Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim"

Transkrypt

1 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Gdańsk, wrzesień 2010 roku

2 Rozdział 3. Wyniki egzaminu Część trzecia z zakresu języka obcego nowoŝytnego 1. Uczniowie bez dysfunkcji i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zestawy GA-1-102, GN-1-102, GF i GR Wyniki zdających na skali znormalizowanej (staninowej) Odniesienie wyników uczniów do wyników całej populacji zdających w kraju umoŝliwia dziewięciostopniowa skala staninowa. Przedziały punktowe wyników trzeciej części egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku odpowiadające kolejnym staninom przedstawiono w tabelach Tabela 1. Wyniki zdających na skali staninowej zestaw GA Numer stanina Nazwa niŝej wyŝej najniŝszy niski średni stanina niski średni średni najwyŝszy Przedział punktowy Tabela 2. Wyniki zdających na skali staninowej zestaw GN Nazwa stanina Przedział punktowy Numer stanina najniŝszy niski niski niŝej średni średni wyŝej średni najwyŝszy Tabela 3. Wyniki zdających na skali staninowej zestaw GF Nazwa stanina Przedział punktowy Numer stanina najniŝszy niski niski niŝej średni średni wyŝej średni najwyŝszy Tabela 4. Wyniki zdających na skali staninowej zestaw GR Nazwa stanina Przedział punktowy Numer stanina najniŝszy niski niski niŝej średni średni wyŝej średni najwyŝszy Na rysunkach przedstawiono rozkłady liczebności zdających z województwa kujawsko- -pomorskiego, których wyniki mieszczą się w kolejnych staninach. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 2

3 procent zdających 25% 2 15% 1 5% 4,7% 8,5% 14,6% 16,2% 20,7% 15,2% 9,5% 6,2% 4,5% numer stanina Rysunek 1. Rozkład liczebności wyników zdających z województwa kujawsko- -pomorskiego na skali staninowej zestaw GA procent zdających 25% 2 15% 1 5% 4,8% 7,7% 12,5% 19,1% 20,5% 16,7% 11, 5,7% 2, numer stanina Rysunek 2. Rozkład liczebności wyników zdających z województwa kujawsko- -pomorskiego na skali staninowej zestaw GN procent zdających 25% 2 15% 1 7, 8,7% 17,8% 21,3% 16,5% 10, 9,6% 6,5% 5% 2,6% numer stanina Rysunek 3. Rozkład liczebności wyników zdających z województwa kujawsko- -pomorskiego na skali staninowej zestaw GR Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 3

4 WyróŜniono trzy przedziały wyników uczniów: przedział I wyniki niskie (od stanina 1 do stanina 3), przedział II wyniki średnie (od stanina 4 do stanina 6) i przedział III wyniki e (od stanina 7 do stanina 9). Rozkłady liczebności wyników zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników przedstawiają rysunki procent zdających ,7% 52,1% 20,2% I przedział wyników niskich (od 0 do 19 punktów) II przedział wyników średnich (od 20 do 41 punktów) III przedział wyników ch (od 42 do 50 punktów) numer przedziału Rysunek 4. Rozkład liczebności wyników zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GA procent zdających , 56,3% 18,7% numer przedziału I przedział wyników niskich (od 0 do 21 punktów) II przedział wyników średnich (od 22 do 36 punktów) III przedział wyników ch (od 37 do 50 punktów) Rysunek 5. Rozkład liczebności wyników zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GN procent zdających ,5% 47,8% 18,7% I przedział wyników niskich (od 0 do 15 punktów) II przedział wyników średnich (od 16 do 38 punktów) III przedział wyników ch (od 39 do 50 punktów) numer przedziału Rysunek 6. Rozkład liczebności wyników zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GR Na powyŝszych rysunkach moŝna zauwaŝyć, Ŝe w części trzeciej egzaminu spośród zdających z województwa kujawsko-pomorskiego większy odsetek otrzymał wyniki niskie niŝ e. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 4

5 Poziom wykonania zadań moŝna określić na podstawie procentu punktów uzyskanych za ich rozwiązanie lub wskaźnika łatwości 1. Rysunki przedstawiają wartości wskaźnika łatwości zestawów zadań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników 2. wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,31 0,58 0,91 numer przedziału I przedział wyników niskich (od 0 do 19 punktów) II przedział wyników średnich (od 20 do 41 punktów) III przedział wyników ch (od 42 do 50 punktów) Rysunek 7. Wartości wskaźnika łatwości zestawu zadań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GA wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,36 0,56 0,84 numer przedziału I przedział wyników niskich (od 0 do 21 punktów) II przedział wyników średnich (od 22 do 36 punktów) III przedział wyników ch (od 37 do 50 punktów) Rysunek 8. Wartości wskaźnika łatwości zestawu zadań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GN wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,25 0,48 0,88 numer przedziału I przedział wyników niskich (od 0 do 15 punktów) II przedział wyników średnich (od 16 do 38 punktów) III przedział wyników ch (od 39 do 50 punktów) Rysunek 9. Wartości wskaźnika łatwości zestawu zadań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GR Wskaźnik łatwości obliczamy, dzieląc liczbę punktów uzyskanych przez liczbę punktów moŝliwych do zdobycia (przyjmuje wartości od 0 do 1). 2 Na rysunkach pogrubionymi liniami zaznaczono granice przedziału wartości wskaźnika łatwości charakteryzującego umiarkowaną trudność zestawu egzaminacyjnego dla zdających (konieczny poziom opanowania umiejętności). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 5

6 Wyniki w obszarach standardów wymagań W tabelach zestawiono wartości wskaźnika łatwości zestawu zadań oraz zadań z poszczególnych obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych dla zdających, którzy uzyskali wyniki egzaminu mieszczące się w kolejnych stopniach skali staninowej. Tabela 5. Wartości wskaźnika łatwości zadań dla zdających w województwie kujawsko-pomorskim w obszarach standardów wymagań na skali staninowej zestaw GA Numer obszaru Wartość wskaźnika łatwości zadań dla zdających o wynikach mieszczących się w staninie standardów wymagań I 0,30 0,37 0,44 0,54 0,70 0,86 0,96 0,99 1,00 II 0,19 0,25 0,32 0,39 0,50 0,68 0,85 0,93 0,98 III 0,19 0,27 0,34 0,44 0,59 0,76 0,85 0,90 0,95 Zestaw zadań 0,21 0,28 0,35 0,44 0,58 0,75 0,87 0,93 0,97 Tabela 6. Wartości wskaźnika łatwości zadań dla zdających w województwie kujawsko-pomorskim w obszarach standardów wymagań na skali staninowej zestaw GN Numer obszaru Wartość wskaźnika łatwości zadań dla zdających o wynikach mieszczących się w staninie standardów wymagań I 0,30 0,39 0,48 0,56 0,64 0,72 0,79 0,87 0,96 II 0,29 0,38 0,45 0,51 0,59 0,69 0,81 0,92 0,99 III 0,22 0,27 0,31 0,38 0,48 0,61 0,76 0,89 0,98 Zestaw zadań 0,26 0,34 0,40 0,47 0,56 0,66 0,79 0,90 0,98 Tabela 7. Wartości wskaźnika łatwości zadań dla zdających w województwie kujawsko-pomorskim w obszarach standardów wymagań na skali staninowej zestaw GR Numer obszaru Wartość wskaźnika łatwości zadań dla zdających o wynikach mieszczących się w staninie standardów wymagań I 0,22 0,32 0,35 0,41 0,54 0,66 0,79 0,86 0,98 II 0,17 0,20 0,27 0,37 0,50 0,67 0,84 0,92 0,98 III 0,16 0,24 0,25 0,32 0,49 0,69 0,83 0,92 0,99 Zestaw zadań 0,17 0,24 0,28 0,36 0,51 0,68 0,83 0,91 0,98 Wartości wskaźnika łatwości zadań w obszarach standardów wymagań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników przedstawiają rysunki wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,39 0,28 0,29 0,70 0,52 0,59 0,98 0,90 0,89 0,10 0,00 numer przedziału obszar I obszar II obszar III I przedział wyników niskich (od 0 do 19 punktów) II przedział wyników średnich (od 20 do 41 punktów) III przedział wyników ch (od 42 do 50 punktów) Rysunek 10. Wartości wskaźnika łatwości zadań w obszarach standardów wymagań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 6

7 wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,42 0,40 0,28 0,64 0,59 0,49 0,83 0,86 0,82 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 numer przedziału obszar I obszar II obszar III I przedział wyników niskich (od 0 do 21 punktów) II przedział wyników średnich (od 22 do 36 punktów) III przedział wyników ch (od 37 do 50 punktów) Rysunek 11. Wartości wskaźnika łatwości zadań w obszarach standardów wymagań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GN wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,31 0,23 0,23 0,51 0,48 0,46 0,84 0,89 0,88 numer przedziału obszar I obszar II obszar III I przedział wyników niskich (od 0 do 21 punktów) II przedział wyników średnich (od 22 do 36 punktów) III przedział wyników ch (od 37 do 50 punktów) Rysunek 12. Wartości wskaźnika łatwości zadań w obszarach standardów wymagań dla zdających z województwa kujawsko-pomorskiego o wynikach mieszczących się w wyróŝnionych trzech przedziałach wyników zestaw GR Wyniki zdających z uwzględnieniem lokalizacji szkół PoniŜsze rysunki ilustrują poziom wykonania ogółu zadań i zadań w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych przez uczniów ze szkół wiejskich i miejskich w województwie kujawsko-pomorskim. wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,65 0,68 0,74 wieś miasto od 20 do 100 tys. 0,47 0,51 0,53 0,51 0,55 0,58 0,64 miasto do 20 tys. miasto powyŝej 100 tys. I Odbiór tekstu słuchanego II Odbiór tekstu czytanego III Reagowanie językowe Rysunek 13. Wartości wskaźnika łatwości zadań w obszarach standardów wymagań dla zdających z wyróŝnionych ze względu na lokalizację grup szkół w województwie kujawsko-pomorskim zestaw GA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 7

8 wskaźnik łatwości 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,62 0,63 0,64 0,57 wieś miasto od 20 do 100 tys. 0,63 0,56 0,49 0,50 0,54 0,47 miasto do 20 tys. miasto powyŝej 100 tys. I Odbiór tekstu słuchanego II Odbiór tekstu czytanego III Reagowanie językowe Rysunek 14. Wartości wskaźnika łatwości zadań w obszarach standardów wymagań dla zdających z wyróŝnionych ze względu na lokalizację grup szkół w województwie kujawsko-pomorskim zestaw GN Wyniki szkół Wartości podstawowych parametrów statystycznych średnich wyników szkół uzyskanych w trzeciej części egzaminu w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiono w tabeli 8. Do egzaminu z zakresu języka angielskiego przystąpili uczniowie z 324 gimnazjów. Około 7 średnich wyników w tych szkołach mieści się w przedziale od 21,33 do 34,79 punktu. Wynik 26,69 punktu (mediana) podzielił szkoły na dwie w przybliŝeniu równoliczne grupy o wynikach poniŝej 26,69 punktu i o wynikach powyŝej 26,69 punktu. Do egzaminu z zakresu języka niemieckiego przystąpili uczniowie ze 131 gimnazjów. Około 7 średnich wyników tych szkół jest zawartych w przedziale od 21,97 do 33,65 punktu. Egzamin z zakresu języka rosyjskiego został przeprowadzony w dziewięciu szkołach, a z zakresu języka francuskiego w sześciu. Tabela 8. Wartości parametrów statystycznych średnich wyników szkół 3 w województwie kujawsko-pomorskim zestawy GA-1-102, GN-1-102, GF i GR Parametr statystyczny Wartość parametru zestaw GA GN GR GF Liczebność Wynik minimalny w punktach 7,00 13,00 14,17 18,15 Wynik maksymalny w punktach 48,21 50,00 40,50 47,00 Mediana w punktach 26,79 27,46 22,92 23,87 Wynik średni w punktach 28,06 27,81 25,24 26,84 Odchylenie standardowe w pkt 6,73 5,84 10,23 10,23 Wynik średni w procentach 56,12 55,62 50,48 53,68 Wyniki szkół na skali znormalizowanej (staninowej) Do porównania średnich wyników uzyskanych przez uczniów w poszczególnych szkołach, tzn. wyników szkół, wykorzystuje się dziewięciostopniową skalę staninową. W tabelach przedstawiono odpowiadające poszczególnym staninom przedziały punktowe wyników części trzeciej egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku dla wszystkich szkół w kraju. Przedziały te ustalono w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 3 W niektórych szkołach zdawał tylko jeden uczeń lub zdawało kilku uczniów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 8

9 Tabela 9. Średnie wyniki szkół w kraju na skali staninowej zestaw GA Numer stanina Nazwa niŝej wyŝej najniŝszy niski średni najwyŝszy stanina niski średni średni Przedział 12,4-19,5 19,6-22,6 22,7-24,9 25,0-27,0 27,1-29,6 29,7-32,5 32,6-37,0 37,1-43,5 43,6-48,8 punktowy Tabela 10. Średnie wyniki szkół w kraju na skali staninowej zestaw GN Numer stanina Nazwa niŝej wyŝej najniŝszy niski średni najwyŝszy stanina niski średni średni Przedział 13,9-19,5 19,6-23,6 23,7-26,1 26,2-27,8 27,9-30,0 30,1-32,0 32,1-34,7 34,8-39,3 39,4-49,4 punktowy Tabela 11. Średnie wyniki szkół w kraju na skali staninowej zestaw GR Numer stanina Nazwa niŝej wyŝej najniŝszy niski średni najwyŝszy stanina niski średni średni Przedział 11,6-13,2 13,3-14,1 14,2-15,8 15,9-25,6 25,7-30,1 30,2-33,7 33,8-35,7 35,8-39,9 40,0-42,7 punktowy Tabela 12. Średnie wyniki szkół w kraju na skali staninowej zestaw GF Numer stanina Nazwa niŝej wyŝej najniŝszy niski średni najwyŝszy stanina niski średni średni Przedział 18,2-20,3 20,4-22,8 22,9-25,6 25,7-28,6 28,7-32,2 32,3-38,1 38,2-43,1 43,2-47,5 47,6-49,2 punktowy Procentowe rozkłady średnich wyników szkół na skali staninowej w województwie kujawsko- -pomorskim przedstawiono na rysunkach procent szkół 25% 2 15% 1 5% 6,8% 7,1% 19,4% 19,1% 17, 11,1% 8,6% 6,5% 4,3% numer stanina Rysunek 15. Rozkład średnich wyników szkół w województwie kujawsko-pomorskim na skali staninowej zestaw GA Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 9

10 procent szkół 25% 2 15% 15,3% 22,9% 18,3% 13,7% 1 5% 8,4% 7,6% 4,6% 5,3% 3,8% numer stanina Rysunek 16. Rozkład średnich wyników szkół w województwie kujawsko-pomorskim na skali staninowej zestaw GN Uczniowie słabo widzący i uczniowie niewidomi zestawy GA-4-102, GA i GA oraz GN i GN Opis zestawów egzaminacyjnych Zestawy zadań dla uczniów słabo widzących i niewidomych z języków angielskiego i niemieckiego zostały przygotowane na podstawie arkusza standardowego z danego języka, których opis zamieszczono w Sprawozdaniu (rozdział 3., część trzecia, podrozdział 1.1). Uczniowie słabo widzący otrzymali zestawy, w których dostosowano wielkość czcionki odpowiednio Arial 16 pkt (zestawy GA i GN-4-102) i Arial 24 pkt (zestawy GA i GN-5-102). Dla uczniów niewidomych przygotowano zestawy wydrukowane w piśmie Braille a (zestaw GA-6-102) Wyniki uczniów Wyniki ogólne Dla 26 uczniów z dysfunkcjami wzroku z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego zdawali język angielski zestaw zadań był trudny (wskaźnik łatwości równy 0,41 tabela 13.). Dla 9 uczniów z tymi dysfunkcjami, którzy zdawali język niemiecki zestaw zadań okazał się równieŝ trudny (wskaźnik łatwości 0,49). Tabela 13. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim zestawy GA-4-102, GA i GA oraz GN i GN Parametr statystyczny GA-4-102, GA i GA Wartość parametru zestawy GN i GN Liczebność 26 9 Wynik minimalny w punktach Wynik maksymalny w punktach Mediana w punktach 18,50 21,00 Wynik średni w punktach 20,42 24,67 Odchylenie standardowe w punktach 6,70 9,10 Wynik średni w procentach 40,8 49,3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 10

11 Wyniki w obszarach standardów wymagań Uczniowie z dysfunkcjami wzroku zdający egzamin z języka angielskiego ogółem uzyskali nieco wyŝsze wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętności z obszaru I (odbiór tekstu słuchanego) i z obszaru III (reagowanie językowe) niŝ z obszaru II (odbiór tekstu czytanego). Jednak wszystkie trzy grupy zadań były dla nich trudne (wskaźniki łatwości zadań z obszarów I, II i III wyniosły odpowiednio 0,47, 0,36 i 0,42). Dla statystycznego zdającego język niemiecki grupy zadań z obszaru I i z obszaru II były umiarkowanie trudne (wskaźniki łatwości odpowiednio 0,54 i 0,53), a grupa zadań z obszaru III była trudna (wskaźnik łatwości 0,43). Tabela 14. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim w obszarach standardów wymagań zestawy GA-4-102, GA i GA oraz GN i GN Parametr statystyczny Zestawy GA-4-102, GA i GA Zestawy GN i GN I (0-10) II (0-20) III (0-20) I (0-10) II (0-20) III (0-20) Wynik średni w punktach 4,73 7,27 8,42 5,44 10,56 8,67 Odchylenie standardowe w pkt 2,36 2,60 3,62 1,81 3,84 4,24 Wynik średni w procentach 47,3 36,3 42,1 54,4 52,8 43,3 3. Uczniowie słabo słyszący i uczniowie niesłyszący zestawy GA i GN Opis zestawów egzaminacyjnych Zestaw egzaminacyjny z języka angielskiego zawierał 11 zadań zamkniętych, a zestaw z języka niemieckiego składał się z 10 zadań zamkniętych. Zastosowano następujące formy takich zadań: zadania prawda-fałsz, zadania wyboru wielokrotnego, w których zdający wskazywał jedną odpowiedź spośród kilku podanych i zadania na dobieranie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań moŝna było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane w dwóch obszarach standardów wymagań: obszar I odbiór tekstu czytanego obszar II reagowanie językowe. Przyporządkowanie numerów zadań do poszczególnych obszarów standardów wymagań wraz z liczbą punktów moŝliwych do zdobycia za ich rozwiązanie i ich wagą procentową przedstawiono w tabelach Tabela 15. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych zestaw GA Numer obszaru standardów wymagań Nazwa obszaru standardów wymagań Liczba punktów Procent punktów moŝliwych do uzyskania Numery zadań I Odbiór tekstu czytanego , 2, 3, 4, 5, 6 II Reagowanie językowe , 8, 9, 10, 11 Razem Tabela 16. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych zestaw GN Numer obszaru standardów wymagań Nazwa obszaru standardów wymagań Liczba punktów Procent punktów moŝliwych do uzyskania Numery zadań I Odbiór tekstu czytanego , 2, 3, 4, 5, 6 II Reagowanie językowe , 8, 9, 10 Razem Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 11

12 3.2. Wyniki uczniów Wyniki ogólne W poniŝszej tabeli przedstawiono wartości parametrów statystycznych wyników uzyskanych w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego przez uczniów z dysfunkcjami słuchu. Dla 74 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdawali język angielski, zestaw zadań był łatwy (wskaźnik łatwości równy 0,67). Natomiast dla 4 uczniów, którzy zdawali język niemiecki, zestaw zadań okazał się trudny (wskaźnik łatwości równy 0,46). Ponadto jeden uczeń przystąpił do egzaminu z języka francuskiego. Tabela 17. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko- -pomorskim zestawy GA i GN Parametr statystyczny Wartość parametru zestaw GA GN Liczebność 74 4 Wynik minimalny w punktach Wynik maksymalny w punktach Mediana w punktach 32,50 24,00 Wynik średni w punktach 33,66 23,00 Odchylenie standardowe w punktach 9,46 5,60 Wynik średni w procentach 67,3 46,0 Wyniki w obszarach standardów wymagań Zdający egzamin z języka angielskiego uzyskali porównywalne wyniki za rozwiązanie grupy zadań sprawdzających umiejętności z obszaru I (odbiór tekstu czytanego) i grupy zadań sprawdzających umiejętności z obszaru II (reagowanie językowe) obie grupy zadań były dla nich umiarkowanie trudne (tabela 18.). Dla zdających egzamin z języka niemieckiego zadania z obszaru I były trudne, a z obszaru II umiarkowanie trudne. Tabela 18. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim w obszarach standardów wymagań zestawy GA i GN Parametr statystyczny Zestaw GA Zestaw GN I (0-25) II (0-25) I (0-30) II (0-20) Wynik średni w punktach 17,00 16,66 12,25 10,75 Odchylenie standardowe w pkt 5,45 4,69 4,57 1,26 Wynik średni w procentach 68,0 66,6 40,8 53,8 4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zestawy GA-8-102, GN-8-102, GR i GF Opis zestawów egzaminacyjnych Zestawy egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego zawierały po 13 zadań zamkniętych, a z języka rosyjskiego 24 zadania zamknięte. Zastosowano następujące formy zadań zamkniętych: zadania prawda-fałsz, zadania wyboru wielokrotnego, w których zdający wskazywał jedną odpowiedź spośród kilku podanych i zadania na dobieranie. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań moŝna było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane w trzech obszarach standardów wymagań: obszar I odbiór tekstu słuchanego obszar II odbiór tekstu czytanego obszar III reagowanie językowe. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 12

13 Przyporządkowanie numerów zadań do poszczególnych obszarów standardów wymagań wraz z liczbą punktów moŝliwych do zdobycia za ich rozwiązanie i ich wagą procentową przedstawiono w poniŝszych tabelach. Tabela 19. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych zestawy GA-8-102, GN i GF Numer obszaru standardów wymagań Nazwa obszaru standardów wymagań Liczba punktów Procent punktów moŝliwych do uzyskania Numery zadań I Odbiór tekstu słuchanego , 2, 3 II Odbiór tekstu czytanego , 10, 11, 12, 13 III Reagowanie językowe , 5, 6, 7, 8 Razem Tabela 20. Przyporządkowanie zadań i punktów do obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych zestaw GR Numer obszaru standardów wymagań Nazwa obszaru standardów wymagań Liczba punktów Procent punktów moŝliwych do uzyskania Numery zadań I Odbiór tekstu słuchanego , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 II Odbiór tekstu czytanego , 20, 21, 22, 23, 24 III Reagowanie językowe , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Razem Wyniki uczniów Wyniki ogólne Spośród uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w trzeciej części egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim najwięcej osób zdawało egzamin z języka angielskiego było ich 433. Wartości parametrów statystycznych wyników tych uczniów przedstawiono w tabeli 21. Zestaw zadań był dla tej grupy zdających umiarkowanie trudny (wskaźnik łatwości 0,56). Egzamin z zakresu języka niemieckiego zdawało 204 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z województwa kujawsko-pomorskiego, z zakresu języka rosyjskiego 34 uczniów z tą dysfunkcją, a z zakresu języka francuskiego 10 uczniów. Dla odpowiedniej grupy zdających zestaw zadań z języka niemieckiego był umiarkowanie trudny (wskaźnik łatwości wyniósł 0,55), z języka rosyjskiego trudny (wskaźnik łatwości 0,46), z języka francuskiego trudny (wskaźnik łatwości 0,44). Tabela 21. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim zestawy GA-8-102, GN-8-102, GR i GF Parametr statystyczny Wartość parametru zestaw GA GN GR GF Liczebność Wynik minimalny w punktach Wynik maksymalny w punktach Mediana w punktach 28,00 28,00 22,50 22,00 Wynik średni w punktach 28,02 27,52 22,91 22,20 Odchylenie standardowe w punktach 8,14 6,29 4,39 3,36 Wynik średni w procentach 56,0 55,0 45,8 44,4 Rysunki 17. i 18. przedstawiają procentowe rozkłady liczebności wyników egzaminu z języków angielskiego i niemieckiego. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 13

14 procent zdających 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% liczba punktów Rysunek 17. Rozkład liczebności wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim zestaw GA procent zdających 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% liczba punktów Rysunek 18. Rozkład liczebności wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim zestaw GN Wyniki w obszarach standardów wymagań Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, którzy zdawali egzamin z języka angielskiego, ogółem uzyskali najwyŝsze wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętności z obszaru I (odbiór tekstu słuchanego) grupa tych zadań była dla nich łatwa (wskaźnik łatwości 0,75). Grupa zadań sprawdzających umiejętności z obszaru II (odbiór tekstu czytanego) okazała się dla nich umiarkowanie trudna (wskaźnik łatwości 0,56), a z obszaru III (reagowanie językowe) trudna (wskaźnik łatwości 0,47). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 14

15 Dla statystycznego ucznia z województwa kujawsko-pomorskiego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zdającego egzamin z zakresu języka niemieckiego wszystkie trzy grupy zadań sprawdzających umiejętności z obszarów I, II i III były umiarkowanie trudne (wskaźniki łatwości wyniosły odpowiednio 0,62, 0,56 i 0,50). Dla 34 zdających egzamin z języka rosyjskiego grupy zadań z obszarów II i III okazały się trudne (wskaźniki łatwości wyniosły odpowiednio 0,42 i 0,45), zaś grupa zadań z obszaru I była umiarkowanie trudna (wskaźniki łatwości 0,56). Dla dziesięciu zdających egzamin z języka francuskiego grupy zadań sprawdzających umiejętności z obszarów I i II były trudne (wskaźniki łatwości wyniosły odpowiednio 0,47 i 0,37, a grupa zadań z obszaru III okazała się umiarkowanie trudna (wskaźniki łatwości 0,51). Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników zdających w obszarach standardów wymagań ujęto w tabeli 22. Tabela 22. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach standardów wymagań zestawy GA-8-102, GN-8-102, i GR i GF Parametr statystyczny Język angielski zestaw GA Język niemiecki zestaw GN Język rosyjski zestaw GR Język francuski zestaw GF I (0-10) II (0-20) III (0-20)I (0-10) II (0-20) III (0-20)I (0-10) II (0-20) III (0-20) I (0-10) II (0-20) III (0-20) Wynik średni w punktach 7,45 11,26 9,31 6,23 11,28 10,01 5,56 8,38 8,97 4,70 7,40 10,10 Odchylenie standardowe w punktach 2,19 3,95 3,79 2,02 3,23 2,97 1,40 2,62 2,77 1,89 2,17 1,91 Wynik średni w procentach 74,5 56,3 46,6 62,3 56,4 50,1 55,6 41,9 44,9 47,0 37,0 50,5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 15

16 Załącznik Procentowe rozkłady liczebności niskich, średnich i ch wyników egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku w gminach i w miastach W tabeli 23. przedstawiono procentowe rozkłady liczebności zdających z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast i gmin oraz miast) w województwie kujawsko-pomorskim, którzy uzyskali wyniki mieszczące się w przedziałach I (wyniki niskie), II (wyniki średnie) i III (wyniki e). Tabela 23. Procentowy rozkład niskich, średnich i ch wyników 4 egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku w gminach i miastach województwa kujawsko-pomorskiego zestawy GH-1-102, GM-1-102, GA i GN Powiat Gmina/Miasto Przedmioty humanistyczne Przedmioty matematyczno- -przyrodnicze angielski Język obcy niemiecki N Ś W N Ś W N Ś W N Ś W Miasto Aleksandrów Kujawski Miasto Ciechocinek Miasto Nieszawa Gmina Aleksandrów aleksandrowski Kujawski Gmina Bądkowo Gmina Koneck Gmina RaciąŜek Gmina Waganiec brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Zakrzewo Miasto Brodnica Gmina Bobrowo Gmina Brodnica Gmina Brzozie Miasto i Gmina Górzno Gmina GrąŜawy Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Gmina Osiek Gmina Świedziebnia Gmina Zbiczno Gmina Białe Błota Gmina Dąbrowa Chełmińska Gmina Dobrcz Miasto i Gmina Koronowo Gmina Nowa Wieś Wielka Gmina Osielsko Gmina Sicienko Miasto i Gmina Solec Kujawski Miasto Chełmno Gmina Chełmno Gmina Kijewo Królewskie Gmina Lisewo Gmina Papowo Biskupie Gmina Stolno Gmina Unisław Liczbę zdających podano w załączniku do Sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie pomorskim; N, Ś i W procent wyników odpowiednio niskich, średnich i ch; pominięto dane, gdy do egzaminu przystąpiło mniej niŝ 5 uczniów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 16

17 cd. tabeli 23. Powiat golubsko- -dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku Gmina/Miasto Przedmioty humanistyczne Przedmioty matematyczno- -przyrodnicze angielski Język obcy niemiecki N Ś W N Ś W N Ś W N Ś W Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Ciechocin Gmina Golub-Dobrzyń Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie Gmina Radomin Gmina Zbójno Gmina Grudziądz Gmina Gruta Miasto i Gmina Łasin Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Rogóźno Gmina Świecie nad Osą Miasto Inowrocław Gmina Dąbrowa Biskupia Miasto i Gmina Gniewkowo Gmina Inowrocław Miasto i Gmina Janikowo Miasto i Gmina Kruszwica Miasto i Gmina Pakość Gmina Rojewo Gmina Złotniki Kujawskie Miasto Lipno Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie Gmina Dąbrowa Gmina Jeziora Wielkie Miasto i Gmina Mogilno Miasto i Gmina Strzelno Miasto i Gmina Kcynia Miasto i Gmina Mrocza Miasto i Gmina Nakło nad Notecią Gmina Sadki Miasto i Gmina Szubin Miasto Radziejów Gmina Bytoń Gmina Dobre Gmina Osięciny Miasto i Gmina Piotrków radziejowski Kujawski Gmina Radziejów Gmina Topólka Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 17

18 cd. tabeli 23. Powiat rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku Gmina/Miasto Przedmioty humanistyczne Przedmioty matematyczno- -przyrodnicze angielski Język obcy niemiecki N Ś W N Ś W N Ś W N Ś W Miasto Rypin Gmina Brzuze Gmina Rogowo Gmina Rypin Gmina Skrwilno Gmina Wąpielsk Miasto i Gmina Kamień Kraj Miasto i Gmina Sępólno Kraj Gmina Sośno Miasto i Gmina Więcbork Gmina Bukowiec Gmina Dragacz Gmina Drzycim Gmina JeŜewo Gmina Lniano Miasto i Gmina Nowe Gmina Osie Gmina Pruszcz Miasto i Gmina Świecie Gmina Świekatowo Gmina Warlubie Miasto ChełmŜa Gmina ChełmŜa Gmina Czernikowo Gmina Lubicz Gmina Łubianka Gmina Łysomice Gmina Obrowo Gmina Wielka Nieszawka Gmina Zławieś Wielka Gmina Cekcyn Gmina Gostycyn Gmina Kęsowo Gmina Lubiewo Gmina Śliwice Miasto i Gmina Tuchola Miasto Wąbrzeźno Gmina Dębowa Łąka Gmina KsiąŜki Gmina PłuŜnica Gmina Wąbrzeźno Miasto Kowal Gmina Baruchowo Gmina Boniewo Miasto i Gmina Brześć Kuj Gmina Choceń Miasto i Gmina Chodecz Gmina Fabianki Miasto i Gmina Izbica Kuj Gmina Kowal Gmina Lubanie Miasto i Gmina Lubień Kuj Miasto i Gmina Lubraniec Gmina Włocławek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 18

19 cd. tabeli 23. Powiat Ŝniński Miasta na prawach powiatu Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku Gmina/Miasto Przedmioty humanistyczne Przedmioty matematyczno- -przyrodnicze angielski Język obcy niemiecki N Ś W N Ś W N Ś W N Ś W Miasto i Gmina Barcin Gmina Gąsawa Miasto i Gmina Janowiec Wielkopolski Miasto i Gmina Łabiszyn Gmina Rogowo Miasto i Gmina śnin Miasto Bydgoszcz Miasto Grudziądz Miasto Toruń Miasto Włocławek Województwo kujawsko-pomorskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 19

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

, ,5 Aleksandrów Kujawski M

, ,5 Aleksandrów Kujawski M Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Język polski średni Część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników nich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Liczba dni w roku pozostawania w gotowości ZRM Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości ZRM Dni tygodnia pozostawania w gotowości ZRM Okres w roku pozostawania w gotowości ZRM Rejony operacyjne i

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 w materiale wykorzystano dane do roku pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Materiał

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem:

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy obszar działania: Gmina Miasta Brodnica 87-300 Brodnica, ul.

Bardziej szczegółowo

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 31/1547/18 Zarządu dnia 16 sierpnia 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Nr i tytuł uchwały

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2017 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu dnia 22 sierpnia L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą Na dzień 06.09.2018 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły protokoły ze 104 gmin. Na podstawie przekazanych do tej pory

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 28/1393/18 Zarządu L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3. wiejska Zbójno* golubsko-dobrzyński

Bardziej szczegółowo

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r.

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r. XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bytoń, 27 września 2018 r. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w siedzibie WITD w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2018 r. na poświęcone problematyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 27/1349/18 Zarządu dnia 11 lipca 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI: 1. Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1 Wykaz Partnerów Projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Lp. Organ prowadzący Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok INFORMACJA DODATKOWA Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 rok Informacja o środkach Funduszu Pracy Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK 1 Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 Dworcowa 1 2 Urząd Pocztowy Barcin 1 Artylerzystów 5 3 Urząd Pocztowy Bartniczka Pocztowa 7 4 Urząd Pocztowy Bądkowo Kujawska 41 5 Urząd Pocztowy Białe Błota Guliwera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2001 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2002 SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa... 1 2. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD Podział dotacji w roku 2019 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 Transfer Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61,

Bardziej szczegółowo

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta Toruń, 04.11.2014 r. Lista stypendystów projektu "Zdolni na start - IV edycja" w naborze na rok szkolny 2014/2015 uszeregowana według prawa pierwszeństwa do stypendium l.p. 1 Michał. K 89-200 Szubin 22524198

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - go LISTA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM" Lp. Nazwa gimnazjum Powiat Miejscowość Adres 1. w Zbrachlinie 2. Specjalne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku uczniowie trzecich klas gimnazjów na terenie całego kraju przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Jego celem było sprawdzenie stopnia opanowania

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z 1. Aleksandrowski 1 Aleksandrów Kujawski 1 Słomkowo 0,100 9 600,00 0,400 24 000,00 33 600,00 2 Bądkowo 2 Kalinowiec 0,500 86 500,00 86 500,00 3 Koneck 3 Koneck 0,500 86 500,00 86 500,00 4 Nieszawa 4 Kolonia

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 1683 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005 Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku Rozkaz L. 1/2005 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2004 z dnia 20 września 2004 r. Wyjątki z rozkazu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Szanowni Państwo! 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku uczniowie trzecich klas gimnazjów na terenie całego kraju przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Jego celem było sprawdzenie stopnia opanowania

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami oraz nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami oraz nawierzchnia betonowa Załącznik do uchwały Nr 20/854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2019 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE WODA GAZOWANA I NIEGAZOWANA - BUTELKI PET 1,5l BYDGOSZCZ L.p. Jednostka / komórka organizacyjna kod pocztowy miejsce dostaw wody godziny pracy 1 UP Barcin 1 88-190 ul. Artylerzystów 5, Barcin d.rob.: 08:00-19:00,

Bardziej szczegółowo