PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO

2 SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa osiągnieć 7 Diagnoza stylu motywacyjnego 8 Zarządzania stylami motywacyjnymi 11 MOTYWACJA W PRAKTYCE 21 Podopieczny w wieku dojrzewania 21 Obalenie stereotypów 23 Problem nic mi się nie chce 25 Dawanie oparcia 26 Hierarchia potrzeb 28 Budzenie i kształtowanie nowych zainteresowań 31 Budowanie chęci do działania 32 Zaspakajanie potrzeb psychologicznych 35 Kary i nagrody 38 Znaczenie autorytetu 40 BIBLIOGRAFIA 43 ZAŁĄCZNIKI DO OPRACOWANIA 43 Załącznik nr 1. Kwestionariusz: DNA motywacyjne 44 Załącznik nr 2. Opis wyników: DNA motywacyjne 46 2

3 MOTYWACJA W TEORII Motywacja to energia popychająca do działania. Można ją porównać do paliwa, które napędza samochód. Gdybyś miał bugatyi veyron, cud techniki motoryzacyjnej za milion dolarów, ale nie nalałbyś do niego paliwa, nigdzie byś nie pojechał. Podobnie jest z motywację. Jest ona jako woda na młyn sukcesu. Bez niej człowiek posiadający całą mądrość, talenty i możliwości świata nie będzie w stanie wykorzystać ich wielkiego potencjału. [T. Lowe, Zmotywuj się! ] Motywacja jest kluczem do osiągnięcia zadawalających wyników w pracy tutora/mentora z podopiecznymi. Jeśli którejś ze współpracujących stron się nie chce, próżno oczekiwać pozytywnego rezultatu. Motywacja ważna jest u wychowanka aby podjął wysiłek zmiany sposobu myślenia oraz wdrażał w życie to, co wypracowano na wspólnych sesjach. Równie ważna jest motywacja prowadzącego proces, czyli turora lub mentora. Bez ich autentycznego zaangażowania, które jest wynikiem bycia zmotywowanym, nie uda się wpłynąć na młodego człowieka i zainspirować go do rozwoju. Istnieje wiele koncepcji motywacyjnych, które warte są poznania i zastosowania: hierarchia potrzeb Maslowa, teoria X i Y Macgregora, koncepcja trzech potrzeb Mcclelland czy dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga. Każda z nich ma swoje zalety i jest źródłem przydatnych informacji. Ma też swoje wady na przykład konieczność stosowania skomplikowanych formularzy oceny oraz rozbudowane opisy stylów motywacyjnych. Z tego właśnie powodu w opracowaniu przyjęto jedną z najnowszych oraz najłatwiejszych do zastosowania we współpracy z młodzieżą, koncepcję DNA motywacyjnego. Motywacyjne DNA, autorstwa Tamary Lowe 1, jest łatwe do zrozumienia, nauczenia się i wprowadzenia w życie. Znaczenia czynników motywacyjnych można się domyślić z ich nazwy. To bardzo ułatwia codzienne stosowanie założeń metody, która jest przecież jednym z wielu aspektów, o których musi pamiętać tutor/mentor współpracując z podopiecznymi. 1 T. Lowe, Zmotywuj się!, Poznań

4 Barometr motywacji Kiedy mamy największą motywacje? To stosunkowo proste: kiedy CHCEMY i POTRAFIMY coś zrobić a nie MUSIMY i NIE WIEMY JAK coś zrobić. Aby się zmotywować i pozostać w tym stanie, musimy, po pierwsze lubić wykonywaną czynność i, po drugie być w stanie robić to dobrze. Poniższy diagram - Barometr Motywacji, przedstawia powyższą prawdę w formie graficznej. 2 BAROMETR MOTYWACJI Na podstawie powyższych kryteriów można zmierzyć poziom swojego entuzjazmu w stosunku do każdego zadania lub czynności. Można również posługiwać się nimi w rozmowie z podopiecznym i każdorazowo filtrować planowane przez niego działanie przez Barometr Motywacji. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem będzie można określić stopień jego motywacji do podjęcia wysiłku, a tym samym przewidzieć rezultat działania (wykonanie, przeciąganie w czasie czy zaniechanie wysiłku). Najsilniejszą motywację mamy wtedy, kiedy lubimy wykonywać jakąś czynność i jesteśmy w niej dobrzy. Zwykle są to czynności, które bardzo dobrze znamy, a tym samym potrafimy je swobodnie wykonywać. Często są również powiązane z naszymi naturalnymi 2 T. Lowe, Zmotywuj się!, Poznań 2010, s. 66 4

5 predyspozycjami coś, co jest naszym talentem automatycznie pociąga nas (motywuje) oraz daje uczucie przyjemności w trakcie wykorzystywania. Niezmotywowani jesteśmy zawsze wtedy, gdy musimy zrobić coś, czego nie lubimy i w czym nie jesteś my dobrzy. I najczęściej będą to czynności, które są dla nas nowe i/lub niezgodne z naszymi naturalnymi predyspozycjami. Będą to czynności spoza tzw. strefy komfortu czyli strefy znanego sobie zachowania i postępowania, w której czujemy się bezpieczni. Można porównać tę strefę do wnętrza okręgu. Czynności i sytuacje znajdujące się wewnątrz okręgu, to znane nam, niewywołujące w nas strachu rzeczy. To rutynowe działania, część codziennego życia rzeczy, które potrafimy robić bez większego wysiłku. Jednak raz po raz jesteśmy wystawiani na wyzwania leżące poza tym okręgiem. Przedstawiają to litery X na powyższym rysunku. Im dalej leży dany X na okręgu, tym większy strach odczuwa się przed podjęciem działania. Strach i lęk to zabójcy motywacji gdybyśmy nie odczuwali lęku (np. przed odrzuceniem, kompromitacją czy porażką) prawdopodobnie dokonalibyśmy w życiu znacznie więcej niż nam się dotychczas udało. Mimo ogromu informacji na temat motywacji, jaka jest nam dzisiaj dostępna, problem wzięcia się do roboty pozostaje jednak nadal aktualny. Mnóstwo jest zarówno badań na ten temat jak i sloganów typu dziesięć prostych zasad. Prawda jest taka, że motywacja to sprawa bardzo indywidualna. Statystycznie niemożliwe jest, aby nawet 10 osób, wykonując te same polecenia, uzyskało te same wyniki. Motywacja to siła odnosząca się 5

6 przede wszystkim do jednostki. Opierając się na teorii T. Lowe można wyróżnić 4 zasady motywacji: Wszyscy są zmotywowani lecz każdy motywuje się inaczej; Każda osoba, od chwili poczęcia, zostaje wyposażona w wyjątkowy i niepowtarzalny typ motywacyjny; Rzeczy, które inspirują i emocjonują jeden typ motywacyjny, mogą zniechęcić inny. To, co motywuje jedną osobę, może demotywować inną; O typach motywacyjnych nie można mówić w kategoriach lepszy-gorszy. Nie ma ludzi niezmotywowanych. Istnieje powód (motyw) każdego ludzkiego działania, nawet najbardziej zaskakującego czy odrażającego. Każdy czymś się motywuje. Czasem są to jednak złe motywy. Niemniej jednak możliwe jest zmotywowanie każdego pod warunkiem jednak, że zna się wzór jego DNA motywacyjnego. DNA motywacyjne Tak jak biologiczne DNA tworzą poszczególne geny, które są ze sobą powiązane, tak też motywacyjne DNA składa się z połączonych ze sobą specyficznych czynników. Na motywacyjne DNA składają się zatem z dążenia, potrzeby i nagrody: Dążenie do kontaktu z innymi i/lub wydajności to wewnętrzne siły, które mobilizują do działania; Potrzeba stabilizacji i/lub zmian to podstawowe wymagania, który trzeba spełnić, aby dana osoba mogła się realizować; Nagroda wewnętrzna i/lub zewnętrzna to swojego rodzaju rekompensata czy wynagrodzenie za osiągnięte cele, a także zachęta do dalszej pracy. Na poniższym rysunku przedstawiono sześć elementów motywacyjnego DNA: 6

7 Każdy z tych sześciu bodźców (kontakt z innymi, wydajność, stabilizacja, zmiany, nagroda wewnętrzna i zewnętrzna) motywuje nas wszystkich. Do pewnego stopnia wszyscy pragniemy kontaktu z innymi ludźmi i wszyscy lubimy być wydajni. Każdy chce doświadczać zarówno pewnej stabilizacji jak i zmian. Wszyscy zabiegamy o nagrody wewnętrzne (jak na przykład uznanie), jak również nagrody zewnętrzne (gratyfikacja finansowa). 3 Strefa osiągnieć Kiedy nasze dążenia, potrzeby i nagrody są realizowane, znajdujemy się w tzw. strefie osiągnięć. To moment, w którym jesteśmy najbardziej zmotywowani i zaangażowani w wykonywaną czynność. Tę sytuację można porównać do światła, jakie daje połączenie baterii, przewodu i żarówki. Jeśli jednak z tych trzech czynników motywacyjnych realizowane są tylko dwa jesteśmy zadowoleni, ale nie całkiem spełnieni. Poniższy rysunek obrazuje model tzw. strefy osiągnięć. 3 Tamże, s

8 Na powyższym rysunku przedstawiono dążenia, potrzeby i nagrody ułożone w postaci zachodzących na siebie okręgów. Prawdziwe spełnienie (np. zawodowe), stan najsilniejszej motywacji, to szary obszar nazywany strefą osiągnięć: miejsce, gdzie praca jest jak zabawa, a sukcesy przychodzą same. Można to uzyskać tylko wtedy, gdy zarówno dążenia, potrzeby, jak i nagrody danego typu motywacyjnego są zrealizowane. Przyjrzyjmy się przykładowemu stylowi motywacji KSW, czyli dążenie do kontaktów z innymi, potrzeba stabilizacji i system nagród wewnętrznych. Osoba motywowana wewnętrznie musi czuć, że to co robi prowadzi do pozytywnych zmian. Przypuśćmy, że mamy osobę, która ma stałą posadę, która daje możliwości pracowania w przyjaznym zespole ludzi o podobnych poglądach. Innymi słowy mówiąc, praca gwarantuje dwa z trzech czynników motywacyjnych - potrzeba kontaktów z innymi i stabilizacji. Załóżmy jednak, że nic się nie dzieje w aspekcie pozytywnego wpływania na pracowników. Nikt nie daje odczuć, że osoba dobrze wypełnia swoje obowiązki i mają one duże znaczenie dla firmy/zespołu. W tej sytuacji niemożliwa jest satysfakcja. Osoba może nadal z powodzeniem robić to, co robi, lubić wiele aspektów swojej pracy, ale nie będzie wykonywała jej z pasją. 4 Diagnoza stylu motywacyjnego Badania wskazują, iż zaledwie około 15% ludzi potrafi intuicyjnie określić swój DNA motywacyjne oraz wykorzystać tę wiedzę. Większość natomiast ma nikłe wyczucie tego, co ich motywuje. Nie mam również pojęcia o tym, jak skutecznie zachęcać innych 4 Tamże, s

9 do działania. Z tego właśnie powodu szalenie przydatne jest sprawdzenie stylów motywacji za pomocą narzędzia DNA motywacyjnego. Granica między motywacją a manipulacją jest bardzo cienka. Ważne jest takie stosowanie Motywacyjnego DNA aby wzmocnić podopiecznych, a nie ich kontrolować. Metoda ta pozwala motywować ludzi w pozytywny sposób, zgodnie z ich naturalnymi preferencjami. W celu zmotywowania innych najpierw należy ustalić ich niepowtarzalny kod osiągnięć (ich motywacyjne DNA), a następnie sięgnąć po odpowiednie bodźce pobudzające ich do działania. Style motywacyjne każdego z nas różni a się od siebie. Prawdopodobnie typ motywacji tutora/mentora będzie inny niż większości jego podopiecznych. Motywowanie osób o podobnym DNA do naszego jest stosunkowo proste, ponieważ robimy to intuicyjnie osoba motywowana przez potrzebę kontaktów międzyludzkich z automatu zakłada, że innych również to motywuje. I czasem, jeśli typy motywacyjne rozmówców się zgadzają, ta strategia przynosi pożądane rezultaty. Odwrotnie ma się sytuacja kiedy DNA motywacyjne znacznie się od siebie różnią. Wtedy nasza strategia motywacji może wywołać silny opór ze strony rozmówcy i skutecznie go zdemotywować. GORĄCE PUNKTY Gorące punkty wskazują na dominujący styl motywacyjny, jakim ludzie posługują się w danej chwili. W Jeśli mówią szybko, spieszą się, mają władczą osobowość, są zorientowani na cele zadania, pragną dowodzić i kontrolować sytuację: Porozumiewaj się z nimi jak osoba dążąca do wydajności. K Jeśli mają przyjazną osobowość, spokojne tempo, chętnie poświęcają czas na rozmowę, są uczuciowi, wydają się stali, godni zaufania i lojalni: Porozumiewaj się z nimi jak osoba dążąca do kontaktów. 9

10 S Jeśli ważne są dla nich porządek, plany zajęć, struktury i zasady, koncentrują się, są skupieni, pilni, wydają się cisi i poważni: Porozumiewaj się z nimi jak osoba należąca do Stabilnych. Z Jeśli są ożywieni, pełni ekspresji, energiczni, chcą się dobrze bawić, nie myślą schematycznie, są niepowtarzalni i kreatywnie, wydają się szybko dekoncentrować: Porozumiewaj się z nimi jak osoba należąca do Zmiennych. W Jeśli muszą widzieć sens i rozumieć znaczenie tego, co robią, ważne są dla nich ideały filozoficzne, to, jak konkretne decyzje wpłyną na organizację czy świat, obstają przy swoim ustalonym systemie wartości: Porozumiewaj się z nimi jak osoba należąca do Wewnętrznych. Z Jeśli interesuje ich płaca, awans, status społeczny, publiczne uznanie, wspinanie się na kolejne szczeble kariery, wysoka pozycja i wywieranie wpływu: Porozumiewaj się z nimi jak osoba należąca do Zewnętrznych. 5 Aby motywować innych trzeba najpierw znać i rozumieć swoje DNA motywacyjne. W tym celu wykonaj test znajdujący się w załączeniu do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1. Kwestionariusz DNA motywacyjne Załącznik nr 2. Opis wyników DNA motywacyjnego Zapamiętanie różnych kombinacji motywacyjnych nie jest konieczne. Zamiast tego należy skupić się na ogólnych czynnikach motywacyjnych, tj. wydajności, kontaktach, stabilizacji, zmianach oraz nagrodach wewnętrznych i zewnętrznych. Każdy z nas ma swój dominujący typ motywacyjny takie wygodne buty, które chętnie wkłada. Niemniej jednak w różnych sytuacjach każdy z nas waha się pomiędzy wszystkimi 5 Tamże, s

11 sześcioma głównymi czynnikami motywacyjnymi. Dlatego też ważniejsze jest poznanie tych sześciu czynników niż ich kombinacji. Zarządzania stylami motywacyjnymi Kwestionariusz DNA motywacyjnego pozwolił określić indywidualny styl motywacji, którego szczegółowy opis zawarto w załączeniu do niniejszego opracowania. Trudno jest pamiętać wszystkie kombinacje składników motywacji, dlatego najważniejsze jest rozumienie jego głównych biegunów : Składniki motywacyjnego DNA W motywowaniu innych pomocne jest opanowanie podstawowych informacji o każdym z czynników motywacyjnych z osobna. W ten sposób możliwe jest skuteczniejsze obserwowanie osoby, którą chcemy zmotywować i zaspokojenie jej potrzeb na każdym z trzech poziomów. KONTAKTOWI Kontaktowi budują relacje. Dążą do stworzenia trwałych więzi z przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami i współpracownikami. Są lojalni, pełni zrozumienia i oddani. Dążą do zgody. Charakteryzuje ich serdeczność i najlepsze intencje. Są wrażliwi na potrzeby innych. Kontaktowi odczuwają osobistą satysfakcję, uszczęśliwiając innych. 11

12 Mocne strony Kontaktowych: Zdolność słuchania drugiej osoby z głębokim zrozumieniem. Umiejętność obsługi klienta. Potrafią zmniejszyć różnicę między ludźmi i ich jednoczyć. Niezawodność. Możesz na nich liczyć zawsze, kiedy ich potrzebujesz. Bardzo cierpliwi i tolerancyjni. Przyjaźni, przystępni i skromni. Zawsze skorzy do pomocy 6. Pracując z Kontaktowymi: Powierzaj im jasno sprecyzowane zadania oraz przedstaw sposób, w jaki mogą sprawdzić, czy osiągają założone cele. Daj im konkretne wskazówki i dokładnie pokaż, jak należy wykonać nowe zadanie. Udzielaj porad, podczas gdy wykonują swoją pracę. Upewnij się, że Kontaktowy zna hierarchię w firmie i wie, do kogo się zwrócić, jeśli pojawi się problem. Nigdy ich nie izoluj od pozostałych członków grupy, gdyż będą nieszczęśliwi i stracą motywację 7. Dziesięć głównych czynników motywujących Kontaktowych: Czas przeznaczony dla rodziny i przyjaciół. Szczere komplementy i zachęta. Środowisko pracy pozwalające na kontakty towarzyskie. Poczucie bycia akceptowanym i potrzebnym. Zgoda. Zaspokajanie potrzeb innych ludzi. Niski poziom stresu. 6 Tamże, s Tamże, s

13 Spokojne tempo i otwarte ramy czasowe. Praca w grupie i zespołowe podejmowanie decyzji. Czas na rozmowę i zacieśnianie więzi. W większości przypadków Kontaktowi raczej wolą się dopasować, niż wyróżniać. Ich potrzeba asymilacji nie pozwala im odejść zbyt daleko od przyjętych norm. Zdają się na uświęcone tradycją zwyczaje i oczekiwania. Lubią pracować w zespole. Cechuje ich naturalna skłonność do stawiania się w sytuacji drugiej osoby. WYDAJNI Osoby dążące do wydajności są urodzonymi liderami. Są to klasyczne przykłady ludzi sukcesu, chętnie podejmujących ryzyko, którym wszystko się udaje. Charakteryzuje ich pewność siebie, śmiałość i stanowczość. Odznaczają się władczością i asertywnością. Nie ma wyzwań, których by nie podjęli, jeśli tylko dać im szansę. Cechuje ich niezwykła siła woli i samodyscyplina. Mocne strony Wydajnych: Dobre zdolności przywódcze. Pracowitość połączona z umiejętnością przejmowania inicjatywy. Pewność siebie. Talent do rozpoznawania ukrytego potencjału innych. Atakowanie problemów z ogromną determinacją. Dobra organizacja i umiejętność zarządzania wieloma projektami naraz. Osiąganie najlepszych wyników pod presją. Szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych 8. Pracując z Wydajnymi: Daj im swobodę wyboru własnych projektów i współpracowników. Podnieś im poprzeczkę, gdyż pracują najlepiej, stając przed coraz to nowymi 8 Tamże, s

14 wyzwaniami. Zapomnij o zarządzaniu nimi. Świetnie to robią sami. Pozwól im na osobisty wkład w cele firmy i możliwość decydowania o tym, jak je osiągnąć. Na ile to możliwe, schodź im z drogi. Wydajni są bardzo niezależni i potrzebują przestrzeni do realizacji własnych celów. Nie sadzaj ich razem z powolnymi członkami zespołu czy biurokratami. To tak, jakbyś wypuścił z nich powietrze. Pokaż, że doceniasz ich umiejętności. Wydajni muszą czuć, że darzy się ich szacunkiem 9. Dziesięć głównych czynników motywujących Wydajnych Niezależność. Swoboda zgłaszania i wprowadzania w życie pomysłów. Ustalone terminy wykonania zadania, sytuacje kryzysowe i problemy do rozwiązania. Osiąganie rzeczy niemożliwych. Dokonywanie więcej, lepiej, szybciej i bicie rekordów. Wyzwania i współzawodnictwo. Pracowanie nad kilkoma projektami naraz. Szacunek ze strony kolegów i szefa. Przekonanie, że nikt nie zrobi tego lepiej. Potwierdzenie ze strony innych, że nikt nie zrobi tego lepiej. Wydajni są w stanie w kilka godzin wykonać to, co innym zajęłoby cały dzień. Są energiczni, produktywni i kompetentni. Zorientowani na zadania, uwielbiają wyzwania i rzucają się na głęboką wodę. Szybko podejmują decyzje, co sprawia, że mogą być niezastąpieni w sytuacjach kryzysowych. 9 Tamże, s

15 STABILNI Stabilni lubią ustalony porządek, dobrą organizację, systemy i struktury. Musi przeczytać instrukcję obsługi nowego urządzenia i wszystko zrobić dobrze za pierwszym razem. Stabilni są godni zaufania praktyczni i rozsądni, to zdyscyplinowani pracownicy, którzy lubią spokojnie się koncentrować. Są lojalnymi przyjaciółmi, pracownikami i członkami rodziny. Mocne strony Stabilnych: Dokładność i zwracanie uwagi na szczegóły. Definiowanie i udoskonalanie pomysłów. Umiejętność wykonywania zadań od początku do końca. Analizowanie problemów i ustalanie, co należy zrobić. Umiejętność porządkowania myśli. Niezawodność i konsekwencja. Biegłość w ustalaniu priorytetów 10. Pracując ze Stabilnymi: Daj im szczegółowe instrukcje i jasne cele. Zapewniaj im ciągłe wsparcie. Unikaj obciążania ich nierozsądnymi terminami. Nie zarządzaj drobnymi szczegółami wykonywanej przez nich pracy. Mów im, jak bardzo są potrzebni i że bez nich praca nie zostałaby odpowiednio wykonana. Pozwól im pracować we własnym tempie. Zauważaj i nagradzaj ich pracowitość. Ostrożnie podsuwaj nowe pomysły. Stabilnych stresują nagłe lub nieoczekiwane zmiany. Nowe rzeczy wprowadzaj stopniowo. Stabilni potrzebują czasu na przetworzenie nowych pomysłów czy sposobów postępowania. 10 Tamże, s

16 Dziesięć głównych czynników motywujących Stabilnych: Rytm, ustalony porządek, konsekwencja i przewidywalność. Czas na zastanowienie się i przetworzenie informacji. Słowna pochwała za pracowitość. Jasno określone cele. Rozumienie całokształtu i przyczyn, dla których coś robię. Porządek i organizacja. Kompetentni współpracownicy Jasne, rozsądne terminy. Wysłuchani i zrozumienie Narzędzia konieczne do wykonania pracy. Celem Stabilnych jest wyeliminowanie tego, nieoczekiwane, i przygotowanie się na każdą ewentualność. Chcą wszystko zaplanować, aby nie dać się zaskoczyć potencjalnym problemom. Lubią przewidywalne sytuacje i świadomość, ze wszystko pójdzie zgodnie z planem. Z natury opierają się zmianom, szczególnie tym nagłym. 11 ZMIENNI Zmienni są elokwentni i przekonywujący, więc na ogół są osobami wpływowymi. Pragną się rozwijać. Lubią wyrażać własne ja. Zmieni potrafią zwyczajne rzeczy przedstawić w ekscytujący sposób. Są pewni siebie i towarzyscy, a odkrywanie nowości dodaje im energii. Mocne strony zmiennych: Umiejętność przekonywania i wpływania na ludzi, Twórcze rozwiązywanie problemów Umiejętność negocjowania Przedstawienie wizji w sposób inspirujący innych Mobilizowanie innych do działania 11 Tamże, s

17 Pracując ze Zmiennymi: Pozwól im na trochę swobody w znajdowaniu nowatorskich rozwiązań. Zaproś ich do udziału w burzy mózgów. Wyznacz im cel i pozwól samodzielnie znaleźć sposoby jego realizacji. Wyznacz im zakres odpowiedzialności i ustal terminy realizacji zadań. Umożliwiaj im rozwój osobisty i zawodowy. Za osiągnięcie pochwal ich publicznie. Zmienni szybko się nudzą. Dlatego też, kiedy kończą jeden projekt, miej już w zanadrzu następny. Porozmawiaj z nimi o ich pomysłach 12. Dziesięć głównych czynników motywujących Zmiennych: Przygoda i zmiany. Luźny grafik i elastyczne terminy. Nabywanie nowych umiejętności. Znajdowanie się w centrum uwagi. Możliwość wprowadzania nowych pomysłów. Wybór. Zróżnicowane obowiązki. Prawo dostosowywania do własnych potrzeb i dokonywania zmian w powierzonych zadaniach, harmonogramach, procedurach itd. Możliwość rozwoju osobistego. Zmienni uwielbiają zmiany i żyją dla przygody. Są wolnomyślicielami kochającymi zabawę, którzy szukają coraz to nowych doświadczeń i nie boją się ryzyka. W większości są przedsiębiorczy. Zmiany traktują jako bodźce popychające do działania, a nie coś, co wymaga wysiłku. 12 Tamże, s

18 WEWNĘTRZNI Wewnętrznych określają jasne wartości, jakie prowadzą ich przez życie. Prawość jest z nich najważniejsza. Poczucie celu i spełnianie są dla nich ważniejsze niż sława i majątek. Wiedzą, w co wierzą, i postępują zgodnie ze swoim sumieniem. Silne poczucie sensu i wartości sprawia, że muszą podjąć pracę, która będzie znacząca i ważna. Chcą się czuć częścią czegoś większego od siebie. Mocne strony Wewnętrznych: Silne poczucie obowiązku. Troska i życzliwość, skłonność do przekuwania empatii w działanie. Współczujący sprzymierzeńcy tym, którzy mieli mniej szczęścia w życiu. Prawy charakter. Trwanie przy swoich wartościach. Angażowanie się w sprawę i nieoczekiwanie, że ktoś zrobi coś za nich. Pracując z Wewnętrznymi: Szanuj ich przekonania, nawet jeśli różnią się od twoich. Okazuj uznanie dla ich wkładu. Sprawiaj, żeby czuli się potrzebni i ważni. Pokaż, że ich udział w wykonywanym zadaniu jest niezbędny. Omów z nimi wizję firmy, wyznawane wartości i zasady etyczne i odnieś je do ich osobistych przekonań. Okaż zainteresowanie ich rodziną, troskami i zamiłowaniami. Pozwól im na łączenie wyznawanych wartości z wykonywaną pracą 13. Dziesięć głównych czynników motywujących Wewnętrznych: Wizja przyszłości. Cele, które w ich odczuciach mają sens i są osiągalne. 13 Tamże, s

19 Osobiste uznanie. Poczucie własnego wkładu. Otrzymywanie konkretnej pozytywnej oceny i szczerego uznania. Udział firmy w przedsięwzięciach, które ich pasjonują. Nagroda w postaci płatnego urlopu. Świadomość znaczenia wykonywanej pracy. Znajdowanie pozytywnych rozwiązań Walka z niesprawiedliwością i pomaganie bezbronnym. Wnoszenie własnego wkładu stanowi niezbędny warunek ich szczęścia. Wewnętrzni są szczodrzy i chętnie podzielą się wszystkim, co mają. Charakteryzują się gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy. Lubią się czuć częścią czegoś. Są wrażliwi na uczucia i troski innych i dążą do poprawy istniejącej sytuacji. ZEWNĘTRZNI Zewnętrzni są energiczni i skoncentrowani na celach. Chcą być nagradzani w konkretny, materialny sposób. Wiedzą, że muszą na to zapracować. Potrafią ciężko pracować i lubią dobrą zabawę. Najnowsze trendy nie unikną ich uwadze. Chcą mieć wszystko, co najlepsze. Mocne strony Zewnętrznych: Wyzwania dodają im energii. Przedsiębiorczy. Skupieni na celach. Niechętnie rezygnują z czegoś, co może przynieść duże korzyści. Zdecydowani i sumienni. Mają aspiracje, by być najlepsi 14. Pracując z Zewnętrznymi: Zauważaj ich osiągnięcia i publicznie udzielaj pochwały. 14 Tamże, s

20 Łącz wyzwania z kuszącymi zachętami. Zapytaj ich o zdanie w sprawach zarządzania. Regularnie oceniaj ich wydajność. Nagradzaj dokonania w sposób materialny. Upewnij się, że rozumieją system nagród obowiązujący w firmie oraz możliwości rozwoju. Daj im możliwość przewodzenia innym 15. Dziesięć głównych czynników motywujących Wewnętrznych: Wynagrodzenie pieniężne. Osobiste uznanie szefa. Awans albo możliwość rozwoju. Szczególne przywileje. Program wynagrodzeń zwiększający wydajność. Wolność od czynników kontrolnych i nadzoru. Dodatki do pensji w postaci na przykład płatnych wakacji. Premie. Nagrody, dyplomy i trofea upamiętniające szczególne osiągnięcia. Uznanie publiczne. Zewnętrzni uwielbiają grać w drużynie, która wygrywa. Rozkwitają pod wpływem uznania i nagród. W ten sam sposób będą oceniać innych. Zewnętrzni lubią uwagę, jaką przyciągają po odniesionych sukcesach oraz szacunek, jaki daje władza. 15 Tamże, s

21 MOTYWACJA W PRAKTYCE Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o materiał 16 napisany przez absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o profilu pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńcza, który od sześciu lat pracuje w jednym z lubelskich Domów Dziecka. Każdego dnia ma on okazję konfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką wychowawczą, w tym z postawami jego podopiecznych, ich środowiskiem rodzinnym, ich doświadczeniem życiowym, a co w tym najważniejsze - ich nastawieniem do swojego życia i innych ludzi, ich motywacją do podejmowania działań w życiu codziennym. Czerpie on ze swojego osobistego doświadczenia, wynikającego z faktu, iż sam był wychowankiem Rodzinnego Domu Dziecka w Lublinie. Podopieczny w wieku dojrzewania Wiek adolescencji, zaczynający się od dwunastego roku życia i trwający do osiemnastego roku, jest to okres gwałtownych przemian zarówno w sferze psychicznej, umysłowej i fizycznej młodego człowieka. Zmiany, które zachodzą w młodzieży zależą od płci jak i wieku. U trzynastolatków pojawia się silna potrzeba izolacji, zamknięcia się w swoim świecie przeżyć, fantazji a wszelkie przejawy bliskości z matka, ojcem, wychowawcą poza domem są objawem obciachu, wstydu. Młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na punkcie swojej osoby, wszelkie żarty, krytyka czy pozbawienie ich przywilejów wywołuje awantury, krzyki lub gdy nie mogą w ten sposób rozładować napięcia mogą zastąpić to obgryzaniem paznokci, ołówków, jąkaniem się, objadaniem itp. Tworzą się już w tym wieku grupy z podziałem na płeć - chłopcy trzymają się razem a dziewczynki zaczynają interesować się chłopcami i rozmawiać o nich. Dziecko w wieku czternastu lat charakteryzuje się tym, że powoli zaczyna być z powrotem hałaśliwy, aktywny, mało refleksyjny i zajmuje się różnymi akcjami i aferami dla zabawy lub zaimponowania kolegom. 16 K. Szlachta, opracowanie pt. Motywowanie wychowanków z domu dziecka na podstawie własnych doświadczeń, Lublin

22 Dziewczęta są bardziej spokojne rozwijają się szybciej i nie imponuje im już zabawa w psikusy i głupie figle. Autorytetem dla czternastolatka/ki dalej są koledzy koleżanki a nie rodzice czy opiekunowie, choć są bardziej posłuszne i ugodowe niż trzynastolatki. Zajęcia swe robią byle jak, aby szybko skończyć i spotkać się z kolegą, koleżanką. Starsze pokolenie jest nudne, nie rozumie młodzieży i nie traktuje poważnie czternastolatka. W tym wieku nastolatkowie są gotowi na wszystko, aby zaistnieć, postawić się dorosłemu, ale dalej boją się ośmieszenia, niepopularności, kompromitacji w oczach kolegów, koleżanek. W sferze seksualnej znają już podniecenie seksualne, pożądanie, które skierowane jest raczej na poszczególne atrybuty kobiecości czy męskości, niekoniecznie należące do konkretnej osoby. Jest to czas na pierwsze miłości, chodzenie za sobą, które charakteryzuje się swoistą nieporadnością, przesadą i nadrabianiem miną do sytuacji. Najtrudniejszym wiekiem zarówno dla rodziców, opiekunów i dziecka jest wiek piętnastu lat. Charakteryzujący się tym, że młodemu człowiekowi nic nie pasuje ani rodzice, opiekunowie, czasem koledzy ani on sam. Przy tym sami siebie z zasady uważają za świetnych, wspaniałych niedocenionych, zawsze mających rację a innych uważających za głupków nie wiedzących co mówią. Huśtawka nastrojów jest u nich normą i ze stanu euforii mogą przejść w stan frustracji i niezadowolenia nawet z błahej przyczyny. Bardzo czuli są na wszelkie próby, zakazy i ograniczania im wolności, dopytywanie oraz wszelkie żarty na swój temat. Zdenerwowany piętnastolatek może w swojej złości krzyczeć najróżniejsze epitety mające na celu obrażenie słuchacza. Może posunąć się do agresji, kopnąć, uderzyć, rzucić przedmiotem. Drugą formą wyrażenia siebie może być u piętnastolatka wybuch płaczu, darcia sobie ubrania, groźby samobójstwa lub pogrążenie się w rozpaczy i nie odpowiadanie na pytania. Młodzi ludzie w tym okresie ogólnie walczą o swoją autonomie, niezależność poglądów, zainteresowań. Bardzo przejmują się zaś swoim wyglądem, brakiem uzdolnień i powodzenia towarzyskiego. Natomiast w sferze kontaktów damsko-męskich seks u piętnastolatków schodzi na dalszy plan. Oczywiście dalej tworzą się pary, które nawzajem bardzo się pilnują, dziewczyna nie może spojrzeć na drugiego a on nie może zatańczyć z inną. Demonstrują światu swoją miłość. 22

23 Po tym burzliwym okresie życia jako piętnastolatek, młody człowiek wchodzi w szesnasty rok życia. Okres ten jest spokojniejszy a ekspresja i sprzeciw wobec świata dorosłych czy reguł nie ma charakteru wyłącznie emocjonalnego, ale też pojawiają się aspekty intelektualnego i ideologicznego sporu. Hierarchia wartości wyznawana przez starsze pokolenie zostaje przez szesnastolatka poddana w wątpliwość. Autorytet rodziców, wychowawców ulega osłabieniu a młodzież w tym wieku uświadamia sobie, że jeżeli naprawdę na coś się nie zgodzi, to tego nie będzie. Oczywiście szesnastolatkowie mogą zachować się nieodpowiedzialnie i niedojrzale. Przywiązują dużą wagę do słów i czynów, szczególnie wypowiadanych przez rodziców lub opiekunów, chociaż sami kłamią bez oporu. Boją się kompromitacji i niepopularności wśród kolegów, unikają sytuacji niejasnych, dwuznacznych, w których nie wiedza jak się zachować. Panicznie bają się kompromitacji ze strony dorosłych. Głównym powodem do zmartwień jest własna niedoskonałość, związana z niepowodzeniem u płci przeciwnej, utratą przyjaciół, ale i sprawy ogólniejsze, takie jak niesprawiedliwość społeczna, przemoc, wojny, los zwierząt. Sprawy damsko - męskie i bycie w parze staje się normą a kontakty seksualne są coraz śmielsze i mogą prowadzić do podjęcia współżycia płciowego. Wiek siedemnastu lat jest okresem uspokojenia, wewnętrznego pogodzenia ze światem dorosłych. Grupa rówieśnicza dalej pozostaje głównym środowiskiem społecznym, ale już nie odgrywa tak istotnej roli. W życiu młodego człowieka zaczyna liczyć się szkoła i związane z nią plany, wybór studiów, często jest już on w poważniejszym związku z partnerem i z nim układa plany na przyszłość. Młodzież nie wchodzi w konflikty z rodzicami, bo już w zasadzie ma swoją autonomię, z drugiej strony widzi swoją mieszkaniową i materialną zależność od rodziców (opiekunów). Głównymi ich problemami są niepowodzenia związane z własnymi planami oraz z partnerem życiowym. Stają się pełnoletni metrykalnie ale nie zawsze intelektualnie, psychicznie czy społecznie. Obalenie stereotypów Opisując wiek adolescencji konieczne jest poruszenie sprawy stereotypów dotyczących wychowanków Domów Dziecka. Należy do nich miedzy innymi pogląd, że lepiej się z nimi nie zadawać, że kradną, biorą narkotyki, są marginesem społecznym. Autor tekstu źródłowego był wychowankiem Rodzinnego Domu Dziecka i podkreśla, że każde z dzieci w Domu było inne - z innym doświadczeniem i innymi genami przekazanymi przez rodziców biologicznych. 23

SKŁADNIKI MOTYWACYJNEGO DNA 1

SKŁADNIKI MOTYWACYJNEGO DNA 1 Strona1 Załącznik_6_Podręcznik dla Absolwenta 1 W motywowaniu innych pomocne jest opanowanie podstawowych informacji o każdym z czynników motywacyjnych z osobna. W ten sposób możliwe jest skuteczniejsze

Bardziej szczegółowo

Motywacyjne DNA w pracy Dyrektora szkoły

Motywacyjne DNA w pracy Dyrektora szkoły Motywacyjne DNA w pracy Dyrektora szkoły Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication Praktyk Integrującej Obecności

Bardziej szczegółowo

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Nie da się sformułować gotowej recepty, jak pomagać dziecku. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Rodzice i nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU WYKŁAD 9 MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU 1 1. Istota motywacji i motywowania: Motywacja jest to ogół bodźców, pobudek oraz stan gotowości ludzi, do określonego zachowania się i działania. Motywacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami. Radom 2012

Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami. Radom 2012 Czyli, jak efektywnie współpracować z rodzicami Radom 2012 Katarzyna Ziomek doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli katarzyna.ziomek@rodon.radom.pl Są doskonałym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Tydzień wychowania jest okazją do tego, by każdy postawił sobie pytania: Kogo chcę wychować? I jak zamierzam to czynić?. Odpowiadając na nie trzeba mieć zawsze przed oczyma pełny rozwój wychowanków. Z

Bardziej szczegółowo

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją?

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? test, BONUS SPECJALNY dla czytelniczek i klientek Inkubatora Kobiecych Pasji Autorka testu: Grażyna Białopiotrowicz Jaki jest poziom Twojej

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE?

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE? JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE? W pedagogice uczenie się odnoszone jest do czynności ucznia. Efekty uczenia się zależne są między innymi od pamięci, koncentracji uwagi, motywacji, zainteresowań, zdolności.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy O sztuce wyznaczania i osiągania celów Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 maja 2015 r. Cel to zamierzony rezultat Daje poczucie sprawczości Świadomość,

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Wzór Raportu Analiza Profilu Osobowego Thomas International System dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Pan XY WYNIKI NUMERYCZNIE: I II III D 5 2 3

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.

KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Maria Krawczyk Grażyna Matkowska PPP-P Nr 3 Częstochowa KOMUNIKACJA MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Nie można stworzyć kompletnego poradnika dla rodziców na temat

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

POSTAWY RODZICIELSKIE

POSTAWY RODZICIELSKIE POSTAWY RODZICIELSKIE Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

Adrian Siemieniec AWF Katowice

Adrian Siemieniec AWF Katowice ,,Potrzeby psychiczne dziecka Na podstawie treningu piłkarskiego Adrian Siemieniec AWF Katowice Co to takiego,,potrzeba? Ogólny Podział,,Potrzeby człowieka dzielimy na : A) materialne B) biologiczne C)

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE WZORZEC OSOBOWY UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE Uczeń Szkoły Marzeń: 1. Przygotowuje się do zajęć, rozwija intelektualnie: przynosi na zajęcia szkolne wszystkie potrzebne

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Redakcja: Wojciech Śliwerski Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska Korekta: Beata Bednarz Sylwia Kajdana ISBN ISBN 978-83-7850-377-4 978-83-7587-147-0

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna i przyjazna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2016/2017 Bezpieczna i przyjazna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, 30 wrzesień 2016r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. w Skorzeszycach

Plan wychowawczy. Oddziału Przedszkolnego. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. w Skorzeszycach Plan wychowawczy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzeszycach Cele: Plan wychowawczy punktu przedszkolnego zakłada: Pracę nastawioną na poznanie samego siebie Pracę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk.

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Wkrótce wszyscy nauczyciele uczący w tej klasie mówili tylko o nim i o jego zachowaniach.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 Wprawdzie nie jesteśmy rodzicami doskonałymi, ale wystarczająco dobrymi, jeżeli kochamy nasze dzieci i staramy się, najlepiej jak potrafimy, dobrze je wychować. Bruno Bettelheima

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 20 listopada 2014 r. SUKCES W ŻYCIU ZALEŻY NIE TYLKO OD INTELEKTU, LECZ OD UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu W przedszkolu funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej i fizycznej

Bardziej szczegółowo

GOLDEN 5. Integracja i klimat klasy, Współpraca nauczyciela z rodzicami.

GOLDEN 5. Integracja i klimat klasy, Współpraca nauczyciela z rodzicami. GOLDEN 5 Integracja i klimat klasy, Współpraca nauczyciela z rodzicami. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Ankieta dla rodziców Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi będą wykorzystane do podniesienia

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 W BYDGOSZCZY. Sylwetka ucznia kończącego III klasę Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy

SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 W BYDGOSZCZY. Sylwetka ucznia kończącego III klasę Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy ZAŁĄCZNIK NR 38 SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 W BYDGOSZCZY Sylwetka ucznia kończącego III klasę Szkoły Podstawowej nr 27 Absolwent I etapu edukacyjnego: zna swoje najbliższe środowisko - dom,

Bardziej szczegółowo

MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

MISJA UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach 39-124 Iwierzyce 186 tel. 17 745 50 94 fax. 17 222 15 25 www.gimiwierzyce.pl adres e-mail: gimnazjum@iwierzyce.pl MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka

Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Trzy filary motywacji wewnętrznej: jak je budować? Joanna Steinke-Kalembka Czym jest motywacja wewnętrzna? motywacja to coś, co pobudza nas do działania i powoduje, że możemy w tym działaniu wytrwać. Motywacja

Bardziej szczegółowo

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

R A Z E M. Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce. Joanna Matejczuk. Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu R A Z E M Relacje Aktywność Zabawa Emocje Miejsce czyli jak efektywnie ucząc dzieci mieć z tego przyjemność? Joanna Matejczuk Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas VI

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa

marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa Osoba, która ma poczucie własnej wartości będzie wolna od nacisków, trendów społecznych, mody Nie będzie przejmowała

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ?

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy, kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby nasze

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Powietrza w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości).

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). RADA SZKOLENIOWA Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). Samoocena to wyobrażenienatemattego,kimiczymjesteśmy, a więc postrzeganie samego siebie. Poczucie własnej wartości

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zachowania organizacyjne: Motywacja. Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Zachowania organizacyjne: Motywacja Schemat integrujący podejścia do zarządzania Podejście systemowe uznanie wewnętrznych zależności oraz wpływów otoczenia Spojrzenie sytuacyjne uznanie sytuacyjnego charakteru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 1 / 1 1 PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 2 / 1 1 CZĘŚĆ PIERWSZA: OGARNIJ, CZEGO TY W OGÓLE CHCESZ?! Jaki jest Twój cel? Czy potrafisz sobie odpowiedzieć, czego dokładnie chcesz? Co jest dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu

5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym i w pracy www.dorotasoida.pl 5 kroków do skutecznego wprowadzania zmian w życiu Jak zarządzać zmianą w życiu osobistym

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Misja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAŹNI I SUKCESU Misja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Nasza historia i doświadczenia. Czym się wyróżniamy. Po co to robimy? Po co istniejemy? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Zwycięska umiejętność M A K S I M U M O S I Ą G N I Ę Ć MODUŁ 10

WPROWADZENIE. Zwycięska umiejętność M A K S I M U M O S I Ą G N I Ę Ć MODUŁ 10 WPROWADZENIE MODUŁ 10 Zwycięska umiejętność Pewien mądry człowiek powiedział mi kiedyś: sukces to cele, cała reszta to komentarze. Opanowanie umiejętności wyznaczania celów i robienia planów ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania 1.1.5 Empatia Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania innych osób. Można przyjąć, że słowo to oznacza szczególnego rodzaju wsłuchiwanie się w to, co mówi drugi człowiek. Osoby

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach

Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Program adaptacyjno-wychowawczy ZSiP w Krośnicach Wstęp Zmieniając szkołę uczniowie spotykają się po raz z nowymi kolegami i nauczycielami, często znajdują się w dotąd nieznanym miejscu. Każda z klas jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju współpraca typy osobowości mocne strony i obszary do rozwoju Mój typ osobowości: Analityczny Kierujący Ekspresywny Przyjacielski Zakreśl swój typ osobowości zacznij od posiadanych informacji na temat swojego

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO PRZEDSZKOLAKA

KODEKS DOBREGO PRZEDSZKOLAKA KODEKS DOBREGO PRZEDSZKOLAKA Jednym z ważnych zadań przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dziecka, pozwalających mu w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. To w przedszkolu dziecko

Bardziej szczegółowo

CZAS jest SKARBEM. Kraków, 01.03.2008. Barbara Krawcewicz. 01.03.2008 SGH Warszawa AR Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone

CZAS jest SKARBEM. Kraków, 01.03.2008. Barbara Krawcewicz. 01.03.2008 SGH Warszawa AR Kraków Wszystkie prawa zastrzeżone CZAS jest SKARBEM Kraków, 01.03.2008 Jak to się dzieje, że każdy z nas posiada skarb? Zarządzanie czasem polega na wyznaczaniu celów i priorytetów w działaniu, tak, aby wykorzystać każdą dostępną chwilę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo