Polityka Zdrowotna. Health Policy. Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie. Ochrony Zdrowia. GruDZIeń 2008/StycZeń 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Zdrowotna. Health Policy. Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie. Ochrony Zdrowia. GruDZIeń 2008/StycZeń 2009."

Transkrypt

1 Polityka Zdrowotna Health Policy VII GruDZIeń 2008/StycZeń 2009 Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia Konferencja KIDL ISSN X Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Polityka Zdrowotna Health Policy rada Naukowa rada ekspertów prof. dr hab. tadeusz Bodio prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka prof. dr hab. n. hum. Mieczysław Gałuszka prof. dr hab. roman Głowacki prof. dr hab. n. med. Paweł Górski prof. dr hab. romuald Holly prof. dr hab. n. med. Anna Jegier prof. dr hab. n. med. tomasz Kostka prof. dr hab. eugeniusz Kowalewski prof. zw. dr hab. n. med. Maciej Latalski prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński prof. dr hab. Michał Marczak prof. dr hab. Zbigniew Nęcki prof. dr hab. n. med. Marek Nowacki prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak prof dr hab. n. med. Wojciech Pędich prof. dr hab. Michał Pirożyński prof. zw. dr hab. Antoni Marian rajkiewicz prof. dr hab. n. med. Jacek Spławiński prof. dr hab. Jadwiga Suchecka prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska prof. dr hab. tadeusz Szumlicz prof. dr hab. n. med Zbigniew Szybiński prof. dr hab. Halina tendera-właszczuk prof. dr hab. n. med. tadeusz tołłoczko prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak prof. dr hab. n. med. Hanna Wilmowska - Pietruszyñska prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki mgr inż. Janusz Atłachowicz dr Sławomir Bautembach dr inż. Jan czeczot dr n. med. Kazimierz Dragański mgr edward Gabryś dr Jakub Gierczyński dr n. med. Artur Hartwich dr inż. Zygmunt Kamiński dr Andrzej Koronkiewicz mgr inż. Jarosław Kozera dr Marek Krobicki dr n. med. Krzysztof Kuszewski dr Zbigniew Marcinkiewicz dr Wiktor Masłowski mgr Grzegorz Mączyński dr Wojciech Misiński mgr Krzysztof Nyczaj dr Henryk Owczarek dr Jerzy Paszkowski mgr Irena rej dr n. med. Jarosław Pinkas mgr ryszard Stus mgr Adam Sałaniewski mgr Maciej Sokołowski dr Andrzej Sośnierz dr Józef Świerczek dr Paweł Sztwiertnia mgr inż.tadeusz trędota mgr Marek Wójcik dr n. med. Marek Wójtowicz

3 Polityka Zdrowotna Health Policy VII GRuDZIeń 2008/StycZeń 2009 Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia Laboratory investigations in health care system redaktor naukowy redaktor tomu Romuald Holly Recenzenci: Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

4 Polityka Health Zdrowotna Policy Adresy do korespondencji: 1. Krajowy Instytut ubezpieczeń Warszawa, ul. e. Plater 9/11 III p., tel. (022) , fax (022) , 2. Katedra Polityki Ochrony Zdrowia uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź, ul Lindleya 6 tel. (042) , fax (042) , copyright by Krajowy Instytut ubezpieczeń, Warszawa 2008 Przedruk materiałów w całości lub w części możliwy jest wyłącznie za zgodą Instytutu. cytowanie oraz wykorzystywanie danych empirycznych dozwolone jest z podaniem źródła. ISSN X Redakcja techniczna i tłumaczenia: Anna Fiks i Maciej Jewczak Projekt graficzny i skład DtP: Agencja Wydawnicza SOWA Marek Fijałkowski Warszawa ul. Korotyńskiego 19/66 tel./fax (022) , Druk i oprawa: MWM Zakład Polgraficzny Wesoła/Stara Miłosna ul. Gościniec 132 tel. (022) : fax (022) Nakład do 2000 egz.

5 Spis treści table of contents motyw przewodni tomu: Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia Laboratory investigations in health care system (Romuald Holly) Henryk Owczarek Rola środowiska diagnostów laboratoryjnych w reformowanym systemie ochrony zdrowia The role of laboratory diagnosis environment in the reformed health care system Jerzy W. Naskalski Rola badań laboratoryjnych w realizacji polityki zdrowotnej państwa The role of laboratory investigations in health policy Jan Kanty Kulpa Regulacje legislacyjne jako jeden z czynników warunkujących postęp w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej Law regulations as a factor of lab-diagnosis development Grzegorz Mączyński Jaką ochronę gwarantują uczestnikom badania klinicznego przepisy obowiązującego prawa, a jaką ochronę powinny gwarantować? How does the Polish law protect a subject of clinical trial, but how should it protect? Józef L. Jakubiec Nakłady na diagnostykę in vitro (IVD) w Unii Europejskiej i w Polsce The expenditures on In Vitro Diagnosis in European Union and Poland Lothar Krimmel The Role, Position and Funding of Laboratory Diagnostics in the German Health Care System Rola, stan i sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej w niemieckim systemie ochrony zdrowia Ramon Deulofe-Piquet The most frequently used Clinical Chemistry test in Spain Najczęściej stosowane rodzaje badań klinicznych w Hiszpanii carlos Sisternas Suris The role, position, and funding (reimbursement) of laboratory diagnostics Rola, stan i sposób finansowania (refundacji) diagnostyki laboratoryjnej Alain Suiro La biologie francaise: une execption Europeenne? French biology: an European exception? Francuska biologia: europejski wyjątek? Bogdan Solnica Badania laboratoryjne w medycynie naprawczej Laboratory investigations in reparation medicine Polityka Zdrowotna VII 5

6 Michał Kamiński Koszty badań diagnostycznych w polskim systemie ochrony zdrowia The cost of laboratory diagnosis tests in the polish health care system Andrzej Krupa Miejsce i sposób finansowania badań laboratoryjnych w koszyku świadczeń zdrowotnych The financing of laboratory investigations in Basic Benefit Package Rozprawy, doniesienia z badań Joanna Sułkowska, Robert Seliga, Łukasz Sułkowski Metody marketingu relacji w sektorze usług medycznych Methods of relationship marketing in health services Radosław Witczak, Adam Depta, edyta Skibińska Analiza kosztów funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi The analyse of costs in the Health Care Institutions on the example of University Clinical Hospital no 1 in Łódź Anna Justyna Milewska, Robert Milewski, Sławomir Wołczyński Analiza zjawiska migracji pacjentów na Podlasie na przykładzie kliniki ginekologii Analisis of the patients migration phenomenon an example of Gynaecological Clinical Hospital in Podlasie Region Anna tasak, Michał Marczak Oczekiwania pacjentów i ich opiekunów wobec opieki nad przewlekle chorymi realizowanej w warunkach domowych Expectations of patients and their guardians regarding nursing care provided to chronically ill patients at home Sprawozdania Healthcare, the market, and the public s needs and interests Międzynarodowe seminarium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, r. International seminar organized by the Polish Academy of Sciences, Warsaw, (edyta Skibińska) 4 Międzynarodowa konferencja młodych lekarzy i studenckich towarzystw naukowych Łódź 3 5 kwietnia th International conference of students scientific societies and junior doctors Juvenes Pro Medicina Łódź, (Karolina Wiktorowicz) Sukcesy roku 2007 i 2008 w ochronie zdrowia liderzy medycyny Success of the Jear 2007 and 2008 in the Health Care - the Leaders in Medicine (Maciej Jewczak) Autorzy tekstów Recenzenci o VII tomie Polityki Zdrowotnej Polityka Zdrowotna VII

7 motyw przewodni tomu: Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia Laboratory investigations in health care system Introduction The role of laboratory investigations in health care system can be recognized as provocative question, because the problem concerns the basic dilemma: what kind of paradigm should prevail in health care system: prophylactic and preventive or repairing which one at what degree, what medical, social and economic consequences/results it causes? Dependently on the model of health care system and prevailing paradigm the need of laboratory tests is different as well as their scope and character. Anyway, their role is always huge and difficult to overestimate. Accordingly to estimations carried out by attendees of the conference organized on this subject 1, including obligatory or even compulsory tests into prophylactic and preventic programs as well as into repairing procedures and spending for this purposes extra 1,5 2 bln. PLN, one could expect a lot of advantages: decreasing the number of people falling ill, improving the treatment quality and restricting consumption superfluous medicines. In economic terms it could bring savings on the level of 4 5 bln PLN. First of all, it would prevent a large number of diseases and restrict huge extend of human s suffer and that is a sufficient reason to devote for this subject a separate volume of Health Policy on the role of laboratory investigations in health care system. Wprowadzenie Pytanie o rolę i miejsce badań diagnostycznych w polskim systemie ochrony zdrowia może brzmieć prowokacyjnie. Bezpośrednio odnosi się ono bowiem do podstawowego dylematu współczesnej doktryny ochrony zdrowia: ile w systemie ochrony profilaktyki i prewencji, a ile medycyny naprawczej? Innymi słowy: czy paradygmat profilaktyczny i prewencyjny czy naprawczy? Który, w jakim stopniu? Jakie procedury leczenia? Ile leków w leczeniu? Jakich leków i jak ordynowanych? Czy i w jakim stopniu refundowanych?... Zależnie bowiem od tego, jaki jest model systemu ochrony zdrowia, który paradygmat w nim dominuje, potrzeba badań laboratoryjnych jest inna; inny też jest ich zakres i charakter. W każdym jednak przypadku rola tych badań jest ogromna i trudna do przecenienia. Wedle szacunków przeprowadzanych przez uczestników konferencji poświęconej tym właśnie zagadnieniom 1,włączenie obligatoryjnych testów laboratoryjnych w procedury medycyny naprawczej w takim zakresie, w jakim ma to miejsce np. we Francji, przy równoczesnym rozszerzeniu zakresu i liczby/ilości badań laboratoryjnych w badaniach profilaktycznych i programach prewencyjnych, co wprawdzie pociągnęłoby za sobą konieczność wygenerowania dodatkowych środków rzędu 1,5 2 mld zł., ale równocześnie istotnie zmniejszyłoby liczbę zachorowań, poprawiłoby jakość i skróciło czas leczenia, znacznie ograniczyłoby spożycie leków, i w sumie w wymiarze ekonomicznym przełożyłoby się na oszczędności rzędu 4 5 mld zł. Przede wszystkim jednak zapobiegłoby wielu zachorowaniom i ograniczyło trudne do oszacowania rozmiary ludzkich cierpień, a to jest już wystarczający powód, aby roli diagnostycznych badań laboratoryjnych poświęcić odrębny tom Polityki Zdrowotnej. Podejmując ten temat, jesteśmy świadomi, że w powszechnym odczuciu dotykamy naturalnych konfliktów ról i interesów głównych sektorów systemu ochrony zdrowia oraz reprezentujących te sektory grup zawodowych, a nawet poszczególnych specjalności medycznych. Im większa bowiem rola i większa liczba trafnych badań diagnostycznych w profilaktyce, prewencji i samym procesie leczenia, tym mniejsza rola lekarza, bo mniejszy nimb wiedzy tajemnej otaczający jego profesję, pozornie mniejsze też pole swobody dla jego działania, przede wszystkim zaś mniej zbędnych leków konsumowanych przez pacjenta. Zgromadzone w niniejszym tomie teksty dowodzą, że są to konflikty nie tylko pozorne, ale właściwie rozpatrywane, w kategoriach kryteriów Polityka Zdrowotna VII 7

8 służących zwiększeniu efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez jego racjonalizację budujące nowe, zdrowsze relacje i więzi pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, a tym samym dobrze służące utrwalaniu ich rynkowej pozycji i realizacji perspektywicznych celów. * * * Od czterech już lat, kolejne tomy Polityki Zdrowotnej, zgodnie z naszą misją urzeczywistnienia idei racjonalizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, rozpoczynaliśmy postulatem wprowadzenia do tego systemu ubezpieczeń zdrowotnych we wszelkich, wzajemnie komplementarnych, formach i postaciach. Obecnie, od drugiej połowy 2008 roku, ten ustawicznie aktualny postulat został zepchnięty na plan dalszy przez dramatyczną zmianę w systemie zabezpieczenia społecznego, która się właśnie dokonuje a zarazem jedną z największych wpadek ubezpieczeniowych ostatnich kilkunastu lat, jaką jest utrata wartości aktywów funduszy emerytalnych. Dramatycznie przekłada się to na spadek wysokości emerytur. Spadek niezawiniony przez emerytów, którym przecież przed laty kazano, czy wręcz zmuszono ich, by do tych funduszy przystąpili i przez wiele lat wpłacali tam swoje pieniądze. Kto bierze za to odpowiedzialność? Kto i w jaki sposób to zrekompensuje? Czy nie jest to ważniejszy obowiązek/powinność państwa, niż gwarantowanie wkładów oszczędnościowych zdeponowanych w bankach? Problem ten wynika nie tylko i nie tyle ze współczucia milionom ludzi skazywanych na dożywanie swoich dni na poziomie minimum socjalnego, a nierzadko być może wręcz biologicznego, ile z chłodnej kalkulacji skutków społecznych i gospodarczych, jakie owo powszechne zubożenie emerytów spowoduje. Realizacja ryzyk społecznych w makroskali zawsze pociąga za sobą ryzyka gospodarcze. Ubóstwo emerytów oznacza bowiem nieuchronne zachwianie, a nawet załamanie się wielu sektorów gospodarki, dla których są oni najbardziej pewnym konsumentem i klientem turystyki, wielu branż spożywczych, przemysłu farmaceutycznego i ogólnie przemysłu lekkiego. Ogrom skali zjawiska, w dalszej konsekwencji, doprowadzi zaś do wzrostu bezrobocia, niekontrolowanej migracji, spadku PKB. Jawi się tym samym największe chyba w bieżącym dziesięcioleciu wyzwanie, jakim jest konieczność utworzenia systemu skutecznych zabezpieczeń przed powszechnymi, katastroficznymi ryzykami społecznymi, które obecnie nad nim zawisły. Najbardziej prawdopodobną możliwość skonstruowania takiego systemu stwarzają właśnie instrumenty ubezpieczeniowe idea i metoda oraz mechanizm ubezpieczenia. Niewątpliwie można będzie przy tym wykorzystać zgromadzone już w wielu krajach doświadczenia neutralizowania ryzyk katastroficznych, takich jak trzęsienia ziemi, ogromne powodzie, huragany, długotrwałe susze, pożary lasów, czy nawroty epidemii i spodziewanych pandemii oraz coraz bardziej powszechne i realne widmo tzw. chorób cywilizacyjnych. Kwestiom tym poświęcimy jeden z najbliższych tomów Polityki Zdrowotnej. Romuald Holly 1. Patrz: omówienie konferencji (A. Fiks) w przypisie na str Polityka Zdrowotna VII

9 ROLA ŚRODOWISKA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W REFORMOWANYM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA* Henryk Owczarek Społeczeństwu polskiemu i Polsce potrzebne jest stworzenie nowoczesnej służby zdrowia, a tym samym nowoczesność w stosowaniu terapii i metod rozpoznawania zaburzeń organizmu. Potrzebne są metody nowoczesnego leczenia, te zaś nie sprowadzają się tylko do łatwiejszego dostępu pacjenta do leków (niekiedy bez recepty), które obniżają lub wygaszają objawy lecz nie usuwają przyczyn; Polsce potrzebna jest medycyna nowoczesna, która powinna być obecna już w profilaktyce zdrowotnej. Jedynym filarem dobrej diagnozy i terapii jest oparcie ich na dobrej, wiarygodnej diagnostyce medycznej, w tym laboratoryjnej. Identyfikację niezdiagnozowanych chorób i zaburzeń prowadzi się w trybie szybkim, wykorzystując techniki badań objęte diagnostyką laboratoryjną częściej niż pragmatykę dotychczas stosowaną. Diagnostyka laboratoryjna tworzy nie tyle suplement do wywiadu i obserwacji, ale podstawę leczenia i staje się bardziej niezawodną i jedyną wiarygodną metodą naukową, empiryczną. Odejście w praktykach leczniczych od dowolności i uznaniowości włączenia niezbędnych do diagnozowania i monitorowania terapii elementów uzyskiwania danych o zdrowiu i chorobie na rzecz obowiązującej, określonej ściśle procedury postępowania leczniczego przyniesie skutki nie tylko w sferze zdrowia społeczeństwa, ale nade wszystko oszczędności w finansowaniu sposobów leczenia. The role of laboratory diagnosis environment in reformed health care system The creation of the modern Health Service is essential for Polish society and Poland itself. Poland needs a modernity in applying of the therapies and in the methods of recognizing the disorders of the organism and diagnosis systems. The methods of the modern treatment are important and mainly do not concentrate on the patient s easier access to the medicine especially without the prescription, which reduce or eliminate the symptoms however do not remove the cause. The modern medicine should be noticed in the health prophylaxis. The only pillar of good diagnosis and therapy is the good, credible medical laboratory diagnosis. The identification of non diagnosed diseases and disorders in the quick mode, using techniques of investigations including the tools of laboratory diagnosis more often than pragmatics so far applied. The laboratory diagnosis creates not only the supplement to interview and observation, but creates the basis of the treatment and it becomes more reliable and only credible scientific, empirical method. Nowadays, it is observed that professionals departure in healing practices from free choice and the conviction of the once proper diagnosing process and monitoring system of the therapy that gave information about the health and disease to the valid and definite procedures and that unquestionably would result not only in the plane of the society health, but above all it would create more economical treatment system. Słowa klucze/key words: nowoczesne terapie, diagnostyka medyczna, metoda EBM, KIDL/medical diagnosis, modern therapies, EBM method. Społeczeństwu polskiemu i Polsce potrzebne jest pilne stworzenie nowoczesnej służby zdrowia, a tym samym nowoczesność w stosowaniu terapii i metod rozpoznawania zaburzeń organizmu oraz rozpoznawania choroby. Potrzebne są metody nowoczesnego leczenia, które nie polegają tylko na dostępie pacjenta do leków (niekiedy bez recepty), obniżających lub wygaszających objawy lecz nie usuwających przyczyn choroby. W Polsce potrzebna jest medycyna nowoczesna, a ta zaczyna się od profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyką nie jest wywiad lekarski czy pielęgniarski, ani zgłaszane przez pacjenta symptomy choroby i nie one pozwalają na wczesne jej wykrycie; nie pozwalają też na monitorowanie niepomyślnych następstw choroby. Cele te uzyskuje się w drodze badań diagnostyki medycznej, w tym laboratoryjnej. Identyfikację niezdiagnozowanych chorób i zaburzeń prowadzi się w szybkim trybie bardziej przez techniki badań objęte diagnostyką laboratoryjną, niżeli pragmatyką dotychczas stosowaną. Stąd powszechnie mówi się o potrzebie reformy systemu ochrony zdrowia. Polityka Zdrowotna VII 9

10 Z czego wynika potrzeba programu reformy służby zdrowia? Potrzeba przeprowadzenia reformy służby zdrowia zgłaszana była już przez pacjentów i media od końca lat 80-tych. Służba zdrowia w minionym systemie politycznym i gospodarczym nie była wolna od niedoskonałości. Zarzucano jej, że była elitarna, nakierowana na wybiórcze regiony, na wybiórcze grupy spo-łeczne. Finansowanie w służbie zdrowia w poprzednim okresie nie wykazywało znamion kalkulacji kosztów i nakładów oraz potrzeb wynikających z rozpoznania stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Lata 90-te wymusiły zmiany nie tylko w systemie gospodarczym kraju, ale również w zakresie finansowania obowiązków konstytucyjnych, a takimi są ochrona zdrowia i oświata. Podstawowym kryterium oceny sprawności powszechnego systemu ochrony zdrowia obywateli stał się stosunek nakładu na służbę zdrowia do PKB, w przeliczeniu procentowego udziału na obywatela. Powszechnym przekonaniem było i jest, że dekompensacja systemu ochrony zdrowia wynikała ze szczupłości funduszy przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, finansowane ze środków publicznych. Stwierdzić należy, że dotąd nie został zmieniony system dystrybucji tymi środkami. Hasło Pieniądz za pacjentem ciągle jest czynnikiem wywo-łującym zarzuty o nadopiekuńczości państwa, co staje się obecnie przyczyną dysproporcji między oczekiwaniami pacjentów oraz pracowników służby zdrowia a systemem finansowania i rozdziałem środków publicznych. Jakie są cele i zadania obecnie reformowanego systemu ochrony zdrowia? unowocześnienie systemu ochrony zdrowia i zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu, poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, wczesne rozpoznawanie zagrożeń dla populacji lokalnie i indywidualnie, skrócenie trwania choroby i okresu przywracania sprawności zawodowej pacjenta, wydłużenie okresu aktywności zawodowej obywateli, oszczędność postępowania leczniczego w ratowaniu życia i zdrowia, osiągnięcie takiego stanu w postępowaniu medycznym, że leki mające działanie uboczne nie będą zlecane i podawane bez wcześniejszego badania laboratoryjno diagnostycznego (bo badanie laboratoryjne pozwala rozpoznać w indywidualnych przypadkach negatywne skutki działania leku), spowodowanie by badania laboratoryjno diagnostyczne stawały się powszechnie dostępne przed podaniem leku, np. antybiotyku (w szczególności w wieku niemowlęcym, dziecięcym i młodzieńczym do lat 18). Jakie są zadania środowiska diagnostów laboratoryjnych w reformowanym systemie ochrony zdrowia? diagności laboratoryjni, kształceni w systemie edukacji dostępnej- akademickiej, od wielu lat osiągają wysoki poziom przygotowania zawodowego i nie jest on niższy od poziomu uzyskiwanego przez przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych, diagności laboratoryjni stosownie do wykształcenia i zgodnie z wiedzą nabytą w toku kształcenia muszą uczestniczyć w programach państwowych i lokalnych struktur terenowych w rozpoznawaniu stanu zdrowotnego społeczeństwa, diagności laboratoryjni stać się muszą partnerem i współkonsultującym członem programu sanacji społeczeństwa polskiego, diagności laboratoryjni muszą być rozpoznawani jako świadczeniodawcy i wpisani w ustawę o świadczeniach zdrowotnych, diagności laboratoryjni z tytułu swojej wiedzy winni stać się także odpowiedzialni za stan zdrowia ludności Diagności laboratoryjni zobowiązani są: do pełniejszej eksploracji poznawczej i współtworzenia osiągnięć medycznych i wyników badań naukowych możliwych do wykorzystania w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym, do prowadzenia badań porównawczych na dużych statystycznych próbkach materiału biologicznego i ich analiz, które pozwolą różnicować patologie stosownie do płci, wieku, grup zawodowych, populacji lokalnych i klimatyczno - geograficznych różnic na obszarze kraju oraz wynikających z potrzeb i skutków migracyjnych ludności (te badania pozwolą na indywidualizowanie badań laboratoryjnych i indywidualizowanie zaleceń i wskazań terapeutycznych), do wnikliwej analizy materiału z badania laboratoryjnego (który zawiera około 60% informacji o pacjencie) szczególnie, gdy istnieje zalecenie inwazyjnej terapii medycznej, poprzez komunikowanie tychże wyników oraz interpretowanie ich razem z lekarzem, do opracowania raportu o stanie zdrowia społeczeństwa RP na podstawie materiału dostępnego w badaniach laboratoryjnych, do opracowania komunikatywnego języka stosowanego w naukach szczegółowych jako sposobu przekazu informacji o stanie zdrowia pacjenta lekarzowi i pielęgniarce, do opracowania systemu adekwatnego do zmieniających się warunków technologicznych i środowiska ludzkiego w celu pozyskiwania informacji służących rozpoznaniu stanu zdrowia pacjenta w diagnozie i terapii lekarsko farmaceutycznej. Niekiedy stawiamy tezę, że organizm ludzki i jego fizjologia zawierają w sobie wiele pokładów i poziomów, na których można budować nowe sposoby rozpoznania 10 Polityka Zdrowotna VII

11 zdrowia i choroby. One stanowić winny przestrzeń nowych penetracji, możliwości pozyskania klucza do przyczyn choroby i metod przywracania zdrowia. Fizjologiczne podłoże chorób nakazuje często poszukiwanie informacji na ich temat w dyscyplinach nauk, wokół których porusza się diagnostyka laboratoryjna. Pośród nich m.in. kluczowe i centralne miejsce zajmuje: chemia kliniczna hematologia laboratoryjna cytomorfologia medyczna immunologia kliniczna genetyka medyczna parazytologia medyczna mikrobiologia wirusologia transfuzjologia serologiczna toksykologia epidemiologia analityka kliniczna biologia molekularna i inne Takie stanowisko wynika z centralnego usytuowania w/w nauk w diagnostyce laboratoryjnej. Stąd też wynikała potrzeba uwzględnienia takich specjalizacji kształcenia diagnostów laboratoryjnych (są to, też kierunki specjalizacji, w których kształcą się lekarze). Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych (dziedziny podstawowe) 1) laboratoryjna diagnostyka medyczna, 2) laboratoryjna genetyka medyczna, 3) laboratoryjna immunologia medyczna, 4) mikrobiologia medyczna, 5) laboratoryjna transfuzjologia medyczna, 6) laboratoryjna toksykologia medyczna, 7) laboratoryjna hematologia medyczna, 8) cytomorfologia medyczna, 9) laboratoryjna parazytologia medyczna, 10) epidemiologia, 11) zdrowie publiczne, 12) zdrowie środowiskowe. Obecność diagnostyki laboratoryjnej w stałym procesie monitorowania zdrowia i zmian chorobowych, a także w procesie terapii farmakologicznej jest nowoczesnym elementem w medycynie. Wysokie nakłady, jakie ponosi jednostka i społeczny system ochrony zdrowia, w tym także budżet państwa, są zwykle wynikiem spóźnionego reagowania na sygnały organizmu. Brak osadzenia przez współczesne lecznictwo diagnozy jednostki chorobowej i ordynowania farmakoterapii w laboratoryjnej diagnostyce powoduje, że znaczna część tych diagnoz i ordynowanej farmakoterapii konstruowana jest na wywiadzie przeprowadzonym z pacjentem, a więc metodzie prób i błędów w poszukiwania panaceum i medykamentów na zgłaszane dolegliwości. W ten sposób zwiększa się zużycie leków i częstotliwość kontaktu pacjent lekarz, pacjent specjalista, pacjent szpital z obopólnym odczuciem, że generuje się w ten sposób coraz większe koszty. Środkiem skutecznym dla sanacji opieki zdrowotnej, szczególnie w polskiej służbie zdrowia, (gdzie brak jest zarówno mechanizmów jak i nawyków tak po stronie pacjenta jak i lekarza) będzie przekonanie i stosowana pragmatyka, że jedynym filarem dobrej diagnozy i terapii jest oparcie ich na dobrej, wiarygodnej diagnostyce medycznej, w tym laboratoryjnej. Dlatego Krajowa Rada Diagnostów Labo-ratoryjnych wnosiła uwagi do projektów ustaw, by przynajmniej populacja dzieci i młodzieży objęta była stałą, powszechną metodą budowania diagnozy i terapii w oparciu o diagnostykę laboratoryjną. Świadomość tego diagności laboratoryjni posiadają. Dlatego tak ważnym elementem dochodzenia do prawa wykonywania zawodu jest i powinna być edukacja na poziomie przeddyplomowym i podyplomowym. W tym kierunku szły zamiary Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i Ministerstwa Zdrowia oraz Konsultantów Krajowych, by stworzyć profesjonalne podstawy komunikacji zawodowej między specjalistami i świadczeniodawcami w obrębie służby zdrowia. Uzyskiwanie przez diagnostów laboratoryjnych 12 specjalizacji w obszarach diagnostyki laboratoryjnej stanowi fundament wspierania i budowania optymalnej wiedzy o fizjologii i patologii dostarczanej lekarzowi i farmaceucie przez diagnostę laboratoryjnego. Staje się to konieczne tym bardziej, gdy rozpoznanie postępowania leczniczego w oparciu o metody werbalno obserwacyjne staje się niezawodne. Zdolność wyrażania i opisywania werbalnie przez pacjenta i lekarza objawów chorobowych staje się coraz płytsza i zawodna. Semantyka i komunikacja językowa jest mniej niezależna niż diagnostyka laboratoryjna. Aktualna liczba osób będących w trakcie odbywania specjalizacji dofinansowanych z budżetu państwa. Laboratoryjna diagnostyka medyczna 736 Mikrobiologia medyczna 309 Laboratoryjna transfuzjologia medyczna 211 Laboratoryjna genetyka medyczna 21 Laboratoryjna immunologia medyczna 5 Laboratoryjna toksykologia medyczna 19 ogółem 1301 Diagnostyka laboratoryjna tworzy, poprzez badania materiału biologicznego pacjenta, nie tyle suplement do wywiadu i obserwacji, ale podstawę leczenia i staje się bardziej niezawodną i jedyną na ten czas wiarygodną metodą naukową, empiryczną (EBM). Badania laboratoryjne staną się wiarygodne, gdy będą wykonane przez osoby profesjonalne, zgodnie z procedurą, którą powinny określać standardy postępowania medycznego na każdym poziomie świadczeń. Ważność tych uwag jest niepodważalna. Opracowywane przez KIDL standardy jakości we wszystkich typach medycznych laboratoriów diagnostycznych wyprzedzają obecną strategię praktyk lekarskich. Polityka Zdrowotna VII 11

12 Wysiłek środowiska diagnostów laboratoryjnych w nowym, reformowanym systemie ochrony zdrowia pozwalać będzie na realizację założonych celów. Podjęte przez około 1,5 tys. diagnostów laboratoryjnych kształcenie specjalizacyjne nowym trybem rokuje pozytywnie dla przyszłości udziału badania laboratoryjnego w procesie diagnozy i terapii, wykonywanego przez profesjonalnych diagnostów laboratoryjnych, zaś standardy jakości opracowane dla medycznych laboratoriów diagnostycznych będą skuteczniejsze, gdy poddane zostaną Specjalizacje z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej uzyskiwane krótką ścieżką 2006 r r. Laboratoryjna genetyka medyczna Laboratoryjna immunologia medyczna 3 6 Laboratoryjna hematologia medyczna 1 - Laboratoryjna transfuzjologia medyczna 6/31 41 Zdrowie publiczne 2 - Ogółem nadzorowi korporacyjnemu i tym sposobem gwarantować mogą pełniejszą ochronę zdrowia obywatelom. Stanie się to realne, gdy zostaną uwzględnione nasze postulaty w reformowanym systemie zdrowia. Odejście w praktykach leczniczych od dowolności i uznaniowości włączenia niezbędnych do diagnozowania i monitorowania terapii elementów uzyskiwania danych o zdrowiu i chorobie na rzecz obowiązującej, ściśle określonej procedury postępowania leczniczego przyniesie skutki nie tylko w poprawie stanu zdrowia społeczeństwa, ale nade wszystko da oszczędności w finansowanych dotychczas sposobach leczenia. Środki, pozyskane z wyeliminowania leków przedłużających leczenie, mogą być przesunięte na wysoko specjalistyczne świadczenia, których społeczeństwo również oczekuje. Diagnozowanie zdrowia i choroby wraz z monitorowaniem procesu terapeutycznego oparte na empirycznym badaniu laboratoryjnym tworzyć będą medycynę XXI wieku, natomiast wiarygodność wyniku badań będzie gwarantowana obowiązującą normą przy udziale KIDL. Zadaniem na dziś jest wieloraka i wielostronna promocja diagnostyki laboratoryjnej, szczególnie, jeśli chodzi o badanie pacjentów POZ. W interesie pacjenta i jego zdrowia leży upominanie się o dostęp do badania laboratoryjnego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż to badanie staje się jedynym czynnikiem oszczędnej procedury medycznej, wiarygodnym źródłem informacji i podstawą do diagnozy i terapii. * Autoryzowany referat programowy wygłoszony przez prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr H. Owczarka na ogólnopolskiej konferencji Badania laboratoryjne w reformowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce zorganizowanej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Katedrę Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce oraz Krajowy Instytut Ubezpieczeń dnia w Warszawie. Konferencja odbyła się w Sali audytoryjnej Wyższej Szkoly Menedżerskiej w Warszawie, pod patronatem Ministra Zdrowia, prof. Zbigniewa Religi. Konferencja była okazją do spotkania się osób z różnych środowisk: diagnostów laboratoryjnych, NFZ, Ministerstwa Zdrowia, władz samorządowych, izb lekarskich oraz pielęgniarek i położnych oraz świadczeniodawców, naukowców, jak również gości zagranicznych. Dokonano wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązań systemowych oraz wskazano na status, rolę i miejsce diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia. Konferencję rozpoczął prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Henryk Owczarek, który zapoczątkował dyskusję na temat roli badań laboratoryjnych w reformowanym systemie ochrony zdrowia. O badaniach laboratoryjnych, jako najtańszym i najłatwiej dostępnym źródle informacji medycznej, mówił prof. Jerzy Naskalski. Wskazał, ze wyniki badań laboratoryjnych, po spełnieniu określonych kryteriów gwarantujących jednoznaczność tych danych i przyporządkowaniu wyników badań jednoznacznie sklasyfikowanym stanom chorobowym, mogłyby spełniać rolę skutecznego narzędzia monitorowania stanu zdrowia społeczeństwa. Dr Bogdan Solnica podkreślił, iz badania laboratoryjne stanowią integralną część diagnostyki, będącej podstawą leczenia w medycynie naprawczej. Zaznaczył również, iż o efektywnym wykorzystaniu badań laboratoryjnych decyduje ich właściwy dobór, szeroka dostępność, jakość wykonania i odpowiednie wykorzystanie wyników. Prof. Zbigniew Gaciong podzielił się uwagami dotyczącymi roli badań laboratoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Podsumowania pierwszego panelu podjął się dr Henryk Owczarek, który w swoim wystąpieniu mówił o celach i zadaniach reformowanego systemu ochrony zdrowia oraz nakreślił rolę środowiska diagnostów laboratoryjnych. Wskazał na diagnostykę laboratoryjną jako element nowoczesnej medycyny, który powinien być obecny w procesie monitorowania zdrowia i zmian chorobowych, a także w procesie terapii farmakologicznej. Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych podkreślił, iż zadaniem na dziś jest wieloraka i wielostronna promocja diagnostyki laboratoryjnej, szczególnie jeśli chodzi o badanie pacjentów POZ. Na zakończenie pierwszej części konferencji dokonano uroczystego otwarcia publicznej strony LabtestOnline, poświęconej badaniom laboratoryjnym. Strona ta została zaprojektowana jako pewne i wystarczające zródło aktualnych informacji dotyczących badań laboratoryjnych, niezbędnych dla zrozumienia i poprawnego zarządzania zdrowiem. Skoncentrowana jest na klinicznych badaniach laboratoryjnych i tematach związanych z tym zagadnieniem. Portal LabTestsOnline dedykowany jest nie tylko środowisku medycznemu lekarzom wszystkich specjalizacji i diagnostom laboratoryjnym, ale przede wszystkim stanowi zródło kompetentnych i stale aktualizowanych informacji dla osób spoza obszaru medycyny l. Po 20 minutowej przerwie na kawę, w trakcie której dyskutowano na tematy poruszone na sali konferencyjnej, rozpoczęła się druga część konferencji. Rola oraz sposób finansowania diagnostyki laboratoryjnej we Francji, Hiszpanii oraz w Niemczech zostały zaprezentowane przez zagranicznych gości prof. Alaina Suiro z Francji, dr Ramona Deulofeu Piquet z Hiszpanii, dr Carlosa Sistemas Suris oraz prof. Lothara Krimmel z Niemiec. Podczas kolejnej prezentacji można było usłyszeć o regulacjach legislacyjnych, jako czynniku warunkującym postęp w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, które stają się elementem niezbędnym przy tworzeniu decyzji terapeutycznych. Swoje stanowisko na ten temat przedstawił prof. Jan Kanty Kulpa. Dyrektor generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Józef Jakubiec w swoim wykładzie analizował nakłady na diagnostykę w krajach Unii Europejskiej. Podkreślił, iż polski system ochrony zdrowia nie ma żadnego miarodajnego zródła wyodrębnionej informacji o wielkości rynku badań laboratoryjnych. Podsumowując swoje wystąpienie powiedział, że mamy wiele do nadrobienia w dopasowaniu udziału w strukturze wydatków na diagnostykę laboratoryjną do poziomu średniej w Unii Eruropejskiej. Dr Andrzej Krupa z Agencji Oceny Technologii Medycznych podjął próbę zmierzenia się z dylematami dotyczącymi finansowania badań laboratoryjnych jako części świadczeń zdrowotnych. Konferencję podsumował prof. Romuald Holly, uznając ją za ważne wydarzenie dla reformy polskiego sytemu ochrony zdrowia, w którym badania laboratoryjne powinny być w większym stopniu niż dotychczas wykorzystywane do monitorowania stanu zdrowia spoleczeństwa oraz włączane zarówno do programów profilaktycznych i prewencyjnych, jak też praktyki medycyny naprawczej. (opr. Anna Fiks) 12 Polityka Zdrowotna VII

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Polityka Zdrowotna VI PAźDZIERNIK 2006 Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Adresy do korespondencji: 1. 00-669 Warszawa, ul. E. Plater 9/11 III p., tel. (022) 628 99 30, fax (022) 628

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Nowe ścieżki edukacyjne w kontekście przemian gospodarczych i społecznych NUMER 81 marzec kwiecień 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polityka Zdrowotna. Ubezpieczenia zdrowotne. w polskim systemie ochrony zdrowia. Tom II grudzień 2004 < 72345682 >

Polityka Zdrowotna. Ubezpieczenia zdrowotne. w polskim systemie ochrony zdrowia. Tom II grudzień 2004 < 72345682 > Polityka Zdrowotna Tom II grudzień 2004 Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia < 72345682 > I część konferencji Miedzeszyn, 29-30.06.2004 II część konferencji Augustów, 16-17.09.2004

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie Warszawa kwiecień 2015 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją 3 etap Ochrona zdrowia.qxd 04-11-15 13:52 Page 1 Trzeci etap reform Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. P Między racjonowaniem i racjonalizacją Stanisława Golinowska z udziałem:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE tom XIV, zeszyt 10 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji Redakcja Roman Lewandowski, Marcin

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 4 http://piz.sanedu.pl Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia Redakcja Roman Lewandowski Łódź 2012 Koszt wydania Zeszytu 4 refundowany

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo