Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów"

Transkrypt

1

2 Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Okres realizacji: 1 marzec luty 2012 Liderem projektu jest Urząd Miasta Rybnika Zaangażowano 8 liceów ogólnokształcących i profilowanych Zaplanowano udział uczniów (uczestniczyło tj. 10 % więcej) Kwota dofinansowania ,00 zł, w tym 60% to środki na realizację Programów Rozwoju Szkół

3 Główny cel projektu Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych w Rybniku, Stworzenie możliwości równego dostępu do zajęć pozaszkolnych oraz podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej. Zakładany cel osiągnięty zostanie poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wzrost kompetencji kluczowych, upowszechnianie edukacji obywatelskiej i aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.

4

5 W ramach celu głównego opracowano 8 Programów Rozwojowych Szkół zawierających: zajęcia matematyczno-przyrodnicze (wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, przygotowujące do matury) efektywność oceniona na 4,5 pkt. Astronomia w II LO, Elementy robotyki w I LO zajęcia z języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, włoski) efektywność oceniona na 4,8 pkt. Literatura z elementami dramy w I LO, których efektem było podnoszenie umiejętności interpersonalnych w komunikacji obcojęzycznej.

6 zajęcia z przedsiębiorczości efektywność oceniona na 4,5 pkt. Warsztaty z przedsiębiorczości VII LO, zajęcia informatyczne efektywność oceniona na 3,8 pkt. Koło zainteresowań informatycznych IV LO, Radość tworzenia koło fotograficzne V LO, warsztaty motywacyjne efektywność oceniona na 4,3 Zaradność życiowa to moja dewiza IV LP, warsztaty efektywnego uczenia się efektywność oceniona na 4,5 pkt. Obudzić geniusza, czyli sztuka efektywnego uczenia się IV LP, Wiem i umiem I LP,

7 indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego efektywność oceniona na 4,4 pkt. warsztaty grupowego doradztwa zawodowego efektywność oceniona na 4,3 pkt. prelekcje tematyczne (profilaktyka nowotworów, uzależnień, bezpieczeństwa) efektywność oceniona na 4,5 pkt. Prelekcja poświęcona problematyce fizyczno-astronomicznej prowadzona przez pracownika naukowego z UŚ IV LO wizyty studyjne (uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa, teatry, studia telewizyjne) efektywność oceniona na 4,5 pkt. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej wizyta w Radio Katowice, telewizja TVS VLO, Giełda papierów wartościowych II LO wycieczki (Kraków, Wrocław, Warszawa) efektywność oceniona na 5 pkt. Język obcy w terenie VI LO, Centrum Nauki Kopernik

8 W ramach projektu i PRS zorganizowano konkursy międzyszkolne: Konkurs muzyczny dla uczniów był okazją do zaprezentowania szerszej publiczności materiału muzycznego, który oceniało profesjonalne jury w składzie: Aleksander Biela, Grzegorz Wolny, Kazimierz Niedziela. Nagrodą w konkursie były godziny w studio nagrań do wykorzystania w celu nagrania demo zespołu. Finałowy koncert uświetnił konferencję inaugurującą.

9 W ramach projektu i PRS zorganizowano konkursy międzyszkolne: Konkurs 1 z 12 formuła konkursu opierała się na zasadach znanego teleturnieju 1 z 10, był sprawdzianem wiedzy matematyczno-przyrodniczej. W konkursie wzięli udział reprezentanci każdej ze szkół biorącej udział w projekcie. Przedsięwzięcie było rozrywką intelektualną ułatwiającą uczniom przyswojenie wiedzy Ocena konkursu przez uczestników 4 pkt

10 W ramach projektu i PRS zorganizowano konkursy międzyszkolne: Konkurs językowy przewidywał starcie słowne 3-osobowych drużyn reprezentujących każdą ze szkół. Młodzież miała na zadanie wykazać się wiedzą o krajach anglo, franko i niemieckojęzycznych z zakresu języka, historii, geografii, literatury i kultury Ocena konkursu przez uczestników 4,2 pkt

11 Równolegle do realizowanych PRS projekt zakładał: Kursy akademickie Uniwersytet Śląski zorganizowano 10 kursów: Filozofia i literatura, Wprowadzenie do regionalistyki i europeistyki, Komunikacja i płeć (3), Komunikacja międzykulturowa, Retoryka klasyczna i strategie perswazyjne (2), Elementy socjologii i badanie opinii publicznej, Kreatywne pisanie Kursy ukończyło 101 uczniów i tylu otrzymało certyfikaty Ocena kursów przez uczestników 4,3 pkt

12 Kursy akademickie Uniwersytet Ekonomiczny zorganizowano 10 kursów: Negocjacje, kompetencje współczesnego menadżera marketingu, społeczna odpowiedzialność biznesu (2), Podstawy inwestowania jak mądrze inwestować?, Samorządna gmina, Marketing polityczny, Komunikacja elektroniczna, Komunikacja elektroniczna w społeczeństwie informacyjnym, Nowoczesna firma i nowoczesne formy komunikacji takie jak public relations, Zrównoważony rozwój miast (2), Kursy ukończyło 104 uczniów i tylu otrzymało certyfikaty Ocena kursów przez uczestników 4,4 pkt

13 Kursy akademickie Politechnika Śląska zorganizowano 15 kursów; Matematyka (8), Chemia (5), Fizyka, Geologia i mineralogia Kursy ukończyło 302 uczniów! i tylu otrzymało certyfikaty (planowano 150) Ocena kursów przez uczestników 4,6 pkt

14 Równolegle do realizowanych PRS projekt zakładał: Gra samorządowa: I edycja Gra miejska zorganizowana w okresie IV-VI 2010 r. miała na celu wzmożenie obserwacji życia publicznego przez młodych ludzi i zachęcenie ich do komentowania spraw samorządowych na łamach gazety lokalnej. I etap: uczniowie i uczennice tworzyli artykuły dziennikarskie pod okiem zawodowego dziennikarza i publikowali na łamach gazety regionalnej II etap: 3-osobowe drużyny wykazywały się wiedzą na temat samorządu i swojego miasta podczas przemarszu w linii ważniejszych ośrodków miejskich, odpowiadając w każdym miejscu na wcześniej przygotowane pytania. Gra zakończyła się quizem na ww. tematy w wielkim finale w Urzędzie Miasta.

15 Równolegle do realizowanych PRS projekt zakładał: II edycja zorganizowana w okresie III-VI 2011 roku miała na celu aktywizację młodzieży do współtworzenia przestrzeni miejskiej. I etap Kurs Zrównoważony Rozwój Miast oraz przygotowane Programy Działań Obywatelskich na rzecz miasta jako przestrzeni atrakcyjnej dla ludzi młodych. Programy miały odzwierciedlić opinie licealistów i ich oczekiwania w stosunku do władz miasta, jak i jego mieszkańców. II etap Wizje miasta oceniali rówieśnicy w sondzie internetowej. III etap Trzy drużyny przeszły do finału, w którym już przed żywą publiką, posiłkując się prezentacjami multimedialnymi zaprezentowały swoje poglądy. Najlepszą wizję wyłoniono w drodze głosowania. Przedsięwzięcie zgromadziło 113 uczniów

16 Ponadto w ramach projektu Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole Przeprowadzono zewnętrzne badania kompetencji: matematyczno-przyrodnicznych, językowych kompetencji psychospołecznych Powstały 3 raporty i analizy porównawcze wyników badań początkowych i końcowych

17 Badanie kompetencji językowych wskazuje na wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów szkół licealnych

18 Ponadto w ramach projektu Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole - Projekt podlegał stałemu procesowi ewaluacji w ramach, której opracowywane były kwartalne raporty - Nagrany został film promujący projekt - Zorganizowane zostały 3 konferencje - Zorganizowano dla szkół 3 Seminaria konsultacyjne z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis - Zorganizowano superwizyjne warsztaty dla nauczycieli - Wydana została publikacja ABC nowoczesnej szkoły - Funkcjonuje strona projektu i opublikowano kilkanaście artykułów w lokalnych mediach

19 Ponadto w ramach projektu Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Rybniku opracowano Program Profilaktyki Uzależnień LUZ Lubię Unikać Zagrożeń, który zakładał: - Cykl prelekcji w szkołach nt. cyberuzależnień, uzależnień od narkotyków i alkoholu z zewnętrznymi ekspertami - Warsztaty młodzieży z pedagogami szkolnymi służące wypracowaniu w artystycznej/ dokumentalnej formie dzieła dotyczącego wizji młodzieży nt. profilaktyki uzależnień - Międzyszkolnego konkursu na najciekawsze opracowanie rozstrzygnięcie podczas dzisiejszej konferencji

20 Dziękuję za uwagę Katarzyna Korba Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice Nie mam wątpliwości, że realizacja projektów w ramach tzw. małych grantów to ogromna satysfakcja i czysta przyjemność. Uśmiechnięte twarze dzieci spełniających swoje marzenia oraz łzy radości i wzruszenia

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej 13 800 386,38

Bardziej szczegółowo

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Numer ref. partnerstwa Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Urząd Miasta Uničova (Republika Czeska) Szkoła Podstawowa w Uničovie Miejskie centrum kultury w Uničovie Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku ul. Tamka 34 lok. 14, 00-355 Warszawa tel./fax: (22) 828 13 06 e-mail: tdw@tdw.org.pl, http://www.tdw.org.pl SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2013 rok Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo