Toruń, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r."

Transkrypt

1 STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r.

2 Opracowanie sporządzone przez: Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Dział Analiz i Programowania Główne źródła danych: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy opracowana przez ROPS w Toruniu, Sprawozdania MPiPS-03 za rok 2012, Ocena Zasobów Pomocy za rok 2012 ROPS w Toruniu. 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 I. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było realizowane specjalistycznego (m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) w roku II. Działalność w zakresie poradnictwa specjalistycznego w roku e poradnictwa specjalistycznego realizowanego w gminach Korzystający z poradnictwa specjalistycznego w gminach Bariery w realizacji poradnictwa specjalistycznego w gminach Potrzeba funkcjonowania poradnictwa specjalistycznego w gminach III. Przegląd podmiotów realizujących specjalistyczne w gminach województwie kujawsko-pomorskim w roku

4 Wprowadzenie Realizacja poradnictwa specjalistycznego wynika z art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne j (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), w której czytamy: 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. 3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Poradnictwo rodzinne obejmuje również problemy dotykające rodzin zastępczych. Poradnictwo specjalistyczne, analogicznie jak praca socjalna, należy do świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej. Pomoc ta, polega na udzieleniu informacji czy porady osobie zainteresowanej albo wskazaniu instytucji, która może pomóc w załatwieniu danej sprawy. Zasadniczym celem realizacji poradnictwa specjalistycznego jest poprawa jakości życia osób zwracających się o pomoc. Należy podkreślić, iż wszelkie działania ustalane są wspólnie z klientem i za jego zgodą. Mimo, iż ustawa wskazuje na 3 kategorie poradnictwa, nie oznacza to, że pomoc może być udzielana jedynie w tym zakresie, nie stanowi ona bowiem katalogu zamkniętego. Poradnictwo specjalistyczne można rozpatrywać w dwóch aspektach: po pierwsze jako system o ustalonej strukturze organizacyjnej, po drugie jako specyficzne czynności podejmowane przez specjalistów pomagających osobom z problemami. Nie ulega wątpliwości, iż pomoc rozpatrywana w tym drugim aspekcie, winna być realizowana zgodnie z pewnymi zasadami, wśród których można wymienić: bezpłatność (usługa niezależna jest od posiadanego dochodu), poufność (porady udzielane są w warunkach i na zasadach pełnej prywatności, zaś dokumenty przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym dostęp do nich osób niepowołanych), profesjonalizm (porad czy informacji udzielają specjaliści), etykę (z poszanowaniem osoby przeżywającej problemy, jej godności i autonomii, etc.) oraz dostępność (każdej osobie przeżywającej problemy, zgłaszającej chęć skorzystania z poradnictwa) 1. Poradnictwo zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne j (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) należy do zadań własnych powiatu. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzony jest przez wojewodę, ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowany na stronie internetowej urzędu. Poza powiatem, może być również realizowane przez gminę i jej jednostki organizacyjne (np. OPS) w oparciu o następujące przepisy: ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w której czytamy: Art. 3., 1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 1 Specjalistyczne rodzinne w Polsce. Jasnoch Marlena. Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 zawodowego i rodzinnego; 2) interwencji kryzysowej i wsparcia (...), ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz ), która wskazuje na: Art. 4 1., 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (...) oraz dokumenty dotyczące realizacji projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL, które przewidują realizację wsparcia m.in. poprzez narzędzie kontraktu socjalnego, który przewiduje m.in. zastosowanie: zasiłków i pomocy w naturze; pracy socjalnej (w tym poradnictwa); prac społecznie użytecznych; instrumentów aktywnej integracji; działań o charakterze środowiskowym. Celem uzyskania informacji na temat stanu realizacji poradnictwa specjalistycznego 2 w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, w roku 2013 w ramach ankiety Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ośrodkom pomocy społecznej zadano kilka pytań w zakresie realizacji tej formy wsparcia na ich terenie. Pytania dotyczyły, m.in. liczby korzystających z poradnictwa, rodzaju prowadzonego poradnictwa, potrzeb i barier w jego realizacji. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi oraz danych z innych źródeł (m.in. OZPS) powstał niniejszy materiał. 2 Poradnictwo specjalistyczne rozumienie jako: psychologiczne, prawne, rodzinne, terapia uzależnień, etc. 5

6 I. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było realizowane specjalistycznego (m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) w roku 2012 Z informacji Regionalnego Ośrodka Polityki w Toruniu wynika, iż w roku 2012 specjalistyczne realizowane było w 104 gminach naszego województwa. Poradnictwo prowadzone było przede wszystkim w ramach punktów konsultacyjnych finansowanych ze środków (głównie psychologiczne i terapeutyczne). Rzadziej prowadzone było przez ośrodki pomocy społecznej, następnie organizacje pozarządowe (zazwyczaj ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) czy podmioty prywatne. Mapa 1. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone specjalistyczne w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI Najwięcej gmin realizujących specjalistyczne obserwuje się w zachodniej i centralnej części regionu GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO JEZIORA WIELKIE DĄBROWA BISKUPIA GRUTA ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ BYTOŃ KOWAL PIOTRKÓW LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA 6

7 II. Działalność w zakresie poradnictwa specjalistycznego w roku e poradnictwa specjalistycznego realizowanego w gminach W 104 gminach województwa kujawsko-pomorskiego wśród realizowanego poradnictwa dominuje psychologiczne (71 gmin) i prawne (67 gmin), nieco rzadziej terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających (54 ). Wykres 1. e poradnictwa specjalistycznego realizowanego w gminach Źródło: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu 7

8 Mapa 2. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone psychologiczne w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO DĄBROWA BISKUPIA MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO GRUTA ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ JEZIORA WIELKIE PIOTRKÓW BYTOŃ KOWAL LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA Gminy, w których było prowadzone psychologiczne - 71 gmin (Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu) 8

9 Mapa 3. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone prawne w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO DĄBROWA BISKUPIA ZAKRZEWO DOBRE BĄDKOWO MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO GRUTA LUBANIE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ JEZIORA WIELKIE PIOTRKÓW BYTOŃ KOWAL LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA Gminy, w których było prowadzone prawne - 67 gmin (Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu) 9

10 Mapa 4. Gminy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie których było prowadzone terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających w roku 2012 ŚLIWICE KAMIEŃ KRAJEŃSKI KĘSOWO TUCHOLA CEKCYN GOSTYCYN LUBIEWO OSIE LNIANO DRZYCIM JEŻEWO NOWE WARLUBIE DRAGACZ ROGÓŹNO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE BUKOWIEC GRUDZIĄDZ SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE ZBICZNO PRUSZCZ PŁUŻNICA STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA WĄBRZEŹNODĘBOWA UNISŁAW BISKUPIE BRODNICA SICIENKO ŁĄKA OSIELSKO GÓRZNO SADKI DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO ALEKSANDRÓW RACIĄŻEK INOWROCŁAW NIESZAWA WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ BOBROWNIKI JANOWIEC WIELKOPOLSKI GĄSAWA DĄBROWA ROGOWO JANIKOWO DĄBROWA BISKUPIA MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO GRUTA ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE BRZEŚĆ ŁASIN ŚWIECIE NAD Osą WIELGIE TŁUCHOWO FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ JEZIORA WIELKIE PIOTRKÓW BYTOŃ KOWAL LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO IZBICA LUBIEŃ CHODECZ KUJAWSKA Gminy, w których było prowadzone dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających - 54 (Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu) 10

11 2. Korzystający z poradnictwa specjalistycznego W województwie kujawsko-pomorskim liczba rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym przez ośrodki pomocy społecznej realizujących tę formę wsparcia w roku 2012 wyniosła W prognozach na rok 2013 wykazały wzrost zapotrzebowania na tego typu formę wsparcia (do rodzin) 3, co może się wiązać z natężeniem różnorodnych problemów dotykających rodziny w naszym regionie. Mapa 5. Udział rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej (74 OPS) TUCHOLA CEKCYN ŚLIWICE OSIE NOWE WARLUBIE KAMIEŃ KĘSOWO ROGÓŹNO KRAJEŃSKI JEŻEWO ŁASIN GOSTYCYN LNIANO DRZYCIM DRAGACZ SĘPÓLNO LUBIEWO GRUDZIĄDZ GRUTA ŚWIECIE NAD Osą KRAJEŃSKIE BUKOWIEC SOŚNO ŚWIEKATOWO ŚWIECIE RADZYŃ CHEŁMNO CHEŁMIŃSKI JABŁONOWO WIĘCBORK KORONOWO POMORSKIE PRUSZCZ PŁUŻNICA ZBICZNO STOLNO KSIĄŻKI KIJEWO LISEWO BRZOZIE BOBROWO KRÓLEWSKIE MROCZA DOBRCZ PAPOWO BARTNICZKA BISKUPIE DĘBOWA BRODNICA SICIENKO UNISŁAW OSIELSKO WĄBRZEŹNO ŁĄKA SADKI DĄBROWA GÓRZNO CHEŁMIŃSKA CHEŁMŻA KOWALEWO NAKŁO GOLUB BYDGOSZCZ ŁUBIANKA POMORSKIEDOBRZYŃ NAD NOTECIĄ ŚWIEDZIEBNIA BIAŁE ZŁAWIEŚ WIELKA ŁYSOMICE RADOMIN KCYNIA SZUBIN BŁOTA CIECHOCIN SOLEC LUBICZ RYPIN TORUŃ BRZUZE SKRWILNO NOWA WIEŚ ZBÓJNO WIELKA OBROWO ROGOWO WIELKA NIESZAWKA ŁABISZYN ROJEWO ZŁOTNIKI KIKÓŁ CHROSTKOWO E CZERNIKOWO ŻNIN BARCIN CIECHOCINEK GNIEWKOWO RACIĄŻEK ALEKSANDRÓW NIESZAWA INOWROCŁAW WAGANIEC LIPNO PAKOŚĆ DĄBROWA BOBROWNIKI JANOWIEC GĄSAWA BISKUPIA WIELKOPOLSKI DĄBROWA WIELGIE TŁUCHOWO ROGOWO JANIKOWO ZAKRZEWO LUBANIE BĄDKOWO DOBRE MOGILNO KRUSZWICA RADZIEJÓW OSIĘCINY STRZELNO BRZEŚĆ FABIANKI DOBRZYŃ WŁOCŁAWEK NAD WISŁĄ Najwyższy odsetek rodzin objętych poradnictwem w ramach OPS obserwuje się głównie w centralnej części naszego regionu JEZIORA WIELKIE BYTOŃ KOWAL PIOTRKÓW LUBRANIEC CHOCEŃ TOPÓLKA BARUCHOWO BONIEWO CHODECZ IZBICA LUBIEŃ KUJAWSKA Legenda OPS, które nie prowadziły poradnictwa specjalistycznego (70 OPS) OPS, które objęły poradnictwem specjalistycznym do 10% rodzin w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej (51 OPS) (Na podstawie sprawozdania MPiPS-03 za rok 2012) 3 Zgodnie z materiałem pn. Ocena Zasobów Pomocy za rok 2012 opracowanym przez ROPS w Toruniu. 11

12 3. Bariery w realizacji poradnictwa specjalistycznego w gminach Główną barierą w realizacji poradnictwa specjalistycznego w roku 2012 w opinii pracowników ośrodków pomocy społecznej był brak wystarczających środków finansowych (94 wskazania). Znacznie rzadziej były to inne powody. Wykres 2. Bariery w realizacji poradnictwa specjalistycznego w gminach Źródło: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu 4. Potrzeba funkcjonowania poradnictwa specjalistycznego w gminach W województwie kujawsko-pomorskim spośród 144 gmin, potrzebę zwiększenia lub/i realizacji usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego dostrzega łącznie 117 gmin. Wśród 104 gmin na terenie których jest już prowadzone, 86 gmin dostrzega potrzebę rozszerzenia tej formy wsparcia, natomiast 31 z 40 gmin, na terenie których nie jest realizowane, dostrzega dużą potrzebę zorganizowania tej formy pomocy. Biorąc pod uwagę rodzaj poradnictwa, największe potrzeby obserwuje się w zakresie poradnictwa psychologicznego (82 wskazania), prawnego (63 wskazania) oraz rodzinnego (34 wskazania). 12

13 Wykres 3. Potrzeby w zakresie funkcjonowania poradnictwa specjalistycznego w podziale na rodzaj Źródło: Ankieta Stan pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2012 wybrane elementy ROPS w Toruniu 13

14

15 III. Przegląd podmiotów realizujących specjalistyczne w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2012 LP. Powiat Gmina 1 m. Bydgoszcz m. Bydgoszcz miejska 2 m. Grudziądz m. Grudziądz miejska 3 m. Toruń m. Toruń miejska Miejski Ośrodek Pomocy w Bydgoszczy - Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Bydgoszcz, ul. Toruńska 272 tel Grudziądz ul. Hallera 1, tel Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel Grudziądz, ul. Śniadeckich 6, tel ul. Konstytucji 3 Maja 40c, Toruń tel ul. Sienkiewicza 12, Toruń, tel prawne, psychologiczne, pedagogiczne prawne, psychologiczne, rodzinne psychologiczne, pedagogiczne, mediacje rodzinne prawne, rodzinne, dla rodzin osób uzależnionych psychologiczne, pedagogiczne, terapia rodzinna prawne, pedagogiczne, psychologiczne, socjalne

16 4 m. Włocławek m. Włocławek miejska 5 aleksandrowski Aleksandrów Kujawski miejska 6 aleksandrowski Bądkowo wiejska 7 aleksandrowski Ciechocinek miejska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny Miejski Ośrodek Pomocy prawnik świadczący Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Miejski Ośrodek Pomocy ul. Żytnia Włocławek tel w. 52 ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski tel ul. Włocławska 82, Bądkowo, tel ul. Włocławska 82, Bądkowo, tel ul. Włocławska 82, Bądkowo, tel ul. Kopernika 14, Ciechocinek tel prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne prawne, psychologiczne prawne porady psychologa porady terapeuty ds. uzależnień porady prawne dla ofiar przemocy w rodzinie 16

17 8 aleksandrowski Raciążek wiejska 9 aleksandrowski Zakrzewo wiejska 10 brodnicki Bobrowo wiejska 11 brodnicki Brodnica miejska 12 brodnicki Brodnica wiejska 13 brodnicki Bartniczka wiejska 14 brodnicki Osiek wiejska Gminna Komisja Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja Miejski Ośrodek Pomocy - Dział Poradnictwa Rodzinnego - prawnik świadczący Gminna Komisja - prawnik świadczący Ośrodek Terapii Uzależnień i Rozwoju Osobistego ul. Wysoka 4, Raciążek tel ul. Leśna Zakrzewo tel Bobrowo tel tel ul. Św. Jakuba 22, tel Brodnica 7 71 ul. Zamkowa 13a Brodnica tel fax ul. Brodnicka Bartniczka tel Osiek 85, Osiek tel ul. Św. Jakuba Brodnica tel psychologiczne prawne terapeuta uzależnień prawne, psychologiczne, mediacje rodzinne, terapeutyczne prawne psychologiczne prawne leczenie uzależnień 17

18 15 brodnicki Świedziebnia wiejska 16 brodnicki Zbiczno wiejska 17 bydgoski Białe Błota wiejska 18 bydgoski Dąbrowa Chełmińska wiejska Gminna Komisja Gminny Ośrodek Pomocy Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Interwencji Kryzysowej - Rodzinny Punkt Konsultacyjny Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy Świedziebnia 92A Świedziebnia tel Zbiczno Zbiczno tel Zbiczno Zbiczno tel PIK - RPK Białe Błota ul. Betonowa 1a tel Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, tel Dabrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, tel porady prawne psychologiczne terapia uzależnień prawne, psychologiczne, terapia uzależnień, okresowo: konsultacje psychiatryczne psychologiczne psychologiczne 18

19 19 bydgoski Dobrcz wiejska 20 bydgoski Koronowo 21 bydgoski Nowa Wieś Wielka wiejska 22 bydgoski Osielsko wiejska 23 bydgoski Sicienko wiejska Gminna Komisja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Interwencji Kryzysowej dla ofiar Przemocy w Rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy - Rodzinny Punkt Konsultacyjny Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt interwencji kryzysowej Rodzinny punkt konsultacyjny finansowany ze środków ul. Długa Dobrcz tel ul. Pomianowskiego 1, Koronowo tel ul. Ogrodowa 2A Nowa Wieś Wielka tel ul. Centralna 6a, Osielsko tel ul. Bydgoska Sicienko, tel (OPS) tel (PIK) ul. Bydgoska Sicienko tel psychologiczne, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta do spraw uzależnień, prawne i interwencja kryzysowa, psychologiczne, rodzinne terapeuta uzależnień, psychologiczne (dla dorosłych, dzieci i ds. przemocy), prawne, grupy wsparcia psychologiczne, terapeuta ds. przemocy psychologiczne, prawne 19

20 24 bydgoski Solec Kujawski 25 chełmiński Chełmno miejska Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym Punkt Konsultacyjny dla osób współuzależnionych Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii finansowane ze środków Stowarzyszenie Azyl Urząd Miasta - prawnik świadczący ul. 29 Listopada Solec Kujawski tel ul. Brzozowa 9, Toruń, tel dyżury - Chełmno, ul. Kamionka Chełmno, ul. Dworcowa 1, Chełmno, tel prawne, psychologiczne, uzależnień prawne, psychologiczne prawne 20

21 26 chełmiński Chełmno wiejska 27 chełmiński Kijewo Królewskie wiejska 28 chełmiński Lisewo wiejska 29 chełmiński Unisław wiejska 30 golubskodobrzyński Ciechocin wiejska - prawnik świadczący Gminna Komisja Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny finansowany ze środków ul. Dworcowa Chełmno, tel ul. Św. Wawrzyńca Kijewo Królewskie tel ul. Chełmińska Lisewo tel wew. 35 ul. Parkowa Unisław tel , 31 ul. Parkowa Unisław tel , 31 Ciechocin 169, Ciechocin tel , 83 prawne prawne, psychologiczne, terapia uzależnień psychologiczne, ds. uzależnień, ds. przemocy rodzinne, socjalne psychologiczne, prawne, terapia uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapia rodzinna, profilaktyka uzależnień 21

22 31 32 golubskodobrzyński Golub- Dobrzyń golubskodobrzyński Golub- Dobrzyń miejska wiejska 33 grudziądzki Gruta wiejska 34 grudziądzki Rogóźno wiejska 35 grudziądzki Świecie nad Osą wiejska Miejski Ośrodek Polityki Gminny Ośrodek Pomocy Punkt konsultacyjny finansowany ze środków - prawnik świadczący - prawnik świadczący Punkt terapeutyczny finansowany ze środków - prawnik świadczący ul. Kilińskiego Golub-Dobrzyń tel w.41 ul. Dr J. G. Koppa 1a Golub-Dobrzyń tel Gruta 244, Mełno tel Gruta 244, Mełno tel Rogóźno 91 b Rogóźno tel Rogóźno 91 b Rogóźno tel Świecie nad Osą Świecie nad Osą tel psychologiczne prawne, psychologiczne porady i konsultacje psychologa dziecięcego (dyżury 2 razy w miesiącu), leczenie uzależnień prawne prawne terapia uzależnień prawne 22

23 36 inowrocławski 37 inowrocławski Dąbrowa Biskupia Gniewkowo wiejska - prawnik świadczący - psycholog świadczący Punkt konsultacyjny w ramach Urzędu Miasta Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Cordis Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień ul. Topolowa Dąbrowa Biskupia tel Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11 tel Gniewkowo, ul. Dworcowa, P. Pawłowska tel Toruńska 26, Inowrocław, tel prawne, psychologiczne psychologiczne psychologiczne psychiatryczne, psychologiczne, psychoterapia uzależnień 38 inowrocławski Inowrocław miejska 39 inowrocławski Inowrocław wiejska 40 inowrocławski Janikowo Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Miejski Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja Dworcowa 11, Inowrocław, tel ul. Św. Ducha 90, Inowrocław, tel ul. Królowej Jadwigi Inowrocław tel ul. Północna Janikowo tel. 052/ , psychologiczne, prawne, pedagogiczne prawne, psychologiczne, pedagogiczne psychologiczne, prawne, socjalne prawne 23

24 41 inowrocławski Kruszwica 42 inowrocławski Pakość 472 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Zespół d/s w ramach Urzędu Miasta Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w ramach Urzędu Miasta Ośrodek Pomocy 43 inowrocławski Rojewo wiejska Punkt Konsultacyjny 44 inowrocławski Złotniki Kujawskie wiejska Punkt konsultacyjny finansowany ze środków ul. Miła Janikowo tel , 35 ul. Rybacka 20, Kruszwica, tel ul. Rybacka 20, Kruszwica tel ul. Rynek 4, Pakość tel ul. Inowrocławska 14, Pakość, tel Rojewo Rojewo tel ul. Powstańców Wielkopolskich Złotniki Kujawskie tel , wew lipnowski Chrostkowo wiejska Gminna Komisja Chrostkowo 99 psychologiczne, pedagogiczne prawne, psychologiczne terapia uzależnień ds. rozwiązywania problemów alkoholowych prawne, rodzinne psychologiczne, psychiatryczne terapia uzależnień prawne, psychologiczne 24

25 46 lipnowski Dobrzyń nad Wisłą 47 lipnowski Kikół wiejska 48 lipnowski Lipno miejska Urząd Miasta i Gminy Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Komisja ds. i Narkomanii - Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Urząd Miasta - radca prawny zatrudniony w Urzędzie, który jednocześnie prowadzi bezpłatne dla mieszkańców Chrostkowo tel ul. Szkolna Dobrzyń nad Wisłą, tel ul. Plac Kościuszki 7, Kikół tel pl. Dekerta tel wsparcie psychologiczne psychologiczne, terapeutyczne, prawne dla osób uzależnionych od alkoholu prawne 25

26 49 lipnowski Lipno wiejska 50 lipnowski Tłuchowo wiejska 51 mogileński Dąbrowa wiejska 52 mogileński Jeziora Wielkie wiejska - Punkt konsultacyjny finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt konsultacyjny ds. i Przemocy w Rodzinie Punkt Konsultacyjny Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Gminny Ośrodek Pomocy ul. Mickiewicza Lipno tel ul. Sierpecka 20, Tłuchowo tel ul. Kasztanowa 13, Dąbrowa, tel ul. Mogileńska 5, Barcin tel Jeziora Wielkie 36, Jeziora Wielkie, tel psychologiczne, terapia uzależnień dla osób uzależnionych dla osób doznających przemocy, psychologiczne rodzinne, psychoedukacyjne prawne, obywatelskie psychologiczne 26

27 53 mogileński Mogilno Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Poradnia Leczenia Uzależnień finansowana ze środków (Poradnia mieści się w szpitalu) Biuro Projektu ul. Mogileńska 5, Barcin ul Kościuszki 10, Mogilno, tel , wew. 62 prawne, obywatelskie indywidualne, grupowe 54 mogileński Strzelno Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i Starostwo Powiatowe ul. Mogileńska 5, Barcin tel PCPR Mogilno ul. Ogrodowa 10 prawne, obywatelskie prawne, psychologiczne, 27

28 55 nakielski Kcynia 56 nakielski Mrocza 57 nakielski Sadki wiejska 58 nakielski Szubin - PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej (poradnia terapeutyczna) współpraca z GKRPA Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Fundacja Civitas Biuro Porad Obywatelskich Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Fundacja Civitas Biuro Porad Obywatelskich - Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - Biuro Informacji Obywatelskiej Mogilno Punkt Interwencji Kryzysowej Strzelno ul. Cieślewicza Strzelno ul. Dworcowa 8, Kcynia tel Plac 1 Maja Mrocza tel ul. Łąkowa Mrocza tel ul. Wyzwolenia 37, Sadki tel Biblioteka Rejonowa w Szubinie, ul. Kcyńska 11, Szubin ul. Kcyńska 12, Szubin, tel rodzinne, terapia dla osób uzależnionych od alkoholu prawne, psychologiczne prawne psychologiczne psychologiczne, konsultacje do spraw uzależnień prawne, obywatelskie prawne, psychologiczne, eksperci z ZUS 28

29 59 radziejowski Dobre wiejska Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży finansowany ze środków - prawnik Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Azyl na rzecz pomocy dzieciom i kobietom ofiarą przemocy Biuro dla obywatela - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS ul. Kcyńska 12, Szubin, tel ul. Dworcowa Dobre tel ul. Przedmiejska Włocławek tel dla osób uzależnionych i współuzaleznionych prawne prawne 29

30 60 radziejowski Piotrków Kujawski 61 radziejowski Radziejów miejska 62 rypiński Brzuze wiejska 63 rypiński Rypin wiejska 64 rypiński Skrwilno wiejska Urząd Miasta i Gminy - Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin finansowany ze środków Miejski Ośrodek Pomocy - Poradnia Profilaktyczno - Społeczna Punkt Informacyjno- Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Gminna Komisja ul. Kościelna Piotrków Kujawski tel ul. Szkolna 2B Radziejów Brzuze Brzuze tel ul. Lipnowska Rypin tel ul. Rypińska Skrwilno prawne, terapia uzależnień, psychologiczne i konsultacje dla osób uwikłanych w przemoc domową, w tym prawne, socjalne konsultacje i dla osób zażywających narkotyki (uzależnionych i nieuzależnionych) psychologiczne, terapia uzależnień psychologiczne psychologiczne, rodzinne 30

31 65 sępoleński 66 sępoleński Kamień Krajeński Sępólno Krajeńskie 67 sępoleński Sośno wiejska 68 sępoleński Więcbork 69 świecki Bukowiec wiejska - Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy w Sępólnie Krajeńskim Gminnym Ośrodku Pomocy - Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania i Przemocy w Rodzinie Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy - Gminny Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie Plac Odrodzenia Kamień Krajeński tel ul. Szkolna 8, Sępólno Krajeńskie tel ul. Parkowa 4, Sośno tel ul. Mickiewicza 22a Więcbork tel lub ul. Dr FL. Ceynowy 18a, Bukowiec tel psychologiczne, terapeutyczne prawne, psychologiczne, rodzinne, socjoterapeutyczne, socjalne, kurator sądowy psychologiczne oraz terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych psychologiczne, pedagogiczne, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy prawne, psychologiczne 31

32 70 świecki Dragacz wiejska 71 świecki Lniano wiejska 72 świecki Nowe 73 świecki Osie wiejska 74 świecki Pruszcz wiejska 75 świecki Świecie - Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu - prawnik świadczący - Gminna Komisja ds. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy - Gminna Komisja - Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych Ośrodek Pomocy ul. Dr FL. Ceynowy 18a, Bukowiec tel Dragacz 7a Dragacz tel Wyzwolenia 7, Lniano tel Pl. Św. Rocha Nowe tel , 38 ul. Dworcowa Osie tel Zawada Pruszcz tel ul. Wyszyńskiego Świecie tel , 49 terapia uzależnień prawne terapia uzależnień, wsparcie dla kobiet współuzależnionych prawne, psychologiczne konsultacje ds. uzależnień, terapia uzależnień terapia uzależnień prawne, psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe 32

33 76 świecki Świekatowo wiejska 77 świecki Warlubie wiejska 78 toruński Czernikowo wiejska 79 toruński Lubicz wiejska - Gminna Komisja Profilaktyki i KRISLEX Kancelarie Doradców Prawnych Oddział Bydgoszcz - inicjatywa prywatna, ze środków prywatnych - psycholog świadczący Gminny Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy - finansowany ze środków ul. Dworcowa 20 A Świekatowo tel ul. Focha 18/ Bydgoszcz tel ul. Dworcowa Warlubie tel ul. Słowackiego 12, Czernikowo, tel ul. Toruńska 21, Lubicz tel ul. Toruńska 21, Lubicz tel psychologiczne prawne psychologiczne psychologiczne prawne, psychologiczne, pedagogiczne terapia uzależnień 33

34 80 toruński Łubianka wiejska 81 toruński Łysomice wiejska 82 toruński Obrowo wiejska 83 toruński 84 toruński Wielka Nieszawka Zławieś Wielka wiejska wiejska - Gminna Komisja Profilaktyki i - Gminna Komisja ds. Profilaktyki i - prawnik świadczący - Punkt konsultacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności - Mobilny Punkt Prawny w ramach projektu ministerialnego Aleja Jana Pawła II 8, Łubianka, tel wew. 52 ul. Warszawska Łysomice, tel ul. Aleja Lipowa 27, Obrowo tel ul. Aleja Lipowa 27, Obrowo tel we.158 ul. Toruńska Cierpice tel ul. Słoneczna Zławieś Wielka terapia uzależnień, psychologiczne, prawne prawne prawne dla osób uzależnionych od alkoholu rodzinne, prawne, edukacyjne, zdrowotne prawne, obywatelskie 34

35 85 tucholski Cekcyn wiejska 86 tucholski Gostycyn wiejska 87 tucholski Kęsowo wiejska 88 tucholski Lubiewo wiejska Gminnym Ośrodku Pomocy - Punkt Konsultacyjny finansowany ze środków Gminna Komisja - prawnik świadczy Gminna Komisja - Gminna Komisja Punkt Pomocy Rodzinie "KROKUS" ul. Słoneczna Zławieś Wielka tel Cekcyn, ul. Szkolna 2 tel Cekcyn, ul. Szkolna 2 tel ul. Bydgoska Gostycyn tel ul. Główna 19, Kęsowo tel terapia rodzinna psychologiczne, psychoterapia uzależnień prawne terapeuta uzależnień, psychologiczne terapeuta uzależnień ul. Hallera Lubiewo psychologiczne, 35

36 w Lubiewie i Bysławiu finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy tel ul. Wojska Polskiego Lubiewo tel rodzinne, terapeuta uzależnień prawne 89 tucholski Tuchola 90 wąbrzeski Dębowa Łąka wiejska Gminny Ośrodek Wsparcia dla Rodzin Ośrodek Pomocy Gminny Ośrodek Pomocy - Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych Plac Zamkowy Tuchola tel ul. Świecka Tuchola tel Dębowa Łąka Dębowa Łąka tel psychologiczne, prawne, terapeuta uzależnień psychologiczne konsultacje i dot. uzależnień 91 wąbrzeski Książki wiejska - prawnik świadczy ul. Bankowa Książki tel prawne 36

37 92 wąbrzeski Płużnica wiejska 93 wąbrzeski Wąbrzeźno miejska 94 wąbrzeski Wąbrzeźno wiejska 95 włocławski Baruchowo wiejska - prawnik świadczy Urząd Miasta - prawnik świadczy Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji finansowane ze środków - Gminna Komisja Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Azyl na rzecz pomocy Płużnica tel Wąbrzeźno ul. Wolności 8 tel ul. 1 Maja Wąbrzeźno tel ul. Mickiewicza Wąbrzeźno tel ul. Przedmiejska Włocławek tel prawne prawne profilaktyka uzależnień, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, grupa wsparcia, grupa edukacyjna, punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzinne prawne, specjalista ds. uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy prawne 37

38 96 włocławski Brześć Kujawski 97 włocławski Chodecz 98 włocławski Kowal miejska 99 włocławski Lubień Kujawski dzieciom i kobietom ofiarom przemocy Biuro dla obywatela - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - Punkt Konsultacyjny finansowany ze środków Urząd Miejski - Komisja do Spraw Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Gabinet psychologicznopsychoterapeutyczny Baruchowo Baruchowo tel Pl. Władysława Łokietka Brześć Kujawski tel ul. Kaliska Chodecz tel ul. Piwna 24, Kowal tel ul. Żwirki i Wigury Lubień Kuj. psychologiczne, uzależnień terapia dot. uzależnień i przemocy terapeuta uzależnień, psychologiczne zajęcia wspomagające trzeźwienie, terapia indywidualna psychologiczne, zajęcia wspomagające trzeźwienie, 38

39 (mieści się w ośrodku zdrowia) tel terapia indywidualna 100 żniński Barcin 101 żniński Gąsawa wiejska 102 żniński Janowiec Wielkopolski 103 żniński Rogowo wiejska 104 żniński Żnin Urząd Miejski - Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin finansowany ze środków Gminny Ośrodek Pomocy Urząd Miejski - Punkt Konsultacyjny prawnik świadczy Miejski Ośrodek Pomocy - Punkt Interwencji Kryzysowej - Punkt Konsultacyjny ul. Artylerzystów 9, Barcin, tel ul. Żnińska 19, Gąsawa, tel ul. Gnieźnieńska Janowiec Wielkopolski Rogowo ul. Kościelna 8 tel Żnin ul.700-lecia 36 tel psychologiczne prawne, psychologiczne pomoc psychologiczna, pomoc terapeutyczna prawne, terapeutyczne psychologiczne, terapeutyczne, prawne, terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień 39

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO DIAGNOZA STANU ZASTANEGO TORUŃ, 2011 ROK Spis treści 1. Wstęp...2 2. Województwo kujawsko-pomorskie zarys statystyczny...3 2.1 Charakterystyka ogólna...3 2.2 Potencjał demograficzny...5 3. Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego. Adres : Obszar województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych 01.10.2012-31.01.2015

26 w wieku 50+, 50 osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowych 01.10.2012-31.01.2015 Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2012) Lp. Beneficjent Tytuł projektu Obszar realizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste)

Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste) Aktualny (Wszystko) Data rozwiązania/anulowania (puste) Dane Oś priorytetowa Numer wniosku (Sygnatura) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu tryb wyboru umowa/aneks Data podpisania Suma z Wartości ogółem Suma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ 05.04.2013

Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ 05.04.2013 Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ 05.04.2013 1. Wyposażenie biura w siedzibie K-PSI Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 L.p. Nazwa urządzenia Producent Wartość brutto w zł 1 drukarka sieciowa

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej kwiecień 2010 r.

Średnie wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej kwiecień 2010 r. Średnie i sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej kwiecień 2010 r. Nazwa szkoły Miejscowość Adres Szkoła Podstawowa nr 3 Aleksandrów Kujawski Szkolna 6 57 25,07 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA - ANIELINY 30 89-110 SADKI 0 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BARCINIE BARCIN ARTYLERZYSTÓW 1388-190 BARCIN 74 89

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA - ANIELINY 30 89-110 SADKI 0 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BARCINIE BARCIN ARTYLERZYSTÓW 1388-190 BARCIN 74 89 WOJ. SZKOŁA MIEJSCOWOŚĆ ULICA/NUMER KOD POCZTA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ DO POTRZEBNYCH PRZEBADANIA MATERIAŁÓW NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA - ANIELINY 30 89-110 SADKI 0 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BARCINIE BARCIN

Bardziej szczegółowo

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160

Suma z Dofinansowanie Suma z w tym UE SUM Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Oś priorytetowa Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Tryb składania wniosku Numer wniosku (Sygnatura) Numer umowy/decyzji oo Aktualny Wartośći ogółem Wydatki kwalifikowalne w tym UE Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467 INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Tom III. Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we W³oc³awku OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

Szkoły zgłoszone do Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Szkoły zgłoszone do Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Szkoły zgłoszone do Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 1. Szkoła Podstawowa w Buszkowie - Buszkowo 53, 86-010 Koronowo 2. Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie - ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

POTRZEBY INFORMACYJNE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM POTRZEBY INFORMACYJNE JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ, 2011 ROK SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE... 4 CEL I METODOLOGIA BADANIA... 6 DOSTĘP DO DANYCH Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ...

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo kujawsko-pomorskie Dr hab. Prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr. /11 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna na lata 2011-2015 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2043. UCHWAŁA Nr XXXIV/601/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 20 maja 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2043. UCHWAŁA Nr XXXIV/601/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 20 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2043 UCHWAŁA Nr XXXIV/601/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Podmioty, do których można kierować sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego Załącznik do Uchwały XVII/77/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2015 Pułtusk 2011 Zajrzyj w siebie! W twoim

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/201/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020 MIASTO I GMINA ŁASIN POWIAT GRUDZIĄDZKI

Bardziej szczegółowo