Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r."

Transkrypt

1 w złotych ,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM ,79 Bydgoszcz Razem 767 6,8 Stypendia dla uczniów 0 00, Upowszechnianie kultury - dofinansowanie Festiwalu Prapremier Dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej - PFRON Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast - RPO - Działanie 7. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie 9. Załącznik Nr do Uchwały Nr /7/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 0 ROKU OGÓŁEM Podstawa prawna - art. 7 ust. pkt lit. d ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 0 r., poz. 88 z późn. zm.) 0 000, , , , 98 6,7 9, Grudziądz Razem 60,8 Stypendia dla uczniów 00,00 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON , Działanie 6. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych - RPO - Działanie 6. 6 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 7 zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie 7.. Wsparcie procesów adaptacyjnych i 8 modernizacyjnych w regionie - POKL - Działanie ,9 8 66, 9 07,6 7 9,7 0 60, 78, Toruń Razem 0 060,86 Stypendia dla uczniów 00,00 Rozbudowa bazy sportowej ,00

2 Upowszechnianie kultury - dofinansowanie XX Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek "Spotkania" Przeciwdziałanie narkomanii - współfinansowanie kujawsko-pomorskiego pilotaŝowego programu na rzecz przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieŝy, zainicjowanego przez Komendę StraŜy Miejskiej w Toruniu 6.. Działanie 6. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie 7.. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - POKL - Działanie ,00 8 0,00 8 0, ,60 8 7, 98,66, Włocławek Razem ,6 Stypendia dla uczniów 00,00 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie 7.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie ,77 0,67 8 7,8 III POWIATY RAZEM ,9 Powiat aleksandrowski Razem 6 0,7 Stypendia dla uczniów 000, Działanie 6. POKL - Działanie 7.. edukacyjnych - POKL - Działanie ,9,0 0 8, 89, Powiat brodnicki Razem 78 9,0 Stypendia dla uczniów 0 00,00 Dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej - PFRON Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON 78 00, ,00

3 Działanie POKL - Działanie 7.. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie 7.. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - POKL - Działanie ,0 98,68,86 08, Powiat bydgoski Razem 0 89,6 Stypendia dla uczniów 000, Działanie 6. POKL - Działanie 7.. edukacyjnych - POKL - Działanie 9.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie , , ,89 786,00 660,08 Powiat chełmiński Razem 86 8,8 Stypendia dla uczniów 9 000, Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON 6.. Działanie 6. POKL - Działanie 7.. edukacyjnych - POKL - Działanie 9.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie ,00 899, 0 6,6 9 9, 0,0 6 6, Powiat golubsko-dobrzyński Razem ,8 Stypendia dla uczniów 0 00, Działanie 6. POKL - Działanie ,6 97 6,9 7 0,

4 edukacyjnych - POKL - Działanie ,6 6 Powiat grudziądzki Razem 6 769, Stypendia dla uczniów 0 00,00 POKL - Działanie , 7 Powiat inowrocławski Razem ,07 Stypendia dla uczniów 0 00,00 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON 6.. Działanie 6. POKL - Działanie , ,6 86 8,6 9,6 8 Powiat lipnowski Razem 69 7,0 Stypendia dla uczniów 0 00,00 Działanie 6. POKL - Działanie ,8 9 6,8 9 Powiat mogileński Razem , Stypendia dla uczniów 000, ,8 00 9,9 Działanie 6. POKL - Działanie , 0 Powiat nakielski Razem 90,0 Stypendia dla uczniów 0 00, Działanie 6. POKL - Działanie ,88 767,96 806,8 Powiat radziejowski Razem,6 Stypendia dla uczniów 9 000,00

5 6 7 Dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej - PFRON 6.. Działanie 6. POKL - Działanie 7.. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie 7.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie ,00 7, ,8 8, ,89 609,97 Powiat rypiński Razem ,6 Stypendia dla uczniów 0 00,00 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON Działanie 6. POKL - Działanie , , , 6 edukacyjnych - POKL - Działanie 9.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie 9. 98,67 0,7 Powiat sępoleński Razem , Stypendia dla uczniów 0 00, Działanie 6. POKL - Działanie , 99 90,7 9 80, Powiat świecki Razem ,8 Stypendia dla uczniów 0 00,00 7, , Działanie 6. POKL - Działanie 7.. 0,97 Powiat toruński Razem 69 09,98 Stypendia dla uczniów 0 00,00

6 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek - RPO - Działanie. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych przez wybudowanie dróg rowerowych - etap II droga rowerowa Toruń- Łubianka-Wybcz-Unisław - RPO - Działanie. 6.. Działanie 6. POKL - Działanie 7.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie 9. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych - POKL - Działanie ,00 9 0,6 8, , ,07 799,7 8, ,0 6 Powiat tucholski Razem 9 707, Stypendia dla uczniów 7 800,00 Dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej - PFRON Działanie 6. 7, ,07 7 9,87 POKL - Działanie 7.. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie 7.. 0,9 7 Powiat wąbrzeski Razem 887 9,8 Stypendia dla uczniów 00, Działanie , ,90 POKL - Działanie ,87 8 Powiat włocławski Razem ,97 Stypendia dla uczniów 0 00,00 Działanie 6. POKL - Działanie ,96 6,

7 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie ,78 9 Powiat Ŝniński Razem ,9 Stypendia dla uczniów 00, Działanie 6. POKL - Działanie 7.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - POKL - Działanie , 90 96,7 9 89,9, IV GMINY OGÓŁEM , Gminy miejskie Razem 08 68,0 Aleksandrów Kujawski Razem 98 80,6 Upowszechnianie kultury - dofinansowanie VII Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu "Dwóch Cesarzy" 0 000,00 Brodnica Chełmno ChełmŜa Przebudowa nawierzchni ul. Spółdzielczej w Aleksandrowie Kujawskim - pomoc finansowa 69 70, ,80 77, 0 79, ,0 Ciechocinek 6 Golub-Dobrzyń 8 06,9 9,69 7 Inowrocław Razem 079, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie ,8 79,7 8 Kowal Razem,80 6 8,67

8 9 Lipno edukacyjnych - POKL - Działanie , 67, 0 Radziejów Razem 0 86,69 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - POKL- Działanie , 9,8 Rypin Razem 0 97, ,88 Organizacja doŝynek 9 988, Wąbrzeźno Razem 67 7, Gminy wiejskie Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Partyzanta. Maja, Kętrzyńskiego, nitki powrotnej ul. Maja, Mikołaja z Ryńska - wsparcie finansowe 68,6 8 7,6 Razem ,6 Aleksandrów Kujawski Razem 80 60,8 Bartniczka Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach 0-0 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - POKL - Działanie , ,76 808, 9 080,9 67,6 Baruchowo Razem 6, Bądkowo Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 8 90, ,88 6 7,6 0, Białe Błota Razem 8,70 Dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej - PFRON 0,00

9 077,70 6 Bobrowniki Razem 0 89,8 7 Bobrowo 078,7 7 8, 0 000,00 8 Boniewo Razem 6,9 9 Brodnica Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacja oświetlenia budynku szkoły podstawowej w Boniewie - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia "Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych" (dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POKL) - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia edukacyjnych - POKL - Działanie , ,70 9,7 6,6 98, 6 87, 0 Brzozie Razem 6,78 9 8, ,80 Brzuze Razem 999,87 Bukowiec 07 0, ,67 0,7 Bytoń Razem 89 78,9 Cekcyn 8 8,7 90, 7 8, Chełmno Razem 06 9, ,00

10 6 9,90 6 ChełmŜa Razem 8, ,00 8,66 7 Choceń Razem 78, 98 09,77 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- 8,7 w latach ,7 8 Chrostkowo Razem 9 690,8 Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrystkowie - I etap - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 987,6 70,9 9 Ciechocin Razem 00 8,7 9 80,00 0,7 0 Czernikowo Razem 70, 60 7,0 9 69, Dąbrowa Razem , ,6 Dąbrowa Chełmińska edukacyjnych - POKL - Działanie , 087, , Dębowa Łąka Razem 6,7 Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka i Małe Pułkowo - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 7 000,00 8 6,8 0,6

11 Dobre Razem 8,6 Dragacz Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dobrem - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia "Wszystko zaczyna się od przedszkola" (dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POKL) - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 6 96,0 60, 0 876, 6,6 7 09, 6 Drzycim Razem 8,,08 edukacyjnych - POKL - Działanie ,6 7 Fabianki Razem 79 8, ,00 7 8,6 8 Gąsawa Razem 68 69, 6 000, , 9 Golub-Dobrzyń Razem 078,66 000, ,66 0 Gostycyn Razem 7 67, 0 000, , Grudziądz Razem 9 77, , ,0 Gruta Razem, ,00

12 7,8 Inowrocław Razem 06 99, 97 00,00 9 9, Jeziora Wielkie Razem 60, ,00 6 9,0 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - POKL - Działanie , JeŜewo Razem 9 78,9 0,0 7,99 6 Kęsowo Razem 78 09, , ,8 7 Kijewo Królewskie Razem 6 66,8 edukacyjnych - POKL - Działanie ,00 08,90 77,9 8 Kikół Razem 7 6, , ,8 9 Koneck Razem 876,0 edukacyjnych - POKL - Działanie ,00 876,0 0 Kowal Razem 76,9 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach ,00 6 6,9

13 6 99,6 KsiąŜki Razem,0 9 00,00 Termomodernizacja pięciu obiektów uŝyteczności publicznej na terenie Gminy KsiąŜki - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 8 800,77 68,0 edukacyjnych - POKL - Działanie 9.., Lipno Razem 67 0, Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia "Pewnym krokiem w przyszłość - II" - (dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POKL) - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia ,00 06, , Lisewo Razem 87 89,09 Lniano Dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej Dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej - PFRON edukacyjnych - POKL - Działanie , 8 000,00 6, 6 9, 6, Lubanie Razem 8 0, Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach ,6 9 09,9 6 Lubicz Razem 98 8,76 6, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - POKL - Działanie 7..,9 Niepełnosprawni na rynku pracy - POKL - Działanie 7. 67,8

14 7 Lubiewo 7 06, 8 Łubianka Razem 9 66, 9 Łysomice 87 0,8 6, ,9 0 Nowa Wieś Wielka Razem 68, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - POKL- Działanie ,00 7 6,0 Obrowo Razem 67,7 0,0 Stypendia dla uczniów 6 600, ,7 Osie Razem 0 87,7 990,0 88,68 Osiek Razem 7 0,89, 790,8 Osięciny Razem 6 9,0 Papowo Biskupie 9 688,7 6 0, 0 0,7 6 PłuŜnica Razem 97 6, 90 00,00 7 6, 7 RaciąŜek Razem 0 6,0 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach ,

15 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół oraz Urzędu Gminy w RaciąŜku - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 8,76 6 9,9 8 Radomin Razem, 0 000,00, 9 Radziejów Razem 7 97, , , 60 Rogowo (powiat rypiński) 07,7 6 Rogowo (powiat Ŝniński) Razem 79 69,9 6 Rogóźno 7 000, , ,00 6 Rojewo Razem 9 8,97 Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Rojewicach i budynku archiwum w Rojewie - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 7 000,00 98,06 9,9 6 Rypin Razem 6 97, 0 000, , 6 Sadki Razem 67 07, , ,99 66 Sicienko Razem 8 809, 78 00, ,

16 67 Skrwilno 68 Sośno 6 806, ,00 69 Stolno Razem 99 76, 9 690,8 07,9 70 Śliwice Razem 9,6 000,00 6 9,6 7 Świecie n/osą Razem 90 66, edukacyjnych - POKL - Działanie , , 079,00 7 Świedziebnia Razem 6 07,6 7 00, ,6 7 Świekatowo Razem 78 88,0 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - POKL - Działanie ,00 07,60 080, 7 Tłuchowo Razem , edukacyjnych - POKL - Działanie ,00 90, , 7 Topólka Razem 7 8, ,9

17 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Topólce, Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce oraz świetlic wiejskich w Sadłogu, Sierakowach i Bielkach - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia "Równy start - równe szanse" (dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POKL) - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia , 9 79,7 98,7 800, 76 Unisław Razem 8 80, ,00 60,79 77 Waganiec Razem 78,0 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach 0-0 7,80 6 7,70 78 Warlubie Razem 096,06 7,00 79 Wąbrzeźno 80 Wąpielsk, , ,0 8 Wielgie Razem 7 866,7 000,00 Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowym w Wielgiem - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 06 87, , 8 Wielka Nieszawka Razem 7 9,8 edukacyjnych - POKL - Działanie ,8 7,00

18 8 Włocławek Razem 6, 00,00 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach ,9 7 8,7 8 Zbiczno Razem 880,00 8 Zbójno 7 8,9 7,07 60,6 86 Zławieś Wielka Razem,8 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - POKL- Działanie ,8 6,67 87 Złotniki Kujawskie Razem 99 88,0 Gminy miejsko-wiejskie Barcin Dofinansowanie "Przedszkola regionalnego" - pomoc finansowa 0 9, ,09 7 0, Razem 68 0,8 0 9,60 Brześć Kujawski Razem ,7 Chodecz Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach ,00 0,09 0 6,6 7 9,7 Dobrzyń nad Wisłą Razem 8 0, 7,6 77,

19 Gniewkowo 6 Górzno 90,7 87,09 7 Izbica Kujawska Razem 9 88,7 8 Jabłonowo Pomorskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, łącznika i sali gimnastycznej w Izbicy Kujawskiej - Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia 0 000,00 8 7,7 6 8,6 0 87,7 9 Janikowo Razem 86, ,00 9 9,7 0 Janowiec Wielkopolski Razem 9 70,09 0 9, 9 0, Kamień Krajeński Razem 9,8 Kcynia 00, ,8 0,8 Koronowo Razem 8 7,78 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŝących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów -PFRON , ,00 8 7,78 Kowalewo Pomorskie Razem 8 80, 0 000, , Kruszwica Razem 6,0 00 6,60 7,

20 6 Lubień Kujawski Razem 6 87,7 Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawskopomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach ,00 9,7 7 Lubraniec Razem 78 0, 8 Łabiszyn ,00 8 0, 09 69, 9 Łasin Razem 0, ,00 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - RPO - Działanie. 60,6 7,9 0 Mogilno Razem 9 68, 6, ,6 Mrocza Razem 90 6,7 8 09,7 7,7 Nakło nad Notecią Razem ,6 6 98, 87,9 Nowe Razem 9,8 8 89,0 0 7,6 Pakość Razem 8,97 Niepełnosprawni na rynku pracy - POKL - Działanie ,6 8 78, 0 986,6 Piotrków Kujawski Razem 77 77, ,00

21 7 77,77 6 Radzyń Chełmiński Razem,7 7,89 7 9,8 7 Sępólno Krajeńskie Razem 60 7,87 8 Skępe 9 Solec Kujawski 0 Strzelno Szubin Świecie 7 00,00 087,87 8 9,9 9 88, ,8 0,6 9 97,0 Tuchola Razem 9 080, , ,8 Więcbork Razem 7 67, ,00 67,8 śnin Razem 86, 66 78,9 9 7, OGÓŁEM - 8 jednostek samorządu terytorialnego ,8 objaśnienia PFRON - dotacja ze środków otrzymanych przez Województwo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RPO - dotacja celowa na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego POKL - dotacja celowa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

, ,5 Aleksandrów Kujawski M

, ,5 Aleksandrów Kujawski M Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Język polski średni Część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Liczba dni w roku pozostawania w gotowości ZRM Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości ZRM Dni tygodnia pozostawania w gotowości ZRM Okres w roku pozostawania w gotowości ZRM Rejony operacyjne i

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników nich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 31/1547/18 Zarządu dnia 16 sierpnia 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Nr i tytuł uchwały

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu dnia 22 sierpnia L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 w materiale wykorzystano dane do roku pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Materiał

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 28/1393/18 Zarządu L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3. wiejska Zbójno* golubsko-dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 27/1349/18 Zarządu dnia 11 lipca 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2017 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem:

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy obszar działania: Gmina Miasta Brodnica 87-300 Brodnica, ul.

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r.

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r. XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bytoń, 27 września 2018 r. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w siedzibie WITD w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2018 r. na poświęcone problematyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą Na dzień 06.09.2018 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły protokoły ze 104 gmin. Na podstawie przekazanych do tej pory

Bardziej szczegółowo

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1 Wykaz Partnerów Projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Lp. Organ prowadzący Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI: 1. Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok INFORMACJA DODATKOWA Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 rok Informacja o środkach Funduszu Pracy Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca powiat Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji 1. Gmina Radzyń Chełmiński

Lp. Wnioskodawca powiat Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji 1. Gmina Radzyń Chełmiński Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK 1 Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 Dworcowa 1 2 Urząd Pocztowy Barcin 1 Artylerzystów 5 3 Urząd Pocztowy Bartniczka Pocztowa 7 4 Urząd Pocztowy Bądkowo Kujawska 41 5 Urząd Pocztowy Białe Błota Guliwera

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2001 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2002 SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa... 1 2. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Gdańsk, wrzesień 2010 roku Rozdział 3. Wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD Podział dotacji w roku 2019 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 Transfer Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - go LISTA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM" Lp. Nazwa gimnazjum Powiat Miejscowość Adres 1. w Zbrachlinie 2. Specjalne

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta Toruń, 04.11.2014 r. Lista stypendystów projektu "Zdolni na start - IV edycja" w naborze na rok szkolny 2014/2015 uszeregowana według prawa pierwszeństwa do stypendium l.p. 1 Michał. K 89-200 Szubin 22524198

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z 1. Aleksandrowski 1 Aleksandrów Kujawski 1 Słomkowo 0,100 9 600,00 0,400 24 000,00 33 600,00 2 Bądkowo 2 Kalinowiec 0,500 86 500,00 86 500,00 3 Koneck 3 Koneck 0,500 86 500,00 86 500,00 4 Nieszawa 4 Kolonia

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami oraz nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami oraz nawierzchnia betonowa Załącznik do uchwały Nr 20/854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2019 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lista beneficjentów i wysokość wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 24/1134/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.06.2017r. Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Konkurs nr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE WODA GAZOWANA I NIEGAZOWANA - BUTELKI PET 1,5l BYDGOSZCZ L.p. Jednostka / komórka organizacyjna kod pocztowy miejsce dostaw wody godziny pracy 1 UP Barcin 1 88-190 ul. Artylerzystów 5, Barcin d.rob.: 08:00-19:00,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm L.p. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2015 roku POWIAT / Gmina / Obiekt Bitum realizowany

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt operacji (PLN) Kwota pomocy (PLN) L.p. Wnioskodawca Powiat Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji (PLN) Kwota pomocy (PLN) L.p. Wnioskodawca Powiat Tytuł operacji Lista operacji dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie w ramach operacji typu,,inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania,,podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005 Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku Rozkaz L. 1/2005 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2004 z dnia 20 września 2004 r. Wyjątki z rozkazu

Bardziej szczegółowo

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania. Lista projektów ocenionych pozytywnie dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r.

Załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Załącznik do uchwały Nr 39/1900/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. LISTA OPERACJI LO informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu,,budowa lub

Bardziej szczegółowo