Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 1 z :35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w roku 2013: I. Kurs Kelner- Barman- dla 1 osoby II... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, Kłaj 652, Kłaj, woj. małopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. W ogłoszeniu jest: 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w roku 2013: I. Kurs Kelner- Barman- dla 1 osoby II. Kurs Kucharz- Cukiernik- dla 1 osoby III. Kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala i programu komputerowego oraz dokumentacją handlową - dla 3 osób IV. Kurs masażu z elementami fizjoterapii - dla 1 osoby V. Kurs fryzjerski, z elementami kosmetyki i zdobienia paznokci - dla 2 osób 3.2 Opis kursów zawodowych: I. KURS KELNER-BARMAN CZAS TRWANIA KURSU : 120 godz. Program: 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły - pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z

2 2 z :35 normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2.Obsługa klienta. - elementy psychologii obsługi klienta, - błędy w komunikacji interpersonalnej, - typy klientów i typologia nabywców, - formy zachowań klientów, - cechy osobowości a zawód kelnera, - zachowanie człowieka a wpływ otoczenia, - zasady relacji interpersonalnych w kontaktach z klientem, - komunikacja międzyludzka (komunikacja werbalna i niewerbalna, od czego zależy skuteczne komunikowanie się, czego unikać, szczególne pułapki komunikacji), - sztuka prowadzenia rozmowy - kontakt bezpośredni i telefoniczny, - zarządzanie czasem w miejscu pracy, - obsługa kelnerska, - rola autoprezentacji w tworzeniu wizerunku firmy, - klucz do klienta - umiejętność zadawania pytań, - zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji, - asertywność w kontakcie z klientem, - pokonywanie zastrzeżeń (poznanie kroków i sposobów rozwiewania wątpliwości klientów połączone z umiejętnym dotarciem do indywidualnych przyczyn pojawiających się w rozmowie zastrzeżeń), 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu haccp, - zapisy i instrukcje bhp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych, - szkolenia i Edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu, badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno - ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kelner -barman wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, 5. Wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa - rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy, - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i

3 3 z :35 prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki - raporty fiskalne - dobowy - raporty niefiskalne - okresowy II. KURS KUCHARZ-CUKIERNIK CZAS TRWANIA KURSU: 120 godz. Program; 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw. - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły - pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2. Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych. - instalacja wodnokanalizacyjna w zakładzie gastronomicznym, - oświetlenie (naturalne, sztuczne). 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu HACCP, - zapisy i instrukcje ghp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych, - szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu,

4 4 z :35 badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno - ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kucharz - cukiernik wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - ciasta, desery, ciasta świąteczne - dekoracja ciast, deserów - sposoby podawania ciast, deserów - founde czekoladowe - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, - wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa - rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy, 5. Organizacja przyjęć okolicznościowych- sposób dekoracji potraw i stołów - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Dietetyka - zasady żywienia zbiorowego - podstawy dietetyki - układnie jadłospisu 7. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki - raporty fiskalne - dobowy - raporty niefiskalne - okresowy III. KURS Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych,

5 5 z :35 terminala płatniczego i programu komputerowego oraz dokumentacją handlową. Czas trwania kursu 88 h Program: 1. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego Zajęcia praktyczne - 16h 2.Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy Zajęcia teoretyczne - 8h 3. Elementy towaroznawstwa handlowego Zajęcia teoretyczne - 8h 4. Dokumentacja handlowa i magazynowa Zajęcia praktyczne - 20h 5. Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów Zajęcia teoretyczne - 8h 6. Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych Zajęcia praktyczne - 20h 7. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta Zajęcia teoretyczne - 8h Ad. 1. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego -rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych -opis techniczny i zasada działania kasy fiskalnej -programowanie kas fiskalnych -praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych -kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży - omówienie ustawy -terminal płatniczy - zastosowanie, rodzaje, zasada działania Ad. 2 Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy Przeglądy aktów prawnych - omówienie Ad. 3 Elementy towaroznawstwa handlowego Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów -Istota kodowania towarów -Kodowanie towarów w Polsce i świecie Czynniki determinujące jakość towarów -Cykl życia towaru -Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu -Czynniki działające destrukcyjnie na towary Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu -Narażenia magazynowe i transportowe -Zasady przechowywania wybranych grup towarowych -Kontrola warunków klimatycznych Ad.4 Dokumentacja handlowa i magazynowa obliczenia i wypełnianie dokumentacji na blankietach, związanej ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową - Dokumentacja związana z dostawą -zamówienia, oferty, umowy -przyjmowanie zwrotu zakupionego towaru - protokół Dokumentacja związana ze sprzedażą -faktury, rachunki, paragony -podstawowe zasady sporządzania faktur -stawki podatku VAT - ćwiczenia w obliczaniu -doliczania zadanego narzutu -udzielanie rabatu -reklamacje i zwroty - dokumenty korygujące Dokumentacja magazynowa -sporządzania arkuszy spisowych - protokoły, prace inwentaryzacyjne Ad. 5 Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów -zasady BHP w jednostce handlowej -organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów -rodzaje magazynów -lokalizacja magazynów -gospodarka opakowaniami -gospodarka transportowa -organizacja i technika składowania towarów -zabezpieczenie i ochrona magazynu ubezpieczenie magazynu i towaru Ad. 6 Zastosowanie programu komputerowego do wystawiania faktur CDN FPP - tematyka zajęć opiera się na nabyciu umiejętności wystawiania faktur, w drugiej kolejności uczestniczy ćwiczą możliwości usprawnienia pracy w jednostce handlowej poprzez automatyzację wystawiania w programie innych dokumentów handlowych -Ewidencja kontrahentów -Ewidencja towarów, cen i marż -Rejestr sprzedaży i zakupów -Wystawianie faktur i innych dokumentów związanych z rejestracją operacji handlowych -Kontrola stanów magazynowych Ad. 7 Marketing, sprzedaż i obsługa klienta -elementy marketingu -cechy dobrego sprzedawcy: cechy charakteru, umiejętności, cechy psychiczne, postawa sprzedawcy -praca z klientem - obsługa klienta w sposób profesjonalny i kulturalny -rozmowa sprzedażowa -sposób wyrażania się -stosunek do klienta -załatwianie reklamacji -walka o klienta -rodzaje nabywców -proces decyzyjny nabywcy -sposób obchodzenia się z towarem, podkreślany szczególnie podczas jego prezentowania i demonstrowania Obsługa trudnego klienta -typologia trudnego klienta i sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki -asertywne reagowanie na agresywne zachowanie klienta, w tym asertywne przyjmowanie krytyki, asertywne wrażanie opinii -radzenie sobie z negatywnymi emocjami i ze

6 6 z :35 stresem powstałym w wyniku kontaktu z trudnym klientem Skuteczna komunikacja z klientami -rozwijanie precyzji w komunikowaniu -bariery i błędy komunikacyjne, w tym analiza i sposoby ich likwidacji -zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej, w tym etapy i zasady profesjonalnie prowadzonej rozmowy telefonicznej Rola wyglądu w zawodzie sprzedawcy -czystość ciała -piękno języka -delikatność ruchów -schludny ubiór -fryzura -u pań dobry makijaż IV. KURS MASAŻU z elementami fizjoterapii godzin PROGRAM KURSU: Teoria masażu - wykłady Anatomia i fizjologia - wykłady i seminaria Masaż klasyczny - wykłady i ćwiczenia Masaż chiński - wykłady i ćwiczenia Masaż izometryczny - wykłady i ćwiczenia Elementy masażu sportowego - wykłady i ćwiczenia Elementy masażu kosmetycznego twarzy - wykłady i ćw. Elementy masażu odchudzającego - wykłady i ćwiczenia Elementy drenażu limfatycznego - wykłady i ćwiczenia Refleksoterapia stopy - wykłady i ćwiczenia Aromatoterapia - wykłady Kurs masażu z elementami fizjoterapii ma obejmować 160h zajęć dydaktycznych. Zajęcia powinny odbywać się w systemie zaocznym (soboty i niedziele co dwa tygodnie). Kurs powinien kończyć się egzaminem, po którym uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów oraz dyplom. V. KURS FRYZJERSKI z elementami kosmetyki i zdobienia paznokci Czas trwania kursu 120 godzin Program tematyczny: WIADOMOŚCI WSTĘPNE - Organizacja stanowiska pracy fryzjera zgodnie z wymogami bhp; - Zapoznanie z wyposażeniem salonu fryzjerskiego; - Produkty do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów; BUDOWA, FUNKCJE, WŁAŚCIWOŚCI I PIELĘGNACJA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY - Typy i funkcje skóry - Choroby skóry i ich diagnozowanie - Budowa, funkcje i właściwości włosów - Diagnoza stanu skóry i włosów - Uszkodzenia struktury włosów i sposoby ich regeneracji - Pielęgnacja włosów STYLIZACJA - Zasady dobierania fryzur do kształtu twarzy - Techniki masażu skóry głowy - Strzyżenie damskie i męskie: strzyżenie warstwowe; strzyżenie geometryczne; cieniowanie; strzępienie; degażowanie, piórkowanie - Koloryzacja włosów: farbowanie całościowe, częściowe, refleksy, koloryzacja zmywalna, balleyage, tonowanie, tlenienie włosów - Trwała ondulacja - Modelowanie włosów- układanie na szczotce; zakładanie wałków; zastosowanie lokówki i prostownicy; upięcia OBSŁUGA KLIENTA W SALONIE - Komunikacja z klientem - umiejętność słuchania i badanie potrzeb - Radzenie sobie z trudnym klientem ZDOBIENIE PAZNOKCI MANICRE - zasady dezynfekcji - budowa paznokcia - choroby paznokci i skóry - Manicure klasyczny- cążki - Manicure ekologiczny z frezarką - Pielęgnacja paznokci naturalnych i dłoni - Manicure SPA PEDICURE - Pedicure klasyczny- cążki - Pedicure ekologiczny z frezarką - Rekonstrukcja paznokci- jedwab, fiberglass - Pedicure SPA METODA AKRYLOWA - Przedłużanie paznokci na tipsie - Przedłużanie paznokci na szablonie - Przedłużanie paznokci french permanentny - Przedłużanie paznokci metodą Kamuflaż - Zatapianie ozdób w akrylu METODA ŻELOWA - Przedłużanie paznokci na tipsie - Przedłużanie paznokci na szablonie - Przedłużanie paznokci french permanentny - Przedłużanie paznokci french metodą Kamuflaż (Żel Unicum) - Zatapianie ozdób w żelu UV - Utwardzanie paznokci naturalnych technika żel UV i akryl - Przedłużanie paznokci metodą Russian Style(szpice) - Łączenie techniki żel UV i akryl - Technika zdobienia akrylem kolorowym - Technika zdobienia żelem kolorowym - Technika wzornictwa stempelkami - Zaawansowana technika Żelu UV Gelinium ( bez piłowania) - Żel i akryl na stopach- przedłużanie/utwardzanie naturalnej płytki - Żel 3D, zdobienia - Technika Gellak 3.Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 3.Uczestnik każdego szkolenia powinien otrzymać: - niezbędne materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym

7 7 z :35 szkolenia, ze szczegółowym wskazaniem zalecanej bibliografii. Wykonawca przekaże jeden komplet materiałów po zakończeniu kursu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, - niezbędne materiały biurowe i piśmienne (notes, długopis, teczkę) Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczania. - dokumenty potwierdzające ukończenie kursu - zaświadczenie MEN, o którym mowa w 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) oraz suplement zawierający: a) informację o okresie trwania szkolenia, b) tematy i wymiar godzinowy zajęć, c) numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, d) podpis osoby upoważnionej. 3.5 W ramach każdego z wyżej wymienionych kursów: 1.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu. Koszt wynajęcia sal i niezbędnych urządzeń należy wliczyć w koszt kursu. 2.W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu odzieży ochronnej. Koszt odzieży ochronnej należy wliczyć w koszt kursu. 3.Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie. 4.W przypadku konieczności wynikających z przepisów prawa posiadania badań lekarskich przez BO, w celu zrealizowania danego kursu Wykonawca jest zobowiązany do skierowania i sfinansowania niezbędnych badań lekarskich. Koszty te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. 5.Wykonawca zapewni uczestnikom kursów rzetelną obsługę i sprawną organizację zajęć m.in. poprzez wyznaczenie osoby, tzw. opiekuna merytorycznego, odpowiedzialnej za nadzór nad treścią szkolenia oraz jego rezultatami. 6.Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć na kursie otrzyma na własność materiały biurowe (zeszyt i długopis) oraz materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia). Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. 7.Wykonawca winien zorganizować kursy na terenie miasta Kraków. 8.Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji poszczególnych kursów będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9.Wykonawca w ramach zajęć zapewni uczestnikom poczęstunek tj. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, natomiast w przypadku zajęć przekraczających 4 godziny dydaktyczne zapewni catering w postaci ciepłego posiłku (drugie danie). Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu. 10.Pomieszczenie, w którym odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą zawierać obowiązkowo informację o finansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. 11.Po ukończeniu kursu Wykonawca wystawi zaświadczenie MEN oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - o ukończeniu kursu potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych zajęć. 12.Planowany (przewidywany) termin prowadzenia kursów: listopad styczeń Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji kursu dostarczyć do Zamawiającego następujące dokumenty oznaczone logotypami POKL, EFS: - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć, podpisane przez uczestników listy obecności, skorzystania z cateringu/ poczęstunku na zajęciach, odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych z

8 8 z :35 wyszczególnieniem jednostkowym ich składu, odbioru zaświadczeń, - po jednym egzemplarzu wszelkiego rodzaju materiałów i pomocy, które otrzymają uczestnicy, - dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych kursów na płycie CD lub DVD.. W ogłoszeniu powinno być: 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w roku 2013: I. Kurs Kelner- Barman- dla 1 osoby II. Kurs Kucharz- Cukiernik- dla 1 osoby III. Kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala i programu komputerowego oraz dokumentacją handlową - dla 3 osób IV. Kurs masażu z elementami fizjoterapii - dla 1 osoby V. Kurs fryzjerski, z elementami kosmetyki i zdobienia paznokci - dla 2 osób 3.2 Opis kursów zawodowych: I. KURS KELNER-BARMAN CZAS TRWANIA KURSU : 120 godz. Program: 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły - pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2.Obsługa klienta. - elementy psychologii obsługi klienta, - błędy w komunikacji interpersonalnej, - typy klientów i typologia nabywców, - formy zachowań klientów, - cechy osobowości a zawód kelnera, - zachowanie człowieka a wpływ otoczenia, - zasady relacji interpersonalnych w kontaktach z klientem, - komunikacja międzyludzka (komunikacja werbalna i niewerbalna, od czego zależy skuteczne komunikowanie się, czego unikać, szczególne pułapki komunikacji), - sztuka prowadzenia rozmowy - kontakt bezpośredni i telefoniczny, - zarządzanie czasem w miejscu pracy, - obsługa kelnerska, - rola autoprezentacji w tworzeniu wizerunku firmy, - klucz do klienta - umiejętność zadawania pytań, - zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji, - asertywność w kontakcie z klientem, - pokonywanie zastrzeżeń (poznanie kroków i sposobów rozwiewania wątpliwości klientów połączone z umiejętnym dotarciem do indywidualnych przyczyn pojawiających się w rozmowie zastrzeżeń), 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu haccp, - zapisy i instrukcje bhp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej

9 9 z :35 artykułów spożywczych, - szkolenia i Edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu, badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno - ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kelner -barman wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, 5. Wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa - rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy, - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki - raporty fiskalne - dobowy - raporty niefiskalne - okresowy II. KURS KUCHARZ-CUKIERNIK CZAS TRWANIA KURSU: 120 godz. Program; 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób

10 10 z :35 podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw. - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły - pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2. Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych. - instalacja wodnokanalizacyjna w zakładzie gastronomicznym, - oświetlenie (naturalne, sztuczne). 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu HACCP, - zapisy i instrukcje bhp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych, - szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu, badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno - ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kucharz - cukiernik wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - ciasta, desery, ciasta świąteczne - dekoracja ciast, deserów - sposoby podawania ciast, deserów - founde czekoladowe - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, - wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w

11 11 z :35 stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa - rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy, 5. Organizacja przyjęć okolicznościowych- sposób dekoracji potraw i stołów - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Dietetyka - zasady żywienia zbiorowego - podstawy dietetyki - układnie jadłospisu 7. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki - raporty fiskalne - dobowy - raporty niefiskalne - okresowy III. KURS Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego i programu komputerowego oraz dokumentacją handlową. Czas trwania kursu 88 godz Program: 1. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego Zajęcia praktyczne - 16 godz 2.Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy Zajęcia teoretyczne - 8 godz 3. Elementy towaroznawstwa handlowego Zajęcia teoretyczne - 8 godz 4. Dokumentacja handlowa i magazynowa Zajęcia praktyczne - 20 godz 5. Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów Zajęcia teoretyczne - 8 godz 6. Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych Zajęcia praktyczne - 20 godz 7. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta Zajęcia teoretyczne - 8 godz Ad. 1. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego -rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych -opis techniczny i zasada działania kasy fiskalnej -programowanie kas fiskalnych -praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych -kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży - omówienie ustawy -terminal płatniczy - zastosowanie, rodzaje, zasada działania Ad. 2 Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy Przeglądy aktów prawnych - omówienie Ad. 3 Elementy towaroznawstwa handlowego Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów -Istota kodowania towarów -Kodowanie towarów w Polsce i świecie Czynniki determinujące jakość towarów -Cykl życia towaru -Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu -Czynniki działające destrukcyjnie na towary Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu -Narażenia magazynowe i transportowe -Zasady przechowywania wybranych grup towarowych -Kontrola warunków klimatycznych Ad.4 Dokumentacja handlowa i magazynowa obliczenia i wypełnianie dokumentacji na

12 12 z :35 blankietach, związanej ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową - Dokumentacja związana z dostawą -zamówienia, oferty, umowy -przyjmowanie zwrotu zakupionego towaru - protokół Dokumentacja związana ze sprzedażą -faktury, rachunki, paragony -podstawowe zasady sporządzania faktur -stawki podatku VAT - ćwiczenia w obliczaniu -doliczania zadanego narzutu -udzielanie rabatu -reklamacje i zwroty - dokumenty korygujące Dokumentacja magazynowa -sporządzania arkuszy spisowych - protokoły, prace inwentaryzacyjne Ad. 5 Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów -zasady BHP w jednostce handlowej -organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów -rodzaje magazynów -lokalizacja magazynów -gospodarka opakowaniami -gospodarka transportowa -organizacja i technika składowania towarów -zabezpieczenie i ochrona magazynu ubezpieczenie magazynu i towaru Ad. 6 Zastosowanie programu komputerowego do wystawiania faktur CDN FPP - tematyka zajęć opiera się na nabyciu umiejętności wystawiania faktur, w drugiej kolejności uczestnicy ćwiczą możliwości usprawnienia pracy w jednostce handlowej poprzez automatyzację wystawiania w programie innych dokumentów handlowych -Ewidencja kontrahentów -Ewidencja towarów, cen i marż -Rejestr sprzedaży i zakupów -Wystawianie faktur i innych dokumentów związanych z rejestracją operacji handlowych -Kontrola stanów magazynowych Ad. 7 Marketing, sprzedaż i obsługa klienta -elementy marketingu -cechy dobrego sprzedawcy: cechy charakteru, umiejętności, cechy psychiczne, postawa sprzedawcy -praca z klientem - obsługa klienta w sposób profesjonalny i kulturalny -rozmowa sprzedażowa -sposób wyrażania się -stosunek do klienta -załatwianie reklamacji -walka o klienta -rodzaje nabywców -proces decyzyjny nabywcy -sposób obchodzenia się z towarem, podkreślany szczególnie podczas jego prezentowania i demonstrowania Obsługa trudnego klienta -typologia trudnego klienta i sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki -asertywne reagowanie na agresywne zachowanie klienta, w tym asertywne przyjmowanie krytyki, asertywne wrażanie opinii -radzenie sobie z negatywnymi emocjami i ze stresem powstałym w wyniku kontaktu z trudnym klientem Skuteczna komunikacja z klientami -rozwijanie precyzji w komunikowaniu -bariery i błędy komunikacyjne, w tym analiza i sposoby ich likwidacji -zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej, w tym etapy i zasady profesjonalnie prowadzonej rozmowy telefonicznej Rola wyglądu w zawodzie sprzedawcy -czystość ciała -piękno języka -delikatność ruchów -schludny ubiór -fryzura -u pań dobry makijaż IV. KURS MASAŻU z elementami fizjoterapii godzin PROGRAM KURSU: Teoria masażu - wykłady Anatomia i fizjologia - wykłady i seminaria Masaż klasyczny - wykłady i ćwiczenia Masaż chiński - wykłady i ćwiczenia Masaż izometryczny - wykłady i ćwiczenia Elementy masażu sportowego - wykłady i ćwiczenia Elementy masażu kosmetycznego twarzy - wykłady i ćw. Elementy masażu odchudzającego - wykłady i ćwiczenia Elementy drenażu limfatycznego - wykłady i ćwiczenia Refleksoterapia stopy - wykłady i ćwiczenia Aromatoterapia - wykłady Kurs masażu z elementami fizjoterapii ma obejmować 160h zajęć dydaktycznych. Kurs powinien kończyć się egzaminem, po którym uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów oraz dyplom. V. KURS FRYZJERSKI z elementami kosmetyki i zdobienia paznokci Czas trwania kursu 120 godzin Program tematyczny: WIADOMOŚCI WSTĘPNE - Organizacja stanowiska pracy fryzjera zgodnie z wymogami bhp; - Zapoznanie z wyposażeniem salonu fryzjerskiego; - Produkty do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów; BUDOWA, FUNKCJE, WŁAŚCIWOŚCI I PIELĘGNACJA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY - Typy i funkcje skóry - Choroby skóry i ich diagnozowanie - Budowa, funkcje i właściwości

13 13 z :35 włosów - Diagnoza stanu skóry i włosów - Uszkodzenia struktury włosów i sposoby ich regeneracji - Pielęgnacja włosów STYLIZACJA - Zasady dobierania fryzur do kształtu twarzy - Techniki masażu skóry głowy - Strzyżenie damskie i męskie: strzyżenie warstwowe; strzyżenie geometryczne; cieniowanie; strzępienie; degażowanie, piórkowanie - Koloryzacja włosów: farbowanie całościowe, częściowe, refleksy, koloryzacja zmywalna, balleyage, tonowanie, tlenienie włosów - Trwała ondulacja - Modelowanie włosów- układanie na szczotce; zakładanie wałków; zastosowanie lokówki i prostownicy; upięcia OBSŁUGA KLIENTA W SALONIE - Komunikacja z klientem - umiejętność słuchania i badanie potrzeb - Radzenie sobie z trudnym klientem ZDOBIENIE PAZNOKCI MANICRE - zasady dezynfekcji - budowa paznokcia - choroby paznokci i skóry - Manicure klasyczny- cążki - Manicure ekologiczny z frezarką - Pielęgnacja paznokci naturalnych i dłoni - Manicure SPA PEDICURE - Pedicure klasyczny- cążki - Pedicure ekologiczny z frezarką - Rekonstrukcja paznokci- jedwab, fiberglass - Pedicure SPA METODA AKRYLOWA - Przedłużanie paznokci na tipsie - Przedłużanie paznokci na szablonie - Przedłużanie paznokci french permanentny - Przedłużanie paznokci metodą Kamuflaż - Zatapianie ozdób w akrylu METODA ŻELOWA - Przedłużanie paznokci na tipsie - Przedłużanie paznokci na szablonie - Przedłużanie paznokci french permanentny - Przedłużanie paznokci french metodą Kamuflaż (Żel Unicum) - Zatapianie ozdób w żelu UV - Utwardzanie paznokci naturalnych technika żel UV i akryl - Przedłużanie paznokci metodą Russian Style(szpice) - Łączenie techniki żel UV i akryl - Technika zdobienia akrylem kolorowym - Technika zdobienia żelem kolorowym - Technika wzornictwa stempelkami - Zaawansowana technika Żelu UV Gelinium ( bez piłowania) - Żel i akryl na stopach- przedłużanie/utwardzanie naturalnej płytki - Żel 3D, zdobienia - Technika Gellak 3.Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 3.Uczestnik każdego szkolenia powinien otrzymać: - niezbędne materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, ze szczegółowym wskazaniem zalecanej bibliografii. Wykonawca przekaże jeden komplet materiałów po zakończeniu kursu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, - niezbędne materiały biurowe i piśmienne (notes, długopis, teczkę) Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczania. - dokumenty potwierdzające ukończenie kursu - zaświadczenie MEN, o którym mowa w 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) oraz suplement zawierający: a) informację o okresie trwania szkolenia, b) tematy i wymiar godzinowy zajęć, c) numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, d) podpis osoby upoważnionej. 3.5 W ramach każdego z wyżej wymienionych kursów: 1.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu. Koszt wynajęcia sal i niezbędnych urządzeń należy wliczyć w koszt kursu. 2.W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu odzieży ochronnej. Koszt odzieży ochronnej należy wliczyć w koszt kursu. 3.Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie. 4.W przypadku konieczności wynikających z przepisów prawa posiadania badań lekarskich przez BO, w celu zrealizowania danego kursu Wykonawca jest zobowiązany do skierowania i sfinansowania niezbędnych badań lekarskich. Koszty te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. 5.Wykonawca

14 14 z :35 zapewni uczestnikom kursów rzetelną obsługę i sprawną organizację zajęć m.in. poprzez wyznaczenie osoby, tzw. opiekuna merytorycznego, odpowiedzialnej za nadzór nad treścią szkolenia oraz jego rezultatami. 6.Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć na kursie otrzyma na własność materiały biurowe (zeszyt i długopis) oraz materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia). Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. 7.Wykonawca winien zorganizować kursy na terenie w odleglości ok 30 km od siedziby zamawiajającego np miasta Kraków, Wieliczka, Gdów itp.. 8.Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji poszczególnych kursów będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9.Wykonawca w ramach zajęć zapewni uczestnikom poczęstunek tj. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, natomiast w przypadku zajęć przekraczających 4 godziny dydaktyczne zapewni catering w postaci ciepłego posiłku (drugie danie). Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu. 10.Pomieszczenie, w którym odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą zawierać obowiązkowo informację o finansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. 11.Po ukończeniu kursu Wykonawca wystawi zaświadczenie MEN oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - o ukończeniu kursu potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych zajęć. 12.Planowany (przewidywany) termin prowadzenia kursów: listopad - grudzień Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji kursu dostarczyć do Zamawiającego następujące dokumenty oznaczone logotypami POKL, EFS: - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć, podpisane przez uczestników listy obecności, skorzystania z cateringu/ poczęstunku na zajęciach, odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych z wyszczególnieniem jednostkowym ich składu, odbioru zaświadczeń, - po jednym egzemplarzu wszelkiego rodzaju materiałów i pomocy, które otrzymają uczestnicy, - dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych kursów na płycie CD lub DVD..

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R.

PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój ul. Różana 2 tel. 378-30-54 fax. 370-91-20 PLA SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB UPRAW IO YCH DO SZKOLE IA A 2010 R. Lp. azwa i zakres szkolenia Liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej"

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 postępowania szkolenia/kursy zawodowe. Ustalenia wstępne a) Szkolenia/kursy zawodowe o charakterze zawodowym dla 23 uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1: KURS OBSŁUGI URZĄDZEŃ ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH I PRZENOŚNYCH HDS zawodowego w zakresie obsługi urządzeń żurawi przeładunkowych i przenośnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H

HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H HARMONOGRAM KURSU FRYZJER 170H HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU "FRYZJER" DATA GODZINY ZAJĘĆ 2015-04-30 9.00-15.35 8H 2015-05-04 9.00-15.35 8H 2015-05-05 9.00-15.35 8H MIEJSCE ZAJĘĆ teoretycznych i prakt. Salon

Bardziej szczegółowo

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/2/1/09. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/2/1/09 Węgliniec 19.06.2009r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4 pkt.8

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs fakturowania i obsługi kas fiskalnych dla uczniów w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników kursu - 12 uczniów. 2. Czas trwania kursu wynosi: 50 godzin, w tym 20 godzin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269005-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269005-2013r. Ustka: Szkolenie- Pomocnik kucharza z organizacją przyjęć okolicznościowych, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja. Numer ogłoszenia: 17875-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bochnia: Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych sprzedawca oraz kelner - barman w związku z projektem Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansa na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MGOPS 079/2012/POKL/7.1.1. Węgliniec 11.10.2012 r.

MGOPS 079/2012/POKL/7.1.1. Węgliniec 11.10.2012 r. MGOPS 079/2012/POKL/7.1.1. Węgliniec 11.10.2012 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 12 144 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 2/2014 W związku z realizacją projektu,,wojcieszków Aktywna integracja w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 306492-2012; data zamieszczenia: 20.08.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Numer ogłoszenia: 306492-2012; data zamieszczenia: 20.08.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Rumia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu "Razem ku lepszej przyszłości" współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax. Węgliniec, dnia 31 sierpień 2011 r. MGOPS/21/2011/POKL Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI. Szkolenie zawodowe* Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

HARMONOGRAM USŁUGI. Szkolenie zawodowe* Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI Szkolenie zawodowe*

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Program kursu Kelner-barman I Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (25.03.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI T.5. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH W OBRĘBIE ZAWODU: TECHNIK ŻYWIENIA I USUG GASTRONOMICZNYCH 330 Przedmiot nauczania Dział

Bardziej szczegółowo

Gastronomia hotelowa

Gastronomia hotelowa Technik hotelarstwa 1 Marek Halama Gastronomia hotelowa Skrypt do nauki zawodu Technik hotelarstwa 2 Gastronomia hotelowa Skrypt został opracowany zgodnie z obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. podstawą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLAN SZKOLEŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO LP. SZKOLENIE ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN NIE PRZEGAP TERMIN ZAKRES TEMATYCZNY 1 SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET Z PROJEKTOWANIEM STRON WWW.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia w BZP: 135489-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106686-2011 data 10.05.2011

Bardziej szczegółowo

Instytucja szkoleniowa może uzupełnić program szkolenia o dodatkowe bloki tematyczne.

Instytucja szkoleniowa może uzupełnić program szkolenia o dodatkowe bloki tematyczne. Zadanie nr 1: Załącznik nr1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych dla 5 osób 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 B Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu małej gastronomii oraz organizacji pracy w gospodarstwie agroturystycznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 80 50 00 00 9 usługi szkoleniowe CPV 80 53 00 00 8 usługi szkolenia zawodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 2. Miejsce szkolenia: 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: 4. Czas trwania szkolenia:

Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 2. Miejsce szkolenia: 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: 4. Czas trwania szkolenia: Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. 2. Miejsce szkolenia: miasto Złotów. 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: od dnia 09

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.3 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kelner barman, w

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE Załącznik nr3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Znak sprawy: VII.4124. 14.2015/ST Poznań, dnia 24.07.2015 r. (adres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Poddębice, 19.01.2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: D.0321.5.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia 08.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/04/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW EKONOMICZNO FINANSOWO BIUROWYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie sprzedawca biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy I Pakiet. Umowa nr

Wzór umowy I Pakiet. Umowa nr Wzór umowy I Pakiet Umowa nr Priorytet VII Działanie 7.1 Nazwa projektu Twój wybór Twoja szansa Zawarta w dniu w Rawiczu pomiędzy Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT GOPS.4212.POKL.13 Zagnaosk, dn. 20 czerwca 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na podstawie Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych art. 4, pkt. 8 wartośd zamówienia poniżej 14 tys. euro Gmina Zagnaosk/Gminny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r.

str. 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Parczew, dnia 22.08.2014r. Projekt systemowy w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie 21-200 Parczew ul. Szpitalna 2A Znak sprawy: PCPR.K.EB.III/383/05/14 Parczew, dnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: Bytom Odrzański dnia 16.05.2012 r.... (pieczęć Zleceniodawcy)......... Zapytanie ofertowe Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych pn. Obsługa kasy fiskalnej dla 15 osób. Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 04.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 18 04.12.2012

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH

HARMONOGRAM zajęć na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH HARMONOGRAM na kursie SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Moduł I Obsługa kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem 18.08 20.08 25.08 27.08 iny - Podstawy prawne w zakresie użytkowania kas, - Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis szkoleń:

Załącznik 1. Opis szkoleń: Załącznik 1 Opis szkoleń: Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka jezdniowego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku: sprzedawcy, magazyniera, kierowcy/operatora

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Pierzchnica, dn. 05.06.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Żytno, dnia 09.02.2015 r

Żytno, dnia 09.02.2015 r Żytno, dnia 09.02.2015 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t., z późn.zm.) W związku

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 10 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 145626-2014 z dnia 2014-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzec Podlaski Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów zawodowych wraz z obowiązkowymi

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Mełgiew, 16.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Dotyczy realizacji projektu Inwestuj w siebie! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt Nowy zawód - nowa przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE.43000.24.2013 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia dla 11 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Stylizacja paznokci z elementami kosmetologii, w

Bardziej szczegółowo

GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD.

GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD. GASTRONOMIK BIAŁYSTOK. DOBRA SZKOŁA. DOBRY ZAWÓD. WSTĘP Kształcenie w Zespole Szkół Gastronomicznych jest prowadzone w oparciu o pewne standardy, które obowiązują bez szczególnych zmian od wielu lat. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: NetCrawl Ad pcpr.slupsk.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: NetCrawl Ad pcpr.slupsk. 1 z 9 2014-11-05 22:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: NetCrawl Ad pcpr.slupsk.pl/ Słupsk: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ Szkolenia 1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1:1 Cześć teoretyczna: - przepisy bhp dotyczące stanowiska pracy oraz wykonywania zabiegu, - zalecenia oraz przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, - materiały do

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30. Wodzisław Śląski, dnia 10 marca 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. "Kucharz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR I Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UE.43000.24.2013 Załącznik nr 9a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.8.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/czek projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo