Przetwarzanie w chmurze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwarzanie w chmurze:"

Transkrypt

1 CHMURA Z PERSPEKTYWY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Styczeń 2014 Przetwarzanie w chmurze: Zmiana roli i znaczenia zespołów IT

2 Uruchamianie Internetu Wszechrzeczy Pod wieloma względami chmura okazała się dla specjalistów IT i ich zespołów siłą burzącą stary porządek, która otworzyła grupom biznesowym oraz zwykłym użytkownikom drogę do zajęcia się kwestiami technologicznymi we własnym zakresie. Jednak dalekowzroczni decydenci działów IT traktują chmurę jako mechanizm przekształceń, pomocny przy przejściu z roli myślących taktycznie administratorów systemów na pozycję planujących strategicznie pośredników usług. Daje im to szansę zmienić naturę współpracy z grupami biznesowymi i stać się bardziej wpływowymi i skutecznymi specjalistami od przychodów i rozwoju. Chmura: źródło destabilizacji W czasach, gdy dynamika, elastyczność i efektywność kosztowa stały się nową podstawą sukcesu firm, nie należy dziwić się, że rozwiązania oparte na chmurze zyskały tak duże znaczenie w tak krótkim czasie. Umożliwiając udostępnianie zasobów związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem oraz aplikacjami w sieci Internet oraz w sieciach prywatnych, technologie chmury otwierają nowe perspektywy w zakresie dostaw rozwiązań IT oraz użytkowania. Organizacje mają dużo lepszy wybór oraz dostęp do usług IT, co przekłada się na większy wybór opcji zarządzania kosztami kapitałowymi (CapEx) i operacyjnymi (OpEx). Ponieważ usługi tego typu można błyskawicznie wdrożyć lub zakupić, technologie przetwarzania w chmurze wspierają proces wzrostu dynamiki firm oraz zmian na rynku. M.in. z tego względu technologie chmury stosują firmy różnych wielkości. Jednak zupełnie nieoczekiwanie to właśnie grupy biznesowe oraz zwykli użytkownicy stoją na czele tych zmian. Będąc pod ogromną presją, aby dużo szybciej reagować na zmieniające się priorytety biznesowe oraz warunki rynkowe, wiele osób bierze sprawy związane z technologiami IT w swoje ręce. Dzięki większym możliwościom wyboru oraz środkom do ich realizacji grupy biznesowe oraz zwykli użytkownicy chętnie kupują usługi oraz aplikacje oparte na chmurze. W wielu wypadkach wystarczy kliknąć przycisk lub przeciągnąć kartą kredytową, więc odbiorcy nie chcą już czekać na reakcję wewnętrznych działów IT. Stawia to oczywiście przed specjalistami IT oraz firmami pewne problemy. Wraz ze wzrostem liczby nieautoryzowanych aplikacji oraz podziemnego IT organizacje stają często w obliczu: Podatności w zakresie bezpieczeństwa i zgodności Niespójnych systemów, zestawów zasad i mechanizmów administracji Sprzecznych umów dotyczących poziomu usług (SLA), kontraktów na zaopatrzenie oraz ustaleń związanych z fakturowaniem Braku podglądu oraz kontroli systemów i kosztów Mniejszej ekonomii skali Wdrażanie przez grupy biznesowe całej gamy usług opartych na chmurze oraz utrata pewnego zakresu podglądu i kontroli przez personel IT powoduje, że technologie chmury drastycznie zmieniają krajobraz biznesowego środowiska obliczeniowego. Z tego względu często stawia się pytania o sens istnienia wewnętrznych działów IT. Obecna sytuacja niesie ze sobą nie tylko ryzyko i destabilizację. Wręcz odwrotnie, technologie chmury mogą okazać się kluczem do sukcesu zespołów IT zdolnych do ich opanowania i odpowiedniego zastosowania. W ostatnich latach intensywny rozwój Internetu otworzył specjalistom IT drogę do niezwykłych możliwości, ale również postawił przed nimi nowe wyzwania. Jednak jeszcze większe zmiany zachodzą w ramach Internetu Wszechrzeczy (IoE) określanego przez firmę Cisco jako połączone sieciowo związki ludzi, procesów, danych i rzeczy. Firma Cisco ocenia, że w 2000 r. z Internetem Wszechrzeczy było połączonych około 200 mln urządzeń lub rzeczy. W wyniku niezwykłego postępu w wielu dziedzinach, takich jaki technologie wideo, mobilne, mediów społecznościowych i chmury, obecnie jest to około 10 mld. Prognozy wskazują, że do 2020 r. należy oczekiwać gwałtownego wzrostu do 50 mld połączonych urządzeń. Łącząc elementy wcześniej niepołączone, Internet Wszechrzeczy spowoduje w najbliższych latach pojawienie się nowych źródeł korzyści dla organizacji. Chmura, jako mechanizm wyrównujący szanse w zakresie czerpania korzyści w sektorze IT, będzie jednym z głównych narzędzi wdrażania Internetu Wszechrzeczy. Jakie rezultaty może nieść ze sobą Internet Wszechrzeczy? Firma Cisco przewiduje, że potencjalne korzyści z Internetu Wszechrzeczy dostępne dla firm i branż na całym świecie osiągną w ciągu następnej dekady wartość 14,4 bln USD. Oznacza to, że potencjalne korzyści umożliwią w ciągu następnych 10 lat zwiększenie zysków światowych firm o około 21%. Innymi słowy w latach dla przedsiębiorstw na całym świecie będzie dostępna na wyciągnięcie ręki suma 14,4 bln USD (zysku netto). Wszystko to dzięki Internetowi Wszechrzeczy i technologii chmury. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

3 Opis modeli chmury Według Państwowego Instytutu Standardów i Techniki (NIST) 1, trzy najbardziej rozpowszechnione modele wdrożeń chmury to: Chmura: koło ratunkowe Chociaż chmura okazała się dla działów IT źródłem destabilizacji, może stanowić również koło ratunkowe. Efektywnie stosowane i zarządzane mechanizmy przetwarzania w chmurze pomagają zespołom IT dostarczać korzyści organizacjom, a w szczególności grupom biznesowym. Umożliwiają również zwiększenie przydatności, znaczenia i wpływu. Przetwarzanie w chmurze było początkowo promowane jako sposób na zmniejszenie kosztów. Jednak największa różnica oraz największe korzyści to szybkość i elastyczność. Szybkie wdrożenie opartych na chmurze usług i aplikacji, zarówno wewnętrznych, jak i zakupionych, jest skuteczną odpowiedzią na następujące wyzwania: Nowe priorytety biznesowe Zmieniające się warunki rynkowe Informacje zwrotne od klientów lub partnerów Wyzwania dynamiki konkurencyjności Nieoczekiwane możliwości zarobkowe Firmy mogą również użyć technologii chmury do rozszerzenia zakresu działalności i polepszenia kontaktów z klientami i dostawcami. Oparte na chmurze aplikacje są coraz częściej stosowane, aby zaoferować klientom nową jakość obsługi i wsparcia, zwiększyć wydajność łańcucha dostaw oraz utworzyć dodatkowe możliwości sprzedażowe i marketingowe. Oprócz ogólnej konsolidacji oraz redukcji wydatków, technologie chmury mogą pomóc w zrównoważeniu stosunku kosztów kapitałowych do kosztów operacyjnych. Elastyczne opcje pozyskiwania źródeł oznaczają szersze możliwości kontroli i dostosowywania kosztów. Organizacje mogą korzystać z zewnętrznych usług chmury, na przykład w celu uwolnienia kapitału oraz zasobów IT i zajęcia się dodatkowymi innowacjami biznesowymi. W miarę jak działy IT wdrażają technologie chmury w większym zakresie, zdobywają możliwość czerpania prezentowanych korzyści, ponownego określenia swojej roli oraz zmiany relacji z grupami biznesowymi. Chmura prywatna: Infrastruktura chmury jest dostarczana do wyłącznego użytku przez jedną organizację składającą się z wielu odbiorców (na przykład jednostki biznesowe). Może być w posiadaniu oraz być zarządzana i użytkowana przez samą firmę albo zewnętrznego dostawcę usług lub być przez nich współdzielona, a także znajdować się wewnątrz firmy lub poza nią. Chmura publiczna: Infrastruktura chmura jest dostarczana do powszechnego użytku przez szerokie grono odbiorców. Posiadaczem, administratorem i użytkownikiem może być firma, organizacja akademicka lub rządowa, lub w wybranym zakresie każda z instytucji. Jest zlokalizowana w siedzibie dostawcy chmury. Chmura hybrydowa: Infrastruktura chmury to kombinacja co najmniej dwóch różnych infrastruktur chmury (prywatna, społecznościowa lub publiczna), które pozostają niezależnymi jednostkami, ale zostają powiązane za sprawą standardowych lub opatentowanych technologii umożliwiających przenoszenie danych i aplikacji (na przykład przyspieszanie chmury do równoważenia obciążenia między chmurami). Do 2020 r. wydatki na chmurę będą stanowić prawie 30% ogółu kosztów IT. 2 Do 2015 r. 35% wydatków firm na cele IT w większości organizacji będzie zarządzanych niezależenie od zasobów budżetowych działów IT. 3

4 Zmieniające się role i relacje Działy IT zawsze miały wyraźnie określone zestawy obowiązków, wliczając w to zadania administracji i konserwacji systemów, utrzymywanie zgodności z zasadami i wymogami prawnymi oraz redukcję i kontrolę kosztów. Wiele działów wypełniało powierzone obowiązki, działając dopiero wtedy, gdy zachodziła bezpośrednia potrzeba. Pracownicy czekali na zgłoszenia serwisowe, aby następnie poszukać odpowiednich rozwiązań, czekali, aż grupa biznesowa wybierze usługę komputerową lub aplikację i wtedy zajmowali się kwestią jej konfiguracji, zabezpieczenia i zarządzania oraz oczekiwali wydania nowej poprawki lub aktualizacji systemowej, aby zająć się jej implementacją. Obecnie od specjalistów IT wymaga się więcej. Otrzymują zadania stymulacji wzrostu, zwiększania przychodów, przyspieszania innowacji i dostarczania nowej jakości obsługi klienta. Instruuje się ich do korzystania z trendu bring-your-own device (BYOD), mediów społecznościowych i modelu Big Data. Na ich barkach spoczywa zadanie przekształcania procesów i podnoszenia wyników biznesowych. Aby realizować te zadania, pracownicy muszą działać strategicznie i dynamicznie. Specjaliści IT muszą rozumieć cele firmy, udowodnić, że obmyślili strategię ich realizacji, oraz dowieść, że potrafią radzić sobie z wyzwaniami i poszukują różnych możliwości, szybko i bez zbędnych kosztów, wspierania priorytetów biznesowych. Dla wielu organizacji rozwiązaniem jest przetwarzanie w chmurze. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko ponownie określić role i skuteczność personelu IT, ale również relacje partnerskie działów IT z ich odpowiednikami. Korzystając z technologii chmury, pracownicy grup IT mogą wyjść z roli administratorów systemów i zacząć pełnić funkcję pośredników usług dodanych. Zamiast realizować każdy rodzaj usług dla wszystkich odbiorców mogą zbudować elastyczną infrastrukturę oraz ofertę opcji chmurowych do wyboru przez klientów. Mogą tworzyć i promować relacje partnerskie, rozwiązania, modele i zestawy zasad. Zakres ich kompetencji obejmuje również pomoc przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwiązań technologicznych. Zamiast polecania doraźnych opcji w ramach poszczególnych usług, proponowane są rozwiązania stanowiące część pełnej, przemyślanej struktury oraz modelu zarządzania. W ten sposób zespoły IT rezygnują z działań doraźnych na rzecz działań dynamicznych, do których podchodzą mniej taktycznie, a bardziej strategicznie. Stają się w ten sposób kluczowymi konsultantami oraz wpływowymi liderami biznesowymi, wychodząc z roli osób wypełniających polecenia i rozwiązujących problemy. To osoby, które są w stanie przewidywać potrzeby biznesowe, przedstawiać dynamiczne rekomendacje i odpowiadać na nowe zadania oraz możliwości szybko i skutecznie. Mogą również zmieniać zasady układów partnerskich z grupami biznesowymi oraz wpływać na wartość oferowanych usług. Najważniejszą cechą technologii chmury jest możliwość przenoszenia obciążeń między chmurą publiczną i prywatną.4 46% północnoamerykańskich specjalistów IT zanotowało wzrost w liczbie nieautoryzowanych zakupów przeprowadzanych przez zespoły biznesowe. W regionie Azji i Pacyfiku stanowi to już 73%.5

5 Ewolucja modeli chmury Zmieniają się nie tylko role, obowiązki i relacje działów IT. Zaobserwować można również ewolucję modeli chmury. Decyzja o budowaniu lub kupowaniu własnej chmury i określenie, czy ma to być chmura prywatna, czy publiczna, jest źródłem wielu dylematów i powoduje rozwój oferty modeli chmury hybrydowej. Ponieważ nie istnieje jeden model ani jedno rozwiązanie spełniające wszystkie oczekiwania, organizacje odkrywają, że najlepszą decyzją jest zwykle wybór mieszanych środowisk fizycznych, wirtualnych i chmurowych, wliczając w to wielodostępne wdrożenia w wielu chmurach. Jednoznaczne dyskusje obracające się wokół pytania która chmura jest dla nas najlepsza? stopniowo przekształcają się w otwarte dyskusje dotyczące poszczególnych przypadków, podczas których zadaje się pytania typu która usługa lub aplikacja najlepiej wpisuje się w nasze priorytety biznesowe?. Podkreśla to potrzebę wdrażania elastycznej infrastruktury oraz rozsądnego modelu zarządzania, które umożliwiają obsługę różnorodnych środowisk oraz usług chmurowych. To również dobra okazja dla specjalistów IT do ponownego przejęcia inicjatywy i aktywnego określenia natury partnerstwa z zespołami biznesowymi oraz wygenerowania większych korzyści dla organizacji. Specjaliści IT zyskują możliwość zaplanowania i przeprowadzenia przejścia firmy na model pośrednictwa usługowego obsługiwany przez środowiska chmury hybrydowej. Zamiast budować i utrzymywać systemy IT zgodnie z doraźnymi potrzebami, mogą pełnić funkcje doradcze, planując strategicznie, i pomagać przy: Usprawnianiu nowych usług i inwestycji Podejmowaniu decyzji o budowie lub zakupie Dostosowywaniu aplikacji i usług Integracji środowisk chmurowych Zarządzaniu ogólnymi zasadami oraz podstawowymi systemami infrastruktury Dzięki całościowej strategii dotyczącej chmury oraz modelowi zarządzania personel IT nie musi przeprowadzać nowych działań za każdym razem, gdy pojawi się nowa usługa, aplikacja lub zadanie. Pracownicy mogą planować oraz wdrażać rozwiązania w oparciu o to, jak dana usługa, aplikacja lub zadanie wpisuje się w założenia ogólnego modelu. Są w stanie pomóc podobnym działom biznesowym podejmować bardziej strategiczne decyzje w zakresie wyboru wdrażanych usług i aplikacji, określania ich źródła oraz przeznaczenia, uwzględniając jednocześnie: Przydatność dla firmy Szybkość wdrożenia Wymagania w kwestii wydajności Kwestie bezpieczeństwa i kontroli Zagadnienia administracji i obsługi Koszt 57% specjalistów IT zanotowało, że w związku z wdrożeniami w chmurze nastąpił wzrost organizacji IT oraz liczby zatrudnionych. W obszarze Azji i Pacyfiku wzrost wyniósł 80%, a w Ameryce Łacińskiej 69%.6 Działający w branży decydenci przeznaczają na rozwiązania IT więcej środków niż kiedykolwiek wcześniej. W latach wydatki na technologie IT w grupach spoza działów IT wzrosną o ponad 6% rocznie (2,5 raza bardziej niż stawki działów IT), głównie w grupach związanych z marketingiem, obsługą klienta i sprzedażą.7

6 75% północno-amerykańskich specjalistów IT uważa, że działy IT będą coraz częściej pełnić role pośredników usług dla firm. W regionie Azji i Pacyfiku stanowi to już 92%. 8 Do 2015 r. rynek chmury będzie wart 100 mld USD. 9 Wpływ chmury na modele konsumpcji rozwiązań IT W szeroko zakrojonym badaniu 10, dział Cisco Consulting Services, we współpracy z firmą Intel, postanowił zbadać sposoby, w jakie chmura napędza zmiany w sektorze IT. Oto spostrzeżenia uzyskane od 4226 specjalistów IT z 18 branż: Według decydentów IT chmura jest pozytywnym zjawiskiem. Pomimo wyzwań i cech destabilizujących, chmurę traktuje się generalnie jako pozytywną zmianę w procesie rozwoju działów IT. (Na przykład czynnikiem hamującym przy wdrożeniach chmury może być kwestia bezpieczeństwa, jednak chmura stanowi również rozwiązanie wielu problemów zawiązanych z bezpieczeństwem.) W skali światowej ponad czterech na pięciu respondentów twierdziło, że chmura pozytywnie wpłynie na ich organizację. Technologia przetwarzania w chmurze już tu jest i cały czas się rozwija. Chmura, publiczna, prywatna i hybrydowa, już tu jest. Obecnie rozwiązania chmurowe stanowią znaczną część wydatków na technologie IT, stanowiąc 23%, podczas gdy respondenci przewidują wzrost do 27% do roku Najpopularniejszą metodą wdrożeń chmury jest chmura prywatna stosowana w 45% przypadków. Rynki wschodzące i rynki rozwinięte podchodzą do tematu chmury w różny sposób. Pomimo generalnie pozytywnego podejścia do rozwiązań chmurowych między rynkami wschodzącymi a rozwiniętymi zarysowują się wyraźne różnice. Specjaliści IT na wschodzących rynkach wykazują wobec tematu chmury większy entuzjazm, podkreślając jej potencjał w zakresie przekształceń i innowacji, podczas gdy na rynkach rozwiniętych traktuje się ją jako narzędzie cięcia kosztów. Specjaliści IT mają w stosunku do dostawców chmury wysokie wymagania. Na konkurencyjnym rynku dostawcy chmury muszą oferować kompleksowe rozwiązania, tworząc jednocześnie ekosystem partnerski. Wysoka ocena dostawców chmury w badaniu wiąże się zatem z wysokimi wymaganiami: w zakresie możliwości systemów bezpieczeństwa, niestandardowych rozwiązań oraz gwarancji na poziomie usługi. Specjaliści IT chcą się czuć w środowisku chmury bezpiecznie. Niezależnie od tego, jaka branża lub obszar geograficzny był badany, dominowały kwestie bezpieczeństwa oraz prywatności, które określono jako potencjalne czynniki hamujące w procesie rozwoju technologii chmury. Niezawodne funkcje zabezpieczeń i ochrony danych zostały również przedstawione jako kluczowe czynniki w wyborze dostawców usługi chmurowej. Nie wszystko da się ogarnąć jednym rozwiązaniem. W kontekście bogatego wyboru opcji chmurowych (publiczna, prywatna i hybrydowa) firmy muszą opracowywać strategie, które umożliwią wybór usług zgodnych z ogólnymi celami organizacji. Specjaliści IT muszą zastanowić się, jak najlepiej współpracować z ważnymi udziałowcami, takimi jak grupy biznesowe oraz zewnętrzni dostawcy, za pomocą strategii dopasowanych do konkretnych potrzeb danego odbiorcy. Technologiom IT przypisuje się centralną rolę. Pomimo coraz większego znaczenia zagadnień branżowych, uczestnicy badania, szczególnie ci z rynków wschodzących, uważają, że specjaliści IT będą w dalszym ciągu pełnić centralną rolę i będą cały czas otrzymywać znaczne fundusze, zarządzając rozwiązaniami chmurowymi za pomocą spójnych zasad i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. (Respondenci z rynków Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej prawie dwukrotnie częściej niż ich koledzy z Europy i Ameryki Północnej przewidują wzrost wielkości działów IT.) Coraz większe wpływy grup biznesowych. Wpływy grup biznesowych rozciągną się na wszystkie etapy cyklu życia działów IT i wpłyną na niezwykłą złożoność działów IT zmagających się z obowiązkami pomocy technicznej w zakresie zabezpieczeń i standardowych problemów. W miarę jak działy IT będą przechodzić do modelu "w formie usługi", zakres wspólnych działań oraz relacji personelu IT z grupami biznesowymi będzie musiał ulec zmianie.

7 Rady dla specjalistów IT Zmiany bywają trudne, szczególnie w przypadku głęboko zakorzenionych systemów, modeli operacyjnych i zachowań. Na szczęście nie trzeba rezygnować z bieżących inwestycji ani dokonywać pełnej restrukturyzacji systemów istniejącej infrastruktury. Działy IT mogą przechodzić na model pośrednictwa usługowego oparty na hybrydowych środowiskach chmury stopniowo. Strategia etapowa jest często zalecana i inicjuje się ją przez wdrażanie programów i usług, które nie mają kluczowego znaczenia. W każdych okolicznościach niezwykle ważne jest, aby: 1. Przeprowadzić dokładna ocenę obecnych systemów i usług 2. Dążyć do standaryzacji i integracji 3. Opracować strategię wprowadzenia chmury hybrydowej, która uwzględnia: A. Zasady i zarządzanie B. Architekturę C. Bezpieczeństwo D. Integrację E. Administrację F. Wsparcie 4. Opracuj strukturę decyzyjną, określającą: A. Sposób wyboru właściwych usług B. Kryteria pomocne przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu lub zakupie rozwiązań C. Jak integrować, zabezpieczać i zarządzać nowymi usługami w sposób wydajny i niedrogi 5. Zaproś liderów biznesowych do dyskusji Ostatni punkt jest prawdopodobnie najważniejszy. Specjaliści IT muszą lepiej rozumieć oraz omawiać priorytety oraz potrzeby biznesowe. Zapraszając liderów biznesowych do dyskusji i pozwalając im na udział w tworzeniu strategii ogólnej i strukturze decyzyjnej, personel IT oraz zespoły biznesowe mogą współpracować, osiągając większą elastyczność, lepsze korzyści oraz szerszy wpływ. Wnioski Dzięki większemu dostępowi do usług i aplikacji opartych na chmurze oraz środkach do ich wdrożenia grupy biznesowe oraz zwykli użytkownicy coraz częściej biorą sprawy związane z technologiami IT w swoje ręce. Opisane zmiany spowodowały destabilizację i wywołały niepewność wśród specjalistów IT i ich zespołów, którzy często nie posiadają należytego podglądu oraz kontroli w zakresie systemów technologicznych firmy, a także kosztów. Wzrost liczby nieautoryzowanych aplikacji oraz podziemnego IT również zagraża bezpieczeństwu, integracji oraz ekonomii skali, na wdrożenie których większość grup IT bardzo ciężko pracowało. Jednak technologie chmury mogą okazać się również ratunkiem dla specjalistów IT oraz ich działów. Przy zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury oraz modelu zarządzania, chmura może pomóc zespołom IT w przejściu z roli myślących taktycznie administratorów systemów na pozycję planujących strategicznie pośredników usług. W ten sposób specjaliści IT mogą ponownie określić swoją rolę, zmienić relacje z grupami biznesowymi i pomóc organizacji realizować cele priorytetowe. Dlaczego warto wybrać rozwiązania firmy Cisco? Firma Cisco to zaufany doradca organizacji, które chcą zwiększyć elastyczność, korzyści i wpływ oferowanych usług IT. Cele te można często zrealizować, przechodząc na modele chmury hybrydowej i pośrednictwa usług, co pozwala dostosować działania firmy i priorytety oraz przedsięwzięcia działu IT. Mogąc pochwalić się pełną i sprawdzoną ofertą rozwiązań z zakresu infrastruktury i usług opartych na chmurze, siecią partnerów oraz wiedzą specjalistyczną, firma Cisco pomaga organizacjom: Sprostać kluczowym wyzwaniom i korzystać z możliwości Zmieniać układy partnerskie między działami IT a grupami biznesowymi Rozwijać innowacje i możliwości wzrostu przychodów Prowadzić obsługę bieżących zmian Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela firmy Cisco. Szerszą perspektywę na temat rozwiązań chmurowych można uzyskać na stronie: cisco.com/go/cloudperspectives. Znajdź nas w mediach społecznościowych: Więcej informacji można znaleźć na stronie 1 Źródło: The NIST Definition of Cloud Computing, NIST, Źródło: IDC Black Book 2013, IDC, Źródło: Gartner Predicts, Gartner, Źródło: North American CloudTrac Survey, IDC, Źródło: IDC Predictions 2014, IDC, Źródło: Sizing the Cloud, Forrester Research, Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Listę znaków towarowych firmy Cisco można znaleźć pod adresem Znaki towarowe innych firm wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa Partner nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1007R)

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku.

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku. Mobilność 1 Spis treści Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność Leszek Maśniak z Gartnera, w rozmowie z Robertem Jesionkiem 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku Strategie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

CIO jako dyrektor ds. integracji

CIO jako dyrektor ds. integracji CIO jako dyrektor ds. integracji Nowa karta w historii IT Technologia zmienia istniejące modele biznesowe i daje początek nowym. Szybko zmienia się zatem także rola CIO w organizacji. Dyrektorzy IT coraz

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT?

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Konsumeryzacja IT 1 Spis treści Zmiany są nieodwracalne Robert Jesionek Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić Ewa Zborowska Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Robert Jesionek Czy jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Renesans technologii bazowych

Renesans technologii bazowych Renesans technologii Renesans technologii Renesans technologii Rewitalizacja serca IT Organizacje ponoszą znaczne nakłady na systemy bazowe, zarówno w związku z ich budową jak i kupnem gotowych technologii.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST.

IT MAGAZINE SPIS TREŚCI W SKRÓCIE. Redakcja. W numerze. 5 IT PROJECT MANAGEMENT 7 mitów na temat Agile 8 IT BREAKFAST. IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 IT Magazine, grudzień 2012 / styczeń 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo