1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ..."

Transkrypt

1 Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO) KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ 1.1. SPECYFIKA RYNKU Republika Francuska (fr. République Française) to państwo położone w Europie Zachodniej. Jedno z państw założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, należące do strefy euro. Kraj podzielony jest na 22 regiony, które zamieszkuje ok. 64,7 mln mieszkańców. Francja posiada rozległe tzw. departamenty zamorskie DOM (Martynika, Gujana, Gwadelupa oraz Reunion) i tzw. posiadłości zamorskie TOM (Polinezja Francuska, Majotta, Nowa Kaledonia oraz Wallis i Futuna). Francja ze swym potencjałem ekonomicznym zajmuje trzecie miejsce (po Niemczech i Wielkiej Brytanii) w Europie i piąte (po USA i Japonii) w świecie. Francja jest również czwartym inwestorem świata i trzecim rynkiem pod względem napływu inwestycji zagranicznych. Zajmuje również piąte miejsce na liście największych światowych eksporterów i importerów, w tym drugie miejsce w eksporcie produktów rolno-spożywczych i trzecie miejsce pod względem eksportu usług. Do atutów gospodarki francuskiej zaliczyć należy: silnie rozwinięty przemysł obronny, lotniczy, samochodowy, energetykę atomową, prężny sektor wysokich technologii produkcyjnych, nowoczesny potencjał usługowy, silnie zróżnicowane rolnictwo. Francja posiada jedną z najlepiej rozwiniętych infrastruktur transportowo-komunikacyjnych (autostrady, lotniska, szybka kolej TGV, kanały śródlądowe i drogi morskie) i hotelarsko-gastronomiczną, w dużym stopniu wynikającą ze specyfiki regionów. Kraj ten jest liderem w światowej turystyce (corocznie Francję odwiedza ok. 75 mln turystów). Struktura gospodarki francuskiej, z punktu widzenia udziału w tworzeniu PKB, przedstawia się następująco: przemysł 20%, energetyka 7 %, budownictwo 7%, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze 5%, transport 5%, handel i usługi 56% WYMIANA HANDLOWA Francja zawsze była i jest bardzo ważnym dla Polski partnerem współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. W kwestiach gospodarczych Francja obecnie jest czwartym partnerem handlowym Polski (po Niemczech, Rosji i Włoszech) z udziałem na poziomie 6% we wzajemnych obrotach i trzecim inwestorem zagranicznym (po Holandii i Niemczech) z 12% udziałem. Z kolei Polska dla Francji to dwunasty partner handlowy (udział 2% w obrotach), najważniejszy po Rosji, w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Stopniowo rozwija się bilateralna współpraca między organizacjami gospodarczymi, uczelniami i między regionami. W 2009 roku, w wyniku światowego kryzysu finansowego, wymiana handlowa między Polską a Francją zmniejszyła się względem roku 2008 o ok. 20%. Niemniej jednak w 2009 r. wzajemne obroty osiągnęły poziom 11,3 mld EUR, przy czym eksport Polski do Francji wyniósł 6,5 mld, zaś import Polski z Francji osiągnął wartość 4,8 mld EUR. Po wielu latach ujemnego salda dla Polski obecnie mamy do czynienia z równoważeniem wolumenu we wzajemnych obrotach, a za rok 2009 nasza nadwyżka osiągnęła nienotowany dotychczas poziom 1,7 mld EUR. Jeśli chodzi o polski eksport do Francji, to znacząco rozwinęła się paleta towarów przemysłowych wysoko przetworzonych (urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt transportowy, przyrządy pomiarowe, narzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt obronny) stanowiąc ponad połowę wartości eksportu, a także artykułów rolno- -spożywczych (ekologicznych), produktów drewnianych (mebli, domków, stolarki budowlanej), wyrobów hutniczych. Z kolei mniejszym zainteresowaniem cieszą się tekstylia oraz węgiel. Natomiast francuski eksport do Polski zdominowany jest przez bogatą grupę wyrobów elektromechanicznych (wyroby przemysłu samochodowego, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz chemicznych (produkty farmaceutyczne i parachemiczne, chemia organiczna, tworzywa sztuczne, kosmetyki). Te dwie grupy 2

3 towarowe stanowią ¾ wartości francuskiego eksportu na rynek polski. Pozostałe branże towarowe, jak metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, włókiennicza, rolno-spożywcza mają mniejsze znaczenie. Generalnie Francja dla Polski jest 4. partnerem handlowym (z 6% udziałem w całości obrotów), natomiast Polska dla Francji to 12. partner (z udziałem 2% w obrotach). Na rynku polskim ulokowanych jest prawie 1000 francuskich podmiotów gospodarczych, z czego 10% to duże firmy kapitałowe. Firmy francuskie pozostają jednym z największych zagranicznych pracodawców, gdyż utworzyły na polskim rynku ok. 170 tys. miejsc pracy. Inwestycje francuskie w Polsce znacząco przyczyniają się do wzrostu polskiego eksportu (ponad 50% towarów wytwarzanych przez firmy francuskie w Polsce kierowane jest na eksport). Główne obszary implantacji francuskiej na rynku polskim to: telekomunikacja 30% (głównie po przejęciu w 2000 r. większości akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. przez France Télécom), przemysł 28% (nowe technologie produkcyjne: Thompson, Alstom, Vivendi, Alcatel, Michelin, Faurecia, Saint Gobain, Lafarge) oraz wielkie sieci dystrybucyjne 15% (hiper- i supermarkety: Auchan, Carrefour, Casino itd.). Inne dziedziny francuskiego zaangażowania w Polsce to: energetyka (Electricité de France), budownictwo (BEG, Bouygues), hotelarstwo (Accor), rolnictwo (Gervais Danone, Saint Louis Sucre, Seita, Bonduelle), usługi komunalne (Veolia, Dalkia), nieruchomości (Klépierre), media (Canal Plus). Uwzględniając sporą liczbę małych i średnich firm francuskich na rynku polskim generalnie skumulowany kapitał zaangażowany przez spółki francuskie na koniec 2009 r. szacuje się na 15 mld EUR. Zainteresowanie firm francuskich budzą wciąż niższe koszty produkcji w Polsce, wysoki poziom kwalifikacji kadry polskiej, ulgi inwestycyjne (w Specjalnych Strefach Ekonomicznych) czy możliwe do wykorzystania znaczące fundusze europejskie, położenie geograficzne (pomost w ekspansji na rynki wschodnie) oraz fakt przynależności do obszaru Schengen. Poniższe wykresy przedstawiają historię polsko-francuskiej wymiany handlowej w latach oraz strukturę towarową polskiego eksportu i importu w 2009 roku. 3

4 Aktualne dane o obrotach handlu zagranicznego można znaleźć pod adresem: MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO) We Francji istnieją stosunkowo wysokie koszty pracy i obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Jednak duża swoboda działalności gospodarczej, funkcjonowanie stref specjalnych, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (zwłaszcza innowacyjnych), zapotrzebowanie poszczególnych sektorów gospodarczych (produkcja przemysłowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi budowlane, niektóre usługi medyczne), zachęcający system kredyto- 4

5 wy wszystko dotyczy również podmiotów zagranicznych czynią ten rynek atrakcyjnym. O atrakcyjności rynku francuskiego świadczą również inwestycje zagraniczne lokowane w tym kraju. W ostatnich latach Francja plasuje się w pierwszej dziesiątce krajów świata zarówno pod względem wartości napływającego kapitału, jak i pod względem liczby tworzonych miejsc pracy. Głównymi kierunkami geograficznymi pochodzenia inwestycji zagranicznych są następujące kraje: USA (19%), Niemcy (15%), Włochy (11%), Niderlandy i Hiszpania (udział obu po 7%), Wielka Brytania (6%), Szwajcaria (5%), Belgia (4%). 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY Podstawowe przepisy dotyczące francuskiego systemu podatkowego znajdują się w Powszechnym Kodeksie Podatkowym (fr. Code Général des Impôts). Ponadto dla obywateli Polski istotne znaczenie mają, oprócz francuskich przepisów kodeksowych, postanowienia polsko-francuskiej umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wszelkie oficjalne informacje dotyczące systemu podatkowego we Francji, sposobów naliczania podatków dostępne są na oficjalnych stronach internetowych administracji francuskiej: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Dokumenty prawne regulujące kwestie zamówień publicznych na rynku francuskim to: Dekret nr z dnia r. ustanawiający Kodeks Zamówień Publicznych KZP (fr. Code des marchés publics), Dekret nr z dnia r. wydany w wykonaniu art. 4 KZP dotyczącego niektórych zamówień publicznych na potrzeby obronne. We wrześniu 2006 r. miała miejsce nowelizacja francuskiego Kodeksu Zamówień Publicznych, wynikająca z konieczności harmonizacji z dwiema dyrektywami UE (2004/18 i 2004/17 z 31 marca 2004 r.). Uregulowania nowego KZP obejmują: Podniesienie progów: Próg dla procedur sformalizowanych (który wynosił dotychczas EUR netto bez VAT) został podniesiony w zakresie dostaw towarów i usług do EUR netto dla zamówień państwowych i do EUR netto dla zamówień samorządowych; próg ten dla rynku robót ustalono na jednolitym poziomie EUR netto; Obowiązek publikacji wszystkich zamówień publicznych, jako rękojmia przejrzystości i gwarancja poddania ich regułom konkurencji. Wprowadzono obowiązek publikacji w Biuletynie Urzędowym ogłoszeń zamówień publicznych (fr. Bulletin officiel des annonces des marchés publics BOAMP) lub dzienniku ogłoszeń urzędowych wszystkich zamówień o wartości powyżej EUR netto; Portale zamówień publicznych: Podstawowymi, oficjalnymi witrynami informacyjnymi o francuskim rynku zamówień publicznych dostępnymi na stronach Internetowych są przede wszystkim: oraz Ponadto, pomocna może być strona internetowa francuskich dzienników urzędowych, dostępna pod adresem Na stronie tej pod hasłem Les annonces officielles można m.in. zapoznać się ze wszystkimi ogłoszeniami o zamówieniach 5

6 publicznych, w tym o realizacji w drodze przetargów oraz oferentami, którzy otrzymali zamówienia do realizacji (hasło consulter les annonces ), można tu również otrzymać informacje w zakresie ogłoszeń zamówień publicznych w BOAMP, który publikowany jest w formie wydawnictwa na papierze lub w Internecie. Ma zasięg ogólnokrajowy i zawiera ogłoszenia o zamówieniach publicznych państwowych, samorządów terytorialnych oraz zakładów o charakterze publicznym. BOAMP w wersji elektronicznej dostępny jest w całości i bezpłatnie ze strony internetowej: OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ We Francji kwestie własności intelektualnej reguluje ustawa z dnia 1 lipca 1992 roku dotycząca prawa własności intelektualnej (Loi n du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle). Do pojęcia własności intelektualnej zalicza się własność literacką i artystyczną (prawo autorskie i prawa pokrewne) oraz własność przemysłową (prawo własności przemysłowej), na którą składają się: patenty, wynalazki, wzory i modele użytkowe oraz znaki towarowe. Prawo do własności przemysłowej nabywa się poprzez złożenie wniosku patentowego lub zastrzeżenie znaku towarowego. We Francji rocznie składanych jest około 15 tys. wniosków patentowych. Sprawami własności intelektualnej zajmują się we Francji następujące instytucje: INPI Krajowy Instytut Własności Przemysłowej Institut National de la Propriété Industrielle INPI jest instytucją publiczną nadzorowaną przez Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia. Do głównych zadań INPI należy: wydawanie decyzji o udzieleniu patentów oraz świadectw ochronnych znaków towarowych i wzorów użytkowych; udostępnianie i rozpowszechnianie informacji na temat własności przemysłowej i przedsiębiorstw, aktywne uczestnictwo w rozwoju i realizacji polityki państwa w dziedzinie ochrony własności przemysłowej oraz zwalczaniu fałszerstw i piractwa; kształcenie w dziedzinie własności przemysłowej. W ramach INPI działa Obserwatorium Własności Intelektualnej, które prowadzi badania i ekspertyzy w zakresie ekonomii w aspekcie prawa własności przemysłowej. INPI aktywnie współdziała z francuskimi Izbami Przemysłowo-Handlowymi, a także uczestniczy w procesie tworzenia i udoskonalania regulacji prawnych w zakresie własności przemysłowej na forum międzynarodowym. IRPI Instytut Badań nad Własnością Intelektualną Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle IRPI ma charakter centrum badawczo-rozwojowego, które zostało założone przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową i Uniwersytet Paris II. Misją IRPI jest prowadzenie analiz i badań naukowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej, a także kształcenie specjalistów w rożnych dziedzinach własności intelektualnej. INAO Krajowy Instytut Znaków Pochodzenia i Gwarantowanej Jakości Institut national de l'origine et de la qualité INAO jest instytucją nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa. Zadaniem Instytutu jest nadawanie oznaczeń geograficznych i znaków jakości produktom żywnościowym oraz produktom pochodzenia rolniczego. We Francji stosuje się następujące oznaczenia: AOC Appellation d Origine Contrôlée, AOP Appellation d Origine Protégée, STG Spécialité Traditionnelle Garantie, AB Agriculture Biologique, Label Rouge ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Ugoda. We Francji popularnym sposobem rozstrzygania sporów jest ugoda (fr. transaction). Przepisy dotyczące ugody uregulowane są we francuskim kodeksie cywilnym (art ). W tej kwestii bardzo istotną rolę odgrywa jednak również orzecznictwo Sądu 6

7 kasacyjnego (fr. Cour de cassation), które uczyniło z ugody skuteczny instrument rozstrzygania sporów, m.in. w dziedzinie prawa pracy. W przypadku problemów z kontrahentem uchylającym się od spełnienia swoich obowiązków umownych oraz nieskuteczności wcześniejszych prób pozasądowego dochodzenia należności, a zwłaszcza wezwania do zapłaty, wierzyciel może wszcząć postępowanie sądowe. W zależności od sytuacji, wierzyciel ma do dyspozycji kilka procedur dochodzenia należności, między innymi: postępowanie nakazowe (fr. injonction de payer), postępowanie uproszczone (fr. référé) w przypadku, kiedy rozstrzygnięcie sporu wymaga szybkiej decyzji, a roszczenie nie spotyka się z poważnymi zarzutami drugiej strony (art. 808 i 809 francuskiego kodeksu procedury cywilnej), postępowanie zwykłe (fr. assignation en paiement) przed sądem gospodarczym. Jeżeli dłużnik nie zastosuje się do postanowień sądu, wierzyciel ma prawo przekazać komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. Komornik doręcza wniosek dłużnikowi (fr. signification) i po upływie terminu do wniesienia odwołania domaga się spełniania świadczenia (fr. commandement). Jeżeli dłużnik w żaden sposób nie spełni świadczenia, komornik, ma prawo do wszczęcia czynności mających na celu przymusową egzekucję należności oraz zwrot kosztów. Dłużnik ma prawo zwrócenia się o zawieszenie egzekucji do Prezesa sądu apelacyjnego, o ile egzekucja może poważnie zagrozić jego przetrwaniu lub pociągnąć nieodwracalne dla niego skutki albo też wystosowanie pozwu przed sąd egzekucji (fr. juge de l exécution tzw. JEX) w celu uchylenia egzekucji lub przywrócenia terminów, o ile są na to podstawy prawne. Praktyczne strony internetowe dotyczące tego tematu znajdują się na stronach: DOSTĘP DO RYNKU Rynek pracy. Począwszy od dnia 1 lipca 2008 r. rynek pracy dla obywateli z Polski (oraz Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Czech, Słowenii, Słowacji) został w pełni otwarty, co oznacza zniesienie wszelkich pozwoleń na pracę. Zgodnie z przepisami zarządzenia francuskiego ministra ds. gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r., z dniem 1 lipca 2008 r. w stosunku do obywateli polskich mają zastosowanie przepisy ust. 1 i 2 art. L121-2 francuskiego kodeksu prawa wejścia i pobytu obcokrajowców oraz prawa azylu (fr. Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile). Zgodnie z tymi przepisami obywatele państw członkowskich nie są w obowiązku posiadania francuskiej karty pobytu (fr. titre de séjour). Niemniej na życzenie danej osoby władze prefektury są zobowiązane do wydania karty. Przynależność i rola Izb Przemysłowo-Handlowych. Francuskie Izby Przemysłowo- -Handlowe (CCI fr. Chambres de Commerce et d Industrie) są organizacjami publicznymi samorządu gospodarczego wraz z izbami rzemieślniczymi i izbami rolniczymi stanowiąc ważne ogniwo instytucjonalne, głęboko zakorzenione w tradycji służby dla przedsiębiorstw. Przynależność do izb jest we Francji obligatoryjna. Izby usytuowane są na styku sektorów prywatnego i publicznego. Reprezentują całość działalności przemysłowej, handlowej i usługowej, a spełniają funkcje służb publicznych, działając na rzecz promocji i rozwoju gospodarki na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także międzynarodowym. Poprzez izby dokonuje się tworzenie firm (procedura założycielska, rejestr handlowy) oraz pomoc w ich rozwoju (inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, klastry). Firmy francuskie inwestujące i działające za granicą zrzeszone są we Francuskich Izbach Handlowych i Przemysłowych za granicą CCIFE. W Polsce działa Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Warszawie. Ogólne warunki sprzedaży (fr. conditions générales de vente). We Francji ogólne warunki sprzedaży stanowią jeden z fundamentów umów zawieranych pomiędzy przedsię- 7

8 biorcami. Francuski Kodeks handlowy wymaga od każdego producenta, usługodawcy, hurtownika lub importera, aby podał do wiadomości kupującego lub usługobiorcy ogólne warunki sprzedaży, zawsze wtedy, kiedy spełnione są łącznie dwa warunki: kupujący lub usługobiorca tego zażąda (1), produkt lub usługa jest nabywana w ramach wykonywanej działalności zawodowej (2). Na ogólne warunki składają się: warunki sprzedaży, tabele cen jednostkowych, obniżki cen oraz warunki płatności. Mogą być również umieszczone warunki dostaw i zwrotów, warunki ubezpieczeń oraz rozstrzygania sporów. Ogólne warunki są punktem wyjścia dla wszelkich negocjacji handlowych. Oczywiście w trakcie bezpośrednich rozmów strony mogą je zmienić i ostatecznie zawrzeć umowę na innych warunkach. Z kolei sporządzenie własnych warunków jest o tyle korzystne, że pozwala na umieszczenie własnych korzystnych warunków i narzucenie ich pod warunkiem, że będą one znane partnerowi i akceptowane przez niego. Orzecznictwo francuskie przyjmuje akceptacje warunków, jeśli strony albo je wyraźnie podpisały lub umieściły na dokumentach handlowych (przed zawarciem umowy), jak np. na zamówieniach, potwierdzeniach zamówień, a w szczególności, jeżeli stosunki są długotrwałe. Umieszczenie warunków na fakturach (czyli po wykonaniu umowy) nie jest zgodne z tym wymogiem. Jeżeli kupujący lub usługobiorca spotka się z odmową przekazania mu ogólnych warunków, dysponuje on uprawnieniem do złożenia skargi wobec odpowiedniego organu administracyjnego (fr. Direction de la concurrence). Grzywna nałożona przez Urząd Konkurencji na sprzedawcę lub usługodawcę może osiągnąć EUR. Warto wiedzieć, że we Francji w braku sprecyzowania tego, czy cena uzgodniona w umowie pomiędzy przedsiębiorcami zawiera czy też nie podatek VAT, przyjmuje się, że jest to cena netto. Ceny są więc zawsze podawane fr. hors taxes HT lub fr. toutes taxes comprises TTC (wszystkie podatki zawarte). Co do zasady okres płatności został ustalony we Francji na 30 dni. Jednakże w praktyce ta zasada nie odgrywa większej roli, ponieważ dłuższy termin może wynikać zarówno z ogólnych warunków sprzedaży, jak też umowy stron. Często partner francuski będzie nalegał na jak najdłuższe terminy, które czasem nawet przekraczają 60 lub 90 dni, a w ramach kontraktów publicznych kilka miesięcy. Terminy jednak uległy zmianie w ustawie nowelizacyjnej z sierpnia 2008 r. W stosunkach handlowych od stycznia 2009 r. ogólny termin płatności wynosi: 60 dni kalendarzowych od wystawienia faktury lub 45 dni od końca miesiąca, w którym jest ona wystawiona (Ustawa o modernizacji gospodarki z r., która weszła w życie r.). Zabezpieczenie umów handlowych: W celu zabezpieczenia się przed nieuczciwością ze strony partnera w trakcie wykonania umowy prawo francuskie proponuje w dziedzinie umów różne formy gwarancji umownych oraz bankowych. W przypadku kwestii spornych wierzyciel dochodzący swoich praw ma możliwość zwrócenia się do firm zajmujących się w sposób legalny odzyskiwaniem zaległych płatności. Jednak w takim przypadku należy się liczyć z większymi kosztami niż w przypadku przeprowadzenia postępowania sądowego (opłata za usługę zwykle jest liczona jako kilka do kilkunastu procent wartości odzyskanej kwoty, firmę opłaca zleceniodawca). Ponadto w przypadku takiego pozasądowego postępowania istnieje ryzyko przedawnienia roszczeń, jeżeli procedura sądowa nie zostanie wszczęta w terminie. We Francji nie ma w zasadzie obowiązku pokrywania (opłacania) kosztów postępowania sądowego, natomiast dochodzą tradycyjne koszty pomocy prawnej (adwokat), koszty związane ze zbieraniem dowodów, tłumaczeniem niezbędnych dokumentów (np. z języka polskiego na francuski), koszty podróży. We Francji działa kilka kancelarii prawnych zatrudniających osoby (w tym prawników) znające język polski. Niektóre kancelarie posiadają także swoje przedstawicielstwa lub partnerów w Polsce, co także ułatwia polskim firmom dochodzenie swych praw przed sądami francuskimi. Wybrane wzory pism do instytucji francuskich ułatwiających regulację drobnych roszczeń (np.: o zapłatę lub wykonanie usługi), jak również 8

9 wniesienie prawidłowo sformułowanego pozwu znajdują się w wielu sądach. Kilka wzorów pism można także znaleźć m.in. na stronie: (hasło: Modèles de lettres). Są to wzory pism w sprawach konsumenckich. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE Szczegółowe informacje na temat organizowanych we Francji imprez targowowystawienniczych można znaleźć na stronach internetowych: Poniższa tabela zawiera listę wybranych (największych i najbardziej znanych) międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych we Francji w podziale na branże: ROLNO-SPOŻYWCZE SIA Międzynarodowy salon rolniczy Paryż luty/marzec EUROPAIN Międzynarodowy salon pieczywa i sprzętu piekarskiego Paryż marzec INTERSUC Międzynarodowy salon cukierniczy Paryż marzec VINEXPO Międzynarodowy salon wina i napojów Bordeaux czerwiec alkoholowych SPACE Salon hodowlany Rennes wrzesień SIAL Międzynarodowy salon rolno-spożywczy Paryż październik AUTOMATYKA/MECHANIKA/METALURGIA SOUDAGE Salon technik spawania Paryż marzec INDUSTRIE PARIS Międzynarodowy salon maszyn, urządzeń i usług przemysłowych SCS PARIS Salon technologii elektrycznych, automatyzacji i mechatroniki MOTORYZACJA/AERONAUTYKA Paryż marzec Paryż grudzień LE BOURGET PARIS AIR SHOW Międzynarodowy Salon Lotniczy Paryż czerwiec Le Bourget Paryż październik MONDIAL DE L AUTOMOBILE Paryski Salon Samochodowy EQUIP AUTO Paryż październik OPAKOWANIA EUROPACK Salon producentów opakowań, linii technologicznych dla producentów opakowań EMBALLAGES WORLD PACKING EXHIBITION Międzynarodowy salon producentów opakowań OCHRONA ŚRODOWISKA Lyon listopad Paryż listopad POLLUTEC Sprzęt i technologie ochrony środowiska Paryż/Lyon grudzień HOTELARSTWO/RESTAURACJE/GASTRONOMIA SIRHA Międzynarodowy salon restauracji, gastronomii i hotelarstwa EQUIP HOTEL Międzynarodowy salon restauracji, hotelarstwa, kawiarni i barów Lyon styczeń Paryż listopad 9

10 NIERUCHOMOŚCI/BUDOWNICTWO MIPIM Międzynarodowe targi nieruchomości Cannes marzec SALON DU BOIS Europejski salon drewna Grenoble kwiecień BOBAT Wyroby z drewna Paryż listopad METAL EXPO Wyroby z metalu dla budownictwa Paryż listopad BATIMAT Międzynarodowe targi materiałów budowlanych Paryż listopad ZDROWIE/URODA COSMEETING Międzynarodowe targi przemysłu kosmetycznego TECHNIKI PRZEMYSŁOWE/PODWYKONAWSTWO Paryż wrzesień VISION SHOW Salon technologii przemysłowych Paryż październik MIDEST Międzynarodowy salon podwykonawstwa Paryż listopad przemysłowego ZDROWIE/URODA COSMEETING Międzynarodowe targi przemysłu kosmetycznego SPORT/TURYSTYKA/REKREACJA Paryż wrzesień MAP Międzynarodowy salon turystyki i Rekreacji OBRONNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO Paryż marzec EUROSATORY Międzynarodowe targi obronności i bezpieczeństwa MILIPOL Światowy salon bezpieczeństwa wewnętrznego państw TEKSTYLIA/MODA Paryż czerwiec Le Bourget Paryż listopad TISSU PREMIER Międzynarodowe targi tekstyliów Lille wrzesień PRET-A-PORTER Międzynarodowe targi mody Paryż wrzesień INTERSELECTION Międzynarodowe targi mody Paryż październik TRANSPORT/LOGISTYKA SITL Salon transportu i logistyki Paryż marzec SOLUTRANS Międzynarodowy salon transportu Lyon marzec 4. WAŻNE ADRESY I LINKI 4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej 86, rue de la Faisanderie Paryż France / Francja tel.: (+33) fax: (+33)

11 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej 1, rue de Talleyrand, Paris, Cedex 07 France / Francja tel Ambasada RP w Republice Francuskiej Wydział Konsularny 5, rue de Talleyrand PARIS France / Francja tel.: / 74 fax: Konsulat Generalny RP w Lille 45 boulevard Carnot LILLE France / Francja tel.: fax: Konsulat Generalny RP w Lyonie 79, rue Crillon 69458, LYON, Cedex 06 France / Francja tel.: (+ 33) fax: (+ 33) PODMIOTY LOKALNE MINEFE Ministère de l'economie, de l Industrie et de l'emploi (Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia) Internet: ACFCI Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie (Zgromadzenie Francuskich Izb Handlowo-Przemysłowych), Internet: AFII Agence Française pour les Investissements Internationaux (Francuska Agencja ds. Inwestycji Międzynarodowych) Internet: oraz APCE Agence Pour la Création d' Entreprises (Agencja ds. Tworzenia Przedsiębiorstw) Internet: BOAMP Direction des Journaux Officiels (Dyrekcja Dzienników Urzędowych) Internet: lub INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Narodowy Instytut Statystyki i Analiz Ekonomicznych) Internet: 11

12 UBIFRANCE Agence Française pour le Développement International des Entreprises (Francuska Agencja ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw) Internet: MEDEF International (Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Francuskich) Internet: CCIPF Chambre de Commerce et d Industrie Polonaise en France (Polska Izba Przemysłowo-Handlowa we Francji) internet: Organizacje wystawiennicze we Francji są zrzeszone we Francuskiej Federacji Organizatorów Imprez Wystawienniczych i Kongresów. Adres: Foires Salons et Congrès de France 11 rue Friant PARIS tel.: fax: Internet: Na stronie WPHI w Paryżu znajduje się aktualny przewodnik gospodarczy Francja hwww.paris.trade.gov.pl/pl/przewodnikgospodarczy/article/detail,583,przewodnik_gospodar czy_francja_ _-_spis_rozdzialow.html 12

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-10 17:08:59 2 We Francji do własności intelektualnej zalicza się własność literacką i artystyczną oraz patenty, wynalazki, wzory, modele użytkowe, itp. Obok

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 2 Francja jest czwartym największym na świecie inwestorem, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firm zagraniczne inwestują we Francji w przemysł

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Member of the. Prawne aspekty eksportu i działalności we Francji. Leszno, 22 października 2015 r. Ewa Kałuzińska

Member of the. Prawne aspekty eksportu i działalności we Francji. Leszno, 22 października 2015 r. Ewa Kałuzińska Member of the Prawne aspekty eksportu i działalności we Francji Leszno, 22 października 2015 r Ewa Kałuzińska Avocat Partner w kancelarii D2K Avocats Członek grupy Lex in IT Copyright Ewa Kaluzinska Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

DANE EKONOMICZNE O FRANCJI

DANE EKONOMICZNE O FRANCJI DANE EKONOMICZNE O FRANCJI Stan obecny Francja to dziś piąta gospodarka świata. Może pochwalić się szeregiem ekonomicznych atutów, dzięki którym tak chętnie wybiera ją wielu inwestorów zagranicznych. Francja

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z 2015 r. poz. 1830. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Warszawa, 11.02.2014 roku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wizycie studyjnej (misji gospodarczej) polskich przedsiębiorców do Szwajcarii w dniach 25 27 marca 2014 roku. Organizują

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW?

Marcin Czugan POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? POZASĄDOWY SYSTEM ROZSTRZYGNIA SPORÓW (ADR/ODR) NOWE NARZĘDZIE DO BUDOWANIA ZAUFANIA CZY ŹRÓDŁO NOWYCH KOSZTÓW? Marcin Czugan Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Tytuł prezentacji: Czego oczekują polscy przedsiębiorcy w zakresie polityki eksportowej Państwa Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Roman Długi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 684 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Usługa Eksportowa BPCC Export

Usługa Eksportowa BPCC Export Usługa Eksportowa BPCC Export Marta Smolarek Manager ds. Eksportu British Polish Chamber of Commerce marta.smolarek@bpcc.org.pl Usługa wsparcia polskich producentów Usługa Eksportowa - BPCC Export Usługa

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP

Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP 2012 Michał Polański Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instrumenty wsparcia eksportu oferowane przez PARP Warszawa, 19 marca 2012 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej dr Arkadiusz Tarnowski Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Regionalnego Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Program Promocji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lublin, 5 października 2016r. Działania realizowane w ramach LSR 1) Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012

BAŁTYCKIE FORUM BIZNESU GDAŃSK 2012 Правительство Калининградской области The Kaliningrad Office of the Consulate-General of Sweden in Saint-Petersburg Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Калининградская

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:24:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:24:36 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2016 godz. 14:24:36 Numer KRS: 0000203885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 2 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski, w centrum Europy

W centrum Polski, w centrum Europy W centrum Polski, w centrum Europy -Sektory strategiczne, specjalizacje regionalne Łódź, 20 maj 2013 r. Atuty regionu - Nauka Kapitał naukowy: 7 publicznych wyższych uczelni: - Politechnika Łódzka - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Mgr Małgorzata Bułkowska Dr Janusz Rowiński Zakład Ekonomiki Przemysłu SpoŜywczego Warszawa, 18 czerwca 2010 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach I. Dane statystyczne Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). Liczba na koniec 2008 r. 1.787.909, w tym: jednoosobowych

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego na rzecz Krajowej

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo