Łódź, Do Członków Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, 28.02.2011. Do Członków Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom"

Transkrypt

1 Łódź, Do Członków Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom Odpowiedź na stanowisko z dnia 27 grudnia 2010 roku, sygnowane przez Konrada Malca, Remigiusza Okraskę, Michała Sobczyka i Szymona Surmacza. Stanowisko to, zostało przekazane członkom Stowarzyszenia em, 12 stycznia 2011 roku przez Szymona Surmacza. Z wielką przykrością przeczytaliśmy ww. stanowisko. Zarówno treść jak i styl sprawiają, że najchętniej pozostawilibyśmy je bez odpowiedzi, jednak mogłoby to zostać mylnie odebrane przez osoby nie znające wielu faktów i całej sytuacji. W związku z tym, uznaliśmy za ważne, żeby przypomnieć (a niektórych poinformować), że ani pismo Obywatel ani fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (ISO) nie powstały z niczego. Historia obu inicjatyw nie zaczyna się pod koniec 2000 roku, w tzw. środowisku pisma Obywatel, jak może wywnioskować czytelnik wyżej wspomnianego stanowiska. Historia zaczyna się w 1996 roku. Pismo (Nowy)Obywatel (rok powstania 2000) i Instytut Spraw Obywatelskich (rok powstania 2003) bazują m.in.: 1. Na dorobku społecznej kampanii na rzecz ekologicznego transportu ( ) oraz działalności publicystycznej jej koordynatora, którym był Olaf Swolkień. Kampania ta miała wymiar ogólnopolski i była jedną z największych, jakie miały miejsce od czasu kampanii prowadzonej przeciwko budowie zapory w Czorsztynie. Prowadzono w jej ramach działania prawne na szczeblu krajowym, była ona przez kilka lat stale obecna w mediach ogólnopolskich, jej szczytowym punktem była walka o obronę Góry Św. Anny, której liderem był jeden z obecnych członków zarządu ISO. To m.in. ona stanowiła podstawę ideową, polityczną, jak i materialną początków pisma. To m.in. dzięki niej, pismo na początku swojej działalności było w stanie skupić w redakcji i na swoich łamach znaczące i ważne postacie o znaczącym dorobku (m.in. Barbara Bubula czy Maciej Muskat). W czasie tej kampanii i działalności w organizacjach ekologicznych poznała się większość jego pierwszej redakcji. Stamtąd też pochodziły pierwsze środki materialne, choć warto w tym miejscu zaznaczyć, że część z nich była prywatnym wkładem finansowym, pierwszych członków redakcji w wydanie pierwszych numerów. W chwili powstania pisma, kampania była prowadzona w ramach Federacji Zielonych Grupy Krakowskiej (http://krakoff.info/federacja-zielonych/), która dostarczała pierwsze granty, oficjalnie przeznaczone na działalność Magazynu Obywatel. Dzięki nim, m.in. Rafał Górski, mógł pracować na rzecz gazety, a sama redakcja korzystała z infrastruktury biurowej, sprzętowej, lokalowej i administracyjnej (osoby zainteresowane mogą otrzymać do wglądu, treść i kwoty projektów, zestawienia finansowe itp.). 2. Na dorobku audycji Czy masz świadomość?, której pomysłodawcami i redaktorami byli Szymon Surmacz oraz Rafał Górski. Audycja była emitowana w 1

2 Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, w latach Warto w tym miejscu wspomnieć, że 3 projekty grantowe, których kręgosłupem była audycja, finansowały działalność Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom w latach Projekty przygotowane były wspólnie przez Joannę Suciu, Rafała Górskiego, Szymona Surmacza i Magdalenę Doliwę-Górską (która 2 lata z rzędu realizowała i rozliczała te projekty, jako pracownik etatowy SOO). Znamienne jest to, że Joanna Suciu, fundraiserka ISO i SOO, w ogóle nie pojawia się ww. stanowisku członków redakcji. Osoba, która w latach była jednym z kluczowych współpracowników obu organizacji, pozyskującym fundusze na druk gazety i pensje jej redaktorów 3. Na dorobku instytucjonalnym i organizacyjnym stowarzyszenia Towarzystwo Ekologiczne W obronie ziemi, które następnie przekształciło się w stowarzyszenie Obywatelski Ruch Ekologiczny (ORE). 4. Na potencjale ludzkim oraz zasobach biurowych i lokalowych stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. 5. Na dorobku projektów grantowych, przygotowanych i realizowanych w latach przez zespół ludzi, w skład którego wchodzili m.in.: Dominika Baryła, Agnieszka Górczyńska, Szymon Surmacz, Bartosz Malinowski, Jarosław Szczepanowski, Maciek Kronenberg, Jarosław Prasoł, Olaf Swolkień, Remigiusz Okraska, Rafał Górski. Lista przykładowych projektów: projekt infrastrukturalny z Milieukontakt (w ramach ORE); projekt Miasta bez spalin aby chronić środowisko i polepszyć jakość życia (w ramach Federacji Zielonych Grupa Krakowska); projekt Aktywność Obywatelska (w ramach ORE); projekt Europa-Polska: odciążyć drogi i poprawić jakość życia społeczeństwa (w ramach ORE). Chcemy w tym miejscu podkreślić, że Magazyn Obywatel powstał w 2000 roku również, dzięki bogatemu doświadczeniu społecznemu i dorobkowi publicystycznemu Remigiusza Okraski oraz dzięki działalności pozostałych członków redakcji, pierwszych numerów Obywatela. Nie chcemy umniejszać niczyjej roli. Prosimy jedynie o to, żeby ściślej odpowiadać na pytanie Skąd przychodzimy?, bo w stanowisku z dnia 27 grudnia 2010 roku przedstawia się tylko część odpowiedzi na to pytanie. Podsumowując, powstanie ISO i Obywatela wiąże się z wieloma działaniami wielu osób, które były realizowane, kiedy na świecie jeszcze nie było tzw. środowiska pisma Obywatel. Parafrazując słowa sygnatariuszy stanowiska z dnia 27 grudnia 2010 roku najbardziej dobitnym dowodem na istnienie powyższego stanu rzeczy, jest prezentacja dokumentująca historię Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom i Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich, która od kilku lat była z dumą pokazywana (przez zarządy obu organizacji) nowym współpracownikom angażującym się w działalność obu organizacji. Nie wiedzieć czemu, fakty, pod którymi dotąd wszyscy zgodnie się podpisywaliśmy i które komunikowaliśmy na zewnątrz, są obecnie systematycznie pomijane w pismach przesyłanych przez redakcję. Czemu tak się dzieje? Instytutowi nie pozostaje, więc nic innego, jak te fakty przypominać, powracać do nich i mówić o nich głośno, ponieważ niezależnie od dzielących nas różnic czy podziałów to jest nasza wspólna historia i nie chcemy, żeby została ona zawłaszczona przez którąkolwiek ze stron. 2

3 Powracając do pisma. Niestety, sposób prowadzenia przez lata redakcji Obywatela przez redaktora naczelnego, Remigiusza Okraskę sprawił, że osoby z dorobkiem politycznym i publicystycznym stopniowo odchodziły z redakcji. W wersjach oficjalnych, odchodzili oni na własne życzenie. Poznanie wersji nieoficjalnych (tak, jak ta przedstawiona poniżej przez Olafa Swolkienia), możliwe jest tylko w trakcie rozmów z tymi osobami. Do takich rozmów zachęcamy członków SOO, bo warto zawsze poznać dwa punkty widzenia, żeby wyrobić sobie własne zdanie. Warto w tym miejscu, zadać sobie kilka pytań, w ramach refleksji i przerwy na myślenie: Dlaczego tak liczna kiedyś redakcja zawęziła się do 4 osób? Czy, aby na pewno zawężanie grona redakcyjnego najlepiej służy sprawie, dla której gazeta została powołana w 2000 roku? Czy gazeta, jest kolektywna, jest dobrem całego stowarzyszenia, jego członków, autorów tekstów czy może od początku do końca autorska? Jeżeli w ISO funkcje są sprawowane dożywotnio, jak sugerują sygnatariusze stanowiska z 27 grudnia 2010 roku, to czy nie jest podobnie w redakcji np. z funkcją redaktora naczelnego? O ile, w ISO, owe dożywotnie funkcje wynikają z uregulowań prawnych, dotyczących zakładania fundacji w Polsce i na świecie to w redakcji Obywatela, zdaje się takowych uwarunkowań, które uniemożliwiałyby zmiany, po prostu nie występują. Dlaczego, więc sytuacja w redakcji, od ponad 10 lat pozostaje niezmieniona (za wyjątkiem zmniejszającej się stopki redakcyjnej)? Dlaczego sugeruje się w tej kwestii niedemokratyczne zasady funkcjonowania fundacji, a nie dostrzega się ich w obrębie redakcji? Czyżby sprawdzało się tutaj powiedzenie o dostrzeganiu drzazgi w oku bliźniego, a nie zauważaniu belki we własnym oku? Wracając do wątku odchodzenia osób z redakcji, to znaczące było odejście Olafa Swolkienia, które nastąpiło w wyjątkowo nieprzyjemnej atmosferze i podyktowane było zachowaniem się redaktora naczelnego. Remigiusz Okraska zamówił i opublikował wtedy reportaż z Góry Św. Anny, w którym na równi z jej obrońcami traktowano człowieka odpowiedzialnego za jej zniszczenie. Reportaż pełen był też przekłamań, co do charakteru protestu. Olafowi Swolkieniowi odmówiono wtedy prawa repliki na ten tekst i dopiero wtedy, jak napisali członkowie redakcji Obywatela, w jednym ze swoich oświadczeń porozwodowych, Olaf Swolkień odszedł z redakcji. Było to jednak odejście wymuszone i nie mające wiele wspólnego nie tylko z dobrymi obyczajami, ale ze zwykłymi standardami. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Olaf Swolkień w odróżnieniu od Remigiusza Okraski i obecnych członków redakcji, nigdy nie brał za redagowanie pisma żadnego wynagrodzenia, ani nie korzystał z zatrudnienia, które by mu taką pracę miało częściowo sfinansować. Po tym incydencie Olaf Swolkień pracował jeszcze, jako współpracownik pisma odpowiedzialny m.in. za cieszącą się dużym powodzeniem wśród czytelników rubrykę Kronika Kontrast. Z czasem jednak, nieżyczliwość i arogancja redaktora naczelnego (czego dowodem są liczne e- maile autorstwa Remigiusza Okraski) sprawiły, że współpraca ta stała się niemożliwa. Zakończył ją obraźliwy list redaktora naczelnego do Olafa Swolkienia, który niestety nie doczekał się reakcji reszty redakcji. Należy zaznaczyć, że Olaf Swolkień choć od momentu wymuszonego odejścia z redakcji nie angażował się w bezpośrednią działalność ISO, to jednak wypełniał zawsze wszystkie czynności formalne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania ISO, m.in. podpisywał bilanse księgowe wysyłane do Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto, wspierał działania związane z kampanią transportową i brał udział, jako ekspert w audycjach radiowych Czy masz świadomość? realizowanych w ramach projektów grantowych SOO. 3

4 Rafał Górski nie podjął decyzji o zaprzestaniu współpracy między Instytutem Spraw Obywatelskich a Stowarzyszeniem Obywatele Obywatelom. 16 lipca 2010 roku Rafał Górski podjął decyzję o zaprzestaniu współpracy między Rafałem Górskim a Remigiuszem Okraską. Mimo, że Rafał Górski darzy szacunkiem dokonania Remigiusza Okraski na polu publicystyki i idei społecznych, nie był w stanie dłużej tolerować postaw Remigiusza Okraski, które wpływały bardzo niekorzystnie na warunki pracy zespołowej osób zaangażowanych w działalność obu organizacji oraz na skuteczność realizacji poszczególnych działań organizacji innych niż te związane z gazetą. Postaw przejawiających się m.in. w pogardzie dla projektów grantowych, w chamskich zachowaniach w stosunku do pracowników i współpracowników ISO i SOO, czy wreszcie w dbaniu o interesy redakcji i gazety kosztem innych działań obu organizacji (np. kampanii i projektów grantowych). Parafrazując słowa ze stanowiska redakcji czasopisma Obywatel z 27 grudnia 2010 r., istnieją na to setki dowodów (m.in. pisemnych). Swoją decyzję, o zakończeniu dalszej współpracy z Remigiuszem Okraską, Rafał Górski przedstawił na spotkaniu ówczesnej Rady Zarządzającej, 16 lipca 2010 roku, w gronie: Michał Sobczyk, Szymon Surmacz, Rafał Górski i Magda Doliwa-Górska. W odpowiedzi, usłyszał od Michała Sobczyka i Szymona Surmacza (ówczesnych, formalnych członków zarządu SOO), że w takiej sytuacji obie organizacje muszą się rozdzielić, ponieważ Stowarzyszenie nadal chce wydawać gazetę, natomiast nie wyobrażają oni sobie, żeby redaktorem naczelnym był ktokolwiek inny niż Remigiusz Okraska. Ówczesny zarząd SOO nie zwołał w tej sprawie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, celem przedyskutowania tej decyzji. Niniejszym pismem chcielibyśmy podkreślić, że nieprawdziwe są informacje jakoby to Rafał Górski zdecydował o rozdzieleniu działalności ISO i SOO. Jedyna decyzja, jaką podjął i pod którą może się podpisać to ta, że nie będzie dalej współpracował z Remigiuszem Okraską. Pozostałe decyzje zapadły poza jego osobą. Warto dodać, że dla Rafała Górskiego nie była to łatwa decyzja, bo okazało się, że jej konsekwencją było usunięcie go z grona członków redakcji pisma Obywatela. Pisma, na rzecz którego poświęcił ostatnie 10 lat swojego życia, dbając o to żeby zapewnić mu podstawy finansowe, organizacyjne, ludzkie i infrastrukturalne. Podjęcie tej decyzji było dla niego wielomiesięcznym i trudnym procesem (intensywnie trwającym od grudnia 2009 roku), którego kulminacją było stanowisko Rafała Górskiego zaprezentowane na spotkaniu w dniu 16 lipca 2010 roku. W tym miejscu chcemy przypomnieć, że celem współistnienia oraz współpracy SOO i ISO, była przede wszystkim zmiana społeczna i ferment, zmiana świata. Wydawanie gazety było tylko jedną z metod. Równie ważną metodą w wymiarze lokalnym była np. audycja Czy masz świadomość?, a w wymiarze ogólnopolskim kampanie społeczne, np. kampania antyautostradowa czy kampania Tiry na tory. Ponadto, warto zaznaczyć, że tak jak kapitał ideowy i intelektualny wypracowany przez osoby bezpośrednio związane z pismem Obywatel (autorzy tekstów, naukowcy, publicyści, politycy itd.), częściowo stanowił kanwę merytoryczną dla projektów realizowanych przez ISO, tak wkład personalny oraz kapitał finansowy i organizacyjny wypracowany przez osoby bezpośrednio związane z ISO (fundraiserzy, księgowa, kierownicy projektów, darczyńcy) stanowił częściowo kanwę finansową, administracyjną i organizacyjną dla ukazywania się 4

5 kolejnych numerów czasopisma Obywatel, poczynając od jego pierwszego numeru z 2000 roku. To kolejna część wspólnej historii, którą członkowie SOO mają prawo poznać. Autorzy stanowiska z 27 grudnia 2010 piszą o tym, że zarząd ISO w przeciwieństwie do SOO nie pochodzi z demokratycznego wyboru. My pytamy, jak to się stało, że Olaf Swolkień, członek założyciel SOO, nie dostał zaproszenia na Walne Zgromadzenie członków SOO w dniu 11 września 2010, a Rafał Górski i Magdalena Doliwa-Górska byli proszeni o to, aby na to Walne nie przychodzić i zrzec się członkostwa w SOO? Czy na tym mają polegać demokratyczne wybory, partycypacja, kolektyw oraz wspólne stowarzyszanie się? O jakości argumentów pojawiających się w stanowisku z dnia 27 grudnia 2010 r. najlepiej świadczy informacja o pensji Pani Anny Majchrzak byłej księgowej pisma Obywatel oraz SOO. Członkowie Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom mogli przeczytać, że brała ona, od co najmniej 10 lat pensję, realizując gros swoich obowiązków. Poniżej, zamieszczamy list od Pani Anny Majchrzak wysłany do pracowników ISO i SOO w dniu 12 stycznia 2011 r., w którym odnosi się ona do ww. kwestii: Panie Surmacz jest Pan kłamcą twierdząc że byłam zatrudniona tj. brałam pensje. Wykonywałam pracę dla ORE, SO, SOO i ISO od 2001 roku. Za lata 2001 do 2003 nie dostałam nawet złotówki za ciężką i odpowiedzialną pracę. Rok 2004 z SO jednorazowo 1260,00 na r-ek. bankowy. Rok 2005 dostałam z ISO trzy razy na konto po daje to razem W roku 2006 z SO 424,00 i z ISO 1578,95. Rok 2007 łaskawie Rada Zarządzająca w osobach Okraska, Surmacz, Górski zadecydowała, że może trochę płacić, dostawałam od marca do ręki 800,00. Rok 2008 dopiero jest pierwsze zatrudnienie w SOO od do rok w dalszym ciągu dostaje co miesiąc 800,00. Rok 2009 drugie zatrudnienie w ISO od do oraz od do tej pory dostaje do ręki 1100,00. Od stycznia po wielkiej awanturze dostaje do ręki 2100,00... Na wszystko mam pełną dokumentacje tj. rozliczenia z Urzędem Skarbowym i wyciągi bankowe. Zaznaczam że do roku 2008 prowadziłam pełną księgowość tj. sprawdzanie dokumentów, dekretacje, księgowanie, uzgadnianie kont, kontrola płatności i współpraca z bankiem, zamknięcia roczne, sporządzenie rachunku wyników i bilansu oraz sprawami kadrowymi tj. umowy cywilno prawne i umowy o prace, listy płac, deklaracje ZUS i US, rozliczenia roczne pracowników /PITy/, sprawdzanie wszystkich rozliczeń proj. z dokumentacją księgową. Do 2005 roku robiłam to wszystko ręcznie. Od 2005 jest dopiero kupiony program księgowy, jak zaznaczyłam w dalszym ciągu ręcznie rozliczam płace, ZUS, US, do 2008 r. Z chwilą przyjęcia Michała Stępnia do pracy, sprawy kadrowe prowadzi On. W związku z zaistniałą sytuacją moja praca tak samo jest ważna a może i najważniejsza. Wyliczam należności jakie powinnam dostać za pracę, którą wykonywałam dla w/w organizacji: ORE - pełna księgowość za rok 2000 do ,00 SO - pełna księgowość za okres 2001 do m-cy po średnio 500,00 = 54000,00 5

6 SOO - pełna księgowość za okres 2006 do m-cy po 900,00 = 52200,00 ISO - pełna księgowość od 2004 do m-ce po 900,00 = 75600,00. Powinnam zarobić ,00 za wszystkie te lata otrzymałam 60589,75. Mój wkład we wszystkie organizacje wynosił Jeżeli Pan Okraska, Pan Surmacz, Pan Malec, uważają inaczej to możemy się spotkać w sądzie świadczenie pracy bez wynagrodzenia a przynoszące wymierne efekty jest karalne. Ja każdą złotówkę dla SOO, SO, ORE, ISO wypracowałam bardzo ciężko. Zaznaczam że gro 1% wpłat przez te wszystkie lat dla SOO to mój wkład, bo rozliczając podatników zawsze kierowałam dla SOO. Jesteście Panowie Okraska. Surmacz i Malec aroganckimi kłamcami że moja praca jest mało warta. Na koniec powinnam rozliczyć jeszcze moje sprzątanie po Panu Surmaczu i nie tylko, przez wszystkie lata na Próchnika. Kieruje to do wszystkich zainteresowanych podziałem aktywów i pasywów. Każdy dokument w wszystkich organizacjach jest przeze mnie parafowany nie będzie więc żadnego problemu z udowodnieniem jak to wszystko wygląda. Na koniec nie jest prawdą że Pan Okraska nie otrzymywał kasy za swoją pracę, osobiście od 2002 roku wpłacałam na poczcie wynagrodzenie za jego pracę co miesiąc, a od 2007 z swojego konta. Proszę całe gremium dziś obradujące rzetelne policzenie mojej pracy, oraz wkładu finansowego za 2010 rok w wysokości netto 20600,00 z którego nie otrzymałam nawet złotówki, a więc 50% z wkładu ,25 wynosi 65605,00 plus 20600,00 daje to 86205,00 taki jest mój wkład do SOO. Anna Majchrzak PS Wyliczenia jakie zrobiłam jest to minimum jakie dostaje księgowy za pracę przy pełnej księgowości. Rafał Górski w dniu 27 grudnia 2010 roku, zwrócił uwagę Szymonowi Surmaczowi, że informacja o pensji Pani Anny Majchrzak jest nieprawdziwa. Mimo to, w dniu 12 stycznia 2011 roku pismo z taką właśnie nieprawdziwą informacją wysłane zostało do członków SOO w całej Polsce Do dzisiaj, pomimo deklarowanych zapewnień Szymona Surmacza, informacja o pensji Anny Majchrzak nie doczekała się należnego sprostowania. To był dla nas jeden z powodów, dla którego zdecydowaliśmy się na niniejszą odpowiedź. Nasuwa się pytanie ile jeszcze tego typu faktów, jest rozsiewanych wśród różnych osób np. w portalu Facebook tego niestety nie jesteśmy w stanie oszacować ani sprawdzić. Okazuje się, jednak, że redakcja Obywatela, z której 3/4 osób to członkowie nowego zarządu SOO, reprezentujący przecież całe Stowarzyszenie, w swoim dochodzeniu do prawdy, postanowili oprzeć się na kłamstwie, jak to ma w przypadku pensji Pani Anny Majchrzak. Sytuacja ta zmusza współpracowników ISO do udowadniania innym, że nie są przysłowiowymi wielbłądami. Tymczasem warto pamiętać, a może przyjąć do wiadomości, że straty są znaczne po obu stronach, w obu organizacjach. To, czy komuś wydaje się, że po jednej ze stron są one mniejsze czy większe, to już są odczucia indywidualne każdego z osobna. Jedni koncentrują się na pieniądzach, inni na interesariuszach, kapitale społecznym czy zaufaniu, jakim darzyli nas pracownicy, wolontariusze i współpracownicy w tej sytuacji trudno o wspólny 6

7 mianownik czy arytmetyczne wyliczenia, które wskazałyby jednoznacznie lub chociaż w przybliżeniu, po której ze stron jest racja. Nie powinny być one żelaznymi argumentami prowadzonych negocjacji. Stracą na tym przede wszystkim nowi pracownicy i współpracownicy, którzy nie są winni, że część osób ze starej kadry ISO i SOO (przede wszystkim Rafał Górski, Remigiusz Okraska i Szymon Surmacz) nie potrafiła wcześniej rozwiązać problemów, które nawarstwiły się przez lata funkcjonowania obu organizacji. Nawarstwiły się, bo były zamiatane pod dywan. Informujemy, że sytuacja finansowa Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich jest zła, z czego z pewnością zdają sobie sprawę sygnatariusze wyżej wspomnianego stanowiska, ponieważ tak jest od powstania ISO czyli od roku Mimo, że Instytut ma podpisane umowy na prowadzenie projektów grantowych w 2010 roku, to zasady przekazywania środków na realizację tych projektów są bardzo niekorzystne dla organizacji, która posiada budżet w 99% zależny od projektów grantowych. Podobny problem dotyka większość polskich organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie mających dużych wpływów finansowych z darowizn, od osób indywidualnych lub odpisów 1% podatku. Od początku swojego istnienia, ISO boryka się z problemem zachowania płynności finansowej. Przykładem może być sytuacja ze stycznia 2010 roku, kiedy to SOO przekazało na rzecz ISO kwotę ,00 zł, ponieważ Instytut nie miał środków na wypłatę pensji dla pracowników, w tym członków redakcji pisma Obywatel. Paradoksalnie, w tym samym czasie Instytut realizował 4 projekty grantowe, m.in. projekt Tiry na tory, który miał budżet na 2 miliony złotych Najświeższym przykładem złej sytuacji finansowej ISO, była konieczność zaciągnięcia przez zarząd Instytutu, w grudniu 2010 roku pożyczki w kwocie ,00 zł na poczet opłacenia faktur za spoty radiowe i bilbordy w ramach projektu grantowego Tiry na tory. W tym miejscu przypominamy listę zasobów czasowych, etatowych, finansowych i infrastrukturalnych udostępnionych przez zarząd ISO oraz współpracowników Instytutu na rzecz SOO i redakcji czasopisma Obywatel w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku. Pragniemy podkreślić, że zasoby te zostały udostępnione po zakończeniu współpracy ISO i SOO (oświadczenie zarządu Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich z dnia 27 lipca 2010 roku), z uwagi na chęć wsparcia SOO i redakcji Obywatela w procesie usamodzielniania się, przez okres 6 miesięcy, po zakończeniu współpracy ISO i SOO. Lista zasobów: 1. Zatrudnienie Szymona Surmacza umowa o pracę na stanowisku Pracownik ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich szkolenia, coaching, staże. Okres zatrudnienia do 31 stycznia 2011 r. Umowa zakończona za porozumieniem stron. 2. Zatrudnienie Michała Sobczyka umowa o pracę na stanowisku Specjalista ds. PR w projekcie Tiry na tory!. 3. Zatrudnienie Remigiusza Okraski umowa o pracę na stanowisku Pracownik zajmujący się marketingiem szeptanym w projekcie Tiry na tory!. 4. Zatrudnienie Konrada Malca umowa o pracę na stanowisku Koordynator projektu w projekcie Rady pracowników efektywne narzędzie zwiększania zaangażowania 7

8 obywateli w życie publiczne. Okres zatrudnienia: do 30 listopada 2010 r. Umowa na czas określony wygasła z końcem projektu. 5. Zatrudnienie Piotrka Świderka umowa o pracę na stanowisku Webmaster w projekcie Tiry na tory!. Okres zatrudnienia do 31 stycznia 2011 r. Umowa zakończona za porozumieniem stron. 6. Zatrudnienie Liliany Milewskiej umowa zlecenia na stanowisku Opiekun stażu w projekcie Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich szkolenia, coaching, staże. Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r. Podsumowując, łącznie kwota brutto-brutto za wyżej wymienione pensje, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 wyniosła ok ,00 zł. 7. Nieodpłatna praca Anny Majchrzak prowadzenie księgowości Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 października 2010 r. Ponadto, prowadzenie księgowości Stowarzyszenia Obywatel i Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Ekologiczny do dnia dzisiejszego. 8. Nieodpłatna praca Magdaleny Doliwy-Górskiej, która pracowała na rzecz SOO: przyjmując kontrolę z firmy Ecorys, która była sponsorem realizowanego w okresie r. przez SOO projektu Słuchaj, myśl, działaj. Kontrola miała miejsce dn. 6 sierpnia 2010 r. W związku z kontrolą i po jej zakończeniu Magda Doliwa-Górska przygotowała niezbędną dokumentację, wyjaśnienia oraz materiały raportowe projektu (w sumie 3 segregatory), przygotowała także dokumenty, które należało wysłać do siedziby sponsora już po kontroli (zostały one przesłane) i pozostawała w bieżącym kontakcie owym i telefonicznym ze sponsorem, celem pomyślnego sfinalizowania projektu i otrzymania transzy końcowej dla SOO. Transza końcowa została przyznana SOO na początku września 2010 r. i wyniosła zł. wspierając SOO swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie przygotowania raportów kwartalnych (merytorycznych i finansowych) dla projektu Ekologiczne Forum Radiowe. do października 2010 r. pełniąc funkcję kierownika dla dwóch pracowników SOO Łukasza Walczuka i Magdy Włodarczyk. do października 2010 r. pomagając przy realizacji audycji Czy masz świadomość?, w tym dwukrotnie prowadziła audycję. 9. Nieodpłatna praca Joanny Gruszczyńskiej pomoc przy produkcji audycji radiowej SOO, pomoc przy organizacji Festiwalu Obywatela (m.in. współorganizacja gry miejskiej, promocja Festiwalu, zorganizowanie audycji). 10. Nieodpłatna praca Katarzyny Górskiej rozliczanie finansowe dwóch projektów grantowych Ekologiczne Forum Radiowe i Wolna Kultura VI Festiwal Obywatela" do 30 października Nieodpłatna praca Jarka Wołowicza i Rafała Górskiego przygotowanie wniosku grantowego dla SOO pt. Akademia Obywatelska do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 12. ISO wypożyczyło SOO sprzęt komputerowy (komputery, skanery, dyski zewnętrzne itp.) i biurowy potrzebny do pracy dla pracowników i współpracowników SOO i redakcji pisma Obywatel. Osoby zainteresowane mogą otrzymać szczegółową listę sprzętu. 8

9 13. ISO wypożyczyło sprzęt komputerowy na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej SOO i pracy redakcji Obywatela (stacja graficzna Apple MacBook Pro 15,4 2,4 GHz wraz z monitorem Apple 30 Cinema Display HD i oprogramowaniem Adobe Design Premium CS3 Eng). 14. ISO pokrywało opłaty za czynsz pomieszczeń, zajmowanych przez SOO do czasu ich przepisania formalnego na SOO. 15. Instytut pokrywał opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych przez członków redakcji Obywatela i Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010 r. Łącznie, kwota ta wyniosła: 2 366,81 zł. 16. Instytut pokrywał opłaty za telefon stacjonarny SOO i dostęp do Internetu od 1 sierpnia 2010 r. do momentu oficjalnego przepisania go na Stowarzyszenie. 17. Zarząd Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich przekazał w styczniu br. Stowarzyszeniu Obywatele Obywatelom następujące domeny: abramowski.org.pl, lewicowo.pl, solidarna.pl. W tym miejscu chcemy przypomnieć, że Szymon Surmacz w dniu 10 stycznia br. bez zgody i wiedzy zarządu Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich przetransferował 16 domen będących własnością Instytutu (m.in. domenę iso.edu.pl, tirynatory.pl) na swoje prywatne nazwisko. Domeny ponownie stały się własnością Instytutu dzięki negocjacjom prowadzonym z firmą obsługującą panel domen Instytutu. 18. Instytut na własny koszt przeniósł się do innego lokalu, z pomieszczeń biurowych do tej pory wspólnie użytkowanych przez SOO i ISO. Celem przeniesienia lokalu biurowego, była chęć zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla osób zaangażowanych w działalność obu organizacji. W okresie 1-31 października 2010 roku, dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy Instytutu, udało się wyremontować i wyposażyć (np. meble, sieć komputerowa) nowy lokal biurowy, dzięki czemu zapewnione zostały miejsca pracy dla współpracowników ISO oraz stażystów. 19. Zarząd Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich nie zrezygnował z partnerstwa w dwóch projektach grantowych ( Ekologiczne Forum Radiowe, Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej ) przygotowanych m.in. przy wsparciu pracowników ISO, a realizowanych przez Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, do 31 grudnia 2010 roku. Zarząd Instytutu nie podjął decyzji o rezygnacji z partnerstwa, nie chcąc narażać Stowarzyszenia i jego współpracowników na utratę środków finansowych. W tym miejscu przypominamy, że Zarząd Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom podjął 14 grudniu 2010 roku uchwałę o wycofaniu swojego partnerstwa w projekcie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej koordynowanym przez ISO, co spowodowało poważne komplikacje w procesie realizacji projektu. Mogło również spowodować brak dofinansowania ww. projektu ze strony sponsora i utratę możliwości zatrudnienia 5 osób będących współpracownikami Instytutu. Od takiej sytuacji uchroniły ISO jedynie długotrwałe i rzeczowe negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy. 20. Zarząd Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich, nie wypowiedział partnerstwa Stowarzyszeniu Obywatele Obywatelom w ramach projektu Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich szkolenia, coaching, staże. W ramach projektu, za który w całości odpowiada Instytut, pięciu stażystów pracuje (w pełnym wymiarze czasu pracy) na rzecz SOO w okresie od 1 listopada 2010 roku do 31 marca 2011 roku. 9

10 W tym miejscu chcemy podkreślić, że również osoby związane z SOO wspierały nieodpłatnie lub w ramach swoich etatów działania ISO od 1 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku, za co im dziękujemy. Co się tyczy fragmentu stanowiska z dnia 27 grudnia 2010, w którym członkowie redakcji Obywatela zwracają uwagę na (cytat): faktyczną wysokość pensji pracowniczych w ISO, budzący zastrzeżenia charakter zatrudnienia części pracowników, czy znane nam fakty z dziedziny realizacji aktualnie prowadzonych przez ISO projektów (m.in. Tiry na tory, Centrum Wspierania Rad Pracowników to my również możemy przedstawić znane nam fakty z dziedziny prowadzonych w 2010 roku przez SOO projektów (m.in. Ekologiczne Forum Radiowe, Wolna Kultura VI Festiwal Obywatela, Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej). My również możemy pisać o budzącym zastrzeżenia charakterze zatrudnienia części pracowników, o faktycznej wysokości pensji pracowniczych w SOO itp. Opowiadać można by długo... W niniejszym oświadczeniu, odnieśliśmy się tylko do niektórych fragmentów stanowiska z dnia 27 grudnia 2010 roku, ponieważ część wyjaśnień nie nadaje się na publiczną debatę. Chociażby wyjaśnienie chamskiego fragmentu (cytat): Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że po stronie ISO troje z czworga zasłużonych działaczy pozostaje w relacjach rodzinnych, co nadaje specyficznej wymowie decyzjom podjętym w lipcu 2010 r. Chętnie przedstawimy każdemu zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia, w rozmowach bilateralnych, jak to przez lata członkowie obecnej redakcji korzystali z możliwości generowanych, dzięki tym relacjom rodzinnym. Przy okazji, może warto zapytać w tym miejscu o relacje koleżeńskie, w jakich pozostają obecni członkowie redakcji Obywatela i poddać analizie, wynikające z tych relacji specyficzne decyzje związane z gazetą (np. skład osobowy redakcji) czy działalnością stowarzyszenia SOO. Na koniec pragniemy zaznaczyć, że nie jest i nigdy nie było naszą intencją inicjowanie czy partycypowanie w tego typu polemice. Niestety, pomimo ustnych zapewnień Szymona Surmacza, że stanowisko z dnia 27 grudnia 2010 roku pozostanie do wew. wiadomości redakcji "Obywatela" oraz zarządu ISO, zostało ono wysłane do członków SOO, w całej Polsce. Ponieważ, w piśmie tym można przeczytać wiele oszczerstw, kłamstw ubranych w zgrabną retorykę pod naszym adresem, czujemy się niejako "wezwani do tablicy". Celem nie tylko oczyszczenia swojego dobrego imienia, ale również przedstawienia faktów, których czytelnicy wspominanego stanowiska redakcji Obywatela zostali pozbawieni, co w naszym przekonaniu uniemożliwia dokonanie samodzielnej oceny sytuacji oraz wyrobienia sobie własnego zdania w tej sprawie. Poznaliśmy się przy różnych okazjach, współpracowaliśmy z częścią z Was przez dłuższy lub krótszy czas i Wasze zdanie jest dla nas ważne, dlatego nie możemy się zgodzić na bezkarne oczernianie nas przez redakcję "Obywatela", bez możliwości przedstawienia znanych nam faktów. Zawsze wysoko ceniliśmy i szanowaliśmy pracę redakcji oraz końcowy produkt jej 10

11 pracy czyli gazetę. Sami ciężko na tą gazetę pracowaliśmy i angażowaliśmy się w jej działania. Poświęcaliśmy, bez żadnego wyrzutu nasze życie prywatne dla realizacji misji obu organizacji, dlatego tym bardziej jest dla nas przykry obecny rozwój wypadków. Uważamy, że warto jak najszybciej doprowadzić do pomyślnego dla SOO i ISO zakończenia negocjacji, dzięki czemu obie organizacje będą mogły się skoncentrować na realizacji swoich misji i celów społecznych. Ponadto uważamy, że w całym procesie negocjacyjnym należy mieć na uwadze przede wszystkim pracowników, współpracowników oraz interesariuszy obu organizacji, którzy nie odpowiadają za sytuację, która doprowadziła do rozdzielenia działalności obu organizacji. Właśnie ze względu na te osoby powinno nam wszystkim zależeć na jak najszybszym zawarciu porozumienia między SOO i ISO. Rafał Górski Olaf Swolkień Anna Majchrzak Magdalena Doliwa-Górska 11

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r.

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa Warszawa,10.02.2012r. Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Dział księgowości Fundacji Kapucyńskiej w bieżącym

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Część I: Dane Wnioskodawcy

Część I: Dane Wnioskodawcy 1. Wniosek składa: Proszę zaznaczyć właściwe pole WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANT NA LEPSZY START LOKALNIE - REGION 2016 Część I: Dane Wnioskodawcy Organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WNIOSKU O MIKRODOTACJĘ Grant na lepszy start INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT WNIOSKU

RAMOWY WZÓR WNIOSKU O MIKRODOTACJĘ Grant na lepszy start INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT WNIOSKU RAMOWY WZÓR WNIOSKU O MIKRODOTACJĘ Grant na lepszy start Nr wniosku INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT WNIOSKU 1 Wniosek składa (zaznacz odpowiednie): organizacja pozarządowa grupa nieformalna/samopomocowa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DLA ZARZĄDZAJĄCYCH FINANSAMI W ORGANIZACJI

KALENDARZ DLA ZARZĄDZAJĄCYCH FINANSAMI W ORGANIZACJI KALENDARZ DLA ZARZĄDZAJĄCYCH FINANSAMI W ORGANIZACJI Projekt Akademia zarządzania finansami NGO jest realizowany przez Fundację dla Polski i Fundusz Pożyczkowy PAFPIO. Jego celem jest wzrost kompetencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WNIOSKU O MIKRODOTACJĘ Grant na lepszy start INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT WNIOSKU

RAMOWY WZÓR WNIOSKU O MIKRODOTACJĘ Grant na lepszy start INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT WNIOSKU RAMOWY WZÓR WNIOSKU O MIKRODOTACJĘ Grant na lepszy start Nr wniosku INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT WNIOSKU 1 Wniosek składa (zaznacz odpowiednie): organizacja pozarządowa grupa nieformalna/samopomocowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENE NEZALEŻNE ZRZESZENE STUDENTÓW UNWERSYTETU GDAŃSKEGO SPRAWOZDANE FNANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok 1 Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ankieta pt. Organizacje prozwierzęce w Polsce

Ankieta pt. Organizacje prozwierzęce w Polsce Ankieta pt. Organizacje prozwierzęce w Polsce Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu na temat społecznego wizerunku działaczy/czek organizacji pro zwierzęcych oraz osób pomagających zwierzętom

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych (od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu poprzednim) Zamknięcie księgowań miesiąca poprzedniego

Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych (od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu poprzednim) Zamknięcie księgowań miesiąca poprzedniego s T Y C Z E Ń 2 0 1 4 28 29 30 01 02 03 04 0506 07 0809 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 01 nie pon wto śro czw pią sob nie pon wto śro czw pią sob nie pon wto śro czw pią sob nie

Bardziej szczegółowo

1% podatku dla AEROKLUBU w Pińczowie

1% podatku dla AEROKLUBU w Pińczowie 1% podatku dla AEROKLUBU w Pińczowie 1% tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku publicznego. 1% to jedna setna

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 Na podstawie 25 ust. 2 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia POLITES z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I. Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU IT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

Fundacja w terenie. - programy edukacyjne. - wsparcie finansowo rzeczowe. - pomoc psychologiczna. - promocja

Fundacja w terenie. - programy edukacyjne. - wsparcie finansowo rzeczowe. - pomoc psychologiczna. - promocja Misja Misją pracowniczej Fundacji EY jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz ich opiekunom. Nasze działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2011

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2011 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY... * / 2011 w kategorii Współpraca firmy z organizacją pozarządową Uprawnione do złożenia wniosku są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia lutego 2011 r. r. DOLiS/DEC- dot. DOLiS-440-405/10 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa w roku 2010 Dane organizacji: Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku Sprawozdanie finansowe z działalności w 2006 roku Sprawozdanie składa się z: 1. Informacji dodatkowej 2. Bilansu 3. Rachunku zysków i strat INFORMACJA DODATKOWA 2006 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu:

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu: WNIOSEK O DOTACJĘ I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie (a) Pełna nazwa Instytucji: (b) Dokładny adres: (b1) Telefon: (b2) Fax: (b3) E-Mail: (c) Kierownik projektu, funkcje sprawowane

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień 31 XII 2009r.

BILANS na dzień 31 XII 2009r. BILANS na dzień 31 XII 2009r. Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 50 232,96 79 251,80 I Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/DZP/ /2012 Zawarta dnia w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/DZP/ /2012 Zawarta dnia w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/DZP/ /2012 Zawarta dnia w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Powiatowy Urząd Pracy ul. Kosynierów 46... Środa... Wlkp., 20.05.2009 pieczęć firmowa pracodawcy miejscowość, data...... DATA WPŁYWU pozycja w rejestrze WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UMOWA O WSPARCIE / POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIERZENIE z powierzeniem mamy do czynienia wówczas gdy na realizację projektu organizacja może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Pierwszy rok kadencji 2009 zakończył się po raz pierwszy od wielu lat stratą w wysokości 56.025,07 zł.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZANIE KOŃCOWE. akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie Inicjatywa Lokalna

SPRAWOZANIE KOŃCOWE. akcji Masz Głos, Masz Wybór Zadanie Inicjatywa Lokalna Inicjatywa Lokalna SPRAWOZANIE KOŃCOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 Zadanie Inicjatywa Lokalna CZĘŚĆ I 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: FKS Wisła Fordon 2. Data przesłania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM NIP: 113-21-76-860 REGON: 013279970 KRS: 0000097051 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Nazwa: FUNDACJA ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa Adres:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 w kategorii Zaangażowa lokalne Uprawnione do złożenia wniosku zgłoszeniowego są: 1. fundacje i stowarzyszenia (posiadające status Ośrodka Działaj Lokal (ODL), należące

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM "DZIAŁAJ LOKALNIE 2014"

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE 2014 WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM "DZIAŁAJ LOKALNIE 2014" numer wniosku: 45/2014/33 Tytuł projektu: Okres realizacji projektu: - Wnioskowana kwota dotacji: 0,00 1 >>CZĘŚĆ I - INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Rodzaje audytów prowadzonych w NGO audyt obligatoryjny: sprawozdanie finansowe, projekt UE lub PFRON audyty

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Warszawa, 12.03.2014 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Nazwa: FUNDACJA ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa Adres: 02-786 Warszawa, ul. Rosoła

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92 NIP: 113-21-76-860 REGON: 013279970 KRS: 0000097051 Warszawa, 02.03.2015 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji. 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu Nowa ustawa o zbiórkach publicznych Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

Uważajcie kiedy przedłużacie lub zmieniacie umowę z siecią ORANGE!!!. Oszustwa w zawyżaniu rachunków stają się regułą a sieć ORANGE rżnie głupa.

Uważajcie kiedy przedłużacie lub zmieniacie umowę z siecią ORANGE!!!. Oszustwa w zawyżaniu rachunków stają się regułą a sieć ORANGE rżnie głupa. Uważajcie kiedy przedłużacie lub zmieniacie umowę z siecią ORANGE!!!. Oszustwa w zawyżaniu rachunków stają się regułą a sieć ORANGE rżnie głupa. Sprawdzajcie swoje faktury z ORANGE. Zaś o oszukańczym procederze

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Organizatorem konkursu grantowego Małe jest Wielkie jest Fundacja W Człowieku Widzieć Brata z

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Grupy INSPRO Sp. z o. o. dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy

Oferta Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Grupy INSPRO Sp. z o. o. dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy Oferta Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Grupy INSPRO Sp. z o. o. dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy Zakres zadań podejmowanych na co dzień przez INSPRO jest bardzo szeroki. Dlatego osoby,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Ignacego Kłopotowskiego 9/31 07-718 Warszawa NIP 1132785116 REGON 142068427

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Ignacego Kłopotowskiego 9/31 07-718 Warszawa NIP 1132785116 REGON 142068427 Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Ignacego Kłopotowskiego 9/31 07-718 Warszawa NIP 1132785116 REGON 142068427 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. sporządzonego według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE 1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Wielka Wieś z miejscowości Bębło i Czajowice. 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług społecznych

Umowa na świadczenie usług społecznych Wzór umowy świadczenia usług społecznych Umowa na świadczenie usług społecznych UMOWA (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu [wpisać datę], pomiędzy [wpisać nazwę usługobiorcy] (zwanym dalej Gminą ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2016 Wnioskodawca: Grupa nieformalna działająca w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014

Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 Prezentacja firmy Biuro rachunkowe ACONT 03.2014 OFERTA WSPÓŁPRACY Zapraszam na spotkanie lub rozmowę Jarosław Potoczny właściciel Dzień dobry, dziękuję za zainteresowanie współpracą z biurem rachunkowym

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r. Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020 Warszawa, 29 lipca 2014 r. Założenia ogólne Podkreślenie znaczenia weryfikacji potencjału

Bardziej szczegółowo

Statut i Regulamin. Koła Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan

Statut i Regulamin. Koła Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan Statut i Regulamin Koła Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan 1 Koło Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan (zwane dalej jako koło) działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Projektu REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 Marklowice, 16.02.2013 Dotyczy projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapytanie ofertowe nr 1/2013 1. Zamawiający w Marklowicach 2. Postanowienia ogólne Zgodnie z przepisem

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Informacje dotyczące realizacji projektu i współpracy z PFDiM Podpisanie umowy dotacyjnej VAT na umowie zaznaczamy

Bardziej szczegółowo