Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie"

Transkrypt

1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki Radziejów tel./faks Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych. CPV Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zatwierdziła: KIEROWNIK Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie Anna Bartczak Czerwiec 2012 rok

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki Radziejów II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 P. z. p. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w roku 2012 i Wymagane kursy na rok 2012 to: - Kurs Kelner- Barman- dla 5 osób - Kurs Kucharz- cukiernik- dla 2 osób - Kurs Hotelarstwo z nauką języka angielskiego- dla 5 osób - Kurs Projektowanie Ogrodów i terenów zielonych- dla 2 osób 2. Wymagane kursy na rok 2013 to: - Kurs Kelner- Barman- dla 3 osób - Kurs Kucharz- cukiernik- dla 5 osób - Kurs Hotelarstwo z nauką języka angielskiego- dla 4 osób - Kurs Sprzedawca- Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej- dla 2 osób - Kurs Technolog robót wykończeniowych w budownictwie- dla 2 osób 3. Kursy zawodowe muszą odbyć się w terminie od 23 lipca do 3 września 2012 roku w godzinach od 15:00 do 19:00 oraz w terminie od 6 maja do 17 czerwca 2013 roku w godzinach od 15:00 do 19:00 (cztery godziny lekcyjne). Każdy kurs musi trwać 120 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą odbywać się 5 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. Obowiązkowa tematyka poruszona na Kursach zawodowych: PROGRAM KURSU KELNER-BARMAN CZAS TRWANIA KURSU : 120 godz. 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów,

3 2.Obsługa klienta. 3. BHP i HACCP - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów - elementy psychologii obsługi klienta, - błędy w komunikacji interpersonalnej, - typy klientów i typologia nabywców, - formy zachowań klientów, - cechy osobowości a zawód kelnera, - zachowanie człowieka a wpływ otoczenia, - zasady relacji interpersonalnych w kontaktach z klientem, - komunikacja międzyludzka (komunikacja werbalna i niewerbalna, od czego zależy skuteczne komunikowanie się, czego unikać, szczególne pułapki komunikacji), - sztuka prowadzenia rozmowy kontakt bezpośredni i telefoniczny, - zarządzanie czasem w miejscu pracy, - obsługa kelnerska, - rola autoprezentacji w tworzeniu wizerunku firmy, - klucz do klienta - umiejętność zadawania pytań, - zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji, - asertywność w kontakcie z klientem, - pokonywanie zastrzeżeń (poznanie kroków i sposobów rozwiewania wątpliwości klientów połączone z umiejętnym dotarciem do indywidualnych przyczyn pojawiających się w rozmowie zastrzeżeń), - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu haccp,

4 - zapisy i instrukcje bhp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych, - szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu, badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kucharz kelner barman wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, - wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy,

5 5. Organizacja przyjęć okolicznościowych- sposób dekoracji potraw i stołów - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki

6 Egzamin - raporty fiskalne dobowy - raporty niefiskalne okresowy PROGRAM KURSU KUCHARZ-CUKIERNIK CZAS TRWANIA KURSU: 120 godz. 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw. - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2. Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych. - instalacja wodnokanalizacyjna w zakładzie gastronomicznym, - oświetlenie (naturalne, sztuczne). 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu HACCP, - zapisy i instrukcje ghp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja

7 wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych, - szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu, badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kucharz cukiernik wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - ciasta, desery, ciasta świąteczne - dekoracja ciast, deserów - sposoby podawania ciast, deserów - founde czekoladowe - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, - wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy,

8 5. Organizacja przyjęć okolicznościowych- sposób dekoracji potraw i stołów - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Dietetyka - zasady żywienia zbiorowego - podstawy dietetyki - układnie jadłospisu 7. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów

9 Egzamin - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki - raporty fiskalne dobowy - raporty niefiskalne okresowy PROGRAM KURSU HOTELARSTWO Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZAS TRWANIA 120 godz. 1. Witanie klientów, przedstawianie się, rejestracja gości w hotelu i udzielanie podstawowych informacji na temat usług oferowanych przez hotel, opis jego wyposażenia; 2. Podstawowe pojęcia z hotelarstwa 3. Przyjmowanie skarg i uwag klientów, radzenie sobie z uwagami krytycznymi, rozwiązywanie problemów 4. Podstawy prawne z zakresu hotelarstwa 5. Klasyfikacja bazy noclegowej, kategoryzacja zakładów hotelarskich, struktura organizacyjno-prawna 6. Oferta usług występujących w zakładach hotelarskich 7. Sylwetka hotelarza 8. Wystawienie rachunków, ustalanie formy płatności, wyjaśnianie treści rachunku. 9. Zadania, organizacja i technika pracy recepcji - obsługa centrali telefonicznej - przyjmowanie rezerwacji pokojów i innych usług - rejestracja i prowadzenie korespondencji - oferty handlowe hotelu - przywitanie i przyjęcie gościa - pożegnanie gościa - zakładanie i prowadzenie rachunku gościa 10. Zadania i struktura służby piętrowej 11. Zarządzanie bezpieczeństwem w hotelarstwie 12. Regulaminy i standardy hotelowe 13. Jednostka mieszkalna wyposażenie, mienie gościa i hotelu, techniki sprzątania, środki czystości 14. Wymagania sanitarno epidemiologiczne w hotelarstwie 15. Room service, mini bar 16. Obsługa gościa przy stole konsumenta 17. Obsługa sprzętu biurowego korespondencja biurowa 18. Wykorzystanie komputera w pracy hotelarza (Windows, Word, Office, program użytkowy ReHott) 19. Rola i znaczenie marketingu w hotelarstwie 20. Najnowsze trendy w wyposażeniu zakładów hotelarskich 21. Hotelarskie usługi SPA&Wellness.

10 Pojęcia z zakresu podstaw języka angielskiego 1. Zajęcia z podstaw gramatyki języka angielskiego Rzeczownik policzalny i niepoliczalny Przyimki miejsca i czasu Formy dopełniacza Liczebniki główne i porządkowe Czas Simple Present Zaimki dzierżawcze Przedimki (określone, nieokreślone, zerowe) Określniki ilościowe Czas Present Continuous Operatory can, could, must Zaimki zwrotne i wzajemne Przysłówki częstotliwości i stopnia Przymiotniki, stopniowanie przymiotników Czas Simple Past Stopniowanie przysłówków Konstrukcje z used to Czas Present Perfect Użycie to be going to Czas Simple Future Operatory need, would, will 2. Podstawowe słownictwo dotyczące pracy w hotelu podstawowe zwroty i słownictwo rodzaje zakwaterowania formularz rezerwacji w hotelu terminy rezerwacji metoda płatności wyposażenie pokoju udogodnienia i usługi oferowane przez hotel posiłki w hotelu obsługa klienta PROGRAM KURSU PROJEKTOWANIE OGRODÓW I TERENÓW ZIELENI CZAS TRWANIA 120 godz. 1.Historia sztuki ogrodowej Starożytna Mezopotamia i Persja Starożytny Egipt Starożytna Grecja i starożytny Rzym Starożytne ogrody chińskie i japońskie Średniowieczny ogród klasztorny i zamkowy Ogród renesansowy Ogród barokowy

11 Ogrody krajobrazowe XVIII wieku Ogród angielski Ogrody XIX wieku Ogrody współczesne 2.Rysunek odręczny i graficzne opracowanie projektów Podstawowe zasady i techniki projektowania Styl i forma w praktyce Filozofia projektu Czytanie projektów, oznaczenia na rysunkach technicznych Przedstawienie projektów w rzucie poziomym Sposoby rysowania, rodzaje podłoża, skale, grubości linii Perspektywa Przekroje i widoki Stylizowanie ogrodu Światłocień, kolor, deseń Wykonanie i realizacja projektu 3.Botanika i roślinoznawstwo Konstrukcja i umiejętność posługiwania się kluczem do oznaczania roślin Prezentacja różnych grup systematycznych roślin wyższych oraz ich rozpoznawanie Poznanie budowy różnych typów kwiatów i jej zależność od sposobów zapylania Praktyczna znajomość chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pielęgnacja kwiatów ciętych 4.Rodzaje i klasyfikacja ogrodów Ogrody użytkowe Ogrody ozdobne Ogród skalny Ogrody zimowe Ogrody na dachu 5.Porządkowanie (modelowanie) terenu i materiałoznawstwo Wstępne rozeznanie i pomiar terenu Wytyczanie Skarpa Gotowe elementy z betonu Przygotowanie betonu oraz jego zastosowanie Kamienie naturalne oraz sposoby ich obróbki Omówienie podstawowych materiałów wykończeniowych 6.Woda w ogrodzie Nawadnianie ogrodów i terenów zielonych Odprowadzanie wody z ogrodu Ozdobny zbiornik wodny

12 Fontanna Dwupoziomowe oczko wodne Sztuczne źródełko i strumyk Wodospad Sadzawka ogrodowa 7.Obsługa programu do projektowania ogrodów i terenów zieleni Garden Composer 3D Plus Gotowe szablony i projekty Importowanie projektów i szkiców Importowanie zdjęć Przekroje projektów w dowolnych płaszczyznach Dobór roślin Symulacja wzrostu roślin Planowanie oczek wodnych, nasypów, klombów, pergoli itp. Wizualizacja 3D projektów Kreator ogrodzeń, budynków i wyposażenia Opcje druku i eksportu projektu Wirtualna trójwymiarowa wycieczka po zaprojektowanym ogrodzie Obrazowanie wyglądu ogrodu w poszczególnych miesiącach roku oraz w kolejnych latach Widok ogrodu w świetle dziennym i oświetleniu nocnym Widok stereoskopowy Analiza kosztów Ćwiczenia z zakresu projektowania ogrodów, skwerów i parków Egzamin PROGRAM KURSU SPRZEDAWCA-PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z OBSŁUGA KASY FISKALNEJ 120 godz. 1.Istota sprzedaży, zadania handlu i jego klasyfikacja Pojęcie sprzedaży Handel detaliczny Funkcje handlu detalicznego, hurtowego i ich formy Formy sprzedaży detalicznej i hurtowej 2. Lokal handlowy wnętrze, wyposażenie Wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży detalicznej oraz wnętrze i wyposażenie lokalu sklepowego Rozplanowanie sali sprzedażowej Kompleksowe wyposażenie sklepów różnych branż Sprzęt pomocniczy 3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej Podstawowe zagadnienia z zakresu higieny Dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu HACCP

13 Zapisy i instrukcje GHP Kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych Szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny Higiena osobista personelu, badania lekarskie i nosicielstwo Dezynsekcja i deratyzacja Lokalizacja zakładu pracy Charakterystyka terenu przed zakładem 4. Sztuka efektywnej sprzedaży Optymalny podział obowiązków w lokalu handlowym. Aktywne wsparcie procesu sprzedaży ze strony marketingu i innych specjalistów System motywacyjny obejmujący handlowców, jak i działy wspierające sprzedaż Rola i zadania sprzedawcy w procesie sprzedaży. Zasady skutecznej komunikacji jak pytać i jak słuchać, jak zachęcać? Umiejętności definiowania i konkretyzacji potrzeb klienta Elementy marketingu i budowanie wizerunku marki 5. Nowoczesne techniki sprzedaży Rozwinięta i zredukowana obsługa klienta przez sprzedawców Preselekcja Samoobsługa Specyfika sprzedaży na targach Negocjacje z grupą klientów 6. Standard obsługi klienta Psychologia zachowań konsumentów Droga do nawiązania pierwszego kontaktu Rozpoznanie potrzeb klientów Rozmowa sprzedażowa Działanie sprzedawcy w procesie sprzedaży produktu Dobieranie taktyk sprzedaży do typu klienta Trudne sytuacje w kontaktach z klientami Jak przekonać klienta - argumentacja i jej wewnętrzna budowa Narzędzia perswazji Właściwe podejście do zarzutów Reklamacje jako szansa polepszenia stosunków z klientem Uzasadnienie ceny i pokonywanie cenowych oporów klienta Efektywny kontakt telefoniczny sprzedaż przez telefon 7. Profil profesjonalnego sprzedawcy Cechy umiejętności i wizerunku nowoczesnego sprzedawcy Predyspozycje do zawodu Sprzedawca i język, jakim się posługuje Umiejętność rozmowy z klientem Zasady dobrego zachowania, planowanie i struktura negocjacji Arogancja i nieżyczliwość jako cechy dyskwalifikujące handlowca Zwiększenie motywacji i praca nad własną postawą drogą do osiągnięcia celu. Wygląd zewnętrzny 8. Kształtowanie się cen, zapłata za towar Marże struktura sprzedaży Promocje, upusty cenowe

14 Wydłużone terminy płatności Płatności gotówkowe Regulowanie należności zwane inkasem należności Ewidencja i odprowadzenie utargów Bezpośrednie inkaso należności Pośrednie inkaso należności 9.Cele i rodzaje reklamy jako proces komunikowania się z klientem Profesjonalna prezentacja oferty handlowej Adresaci reklamy Szczegółowe cele reklamy Reklama bezpośrednia i pośrednia oraz wprowadzająca i utrwalająca 10. Znaczenie towaroznawstwa w pracy nowoczesnego sprzedawcy Właściwości fizyczne i chemiczne towaru Jakość towaru Czynniki wpływające na jakość towarów Opakowania towarów Znaczenie opakowań w obrocie towarowym Podział, konstrukcja i kształt opakowań handlowych 11. Odpowiedzialność sprzedawcy Ustawa z dnia 23 kwietnia- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz z póz. Zm.) Jak długo trwa odpowiedzialność sprzedawcy i co oznacza? Odpowiedzialność finansowa sprzedawcy 12. Prowadzenie działalności gospodarczej. Regulacje prawne dotyczące rejestrowania firmy Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Koncesje i zezwolenia potrzebne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, Rodzaje działalności gospodarczej, Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy, Rejestracja firmy, uzyskanie numerów: REGON, NIP itp. Szczegółowe omówienie i opracowanie bussines planu, w tym wzór bussines planu Podstawowe zasady dotyczące dobrego planowania Ocena szans powodzenia potrzeby w zakresie doradztwa biznesowego Charakterystyka idealnego bussines planu Czynniki kształtujące strukturę przedsiębiorstwa Różne rodzaje planowania Zasady planowania Specyfika bussines planu Opis przedsięwzięcia gospodarczego Dane dotyczące produktów i usług Dane dotyczące rynku i konkurencji Plan finansowy przedsięwzięcia Przewidywane przeciętne koszty i dochody prowadzenia działalności gospodarczej

15 Podstawy marketingu i promocji firmy Marketingowe filozofie prowadzenia działalności gospodarczej, Podstawy strategii marketingowej i jej elementy, Misja i wizja przedsiębiorstwa, Analiza SWOT, Strategie przedsiębiorstwa, Analiza odbiorców i oszacowanie popytu, rozpoznanie konkurencji i ocena rynku lokalnego) Sposoby pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Ogólna charakterystyka funduszy strukturalnych jako instrumentów realizacji polityki regionalnej i polityki przedsiębiorczości Unii Europejskiej, Programy operacyjne realizowane w ramach wsparcia Unii Europejskiej na lata , Zasady pozyskiwania unijnych środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, System informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia (użyteczne strony internetowe, adresy i telefony Zobowiązania prowadzącego firmę wobec ZUS Zatrudnianie pracowników i zasady opłacania składek ZUS Deklaracje rozliczeniowe ZUS Raporty miesięczne Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, rentowe, chorobowe, wypadkowe Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 13. Obsługa kas fiskalnych Podstawowe informacje o kasach fiskalnych Budowa urządzeń fiskalnych Główne ustawienia kasy Dokumenty kasowe Zasady instalacji kas fiskalnych Zapoznanie z klawiaturą i jej wszystkimi dostępnymi funkcjami Eksploatacja urządzeń fiskalnych Konfiguracja kas fiskalnych Programowanie kas fiskalnych Zmiana kodów i cen Programowanie stawek podatku VAT Obsługa urządzeń fiskalnych poprzez sieć komputerową Fakturowanie Rabaty Sprzedaż towarów Kontrola obrotów, utargi i gotówki Korekty paragonów Funkcje serwisowe Czynniki kodów kreskowych Obsługa urządzeń fiskalnych Ćwiczenia programowania Ćwiczenia sprzedaży na samej kasie oraz na kasie z użyciem wagi

16 Ćwiczenia na kasie z użyciem czytnika kodów kreskowych Ćwiczenia na kasie z podłączonym komputerem Raporty fiskalne Raport dobowy i okresowy Raport ilościowo wartościowy Raport opakowań Raport form płatności Przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 4 lipca 2002r. W sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników Dz. U. Nr 108, poz. 948 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 sierpnia 2003r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników Dz. U. Nr 152, poz Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 23 kwietnia 2004r. Zmieniając rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników Dz. U. Nr 85, poz. 798 PROGRAM KURSU TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 120 godz. I. Zagadnienia teoretyczne 1. Szkolenie z zakresu bhp 2. Rysunek techniczny 3. Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, których celem jest przekazanie wiedzy na temat właściwych relacji w grupie pracowników oraz kontaktów z pracodawcą 4. Technologia robót szpachlarsko malarskich 5. Technologia robót glazurniczych 6. Budowa ścian kartonowo gipsowych 7. Układanie paneli podłogowych i ściennych 8. Podwieszanie sufitów 9. Tapetowanie II. Zagadnienia praktyczne roboty wykończeniowe wewnątrz budynków 1. Technologia robót szpachlarsko malarskich 2. Technologia robót glazurniczych

17 3. Budowa ścian kartonowo gipsowych 4. Układanie paneli podłogowych i ściennych 5. Podwieszanie sufitów 6. Tapetowanie Egzamin III. Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo zapewnić każdemu Beneficjentowi Ostatecznemu w roku 2012 i 2013: a) Materiały piśmiennicze, wyprawka (zeszyt, długopis, teczka i inne) b) Książki, publikacje, skrypty, materiały ksero do zajęć- dodatkowo po 1 egzemplarzu z każdych form wsparcia, zajęć do PCPR w Radziejowie c) Materiały do praktycznej nauki zawodu d) Odzież ochronną dla uczestnika: - fartuszki, rękawiczki, czepki, ściereczki na Kursy:,,Kelner- Barman,,,Kucharz- Cukiernik - fartuszki, rękawiczki na Kursy : Sprzedawca- Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej,,,hotelarstwo z nauką języka angielskiego,,,projektowanie ogrodów i terenów zielonych - ubranie robocze rękawice na Kurs,,Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 4. Wykonawca jest zobowiązany posiadać własny sprzęt dydaktyczny. 5. Wykonawca, który podpisze umowę będzie poinformowany o miejsce przeprowadzenia zajęć. IV. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wystawienie Zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego i certyfikatu dla każdego uczestnika osobno. V. Wykonawca jest zobowiązany do wydania 40 egzemplarzy materiałów szkoleniowych (w tym dla 14 Beneficjentów Ostatecznych w roku 2012 i 16 w roku 2013 i po 1 z każdego przeprowadzonego kursu w danym roku dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie ). VI. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do składanej oferty : - CV osób, które będą szkolić Beneficjentów Ostatecznych- muszą być to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na szkolenie osób niepełnosprawnych, - osoby szkolące Beneficjentów Ostatecznych będą zobowiązane dojeżdżać do Radziejowa w celu przeprowadzenia kursów. VII. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie materiałów dydaktycznych wyświetlanych na zajęciach i rozdawanych BO oraz przekazanych po 1 z każdego kursy w danym roku dla PCPR w Radziejowie, sal wykładowych ( plakatami i oznaczeniami na drzwiach które otrzyma od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). VIII. Wykonawca jest zobowiązany posiadać własny sprzęt dydaktyczny (np. rzutnik) oraz inny niezbędny sprzęt do realizacji kursów.

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 14 2013-11-04 20:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 230601-2013 z dnia 2013-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ul. Szczawieńska 2, 58 30 Szczawno-Zdrój tel: +48 74 64 80 400, fax: +48 74 64 80 47 Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego: Usługa przygotowania

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo