GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji"

Transkrypt

1 GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999

2 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji informacje o niebezpiecznie wysokich napięciach, dużych prądach, temperaturach oraz innych czynnikach, związanych z urządzeniem lub współpracującym z nim sprzętem, które mogą spowodować obrażenia cielesne lub uszkodzenie urządzenia. Ostrzeżenie Symbolem tym oznaczono informacje, których nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Podane poniżej znaki towarowe są zastrzeżone przez GE Fanuc Automation North America, Inc. Alarm Master GEnet PowerMotion Series One CIMPLICITY Genius ProLoop Series Six CIMPLICITY PowerTRAC Genius PowerTRAC PROMACRO Series Three CIMPLICITY 90 ADS Helpmate Series Five VuMaster CIMSTAR Logicmaster Series 90 Workmaster Field Control Modelmaster VersaMax Copyright GE Fanuc Automation North America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone

3 Wstęp W niniejszej instrukcji opisano użytkowanie systemu, obsługę uszkodzeń i instrukcje oprogramowania Logicmaster90 dla sterowników serii i 90 Micro. Sterowniki programowalne serii i 90 Micro wchodzą w skład większej rodziny sterowników serii 90 produkcji GE Fanuc Automation. Zmiany uwzględnione w Podręczniku Nasza oferta wzbogaciła się o nowe jednostki centralne serii 35x i 36x. Dostępna w tych modelach pamięć oraz ogólna charakterystyka zostały przedstawione w Części 2 niniejszego podręcznika "Działanie systemu". W wersji 9.02 oprogramowania Logicmaster pojawiły się dwie nowe funkcje obsługowe SVCREQ, oraz nowa funkcja SER. Funkcja SVCREQ #46 jest omówiona na stronie 4-165, w Części 4. Nowo wprowadzona funkcja SER (Szybki Rejestrator Zdarzeń) opisana jest na stronie Część z nowszych jednostek centralnych zapisuje również nowe komunikaty o uszkodzeniach. Opis tych komunikatów przedstawiono na stronie 3-8 i stronach. Począwszy od wersji 8.0, jednostki centralne 352 mogą realizować operacje na liczbach rzeczywistych. Również jednostki centralne model 350, 351, 360, 363 i 364, począwszy od wersji 9, są w stanie realizować operacje na liczbach rzeczywistych, nie mniej jednak należy pamiętać o różnicach w oprogramowaniu tych jednostek centralnych, oraz o innych możliwościach jednostki centralnej 352, wykonującej operacje na liczbach rzeczywistych z pomocą koprocesora matematycznego. Różnice te są szczegółowo omówione w Załączniku E. W załączniku A podano czasy wykonywania instrukcji i operacji na liczbach rzeczywistych dla tych nowych modeli jednostek centralnych. Zawartość podręcznika Część 1. Wprowadzenie: Przegląd rodziny sterowników serii i serii 90 Micro, oraz zestawu instrukcji tych sterowników. Część 2. Działanie systemu: Opis działania sterowników serii 90-30/Micro. Omówiono cykle pracy sterownika, operacje wykonywane przez sterownik w czasie włączania i wyłączania, zegary i przekaźniki czasowe, mechanizmy zabezpieczającej przed nieuprawnionym dostępem, wejścia i wyjścia, oraz obsługę błędów działania. Zawarto również podstawowe informacje o szczeblach programów sterujących. Część 3. Błędy działania sterownika - Opis i ich usuwania: Opis sposobu usuwania błędów w działaniu sterowników serii i Micro. Podano również opis błędów, zapisywanych w tabeli błędów działania sterownika, oraz kategorie błędów, zapisywanych w tabeli błędów układów wejść i wejść. Część 4. Zbiór elementów logicznych oprogramowania sterowników serii 90-30/VersaMax/Micro: Opis instrukcji programowania sterowników serii 90-30/VersaMax/Micro. Rozdział ten podzielony jest na punkty, z których każdy poświęcony jest oddzielnej funkcji. Załącznik A. Czasy wykonywania elementów logicznych programu sterującego: Rozmiar pamięci w bajtach, oraz czas wykonywania w mikrosekundach dla każdej z instrukcji programowania. Rozmiar pamięci to liczba bajtów, zajmowanych przez każdą z instrukcji w drabinie logicznej programu sterującego. Załącznik B. Interpretacja tabeli błędów: Opis struktury komunikatów, odczytywanych z tabel błędów za pomocą oprogramowania 90-30/Micro. Załącznik C. Nazwy mnemoniczne: W załączniku tym podano nazwy mnemoniczne, z których można korzystać w czasie przeszukiwania i edycji programu sterującego. Załącznik D. Skróty klawiszowe: W załączniku tym zestawiono skróty klawiszowe wykorzystywane w oprogramowaniu Logicmaster 90-30/Micro. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc iii

4 Wstęp Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Załącznik E. Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych: W załączniku tym omówiono różne zagadnienia, związane z realizacją operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych. Literatura uzupełniająca Logicmaster 90 Series 90-30/20/Micro Programming Software User s Manual (GFK-0466). Logicmaster 90 Series and Important Product Information (GFK-0468). Series Programmable Controller Installation Manual (GFK-0356). Series Programmable Controller Installation Manual (GFK-0551). Series I/O Module Specifications Manual (GFK-0898). Series 90 Programmable Coprocessor Module and Support Software User s Manual (GFK-0255). Series 90 PCM Development Software (PCOP) User s Manual (GFK-0487). CIMPLICITY 90-ADS Alphanumeric Display System User s Manual (GFK-0499). CIMPLICITY 90-ADS Alphanumeric Display System Reference Manual (GFK-0641). Alphanumeric Display Coprocessor Module Data Sheet (GFK-0521). Series and PLC Hand-Held Programmer User s Manual (GFK-0402). Power Mate APM for Series PLC Standard Mode User s Manual (GFK-0840). Power Mate APM for Series PLC Follower Mode User s Manual (GFK-0781). Series High Speed Counter User s Manual (GFK-0293). Series Genius Communications Module User s Manual (GFK-0412). Genius Communications Module Data Sheet (GFK-0272). Series Genius Bus Controller User s Manual (GFK-1034). Series FIP Bus Controller User s Manual (GFK-1038). Series FIP Remote I/O Scanner User s Manual (GFK-1037). Field Control Distributed I/O and Control System Genius Bus Interface Unit User s Manual (GFK-0825). Series 90 Micro Programmable Logic Controller User s Manual (GFK-1065). Series 90 PLC Serial Communications User s Manual (GFK-0582). iv Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

5 Wstęp Wstęp Uwagi i sugestie Astor sp. z o.o. stara się dostarczyć Państwu dokumentację techniczną o jak najwyższej jakości. W trosce o zachowanie wysokiego poziomu dostępnej w naszej ofercie literatury technicznej prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas zamieszczonego na ostatniej stronie podręcznika, formularza korekt. Pozwoli to nam na uwzględnienie w przyszłych wydaniach Państwa uwag. Wojciech Kmiecik Dział Publikacji Technicznych Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc v

6

7 Spis treści Spis treści Część 1 Wprowadzenie Część 2 Działanie systemu Rozdział 1: Cykl pracy sterownika Tryb ze standardowym cyklem pracy Obliczanie czasu trwania cyklu pracy sterownika Inicjalizacja cyklu sterownika Obsługa wejść Wykonanie części logicznej programu sterującego Obsługa wyjść Obliczanie sumy kontrolnej programu sterującego Komunikacja z programatorem Komunikacja systemowa (z innymi urządzeniami, dla modeli 331 i wyższych) Komunikacja modułu programowalnego procesora (PCM) ze sterownikiem (Modele 331 i wyższe) Warianty cykli pracy sterownika Cykl pracy o stałym czasie trwania Cykl pracy sterownika przy zatrzymanym sterowniku (tryb STOP) Tryby komunikacji Przełącznik w jednostkach centralnych serii 35x i 36x do zmiany trybu i zabezpieczania przed zapisem Przełącznik w wersji 7 i późniejszych Usuwanie zawartości tabeli błędów za pomocą przełącznika Dodatkowe zabezpieczenia pamięci w jednostkach centralnych w wersji 8 i późniejszych Rozdział 2: Organizacja programu. Typy danych i typy zmiennych Bloki podprogramów (wyłącznie dla sterowników serii 90-30) Przykłady zastosowania podprogramów Wywoływanie podprogramów Podprogramy wykonywane okresowo Typy zmiennych Wymuszone zmiany wartości zmiennych Pamięć stanu Typy danych Zmienne systemowe Struktura elementów logicznych programu sterującego Format przekaźników i styków Format bloków funkcyjnych Parametry bloku funkcyjnego Przepływ sygnału przez blok funkcyjny Rozdział 3: Rozruch i wyłączanie sterownika Rozruch Wyłączanie sterownika Rozdział 4: Zegary i wyłączniki czasowe sterownika Zegar odmierzający czas pracy sterownika Zegar podtrzymujący aktualną datę i czas Zegar alarmowy Zegar kontrolujący czas trwania cyklu pracy sterownika w trybie ze stałym czasem cyklu Styki generatora sygnału prostokątnego Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc vii

8 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Rozdział 5: Mechanizmy zabezpieczające Hasła Żądania zmiany poziomu dostępu Blokowanie/ odblokowywanie podprogramów Stała blokada podprogramów Rozdział 6: Moduły wejść i wyjść sterowników serii i Micro Moduły wejść/wyjść sterowników Formaty danych wejść/wyjść Warunki początkowe dla modułów wyjść sterowników Diagnostyka wejść/wyjść Dane globalne Sterowniki Micro Część 3 Błędy działania sterownika - Opis i ich usuwanie Rozdział 1: Obsługa błędów Procesor alarmowy Typy błędów działania Reakcja systemu na błędy działania Tabele błędów działania Wagi błędów Zmienne do obsługi błędów Wartości zmiennych do obsługi błędów Dodatkowe skutki wystąpienia błędów działania Ekran wyświetlania tabeli błędów sterownika Ekran wyświetlania tabeli błędów układów wejść/wyjść Wyświetlanie dodatkowych informacji o błędzie Rozdział 2: Tabela błędów działania sterownika Wagi błędów i działania podejmowane w momencie ich wystąpienia Brak lub uszkodzenie modułu dodatkowego Ponowne uruchomienie, dodanie, lub brak konfiguracji dla modułu Błędna konfiguracja systemu Błąd w oprogramowaniu wyspecjalizowanego modułu dodatkowego Błędna suma kontrola programu Rozładowane baterie Przekroczony czas trwania cyklu sterownika Błąd w działaniu programu sterującego Brak programu sterującego Wykrycie uszkodzenia programu sterującego podczas rozruchu Niepoprawne hasło dostępu do sterownika Błąd w oprogramowaniu jednostki centralnej sterownika Awaria komunikacji podczas ładowania programu do sterownika Rozdział 3: Tabeli błędów działania układów wejść/wyjść Brak zadeklarowanego modułu wejść/wyjść Dołączony niezadeklarowany moduł wejść/wyjść viii Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

9 Spis treści Spis treści Część 4 Zbiór elementów logicznych oprogramowania sterowników serii 90-30/VersaMax/Micro Rozdział 1: Styki, przekaźniki i połączenia Styki Przekaźniki Styk otwarty Styk zamknięty / Przykład: Przekaźnik o stykach otwartych () Przykład: Przekaźnik o stykach zamkniętych (/) Przykład: Przekaźnik o stykach otwartych, z pamięcią (M) Przekaźnik o stykach zamkniętych, z pamięcią (/M) Przekaźnik uaktywniany zboczem narastającym sygnału ( ) Przekaźnik uaktywniany zboczem opadającym sygnału ( ) Przykład: Przekaźnik ustawialny SET (S) Przekaźnik ustawialny RESET (R) Przykład: Przekaźnik SET z pamięcią (SM) Przekaźnik RESET z pamięcią (RM) Połączenia Przykład: Przekaźniki ( <+>) i styki (<+> ) kontynuacji Rozdział 2: Liczniki i przekaźniki czasowe Parametry przekaźników czasowych i liczników ONDTR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: TMR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: OFDT Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: UPCTR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: DNCTR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Przykład: Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc ix

10 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Rozdział 3: Funkcje matematyczne Standardowe funkcje matematyczne (ADD, SUB, MUL, DIV) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Funkcje matematyczne i typy danych MOD (INT, DINT) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SQRT (INT, DINT, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Funkcje trygonometryczne (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Funkcje logarytmiczne/ wykładnicze (LOG, LN, EXP, EXPT) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Konwersja wartości kąta (RAD, DEG) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 4: Relacje matematyczne Parametry: Rozszerzony opis: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: RANGE (INT, DINT, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: Rozdział 5: Operacje bitowe AND i OR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: XOR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: NOT (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SHL i SHR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: ROL i ROR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BTST (WORD) Parametry: x Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

11 Spis treści Spis treści Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BSET i BCLR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BPOS (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: MSKCMP (WORD, DWORD) Wszystkie bity w parametrów I1 i I2 są takie same Znaleziona została różnica Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 6: Operacje na danych MOVE (BIT, INT, WORD, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: BLKMOV (INT, WORD, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BLKCLR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SHFR (BIT, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: BITSEQ (BIT) Zapotrzebowanie na pamięć funkcji BITSEQ Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: COMMREQ Blok danych sterujących Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 7: Operacje tablicowe ARRAY_MOVE (INT, DINT, BIT, BYTE, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: Przykład 3: SRCH_EQ i SRCH_NE (INT, DINT, BYTE, WORD) SRCH_GT i SRCH_LT SRCH_GE i SRCH_LE Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: Rozdział 8: Funkcje konwersji >BCD-4 (INT) Parametry: Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc xi

12 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >INT (BCD-4, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >DINT (REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >REAL (INT, DINT, BCD-4, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >WORD (REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: TRUN (INT, DINT) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 9: Funkcje sterujące CALL Przykład: DOIO Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1 Uaktualniania stanu wejść: Przykład 2 Uaktualniania stanu wejść: Przykład 2 uaktualniania stanu wyjść: Przykład 2 Uaktualniania stanu wyjść: Rozszerzona funkcja DO I/O dla jednostek centralnych 331 i późniejszych SER Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Parametr Status Extra Data Blok danych funkcji SER Uwagi Przykład: Blok danych END Przykład: MCR Różnice pomiędzy funkcjami JUMP i MCR Przykład: ENDMCR Przykład: JUMP Przykład: LABEL Przykład: COMMENT SVCREQ Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SVCREQ #1: Zmiana/ odczyt czasu trwania cyklu pracy sterownika w trybie ze stałym czasem cyklu Przykład: xii Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

13 Spis treści Spis treści SVCREQ #2: Odczyt wartości z programatora SVCREQ #3: Zmiana trybu komunikacji z programatorem oraz wartości przypisanej generatorowi sygnału prostokątnego Przykład: SVCREQ #4: Zmiana trybu komunikacji systemowej oraz wartości czasu SVCREQ #6: Odczyt/ zmiana liczby słów sumy kontrolnej programu sterującego Odczyt bieżącej liczby słów sumy kontrolnej programu sterującego: Ustawianie liczby słów do obliczania sumy kontrolnej: Przykład: SVCREQ #7: Odczyt/ zmiana wskazań zegara podtrzymującego aktualną datę i czas Przykład: Zawartość bloku danych Zmiana/ odczyt czasu w formacie BCD: Zmiana/ odczyt daty i czasu w formacie ASCII ze spacjami i znakami dwukropka (:) SVCREQ #8: Zerowanie zegara wyłączającego Przykład: SVCREQ #9: Odczyt czasu trwania cyklu Przykład: SVCREQ #10: Odczyt nazwy folderu Przykład: SVCREQ #11: Odczyt identyfikatora ID Przykład: SVCREQ #12: Odczyt statusu trybu pracy sterownika Przykład: SVCREQ #13: Zatrzymanie sterownika Przykład: SVCREQ #14: Wymazanie komunikatów z tabeli błędów działania sterownika i układów wejść/wyjść Przykład: SVCREQ #15: Odczyt ostatnio zarejestrowanego komunikatu o błędzie działania sterownika oraz układów wejść/wyjść Przykład 1: Przykład 2: SVCREQ #16: Odczyt wskazań zegara odmierzającego czas pracy sterownika Przykład: SVCREQ #18: Kontrola występowania wymuszonej zmiany wartości zmiennych wejściowych i wyjściowych Przykład: SVCREQ #23: Odczyt sumy kontrolnej programu sterującego i konfiguracji Przykład: SVCREQ #26/30: Porównanie rzeczywistej konfiguracji modułów wejść/wyjść sterownika ze zdefiniowaną Przykład: SVCREQ #29: Odczyt czasu trwania ostatniej przerwy w zasilaniu sterownika Przykład: SVCREQ #46: Szybki dostęp do statusu komunikacji przez szynę komunikacyjną Odczyt dodatkowych danych o statusie (Funkcja #1) Zapis danych (Funkcja #2) Odczyt/ zapis danych (Funkcja #3) Przykład 1: Przykład 2: Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc xiii

14 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji PID Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Blok parametrów funkcji PID: Opis działania bloku funkcyjnego PID Parametry wewnętrzne w tablicy RefArray Wybór algorytmu sterowania PID (PIDISA lub PIDIND) oraz wzmocnień Wartości graniczne amplitudy i prędkości narastania sygnału zadającego CV Okres próbkowania i harmonogramowanie bloku PID Wyznaczanie charakterystyk procesu Dostrajanie parametrów regulatora PID, współczynnik wzmocnienia Dobór współczynników wzmocnienia za pomocą metody Zieglera i Nicholsa Przykład prostego wywołania regulatora PID Załącznik A Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E Czasy wykonywania elementów logicznych programu sterującego...a-1 Prędkość realizacji operacji logicznych...a-10 Interpretacja tabel błędów...b-1 Tabela błędów działania sterownika:...b-2 Tabela błędów działania układów wejść/wyjść...b-8 Nazwy mnemoniczne...c-1 Skróty klawiszowe...d-1 Liczby zmiennoprzecinkowe...e-1 Liczby zmiennoprzecinkowe... E-1 Format wewnętrznej reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych... E-3 Wartości liczb zmiennoprzecinkowych... E-4 Wprowadzanie i wyświetlanie liczb zmiennoprzecinkowych... E-5 Błędy w operacjach i liczbach zmiennoprzecinkowych... E-6 xiv Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

15 Spis rysunków Spis rysunków Rysunek 2-1 Cykl pracy sterownika Rysunek 2-2 Schemat blokowy komunikacji z programatorem Rysunek 2-3 Schemat blokowy komunikacji systemowej Rysunek 2-4 Komunikacja modułu programowalnego procesora (PCM) ze sterownikiem Rysunek 2-5 Sekwencja rozruchu Rysunek 2-6 Schemat pracy generatora sygnału prostokątnego Rysunek 2-7 Struktura wejść i wyjść sterowników serii Rysunek 4-9 Regulator PID o niezależnych wyrazach (PIDIND) Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc xv

16 Spis tabel Spis tabel Tabela 2-1. Składniki czasu trwania cyklu pracy sterownika Tabela 2-2. Czasy odczytywania wejść i ustawiania wyjść dla sterowników 9-30, jednostki centralne 35x i 36x (w milisekundach) Tabela 2-3. Zmienne rejestrowe Tabela 2-4. Zmienne dyskretne Tabela 2-4. Zmienne dyskretne - kontynuacja Tabela 2-5. Typy danych Tabela 2-6. Zmienne systemowe Tabela 2-6. Zmienne systemowe - kontynuacja Tabela 2-6. Zmienne systemowe - kontynuacja Tabela 2-7 Moduły wejść/wyjść sterowników serii Tabela 2-8. Moduły wejść/wyjść sterowników serii kontynuacja Tabela 3-1. Zestawienie błędów Tabela 3-2. Wagi błędów i działania podejmowane w momencie ich wystąpienia Tabela 4-1. Typy styków Tabela 4-2. Typy przekaźników Tabela 4-3. Specjalne funkcje sterownika Tabela 4-4. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID Tabela 4-4. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela 4-5. Szczegółowy opis parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela 4-5. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela 4-5. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela A-1. Czasy wykonywania...a-2 Tabela A-1. Czasy wykonywania- Kontynuacja...A-3 Tabela A-2. Wymagana wielkość pamięci dla instrukcji sterowników serii 35x i 36x...A-10 Tabela A-3. Prędkości realizacji operacji logicznych...a-10 Tabela B-1. Grupy błędów działania sterownika:... B-4 Tabela B-2. Tabela wag błędów działania sterownika:... B-5 Tabela B-3. Kody błędów alarmowych związanych z oprogramowaniem sterowników... B-5 Tabela B-4. Kody błędów alarmowych dla sterownika... B-6 Tabela B-5. Informacje o błędzie działania sterownika - Wykryty niewłaściwy kod logiczny Opcode... B-7 Tabela B-6. Czas i data wystąpienia błędu działania sterownika... B-7 Tabela B-7. Długość bloku szczegółowych informacji o błędzie... B-9 Tabela B-8. Adres elementu wejść/wyjść... B-9 Tabela B-9. Typ pamięci adresu elementu wejść/wyjść... B-9 Tabela B-10. Grupy błędów działania układów wejść/wyjść... B-10 Tabela B-11. Wagi błędów działania układów wejść/wyjść... B-11 Tabela B-12. Blok szczegółowych informacji o błędach działania układów wejść/wyjść... B-11 Tabela B-13. Czas i data wystąpienia błędu działania układów wejść/wyjść... B-12 Tabela B-14. Przepływ sygnału przy operacjach zmiennoprzecinkowych... E-7 xvi Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

17 Część 1 Wprowadzenie Sterowniki serii i Micro są częścią większej rodziny sterowników programowalnych serii 90. Odznaczają się one łatwością instalowania i konfigurowania, oferują zaawansowane mechanizmy programowania oraz są kompatybilne ze sterownikami serii Sterowniki serii 90 Micro są efektywną ekonomicznie platformą dla aplikacji o małej liczbie wejść/wyjść. Przy opracowywaniu sterowników serii Micro postawione były takie same cele, jak dla serii Dodatkowo, serię Micro charakteryzuje: Mikroprocesor, zasilacz, wejść/wyjść w formie jednego, małego urządzenia. Większość z modeli posada również na wyposażeniu licznik wysokiej częstotliwości. Ponieważ jedno urządzenie zawiera mikroprocesor, moduł zasilania i moduł wejść/wyjść, upraszcza to konfigurowanie. W architekturze oprogramowania dla sterowników serii (za wyjątkiem modeli 350 i wyższych) za zarządzanie pamięcią i priorytety wykonywania odpowiada mikroprocesor Modele 35x i 36x serii korzystają do tego celu z procesora 80386EX. Sterowniki serii 90 korzystają z mikroprocesora H8. Mikroprocesory te pozwalają zarówno na wykonywanie programu jak i realizacje innych zadań, takich jak: przeprowadzanie czynności diagnostycznych, skanowanie wejść/wyjść i przetwarzanie alarmów. Oprogramowanie systemowe zawiera również procedury do komunikacji z programatorem. Procedury te pozwalają na usuwanie i wczytywanie programów sterujących, odczytywanie informacji o statusie oraz zapewniają kontrolę nad sterownikami. W sterownikach serii 90-30, programy sterujące napisane przez użytkownika (służące do sterowania przebiegiem procesu, do obsługi którego zastosowano sterownik), obsługiwane są poprzez specjalizowany koprocesor (ISCP). Koprocesor ten zrealizowany jest sprzętowo w systemach opartych na jednostce centralnej CPU Model 313 i wyższych, natomiast w systemach opartych na jednostce centralnej 311 i w sterownikach Micro zrealizowany jest programowo. Mikroprocesor i koprocesor ISCP pracują równolegle, przy czym mikroprocesor odpowiedzialny jest za komunikację sterownika, a koprocesor wykonuje większość instrukcji. Nie mniej jednak mikroprocesor musi również wykonywać zawarte w programie sterującym bloki funkcyjne, odpowiadające za operacje inne niż logiczne. Wystąpienie pewnych uszkodzeń lub okoliczności mających wpływ na pracę i charakterystyki robocze systemu sygnalizowane jest w sterownikach serii i Micro w postaci błędów. Błędy te mogą uniemożliwić sterowanie maszyną czy procesem. Można też wyróżnić błędy mające na celu wyłącznie zwrócenie uwagi użytkownika, jak na przykład informacja o niskim stanie naładowania akumulatorów podtrzymujących zawartość pamięci i związanej z tym konieczności ich wymiany. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc 1-1

18 Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Błędy te obsługiwane są przez programową funkcję alarmową, która zapisuje je w dwóch tablicach (osobno dla sterownika, osobno dla układów wejścia/wyjścia). (W jednostce centralnej 331 i wyższych, zapisywany jest również czas wystąpienia błędu). Tabele te można wyświetlić na ekranie komputeraprogramatora przy pomocy oprogramowania Logicmaster 90-30/Micro. Dodatkowe informacje (Proszę porównać z załącznikami w końcowej części niniejszej instrukcji.) W Załączniku A podano rozmiar pamięci w bajtach oraz czas wykonywania w mikrosekundach każdej z instrukcji programowania. W Załączniku B opisano reprezentację komunikatów o błędach, zapisywanych w tabeli błędów sterownika i tabeli błędów układów wejścia/wyjścia. W załączniku C podano zestawienie instrukcji wykorzystywanych w oprogramowaniu Logicmaster 90-30Micro. W załączniku D podano skróty klawiaturowe wykorzystywane w oprogramowaniu Logicmaster 90-30Micro. W Załączniku E omówiono zagadnienia i instrukcje związane z operacjami na liczbach rzeczywistych (operacje na liczbach rzeczywistych mogą być realizowane wyłącznie w sterownikach 90-30, z jednostkami centralnymi serii 35x i 36x ). 1-2 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

19 Część 2 Działanie systemu W rozdziale tym opisano działanie systemu sterowników serii i Micro. Omówiono między innymi: Cykl pracy sterowników (Rozdział 1). Organizację programu sterującego, typy danych i typy zmiennych (Rozdział 2). Operacje wykonywane przez sterownik podczas procesu włączania i wyłączania zasilania (Rozdział 3). Liczniki i przekaźniki czasowe (Rozdział 4). Zabezpieczenia systemu za pomocą haseł (Rozdział 5) Charakterystyki modułów wejść/wyjść sterowników (Rozdział 6). Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc 2-1

20 Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Rozdział 1: Cykl pracy sterownika Część logiczna programu sterującego sterowników serii i Micro wykonywana jest cyklicznie, aż do momentu zatrzymania za pośrednictwem instrukcji z komputera- programatora lub z innego urządzenia zewnętrznego. Ciąg operacji koniecznych do jednorazowego wykonania programu sterującego jest nazywany cyklem pracy sterownika. Oprócz wykonania części logicznej programu sterującego, cykl pracy sterownika zawiera również fazy gromadzenia danych z urządzeń wejściowych, wysłania informacji do urządzeń wyjściowych, przeprowadzenia wewnętrznej inicjalizacji sterownika, obsługi programatora oraz komunikacji z innymi urządzeniami. Sterowniki serii i Micro zwykle pracują w trybie STANDARD PROGRAM SWEEP (standardowy cykl pracy). Inne możliwe tryby pracy to tryb zatrzymania sterownika z nieaktywnymi wejściami i wyjściami (STOP WITH I/O DISABLED), tryb zatrzymania sterownika z odczytywaniem wejść i ustawianiem wyjść (STOP WITH I/O ENABLED) oraz tryb ze stałym czasem trwania cyklu pracy sterownika. Każdy z tych trybów jest uaktywniany przez parametry konfiguracyjne i wystąpienie zdarzeń w trakcie pracy systemu. Tryb pracy jest ustalany na początku każdego cyklu. Tryb ze standardowym cyklem pracy Jest to najczęściej wykorzystywany tryb pracy sterownika. W czasie pracy, jednostka centralna wykonuje program sterujący, uaktualnia stan wejść i wyjść, realizuje komunikację, itp. Czynności te powtarzane są cyklicznie. Standardowy tryb pracy składa się z siedmiu faz: 1. Inicjalizacji cyklu 2. Obsługi wejść 3. Wykonania programu sterującego 4. Obsługi wyjść 5. Obsługi programatora 6. Obsługi innych urządzeń 7. Diagnostyki 2-2 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

Sterowniki programowalne. System GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część I)

Sterowniki programowalne. System GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część I) Wykład w ramach przedmiotu Sterowniki programowalne System GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część I) Na podstawie dokumentacji GE Fanuc przygotował dr inż. Jarosław Tarnawski Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30. Sterowniki programowalne. Opis systemu

GE Fanuc Automation. Seria 90-30. Sterowniki programowalne. Opis systemu GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30 Opis systemu Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji informacje o niebezpiecznie wysokich

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Zestaw instrukcji dla jednostek centralnych sterowników 90-30/20/Micro. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika

GE Fanuc Automation. Zestaw instrukcji dla jednostek centralnych sterowników 90-30/20/Micro. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Zestaw instrukcji dla jednostek centralnych sterowników 90-30/20/Micro Podręcznik użytkownika GFK-0467M-PL Maj 2002 Znaki ostrzegawcze i uwagi GFL-002 Niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Działanie i charakterystyka sterownika GE FANUC VersaMaxNano

Działanie i charakterystyka sterownika GE FANUC VersaMaxNano Działanie i charakterystyka sterownika GE FANUC VersaMaxNano Sterownik wykonuje cyklicznie program sterujący. Oprócz wykonywania programu sterującego, sterownik regularnie gromadzi dane z urządzeń wejściowych,

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne

Sterowniki programowalne Wykład w ramach przedmiotu Sterowniki programowalne Sterowniki programowalne GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część II) Na podstawie dokumentacji GE Fanuc przygotował dr inż. Jarosław Tarnawski

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP) Wykład #4

Sterowniki Programowalne (SP) Wykład #4 Sterowniki Programowalne (SP) Wykład #4 System GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część II) WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA Jarosław Tarnawski Październik

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku

Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku Informator Techniczny nr 12 -- styczeń 2001 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku Program w sterowniku W sterowniku

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Aplikacje Systemów Wbudowanych Programowalne Sterowniki Logiczne (PLC) Krzysztof Bikonis Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Sieć Profibus DP (Decentralized Perhipals) Opracowali: Dr inż. Jarosław Tarnawski Dr

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Sterownik VersaMax Nano i Micro. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika

GE Fanuc Automation. Sterownik VersaMax Nano i Micro. Sterowniki programowalne. Podręcznik użytkownika GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Sterownik VersaMax Nano i Micro Podręcznik użytkownika Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczono w niniejszym podręczniku informacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika CtSNPX - drajwer protokołu SNPX sterowników GE Fanuc Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4060 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

2.2 JEDNOSTKI CENTRALNE

2.2 JEDNOSTKI CENTRALNE 2.2 JEDNOSTKI CENTRALNE IC200CPU001 prędkość wykonywania prostego programu logicznego: 1.80 ms/kb, wielkość pamięci przeznaczonej na program sterujący: 34 kb, porty: RS232, RS485, obsługiwane protokoły:

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4081 Wersja: 04-01-2007 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Język FBD w systemie Concept

Język FBD w systemie Concept Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC SPIS TREŚCI PROGRAMOWALNE UKŁADY AUTOMATYKI ZADANIA STEROWNIKÓW PLC CECHY STEROWNIKÓW PLC RODZAJE STEROWNIKÓW PLC OBSZARY ZASTOSOWAŃ STEROWNIKÓW PLC BUDOWA STEROWNIKÓW PLC

Bardziej szczegółowo

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 Spis treści 3 Spis treœci 1. Informacje wstępne... 9 2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 2.1. Budowa wewnętrzna mikrokontrolerów PIC16F8x... 14 2.2. Napięcie zasilania... 17 2.3. Generator

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Architektura komputera Architektura von Neumanna: Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Zawartośd tej pamięci jest adresowana przez wskazanie miejsca, bez względu

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania sterowników SIMATIC S w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop Spis treści

Podstawy programowania sterowników SIMATIC S w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop Spis treści Podstawy programowania sterowników SIMATIC S7-1200 w języku LAD / Tomasz Gilewski. Legionowo, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wstęp 13 1. Pierwsze kroki 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa 16 1.2. Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS

2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS SIC184 Protokół MODBUS-RTU (v1.10) Spis treści 1. Informacje wstępne... 1 2. Format danych i zaimplementowane funkcje MODBUS... 1 3. Opis rejestrów i funkcji... 2 3.1 Odczyt stanu wejść/wyjść... 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

Kurs STEP7 TIA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501)

Kurs STEP7 TIA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sprzętowa sterownika SIMATIC S7-1200/1500 (wersja 1501) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór

Bardziej szczegółowo

Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List)

Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List) Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List) Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski 08.12.2009 Norma IEC 1131 Języki tekstowe Języki graficzne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Definicja systemu operacyjnego (1) Miejsce,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika SRTP - drajwer protokołu SRTP Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika SRTP - drajwer protokołu SRTP Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika SRTP - drajwer protokołu SRTP Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4061 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny

Informator techniczny Synchronizacja czasu z serwerem SNTP w kontrolerach RX3i i sterownikach VersaMax Wstęp Synchronizacja zegara sterownika może być konieczna, gdy kilka jednostek rejestruje czasy zajść pewnych zdarzeń, a

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

MiAcz2. Programowalne systemy przemysłowe automatyki PLC

MiAcz2. Programowalne systemy przemysłowe automatyki PLC MiAcz2 Programowalne systemy przemysłowe automatyki PLC Programowalny sterownik logiczny WEJŚCIA PLC styki mechaniczne, przełączniki zbliżeniowe STEROWNIK Program sterujący wprowadzony do pamięci WYJŚCIA

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny

Informator techniczny Zapis i odczyt pamięci Flash na ruchu w kontrolerach PACSystems Programowa obsługa zapisu i odczytu pamięci Flash Ogólne informacje na temat obsługi pamięci Flash Poza standardowym programowaniem pamięci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

4.2 STEROWNIKI SERII RCC

4.2 STEROWNIKI SERII RCC ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTRAADA PLC 4.2 STEROWNIKI SERII RCC HERCC972-8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 4 wyjścia dyskretne (24VDC), 8 wejść analogowych (0 20 ma), 4 wyjścia analogowe (0 20 ma),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK.

Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK. Darmowe oprogramowanie narzędziowe sterowników PLC FATEK. Przejrzystość, intuicyjny charakter i łatwość oprogramowania sterowników FATEK. WinProllader jest prostym interfejsem użytkownika służącym do programowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe / Gilewski Tomasz. Gliwice, cop Spis treści

Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe / Gilewski Tomasz. Gliwice, cop Spis treści Szkoła programisty PLC : sterowniki przemysłowe / Gilewski Tomasz. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorze 9 Wprowadzenie 11 Rozdział 1. Sterownik przemysłowy 15 Sterownik S7-1200 15 Budowa zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

wykonują programy aplikacyjne na podstawie przyjętych parametrów i uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie,

wykonują programy aplikacyjne na podstawie przyjętych parametrów i uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie, 1. Budowa sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne (PLC, ang. Programmable Logic Controllers), nazywane także sterownikami programowalnymi, to komputery przemysłowe, których główne zadanie polega

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania sterowników GeFanuc

Podstawy programowania sterowników GeFanuc Podstawy programowania sterowników GeFanuc Waldemar Samociuk Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Podstawy

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

CoDeSys 3 programowanie w języku drabinkowym LD

CoDeSys 3 programowanie w języku drabinkowym LD Notatka Aplikacyjna NA 03004PL Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Tworzenie projektu i dodawanie programu w LD... 3 3. Organizacja okien dla języka LD... 5 4. Składnia języka LD

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1

Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTRUKCJA LABORATORYJNA (PSK, KSR, SP, IP) Sieć przemysłowa Genius Rew. 1.1 INSTYTUT INFORMATYKI ZESPÓŁ PRZEMYSŁOWYCH ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI GLIWICE 2007 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Sieć Genius...4 2.1

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZSN 5U od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo