miejskie Przedszkole Nr zakup kserokopiarki Miejskie Przedszkole Nr 39 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęże Miejskie Przedszkole Nr 42 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 45 2 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 46 Miejskie Przedszkole Nr zakup dodatkowych licencji do systemu Ratusz zł zakup 500 szt. komputerów (stacji roboczych i laptopów) zł MS Server zł rozszerzenie licencji dostępowych do serwera poczty zł zakup kuchni gazowo-elektrycznej zakup okapu kuchennego zakup laptopa zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Paderewskiego - Muchowiec Brynów os. Zgrzebnioka Załęska Hałda - Brynów Szopienice - Burowiec Piotrowice - Ochojec Bogucice Strona 12

13 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r. Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 2 zakup pieca konwekcyjno-parowego os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Miejskie Przedszkole Nr 60 zakup pralki przemysłowej Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Giszowiec Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr 64 zakup zestawu regałów Giszowiec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr 66 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka zakup kosiarki spalinowej zakup zestawu mebli kuchennych zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni zakup okapu kuchennego Miejskie Przedszkole Nr zakup laptopa Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy zakup zestawu komputerowego dla administracji Miejskie Przedszkole Nr 76 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 2 zakup zestawu mebli kuchennych zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 84 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Piotrowice - Ochojec zakup zestawu komputerowego dla administracji Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 88 Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup okapu kuchennego zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr zakup kuchni gazowo-elektrycznej os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 91 z zakup obieraczki do warzyw Giszowiec Oddziałami Integracyjnymi zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej zakup zestawu mebli kuchennych zakup laptopa zakup zmywarki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr zakup odkurzacza piorącego Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup pieca konwekcyjno-parowego zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr zakup laptopa zakup zestawu mebli kuchennych Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 1 im zakup szafy przelotowej Marszałka Józefa Piłsudskiego zakup laptopa Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego zakup sprzętu nagłaśniającego zakup oprogramowania Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera zakup odśnieżarki tablice suchościeralne do sal lekcyjnych zakup centrali telefonicznej Załęże zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup szafy chłodniczo - mroźniczej zakup krajalnicy gastronomicznej Podlesie zakup obieraczki do warzyw Załęże zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej zakup patelni elektrycznej 2 zakup zestawu regałów zakup kosiarki spalinowej Załęska Hałda - Brynów Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Wełnowiec - Józefowiec Brynów os. Zgrzebnioka Wełnowiec - Józefowiec Załęska Hałda - Brynów Brynów os. Zgrzebnioka os. Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Ochojec Strona 13

14 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r. Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi Żwirki i S. Wigury zakup zestawu komputerowego dla administracji Kostuchna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zawodzie Szkoła Podstawowa Nr 36 im zakup obieraczki do warzyw Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zakup zmywarki Koszutka zakup kosiarki spalinowej Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana zakup pralki przemysłowej Twardowskiego zakup zestawu komputerowego dla administracji Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia zakup sprzętu nagłaśniającego zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup centrali telefonicznej Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Murcki Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej zakup zestawu komputerowego dla administracji 2 zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw zakup zmywarki Janów - Nikiszowiec os. Tysiąclecia zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Koszutka zakup sprzętu nagłaśniającego zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup kuchni elektrycznej zakup kserokopiarki Ligota - Panewniki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych zakup oprogramowania Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Pomoc społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobek Miejski Oddział przy ul. Ordona 3A Żłobek Miejski Oddział przy ul. Bytomskiej 8A Żłobek Miejski Oddział przy ul. Tysiąclecia 45 Żłobek Miejski Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15 Żłobek Miejski Oddział przy ul. Grzegorzka zakup kserokopiarki os. Tysiąclecia zakup do siłowni - rower treningowy zakup do siłowni - Atlas os. Witosa zakup kserokopiarki Dąb zakup zmywarki zakup bemaru gastronomicznego zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej zakup kuchni gazowej 2 zakup kserokopiarek - 5 sztuk doposażenie placu zabaw 2 doposażenie placu zabaw doposażenie placu zabaw doposażenie placu zabaw doposażenie placu zabaw Piotrowice - Ochojec Dąbrówka Mała Koszutka os. Tysiąclecia Dąbrówka Mała Oddziały Żłoba Miejskiego zakup dwóch zestawów komputerowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Utylizacji Odpadów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzeum Historii Katowic 22 przedłużenie licencji oraz zakup wsparcia producenta dla systemów sieciowych ma kolejny rok samochód brygadowy - 1 szt ciągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt mikrociągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt. zestawy komputerowe - 5 szt monitoring zakładu kamera termowizyjna odkurzacz przemysłowy do pyłów młot udarowy projektor szerokokątny manekin multimedialny system ściany interaktywnej 3 zakup dzieł i eksponatów Brynów os. Zgrzebnioka Wełnowiec - Józefowiec Zawodzie Strona 14

15 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r. Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza OGÓŁEM ZADANIA POWIATU V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - Ochojec VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego zakup kserokopiarki zakup kserokopiarki Szopienice - Burowiec Zawodzie Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka aneks zakup laptopa Zawodzie Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara zakup zestawu komputerowego dla administracji Kostuchna Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika zakup laptopa Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 Zespół Szkół Specjalnych Nr zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem zakup zestawu interaktywnego Janów - Nikiszowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Ligota - Panewniki Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Pomoc społeczna zakup zestawu komputerowego dla administracji zakup zestawu interaktywnego Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" zakup łóżek elektrycznych Piotrowice - Ochojec Dom Pomocy Społecznej "Przystań" zakup zmywarki Dom Dziecka "Zakątek" zakup dwóch zestawów komputerowych Dom Dziecka "Stanica" zakup programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowo-kadrowej Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Dom Kultury zakup kosiarki spalinowej Załęże Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zakup zegara na basen/salę gimnastyczną tablica świetlna wyników na salę gimnastyczną zakup fortepianu koncertowego zakup kserokopiarki Koszutka Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" zakup frezarki stołowej Galeria Sztuki Współczesnej BWA Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu zakup projektorów do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach zakup zestawu komputerowego zakup klawiatury elektronicznej z ważonymi klawiszami Szopienice - Burowiec Załęska Hałda - Brynów Brynów os. Zgrzebnioka os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 15

16 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów Zadania Zakupy Wydatki majątkowe Działy Udział % inwestycyjne 2014 r. inwestycyjne 2014 r r. Transport i łączność ,48% zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa ,98% zadania gminy zadania powiatu Działalność usługowa ,85% zadania gminy zadania powiatu zadania gminy Administracja publiczna ,09% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04% zadania gminy Rozliczenia różne ,35% zadania gminy zadania gminy zadania powiatu zadania gminy zadania powiatu ,42% Pomoc społeczna ,10% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy 0,22% Edukacyjna opieka wychowawcza ,46% zadania powiatu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy zadania powiatu ,15% 11,30% Kultura fizyczna ,55% zadania gminy OGÓŁEM % zadania gminy % zadania powiatu % Strona 16

17 II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 17

18 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2014r. Remonty ogółem: zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Transport i łączność zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy zadania powiatu Działalność usługowa zadania gminy zadania zlecone Administracja publiczna zadania gminy Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż zadania gminy zadania zlecone zadania gminy zadania powiatu Ochrona zdrowia zadania gminy Pomoc społeczna zadania gminy zadania powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy 4 zadania powiatu zadania zlecone Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu Gosp. komunalna i ochrona środowiska zadania gminy zadania powiatu 2 17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna zadania gminy Strona 18

19 Remonty (zadania gminy) - synteza Remonty - zadania gminy ogółem Transport i łączność drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostała działalność Działalność usługowa pozostała działalność Administracja publiczna urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. ochotnicze straże pożarne obrona cywilna Straż Miejska pozostała działalność Ochrona zdrowia lecznictwo ambulatoryjne zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi izby wytrzeźwień Pomoc społeczna placówki opiekuńczo-wychowawcze ośrodki wsparcia Wyszczególnienie Plan na 2014r. ośrodki pomocy społecznej wspieranie rodziny 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej żłobki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka odpadami utrzymanie zieleni w miastach i gminach oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury muzea ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostała działalność Kultura fizyczna instytucje kultury fizycznej szkoły podstawowe gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 19

20 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Nakłady na remonty - zadania gminy: drogi publiczne gminne remont zaplecza opracowanie dokumentacji projektowych zakłady gospodarki mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zadania TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA prace blacharsko-dekarskie, instalatorskie (wod-kan, c.o., gazownicze,elektryczne), kominiarskie, zduńskie, ślusarskie, wymiana stolarki budowlanej, remonty dźwigów, instalacji odgromowej, azart, prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, remonty pomieszczeń własnych, usuwanie awarii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Jednostka Pomocnicza Plan na 2014r drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych gospodarka gruntami i nieruchomościami utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice ( lokale mieszkalne ) pozostała działalność odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu pozostała działalność remont szaletów miejskich rady gmin konserwacja wind urzędy gmin Remonty w budynkach: malowanie pomieszczeń UM Katowice awarie i drobne naprawy maszyn i urządzeń DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA naprawa i konserwacja dźwigów oraz dozór techniczny w budynkach UM Katowice naprawa środków transportu sprzętu i sieci komputerowej : - konserwacja i serwis central telefonicznych DGT,Samsung, Panasonic - serwis czytników i zamków elektronicznych RCP - przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych - naprawa i konserwację pogwarancyjnych urządzeń komputerowych - pogwarancyjna naprawę drukarek i skanerów - naprawy sprzętu komputerowego nie podlegające gwarancji ochotnicze straże pożarne obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50 konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i Wczasowej 8 (ogrodzenie, bramy, system alarmowy). Straż Miejska konserwacja masztów antenowych naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych pozostała działalność konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów SRŁKPMK związane ze skutkami ewentualnych zdarzeń losowych sprzętu MCR serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR naprawy monitoringu wizyjnego Strona 20

21 szkoły podstawowe remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) pozostałe remonty budynku remont stołówki/jadalni z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sanitariatów i natrysków remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. remont instalacji elektrycznych Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont ogrodzenia remont instalacji elektrycznych Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont boisk szkolnych remont boisk szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym remont szatni remont biblioteki remont instalacji elektrycznych Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki remont stołówki/jadalni z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu wymiana okien pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Jednostka Pomocnicza Zawodzie Załęska H. Brynów Ligota Panewniki Załęska H. Brynów os. Paderewskiego Wełnowiec Józef. Dąb Załęże Podlesie Załęże Piotrowice Ochojec Plan na 2014r. Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Kostuchna remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej remont dachu, zadaszeń i kominów Strona 21

22 remont instalacji elektrycznych Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych z zapleczem Zadania Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z zapleczem remont dachu, zadaszeń i kominów Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sanitariatów i natrysków Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym remont elewacji remont sanitariatów i natrysków remont elewacji wymiana okien Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych instalacji Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym rozbiórka/wyburzenie budowli/wiaty/basenu Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont tarasu, atrium Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont sali gimnastycznej Jednostka Pomocnicza Zawodzie Ligota Panewniki Koszutka Murcki Giszowiec Janów Nikiszowiec os. Tysiąclecia Koszutka os. Tysiąclecia Ligota Panewniki Plan na 2014r. remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Dąb remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont pozostałych pomieszczeń Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Piotrowice Ochojec Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Brynów os. Zgrzebnioka remont instalacji c.o Strona 22

23 remont pozostałych instalacji Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 2014r. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Dąbrówka Mała remont instalacji c.o remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont dachu, zadaszeń i kominów gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących wymiana okien remont instalacji elektrycznych remont elewacji remont dachu, zadaszeń i kominów remont boisk szkolnych remont dachu, zadaszeń i kominów malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana okien remont pozostałych instalacji z zapleczem remont sanitariatów i natrysków remont sali gimnastycznej z zapleczem wymiana okien remont instalacji elektrycznych pozostałe remonty budynku remont boisk szkolnych remont sanitariatów i natrysków remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Bogucice Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka Koszutka os Paderewskiego Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera os Paderewskiego Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Gimnazjum nr 15 Bogucice Janów - Nikiszowiec Giszowiec remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Wełnowiec - Józefowiec remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej Szopienice Burowiec remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Szopienice Burowiec Strona 23

24 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sali gimnastycznej z zapleczem remont instalacji elektrycznych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych Gimnazjum Nr 18 Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. remont ogrodzenia wymiana okien Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Jednostka Pomocnicza Giszowiec Kostuchna Piotrowice Ochojec Piotrowice Ochojec Ligota-Panewniki Załęska H. - Brynów Ligota Panewniki Plan na 2014r. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka os. Tysiąclecia remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych remont basenu przedszkola wymiana okien remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (sp 33 gim 6) Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 2 Miejskie Przedszkole Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 4 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Miejskie Przedszkole Nr 5 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym remont kuchni z zapleczem Miejskie Przedszkole Nr 6 Miejskie Przedszkole Nr 9 Miejskie Przedszkole Nr 12 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 13 os. Witosa Piotrowie Ochojec Załęska H. Brynów Witosa remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Brynów os. Zgrzebnioka remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Strona 24

25 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 14 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont ogrodzenia Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr 17 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien Miejskie Przedszkole Nr 19 remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych remont sanitariatów i natrysków remont instalacji elektrycznych remont kuchni z zapleczem remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów i natrysków remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 20 Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Miejskie Przedszkole Nr 22 Miejskie Przedszkole Nr 23 Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Miejskie Przedszkole Nr 26 Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Miejskie Przedszkole Nr 30 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 32 Jednostka Pomocnicza Koszutka Ligota Panewniki Ligota Panewniki Ligota Panewniki Zawodzie Koszutka os. Tysiąclecia Bogucice Dąb os. Tysiąclecia Załęże Dąb Załęże Janów - Nikiszowiec Plan na 2014r. remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji elektrycznych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków Miejskie Przedszkole Nr 33 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi Miejskie Przedszkole Nr 35 os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr Miejskie Przedszkole Nr 38 Miejskie Przedszkole Nr 39 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 40 Załęże Ligota Panewniki Szopienice Burowiec Strona 25

26 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych z zapleczem remont instalacji elektrycznych remont ogrodzenia remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów i natrysków remont rynien i rur spustowych remont instalacji elektrycznych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 42 Miejskie Przedszkole Nr 45 Miejskie Przedszkole Nr 46 Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 48 Miejskie Przedszkole Nr 49 Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. remont pozostałych pomieszczeń z zapleczem remont instalacji odgromowych remont dachu, zadaszeń i kominów remont szatni remont instalacji odgromowych remont kuchni z zapleczem Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 52 Miejskie Przedszkole Nr 55 Miejskie Przedszkole Nr 56 Jednostka Pomocnicza Kostuchna Kostuchna Piotrowice Ochojec Koszutka Bogucice Witosa Załęska H. Brynów Koszutka os. Paderewskiego Plan na 2014r. Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 59 Miejskie Przedszkole Nr 60 Miejskie Przedszkole Nr 61 Miejskie Przedszkole Nr 62 Miejskie Przedszkole Nr 63 Miejskie Przedszkole Nr 64 Giszowiec Giszowiec Janów Nikiszowiec Janów Nikiszowiec Giszowiec 600 z zapleczem remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 65 Miejskie Przedszkole Nr 66 Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Wełnowiec Józefówowiec Zawodzie Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Strona 26

27 remont elewacji z wymianą okien Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 71 Miejskie Przedszkole Nr 72 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Jednostka Pomocnicza Podlesie Murcki Wełnowiec Józefów. Plan na 2014r. Miejskie Przedszkole Nr 74 Zawodzie remont sanitariatów i natrysków remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Miejskie Przedszkole Nr 76 Ligota Panewniki 300 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Miejskie Przedszkole Nr 78 Miejskie Przedszkole Nr 80 Miejskie Przedszkole Nr 81 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien remont szatni remont instalacji elektrycznych remont kuchni z zapleczem remont windy osobowej/towarowej remont ogrodzenia Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Miejskie Przedszkole Nr 84 Miejskie Przedszkole Nr 85 Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima Miejskie Przedszkole Nr 88 Miejskie Przedszkole Nr 89 Miejskie Przedszkole Nr 90 Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont dachu, zadaszeń i kominów Miejskie Przedszkole Nr 93 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont instalacji wentylacyjnych z zapleczem Miejskie Przedszkole Nr 94 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 95 Piotrowice Ochojec Ligota Panewniki Piotrowice Ochojec Wełnowiec Józefów. Piotrowice Ochojec Witosa os. Paderewskiego Załęska H. Brynów Ligota Panewniki os. Tysiąclecia Giszowiec Piotrowice Ochojec Witosa Zawodzie Brynów os. Zgrzebn Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Brynów os. Zgrzebn Strona 27

28 wymiana okien Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Miejskie Przedszkole Nr 97 Miejskie Przedszkole Nr 99 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien Jednostka Pomocnicza Bogucice Ligota Panewniki Plan na 2014r. zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont pozostałych pomieszczeń lecznictwo ambulatoryjne OCHRONA ZDROWIA Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1 - malowanie gabinetów lekarskich zwalczanie narkomanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Izby wytrzeźwień Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Placówki opiekuńczo-wychowawcze remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego POMOC SPOŁECZNA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 360 ośrodki wsparcia Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a Wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni Remont obiektu przy ul. Krakowskiej Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym Remont obiektu przy ul. Orkana 7a 1. Malowanie pomieszczeń 2. Remont łazienek (dostosowanie 1 łazienki dla osób niepełnosprawnych) 3. Demontaż boazerii plastykowej i wykonanie tynków strukturalnych na korytarzach 4. Montaż nakładek parapetowych 5. Remont elewacji zewnętrznej budynku wraz z malowaniem 6. Remont wejścia do wymiennikowni 7. Wykonanie nowego pokrycia dachu na 2/3 powierzchni dachu budynku 8. Wymiana elementów ogrodzenia od strony południowej posesji Załęże Załęże Załęże Załęże Załęska H. Brynów Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec Remont lokalu na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej 1.roboty rozbiórkowe 2.roboty ogólnobudowlane 3.wykonanie nowej instalacji wod-kan,elektrycznej,gazowej 4.malowanie okien i drzwi 5.prace wykończeniowe Strona 28

29 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ośrodki pomocy społecznej remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138 Zadania Jednostka Pomocnicza Plan na 2014r Szopienice Burowiec 3 1. Wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego 2. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro) 3. Montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym 4. Malowanie pomieszczeń biurowych i sali szkoleń. remont obiektu przy ul. Andrzeja Malowanie pomieszczeń na parterze 2. Montaż ścianki działowej w sali szkoleń oraz dodatkowych drzwi wejściowych remont obiektu przy ul. Morcinka 19a 1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet 2. Wymiana uszkodzonego parkietu na płytki gresowe remont obiektu przy ul. Świdnicka 35a 1. Malowanie pomieszczeń biurowych, toalet, pomieszczeń socjalnych 2. Malowanie klatki schodowej z nałożeniem tynku strukturalnego Koszutka Ligota Panewniki wspieranie rodziny świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego żłobki POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobek Miejski, remonty, konserwacje, naprawy bieżące oddziałów oddział przy ul. Ordona 3A Dostosowanie wysokości wylewek umywalkowych dla dzieci Remont nawierzchni ogrodu i dojścia do ogrodu oddział przy ul. Tysiąclecia 45 Remont kuchni ogólnej,zmywalni, kuchni mlecznej wyparzalni (wymiana kafelek ściennych i podłogowych, wymiana oświetlenia) oddział przy ul. Ligonia 43 Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci Wymiana płytek podłogowych w przedsionku wejścia głównego Zlikwidowanie przyczyn powstawania zawilgoceń na elementach konstrukcji więźby dachowej wraz z konserwacją więźby dachowej oraz impregnacją ppoż. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z zaworem gazowym oddział przy ul. Szeptyckiego Remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą powierzchni zmywalnych w tzw. podręcznych kuchenkach grupowych oddział przy ul. Ciesielskiej 1 Malowanie wszystkich pomieszczeń Wykonanie powierzchni zmywalnych zaplecza kuchennego oddział przy ul. Bytomskiej 8A Remont łazienki młodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci Remont kapitalny łazienki dziecięcej grupy II wraz z powiększeniem pomieszczenia Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach bawialni i sypialni grupy I, szatni grupy II Koszutka os. Tysiąclecia os. Paderewskiego Wełnowiec Józef. oddział przy ul. Zadole 24A Ligota Panewniki Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w bawialniach grup dziecięcych Naprawy kominów oddział przy ul. Wojciecha 23A Wymiana wykładziny podłogowej w bawialni Naprawy kominów wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia z zaworem gazu oddział przy ul. Grzegorzka 2 Remont części przęseł ogrodzenia Zabezpieczenie wyjścia z budynku Giszowiec Dąbrówka Mała Szopienice Burowiec Strona 29

30 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice Jednostka Pomocnicza Plan na 2014r odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Grundmana Załęże odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach remonty wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych w drogach gminnych opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót na zadanie j.w wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brynicy w Katowicach w rejonie Gimnazjum nr 13 II Etap usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej przekazanej na stan majątkowy MZUiM Katowice Szopienice Burowiec prowadzenie nadzoru inwestorskie nad pracami jw. oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót gospodarka odpadami Zakład utylizacji odpadów konserwacja i bieżące utrzymanie mienia ul. Hutnicza 8 utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakład Zieleni Miejskiej: Obiekty terenów zieleni i małej architektury bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej remonty obiektów budowlanych ZZM bieżące remonty fontann oświetlenie ulic, placów, dróg Zawodzie - remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice - eksploatacja oświetlenia ulicznego i naprawy pozostała działalność - remonty przepompowni - remonty miejskich sieci ciepłowniczych - oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY) domy i ośrodki kultury MDK Ligota - naprawa podłogi w salach: kameralnej i rytmiki - wymiana okien MDK Bogucice - Zawodzie - konserwacja dachu MDK Południe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ligota Panewniki Bogucice - naprawa i wzmocnienie siatek ochronnych wokół boiska sportowego Murcki - demontaż sceny z gazonów betonowych i położenie nowej kostki Kostuchna - remont schodów wejściowych w budynku filii nr 2 Kostuchna - remont Sali wielofunkcyjnej w budynku w filii nr 2 Kostuchna muzea Muzeum Historii Katowic - konserwacja powierzchni drewnianej ogrodzenia wraz z bramami wejściowymi Kościoła św. Michała ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - przeniesienie i trwałe posadowienie zabytkowego pomnika ogrodowego z Janowa ufundowanego przez hr. Aleksandra Mieroszewskiego w 1835 roku pozostała działalność Janów Nikiszowiec - remonty miejsc pamięci narodowej - remont pomnika Trudu Górniczego os. Paderewskiego instytucje kultury fizycznej ORW Rolna: naprawa zjeżdżalni wodnej KULTURA FIZYCZNA Załęże Janów Nikiszowiec Remonty (w obiektach MOSiR-u) ORW Bugla: likwidacja szamba i remont starych sanitariatów, konserwacja elementów betonowych w basenie 50m, naprawa zjeżdżalni wodnej Prace rozbiórkowe (likwidacja kotłowni i istniejących budynków) na Kortach Tenisowych w Katowicach przy ul. Szopienickiej Konserwacje, naprawy bieżące i awarie - obiekty na terenie miasta Katowice Załęska Hałda- Brynów Strona 30

31 Remonty (zadania powiatu) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2014r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem Transport i łączność drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami zespoły szkół specjalnych licea ogólnokształcące szkoły zawodowe szkoły zawodowe specjalne Pomoc społeczna placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy 685 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej powiatowe urzędy pracy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza placówki wychowania pozaszkolnego internaty i bursy szkolne szkolne schroniska młodzieżowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry centra kultury i sztuki poradnie psychologiczno pedagogiczne Strona 31

32 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Nakłady na remonty- zadania powiatu: drogi publiczne w mieście na prawach powiatu utrzymanie sygnalizacji opracowanie dokumentacji projektowych konserwacje i naprawy GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa konserwacje i naprawy budynku przy ul. Dworcowej 17 OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Zespół Szkół Specjalnych nr 7 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Ligota- Panewniki Janów-Nikiszowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego remont instalacji odgromowych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II Zespól Szkól Specjalnych nr 10 remont instalacji wentylacyjnych remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Bogucice Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Załęże malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Ligota- Panewniki remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Koszutka wymiana okien remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont rynien i rur spustowych remont elewacji malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza remont sanitariatów i natrysków IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka Szopienice- Burowiec Koszutka remont instalacji c.o Strona 32

33 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego wymiana okien remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont instalacji elektrycznej VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) VIII Liceum Ogólnokształcące remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza Piotrowice- Ochojec Ligota- Panewniki X Liceum Ogólnokształcące Zawodzie remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji elektrycznych remont sanitariatów i natrysków XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego remont instalacji elektrycznych IX Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 remont ogrodzenia Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych : szkoły zawodowe Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont czytelni Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich remont sanitariatów i natrysków remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSEiO) remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont sanitariatów i natrysków remont magazynów, piwnic itd. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Szopienice- Burowiec os. Tysiąclecia Dąbrówka Mała Wełnowiec- Józefowiec Szopienice- Burowiec Szopienice- Burowiec Strona 33

34 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zespół Szkół Łączności - Technikum Nr 8 Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej Piotrowice- Ochojec remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego pozostałe remonty budynku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 remont instalacji elektrycznych Szopienice- Burowiec Załęska Hałda- Brynów Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego remont sali gimnastycznej naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont szatni Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura Piotrowice- Ochojec os. Tysiąclecia Zawodzie Murcki Janów- Nikiszowiec remont instalacji elektrycznych remont sanitariatów i natrysków malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Kostuchna remont dachu, zadaszeń i kominów remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza remont dachu, zadaszeń i kominów szkoły zawodowe specjalne Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Częściowa wymiana nawierzchni dróg i chodników Remont łazienek i sanitariatów na I piętrze budynku Strona 34 Załęże Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka Remont dachu wraz z orynnowaniem Remont łazienki wychowanków Załęska Hałda- Brynów remont instalacji c.o remont instalacji wodno-kanalizacyjnych Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Brynów - os. Zgrzebnioka

35 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza Dom Dziecka "Tęcza", ul. Kaszubska 16 Ligota Panewniki 6 Remont łazienek wychowanków Remont orynnowania oraz deskowania dachu domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Remont pomieszczeń fizjoterapii Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Piotrowice Ochojec przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 685 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 102 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Załęże Załęże Koszutka Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 os. Witosa remont tarasu, atrium Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego Piotrowice Ochojec malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5 Koszutka Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna remont pozostałych pomieszczeń placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży Międzyszkolny Ośrodek Sportowy remont sanitariatów i natrysków Młodzieżowy Dom Kultury remont basenu z zapleczem pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwanie skutków zalania internaty i bursy szkolne Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących (internat) remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) szkolne schroniska młodzieżowe Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ( schronisko ) remont dachu, zadaszeń i kominów remont kuchni wymiana okien remont świetlicy os. Paderewskiego Załęże Dąbrówka Mała poradnie psychologiczno pedagogiczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Janów Nikiszowiec Strona 35

36 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód remonty wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych w drogach powiatowych oświetlenie ulic, placów i dróg remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice eksploatacja oświetlenia ulicznego i naprawy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM remont instalacji elektrycznej w Galerii ATENEUM centra kultury i sztuki Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek remont windy towarowej Jednostka ZADANIA Plan na 2014r. pomocnicza Strona 36

37 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Zadania Jednostka pomocnicza Plan na 2014r. ZADANIA ZLECONE POWIAT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. obrona cywilna konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Strona 37

38 III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice-Burowiec 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice-Ochojec 8. Dąb 20. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 10. Ligota-Panewniki 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 38

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 17-31 sierpnia Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice

Sprawozdanie z wykonania. Programu zadań społecznych i gospodarczych. Miasta Katowice Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice I półrocze 214 r. Akceptuję Sierpień 214 SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku" Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/679/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2013 rok" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14

PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2013/14 ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa T. Kubiny 4 lipiec Miejskie Przedszkole nr 3 ul. Barbary 25 sierpień Miejskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/35/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r. SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym)

1 Liczba głosów: 13 078 M/7/2015 WODNY PLAC ZABAW dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) Zadania o charakterze ogólnomiejskim Pula środków finansowych przeznaczona na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim: 3 000 000,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 2 995 484,08 zł 1

Bardziej szczegółowo

Lp. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi

Lp. Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Lp. Nazwa placówki Pracownie komputerowe Multimedialne centra informacji Biblioteka 1 Miejskie Przedszkole nr 5 2 Miejskie Przedszkole nr 6 3 Miejskie Przedszkole nr 14 4 Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedszkoli Wykaz przedszkoli z oddziałami integracyjnymi

Wykaz wszystkich przedszkoli Wykaz przedszkoli z oddziałami integracyjnymi PRACA MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W OKRESIE FERII LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Wykaz wszystkich przedszkoli Wykaz przedszkoli z oddziałami integracyjnymi ŚRÓDMIEŚCIE Miejskie Przedszkole nr 2 ul. ks. bpa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/964/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E S P R A W O Z D A N I E Z P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E za I półrocze 2015 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. Załacznik Nr 1 do Uchwały RM Nr LI/1047/2010 Zadania inwestycyjne w 2010 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego 2010 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul.

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 1 366 396,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 1 358 900,00 zł 1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły/placówki Formy doskonalenia Kwota 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Im. H. Ch. Andersena

Lp. Nazwa szkoły/placówki Formy doskonalenia Kwota 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 Im. H. Ch. Andersena PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE NA ROK 2013 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE WYNIKI GŁOSOWANIA

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE WYNIKI GŁOSOWANIA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE WYNIKI GŁOSOWANIA KOLOREM ZIELONYM ZAZNACZONO PROJEKTY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W 2017 ROKU Miejsce ID Tytuł 1 15 151 M/1/2016 Tężnia solankowa dla Katowic ul. Wczasowa Park Zadole,

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/861/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 213 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 212 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 września 2016 r. Poz. 4756 UCHWAŁA NR XXX/605/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł

Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł Śródmieście Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 796 315,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 795 150,00 zł 1/1/2014 Biblioteka dla wszystkich niewidomi też czytają

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku Załącznik Nr 4 do uchwały IV/24/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2006 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wf*. grm... Informacja Prezydenta Miasta Katowice o pracy i organizacji Zespołów Szkół Specjalnych.

Wf*. grm... Informacja Prezydenta Miasta Katowice o pracy i organizacji Zespołów Szkół Specjalnych. 81URORADY MASTA (A1OWCE Wf*. 2014-05- 1 grm...... Załącznik Nr 1 m~ nformacja Prezydenta Miasta Katowice o pracy i organizacji Zespołów Szkół Specjalnych. W mieście Katowice funkcjonuje 9 Zespołów Szkół

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok.

Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic. z dnia 8 grudnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Uchwała nr XVII/298/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania. Nakłady w 2006 (tys.zł.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I.A SIEĆ WODOCIĄGOWA 1 ul.

Źródła finansowania. Nakłady w 2006 (tys.zł.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE I.A SIEĆ WODOCIĄGOWA 1 ul. KOREKTA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2003 2007, BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA TERENIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014r. 400 000,00 20 000,00 25 000,00 1 800 000,00 520 000,00 300 000,00 500 000,00

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2014r. 400 000,00 20 000,00 25 000,00 1 800 000,00 520 000,00 300 000,00 500 000,00 Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Nazwa osiedla 1 PT Przebudowa ul. Przodowników Pracy 36 000,00 AZOTY 2 PT i wykonanie chodnika w parku pomiędzy ul. Witosa-Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/167/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 r. "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016"

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Załącznik Nr 9 A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 CZĘŚĆ OPISOWA z realizacji zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w budŝecie gminy za I półrocze 2011r. A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1. Przebudowa drogi krajowej nr 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY

DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY BUDŻET 2015 DOCHODY I PRZYCHODY / WYDATKI I ROZCHODY 262 473 947 zł 262 473 947 zł Dochody bieżące Dochody majątkowe Przychody Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rozchody 25 167 103 zł Kredyt Obligacje

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/536/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 Załącznik nr 1 REJON NR 1 - ZAWARCIE 1 Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Śląskiej 8a-12a, 8-12 220 000 947 7 1 2 Remont boisk Zespołu Szkół nr 12, ul. Śląska 20 75 890 280 4 2 3 Budowa drogi dojazdowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Plan 1.670.000,00 zł Wykonanie 1.535.207,95 zł

Bardziej szczegółowo

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 1 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Miasta Puławy z dnia Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne A TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ 600 28 661 580 8 619 079

Bardziej szczegółowo

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA 2.2.2. EDUKACJA I NAUKA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk.% Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 1. Zakup sprzętu artystyczno - dydaktycznego. 2. Wyposażenie zasobów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/796/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r. ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. Data realizacji rok w tym żródła

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych ZAŁĄCZNIK NR 14 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym:

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych. w tym: Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych dział (nie SUMA DZIAŁU 600-1 190 481,29-1 190 481,29 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMA ROZDZIAŁU 60015 247 612,71 247 612,71 0,00 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr. IV/25/ z dnia 19 styczeń roku L I M I T Y wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach - /w tys. zł. / Dział Rozdział Nazwa- Lokalizacja Termin -rozpocz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r.

Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych opracowywanych w okresie od r. do r. Załącznik nr 8 Wykaz planów miejscowych i projektów planów miejscowych oowywanych w okresie od 01.01. do 31.01.2015 r. Lp. 1. Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1064/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR XLI/1064/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 roku UCHWAŁA NR XLI/064/04 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 7 maja 04 roku w sprawie zmian w budżecie na 04 rok Na podstawie art. 8 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/216/2016 z dnia 19 maja 2016 r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2016 rok Nr XVIII/162/2015

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych.

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. INWESTYCJE DROGOWE Kamienica ul. Lubliniecka: nowa nawierzchnia drogi Nowa nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamieńskich

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Projekt nr 7.3-14 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR VIIIA/147/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA R. ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Departament Gosparki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata Cieszyn, dnia 12 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata 2009-2011 Nr i tytuł projektu Projekt Nazwa zadania/części projektu Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo