GE Fanuc Automation. VersaMax Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP. Programowalne sterowniki logiczne. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GE Fanuc Automation. VersaMax Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP. Programowalne sterowniki logiczne. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 GE Fanuc Automation Programowalne sterowniki logiczne VersaMax Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP Podręcznik użytkownika GFK-1534B-PL Listopad 2000

2 Znaki ostrzegawcze i uwagi GFL-002 Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczono w niniejszym podręczniku informacje o niebezpiecznie wysokich napięciach, dużych prądach, temperaturach oraz innych czynnikach, związanych z urządzeniem lub współpracującym z nim sprzętem, które mogą spowodować obrażenia cielesne lub uszkodzenie urządzenia. Ostrzeżenie Symbolem tym oznaczono informacje, których nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Uwaga Symbolem tym oznaczono informacje o szczególnie dużym znaczeniu dla zrozumienia zasad eksploatacji i użytkowania urządzenia. Niniejszy podręcznik przygotowano w oparciu o najnowsze, posiadane informacje. Podjęto wszelkie starania, aby zamieszczone informacje były dokładne, nie mniej jednak nie można zagwarantować, że uwzględnione zostały wszystkie szczegółowe dane i zmiany wprowadzone w sprzęcie i oprogramowaniu, jak również nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić w czasie instalowania, obsługi lub konserwacji urządzenia. Mogą występować różnice pomiędzy opisami zamieszczonymi w niniejszym podręczniku, a dostarczonymi urządzeniami i oprogramowaniem. GE Fanuc Automation nie zobowiązuje się do informowania właścicieli niniejszego podręcznika o wprowadzanych zmianach. GE Fanuc Automation nie udziela żadnej gwarancji, jawnie sprecyzowanej lub domniemanej oraz nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, pełność oraz użyteczność informacji zawartych w niniejszym podręczniku. Nie jest udzielana gwarancja na przydatność handlową i techniczną. Podane poniżej znaki towarowe są zastrzeżone przez GE Fanuc Automation North America, Inc. Alarm Master Genius PowerTRAC Series Six CIMPLICITY Helpmate ProLoop Series Three CIMPLICITY 90 ADS Logicmaster PROMACRO VersaMax CIMSTAR Modelmaster Series Five VersaPro Field Control Motion Mate Series 90 VuMaster GEnet PowerMotion Series One Workmaster Copyright 2000 GE Fanuc Automation North America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone

3 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Inne podręczniki do VersaMax Rodzina produktów VersaMax Profibus DP Moduły VersaMax dla sieci Profibus DP Zasilacze Moduły wejść/wyjść Podstawki Moduły rozszerzające Parametry ogólne sterowników VersaMax Rozdział 2: Instalowanie Instrukcje montażu Instalowanie modułu interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus Instalowanie pozostałych modułów Instalowanie modułu komunikacyjnego sieci Profibus Kabel sieciowy Diody statusu Instalowanie modułu nadawczego kasety rozszerzającej Instalowanie modułu odbiorczego kasety rozszerzającej Wymogi norm CE Rozdział 3: Interfejs komunikacyjny sieci Profibus Rozdział 4: Parametry techniczne Opis działania Format danych statusu/ sterujących Format danych diagnostycznych urządzenia slave Polecenia Sync/Freeze Konfigurowanie modułu interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus oraz systemu wejść/wyjść Konfigurowanie automatyczne i konfigurowanie za pomocą programatora 4-2 Dopuszczalna liczba modułów wejść/wyjść Konfigurowanie kaset i gniazd Konfigurowanie modułu interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus i rozproszonego systemu wejść/wyjść GFK-1534B-PL iii

4 Spis treści Automatyczne konfigurowanie interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus Konfigurowanie sieci Profibus z modułem interfejsu komunikacyjnego sieci i systemem wejść/wyjść Rozdział 5: Moduł komunikacyjny slave sieci Profibus Parametry techniczne Podstawka pod moduł komunikacyjny Konfigurowanie Opis działania Status modułu komunikacyjnego slave Polecenia Sync/Freeze Rozdział 6: Podstawowe informacje o protokole komunikacyjnym Profibus DP Zasada dostępu Tryby komunikacji Odczyt danych diagnostycznych z modułu interfejsu komunikacyjnego/ modułu komunikacyjnego slave: Read_DP_Slave_Diagnostic_Information Ustawianie parametrów komunikacyjnych interfejsu komunikacyjnego/ modułu komunikacyjnego: Send_Parameter_Data Sprawdzanie konfiguracji interfejsu komunikacyjnego/ modułu komunikacyjnego: Check_Configuration_Data Wymiana danych wejściowych/wyjściowych Transfer_Input_and_Output_Data Synchronizowanie danych wejściowych/wyjściowych Global_Control Dodatkowe komunikaty dla urządzeń programujących (urządzenia master klasy 2 ) Załącznik A: Plik GSD interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus... A-1 Załącznik B: Plik GSD modułu komunikacyjnego sieci Profibus... B-1 iv Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP GFK-1534B-PL

5 Wprowadzenie Niniejszy podręcznik opisuje instalowanie i obsługę modułów komunikacyjnych VersaMax do sieci Profibus DP. W rozdziale 1 opisano rodzinę produktów VersaMax. Procedury instalowania opisano w Rozdziale 2. Moduł interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus DP opisano w Rozdziale 3. W rozdziale 4 zamieszczono procedury konfigurowania modułu interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus oraz systemu wejść/wyjść. Moduł komunikacyjny sieci Profibus DP opisano w Rozdziale 5. W rozdziale tym podano również konfigurowanie tego modułu oraz zasadę jego działania. Protokół komunikacyjny Profibus opisano w Rozdziale 6. Załącznik A zawiera przykładowy plik GSD modułu interfejsu komunikacyjnego slave sieci Profibus. Załącznik B zawiera przykładowy plik GSD modułu komunikacyjnego slave sieci Profibus. GFK-1534B-PL 1-1

6 Inne podręczniki do VersaMax VersaMax Modules, Power Supplies, and Carriers User s Manual (numer katalogowy GFK-1504) VersaMax - Podręcznik użytkownika (numer katalogowy GFK-1503). (numer katalogowy GFK-1860). Remote I/O Manager User's Manual (numer katalogowy GFK-1847). VersaMax DeviceNet Communications Modules User s Manual (numer katalogowy GFK-1533) VersaMax Genius NIU User s Manual (numer katalogowy GFK-1535) Opis modułów wejść/wyjść, modułów opcjonalnych, zasilaczy oraz podstawek. Podręcznik ten zawiera również szczegółowe instrukcje instalowania. Opis instalowania i działania jednostki centralnej VersaMax. Opis instalowania i obsługi modułu interfejsu komunikacyjnego sieci Ethernet Szczegółowe instrukcje obsługi oprogramowania Remote I/O Manager. Opis instalowania i obsługi modułu interfejsu komunikacyjnego sieci DeviceNet. Opis instalowania i obsługi modułu interfejsu komunikacyjnego sieci Genius. Dodatkowe informacje o sieci Profibus DP Szczegółowe informacje odnośnie sieci Profibus można uzyskać pod adresem: PROFIBUS Trade Organization USA PTO - USA Branch Office N. 82 nd Street, Suite 3B Scottsdale, AZ tel: (602) Rozdział 1: Wprowadzenie GFK-1534B-PL

7 Rodzina produktów VersaMax Rodzina produktów VersaMax została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach przemysłowych. Zbudowane w oparciu o nią systemy lokalnego i zdalnego sterowania odznaczają się dużą elastycznością. Programowalny sterownik logiczny VersaMax cechuje duża wydajność. Jest on oferowany wraz z całą gamą modułów wejść/wyjść i opcjonalnych. Po wyposażeniu w moduł interfejsu sieci, system wejść/wyjść VersaMax może także pracować w różnego typu sieciach. Sterowniki VersaMax spełniają wymagania norm UL, CUL, CE, Demko, Class1 Zone 2 i Class I Division. System wejść/wyjść VersaMax to skalowalne rozwiązanie systemu automatyzacji, odznacza się on małymi wymiarami oraz modularną budową, co ułatwia jego wykorzystywanie. Głębokość 70 mm oraz małe pole podstawy systemu wejść/wyjść VersaMax ułatwiają montaż jak również zapewniają optymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni. Moduły mogą zawierać do 32 wejść i wyjść każdy. Moduły VersaMax przeznaczone są do montażu na szynie DIN. Jedna kaseta może zawierać do ośmiu modułów wejść/wyjść i modułów opcjonalnych. Sterownik VersaMax lub system wejść/wyjść VersaMax mogą natomiast zawierać do 8 kaset.kasety rozszerzające mogą być umieszczone w odległości do 750 metrów od kasety głównej sterownika VersaMax lub systemu wejść/wyjść VersaMax. Kasety rozszerzające mogą zawierać dowolne moduły wejść/ wyjść, opcjonalne lub komunikacyjne. VersaMax udostępnia funkcje do automatycznego adresowania, co eliminuje potrzebę tradycyjnego konfigurowania lub korzystania z programatorów ręcznych. Szereg różnych terminali przyłączeniowych pozwala na podłączanie urządzeń dwu, trzy i czteroprzewodowych. W celu skrócenia czasów naprawy oraz średniego okresu międzynaprawczego, zapewniono możliwość dodawania i wymiany modułów wejść/wyjść, bez konieczności wyłączania maszyny czy zatrzymywania sterowanego procesu (Hot insertion). GFK-1534B-PL Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP 1-3

8 Profibus DP Profibus jest siecią szeregową przeznaczoną do wymiany informacji zarówno informacji obiektowych jak i sterujących. Moduł interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus sterownika VersaMax firmy GE Fanuc obsługuje protokół Profibus-DP. Protokół Profibus-DP jest przeznaczony do szybkiej wymiany danych na poziomie wejść/wyjść, włączając w to czujniki i urządzenia wykonawcze. Jest to protokół typu Master - Slave. Transmisja danych może być inicjowana wyłącznie przez urządzenie master, które aktualnie posiada uprawnienia dostępu do sieci. Urządzenia slave to po prostu urządzenia peryferyjne, takie jak czujniki, mechanizmy napędowe, nadajniki lub moduły wejść/wyjść, przykładowo moduł interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus sterownika VersaMax. Urządzenia slave nie mogą inicjować transmisji danych - mogą one jedynie zatwierdzać otrzymane komunikaty lub też wysyłać je, po uprzednim otrzymaniu odpowiedniego żądania z urządzenia master. Architektura protokołu sieci Profibus oparta jest na modelu OSI (Open Systems Interconnection), zgodnym z normą międzynarodową ISO Topologia sieci Magistrala zakończona terminatorami na obydwu końcach. Dopuszczalne tworzenie odgałęzień. Nośnik Ekranowana skrętka przewodów. W niektórych środowiskach nie jest konieczne ekranowanie. Liczba urządzeń 32 urządzenia w każdym segmencie bez stosowania repeaterów. W przypadku stosowania repeaterów, możliwość rozbudowy do 127 urządzeń. Prędkość transmisji 9.6, 19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500 Kbits, 3 Mbits, 6 Mbits, 12 Mbits. Złącze Złącze 9-stykowe D-sub Długość magistrali Maksymalna długość magistrali dla ekranowanych skrętek przewodów wynosi 2600 metrów. W przypadku korzystania z nietypowych kabli, długość ta jest mniejsza. Maksymalna długość magistrali zależy od prędkości przesyłania danych, zgodnie z informacjami podanymi w zamieszczonej poniżej tabeli. Kbit/ sekundę Maksymalna długość magistrali [m] 9.6 1, , , , ,000 6,000 12, Zależność ta obowiązuje również w przeciwnym kierunku, tzn. długość magistrali ogranicza maksymalną prędkość przesyłania danych. 1-4 Rozdział 1: Wprowadzenie GFK-1534B-PL

9 Moduły VersaMax dla sieci Profibus DP Dla sieci Profibus DP oferowane są dwa różne moduły VersaMax. Obydwa pracują w sieci jako urządzenia slave. Moduł interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus DP Moduł interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus DP pracuje w charakterze sterownika systemu wejść/wyjść, złożonego z modułów VersaMax. System ten może zawierać szereg różnych modułów, w zależności od zapotrzebowania. Moduły wejść/wyjść montowane są na indywidualnych "podstawkach". Moduł ten jest zasilany z zasilacza instalowanego bezpośrednio na interfejsie komunikacyjnym. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, system może być rozbudowany o dodatkowe zasilacze. Moduł komunikacyjny slave sieci Profibus Zasilacz Opcjonalny zasilacz dodatkowy Więcej informacji na temat modułów, podstawek oraz instrukcje instalowania systemu podano w podręczniku VersaMax Modules, Power Supplies and Carriers User s Manual (GFK-1504). Moduł komunikacyjny slave sieci Profibus DP Moduł komunikacyjny slave sieci Profibus DP przeznaczony jest do wymiany danych o stanie wejść/wyjść sterownika w sieci Profibus. Jednostka centralna sterownika VersaMax może odczytywać i zapisywać takie dane tak, jakby to były konwencjonalne dane o stanie wyjść/wyjść typu BOOL lub WORD. Moduł komunikacyjny slave instalowany jest na podstawce. Jest on zasilany z wewnętrznej magistrali lub z dodatkowego zasilacza sterownika. Jednostka centralna sterownika VersaMax Zasilacz Opcjonalny zasilacz dodatkowy Moduł komunikacyjny slave sieci Profibus Jeden sterownik VersaMax może zawierać kilka modułów komunikacyjnych slave sieci Profibus DP. GFK-1534B-PL Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP 1-5

10 Zasilacze Zasilacz prądu stałego lub zmiennego instalowany jest bezpośrednio na module interfejsu komunikacyjnego. Zasilacz ten dostarcza napięcie +5V i +3.3V do pozostałych modułów systemu. Jeżeli występuje takie zapotrzebowanie w systemie, można zainstalować dodatkowe zasilacze, montowane na specjalnych podstawkach. Nie są one wymagane w przypadku korzystania z konwencjonalnych modułów wejść/wyjść. 24 VDC, 11 W POWER SUPPLY WARNING: EXPLOSION HAZARD WHEN IN HAZARDOUS LOCATIONS TURN OFF POWER BEFORE REPLACING OR WIRING MODULES. IND CONT EQ FOR HAZ LOC CLASS I DIV 2 GROUPS ABCD Temp Code T4A Ambient 60C MADE IN USA IC200PWR NOT USED INPUT VDC Zasilacze i podstawki W ofercie dostępne są następujące zasilacze i podstawki VersaMax: Zasilacz 24VDC Zasilacz 24 VDC o podwyższonej obciążalności Zasilacz 120/240 VAC Zasilacz 120/240 VAC o podwyższonej obciążalności Zasilacz 12VDC Zasilacz 12 VDC o podwyższonej obciążalności Podstawka dla dodatkowego zasilacza IC200PWR001 IC200PWR002 IC200PWR101 IC200PWR102 IC200PWR201 IC200PWR202 IC200PWB001 Zasilacze opisano w podręczniku VersaMax Modules, Power Supplies, and Carriers Manual (GFK-1504). 1-6 Rozdział 1: Wprowadzenie GFK-1534B-PL

11 Moduły wejść/wyjść Moduły wejść/wyjść i opcjonalne serii VersaMax mają przybliżone wymiary 110 mm x 66.8 mm. Można je montować w pozycji poziomej lub pionowej, na różnego typu podstawkach dla modułów tego typu. Głębokość modułów wynosi 50 mm (bez uwzględniania wysokości podstawki i złącza). 110mm 66.8mm Q FLD PWR OK IC200MDL750 IND CONT EQ FOR HAZ LOC CLASS I DIV 2 GROUPS ABCD Temp Code T4A Ambient 60C OUTPUT 12/24VDC CLASS I ZONE 2 GROUP IIC POS GRP.5A 32PT Ex na IIC T4 OC To 60C Ex nv T4 Demko No. 98Y Kolory: Czerwony: AC Niebieski: DC Złoty: mieszane Szary: analogowe/ inne Opis modułu Q FLD PWR OK Dioda OK sygnalizująca doprowadzanie napięcia z zasilacza VersaMax Diody punktów modułów dyskretnych Zatrzask Dioda Field Power sygnalizująca doprowadzanie napięcia z zasilacza zewnętrznego Moduły wejść/wyjść opisano w podręczniku VersaMax Modules, Power Supplies, and Carriers Manual (GFK-1504). GFK-1534B-PL Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP 1-7

12 Moduły wejść/wyjść W ofercie dostępne są następujące moduły wejść/wyjść serii VersaMax: Moduły wejść dyskretnych Moduł 8 wejść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięcia 120 VAC Moduł 8 wejść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięcia 240 VAC Moduł 8 wejść dyskretnych, dla napięcia wejściowych 120 VAC, izolowanych Moduł 4 wejść dyskretnych, dla napięcia 240 VAC, izolowanych Moduł 16 wejść dyskretnych (2 grupy po 8), dla napięcia 120 VAC Moduł 16 wejść dyskretnych (2 grupy po 8), dla napięcia 240 VAC Moduł 16 wejść dyskretnych, dla napięcia 120 VAC, izolowanych Moduł 8 wejść dyskretnych, dla napięcia 240 VAC, izolowanych Moduł 16 wejść dyskretnych (2 grupy po 8), dla napięcia wejściowych 24 VDC, działających w logice dodatniej/ ujemnej Moduł 16 wejść dyskretnych, dla napięć 5/12 VDC (TTL), działających w logice dodatniej/ ujemnej Moduł 32 wejść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięć 5/12 VDC (TTL), działających w logice dodatniej/ ujemnej Moduł 32 wejść dyskretnych (4 grupy po 8), dla napięcia 24 VDC, działających w logice dodatniej/ ujemnej Moduły wyjść dyskretnych Moduł 8 wyjść dyskretnych, dla napięcia 120 VAC, o natężeniu prądu do 0.5A, izolowanych Moduł 16 wyjść dyskretnych, dla napięcia 120 VAC, o natężeniu prądu do 0.5A, izolowanych Moduł 8 wyjść dyskretnych, dla napięcia 120 VAC, o natężeniu prądu do 0.5A, izolowanych Moduł 8 wyjść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięcia 24 VDC, o natężeniu prądu do 2.0 A na punkt, działających w logice dodatniej, z elektronicznym zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem Moduł 16 wyjść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięć 12/24 VDC, o natężeniu prądu do 0.5 A, działających w logice dodatniej Moduł 16 wyjść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięcia 24 VDC, o natężeniu prądu do 2.0 A na punkt, działających w logice dodatniej, z elektronicznym zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem Moduł 32 wyjść dyskretnych podzielonych na dwie grupy po 16 punktów, dla napięcia 24 VDC, o natężeniu prądu do 0.5 A na punkt, działających w logice dodatniej, z elektronicznym zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem Moduł 16 wyjść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięć 5/12/24 VDC, o natężeniu prądu do 0.5 A, działających w logice ujemnej Moduł 32 wyjść dyskretnych połączonych w dwie grupy po 16 punktów, dla napięć 5/12/24 VDC, o natężeniu prądu do 0.5 A, działających w logice ujemnej Moduł 32 wyjść dyskretnych podzielonych na 2 grupy po 16 punktów, dla napięć 12/24 VDC, o natężeniu prądu do 0.5 A, działających w logice dodatniej Moduł 8 wyjść przekaźnikowych, zwiernych, izolowanych, o natężeniu prądu do 2.0 A IC200MDL140 IC200MDL141 IC200MDL143 IC200MDL144 IC200MDL240 IC200MDL241 IC200MDL243 IC200MDL244 IC200MDL640 IC200MDL643 IC200MDL644 IC200MDL650 IC200MDL329 IC200MDL330 IC200MDL331 IC200MDL730 IC200MDL740 IC200MDL741 IC200MDL742 IC200MDL743 IC200MDL744 IC200MDL750 IC200MDL Rozdział 1: Wprowadzenie GFK-1534B-PL

13 Moduły wejść/wyjść dyskretnych Kombinowany moduł 20 wejść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięcia 24 VDC, działających w logice dodatniej i 12 wyjść przekaźnikowych połączonych w jedną grupę, zwiernych, o natężeniu prądu do 2.0 A Kombinowany moduł 20 wejść dyskretnych dla napięcia 24 VDC i 12 wyjść dyskretnych dla napięcia 24 VDC z licznikiem impulsów wysokiej częstotliwości (HSC) Kombinowany moduł 16 wejść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięcia 24 VDC, działających w logice dodatniej/ ujemnej oraz 16 wyjść dyskretnych, połączonych w jedną grupę, dla napięcia 24 VDC, działających w logice dodatniej, o natężeniu prądu do 0.5A, z elektronicznym zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem Kombinowany moduł 10 wejść dyskretnych, dla napięcia 24 VDC i 6 wyjść przekaźnikowych zwiernych, o natężeniu prądu do 2.0 A Kombinowany moduł 16 wejść dyskretnych, połączonych w jedną grupę, dla napięcia 24 VDC, działających w logice dodatniej/ ujemnej oraz 16 wyjść dyskretnych, dla napięć wyjściowych 12/24 VDC, działających w logice dodatniej, o natężeniu prądu do 0.5A Kombinowany moduł 16 wejść dyskretnych połączonych w jedną grupę, dla napięć wejściowych 24 VDC, działających w logice dodatniej/ ujemnej oraz 8 wyjść przekaźnikowych zwiernych, izolowanych, o natężeniu prądu do 2.0 A Kombinowany moduł 8 wejść dyskretnych, dla napięcia 120 VAC i 8 wyjść przekaźnikowych, o natężeniu prądu do 2.0 A Kombinowany moduł 8 wejść dyskretnych, dla napięcia 240 VAC i 8 wyjść przekaźnikowych, o natężeniu prądu do 2.0 A Kombinowany moduł 8 wejść dyskretnych, dla napięcia 120 VAC i 8 wyjść izolowanych, dla napięcia 120 VAC, o natężeniu prądu do 0.5 A Kombinowany moduł 8 izolowanych wejść dyskretnych dla napięcia 120 VDC i 8 wyjść przekaźnikowych, izolowanych, o natężeniu prądu do 2.0 A Kombinowany moduł 4 izolowanych wejść dyskretnych dla napięcia 240 VDC i 8 wyjść przekaźnikowych, izolowanych, o natężeniu prądu do 2.0 A Moduły wejść analogowych Moduł wejść analogowych, o rozdzielczości 12 bitów, napięciowo- prądowy, 4 kanałowy Moduł wejść analogowych, o rozdzielczości 16 bitów, napięciowo-prądowy, 8 kanałowy, z napięciem przebicia izolacji 1500 VAC Moduł wejść analogowych, o rozdzielczości 12 bitów, napięciowo- prądowy, 8 kanałowy Moduł wejść analogowych, o rozdzielczości 16 bitów, 4 kanałowy, do pomiaru temperatury za pomocą termometrów oporowych Moduł wejść analogowych, o rozdzielczości 16 bitów, 7 kanałowy, do pomiaru temperatury za pomocą termopar Moduły wyjść analogowych Moduł wyjść analogowych, o rozdzielczości 12 bitów, 4 kanałowy Moduł wyjść analogowych napięciowych, o rozdzielczości 12 bitów, 4 kanałowy. Zakres napięć: 0 do +10 VDC Moduł wyjść analogowych napięciowych, o rozdzielczości 12 bitów, 4 kanałowy Zakres napięć: -10 do +10 VDC Moduł wyjść analogowych, o rozdzielczości 16 bitów, napięciowo-prądowy, 4 kanałowy, z napięciem przebicia izolacji 1500 VAC Moduły wejść/wyjść analogowych Kombinowany moduł 4 wejść prądowych i 2 wyjść prądowych Kombinowany moduł 4 wejść napięciowych 0 do +10VDC i 2 wyjść napięciowych 0 do +10 VDC Kombinowany moduł 4 wejść napięciowych -10 do +10VDC, o rozdzielczości 12 bitów i 2 wyjść napięciowych -10 do +10 VDC IC200MDD840 IC200MDD841 IC200MDD842 IC200MDD843 IC200MDD844 IC200MDD845 IC200MDD846 IC200MDD847 IC200MDD848 IC200MDD849 IC200MDD850 IC200ALG230 IC200ALG240 IC200ALG260 IC200ALG620 IC200ALG630 IC200ALG320 IC200ALG321 IC200ALG322 IC200ALG331 IC200ALG430 IC200ALG431 IC200ALG432 GFK-1534B-PL Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP 1-9

14 MADE IN USA Podstawki Podstawki umożliwiają montaż, komunikację z magistralą sterownika oraz połączenie z obiektami wszystkich modułów VersaMax. Moduły wejść/wyjść można instalować na podstawkach lub demontować je, bez konieczności rozłączania połączeń z urządzeniami obiektowymi. Istnieją trzy podstawowe typy podstawek dla modułów wejść/wyjść: Podstawki dla modułów wejść/wyjść z zaciskami do montażu modułów w kierunku równoległym do szyny DIN Podstawki dla modułów wejść/wyjść zaciskami miniaturowymi do montażu modułów w kierunku prostopadłym do szyny DIN Podstawki dla modułów wejść/wyjść ze złączem wielostykowym do montażu modułów w kierunku prostopadłym do szyny DIN. Podstawki te są zwykle wykorzystywane wraz z interfejsem połączeniowym, w sposób pokazany na rysunku poniżej. Więcej informacji na temat podstawek modułów wejść/wyjść serii VersaMax podano w podręczniku VersaMax Modules, Power Supplies, and Carriers User s Manual (GFK-1504). Podstawki pod moduły wejść/wyjść posiadają 36 zacisków, umożliwiających bezpośrednie podłączenie przewodów obiektów. Jeżeli występuje taka potrzeba, można zamontować dodatkowe listwy zaciskowe. Opis interfejsu połączeniowego VersaMax oraz dodatkowych listw zaciskowych podano w rozdziale 5 niniejszego podręcznika. Podstawki dla modułów wejść/wyjść z zaciskami Podstawki dla modułów wejść/wyjść z zaciskami miniaturowymi Podstawki dla modułów wejść/wyjść ze złączem wielowtykowym i interfejsem połączeniowym Dodatkowe listwy zaciskowe 1-10 Rozdział 1: Wprowadzenie GFK-1534B-PL

15 Podstawki dla modułów wejść/wyjść i listwy zaciskowe Oferowane są następujące typy podstawek dla modułów wejść/wyjść, listwy zaciskowe oraz kable: Podstawki do montażu poziomego Podstawki dla modułów wejść/wyjść z zaciskami śrubowymi typu 'barrier" Podstawki dla modułów wejść/wyjść z zaciskami śrubowymi typu "box" Podstawki dla modułów wejść/wyjść, szybkozłączne Podstawki do montażu pionowego Podstawki dla modułów wejść/wyjść z zaciskami miniaturowymi typu "box" Podstawki dla modułów wejść/wyjść, szybkozłączne Podstawki dla modułów wejść/wyjść ze złącze wielowtykowym Podstawki dla modułów wejść/wyjść ze złącze wielowtykowym Interfejsy połączeniowe dla podstawek ze złączem wielowtykowym Interfejsy połączeniowe z zaciskami śrubowymi typu "barrier" Interfejsy połączeniowe z zaciskami śrubowymi typu "box" Interfejsy połączeniowe z zaciskami do modułu termoparowego Interfejsy połączeniowe, szybkozłączne Kable dla podstawek do modułów wejść/wyjść ze złączem wielowtykowym IC200CHS001 IC200CHS002 IC200CHS005 IC200CHS022 IC200CHS025 IC200CHS003 IC200CHS011 IC200CHS012 IC200CHS014 IC200CHS015 2 złącza, długość 0.5 m, bez ekranowania IC200CBL105 2 złącza, długość 1.0 m, bez ekranowania IC200CBL110 2 złącza, długość 2,0m, bez ekranowania IC200CBL120 1 złącze, długość 3,0m, bez ekranowania IC200CBL230 Dodatkowe listwy zaciskowe dla podstawek modułów wejść/wyjść z zaciskami oraz interfejsów połączeniowych Dodatkowa listwa zaciskowa dla modułów wejść/wyjść z zaciskami śrubowymi typu 'barrier" Dodatkowa listwa zaciskowa dla modułów wejść/wyjść z zaciskami śrubowymi typu box" Dodatkowa listwa zaciskowa dla modułów wejść/wyjść, szybkozłączne IC200TBM001 IC200TBM002 IC200TBM005 GFK-1534B-PL Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP 1-11

16 Moduły rozszerzające Moduły rozszerzające umożliwiają rozbudowanie systemu wejść/wyjść o dodatkowe moduły. Istnieją dwa sposoby rozbudowywania systemu wejść/wyjść VersaMax: wielokasetowy i jednokasetowy. Wielokasetowy: Sterownik VersaMax lub system wejść/wyjść z modułem interfejsu komunikacyjnego, wyposażony w moduł nadawczy kasety rozszerzającej (IC200ETM001) i maksymalnie siedem kaset rozszerzających, z których każda zawiera moduł odbiorczy kasety rozszerzającej (IC200ERM001 lub IC200ERM002). Jeżeli porty komunikacyjne w modułach odbiorczych kaset rozszerzających posiadają optoizolację (IC200ERM001), maksymalna długość kabla może wynosić 750 metrów. Jeżeli porty komunikacyjne w modułach odbiorczych kaset rozszerzających nie posiadają optoizolacji (IC200ERM002), maksymalna długość kabla może wynosić 15 metrów. ETM Kaseta główna sterownika VersaMax lub systemu wejść/wyjść PS CPU/NIU Kaseta rozszerzająca 1 15m z modułami nadawczymi IC200ERM m modułami nadawczymi IC200ERM001 PS ERM IC200CBL601, 602, 615 PS Kaseta rozszerzająca 7 Terminator ERM Jednokasetowy: Sterownik lub system wejść/wyjść z modułem interfejsu komunikacyjnego połączony bezpośrednio z jedną kasetą rozszerzającą, wyposażone w moduł nadawczy z portami komunikacyjnymi bez optoizolacji (IC200ERM002). Maksymalna długość kabla może wynosić 1 metr. Kaseta główna sterownika VersaMax lub systemu wejść/wyjść PS 1 M CPU/NIU IC200CBL600 PS Kaseta rozszerzająca ERM 1-12 Rozdział 1: Wprowadzenie GFK-1534B-PL

17 Moduły VersaMax dla kaset rozszerzających W kasetach rozszerzających można montować wszystkie typy modułów wejść/wyjść i modułów komunikacyjnych serii VersaMax. W przypadku modułów analogowych, wymagana jest ich odpowiednia wersja, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w poniższej tabeli: Moduł IC200ALG320 IC200ALG321 IC200ALG322 IC200ALG430 IC200ALG431 IC200ALG432 Wersja modułu B lub nowsza B lub nowsza B lub nowsza C lub nowsza C lub nowsza B lub nowsza Moduły rozszerzające Oferowane są następujące moduły rozszerzające i związane z nimi dodatkowe produkty: Moduły rozszerzające Moduł nadawczy kasety rozszerzającej Moduł odbiorczy kasety rozszerzającej, z optoizolacją Moduł odbiorczy kasety rozszerzającej, bez optoizolacji IC200ETM001 IC200ERM001 IC200ERM002 Kable Kabel komunikacyjny do systemów z jedną kasetą rozszerzającą, długość 1 metr Kabel komunikacyjny do kasety rozszerzającej, długość 2 metr Kabel komunikacyjny do kasety rozszerzającej, długość 15 metrów Kabel do aktualizacji oprogramowania systemowego Terminator (wchodzący w skład wyposażenia modułu ETM) Zestaw złączy IC200CBL601 IC200CBL602 IC200CBL615 IC200CBL002 IC200ACC201 IC200ACC302 Więcej informacje na temat modułów rozszerzających serii VersaMax podano w podręczniku VersaMax Modules, Power Supplies, and Carriers User s Manual (GFK- 1504). GFK-1534B-PL Moduły komunikacyjne do sieci Profibus DP 1-13

18 Parametry ogólne sterowników VersaMax Sterowniki VersaMax powinny być instalowane i używane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dołączonych do nich podręcznikach oraz pracować w następujących warunkach: Warunki pracy Wibracje\ IEC Wstrząsy IEC G, 11ms Zakres temp. roboczych Temp. otoczenia 0 0 C do 60 0 C Temp. otoczenia dla podstawek modułów wejść/wyjść, interfejsów połączeniowych i dodatkowych listew zaciskowych: C do C Temp C do 85 0 C magazynowania Wilgotność względna 5% do 95%, bez skraplania Klasa bezpieczeństwa obudowy Zakłócenia elektromagnetyczne Promieniowane, przewodzone Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Wyładowania elektrostatyczne Podatność na zakłócenia przez częstotliwości radiowe Przebicie przy szybkich stanach przejściowych IEC529 Szafka stalowa dla IP54: zabezpieczenie pyłoszczelne i bryzgoszczelne CISPR 11/EN Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne (Group 1, Class A) CISPR 22/EN Urządzenia technologii informatycznych (Class A) FCC 47 CFR 15 wg FCC part 15, Radio Devices (Class A) EN EN ENV 50140/ENV EN Powietrzne 8KV, kontaktowe 4KV 10V rms /m, 80Mhz do 1000Mhz, 80% AM 10Vrms/m, 900MHz +/-5MHZ 100%AM przy fali prostokątnej 200Hz 2KV: Zasilacze, 1 kv wejścia/wyjścia, komunikacja Odporność na udary ANSI/IEEE C37.90a Tłumiona fala oscylacyjna 2,5KV: zasilacze, wejścia/ wyjścia [12V-240V] IEC255-4 Tłumiona fala oscylacyjna Class II, zasilacze, wejścia/wyjścia I/O [12V-240V] EN kv cm(p/s) 1 kv cm (moduły wejść/wyjść i komunikacyjne) Przewodzone fale o EN częstotliwości radiowej 10V rms, 0.15 do 80Mhz, 80%AM Izolacja Wytrzymałość dielektryczna UL508, UL840, IEC kV dla modułów o parametrach znamionowych 51V do 250V Zasilacz Odchylenia, zmiany EN Spadki w czasie pracy: do 30% i 100%, Odchylenie dla napięcia stałego: +/-10%, Odchylenie dla napięcia zmiennego: +/-20% 1-14 Rozdział 1: Wprowadzenie GFK-1534B-PL

19 Instalowanie Rozdział ten zawiera podstawowe informacje odnośnie montażu. Bardziej szczegółowe informacje podano w podręczniku VersaMax Modules, Power Supplies, and Carriers Manual, GFK Instrukcje montażuinstalowanie modułu interfejsu komunikacyjnego sieci Profibus Instalowanie modułów wejść/wyjść Instalowanie modułu komunikacyjnego sieci Profibus Kabel sieciowy Profibus Diody LED Instalowanie modułu nadawczego kasety rozszerzającej Instalowanie modułu odbiorczego kasety rozszerzającej Wymogi norm CE GFK-1534B-PL 2-1

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 Instalacja i podstawowa konfiguracja Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4.

SIMATIC. Programator SIMATIC Field PG M3. Wstęp 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis 3. Przygotowanie do użycia 4. Wstęp 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 SIMATIC Programator Instrukcja obsługi Opis 3 Przygotowanie do użycia 4 Ustawienie 5 Podłączanie 6 Odbiór 7 Integracja w systemie automatyki 8 Obsługa 9 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo