Motywacja turystyczna studentów polskich i fińskich. Tourist motivation of Polish and Finnish students

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Motywacja turystyczna studentów polskich i fińskich. Tourist motivation of Polish and Finnish students"

Transkrypt

1 Turystyka i Rekreacja Tom 3/2007 Karolina Bałdyga, Monika Guszkowska Wydział Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Motywacja turystyczna studentów polskich i fińskich Tourist motivation of Polish and Finnish students Abstract Culture and naturę arę the determinants of human needs, also the needs realized in tourism. The aim of the study was to establish the hierarchy of students' tourist motives and the differences in the structure of tourist motivation between Polish and Finnish students. The subjects were Polish (n=81) and Finnish (n=53) students aged Tourist Motivation Questionnaire (KMT) by Winiarski and the authors' ąuestionnaire on freąuency of national and international travels, the barriers in traveling, most decisive factors when choosing a tourist destination in own country and abroad were used. The results indicated that emotional and social motives were most important incentives for students independently of their nationality. The higher levels of activity, cathartic, health and social motives were observed in Polish students. Finnish students traveled morę freąuently than Polish colleagues, the barriers in traveling indicated by both groups were similar. Attractiveness were the most important determinant of choosing tourist destination in own country, while prices and attractions were the most important factors abroad. Słowa kluczowe: motywacja turystyczna, studenci, Polska, Finlandia Wstęp Turystyka jest dzisiaj coraz bardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Wiążąca się z nią czasowa zmiana miejsca pobytu jest szansą na ucieczkę od codzienności, odpoczynek od pracy czy nauki. Zmiana środowiska, charakteru zajęć, a często klimatu sprzyja uwalnianiu się od stresu i napięć związanych z codziennymi zmaganiami człowieka. Turystyka może być także szansą na nadrobienie zaległości w kontaktach towarzyskich lub czasem, w którym można zwrócić większą uwagę na własne zdrowie czy samopoczucie. W niektórych środowiskach podejmowanie turystyki jest swojego rodzaju nobilitacją, pozwala na podniesienie wartości turysty w oczach innych ludzi. W innych grupach społecznych jest to natomiast aktywność jak najbardziej naturalna, jest częścią stylu życia. Wielość czynników sprawiających, że ludzie podejmują aktywność turystyczną zachęca do ich rozpoznawania i klasyfikowania. Ogół tych czynników nazywa się motywacją turystyczną. Mając na uwadze, że niektóre grupy społeczne czy wiekowe, a nawet osoby tej samej narodowości spędzają wolny czas w podobny sposób można zastanawiać się, czy struktura motywacji turystycznej jest u tych osób podobna. Badania nad motywacją turystyczną są dosyć trudnym zadaniem, gdyż ludzie często nie zdają sobie w pełni sprawy z motywów swojego postępowania. Można mówić o dwóch siłach, które mogą być źródłem motywacji turystycznej wyróżniając to, co przyciąga turystę ( puli") - atrakcje turystyczne, klimat, inna kultura, lub też to, co popycha go do wyjazdu ( push") czyli potrzeby, aspiracje i zainteresowania. W opisie motywacji turystycznej znajdują zastosowanie wyróżniane w psychologii modele motywacji [3, 7]. Pierwszy z nich to model homeostatyczny, według którego aktywność turystyczną traktuje się jako zachowania służące przywróceniu zaburzonej równowagi psy-

2 chofizycznej. Przy zastosowaniu modelu podnieto wego turystyka staje się reakcją na bodźce zewnętrzne mobilizujące człowieka do działania ukierunkowanego na osiągnięcie wzmocnienia. W modelu kognitywnym aktywność turystyczna jest działaniem celowym, świadomie podejmowanym i realizowanym. Podejście humanistyczne akcentuje twórczy charakter aktywności turystycznej, która służy samorealizacji. A. Łukasik [6] uwzględnił dziewięć motywów uprawiania turystyki. Są to motywy: dominacji, autonomii, stowarzyszenia, kompensacji, wyczynu, doznania wrażeń zmysłowych, zabawy i wypoczynku, poznania oraz twórczości. Badając motywację turystyczną studentów kierunków humanistycznych i technicznych stwierdził, iż najważniejszymi motywami turystycznymi są te wynikające z potrzeb zabawy i wypoczynku oraz wrażeń zmysłowych. Ujawnił także istotne różnice w motywacji w zależności od płci. Kobiety cechowało większe nasilenie motywów stowarzyszenia i poznania, zaś mężczyzn - kompensacji. R. Winiarski [10, 11] wyodrębnia siedem rodzajów motywów mających wpływ na rodzaj preferowanej aktywności turystycznej. Motywacja aktywnościowa powstaje w odpowiedzi na potrzebę ruchu, aktywności fizycznej, wyładowania nadmiaru energii. Osobę kierującą się motywacją katartyczną cechuje potrzeba odprężenia psychicznego oraz uwolnienia się od napięć i stresów, potrzeba ucieczki od codzienności, a czasem również od samego siebie. Motywacja zdrowotna powstaje u osób traktujących turystykę jako środek poprawiający zdrowie i dobre samopoczucie, a także jako metodę pozwalającą optymalnie przystosować się do otoczenia. Motywacja społeczna odpowiada potrzebom kontaktów towarzyskich, miłości, przyjaźni, potrzebom afiliacyjnym, przynależności. W przypadku osób, których motywem do uprawiania turystyki jest potrzeba wrażeń, emocji, spontaniczności i obniżenia poziomu samokontroli emocjonalnej mówimy o motywacji emocjonalnej. Motywacja ambicjonalna odpowiada potrzebom osiągnięć, dominacji, szacunku, prestiżu, sprawdzenia się, natomiast motywacja kognitywna potrzebom nowych doświadczeń, wiedzy i wiadomości. Porównując za pomocą Kwestionariusza Motywacji Turystycznej motywację osób czynnie uprawiających turystykę górską i osób uprawiających sportowe formy rekreacji Winiarski [11] stwierdził, że grupa turystyczna charakteryzuje się przewagą motywacji emocjonalnej, zaś w grupie sportowej występuje przewaga motywacji ambicjonalnej, społecznej i zdrowotnej, Płeć nie różnicowała istotnie wyników badań, Inną propozycję rozumienia motywacji turystycznej prezentuje Pearce (1988). Jest to model kariery turystycznej oparty na teorii potrzeb Masłowa. Pearce wyodrębnił 5 poziomów kariery turystycznej, z których każdy skojarzony jest z innym poziomem potrzeb. Poziom pierwszy odpowiada potrzebom biologicznym takim jak relaksacja czy potrzeba odbudowy sprawności fizycznej. Drugi poziom koresponduje z potrzebą bezpieczeństwa własnego bądź innych lub odpowiednim poziomem stymulacji. Kolejny poziom,- opiera się na potrzebach rozwoju i umacniania stosunków społecznych. Czwarty poziom kojarzony jest z potrzebą dowartościowania i rozwoju własnego, swoich umiejętności, zainteresowań, prestiżu. Ostatni, piąty poziom dotyczy potrzeby samospełnienia; spełnienia własnych marzeń, poznania samego siebie, doświadczenia spokoju wewnętrznego i harmonii. Podobnie jak w teorii potrzeb Masłowa, wraz z nabieraniem doświadczenia przez turystę i zaspokajaniem potrzeb leżących u podstaw tej hierarchii większego znaczenia zaczynaj ą nabierać potrzeby umieszczone na jej wyższych poziomach. Pearce twierdzi, że turyści mogą rozpoczynać swoją karierę na różnych poziomach i przechodzić na inne w trakcie swojego życia. Teoria ta zakłada, że rozwój turystyczny jest procesem dynamicznym i wraz z nabywaniem doświadczenia turystycznego hierarchia motywów podróżowania ulega zmianie. Motywacja turystyczna może być zróżnicowana w zależności od czynników kulturowych. Kulturę można by za Hidalgo [4] porównać do lodowca. To, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, czyli odzież, muzyka, jedzenie charakterystyczne w danym kraju jest jedynie jej szczytem. Cała złożoność kultury pojawia się dopiero po bardziej dokładnym jej zbadaniu. Finowie nie różnią się wiele od innych mieszkańców krajów europejskich. Jest jednak kilka różnic, które mają znaczący wpływ na odmienność kultury fińskiej. Narodową cechą Finów jest sisu", oznaczająca upór, determinację i wytrwałość w dążeniu do celu mimo wszelkich trudności. Cecha ta wykształciła się w czasie licznych wojen, podczas których Finowie musieli walczyć w trudnych warunkach przeciw silniejszemu wrogowi, aby zachować niepodległość swojego kraju [1].

3 Również z powodu swojej burzliwej historii, Finów charakteryzuje silne poczucie tożsamości narodowej. Są oni dumni ze wszystkiego co fińskie i z dumą kultywują swoje tradycje i okazują szacunek swoim symbolom. Finowie są silnie związani z naturą. Od zawsze była ona źródłem ich zarobku, a niski współczynnik zaludnienia i najwyższy odsetek lasów w Europie sprawia, że nawet dziś ludzie żyją tam blisko natury i bardzo cenią sobie jej relaksujący wpływ. Prawie każda fińska rodzina posiada własny domek letniskowy nad jednym z licznych jezior, w którym spędza większą część czasu wolnego, wakacji, weekendów i świąt, korzystając z sauny i zażywając kąpieli. Korzystanie z zasobów natury jest w Finlandii zapewnione przez prawo. Jokamiehenoikeus" oznacza prawo każdego człowieka do wchodzenia na teren wszystkich, w większości sprywatyzowanych lasów, zbierania w nich grzybów, jagód oraz wypoczynku i rekreacji [5]. Finowie są bardzo usportowionym narodem. Są świadomi z korzyści jakie niesie ze sobą regularna aktywność ruchowa i mają infrastrukturę sprzyjającą jej rozwojowi. Jednymi z bardziej popularnych sportów rekreacyjnych są biegi, jazda na rolkach i nordic walking, a zimą sporty zimowe, a w szczególności narciarstwo biegowe. Bardzo duże możliwości uprawiania sportów mają studenci. Każda uczelnia wyższa oferuje im szeroka gamę zajęć sportowych, z których mogą korzystać bez ograniczeń za niską opłatą roczną. Finowie uważani są za naród nieśmiały. Oni sami podpisują się pod tą cechą, jednakże w fińskim rozumieniu nieśmiałość nie jest cechą negatywną, lecz co najwyżej neutralną. Nie jest też upośledzeniem społecznym, a po prostu sposobem bycia. Lepszym określeniem tej cechy może być po prostu rezerwa w stosunku do innych, a w szczególności obcych osób. Nienarzucanie się z rozmową jest u Finów wyrazem grzeczności i poszanowania prywatności innych ludzi. Finowie czują się komfortowo w ciszy i staraj ą się unikać zbędnie wypowiadanych słów. Można również zaobserwować u nich dosyć dużą sferę osobistą. Finowie nie stoją zbyt blisko siebie, czy to w kolejce czy w czasie rozmowy ze znajomym. Na powitanie lub pożegnanie wystarczy nawiązać z drugą osobą kontakt wzrokowy, a w ostateczności podać rękę [2]. Życie Finów, bardziej niż innych narodów, związane jest z sezonowością przyrody. W okresie letnim dni polarne sprzyjają imprezom na świeżym powietrzu, korzystaniu z dóbr natury. Najdłuższy dzień w roku, dzień świętego Jana czyli Juhannuspaiva" jest świętem narodowym, ustawowo wolnym od pracy, w którym wszyscy Finowie wyjeżdżają na swoje działki nad jeziorami, całą noc świętują ze znajomymi, zażywają sauny i kąpieli. Ciemne i zimne noce polarne oraz surowe zimy są natomiast powodem częstych depresji i czasem oczekiwania na dłuższe i cieplejsze dni. Marzeniem każdego Fina jest wtedy Etelanmatka", czyli wakacje na południu. Każdy Fin marzy 0 tym, żeby chociaż raz w roku znaleźć się w kraju o gorącym klimacie, aby nacieszyć się słońcem i długim dniem [9]. Celem niniejszych badań jest poznanie 1 porównanie motywacji turystycznej polskich oraz fińskich studentów kierunków związanych ze sportem oraz kierunków informatycznych. Podstawę teoretyczną badań stanowi model motywacji turystycznej Winiarskiego. Sformułowano następujące pytania badawcze: 1. Jakie rodzaje motywów dominują w strukturze motywacji turystycznej badanych studentów? 2. Jakie są różnice w strukturze motywacji turystycznej studentów polskich i fińskich? 3. Jakie są różnice w strukturze aktywności turystycznej między studentami polskimi i fińskimi? Materiał i metody Badaniami objęto łącznie 154 studentów w wieku od 19 do 30 lat, z których 81 to studenci z Warszawy, a 53 studenci z fińskiej miejscowości Jyvaskyla, zamieszkiwanej przez ponad 83,5 tysiąca osób. 64 badanych osób to studenci informatyki, a pozostałe 70 to studenci kierunków związanych ze sportem (turystyka i rekreacja oraz zarządzanie sportem).. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze zastosowano dwa narzędzia badawcze: Kwestionariusz Motywacji Turystycznej (KMT) R. Winiarskiego [11] oraz ankietę własną. Kwestionariusz KMT pozwala diagnozować 7 motywów podejmowania aktywności turystycznej, określonych przez Winiarskiego jako: motywacja aktywnościowa (Ac), motywacja katartyczna (K), motywacja zdrowotna (H), motywacja społeczna (S), motywacja emocjonalna (E), motywacja ambicjonalna (Am), motywacja kogni-

4 tywna (C). Autorska ankieta opracowana dla celów badania zawierała pytania otwarte, dotyczące częstotliwości wyjazdów turystycznych, barier w podejmowaniu turystyki oraz czynników mających decydujący wpływ na charakter podejmowanej aktywności turystycznej. Wykorzystano zarówno narzędzia w języku polskim jak i w wersji przetłumaczonej na język angielski. Wyniki Tabela l przedstawia nasilenie poszczególnych motywów uczestnictwa w turystyce w całej grupie badanych - studentów sportu i informatyki, pochodzących z Polski i Finlandii, zarówno kobiet i mężczyzn. Największe znaczenie odgrywa u wszystkich studentów motywacja emocjonalna i społeczna. Kolejno istotne są: motywacja poznawcza i ambicjo- Tabela 1: Motywacja turystyczna w całej badanej grupie (N=154) Rodzaj motywacji Aktywnościowa (Ac) Katartyczna (K) Zdrowotna (H) Społeczna (S) Emocjonalna (E) Ambicjonalna (Am) Poznawcza (C) M 16,45 14,92 15,85 19,63 19,70 14,19 17,03 Wyniki surowe SD 4,098 4,232 4,199 4,545 3,617 3,664 4,637 Steny 4,60 4,18 4,46 6,55 6,63 5,66 5,72 Legenda: N - liczebność; M - średnia; SD - odchylenie standardowe. Ranga V VII VI II I IV III nalna. Najmniejsze znaczenie ma motywacja katartyczna, zdrowotna i aktywnościowa. Następnie przeprowadzono porównanie grup studentów fińskich i polskich pod względem natężenia poszczególnych motywów podejmowania aktywności turystycznej (tab.2). Średni poziom badanych parametrów w poszczególnych grupach porównywano za pomocą testu U Manna-Whitneya, gdyż uprzednio wykazano brak zgodności badanych parametrów z rozkładem normalnym za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa. Istotna różnica występuje w nasileniu motywacji aktywnościowej, katartycznej, zdrowotnej i społecznej. Studenci polscy wykazują silniejszą potrzebę aktywności fizycznej podczas uprawiania turystyki, ujawniają też silniejszą potrzebę odprężenia psychicznego, uwolnienia się od napięć i stresów. Polacy częściej wybierają też rodzaje turystyki pozwalające na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i zapewnienie sobie dobrego samopoczucia oraz wyraźniej pragną zaspokajać na wyjazdach turystycznych potrzeby kontaktów towarzyskich, przyjaźni, miłości i przynależności. Pozostałe rodzaje motywacji turystycznej tj. motywacja emocjonalna, ambicjonalna i kognitywna pozostaje w obu grupach na podobnych poziomach. ^"\^^ Grupa Motyw ^^\^ Aktywnościówy Katartyczny Zdrowotny Społeczny Emocjonalny Ambicjonalny Poznawczy Tabela 2: Motywacja turystyczna studentów polskich i fińskich M 18,16 16,72 16,83 20,21 19,81 14,70 16,70 Polska (N=81) SD 3,199 3,678 4,177 4,929 3,688 4,170 5,204 M 13,83 12,17 14,36 18,75 19,53 15,21 17,53 Finlandia (N=53) SD 3,955 3,501 3,808 3,762 3,533 2,727 3,593 Test Manna-Whitneya U 869, , , , , , ,000 Legenda: N - liczebność; M - średnia; SD - odchylenie standardowe; U - wartość testu Manna-Whitneya; p - poziom istotności. P 0,000 0,000 0,002 0,018 0,525 0,515 0,392

5 Porównanie odpowiedzi na pytania otwarte wskazuje, że większość studentów fińskich wyjeżdża w kraju 2 razy do roku (ok. 29% badanych) lub więcej niż 4 razy w roku (ok. 30% badanych). Struktura wyjazdów krajowych studentów z Polski bardziej przypomina rozkład normalny, to znaczy najwięcej udzielonych odpowiedzi to 3 razy (ok.. 25% badanych) i 2 razy (ok.22% badanych) w roku. Badani studenci fińscy wyjeżdżają częściej niż ich polscy koledzy. Wśród badanych Polaków aż 31% nie wyjeżdża za granicę, u Finów odsetek ten wynosi 15%. Większość badanych studentów wolałaby częściej uprawiać turystykę. Zaledwie kilka osób (9%) jest zadowolonych z częstości swoich wyjazdów. Wśród badanych nie ma osoby, która wolałaby podróżować rzadziej niż do tej pory. Większość badanych studentów (66%) zadeklarowała brak pieniędzy jako główną barierę w częstszym uprawianiu turystyki, nieco częściej wskazywali ją studenci z Polski (74% wobec 55%). Studenci polscy prawie na równym miejscu stawiają brak czasu spowodowany ilością obowiązków szkolnych. Barierę te wskazuje 70% badanych. U badanych Finów czynnik ten jest nieco mniej istotny niż u Polaków, pojawia się on w odpowiedziach 32% studentów. Innymi wymienianymi przez studentów barierami były brak odpowiedniego towarzystwa, z którym chcieliby się udać w podróż, problemy zdrowotne czy też brak chęci partnera, jednakże pojawiały się one w odpowiedziach bardzo rzadko. Studenci najczęściej wybierają miejsce krajowego wypoczynku oceniając jego szeroko rozumianą atrakcyjność (27% Polaków i 23% Finów). Ważnym czynnikiem jest również natura (odpowiednio 17% i 15%), infrastruktura rekreacyjna (11% i 15%) oraz ceny, jakie obowiązują w danym miejscu (23% i 11%). 11% studentów polskich i 9% ich fińskich kolegów lubi też jeździć do miejsc jeszcze nieznanych. Część badanych Polaków (11%) kieruje się przy wyborze miejsca wakacji opinią innych, natomiast Finowie (17%) jeżdżą po prostu do miejsc, w których mieszkają ich znajomi. Istotną determinantą przy wyborze miejsca na wakacje w kraju jest też dla niektórych Finów to, gdzie odbywają się festiwale rockowe (11%) lub gdzie można zwiedzać ciekawe zabytki (6%). Najważniejszym czynnikiem determinującym wybór miejsca na wakacje za granicą jest dla badanych studentów (30% bez względu na narodowość) cena wyjazdu oraz oferowane na miejscu atrakcje (27% studentów polskich, 8% fińskich). Studenci lubią też wyjeżdżać w miejsca nowe (12% polskich i 19% fińskich studentów), o ciekawej kulturze Odpowiednio 5% i 17%) i ciepłym klimacie (9% i 11%). Infrastruktura rekreacyjna nie decyduje w większym stopniu o wyborze miejsca docelowego, ale jest również istotna (dla 4% Polaków i.13% Finów). Część studentów fińskich deklaruje, że wybiera miejsca o ciekawych zabytkach oraz w okolicach dużych miast (odpowiednio 17% i 9%). Dyskusja Wyniki badania studentów wskazują, że studenci najczęściej uprawiaj ą turystykę dla zaspokojenia potrzeb emocji, wrażeń i obniżenia poziomu samokontroli. Także w badaniach turystów prowadzonych przez Winiarskiego [11] motyw emocjonalny uplasował się na pierwszym miejscu. Był on szczególnie znaczący wśród osób uprawiających turystykę górską w porównaniu z osobami uprawiającymi sportowe formy rekreacji. Natomiast w badaniach studentów kierunków humanistycznych i technicznych motywacja o podobnym charakterze (nazywana motywem zabawy i wypoczynku) uplasowała się u kobiet na pierwszym, zaś u mężczyzn na drugim miejscu. Zbliżony znaczeniowo motyw doznawania wrażeń zmysłowych zajął odpowiednio drugie i trzecie miejsce [6]. Bardzo istotnym motywem jest również chęć. przebywania w grupie osób, wśród których można znaleźć akceptację, zrozumienie i przyjaźń. Dlatego też studenci wyjeżdżają najczęściej w grupach odpowiadających zainteresowaniom, celom bądź rodzajom wypoczynku, co daje im poczucie przynależności. Najlepszymi rodzajami wypoczynku dla studentów są więc formy turystyki aktywnej bądź też wyjazdy na imprezy tematyczne, koncerty itp. W badaniach Winiarskiego [11] motyw społeczny okazał się nieco mniej istotny. Warto jednak podkreślić, że obejmowały one osoby nieco starsze, o średniej wieku około 30 lat. Być może różnica w wynikach jest związana z wiekiem badanych. Natomiast dla studentów badanych przez Łukasika [6] motywy stowarzyszania okazały się względnie mniej ważne, zajmując u kobiet trzecią, zaś u mężczyzn dopiero szóstą pozycję w hierarchii.

6 10 Przeprowadzone badania wykazały, że studenci polscy i fińscy różnią się między sobą pod względem nasilenia motywacji aktywnościowej, katartycznej, zdrowotnej i społecznej. Studenci polscy wykazują wyższy poziom motywacji aktywnościowej, są więc bardziej chętni do uprawiania turystyki aktywnej niż Finowie. Sytuacja taka może mieć swoją przyczynę w różnicy oferty sportowo - rekreacyjnej, jaką oferują młodzieży akademickiej uczelnie w obu krajach. Na uczelniach fińskich studenci mogą za niewielką opłatą semestralną korzystać z całego bogactwa zajęć ruchowych: od wszelakich gier zespołowych, sztuk walki, wspinaczki, zajęć tanecznych i typu fitness po sporty zimowe i rekreację uprawianą w plenerze. Na polskich uczelniach oferta taka jest zdecydowanie uboższa, co może częściej popychać" studentów do szukania zaspokojenia potrzeby ruchu i aktywności fizycznej podczas uprawiania turystyki niż występuje to u studentów fińskich. Różnice kulturowe wyjaśniają także wyższy poziom motywacji zdrowotnej u Polaków. Finowie żyją na co dzień bardziej higienicznie, dlatego chęć poprawy zdrowia nie jest u nich determinantą podejmowania turystyki. Zdrowe nawyki są dla nich codziennością, więc nie muszą wprowadzać ich jedynie w czasie wypoczynku. Studenci polscy częściej też traktują turystykę jako ucieczkę od stresów i napięć. Wynik taki można przypisać temu, iż badani studenci z Polski przebywają podczas studiów w Warszawie, a więc w ponad półtora-milionowej stolicy, podczas gdy studenci fińscy mają szansę na bardziej sprzyjające warunki życia w mniejszym, zamieszkiwanym przez nieco ponad osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców mieście Jyvaskyla. Poza tym Finowie żyją blisko przyrody. Przy podobnej powierzchni kraju Finlandię zamieszkuje około ośmiokrotnie mniej mieszkańców, a lasy stanowią około 70% powierzchni tego kraju. Finowie cenią sobie dodatkowo spokój i ciszę, żyją wolniej, w harmonii z naturą i bardziej dbają o higienę psychiczną, dlatego studenci fińscy mogą odczuwać słabszą potrzebę odprężenia psychicznego niż ich polscy koledzy. Wyższy poziom motywacji społecznej u Polaków można tłumaczyć różnicami kulturowymi między dwoma krajami. Polacy są na ogół otwarci i uważani przez osoby innych narodowości za naród sympatyczny, lubiących zabawę i wszelkie rozrywki. Jesteśmy również narodem dosyć kolektywistycznym i chętnie się organizujemy, poszukujemy wspólnych celów i dążymy do nich. Turystyka daje pole realizacji takim ambicjom. Finowie są natomiast uważani za nieśmiałych, zdystansowanych ludzi. Ich wyuczona reguła, że nie należy narzucać się z rozmową, znajduje odzwierciedlenie także w różnych dziedzinach życia towarzyskiego. Nawet podczas spotkań ze znajomymi wśród Finów często panuje cisza. Takie wymagania społeczne mogą wpływać na bardziej introwertyczny i indywidualistyczny charakter Finów, a co za tym idzie ich potrzeby afiliacyjne mogą być mniejsze [l, 2]. Pamiętać należy jednak i o tym, że ludzie różnią się pod względem motywacji także w obrębie tej samej kultury. Zachowanie człowieka dorosłego jest polimotywacyjne, co oznacza, że podejmuje on takie działania, które zaspokajają jak największą liczbę jak najbardziej istotnych motywów. Hierarchia motywów uprawiania turystyki przez studentów z Polski i Finlandii powstała na drodze uśrednienia wyników indywidualnych, stanowi więc jedynie byt" statystyczny. Poznanie specyfiki motywacji turystycznej obu narodów wymaga także prowadzenia badań o charakterze idiograficznym przy użyciu metod jakościowych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż studenci z Finlandii wyjeżdżają nieco częściej niż polscy studenci, mimo to studenci z obu badanych grup zgodnie deklarują chęć częstszych wyjazdów. Bariery w podejmowaniu turystyki pozostają również podobne. W większości jest to brak pieniędzy. Polacy nieco częściej niż Finowie wymieniają też brak czasu związany z ilością zajęć na uczelniach. Przy wyborze miejsca wypoczynku za granicą ważne są dla badanych studentów ceny oraz oferowane na miejscu atrakcje. Chętnie udaliby się oni w miejsca nowe, o ciekawej kulturze i ciepłym klimacie. Finowie częściej zwracają uwagę na infrastrukturę rekreacyjną oraz na to, aby odwiedzane miejsce było bogate w zabytki lub leżało w okolicach dużego miasta. Może to być spowodowane faktem, iż w Finlandii znajduje się stosunkowo mało miejsc historycznych i z racji małej liczby ludności i stosunkowo dużej powierzchni brakuje w nim dużych miast [1,9]. Finlandia obchodziła w 2007 roku dziewięćdziesięciolecie swojej niepodległości, a więc jest krajem stosunkowo młodym. Nawet w nielicznych miastach nie ma zbyt wielu zabytków, a te budynki, które istniały przed laty zostały

7 11 w większości spalone. Typowym składnikiem krajobrazu są tam lasy i jeziora, a nie imponujące i bogate historycznie miasta. Dlatego Finowie szukają w swoich podróżach, w większości zagranicznych, śladów bogatego dziedzictwa kulturowego, odmienności od kulturowej pustki, jakiej doświadczają w swojej ojczyźnie pozbawionej bogatej tradycji [9]. Niestety brak jest w literaturze podobnych badań porównujących motywację turystyczną dwóch badanych w tej pracy narodowości. Uzyskanych wyników nie da się więc odnieść do żadnych już istniejących. Z powodu zróżnicowanej liczebności badanych grup, braku jednorodności wieku badanych osób oraz możliwego niedostosowania polskiego narzędzia badawczego do standardów fińskich, wyników badań nie należy traktować jako reprezentatywnych dla populacji polskich i fińskich studentów. Można je potraktować jako badania wstępne, pilotażowe, poprzedzające właściwe badania psychologiczne. Otrzymane wyniki przybliżaj ą nam jednak obraz struktury motywacji turystycznej studentów polskich i fińskich. Przeprowadzone badania można podsumować następująco: 1. W strukturze motywacji turystycznej badanych studentów niezależnie od narodowości dominuj ą motywy emocjonalne i społeczne. 2. Studenci polscy odznaczają się wyższym poziomem motywacji aktywnościowej, katartycznej, zdrowotnej i społecznej niż studenci fińscy. 3. Występują pewne różnice w preferowanych przez studentów polskich i fińskich rodzajach turystyki. Wynikają one głównie z różnic kulturowych i różnic środowiska naturalnego, w których żyją badani. Bariery w uprawianiu turystyki przez studentów obu krajów pozostają podobne. Piśmiennictwo: 1. Alho O. 2006: A Gnidę to Finnish Customs and Manners. asp?intnwsaid=25001 ( ) 2. Berry M. Carbaugh D. Nurmikari-Barry M, 2004: Communicating Finnish Quietude: APedagogical Process for Discovering Implicit Cultural Meanings in Language. Language and Intercultural Communication 4(4): Franken R E. 2005; Psychologia motywacji. GWP, Gdańsk 4. Hidalgo N. 1993: Multicultural teacher introspection. W: Perry, T., Fraser, J. (red.) Freedoiris plow: Teaching in the multicultural classroom. Routledge,, New York, H ów to become a Finn, 6. Łukasik A. 1993: Struktura motywacji turystycznej. Folia Turistica 4: Łukaszewski W. 2000: Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: Strelau J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2. GWP, Gdańsk, Pearce P. 1988: The Ulysses Factor, Springer-Yerlag, New York 9. White L. 2000: From Start To Finnish: a short course in Finnish, Finn Lectura OY AB 10. Winiarski R. 1988a: Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania. Problemy Turystyki 2 (40): Winiarski R. 1988b: Kwestionariusz Motywacji Turystycznej /KTM/: konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Problemy Turystyki 2(40): Adres korespondencyjny: prof. dr hab. Monika Guszkowska Akademia Wychowania Fizycznego Zakiad Psychologii ul. Marymoncka Warszawa 45

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

MOTYWY UPRAWIANIA TURYSTYKI AKTYWNEJ WŚRÓD STUDENTÓW AWF KATOWICE SKN TURYSTYKI AKTYWNEJ I PRZYGODOWEJ

MOTYWY UPRAWIANIA TURYSTYKI AKTYWNEJ WŚRÓD STUDENTÓW AWF KATOWICE SKN TURYSTYKI AKTYWNEJ I PRZYGODOWEJ MOTYWY UPRAWIANIA TURYSTYKI AKTYWNEJ WŚRÓD STUDENTÓW AWF KATOWICE SKN TURYSTYKI AKTYWNEJ I PRZYGODOWEJ Opiekun pracy: dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw. Autorzy: Alina Kieres Oskar Placek TURYSTYKA AKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Realizując projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy, jeden z tematów tygodniowych

Bardziej szczegółowo

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu R A Z E M Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce czyli jak efektywnie ucząc dzieci mieć z tego przyjemność? Joanna Matejczuk Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Dr Justyna Kościelnik. Turystyka kwalifikowana geneza, definicje, funkcje.

Dr Justyna Kościelnik. Turystyka kwalifikowana geneza, definicje, funkcje. Dr Justyna Kościelnik Turystyka kwalifikowana geneza, definicje, funkcje. Turystyka kwalifikowana jest rodzajem turystyki, który rozwija się obecnie bardzo intensywnie. Aktywny wypoczynek staje się nie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Place zabaw bez barier

Place zabaw bez barier Place zabaw bez barier W polskich miastach brakuje miejsc przeznaczonych i przystosowanych do aktywności osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci. Powinniśmy jednak pamiętać, że przyzwolenie na zabawę,

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna dr Paweł Rydzewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Cele badania Diagnoza stopnia zdolności niepracujących

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja, czyli świadome reagowanie na bodziec zewnętrzny, umożliwia dziecku zdobywanie informacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Nauczyciele

ANKIETA - Nauczyciele Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o uważne przeczytanie ankiety oraz udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na załączonej karcie kodowej.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo

Aby zrozumieć czym różni się autyzm od zespołu Aspergera (ZA), należy cofnąć się nieco w historii.

Aby zrozumieć czym różni się autyzm od zespołu Aspergera (ZA), należy cofnąć się nieco w historii. Autyzm a zespół Aspergera Aby zrozumieć czym różni się autyzm od zespołu Aspergera (ZA), należy cofnąć się nieco w historii. Dzieci z zaburzeniami rozwoju pojawiały się już w bardzo dawnych czasach, za

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001 Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym / Cel badań:. Deklaracje uczniów na temat uczestnictwa w kulturze fizycznej po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY JA, TOŻSAMOŚCIĄ, SAMOOCENĄ

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY JA, TOŻSAMOŚCIĄ, SAMOOCENĄ SPIS TREŚCI WPROWADZENIE WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY JA, TOŻSAMOŚCIĄ, SAMOOCENĄ I SAMOREGULACJĄ............................................ 11 Ja, poczucie tożsamości i samoocena.............................

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Test U Manna-Whitneya : Test H Kruskala-Wallisa Test Wilcoxona

Test U Manna-Whitneya : Test H Kruskala-Wallisa Test Wilcoxona Nieparametryczne odpowiedniki testów T-Studenta stosujemy gdy zmienne mierzone są na skalach porządkowych (nie można liczyć średniej) lub kiedy mierzone są na skalach ilościowych, a nie są spełnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA ŚWIECIE

TURYSTYKA NA ŚWIECIE TURYSTYKA NA ŚWIECIE TURYSTYKA Słowo turystyka" pochodzi od francuskiego wyrazu tour, przyjętego także przez język angielski, który oznacza wycieczkę lub podróż kończącą się powrotem do punktu wyjścia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia.

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia. Jakość życia w chorobie nowotworowej Krzysztof G. Jeziorski Warszawa Definicja jakości życia WHO (1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich

Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich Zmienne muszą być zmiennymi ilościowym (liczymy i porównujemy średnie!) Są to testy parametryczne Nazwa

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich. Lidia Dakowicz

L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich. Lidia Dakowicz L. Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Lidia Dakowicz Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA analiza psychologiczna Beata Dobińska psycholog Zachodniopomorska Szkoła Biznesu CHOROBA PRZEWLEKŁA A FUNKCJONOWANIE DZIECKA 1569,7 tys. dzieci i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Konrad Czarnecki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Wstęp W Polsce największą liczbą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl.

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl. Dominika Mucha Mail: dominika_mucha@wp.pl Aleksandra Smycz Mail: oola0@vp.pl Aneta Winiarska Mail: netka007@buziaczek.pl Patryk Mrugała Mail: patryk-wierzba@o2.pl Łukasz Szumal Mail: lukis29@op.pl Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety Trzeciego Wieku wstępne wyniki badania Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Urząd Statystyczny w Gdańsku

Uniwersytety Trzeciego Wieku wstępne wyniki badania Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Urząd Statystyczny w Gdańsku Uniwersytety Trzeciego Wieku wstępne wyniki badania Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Urząd Statystyczny w Gdańsku UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU WSTĘPNE WYNIKI BADANIA ZA ROK 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola; - Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA zadania do ćwiczeń. Weryfikacja hipotez część I.

STATYSTYKA zadania do ćwiczeń. Weryfikacja hipotez część I. STATYSTYKA zadania do ćwiczeń Weryfikacja hipotez część I Zad 1 W pewnej firmie postanowiono zbadać staż pracy pracowników W tym celu wylosowano prostą próbę losową z populacji pracowników i otrzymano,

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W JASTRZĘBIU ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W JASTRZĘBIU ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W JASTRZĘBIU ZDROJU Wizja naszej placówki Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie Jako smakujesz aż się zepsujesz /Jan Kochanowski/ Pragniemy zatroszczyć się

Bardziej szczegółowo

Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001 2008

Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001 2008 71 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001 2008 Józef Bergier, Barbara Bergier Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Pracownicy Zakładu Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznego

Pracownicy Zakładu Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznego Pracownicy Zakładu Metodyki Szkolnego Wychowania Fizycznego Dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. AWF -skuteczność strategii samoregulacyjnych w uczeniu się motorycznym -aktywność strategiczna w uczeniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU?

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań

Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań Konferencja ZdrowyUczen.org Nowoczesne formy ruchu pytanie o przyszłość i nowe trendy w wychowaniu fizycznym Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań Ścieżka wychowania

Bardziej szczegółowo

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Poland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Poland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Ile ma Pan(i) lat? [_][_] lat [ 9 9 ] [ODMOWA/BRAK ODPOWIEDZI]

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok?

Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI. Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Raport Przemysł turystyczny na Ukrainie Badanie CAWI Gdzie Ukraińcy zatrzymują się w czasie podróży, gdzie chcąc spędzać Nowy Rok? Grudzień 2014 Wnioski Większość ukraińskich respondentów (85%) stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa Polaków

Aktywność sportowa Polaków Raport z badania TNS Polska Wrzesień 2015 Czy Polacy są fit? Pod względem aktywności fizycznej Polacy wypadają poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej*. W dalszym ciągu bliżej nam do mało aktywnych

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Czynniki determinujące zdrowie populacji i jednostki

Czynniki determinujące zdrowie populacji i jednostki Czynniki determinujące zdrowie populacji i jednostki Zdrowie grupy definicji zdrowia: Potoczne: zdrowie rozumiane jest jako brak choroby lub dolegliwości. Profesjonalne: formułowane przez przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Rola religii i duchowości w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Opieka duszpasterska i wsparcie duchowe u pacjentów ze szpiczakiem

Rola religii i duchowości w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Opieka duszpasterska i wsparcie duchowe u pacjentów ze szpiczakiem Rola religii i duchowości w radzeniu sobie z chorobą nowotworową Opieka duszpasterska i wsparcie duchowe u pacjentów ze szpiczakiem Duchowość 1. Duchowość = religijność 2. Duchowość versus religijność

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY 30.12.2014 Stowarzyszenie Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka ul. Rynek 3/6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny e-mail: luxtorpeda.czerwionka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia. dr Marek LEWANDOWSKI

Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia. dr Marek LEWANDOWSKI Edukacja zintegrowana a edukacja fizyczna ucznia dr Marek LEWANDOWSKI Cywilizacja PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA Wzorce kulturowe UCZEŃ RODZICE p Biosfera SZKOŁA NAUCZYCIEL dr Marek Lewandowski Polityka oświatowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

MIELENKO KOŁO MIELNA, 43 DZIAŁKI 850M OD MORZA

MIELENKO KOŁO MIELNA, 43 DZIAŁKI 850M OD MORZA MIELENKO KOŁO MIELNA, 43 DZIAŁKI 850M OD MORZA Najtańsza działka: 44 500zł Najmniejsza działka: 698m2 Większość działek ma utwardzoną drogę dojazdową Połowa działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Edmund Lorencowicz, Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ OPRACOWAŁA: WIESŁAWA DOŁĘGA-DZICZEK PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Na podstawie obowiązujących dokumentów w Liceum Ogólnokształcącym, w trzyletnim cyklu nauczania postanowiłam zrealizować następujące cele główne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

POSTAWY RODZICIELSKIE

POSTAWY RODZICIELSKIE POSTAWY RODZICIELSKIE Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE

RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE RECEPTA NA ZDROWIE DLACZEGO WARTO ŻYĆ AKTYWNIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA powinna być przede wszystkim przyjemnością. Z pewnością każdy człowiek znajdzie dla siebie dyscyplinę, której uprawianie będzie sprawiało

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA NA NARTY I SNOWBORD

WYCIECZKA NA NARTY I SNOWBORD WYCIECZKA NA NARTY I SNOWBORD Celem realizacji zajęć wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie jest wdrażanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój, do troski o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo