DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011"

Transkrypt

1 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika do tego opracowania! Cel opracowania: Wielokrotnie informowałem na stronie oraz w prasie, że likwidacja dodatków wiejskiego i mieszkaniowego jest niekorzystna dla gmin wiejskich. Na nic się jednak zdały moje ostrzeżenia. Nie chciałem przedstawiać całej prawdy, o tych dodatkach ale zostałem ostatecznie do tego zmuszony. Celem tego opracowania jest uzmysłowienie samorządom wiejskim oraz ich nauczycielom, że istnienie dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego jest dobrym dla nich interesem. Na podstawie tego opracowania oraz rzeczywistych wydatków na w/w dodatki tak samorządy, jak i nauczyciele będą mogli zrozumieć ile samorządy zarabiały dotychczas na istnieniu tych dodatków. To dzięki istnieniu dodatku mieszkaniowego i dowolności ustalania przez samorządy jego wysokości, miały one lub powinny mieć nadwyżkę w przewidzianej subwencji na dodatki w stosunku do rzeczywistych ponoszonych na ten cel wydatków. Nie jest wykluczone, że istnieje kilka lub kilkanaście samorządów na około 1.6 tys. gmin wiejskich, które dokładają do interesu. To, że takie samorządy dokładają do interesu same są jednak sobie winne. Uwaga 1. Uwaga 2. Koniecznie zapoznaj się z poniższymi uwagami! W opracowaniu przedstawione są kalkulacje subwencji na dodatek wyłącznie dla tych gmin wiejskich, w których w każdym roku od 2005 do 2011 liczba uczniów szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich danego samorządu (Lw) była równa łącznej liczbie uczniów (L). Przed czytaniem dalszej części pracy koniecznie zapoznaj się z objaśnieniami/legendą zamieszczoną na stronie 2. kol. 7 wielkość Sd - subwencja na dodatek dla JST określona wzorem Sd=A*(1-Wr(=0.2))*Pi/Pk*R(=0.12)*Lw/L*Uw, gdzie Lw to liczba uczniów szkół JST zlokalizowanych w obszarach wiejskich,

2 Dane krajowe wg lat na temat subwencji na dodatki: Standard finansowy A Śrd. wynagrodzenie nauczyciela w kraju Pk Min. % na skł ZUS opłac. przez pracodaw. Wz LEGENDA do tabeli zamieszczonej na następnych stronach: kol. 1 nazwa gminy wiejskiej, kol. 2 rok budżetowy, kol. 3 wielkość Uw - liczba zadań oświatowych JST będąca suma statystycznej liczby uczniów oraz iloczynów liczby uczniów i wartości wag im przypisanych, kol. 4 wielkość Pi - średnie wynagrodzenie nauczyciela w JST określone wg wzoru: Pi=Pks*Wsi+Pkk*Wki+Pkm*Wmi+Pkd*Wdi: wielkości wymienione w powyższym wzorze podane są na metryczce subwencyjnej, kol. 5 wielkość L - liczba uczniów w JST, kol. 6 wielkość N - liczba etatów nauczycielskich w JST zatrudnionych na podstawie KN i uwzględnianych przy wyznaczaniu wskaźników Wsi, Wki, Wmi i Wdi, Przykładowa gmina wiejska, w której przekazano część szkół stowarzyszeniu. wiejski i mieszkaniowy oraz udział jej w łacznej subwencji oświatowej Sd % na Sd , ,53 17,48% ,02% , ,01 17,48% ,06% , ,85 17,48% ,07% , ,97 17,48% ,15% , ,04 19,48% ,11% , ,03 19,48% ,11% , ,10 19,48% ,10% kol. 7 kol. 8 kol. 9 wielkość Sd - subwencja na dodatek dla JST określona wzorem Sd=A*(1-Wr(=0.2))*Pi/Pk*R(=0.12)*Lw/L*Uw, gdzie Lw to liczba uczniów szkół JST zlokalizowanych w obszarach wiejskich, procent subwencji oświatowej dla JST przewidzianej na dodatki:, o których mowa w kol. 7, wielkość Wdw - roczne szacowane wydatki na dodatek wiejski na nauczycieli wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że uwzględniamy wyłącznie tych nauczycieli na podstawie, których wyznaczone zostały wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi oraz przy założeniu, że wszyscy ci nauczyciele to magistrowie z przygotowaniem pedagogicznym, kol. 10 wielkość Wdm - (kol.7-kol.9) roczne - 'dopuszczalne' prowadzące do bilansowania się wydatków na dodatki z subwencją przewidzianą na ten cel - wydatki na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że w JST nie ma szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST, kol. 11 wielkość wdw - (kol.9/12/kol.6) średni miesięczny szacowany dodatek wiejski na jeden etat nauczycielski wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że uwzględniamy wyłącznie tych nauczycieli na podstawie, których wyznaczone zostały wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi oraz przy założeniu, że wszyscy ci nauczyciele to magistrowie z p.p, kol. 12 wielkość wdm - (kol.10/12/kol.6) średni miesięczny max. szacowany dodatek mieszkaniowy na jeden etat nauczycielski wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że uwzględniamy wyłącznie tych nauczycieli na podstawie, których wyznaczone zostały wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi oraz przy założeniu, że wszyscy ci nauczyciele to magistrowie z p.p., kol. 13 wielkość wdw_bz - (kol.11/(1+wz)) średni miesięczny szacowany dodatek wiejski na jeden etat nauczycielski bez ZUS pracodawcy - inaczej, jak w kol. 11 ale bez ZUS pracowawcy, kol. 14 wielkość wdm_bz - (kol.12/(1+wz)) średni miesięczny max. szacowany dodatek mieszkaniowy na jeden etat nauczycielski bez ZUS pracodawcy - inaczej, jak w kol. 12 ale bez ZUS pracowawcy. XXXXXXXXXX , , , ,74% ,85 628,18 256,94 534, , , , ,79% ,70 206,11 242,34 175, , , , ,80% ,34 225,25 229,27 191,73 powiat yyyyyyyyyy , , , ,79% ,24 215,18 209,61 183, , , , ,73% ,66 203,63 184,69 170, , , , ,70% ,44 162,27 170,27 135, , , , ,72% ,72 163,27 167,16 136,65 W przedstawionej powyżej tabeli zauważamy, że w gminie XXXXXXXXXX w roku 2011 nastąpił bardzo silny spadek liczby etatów nauczycielskich. Spadek ten był wynikiem przekazania części szkół prowadzonych przez JST stowarzyszeniu (o tym fakcie wie autor tej pracy), dlatego też wyznaczone dodatki mieszkaniowe podane na rok 2011 w kol. 10, 12 i 14 są nieprawidłowe. Autor tego opracowania nie posiada odpowiednich danych dla poszczególnych gmin wiejskich wg lat na temat skali zadań oświatowych realizowanych przez inne podmioty niż JST. Aby wyciągać prawidłowe wnioski z tej pracy należy być pewnym, że w danym samorządzie w danym roku nie było szkół prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd. Jeżeli w danym samorządzie w danym roku isniały szkoły nie prowadzone przez samorząd wtedy należy na podstawie znajomości udziału zadań oświatowych przez te szkoły wyznaczyć prawidłowe wartości kol. 12 i 14.

3 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI , , , ,66% ,26 152,36 249,63 129, , , , ,65% ,83 148,59 231,38 126, , , , ,65% ,72 152,70 216,82 129,98 powiat aleksandrowski , , , ,69% ,78 172,00 200,70 146, , , , ,72% ,99 152,47 183,28 127, , , , ,72% ,27 193,48 171,80 161, , , , ,75% ,37 169,27 169,37 141,67 BARTNICZKA , , , ,81% ,61 348,85 263,54 296, , , , ,76% ,68 305,92 239,77 260, , , , ,77% ,32 298,71 225,85 254,26 powiat brodnicki , , , ,77% ,99 310,67 207,69 264, , , , ,74% ,94 269,01 184,92 225, , , , ,78% ,18 264,74 176,75 221, , , , ,78% ,60 244,56 172,08 204,69 BARUCHOWO , , , ,80% ,44 334,64 262,55 284, , , , ,77% ,92 318,33 240,82 270, , , , ,78% ,69 300,12 227,01 255,46 powiat włocławski , , , ,76% ,91 282,65 206,77 240, , , , ,76% ,03 271,46 186,67 227, , , , ,76% ,75 235,89 174,71 197, , , , ,76% ,54 224,20 170,35 187,65 BĄDKOWO , , , ,62% ,33 177,57 246,28 151, , , , ,63% ,27 176,10 229,21 149, , , , ,64% ,63 163,12 215,89 138,85 powiat aleksandrowski , , , ,68% ,46 131,82 200,43 112, , , , ,68% ,32 125,52 180,21 105, , , , ,71% ,55 105,85 171,20 88, , , , ,75% ,01 126,33 169,91 105,74 BIAŁE BŁOTA , , , ,67% ,16 255,22 251,24 217, , , , ,69% ,60 248,59 234,59 211, , , , ,70% ,21 254,92 220,64 216,99 powiat bydgoski , , , ,69% ,34 217,19 201,17 184, , , , ,70% ,63 204,55 182,15 171, , , , ,67% ,10 187,11 168,31 156, , , , ,66% ,77 169,12 163,02 141,55 Strona 3/21

4 BOBROWNIKI , , , ,65% ,93 201,19 248,49 171, , , , ,63% ,32 191,65 229,25 163, , , , ,65% ,62 216,94 216,73 184,67 powiat lipnowski , , , ,61% ,50 124,11 195,36 105, , , , ,61% ,71 127,48 174,68 106, , , , ,63% ,45 87,43 165,26 73, , , , ,76% ,35 132,24 170,19 110,68 BOBROWO , , , ,61% ,72 269,48 244,06 229, , , , ,59% ,15 271,45 225,70 231, , , , ,62% ,71 222,38 213,41 189,29 powiat brodnicki , , , ,61% ,02 207,67 194,95 176, , , , ,65% ,88 197,03 178,17 164, , , , ,68% ,60 201,59 169,57 168, , , , ,69% ,10 171,78 164,97 143,77 BONIEWO , , , ,66% ,98 270,03 249,39 229, , , , ,69% ,72 237,39 233,84 202, , , , ,69% ,10 230,43 219,70 196,15 powiat włocławski , , , ,65% ,89 182,89 198,24 155, , , , ,64% ,63 168,33 177,12 140, , , , ,65% ,48 173,99 166,96 145, , , , ,73% ,50 224,22 167,81 187,66 BRODNICA , , , ,69% ,94 177,94 251,91 151, , , , ,73% ,38 206,34 236,96 175, , , , ,68% ,72 145,61 219,37 123,94 powiat brodnicki , , , ,71% ,86 138,54 203,32 117, , , , ,68% ,96 118,70 180,75 99, , , , ,71% ,91 123,28 171,50 103, , , , ,72% ,05 113,39 167,43 94,90 BRZOZIE , , , ,76% ,61 226,21 259,29 192, , , , ,75% ,28 186,59 239,43 158, , , , ,77% ,96 179,54 226,39 152,83 powiat brodnicki , , , ,80% ,26 220,71 210,47 187, , , , ,79% ,64 184,24 188,86 154, , , , ,84% ,71 173,52 181,38 145, , , , ,83% ,17 172,03 175,07 143,98 Strona 4/21

5 BRZUZE , , , ,59% ,06 172,04 243,50 146, , , , ,55% ,86 128,56 223,75 109, , , , ,60% ,83 316,44 213,51 269,35 powiat rypiński , , , ,63% ,15 145,49 196,75 123, , , , ,63% ,65 145,76 176,31 121, , , , ,68% ,43 165,47 168,59 138, , , , ,72% ,91 159,74 167,32 133,70 BUKOWIEC , , , ,83% ,95 337,37 266,38 287, , , , ,83% ,61 272,59 246,52 232, , , , ,82% ,06 243,41 230,73 207,19 powiat świecki , , , ,84% ,79 227,04 213,48 193, , , , ,85% ,21 193,02 195,19 161, , , , ,82% ,01 182,38 179,96 152, , , , ,79% ,70 155,32 172,16 130,00 BYTOŃ , , , ,77% ,61 286,92 260,14 244, , , , ,72% ,10 262,15 236,72 223, , , , ,73% ,13 254,71 223,13 216,81 powiat radziejowski , , , ,73% ,84 232,55 204,16 197, , , , ,72% ,01 203,82 183,30 170, , , , ,72% ,04 205,19 172,44 171, , , , ,69% ,42 182,83 165,23 153,02 CEKCYN , , , ,72% ,09 268,68 256,29 228, , , , ,69% ,38 347,02 235,26 295, , , , ,80% ,24 236,67 229,18 201,46 powiat tucholski , , , ,80% ,91 248,95 210,17 211, , , , ,77% ,46 227,26 187,87 190, , , , ,80% ,56 217,74 177,91 182, , , , ,82% ,22 224,76 175,11 188,11 CHEŁMNO , , , ,67% ,08 336,94 250,32 286, , , , ,69% ,83 313,95 233,93 267, , , , ,67% ,69 234,35 218,49 199,48 powiat chełmiński , , , ,65% ,56 268,42 197,96 228, , , , ,66% ,93 195,28 179,05 163, , , , ,67% ,62 176,38 168,75 147, , , , ,69% ,37 171,63 165,19 143,65 Strona 5/21

6 CHEŁMŻA , , , ,72% ,47 324,15 254,91 275, , , , ,70% ,26 267,64 234,31 227, , , , ,67% ,69 251,18 218,50 213,81 powiat toruński , , , ,67% ,34 242,85 199,47 206, , , , ,66% ,25 180,64 178,49 151, , , , ,75% ,01 208,19 174,10 174, , , , ,76% ,55 181,52 170,36 151,93 CHOCEŃ , , , ,68% ,28 603,42 252,20 513, , , , ,69% ,22 366,71 234,27 312, , , , ,70% ,20 334,78 220,63 284,97 powiat włocławski , , , ,66% ,80 292,99 199,02 249, , , , ,62% ,44 242,15 175,29 202, , , , ,68% ,21 294,26 169,24 246, , , , ,71% ,78 285,03 166,37 238,56 CHROSTKOWO , , , ,69% ,23 172,78 252,15 147, , , , ,71% ,66 201,45 235,50 171, , , , ,74% ,37 234,55 224,18 199,65 powiat lipnowski , , , ,75% ,31 147,03 205,41 125, , , , ,73% ,25 110,76 184,34 92, , , , ,74% ,25 186,68 173,46 156, , , , ,66% ,89 115,76 163,12 96,88 CIECHOCIN , , , ,57% ,36 148,87 241,20 126, , , , ,54% ,78 131,34 221,98 111, , , , ,55% ,18 170,78 209,55 145,37 powiat golubsko-dobrzyński , , , ,53% ,29 170,67 189,21 145, , , , ,54% ,81 119,71 169,74 100, , , , ,57% ,89 134,25 161,44 112, , , , ,58% ,78 159,08 157,16 133,14 CZERNIKOWO , , , ,73% ,86 240,76 256,09 204, , , , ,72% ,92 246,15 236,57 209, , , , ,72% ,07 202,85 222,22 172,67 powiat toruński , , , ,70% ,63 210,12 202,27 178, , , , ,69% ,60 176,99 181,28 148, , , , ,68% ,66 163,42 168,78 136, , , , ,71% ,39 165,50 166,04 138,52 Strona 6/21

7 DĄBROWA BISKUPIA , , , ,78% ,18 220,54 261,48 187, , , , ,79% ,73 233,09 243,22 198, , , , ,79% ,99 205,79 228,11 175,17 powiat inowrocławski , , , ,76% ,11 217,76 206,94 185, , , , ,78% ,49 185,67 188,73 155, , , , ,79% ,11 154,90 177,53 129, , , , ,77% ,40 152,43 171,07 127,58 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA , , , ,66% ,68 252,52 249,99 214, , , , ,67% ,37 235,36 232,69 200, , , , ,71% ,81 247,47 221,15 210,65 powiat bydgoski , , , ,66% ,45 204,45 198,71 174, , , , ,68% ,20 191,74 180,11 160, , , , ,69% ,84 166,63 169,77 139, , , , ,75% ,78 188,71 169,72 157,95 DĄBROWA , , , ,70% ,35 309,63 253,11 263, , , , ,69% ,21 284,01 233,41 241, , , , ,67% ,51 249,19 218,34 212,11 powiat mogileński , , , ,66% ,89 208,94 199,09 177, , , , ,67% ,53 192,53 179,56 161, , , , ,69% ,80 198,82 169,73 166, , , , ,67% ,96 202,59 164,01 169,56 DĘBOWA ŁĄKA , , , ,69% ,87 206,27 251,85 175, , , , ,69% ,36 254,00 233,54 216, , , , ,66% ,58 224,17 217,56 190,82 powiat wąbrzeski , , , ,67% ,09 208,28 200,11 177, , , , ,65% ,79 148,76 178,10 124, , , , ,69% ,09 170,73 169,98 142, , , , ,72% ,00 182,53 167,40 152,77 DOBRCZ , , , ,70% ,04 219,82 252,85 187, , , , ,68% ,62 206,02 232,90 175, , , , ,67% ,28 167,39 218,15 142,49 powiat bydgoski , , , ,68% ,38 224,73 200,36 191, , , , ,68% ,39 168,12 180,27 140, , , , ,69% ,96 161,86 169,87 135, , , , ,69% ,89 128,27 164,79 107,36 Strona 7/21

8 DOBRE , , , ,67% ,36 239,40 250,56 203, , , , ,70% ,14 269,69 234,20 229, , , , ,75% ,98 300,98 223,85 256,19 powiat radziejowski , , , ,76% ,07 282,06 206,91 240, , , , ,72% ,13 291,85 184,24 244, , , , ,70% ,28 263,76 170,98 220, , , , ,70% ,78 261,32 165,54 218,72 DRAGACZ , , , ,69% ,91 216,35 252,73 184, , , , ,71% ,70 280,96 235,53 239, , , , ,72% ,43 233,65 222,53 198,89 powiat świecki , , , ,70% ,51 226,97 202,17 193, , , , ,77% ,53 209,76 187,92 175, , , , ,79% ,39 198,42 177,76 166, , , , ,80% ,57 207,81 172,89 173,93 DRZYCIM , , , ,74% ,92 465,26 257,00 396, , , , ,73% ,40 496,20 237,83 422, , , , ,80% ,00 273,45 228,97 232,76 powiat świecki , , , ,79% ,11 241,43 209,49 205, , , , ,85% ,25 195,73 194,38 163, , , , ,83% ,13 209,06 180,89 174, , , , ,80% ,36 216,92 173,55 181,55 FABIANKI , , , ,71% ,86 276,50 253,54 235, , , , ,66% ,93 250,75 231,47 213, , , , ,66% ,98 212,40 217,04 180,80 powiat włocławski , , , ,64% ,41 182,14 196,98 155, , , , ,65% ,28 168,69 177,67 141, , , , ,67% ,04 155,68 168,26 130, , , , ,70% ,22 153,80 165,90 128,72 GĄSAWA , , , ,70% ,62 209,51 253,34 178, , , , ,73% ,80 225,16 237,32 191, , , , ,70% ,61 217,35 220,98 185,01 powiat żniński , , , ,70% ,98 225,94 201,72 192, , , , ,63% ,00 192,83 176,60 161, , , , ,61% ,68 156,39 163,78 130, , , , ,61% ,49 147,49 159,44 123,45 Strona 8/21

9 GOLUB-DOBRZYŃ , , , ,64% ,94 269,90 248,50 229, , , , ,64% ,03 277,37 229,86 236, , , , ,68% ,08 270,28 218,82 230,06 powiat golubsko-dobrzyński , , , ,65% ,35 238,46 197,78 202, , , , ,68% ,16 221,16 180,08 185, , , , ,70% ,47 222,64 170,30 186, , , , ,73% ,92 230,81 168,16 193,18 GOSTYCYN , , , ,88% ,77 409,50 272,19 348, , , , ,88% ,07 343,63 252,02 292, , , , ,90% ,38 355,34 238,66 302,47 powiat tucholski , , , ,86% ,23 334,52 215,55 284, , , , ,85% ,23 320,91 195,20 268, , , , ,80% ,40 259,93 178,60 217, , , , ,81% ,23 281,90 174,28 235,94 GRUDZIĄDZ , , , ,72% ,52 196,67 254,11 167, , , , ,70% ,52 167,86 234,53 142, , , , ,72% ,09 162,91 221,39 138,67 powiat grudziądzki , , , ,70% ,79 140,11 202,41 119, , , , ,71% ,03 122,54 182,48 102, , , , ,71% ,30 123,49 170,99 103, , , , ,72% ,15 108,94 167,52 91,18 GRUTA , , , ,60% ,30 177,84 244,56 151, , , , ,61% ,02 186,31 227,29 158, , , , ,63% ,80 191,06 215,18 162,63 powiat grudziądzki , , , ,65% ,72 167,52 198,10 142, , , , ,67% ,95 171,29 179,91 143, , , , ,68% ,81 178,26 168,91 149, , , , ,76% ,77 216,22 170,55 180,97 INOWROCŁAW , , , ,76% ,90 180,51 259,53 153, , , , ,80% ,88 235,82 244,20 200, , , , ,81% ,23 234,44 230,02 199,56 powiat inowrocławski , , , ,81% ,22 217,97 211,29 185, , , , ,75% ,51 104,95 186,24 87, , , , ,75% ,22 103,82 174,27 86, , , , ,74% ,29 186,31 168,47 155,93 Strona 9/21

10 JEZIORA WIELKIE , , , ,82% ,31 254,34 264,99 216, , , , ,76% ,34 210,35 239,48 179, , , , ,76% ,40 264,59 225,06 225,22 powiat mogileński , , , ,72% ,40 200,63 203,78 170, , , , ,69% ,25 179,17 180,99 149, , , , ,72% ,43 139,09 171,94 116, , , , ,73% ,06 134,91 168,28 112,91 JEŻEWO , , , ,82% ,18 210,14 265,73 178, , , , ,80% ,24 193,93 243,65 165, , , , ,78% ,03 144,85 227,30 123,30 powiat świecki , , , ,80% ,24 164,21 210,45 139, , , , ,79% ,97 137,92 189,13 115, , , , ,79% ,05 141,20 177,48 118, , , , ,78% ,54 158,39 172,03 132,57 KĘSOWO , , , ,77% ,21 323,75 260,65 275, , , , ,78% ,13 345,65 241,86 294, , , , ,75% ,78 305,53 224,54 260,07 powiat tucholski , , , ,80% ,51 322,81 209,83 274, , , , ,83% ,02 269,54 193,36 225, , , , ,84% ,80 220,53 182,29 184, , , , ,82% ,43 211,09 175,29 176,67 KIJEWO KRÓLEWSKIE , , , ,67% ,62 263,02 250,78 223, , , , ,67% ,62 222,83 232,06 189, , , , ,67% ,01 211,38 218,77 179,92 powiat chełmiński , , , ,62% ,68 152,33 195,50 129, , , , ,70% ,21 204,82 181,80 171, , , , ,70% ,74 148,69 170,53 124, , , , ,76% ,86 152,80 170,62 127,89 KIKÓŁ , , , ,61% ,98 154,77 245,13 131, , , , ,59% ,27 172,31 225,80 146, , , , ,62% ,63 122,51 214,19 104,28 powiat lipnowski , , , ,57% ,45 69,17 191,90 58, , , , ,62% ,90 122,90 175,68 102, , , , ,66% ,25 117,00 167,60 97, , , , ,70% ,12 136,58 165,82 114,31 Strona 10/21

11 KONECK , , , ,59% ,03 387,58 242,62 329, , , , ,64% ,03 340,72 229,00 290, , , , ,68% ,22 396,44 218,10 337,45 powiat aleksandrowski , , , ,71% ,20 291,81 202,76 248, , , , ,74% ,37 272,53 185,28 228, , , , ,74% ,56 245,64 173,72 205, , , , ,79% ,82 237,48 173,10 198,76 KOWAL , , , ,60% ,48 37,22 244,71 31, , , , ,65% ,76 101,74 230,47 86, , , , ,60% ,77 52,34 213,46 44,56 powiat włocławski , , , ,64% ,48 91,85 197,03 78, , , , ,60% ,83 74,65 173,94 62, , , , ,64% ,22 156,78 165,90 131, , , , ,65% ,47 77,79 161,93 65,11 KSIĄŻKI , , , ,66% ,71 308,62 249,16 262, , , , ,66% ,62 275,39 231,21 234, , , , ,69% ,84 286,28 219,48 243,69 powiat wąbrzeski , , , ,65% ,03 254,13 198,36 216, , , , ,68% ,95 220,52 180,74 184, , , , ,70% ,28 221,13 170,98 185, , , , ,70% ,83 211,69 165,58 177,18 LIPNO , , , ,69% ,84 233,85 251,82 199, , , , ,70% ,89 221,08 234,84 188, , , , ,68% ,66 186,24 219,32 158,53 powiat lipnowski , , , ,69% ,41 205,62 201,23 175, , , , ,72% ,02 211,52 183,31 177, , , , ,72% ,21 176,26 171,76 147, , , , ,74% ,89 167,50 168,97 140,19 LISEWO , , , ,70% ,54 268,16 253,27 228, , , , ,69% ,63 285,81 233,77 243, , , , ,70% ,62 268,60 220,14 228,64 powiat chełmiński , , , ,67% ,41 218,41 199,53 185, , , , ,66% ,86 191,73 178,99 160, , , , ,68% ,21 228,49 169,24 191, , , , ,69% ,39 225,71 165,21 188,91 Strona 11/21

12 LNIANO , , , ,74% ,66 238,90 257,63 203, , , , ,75% ,73 250,88 239,81 213, , , , ,74% ,22 238,49 224,05 203,00 powiat świecki , , , ,71% ,68 226,05 202,32 192, , , , ,72% ,90 198,58 183,21 166, , , , ,78% ,54 228,46 176,21 191, , , , ,75% ,60 197,93 169,57 165,66 LUBANIE , , , ,83% ,43 154,85 266,79 131, , , , ,82% ,73 181,22 246,62 154, , , , ,78% ,39 134,93 227,60 114,86 powiat włocławski , , , ,77% ,93 132,17 207,64 112, , , , ,82% ,36 144,48 191,96 120, , , , ,82% ,03 154,48 179,97 129, , , , ,80% ,22 136,16 173,43 113,96 LUBICZ , , , ,71% ,05 264,92 254,55 225, , , , ,71% ,03 207,62 235,81 176, , , , ,71% ,06 211,05 221,36 179,64 powiat toruński , , , ,70% ,28 168,45 201,98 143, , , , ,73% ,73 175,38 183,91 146, , , , ,76% ,11 156,03 175,01 130, , , , ,80% ,67 157,54 172,97 131,86 LUBIEWO , , , ,78% ,19 262,70 261,48 223, , , , ,80% ,01 293,79 244,31 250, , , , ,80% ,54 234,78 229,44 199,85 powiat tucholski , , , ,81% ,35 236,18 211,40 201, , , , ,76% ,85 183,40 186,52 153, , , , ,70% ,95 163,62 170,70 136, , , , ,76% ,98 185,31 170,72 155,10 ŁUBIANKA , , , ,70% ,09 230,96 252,88 196, , , , ,69% ,52 223,69 233,68 190, , , , ,71% ,68 211,07 221,04 179,67 powiat toruński , , , ,69% ,50 178,89 201,31 152, , , , ,73% ,69 179,27 184,71 150, , , , ,71% ,70 146,94 171,32 122, , , , ,75% ,80 167,45 169,73 140,15 Strona 12/21

13 ŁYSOMICE , , , ,70% ,73 195,24 252,58 166, , , , ,69% ,91 202,78 233,16 172, , , , ,68% ,05 172,16 218,81 146,55 powiat toruński , , , ,68% ,13 172,54 200,15 146, , , , ,72% ,10 121,38 183,37 101, , , , ,71% ,22 115,59 170,93 96, , , , ,72% ,99 118,55 167,39 99,22 NOWA WIEŚ WIELKA , , , ,68% ,21 244,77 251,28 208, , , , ,69% ,15 263,01 234,21 223, , , , ,68% ,14 230,54 219,74 196,24 powiat bydgoski , , , ,69% ,61 233,62 201,41 198, , , , ,68% ,43 211,22 180,31 176, , , , ,69% ,29 193,01 169,31 161, , , , ,70% ,53 208,11 166,16 174,18 OBROWO , , , ,63% ,81 246,00 246,69 209, , , , ,62% ,53 206,18 228,58 175, , , , ,64% ,18 191,58 216,36 163,07 powiat toruński , , , ,67% ,25 201,61 199,39 171, , , , ,67% ,29 151,16 179,35 126, , , , ,67% ,98 141,87 168,21 118, , , , ,71% ,55 142,15 166,18 118,98 OSIE , , , ,82% ,54 278,07 266,04 236, , , , ,85% ,59 305,64 249,05 260, , , , ,87% ,57 313,54 236,27 266,89 powiat świecki , , , ,83% ,35 293,70 213,10 250, , , , ,82% ,02 280,42 191,68 234, , , , ,80% ,16 253,94 178,41 212, , , , ,83% ,86 265,72 175,65 222,39 OSIEK , , , ,67% ,93 223,40 250,20 190, , , , ,67% ,50 178,71 231,96 152, , , , ,67% ,14 204,45 218,03 174,03 powiat brodnicki , , , ,64% ,62 159,10 197,16 135, , , , ,66% ,07 183,13 179,17 153, , , , ,69% ,11 186,10 170,00 155, , , , ,69% ,17 145,75 165,02 121,98 Strona 13/21

14 OSIELSKO , , , ,71% ,93 261,86 254,45 222, , , , ,69% ,83 214,75 234,79 182, , , , ,72% ,94 211,39 222,97 179,94 powiat bydgoski , , , ,72% ,47 233,72 203,84 198, , , , ,71% ,17 183,91 182,60 153, , , , ,72% ,89 159,63 171,49 133, , , , ,75% ,16 174,75 169,20 146,26 OSIĘCINY , , , ,80% ,49 221,93 263,44 188, , , , ,78% ,22 244,21 241,93 207, , , , ,80% ,30 244,35 229,23 207,99 powiat radziejowski , , , ,79% ,38 266,97 209,72 227, , , , ,76% ,34 205,46 186,93 171, , , , ,71% ,90 172,83 171,49 144, , , , ,71% ,74 172,74 166,34 144,58 PAPOWO BISKUPIE , , , ,64% ,22 277,17 247,89 235, , , , ,64% ,60 267,61 229,48 227, , , , ,67% ,04 277,30 217,94 236,04 powiat chełmiński , , , ,71% ,39 255,36 202,92 217, , , , ,71% ,67 203,16 183,02 170, , , , ,74% ,47 213,01 173,65 178, , , , ,76% ,06 212,11 170,79 177,53 PŁUŻNICA , , , ,67% ,21 223,94 250,44 190, , , , ,62% ,40 162,71 228,46 138, , , , ,70% ,40 236,33 219,96 201,16 powiat wąbrzeski , , , ,66% ,03 163,68 198,36 139, , , , ,66% ,54 188,61 178,73 157, , , , ,69% ,21 179,56 170,08 150, , , , ,73% ,64 186,59 167,93 156,17 PRUSZCZ , , , ,82% ,68 263,35 264,45 224, , , , ,81% ,07 250,64 244,36 213, , , , ,79% ,74 208,71 228,75 177,66 powiat świecki , , , ,80% ,79 214,19 210,07 182, , , , ,80% ,95 188,23 189,94 157, , , , ,74% ,01 151,95 173,26 127, , , , ,70% ,90 138,32 165,63 115,77 Strona 14/21

15 RACIĄŻEK , , , ,68% ,43 298,53 251,47 254, , , , ,68% ,82 324,11 233,93 275, , , , ,71% ,87 330,95 221,20 281,71 powiat aleksandrowski , , , ,62% ,60 225,12 195,43 191, , , , ,61% ,11 183,61 175,02 153, , , , ,73% ,36 216,07 172,71 180, , , , ,68% ,82 222,42 164,73 186,16 RADOMIN , , , ,63% ,75 202,44 245,79 172, , , , ,63% ,21 181,33 228,30 154, , , , ,62% ,95 194,74 213,61 165,76 powiat golubsko-dobrzyński , , , ,59% ,87 173,68 193,97 147, , , , ,61% ,14 150,99 175,04 126, , , , ,64% ,52 136,86 166,16 114, , , , ,69% ,75 155,95 165,51 130,53 RADZIEJÓW , , , ,70% ,09 86,27 253,73 73, , , , ,75% ,13 129,25 239,30 110, , , , ,74% ,52 126,85 224,31 107,98 powiat radziejowski , , , ,78% ,84 177,11 208,41 150, , , , ,67% ,47 80,01 179,50 66, , , , ,76% ,71 130,08 175,52 108, , , , ,77% ,20 152,04 170,91 127,25 ROGOWO , , , ,65% ,11 157,60 248,65 134, , , , ,66% ,40 166,76 231,02 141, , , , ,63% ,93 144,29 215,29 122,82 powiat rypiński , , , ,64% ,22 158,36 197,66 134, , , , ,61% ,94 130,61 174,87 109, , , , ,63% ,92 114,80 165,65 96, , , , ,64% ,95 137,78 161,49 115,31 ROGOWO , , , ,73% ,50 292,93 255,79 249, , , , ,72% ,92 264,39 236,56 225, , , , ,74% ,37 263,53 224,18 224,32 powiat żniński , , , ,73% ,80 207,51 204,12 176, , , , ,70% ,85 186,08 182,33 155, , , , ,67% ,17 163,20 168,37 136, , , , ,69% ,55 178,91 165,34 149,74 Strona 15/21

16 ROGÓŹNO , , , ,67% ,85 189,01 249,27 160, , , , ,65% ,77 168,51 229,63 143, , , , ,67% ,29 191,68 217,30 163,16 powiat grudziądzki , , , ,62% ,17 130,79 195,92 111, , , , ,65% ,10 164,35 178,35 137, , , , ,68% ,51 152,29 169,49 127, , , , ,76% ,83 140,46 170,60 117,56 ROJEWO , , , ,77% ,42 266,53 259,98 226, , , , ,79% ,77 293,97 242,40 250, , , , ,78% ,06 274,21 227,33 233,41 powiat inowrocławski , , , ,83% ,79 306,13 212,62 260, , , , ,75% ,63 219,09 186,33 183, , , , ,73% ,06 204,21 172,46 170, , , , ,71% ,23 255,31 166,74 213,68 RYPIN , , , ,74% ,47 274,59 257,46 233, , , , ,70% ,53 277,74 235,38 236, , , , ,68% ,98 227,31 219,60 193,48 powiat rypiński , , , ,65% ,24 195,79 197,69 166, , , , ,65% ,03 201,75 178,30 168, , , , ,61% ,81 192,05 163,88 160, , , , ,62% ,68 181,69 159,60 152,07 SADKI , , , ,78% ,69 365,90 261,06 311, , , , ,73% ,55 357,21 237,11 304, , , , ,76% ,91 352,84 225,49 300,34 powiat nakielski , , , ,80% ,20 362,82 210,42 308, , , , ,75% ,65 285,43 186,35 238, , , , ,77% ,27 249,82 175,99 209, , , , ,76% ,77 247,47 170,55 207,12 SICIENKO , , , ,77% ,36 249,06 260,77 212, , , , ,80% ,19 280,65 244,46 238, , , , ,81% ,70 250,09 230,42 212,88 powiat bydgoski , , , ,82% ,31 225,35 212,21 191, , , , ,85% ,52 229,22 194,61 191, , , , ,84% ,60 224,43 181,28 187, , , , ,89% ,58 233,30 180,43 195,26 Strona 16/21

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. lubelskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Boniewo 17.09.2015r. Ilość Dąbrowa Chełmińska bydgoski

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie propozycji określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawskopomorskim i ich granic Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Załącznik do uchwały Nr 27/87212 Zarządzu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61,

Bardziej szczegółowo

11) rzeki Dopływ z Gruczna na terenie gmin wiejskich: Bukowiec i Świecie w powiecie

11) rzeki Dopływ z Gruczna na terenie gmin wiejskich: Bukowiec i Świecie w powiecie PROJEKT ROZPORZĄDZENIE NR /2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia..2012 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2010 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacj przedszkolnej

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacj przedszkolnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lp. Beneficjent Tytuł projektu Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z 1. Aleksandrowski 1 Aleksandrów Kujawski 1 Słomkowo 0,100 9 600,00 0,400 24 000,00 33 600,00 2 Bądkowo 2 Kalinowiec 0,500 86 500,00 86 500,00 3 Koneck 3 Koneck 0,500 86 500,00 86 500,00 4 Nieszawa 4 Kolonia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. 1. Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

62 Gmina Lipno Mickiewicza 29 Lipno 87-600 Powiat lipnowski 63 Gmina Lisewo Chełmińska 2 Lisewo 86-230 Powiat chełmiński 64 Gmina Lniano Wyzwolenia 7

62 Gmina Lipno Mickiewicza 29 Lipno 87-600 Powiat lipnowski 63 Gmina Lisewo Chełmińska 2 Lisewo 86-230 Powiat chełmiński 64 Gmina Lniano Wyzwolenia 7 Załącznik nr 3 do Umowy Nr. / 2015 Wykaz punktów instalacji tablic interaktywnych Partnerzy - jednostki publiczne i niepubliczne uczestniczące w projekcie "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista beneficjentów i wysokość wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków Lista operacji dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

O społecznym ratowaniu cmentarzy projekt Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw.

O społecznym ratowaniu cmentarzy projekt Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Michał Wiśniewski (Toruń) O społecznym ratowaniu cmentarzy projekt Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Impulsem do stworzenia strony Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw dostępnej

Bardziej szczegółowo

Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych

Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 250 1. Cele strategiczne Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego Cele długoterminowe: 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w podstawowej opiece zdrowotnej 2. Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm L.p. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2015 roku POWIAT / Gmina / Obiekt Bitum realizowany

Bardziej szczegółowo

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków

Bardziej szczegółowo

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lp. Beneficjent Tytuł projektu gminy 1 2 3 Firma Handlowo - Usługowa Apteka "Panaceum" Maria Jolanta Wyborska Omega Firma Szkoleniowa Maria Jolanta

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lp. Nazwa powiatu Nazwa placówki Data spotkania Brodnicki Park

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław Priorytet II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 124/II/2.3/2014 Lp. Nr wniosku Data wpływu Powiat Wnioskodawca Tytuł Kwota

Bardziej szczegółowo

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta Toruń, 04.11.2014 r. Lista stypendystów projektu "Zdolni na start - IV edycja" w naborze na rok szkolny 2014/2015 uszeregowana według prawa pierwszeństwa do stypendium l.p. 1 Michał. K 89-200 Szubin 22524198

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZCAJI PROGRAMU "UMIEM PŁYWAĆ" 2016 R. - I TURA

HARMONOGRAM REALIZCAJI PROGRAMU UMIEM PŁYWAĆ 2016 R. - I TURA HARMONOGRAM REALIZCAJI PROGRAMU "UMIEM PŁYWAĆ" 2016 R. - I TURA Powiat/Gmina Numer GRUPY Ilość osób w grupie Nazwa Szkoły Pływalnia od kiedy do kiedy Ilość zajęć w tygodniu W jakim dniu będą odbywały się

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Targi AGRO-TECH 2005. Konsul Honorowy Niemiec u Wojewody.

Targi AGRO-TECH 2005. Konsul Honorowy Niemiec u Wojewody. Targi AGRO-TECH 2005 XXVIII Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH 2005 i VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyły się w miniony weekend w Minikowie. Tegoroczne targi, współorganizowane przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 Lp Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Siedziba 1. Centrum Obsługi Zamówień Publicznych i Projektów

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 334 dr Sylwester Piszczek Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 7 sierpnia 2012 r.

Bydgoszcz, 7 sierpnia 2012 r. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej w staninach (1-9) w województwie kujawsko-pomorskim zestaw egzaminacyjny A1, A4, A5 standardowy lata 2007-2012 Opracowanie na podstawie wyników Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - go LISTA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM" Lp. Nazwa gimnazjum Powiat Miejscowość Adres 1. w Zbrachlinie 2. Specjalne

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie kujawsko-pomorskim

Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie kujawsko-pomorskim Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie kujawsko-pomorskim Toruń 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Słowackiego 114 87-100 Toruń www.ropstorun.home.pl Skład i druk: Czarno

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005 Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku Rozkaz L. 1/2005 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2004 z dnia 20 września 2004 r. Wyjątki z rozkazu

Bardziej szczegółowo

3 2015 - GUS, - GUS, - GUS)

3 2015 - GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dzie mi do lat 3 oraz ychoanie przedszkolne ojeództie kujasko-pomorskim 2015 ( materiale ykorzystano dane z systemó: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinoych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/739/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/739/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/739/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie Na podstawie art. 27

Bardziej szczegółowo

WYPŁATY POŻYCZEK 2011- OCHRONA WÓD

WYPŁATY POŻYCZEK 2011- OCHRONA WÓD Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu WYPŁATY POŻYCZEK 2011- OCHRONA WÓD Kontrahent - nazwa GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz klubów seniora w województwie kujawsko-pomorskim

Wykaz klubów seniora w województwie kujawsko-pomorskim 1 2 3 4 Klub Seniora Złota Jesień Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz Klub Seniora PTTK Koło nr 18 Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz Klub Seniora Uniwerek Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz Klub

Bardziej szczegółowo

26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych 01.10.2012-31.01.2015

26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych 01.10.2012-31.01.2015 Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2012) Lp. Beneficjent Tytuł projektu Obszar realizacji

Bardziej szczegółowo