Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkcja papieru. Dział Techniczny SCA Publication Paper"

Transkrypt

1 Produkcja papieru Dział Techniczny SCA Publication Paper

2 Surowiec Wstęp Zadaniem niniejszej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi wiedzy dotyczącej surowców jak i procesów stosowanych we współczesnej papierni do produkcji wysokiej jakości papierów do druku offsetowego oraz wklęsłodrukowego. Surowiec Istnieje wiele gatunków drzew, które można wykorzystać do produkcji papierów publikacyjnych. W tej broszurze skupimy się jednak na drzewach iglastych oraz włóknach pozyskanych z makulatury (procesy opisane w dalszej części broszury). Włókna drzew jako surowiec Drewno pozyskane z drzew iglastych charakteryzuje się długimi, silnymi włóknami, które pozwalają na uformowanie masy papierniczej dającej możliwość produkcji papieru o dobrych właściwościach. W Europie i krajach skandynawskich wykorzystuje się przede wszystkim świerk i sosnę, których włókno ma właściwości najkorzystniejsze dla procesów papierniczych. Włókna z makulatury jako surowiec W rejonach silnie zaludnionych, takich jak Wielka Brytania oraz Europa centralna, pozyskiwanie włókien z makulatury jest uzasadnione ze względów ekonomicznych jak również ekologicznych. Makulatura jest doskonałym źródłem włókien oraz pigmentów. Mogą być one ponownie użyte przy produkcji papieru bądz też możliwe jest również dodanie do nich włókien świeżych jeśli produkowany jest papier wyższej jakości. SCA do produkcji papierów wykorzystuje w sposób zrównoważony włókna świeże jak również pozyskane z makulatury. Co roku przerabiamy 4,4 mln ton włókien z makulatury oraz 4,2 mln ton włókien świeżych. Jesteśmy największym przetwórcą włókien z recyclingu w Europie. Rocznie SCA gromadzi 1,6 mln ton papieru makulaturowego.

3 Produkcja masy celulozowej Produkcja masy celulozowej z włókien drzewnych Ogromne bale powstałe z wycinki wykorzystywane są do produkcji tarcicy. Przemysł papierniczy wykorzystuje w pełni drzewostan do produkcji papieru poczynając od wiórów z tartaków, gałęzi i wierzchołków drzew a kończąc na innych drobnych częściach pozostałych z wycinki drzew. Drewno pozyskane z lasu składa się z dwóch zasadniczych części: wewnętrznej, zawierającej użyteczne włókno celulozowe oraz zewnętrznej kory. Zastosowanie kory obniżyłoby jakość papieru, dlatego jest ona usuwana zanim rozpocznie się wytwarzanie masy celulozowej. Będzie ona stanowiła doskonałe biopaliwo. Drewno oczyszczone z kory przejdzie przez różne procesy, aby w efekcie stać się masą celulozową. Masa celulozowa może zostać wyprodukowana różnymi metodami. Metody te pozwalają wykorzystać około 98% objętości drzewa do produkcji masy mechanicznej o dużej nieprzezroczystości. Produkcja masy chemicznej polega na usunięciu lignin z drewnianych zrębków. W rosnącym drzewie lignina pełni funkcję spoiwa dla włókien drzewnych. Na skutek usunięcia ligniny wykorzystanie objętości drzewa spada do 50%. Powstałe włókno jest wytrzymałe, ma jednak mniejszą nieprzezroczystość. Masa mechaniczna wydajność 90-98% Produkcji masy celulozowej Masa termomechaniczna (TMP) Masa chemotermomechaniczna (CTMP) wydajność 90-98% wydajność 85-90% Masa chemiczna metoda siarczanowa wydajność 43-52% Rafiner masy termomechanicznej wytwarza około 300 ton masy dziennie. Masa mechaniczna ścier drzewny Najstarszą metoda uzyskiwania masy celulozowej opracowana została około 1840 roku. Pozbawione kory bale dociskane są do obracającego się ścieraka, który mechanicznie oddziela poszczególne włókna. Proces wspomagany jest przez dodanie wody, która dodatkowo chłodzi ścierak poddawany intensywnemu tarciu dociskanych do niego kłód. Masa celulozowa przechodzi przez drobne sita, przepuszczające jedynie pojedyncze włókna. Z masy usuwane są również wszystkie inne zanieczyszczenia takie jak piach i żwir. Pulp

4 Produkcja masy celulozowej Masa mechaniczna: Masa Termo Mechaniczna (TMP) W tej metodzie bale drewniane cięte są na mniejsze zrębki. Zrębki płucze się w celu usunięcia z nich jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci piasku lub żwiru, które mogłyby uszkodzić urządzenia używane w tym procesie. Następnie zrębki poddawane są działaniu temperatury, gdzie pod wpływem pary wodnej ulegają zmiękczeniu. Woda pod ciśnieniem transportuje zrębki do rafinera, który zbudowany jest z dwóch tarcz poruszających się w przeciwnych kierunkach. Każda z tarcz na swojej powierzchni posiada kanały wychodzące z ich środka a kończące się na ich krawędzi. Im bliżej zewnętrznej krawędzi, tym kanały stają się węższe. Zmiękczone zrębki zostaję rozdrobnione przez rotujące tarcze na pojedyncze włókna. Włókna, które nie zostały odseparowane zostają odrzucone do refinera i ponownie poddane procesowi. Rafiner z jedną tarcz. Masa chemiczna nazywana także masą typu Kraft proces siarczanowy Podobnie jak w procesie TMP zanim bale drewna zostaną przetworzone na masę celulozową, pozbawione zostają kory, oczyszczone z zanieczyszczeń a następnie rozdrobnione. Zrębki trafiają następnie do ogromnego kotła zwanego warnikiem. Tam pod wpływem chemikaliów spajająca włókna lignina zostaje usunięta, a włókna oddzielone od siebie. Utrzymywanie podwyższonej temperatury na poziomie ok C wspomaga przebieg procesu wytwarzania masy celulozowej. Uzyskana w ten sposób masa zostaje przefiltrowana a włókna nieoddzielone usunięte. Kolejnym krokiem jest usunięcie jakichkolwiek chemikaliów, piasku oraz żwiru w kąpieli. Odzyskane chemikalia zostaną ponownie wykorzystane w procesie wytwarzania masy. Tarcza w zbliżeniu. SCA wytwarza bieloną całkowicie bezchlorową (TCF) masę celulozową siarczanową. Niemal połowa wyprodukowanego tonażu zużywana jest bezpośrednio przez SCA do produkcji własnych papierów publikacyjnych oraz artykułów higienicznych. Papiernia produkuje także masy chemo-termomechaniczne dla przemysłu higienicznego, opakowaniowego oraz innych. Warnik w celulozowni SCA w Östrand.

5 Bielenie 1. Masa po warzeniu. 2. Masa po filtrowaniu. 3. Po usunięciu ligniny przy użyciu tlenu (bez związków chloru). 4. Bielenie nadtlenkami, etap 1. Bielenie Aby uzyskać najwyższą jakość wytwarzanej masy celulozowej a w efekcie samego papieru proces wybielania jest nieunikniony. Bez względu na sposób w jaki uzyskamy masę celulozową będzie ona miała brązowawy odcień. Wszystkie masy mogą zostać wybielone celem uzyskania wyższego stopnia białości. Aby uzyskać wysokiej klasy odbitkę drukarską potrzebujemy bardzo dobrej jakości papieru a nie da się takiego uzyskać bez procesu wybielania. Bielenie chlorem gazowym jest najbardziej wydajną metodą wybielania włókien drzewnych, jednak ze względu na jego negatywne oddziaływanie na środowisko został on na stałe wycofany z zakładu. Związki chloru nie mogą być całkowicie zneutralizowane przez oczyszczalnię ścieków. Wyprowadzenie więc wody zawierającej produkty uboczne opisywanego procesu do rzeki lub morza mogłyby się wiązać z degradacją fauny. Masy bielone bez użycia związków chloru nazwane są TCF (ang. Totally Chlorine Free). Związki chemiczne wykorzystywane w tej metodzie to najczęściej: Tlen (O 2 ), Ozon (O 3 ), Nadtlenek Wodoru (H 2 O 2 ). W przypadku mas mechanicznych służących do produkcji papierów o wysokim stopniu bieli najczęściej stosowany jako wybielacz jest nadtlenek wodoru. Wszystkie produkty uboczne tego procesu mogą być bez trudu usunięte w oczyszczalni, dlatego uzdatniona woda nie działa niekorzystnie na ekosystemy wodne. 5. Po bieleniu ozonem. 6. Bielenie nadtlenkami, etap 2. W papierni SCA w Östrand masy bielone są beż użycia chloru od roku 1996 kiedy to stary zakład bielenia zastąpiono nowoczesnym obiektem. Metoda całkowicie bezchlorowa oznacza, że w procesie bielenia nie używane są żadne związki chloru. W papierni SCA w Ortviken procesy mechanicznego wytwarzania mas celulozowych są całkowicie wolne od chloru.

6 Włókna z recyclingu Wysokiej jakości masy możliwe są do wyprodukowania jedynie z czystej, świeżej i suchej makulatury. Produkcja mas celulozowych z włókien z recyclingu (włókien odzyskanych) Zebrane stare gazety, magazyny oraz zwroty wydawców są podstawą mas z włókien z recycling u. Zbiórka makulatury związana jest z ogromnymi inwestycjami polegającymi na zapewnieniu specjalnie zaprojektowanych pojemników umieszczonych w dogodnych dla użytkowników miejscach. Dodatkowo prowadzone są działania mające na celu skup makulatury od wydawców i drukarń tak, aby zgromadzić wolumen niezbędny do uruchomienia produkcji papieru. Pierwszy etap produkcji polega na odmierzeniu określonej ilości makulatury i poddaniu jej działaniu mydeł kwasów tłuszczowych oraz gorącej wody. Wszystko to jest mieszane w ogromnym zbiorniku niczym w pralce. Proces ten pozwala na oddzielenie włókien od siebie, jest to początek procesu tzw. deinkingu czyli pozbycia się farby drukarskiej z zadrukowanych włókien. Na tym etapie z masy usuwane są również inne niepotrzebne materiały takie jak zszywki introligatorskie, materiały reklamowe, koperty na CD, folie do pakowania oraz inne przedmioty. Pozostałe zanieczyszczenia usuwane są z masy za pomocą sortowników wirowych oraz podczas filtrowania masy. Papiernia Aylesford Newsprint w Wielkiej Brytanii produkuje rocznie ton papieru gazetowego w 100% składającego się z makulatury. Stanowi to 1% światowej produkcji papieru z recyclingu (40 milionów ton) oraz 4% produkcji europejskiej (9,2 milionów ton) w skali roku. Aby wyprodukować taką ilość papieru konieczne jest zgromadzenie ponad ton makulatury rocznie.

7 Produkcja papieru Zakład odbarwiania w Aylesford. Masa jest następnie oczyszczana w wieloetapowym procesie płukania, który pozwala usunąć ponad 99% farby przylegającej do włókien. Do kadzi z ciepłą wodą oraz nieoczyszczoną masą dodawane są mydła kwasów tłuszczowych. Mydło uwalnia spoiwa znajdujące się w farbie, które podczas procesu jej utrwalania wniknęły pomiędzy włókna. Do zbiornika od dołu wpuszczone zostaje sprężone powietrze. Powoduje ono powstawanie baniek mydlanych, do których przyciągane są uwolnione fragmenty farby. Bańki wraz z farbą unoszą się do góry zbiornika formując brudną pianę. Piana ta jest następnie usunięta do ścieków produkcyjnych. Proces ten powtarzany jest wielokrotnie w wielu zbiornikach, aż do chwili kiedy masa celulozowa będzie już zupełnie czysta. Może okazać się, że po takim czyszczeniu masa wymaga jeszcze bielenia, tak aby uzyskać stabilną i jednolitą biel. Trwałość włókien z makualtury Do tego, aby proces przetwarzania włókien z makualtury mógł trwać w sposób ciągły niezbędne są włókna świeże. Dzieje się tak ponieważ odzyskanie włókien z makulatury można powtarzać co najwyżej 7 razy. Tylko około 80% włókien po recyclingu może zostać poddanych ponownemu deinking owi. Wielokrotnie oczyszczane z resztek farby włókna stają się krótsze a przez to słabsze, są więc eliminowane z dalszej obróbki. Takie włókna można natomiast wykorzystać do produkcji energii. Maszyna papiernicza w Aylesford, w Wielkiej Brytanii produkuje papier gazetowy w 100% wytworzony z makulatury.

8 Produkcja papieru Dodatki procesowe Po uzyskaniu wymaganej białości masy celulozowej, często dodawany jest barwnik zapewniający jej właściwy odcień. Oko ludzkie jest bardzo wrażliwe na małe nawet różnice w odcieniu papieru. W zależności od tego, jakie właściwości ma posiadać finalny produkt do masy celulozowej dodawane są różne dodatki. Zanim masa trafi do wlewu maszyny papierniczej dodawana do niej jest również duża ilość wody. Wlew maszyny papierniczej Masa papiernicza zbudowana jest w 99% z wody oraz dodatków procesowych i tylko w 1% z włókien. Tak duża zawartość wody zapobiega flokulacji. Flokulacja polega na dążeniu włókien do łączenia się ze sobą. W przypadku, gdyby flokulacja nie została wyeliminowana uzyskany finalnie papier uformowałby niejednorodną powierzchnię. Aby zapobiec flokulacji masa wylewana we wlewie wprawiana jest dodatkowo w ruch. Wlew rozprowadza ściśle określoną, równą ilość masy papierniczej w kolejnej sekcji sitowej, gdzie następuje formowanie wstęgi papieru. Wlew na maszynie PM 1 SCA w Ortviken. Zdjęcie maszyny papierniczej płaskositowej PM 1 SCA w Ortviken. Sekcja sitowa maszyny papierniczej Masa papiernicza w sposób kontrolowany transportowana jest z wlewu na sito. Sito w postaci matrycy lub siatki o dość dużych otworach pozwala na odwodnienie masy oraz uformowanie jednolitej wstęgi Sito porusza się z prędkością przybliżoną do prędkości wylewania na nie masy z wlewu. W zależności od wartości prędkości uzyskamy różną formację włókien. Większość włókien zorientowanych będzie zgodnie z kierunkiem ruchu sita formującego. Efektem tego zjawiska jest wyższa wytrzymałość papieru w kierunku pracy maszyny niż w kierunku do niego prostopadłym. Gdyby jednak w czasie formowania wstęgi polegano jedynie na siłach grawitacji, uzyskano by papier dwustronny, gdzie właściwości jednej i drugiej strony znacznie różniłyby się od siebie czyli papier o wysokim stopniu anizotropii. Aby tego uniknąć w sekcji sitowej stosuje się drugie sito, które dotyka górnej warstwy wstęgi. Pozwala to na odsączanie wody w sposób próżniowy a w konsekwencji uzyskanie papieru o jednakowych parametrach po obu stronach czyli papieru o wysokim stopniu izotropii. Po przejściu przez sekcję sitową udział suchej masy w masie papierniczej zwiększa się z 1% do 16-19%.

9 Produkcja papieru uoformer TQv Zdjęcie formera szczelinowego maszyny papierniczej PM 11 w SCA Graphic Laakirchen. Former szczelinowy maszyny papierniczej Bardziej zaawansowane technologicznie maszyny papiernicze o wysokich prędkościach posiadają system, w którym masa z wlewu natryskiwana jest za pomocą pojedynczych dysz pomiędzy dwa sita. Takie rozwiązanie pozwala na równoległy drenaż z obu stron wstęgi, dzięki czemu uzyskany papier odznacza się jeszcze wyższym stopniem izotropii. DuoFormer TQv W formerze szczelinowym formowanie wstęgi oraz odwadnianie rozpoczyna się natychmiast po dotarciu masy do sit. W części wlewowej formera szczelinowego masa wstrzykiwana jest między sita, od czego rozpoczyna się formowanie wstęgi papieru.

10 Produkcja papieru Zdjęcie części prasowej maszyny. Sekcja prasowa maszyny papierniczej Utworzona wstępnie wstęga papieru jest ponownie odwodniona w sekcji prasującej. Wstęga, w której duży udział ma nadal woda przechodzi przez liczne walce metalowe, które wyciskają z niej wodę. Wstęga w sekcji prasującej trafia również pomiędzy filce, które dodatkowo absorbują ciecz z wstęgi. Po przejściu przez sekcję prasującą zawartość masy suchej wzrasta do 40-50%. Wstęga posiada na tym etapie już własną wytrzymałość. Prasa ze stałym elementem odwadniającym firmy Voith (ang. Shoe Press ) formuje wstęgę podczas odwadniania.

11 Produkcja papieru W sekcji suszącej wstęga osuszana jest przez walce podgrzewane parą. Sekcja susząca maszyny papierniczej W celu uzyskania ostatecznej wilgotności papieru kolejne ilości wody usuwane są poprzez jej odparowanie. W sekcji suszącej wstęga przechodzi przez serię cylindrów podgrzewanych parą. Ułożenie cylindrów powoduje, że wstęga dotyka do nich raz jedną a raz drugą stroną, dzięki czemu odparowanie wody odbywa się po obu stronach równomiernie. W zależności od konstrukcji maszyny wstęga może być dodatkowo dociśnięta. Dociśnięcie powoduje lepsze przekazanie temperatury z walców, szczególnie w szybkich maszynach. Papier na tym etapie posiada już zespół ściśle zdefiniowanych właściwości i może zostać poddany dalszej obróbce. W przypadku papierów gazetowych i innych pochodnych z tej grupy jedynym dodatkowym etapem będzie gładzenie czyli kalandrowanie. Kalander składa się z wielu stalowych walców, stykających się z obiema stronami papieru w celu wygładzenia włókien na jego powierzchni. W niektórych maszynach wykańczanie kończy się w kalandrze miękkim (soft kalander). Kalander miękki posiada dwie pary stalowych walców. Jeden z walców w każdej parze pokryty jest miękkim poliuretanem, a każda z par jest tak ustawiona, by rolki stykały się z obiema stronami papieru. Połączenie w parze rolki miękkiej z rolką twardą powoduje działanie na papier różnych sił tarcia, dzięki czemu podczas wygładzania włókien osiąga się efekt lekkiego połysku. Papiery, które wymagają kolejnych etapów obróbki nawijane są na stalowe trzpienie tworząc tzw. jumbo role, zwane również tambours. Zawartość suchej masy w tak wytworzonym papierze wynosi na tym etapie 90-95%, w zależności od tego jaki konkretnie papier został wyprodukowany. Sekcja susząca za zamkniętymi drzwiami na maszynie papierniczej PM 11 w Laakirchen.

12 Produkcja papieru Powlekanie Przy produkcji papierów o najlepszych parametrach użytkowych takich jak białość, czas życia, drukowność, najczęściej konieczne jest naniesienie na papier bazowy dodatkowej warstwy powleczenia. Mieszanka powlekająca składa się głównie z pigmentów w postaci kaolinu (glinka biała), węglanu wapnia (CaCo 3 ) oraz substancji wiążących, których zadaniem jest związanie cząstek pigmentu z włóknami papieru, tak aby powstała jednorodna powierzchnia. Wybielacze optyczne mogą również zostać dodane do mieszanki powlekającej. Ich zadanie polega na absorpcji promieniowania z zakresu UV i odbiciu go w postaci spektrum widzialnego, w konsekwencji wybielacze optyczne sprawiają tym samym wrażenie barwne takie, że papier posiada odcień biało niebieski. Ostateczny wygląd papieru zależnie od dalszej obróbki będzie miał wykończenie matowe (ang. matt) lub błyszczące (ang. gloss). Przy powleczeniu raklowym grubość powleczenia regulowana jest poprzez odległość noża raklowego od powierzchni powlekanej. Nadmiar mieszanki jest przez rakiel usuwany i powtórnie przekazywany do zbiornika z nanoszoną mieszanką. Maszyna powlekająca W większości papierni na świecie powlekanie dobywa się przy wykorzystaniu dwóch metod lub ich kombinacji. Powlekanie metodą natryskową odwzorowuje pierwotną powierzchnię papieru bazowego, tworząc na niej warstwę powleczenia o równej grubości. W metodzie powlekania raklowego nadmiar powleczenia jest zgarniany nożem, pozostawiając równą warstwę mieszanki na powlekanej powierzchni. W obydwu tych metodach powlekanie odbywa się na jednej stronie, a po jej wyschnięciu na drugiej stronie wstęgi. Do suszenia powleczenia stosuje się światło podczerwone lub nawiewy powietrza w zależności od tego, kto jest producentem maszyny powlekającej. Powlekanie Powlekanie Papier bazowy Powleczenie natryskowe. Papier bazowy Powleczenie raklowe. SCA w Ortviken posiada dwie maszyny papiernicze do produkcji papierów LWC. Produkują one ton papieru rocznie. Około 25% wyprodukowanego tonażu jest oznakowane certyfikatem FCS. Gwarantuje on świadome i odpowiedzialne zarządanie zasobami leśnymi.

13 Laakirchen PM 11 - Janus Kalander Produkcja papieru Gładzenie papieru (kalandrowanie) Ostateczne nadanie właściwości powierzchniowych uzyskuje się na etapie gładzenia. Rolą walców wygładzających jest usunięcie z powierzchni papieru jakichkolwiek niepożądanych nierówności. Gładzenie nada również powierzchni finalny jej wygląd poprzez uzyskanie odpowiedniego połysku. Kaolin oraz węglan wapnia w przypadku papierów SC dodawane są już w fazie uzupełniania dodatków masowych w masie papierniczej. W ten oto sposób pigmenty stają się częścią integralną masy papierniczej zanim jeszcze trafią do sekcji sitowej maszyny. W czasie wlewu masy na sita cząstki pigmentów wędrują na powierzchnię wstęgi i są w niej związane oraz ukierunkowane pod wpływem działania temperatury i siły tłoczenia. W rezultacie otrzymuje się powierzchnię z połyskiem odpowiednią do zadruku w technikach heatsetowych oraz rotograwiurowych. W kaiandrze błyszcząca powierzchnia uzyskiwana jest poprzez docisk miękkich i twardych rolek. Kalandry Kalandry występują w różnorodnych formach. Tak jak opisane wcześniej mogą one stanowić element maszyny jako kalandry miękkie tzw. soft bądź też jako superkalandry. Bez względu na to, gdzie i jak są zbudowane ich rolą będzie zawsze uzyskanie założonej gładkości powierzchni papieru. Kalandry to stalowe walce pomiędzy, którymi przemieszcza się papier. Rolki pod wpływem działania na papier temperatury oraz docisku nadają jego powierzchni zdefiniowany połysk. Co druga rolka może być pokryta poliuretanem, dzięki czemu na skutek niewielkiej różnicy prędkości pomiędzy rolką stalową a rolką powleczoną poliuretanem osiąga się dodatkowy efekt nieco wyższego połysku. Gorąca para przechodząca przez perforowany walec jest również dodatkowym elementem wspomagającym wygładzenie powierzchni. Kalander Janus a w papierni SCA w Graphic Laakirchen. Papiernia SCA w Graphic Laakirchen produkuje ton papieru SC rocznie z przeznaczeniem do zadruku w technice heatsetowej oraz wklęsłodrukowej. Papiernia znajduje się w centralnej Europie, dzięki czemu do większości klientów dostawa może zostać zrealizowana w ciągu 24 godzin.

14 Produkcja papieru Cięcie oraz nawijanie Po ostatecznej kontroli jakości papieru w laboratorium wstęga, bez względu na rodzaj papieru, zostaje zwinięta do postaci jumbo roli lub tamboru. Następnym krokiem jest podział zwoju papieru zgodnie z zapotrzebowaniem klientów na zwoje o mniejszej szerokości. W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności podczas cięcia używane są specjalne programy komputerowe maksymalizujące ilość uzyskiwanego papieru przy minimalnych stratach na krawędziach zwoju.w trakcie przewijania jumbo rola umiejscowiona jest po jednej stronie przewijarki a tekturowe gilzy, o zdefiniowanej szerokości znajdują sie na drugim końcu maszyny. Papier z jumbo roli jest rozwijany i krojony przez noże rotacyjne a następnie nawijany na nowe gilzy. Pakowanie i etykietowanie Zwoje zawierają teraz odpowiedniego rodzaju papier, z określoną szerokością, średnicą i gramaturą które są zgodne z zamówieniem klienta lub odbiorcy. Aby ochronić zwoje podczas kolejnych faz transportu, owija się je specjalnym papierem ochronnym gwarantującym odpowiedni poziom wilgotności. Następnie na zapakowaną rolę naklejana jest etykieta z informacjami pozwalającymi na jej łatwą identyfikację. Opakowanie rolki w warstwę ochronną papieru, owinięcie zewnętrznej powierzchni rolki oraz umieszczenie na niej osłon bocznych i etykietowanie przeprowadzane są w pełni zautomatyzowany sposób. Teraz role gotowe są do przeniesienia do magazynu lub dostarczenia bezpośrednio do klienta. Kontrola procesu Każdy etap wytwarzania masy papierniczej i papieru jest ściśle kontrolowany przez wyspecjalizowanych pracowników Opierają się oni nie tylko na swojej wiedzy, ale także na skomplikowanych komputerowych systemach monitoringu i regulacji najważniejszych parametrów na każdym etapie produkcji. Są one dodatkowo wspierane przez systemy laboratoryjne, wykonujące powtórne sprawdzenie systemów kontroli w procesie produkcji.dzięki temu systemowi jesteśmy pewni, że wyprodukowany papier zawsze spełnia stawiane mu wymagana techniczne i bez problemów będzie mógł być zadrukowany nawet w najtrudniejszych warunkach odpowiadającym jego specyfikacji.

15 Środowisko naturalne Surowiec odnawialny zasoby leśne Bez względu na to, czy pochodzą z właśnie ściętego drzewa, czy z makulatury, włókna drzewne stanowią podstawę dla przemysłu papierniczego. Włókna drzewne to źródło odnawialne. Można poddać je procesowi recyclingu a później, kiedy nie będą już przydatne do produkcji papieru wykorzystać je jako źródło energii. Istnieją międzynarodowe certyfikaty zrównoważonej gospodarki leśnej takie jak PEFC i FSC. Ich założeniem jest osiągniecie warunków w których światowa gospodarka leśna miałaby charakter proekologiczny, prospołeczny i ekonomicznie opłacalny. The mark of responsible forestry Woda i energia Woda używana jest jako rozpuszczalnik półproduktów, dodatków procesowych oraz substancji chemicznych potrzebnych do produkcji papieru. Transportuje ona również zdyspergowane półprodukty z fabryki produkującej masy celulozowe do maszyny papierniczej. Używa się jej także do chłodzenia jak i celów sanitarnych. Zużycie wody było i jest w SCA od wielu lat nieustannie redukowane. Zanieczyszczona woda natomiast poddawana jest trójstopniowemu oczyszczaniu: mechanicznemu, biologicznemu oraz chemicznemu. Zapotrzebowanie na energię pokryte jest w dużej mierze przez bio-paliwa W zależności od tego, gdzie znajduje się papiernia oraz jakie produkty są w niej wytwarzane zapotrzebowanie to będzie różne. Elektryczność w największym stopniu potrzebna jest do produkcji mas mechanicznych, na potrzeby silników i pomp. Przy produkcji TMP 60% energii zostaje odzyskane w postaci pary wodnej potrzebnej do suszenia papieru w maszynie papierniczej. Ciepło natomiast uzyskuje się w wyniku spalania bio-paliw takich jak: gałęzie czy korony drzew, spalania gazów naturalnych. Często też ciepło zapewniane jest dzięki odzyskaniu go z innych procesów towarzyszących wytwarzaniu mechanicznych mas celulozowych. Spośród wszystkich etapów produkcji papieru w maszynie papierniczej najbardziej energochłonnym jest proces suszenia, ze względu na użycie w nim pary. Papiernia stale podejmuje działania w celu zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska. SCA jest jednym z największych prywatnych właścicieli lasów w Europie. Powierzchnia lasów posiadanych przez SCA to blisko dwa miliony hektarów. W szkółce leśnej posiadanej przez SCA, w Szwecji co roku sadzi się 85 milionów sadzonek. Na każde wycięte na nasze potrzeby drzewo sadzimy trzy sadzonki. W styczniu 1999 roku SCA w Szwecji uzyskało certyfikat FSC. Każde ścięte drzewo z lasów SCA aż w 95% przetwarzane jest na produkty lub energię. Ponieważ SCA posiada tartaki, celulozownię i papiernie, a także produkuje biopaliwo na bazie drewna, wszystkie zakłady współpracują w ramach jednego wydajnego systemu. Używane są wszystkie rodzaje drewna i wszystkie części drzewa mogą zostać wykorzystane. Stosujemy wydajne procesy produkcji. Straty drewna są minimalne. Wióry z tartaków stają się surowcem w celulozowniach, a kora i strużyny wykorzystywane są jako materiał opałowy. Produkty uboczne z celulozowni, czyli przede wszystkim kora i ługi, również wykorzystywane są jako materiał opałowy, zaspokajając znaczną część własnych potrzeb energetycznych zakładu. Polityka środowiskowa SCA zakłada, że nasze produkty powinniśmy wytwarzać w sposób umożliwiający stałe ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zasadą przewodnią będzie dla nas ochrona zasobów. W dalszej perspektywie dążyć będziemy do stworzenia zamkniętych procesów produkcyjnych.

16 publicationpapers.sca.com Potografie: Per-Anders Sjöquist. Ilustracje: Voith AG. Druk: Tryckeribolaget, Kwiecień FSC nr SGS-COC Zarówno papier jak i drukarnia posiadającertyfikat FSC.

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC

Produkty z SCA. z certyfikatem FSC Produkty z SCA z certyfikatem FSC Czym jest FSC? Forest Stewardship Council (FSC) jest niezależną, międzynarodową organizacją promującą rozwój pro-ekologicznych, korzystnych socjalnie i finansowo praktyk

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

Wymagania BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego wynikające z nowego dokumentu referencyjnego PP BREF

Wymagania BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego wynikające z nowego dokumentu referencyjnego PP BREF Wymagania BAT dla przemysłu celulozowo-papierniczego wynikające z nowego dokumentu referencyjnego PP BREF Konkluzje BAT Część III Techniki BAT dla wytwarzania papieru z włókien wtórnych (makulatury) i

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Produkty z certyfi katem FSC z SCA

Produkty z certyfi katem FSC z SCA Produkty z certyfi katem FSC z SCA SCA FOREST PRODUCTS SCA jest światowym liderem w zakresie dostaw produktów certyfikowanych przez FSC Drukarnie i wydawcy poszukują wiarygodnych informacji pozwalających

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

5 faktów o papierze i środowisku

5 faktów o papierze i środowisku 5 faktów o papierze i środowisku Wywracamy do góry nogami przekonania dotyczące papieru i środowiska W kwestii wpływu przemysłu papierniczego na środowisko można spotkać się z wieloma zarówno prawdziwymi,

Bardziej szczegółowo

PAPIERY METALIZOWANE PAPIERY OZDOBNE

PAPIERY METALIZOWANE PAPIERY OZDOBNE Nasze papiery metalizowane gwarantują wrażenie połysku. Dostępne są w wielu kolorach, zaś metalicznie, połyskujące powierzchnie doskonale przykuwają uwagę. W zależności od celu i sposobu użycia oferujemy

Bardziej szczegółowo

SCA produkty z certyfikatem

SCA produkty z certyfikatem SCA produkty z certyfikatem PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org DLACZEGO POWINNO MNIE TO OBCHODZIĆ? Certyfikaty FSC i PEFC stanowią wiarygodny łącznik pomiędzy odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Współczesna papiernia. Michał Chodań

Współczesna papiernia. Michał Chodań Współczesna papiernia Michał Chodań Historia papieru Jak wiele rzeczy używanych w życiu codziennym, także papier wynaleziono przypadkiem. Po raz pierwszy otrzymano go w Chinach, jako pozostałość po myciu

Bardziej szczegółowo

Holmen XLNT doskonały wybór

Holmen XLNT doskonały wybór An XLNT choice Holmen XLNT doskonały wybór Holmen XLNT to papier od wielu lat najchętniej wybierany na potrzeby przesyłek reklamowych, głównie ze względu na jego właściwości umożliwiające przyciąganie

Bardziej szczegółowo

Technologia Sponge-Jet - Dla zdrowia ludzi i jakości powłok

Technologia Sponge-Jet - Dla zdrowia ludzi i jakości powłok Technologia Sponge-Jet - Dla zdrowia ludzi i jakości powłok A.W.Chesterton proponuje nowatorską technologię mechanicznego czyszczenia powierzchni obróbką strumieniowo-ścierną. Zapewniającą uzyskanie właściwego

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Rodzaje folii IML Metody wytwarzania Właściwości zastosowanie Farby niskomigracyjne MGA Rodzaje folii polipropylenowych NIEORIENTOWANE (CPP) FOLIE

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY DRUK CYFROWY DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm)

PROFESJONALNY DRUK CYFROWY DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm) (32 x 45 cm) Kiedy obejrzysz kwiat gerbery z bliska, zorientujesz się, że w rzeczywistości składa się on z wielu drobnych kwiatów. Druk cyfrowy, podobnie jak kwiat gerbery, składa się z wielu różnych elementów,

Bardziej szczegółowo

Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ. euroblock.com

Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ. euroblock.com Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ euroblock.com KLOCKI PALETOWE NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Materiałami podstawowymi Materiałami podstawowymi są drewno iglaste

Bardziej szczegółowo

Budowa i charakterystyka papieru

Budowa i charakterystyka papieru Budowa i charakterystyka papieru Budowa papieru Papier posiada strukturę włóknistą, utworzoną przez celulozę z drewna lub innych materiałów roślinnych, uzupełnioną o różne dodatki masowe i wypełniacze,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ. PMP Fast Service

PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ. PMP Fast Service PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW OBRÓBKA MECHANICZNA SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ PMP Fast Service PMP Fast Service to profesjonalne centrum obróbcze walców, głównie dla przemysłu papierniczego. Nasza firma

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH INSTITUTE OF BIOPOLYMERS AND CHEMICAL FIBRES

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH INSTITUTE OF BIOPOLYMERS AND CHEMICAL FIBRES INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH INSTITUTE OF BIOPOLYMERS AND CHEMICAL FIBRES ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl, http://www.ibwch.lodz.pl, tel sekret. +42

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny system Cięcie i szlifowanie z osprzętem diamentowym PROTOOL

Innowacyjny system Cięcie i szlifowanie z osprzętem diamentowym PROTOOL 1 Innowacyjny system Cięcie i szlifowanie z osprzętem diamentowym PROTOOL Praca z użyciem szlifierki kątowej zagraża zdrowiu. TAK BYŁO. 2 w o l n a o d S t r e f a p y ł u OD DZISIAJ: Praca bez pyłu i

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

T: Wytwarzanie i właściwości papieru

T: Wytwarzanie i właściwości papieru T: Wytwarzanie i właściwości papieru Wytwarzanie papieru Papier jest wytwarzany na maszynach papierniczych. Przeważającą ilość papieru oraz niektóre kartony i tektury produkuje się na maszynach z sitem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Transport i magazynowanie papieru w rolach

Transport i magazynowanie papieru w rolach Transport i magazynowanie papieru w rolach Dział Techniczny SCA Publication Papers Produkty papiernicze Produkty papiernicze Fabryki SCA Publication Papers produkują drzewne papiery publikacyjne. Nasza

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat G 9/99 tępy mat FoodSafe Opis lakieru Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat Własności w trakcie procesu lakierowania Prowadzenie * Schnięcie * * Niepodatność

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie kolory oferujemy w jednakowej cenie!

Wszystkie kolory oferujemy w jednakowej cenie! Ceny spiral zamykanych Zip-Wire na szpuli. spirali [cale] spirali [mm] 15,9 19,0 22,2 25,4 Max. grubość oprawianego bloku [mm] spirali Ilość oczek na szpuli 1.000 oczek spirale o skoku (trzy otwory perforacji

Bardziej szczegółowo

MTP INSTALACJE Poznań 23-26.04.2012

MTP INSTALACJE Poznań 23-26.04.2012 Efektywne spalanie biomasy pochodzenia drzewnego Wojciech Kubik Specjalista d/s kotłów biomasowych Viessmann Sp. z o.o Tel +48782756777 Mail: kukw@viessmann.com Ogrzewanie biomasą drzewną/rolniczą - dlaczego

Bardziej szczegółowo

Mieszalnia farb offsetowych o niskiej migracji - MGA. Do druku opakowań artykułów spożywczych.

Mieszalnia farb offsetowych o niskiej migracji - MGA. Do druku opakowań artykułów spożywczych. Mieszalnia farb offsetowych o niskiej migracji - MGA. Do druku opakowań artykułów spożywczych. Pierwsza w Polsce mieszalnia zaprojektowana i działająca zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo

Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek

Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek dr inż. Stefan Jakucewicz Map Polska Sp. z o. o. PODZIAŁ PODŁOŻY DRUKOWYCH Tektury wielowarstwowe Laminaty PODZIAŁ TEKTUR Tektury SBB

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW otwiera nowe możliwości Papier Holmen VIEW stanowi doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczą się szczegóły i wysoka

Bardziej szczegółowo

Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki

Biomasa. Rodzaje i charakterystyka form biomasy. Zrębki Biomasa Biomasa jest to ekologiczne odnawialne źródło energii. Szerokie pojęcie biomasy zawiera w sobie wszystkie produkty pochodzenia organicznego (głównie roślinnego) które spalając możemy wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

FRIDURIT Neutralizatory powietrza

FRIDURIT Neutralizatory powietrza FRIDURIT Neutralizatory powietrza 1 FRIDURIT Neutralizatory powietrza są w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, skonstruowanymi specjalnie do zastosowania bezpośrednio nad dygestorium lub jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT)

NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT) NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT) WYTYCZNE DLA BRANŻY CELULOZOWO - PAPIERNICZEJ Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe

TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe Czyściwo przemysłowe wielozadaniowe TETEX CLASSIC jest odpowiednio dobrane i skomponowane z włókien syntetycznych, dzięki czemu nadaje się do zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym

1. Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym . Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym Taśma sortownicza.. 3 Konstrukcja Opis pozycja./ Wydajność 6000 [kg/h] 3 [m] x [m] Silnik elektryczny trójfazowy [kw] 3 Konstrukcje pomocnicze Opis

Bardziej szczegółowo

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox 1. PRZEZNACZENIE Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty DIGIGREEN GLOSS & SILK Digigreen - ekologiczny, biały, obustronnie powlekany papier o wszechstronnym zastosowaniu, dedykowany do zadruku cyfrowego - 100% digital, 100% green! 100% Digital Papier posiada

Bardziej szczegółowo

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa

Konferencja NEUF. Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE. 18 czerwca 2010. Warszawa Jak nie wylać dziecka z kąpielą - zrównoważona polityka w sprawie OZE Konferencja NEUF 18 czerwca 2010 Warszawa Krzysztof Nosal Dyrektor d/s Srodowiska Arizona Chemical Polityka dotycząca odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów

Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów Wdrażanie norm jakości pelletów i brykietów dr inż. Wojciech Cichy Instytut Technologii Drewna w Poznaniu Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz 8 czerwca 203 r. MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

o firmie Przedmiotem inicjatywy firmy Papierkowo jest:

o firmie Przedmiotem inicjatywy firmy Papierkowo jest: o firmie Przedmiotem inicjatywy firmy Papierkowo jest: działalność handlowa mająca na celu sprzedaż toreb papierowych wytwarzanych z surowców pochodzących z recyklingu oraz naturalnego papieru ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła

Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła Szkło specjalne centrum obróbki mechanicznej szkła 1 Szkło specjalne Szkło hartowane Szkło Półhartowane Szkło emaliowane Szkło emaliowane przy użyciu walca Szkło emaliowane METODĄ SITODRUKU centrum obróbki

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH 1. OPIS PRODUKTU Przedmiotem specyfikacji technicznej jest polietylenowa, 32 warstwowa, przezroczysta folia stretch LLDPE otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu

Bardziej szczegółowo

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2002 ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) *) PVD - PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION OSADZANIE

Bardziej szczegółowo

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW Inwestycja przynosząca zysk dla inwestora oraz środowiska FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW RS 120 RS 250 RS V 600 RS 120 + myjnia LM 80 U Seria przemysłowa Oszczędność: do 65% kosztów rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

SCROUNGER. Zgarniacz oleju. Skuteczny w usuwaniu oleju z chłodziw i roztworów myjących

SCROUNGER. Zgarniacz oleju. Skuteczny w usuwaniu oleju z chłodziw i roztworów myjących Maitland Road, Lion Barn Business Park, Needham Market, Suffolk, IP6 8NZ Tel.: + 44 (0) 1449 726800 Fax: + 44 (0) 1449 721719 info@masterchemical.co.uk www.masterchemical.co.uk SCROUNGER Zgarniacz oleju

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty Image DigiColor Najwyższej jakości biały papier klasy premium, dedykowany do druku cyfrowego. Idealny do prac, dla których najważniejszym kryterium jest wysoka jakość wydruku. Wszychstronne zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezemisyjna energetyka węglowa

Bezemisyjna energetyka węglowa Bezemisyjna energetyka węglowa Szansa dla Polski? Jan A. Kozubowski Wydział Inżynierii Materiałowej PW Człowiek i energia Jak ludzie zużywali energię w ciągu minionych 150 lat? Energetyczne surowce kopalne:

Bardziej szczegółowo

CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod

CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod tworzenia formy drukowej. Drugą jest CtF (ang. Computer-to-Film)

Bardziej szczegółowo

Specjalny lakier wodny połyskowy o uniwersalnym zastosowaniu, nieczuły na * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Specjalny lakier wodny połyskowy o uniwersalnym zastosowaniu, nieczuły na * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * G 9/595 W FoodSafe Opis lakieru Specjalny lakier wodny połyskowy o uniwersalnym zastosowaniu, nieczuły na kreterkowanie Własności w trakcie procesu lakierowania Prowadzenie * * * * * * * * * * Schnięcie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań.

Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań. Indywidualne potrzeby drukarskie wymagają indywidualnych rozwiązań. Żądaj więcej niż tylko standardu. Lohmann odpowiedź na wzrastające wymagania w druku fleksograficznym. Zapotrzebowanie wciąż rosnącego

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora Wymienniki ciepła Zasada działania rekuperatora Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci,

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup.

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup. KLEJE do papieru kleje do papieru Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: Dwory S.A oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS (wprowadzona w 2007 r.) stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wiek XIX to początki brykietów głównie z torfu i węgla. Z dużym opóźnieniem, bo dopiero na początku XX

Bardziej szczegółowo

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)

Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Papier do kopiowania i papier graficzny Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA ZA POMOCĄ MLEWNIKÓW WALCOWYCH Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: projektowania

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych Opracuj proces technologiczny

Bardziej szczegółowo

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical."

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical. 1. Opis z rodziny farb do laminatu SunStrato Duraply to system farbowy do laminacji drukowany techniką grawiurową przeznaczony do opakowań wymagających wysokiej jakości i poddanych obróbce cieplnej. 2.

Bardziej szczegółowo

Towaroznawstwo. Dżemy

Towaroznawstwo. Dżemy Towaroznawstwo Dżemy SUROWCE Podstawą produkcji wysokiej jakości dżemów jest zastosowanie doskonałych surowców. Stosuje się owoce w różnej postaci, np.: Świeże owoce Owoce głęboko mrożone Owoce zakonserwowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 13 maja 2015 r. GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY W I kw. 2015 roku Grupa Arctic

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Urządzenia dodatkowe Filtry powietrza PDC Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Kadzie PMV Filtry powietrza Filtry powietrza PDC służą

Bardziej szczegółowo

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,

Bardziej szczegółowo

Biomasa Dorset System osuszania

Biomasa Dorset System osuszania Biomasa Dorset System osuszania Suszenie obornika(płynnego) Suszenie odpadów płynnych Suszenie mułu z czyszczenia Suszenie wi órów drewna/trocin Oczyszczanie powietrza Oddzielanie odpadów płynnych/obornika

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

FORUM CZYSTEJ ENERGII

FORUM CZYSTEJ ENERGII FORUM CZYSTEJ ENERGII POLEKO 27-30 października 2008 Międzynarodowe Targi Poznańskie Szwedzki rynek peletdostępność surowca Magdalena Składanowska Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza www.psig.com.pl O czym

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU

GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 23 marca 2015 r. GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE W 2014 ROKU Grupa Arctic Paper wypracowała w 2014 roku znacząco lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C)

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C) W002519811 żywności, zwłaszcza do a sterylizowanego w w zasadzie nie została dopuszczona do pakowania zawierającego składniki tłuste, takie jak ziarna farb do a należy omówić, a następnie poddać je piekarnią.

Bardziej szczegółowo

ZSP 5 Aleksandra Roszczyk PAPIER WYBRANE ZAGADNIENIA

ZSP 5 Aleksandra Roszczyk PAPIER WYBRANE ZAGADNIENIA PAPIER WYBRANE ZAGADNIENIA WYROBY (PRODUKTY) PAPIEROWE ZSP 5 Aleksandra Roszczyk WYTWORY PAPIERNICZE tworzywa włókniste otrzymane w postaci arkuszy lub wstęgi z odpowiednio przygotowanych, uformowanych,

Bardziej szczegółowo

Neoprenowa maska antysmogowa z filtrem węglowym

Neoprenowa maska antysmogowa z filtrem węglowym Neoprenowa maska antysmogowa z filtrem węglowym DLACZEGO MASKA SMOGGUARD? - neopren grubości 3 mm w 100% na bazie wysokiej jakości kauczuku chloroprenowego, - filtr z warstwą aktywnego węgla oraz wysokiej

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

- Gazety - Czasopisma - Książki - Wydruki komputerowe - Kserokopie - Wkładki - Ilustracje

- Gazety - Czasopisma - Książki - Wydruki komputerowe - Kserokopie - Wkładki - Ilustracje Rozdział 1 1. Informacje ogólne 1.1 Zużycie papieru w Europie W rozwiniętych społeczeństwach większość osób codziennie korzysta z wielorakich produktów na bazie papieru i tektury. Papier, zgodnie z naszą

Bardziej szczegółowo

Prace malarskie na zewnątrz. 3 przykłady zastosowania elektronarzędzi.

Prace malarskie na zewnątrz. 3 przykłady zastosowania elektronarzędzi. Prace malarskie na zewnątrz. 3 przykłady zastosowania elektronarzędzi. 2 1 Okna drewniane Metalowe balustrady 12 Prace na zewnątrz Wprowadzenie 3 Okiennice www.festool.com 13 1 Renowacja okien drewnianych

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

TEKTURY SZARE I SPECJALNE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE

TEKTURY SZARE I SPECJALNE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE Tektury szare i specjalne to wyjątkowo trwałe materiały. Aby uzyskać wysoką jakość zadbaliśmy o ich wysoką wytrzymałość, sztywność i płaskość a wszystko to w celu zagwarantowania

Bardziej szczegółowo

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Nowe osiągnięcia w zadrukowywaniu etykiet IML. Barbara Kozielska

Nowe osiągnięcia w zadrukowywaniu etykiet IML. Barbara Kozielska Nowe osiągnięcia w zadrukowywaniu etykiet IML Barbara Kozielska Prezentacja wykładowcy Barbara Kozielska CEZAR S.A. Edukacja: Politechnika Łódzka studia magisterskie na wydziale Chemii i Technologii Polimerów

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

Mondi Świecie S.A. Recykling kartonów po płynnej żywności Andrzej Błażejewicz 24.03.2015

Mondi Świecie S.A. Recykling kartonów po płynnej żywności Andrzej Błażejewicz 24.03.2015 Mondi Świecie S.A. Recykling kartonów po płynnej żywności Andrzej Błażejewicz 24.03.2015 IN TOUCH EVERY DAY Nasze produkty towarzyszą milionom ludzi każdego dnia. 2 Mondi Group Jesteśmy międzynarodową

Bardziej szczegółowo