Załącznik nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na Działania promocyjne i informacyjne dla Projektu Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl Szczecin Projekt Nr POIS /12

2 1. Informacje podstawowe Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: Beneficjent Projektu: PKP Intercity SA ul. Żelazna 59a, Warszawa Polska Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa Polska Instytucja Wdrażająca: Skarb Państwa Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska Warszawa Polska Zamawiający: Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie umowy 1.3. Informacja o Funduszu Spójności Fundusz Spójności został utworzony na mocy postanowień art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejska. Rada Unii Europejskiej powołała do życia ten instrument finansowy Rozporządzeniem Rady na 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 roku. Fundusz Spójności jako instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej, współfinansuje projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury i transportu. Przyczynia się on do zapewnienia równowagi społecznej i gospodarczej krajów członkowskich Opis Projektu Przedmiotem Projektu jest modernizacja 68 wagonów pasażerskich, przeznaczonych do obsługi przez PKP IC połączenia kolejowego Przemyśl Szczecin pociągami 2

3 kategorii TLK (Twoje Linie Kolejowe). Korytarz kolejowy, po którym będzie kursował nowy tabor, obejmuje odcinek pomiędzy Przemyślem i Szczecinem i następujące linie kolejowe: Szczecin Główny - podg Regalica linia nr 351; Szczecin Główny - podg SPA linia nr 273; podg SPA - podg Regalica linia nr 855; podg Regalica - Poznań Główny linia nr 351; Poznań Główny - Wrocław Główny linia nr 271; Wrocław Główny - Opole Groszewice linia nr 132; Opole Groszewice - Kędzierzyn Koźle linia nr 136; Kędzierzyn Koźle Katowice linia nr 137; Katowice Mysłowice linia nr 138; Mysłowice - Jaworzno Szczakowa linia nr 134; Jaworzno Szczakowa - Kraków Główny linia nr 133; Kraków Główny Przemyśl linia nr 91. Zmodernizowany tabor będzie oferował odpowiedni dla tej kategorii pociągów komfort podróży oraz będzie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Zmodernizowane wagony będą spełniały wymagania wyszczególnione w specyfikacjach TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla kolei). Ogólny zakres modernizacji wagonów planowanej zawiera: modernizację 20 przedziałowych wagonów pasażerskich 2 klasy typu 141A; modernizacja bez zmiany typu wagonu; modernizację 18 przedziałowych wagonów pasażerskich 1 klasy typu 140A; modernizacja bez zmiany typu wagonu; modernizację 10 przedziałowych wagonów pasażerskich 2 klasy typu 111A; po modernizacji wagony będą wagonami pasażerskimi bezprzedziałowymi 2 klasy z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych typu 111Ainw; modernizację 10 przedziałowych wagonów pasażerskich 2 klasy typu 111A; po modernizacji wagony będą wagonami pasażerskimi bezprzedziałowymi 2 klasy z przystosowaniem do przewozu rowerów typu 111Arow; modernizację 10 przedziałowych wagonów pasażerskich 1 klasy typu 112A; po modernizacji wagony będą bezprzedziałowymi z przystosowaniem do celów gastronomicznych typu 113WRb. W wyniku realizacji Projektu PKP Intercity uzyska wagony zmodernizowane do nowoczesnych standardów obowiązujących w Europie, oferujące odpowiedni komfort podróży, oczekiwany przez pasażerów. Wagony będą prowadzone przez lokomotywy, przystosowane do osiągania prędkości eksploatacyjnej 160 km/h (EP09). Pojemność zmodernizowanego taboru kolejowego osób. 3

4 Realizacja Projektu będzie miała pozytywny wpływ na realizację polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans, o której mowa w przepisie art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (z późn. zm.). Projekt, poprzez modernizację taboru, przyczyni się do likwidacji infrastrukturalnych barier dyskryminujących osoby niepełnosprawne Finansowanie Projektu Koszt Projektu wynosi PLN brutto. PKP Intercity zawarło umowę nr POIS /12 o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności na kwotę ,81 PLN netto, co stanowi ok. 45 % kwoty wydatków kwalifikowanych. Pozostała kwota będzie stanowiła wkład własny Beneficjenta Cel Projektu Celem ogólnym Projektu jest polepszenie jakości usług na trasie Przemyśl Rzeszów Kraków Katowice Opole - Wrocław Poznań Szczecin (Przemyśl Szczecin). Cele szczegółowe przedstawiają się następująco: skrócenie czasu podróży pasażerów, zwiększenie komfortu podróży pasażerów, poprawa dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych (z ograniczoną możliwością poruszania się, niedosłyszących, niedowidzących oraz słabo widzących), zmniejszenie negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, dostosowanie taboru do prędkości 160km/h, dzięki czemu czas przejazdu, po remoncie tras, dla pociągów kursujących w relacji Przemyśl Szczecin skróci się o 222 minuty Cele i zadania kampanii promocyjnej i informacyjnej Projektu Jednym z warunków decyzji wydawanej przez Komisję Europejską w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia realizowanym projektom odpowiedniej promocji. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu - jakim jest modernizacja 68 wagonów, 4

5 Wszelkie działania w zakresie promocji i informacji Projektu mają zapewnić efektywną promocję Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Działania promocyjne należy zorganizować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawartych w dokumentach: a) Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiące Złącznik Nr 1a do OPZ, b) Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiące Złącznik Nr 1b do OPZ. Działania mają objąć swoim zasięgiem następujące grupy interesariuszy: a) Media regionalne b) Społeczność lokalną c) Obecnych i potencjalnych pasażerów PKP Intercity na promowanej trasie d) Władze lokalne Cele realizowanych działań: a) Prezentacja interesariuszom zmodernizowanego taboru b) Fizyczne doświadczenie zmiany w standardzie naszych usług na trasie poddanej modernizacji taboru c) Dotarcie z informacją o zmianach w taborze do szerszej publiczności, edukacja d) Wzbudzenie zainteresowania podróżami na trasie poddanej modernizacji taboru e) 2. Zakres umowy i wytyczne 2.1. Zakres umowy a) Przygotowanie scenariuszy każdego z eventów b) Przygotowanie koncepcji eventów oraz hasła promującego całe wydarzenie c) Stworzenie identyfikacji wizualnej imprezy - Key visual d) Realizacja 7 (słownie: siedmiu) eventów na poszczególnych dworcach kolejowych, (perony i hale dworcowe), w następujących terminach: Przemyśl Główny IV kwartał, październik 2013 (jeden dzień) Rzeszów Główny IV kwartał, październik 2013 (tego samego dnia, po Przemyślu) Kraków Główny IV kwartał, październik 2013 (jeden dzień) Katowice IV kwartał, październik 2013 (tego samego dnia, po Krakowie) Wrocław Główny IV kwartał, 5

6 październik 2013 (jeden dzień) Poznań Główny - IV kwartał, październik 2013 (jeden dzień) Szczecin Główny IV kwartał, październik 2013 (jeden dzień), Eventy na stacjach Przemyśl Główny, Rzeszów Główny winny odbyć się tego samego dnia, następnego dnia kolejne dwa eventy - na stacjach Kraków Główny i Katowice, pozostałe eventy po jednym każdego dnia (łącznie 7 eventów winno odbyć się w ciągu pięciu dni kalendarzowych) 2.2.Wytyczne Działania na Dworcach Kolejowych: Stoisko wystawiennicze: Standy informacyjne z key visual, wymiary standu: 140 cm x 200 cm, kształt litery S, z kieszonkami (2 lub 3) z przezroczystego plexi na foldery formatu A5, liczba sztuk: 3 Nagłośnienie na każdej stacji Obsługa eventów: Kierownik zespołu, 1 osoba spełniające następujące wymagania: co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe na stanowisku lidera projektu w agencji eventowej, doświadczenie udokumentowane realizacją co najmniej 1 (słownie: jednego) eventu outodorowego road show, oraz co najmniej jedną zakończoną i rozliczoną kampanią promocyjną, bądź informacyjną, o wartości usługi nie mniejszej niż , 00 złotych netto (słownie: sto tysięcy złotych netto) Asystent, 1 osoba spełniające następujące wymagania: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z działaniami PR, event, marketing, reklama. Kierownik operacyjny kierujący eventem w danej lokalizacji, 1 osoba Osoba techniczna, 1 osoba Hostessy, Stuarci; na każdym stoisku 5 osób (młodych, reprezentacyjnych, obojga płci), po 5 godzin na każdej stacji. Stroje dla Hostess i Stuartów; koszulka polo w kolorze białym + logo Zamawiającego gramatura min. 150 gr/m 2, spódnica do kolan i spodnie męskie granatowe, dla Pań rajstopy cieliste. Bawełniane, elastyczne marynarki lub kurtki jesienne granatowe lub białe z logotypem Zamawiającego, granatowe trampki, liczba sztuk: 40. Prowadzący, moderator eventów, na każdej ze stacji. 1 osoba 6

7 Logistyka: Należy pamiętać i założyć przy planowaniu logistycznym, że pierwsza dwa dni obejmują po dwie lokalizacje eventy będą się zazębiały czasowo. Oferta powinna zawierać koszty: logistyki, usług transportowych oraz wizji lokalnej przed eventami na każdym dworcu. Zabezpieczenie komunikacji bezprzewodowej na eventach WalkieTalkie, lub inne - minimum 12 radioodbiorów, stacje dokujące, zapasowe baterie. Upominki i atrakcje dla podróżnych na dworcach kolejowych: Stoiska z mini-warsztatami do sitodruku, 5 (słownie: pięć) miniwarsztatów, pracujących po 3-4 godziny na każdej stacji (w tym farby, emulsje światłoczułe, pigmenty, taśmy itp. oraz wynagrodzenie dla dwóch osób ); projekt 2 (słownie: dwóch) wzorów nadruku w formacie A4, oddających idee eventu; logistyka, noclegi i wyżywienie dla dwóch osób. Koszulki do sitodruku, z wcześniej nadrukowanym logotypem Zamawiającego; kolor biały, gramatura minimum 155 gr, 100% wysokogatunkowej bawełny, skład 85%bawełny/15% wiskozy; różne rozmiary od S do XL, oraz rozmiar dziecięcy uniwersalny; liczba sztuk 800 Przykładowy upominek dla mediów: Zagłówek dmuchany pod głowę, wykonany z flokowanego winylu, + opakowanie + logo Zamawiającego, kolor granatowy, liczba sztuk: 200; lub zawieszka do bagażu, tworzywo sztuczne, kolor granatowy + logo Zamawiającego, liczba sztuk: 200 Cukierki krówki, nadruk 2 kolory, waga: 70 kg, pakowane w kartony po 5 kg każdy; spełniające obowiązujące normy Unii Europejskiej, skład: cukier, mleko w proszku, syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcz roślinny, etylowanilina. Wiatraczek dziecięcy, biały z granatowa grafiką imitującą ruch pociągu w trakcie kręcenia się wiatraczka, liczba sztuk: 800 Dokumentacja fotograficzna: Zapewnienie wykonania dokumentacji fotograficznej w postaci fotografa dokumentującego imprezy na dworcach, w kolejnych miastach, Wykonanie min. 200 zdjęć z realizacji przedsięwzięcia, w formacie minimum 300 dpi. Przekazanie zamawiającemu pełni praw do wykonanych fotografii z możliwością ich dalszego wykorzystania w materiałach informacyjnych i reklamowych zamawiającego, 7

8 Dokumentacja fotograficzna: zdjęcia w postaci plików JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, w liczbie 10 najlepiej obrazujących event z każdej lokalizacji mają zostać przekazane Zamawiającemu na koniec każdego dnia, w którym ma miejsce dane wydarzenie. Pełna dokumentacja ze wszystkich eventów ma zostać przekazana Zamawiającemu w postaci plików JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, niezwłocznie po zakończeniu imprezy, nie później niż 7 dni po zakończeniu ostatniego wydarzenia. Projekty graficzne i materiały drukowane: Key visual projekt hasła przewodniego eventów, projekt Key Visual Plakaty informacyjne (format B1, 200 gr/ m 2, wg projektu zaakceptowanego przez zamawiającego, 1 (słownie: jeden) wzór z polem pozostawionym na ręczne wpisanie danych poszczególnych eventów, z logotypem Zamawiającego; liczba sztuk: 140, Folder informacyjny z opisem każdego z typów zmodernizowanych wagonów papier kreda 200 gr/m 2, format A4 składany do A5, lakier dyspersyjny, projekt graficzny, skład i łamanie, liczba sztuk 5 000, Zaproszenia na konferencje dla mediów, projekt wg wzoru Zamawiającego z logo Zamawiającego, w wersji elektronicznej Profesjonalne oklejenie lokomotywy typu EP 09, wg wytycznych zamawiającego u podwykonawcy spełniającego warunki jakości usługi. 3. Logistyka i rozkład w czasie 3.1. Lokalizacja Dworce kolejowe: Przemyśl Główny Rzeszów Główny Kraków Główny Katowice Wrocław Główny Poznań Główny Szczecin Główny. Perony oraz hale dworcowe 3.2. Okres trwania umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie działań informacyjnych i promujących Projekt Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl Szczecin przez 60 dni od czasu podpisania umowy Czas pracy Wykonawcy Wykonawca powinien zabezpieczyć obsługę promocji w każdym z zaplanowanych miast przez minimum 3 godziny od momentu przyjazdu składu promocyjnego. 8

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa Dział Hodowli i Oceny Drobiu tel. 022/336 13 38 ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań tel./fax. 022/ 828 23 89 skr. poczt. 11

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 30 kwietnia 2015 r. 2 Spis treści 1. 2. 3. Streszczenie menedżerskie... 4 Wprowadzenie... 10 Obszary zmian... 15 3.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług promocyjno-upowszechniających projektu Kadry

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE?

DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? OBOWIĄZKI INFORMACYJNO -PROMOCYJNE W RAMACH PO WER Warszawa, 25 czerwca 2015r. DLACZEGO MUSISZ INFORMOWAĆ O PROJEKCIE? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo