przestrzenny wymiar informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przestrzenny wymiar informacji"

Transkrypt

1 przestrzenny wymiar informacji

2 Kim jesteśmy Od 1996 roku realizujemy w Polsce i za granicą projekty informatyczne związane z informacją przestrzenną. Wdrażamy kompleksowe, skuteczne i perspektywiczne rozwiązania klasy GIS oparte o światowe standardy technologiczne. Posiadamy potencjał merytoryczny, technologiczny i wdrożeniowy do realizacji złożonych projektów w zakresie GIS. Jesteśmy wszechstronnym partnerem i doradcą w ramach przedsięwzięć informatycznych. Nasz zespół tworzą eksperci z wielu różnych dziedzin. W ramach realizacji wdrożeń bazujemy na autorskich narzędziach oraz technologiach oferowanych m.in. przez Oracle, Bentley, Tekla, Microsoft i IBM. Dostarczamy rozwiązania informatyczne do zarządzania informacją przestrzenną i techniczną oraz przetwarzania danych. Oferowane systemy zapewniają bezpieczny dostęp do aktualnej informacji, niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji. Główne obszary działalności: budowa systemów informacji przestrzennej i technicznej, tworzenie baz i hurtowni danych przestrzennych, zasilanie systemów informatycznych w dane, rozwój dedykowanego oprogramowania, wdrażanie systemów wspomagających podejmowanie decyzji, dostarczanie rozwiązań sprzętowych w ramach realizowanych projektów, wszechstronne doradztwo i szkolenia. Jak działamy Efektywna współpraca z klientem jest dla nas ogromnie ważna. Wspólne działanie postrzegamy jako proces kreatywnego i dynamicznego tworzenia dedykowanych rozwiązań, przynoszących wymierne efekty dla organizacji. U podstaw tego procesu leży właściwe zdiagnozowanie dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta. Dlatego nasze kompetencje i rozwiązania zostały dopasowane do specyfiki konkretnych branż. Naszym celem jest dostarczanie dedykowanych, optymalnych, skutecznych i innowacyjnych narzędzi informatycznych, które usprawnią działania klienta oraz wzmocnią jego pozycję konkurencyjną. Znajomość procesów biznesowych przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania instytucji umożliwia nam zaprojektowanie optymalnych rozwiązań. Dzięki temu klient o sprecyzowanych oczekiwaniach otrzymuje system będący dokładną odpowiedzią na przekazane wymagania, a klient poszukujący gotowych rozwiązań wybiera istniejący model informatycznego wsparcia danego obszaru. Jako doświadczony partner i doradca gwarantujemy efektywną realizację wdrożeń według najlepszej wiedzy i praktyk, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii. Jakość oferowanych rozwiązań jest zapewniona przez naszych certyfikowanych ekspertów, którzy stale doskonalą swoje umiejętności. Kadrę firmy tworzą doświadczeni inżynierowie i specjaliści systemów informacji przestrzennej oraz eksperci najnowszych technologii informatycznych. Wyróżnia nas elastyczne podejście do realizacji każdego etapu projektu przy jednoczesnej koncentracji na wyznaczonych celach. Nieprzerwanie pracujemy nad optymalizacją procesu pozyskania danych, czasu oraz kosztów wdrożenia i eksploatacji naszych rozwiązań. Centrum Kompetencyjne Oracle Spatial Sponsor Wrocławskiego Sportu 2

3 Kim są nasi klienci Posiadamy blisko dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć informatycznych w wielu sektorach gospodarki. Stworzyliśmy kompleksową ofertę dla różnych organizacji zarządzających zasobami oraz infrastrukturą techniczną. Potrafimy dodać wymiar przestrzenny do informacji - w ten sposób nadajemy jej nową jakość. Wśród naszych klientów są m.in. KGHM Polska Miedź, Grupa PKP, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Grupa Azoty, Katowicki Holding Węglowy, Gaz-System, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, MPEC Włocławek, Tarnowskie Wodociągi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fortum, Vattenfall, GASAG, Tauron Polska Energia. Realizując dedykowane i kompleksowe projekty poszerzamy nasze kompetencje branżowe oraz technologiczne. Nasze produkty i usługi są dedykowane dla: infrastruktury transportu (drogi, koleje i lotniska), przemysłu (zakłady i kopalnie), urzędów (administracja rządowa i samorządowa), przedsiębiorstw sieciowych (gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, elektroenergetyka, ciepłownictwo, telekomunikacja), biur projektowych i geodezyjnych. Nasze podejście do GIS Stworzyliśmy autorską technologię GIS funkcjonującą w oparciu o komponenty przestrzenne. Stanowi ona jednolitą koncepcję integrującą tworzenie, ewidencję i zarządzanie danymi przestrzennymi. Środowisko wraz z bibliotekami branżowymi może być wykorzystane w różnych organizacjach. Nasze technologie GIS charakteryzuje otwartość na integrację z innymi systemami. Kluczową rolę w obszarze zarządzania informacją przestrzenną odgrywa otwarty standard zapisu danych. Wygodna nawigacja, skalowalność i modularność rozwiązania oraz obiektowe zorientowanie naszych technologii w szczególności kwalifikują je do zastosowań branżowych. Xaris - środowisko obiektowe wykorzystujące jednocześnie opcję przestrzenną bazy danych oraz bogate możliwości środowiska graficznego (desktop lub web). Technologia jest z powodzeniem wykorzystywana w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych oraz stały kontakt z twórcami i użytkownikami rozwiązań klasy GIS dały nam impuls do stworzenia platformy wymiany doświadczeń. Jako partner i doradca chcemy dzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami. W tym celu stworzyliśmy inicjatywę dedykowaną tematyce GIS pod hasłem GISforum. 3

4 Infrastruktura drogowa Trafność decyzji podejmowanych w obszarach utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, a także zarządzania ruchem i bezpieczeństwem drogowym, zależy w dużym stopniu od zakresu i aktualności danych, jakimi dysponuje zarządca dróg. Oferowane rozwiązania stanowią efektywne narzędzia do ewidencji i zarządzania siecią oraz ruchem drogowym, a także do kreowania skutecznej polityki transportowej. Dostarczamy systemy wykorzystujące hurtownie danych, technologie przestrzenne i geoportalowe oraz narzędzia z obszaru technologii mobilnych. System Referencyjny - prowadzenie, edycja i aktualizacja systemu referencyjnego sieci drogowej Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych - wieloaspektowe gromadzenie informacji o drodze, jej zagospodarowaniu i wyposażeniu technicznym Ewidencja Nieruchomości - prowadzenie ewidencji nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi Hurtownia Danych Geoinformacyjnych - gromadzenie i integracja danych drogowych pochodzących z różnych źródeł i systemów Geoportal Informacji Drogowej - portal geoinformacyjny umożliwiający publikację i analizę informacji technicznych, biznesowych oraz GIS pochodzących z hurtowni lub innych źródeł danych Repozytorium Plików Projektowych - zarządzanie zasobami plikowymi w ramach realizowanych projektów infrastruktury drogowej Mobilna Rejestracja Zdarzeń - zlecanie i rejestracja zdarzeń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w terenie Ujednolicona informacja o infrastrukturze drogowej, jej zagospodarowaniu i wyposażeniu technicznym Graficzna prezentacja sieci drogowej w wygodnej postaci różnorodnych map Jednolity model systemu referencyjnego jako baza odniesienia dla innych systemów informatycznych Kompleksowa wiedza o nieruchomościach powiązanych z systemem referencyjnym Efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową oraz informacjami o charakterze przestrzennym Możliwość prowadzenia wieloaspektowych analiz i sporządzania raportów Gromadzenie, aktualizacja i analiza danych na dowolnym poziomie szczegółowości 4 Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Urzędu Miasta w Świdnicy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

5 Infrastruktura i transport kolejowy Dostarczamy rozwiązania umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie, analizę i wizualizację informacji o liniach oraz przewozach kolejowych. Wspierają one podejmowanie decyzji w zakresie nadzorowania i kształtowania procesów inwestycyjnych, zarządzania infrastrukturą kolejową, opracowania strategii rozwoju oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych. Wspomagają także planowanie, koordynację i kontrolę przewozów kolejowych oraz lokalizacji i dostępności taboru. System Referencyjny - prowadzenie, edycja i aktualizacja graficznego, liniowego systemu referencyjnego sieci kolejowej Geoportal Informacji Kolejowej - portal geoinformacyjny umożliwiający integrację informacji technicznych, biznesowych oraz GIS pochodzących z wielu źródeł i systemów Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową - ewidencja i wspomaganie zarządzania infrastrukturą techniczną Ewidencja Nieruchomości - ewidencja i zarządzanie informacjami o nieruchomościach Repozytorium Dokumentacji Technicznej - zarządzanie zasobami plikowymi w ramach realizowanych projektów infrastruktury kolejowej Monitoring Ruchu Taboru - prezentacja trasy taboru na mapie sieci transportowej wraz z pokazaniem aktualnej lokalizacji pojazdów Dyspozytura - planowanie i koordynacja przejazdów, pracy załóg, ruchu taboru oraz rozliczeń za wykonane przewozy Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Pełna, aktualna i ujednolicona informacja o obiektach, procesach i zdarzeniach dotyczących linii kolejowych Efektywne badanie relacji przestrzennych oraz dynamiki zjawisk dotyczących linii kolejowych Możliwość definicji, edycji oraz wizualizacji przebiegu linii kolejowych, zarówno w oparciu o model geometryczny, jak i logiczny Graficzna prezentacja sieci systemu referencyjnego wraz z danymi pochodzącymi z systemów dziedzinowych Wielostanowiskowy i równoległy dostęp do dokumentacji technicznej oraz informacji przestrzennej Dostępność wszystkich danych zgodnie z normami i standardami krajowymi oraz międzynarodowymi (m.in. RINF i INSPIRE) Wspieranie procesów interoperacyjności i intermodalności transportu Kompleksowa wiedza o nieruchomościach kolejowych Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, STK. 5

6 grafika w trakcie projektowania Górnictwo Potencjał naszych rozwiązań dla górnictwa odzwierciedla gromadzoną przez lata wiedzę o procesach zachodzących w tym obszarze gospodarki. Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu górnictwa, w tym miernictwa górniczego, monitorowania deformacji terenu, geologii i eksploatacji złoża oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Wspieramy przemysł wydobywczy w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych narzędzi - baz danych geologicznych i mierniczych, rozwiązań wspomagających tworzenie modeli złoża, modułów obliczeniowych i graficznych oraz systemów do raportowania pomiędzy różnymi szczeblami organizacji. Zastosowanie naszych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy oraz usprawnienie zarządzania w zakładach górniczych. Mapy Górnicze - tworzenie map górniczych w oparciu o standardy branżowe Pomiary Geodezyjne - zarządzanie danymi pomiarowymi, generowanie specjalistycznych analiz i raportów o deformacjach powierzchniowych terenu Bazy Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych - gromadzenie danych dotyczących geologii złożowej, strukturalnej, inżynierskiej oraz hydrogeologii Dokumentacja Zakładu Górniczego - zarządzanie dokumentacją mierniczo-geologiczną, hydrogeologiczną i geoinżynierską Planowanie i Rozliczanie Eksploatacji Złoża - wieloaspektowe zarządzanie planowaniem i rozliczaniem wydobycia Ewidencja Nieruchomości - ewidencja i zarządzanie złożonymi informacjami o nieruchomościach Analityka i Raportowanie - zarządzanie m.in. procesami biznesowymi, raportowaniem, analizami i sprawozdawczością Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Unifikacja i efektywne tworzenie danych mierniczych, geologicznych, górniczych Integracja danych pochodzących z różnych systemów branżowych Kompleksowe wykonanie modeli złoża odzwierciedlających jego strukturę i rozkład parametrów Pełna informacja o obiektach, procesach i zjawiskach geologicznych oraz górniczych z ich lokalizacją w przestrzeni Wsparcie planowania i rozliczania produkcji oraz bilansowania zasobów Gromadzenie, agregacja, aktualizacja i analiza danych na dowolnym poziomie szczegółowości Kompleksowa wiedza o nieruchomościach zakładu górniczego Efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną i informacjami o charakterze przestrzennym Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla KGHM Polska Miedź, Katowickiego Holdingu Węglowego, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, KGHM Cuprum, Górażdże Cement. 6

7 grafika w trakcie projektowania Przemysł Rozbudowana infrastruktura zakładu przemysłowego to zbiór wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane i opisane. Efektywne zarządzanie i ewidencja majątku są możliwe tylko przy użyciu dedykowanych systemów informatycznych. Pomagamy przedsiębiorstwom przemysłowym we wdrażaniu rozwiązań wspierających zarządzanie procesami związanymi z infrastrukturą zakładu, zagospodarowaniem przestrzennym, dokumentacją geodezyjną, kartograficzną i techniczną. W wyniku tych działań gromadzone są spójne i kompletne informacje umożliwiające efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Ewidencja Infrastruktury - ewidencja i zarządzanie informacją o infrastrukturze technicznej Ewidencja Nieruchomości - ewidencja i zarządzanie informacjami o nieruchomościach Repozytorium Dokumentacji Technicznej - gromadzenie, udostępnianie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą infrastruktury Plany Operacyjno-Ratownicze - ewidencja nieruchomości oraz infrastruktury dotycząca środków bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu skutkom awarii Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Efektywne gromadzenie, analiza, przetwarzanie i wizualizacja rozproszonych danych o majątku Szybki dostęp do ogromnych zasobów informacji o znajdujących się na terenie zakładu obiektach i urządzeniach Ujednolicenie danych graficzno-opisowych infrastruktury technicznej w środowisku opartym na cyfrowej mapie branżowej Pełny opis elementów przestrzeni zakładu (m.in. nieruchomości, zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu) Kompleksowy opis i monitorowanie zjawisk (m.in. oddziaływanie na środowisko, monitoring ekoprzestrzeni, realizacja planów zagospodarowania przestrzennego, procesy projektowe i inwestycyjne, zarządzanie dokumentacją geodezyjną, kartograficzną i techniczną) Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla KGHM Polska Miedź - Oddział Huta Miedzi Głogów", PCC Rokita, Grupy Azoty, Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 7

8 Urzędy Jednostki administracji rządowej oraz samorządowej rejestrują ogromne ilości danych o charakterze przestrzennym. Są to głównie informacje pochodzące z kilku obszarów tematycznych i gromadzone w urzędowych rejestrach. Jakość i aktualność tych danych jest kluczowa dla poprawnej realizacji statutowych celów jednostek oraz wspierania procesów decyzyjnych. Wspomagamy gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych przestrzennych przez urzędy. Proponowane rozwiązania uzupełniają i wzbogacają wdrożone w jednostkach rejestry i bazy tematyczne o nowe funkcjonalności, a dane o ich wymiar przestrzenny. Wdrożenie oferowanych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji, a także obsługi procedur administracyjnych. Geoportal - portal geoinformacyjny udostępniający różnorodne dane tematyczne Mapy Numeryczne - tworzenie, prowadzenie i zarządzanie zestawem map cyfrowych Obsługa Zasobów Mapowych - zarządzanie dokumentacją mapową w uporządkowany i jednolity sposób Analityka i Raportowanie - zarządzanie m.in. procesami decyzyjnymi, raportowaniem, analizami i sprawozdawczością, z możliwością wizualizacji analizowanych zagadnień na odpowiednich kompozycjach mapowych Bazy Danych Tematycznych - tworzenie zbiorów danych przestrzennych m.in. z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarowania nieruchomościami, geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków Opracowanie Danych - masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów informatycznych Wygodny dostęp dla urzędników i obywateli do informacji przestrzennej Szeroka prezentacja w jednym miejscu danych z wielu systemów oraz serwisów dziedzinowych Łatwe wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie danych Zgodność z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej Usprawnienie zarządzania gospodarką przestrzenną oraz poprawa procesów decyzyjnych Integracja systemu z innymi rejestrami oraz bazami urzędowymi Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwa Powiatowego Tarnowskie Góry, Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 8

9 grafika w trakcie projektowania Przedsiębiorstwa sieciowe Przedsiębiorstwa gazownicze, elektroenergetyczne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne posiadają rozbudowaną infrastrukturę sieci dystrybucji o strategicznym znaczeniu. Sieć jest zbiorem wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane, a informacja o nich udostępniana w postaci wygodnej w codziennej pracy. Oferowane rozwiązania obejmują szerokie spektrum zastosowań w firmach dystrybucyjnych od inwentaryzacji danych o infrastrukturze, poprzez procesy eksploatacji, planowania i utrzymania sieci, do zagadnień związanych z jej rozwojem. Systemy gromadzą spójną i kompletną wiedzę, wspomagając tym samym efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa. Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową - paszportyzacja, analiza, dystrybucja informacji, utrzymanie, eksploatacja, planowanie i rozwój sieci Obsługa Zasobów Mapowych - zarządzanie dokumentacją mapową przedsiębiorstwa Repozytorium Dokumentacji Technicznej - gromadzenie, udostępnianie i zarządzanie dokumentacją dotyczącą infrastruktury sieciowej i technicznej przedsiębiorstwa Analityka i Raportowanie - analiza i tworzenie zintegrowanych, przekrojowych raportów dotyczących kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa Zasilanie Systemów w Dane - pozyskiwanie danych z różnych źródeł, współpraca z dostawcami danych, a także weryfikacja i ujednolicanie danych wraz z kontrolą ich jakości oraz masowym wprowadzaniem do systemów Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań Ujednolicenie, weryfikacja oraz kontrola jakości danych graficzno-opisowych infrastruktury technicznej Zestaw funkcji niezbędnych do planowania, budowy, utrzymania i rozwoju sieci Lepsza komunikacja z otoczeniem poprzez propagację informacji dla odbiorców oraz dostawców i podwykonawców Zaawansowane wsparcie cyklu życia sieci i procesów biznesowych w spółkach dystrybucyjnych Aktualna informacja o stanie nieruchomości i związanych z nimi umów Integracja z innymi, kluczowymi dla przedsiębiorstwa rozwiązaniami (m.in. ERP, billing, SCADA, CRM) Gromadzenie, agregacja i analiza danych na dowolnym poziomie szczegółowości Masowe wprowadzanie danych na potrzeby systemów branżowych Zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa, Gaz-System, GASAG, Tauron Polska Energia, Vattenfall, Fortum, MPEC Włocławek, Tarnowskich Wodociągów. 9

10 Biura projektowe i geodezyjne Wspieramy biura geodezyjne, projektowe, urbanistyczne oraz geologiczne w zakresie dostarczania narzędzi do tworzenia dokumentacji projektowej, geodezyjnej, kartograficznej i technicznej. Oferowane rozwiązania stanowią standardy w wielu branżach. Są także wykorzystywane przez zarządców infrastruktury i przestrzeni, dla których projekty zostały opracowane. Oprócz rozwiązań zapewniamy również wszechstronne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne narzędzia w powyższym zakresie. Repozytorium Dokumentacji Technicznej - system grupowej pracy projektowej w rozproszonych zespołach Mapy i Dane GIS - tworzenie map i zasobu mapowego oraz informacji geoprzestrzennych 2D/3D Projektowanie Infrastruktury Drogowej - przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagadnień inżynierii lądowej oraz cyfrowego modelu terenu Projektowanie Infrastruktury Szynowej - przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagadnień infrastruktury szynowej Projekty Górnicze i Geologiczne - obsługa danych pochodzących z otworów wiertniczych oraz tworzenie, analiza i wizualizacja modelu złoża Urbanistyka - tworzenie i zarządzanie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Opracowanie Danych - wprowadzanie danych na potrzeby projektowania i tworzenia map Skuteczne zarządzanie pracą z mapami oraz informacjami geoprzestrzennymi Kompleksowe przygotowanie projektów infrastrukturalnych Projektowanie oparte o światowe standardy zgodnie z obowiązującymi normami Automatyzacja prac projektowych przy pomocy makr oraz specjalistycznych, dedykowanych nakładek Standaryzacja procesu projektowania, stosowanych narzędzi oraz ustawień środowiska graficznego Znaczące ułatwienie komunikacji i projektowej pracy grupowej Podstawowe oraz specjalistyczne szkolenia dla kadry inżynierskiej i operatorów 10 Kompleksowo wdrażamy następujące rozwiązania: ProjectWise, Geospatial Server, GeoWeb Publisher, Map, PowerMap, Descartes, InRoads, RailTrack, PowerCivil, Geopak, gint, MicroStation, PowerDraft, Pointools.

11 Partnerzy Oracle - dostawca kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw i organizacji. Od wielu lat Oracle cieszy się niekwestionowaną pozycją lidera w dziedzinie oprogramowania do zarządzania informacją. W uznaniu wiedzy i doświadczenia pracowników SHH, firma otrzymała w 2006 roku status Centrum Kompetencyjnego Oracle Spatial. Posiadamy specjalizacje z zakresu: Baz Danych, Business Intelligence, Oracle Spatial, Exadata. Bentley Systems - producent oprogramowania do wspomagania projektowania i utrzymania infrastruktury technicznej w zakresie geoinżynierii, inżynierii lądowej i budownictwa. Bentley MicroStation, Map czy ProjectWise to dojrzała platforma CAD i GIS oraz sprawdzone produkty stosowane przez zespoły projektowe i inżynierów. Oferowane rozwiązania gwarantują interoperacyjność, wzrost produktywności i optymalne wykorzystanie gromadzonych informacji. SHH jest strategicznym partnerem Bentley Systems. Tekla Corporation - wiodący, światowy dostawca oprogramowania do tworzenia i zarządzania inteligentnymi informatycznymi modelami obiektów i całych sieci dla odbiorców z branży infrastruktury oraz sieci dystrybucyjnych mediów. SHH jest częścią ogólnoświatowej sieci partnerów firmy Tekla w obszarze infrastruktury i energetyki. Oferujemy zintegrowane rozwiązania Tekla NIS, oparte na zaawansowanej, otwartej technologii, przeznaczone dla zarządców infrastruktury sieciowej. IBM - integrator sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych, tworzący rozwiązania biznesowe skorelowane z celami strategicznymi przedsiębiorstw. Microsoft - światowy lider, dostawca platformy systemowej, programistycznej oraz rozwiązań dla biznesu. 11

12 ul. Kaszubska Wrocław tel fax Sekretariat tel Dział handlowy tel wew. 40 Dział wsparcia technicznego

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS Stanisław STANEK, Małgorzata PAŃKOWSKA, Andrzej SOŁTYSIK, Mariusz ŻYTNIEWSKI Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Linux. MacOS. Windows. Unix

Linux. MacOS. Windows. Unix do polskich realiów Oprogramowanie na zamówienie AION jest firmą doradczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości usług z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz inżynierii oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży Opierając się na kilkunastoletnim doświadczeniu w branży SFA stworzyliśmy system na miarę nowej ery ery post PC, w której mobilność jest codziennością, zaś smartfony oraz tablety stanowią sprzęty powszechnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia. Profil firmy

Przyszłość to technologia. Profil firmy Przyszłość to technologia Profil firmy QUMAK S.A. Qumak to polska spółka giełdowa, projektująca, realizująca i serwisująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu. To wiodący integrator polskiego rynku teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence szansa na poprawę kondycji polskiego przemysłu wydobywczego

Business Intelligence szansa na poprawę kondycji polskiego przemysłu wydobywczego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 409 417 Business Intelligence szansa na poprawę kondycji polskiego przemysłu wydobywczego Marta

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo