Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje ogólne 1.1 Planowane do zakupu materiały reklamowe mają na celu popularyzację wiedzy oraz przekazanie w atrakcyjnej formie informacji o projekcie epuap2 oraz funkcjonalnościach platformy epuap zbudowanych w ramach projektu, m.in. o profilu zaufanym. Wykonanie oznakowania punktów potwierdzających profil zaufany, zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej PZ, to kolejny element budowania spójnej komunikacji związanej z profilem zaufanym mającej na celu wzrost świadomości obywateli o produkcie oraz pomoc w dotarciu do miejsc, w których mogą załatwić sprawy urzędowe z wykorzystaniem profilu. 1.2 Wykaz materiałów reklamowych wraz ze szczegółową specyfikacją stanowi załącznik nr 1 do OPZ specyfikacja materiałów reklamowych. 1.3 Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane i dostarczone materiały reklamowe, za wyjątkiem pozycji nr 7 z zał. nr 1 do OPZ (ścianka reklamowa łukowa), na którą Wykonawca udzieli min. 5 letniej gwarancji. 2. Zakres zamówienia 2.1 Opracowanie projektów graficznych materiałów reklamowych Wykonawca opracuje projekty graficzne każdego materiału zgodnie z zał. nr 1 do OPZ oraz wszystkich elementów znajdujących się w Wytycznych do oznakowania architektonicznego punktów potwierdzających profil zaufany (stylebook), również tych, które w ramach Umowy nie będą drukowane, do wyboru i akceptacji Zamawiającego Projekt graficzny ulotek zostanie opracowany na podstawie materiałów merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego Pliki graficzne materiałów do oznakowania punktów potwierdzających Wykonawca opracuje na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego Key Visuala profilu zaufanego i oznakowania architektonicznego punktów potwierdzających profil zaufany (stylebooka). W przypadku materiałów, w których Zamawiający nie dysponuje wizualizacją (przedstawioną w Key Visualu profilu zaufanego lub stylebooku), Wykonawca opracuje projekty graficzne każdego materiału, zgodnie z zał. do OPZ - do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

2 2.2 Korekta redakcyjna oraz przeniesienie treści w zaakceptowany layout Wykonawca dokona korekty redakcyjnej przekazanego materiału merytorycznego oraz przeniesie go w zaakceptowany projekt graficzny (dotyczy ulotek). 2.3 Przygotowanie plików produkcyjnych i proofów Wykonawca przygotuje projekty graficzne materiałów w wersjach do druku oraz dla mediów elektronicznych - skład, łamanie i opracowanie materiałów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Pliki produkcyjne, na podstawie których wydrukowane zostaną proof y, podlegają akceptacji Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu proof każdego zaakceptowanego materiału, który będzie wyprodukowany w ramach realizowanego zamówienia, do akceptacji Zamawiającego Wykonawca opracuje pliki produkcyjne wszystkich elementów znajdujących się w Wytycznych do oznakowania architektonicznego punktów potwierdzających profil zaufany (stylebook), również tych, które w tym zamówieniu nie będą produkowane. Przygotowane pliki będą podlegały akceptacji Zamawiającego. 2.4 Produkcja/ wydruk materiałów Wydruk materiałów nie nastąpi wcześniej, niż po przedłożeniu Zamawiającemu proofów i uzyskaniu ich ostatecznej akceptacji Wydruk materiałów nastąpi na podstawie specyfikacji z zał. nr 1 do OPZ. 2.5 Dystrybucja / dostawa Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć część wyprodukowanych materiałów do ponad 700 punktów potwierdzających (lista dostępna w załączniku nr 3 do Umowy), jak również na adresy wskazane przez Zamawiającego Dla każdego punktu potwierdzającego, z zastrzeżeniem punktu 2.5.4, Wykonawca dostarczy paczkę, zawierającą: sztuk ulotki o epuap sztuk ulotki o profilu zaufanym - 2 plakaty - 1 stand mały - 1 kalendarz planszowy na 2013 rok Każda paczka zostanie oznaczona naklejką z informacją Materiały reklamowe o profilu zaufanym dla punktu potwierdzającego. Nadawca: Centrum Projektów Informatycznych. Zawartość paczki: 200 sztuk ulotki o profilu zaufanym, 200 str. 2 z 5

3 sztuk ulotki o epuap, 2 plakaty, 1 stand mały, 1 kalendarz planszowy na 2013 rok Do adresata wskazanego w punkcie I w załączniku nr 3 do Umowy (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Wykonawca dostarczy przesyłkę składającą się z 127 paczek z materiałami określonymi w punkcie oznakowanych zgodnie z pkt Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia przesyłek Pozostałe materiały Wykonawca dostarczy na dwa adresy na terenie Warszawy wskazane przez Zamawiającego w oddzielnych opakowaniach, w ilościach uzognionych z Zamawiającym. Paczki z materiałami zostaną oznaczone zgodnie z zawartością i wskazaniem przez Zamawiającego. 2.6 Archiwizacja opracowanego materiału i przekazanie plików Zamawiającemu Powstałe w trakcie prac pliki graficzne będą archiwizowane przez Wykonawcę, a następnie zgrane na płyty CD/DVD i skatalogowane Zaakceptowane projekty graficzne materiałów reklamowych zostaną przekazane w formatach: edytowalnych (cdr oraz ai lub psd) oraz podglądowych (np. PDF, JPG) Pliki produkcyjne wszystkich opracowanych materiałów reklamowych zostaną przekazane w oddzielnym katalogu w wersjach edytowalnych (cdr oraz ai lub psd) Płyty (w 2 egzemplarzach) z nagranym materiałem zostaną przekazane Zamawiającemu, jako jeden z elementów będących podstawą do prawidłowego rozliczenia realizacji umowy. Wykonawca otrzyma pliki edytowalne Key Visuala, które może wykorzystać do przygotowania projektów graficznych wybranych przez Zamawiającego materiałów reklamowych. Zdjęcia, grafiki, rysunki potrzebne do opracowania pozostałych projektów graficznych np. ulotek, plakatu, kalendarzy, Wykonawca będzie musiał pozyskać we własnym zakresie. 3. Wytyczne do oznakowania materiałów reklamowych Materiały reklamowe muszą być zgodne z systemem identyfikacji wizualnej epuap (załącznik nr 2), systemem identyfikacji wizualnej profilu zaufanego (załącznik nr 3), oznakowaniem architektonicznym punktów potwierdzających profil zaufany (stylebookiem) (załącznik nr 4) oraz przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu (załącznik nr 5). str. 3 z 5

4 Wykonawca na przygotowanych projektach uwzględni oznakowanie logotypami: Logotyp epuap - wersja podstawowa Logotyp epuap - wersja skrócona Logotyp profilu zaufanego - wersja podstawowa Logotyp profilu zaufanego - wersja skrócona Materiały reklamowe nie mogą posiadać żadnych dodatkowych logo, marek niż te wskazane przez Zamawiającego. Zasady znakowania projektu finansowanego ze środków PO IG oraz zestawienie znaku z innymi znakami znajdują się na stronie: a_ _czysty_1.pdf Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i flagę Unii Europejskiej można pobrać ze strony Zamawiający posiada logotypy epuap, profilu zaufanego w wersjach edytowalnych. Nie posiada natomiast wersji edytowalnej dokumentów i elementów prezentowanych w: systemie identyfikacji wizualnej epuap, systemie identyfikacji wizualnej profilu zaufanego, oznakowaniu architektonicznym punktów potwierdzających profil zaufany (stylebook), przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. str. 4 z 5

5 4. Załączniki 4.1 Załącznik nr 1 specyfikacja materiałów reklamowych. 4.2 Załącznik nr 2 - system identyfikacji wizualnej epuap. 4.3 Załącznik nr 3 - księga identyfikacji wizualnej profilu zaufanego. 4.4 Załącznik nr 4 oznakowanie architektoniczne punktów potwierdzających profil zaufany (stylebook). 4.5 załącznik nr 5 - Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. str. 5 z 5

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne

Załącznik Nr 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu, wydruk oraz dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych przez Ministerstwo Zdrowia pełniące funkcję Operatora

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia.

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia. Załącznik 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk, oprawę, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa, 2014-07-09 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Działając na podstawie Decyzji nr 11/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przetargu na usługę wydawniczą w zakresie przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przygotowanie i realizację filmu internetowego, broszury informacyjnej i plakatu promujących zasady zwiększające dostępność Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66

Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Uniwersytet Warszawski Warszawa, 20.07.2015 r. Wydział Geologii Al. Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa REGON: 000001258 NIP: 525-001-12-66 Nazwa projektu: Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA S t r o n a 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie Audytu stanu realizacji Projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego, wraz z opracowaniem Zaleceń Poaudytowych związanych z dalszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo