Toruń, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r."

Transkrypt

1 STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r.

2 Opracowanie sporządzone przez: Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Dział Analiz i Programowania Główne źródła danych: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy opracowana przez ROPS w Toruniu, Sprawozdania MPiPS-03 za rok 2012, Ocena Zasobów Pomocy za rok 2012 ROPS w Toruniu. 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 I. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było realizowane specjalistycznego (m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) w roku II. Działalność w zakresie poradnictwa specjalistycznego w roku e poradnictwa specjalistycznego realizowanego w gminach Korzystający z poradnictwa specjalistycznego w gminach Bariery w realizacji poradnictwa specjalistycznego w gminach Potrzeba funkcjonowania poradnictwa specjalistycznego w gminach III. Przegląd podmiotów realizujących specjalistyczne w gminach województwie kujawsko-pomorskim w roku

4 Wprowadzenie Realizacja poradnictwa specjalistycznego wynika z art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne j (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w której czytamy: 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Poradnictwo rodzinne obejmuje również problemy dotykające rodzin zastępczych. Poradnictwo specjalistyczne, analogicznie jak praca socjalna, należy do świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej. Pomoc ta, polega na udzieleniu informacji czy porady osobie zainteresowanej albo wskazaniu instytucji, która może pomóc w załatwieniu danej sprawy. Zasadniczym celem realizacji poradnictwa specjalistycznego jest poprawa jakości życia osób zwracających się o pomoc. Należy podkreślić, iż wszelkie działania ustalane są wspólnie z klientem i za jego zgodą. Mimo, iż ustawa wskazuje na 3 kategorie poradnictwa, nie oznacza to, że pomoc może być udzielana jedynie w tym zakresie, nie stanowi ona bowiem katalogu zamkniętego. Poradnictwo specjalistyczne można rozpatrywać w dwóch aspektach: po pierwsze jako system o ustalonej strukturze organizacyjnej, po drugie jako specyficzne czynności podejmowane przez specjalistów pomagających osobom z problemami. Nie ulega wątpliwości, iż pomoc rozpatrywana w tym drugim aspekcie, winna być realizowana zgodnie z pewnymi zasadami, wśród których można wymienić: bezpłatność (usługa niezależna jest od posiadanego dochodu), poufność (porady udzielane są w warunkach i na zasadach pełnej prywatności, zaś dokumenty przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym dostęp do nich osób niepowołanych), profesjonalizm (porad czy informacji udzielają specjaliści), etykę (z poszanowaniem osoby przeżywającej problemy, jej godności i autonomii, etc.) oraz dostępność (każdej osobie przeżywającej problemy, zgłaszającej chęć skorzystania z poradnictwa) 1. Poradnictwo zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne j (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) należy do zadań własnych powiatu. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzony jest przez wojewodę, ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowany na stronie internetowej urzędu. Poza powiatem, może być również realizowane przez gminę i jej jednostki organizacyjne (np. OPS) w oparciu o następujące przepisy: ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w której czytamy: Art. 3., 1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 1 Specjalistyczne rodzinne w Polsce. Jasnoch Marlena. Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 zawodowego i rodzinnego; 2) interwencji kryzysowej i wsparcia (...), ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz ), która wskazuje na: Art. 4 1., 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (...) oraz dokumenty dotyczące realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL, które przewidują realizację wsparcia m.in. poprzez narzędzie kontraktu socjalnego, który przewiduje m.in. zastosowanie: zasiłków i pomocy w naturze; pracy socjalnej (w tym poradnictwa); prac społecznie użytecznych; instrumentów aktywnej integracji; działań o charakterze środowiskowym. Celem uzyskania informacji na temat stanu realizacji poradnictwa specjalistycznego 2 w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, w roku 2013 w ramach ankiety Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ośrodkom pomocy społecznej zadano kilka pytań w zakresie realizacji tej formy wsparcia na ich terenie. Pytania dotyczyły, m.in. liczby korzystających z poradnictwa, rodzaju prowadzonego poradnictwa, potrzeb i barier w jego realizacji. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi oraz danych z innych źródeł (m.in. OZPS) powstał niniejszy materiał. 2 Poradnictwo specjalistyczne rozumienie jako: psychologiczne, prawne, rodzinne, terapia uzależnień, etc. 5

6 I. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było realizowane specjalistycznego (m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) w roku 2012 Z informacji Regionalnego Ośrodka Polityki w Toruniu wynika, iż w roku 2012 specjalistyczne realizowane było w 104 gminach naszego województwa. Poradnictwo prowadzone było przede wszystkim w ramach punktów konsultacyjnych finansowanych ze środków (głównie psychologiczne i terapeutyczne). Rzadziej prowadzone było przez ośrodki pomocy społecznej, następnie organizacje pozarządowe (zazwyczaj ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) czy podmioty prywatne. Mapa 1. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone specjalistyczne w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI Najwięcej gmin realizujących specjalistyczne obserwuje się w zachodniej i centralnej części regionu GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO JEZIORA WIELKIE DĄBROWA BISKUPIA GRUTA ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ BYTOŃ KOWAL PIOTRKÓW LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA 6

7 II. Działalność w zakresie poradnictwa specjalistycznego w roku e poradnictwa specjalistycznego realizowanego w gminach W 104 gminach województwa kujawsko-pomorskiego wśród realizowanego poradnictwa dominuje psychologiczne (71 gmin) i prawne (67 gmin), nieco rzadziej terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających (54 ). Wykres 1. e poradnictwa specjalistycznego realizowanego w gminach Źródło: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu 7

8 Mapa 2. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone psychologiczne w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO DĄBROWA BISKUPIA MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO GRUTA ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ JEZIORA WIELKIE PIOTRKÓW BYTOŃ KOWAL LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA Gminy, w których było prowadzone psychologiczne - 71 gmin (Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu) 8

9 Mapa 3. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone prawne w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO DĄBROWA BISKUPIA ZAKRZEWO DOBRE BĄDKOWO MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO GRUTA LUBANIE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ JEZIORA WIELKIE PIOTRKÓW BYTOŃ KOWAL LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA Gminy, w których było prowadzone prawne - 67 gmin (Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu) 9

10 Mapa 4. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO DĄBROWA BISKUPIA MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO GRUTA ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ JEZIORA WIELKIE PIOTRKÓW BYTOŃ KOWAL LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA Gminy, w których było prowadzone dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających - 54 (Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu) 10

11 2. Korzystający z poradnictwa specjalistycznego W województwie kujawsko-pomorskim liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym przez ośrodki pomocy społecznej realizujących tę formę wsparcia w roku 2012 wyniosła W prognozach na rok 2013 wykazały wzrost zapotrzebowania na tego typu formę wsparcia (do rodzin) 3, co może się wiązać z natężeniem różnorodnych problemów dotykających rodziny w naszym regionie. Mapa 5. Udział rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej (74 OPS) TUCHOLA CEKCYN ŚLIWICE OSIE NOWE WARLUBIE KAMIEŃ KĘSOWO ROGÓŹNO KRAJEŃSKI JEŻEWO ŁASIN GOSTYCYN LNIANO DRZYCIM DRAGACZ SĘPÓLNO LUBIEWO GRUDZIĄDZ GRUTA ŚWIECIE NAD Osą KRAJEŃSKIE BUKOWIEC SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE PRUSZCZ PŁUŻNICA ZBICZNO STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA BISKUPIE DĘBOWA BRODNICA SICIENKO UNISŁAW OSIELSKO WĄBRZEŹNO ŁĄKA SADKI DĄBROWA GÓRZNO CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO RACIĄŻEK ALEKSANDRÓW NIESZAWA INOWROCŁAW WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ DĄBROWA BOBROWNIKI JANOWIEC GĄSAWA BISKUPIA WIELKOPOLSKI DĄBROWA WIELGIE TŁUCHOWO ROGOWO JANIKOWO ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO BRZEŚĆ FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ Najwyższy odsetek rodzin objętych poradnictwem w ramach OPS obserwuje się głównie w centralnej części naszego regionu JEZIORA WIELKIE BYTOŃ KOWAL PIOTRKÓW LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO CHODECZ IZBICA LUBIEŃ KUJAWSKA Legenda OPS, które nie prowadziły poradnictwa specjalistycznego (70 OPS) OPS, które objęły poradnictwem specjalistycznym do 10% rodzin w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej (51 OPS) (Na podstawie sprawozdania MPiPS-03 za rok 2012) 3 Zgodnie z materiałem pn. Ocena Zasobów Pomocy za rok 2012 opracowanym przez ROPS w Toruniu. 11

12 3. Bariery w realizacji poradnictwa specjalistycznego w gminach Główną barierą w realizacji poradnictwa specjalistycznego w roku 2012 w opinii pracowników ośrodków pomocy społecznej był brak wystarczających środków finansowych (94 wskazania). Znacznie rzadziej były to inne powody. Wykres 2. Bariery w realizacji poradnictwa specjalistycznego w gminach Źródło: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu 4. Potrzeba funkcjonowania poradnictwa specjalistycznego w gminach W województwie kujawsko-pomorskim spośród 144 gmin, potrzebę zwiększenia lub/i realizacji usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego dostrzega łącznie 117 gmin. Wśród 104 gmin na terenie których jest już prowadzone, 86 gmin dostrzega potrzebę rozszerzenia tej formy wsparcia, natomiast 31 z 40 gmin, na terenie których nie jest realizowane, dostrzega dużą potrzebę zorganizowania tej formy pomocy. Biorąc pod uwagę rodzaj poradnictwa, największe potrzeby obserwuje się w zakresie poradnictwa psychologicznego (82 wskazania), prawnego (63 wskazania) oraz rodzinnego (34 wskazania). 12

13 Wykres 3. Potrzeby w zakresie funkcjonowania poradnictwa specjalistycznego w podziale na rodzaj Źródło: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu 13

14

15 III. Przegląd podmiotów realizujących specjalistyczne w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2012 LP. Powiat Gmina 1 m. Bydgoszcz m. Bydgoszcz miejska 2 m. Grudziądz m. Grudziądz miejska 3 m. Toruń m. Toruń miejska Miejski Ośrodek Pomocy w Bydgoszczy - Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Bydgoszcz, ul. Toruńska 272 tel Grudziądz ul. Hallera 1, tel Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel Grudziądz, ul. Śniadeckich 6, tel ul. Konstytucji 3 Maja 40c, Toruń tel ul. Sienkiewicza 12, Toruń, tel prawne, psychologiczne, pedagogiczne prawne, psychologiczne, rodzinne psychologiczne, pedagogiczne, mediacje rodzinne prawne, rodzinne, dla rodzin osób uzależnionych psychologiczne, pedagogiczne, terapia rodzinna prawne, pedagogiczne, psychologiczne, socjalne

16 4 m. Włocławek m. Włocławek miejska 5 aleksandrowski Aleksandrów Kujawski miejska 6 aleksandrowski Bądkowo wiejska 7 aleksandrowski Ciechocinek miejska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny Miejski Ośrodek Pomocy prawnik świadczący Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Miejski Ośrodek Pomocy ul. Żytnia Włocławek tel w. 52 ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski tel ul. Włocławska 82, Bądkowo, tel ul. Włocławska 82, Bądkowo, tel ul. Włocławska 82, Bądkowo, tel ul. Kopernika 14, Ciechocinek tel prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne prawne, psychologiczne prawne porady psychologa porady terapeuty ds. uzależnień porady prawne dla ofiar przemocy w rodzinie 16

17 8 aleksandrowski Raciążek wiejska 9 aleksandrowski Zakrzewo wiejska 10 brodnicki Bobrowo wiejska 11 brodnicki Brodnica miejska 12 brodnicki Brodnica wiejska 13 brodnicki Bartniczka wiejska 14 brodnicki Osiek wiejska Gminna Komisja Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja Miejski Ośrodek Pomocy - Dział Poradnictwa Rodzinnego - prawnik świadczący Gminna Komisja - prawnik świadczący Ośrodek Terapii Uzależnień i Rozwoju Osobistego ul. Wysoka 4, Raciążek tel ul. Leśna Zakrzewo tel Bobrowo tel tel ul. Św. Jakuba 22, tel Brodnica 7 71 ul. Zamkowa 13a Brodnica tel fax ul. Brodnicka Bartniczka tel Osiek 85, Osiek tel ul. Św. Jakuba Brodnica tel psychologiczne prawne terapeuta uzależnień prawne, psychologiczne, mediacje rodzinne, terapeutyczne prawne psychologiczne prawne leczenie uzależnień 17

18 15 brodnicki Świedziebnia wiejska 16 brodnicki Zbiczno wiejska 17 bydgoski Białe Błota wiejska 18 bydgoski Dąbrowa Chełmińska wiejska Gminna Komisja Gminny Ośrodek Pomocy Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Interwencji Kryzysowej - Rodzinny Punkt Konsultacyjny Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy Świedziebnia 92A Świedziebnia tel Zbiczno Zbiczno tel Zbiczno Zbiczno tel PIK - RPK Białe Błota ul. Betonowa 1a tel Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, tel Dabrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, tel porady prawne psychologiczne terapia uzależnień prawne, psychologiczne, terapia uzależnień, okresowo: konsultacje psychiatryczne psychologiczne psychologiczne 18

19 19 bydgoski Dobrcz wiejska 20 bydgoski Koronowo 21 bydgoski Nowa Wieś Wielka wiejska 22 bydgoski Osielsko wiejska 23 bydgoski Sicienko wiejska Gminna Komisja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Interwencji Kryzysowej dla ofiar Przemocy w Rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy - Rodzinny Punkt Konsultacyjny Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt interwencji kryzysowej Rodzinny punkt konsultacyjny finansowany ze środków ul. Długa Dobrcz tel ul. Pomianowskiego 1, Koronowo tel ul. Ogrodowa 2A Nowa Wieś Wielka tel ul. Centralna 6a, Osielsko tel ul. Bydgoska Sicienko, tel (OPS) tel (PIK) ul. Bydgoska Sicienko tel psychologiczne, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta do spraw uzależnień, prawne i interwencja kryzysowa, psychologiczne, rodzinne terapeuta uzależnień, psychologiczne (dla dorosłych, dzieci i ds. przemocy), prawne, grupy wsparcia psychologiczne, terapeuta ds. przemocy psychologiczne, prawne 19

20 24 bydgoski Solec Kujawski 25 chełmiński Chełmno miejska Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym Punkt Konsultacyjny dla osób współuzależnionych Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowane ze środków Stowarzyszenie Azyl Urząd Miasta - prawnik świadczący ul. 29 Listopada Solec Kujawski tel ul. Brzozowa 9, Toruń, tel dyżury - Chełmno, ul. Kamionka Chełmno, ul. Dworcowa 1, Chełmno, tel prawne, psychologiczne, uzależnień prawne, psychologiczne prawne 20

21 26 chełmiński Chełmno wiejska 27 chełmiński Kijewo Królewskie wiejska 28 chełmiński Lisewo wiejska 29 chełmiński Unisław wiejska 30 golubskodobrzyński Ciechocin wiejska - prawnik świadczący Gminna Komisja Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny finansowany ze środków ul. Dworcowa Chełmno, tel ul. Św. Wawrzyńca Kijewo Królewskie tel ul. Chełmińska Lisewo tel wew. 35 ul. Parkowa Unisław tel , 31 ul. Parkowa Unisław tel , 31 Ciechocin 169, Ciechocin tel , 83 prawne prawne, psychologiczne, terapia uzależnień psychologiczne, ds. uzależnień, ds. przemocy rodzinne, socjalne psychologiczne, prawne, terapia uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapia rodzinna, profilaktyka uzależnień 21

22 31 32 golubskodobrzyński Golub- Dobrzyń golubskodobrzyński Golub- Dobrzyń miejska wiejska 33 grudziądzki Gruta wiejska 34 grudziądzki Rogóźno wiejska 35 grudziądzki Świecie nad Osą wiejska Miejski Ośrodek Polityki Gminny Ośrodek Pomocy Punkt konsultacyjny finansowany ze środków - prawnik świadczący - prawnik świadczący Punkt terapeutyczny finansowany ze środków - prawnik świadczący ul. Kilińskiego Golub-Dobrzyń tel w.41 ul. Dr J. G. Koppa 1a Golub-Dobrzyń tel Gruta 244, Mełno tel Gruta 244, Mełno tel Rogóźno 91 b Rogóźno tel Rogóźno 91 b Rogóźno tel Świecie nad Osą Świecie nad Osą tel psychologiczne prawne, psychologiczne porady i konsultacje psychologa dziecięcego (dyżury 2 razy w miesiącu), leczenie uzależnień prawne prawne terapia uzależnień prawne 22

23 36 inowrocławski 37 inowrocławski Dąbrowa Biskupia Gniewkowo wiejska - prawnik świadczący - psycholog świadczący Punkt konsultacyjny w ramach Urzędu Miasta Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Cordis Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień ul. Topolowa Dąbrowa Biskupia tel Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11 tel Gniewkowo, ul. Dworcowa, P. Pawłowska tel Toruńska 26, Inowrocław, tel prawne, psychologiczne psychologiczne psychologiczne psychiatryczne, psychologiczne, psychoterapia uzależnień 38 inowrocławski Inowrocław miejska 39 inowrocławski Inowrocław wiejska 40 inowrocławski Janikowo Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Miejski Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja Dworcowa 11, Inowrocław, tel ul. Św. Ducha 90, Inowrocław, tel ul. Królowej Jadwigi Inowrocław tel ul. Północna Janikowo tel. 052/ , psychologiczne, prawne, pedagogiczne prawne, psychologiczne, pedagogiczne psychologiczne, prawne, socjalne prawne 23

24 41 inowrocławski Kruszwica 42 inowrocławski Pakość 472 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Zespół d/s w ramach Urzędu Miasta Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w ramach Urzędu Miasta Ośrodek Pomocy 43 inowrocławski Rojewo wiejska Punkt Konsultacyjny 44 inowrocławski Złotniki Kujawskie wiejska Punkt konsultacyjny finansowany ze środków ul. Miła Janikowo tel , 35 ul. Rybacka 20, Kruszwica, tel ul. Rybacka 20, Kruszwica tel ul. Rynek 4, Pakość tel ul. Inowrocławska 14, Pakość, tel Rojewo Rojewo tel ul. Powstańców Wielkopolskich Złotniki Kujawskie tel , wew lipnowski Chrostkowo wiejska Gminna Komisja Chrostkowo 99 psychologiczne, pedagogiczne prawne, psychologiczne terapia uzależnień ds. rozwiązywania problemów alkoholowych prawne, rodzinne psychologiczne, psychiatryczne terapia uzależnień prawne, psychologiczne 24

25 46 lipnowski Dobrzyń nad Wisłą 47 lipnowski Kikół wiejska 48 lipnowski Lipno miejska Urząd Miasta i Gminy Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Komisja ds. i Narkomanii - Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Urząd Miasta - radca prawny zatrudniony w Urzędzie, który jednocześnie prowadzi bezpłatne dla mieszkańców Chrostkowo tel ul. Szkolna Dobrzyń nad Wisłą, tel ul. Plac Kościuszki 7, Kikół tel pl. Dekerta tel wsparcie psychologiczne psychologiczne, terapeutyczne, prawne dla osób uzależnionych od alkoholu prawne 25

26 49 lipnowski Lipno wiejska 50 lipnowski Tłuchowo wiejska 51 mogileński Dąbrowa wiejska 52 mogileński Jeziora Wielkie wiejska - Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt konsultacyjny ds. i Przemocy w Rodzinie Punkt Konsultacyjny Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Gminny Ośrodek Pomocy ul. Mickiewicza Lipno tel ul. Sierpecka 20, Tłuchowo tel ul. Kasztanowa 13, Dąbrowa, tel ul. Mogileńska 5, Barcin tel Jeziora Wielkie 36, Jeziora Wielkie, tel psychologiczne, terapia uzależnień dla osób uzależnionych dla osób doznających przemocy, psychologiczne rodzinne, psychoedukacyjne prawne, obywatelskie psychologiczne 26

27 53 mogileński Mogilno Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Poradnia Leczenia Uzależnień finansowana ze środków (Poradnia mieści się w szpitalu) Biuro Projektu ul. Mogileńska 5, Barcin ul Kościuszki 10, Mogilno, tel , wew. 62 prawne, obywatelskie indywidualne, grupowe 54 mogileński Strzelno Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i Starostwo Powiatowe ul. Mogileńska 5, Barcin tel PCPR Mogilno ul. Ogrodowa 10 prawne, obywatelskie prawne, psychologiczne, 27

28 55 nakielski Kcynia 56 nakielski Mrocza 57 nakielski Sadki wiejska 58 nakielski Szubin - PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej (poradnia terapeutyczna) współpraca z GKRPA Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Fundacja Civitas Biuro Porad Obywatelskich Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Fundacja Civitas Biuro Porad Obywatelskich - Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - Biuro Informacji Obywatelskiej Mogilno Punkt Interwencji Kryzysowej Strzelno ul. Cieślewicza Strzelno ul. Dworcowa 8, Kcynia tel Plac 1 Maja Mrocza tel ul. Łąkowa Mrocza tel ul. Wyzwolenia 37, Sadki tel Biblioteka Rejonowa w Szubinie, ul. Kcyńska 11, Szubin ul. Kcyńska 12, Szubin, tel rodzinne, terapia dla osób uzależnionych od alkoholu prawne, psychologiczne prawne psychologiczne psychologiczne, konsultacje do spraw uzależnień prawne, obywatelskie prawne, psychologiczne, eksperci z ZUS 28

29 59 radziejowski Dobre wiejska Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży finansowany ze środków - prawnik Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Azyl na rzecz pomocy dzieciom i kobietom ofiarą przemocy Biuro dla obywatela - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS ul. Kcyńska 12, Szubin, tel ul. Dworcowa Dobre tel ul. Przedmiejska Włocławek tel dla osób uzależnionych i współuzaleznionych prawne prawne 29

30 60 radziejowski Piotrków Kujawski 61 radziejowski Radziejów miejska 62 rypiński Brzuze wiejska 63 rypiński Rypin wiejska 64 rypiński Skrwilno wiejska Urząd Miasta i Gminy - Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin finansowany ze środków Miejski Ośrodek Pomocy - Poradnia Profilaktyczno - Społeczna Punkt Informacyjno- Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja ul. Kościelna Piotrków Kujawski tel ul. Szkolna 2B Radziejów Brzuze Brzuze tel ul. Lipnowska Rypin tel ul. Rypińska Skrwilno prawne, terapia uzależnień, psychologiczne i konsultacje dla osób uwikłanych w przemoc domową, w tym prawne, socjalne konsultacje i dla osób zażywających narkotyki (uzależnionych i nieuzależnionych) psychologiczne, terapia uzależnień psychologiczne psychologiczne, rodzinne 30

31 65 sępoleński 66 sępoleński Kamień Krajeński Sępólno Krajeńskie 67 sępoleński Sośno wiejska 68 sępoleński Więcbork 69 świecki Bukowiec wiejska - Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy w Sępólnie Krajeńskim Gminnym Ośrodku Pomocy - Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania i Przemocy w Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy - Gminny Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie Plac Odrodzenia Kamień Krajeński tel ul. Szkolna 8, Sępólno Krajeńskie tel ul. Parkowa 4, Sośno tel ul. Mickiewicza 22a Więcbork tel lub ul. Dr FL. Ceynowy 18a, Bukowiec tel psychologiczne, terapeutyczne prawne, psychologiczne, rodzinne, socjoterapeutyczne, socjalne, kurator sądowy psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych psychologiczne, pedagogiczne, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy prawne, psychologiczne 31

32 70 świecki Dragacz wiejska 71 świecki Lniano wiejska 72 świecki Nowe 73 świecki Osie wiejska 74 świecki Pruszcz wiejska 75 świecki Świecie - Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu - prawnik świadczący - Gminna Komisja ds. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy - Gminna Komisja - Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych Ośrodek Pomocy ul. Dr FL. Ceynowy 18a, Bukowiec tel Dragacz 7a Dragacz tel Wyzwolenia 7, Lniano tel Pl. Św. Rocha Nowe tel , 38 ul. Dworcowa Osie tel Zawada Pruszcz tel ul. Wyszyńskiego Świecie tel , 49 terapia uzależnień prawne terapia uzależnień, wsparcie dla kobiet współuzależnionych prawne, psychologiczne konsultacje ds. uzależnień, terapia uzależnień terapia uzależnień prawne, psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe 32

33 76 świecki Świekatowo wiejska 77 świecki Warlubie wiejska 78 toruński Czernikowo wiejska 79 toruński Lubicz wiejska - Gminna Komisja Profilaktyki i KRISLEX Kancelarie Doradców Prawnych Oddział Bydgoszcz - inicjatywa prywatna, ze środków prywatnych - psycholog świadczący Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy - finansowany ze środków ul. Dworcowa 20 A Świekatowo tel ul. Focha 18/ Bydgoszcz tel ul. Dworcowa Warlubie tel ul. Słowackiego 12, Czernikowo, tel ul. Toruńska 21, Lubicz tel ul. Toruńska 21, Lubicz tel psychologiczne prawne psychologiczne psychologiczne prawne, psychologiczne, pedagogiczne terapia uzależnień 33

34 80 toruński Łubianka wiejska 81 toruński Łysomice wiejska 82 toruński Obrowo wiejska 83 toruński 84 toruński Wielka Nieszawka Zławieś Wielka wiejska wiejska - Gminna Komisja Profilaktyki i - Gminna Komisja ds. Profilaktyki i - prawnik świadczący - Punkt konsultacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności - Mobilny Punkt Prawny w ramach projektu ministerialnego Aleja Jana Pawła II 8, Łubianka, tel wew. 52 ul. Warszawska Łysomice, tel ul. Aleja Lipowa 27, Obrowo tel ul. Aleja Lipowa 27, Obrowo tel we.158 ul. Toruńska Cierpice tel ul. Słoneczna Zławieś Wielka terapia uzależnień, psychologiczne, prawne prawne prawne dla osób uzależnionych od alkoholu rodzinne, prawne, edukacyjne, zdrowotne prawne, obywatelskie 34

35 85 tucholski Cekcyn wiejska 86 tucholski Gostycyn wiejska 87 tucholski Kęsowo wiejska 88 tucholski Lubiewo wiejska Gminnym Ośrodku Pomocy - Punkt Konsultacyjny finansowany ze środków Gminna Komisja - prawnik świadczy Gminna Komisja - Gminna Komisja Punkt Pomocy Rodzinie "KROKUS" ul. Słoneczna Zławieś Wielka tel Cekcyn, ul. Szkolna 2 tel Cekcyn, ul. Szkolna 2 tel ul. Bydgoska Gostycyn tel ul. Główna 19, Kęsowo tel terapia rodzinna psychologiczne, psychoterapia uzależnień prawne terapeuta uzależnień, psychologiczne terapeuta uzależnień ul. Hallera Lubiewo psychologiczne, 35

36 w Lubiewie i Bysławiu finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy tel ul. Wojska Polskiego Lubiewo tel rodzinne, terapeuta uzależnień prawne 89 tucholski Tuchola 90 wąbrzeski Dębowa Łąka wiejska Gminny Ośrodek Wsparcia dla Rodzin Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych Plac Zamkowy Tuchola tel ul. Świecka Tuchola tel Dębowa Łąka Dębowa Łąka tel psychologiczne, prawne, terapeuta uzależnień psychologiczne konsultacje i dot. uzależnień 91 wąbrzeski Książki wiejska - prawnik świadczy ul. Bankowa Książki tel prawne 36

37 92 wąbrzeski Płużnica wiejska 93 wąbrzeski Wąbrzeźno miejska 94 wąbrzeski Wąbrzeźno wiejska 95 włocławski Baruchowo wiejska - prawnik świadczy Urząd Miasta - prawnik świadczy Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji finansowane ze środków - Gminna Komisja Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Azyl na rzecz pomocy Płużnica tel Wąbrzeźno ul. Wolności 8 tel ul. 1 Maja Wąbrzeźno tel ul. Mickiewicza Wąbrzeźno tel ul. Przedmiejska Włocławek tel prawne prawne profilaktyka uzależnień, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, grupa wsparcia, grupa edukacyjna, punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzinne prawne, specjalista ds. uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy prawne 37

38 96 włocławski Brześć Kujawski 97 włocławski Chodecz 98 włocławski Kowal miejska 99 włocławski Lubień Kujawski dzieciom i kobietom ofiarom przemocy Biuro dla obywatela - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - Punkt Konsultacyjny finansowany ze środków Urząd Miejski - Komisja do Spraw Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Gabinet psychologicznopsychoterapeutyczny Baruchowo Baruchowo tel Pl. Władysława Łokietka Brześć Kujawski tel ul. Kaliska Chodecz tel ul. Piwna 24, Kowal tel ul. Żwirki i Wigury Lubień Kuj. psychologiczne, uzależnień terapia dot. uzależnień i przemocy terapeuta uzależnień, psychologiczne zajęcia wspomagające trzeźwienie, terapia indywidualna psychologiczne, zajęcia wspomagające trzeźwienie, 38

39 (mieści się w ośrodku zdrowia) tel terapia indywidualna 100 żniński Barcin 101 żniński Gąsawa wiejska 102 żniński Janowiec Wielkopolski 103 żniński Rogowo wiejska 104 żniński Żnin Urząd Miejski - Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy Urząd Miejski - Punkt Konsultacyjny prawnik świadczy Miejski Ośrodek Pomocy - Punkt Interwencji Kryzysowej - Punkt Konsultacyjny ul. Artylerzystów 9, Barcin, tel ul. Żnińska 19, Gąsawa, tel ul. Gnieźnieńska Janowiec Wielkopolski Rogowo ul. Kościelna 8 tel Żnin ul.700-lecia 36 tel psychologiczne prawne, psychologiczne pomoc psychologiczna, pomoc terapeutyczna prawne, terapeutyczne psychologiczne, terapeutyczne, prawne, terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień 39

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski. aleksandrowski Ciechocinek. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - go LISTA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM" Lp. Nazwa gimnazjum Powiat Miejscowość Adres 1. w Zbrachlinie 2. Specjalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 1369

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 1369 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 1369 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia rejestru

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta Toruń, 04.11.2014 r. Lista stypendystów projektu "Zdolni na start - IV edycja" w naborze na rok szkolny 2014/2015 uszeregowana według prawa pierwszeństwa do stypendium l.p. 1 Michał. K 89-200 Szubin 22524198

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z. Nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z 1. Aleksandrowski 1 Aleksandrów Kujawski 1 Słomkowo 0,100 9 600,00 0,400 24 000,00 33 600,00 2 Bądkowo 2 Kalinowiec 0,500 86 500,00 86 500,00 3 Koneck 3 Koneck 0,500 86 500,00 86 500,00 4 Nieszawa 4 Kolonia

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz 15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz.12.00-14.00 15 lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz. 9.00-11.00 17 lipca 2014 r. BRODNICA- Starostwo Powiatowe, godz. 12.00-14.00 17 lipca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. 1. Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE WODA GAZOWANA I NIEGAZOWANA - BUTELKI PET 1,5l BYDGOSZCZ L.p. Jednostka / komórka organizacyjna kod pocztowy miejsce dostaw wody godziny pracy 1 UP Barcin 1 88-190 ul. Artylerzystów 5, Barcin d.rob.: 08:00-19:00,

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) Załącznik do uchwały Nr 27/87212 Zarządzu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012 r. Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 2300

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 2300 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 2300 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005

Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi. Rozkaz L. 1/2005 Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Bydgoszcz, 26 stycznia 2005 roku Rozkaz L. 1/2005 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2004 z dnia 20 września 2004 r. Wyjątki z rozkazu

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164 Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim stan - lipiec 2015r. Lp. Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2010 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 7 sierpnia 2012 r.

Bydgoszcz, 7 sierpnia 2012 r. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej w staninach (1-9) w województwie kujawsko-pomorskim zestaw egzaminacyjny A1, A4, A5 standardowy lata 2007-2012 Opracowanie na podstawie wyników Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lp. Nazwa powiatu Nazwa placówki Data spotkania Brodnicki Park

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm

Strona 1. Bitum jednowarstwowy lub powierzchniowe utrwalanie na istn. podbudowie. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm L.p. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2015 roku POWIAT / Gmina / Obiekt Bitum realizowany

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH WOJEWÓDZKI PROGRAM PN. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NAJUBOŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV

Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV Boniewo 17.09.2015r. Ilość Dąbrowa Chełmińska bydgoski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (stan na czerwiec 2015 roku)

WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (stan na czerwiec 2015 roku) WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (stan na czerwiec 2015 roku) L.p. 1. Miasto Bydgoszcz Nazwa podmiotu prowadzącego Miasto Bydgoszcz Nazwa jednostki Bydgoski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH I JEDNOSTEK POLICJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH I JEDNOSTEK POLICJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH I JEDNOSTEK POLICJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Lp. Nazwa instytucji/organizacji 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2. Ośrodki Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 9/298/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie propozycji określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawskopomorskim i ich granic Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Realizatorzy programu polityki zdrowotnej pn. Program profialaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

O społecznym ratowaniu cmentarzy projekt Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw.

O społecznym ratowaniu cmentarzy projekt Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Michał Wiśniewski (Toruń) O społecznym ratowaniu cmentarzy projekt Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Impulsem do stworzenia strony Lapidaria zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw dostępnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02

brodnicki Zbiczno GMINA ZBICZNO Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno , ,02 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego 334 dr Sylwester Piszczek Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Targi AGRO-TECH 2005. Konsul Honorowy Niemiec u Wojewody.

Targi AGRO-TECH 2005. Konsul Honorowy Niemiec u Wojewody. Targi AGRO-TECH 2005 XXVIII Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH 2005 i VI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyły się w miniony weekend w Minikowie. Tegoroczne targi, współorganizowane przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

Miejsco wość. Szosa Chełmińska 83 Toruń 9,87 16,83 13,35. Bydgoszc. Bolta 12 Toruń 6,89 12,13 9,51 Bydgoszc. Storczykowa 66A Toruń 9,47 8,41 8,94

Miejsco wość. Szosa Chełmińska 83 Toruń 9,87 16,83 13,35. Bydgoszc. Bolta 12 Toruń 6,89 12,13 9,51 Bydgoszc. Storczykowa 66A Toruń 9,47 8,41 8,94 Miejsce Nazwa Adres Miejsco wość EWD wsk. humanis tyczny EWD wsk. mat.- przyr. Średnia EWD 1 Akademickie Szosa Chełmińska 83 Toruń 9,87 16,83 13,35 2 11 Listopada 4 z 8,64 10,95 9,795 3 4 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014

Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61,

Bardziej szczegółowo

Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B

Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B Metoda podziału środków na rewitalizację dla miast województwa w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9B Założenia: 1. Podział środków na miasta w ramach ZIT i na pozostałe miasta - brak możliwości przesunięć

Bardziej szczegółowo

3 2015 - GUS, - GUS, - GUS)

3 2015 - GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dzie mi do lat 3 oraz ychoanie przedszkolne ojeództie kujasko-pomorskim 2015 ( materiale ykorzystano dane z systemó: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinoych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania. Lista projektów ocenionych pozytywnie dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16, Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZCAJI PROGRAMU "UMIEM PŁYWAĆ" 2016 R. - I TURA

HARMONOGRAM REALIZCAJI PROGRAMU UMIEM PŁYWAĆ 2016 R. - I TURA HARMONOGRAM REALIZCAJI PROGRAMU "UMIEM PŁYWAĆ" 2016 R. - I TURA Powiat/Gmina Numer GRUPY Ilość osób w grupie Nazwa Szkoły Pływalnia od kiedy do kiedy Ilość zajęć w tygodniu W jakim dniu będą odbywały się

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław

Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w bydynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław Priorytet II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 124/II/2.3/2014 Lp. Nr wniosku Data wpływu Powiat Wnioskodawca Tytuł Kwota

Bardziej szczegółowo

11) rzeki Dopływ z Gruczna na terenie gmin wiejskich: Bukowiec i Świecie w powiecie

11) rzeki Dopływ z Gruczna na terenie gmin wiejskich: Bukowiec i Świecie w powiecie PROJEKT ROZPORZĄDZENIE NR /2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w GDAŃSKU z dnia..2012 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykaz klubów seniora w województwie kujawsko-pomorskim

Wykaz klubów seniora w województwie kujawsko-pomorskim 1 2 3 4 Klub Seniora Złota Jesień Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz Klub Seniora PTTK Koło nr 18 Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz Klub Seniora Uniwerek Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz Klub

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Konkurs nr

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/540/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Strona 1 z 6. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/540/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 17/540/16 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. Wykaz ofert wybranych do realizacja w ramach konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 65/1105/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. Lista operacji

Załącznik do uchwały nr 65/1105/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. Lista operacji Załącznik do uchwały nr 65/1105/09 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r. Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z klubów seniora z województwa kujawskopomorskiego

Dobre praktyki z klubów seniora z województwa kujawskopomorskiego Ywo i z 2013 Dobre praktyki z klubów seniora z województwa kujawskopomorskiego Raport z badania ankietowego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 2013 Spis treści Wstęp... 2 Analiza pytań...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram zajęć w ramach projektu Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Początek wszystkich zajęć o godzinie 10. Lp. Nazwa powiatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I.

Całkowita wartość projektu w PLN. Tytuł projektu. Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Bydgoszczy Etap I. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 16/488/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie

Bardziej szczegółowo