Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 1 z :35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w roku 2013: I. Kurs Kelner- Barman- dla 1 osoby II... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, Kłaj 652, Kłaj, woj. małopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. W ogłoszeniu jest: 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w roku 2013: I. Kurs Kelner- Barman- dla 1 osoby II. Kurs Kucharz- Cukiernik- dla 1 osoby III. Kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala i programu komputerowego oraz dokumentacją handlową - dla 3 osób IV. Kurs masażu z elementami fizjoterapii - dla 1 osoby V. Kurs fryzjerski, z elementami kosmetyki i zdobienia paznokci - dla 2 osób 3.2 Opis kursów zawodowych: I. KURS KELNER-BARMAN CZAS TRWANIA KURSU : 120 godz. Program: 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły - pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z

2 2 z :35 normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2.Obsługa klienta. - elementy psychologii obsługi klienta, - błędy w komunikacji interpersonalnej, - typy klientów i typologia nabywców, - formy zachowań klientów, - cechy osobowości a zawód kelnera, - zachowanie człowieka a wpływ otoczenia, - zasady relacji interpersonalnych w kontaktach z klientem, - komunikacja międzyludzka (komunikacja werbalna i niewerbalna, od czego zależy skuteczne komunikowanie się, czego unikać, szczególne pułapki komunikacji), - sztuka prowadzenia rozmowy - kontakt bezpośredni i telefoniczny, - zarządzanie czasem w miejscu pracy, - obsługa kelnerska, - rola autoprezentacji w tworzeniu wizerunku firmy, - klucz do klienta - umiejętność zadawania pytań, - zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji, - asertywność w kontakcie z klientem, - pokonywanie zastrzeżeń (poznanie kroków i sposobów rozwiewania wątpliwości klientów połączone z umiejętnym dotarciem do indywidualnych przyczyn pojawiających się w rozmowie zastrzeżeń), 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu haccp, - zapisy i instrukcje bhp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych, - szkolenia i Edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu, badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno - ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kelner -barman wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, 5. Wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa - rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy, - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i

3 3 z :35 prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki - raporty fiskalne - dobowy - raporty niefiskalne - okresowy II. KURS KUCHARZ-CUKIERNIK CZAS TRWANIA KURSU: 120 godz. Program; 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw. - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły - pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2. Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych. - instalacja wodnokanalizacyjna w zakładzie gastronomicznym, - oświetlenie (naturalne, sztuczne). 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu HACCP, - zapisy i instrukcje ghp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej artykułów spożywczych, - szkolenia i edukacja personelu w zakresie higieny, - higiena osobista personelu,

4 4 z :35 badania lekarskie i nosicielstwo, - dezynsekcja i deratyzacja, - lokalizacja i otoczenie zakładu gastronomicznego, - lokalizacja zakładu pracy, rodzaj kanalizacji, odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, charakterystyka terenu przed zakładem, rodzaje ujęcia wody, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomicznych, - magazynowanie półproduktów i produktów gotowych, - gospodarka wodno - ściekowa, 4. Organizacja pracy i produkcji na stanowisku kucharz - cukiernik wraz z zasadami żywienia w tym ogólne zasady. - przygotowywanie potraw, - zasady żywienia i układania jadłospisów, przygotowywanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych, technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków (śniadania, obiady, desery, kolacje), - dobór potraw, - ustalenie dania głównego, przystawka, deser, wpływ pory roku i pogody na ustalenie menu, wpływ przyzwyczajeń gości i religijnych przynależności, - kolejność dań, - przystawka, zupa, danie rybne, danie mięsne, sery, deser, owoce, kawa, - ciasta, desery, ciasta świąteczne - dekoracja ciast, deserów - sposoby podawania ciast, deserów - founde czekoladowe - estetyka i aranżacja baru, - elementy rachunkowości i system rozliczeń, - podstawy zarządzania barem, - techniki sprzedaży, - wybrane zagadnienia z prawa pracy, - stosunek pracy (nawiązywanie stosunku pracy, kolejne umowy o pracę na czas nieokreślony, konieczne elementy umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, itp.), świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, czas pracy (systemy czasu pracy, dopuszczalne okresy rozliczeniowe, wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, itp.), równe traktowanie w stosunkach pracy, odpowiedzialność porządkowa, w tym nakładanie kar pieniężnych a ochrona wynagrodzenia za pracę, urlopy wypoczynkowe, - praca grupowa - rozpatrywanie trudnych sytuacji z zakresu prawa pracy, 5. Organizacja przyjęć okolicznościowych- sposób dekoracji potraw i stołów - rola przyjęć, - formy przyjęć i dekoracja na przyjęcia, - śniadania, obiady, obiady bufetowe, cocktaile, lampki wina, przyjęcia bufetowe, aperitify, kawy, herbatki, - podział przyjęć, - przyjęcia siedzące i stojące, przyjęcia oficjalne i prywatne, dekoracja - pory dnia, w których odbywają się przyjęcia, - okazje do wydawania przyjęć, - dobór odpowiedniej formy przyjęcia, - zapraszany i zapraszający, - miejsce przyjęcia, liczba gości, - menu, - obsługa, - podział obowiązków wśród pracowników, - przygotowanie sali na przyjęcia, - przygotowanie stołu, nakrycie, ustawienie i wielkość stołu, nakrycie stołu: serwetki i obrus, talerze, talerzyki, solniczki, szkło, sztućce, papierosy, zapałki, popielniczki, dekoracje stołu, oświetlenie, kartoniki z menu, kartki z nazwiskami przygotowanie stołów pomocniczych, duże stoły pomocnicze, małe stoliki dostawcze, wózki kelnerskie, rozmieszczenie gości przy stole, - podawanie do stołu, - kolejność podawania, sposób podawania, - zasady zabierania brudnych, - talerzy, sposób nalewania napojów, - techniki noszenia tac i naczyń, - czynność porządkowe, - porządki codzienne i okresowe, dobór narzędzi środków - czystości, - organizacja pracy i kolejność czynności przy zmywaniu naczyń, - stołowych, zmywanie i czyszczenie naczyń metalowych i - sztućców, - przechowywanie naczyń i sztućców, - technika pracy przy polerowaniu naczyń stołowych. 6. Dietetyka - zasady żywienia zbiorowego - podstawy dietetyki - układnie jadłospisu 7. Obsługa kas fiskalnych - podstawowe informacje o kasach fiskalnych - przepisy prawne dotyczące urządzeń fiskalnych - budowa urządzeń fiskalnych - eksploatacja urządzeń fiskalnych - programowanie kas fiskalnych - zmiana kodów i cen - programowanie stawek podatku VAT - główne ustawienia kasy - sprzedaż towarów - rabaty - kontrola obrotów, utargu i gotówki - raporty fiskalne - dobowy - raporty niefiskalne - okresowy III. KURS Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych,

5 5 z :35 terminala płatniczego i programu komputerowego oraz dokumentacją handlową. Czas trwania kursu 88 h Program: 1. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego Zajęcia praktyczne - 16h 2.Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy Zajęcia teoretyczne - 8h 3. Elementy towaroznawstwa handlowego Zajęcia teoretyczne - 8h 4. Dokumentacja handlowa i magazynowa Zajęcia praktyczne - 20h 5. Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów Zajęcia teoretyczne - 8h 6. Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych Zajęcia praktyczne - 20h 7. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta Zajęcia teoretyczne - 8h Ad. 1. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego -rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych -opis techniczny i zasada działania kasy fiskalnej -programowanie kas fiskalnych -praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych -kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży - omówienie ustawy -terminal płatniczy - zastosowanie, rodzaje, zasada działania Ad. 2 Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy Przeglądy aktów prawnych - omówienie Ad. 3 Elementy towaroznawstwa handlowego Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów -Istota kodowania towarów -Kodowanie towarów w Polsce i świecie Czynniki determinujące jakość towarów -Cykl życia towaru -Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu -Czynniki działające destrukcyjnie na towary Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu -Narażenia magazynowe i transportowe -Zasady przechowywania wybranych grup towarowych -Kontrola warunków klimatycznych Ad.4 Dokumentacja handlowa i magazynowa obliczenia i wypełnianie dokumentacji na blankietach, związanej ze sprzedażą oraz gospodarką magazynową - Dokumentacja związana z dostawą -zamówienia, oferty, umowy -przyjmowanie zwrotu zakupionego towaru - protokół Dokumentacja związana ze sprzedażą -faktury, rachunki, paragony -podstawowe zasady sporządzania faktur -stawki podatku VAT - ćwiczenia w obliczaniu -doliczania zadanego narzutu -udzielanie rabatu -reklamacje i zwroty - dokumenty korygujące Dokumentacja magazynowa -sporządzania arkuszy spisowych - protokoły, prace inwentaryzacyjne Ad. 5 Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów -zasady BHP w jednostce handlowej -organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów -rodzaje magazynów -lokalizacja magazynów -gospodarka opakowaniami -gospodarka transportowa -organizacja i technika składowania towarów -zabezpieczenie i ochrona magazynu ubezpieczenie magazynu i towaru Ad. 6 Zastosowanie programu komputerowego do wystawiania faktur CDN FPP - tematyka zajęć opiera się na nabyciu umiejętności wystawiania faktur, w drugiej kolejności uczestniczy ćwiczą możliwości usprawnienia pracy w jednostce handlowej poprzez automatyzację wystawiania w programie innych dokumentów handlowych -Ewidencja kontrahentów -Ewidencja towarów, cen i marż -Rejestr sprzedaży i zakupów -Wystawianie faktur i innych dokumentów związanych z rejestracją operacji handlowych -Kontrola stanów magazynowych Ad. 7 Marketing, sprzedaż i obsługa klienta -elementy marketingu -cechy dobrego sprzedawcy: cechy charakteru, umiejętności, cechy psychiczne, postawa sprzedawcy -praca z klientem - obsługa klienta w sposób profesjonalny i kulturalny -rozmowa sprzedażowa -sposób wyrażania się -stosunek do klienta -załatwianie reklamacji -walka o klienta -rodzaje nabywców -proces decyzyjny nabywcy -sposób obchodzenia się z towarem, podkreślany szczególnie podczas jego prezentowania i demonstrowania Obsługa trudnego klienta -typologia trudnego klienta i sposoby obsługi klienta w zależności od jego charakterystyki -asertywne reagowanie na agresywne zachowanie klienta, w tym asertywne przyjmowanie krytyki, asertywne wrażanie opinii -radzenie sobie z negatywnymi emocjami i ze

6 6 z :35 stresem powstałym w wyniku kontaktu z trudnym klientem Skuteczna komunikacja z klientami -rozwijanie precyzji w komunikowaniu -bariery i błędy komunikacyjne, w tym analiza i sposoby ich likwidacji -zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej, w tym etapy i zasady profesjonalnie prowadzonej rozmowy telefonicznej Rola wyglądu w zawodzie sprzedawcy -czystość ciała -piękno języka -delikatność ruchów -schludny ubiór -fryzura -u pań dobry makijaż IV. KURS MASAŻU z elementami fizjoterapii godzin PROGRAM KURSU: Teoria masażu - wykłady Anatomia i fizjologia - wykłady i seminaria Masaż klasyczny - wykłady i ćwiczenia Masaż chiński - wykłady i ćwiczenia Masaż izometryczny - wykłady i ćwiczenia Elementy masażu sportowego - wykłady i ćwiczenia Elementy masażu kosmetycznego twarzy - wykłady i ćw. Elementy masażu odchudzającego - wykłady i ćwiczenia Elementy drenażu limfatycznego - wykłady i ćwiczenia Refleksoterapia stopy - wykłady i ćwiczenia Aromatoterapia - wykłady Kurs masażu z elementami fizjoterapii ma obejmować 160h zajęć dydaktycznych. Zajęcia powinny odbywać się w systemie zaocznym (soboty i niedziele co dwa tygodnie). Kurs powinien kończyć się egzaminem, po którym uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów oraz dyplom. V. KURS FRYZJERSKI z elementami kosmetyki i zdobienia paznokci Czas trwania kursu 120 godzin Program tematyczny: WIADOMOŚCI WSTĘPNE - Organizacja stanowiska pracy fryzjera zgodnie z wymogami bhp; - Zapoznanie z wyposażeniem salonu fryzjerskiego; - Produkty do pielęgnacji, stylizacji i koloryzacji włosów; BUDOWA, FUNKCJE, WŁAŚCIWOŚCI I PIELĘGNACJA WŁOSÓW I SKÓRY GŁOWY - Typy i funkcje skóry - Choroby skóry i ich diagnozowanie - Budowa, funkcje i właściwości włosów - Diagnoza stanu skóry i włosów - Uszkodzenia struktury włosów i sposoby ich regeneracji - Pielęgnacja włosów STYLIZACJA - Zasady dobierania fryzur do kształtu twarzy - Techniki masażu skóry głowy - Strzyżenie damskie i męskie: strzyżenie warstwowe; strzyżenie geometryczne; cieniowanie; strzępienie; degażowanie, piórkowanie - Koloryzacja włosów: farbowanie całościowe, częściowe, refleksy, koloryzacja zmywalna, balleyage, tonowanie, tlenienie włosów - Trwała ondulacja - Modelowanie włosów- układanie na szczotce; zakładanie wałków; zastosowanie lokówki i prostownicy; upięcia OBSŁUGA KLIENTA W SALONIE - Komunikacja z klientem - umiejętność słuchania i badanie potrzeb - Radzenie sobie z trudnym klientem ZDOBIENIE PAZNOKCI MANICRE - zasady dezynfekcji - budowa paznokcia - choroby paznokci i skóry - Manicure klasyczny- cążki - Manicure ekologiczny z frezarką - Pielęgnacja paznokci naturalnych i dłoni - Manicure SPA PEDICURE - Pedicure klasyczny- cążki - Pedicure ekologiczny z frezarką - Rekonstrukcja paznokci- jedwab, fiberglass - Pedicure SPA METODA AKRYLOWA - Przedłużanie paznokci na tipsie - Przedłużanie paznokci na szablonie - Przedłużanie paznokci french permanentny - Przedłużanie paznokci metodą Kamuflaż - Zatapianie ozdób w akrylu METODA ŻELOWA - Przedłużanie paznokci na tipsie - Przedłużanie paznokci na szablonie - Przedłużanie paznokci french permanentny - Przedłużanie paznokci french metodą Kamuflaż (Żel Unicum) - Zatapianie ozdób w żelu UV - Utwardzanie paznokci naturalnych technika żel UV i akryl - Przedłużanie paznokci metodą Russian Style(szpice) - Łączenie techniki żel UV i akryl - Technika zdobienia akrylem kolorowym - Technika zdobienia żelem kolorowym - Technika wzornictwa stempelkami - Zaawansowana technika Żelu UV Gelinium ( bez piłowania) - Żel i akryl na stopach- przedłużanie/utwardzanie naturalnej płytki - Żel 3D, zdobienia - Technika Gellak 3.Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 3.Uczestnik każdego szkolenia powinien otrzymać: - niezbędne materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym

7 7 z :35 szkolenia, ze szczegółowym wskazaniem zalecanej bibliografii. Wykonawca przekaże jeden komplet materiałów po zakończeniu kursu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, - niezbędne materiały biurowe i piśmienne (notes, długopis, teczkę) Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczania. - dokumenty potwierdzające ukończenie kursu - zaświadczenie MEN, o którym mowa w 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) oraz suplement zawierający: a) informację o okresie trwania szkolenia, b) tematy i wymiar godzinowy zajęć, c) numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, d) podpis osoby upoważnionej. 3.5 W ramach każdego z wyżej wymienionych kursów: 1.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu. Koszt wynajęcia sal i niezbędnych urządzeń należy wliczyć w koszt kursu. 2.W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu odzieży ochronnej. Koszt odzieży ochronnej należy wliczyć w koszt kursu. 3.Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie. 4.W przypadku konieczności wynikających z przepisów prawa posiadania badań lekarskich przez BO, w celu zrealizowania danego kursu Wykonawca jest zobowiązany do skierowania i sfinansowania niezbędnych badań lekarskich. Koszty te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. 5.Wykonawca zapewni uczestnikom kursów rzetelną obsługę i sprawną organizację zajęć m.in. poprzez wyznaczenie osoby, tzw. opiekuna merytorycznego, odpowiedzialnej za nadzór nad treścią szkolenia oraz jego rezultatami. 6.Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć na kursie otrzyma na własność materiały biurowe (zeszyt i długopis) oraz materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia). Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. 7.Wykonawca winien zorganizować kursy na terenie miasta Kraków. 8.Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji poszczególnych kursów będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9.Wykonawca w ramach zajęć zapewni uczestnikom poczęstunek tj. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, natomiast w przypadku zajęć przekraczających 4 godziny dydaktyczne zapewni catering w postaci ciepłego posiłku (drugie danie). Koszty te należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu. 10.Pomieszczenie, w którym odbywać się będą zajęcia z uczestnikami muszą zawierać obowiązkowo informację o finansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej. 11.Po ukończeniu kursu Wykonawca wystawi zaświadczenie MEN oznaczone logotypami POKL, EFS oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - o ukończeniu kursu potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych wraz z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych zajęć. 12.Planowany (przewidywany) termin prowadzenia kursów: listopad styczeń Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu realizacji kursu dostarczyć do Zamawiającego następujące dokumenty oznaczone logotypami POKL, EFS: - potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć, podpisane przez uczestników listy obecności, skorzystania z cateringu/ poczęstunku na zajęciach, odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych z

8 8 z :35 wyszczególnieniem jednostkowym ich składu, odbioru zaświadczeń, - po jednym egzemplarzu wszelkiego rodzaju materiałów i pomocy, które otrzymają uczestnicy, - dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych kursów na płycie CD lub DVD.. W ogłoszeniu powinno być: 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu następujących kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w roku 2013: I. Kurs Kelner- Barman- dla 1 osoby II. Kurs Kucharz- Cukiernik- dla 1 osoby III. Kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala i programu komputerowego oraz dokumentacją handlową - dla 3 osób IV. Kurs masażu z elementami fizjoterapii - dla 1 osoby V. Kurs fryzjerski, z elementami kosmetyki i zdobienia paznokci - dla 2 osób 3.2 Opis kursów zawodowych: I. KURS KELNER-BARMAN CZAS TRWANIA KURSU : 120 godz. Program: 1. Towaroznawstwo spożywcze i ocena towaroznawcza produktów żywieniowych i przetworów spożywczych, przygotowanie oraz sposób podania potraw. Zaopatrzenie małej gastronomii i przygotowywanie potraw - funkcjonalność pomieszczeń ekspedycyjnych, - ekspedycja, ekspedycja napojów zimnych, - ekspedycja napojów gorących, - zmywalnie, - funkcjonalność pomieszczeń gastronomicznych, - przedsionek, holl, zespół sanitarny, szatnia, sala konsumencka, - urządzenia podgrzewacze, - urządzenia do produkcji i wydawania napojów, - aparat zbiornikowy, ekspres do kawy, - stołowe półautomaty do napojów gorących, mikser barowy, saturator bufetowy, - automat do wody sodowej, - chłodzony dystrybutor do napojów niegazowanych, - aparatura do piwa, - urządzenia do transportu i wydawania potraw, - meble i drobny sprzęt, - stoły konsumenckie, stoły dostawcze, stoły - pomocnik kelnerskie, - krzesła, fotele i kanapy, - bielizna stołowa, - firanki i zasłony, - drobny sprzęt metalowy gastronomiczny niezbędny do obsługi konsumenta, - zastawa stołowa metalowa, zastawa stołowa porcelanowa, - naczynia szklane, - drewno i tworzywa sztuczne, - wyposażenie bufetu, - przygotowywanie potraw - towaroznawstwo żywieniowe - przepisy i terminy związane z normami i normalizacja w handlu - oznaczanie towarów 2.Obsługa klienta. - elementy psychologii obsługi klienta, - błędy w komunikacji interpersonalnej, - typy klientów i typologia nabywców, - formy zachowań klientów, - cechy osobowości a zawód kelnera, - zachowanie człowieka a wpływ otoczenia, - zasady relacji interpersonalnych w kontaktach z klientem, - komunikacja międzyludzka (komunikacja werbalna i niewerbalna, od czego zależy skuteczne komunikowanie się, czego unikać, szczególne pułapki komunikacji), - sztuka prowadzenia rozmowy - kontakt bezpośredni i telefoniczny, - zarządzanie czasem w miejscu pracy, - obsługa kelnerska, - rola autoprezentacji w tworzeniu wizerunku firmy, - klucz do klienta - umiejętność zadawania pytań, - zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji, - asertywność w kontakcie z klientem, - pokonywanie zastrzeżeń (poznanie kroków i sposobów rozwiewania wątpliwości klientów połączone z umiejętnym dotarciem do indywidualnych przyczyn pojawiających się w rozmowie zastrzeżeń), 3. BHP i HACCP - podstawowe zagadnienia z zakresu higieny, - dokumentacja niezbędna przy wdrażaniu haccp, - zapisy i instrukcje bhp, - instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania, instrukcja smażenia frytek, ryb i mięs, instrukcja parzenia kawy i herbaty, instrukcja wydawania dań i napojów, instrukcja postępowania z surówkami, instrukcja mycia naczyń stołowych i kuchennych, instrukcja zabezpieczenia przed szkodnikami, instrukcje usuwania odpadów, instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy, instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych w lokalach gastronomicznych, instrukcje czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń gastronomicznych, - kontrola jakości zdrowej i handlowej

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH 40-078 Katowice, Pl. Wolności 12, tel. +48/32/ 259 62 61, fax +48/32/ 258 87 WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH pozwalających uzyskać kwalifikacje zawodowe lub przyuczyć do zawodu, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Rok 2010 1 1.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ROSZM DZIAŁAJĄCY W RAMACH STRUKTUR ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W KIELCACH.

WYKAZ SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ROSZM DZIAŁAJĄCY W RAMACH STRUKTUR ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W KIELCACH. WYKAZ SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ROSZM DZIAŁAJĄCY W RAMACH STRUKTUR ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W KIELCACH. Uwaga: w wykazie realizowanych szkoleń podane są ceny brutto za jednego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Kursy zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 219997-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo