GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji"

Transkrypt

1 GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999

2 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji informacje o niebezpiecznie wysokich napięciach, dużych prądach, temperaturach oraz innych czynnikach, związanych z urządzeniem lub współpracującym z nim sprzętem, które mogą spowodować obrażenia cielesne lub uszkodzenie urządzenia. Ostrzeżenie Symbolem tym oznaczono informacje, których nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Podane poniżej znaki towarowe są zastrzeżone przez GE Fanuc Automation North America, Inc. Alarm Master GEnet PowerMotion Series One CIMPLICITY Genius ProLoop Series Six CIMPLICITY PowerTRAC Genius PowerTRAC PROMACRO Series Three CIMPLICITY 90 ADS Helpmate Series Five VuMaster CIMSTAR Logicmaster Series 90 Workmaster Field Control Modelmaster VersaMax Copyright GE Fanuc Automation North America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone

3 Wstęp W niniejszej instrukcji opisano użytkowanie systemu, obsługę uszkodzeń i instrukcje oprogramowania Logicmaster90 dla sterowników serii i 90 Micro. Sterowniki programowalne serii i 90 Micro wchodzą w skład większej rodziny sterowników serii 90 produkcji GE Fanuc Automation. Zmiany uwzględnione w Podręczniku Nasza oferta wzbogaciła się o nowe jednostki centralne serii 35x i 36x. Dostępna w tych modelach pamięć oraz ogólna charakterystyka zostały przedstawione w Części 2 niniejszego podręcznika "Działanie systemu". W wersji 9.02 oprogramowania Logicmaster pojawiły się dwie nowe funkcje obsługowe SVCREQ, oraz nowa funkcja SER. Funkcja SVCREQ #46 jest omówiona na stronie 4-165, w Części 4. Nowo wprowadzona funkcja SER (Szybki Rejestrator Zdarzeń) opisana jest na stronie Część z nowszych jednostek centralnych zapisuje również nowe komunikaty o uszkodzeniach. Opis tych komunikatów przedstawiono na stronie 3-8 i stronach. Począwszy od wersji 8.0, jednostki centralne 352 mogą realizować operacje na liczbach rzeczywistych. Również jednostki centralne model 350, 351, 360, 363 i 364, począwszy od wersji 9, są w stanie realizować operacje na liczbach rzeczywistych, nie mniej jednak należy pamiętać o różnicach w oprogramowaniu tych jednostek centralnych, oraz o innych możliwościach jednostki centralnej 352, wykonującej operacje na liczbach rzeczywistych z pomocą koprocesora matematycznego. Różnice te są szczegółowo omówione w Załączniku E. W załączniku A podano czasy wykonywania instrukcji i operacji na liczbach rzeczywistych dla tych nowych modeli jednostek centralnych. Zawartość podręcznika Część 1. Wprowadzenie: Przegląd rodziny sterowników serii i serii 90 Micro, oraz zestawu instrukcji tych sterowników. Część 2. Działanie systemu: Opis działania sterowników serii 90-30/Micro. Omówiono cykle pracy sterownika, operacje wykonywane przez sterownik w czasie włączania i wyłączania, zegary i przekaźniki czasowe, mechanizmy zabezpieczającej przed nieuprawnionym dostępem, wejścia i wyjścia, oraz obsługę błędów działania. Zawarto również podstawowe informacje o szczeblach programów sterujących. Część 3. Błędy działania sterownika - Opis i ich usuwania: Opis sposobu usuwania błędów w działaniu sterowników serii i Micro. Podano również opis błędów, zapisywanych w tabeli błędów działania sterownika, oraz kategorie błędów, zapisywanych w tabeli błędów układów wejść i wejść. Część 4. Zbiór elementów logicznych oprogramowania sterowników serii 90-30/VersaMax/Micro: Opis instrukcji programowania sterowników serii 90-30/VersaMax/Micro. Rozdział ten podzielony jest na punkty, z których każdy poświęcony jest oddzielnej funkcji. Załącznik A. Czasy wykonywania elementów logicznych programu sterującego: Rozmiar pamięci w bajtach, oraz czas wykonywania w mikrosekundach dla każdej z instrukcji programowania. Rozmiar pamięci to liczba bajtów, zajmowanych przez każdą z instrukcji w drabinie logicznej programu sterującego. Załącznik B. Interpretacja tabeli błędów: Opis struktury komunikatów, odczytywanych z tabel błędów za pomocą oprogramowania 90-30/Micro. Załącznik C. Nazwy mnemoniczne: W załączniku tym podano nazwy mnemoniczne, z których można korzystać w czasie przeszukiwania i edycji programu sterującego. Załącznik D. Skróty klawiszowe: W załączniku tym zestawiono skróty klawiszowe wykorzystywane w oprogramowaniu Logicmaster 90-30/Micro. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc iii

4 Wstęp Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Załącznik E. Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych: W załączniku tym omówiono różne zagadnienia, związane z realizacją operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych. Literatura uzupełniająca Logicmaster 90 Series 90-30/20/Micro Programming Software User s Manual (GFK-0466). Logicmaster 90 Series and Important Product Information (GFK-0468). Series Programmable Controller Installation Manual (GFK-0356). Series Programmable Controller Installation Manual (GFK-0551). Series I/O Module Specifications Manual (GFK-0898). Series 90 Programmable Coprocessor Module and Support Software User s Manual (GFK-0255). Series 90 PCM Development Software (PCOP) User s Manual (GFK-0487). CIMPLICITY 90-ADS Alphanumeric Display System User s Manual (GFK-0499). CIMPLICITY 90-ADS Alphanumeric Display System Reference Manual (GFK-0641). Alphanumeric Display Coprocessor Module Data Sheet (GFK-0521). Series and PLC Hand-Held Programmer User s Manual (GFK-0402). Power Mate APM for Series PLC Standard Mode User s Manual (GFK-0840). Power Mate APM for Series PLC Follower Mode User s Manual (GFK-0781). Series High Speed Counter User s Manual (GFK-0293). Series Genius Communications Module User s Manual (GFK-0412). Genius Communications Module Data Sheet (GFK-0272). Series Genius Bus Controller User s Manual (GFK-1034). Series FIP Bus Controller User s Manual (GFK-1038). Series FIP Remote I/O Scanner User s Manual (GFK-1037). Field Control Distributed I/O and Control System Genius Bus Interface Unit User s Manual (GFK-0825). Series 90 Micro Programmable Logic Controller User s Manual (GFK-1065). Series 90 PLC Serial Communications User s Manual (GFK-0582). iv Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

5 Wstęp Wstęp Uwagi i sugestie Astor sp. z o.o. stara się dostarczyć Państwu dokumentację techniczną o jak najwyższej jakości. W trosce o zachowanie wysokiego poziomu dostępnej w naszej ofercie literatury technicznej prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas zamieszczonego na ostatniej stronie podręcznika, formularza korekt. Pozwoli to nam na uwzględnienie w przyszłych wydaniach Państwa uwag. Wojciech Kmiecik Dział Publikacji Technicznych Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc v

6

7 Spis treści Spis treści Część 1 Wprowadzenie Część 2 Działanie systemu Rozdział 1: Cykl pracy sterownika Tryb ze standardowym cyklem pracy Obliczanie czasu trwania cyklu pracy sterownika Inicjalizacja cyklu sterownika Obsługa wejść Wykonanie części logicznej programu sterującego Obsługa wyjść Obliczanie sumy kontrolnej programu sterującego Komunikacja z programatorem Komunikacja systemowa (z innymi urządzeniami, dla modeli 331 i wyższych) Komunikacja modułu programowalnego procesora (PCM) ze sterownikiem (Modele 331 i wyższe) Warianty cykli pracy sterownika Cykl pracy o stałym czasie trwania Cykl pracy sterownika przy zatrzymanym sterowniku (tryb STOP) Tryby komunikacji Przełącznik w jednostkach centralnych serii 35x i 36x do zmiany trybu i zabezpieczania przed zapisem Przełącznik w wersji 7 i późniejszych Usuwanie zawartości tabeli błędów za pomocą przełącznika Dodatkowe zabezpieczenia pamięci w jednostkach centralnych w wersji 8 i późniejszych Rozdział 2: Organizacja programu. Typy danych i typy zmiennych Bloki podprogramów (wyłącznie dla sterowników serii 90-30) Przykłady zastosowania podprogramów Wywoływanie podprogramów Podprogramy wykonywane okresowo Typy zmiennych Wymuszone zmiany wartości zmiennych Pamięć stanu Typy danych Zmienne systemowe Struktura elementów logicznych programu sterującego Format przekaźników i styków Format bloków funkcyjnych Parametry bloku funkcyjnego Przepływ sygnału przez blok funkcyjny Rozdział 3: Rozruch i wyłączanie sterownika Rozruch Wyłączanie sterownika Rozdział 4: Zegary i wyłączniki czasowe sterownika Zegar odmierzający czas pracy sterownika Zegar podtrzymujący aktualną datę i czas Zegar alarmowy Zegar kontrolujący czas trwania cyklu pracy sterownika w trybie ze stałym czasem cyklu Styki generatora sygnału prostokątnego Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc vii

8 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Rozdział 5: Mechanizmy zabezpieczające Hasła Żądania zmiany poziomu dostępu Blokowanie/ odblokowywanie podprogramów Stała blokada podprogramów Rozdział 6: Moduły wejść i wyjść sterowników serii i Micro Moduły wejść/wyjść sterowników Formaty danych wejść/wyjść Warunki początkowe dla modułów wyjść sterowników Diagnostyka wejść/wyjść Dane globalne Sterowniki Micro Część 3 Błędy działania sterownika - Opis i ich usuwanie Rozdział 1: Obsługa błędów Procesor alarmowy Typy błędów działania Reakcja systemu na błędy działania Tabele błędów działania Wagi błędów Zmienne do obsługi błędów Wartości zmiennych do obsługi błędów Dodatkowe skutki wystąpienia błędów działania Ekran wyświetlania tabeli błędów sterownika Ekran wyświetlania tabeli błędów układów wejść/wyjść Wyświetlanie dodatkowych informacji o błędzie Rozdział 2: Tabela błędów działania sterownika Wagi błędów i działania podejmowane w momencie ich wystąpienia Brak lub uszkodzenie modułu dodatkowego Ponowne uruchomienie, dodanie, lub brak konfiguracji dla modułu Błędna konfiguracja systemu Błąd w oprogramowaniu wyspecjalizowanego modułu dodatkowego Błędna suma kontrola programu Rozładowane baterie Przekroczony czas trwania cyklu sterownika Błąd w działaniu programu sterującego Brak programu sterującego Wykrycie uszkodzenia programu sterującego podczas rozruchu Niepoprawne hasło dostępu do sterownika Błąd w oprogramowaniu jednostki centralnej sterownika Awaria komunikacji podczas ładowania programu do sterownika Rozdział 3: Tabeli błędów działania układów wejść/wyjść Brak zadeklarowanego modułu wejść/wyjść Dołączony niezadeklarowany moduł wejść/wyjść viii Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

9 Spis treści Spis treści Część 4 Zbiór elementów logicznych oprogramowania sterowników serii 90-30/VersaMax/Micro Rozdział 1: Styki, przekaźniki i połączenia Styki Przekaźniki Styk otwarty Styk zamknięty / Przykład: Przekaźnik o stykach otwartych () Przykład: Przekaźnik o stykach zamkniętych (/) Przykład: Przekaźnik o stykach otwartych, z pamięcią (M) Przekaźnik o stykach zamkniętych, z pamięcią (/M) Przekaźnik uaktywniany zboczem narastającym sygnału ( ) Przekaźnik uaktywniany zboczem opadającym sygnału ( ) Przykład: Przekaźnik ustawialny SET (S) Przekaźnik ustawialny RESET (R) Przykład: Przekaźnik SET z pamięcią (SM) Przekaźnik RESET z pamięcią (RM) Połączenia Przykład: Przekaźniki ( <+>) i styki (<+> ) kontynuacji Rozdział 2: Liczniki i przekaźniki czasowe Parametry przekaźników czasowych i liczników ONDTR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: TMR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: OFDT Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: UPCTR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: DNCTR Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Przykład: Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc ix

10 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Rozdział 3: Funkcje matematyczne Standardowe funkcje matematyczne (ADD, SUB, MUL, DIV) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Funkcje matematyczne i typy danych MOD (INT, DINT) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SQRT (INT, DINT, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Funkcje trygonometryczne (SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Funkcje logarytmiczne/ wykładnicze (LOG, LN, EXP, EXPT) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Konwersja wartości kąta (RAD, DEG) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 4: Relacje matematyczne Parametry: Rozszerzony opis: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: RANGE (INT, DINT, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: Rozdział 5: Operacje bitowe AND i OR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: XOR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: NOT (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SHL i SHR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: ROL i ROR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BTST (WORD) Parametry: x Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

11 Spis treści Spis treści Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BSET i BCLR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BPOS (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: MSKCMP (WORD, DWORD) Wszystkie bity w parametrów I1 i I2 są takie same Znaleziona została różnica Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 6: Operacje na danych MOVE (BIT, INT, WORD, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: BLKMOV (INT, WORD, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: BLKCLR (WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SHFR (BIT, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: BITSEQ (BIT) Zapotrzebowanie na pamięć funkcji BITSEQ Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: COMMREQ Blok danych sterujących Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 7: Operacje tablicowe ARRAY_MOVE (INT, DINT, BIT, BYTE, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: Przykład 3: SRCH_EQ i SRCH_NE (INT, DINT, BYTE, WORD) SRCH_GT i SRCH_LT SRCH_GE i SRCH_LE Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1: Przykład 2: Rozdział 8: Funkcje konwersji >BCD-4 (INT) Parametry: Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc xi

12 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >INT (BCD-4, REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >DINT (REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >REAL (INT, DINT, BCD-4, WORD) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: >WORD (REAL) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: TRUN (INT, DINT) Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: Rozdział 9: Funkcje sterujące CALL Przykład: DOIO Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład 1 Uaktualniania stanu wejść: Przykład 2 Uaktualniania stanu wejść: Przykład 2 uaktualniania stanu wyjść: Przykład 2 Uaktualniania stanu wyjść: Rozszerzona funkcja DO I/O dla jednostek centralnych 331 i późniejszych SER Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Parametr Status Extra Data Blok danych funkcji SER Uwagi Przykład: Blok danych END Przykład: MCR Różnice pomiędzy funkcjami JUMP i MCR Przykład: ENDMCR Przykład: JUMP Przykład: LABEL Przykład: COMMENT SVCREQ Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Przykład: SVCREQ #1: Zmiana/ odczyt czasu trwania cyklu pracy sterownika w trybie ze stałym czasem cyklu Przykład: xii Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

13 Spis treści Spis treści SVCREQ #2: Odczyt wartości z programatora SVCREQ #3: Zmiana trybu komunikacji z programatorem oraz wartości przypisanej generatorowi sygnału prostokątnego Przykład: SVCREQ #4: Zmiana trybu komunikacji systemowej oraz wartości czasu SVCREQ #6: Odczyt/ zmiana liczby słów sumy kontrolnej programu sterującego Odczyt bieżącej liczby słów sumy kontrolnej programu sterującego: Ustawianie liczby słów do obliczania sumy kontrolnej: Przykład: SVCREQ #7: Odczyt/ zmiana wskazań zegara podtrzymującego aktualną datę i czas Przykład: Zawartość bloku danych Zmiana/ odczyt czasu w formacie BCD: Zmiana/ odczyt daty i czasu w formacie ASCII ze spacjami i znakami dwukropka (:) SVCREQ #8: Zerowanie zegara wyłączającego Przykład: SVCREQ #9: Odczyt czasu trwania cyklu Przykład: SVCREQ #10: Odczyt nazwy folderu Przykład: SVCREQ #11: Odczyt identyfikatora ID Przykład: SVCREQ #12: Odczyt statusu trybu pracy sterownika Przykład: SVCREQ #13: Zatrzymanie sterownika Przykład: SVCREQ #14: Wymazanie komunikatów z tabeli błędów działania sterownika i układów wejść/wyjść Przykład: SVCREQ #15: Odczyt ostatnio zarejestrowanego komunikatu o błędzie działania sterownika oraz układów wejść/wyjść Przykład 1: Przykład 2: SVCREQ #16: Odczyt wskazań zegara odmierzającego czas pracy sterownika Przykład: SVCREQ #18: Kontrola występowania wymuszonej zmiany wartości zmiennych wejściowych i wyjściowych Przykład: SVCREQ #23: Odczyt sumy kontrolnej programu sterującego i konfiguracji Przykład: SVCREQ #26/30: Porównanie rzeczywistej konfiguracji modułów wejść/wyjść sterownika ze zdefiniowaną Przykład: SVCREQ #29: Odczyt czasu trwania ostatniej przerwy w zasilaniu sterownika Przykład: SVCREQ #46: Szybki dostęp do statusu komunikacji przez szynę komunikacyjną Odczyt dodatkowych danych o statusie (Funkcja #1) Zapis danych (Funkcja #2) Odczyt/ zapis danych (Funkcja #3) Przykład 1: Przykład 2: Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc xiii

14 Spis treści Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji PID Parametry: Typy zmiennych dopuszczalnych do wykorzystania jako parametry: Blok parametrów funkcji PID: Opis działania bloku funkcyjnego PID Parametry wewnętrzne w tablicy RefArray Wybór algorytmu sterowania PID (PIDISA lub PIDIND) oraz wzmocnień Wartości graniczne amplitudy i prędkości narastania sygnału zadającego CV Okres próbkowania i harmonogramowanie bloku PID Wyznaczanie charakterystyk procesu Dostrajanie parametrów regulatora PID, współczynnik wzmocnienia Dobór współczynników wzmocnienia za pomocą metody Zieglera i Nicholsa Przykład prostego wywołania regulatora PID Załącznik A Załącznik B Załącznik C Załącznik D Załącznik E Czasy wykonywania elementów logicznych programu sterującego...a-1 Prędkość realizacji operacji logicznych...a-10 Interpretacja tabel błędów...b-1 Tabela błędów działania sterownika:...b-2 Tabela błędów działania układów wejść/wyjść...b-8 Nazwy mnemoniczne...c-1 Skróty klawiszowe...d-1 Liczby zmiennoprzecinkowe...e-1 Liczby zmiennoprzecinkowe... E-1 Format wewnętrznej reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych... E-3 Wartości liczb zmiennoprzecinkowych... E-4 Wprowadzanie i wyświetlanie liczb zmiennoprzecinkowych... E-5 Błędy w operacjach i liczbach zmiennoprzecinkowych... E-6 xiv Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

15 Spis rysunków Spis rysunków Rysunek 2-1 Cykl pracy sterownika Rysunek 2-2 Schemat blokowy komunikacji z programatorem Rysunek 2-3 Schemat blokowy komunikacji systemowej Rysunek 2-4 Komunikacja modułu programowalnego procesora (PCM) ze sterownikiem Rysunek 2-5 Sekwencja rozruchu Rysunek 2-6 Schemat pracy generatora sygnału prostokątnego Rysunek 2-7 Struktura wejść i wyjść sterowników serii Rysunek 4-9 Regulator PID o niezależnych wyrazach (PIDIND) Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc xv

16 Spis tabel Spis tabel Tabela 2-1. Składniki czasu trwania cyklu pracy sterownika Tabela 2-2. Czasy odczytywania wejść i ustawiania wyjść dla sterowników 9-30, jednostki centralne 35x i 36x (w milisekundach) Tabela 2-3. Zmienne rejestrowe Tabela 2-4. Zmienne dyskretne Tabela 2-4. Zmienne dyskretne - kontynuacja Tabela 2-5. Typy danych Tabela 2-6. Zmienne systemowe Tabela 2-6. Zmienne systemowe - kontynuacja Tabela 2-6. Zmienne systemowe - kontynuacja Tabela 2-7 Moduły wejść/wyjść sterowników serii Tabela 2-8. Moduły wejść/wyjść sterowników serii kontynuacja Tabela 3-1. Zestawienie błędów Tabela 3-2. Wagi błędów i działania podejmowane w momencie ich wystąpienia Tabela 4-1. Typy styków Tabela 4-2. Typy przekaźników Tabela 4-3. Specjalne funkcje sterownika Tabela 4-4. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID Tabela 4-4. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela 4-5. Szczegółowy opis parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela 4-5. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela 4-5. Zestawienie parametrów bloku funkcyjnego PID (kontynuacja) Tabela A-1. Czasy wykonywania...a-2 Tabela A-1. Czasy wykonywania- Kontynuacja...A-3 Tabela A-2. Wymagana wielkość pamięci dla instrukcji sterowników serii 35x i 36x...A-10 Tabela A-3. Prędkości realizacji operacji logicznych...a-10 Tabela B-1. Grupy błędów działania sterownika:... B-4 Tabela B-2. Tabela wag błędów działania sterownika:... B-5 Tabela B-3. Kody błędów alarmowych związanych z oprogramowaniem sterowników... B-5 Tabela B-4. Kody błędów alarmowych dla sterownika... B-6 Tabela B-5. Informacje o błędzie działania sterownika - Wykryty niewłaściwy kod logiczny Opcode... B-7 Tabela B-6. Czas i data wystąpienia błędu działania sterownika... B-7 Tabela B-7. Długość bloku szczegółowych informacji o błędzie... B-9 Tabela B-8. Adres elementu wejść/wyjść... B-9 Tabela B-9. Typ pamięci adresu elementu wejść/wyjść... B-9 Tabela B-10. Grupy błędów działania układów wejść/wyjść... B-10 Tabela B-11. Wagi błędów działania układów wejść/wyjść... B-11 Tabela B-12. Blok szczegółowych informacji o błędach działania układów wejść/wyjść... B-11 Tabela B-13. Czas i data wystąpienia błędu działania układów wejść/wyjść... B-12 Tabela B-14. Przepływ sygnału przy operacjach zmiennoprzecinkowych... E-7 xvi Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

17 Część 1 Wprowadzenie Sterowniki serii i Micro są częścią większej rodziny sterowników programowalnych serii 90. Odznaczają się one łatwością instalowania i konfigurowania, oferują zaawansowane mechanizmy programowania oraz są kompatybilne ze sterownikami serii Sterowniki serii 90 Micro są efektywną ekonomicznie platformą dla aplikacji o małej liczbie wejść/wyjść. Przy opracowywaniu sterowników serii Micro postawione były takie same cele, jak dla serii Dodatkowo, serię Micro charakteryzuje: Mikroprocesor, zasilacz, wejść/wyjść w formie jednego, małego urządzenia. Większość z modeli posada również na wyposażeniu licznik wysokiej częstotliwości. Ponieważ jedno urządzenie zawiera mikroprocesor, moduł zasilania i moduł wejść/wyjść, upraszcza to konfigurowanie. W architekturze oprogramowania dla sterowników serii (za wyjątkiem modeli 350 i wyższych) za zarządzanie pamięcią i priorytety wykonywania odpowiada mikroprocesor Modele 35x i 36x serii korzystają do tego celu z procesora 80386EX. Sterowniki serii 90 korzystają z mikroprocesora H8. Mikroprocesory te pozwalają zarówno na wykonywanie programu jak i realizacje innych zadań, takich jak: przeprowadzanie czynności diagnostycznych, skanowanie wejść/wyjść i przetwarzanie alarmów. Oprogramowanie systemowe zawiera również procedury do komunikacji z programatorem. Procedury te pozwalają na usuwanie i wczytywanie programów sterujących, odczytywanie informacji o statusie oraz zapewniają kontrolę nad sterownikami. W sterownikach serii 90-30, programy sterujące napisane przez użytkownika (służące do sterowania przebiegiem procesu, do obsługi którego zastosowano sterownik), obsługiwane są poprzez specjalizowany koprocesor (ISCP). Koprocesor ten zrealizowany jest sprzętowo w systemach opartych na jednostce centralnej CPU Model 313 i wyższych, natomiast w systemach opartych na jednostce centralnej 311 i w sterownikach Micro zrealizowany jest programowo. Mikroprocesor i koprocesor ISCP pracują równolegle, przy czym mikroprocesor odpowiedzialny jest za komunikację sterownika, a koprocesor wykonuje większość instrukcji. Nie mniej jednak mikroprocesor musi również wykonywać zawarte w programie sterującym bloki funkcyjne, odpowiadające za operacje inne niż logiczne. Wystąpienie pewnych uszkodzeń lub okoliczności mających wpływ na pracę i charakterystyki robocze systemu sygnalizowane jest w sterownikach serii i Micro w postaci błędów. Błędy te mogą uniemożliwić sterowanie maszyną czy procesem. Można też wyróżnić błędy mające na celu wyłącznie zwrócenie uwagi użytkownika, jak na przykład informacja o niskim stanie naładowania akumulatorów podtrzymujących zawartość pamięci i związanej z tym konieczności ich wymiany. Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc 1-1

18 Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Błędy te obsługiwane są przez programową funkcję alarmową, która zapisuje je w dwóch tablicach (osobno dla sterownika, osobno dla układów wejścia/wyjścia). (W jednostce centralnej 331 i wyższych, zapisywany jest również czas wystąpienia błędu). Tabele te można wyświetlić na ekranie komputeraprogramatora przy pomocy oprogramowania Logicmaster 90-30/Micro. Dodatkowe informacje (Proszę porównać z załącznikami w końcowej części niniejszej instrukcji.) W Załączniku A podano rozmiar pamięci w bajtach oraz czas wykonywania w mikrosekundach każdej z instrukcji programowania. W Załączniku B opisano reprezentację komunikatów o błędach, zapisywanych w tabeli błędów sterownika i tabeli błędów układów wejścia/wyjścia. W załączniku C podano zestawienie instrukcji wykorzystywanych w oprogramowaniu Logicmaster 90-30Micro. W załączniku D podano skróty klawiaturowe wykorzystywane w oprogramowaniu Logicmaster 90-30Micro. W Załączniku E omówiono zagadnienia i instrukcje związane z operacjami na liczbach rzeczywistych (operacje na liczbach rzeczywistych mogą być realizowane wyłącznie w sterownikach 90-30, z jednostkami centralnymi serii 35x i 36x ). 1-2 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

19 Część 2 Działanie systemu W rozdziale tym opisano działanie systemu sterowników serii i Micro. Omówiono między innymi: Cykl pracy sterowników (Rozdział 1). Organizację programu sterującego, typy danych i typy zmiennych (Rozdział 2). Operacje wykonywane przez sterownik podczas procesu włączania i wyłączania zasilania (Rozdział 3). Liczniki i przekaźniki czasowe (Rozdział 4). Zabezpieczenia systemu za pomocą haseł (Rozdział 5) Charakterystyki modułów wejść/wyjść sterowników (Rozdział 6). Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc 2-1

20 Sterowniki programowalne 90-30/VersaMax/Micro - Opis Funkcji Rozdział 1: Cykl pracy sterownika Część logiczna programu sterującego sterowników serii i Micro wykonywana jest cyklicznie, aż do momentu zatrzymania za pośrednictwem instrukcji z komputera- programatora lub z innego urządzenia zewnętrznego. Ciąg operacji koniecznych do jednorazowego wykonania programu sterującego jest nazywany cyklem pracy sterownika. Oprócz wykonania części logicznej programu sterującego, cykl pracy sterownika zawiera również fazy gromadzenia danych z urządzeń wejściowych, wysłania informacji do urządzeń wyjściowych, przeprowadzenia wewnętrznej inicjalizacji sterownika, obsługi programatora oraz komunikacji z innymi urządzeniami. Sterowniki serii i Micro zwykle pracują w trybie STANDARD PROGRAM SWEEP (standardowy cykl pracy). Inne możliwe tryby pracy to tryb zatrzymania sterownika z nieaktywnymi wejściami i wyjściami (STOP WITH I/O DISABLED), tryb zatrzymania sterownika z odczytywaniem wejść i ustawianiem wyjść (STOP WITH I/O ENABLED) oraz tryb ze stałym czasem trwania cyklu pracy sterownika. Każdy z tych trybów jest uaktywniany przez parametry konfiguracyjne i wystąpienie zdarzeń w trakcie pracy systemu. Tryb pracy jest ustalany na początku każdego cyklu. Tryb ze standardowym cyklem pracy Jest to najczęściej wykorzystywany tryb pracy sterownika. W czasie pracy, jednostka centralna wykonuje program sterujący, uaktualnia stan wejść i wyjść, realizuje komunikację, itp. Czynności te powtarzane są cyklicznie. Standardowy tryb pracy składa się z siedmiu faz: 1. Inicjalizacji cyklu 2. Obsługi wejść 3. Wykonania programu sterującego 4. Obsługi wyjść 5. Obsługi programatora 6. Obsługi innych urządzeń 7. Diagnostyki 2-2 Astor Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor GE Fanuc

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo