PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów"

Transkrypt

1 Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o Łódź, ul. Ratajska 14/18 NR EGZEMPLARZA: STATUS OPRACOWANIA: Dokumentacja do realizacji NR ARCHIWALNY OPRACOWANIA: 10-P17 WERSJA OPRACOWANIA: maj 2013 PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: PROJEKTOWAŁ: Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów mgr inż. Janusz Domagała upr. nr: 330/90/WŁ TOM: TEMAT: OPRACOWAŁ: C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. mgr inż. Janusz Domagała upr. nr: 330/90/WŁ SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Gburczyk upr. nr: LOD/1033/PWOE/08 INWESTOR: KOORDYNACJA PROJEKTU: PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź - Teren ul. Piotrkowska Łódź mgr inż. Piotr Gburczyk upr. nr: LOD/1033/PWOE/08 NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00zł tel.: (42) fax: (42)

2 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 1. Spis części i tomów opracowania Numer tomu Tytuł zakres Część A Projekt budowlany. - Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv EW Skoczykłody. Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Część B Projekt wykonawczy. Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv. Część ogólnobudowlana. B1 B2 Niwelacja. Drogi wewnętrzne. Ogrodzenie. B3/1 Budynek stacyjny. Architektura i konstrukcje. B3/2 Budynek stacyjny. Instalacje wod. kan., CO, klimatyzacji i wentylacji. B3/3 Budynek stacyjny. Instalacje wewnętrzne. B4 B5 Stacja kontenerowa 15/0,4 kv. Architektura i konstrukcje. Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe. Pole łącznika szyn. Fundamenty. Konstrukcje pod aparaturę. Konstrukcje wysokie. B6/1 Instalacje zewnętrzne. Instalacja wodociągowa. Ujęcie wody. B6/2 Instalacje zewnętrzne. Kanalizacja deszczowa. B6/3 Instalacje zewnętrzne. Kanalizacja sanitarna. Zbiornik bezodpływowy. B6/4 Instalacje zewnętrzne. Zasilanie urządzeń wod.-kan. B7 Mikroniwelacja i zieleń. Część C Projekt wykonawczy. Stacja elektroenergetyczna. Część elektroenergetyczna i teletechniczna. C1/1 C1/2 C1/3 Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe, pole łącznika szyn. Obwody pierwotne. Aparatura, przewody, osprzęt, izolacja. Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe. Obwody wtórne. Schematy zasadnicze i rysunki montażowe. Pole linii L1. Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe. Obwody wtórne. Schematy zasadnicze i rysunki montażowe. Pole linii L2. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 1

3 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 Numer tomu C1/4 C2 C3 Tytuł zakres Rozdzielnia 110 kv. Pole łącznika szyn, układy ogólnostacyjne. Obwody wtórne. Schematy zasadnicze i rysunki montażowe. Bilansowo kontrolny pomiar energii elektrycznej. System sterowania i nadzoru. C4/1 Potrzeby własne stacji. Stacja transformatorowa SN/nn. C4/2 Potrzeby własne stacji. Rozdzielnica 400/230 VAC. C4/3 Potrzeby własne stacji. Rozdzielnica 220 VDC. C4/4 Potrzeby własne stacji. Rozdzielnica 230 VAC gwarant i 48 VDC. C4/5 Potrzeby własne stacji. Akumulatornia. C5 C6 C7 C8 C9/1 Instalacja ochrony odgromowej i uziemienia stacji. Instalacja oświetlenia zewnętrznego stacji. Połączenia kablowe. Kanalizacja kablowa. Szafki kablowe. Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. System ochrony technicznej. System sygnalizacji włamania i napadu. System telewizji przemysłowej. C9/2 System ochrony technicznej. System sygnalizacji alarmu pożarowego. C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 2

4 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 2. Spis zawartości tomu C Spis treści 1. Spis części i tomów opracowania Spis zawartości tomu C Spis treści Spis załączników Spis części rysunkowej Oświadczenie Historia dokumentacji Założenia projektowe Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania Opis techniczny Zakres prac SE Skoczykłody: SE Rawa Mazowiecka: PE Rawa Mazowiecka: SE Odlewnia: W SE Koluszki: Uwagi wstępne SE Skoczykłody Telefon DECT Kanał inżynierski SE Rawa Mazowiecka PE Rawa Mazowiecka SE Odlewnia SE Koluszki Ochrona przeciwporażeniowa Uwagi końcowe Zbiorcze zestawienie materiałów Specyfikacja wyposażenia firmy DGT Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 3

5 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P Spis załączników Numer Załącznik 1 Załącznik 2 Tytuł Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik 3 Uzgodnienie nr 4593/10/2013/02 Załącznik 4 Karty katalogowe (wersja elektroniczna) 2.3. Spis części rysunkowej Numer rysunku Tytuł rysunku Numer archiwalny rysunku C10-10 Urządzenia łączności. Schemat funkcjonalny 10-P17/C9/1-10 C10-20 SE Skoczykłody. Lokalizacja urządzeń w szafie telekomunikacyjnej 10-P17/C9/1-20 C10-21 SE Skoczykłody. Schemat powiązań urządzeń w szafie 10-P17/C9/1-21 C10-22 SE Skoczykłody. Rozszycie portów E1 karty IE1-4 i multipleksera FOBOS na DDF/MDF 10-P17/C9/1-22 C10-23 SE Skoczykłody. Rozszycie portów V24 karty IV24 na DDF/MDF 10-P17/C9/1-23 C10-24 SE Skoczykłody. Rozszycie portów ISDN karty ISO na DDF/MDF 10-P17/C9/1-24 C10-25 SE Skoczykłody. Schemat zasilania szafy FM1 10-P17/C9/1-25 C10-26 SE Skoczykłody. Pomieszczenie nastawni. Lokalizacja telefonu Dect 10-P17/C9/1-26 C10-30 SE Rawa Mazowiecka. Schemat połączeń światłowodowych 10-P17/C9/1-30 C10-40 PE Rawa Mazowiecka. Lokalizacja urządzeń w szafie telekomunikacyjnej 10-P17/C9/1-40 C10-41 PE Rawa Mazowiecka. Schemat powiązań urządzeń w szafie 10-P17/C9/1-41 C10-42 C10-43 PE Rawa Mazowiecka. Rozszycie portów V24 karty IV24 na DDF/MDF PE Rawa Mazowiecka. Rozszycie portów ISDN karty ISO na DDF/MDF 10-P17/C9/ P17/C9/1-43 Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 4

6 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 C10-44 PE Rawa Mazowiecka. Rozszycie portów E1 multipleksera FOBOS na DDF/MDF 10-P17/C9/1-44 C10-50 SE Odlewnia. Szafa SUT. Lokalizacja i elewacja 10-P17/C9/1-50 C10-51 SE Odlewnia. Rozszycie portów E1 multipleksera FOBOS 10-P17/C9/1-51 C10-60 SE Koluszki. Szafa SUT. Lokalizacja i elewacja 10-P17/C9/1-60 C10-61 SE Koluszki. Szafa SUT. Schemat powiązań 10-P17/C9/1-61 C10-62 SE Koluszki. Rozszycie portów V24 karty IV24 na DDF/MDF 10-P17/C9/1-62 Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 5

7 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 3. Oświadczenie Niniejszy tom: C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. Projektu wykonawczego pn.: Elektrownia wiatrowa Skoczykłody. Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv EW Skoczykłody. Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren. opracowano zgodnie z: - obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, - warunkami przyłączenia nr 5212/10/ projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją nr 416/ Projektant Koordynacja projektu Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 6

8 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 4. Historia dokumentacji Wersja opracowania Marzec 2013 Maj 2013 Egzemplarz do uzgodnień. Opis / Treść zmiany Dokumentacja ostateczna uwzględniająca uwagi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren (uzgodnienie nr 4593/10/2013/02) Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 7

9 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 5. Założenia projektowe 5.1. Podstawa opracowania Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie: - umowy zawartej między Islandzko Polskim Biurem Projektów Energetycznych ISPOL PROJEKT Sp. z o.o. a Inwestorem tj. Eco Power Sp. z o.o., - ustaleń z Zamawiającym dotyczących zakresu opracowania i zastosowanych rozwiązań technicznych, - Warunków Przyłączenia nr 5212/10/2010 do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napięciu znamionowym 110 kv należącej do przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, - Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi, - projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją nr 416/2012, - obowiązujących norm i przepisów oraz dobrej praktyki inżynierskiej, - dokumentacji techniczno ruchowej oraz informacji technicznej producentów, zastosowanych w projekcie urządzeń Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja elektroenergetyczna 110/30 kv Skoczykłody w zakresie części południowej należącej do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Zakres opracowania Tom niniejszy obejmuje swoim zakresem urządzenia telekomunikacyjne w SE Skoczykłody oraz SE Rawa Mazowiecka, PE Rawa Mazowiecka, SE Odlewnia, SE Koluszki celem utworzenie dróg transmisyjnych dla sygnałów telemechaniki, danych licznikowych, kanału inżynierskiego oraz łącza telefonicznego. Tom niniejszy zawiera: - opis techniczny, - zestawienie materiałów, - rysunki montażowe. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 8

10 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 6. Opis techniczny 6.1. Zakres prac W obiektach energetycznych objętych opracowanie przewiduje się montaż nowych oraz rozbudowę istniejących już urządzeń telekomunikacyjnych SE Skoczykłody: - montaż krotnicy NETX 1100, zapewniającej: o 4 porty E1 (G703) o 8 portów V24 o 4 porty ISDN SO - montaż dwóch multiplekserów światłowodowych FOBOS, 4xE1 +100Mbit/s Eth - montaż serwera portów MOXA Nport montaż switcha Cisco SLM 2008T-EU - montaż telefonu DECT - montaż przełącznicy DDF/MDF; magazyn VOICE 19 /3U z 15 łączówkami KRONE. - montaż urządzeń zasilania SE Rawa Mazowiecka: - montaż patchcordu światłowodowego PE Rawa Mazowiecka: - rozbudowa istniejącej krotnicy NETX (kier. Ścieki) - o moduł interfejsu asynchronicznego RS- 232 typu IV24 i moduł zakończeń cyfrowych łączy ISDN typu ISO - montaż multipleksera światłowodowego FOBOS, 4xE1 +100Mbit/s Eth - montaż switcha Cisco SLM 2008T-EU - rozbudowa przełącznicy DDF/MDF o łączówki KRONE - montaż patchcordu światłowodowego SE Odlewnia: - montaż multipleksera światłowodowego FOBOS, 4xE1 +100Mbit/s Eth - rozbudowa przełącznicy DDF/MDF o łączówki KRONE W SE Koluszki: - rozbudowa istniejącej krotnicy NETX o moduł interfejsu asynchronicznego RS-232 typu IV24 - rozbudowa przełącznicy DDF/MDF o łączówki KRONE 6.2. Uwagi wstępne Na linii 110kV Odlewnia-Rawa Mazowiecka, ma być zawieszony przewód OPGW, który - po wybudowaniu SE Skoczykłody zostanie częściowo wprowadzony na przełącznice światłowodową w budynku stacji 110kV/30kV. Światłowód ten umożliwi stworzenie dwóch dróg, podstawowej i Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 9

11 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 rezerwowej, transmisji sygnałów do systemów dyspozytorskich. Schemat projektowanych powiązań telekomunikacyjnych pokazano na rys. nr C Transmisję podstawową do ODM PSE Centrum (i dalej do KDM) zaprojektowano poprzez retransmisję z systemu dyspozytorskiego PGE Dystrybucja S.A.Oddział Łódź-Teren jako rozbudowę istniejącego kanału retransmisji o dane z SE Skoczykłody. Jak tor rezerwowy przewidziano most połączeniowy w trybie punkt-punkt pomiędzy dwoma modemami GPRS: jeden zainstalowany w szafie koncentratora telemechaniki w SE Skoczykłody i drugi zainstalowany w dowolnym punkcie styku wskazanym przez ODM PSE Centrum SE Skoczykłody W trakcie budowy stacji 110/30kV Skoczykłody w pomieszczeniu nastawni zainstalowana zostanie nowa szafa 42U 800x800 (ujęta w projekcie kabla światłowodowego). W szafie tej zostaną zainstalowane urządzenia jak pokazano na rys. C10-20: - przełącznica optyczna i szuflada zapasów (ujęte w projekcie kabla światłowodowego), - dwa multipleksery FOBOS zainstalowane na listwie mocującej LT-19-01, - multiplekser NETX1100, - magazyn VOICE 19 /3U z łączówkami KRONE, - serwer portów RS232/422/485 typu MOXA Nport , - switch Cisco LSM 2008T-EU, - listwa zasilająca 19 9 gniazd, - panel dystrybucji napięcia 48VDC i napięcia gwarantowanego. - dwa organizery kabli 19 1U Schemat zasilania szafy i panelu dystrybucyjnego pokazano na rys. C Zainstalowany w szafie NETX 1100 poprzez multipleksery światłowodowe FOBOS współpracować będą z rozbudowanymi urządzeniami NETX1100 w PE Rawa Mazowiecka i SE Koluszki. Sposób połączenia urządzeń pokazano na rys. C10-21, sposoby zakończenia kanałów teletechnicznych pokazano na rys. C10-22, C10-23 i C Telefon DECT Do podłączenia telefonu DECT wykorzystano kartę ISO multipleksera NETX1100 która umożliwia zainstalowanie telefonu ISDN wyniesionego z centrali DGT zainstalowanej na PE Rawa Mazowiecka. Telefon Siemens Gigaset będzie podłączony do gniazda telefonicznego T1 umocowanego na ścianie w pomieszczeniu nastawni obok biurka. Kabel od gniazda T1 do szafy FM1 prowadzić pod podłogą techniczną w rurze karbowanej ICTA 3422 i zakończyć na przełącznicy MDF. Sposób prowadzenia kabla o lokalizacja gniazda pokazana jest na rys. nr C Kanał inżynierski. Realizację kanału inżynierskiego zapewni zainstalowana MOXA Nport z programowo ustawianymi portami RS232/422/485. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 10

12 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P SE Rawa Mazowiecka W SE Rawa Mazowiecka w szafie SUT należy połączyć patchcordem światłowodowym przełącznicę optyczną kier. Odlewnia z przełącznicą optyczną kierunek PE Rawa Mazowiecka zgodnie z rysunkiem C PE Rawa Mazowiecka W budynku Posterunku Energetycznego Rawa Mazowiecka należy zainstalować: multiplekser światłowodowy FOBOS wraz z listwą mocującą LT-19-01, - Router Cisco SLM 2008T-EU - półkę stałą 2U, - switch Cisco SLM 2008T-EU, - rozbudować multiplekser NETX1100 o karty IV24 I kartę ISO, - rozbudować istniejącą przełącznicę DDF/MDF o dodatkowe łączówki KRONE. Lokalizację urządzeń w szafie pokazano na rys. C10-40 a schemat powiązań na rys. C Sposób zakończenia kanałów teletechnicznych pokazano na rys. C10-42, C10-43, C W pomieszczeniu TELEKOMUNIKACJA, w szafie SUT umieścić elementy pokazane na rys. nr C Wykonać połączenia wg rys. nr C Okablowanie łączówek DDF/MDF wykonać wg rysunków nr C i C Wszelkie prace rekonfiguracyjne istniejących urządzeń łączności należy wykonać po wcześniejszym skoordynowaniu terminów i zakresów prac z odpowiednimi służbami PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren SE Odlewnia W budynku rozdzielni w pomieszczeniu łączności, w szafie SUT umieścić multiplekser FOBOS na istniejące listwie mocującej LT a porty zakończyć na dodatkowej łączówce KRONE. Lokalizację elementy pokazane na rys. nr C10-50 a rozszycie portów multipleksera na rys. na rys. C Połączenie multipleksera FOBOS z przełącznicą optyczną będzie możliwe do wykonania po wybudowaniu kabla OPGW do stacji Odlewnia SE Koluszki W budynku rozdzielni w pomieszczeniu nastawnia, rozbudować istniejący w szafie SUT multiplekser NETX1100 o kartę IV24 oraz istniejącą przełącznicę KRONE o dwie łączówki. Lokalizacją urządzeń w szafie pokazano na rys. nr C10-60, schemat powiązań na rys. nr C10-61, zaś rozszycie zakończenia kanałów teletechnicznych na rys. nr C Ochrona przeciwporażeniowa W celu ochrony przeciwporażeniowej wszystkie części metalowe montowane w szafach połączyć z uziemieniem szafowy przewodem LgY6. Wszystkie projektowane konstrukcje metalowe uziemić stosując przewód LgY16. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 11

13 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P Uwagi końcowe - Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. - Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP. - Przy rozbudowie urządzeń na pracujących obiektach wszelkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, tak by przerwy w pracy urządzeń były w określonym przez Zakład czasie i jak najkrótsze oraz by nie uszkodzić istniejących połączeń. - Wszystkie kable teletechniczne nie prowadzone w korytkach kablowych należy umieścić w karbowanej rurze ochronnej. - Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 12

14 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren 7. Zbiorcze zestawienie materiałów Lp. Nr na rys Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Multiplekser NETX 1100 w składzie: - 1 x kaseta 3U; - 1 x moduł zasilania - PSU48/24-1 x moduł synchronizacji MSYNC - 1 x moduł sterowania i komutacji - CSP - 1 x moduł interfejsów 4x2MBIT/S - IE1-4N - 1 x moduł interfejsu asynchronicznego 4 porty RS-232-IV24-1 x moduł interfejsów ISDN BRI - S/T 4 porty - ISO-N - przewody fabryczne o długości 1,50m do wyprowadzenia portów na łączówki przełącznice DDF/MDF Multiplekser światłowodowy FOBOS - 4xE1 G Mbit/s Ethernet - zasilanie 48VDC, - port optyczny SM 1310 nm, - złącze S.C., - zasięg 50 km SE SKOCZYKŁODY kpl. 1 DGT szt. 2 BitStream 3. - Listwa mocująca LT szt. 1 BitStream 4. - Serwer NPort /EU 16 portów RS232/422/485 szt. 1 MOXA 5. - Cisco SLM2008T-EU szt. 1 Cisco 6. - Modem MT-202 szt. 2 Inventia 7. - Gniazdo telefoniczne szt Aparat telefoniczny ISDN DECT Gigaset CX470 szt. 1 Siemens Jeden zainstalować w sterowniku telem., drugi we wskazanym przez PSE punkcie styku Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 13

15 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi 9. - Zaślepka samomocująca 1U szt. 24 ZPAS Listwa zasilająca LZI-30/9 szt. 1 ZPAS Półka stała 2U 19 szt. 1 ZPAS Organizer 1U-19 szt panel rozdzielczy 19 /1U-16xRJK45 HK STP 568A/B NEW DESING Gniazdo 2xRJ-K45 kat 5e ekranowane Panel dystrybucji napięć 48VDC i 230VAC PS-3U wyposażony w: - 2 x S201 DC-K 2A - 1 x S201 DC-K 4A - 3 x S201 DC-K 6A - 3 x S201U-K 6A; - 26 x zaciski - 5 m x przewód DY 2,5 Magazyn VOICE typu UK 19"/3U na 150 par (3x5) Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem Nakładka opisowa 2/10 uchylna A-Lan Technologie szt. 1 KRONE szt. 1 - kpl. 1 ZPAS kpl. 1 KRONE szt. 15 KRONE szt. 15 KRONE YDY 3x2,5 m Przewód OWY 3x1,5 m 12 - Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 14

16 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Rura karbowana ICTA 3422 Ø zewn. 25mm Kable F/UTP PVC kat 5e Patchcord F/UTP dł. 1,5m Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m Karta interfejsów ISDN BRI - S/T 4 porty - IS0-N Nowa France Przeźmierowo, koło Poznania m. 50 PromisNET szt. 2 PromisNET szt. 2 FCA SE RAWA MAZOWIECKA szt. 1 FCA PE RAWA MAZOWIECKA szt. 1 DGT Karta interfejsu asynchronicznego V.24, 4 porty -IV24 szt. 1 DGT Kabel IS0 szt. 1 DGT Kabel V.24 szt. 1 DGT Multiplekser światłowodowy FOBOS - 4xE1 G Mbit/s Ethernet - zasilanie 48VDC, - port optyczny SM 1310 nm, - złącze S.C., - zasięg 50 km kpl. 1 BitStream Listwa mocująca LT szt. 1 BitStream Półka stała 2U 19 WZ-SB szt. 1 ZPAS Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 15

17 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Cisco SLM2008T-EU szt. 1 Cisco Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem Nakładka opisowa 2/10 uchylna szt. 6 KRONE szt. 6 KRONE YTKSYekw 2x2x0,5 m 10 Telefonika Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m Patchcord F/UTP dł. 1,5m Multiplekser światłowodowy FOBOS - 4xE1 G Mbit/s Ethernet - zasilanie 48VDC, - port optyczny SM 1310 nm, - złącze S.C., - zasięg 50 km szt. 1 FCA szt. 2 PromisNET SE ODLEWNIA kpl. 1 BitStream Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem szt. 1 KRONE Nakładka opisowa 2/10 uchylna szt. 1 KRONE Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m szt. 1 FCA SE KOLUSZKI Karta interfejsu asynchronicznego V.24, 4 porty -IV24 szt. 1 DGT Kabel V.24 szt. 1 DGT Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem szt. 2 KRONE Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 16

18 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Nakładka opisowa 2/10 uchylna szt. 2 KRONE Przewód STP o długości 2,0m zakończony wtyczką RJ45 kpl. 2 Kros- MOXA porty RS232 Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 17

19 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren 8. Specyfikacja wyposażenia firmy DGT Lp. Wyszczególnienie SE Skoczykłody PE Rawa Mazowiecka SE Koluszki Razem Uwagi 1 Kaseta 3U; Moduł zasilania PSU48/ Moduł sterowania i komutacji CSP Moduł synchronizacji MSYNC Moduł interfejsów 4x2MBIT/S IE1-4N 1 1 4xE1 6 Moduł interfejsu asynchronicznego RS-232 (IV24) xV24 7 moduł interfejsów ISDN BRI - S/T 4 porty - ISO-N xSO 8 Kabel IE Kabel IS Kabel V Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 FOBOS Światłowodowy multiplekser 4xE1 G kbit/s Mbit/s. Ethernet FOBOS (następca Anymux-FOX) Połączenie sieci LAN Ethernet 10/100 Mbit/s + 4 kanały E1 2048kbit/s G.703 poprzez łącze optyczne Wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet z tablicą 1000 adresów MAC Możliwość definicji do 15 sieci VLAN w celu tworzenia niezależnych kanałów transmisji Możliwość ograniczenia pasma na portach Ethernet Zarządzanie SNMP, WWW, SMTP, TELNET, SNTP FOBOS jest urządzeniem przeznaczonym dla użytkowników z zapotrzebowaniem na ruch pakietowy i klasyczne połączenia głosowe. Urządzenie realizuje transport strumienia ramek Ethernet oraz czterech strumieni E1 2048kbit/s poprzez tor optyczny z wykorzystaniem dwu włókien jednomodowych bądź wielomodowych. Możliwa jest również transmisja po jednym włóknie z wykorzystaniem techniki WDM. Typową aplikację przedstawia rysunek poniżej. PBX PBX PBX PBX Central Site 155 Mbit/s data link Customer Site PBX PBX PBX LAN SM, MM FO PBX LAN FOBOS FOBOS 100 Mbit/s Ethernet 100 Mbit/s Ethernet Urządzenie FOBOS posiada wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet nowej generacji z funkcjami flow control, VLAN, autocrossover pozwalający na łączenie użytkowników bez dodatkowych urządzeń. Na każdym porcie przełącznika możliwe jest przydzielanie dostępnego pasma transmisji od szybkości 32 kbit/s do 140 Mbit/s. Możliwe jest więc ustalanie priorytetów dla każdego użytkownika bezpośrednio w urządzeniu. Dostępny kanał transmisji strumienia danych Ethernet może zostać podzielony na do piętnastu niezależnych kanałów transmisji z wykorzystaniem mechanizmów wirtualnych sieci VLAN. Zaawansowany mechanizm konfiguracji VLAN-ów w urządzeniu FOBOS pozwala na elastyczne łączenie i rozdzielanie ruchu pomiędzy klientami dołączonymi do portów Ethernet. BITSTREAM Specyfikacja może ulec zmianie w trakcie rozwoju urządzenia

30 Wbudowanie serwera HTTP, serwera TELNET oraz agenta SNMP pozwala na swobodną konfigurację parametrów urządzenia poprzez standardową przeglądarkę WWW oraz stałe monitorowanie uszkodzeń z poziomu dowolnych platform zarządzania wyposażonych w protokół SNMP. Dodatkowo wbudowana obsługa protokołu SMTP pozwala na powiadamianie operatora pocztą elektroniczną w przypadku wystąpienia awarii w systemie. Zarządzanie urządzenia realizowane jest poza pasmem poprzez dedykowany port Ethernet. Urządzenie jest wyposażone w możliwość wymiany oprogramowania bezpośrednio przez użytkownika pozwalającą na łatwe podnoszenie walorów użytkowych po instalacji urządzenia u klienta. Multiplekser FOBOS zasilany jest z napięcia stałego od 12 do 60V lub z zasilacza zewnętrznego dołączanego do urządzenia w przypadku napięcia przemiennego. Całkowity pobór mocy przez urządzenie nie przekracza 6 Watów. PARAMETRY Multipleksacja Liczba kanałów E1-4 Maksymalna przepływność strumienia danych Ethernet 100 Mbit/s Porty liniowe Porty E1 Zgodne z ITU-T G.703, 2048kbit/s 120 Ω para symetryczna Kod liniowy HDB-3 Pętla testowa w stronę linii E1 Złącze 4 x RJ-45 Zarządzanie SNMP v.1 Protokół HTTP i przeglądarka WWW jako aplikacja zarządzania SMTP -wysyłanie w przypadku awarii Dedykowany port Ethernet do zarządzania urządzenia Poprzez port terminala RJ-45 (9600,N,8,1) wstępna konfiguracja Implementacja G.826. Porty Ethernet Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s Funkcja kontroli przepływu Funkcja autocrossover MDI, MDI-X Wsparcie dla sieci VLAN, IEEE 802.1q Sygnalizacja poprawności połączenia Złącze 4 x RJ-45 Port OPTYCZNY SM, MM, WDM 1310nm, 1550nm Typ włókna 9/125um, 62,5/125um Złącze SC Zasięg w zależności do typu portu optycznego: 15km, 50km, 100km (1550nm) Urządzenie dostępne również w wersji ze slotem SFP. Wymiary Obudowa 103x230x53mm Waga do 1kg Zasilanie Zakres napięć zasilania 12 do 60V DC Zewnętrzny dołączany zasilacz 230V AC/48V DC Pobór mocy do 6W BITSTREAM Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 7/9, Lublin, Poland Tel , Fax BITSTREAM Specyfikacja może ulec zmianie w trakcie rozwoju urządzenia

31 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

32 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

33 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

34 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

35 Bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS - Modbus MT-202 Transmisja pakietowa GSM/GPRS Integralny modem GSM 850/900/1800/1900 Automatyczne logowanie i podtrzymanie sesji GPRS Optoizolowany port komunikacyjny dla urządzeń zewnętrznych (RS 232/422/485) Programowane funkcje przetwarzania danych Standardowe protokoły transmisyjne (MODBUS RTU, GazModem, M-BUS, NMEA 0183) Wbudowana funkcjonalność Master i Slave Tryb FlexSerial dla programowej obsługi protokołów niestandardowych Zwierciadło zasobów urządzeń zewnętrznych i zdarzeniowa transmisja Moduł MT-202 umożliwia łatwą, bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS wszelkiego rodzaju urządzeń inteligentnych (sterowniki PLC, układy wejść/ wyjść, urządzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS-232/422/485. MT-202 może być wykorzystywany jako przezroczysty port szeregowy, ale może także pełnić funkcję lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenie zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby (wejścia, wyjścia, wejścia analogowe, rejestry i flagi wewnętrzne). W pamięci MT-202 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, wszelkiego rodzaju zmian stanu, zmian wartości analogowych, spełnienia warunków logicznych z wykorzystaniem wartości bezpośrednich i agregowanych. Dane są transmitowane przez GPRS zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika. Przemysłowa konstrukcja urządzenia, integralny modem GSM/GPRS, możliwość programowania przez użytkownika, odpowiednio dobrane parametry techniczne oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne to atuty MT-202 w zastosowaniach bezprzewodowej telemetrii, nadzoru, diagnostyki, sterowania oraz zdalnego odczytu zużycia mediów. Zasoby Port szeregowy RS-232/485/422 - izolowany Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez program użytkownika: 512 wewnętrznych rejestrów 16 bitowych. 176 markerów wewnętrznych dostępnych w przestrzeni wyjść binarnych 256 wewnętrznych niekasowalnych markerów 256 wewnętrznych markerów zerowanych przy resecie modułu 12 niezależnych timerów wewnętrznych 32 specjalne markery przeznaczone do wysyłania komunikatów zdarzeniowych i alarmowych Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji) Funkcjonalność Sposoby komunikacji - - GPRS - transmisja pakietowa SMS Transmisja danych CSD (tryb Modem) - Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS Routing pakietów w trybie przezroczystym Możliwość wykorzystywania w trybie przezroczystym jako bezprzewodowy port szeregowy Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach markerów wewnętrznych, zegarach, licznikach, flagach diagnostycznych i rejestrach w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie markerów lub rejestrów wewnętrznych, wysyłanie ) Możliwość samodzielnego zgłaszanie zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu markerów lub spełnienia funkcji logicznej Możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS Funkcjonalność lokalnego Mastera dla urządzeń podłączonych do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjnego RS-232/422/485 (protokóły Modbus RTU, GazModem, NMEA 0183) Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń Możliwość programowej obsługi niestandardowych protokółów komunikacyjnych - tryb FlexSerial Bufor MT2MT umożliwiający komunikację pomiędzy modułami MT-202, MT-101, MT-102 bez pośrednictwa komputera Kontrola integralności danych i poprawności dostarczenia ramek Układ "watchdog" (automatyczny reset stanów nieprawidłowych) Timery synchronizowane z zegarem RTC Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu, programu użytkownika i oprogramowania wewnętrznego (firmware) Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem MT-202

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Thinkcore W325A. Pełny opis produktu. Wbudowany komputer przemysłowy z GSM/GPRS, 1x LAN, 2x RS-232/422/485, SD, RISC CPU. [Nowy moduł GSM/GPRS]

Thinkcore W325A. Pełny opis produktu. Wbudowany komputer przemysłowy z GSM/GPRS, 1x LAN, 2x RS-232/422/485, SD, RISC CPU. [Nowy moduł GSM/GPRS] Thinkcore W325A Wbudowany komputer przemysłowy z GSM/GPRS, 1x LAN, 2x RS-232/422/485, SD, RISC CPU Wbudowany komputer przemysłowy z GSM/GPRS, 1x LAN, 2x RS-232/422/485, SD, RISC CPU [Nowy moduł GSM/GPRS]

Bardziej szczegółowo

Serwery portów szeregowych. Maciej Kifer / Inżynier Sprzedaży MOXA

Serwery portów szeregowych. Maciej Kifer / Inżynier Sprzedaży MOXA Serwery portów szeregowych NPort Maciej Kifer / Inżynier Sprzedaży MOXA Agenda Serwery portów szeregowych Nport zastosowanie Serwery portów szeregowych Nport omówienie NPort5000 NPort6000 NPortW2000 Plus

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet.

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet. EDS-305/308 Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym wysokiej klasy

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

ICF-1150. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód. Złącze

ICF-1150. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód. Złącze ICF-1150 Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód Konwertery portów szeregowych, RS-232/422/485 na światłowód trójstronna komunikacja: RS-232, RS-422/485, światłowód jedno lub wielomodowy

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTAKATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi Zespołami Automatyki

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS232-Ethernet KR-04

Konwerter RS232-Ethernet KR-04 Konwerter RS232-Ethernet KR-04 P R O D U C E N T W AG E L E K T R O N I C Z N Y C H RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10 Dział SprzedaŜy (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Sieć GSM to medium łączności, które z powodzeniem można wykorzystać do przesyłu danych z urządzeń obiektowych, a które nie wymaga nakładów pieniężnych na budowę

Bardziej szczegółowo

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych.

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych. EDS-205A/208A Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych switch przemysłowy w obudowie aluminiowej przeznaczony do montażu

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe 1. OBUDOWY REGULATORÓW...2 2. OPIS LISTW ZACISKOWYCH...13 3. KONFIGURACJA URZĄDZENIA...23 4. OPIS WYKONANIA KABLA ŁĄCZĄCEGO REGULATORY Z PC I KLS 4E...25 5. SCHEMAT POŁĄCZENIA REGULATORÓW Z JEDNOSTKĄ NADRZĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE

1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO 1.10 MODUŁY KOMUNIKACYJNE IC200SET001 konwerter łącza RS (RS232 lub RS485) na Ethernet (10/100Mbit), obsługiwane protokoły: SRTP, Modbus TCP IC200USB001

Bardziej szczegółowo

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller

Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller DANE TECHNICZNE Saia PCD3.M2330 Wide Area Controller Saia PCD3.M2330 to kompaktowy sterownik swobodnie programowalny łączący technologie Webową, IT oraz telekomunikacyjną. Niewielkich rozmiarów urządzenie

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz komunikacyjny do wielkowymiarowych instalacji solarnych z przemiennikami częstotliwości Sunny Central lub Sunny Mini Central

Rozdzielacz komunikacyjny do wielkowymiarowych instalacji solarnych z przemiennikami częstotliwości Sunny Central lub Sunny Mini Central COM-B Rozdzielacz komunikacyjny do wielkowymiarowych instalacji solarnych z przemiennikami częstotliwości Sunny Central lub Sunny Mini Central Treść Rozdzielacz komunikacyjny COM-B firmy SMA Solar Technology

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

4.2 STEROWNIKI SERII RCC

4.2 STEROWNIKI SERII RCC ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTRAADA PLC 4.2 STEROWNIKI SERII RCC HERCC972-8 wejść dyskretnych (12/24 VDC), 4 wyjścia dyskretne (24VDC), 8 wejść analogowych (0 20 ma), 4 wyjścia analogowe (0 20 ma),

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery 1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe Przemysłowy, optycznie izolowany konwerter sygnału szeregowego RS-232 do światłowodu Seria KSC-200 Konwerter został skonstruowany z myślą o dostarczaniu najbardziej uniwersalnego połączenia pomiędzy 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com Przemysłowy konwerter - MICROSENS Informacje ogólne Dla połączeń urządzeń, rozdzielni i systemów sterujących wyposażonych w interfejsy szeregowe MICROSENS oferuje specjalne konwertery mediów w wersji przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z SYRIUSZ-101-1 Przełącznik przemysłowy Gigabit Ethernet 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA Na rysunku 1 został przedstawiony panel przedni urządzenia SYRIUSZ. 1 2 3 4 Rys. 1. Panel przedni urządzenia Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

SETEBOS i ANYMUX-CEN Systemy kontroli i nadzoru

SETEBOS i ANYMUX-CEN Systemy kontroli i nadzoru SETEBOS i ANYMUX-CEN Systemy kontroli i nadzoru SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D

Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym. Urz dzenie telesterowania RL64D Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym Urządzenie Urz dzenie telesterowania RL64D PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone jest do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa Strona nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE ADRES OBIEKTU Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka, RPZ Grochów RPZ Grochów ul. Zamieniecka

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV

Inteligentna platforma CCTV OCTA 4300 8-kanałowy, cyfrowy multiplekser wideo, dźwięku, danych, CC oraz Fast Ethernet OCTA 4300 jest kompaktowym oraz wszechstronnym połączeniem wideo, dźwięku, danych, obsługi alarmów oraz portu Ethernet,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z www.bitstream.com.pl TRYTON-PE1 Protekcja kanału E1 + Most Ethernet E1 10/100Mbit/s Ethernet na 4xE1 G.703 2048kbit/s 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA 1 2 3 4 5 Rys 1. Panel przedni i tylny urządzenia. Oznaczenie symboli: 1 złącze

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe Konwerter mediów 10/100Base-TX do 100Base-FX Seria KC-300D, KC-300DM Konwertery mediów zostały stworzone do konwersji sygnałów 10Base-T lub 100Base-T do/z sygnałów światłowodowych 100Base-FX. Używane są

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USBCAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika Designer: Mateusz Płociński SQ3PLX Producer: Microsat info@microsat.com.pl

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP00501-XE232NET

Kod produktu: MP00501-XE232NET MODUŁ KONWERTERA RS232-ETHERNET, STEROWANIE KOMENDAMI AT, SERWER E-MAILI Podstawowe informacje Urządzenie zbudowane zostało na bazie modułu XE232NET-1ITR firmy Xecom. Składa się ono z dwóch elementów:

Bardziej szczegółowo

MPC / 6. Pierwszy interfejs. do 15 m, szybkość do 19,2Kbit/s. 3 częstotliwoście 900/1800/1900 Mhy. Drugi interfejs (galwanicznie izolowany)

MPC / 6. Pierwszy interfejs. do 15 m, szybkość do 19,2Kbit/s. 3 częstotliwoście 900/1800/1900 Mhy. Drugi interfejs (galwanicznie izolowany) V.Bartkeviciaus company "VALSENA" Savanoriu ave. 271-412 Kaunas LT 50131, Lithuania Phone: 370 37 310603 Fax: 370 37 310648 E-mail: valsena@valsena.lt MPC-333 Podstawowe cechy Wolnie wybrane interfejsy:

Bardziej szczegółowo

TRB-0611 Konwerter USB RS 232/422/485/TTL Instrukcja obsługi

TRB-0611 Konwerter USB RS 232/422/485/TTL Instrukcja obsługi TRB-0611 Konwerter USB RS 232/422/485/TTL Instrukcja obsługi AN-TRB-0611_v1_02 Data aktualizacji: 03/2017r. 03/2017 AN-TRB-0611_v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka.

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. 1. W miejsce nieaktualnych narzędzi konfiguracyjnych z pozycji specyfikacji nr 42. 6ES7810-5CC10 i 43. 6AV6612-0AA01 należy wyspecyfikować aktualnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9 Konfiguracja urządzeń EtherLite do współpracy z oprogramowaniem RealPort w środowisku Windows 2000. 1. Potrzebne elementy: (Jarosław Ulczok, Clico Sp. z o.o.) a. EL8 (RS232) b. komputer z zainstalowany

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa jako koncentrator impulsów licznikowych Przeznaczenie Ex-micro2_wxa jest programowalnym, uniwersalnym sterownikiem, który może pełnić funkcję

Bardziej szczegółowo

MiCOM P591, P593, P594 & P595

MiCOM P591, P593, P594 & P595 01 MiCOM P591, P593, P594 & P595 Interfejsy komunikacyjne Urządzenia MiCOM P591 i P593 są jednostkami interfejsu komunikacyjnego konwertującego sygnały optyczne na elektryczne. Pozwala to na połączenie

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485

Konwerter sygnału RS-232 na RS-485 Instrukcja użytkowania DA-70161 I. Wprowadzenie Aby nawiązać przenośną komunikację cyfrową pomiędzy dwoma komputerami wyposażonymi w różne konwertery interfejsów szeregowych lub pomiędzy innymi inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

i 1x port ethernet 1x port z obsługą ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemów, więcej na www.metel.eu 2x port RS232 ze wsparciem dla: Modbus RTU/ ASCII Prędkość

Bardziej szczegółowo

+70 C -25 C 95% RH EMC TK701G TK711U TK704G TK714U TK704W

+70 C -25 C 95% RH EMC TK701G TK711U TK704G TK714U TK704W +70 C -25 C 95% RH EMC TK701G TK711U TK704G TK714U TK704W Przemysłowe routery 2G (GPRS) i 3G (UMTS) oferowane przez Inventię pozwalają na zdalny dostęp do urządzeń Ethernet lub lokalnych sieci LAN poprzez

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

Przełączniki oraz konwertery do sieci Ethernet

Przełączniki oraz konwertery do sieci Ethernet Przełączniki oraz konwertery do sieci Ethernet Zarządzalny światłowodowy przełącznik Ethernet 10/100/1000 Mb/s do pracy w topologii pierścienia przełącznik Giga Ethernet 4x UTP + 2x FO SFP* przełącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

EDS-616. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Zarządzalny, modułowy switch na szynę DIN. Zarządzalny, modułowy switch na szynę DIN

EDS-616. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Zarządzalny, modułowy switch na szynę DIN. Zarządzalny, modułowy switch na szynę DIN EDS-616 Zarządzalny, modułowy switch na szynę DIN Zarządzalny, modułowy switch na szynę DIN Zarządzalny switch o budowie modułowej Możliwość wykorzystania do 16 portów Fast Ethernet Szeroki wybór modułów

Bardziej szczegółowo

CM ModBus RTU slave DMX master

CM ModBus RTU slave DMX master CM-180-24 ModBus RTU slave DMX master AN-CM-180-2-1-v1_2 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-2-1-v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1.

Bardziej szczegółowo

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232

IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 IZOLATOR FOTOELEKTRYCZNY Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM RS-232 Instrukcja użytkowania DA-70163 I. Wprowadzenie Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii izolator fotoelektryczny z interfejsem szeregowym

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid AGH 16 kwietnia 2015 Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line ZINTEGROWANY SYSTEM OPOMIAROWANIA I ROZLICZEŃ MEDIÓW Zintegrowany system opomiarowania i rozliczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do 1000Base-X Gigabit Seria KGC-310M

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do 1000Base-X Gigabit Seria KGC-310M Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do 1000Base-X Gigabit Seria KGC-310M Cechy kluczowe: Konwersja sygnału z kabla miedzianego o potrójnej prędkości 10/100/1000 Mb/s do kabla światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Ser e w r er e y r p o p r o t r ó t w ó s zer e e r g e o g w o ych Cezary Kalista

Ser e w r er e y r p o p r o t r ó t w ó s zer e e r g e o g w o ych Cezary Kalista Serwery portów szeregowych Cezary Kalista Agenda Przegląd serwerów portów szeregowych Funkcje serwerów Nport COM grouping Funkcje serwerów terminali Funkcje serwerów secure terminal Funkcje MiiNe Funkcje

Bardziej szczegółowo