enova365 Harmonogram zadań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova365 Harmonogram zadań"

Transkrypt

1 enova365 Harmonogram zadań Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Harmonogram Zadań Instalacja Soneta Server Połączenie z bazą Uruchomienie SonetaServer jako usługi systemu Windows (zalecane) Parametry uruchamiania dla SonetaServer Soneta Serwer w trybie konsoli Opis poleceń oraz ich zastosowanie Aktualizacja SonetaSerwer Aktualizacja serwera logiki biznesowej Dodawanie harmonogramu do zadania Dodawanie harmonogramu do definicji zadania Zadania globalne

3 Harmonogram Zadań dodatek z jedną licencją na firmę Harmonogram zadań w enova jest to część systemu, dzięki której możemy sprawić, że akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane przez dodatek o określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia. Schemat działania harmonogramu zadań Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania (zapis w tabeli ScheduleItem). Wskazuje on na zadanie oraz harmonogram według, którego ma być wywoływane. Dwoma kluczowymi pojęciami w Harmonogramie zadań są wyzwalacze i akcje: wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania, akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania. Lista przykładowych zastosowań dodatku Harmonogram zadań wraz z rodzajami modułów potrzebnych do realizacji procesu*: # Automatyczna aktualizacja kursów walut (licencje: Workflow) Codzienna aktualizacja kursów walut zgodnie z kursami NBP - gotowe rozwiązanie. Wysyłka do dłużników powiadomień o niezapłaconych fakturach (licencje: Workflow, Faktury) Harmonogram zadań sprawdza, którym z niezapłaconych faktur minął termin płatności. Po odnalezieniu takiej wysyła automatycznie powiadomienie w formie a do dłużnika. # Importowanie zapisów z RCP(licencje: Kadry, dodatek Import/Export RCP) Automatyczne importowanie plików z wejściami oraz wyjściami z czytnika czasu pracy - gotowe rozwiązanie. Generowanie raportów np. na koniec miesiąca (licencje: Workflow, Inny moduł - w zależności od tego, czego dotyczą raporty) Automatyczne generowanie raportów miesięcznych (pierwszego dnia miesiąca), które uwzględniają wskazane dane. Planowanie zadań do wykonania (licencje: Workflow, CRM) Pracownik może zaplanować wykonanie konkretnego zadania np. wysyłka maili o określonej godzinie. Przypomnienia w formie sms/ o wykonaniu zadania (licencje: Workflow, enova SMS, CRM) W przypadku zbliżającego się zadania/spotkania do wykonania, np. czas rozpoczęcia za 30minut, wysyłane jest przypomnienie w formie sms na zdefiniowany numer/y. Wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań na różne okazje (święta, rocznice itp.) (licencje: Workflow, CRM) Wraz z nadchodzącymi świętami lub rocznicami wysyłane są maile zawierające wcześniej zdefiniowane treści do kontrahentów. Automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera (licencje: Workflow, CRM) Cykliczne wywołanie procesu składającego się z utworzenia treści wiadomości, wrócenia do korekty / zaakceptowania jej przez osobę decyzyjną oraz wysyłki do adresatów. Wysyłka informacji do klienta o zbliżającym się przeglądzie sprzętu + lokalna informacja w okienku. (licencje: Workflow, Serwis, Wypożyczalnia) Na tydzień przed terminem przeglądu konkretnego sprzętu generowane jest przypomnienie wysyłane do klienta za pomocą a oraz wyświetlane jest przypomnienie lokalnie w enova. Eskalowanie wniosku urlopowego (licencje: Workflow, Kadry) W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek urlopowy, przynajmniej tydzień przed planowanym urlopem, a ten nie zostanie zaakceptowany lub odrzucony w ciągu dwóch dni, zostaje przekazany kolejnej osobie zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy. Weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami. (licencje: Workflow, Kadry) Tworzenie tygodniowego podsumowania uwzględniającego rozbieżności pomiędzy obecnościami i nieobecnościami pracowników w firmie. Dodatkowo uwzględniające spóźnienia oraz tygodniowy czas pracy (suma). Automatyczny import danych z plików (licencje: Workflow + moduł z którego obszaru wykonywany jest import) Po pojawieniu się plików w określonych katalogach może zostać dokonany import danych z plików. # Automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych (licencje: Workflow) O określonej porze wykonywana jest kopia bazy danych, na której pracuje enova - gotowe rozwiązanie. Wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej (licencje: Workflow, AWW) Unikając przeciążeń serwera wykonywane są kostki analityczne do bazy analitycznej w godzinach nocnych zgodnie z harmonogramem. 3/15

4 *Wymagana jest również licencja dla dodatku Harmonogram Zadań. 4/15

5 Instalacja Soneta Server Wymagania: system Microsoft Windows 7 lub wyższy, Microsoft Windows Server 2008 SP2 lub wyższy, pełny pakiet.net Framework 4.0 (Client Profile + Extended), wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje do systemu Windows i.net Framework, na komputerze / serwerze, na którym ma działać usługa, nie może być w katalogu: Program Files/Common Files/Soneta/Assemblies bibliotek wykorzystujących referencje do Windows.Forms W przypadku wykorzystywania dodatków możliwe jest zmienienie domyślnej ścieżki pobierania dodatków przez SonetaServer Po uruchomieniu instalatora ukaże się okno wizardu Przechodzimy dalej Pierwszy krok instalacji Soneta Server Drugi krok instalacji Soneta Server Wybieramy ścieżkę instalacji. Można zostawić domyślnie podaną. 5/15

6 Trzeci i ostatni krok instalacji Soneta Server Zakończenie instalacji. W tym momencie na naszym komputerze pracuje już usługa enovaserver - widoczna w procesach jako SonetaServer.exe dla użytkownika System. 6/15

7 Połączenie z bazą W przypadku uruchomienia serwera biznesowego SonetaServer jako usługi, należy zwrócić uwagę na ustawienia logowania do serwera SQL, np. czy logowanie do serwera oparte jest o Windows Authentication czy o SQL Server Authentication, oraz na jakim koncie pracuje usługa. Jeśli połączenie do SQL oparte jest o Windows Authentication, wówczas usługa SonetaServer powinna być uruchomiona na użytkowniku Windows z odpowiednimi uprawnieniami na serwerze SQL a nie na domyślnym koncie systemowym. Jeśli komunikacja pomiędzy enova a serwerem SQL odbywa się po użytkowniku SQL-owym wówczas usługa SonetaServer może być uruchomiona na domyślnym koncie systemowym. Harmonogram zadań ma zdefiniowanego domyślnego operatora logującego się do bazy danych. Operator nosi nazwę Harmonogram zadań, a jego definicja jest domyślnie zablokowana. Pod takim loginem będzie również widoczny w logach (ChangeInfo) podczas wykonywania operacji w bazie danych. Operator ten posiada rolę o nazwie HZ dla której nie zostały podpięte żadne licencje. W przypadku gdy chcemy aby logowanie następowało na innego operatora możemy wskazać go w ustawieniach połączenia z bazą. Konfiguracja połączenia z bazą danych serwera jest możliwa poprzez edytowanie pliku Lista baz danych.xml który znajduje się w katalogu Configurations w głównym katalogu serwera, domyślnie: Program Files (x86)\soneta\soneta Server\. Należy pamiętać o wyłączeniu Logowania zintegrowanego oraz wpisaniu nazwy operatora i hasła. Na zakładce Operator należy podać nazwę Operatora oraz hasło. Logowanie do bazy danych - ogólne 7/15

8 Logowanie do bazy danych Operator Uruchomienie SonetaServer jako usługi systemu Windows (zalecane) Zalecaną konfiguracją jest instalacja i uruchomienie SonetaServer jako usługi Windows. W tym celu uruchomiono konsolę Windows poprzez opcję Uruchom jako administrator i wydano polecenie: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \InstallUtil.exe C:\enova365Server\ SonetaServer.exe W przystawce Services z panelu sterowania, ustawiono dla usługi enova Server automatyczne uruchamianie, a następnie uruchomiono usługę. Standardowo usługa SonetaServer nasłuchuje na porcie TCP Można to sprawdzić, wydając w konsoli Windows polecenie: netstat an Podobnie jak w przypadku uruchomienia SonetaServer z konsoli, również dla SonetaServer uruchomionej jako usługa Windows, port komunikacyjny może zostać zmieniony z domyślnego na inny. W tym celu konieczne jest zmodyfikowanie wpisu w kluczu ImagePath rejestru systemowego: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\enovaServer ImagePath i dopisanie do ścieżki usługi odpowiedniego portu, np. C:\enova365Server\SonetaServer.exe /port: /15

9 Dodawanie parametrów do usługi Zmiany będą miały zastosowanie po restarcie usługi SonetaServer. Parametry uruchamiania dla SonetaServer /noscheduler bez uruchomienia mechanizmu Scheduler /port wskazanie innego niż domyślny portu, na jakim nasłuchiwać ma SonetaServer, /dbconfig wskazanie innego niż domyślny, katalogu z listą baz danych /extpath wskazanie innego niż domyślny, katalogu z dodatkami Soneta Serwer w trybie konsoli Do testowania serwera możliwe jest uruchomienie go w trybie konsoli. Aby uruchomić serwer w trybie konsoli należy w terminalu wywołać: SonetaServer.exe /console Przed wywołaniem musimy znajdować się w folderze gdzie został zainstalowany serwer, domyślnie c:\program Files (x86)\soneta\soneta Server. Przy takiej ścieżce instalacji należy skorzystać w konsoli najpierw z polecenia: cd c:\program Files (x86)\soneta\soneta Server\ Serwer w trybie konsoli Pracując w trybie konsoli mamy do dyspozycji następujące polecenia: 9/15

10 q, aby wyjść i przerwać pracę serwera, d, aby wyświetlić listę bazy danych dostępną w konfiguracji, s, aby wyświetlić bazy danych z którymi harmonogram zadań się połączył, c, aby wyświetlić kategorie logów, l, aby wyświetlić log, t, aby wyświetlić timery, r, aby odświeżyć ekran, F12, okno deweloperskie dla ostatniej bazy danych. Po wybraniu jednej z opcji serwer zwraca od razu wynik (nie trzeba akceptować enterem). W przypadku wybrania błędnego polecenia, np. wpiszemy f zamiast d możemy bezpośrednio po wpisanym błędnie poleceniu wpisać nowe, poprawne. Opis poleceń oraz ich zastosowanie Polecenie d (Database) - wyświetla bazę danych z którą jesteśmy aktualnie połączenie. Polecenie c (Category) - zwraca dostępne kategorie logów, którymi dysponuje aktualnie Soneta Serwer. Polecenie l (Log) wyświetlenie logów dla wskazanej bazy danych oraz kategorii logów Uwaga, podczas podawania nazwy bazy danych oraz nazwy bazy danych należy pamiętać o wielkości liter. Przykład zastosowania poleceń "d", "c" oraz "l" Polecenie t (Timer) wyświetla zdarzenia, które miały miejsce na serwerze dla wybranej bazy oraz wybranej kategorii logów. Uwaga, podczas podawania nazwy bazy danych oraz nazwy bazy danych należy pamiętać o wielkości liter. Polecenie s wyświetla bazy danych z którymi jest aktualnie połączony serwer Polecenie r (Refresh) odświeża okno konsoli pozostawiając jedynie port na którym pracuje Soneta Serwer, aktualny status oraz dostępne polecenia. Użycie klawisza F12 powoduje rozpoczęcie / zakończenie śledzenia pracy serwera. Po zakończeniu mamy do dyspozycji narzędzie projektowe zawierające różnego rodzaju logi. 10/15

11 Polecenie q (Quit) - kończy pracę Soneta Server Narzędzia projektowe Soneta Server Aktualizacja SonetaSerwer Aktualizację środowiska należy przeprowadzić przy wylogowanych operatorach enova. Aktualizacja serwera logiki biznesowej Przed aktualizacją serwera logiki biznesowej zalecane jest utworzenie kopii pliku C:\enova365Server\Configurations\Lista baz danych.xml Aby dokonać aktualizacji serwera logiki biznesowej należy pobrać instalator ze strefy dla Partnerów i postępować według kroków zawartych w opisie Instalacja. Uwaga, należy pamiętać o tym, że wersja instalatora musi być zgodna z wersją na jakiej pracuje baza danych, którą chcemy obsługiwać za pomocą Harmonogramu zadań. Po zakończonej instalacji usługa SonetaServer powinna uruchomić się automatycznie. Dodawanie harmonogramu do zadania W celu dodania harmonogramu do zadania należy otworzyć wybrane zadanie i przejść na zakładkę Automatyczne akcje. Z belki wybieramy "Nowy (Definicja harmonogramu)". W tym momencie do zadania dodany zostaje harmonogram automatycznych akcji. Tak dodany harmonogram należy aktywować za pomocą przycisku "Aktywuj" - wygenerowany zostanie ScheduleItem. Zadanie z harmonogramem zadań Dodawanie harmonogramu do definicji zadania 11/15

12 Dodanie harmonogramu zadań do definicji zadania następuje w sekcji "Wyzwalanie zadań", poprzez "Nowy (Definicja harmonogramu)". Harmonogram będzie aktywowany (wygenerowany ScheduleItem) w momencie gdy zostanie zainicjowane zadanie na podstawie tej definicji. Dodanie i aktywowanie harmonogramu do sekcji "Automatyczne akcje" spowoduje tworzenie nowego zadania o określonej porze zgodnie z harmonogramem. Definicja zadania Zadania globalne W celu ułatwienia konfiguracji harmonogramu zadań oraz dodawania i zarządzania zadaniami globalnymi w konfiguracji Workflow dodano folder Harmonogram zadań (Narzędzia/Opcje/Workflow). Zadania globalne (taski) związane są z głównym węzłem konfiguracyjnym (CfgNode). W folderze znajdują się następujące listy: Menu w konfiguracji Definicje harmonogramów zadań - Lista zawiera definicje harmonogramów zadań podpiętych pod zadania. Możliwe filtrowanie według "Wszystkie" oraz "Systemowe" - powiązane z CfgNode. 12/15

13 Lista definicji harmonogramów zadań Definicje zadań globalnych - zawiera listę definicji zadań dla typu danych CfgNode z możliwością dodania nowej definicji zadania tylko do CfgNode. Lista definicji zadań globalnych Planowane wywołania - zawiera wygenerowane na podstawie definicji harmonogramu zadań ScheduleItemy. Możliwe filtrowanie według "Wszystkie" oraz "Systemowe" - powiązane z zadaniami dla typu danych CfgNode. Lista planowanych wywołań Zadania globalne - zawiera listę zadań wygenerowanych na podstawie definicji zadania dla typu danych CfgNode, na liście nie są wyświetlane zadania z powiadomień. Możliwe jest utworzenie zadania na podstawie określonej definicji zadania związanej z CfgNode oraz dodanie definicji harmonogramu zadań i wygenerowanie ScheduleItema po aktywowaniu dodanej definicji harmonogramu. 13/15

14 Lista zadań globalnych Folder i listy widoczne są gdy jest spełniony jeden z poniższych warunków: pełna platyna, licencja na dodatek Harmonogram zadań, demo złote lub platynowe. 14/15

15 last-page Pomoc techniczna , Pomoc Handel , Pomoc Księgowość , Pomoc Kadry Płace , Pomoc CRM , Pomoc Workflow , Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax ,

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie II 27.09.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo