Podstawy Inżynierii Oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Inżynierii Oprogramowania"

Transkrypt

1 Wykład 3 Specyfikacja wymagań inaczej - historie użytkownika - diagramy aktywności User story (US)- opis wymagań projektowanej aplikacji. - krótko opisana pojedyncza funkcjonalność aplikacji lub - zestaw funkcjonalności, wzajemnie zależnych. 2012/2013 1

2 Historia użytkownika - rozmiar, struktura Wzorzec opisu historii: Jako <rola>, chcę <cel/pragnienie> aby <korzyść> równoważna - powszechnie stosowana - wersja krótsza: Jako <rola>, chcę <cel/pragnienie > 2012/2013 2

3 Historie użytkownika- przykłady 1. Jako kierownik chcę wyszukiwać klienta podając ich imię i nazwisko. 2. Jako użytkownik chcę modyfikować swój harmonogram lecz nie można nic modyfikować innym użytkownikom. 3. Kient sklepu internetowego może dodać do swojego koszyka produkt, którego szczegóły ogląda na stronie. 4. Pracownik BOK może zmienić na życzenie klienta zamówienie o podanym numerze. Wymaga to wcześniejszej autentykacji klienta sklepu 5. Użytkownik może wysłać powiadomienie o nowo zdefiniowanym spotkaniu. 2012/2013 3

4 Historia użytkownika w MS TFS Zaleta User Stories 1. pokazują projektowaną aplikację z punktu widzenia przyszłego użytkownika. Co pozwoli na dostarczenie funkcjonalnego produktu. 2. zwięzła forma, dzięki której zebranie wymagań nie jest czasochłonne, ale pozwala na wyrobienie opinii co do wyglądu przyszłego systemu. 3. pozwalają na bezpośrednie wpisywanie ich do (Backlog- Scrum). 2012/2013 4

5 Przypadki użycia vs. historie użytkownika Historia użytkownika Przypadek użycia zapewnia niewielka rozmiarowo i łatwą w użyciu prezentacje informacji. zwykle formułowana w codziennym języku użytkownika ; obejmuje mało detali, co pozwala na ich doprecyzowanie, ale powinny pozwolić czytelnikowi na zrozumienie, co ma wykonywać oprogramowanie. skojarzona z testami akceptacyjnymi, które doprecyzowują rozumienie wymagania. Opisuje proces i jego kroki w szczegółach i może być opisana w postaci formalnego modelu PU w swoim zamierzeniu jest samowystarczający do pełnego zrozumienia wymagania. Uogólniony zbiór interakcji między aktorem i systemem. [1] Samodzielny dokument. 2012/2013 5

6 WIDOK STRUKTURALNY Podstawy Inżynierii Oprogramowania Specyfikacja zachowania diagramy aktywności diagramy maszyny stanów WIDOK FUNKCJONALNY Z CZYM! CO! JAK! WIDOK ZACHOWANIA 2012/2013 6

7 Aktywność Przeznaczenie modeluje (koordynuje) wykonanie zachowania, stosując modele: przepływu sterowania jak i przepływu danych może być wykorzystana do opisu procesu biznesowego, przypadku użycia lub operacji uszczegółowienie maszyny stanów Elementy (specyficzne) akcja : podstawowa jednostka zachowania; przekształca zbiór dane_wej w zbiór dane_wyj; czasami modyfikuje stan systemu, w którym akcja się wykonuje; akcja jest niepodzielna, jej trwanie nie podlega przerwaniu. przepływ sterowania przepływ obiektów; pin partycje (partition) 2012/2013 7

8 Diagram przypadków użycia vs. diagram aktywności Przypadki użycia pokazują, co powinien robić system Diagramy aktywności umożliwiają określenie tego, w jaki sposób system będzie osiągał swoje zamierzone cele Jakie akcje są wykonywane? Jak te akcje są połączone? Diagramy aktywności stosuje się w modelowaniu: procesów biznesowych scenariuszy przypadków użycia procesów systemowych charakteryzujących się dużą liczbą równoległych czynności i decyzji operacji algorytmów 2012/2013 8

9 Diagram Aktywności notacja podstawowa Aktywność jest opisywana diagramem aktywności reprezentowanym przez graf, którego wierzchołkami są węzły akcji, obiektu bądź węzły sterowania. Krawędzie reprezentują przepływ sterowania między węzłami. Decyzja/ scalenie Początek Rozwidlenie/ złączenie Koniec aktywności przepływu 2012/2013 9

10 Diagram Aktywności przykład Znajdź napój [brak kawy] [brak coli] [jest kawa] [jest cola] Daj kawę do filtru Wstaw filtr do ekspresu Dodaj wodę do zbiornika Daj filiżankę Daj puszki coli Włącz Ekspres Parz kawę Napełnij kawą Odbierz 2012/

11 Diagram Aktywności - sygnały Czynności uruchamiane jako reakcja na sygnał czasowy Rezerwacja biletu Nadanie sygnału Odebranie sygnału Akcept acja rezerw acji Potwierdzenie rezerwacji Kasowanie rezerwacji Upływ 48h 2012/

12 Diagram Aktywności przykład z przepływem danych i przepływem sterowania Recepcja Lekarz Laboratorium Rejestracja Karta informacyjn a Diagnoza Zewnętrzne Laboratorium Gromadze -nie danych Karta [Potrzeba analizy zewnętrznej?] informacyjn Formularz a Zapytanie [niewypełniony] [Potrzeba analizy laboratoryjnej?] Przygotowanie formularza Przekazanie formularza Zapytanie Analiza zapytania Wyniki analizy Analiza Odpowiedź Odpowiedź Formularz [wypełniony] 2012/

13 Diagram Aktywności - przykład (proces biznesowy) Węzeł początkowy [zamówienie - subskrypcja] Składanie zamówienia Decyzja (warunek) [zamówienie bezpośrednie] Czynność Przydzielanie miejsc Przydzielanie miejsc Obciążanie rachunku Udzielanie rabatu [stały klient?] Obciążanie karty kredytowej Wątek/krawędź Rozwidlenie/złączenie (równoległe) Przesłanie biletów Scalenie Węzeł końcowy 2012/

14 Dekompozycja aktywności na podaktywności DostawaProdukt [else] Zwykłe Zamówien Zamówien [pilne] 48h Wejściowy Parametr Wyjściowy Osiągnięcie precyzyjnego opisu - konieczna dekompozycja aktywności. Aktywności mogą dekomponowane na zhierarchizowane podaktywności 2012/

15 Modelowanie biznesowe* Motywacja: SKĄD WYMAGANIA Własności systemu powinny wynikać z potrzeb klientów i rozwiązywać ich rzeczywiste problemy Cele modelowania biznesowego: - zrozumienie struktury i dynamiki organizacji - zapewnienie jednolitego rozumienia organizacji przez wytwórców i uczestników procesu (opracowanie wspólnego słownika) - wyprowadzenie wymagań systemu niezbędnych do wsparcia organizacji Formy modelowania biznesowego (a) uproszczona, w której buduje się jedynie model domenowy, ilustrujący podstawowe byty i związki pomiędzy nimi, występujące w dziedzinie zastosowań, (b) pełna, w której buduje się model biznesowych przypadków użycia oraz model obiektów biznesowych. * materiał dodatkowy 2012/

16 Procesy biznesowe PB: naprawa zestawów komputerowych PB: zakup części komputerowych PB: sprzedaż zestawów komputerowych Firma komputerowa Sprzedaż Księgowość Magazyn Montownia Serwis Proces biznesowy Dział przed. Zadania działu służące wykonaniu procesu Sprzedaż urządzeń Sprzedaż Pozyskanie klienta, przyjęcie zamówienia, złożenie zamówienia montowni, sporządzenie dokumentów sprzedaży Księgowość Montownia Zbadanie zdolności kredytowej klienta Złożenie zamówienia zestawów Magazyn Dostarczenie elementów do montażu zestawów 2012/

17 Definicje podstawowych artefaktów modelu biznesowego Słownik pojęć dziedzinowych Model biznesowych przypadków użycia: Biznesowe przypadki użycia (procesy biznesowe) zbiór instancji (scenariuszy) akcji wykonywanych w przedsiębiorstwie dających mierzalną wartość aktorowi biznesowemu; wyróżnia się przypadki biznesowe jądra (tzw. core) składające się na podstawowy zbiór usług organizacji, postrzeganych przez aktorów biznesowych oraz przypadki biznesowe pomocnicze, wspierające podstawową działalność biznesową Aktorzy biznesowi reprezentuje rolę graną przez kogoś lub przez coś w otoczeniu przedsiębiorstwa Notacja: diagramy przypadków użycia; opisy tekstowe przypadków użycia 2012/

18 Definicje podstawowych artefaktów modelu biznesowego, c.d. Model obiektów biznesowych: Jednostki organizacyjne element grupujący inne elementy modelu (odpowiednik pakietu) Realizacje biznesowych przypadków użycia sposób wykonania danego procesu biznesowego: Pracownicy biznesowi klasa modelująca człowieka pracującego w organizacji Byty (encje) biznesowe pasywna klasa reprezentująca obiekty, które są wytwarzane/modyfikowane/przetwarzane przez pracowników biznesowych Notacja: diagramy klas (również zawierające pakiety) aspekt statyczny, diagramy aktywności, diagramy sekwencji lub współdziałania aspekt dynamiczny 2012/

19 Przykład dokumentacji procesu biznesowego Used by: Zamawiajacy usluge transportowa Description: Usługa transportowa polega na przetransportowaniu chorego, krwi lub organów z miejsca wskazanego przez Osobę zamawiającą usługę transportową do szpitala lub innego wskazanego miejsca. Kierowca realizujący kurs ma obowiązek wypełniania karty drogowej. Przepływ : 1. Osoba zamawiająca usługę transportową dzwoni do Dyspozytorni z poleceniem wykonania usługi transportowej. 2. Dyspozytor przyjmuje zlecenie, podejmuje decyzję o wysłaniu odpowiedniego pojazdu. 3. Dyspozytor wybiera jednego z dostępnych kierowców i zleca mu wykonanie kursu. 4. Kierowca realizuje zlecony kurs, po czym wypełnia Kartę drogową. Proponowane usprawnienia: ewidencja Kart drogowych Intent: Celem usługi jest przewiezienie chorego, krwi lub organów do przeszczepów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego usługę do szpitala lub innego wskazanego miejsca Pre Conditions: Podpisana umowa ze Szpitalem Post Conditions: Zrealizowany kurs, wypełniona karta drogowa. 2012/

20 Realizacja procesu biznesowego -diagram aktywności 2012/

21 Przykład Model obiektów biznesowych diagram klas (jednostki organizacyjne) Władze Wydziały Domy studenckie Biuro prorektora Zespół domów studenckich Władze uczelni organ odpowiedzialny za działalność Politechniki Wrocławskiej Wydział - podstawowa jednostka organizacyjna uczelni. Jego zadaniem jest samodzielne prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej. W kontekście bieżącego opracowania wydział, którego pracami steruje dziekanat, zajmuje się głównie rozpatrywaniem podań studentów. W ramach Politechniki Wrocławskiej istnieje 12 wydziałów. Domy studenckie - mieszkalne budynki będące własnością Politechniki Wrocławskiej, w których zamieszkują studenci. Za każdy akademik odpowiada jego Kierownik. 2012/

22 Przykład (cd) opis procesu diagramem aktywności Dziekanat Student Pula miejsc wydzi ału Podanie Składanie podań Rozpatrywanie podań Byty biznesowe Promesa Lista rezerwowa Podanie Składanie podań - uzupełnienia Uzupełnienie i weryfikacja Lista rezerwowa Lista ostateczna 2012/

23 Modelowanie biznesowe - podsumowanie Kontekst systemu można opisać: - Pełnym modelem biznesowym - Modelem domenowym Zarówno model biznesowy, jak i wizja systemu służą do wyprowadzenia (identyfikacji i opracowania) specyfikacji wymagań 2012/

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów...

Rozdział 5. Współpraca...145 Czym jest współpraca między obiektami?... 145 Przygotowanie do współpracy... 146 Opisywanie współpracy kandydatów... Spis treści Przedsłowie autorstwa Ivara Jacobsona...9 Przedsłowie autorstwa Johna Vlissidesa...11 Przedmowa...13 Rozdział 1. Pojęcia używane w projektowaniu...17 Maszyneria obiektowa...17 Role... 19 Stereotypy

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych Standard BPMN Specyfikacja BPMN 1.2 3 01 2009 (OMG, BPMI) Specyfikacja BPMN 2.0 3 01 2011 (OMG) Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, Marek Piotrowski, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I 1 Literatura* http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0/ witryna organizacji odpowiedzialnej m.in. za aktualną wersję BPMN Bruce Silver: BPMN Method and Style Thomas

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Gdy projektujemy jakikolwiek system, najważniejszym etapem jest!!!

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

Katalog Szkoleń 2006. Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii. Warszawa STATUS v.1.

Katalog Szkoleń 2006. Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii. Warszawa STATUS v.1. X-Serwis Laboratorium Dział Nowych Technologii DATA 26.01.2006. SPORZĄDZIŁ: J.Roszkowski Warszawa STATUS v.1.0 BD Katalog Szkoleń 2006 Akademia Inżynierii Oprogramowania dr Jerzy Roszkowski Spis Treści

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

Volere. Wzorzec specyfikacji wymagań. Wersja 14 Styczeń 2009

Volere. Wzorzec specyfikacji wymagań. Wersja 14 Styczeń 2009 Volere Wzorzec specyfikacji wymagań Wersja 14 Styczeń 2009 autorzy: James & Suzanne Robertson menedżerowie Atlantic Systems Guild polskie tłumaczenie: Bartosz Andrzejewski Niniejsze tłumaczenie ma charakter

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce

Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA INFORMATYKA Adaptacyjne zachowania agentów programowych w e-commerce Autor: Promotor: Michał Drozdowicz dr Marcin

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo