DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011"

Transkrypt

1 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika do tego opracowania! Cel opracowania: Wielokrotnie informowałem na stronie oraz w prasie, że likwidacja dodatków wiejskiego i mieszkaniowego jest niekorzystna dla gmin wiejskich. Na nic się jednak zdały moje ostrzeżenia. Nie chciałem przedstawiać całej prawdy, o tych dodatkach ale zostałem ostatecznie do tego zmuszony. Celem tego opracowania jest uzmysłowienie samorządom wiejskim oraz ich nauczycielom, że istnienie dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego jest dobrym dla nich interesem. Na podstawie tego opracowania oraz rzeczywistych wydatków na w/w dodatki tak samorządy, jak i nauczyciele będą mogli zrozumieć ile samorządy zarabiały dotychczas na istnieniu tych dodatków. To dzięki istnieniu dodatku mieszkaniowego i dowolności ustalania przez samorządy jego wysokości, miały one lub powinny mieć nadwyżkę w przewidzianej subwencji na dodatki w stosunku do rzeczywistych ponoszonych na ten cel wydatków. Nie jest wykluczone, że istnieje kilka lub kilkanaście samorządów na około 1.6 tys. gmin wiejskich, które dokładają do interesu. To, że takie samorządy dokładają do interesu same są jednak sobie winne. Uwaga 1. Uwaga 2. Koniecznie zapoznaj się z poniższymi uwagami! W opracowaniu przedstawione są kalkulacje subwencji na dodatek wyłącznie dla tych gmin wiejskich, w których w każdym roku od 2005 do 2011 liczba uczniów szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich danego samorządu (Lw) była równa łącznej liczbie uczniów (L). Przed czytaniem dalszej części pracy koniecznie zapoznaj się z objaśnieniami/legendą zamieszczoną na stronie 2. kol. 7 wielkość Sd - subwencja na dodatek dla JST określona wzorem Sd=A*(1-Wr(=0.2))*Pi/Pk*R(=0.12)*Lw/L*Uw, gdzie Lw to liczba uczniów szkół JST zlokalizowanych w obszarach wiejskich,

2 Dane krajowe wg lat na temat subwencji na dodatki: Standard finansowy A Śrd. wynagrodzenie nauczyciela w kraju Pk Min. % na skł ZUS opłac. przez pracodaw. Wz LEGENDA do tabeli zamieszczonej na następnych stronach: kol. 1 nazwa gminy wiejskiej, kol. 2 rok budżetowy, kol. 3 wielkość Uw - liczba zadań oświatowych JST będąca suma statystycznej liczby uczniów oraz iloczynów liczby uczniów i wartości wag im przypisanych, kol. 4 wielkość Pi - średnie wynagrodzenie nauczyciela w JST określone wg wzoru: Pi=Pks*Wsi+Pkk*Wki+Pkm*Wmi+Pkd*Wdi: wielkości wymienione w powyższym wzorze podane są na metryczce subwencyjnej, kol. 5 wielkość L - liczba uczniów w JST, kol. 6 wielkość N - liczba etatów nauczycielskich w JST zatrudnionych na podstawie KN i uwzględnianych przy wyznaczaniu wskaźników Wsi, Wki, Wmi i Wdi, Przykładowa gmina wiejska, w której przekazano część szkół stowarzyszeniu. wiejski i mieszkaniowy oraz udział jej w łacznej subwencji oświatowej Sd % na Sd , ,53 17,48% ,02% , ,01 17,48% ,06% , ,85 17,48% ,07% , ,97 17,48% ,15% , ,04 19,48% ,11% , ,03 19,48% ,11% , ,10 19,48% ,10% kol. 7 kol. 8 kol. 9 wielkość Sd - subwencja na dodatek dla JST określona wzorem Sd=A*(1-Wr(=0.2))*Pi/Pk*R(=0.12)*Lw/L*Uw, gdzie Lw to liczba uczniów szkół JST zlokalizowanych w obszarach wiejskich, procent subwencji oświatowej dla JST przewidzianej na dodatki:, o których mowa w kol. 7, wielkość Wdw - roczne szacowane wydatki na dodatek wiejski na nauczycieli wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że uwzględniamy wyłącznie tych nauczycieli na podstawie, których wyznaczone zostały wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi oraz przy założeniu, że wszyscy ci nauczyciele to magistrowie z przygotowaniem pedagogicznym, kol. 10 wielkość Wdm - (kol.7-kol.9) roczne - 'dopuszczalne' prowadzące do bilansowania się wydatków na dodatki z subwencją przewidzianą na ten cel - wydatki na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że w JST nie ma szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST, kol. 11 wielkość wdw - (kol.9/12/kol.6) średni miesięczny szacowany dodatek wiejski na jeden etat nauczycielski wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że uwzględniamy wyłącznie tych nauczycieli na podstawie, których wyznaczone zostały wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi oraz przy założeniu, że wszyscy ci nauczyciele to magistrowie z p.p, kol. 12 wielkość wdm - (kol.10/12/kol.6) średni miesięczny max. szacowany dodatek mieszkaniowy na jeden etat nauczycielski wraz z ZUSem pracodawcy przy założeniu, że uwzględniamy wyłącznie tych nauczycieli na podstawie, których wyznaczone zostały wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi oraz przy założeniu, że wszyscy ci nauczyciele to magistrowie z p.p., kol. 13 wielkość wdw_bz - (kol.11/(1+wz)) średni miesięczny szacowany dodatek wiejski na jeden etat nauczycielski bez ZUS pracodawcy - inaczej, jak w kol. 11 ale bez ZUS pracowawcy, kol. 14 wielkość wdm_bz - (kol.12/(1+wz)) średni miesięczny max. szacowany dodatek mieszkaniowy na jeden etat nauczycielski bez ZUS pracodawcy - inaczej, jak w kol. 12 ale bez ZUS pracowawcy. XXXXXXXXXX , , , ,74% ,85 628,18 256,94 534, , , , ,79% ,70 206,11 242,34 175, , , , ,80% ,34 225,25 229,27 191,73 powiat yyyyyyyyyy , , , ,79% ,24 215,18 209,61 183, , , , ,73% ,66 203,63 184,69 170, , , , ,70% ,44 162,27 170,27 135, , , , ,72% ,72 163,27 167,16 136,65 W przedstawionej powyżej tabeli zauważamy, że w gminie XXXXXXXXXX w roku 2011 nastąpił bardzo silny spadek liczby etatów nauczycielskich. Spadek ten był wynikiem przekazania części szkół prowadzonych przez JST stowarzyszeniu (o tym fakcie wie autor tej pracy), dlatego też wyznaczone dodatki mieszkaniowe podane na rok 2011 w kol. 10, 12 i 14 są nieprawidłowe. Autor tego opracowania nie posiada odpowiednich danych dla poszczególnych gmin wiejskich wg lat na temat skali zadań oświatowych realizowanych przez inne podmioty niż JST. Aby wyciągać prawidłowe wnioski z tej pracy należy być pewnym, że w danym samorządzie w danym roku nie było szkół prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd. Jeżeli w danym samorządzie w danym roku isniały szkoły nie prowadzone przez samorząd wtedy należy na podstawie znajomości udziału zadań oświatowych przez te szkoły wyznaczyć prawidłowe wartości kol. 12 i 14.

3 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI , , , ,66% ,26 152,36 249,63 129, , , , ,65% ,83 148,59 231,38 126, , , , ,65% ,72 152,70 216,82 129,98 powiat aleksandrowski , , , ,69% ,78 172,00 200,70 146, , , , ,72% ,99 152,47 183,28 127, , , , ,72% ,27 193,48 171,80 161, , , , ,75% ,37 169,27 169,37 141,67 BARTNICZKA , , , ,81% ,61 348,85 263,54 296, , , , ,76% ,68 305,92 239,77 260, , , , ,77% ,32 298,71 225,85 254,26 powiat brodnicki , , , ,77% ,99 310,67 207,69 264, , , , ,74% ,94 269,01 184,92 225, , , , ,78% ,18 264,74 176,75 221, , , , ,78% ,60 244,56 172,08 204,69 BARUCHOWO , , , ,80% ,44 334,64 262,55 284, , , , ,77% ,92 318,33 240,82 270, , , , ,78% ,69 300,12 227,01 255,46 powiat włocławski , , , ,76% ,91 282,65 206,77 240, , , , ,76% ,03 271,46 186,67 227, , , , ,76% ,75 235,89 174,71 197, , , , ,76% ,54 224,20 170,35 187,65 BĄDKOWO , , , ,62% ,33 177,57 246,28 151, , , , ,63% ,27 176,10 229,21 149, , , , ,64% ,63 163,12 215,89 138,85 powiat aleksandrowski , , , ,68% ,46 131,82 200,43 112, , , , ,68% ,32 125,52 180,21 105, , , , ,71% ,55 105,85 171,20 88, , , , ,75% ,01 126,33 169,91 105,74 BIAŁE BŁOTA , , , ,67% ,16 255,22 251,24 217, , , , ,69% ,60 248,59 234,59 211, , , , ,70% ,21 254,92 220,64 216,99 powiat bydgoski , , , ,69% ,34 217,19 201,17 184, , , , ,70% ,63 204,55 182,15 171, , , , ,67% ,10 187,11 168,31 156, , , , ,66% ,77 169,12 163,02 141,55 Strona 3/21

4 BOBROWNIKI , , , ,65% ,93 201,19 248,49 171, , , , ,63% ,32 191,65 229,25 163, , , , ,65% ,62 216,94 216,73 184,67 powiat lipnowski , , , ,61% ,50 124,11 195,36 105, , , , ,61% ,71 127,48 174,68 106, , , , ,63% ,45 87,43 165,26 73, , , , ,76% ,35 132,24 170,19 110,68 BOBROWO , , , ,61% ,72 269,48 244,06 229, , , , ,59% ,15 271,45 225,70 231, , , , ,62% ,71 222,38 213,41 189,29 powiat brodnicki , , , ,61% ,02 207,67 194,95 176, , , , ,65% ,88 197,03 178,17 164, , , , ,68% ,60 201,59 169,57 168, , , , ,69% ,10 171,78 164,97 143,77 BONIEWO , , , ,66% ,98 270,03 249,39 229, , , , ,69% ,72 237,39 233,84 202, , , , ,69% ,10 230,43 219,70 196,15 powiat włocławski , , , ,65% ,89 182,89 198,24 155, , , , ,64% ,63 168,33 177,12 140, , , , ,65% ,48 173,99 166,96 145, , , , ,73% ,50 224,22 167,81 187,66 BRODNICA , , , ,69% ,94 177,94 251,91 151, , , , ,73% ,38 206,34 236,96 175, , , , ,68% ,72 145,61 219,37 123,94 powiat brodnicki , , , ,71% ,86 138,54 203,32 117, , , , ,68% ,96 118,70 180,75 99, , , , ,71% ,91 123,28 171,50 103, , , , ,72% ,05 113,39 167,43 94,90 BRZOZIE , , , ,76% ,61 226,21 259,29 192, , , , ,75% ,28 186,59 239,43 158, , , , ,77% ,96 179,54 226,39 152,83 powiat brodnicki , , , ,80% ,26 220,71 210,47 187, , , , ,79% ,64 184,24 188,86 154, , , , ,84% ,71 173,52 181,38 145, , , , ,83% ,17 172,03 175,07 143,98 Strona 4/21

5 BRZUZE , , , ,59% ,06 172,04 243,50 146, , , , ,55% ,86 128,56 223,75 109, , , , ,60% ,83 316,44 213,51 269,35 powiat rypiński , , , ,63% ,15 145,49 196,75 123, , , , ,63% ,65 145,76 176,31 121, , , , ,68% ,43 165,47 168,59 138, , , , ,72% ,91 159,74 167,32 133,70 BUKOWIEC , , , ,83% ,95 337,37 266,38 287, , , , ,83% ,61 272,59 246,52 232, , , , ,82% ,06 243,41 230,73 207,19 powiat świecki , , , ,84% ,79 227,04 213,48 193, , , , ,85% ,21 193,02 195,19 161, , , , ,82% ,01 182,38 179,96 152, , , , ,79% ,70 155,32 172,16 130,00 BYTOŃ , , , ,77% ,61 286,92 260,14 244, , , , ,72% ,10 262,15 236,72 223, , , , ,73% ,13 254,71 223,13 216,81 powiat radziejowski , , , ,73% ,84 232,55 204,16 197, , , , ,72% ,01 203,82 183,30 170, , , , ,72% ,04 205,19 172,44 171, , , , ,69% ,42 182,83 165,23 153,02 CEKCYN , , , ,72% ,09 268,68 256,29 228, , , , ,69% ,38 347,02 235,26 295, , , , ,80% ,24 236,67 229,18 201,46 powiat tucholski , , , ,80% ,91 248,95 210,17 211, , , , ,77% ,46 227,26 187,87 190, , , , ,80% ,56 217,74 177,91 182, , , , ,82% ,22 224,76 175,11 188,11 CHEŁMNO , , , ,67% ,08 336,94 250,32 286, , , , ,69% ,83 313,95 233,93 267, , , , ,67% ,69 234,35 218,49 199,48 powiat chełmiński , , , ,65% ,56 268,42 197,96 228, , , , ,66% ,93 195,28 179,05 163, , , , ,67% ,62 176,38 168,75 147, , , , ,69% ,37 171,63 165,19 143,65 Strona 5/21

6 CHEŁMŻA , , , ,72% ,47 324,15 254,91 275, , , , ,70% ,26 267,64 234,31 227, , , , ,67% ,69 251,18 218,50 213,81 powiat toruński , , , ,67% ,34 242,85 199,47 206, , , , ,66% ,25 180,64 178,49 151, , , , ,75% ,01 208,19 174,10 174, , , , ,76% ,55 181,52 170,36 151,93 CHOCEŃ , , , ,68% ,28 603,42 252,20 513, , , , ,69% ,22 366,71 234,27 312, , , , ,70% ,20 334,78 220,63 284,97 powiat włocławski , , , ,66% ,80 292,99 199,02 249, , , , ,62% ,44 242,15 175,29 202, , , , ,68% ,21 294,26 169,24 246, , , , ,71% ,78 285,03 166,37 238,56 CHROSTKOWO , , , ,69% ,23 172,78 252,15 147, , , , ,71% ,66 201,45 235,50 171, , , , ,74% ,37 234,55 224,18 199,65 powiat lipnowski , , , ,75% ,31 147,03 205,41 125, , , , ,73% ,25 110,76 184,34 92, , , , ,74% ,25 186,68 173,46 156, , , , ,66% ,89 115,76 163,12 96,88 CIECHOCIN , , , ,57% ,36 148,87 241,20 126, , , , ,54% ,78 131,34 221,98 111, , , , ,55% ,18 170,78 209,55 145,37 powiat golubsko-dobrzyński , , , ,53% ,29 170,67 189,21 145, , , , ,54% ,81 119,71 169,74 100, , , , ,57% ,89 134,25 161,44 112, , , , ,58% ,78 159,08 157,16 133,14 CZERNIKOWO , , , ,73% ,86 240,76 256,09 204, , , , ,72% ,92 246,15 236,57 209, , , , ,72% ,07 202,85 222,22 172,67 powiat toruński , , , ,70% ,63 210,12 202,27 178, , , , ,69% ,60 176,99 181,28 148, , , , ,68% ,66 163,42 168,78 136, , , , ,71% ,39 165,50 166,04 138,52 Strona 6/21

7 DĄBROWA BISKUPIA , , , ,78% ,18 220,54 261,48 187, , , , ,79% ,73 233,09 243,22 198, , , , ,79% ,99 205,79 228,11 175,17 powiat inowrocławski , , , ,76% ,11 217,76 206,94 185, , , , ,78% ,49 185,67 188,73 155, , , , ,79% ,11 154,90 177,53 129, , , , ,77% ,40 152,43 171,07 127,58 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA , , , ,66% ,68 252,52 249,99 214, , , , ,67% ,37 235,36 232,69 200, , , , ,71% ,81 247,47 221,15 210,65 powiat bydgoski , , , ,66% ,45 204,45 198,71 174, , , , ,68% ,20 191,74 180,11 160, , , , ,69% ,84 166,63 169,77 139, , , , ,75% ,78 188,71 169,72 157,95 DĄBROWA , , , ,70% ,35 309,63 253,11 263, , , , ,69% ,21 284,01 233,41 241, , , , ,67% ,51 249,19 218,34 212,11 powiat mogileński , , , ,66% ,89 208,94 199,09 177, , , , ,67% ,53 192,53 179,56 161, , , , ,69% ,80 198,82 169,73 166, , , , ,67% ,96 202,59 164,01 169,56 DĘBOWA ŁĄKA , , , ,69% ,87 206,27 251,85 175, , , , ,69% ,36 254,00 233,54 216, , , , ,66% ,58 224,17 217,56 190,82 powiat wąbrzeski , , , ,67% ,09 208,28 200,11 177, , , , ,65% ,79 148,76 178,10 124, , , , ,69% ,09 170,73 169,98 142, , , , ,72% ,00 182,53 167,40 152,77 DOBRCZ , , , ,70% ,04 219,82 252,85 187, , , , ,68% ,62 206,02 232,90 175, , , , ,67% ,28 167,39 218,15 142,49 powiat bydgoski , , , ,68% ,38 224,73 200,36 191, , , , ,68% ,39 168,12 180,27 140, , , , ,69% ,96 161,86 169,87 135, , , , ,69% ,89 128,27 164,79 107,36 Strona 7/21

8 DOBRE , , , ,67% ,36 239,40 250,56 203, , , , ,70% ,14 269,69 234,20 229, , , , ,75% ,98 300,98 223,85 256,19 powiat radziejowski , , , ,76% ,07 282,06 206,91 240, , , , ,72% ,13 291,85 184,24 244, , , , ,70% ,28 263,76 170,98 220, , , , ,70% ,78 261,32 165,54 218,72 DRAGACZ , , , ,69% ,91 216,35 252,73 184, , , , ,71% ,70 280,96 235,53 239, , , , ,72% ,43 233,65 222,53 198,89 powiat świecki , , , ,70% ,51 226,97 202,17 193, , , , ,77% ,53 209,76 187,92 175, , , , ,79% ,39 198,42 177,76 166, , , , ,80% ,57 207,81 172,89 173,93 DRZYCIM , , , ,74% ,92 465,26 257,00 396, , , , ,73% ,40 496,20 237,83 422, , , , ,80% ,00 273,45 228,97 232,76 powiat świecki , , , ,79% ,11 241,43 209,49 205, , , , ,85% ,25 195,73 194,38 163, , , , ,83% ,13 209,06 180,89 174, , , , ,80% ,36 216,92 173,55 181,55 FABIANKI , , , ,71% ,86 276,50 253,54 235, , , , ,66% ,93 250,75 231,47 213, , , , ,66% ,98 212,40 217,04 180,80 powiat włocławski , , , ,64% ,41 182,14 196,98 155, , , , ,65% ,28 168,69 177,67 141, , , , ,67% ,04 155,68 168,26 130, , , , ,70% ,22 153,80 165,90 128,72 GĄSAWA , , , ,70% ,62 209,51 253,34 178, , , , ,73% ,80 225,16 237,32 191, , , , ,70% ,61 217,35 220,98 185,01 powiat żniński , , , ,70% ,98 225,94 201,72 192, , , , ,63% ,00 192,83 176,60 161, , , , ,61% ,68 156,39 163,78 130, , , , ,61% ,49 147,49 159,44 123,45 Strona 8/21

9 GOLUB-DOBRZYŃ , , , ,64% ,94 269,90 248,50 229, , , , ,64% ,03 277,37 229,86 236, , , , ,68% ,08 270,28 218,82 230,06 powiat golubsko-dobrzyński , , , ,65% ,35 238,46 197,78 202, , , , ,68% ,16 221,16 180,08 185, , , , ,70% ,47 222,64 170,30 186, , , , ,73% ,92 230,81 168,16 193,18 GOSTYCYN , , , ,88% ,77 409,50 272,19 348, , , , ,88% ,07 343,63 252,02 292, , , , ,90% ,38 355,34 238,66 302,47 powiat tucholski , , , ,86% ,23 334,52 215,55 284, , , , ,85% ,23 320,91 195,20 268, , , , ,80% ,40 259,93 178,60 217, , , , ,81% ,23 281,90 174,28 235,94 GRUDZIĄDZ , , , ,72% ,52 196,67 254,11 167, , , , ,70% ,52 167,86 234,53 142, , , , ,72% ,09 162,91 221,39 138,67 powiat grudziądzki , , , ,70% ,79 140,11 202,41 119, , , , ,71% ,03 122,54 182,48 102, , , , ,71% ,30 123,49 170,99 103, , , , ,72% ,15 108,94 167,52 91,18 GRUTA , , , ,60% ,30 177,84 244,56 151, , , , ,61% ,02 186,31 227,29 158, , , , ,63% ,80 191,06 215,18 162,63 powiat grudziądzki , , , ,65% ,72 167,52 198,10 142, , , , ,67% ,95 171,29 179,91 143, , , , ,68% ,81 178,26 168,91 149, , , , ,76% ,77 216,22 170,55 180,97 INOWROCŁAW , , , ,76% ,90 180,51 259,53 153, , , , ,80% ,88 235,82 244,20 200, , , , ,81% ,23 234,44 230,02 199,56 powiat inowrocławski , , , ,81% ,22 217,97 211,29 185, , , , ,75% ,51 104,95 186,24 87, , , , ,75% ,22 103,82 174,27 86, , , , ,74% ,29 186,31 168,47 155,93 Strona 9/21

10 JEZIORA WIELKIE , , , ,82% ,31 254,34 264,99 216, , , , ,76% ,34 210,35 239,48 179, , , , ,76% ,40 264,59 225,06 225,22 powiat mogileński , , , ,72% ,40 200,63 203,78 170, , , , ,69% ,25 179,17 180,99 149, , , , ,72% ,43 139,09 171,94 116, , , , ,73% ,06 134,91 168,28 112,91 JEŻEWO , , , ,82% ,18 210,14 265,73 178, , , , ,80% ,24 193,93 243,65 165, , , , ,78% ,03 144,85 227,30 123,30 powiat świecki , , , ,80% ,24 164,21 210,45 139, , , , ,79% ,97 137,92 189,13 115, , , , ,79% ,05 141,20 177,48 118, , , , ,78% ,54 158,39 172,03 132,57 KĘSOWO , , , ,77% ,21 323,75 260,65 275, , , , ,78% ,13 345,65 241,86 294, , , , ,75% ,78 305,53 224,54 260,07 powiat tucholski , , , ,80% ,51 322,81 209,83 274, , , , ,83% ,02 269,54 193,36 225, , , , ,84% ,80 220,53 182,29 184, , , , ,82% ,43 211,09 175,29 176,67 KIJEWO KRÓLEWSKIE , , , ,67% ,62 263,02 250,78 223, , , , ,67% ,62 222,83 232,06 189, , , , ,67% ,01 211,38 218,77 179,92 powiat chełmiński , , , ,62% ,68 152,33 195,50 129, , , , ,70% ,21 204,82 181,80 171, , , , ,70% ,74 148,69 170,53 124, , , , ,76% ,86 152,80 170,62 127,89 KIKÓŁ , , , ,61% ,98 154,77 245,13 131, , , , ,59% ,27 172,31 225,80 146, , , , ,62% ,63 122,51 214,19 104,28 powiat lipnowski , , , ,57% ,45 69,17 191,90 58, , , , ,62% ,90 122,90 175,68 102, , , , ,66% ,25 117,00 167,60 97, , , , ,70% ,12 136,58 165,82 114,31 Strona 10/21

11 KONECK , , , ,59% ,03 387,58 242,62 329, , , , ,64% ,03 340,72 229,00 290, , , , ,68% ,22 396,44 218,10 337,45 powiat aleksandrowski , , , ,71% ,20 291,81 202,76 248, , , , ,74% ,37 272,53 185,28 228, , , , ,74% ,56 245,64 173,72 205, , , , ,79% ,82 237,48 173,10 198,76 KOWAL , , , ,60% ,48 37,22 244,71 31, , , , ,65% ,76 101,74 230,47 86, , , , ,60% ,77 52,34 213,46 44,56 powiat włocławski , , , ,64% ,48 91,85 197,03 78, , , , ,60% ,83 74,65 173,94 62, , , , ,64% ,22 156,78 165,90 131, , , , ,65% ,47 77,79 161,93 65,11 KSIĄŻKI , , , ,66% ,71 308,62 249,16 262, , , , ,66% ,62 275,39 231,21 234, , , , ,69% ,84 286,28 219,48 243,69 powiat wąbrzeski , , , ,65% ,03 254,13 198,36 216, , , , ,68% ,95 220,52 180,74 184, , , , ,70% ,28 221,13 170,98 185, , , , ,70% ,83 211,69 165,58 177,18 LIPNO , , , ,69% ,84 233,85 251,82 199, , , , ,70% ,89 221,08 234,84 188, , , , ,68% ,66 186,24 219,32 158,53 powiat lipnowski , , , ,69% ,41 205,62 201,23 175, , , , ,72% ,02 211,52 183,31 177, , , , ,72% ,21 176,26 171,76 147, , , , ,74% ,89 167,50 168,97 140,19 LISEWO , , , ,70% ,54 268,16 253,27 228, , , , ,69% ,63 285,81 233,77 243, , , , ,70% ,62 268,60 220,14 228,64 powiat chełmiński , , , ,67% ,41 218,41 199,53 185, , , , ,66% ,86 191,73 178,99 160, , , , ,68% ,21 228,49 169,24 191, , , , ,69% ,39 225,71 165,21 188,91 Strona 11/21

12 LNIANO , , , ,74% ,66 238,90 257,63 203, , , , ,75% ,73 250,88 239,81 213, , , , ,74% ,22 238,49 224,05 203,00 powiat świecki , , , ,71% ,68 226,05 202,32 192, , , , ,72% ,90 198,58 183,21 166, , , , ,78% ,54 228,46 176,21 191, , , , ,75% ,60 197,93 169,57 165,66 LUBANIE , , , ,83% ,43 154,85 266,79 131, , , , ,82% ,73 181,22 246,62 154, , , , ,78% ,39 134,93 227,60 114,86 powiat włocławski , , , ,77% ,93 132,17 207,64 112, , , , ,82% ,36 144,48 191,96 120, , , , ,82% ,03 154,48 179,97 129, , , , ,80% ,22 136,16 173,43 113,96 LUBICZ , , , ,71% ,05 264,92 254,55 225, , , , ,71% ,03 207,62 235,81 176, , , , ,71% ,06 211,05 221,36 179,64 powiat toruński , , , ,70% ,28 168,45 201,98 143, , , , ,73% ,73 175,38 183,91 146, , , , ,76% ,11 156,03 175,01 130, , , , ,80% ,67 157,54 172,97 131,86 LUBIEWO , , , ,78% ,19 262,70 261,48 223, , , , ,80% ,01 293,79 244,31 250, , , , ,80% ,54 234,78 229,44 199,85 powiat tucholski , , , ,81% ,35 236,18 211,40 201, , , , ,76% ,85 183,40 186,52 153, , , , ,70% ,95 163,62 170,70 136, , , , ,76% ,98 185,31 170,72 155,10 ŁUBIANKA , , , ,70% ,09 230,96 252,88 196, , , , ,69% ,52 223,69 233,68 190, , , , ,71% ,68 211,07 221,04 179,67 powiat toruński , , , ,69% ,50 178,89 201,31 152, , , , ,73% ,69 179,27 184,71 150, , , , ,71% ,70 146,94 171,32 122, , , , ,75% ,80 167,45 169,73 140,15 Strona 12/21

13 ŁYSOMICE , , , ,70% ,73 195,24 252,58 166, , , , ,69% ,91 202,78 233,16 172, , , , ,68% ,05 172,16 218,81 146,55 powiat toruński , , , ,68% ,13 172,54 200,15 146, , , , ,72% ,10 121,38 183,37 101, , , , ,71% ,22 115,59 170,93 96, , , , ,72% ,99 118,55 167,39 99,22 NOWA WIEŚ WIELKA , , , ,68% ,21 244,77 251,28 208, , , , ,69% ,15 263,01 234,21 223, , , , ,68% ,14 230,54 219,74 196,24 powiat bydgoski , , , ,69% ,61 233,62 201,41 198, , , , ,68% ,43 211,22 180,31 176, , , , ,69% ,29 193,01 169,31 161, , , , ,70% ,53 208,11 166,16 174,18 OBROWO , , , ,63% ,81 246,00 246,69 209, , , , ,62% ,53 206,18 228,58 175, , , , ,64% ,18 191,58 216,36 163,07 powiat toruński , , , ,67% ,25 201,61 199,39 171, , , , ,67% ,29 151,16 179,35 126, , , , ,67% ,98 141,87 168,21 118, , , , ,71% ,55 142,15 166,18 118,98 OSIE , , , ,82% ,54 278,07 266,04 236, , , , ,85% ,59 305,64 249,05 260, , , , ,87% ,57 313,54 236,27 266,89 powiat świecki , , , ,83% ,35 293,70 213,10 250, , , , ,82% ,02 280,42 191,68 234, , , , ,80% ,16 253,94 178,41 212, , , , ,83% ,86 265,72 175,65 222,39 OSIEK , , , ,67% ,93 223,40 250,20 190, , , , ,67% ,50 178,71 231,96 152, , , , ,67% ,14 204,45 218,03 174,03 powiat brodnicki , , , ,64% ,62 159,10 197,16 135, , , , ,66% ,07 183,13 179,17 153, , , , ,69% ,11 186,10 170,00 155, , , , ,69% ,17 145,75 165,02 121,98 Strona 13/21

14 OSIELSKO , , , ,71% ,93 261,86 254,45 222, , , , ,69% ,83 214,75 234,79 182, , , , ,72% ,94 211,39 222,97 179,94 powiat bydgoski , , , ,72% ,47 233,72 203,84 198, , , , ,71% ,17 183,91 182,60 153, , , , ,72% ,89 159,63 171,49 133, , , , ,75% ,16 174,75 169,20 146,26 OSIĘCINY , , , ,80% ,49 221,93 263,44 188, , , , ,78% ,22 244,21 241,93 207, , , , ,80% ,30 244,35 229,23 207,99 powiat radziejowski , , , ,79% ,38 266,97 209,72 227, , , , ,76% ,34 205,46 186,93 171, , , , ,71% ,90 172,83 171,49 144, , , , ,71% ,74 172,74 166,34 144,58 PAPOWO BISKUPIE , , , ,64% ,22 277,17 247,89 235, , , , ,64% ,60 267,61 229,48 227, , , , ,67% ,04 277,30 217,94 236,04 powiat chełmiński , , , ,71% ,39 255,36 202,92 217, , , , ,71% ,67 203,16 183,02 170, , , , ,74% ,47 213,01 173,65 178, , , , ,76% ,06 212,11 170,79 177,53 PŁUŻNICA , , , ,67% ,21 223,94 250,44 190, , , , ,62% ,40 162,71 228,46 138, , , , ,70% ,40 236,33 219,96 201,16 powiat wąbrzeski , , , ,66% ,03 163,68 198,36 139, , , , ,66% ,54 188,61 178,73 157, , , , ,69% ,21 179,56 170,08 150, , , , ,73% ,64 186,59 167,93 156,17 PRUSZCZ , , , ,82% ,68 263,35 264,45 224, , , , ,81% ,07 250,64 244,36 213, , , , ,79% ,74 208,71 228,75 177,66 powiat świecki , , , ,80% ,79 214,19 210,07 182, , , , ,80% ,95 188,23 189,94 157, , , , ,74% ,01 151,95 173,26 127, , , , ,70% ,90 138,32 165,63 115,77 Strona 14/21

15 RACIĄŻEK , , , ,68% ,43 298,53 251,47 254, , , , ,68% ,82 324,11 233,93 275, , , , ,71% ,87 330,95 221,20 281,71 powiat aleksandrowski , , , ,62% ,60 225,12 195,43 191, , , , ,61% ,11 183,61 175,02 153, , , , ,73% ,36 216,07 172,71 180, , , , ,68% ,82 222,42 164,73 186,16 RADOMIN , , , ,63% ,75 202,44 245,79 172, , , , ,63% ,21 181,33 228,30 154, , , , ,62% ,95 194,74 213,61 165,76 powiat golubsko-dobrzyński , , , ,59% ,87 173,68 193,97 147, , , , ,61% ,14 150,99 175,04 126, , , , ,64% ,52 136,86 166,16 114, , , , ,69% ,75 155,95 165,51 130,53 RADZIEJÓW , , , ,70% ,09 86,27 253,73 73, , , , ,75% ,13 129,25 239,30 110, , , , ,74% ,52 126,85 224,31 107,98 powiat radziejowski , , , ,78% ,84 177,11 208,41 150, , , , ,67% ,47 80,01 179,50 66, , , , ,76% ,71 130,08 175,52 108, , , , ,77% ,20 152,04 170,91 127,25 ROGOWO , , , ,65% ,11 157,60 248,65 134, , , , ,66% ,40 166,76 231,02 141, , , , ,63% ,93 144,29 215,29 122,82 powiat rypiński , , , ,64% ,22 158,36 197,66 134, , , , ,61% ,94 130,61 174,87 109, , , , ,63% ,92 114,80 165,65 96, , , , ,64% ,95 137,78 161,49 115,31 ROGOWO , , , ,73% ,50 292,93 255,79 249, , , , ,72% ,92 264,39 236,56 225, , , , ,74% ,37 263,53 224,18 224,32 powiat żniński , , , ,73% ,80 207,51 204,12 176, , , , ,70% ,85 186,08 182,33 155, , , , ,67% ,17 163,20 168,37 136, , , , ,69% ,55 178,91 165,34 149,74 Strona 15/21

16 ROGÓŹNO , , , ,67% ,85 189,01 249,27 160, , , , ,65% ,77 168,51 229,63 143, , , , ,67% ,29 191,68 217,30 163,16 powiat grudziądzki , , , ,62% ,17 130,79 195,92 111, , , , ,65% ,10 164,35 178,35 137, , , , ,68% ,51 152,29 169,49 127, , , , ,76% ,83 140,46 170,60 117,56 ROJEWO , , , ,77% ,42 266,53 259,98 226, , , , ,79% ,77 293,97 242,40 250, , , , ,78% ,06 274,21 227,33 233,41 powiat inowrocławski , , , ,83% ,79 306,13 212,62 260, , , , ,75% ,63 219,09 186,33 183, , , , ,73% ,06 204,21 172,46 170, , , , ,71% ,23 255,31 166,74 213,68 RYPIN , , , ,74% ,47 274,59 257,46 233, , , , ,70% ,53 277,74 235,38 236, , , , ,68% ,98 227,31 219,60 193,48 powiat rypiński , , , ,65% ,24 195,79 197,69 166, , , , ,65% ,03 201,75 178,30 168, , , , ,61% ,81 192,05 163,88 160, , , , ,62% ,68 181,69 159,60 152,07 SADKI , , , ,78% ,69 365,90 261,06 311, , , , ,73% ,55 357,21 237,11 304, , , , ,76% ,91 352,84 225,49 300,34 powiat nakielski , , , ,80% ,20 362,82 210,42 308, , , , ,75% ,65 285,43 186,35 238, , , , ,77% ,27 249,82 175,99 209, , , , ,76% ,77 247,47 170,55 207,12 SICIENKO , , , ,77% ,36 249,06 260,77 212, , , , ,80% ,19 280,65 244,46 238, , , , ,81% ,70 250,09 230,42 212,88 powiat bydgoski , , , ,82% ,31 225,35 212,21 191, , , , ,85% ,52 229,22 194,61 191, , , , ,84% ,60 224,43 181,28 187, , , , ,89% ,58 233,30 180,43 195,26 Strona 16/21

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. lubelskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

, ,5 Aleksandrów Kujawski M

, ,5 Aleksandrów Kujawski M Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Język polski średni Część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Liczba dni w roku pozostawania w gotowości ZRM Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości ZRM Dni tygodnia pozostawania w gotowości ZRM Okres w roku pozostawania w gotowości ZRM Rejony operacyjne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników nich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca powiat Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji 1. Gmina Radzyń Chełmiński

Lp. Wnioskodawca powiat Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji 1. Gmina Radzyń Chełmiński Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r.

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r. XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bytoń, 27 września 2018 r. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w siedzibie WITD w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2018 r. na poświęcone problematyce

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 w materiale wykorzystano dane do roku pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Materiał

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1 Wykaz Partnerów Projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Lp. Organ prowadzący Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą Na dzień 06.09.2018 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły protokoły ze 104 gmin. Na podstawie przekazanych do tej pory

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 27/1349/18 Zarządu dnia 11 lipca 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 Transfer Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 28/1393/18 Zarządu L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3. wiejska Zbójno* golubsko-dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 31/1547/18 Zarządu dnia 16 sierpnia 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Nr i tytuł uchwały

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu dnia 22 sierpnia L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem:

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy obszar działania: Gmina Miasta Brodnica 87-300 Brodnica, ul.

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI: 1. Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2017 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2001 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2002 SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa... 1 2. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok INFORMACJA DODATKOWA Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 rok Informacja o środkach Funduszu Pracy Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD Podział dotacji w roku 2019 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Boniewo 17.09.2015r. Ilość Dąbrowa Chełmińska bydgoski

Bardziej szczegółowo

RPKP IZ /18

RPKP IZ /18 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Lista projektów złożonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt operacji (PLN) Kwota pomocy (PLN) L.p. Wnioskodawca Powiat Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji (PLN) Kwota pomocy (PLN) L.p. Wnioskodawca Powiat Tytuł operacji Lista operacji dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie w ramach operacji typu,,inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania,,podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 1683 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie propozycji określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawskopomorskim i ich granic Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK 1 Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 Dworcowa 1 2 Urząd Pocztowy Barcin 1 Artylerzystów 5 3 Urząd Pocztowy Bartniczka Pocztowa 7 4 Urząd Pocztowy Bądkowo Kujawska 41 5 Urząd Pocztowy Białe Błota Guliwera

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 października 2018 r. Poz. 5411 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

11) rzeki Dopływ z Gruczna na terenie gmin wiejskich: Bukowiec i Świecie w powiecie

11) rzeki Dopływ z Gruczna na terenie gmin wiejskich: Bukowiec i Świecie w powiecie PROJEKT ROZPORZĄDZENIE NR /2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia..2012 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Załącznik do uchwały Nr 27/87212 Zarządzu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Gdańsk, wrzesień 2010 roku Rozdział 3. Wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2010 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacj przedszkolnej

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacj przedszkolnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lp. Beneficjent Tytuł projektu Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo