przestrzenny wymiar informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przestrzenny wymiar informacji"

Transkrypt

1 przestrzenny wymiar informacji

2 Kim jesteśmy Od 1996 roku realizujemy w Polsce i za granicą projekty informatyczne związane z informacją przestrzenną. Wdrażamy kompleksowe, skuteczne i perspektywiczne rozwiązania klasy GIS oparte o światowe standardy technologiczne. Posiadamy potencjał merytoryczny, technologiczny i wdrożeniowy do realizacji złożonych projektów w zakresie GIS. Jesteśmy wszechstronnym partnerem i doradcą w ramach przedsięwzięć informatycznych. Nasz zespół tworzą eksperci z wielu różnych dziedzin. W ramach realizacji wdrożeń bazujemy na autorskich narzędziach oraz technologiach oferowanych m.in. przez Oracle, Bentley, Tekla, Microsoft i IBM. Dostarczamy rozwiązania informatyczne do zarządzania informacją przestrzenną i techniczną oraz przetwarzania danych. Oferowane systemy zapewniają bezpieczny dostęp do aktualnej informacji, niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji. Główne obszary działalności: budowa systemów informacji przestrzennej i technicznej, tworzenie baz i hurtowni danych przestrzennych, zasilanie systemów informatycznych w dane, rozwój dedykowanego oprogramowania, wdrażanie systemów wspomagających podejmowanie decyzji, dostarczanie rozwiązań sprzętowych w ramach realizowanych projektów, wszechstronne doradztwo i szkolenia. Jak działamy Efektywna współpraca z klientem jest dla nas ogromnie ważna. Wspólne działanie postrzegamy jako proces kreatywnego i dynamicznego tworzenia dedykowanych rozwiązań, przynoszących wymierne efekty dla organizacji. U podstaw tego procesu leży właściwe zdiagnozowanie dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta. Dlatego nasze kompetencje i rozwiązania zostały dopasowane do specyfiki konkretnych branż. Naszym celem jest dostarczanie dedykowanych, optymalnych, skutecznych i innowacyjnych narzędzi informatycznych, które usprawnią działania klienta oraz wzmocnią jego pozycję konkurencyjną. Znajomość procesów biznesowych przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania instytucji umożliwia nam zaprojektowanie optymalnych rozwiązań. Dzięki temu klient o sprecyzowanych oczekiwaniach otrzymuje system będący dokładną odpowiedzią na przekazane wymagania, a klient poszukujący gotowych rozwiązań wybiera istniejący model informatycznego wsparcia danego obszaru. Jako doświadczony partner i doradca gwarantujemy efektywną realizację wdrożeń według najlepszej wiedzy i praktyk, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii. Jakość oferowanych rozwiązań jest zapewniona przez naszych certyfikowanych ekspertów, którzy stale doskonalą swoje umiejętności. Kadrę firmy tworzą doświadczeni inżynierowie i specjaliści systemów informacji przestrzennej oraz eksperci najnowszych technologii informatycznych. Wyróżnia nas elastyczne podejście do realizacji każdego etapu projektu przy jednoczesnej koncentracji na wyznaczonych celach. Nieprzerwanie pracujemy nad optymalizacją procesu pozyskania danych, czasu oraz kosztów wdrożenia i eksploatacji naszych rozwiązań. Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial Sponsor Wrocławskiego Sportu 2

3 Kim są nasi klienci Posiadamy blisko dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć informatycznych w wielu sektorach gospodarki. Stworzyliśmy kompleksową ofertę dla różnych organizacji zarządzających zasobami oraz infrastrukturą techniczną. Potrafimy dodać wymiar przestrzenny do informacji - w ten sposób nadajemy jej nową jakość. Wśród naszych klientów są m.in. KGHM Polska Miedź, Grupa PKP, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Grupa Azoty, Katowicki Holding Węglowy, Gaz-System, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, MPEC Włocławek, Tarnowskie Wodociągi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fortum, Vattenfall, GASAG, Tauron Polska Energia. Realizując dedykowane i kompleksowe projekty poszerzamy nasze kompetencje branżowe oraz technologiczne. Nasze produkty i usługi są dedykowane dla: infrastruktury transportu (drogi, koleje i lotniska), przemysłu (zakłady i kopalnie), urzędów (administracja rządowa i samorządowa), przedsiębiorstw sieciowych (gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, elektroenergetyka, ciepłownictwo, telekomunikacja), biur projektowych i geodezyjnych. Nasze podejście do GIS Stworzyliśmy autorską technologię GIS funkcjonującą w oparciu o komponenty przestrzenne. Stanowi ona jednolitą koncepcję integrującą tworzenie, ewidencję i zarządzanie danymi przestrzennymi. Środowisko wraz z bibliotekami branżowymi może być wykorzystane w różnych organizacjach. Nasze technologie GIS charakteryzuje otwartość na integrację z innymi systemami. Kluczową rolę w obszarze zarządzania informacją przestrzenną odgrywa otwarty standard zapisu danych. Wygodna nawigacja, skalowalność i modularność rozwiązania oraz obiektowe zorientowanie naszych technologii w szczególności kwalifikują je do zastosowań branżowych. Xaris - środowisko obiektowe wykorzystujące jednocześnie opcję przestrzenną bazy danych oraz bogate możliwości środowiska graficznego (desktop lub web). Technologia jest z powodzeniem wykorzystywana w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych oraz stały kontakt z twórcami i użytkownikami rozwiązań klasy GIS dały nam impuls do stworzenia platformy wymiany doświadczeń. Jako partner i doradca chcemy dzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami. W tym celu stworzyliśmy inicjatywę dedykowaną tematyce GIS pod hasłem GISforum. 3

4 Infrastruktura drogowa Trafność decyzji podejmowanych w obszarach utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, a także zarządzania ruchem i bezpieczeństwem drogowym, zależy w dużym stopniu od zakresu i aktualności danych, jakimi dysponuje zarządca dróg. Oferowane rozwiązania stanowią efektywne narzędzia do ewidencji i zarządzania siecią oraz ruchem drogowym, a także do kreowania skutecznej polityki transportowej. Dostarczamy systemy wykorzystujące hurtownie danych, technologie przestrzenne i geoportalowe oraz narzędzia z obszaru technologii mobilnych. System Referencyjny - prowadzenie, edycja i aktualizacja systemu referencyjnego sieci drogowej Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych - wieloaspektowe gromadzenie informacji o drodze, jej zagospodarowaniu i wyposażeniu technicznym Ewidencja Nieruchomości - prowadzenie ewidencji nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi Hurtownia Danych Geoinformacyjnych - gromadzenie i integracja danych drogowych pochodzących z różnych źródeł i systemów Geoportal Informacji Drogowej - portal geoinformacyjny umożliwiający publikację i analizę informacji technicznych, biznesowych oraz GIS pochodzących z hurtowni lub innych źródeł danych Repozytorium Plików Projektowych - zarządzanie zasobami plikowymi w ramach realizowanych projektów infrastruktury drogowej Mobilna Rejestracja Zdarzeń - zlecanie i rejestracja zdarzeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w terenie Ujednolicona informacja o infrastrukturze drogowej, jej zagospodarowaniu i wyposażeniu technicznym Graficzna prezentacja sieci drogowej w wygodnej postaci różnorodnych map Jednolity model systemu referencyjnego jako baza odniesienia dla innych systemów informatycznych Kompleksowa wiedza o nieruchomościach powiązanych z systemem referencyjnym Efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową oraz informacjami o charakterze przestrzennym Możliwość prowadzenia wieloaspektowych analiz i sporządzania raportów Gromadzenie, aktualizacja i analiza danych na dowolnym poziomie szczegółowości 4 Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Urzędu Miasta w Świdnicy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

5 Infrastruktura i transport kolejowy Dostarczamy rozwiązania umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie, analizę i wizualizację informacji o liniach oraz przewozach kolejowych. Wspierają one podejmowanie decyzji w zakresie nadzorowania i kształtowania procesów inwestycyjnych, zarządzania infrastrukturą kolejową, opracowania strategii rozwoju oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych. Wspomagają także planowanie, koordynację i kontrolę przewozów kolejowych oraz lokalizacji i dostępności taboru. System Referencyjny - prowadzenie, edycja i aktualizacja graficznego, liniowego systemu referencyjnego sieci kolejowej Geoportal Informacji Kolejowej - portal geoinformacyjny umożliwiający integrację informacji technicznych, biznesowych oraz GIS pochodzących z wielu źródeł i systemów Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową - ewidencja i wspomaganie zarządzania infrastrukturą techniczną Ewidencja Nieruchomości - ewidencja i zarządzanie informacjami o nieruchomościach Repozytorium Dokumentacji Technicznej - zarządzanie zasobami plikowymi w ramach realizowanych projektów infrastruktury kolejowej Monitoring Ruchu Taboru - prezentacja trasy taboru na mapie sieci transportowej wraz z pokazaniem aktualnej lokalizacji pojazdów Dyspozytura - planowanie i koordynacja przejazdów, pracy załóg, ruchu taboru oraz rozliczeń za wykonane przewozy Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Pełna, aktualna i ujednolicona informacja o obiektach, procesach i zdarzeniach dotyczących linii kolejowych Efektywne badanie relacji przestrzennych oraz dynamiki zjawisk dotyczących linii kolejowych Możliwość definicji, edycji oraz wizualizacji przebiegu linii kolejowych, zarówno w oparciu o model geometryczny, jak i logiczny Graficzna prezentacja sieci systemu referencyjnego wraz z danymi pochodzącymi z systemów dziedzinowych Wielostanowiskowy i równoległy dostęp do dokumentacji technicznej oraz informacji przestrzennej Dostępność wszystkich danych zgodnie z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. RINF i INSPIRE) Wspieranie procesów interoperacyjności i intermodalności transportu Kompleksowa wiedza o nieruchomościach kolejowych Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, STK. 5

6 grafika w trakcie projektowania Górnictwo Potencjał naszych rozwiązań dla górnictwa odzwierciedla gromadzoną przez lata wiedzę o procesach zachodzących w tym obszarze gospodarki. Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu górnictwa, w tym miernictwa górniczego, monitorowania deformacji terenu, geologii i eksploatacji złoża oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Wspieramy przemysł wydobywczy w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych narzędzi - baz danych geologicznych i mierniczych, rozwiązań wspomagających tworzenie modeli złoża, modułów obliczeniowych i graficznych oraz systemów do raportowania pomiędzy różnymi szczeblami organizacji. Zastosowanie naszych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy oraz usprawnienie zarządzania w zakładach górniczych. Mapy Górnicze - tworzenie map górniczych w oparciu o standardy branżowe Pomiary Geodezyjne - zarządzanie danymi pomiarowymi, generowanie specjalistycznych analiz i raportów o deformacjach powierzchniowych terenu Bazy Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych - gromadzenie danych dotyczących geologii złożowej, strukturalnej, inżynierskiej oraz hydrogeologii Dokumentacja Zakładu Górniczego - zarządzanie dokumentacją mierniczo-geologiczną, hydrogeologiczną i geoinżynierską Planowanie i Rozliczanie Eksploatacji Złoża - wieloaspektowe zarządzanie planowaniem i rozliczaniem wydobycia Ewidencja Nieruchomości - ewidencja i zarządzanie złożonymi informacjami o nieruchomościach Analityka i Raportowanie - zarządzanie m.in. procesami biznesowymi, raportowaniem, analizami i sprawozdawczością Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Unifikacja i efektywne tworzenie danych mierniczych, geologicznych, górniczych Integracja danych pochodzących z różnych systemów branżowych Kompleksowe wykonanie modeli złoża odzwierciedlających jego strukturę i rozkład parametrów Pełna informacja o obiektach, procesach i zjawiskach geologicznych oraz górniczych z ich lokalizacją w przestrzeni Wsparcie planowania i rozliczania produkcji oraz bilansowania zasobów Gromadzenie, agregacja, aktualizacja i analiza danych na dowolnym poziomie szczegółowości Kompleksowa wiedza o nieruchomościach zakładu górniczego Efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną i informacjami o charakterze przestrzennym Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla KGHM Polska Miedź, Katowickiego Holdingu Węglowego, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, KGHM Cuprum, Górażdże Cement. 6

7 grafika w trakcie projektowania Przemysł Rozbudowana infrastruktura zakładu przemysłowego to zbiór wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane i opisane. Efektywne zarządzanie i ewidencja majątku są możliwe tylko przy użyciu dedykowanych systemów informatycznych. Pomagamy przedsiębiorstwom przemysłowym we wdrażaniu rozwiązań wspierających zarządzanie procesami związanymi z infrastrukturą zakładu, zagospodarowaniem przestrzennym, dokumentacją geodezyjną, kartograficzną i techniczną. W wyniku tych działań gromadzone są spójne i kompletne informacje umożliwiające efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Ewidencja Infrastruktury - ewidencja i zarządzanie informacją o infrastrukturze technicznej Ewidencja Nieruchomości - ewidencja i zarządzanie informacjami o nieruchomościach Repozytorium Dokumentacji Technicznej - gromadzenie, udostępnianie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą infrastruktury Plany Operacyjno-Ratownicze - ewidencja nieruchomości oraz infrastruktury dotycząca środków bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu skutkom awarii Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Efektywne gromadzenie, analiza, przetwarzanie i wizualizacja rozproszonych danych o majątku Szybki dostęp do ogromnych zasobów informacji o znajdujących się na terenie zakładu obiektach i urządzeniach Ujednolicenie danych graficzno-opisowych infrastruktury technicznej w środowisku opartym na cyfrowej mapie branżowej Pełny opis elementów przestrzeni zakładu (m.in. nieruchomości, zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu) Kompleksowy opis i monitorowanie zjawisk (m.in. oddziaływanie na środowisko, monitoring ekoprzestrzeni, realizacja planów zagospodarowania przestrzennego, procesy projektowe i inwestycyjne, zarządzanie dokumentacją geodezyjną, kartograficzną i techniczną) Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla KGHM Polska Miedź - Oddział Huta Miedzi Głogów", PCC Rokita, Grupy Azoty, Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 7

8 Urzędy Jednostki administracji rządowej oraz samorządowej rejestrują ogromne ilości danych o charakterze przestrzennym. Są to głównie informacje pochodzące z kilku obszarów tematycznych i gromadzone w urzędowych rejestrach. Jakość i aktualność tych danych jest kluczowa dla poprawnej realizacji statutowych celów jednostek oraz wspierania procesów decyzyjnych. Wspomagamy gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych przestrzennych przez urzędy. Proponowane rozwiązania uzupełniają i wzbogacają wdrożone w jednostkach rejestry i bazy tematyczne o nowe funkcjonalności, a dane o ich wymiar przestrzenny. Wdrożenie oferowanych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji, a także obsługi procedur administracyjnych. Geoportal - portal geoinformacyjny udostępniający różnorodne dane tematyczne Mapy Numeryczne - tworzenie, prowadzenie i zarządzanie zestawem map cyfrowych Obsługa Zasobów Mapowych - zarządzanie dokumentacją mapową w uporządkowany i jednolity sposób Analityka i Raportowanie - zarządzanie m.in. procesami decyzyjnymi, raportowaniem, analizami i sprawozdawczością, z możliwością wizualizacji analizowanych zagadnień na odpowiednich kompozycjach mapowych Bazy Danych Tematycznych - tworzenie zbiorów danych przestrzennych m.in. z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarowania nieruchomościami, geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów informatycznych Wygodny dostęp dla urzędników i obywateli do informacji przestrzennej Szeroka prezentacja w jednym miejscu danych z wielu systemów oraz serwisów dziedzinowych Łatwe wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie danych Zgodność z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej Usprawnienie zarządzania gospodarką przestrzenną oraz poprawa procesów decyzyjnych Integracja systemu z innymi rejestrami oraz bazami urzędowymi Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwa Powiatowego Tarnowskie Góry, Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 8

9 grafika w trakcie projektowania Przedsiębiorstwa sieciowe Przedsiębiorstwa gazownicze, elektroenergetyczne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne posiadają rozbudowaną infrastrukturę sieci dystrybucji o strategicznym znaczeniu. Sieć jest zbiorem wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane, a informacja o nich udostępniana w postaci wygodnej w codziennej pracy. Oferowane rozwiązania obejmują szerokie spektrum zastosowań w firmach dystrybucyjnych od inwentaryzacji danych o infrastrukturze, poprzez procesy eksploatacji, planowania i utrzymania sieci, do zagadnień związanych z jej rozwojem. Systemy gromadzą spójną i kompletną wiedzę, wspomagając tym samym efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa. Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową - paszportyzacja, analiza, dystrybucja informacji, utrzymanie, eksploatacja, planowanie i rozwój sieci Obsługa Zasobów Mapowych - zarządzanie dokumentacją mapową przedsiębiorstwa Repozytorium Dokumentacji Technicznej - gromadzenie, udostępnianie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą infrastruktury sieciowej i technicznej przedsiębiorstwa Analityka i Raportowanie - analiza i tworzenie zintegrowanych, przekrojowych raportów dotyczących kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa Zasilanie Systemów w Dane - pozyskiwanie danych z różnych źródeł, współpraca z dostawcami danych, a także weryfikacja i ujednolicanie danych wraz z kontrolą ich jakości oraz masowym wprowadzaniem do systemów Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań Ujednolicenie, weryfikacja oraz kontrola jakości danych graficzno-opisowych infrastruktury technicznej Zestaw funkcji niezbędnych do planowania, budowy, utrzymania i rozwoju sieci Lepsza komunikacja z otoczeniem poprzez propagację informacji dla odbiorców oraz dostawców i podwykonawców Zaawansowane wsparcie cyklu życia sieci i procesów biznesowych w spółkach dystrybucyjnych Aktualna informacja o stanie nieruchomości i związanych z nimi umów Integracja z innymi, kluczowymi dla przedsiębiorstwa rozwiązaniami (m.in. ERP, billing, SCADA, CRM) Gromadzenie, agregacja i analiza danych na dowolnym poziomie szczegółowości Masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa, Gaz-System, GASAG, Tauron Polska Energia, Vattenfall, Fortum, MPEC Włocławek, Tarnowskich Wodociągów. 9

10 Biura projektowe i geodezyjne Wspieramy biura geodezyjne, projektowe, urbanistyczne oraz geologiczne w zakresie dostarczania narzędzi do tworzenia dokumentacji projektowej, geodezyjnej, kartograficznej i technicznej. Oferowane rozwiązania stanowią standardy w wielu branżach. Są także wykorzystywane przez zarządców infrastruktury i przestrzeni, dla których projekty zostały opracowane. Oprócz rozwiązań zapewniamy również wszechstronne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne narzędzia w powyższym zakresie. Repozytorium Dokumentacji Technicznej - system grupowej pracy projektowej w rozproszonych zespołach Mapy i Dane GIS - tworzenie map i zasobu mapowego oraz informacji geoprzestrzennych 2D/3D Projektowanie Infrastruktury Drogowej - przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagadnień inżynierii lądowej oraz cyfrowego modelu terenu Projektowanie Infrastruktury Szynowej - przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagadnień infrastruktury szynowej Projekty Górnicze i Geologiczne - obsługa danych pochodzących z otworów wiertniczych oraz tworzenie, analiza i wizualizacja modelu złoża Urbanistyka - tworzenie i zarządzanie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Opracowanie Danych - wprowadzanie danych na potrzeby projektowania i tworzenia map Skuteczne zarządzanie pracą z mapami oraz informacjami geoprzestrzennymi Kompleksowe przygotowanie projektów infrastrukturalnych Projektowanie oparte o światowe standardy zgodnie z obowiązującymi normami Automatyzacja prac projektowych przy pomocy makr oraz specjalistycznych, dedykowanych nakładek Standaryzacja procesu projektowania, stosowanych narzędzi oraz ustawień środowiska graficznego Znaczące ułatwienie komunikacji i projektowej pracy grupowej Podstawowe oraz specjalistyczne szkolenia dla kadry inżynierskiej i operatorów 10 Kompleksowo wdrażamy następujące rozwiązania: ProjectWise, Geospatial Server, GeoWeb Publisher, Map, PowerMap, Descartes, InRoads, RailTrack, PowerCivil, Geopak, gint, MicroStation, PowerDraft, Pointools.

11 Partnerzy Oracle - dostawca kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw i organizacji. Od wielu lat Oracle cieszy się niekwestionowaną pozycją lidera w dziedzinie oprogramowania do zarządzania informacją. W uznaniu wiedzy i doświadczenia pracowników SHH, firma otrzymała w 2006 roku status Centrum Kompetencyjnego Oracle Spatial. Posiadamy specjalizacje z zakresu: Baz Danych, Business Intelligence, Oracle Spatial, Exadata. Bentley Systems - producent oprogramowania do wspomagania projektowania i utrzymania infrastruktury technicznej w zakresie geoinżynierii, inżynierii lądowej i budownictwa. Bentley MicroStation, Map czy ProjectWise to dojrzała platforma CAD i GIS oraz sprawdzone produkty stosowane przez zespoły projektowe i inżynierów. Oferowane rozwiązania gwarantują interoperacyjność, wzrost produktywności i optymalne wykorzystanie gromadzonych informacji. SHH jest strategicznym partnerem Bentley Systems. Tekla Corporation - wiodący, światowy dostawca oprogramowania do tworzenia i zarządzania inteligentnymi informatycznymi modelami obiektów i całych sieci dla odbiorców z branży infrastruktury oraz sieci dystrybucyjnych mediów. SHH jest częścią ogólnoświatowej sieci partnerów firmy Tekla w obszarze infrastruktury i energetyki. Oferujemy zintegrowane rozwiązania Tekla NIS, oparte na zaawansowanej, otwartej technologii, przeznaczone dla zarządców infrastruktury sieciowej. IBM - integrator sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, tworzący rozwiązania biznesowe skorelowane z celami strategicznymi przedsiębiorstw. Microsoft - światowy lider, dostawca platformy systemowej, programistycznej oraz rozwiązań dla biznesu. 11

12 ul. Kaszubska Wrocław tel fax Sekretariat tel Dział handlowy tel wew. 40 Dział wsparcia technicznego

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 9. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ TO TECHNOLOGIA

PRZYSZŁOŚĆ TO TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚĆ TO TECHNOLOGIA Systemy IT dla sektora publicznego Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) ma chronić wszystkie regiony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami meteorologicznymi. Odpowiadamy za kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

DANE - Narzędzia. ESRI Polska Sp. z o.o. 28,05% 34,08% DFP Doradztwo Finansowe SA. Robert Rutkowski 11,02% 8,61% TAXUS FUND SA 18,24%

DANE - Narzędzia. ESRI Polska Sp. z o.o. 28,05% 34,08% DFP Doradztwo Finansowe SA. Robert Rutkowski 11,02% 8,61% TAXUS FUND SA 18,24% Plan prezentacji O firmie Działalność Spółki Inwestor strategiczny Plany inwestycyjne Finanse 2 O firmie maj 2008 r. - rejestracja spółki GeoInvent Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców maj - lipiec 2008

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

integration networking development

integration networking development integration networking development NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU IT Być wiarygodnym, zaufanym i kompetentnym partnerem, zarówno dla Klientów, jak i dostawców wiodących światowych technologii informatycznych. Firma

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja środowiska druku za pomocą zaawansowanego kreatora symulacji rozmieszczenia urządzeń drukujących i rozbudowanych analiz kosztów

Optymalizacja środowiska druku za pomocą zaawansowanego kreatora symulacji rozmieszczenia urządzeń drukujących i rozbudowanych analiz kosztów 24 marca 2015 Monitorowanie ilości oraz kosztów wydruków i kopii Autoryzacja dostępu do urządzeń kopiująco-drukujących za pomocą kodów pin lub kart zbliżeniowych we wszystkich standardach, logowanie domenowe

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wisła, 08-10.2010r.

System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wisła, 08-10.2010r. System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Wisła, 08-10.2010r. Dzień Dobry! GEOPOLIS Sp. z o.o. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania PZGiK Projektowanie i wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Helena Klaudia Szczepanik Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Miastem

System Zarządzania Miastem System Zarządzania Miastem Wdrożenie w mieście Elblągu Witold Wróblewski Wiceprezydent Miasta Elbląga 1 ESIP Jednym z narzędzi na drodze do nowoczesności jest Elbląski System Informacji Przestrzennej jako

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE

KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE Główne kierunki działalności naukowo-badawczej W ciągu ostatnich 10 lat prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona analiza i obraz rynku. Wizualizacja przestrzenna z iq GIS

Rozszerzona analiza i obraz rynku. Wizualizacja przestrzenna z iq GIS Rozszerzona analiza i obraz rynku Wizualizacja przestrzenna z iq GIS AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy Zastosowanie iq GIS Korzyści w codziennej pracy Jak zacząć AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy Kim jesteśmy Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH Waldemar Izdebski 2011-09-06 Automatyzacja PODGiK w dobie rozwoju usług sieciowych 1 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce

Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Bank danych o lasach źródło informacji o środowisku leśnym w Polsce Realizacja art. 13a ustawy o lasach Andrzej Talarczyk Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Jacek Przypaśniak Dyrekcja Generalna Lasów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów 1 Potrafimy dostrzec potrzebę zmian. I zmieniamy się. Jeśli trzeba porzucamy ustalone schematy i wyznaczamy nowe reguły, żeby zacząć na nowo.

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo Wiedza i inwestycje Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji kolejnych projektów wdrożeniowych jest kapitałem, który pomnażamy inwestując w rozwój firmy i produktów. W oparciu o zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS

Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży. Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS Wzrost przychodów i optymalne koszty sprzedaży Zarządzanie terytorium sprzedaży z iq GIS AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy Zastosowanie iq GIS Korzyści w codziennej pracy Jak zacząć AGENDA Wstęp - Kim jesteśmy

Bardziej szczegółowo

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom

PZK. Wojciech Jeszka UM Bytom Wojciech Jeszka UM Bytom "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie.

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Najlepsze polskie praktyki w zarządzaniu energią inteligentne sieci grzewcze. Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Leszek Cichy Inteligentne systemy energetyczne i magazynowanie energii na przykładzie budynków

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM DROGOWYM System WZDR Zastosowane oprogramowanie n MicroStation program firmy Bentley Systems

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków

Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Rola administracji publicznej w promowaniu odpowiedzialnych inwestycji - studia dobrych przypadków Maciej Rossa Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ maciej.rossa@gdos.gov.pl Obszary działania

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Twórcy oprogramowania

Twórcy oprogramowania Twórcy oprogramowania PROFIL FIRMY 2 PROFIL FIRMY FABRITY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Firma jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Platforma Informacyjna dla Samorządów - System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Menedżer Działu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo