PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów"

Transkrypt

1 Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o Łódź, ul. Ratajska 14/18 NR EGZEMPLARZA: STATUS OPRACOWANIA: Dokumentacja do realizacji NR ARCHIWALNY OPRACOWANIA: 10-P17 WERSJA OPRACOWANIA: maj 2013 PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: PROJEKTOWAŁ: Elektrownia wiatrowa S K O C Z Y K Ł O D Y w Skoczykłodach, gm. Głuchów mgr inż. Janusz Domagała upr. nr: 330/90/WŁ TOM: TEMAT: OPRACOWAŁ: C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. mgr inż. Janusz Domagała upr. nr: 330/90/WŁ SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Gburczyk upr. nr: LOD/1033/PWOE/08 INWESTOR: KOORDYNACJA PROJEKTU: PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź - Teren ul. Piotrkowska Łódź mgr inż. Piotr Gburczyk upr. nr: LOD/1033/PWOE/08 NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00zł tel.: (42) fax: (42)

2 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 1. Spis części i tomów opracowania Numer tomu Tytuł zakres Część A Projekt budowlany. - Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv EW Skoczykłody. Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Część B Projekt wykonawczy. Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv. Część ogólnobudowlana. B1 B2 Niwelacja. Drogi wewnętrzne. Ogrodzenie. B3/1 Budynek stacyjny. Architektura i konstrukcje. B3/2 Budynek stacyjny. Instalacje wod. kan., CO, klimatyzacji i wentylacji. B3/3 Budynek stacyjny. Instalacje wewnętrzne. B4 B5 Stacja kontenerowa 15/0,4 kv. Architektura i konstrukcje. Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe. Pole łącznika szyn. Fundamenty. Konstrukcje pod aparaturę. Konstrukcje wysokie. B6/1 Instalacje zewnętrzne. Instalacja wodociągowa. Ujęcie wody. B6/2 Instalacje zewnętrzne. Kanalizacja deszczowa. B6/3 Instalacje zewnętrzne. Kanalizacja sanitarna. Zbiornik bezodpływowy. B6/4 Instalacje zewnętrzne. Zasilanie urządzeń wod.-kan. B7 Mikroniwelacja i zieleń. Część C Projekt wykonawczy. Stacja elektroenergetyczna. Część elektroenergetyczna i teletechniczna. C1/1 C1/2 C1/3 Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe, pole łącznika szyn. Obwody pierwotne. Aparatura, przewody, osprzęt, izolacja. Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe. Obwody wtórne. Schematy zasadnicze i rysunki montażowe. Pole linii L1. Rozdzielnia 110 kv. Pola liniowe. Obwody wtórne. Schematy zasadnicze i rysunki montażowe. Pole linii L2. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 1

3 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 Numer tomu C1/4 C2 C3 Tytuł zakres Rozdzielnia 110 kv. Pole łącznika szyn, układy ogólnostacyjne. Obwody wtórne. Schematy zasadnicze i rysunki montażowe. Bilansowo kontrolny pomiar energii elektrycznej. System sterowania i nadzoru. C4/1 Potrzeby własne stacji. Stacja transformatorowa SN/nn. C4/2 Potrzeby własne stacji. Rozdzielnica 400/230 VAC. C4/3 Potrzeby własne stacji. Rozdzielnica 220 VDC. C4/4 Potrzeby własne stacji. Rozdzielnica 230 VAC gwarant i 48 VDC. C4/5 Potrzeby własne stacji. Akumulatornia. C5 C6 C7 C8 C9/1 Instalacja ochrony odgromowej i uziemienia stacji. Instalacja oświetlenia zewnętrznego stacji. Połączenia kablowe. Kanalizacja kablowa. Szafki kablowe. Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. System ochrony technicznej. System sygnalizacji włamania i napadu. System telewizji przemysłowej. C9/2 System ochrony technicznej. System sygnalizacji alarmu pożarowego. C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 2

4 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 2. Spis zawartości tomu C Spis treści 1. Spis części i tomów opracowania Spis zawartości tomu C Spis treści Spis załączników Spis części rysunkowej Oświadczenie Historia dokumentacji Założenia projektowe Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania Opis techniczny Zakres prac SE Skoczykłody: SE Rawa Mazowiecka: PE Rawa Mazowiecka: SE Odlewnia: W SE Koluszki: Uwagi wstępne SE Skoczykłody Telefon DECT Kanał inżynierski SE Rawa Mazowiecka PE Rawa Mazowiecka SE Odlewnia SE Koluszki Ochrona przeciwporażeniowa Uwagi końcowe Zbiorcze zestawienie materiałów Specyfikacja wyposażenia firmy DGT Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 3

5 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P Spis załączników Numer Załącznik 1 Załącznik 2 Tytuł Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik 3 Uzgodnienie nr 4593/10/2013/02 Załącznik 4 Karty katalogowe (wersja elektroniczna) 2.3. Spis części rysunkowej Numer rysunku Tytuł rysunku Numer archiwalny rysunku C10-10 Urządzenia łączności. Schemat funkcjonalny 10-P17/C9/1-10 C10-20 SE Skoczykłody. Lokalizacja urządzeń w szafie telekomunikacyjnej 10-P17/C9/1-20 C10-21 SE Skoczykłody. Schemat powiązań urządzeń w szafie 10-P17/C9/1-21 C10-22 SE Skoczykłody. Rozszycie portów E1 karty IE1-4 i multipleksera FOBOS na DDF/MDF 10-P17/C9/1-22 C10-23 SE Skoczykłody. Rozszycie portów V24 karty IV24 na DDF/MDF 10-P17/C9/1-23 C10-24 SE Skoczykłody. Rozszycie portów ISDN karty ISO na DDF/MDF 10-P17/C9/1-24 C10-25 SE Skoczykłody. Schemat zasilania szafy FM1 10-P17/C9/1-25 C10-26 SE Skoczykłody. Pomieszczenie nastawni. Lokalizacja telefonu Dect 10-P17/C9/1-26 C10-30 SE Rawa Mazowiecka. Schemat połączeń światłowodowych 10-P17/C9/1-30 C10-40 PE Rawa Mazowiecka. Lokalizacja urządzeń w szafie telekomunikacyjnej 10-P17/C9/1-40 C10-41 PE Rawa Mazowiecka. Schemat powiązań urządzeń w szafie 10-P17/C9/1-41 C10-42 C10-43 PE Rawa Mazowiecka. Rozszycie portów V24 karty IV24 na DDF/MDF PE Rawa Mazowiecka. Rozszycie portów ISDN karty ISO na DDF/MDF 10-P17/C9/ P17/C9/1-43 Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 4

6 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 C10-44 PE Rawa Mazowiecka. Rozszycie portów E1 multipleksera FOBOS na DDF/MDF 10-P17/C9/1-44 C10-50 SE Odlewnia. Szafa SUT. Lokalizacja i elewacja 10-P17/C9/1-50 C10-51 SE Odlewnia. Rozszycie portów E1 multipleksera FOBOS 10-P17/C9/1-51 C10-60 SE Koluszki. Szafa SUT. Lokalizacja i elewacja 10-P17/C9/1-60 C10-61 SE Koluszki. Szafa SUT. Schemat powiązań 10-P17/C9/1-61 C10-62 SE Koluszki. Rozszycie portów V24 karty IV24 na DDF/MDF 10-P17/C9/1-62 Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 5

7 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 3. Oświadczenie Niniejszy tom: C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. Projektu wykonawczego pn.: Elektrownia wiatrowa Skoczykłody. Stacja elektroenergetyczna 110/30 kv EW Skoczykłody. Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren. opracowano zgodnie z: - obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, - warunkami przyłączenia nr 5212/10/ projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją nr 416/ Projektant Koordynacja projektu Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 6

8 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 4. Historia dokumentacji Wersja opracowania Marzec 2013 Maj 2013 Egzemplarz do uzgodnień. Opis / Treść zmiany Dokumentacja ostateczna uwzględniająca uwagi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren (uzgodnienie nr 4593/10/2013/02) Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 7

9 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 5. Założenia projektowe 5.1. Podstawa opracowania Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie: - umowy zawartej między Islandzko Polskim Biurem Projektów Energetycznych ISPOL PROJEKT Sp. z o.o. a Inwestorem tj. Eco Power Sp. z o.o., - ustaleń z Zamawiającym dotyczących zakresu opracowania i zastosowanych rozwiązań technicznych, - Warunków Przyłączenia nr 5212/10/2010 do sieci elektroenergetycznej rozdzielczej o napięciu znamionowym 110 kv należącej do przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren, - Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi, - projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją nr 416/2012, - obowiązujących norm i przepisów oraz dobrej praktyki inżynierskiej, - dokumentacji techniczno ruchowej oraz informacji technicznej producentów, zastosowanych w projekcie urządzeń Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest stacja elektroenergetyczna 110/30 kv Skoczykłody w zakresie części południowej należącej do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Zakres opracowania Tom niniejszy obejmuje swoim zakresem urządzenia telekomunikacyjne w SE Skoczykłody oraz SE Rawa Mazowiecka, PE Rawa Mazowiecka, SE Odlewnia, SE Koluszki celem utworzenie dróg transmisyjnych dla sygnałów telemechaniki, danych licznikowych, kanału inżynierskiego oraz łącza telefonicznego. Tom niniejszy zawiera: - opis techniczny, - zestawienie materiałów, - rysunki montażowe. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 8

10 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 6. Opis techniczny 6.1. Zakres prac W obiektach energetycznych objętych opracowanie przewiduje się montaż nowych oraz rozbudowę istniejących już urządzeń telekomunikacyjnych SE Skoczykłody: - montaż krotnicy NETX 1100, zapewniającej: o 4 porty E1 (G703) o 8 portów V24 o 4 porty ISDN SO - montaż dwóch multiplekserów światłowodowych FOBOS, 4xE1 +100Mbit/s Eth - montaż serwera portów MOXA Nport montaż switcha Cisco SLM 2008T-EU - montaż telefonu DECT - montaż przełącznicy DDF/MDF; magazyn VOICE 19 /3U z 15 łączówkami KRONE. - montaż urządzeń zasilania SE Rawa Mazowiecka: - montaż patchcordu światłowodowego PE Rawa Mazowiecka: - rozbudowa istniejącej krotnicy NETX (kier. Ścieki) - o moduł interfejsu asynchronicznego RS- 232 typu IV24 i moduł zakończeń cyfrowych łączy ISDN typu ISO - montaż multipleksera światłowodowego FOBOS, 4xE1 +100Mbit/s Eth - montaż switcha Cisco SLM 2008T-EU - rozbudowa przełącznicy DDF/MDF o łączówki KRONE - montaż patchcordu światłowodowego SE Odlewnia: - montaż multipleksera światłowodowego FOBOS, 4xE1 +100Mbit/s Eth - rozbudowa przełącznicy DDF/MDF o łączówki KRONE W SE Koluszki: - rozbudowa istniejącej krotnicy NETX o moduł interfejsu asynchronicznego RS-232 typu IV24 - rozbudowa przełącznicy DDF/MDF o łączówki KRONE 6.2. Uwagi wstępne Na linii 110kV Odlewnia-Rawa Mazowiecka, ma być zawieszony przewód OPGW, który - po wybudowaniu SE Skoczykłody zostanie częściowo wprowadzony na przełącznice światłowodową w budynku stacji 110kV/30kV. Światłowód ten umożliwi stworzenie dwóch dróg, podstawowej i Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 9

11 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P17 rezerwowej, transmisji sygnałów do systemów dyspozytorskich. Schemat projektowanych powiązań telekomunikacyjnych pokazano na rys. nr C Transmisję podstawową do ODM PSE Centrum (i dalej do KDM) zaprojektowano poprzez retransmisję z systemu dyspozytorskiego PGE Dystrybucja S.A.Oddział Łódź-Teren jako rozbudowę istniejącego kanału retransmisji o dane z SE Skoczykłody. Jak tor rezerwowy przewidziano most połączeniowy w trybie punkt-punkt pomiędzy dwoma modemami GPRS: jeden zainstalowany w szafie koncentratora telemechaniki w SE Skoczykłody i drugi zainstalowany w dowolnym punkcie styku wskazanym przez ODM PSE Centrum SE Skoczykłody W trakcie budowy stacji 110/30kV Skoczykłody w pomieszczeniu nastawni zainstalowana zostanie nowa szafa 42U 800x800 (ujęta w projekcie kabla światłowodowego). W szafie tej zostaną zainstalowane urządzenia jak pokazano na rys. C10-20: - przełącznica optyczna i szuflada zapasów (ujęte w projekcie kabla światłowodowego), - dwa multipleksery FOBOS zainstalowane na listwie mocującej LT-19-01, - multiplekser NETX1100, - magazyn VOICE 19 /3U z łączówkami KRONE, - serwer portów RS232/422/485 typu MOXA Nport , - switch Cisco LSM 2008T-EU, - listwa zasilająca 19 9 gniazd, - panel dystrybucji napięcia 48VDC i napięcia gwarantowanego. - dwa organizery kabli 19 1U Schemat zasilania szafy i panelu dystrybucyjnego pokazano na rys. C Zainstalowany w szafie NETX 1100 poprzez multipleksery światłowodowe FOBOS współpracować będą z rozbudowanymi urządzeniami NETX1100 w PE Rawa Mazowiecka i SE Koluszki. Sposób połączenia urządzeń pokazano na rys. C10-21, sposoby zakończenia kanałów teletechnicznych pokazano na rys. C10-22, C10-23 i C Telefon DECT Do podłączenia telefonu DECT wykorzystano kartę ISO multipleksera NETX1100 która umożliwia zainstalowanie telefonu ISDN wyniesionego z centrali DGT zainstalowanej na PE Rawa Mazowiecka. Telefon Siemens Gigaset będzie podłączony do gniazda telefonicznego T1 umocowanego na ścianie w pomieszczeniu nastawni obok biurka. Kabel od gniazda T1 do szafy FM1 prowadzić pod podłogą techniczną w rurze karbowanej ICTA 3422 i zakończyć na przełącznicy MDF. Sposób prowadzenia kabla o lokalizacja gniazda pokazana jest na rys. nr C Kanał inżynierski. Realizację kanału inżynierskiego zapewni zainstalowana MOXA Nport z programowo ustawianymi portami RS232/422/485. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 10

12 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P SE Rawa Mazowiecka W SE Rawa Mazowiecka w szafie SUT należy połączyć patchcordem światłowodowym przełącznicę optyczną kier. Odlewnia z przełącznicą optyczną kierunek PE Rawa Mazowiecka zgodnie z rysunkiem C PE Rawa Mazowiecka W budynku Posterunku Energetycznego Rawa Mazowiecka należy zainstalować: multiplekser światłowodowy FOBOS wraz z listwą mocującą LT-19-01, - Router Cisco SLM 2008T-EU - półkę stałą 2U, - switch Cisco SLM 2008T-EU, - rozbudować multiplekser NETX1100 o karty IV24 I kartę ISO, - rozbudować istniejącą przełącznicę DDF/MDF o dodatkowe łączówki KRONE. Lokalizację urządzeń w szafie pokazano na rys. C10-40 a schemat powiązań na rys. C Sposób zakończenia kanałów teletechnicznych pokazano na rys. C10-42, C10-43, C W pomieszczeniu TELEKOMUNIKACJA, w szafie SUT umieścić elementy pokazane na rys. nr C Wykonać połączenia wg rys. nr C Okablowanie łączówek DDF/MDF wykonać wg rysunków nr C i C Wszelkie prace rekonfiguracyjne istniejących urządzeń łączności należy wykonać po wcześniejszym skoordynowaniu terminów i zakresów prac z odpowiednimi służbami PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Teren SE Odlewnia W budynku rozdzielni w pomieszczeniu łączności, w szafie SUT umieścić multiplekser FOBOS na istniejące listwie mocującej LT a porty zakończyć na dodatkowej łączówce KRONE. Lokalizację elementy pokazane na rys. nr C10-50 a rozszycie portów multipleksera na rys. na rys. C Połączenie multipleksera FOBOS z przełącznicą optyczną będzie możliwe do wykonania po wybudowaniu kabla OPGW do stacji Odlewnia SE Koluszki W budynku rozdzielni w pomieszczeniu nastawnia, rozbudować istniejący w szafie SUT multiplekser NETX1100 o kartę IV24 oraz istniejącą przełącznicę KRONE o dwie łączówki. Lokalizacją urządzeń w szafie pokazano na rys. nr C10-60, schemat powiązań na rys. nr C10-61, zaś rozszycie zakończenia kanałów teletechnicznych na rys. nr C Ochrona przeciwporażeniowa W celu ochrony przeciwporażeniowej wszystkie części metalowe montowane w szafach połączyć z uziemieniem szafowy przewodem LgY6. Wszystkie projektowane konstrukcje metalowe uziemić stosując przewód LgY16. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 11

13 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Nr archiwalny opracowania 10-P Uwagi końcowe - Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. - Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP. - Przy rozbudowie urządzeń na pracujących obiektach wszelkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, tak by przerwy w pracy urządzeń były w określonym przez Zakład czasie i jak najkrótsze oraz by nie uszkodzić istniejących połączeń. - Wszystkie kable teletechniczne nie prowadzone w korytkach kablowych należy umieścić w karbowanej rurze ochronnej. - Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 12

14 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren 7. Zbiorcze zestawienie materiałów Lp. Nr na rys Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Multiplekser NETX 1100 w składzie: - 1 x kaseta 3U; - 1 x moduł zasilania - PSU48/24-1 x moduł synchronizacji MSYNC - 1 x moduł sterowania i komutacji - CSP - 1 x moduł interfejsów 4x2MBIT/S - IE1-4N - 1 x moduł interfejsu asynchronicznego 4 porty RS-232-IV24-1 x moduł interfejsów ISDN BRI - S/T 4 porty - ISO-N - przewody fabryczne o długości 1,50m do wyprowadzenia portów na łączówki przełącznice DDF/MDF Multiplekser światłowodowy FOBOS - 4xE1 G Mbit/s Ethernet - zasilanie 48VDC, - port optyczny SM 1310 nm, - złącze S.C., - zasięg 50 km SE SKOCZYKŁODY kpl. 1 DGT szt. 2 BitStream 3. - Listwa mocująca LT szt. 1 BitStream 4. - Serwer NPort /EU 16 portów RS232/422/485 szt. 1 MOXA 5. - Cisco SLM2008T-EU szt. 1 Cisco 6. - Modem MT-202 szt. 2 Inventia 7. - Gniazdo telefoniczne szt Aparat telefoniczny ISDN DECT Gigaset CX470 szt. 1 Siemens Jeden zainstalować w sterowniku telem., drugi we wskazanym przez PSE punkcie styku Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 13

15 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi 9. - Zaślepka samomocująca 1U szt. 24 ZPAS Listwa zasilająca LZI-30/9 szt. 1 ZPAS Półka stała 2U 19 szt. 1 ZPAS Organizer 1U-19 szt panel rozdzielczy 19 /1U-16xRJK45 HK STP 568A/B NEW DESING Gniazdo 2xRJ-K45 kat 5e ekranowane Panel dystrybucji napięć 48VDC i 230VAC PS-3U wyposażony w: - 2 x S201 DC-K 2A - 1 x S201 DC-K 4A - 3 x S201 DC-K 6A - 3 x S201U-K 6A; - 26 x zaciski - 5 m x przewód DY 2,5 Magazyn VOICE typu UK 19"/3U na 150 par (3x5) Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem Nakładka opisowa 2/10 uchylna A-Lan Technologie szt. 1 KRONE szt. 1 - kpl. 1 ZPAS kpl. 1 KRONE szt. 15 KRONE szt. 15 KRONE YDY 3x2,5 m Przewód OWY 3x1,5 m 12 - Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 14

16 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Rura karbowana ICTA 3422 Ø zewn. 25mm Kable F/UTP PVC kat 5e Patchcord F/UTP dł. 1,5m Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m Karta interfejsów ISDN BRI - S/T 4 porty - IS0-N Nowa France Przeźmierowo, koło Poznania m. 50 PromisNET szt. 2 PromisNET szt. 2 FCA SE RAWA MAZOWIECKA szt. 1 FCA PE RAWA MAZOWIECKA szt. 1 DGT Karta interfejsu asynchronicznego V.24, 4 porty -IV24 szt. 1 DGT Kabel IS0 szt. 1 DGT Kabel V.24 szt. 1 DGT Multiplekser światłowodowy FOBOS - 4xE1 G Mbit/s Ethernet - zasilanie 48VDC, - port optyczny SM 1310 nm, - złącze S.C., - zasięg 50 km kpl. 1 BitStream Listwa mocująca LT szt. 1 BitStream Półka stała 2U 19 WZ-SB szt. 1 ZPAS Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 15

17 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Cisco SLM2008T-EU szt. 1 Cisco Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem Nakładka opisowa 2/10 uchylna szt. 6 KRONE szt. 6 KRONE YTKSYekw 2x2x0,5 m 10 Telefonika Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m Patchcord F/UTP dł. 1,5m Multiplekser światłowodowy FOBOS - 4xE1 G Mbit/s Ethernet - zasilanie 48VDC, - port optyczny SM 1310 nm, - złącze S.C., - zasięg 50 km szt. 1 FCA szt. 2 PromisNET SE ODLEWNIA kpl. 1 BitStream Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem szt. 1 KRONE Nakładka opisowa 2/10 uchylna szt. 1 KRONE Patchcord jednomodowy 2. włóknowy SC/PC-S.C./APC o dł.2,0m szt. 1 FCA SE KOLUSZKI Karta interfejsu asynchronicznego V.24, 4 porty -IV24 szt. 1 DGT Kabel V.24 szt. 1 DGT Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 z nadrukiem szt. 2 KRONE Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 16

18 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren Lp. Nr na rys. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent Uwagi Nakładka opisowa 2/10 uchylna szt. 2 KRONE Przewód STP o długości 2,0m zakończony wtyczką RJ45 kpl. 2 Kros- MOXA porty RS232 Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 17

19 SE 110/30 kv EW Skoczykłody Część PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren 8. Specyfikacja wyposażenia firmy DGT Lp. Wyszczególnienie SE Skoczykłody PE Rawa Mazowiecka SE Koluszki Razem Uwagi 1 Kaseta 3U; Moduł zasilania PSU48/ Moduł sterowania i komutacji CSP Moduł synchronizacji MSYNC Moduł interfejsów 4x2MBIT/S IE1-4N 1 1 4xE1 6 Moduł interfejsu asynchronicznego RS-232 (IV24) xV24 7 moduł interfejsów ISDN BRI - S/T 4 porty - ISO-N xSO 8 Kabel IE Kabel IS Kabel V Tom Tytuł Strona C10 Węzeł i sieć telekomunikacyjna na terenie stacji. Rozbudowa dróg teletransmisyjnych z ośrodkami dyspozytorskimi. 18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 FOBOS Światłowodowy multiplekser 4xE1 G kbit/s Mbit/s. Ethernet FOBOS (następca Anymux-FOX) Połączenie sieci LAN Ethernet 10/100 Mbit/s + 4 kanały E1 2048kbit/s G.703 poprzez łącze optyczne Wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet z tablicą 1000 adresów MAC Możliwość definicji do 15 sieci VLAN w celu tworzenia niezależnych kanałów transmisji Możliwość ograniczenia pasma na portach Ethernet Zarządzanie SNMP, WWW, SMTP, TELNET, SNTP FOBOS jest urządzeniem przeznaczonym dla użytkowników z zapotrzebowaniem na ruch pakietowy i klasyczne połączenia głosowe. Urządzenie realizuje transport strumienia ramek Ethernet oraz czterech strumieni E1 2048kbit/s poprzez tor optyczny z wykorzystaniem dwu włókien jednomodowych bądź wielomodowych. Możliwa jest również transmisja po jednym włóknie z wykorzystaniem techniki WDM. Typową aplikację przedstawia rysunek poniżej. PBX PBX PBX PBX Central Site 155 Mbit/s data link Customer Site PBX PBX PBX LAN SM, MM FO PBX LAN FOBOS FOBOS 100 Mbit/s Ethernet 100 Mbit/s Ethernet Urządzenie FOBOS posiada wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet nowej generacji z funkcjami flow control, VLAN, autocrossover pozwalający na łączenie użytkowników bez dodatkowych urządzeń. Na każdym porcie przełącznika możliwe jest przydzielanie dostępnego pasma transmisji od szybkości 32 kbit/s do 140 Mbit/s. Możliwe jest więc ustalanie priorytetów dla każdego użytkownika bezpośrednio w urządzeniu. Dostępny kanał transmisji strumienia danych Ethernet może zostać podzielony na do piętnastu niezależnych kanałów transmisji z wykorzystaniem mechanizmów wirtualnych sieci VLAN. Zaawansowany mechanizm konfiguracji VLAN-ów w urządzeniu FOBOS pozwala na elastyczne łączenie i rozdzielanie ruchu pomiędzy klientami dołączonymi do portów Ethernet. BITSTREAM Specyfikacja może ulec zmianie w trakcie rozwoju urządzenia

30 Wbudowanie serwera HTTP, serwera TELNET oraz agenta SNMP pozwala na swobodną konfigurację parametrów urządzenia poprzez standardową przeglądarkę WWW oraz stałe monitorowanie uszkodzeń z poziomu dowolnych platform zarządzania wyposażonych w protokół SNMP. Dodatkowo wbudowana obsługa protokołu SMTP pozwala na powiadamianie operatora pocztą elektroniczną w przypadku wystąpienia awarii w systemie. Zarządzanie urządzenia realizowane jest poza pasmem poprzez dedykowany port Ethernet. Urządzenie jest wyposażone w możliwość wymiany oprogramowania bezpośrednio przez użytkownika pozwalającą na łatwe podnoszenie walorów użytkowych po instalacji urządzenia u klienta. Multiplekser FOBOS zasilany jest z napięcia stałego od 12 do 60V lub z zasilacza zewnętrznego dołączanego do urządzenia w przypadku napięcia przemiennego. Całkowity pobór mocy przez urządzenie nie przekracza 6 Watów. PARAMETRY Multipleksacja Liczba kanałów E1-4 Maksymalna przepływność strumienia danych Ethernet 100 Mbit/s Porty liniowe Porty E1 Zgodne z ITU-T G.703, 2048kbit/s 120 Ω para symetryczna Kod liniowy HDB-3 Pętla testowa w stronę linii E1 Złącze 4 x RJ-45 Zarządzanie SNMP v.1 Protokół HTTP i przeglądarka WWW jako aplikacja zarządzania SMTP -wysyłanie w przypadku awarii Dedykowany port Ethernet do zarządzania urządzenia Poprzez port terminala RJ-45 (9600,N,8,1) wstępna konfiguracja Implementacja G.826. Porty Ethernet Szybkość transmisji 10/100 Mbit/s Funkcja kontroli przepływu Funkcja autocrossover MDI, MDI-X Wsparcie dla sieci VLAN, IEEE 802.1q Sygnalizacja poprawności połączenia Złącze 4 x RJ-45 Port OPTYCZNY SM, MM, WDM 1310nm, 1550nm Typ włókna 9/125um, 62,5/125um Złącze SC Zasięg w zależności do typu portu optycznego: 15km, 50km, 100km (1550nm) Urządzenie dostępne również w wersji ze slotem SFP. Wymiary Obudowa 103x230x53mm Waga do 1kg Zasilanie Zakres napięć zasilania 12 do 60V DC Zewnętrzny dołączany zasilacz 230V AC/48V DC Pobór mocy do 6W BITSTREAM Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 7/9, Lublin, Poland Tel , Fax BITSTREAM Specyfikacja może ulec zmianie w trakcie rozwoju urządzenia

31 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

32 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

33 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

34 Cisco SLM Port Gigabit Smart Switch: PD/AC Power (French) z :35

35 Bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS - Modbus MT-202 Transmisja pakietowa GSM/GPRS Integralny modem GSM 850/900/1800/1900 Automatyczne logowanie i podtrzymanie sesji GPRS Optoizolowany port komunikacyjny dla urządzeń zewnętrznych (RS 232/422/485) Programowane funkcje przetwarzania danych Standardowe protokoły transmisyjne (MODBUS RTU, GazModem, M-BUS, NMEA 0183) Wbudowana funkcjonalność Master i Slave Tryb FlexSerial dla programowej obsługi protokołów niestandardowych Zwierciadło zasobów urządzeń zewnętrznych i zdarzeniowa transmisja Moduł MT-202 umożliwia łatwą, bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS wszelkiego rodzaju urządzeń inteligentnych (sterowniki PLC, układy wejść/ wyjść, urządzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS-232/422/485. MT-202 może być wykorzystywany jako przezroczysty port szeregowy, ale może także pełnić funkcję lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenie zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby (wejścia, wyjścia, wejścia analogowe, rejestry i flagi wewnętrzne). W pamięci MT-202 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, wszelkiego rodzaju zmian stanu, zmian wartości analogowych, spełnienia warunków logicznych z wykorzystaniem wartości bezpośrednich i agregowanych. Dane są transmitowane przez GPRS zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika. Przemysłowa konstrukcja urządzenia, integralny modem GSM/GPRS, możliwość programowania przez użytkownika, odpowiednio dobrane parametry techniczne oraz łatwe w użyciu narzędzia konfiguracyjne to atuty MT-202 w zastosowaniach bezprzewodowej telemetrii, nadzoru, diagnostyki, sterowania oraz zdalnego odczytu zużycia mediów. Zasoby Port szeregowy RS-232/485/422 - izolowany Wewnętrzne flagi i rejestry do wykorzystania przez program użytkownika: 512 wewnętrznych rejestrów 16 bitowych. 176 markerów wewnętrznych dostępnych w przestrzeni wyjść binarnych 256 wewnętrznych niekasowalnych markerów 256 wewnętrznych markerów zerowanych przy resecie modułu 12 niezależnych timerów wewnętrznych 32 specjalne markery przeznaczone do wysyłania komunikatów zdarzeniowych i alarmowych Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji) Funkcjonalność Sposoby komunikacji - - GPRS - transmisja pakietowa SMS Transmisja danych CSD (tryb Modem) - Dostęp do zasobów wewnętrznych modułu standardowym protokołem MODBUS RTU Inteligentny routing pakietów i praca Multimaster w trybie MODBUS Routing pakietów w trybie przezroczystym Możliwość wykorzystywania w trybie przezroczystym jako bezprzewodowy port szeregowy Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS Możliwość programowania funkcji logicznych na stanach markerów wewnętrznych, zegarach, licznikach, flagach diagnostycznych i rejestrach w celu wyzwalania zdarzeń (transmisja danych, wysyłanie SMS, ustawianie markerów lub rejestrów wewnętrznych, wysyłanie ) Możliwość samodzielnego zgłaszanie zdarzeń alarmowych (unsolicited messages) w wyniku zmiany stanu markerów lub spełnienia funkcji logicznej Możliwość wysyłania SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub według harmonogramu Dynamiczne wstawianie wartości zmiennych w tekst wiadomości SMS Funkcjonalność lokalnego Mastera dla urządzeń podłączonych do optoizolowanego szeregowego portu komunikacyjnego RS-232/422/485 (protokóły Modbus RTU, GazModem, NMEA 0183) Możliwość mapowania zasobów urządzeń zewnętrznych w celu wyzwalania zdarzeń Możliwość programowej obsługi niestandardowych protokółów komunikacyjnych - tryb FlexSerial Bufor MT2MT umożliwiający komunikację pomiędzy modułami MT-202, MT-101, MT-102 bez pośrednictwa komputera Kontrola integralności danych i poprawności dostarczenia ramek Układ "watchdog" (automatyczny reset stanów nieprawidłowych) Timery synchronizowane z zegarem RTC Możliwość zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu, programu użytkownika i oprogramowania wewnętrznego (firmware) Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem MT-202

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Umowa Nr arch. BSiPL PL-1084/160 PROJEKT WYKONAWCZY 2. BRANŻA TELETECHNICZNA Przedmiot projektu PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA REMONTOWANYCH BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 5,

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

01/2010 2/2010 broszura_astraada_net_2010.indd 1 2010-03-18 20:57:31

01/2010 2/2010 broszura_astraada_net_2010.indd 1 2010-03-18 20:57:31 2/2010 01/2010 Współpraca firmy ASTOR z integratorami Nasza Misja Chcemy być najlepszym w Polsce ekspertem w dziedzinie automatyzacji procesów i ułatwiania dostępu do informacji. Poszerzamy grono zadowolonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo