Przetwarzanie w chmurze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwarzanie w chmurze:"

Transkrypt

1 CHMURA Z PERSPEKTYWY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Styczeń 2014 Przetwarzanie w chmurze: Zmiana roli i znaczenia zespołów IT

2 Uruchamianie Internetu Wszechrzeczy Pod wieloma względami chmura okazała się dla specjalistów IT i ich zespołów siłą burzącą stary porządek, która otworzyła grupom biznesowym oraz zwykłym użytkownikom drogę do zajęcia się kwestiami technologicznymi we własnym zakresie. Jednak dalekowzroczni decydenci działów IT traktują chmurę jako mechanizm przekształceń, pomocny przy przejściu z roli myślących taktycznie administratorów systemów na pozycję planujących strategicznie pośredników usług. Daje im to szansę zmienić naturę współpracy z grupami biznesowymi i stać się bardziej wpływowymi i skutecznymi specjalistami od przychodów i rozwoju. Chmura: źródło destabilizacji W czasach, gdy dynamika, elastyczność i efektywność kosztowa stały się nową podstawą sukcesu firm, nie należy dziwić się, że rozwiązania oparte na chmurze zyskały tak duże znaczenie w tak krótkim czasie. Umożliwiając udostępnianie zasobów związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem oraz aplikacjami w sieci Internet oraz w sieciach prywatnych, technologie chmury otwierają nowe perspektywy w zakresie dostaw rozwiązań IT oraz użytkowania. Organizacje mają dużo lepszy wybór oraz dostęp do usług IT, co przekłada się na większy wybór opcji zarządzania kosztami kapitałowymi (CapEx) i operacyjnymi (OpEx). Ponieważ usługi tego typu można błyskawicznie wdrożyć lub zakupić, technologie przetwarzania w chmurze wspierają proces wzrostu dynamiki firm oraz zmian na rynku. M.in. z tego względu technologie chmury stosują firmy różnych wielkości. Jednak zupełnie nieoczekiwanie to właśnie grupy biznesowe oraz zwykli użytkownicy stoją na czele tych zmian. Będąc pod ogromną presją, aby dużo szybciej reagować na zmieniające się priorytety biznesowe oraz warunki rynkowe, wiele osób bierze sprawy związane z technologiami IT w swoje ręce. Dzięki większym możliwościom wyboru oraz środkom do ich realizacji grupy biznesowe oraz zwykli użytkownicy chętnie kupują usługi oraz aplikacje oparte na chmurze. W wielu wypadkach wystarczy kliknąć przycisk lub przeciągnąć kartą kredytową, więc odbiorcy nie chcą już czekać na reakcję wewnętrznych działów IT. Stawia to oczywiście przed specjalistami IT oraz firmami pewne problemy. Wraz ze wzrostem liczby nieautoryzowanych aplikacji oraz podziemnego IT organizacje stają często w obliczu: Podatności w zakresie bezpieczeństwa i zgodności Niespójnych systemów, zestawów zasad i mechanizmów administracji Sprzecznych umów dotyczących poziomu usług (SLA), kontraktów na zaopatrzenie oraz ustaleń związanych z fakturowaniem Braku podglądu oraz kontroli systemów i kosztów Mniejszej ekonomii skali Wdrażanie przez grupy biznesowe całej gamy usług opartych na chmurze oraz utrata pewnego zakresu podglądu i kontroli przez personel IT powoduje, że technologie chmury drastycznie zmieniają krajobraz biznesowego środowiska obliczeniowego. Z tego względu często stawia się pytania o sens istnienia wewnętrznych działów IT. Obecna sytuacja niesie ze sobą nie tylko ryzyko i destabilizację. Wręcz odwrotnie, technologie chmury mogą okazać się kluczem do sukcesu zespołów IT zdolnych do ich opanowania i odpowiedniego zastosowania. W ostatnich latach intensywny rozwój Internetu otworzył specjalistom IT drogę do niezwykłych możliwości, ale również postawił przed nimi nowe wyzwania. Jednak jeszcze większe zmiany zachodzą w ramach Internetu Wszechrzeczy (IoE) określanego przez firmę Cisco jako połączone sieciowo związki ludzi, procesów, danych i rzeczy. Firma Cisco ocenia, że w 2000 r. z Internetem Wszechrzeczy było połączonych około 200 mln urządzeń lub rzeczy. W wyniku niezwykłego postępu w wielu dziedzinach, takich jaki technologie wideo, mobilne, mediów społecznościowych i chmury, obecnie jest to około 10 mld. Prognozy wskazują, że do 2020 r. należy oczekiwać gwałtownego wzrostu do 50 mld połączonych urządzeń. Łącząc elementy wcześniej niepołączone, Internet Wszechrzeczy spowoduje w najbliższych latach pojawienie się nowych źródeł korzyści dla organizacji. Chmura, jako mechanizm wyrównujący szanse w zakresie czerpania korzyści w sektorze IT, będzie jednym z głównych narzędzi wdrażania Internetu Wszechrzeczy. Jakie rezultaty może nieść ze sobą Internet Wszechrzeczy? Firma Cisco przewiduje, że potencjalne korzyści z Internetu Wszechrzeczy dostępne dla firm i branż na całym świecie osiągną w ciągu następnej dekady wartość 14,4 bln USD. Oznacza to, że potencjalne korzyści umożliwią w ciągu następnych 10 lat zwiększenie zysków światowych firm o około 21%. Innymi słowy w latach dla przedsiębiorstw na całym świecie będzie dostępna na wyciągnięcie ręki suma 14,4 bln USD (zysku netto). Wszystko to dzięki Internetowi Wszechrzeczy i technologii chmury. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

3 Opis modeli chmury Według Państwowego Instytutu Standardów i Techniki (NIST) 1, trzy najbardziej rozpowszechnione modele wdrożeń chmury to: Chmura: koło ratunkowe Chociaż chmura okazała się dla działów IT źródłem destabilizacji, może stanowić również koło ratunkowe. Efektywnie stosowane i zarządzane mechanizmy przetwarzania w chmurze pomagają zespołom IT dostarczać korzyści organizacjom, a w szczególności grupom biznesowym. Umożliwiają również zwiększenie przydatności, znaczenia i wpływu. Przetwarzanie w chmurze było początkowo promowane jako sposób na zmniejszenie kosztów. Jednak największa różnica oraz największe korzyści to szybkość i elastyczność. Szybkie wdrożenie opartych na chmurze usług i aplikacji, zarówno wewnętrznych, jak i zakupionych, jest skuteczną odpowiedzią na następujące wyzwania: Nowe priorytety biznesowe Zmieniające się warunki rynkowe Informacje zwrotne od klientów lub partnerów Wyzwania dynamiki konkurencyjności Nieoczekiwane możliwości zarobkowe Firmy mogą również użyć technologii chmury do rozszerzenia zakresu działalności i polepszenia kontaktów z klientami i dostawcami. Oparte na chmurze aplikacje są coraz częściej stosowane, aby zaoferować klientom nową jakość obsługi i wsparcia, zwiększyć wydajność łańcucha dostaw oraz utworzyć dodatkowe możliwości sprzedażowe i marketingowe. Oprócz ogólnej konsolidacji oraz redukcji wydatków, technologie chmury mogą pomóc w zrównoważeniu stosunku kosztów kapitałowych do kosztów operacyjnych. Elastyczne opcje pozyskiwania źródeł oznaczają szersze możliwości kontroli i dostosowywania kosztów. Organizacje mogą korzystać z zewnętrznych usług chmury, na przykład w celu uwolnienia kapitału oraz zasobów IT i zajęcia się dodatkowymi innowacjami biznesowymi. W miarę jak działy IT wdrażają technologie chmury w większym zakresie, zdobywają możliwość czerpania prezentowanych korzyści, ponownego określenia swojej roli oraz zmiany relacji z grupami biznesowymi. Chmura prywatna: Infrastruktura chmury jest dostarczana do wyłącznego użytku przez jedną organizację składającą się z wielu odbiorców (na przykład jednostki biznesowe). Może być w posiadaniu oraz być zarządzana i użytkowana przez samą firmę albo zewnętrznego dostawcę usług lub być przez nich współdzielona, a także znajdować się wewnątrz firmy lub poza nią. Chmura publiczna: Infrastruktura chmura jest dostarczana do powszechnego użytku przez szerokie grono odbiorców. Posiadaczem, administratorem i użytkownikiem może być firma, organizacja akademicka lub rządowa, lub w wybranym zakresie każda z instytucji. Jest zlokalizowana w siedzibie dostawcy chmury. Chmura hybrydowa: Infrastruktura chmury to kombinacja co najmniej dwóch różnych infrastruktur chmury (prywatna, społecznościowa lub publiczna), które pozostają niezależnymi jednostkami, ale zostają powiązane za sprawą standardowych lub opatentowanych technologii umożliwiających przenoszenie danych i aplikacji (na przykład przyspieszanie chmury do równoważenia obciążenia między chmurami). Do 2020 r. wydatki na chmurę będą stanowić prawie 30% ogółu kosztów IT. 2 Do 2015 r. 35% wydatków firm na cele IT w większości organizacji będzie zarządzanych niezależenie od zasobów budżetowych działów IT. 3

4 Zmieniające się role i relacje Działy IT zawsze miały wyraźnie określone zestawy obowiązków, wliczając w to zadania administracji i konserwacji systemów, utrzymywanie zgodności z zasadami i wymogami prawnymi oraz redukcję i kontrolę kosztów. Wiele działów wypełniało powierzone obowiązki, działając dopiero wtedy, gdy zachodziła bezpośrednia potrzeba. Pracownicy czekali na zgłoszenia serwisowe, aby następnie poszukać odpowiednich rozwiązań, czekali, aż grupa biznesowa wybierze usługę komputerową lub aplikację i wtedy zajmowali się kwestią jej konfiguracji, zabezpieczenia i zarządzania oraz oczekiwali wydania nowej poprawki lub aktualizacji systemowej, aby zająć się jej implementacją. Obecnie od specjalistów IT wymaga się więcej. Otrzymują zadania stymulacji wzrostu, zwiększania przychodów, przyspieszania innowacji i dostarczania nowej jakości obsługi klienta. Instruuje się ich do korzystania z trendu bring-your-own device (BYOD), mediów społecznościowych i modelu Big Data. Na ich barkach spoczywa zadanie przekształcania procesów i podnoszenia wyników biznesowych. Aby realizować te zadania, pracownicy muszą działać strategicznie i dynamicznie. Specjaliści IT muszą rozumieć cele firmy, udowodnić, że obmyślili strategię ich realizacji, oraz dowieść, że potrafią radzić sobie z wyzwaniami i poszukują różnych możliwości, szybko i bez zbędnych kosztów, wspierania priorytetów biznesowych. Dla wielu organizacji rozwiązaniem jest przetwarzanie w chmurze. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko ponownie określić role i skuteczność personelu IT, ale również relacje partnerskie działów IT z ich odpowiednikami. Korzystając z technologii chmury, pracownicy grup IT mogą wyjść z roli administratorów systemów i zacząć pełnić funkcję pośredników usług dodanych. Zamiast realizować każdy rodzaj usług dla wszystkich odbiorców mogą zbudować elastyczną infrastrukturę oraz ofertę opcji chmurowych do wyboru przez klientów. Mogą tworzyć i promować relacje partnerskie, rozwiązania, modele i zestawy zasad. Zakres ich kompetencji obejmuje również pomoc przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwiązań technologicznych. Zamiast polecania doraźnych opcji w ramach poszczególnych usług, proponowane są rozwiązania stanowiące część pełnej, przemyślanej struktury oraz modelu zarządzania. W ten sposób zespoły IT rezygnują z działań doraźnych na rzecz działań dynamicznych, do których podchodzą mniej taktycznie, a bardziej strategicznie. Stają się w ten sposób kluczowymi konsultantami oraz wpływowymi liderami biznesowymi, wychodząc z roli osób wypełniających polecenia i rozwiązujących problemy. To osoby, które są w stanie przewidywać potrzeby biznesowe, przedstawiać dynamiczne rekomendacje i odpowiadać na nowe zadania oraz możliwości szybko i skutecznie. Mogą również zmieniać zasady układów partnerskich z grupami biznesowymi oraz wpływać na wartość oferowanych usług. Najważniejszą cechą technologii chmury jest możliwość przenoszenia obciążeń między chmurą publiczną i prywatną.4 46% północnoamerykańskich specjalistów IT zanotowało wzrost w liczbie nieautoryzowanych zakupów przeprowadzanych przez zespoły biznesowe. W regionie Azji i Pacyfiku stanowi to już 73%.5

5 Ewolucja modeli chmury Zmieniają się nie tylko role, obowiązki i relacje działów IT. Zaobserwować można również ewolucję modeli chmury. Decyzja o budowaniu lub kupowaniu własnej chmury i określenie, czy ma to być chmura prywatna, czy publiczna, jest źródłem wielu dylematów i powoduje rozwój oferty modeli chmury hybrydowej. Ponieważ nie istnieje jeden model ani jedno rozwiązanie spełniające wszystkie oczekiwania, organizacje odkrywają, że najlepszą decyzją jest zwykle wybór mieszanych środowisk fizycznych, wirtualnych i chmurowych, wliczając w to wielodostępne wdrożenia w wielu chmurach. Jednoznaczne dyskusje obracające się wokół pytania która chmura jest dla nas najlepsza? stopniowo przekształcają się w otwarte dyskusje dotyczące poszczególnych przypadków, podczas których zadaje się pytania typu która usługa lub aplikacja najlepiej wpisuje się w nasze priorytety biznesowe?. Podkreśla to potrzebę wdrażania elastycznej infrastruktury oraz rozsądnego modelu zarządzania, które umożliwiają obsługę różnorodnych środowisk oraz usług chmurowych. To również dobra okazja dla specjalistów IT do ponownego przejęcia inicjatywy i aktywnego określenia natury partnerstwa z zespołami biznesowymi oraz wygenerowania większych korzyści dla organizacji. Specjaliści IT zyskują możliwość zaplanowania i przeprowadzenia przejścia firmy na model pośrednictwa usługowego obsługiwany przez środowiska chmury hybrydowej. Zamiast budować i utrzymywać systemy IT zgodnie z doraźnymi potrzebami, mogą pełnić funkcje doradcze, planując strategicznie, i pomagać przy: Usprawnianiu nowych usług i inwestycji Podejmowaniu decyzji o budowie lub zakupie Dostosowywaniu aplikacji i usług Integracji środowisk chmurowych Zarządzaniu ogólnymi zasadami oraz podstawowymi systemami infrastruktury Dzięki całościowej strategii dotyczącej chmury oraz modelowi zarządzania personel IT nie musi przeprowadzać nowych działań za każdym razem, gdy pojawi się nowa usługa, aplikacja lub zadanie. Pracownicy mogą planować oraz wdrażać rozwiązania w oparciu o to, jak dana usługa, aplikacja lub zadanie wpisuje się w założenia ogólnego modelu. Są w stanie pomóc podobnym działom biznesowym podejmować bardziej strategiczne decyzje w zakresie wyboru wdrażanych usług i aplikacji, określania ich źródła oraz przeznaczenia, uwzględniając jednocześnie: Przydatność dla firmy Szybkość wdrożenia Wymagania w kwestii wydajności Kwestie bezpieczeństwa i kontroli Zagadnienia administracji i obsługi Koszt 57% specjalistów IT zanotowało, że w związku z wdrożeniami w chmurze nastąpił wzrost organizacji IT oraz liczby zatrudnionych. W obszarze Azji i Pacyfiku wzrost wyniósł 80%, a w Ameryce Łacińskiej 69%.6 Działający w branży decydenci przeznaczają na rozwiązania IT więcej środków niż kiedykolwiek wcześniej. W latach wydatki na technologie IT w grupach spoza działów IT wzrosną o ponad 6% rocznie (2,5 raza bardziej niż stawki działów IT), głównie w grupach związanych z marketingiem, obsługą klienta i sprzedażą.7

6 75% północno-amerykańskich specjalistów IT uważa, że działy IT będą coraz częściej pełnić role pośredników usług dla firm. W regionie Azji i Pacyfiku stanowi to już 92%. 8 Do 2015 r. rynek chmury będzie wart 100 mld USD. 9 Wpływ chmury na modele konsumpcji rozwiązań IT W szeroko zakrojonym badaniu 10, dział Cisco Consulting Services, we współpracy z firmą Intel, postanowił zbadać sposoby, w jakie chmura napędza zmiany w sektorze IT. Oto spostrzeżenia uzyskane od 4226 specjalistów IT z 18 branż: Według decydentów IT chmura jest pozytywnym zjawiskiem. Pomimo wyzwań i cech destabilizujących, chmurę traktuje się generalnie jako pozytywną zmianę w procesie rozwoju działów IT. (Na przykład czynnikiem hamującym przy wdrożeniach chmury może być kwestia bezpieczeństwa, jednak chmura stanowi również rozwiązanie wielu problemów zawiązanych z bezpieczeństwem.) W skali światowej ponad czterech na pięciu respondentów twierdziło, że chmura pozytywnie wpłynie na ich organizację. Technologia przetwarzania w chmurze już tu jest i cały czas się rozwija. Chmura, publiczna, prywatna i hybrydowa, już tu jest. Obecnie rozwiązania chmurowe stanowią znaczną część wydatków na technologie IT, stanowiąc 23%, podczas gdy respondenci przewidują wzrost do 27% do roku Najpopularniejszą metodą wdrożeń chmury jest chmura prywatna stosowana w 45% przypadków. Rynki wschodzące i rynki rozwinięte podchodzą do tematu chmury w różny sposób. Pomimo generalnie pozytywnego podejścia do rozwiązań chmurowych między rynkami wschodzącymi a rozwiniętymi zarysowują się wyraźne różnice. Specjaliści IT na wschodzących rynkach wykazują wobec tematu chmury większy entuzjazm, podkreślając jej potencjał w zakresie przekształceń i innowacji, podczas gdy na rynkach rozwiniętych traktuje się ją jako narzędzie cięcia kosztów. Specjaliści IT mają w stosunku do dostawców chmury wysokie wymagania. Na konkurencyjnym rynku dostawcy chmury muszą oferować kompleksowe rozwiązania, tworząc jednocześnie ekosystem partnerski. Wysoka ocena dostawców chmury w badaniu wiąże się zatem z wysokimi wymaganiami: w zakresie możliwości systemów bezpieczeństwa, niestandardowych rozwiązań oraz gwarancji na poziomie usługi. Specjaliści IT chcą się czuć w środowisku chmury bezpiecznie. Niezależnie od tego, jaka branża lub obszar geograficzny był badany, dominowały kwestie bezpieczeństwa oraz prywatności, które określono jako potencjalne czynniki hamujące w procesie rozwoju technologii chmury. Niezawodne funkcje zabezpieczeń i ochrony danych zostały również przedstawione jako kluczowe czynniki w wyborze dostawców usługi chmurowej. Nie wszystko da się ogarnąć jednym rozwiązaniem. W kontekście bogatego wyboru opcji chmurowych (publiczna, prywatna i hybrydowa) firmy muszą opracowywać strategie, które umożliwią wybór usług zgodnych z ogólnymi celami organizacji. Specjaliści IT muszą zastanowić się, jak najlepiej współpracować z ważnymi udziałowcami, takimi jak grupy biznesowe oraz zewnętrzni dostawcy, za pomocą strategii dopasowanych do konkretnych potrzeb danego odbiorcy. Technologiom IT przypisuje się centralną rolę. Pomimo coraz większego znaczenia zagadnień branżowych, uczestnicy badania, szczególnie ci z rynków wschodzących, uważają, że specjaliści IT będą w dalszym ciągu pełnić centralną rolę i będą cały czas otrzymywać znaczne fundusze, zarządzając rozwiązaniami chmurowymi za pomocą spójnych zasad i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. (Respondenci z rynków Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej prawie dwukrotnie częściej niż ich koledzy z Europy i Ameryki Północnej przewidują wzrost wielkości działów IT.) Coraz większe wpływy grup biznesowych. Wpływy grup biznesowych rozciągną się na wszystkie etapy cyklu życia działów IT i wpłyną na niezwykłą złożoność działów IT zmagających się z obowiązkami pomocy technicznej w zakresie zabezpieczeń i standardowych problemów. W miarę jak działy IT będą przechodzić do modelu "w formie usługi", zakres wspólnych działań oraz relacji personelu IT z grupami biznesowymi będzie musiał ulec zmianie.

7 Rady dla specjalistów IT Zmiany bywają trudne, szczególnie w przypadku głęboko zakorzenionych systemów, modeli operacyjnych i zachowań. Na szczęście nie trzeba rezygnować z bieżących inwestycji ani dokonywać pełnej restrukturyzacji systemów istniejącej infrastruktury. Działy IT mogą przechodzić na model pośrednictwa usługowego oparty na hybrydowych środowiskach chmury stopniowo. Strategia etapowa jest często zalecana i inicjuje się ją przez wdrażanie programów i usług, które nie mają kluczowego znaczenia. W każdych okolicznościach niezwykle ważne jest, aby: 1. Przeprowadzić dokładna ocenę obecnych systemów i usług 2. Dążyć do standaryzacji i integracji 3. Opracować strategię wprowadzenia chmury hybrydowej, która uwzględnia: A. Zasady i zarządzanie B. Architekturę C. Bezpieczeństwo D. Integrację E. Administrację F. Wsparcie 4. Opracuj strukturę decyzyjną, określającą: A. Sposób wyboru właściwych usług B. Kryteria pomocne przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu lub zakupie rozwiązań C. Jak integrować, zabezpieczać i zarządzać nowymi usługami w sposób wydajny i niedrogi 5. Zaproś liderów biznesowych do dyskusji Ostatni punkt jest prawdopodobnie najważniejszy. Specjaliści IT muszą lepiej rozumieć oraz omawiać priorytety oraz potrzeby biznesowe. Zapraszając liderów biznesowych do dyskusji i pozwalając im na udział w tworzeniu strategii ogólnej i strukturze decyzyjnej, personel IT oraz zespoły biznesowe mogą współpracować, osiągając większą elastyczność, lepsze korzyści oraz szerszy wpływ. Wnioski Dzięki większemu dostępowi do usług i aplikacji opartych na chmurze oraz środkach do ich wdrożenia grupy biznesowe oraz zwykli użytkownicy coraz częściej biorą sprawy związane z technologiami IT w swoje ręce. Opisane zmiany spowodowały destabilizację i wywołały niepewność wśród specjalistów IT i ich zespołów, którzy często nie posiadają należytego podglądu oraz kontroli w zakresie systemów technologicznych firmy, a także kosztów. Wzrost liczby nieautoryzowanych aplikacji oraz podziemnego IT również zagraża bezpieczeństwu, integracji oraz ekonomii skali, na wdrożenie których większość grup IT bardzo ciężko pracowało. Jednak technologie chmury mogą okazać się również ratunkiem dla specjalistów IT oraz ich działów. Przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury oraz modelu zarządzania, chmura może pomóc zespołom IT w przejściu z roli myślących taktycznie administratorów systemów na pozycję planujących strategicznie pośredników usług. W ten sposób specjaliści IT mogą ponownie określić swoją rolę, zmienić relacje z grupami biznesowymi i pomóc organizacji realizować cele priorytetowe. Dlaczego warto wybrać rozwiązania firmy Cisco? Firma Cisco to zaufany doradca organizacji, które chcą zwiększyć elastyczność, korzyści i wpływ oferowanych usług IT. Cele te można często zrealizować, przechodząc na modele chmury hybrydowej i pośrednictwa usług, co pozwala dostosować działania firmy i priorytety oraz przedsięwzięcia działu IT. Mogąc pochwalić się pełną i sprawdzoną ofertą rozwiązań z zakresu infrastruktury i usług opartych na chmurze, siecią partnerów oraz wiedzą specjalistyczną, firma Cisco pomaga organizacjom: Sprostać kluczowym wyzwaniom i korzystać z możliwości Zmieniać układy partnerskie między działami IT a grupami biznesowymi Rozwijać innowacje i możliwości wzrostu przychodów Prowadzić obsługę bieżących zmian Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela firmy Cisco. Szerszą perspektywę na temat rozwiązań chmurowych można uzyskać na stronie: cisco.com/go/cloudperspectives. Znajdź nas w mediach społecznościowych: Więcej informacji można znaleźć na stronie 1 Źródło: The NIST Definition of Cloud Computing, NIST, Źródło: IDC Black Book 2013, IDC, Źródło: Gartner Predicts, Gartner, Źródło: North American CloudTrac Survey, IDC, Źródło: IDC Predictions 2014, IDC, Źródło: Sizing the Cloud, Forrester Research, Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Listę znaków towarowych firmy Cisco można znaleźć pod adresem Znaki towarowe innych firm wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa Partner nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1007R)

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Punkt widzenia kadry kierowniczej: Chmura Styczeń 2015 PUNKT WIDZENIA KADRY KIEROWNICZEJ: CHMURA Przetwarzanie w chmurze Zmiana roli i znaczenia zespołów IT Styczeń 2015 1 Zwiększanie możliwości zespołów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm Internet Wszechrzeczy 10 najważniejszych wniosków z badania przeprowadzonego przez firmę Cisco Wskaźnik wartości Internetu Wszechrzeczy z udziałem 7500 osób podejmujących decyzje z 12 krajów Joseph Bradley

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Wpływ Chmury na modele użytkowania zasobów IT 10 najważniejszych wniosków

Wpływ Chmury na modele użytkowania zasobów IT 10 najważniejszych wniosków Wpływ Chmury na modele użytkowania zasobów IT 10 najważniejszych wniosków Joseph Bradley James Macaulay Andy Noronha Hiten Sethi Opracowano we współpracy z firmą Intel Wprowadzenie W ciągu zaledwie kilku

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

Przełom w zakupach infrastruktury IT. Jak działy biznesowe firm przechodzą do chmury

Przełom w zakupach infrastruktury IT. Jak działy biznesowe firm przechodzą do chmury Przełom w zakupach infrastruktury IT Marzec 2015 Na rynku IT pojawił nowy rodzaj nabywców: działy biznesowe firm Ten nabywca technologii jest z reguły dyrektorem lub menedżerem Z budżetów działów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwerów w chmurze w sytuacji nagłego wzrostu zainteresowania serwisem www w akcji społecznościowej o zasięgu ogólnopolskim.!

Wykorzystanie serwerów w chmurze w sytuacji nagłego wzrostu zainteresowania serwisem www w akcji społecznościowej o zasięgu ogólnopolskim.! Case study Wykop.pl projekt: jestemprzeciwakta.pl Wykorzystanie serwerów w chmurze w sytuacji nagłego wzrostu zainteresowania serwisem www w akcji społecznościowej o zasięgu ogólnopolskim. www.beyond.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Program dostosowany do specyficznych potrzeb firm, któreg celem jest podniesienie ich konkurencyjności na rynku Co stanowi o sukcesie

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Polskie Miasto Przyszłości

Polskie Miasto Przyszłości Polskie Miasto Przyszłości Integruje mieszkańców i ich potrzeby, integrując wiedzę i doświadczenie. Piotr Skirski Dyrektor ds Projektów Strategicznych pskirski@cisco.com 15 kwietnia 2015, Wrocław Quiz

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing zmieni świat?

Czy cloud computing zmieni świat? Czy cloud computing zmieni świat? Chmura w kontekście społecznym i ekonomicznym. Tomasz Słoniewski IDC Polska Warszawa, 17 listopada 2011 r. Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Materiał informacyjny CREATING EQUITY, FUELING INNOVATION OVER 16 YEARS KIM JESTEŚMY? ConQuest Consulting od 16 lat świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa biznesowego obejmujące między

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania Pakiety Autodesk Desing i Creation Suite Często zadawane pytania W tym dokumencie można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zbliżającego się zakończenia sprzedaży pakietów Design i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo