Wielkopolska: Gospodarka i Nauka. Przemysł. Inwestycje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolska: Gospodarka i Nauka. Przemysł. Inwestycje"

Transkrypt

1 Wielkopolska: Gospodarka i Nauka Przemysł Zasadniczą rolę w gospodarce Wielkopolski odgrywa przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza produkcja środków transportu, w tym produkcja samochodów. Znana na całym świecie podpoznańska firma Solaris Bus&Coach S.A. od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku wyprodukowała ponad 3000 autobusów, które jeżdżą po drogach 18 krajów całej Europy. Ta energicznie rozwijająca się firma poszerzyła paletę swoich produktów o autobusy napędzane bio-gazem, zaś w ramach pozyskiwania nowych rynków zbytu w kwietniu 2007 roku wygrała kontrakt na dostawę 225 autobusów do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dynamicznie rozwijają się także branże towarzyszące przemysłowi środków transportu, takie jak branża oponiarska, produkcja akumulatorów, produkcja foteli samochodowych o wysokim standardzie. Z innych branż wymienić należy dobrze rozwinięty przemysł meblarski, wyrobów szklanych i ceramicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, akumulatorów, żarówek, a także baterii. Istotną rolę w gospodarce regionu pełni również przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte rolnictwo dostarcza surowców dla produkcji mięsa, mąki, mleka i jego przetworów, cukru, słodyczy, czekolady, przetworów z owoców i warzyw, spirytusu, piwa. Wielkopolski przemysł śmiało konkuruje na rynkach międzynarodowych, a Wielkopolska jest trzecim w kraju województwem pod względem wartości eksportowanych towarów. Głównym odbiorcą naszych wyrobów są kraje Unii Europejskiej. Inwestycje Wielkopolska to atrakcyjny region do inwestowania. Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, potwierdziła krajowy rating długoterminowy dla Województwa Wielkopolskiego AA(pol) (podwójne A (pol)). Oznacza to, iż długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Nie bez znaczenia jest przystąpienie Polski do struktur unijnych zwiększające wiarygodność finansową i atrakcyjność inwestycyjną regionu. Najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym miejscem w Wielkopolsce jest Poznań. Powiaty charakteryzują się znacznie zróżnicowaną atrakcyjnością inwestycyjną. Najwyższy jej poziom ma Leszno, wysoką atrakcyjnością cechują się też Kalisz i Ostrów, Spośród miast powiatowych wysoką atrakcyjność mają: Piła, Gniezno, Ostrów Wielkopolski, Kościan, Szamotuły i Września. Atrakcyjność powyżej przeciętnej mają Oborniki, Nowy Tomyśl, Środa Wielkopolska, Koło, Śrem, Jarocin oraz Kępno. Udział inwestorów zagranicznych w całości inwestycji w regionie wynosi 20%, natomiast ilość zlokalizowanych w Wielkopolsce inwestycji zagranicznych to około 10% wszystkich tego typu inwestycji w kraju. Wartość zainwestowanego kapitału firm zagranicznych 1

2 wynosi ponad 8,22 mld USD. Dotychczasowy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych doprowadził do powstania ponad 5 tys. przedsiębiorstw z udziałem tego kapitału. W branżowej strukturze zainwestowania dominują sektory: spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Znaczący jest także udział sektora finansowego oraz rosnący ostatnio udział handlu. Wśród inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki. Duży jest także udział kapitałów: brytyjskiego, amerykańskiego, irlandzkiego i szwedzkiego. Ponad 80% podmiotów z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowane w Poznaniu i subregionie poznańskim. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego i osiągnięcia zamierzonych celów stworzono specjalne strefy inwestowania, parki inwestycyjne oraz przemysłowe centra logistyczne. W 2003 roku powstała Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.warp.org.pl), która oprócz udzielania pożyczek, prowadzi także Regionalne Centrum Eksportu oraz zajmuje się kompleksową obsługą inwestora. Poszukiwaniem terenów pod atrakcyjne inwestycje zajmuje się również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (www.sgipw.wlkp.pl), ściśle współpracujące z WARP. Promocją Wielkopolski, kojarzeniem inwestorów i jednostek samorządu terytorialnego zajmują się na terenie Wielkopolski także liczne instytucje zrzeszające pracodawców i przedsiębiorców. Należą do nich między innymi: Polska izba Gospodarcza Eksporterów, Importerów i Kooperacji (www.pcc.org.pl) oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa (www.wiph.pl). Infrastruktura Komunikacyjna Województwo wielkopolskie jest znakomicie usytuowane na skrzyżowaniu ważnych europejskich powiązań komunikacyjnych. Krzyżują się tu ważne szlaki komunikacyjne, wiodące z Berlina przez Poznań, Konin i Warszawę do Moskwy, oraz z Pragi przez Wrocław, Leszno, Poznań na wybrzeże Bałtyku. Pod względem geograficznym Wielkopolska jest pomostem między Europą Wschodnią i Zachodnią. Przez Wielkopolskę przebiega odcinek autostrady A2 o długości 215 km, wzdłuż którego biegnie linia kolejowa przystosowana do europejskiego systemu transportowego szybkich przewozów. To główna oś komunikacyjna województwa łącząca Wielkopolskę z państwami Unii Europejskiej i z centrum Polski, a dalej z Europą Wschodnią. Przebiega ona przez stolicę regionu Poznań, oddaloną od Warszawy o 300 km, a od Berlina o 260 km. Na trasie biegnącej przez obszar województwa zaprojektowanych zostało 14. węzłów przy-autostradowych, łączących drogi krajowe i wojewódzkie z autostradą. Tereny leżące w ich sąsiedztwie, ze względu na wyjątkowo dogodną dostępność komunikacyjną, uznane zostały jako jedne z najatrakcyjniejszych w regionie miejsc dla inwestorów. Ważne funkcje komunikacyjne w Wielkopolsce spełnia również międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica, zapewniający bezpośrednie połączenia z Poznania do wielu strategicznych miejsc Europy. Rozbudowa tego obiektu, a co za tym idzie rozwój komunikacji lotniczej, jest jednym z priorytetów strategii rozwoju województwa. 2

3 MŚP W Wielkopolsce pod koniec 2006 roku zarejestrowanych było ponad 350 tys. przedsiębiorstw, najwięcej w mieście Poznaniu oraz subregionach: poznańskim, kaliskim, pilskim oraz konińskim. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw wywiera znaczący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego. Od początku okresu transformacji Wielkopolska cechuje się stosunkowo dużą dynamiką rozwoju przedsiębiorczości, co szczególnie dotyczy małych i średnich firm. Do korzystnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim należy duża i szybko rosnąca liczba przedsiębiorstw, szczególnie podmiotów małych i średnich, ich znaczny oraz stale rosnący potencjał ekonomicznowytwórczy, wysokie kwalifikacje pracowników oraz długie tradycje wielu branż i firm, zdecydowana przewaga własności prywatnej, znaczny napływ kapitału zagranicznego, korzystna struktura rodzajowa przedsiębiorstw, stosunkowo duża dynamika eksportu, relatywnie wysoka produktywność firm i duża dynamika jej wzrostu. Pozytywną stroną małej i średniej przedsiębiorczości w Wielkopolsce jest zarówno stosunkowo duży napływ kapitału zagranicznego, jak również najwyższy w kraju udział firm zagranicznych w eksporcie. Innowacyjna Wielkopolska Wielkopolska to region przyjazny innowacjom, który sprzyja powstawaniu i rozwojowi innowacyjnych firm, technologii oraz komercjalizacji wyników badawczych. Staje się on jednym z najistotniejszych obszarów, sprzyjających procesom kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji. W Poznaniu działa 20. centrów doskonałości w szerokim zakresie dyscyplin. Trzy z ponad 20. Centrów Zaawansowanych Technologii w kraju są koordynowane w Poznaniu: - Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych (koordynator Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (koordynator Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk) - Centrum Zaawansowanych Technologii Wielkopolskie Centrum Biotechnologii Medycznej (koordynator Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). W ramach nowej koncepcji planuje się utworzenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT), będącego swoistą fuzją wszystkich wyżej wymienionych centrów i koncentrującego się na poniższych obszarach badawczych: - chemikalia i biochemikalia 3

4 - bio- i nanomateriały - zastosowanie chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii w ochronie zdrowia (diagnostyka medyczna, agrotechnika, przemysł spożywczy) - zaawansowane technologie informacyjne (usługi szerokopasmowe i mobilne, kręgosłupowa sieć szerokopasmowa, infrastruktura obliczeń bioinformatycznych). WCZT ma być ulokowane w dwóch campusach w Poznaniu (Berdychowo Dolina Warty technologie informacyjne, Naramowice materiały i biomateriały) W regionie powstały również zręby regionalnego systemu innowacji. Dzięki temu innowacyjne przedsiębiorstwo może skorzystać z całego wachlarza usług i wsparcia ze strony m.in. Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Krajowej Izby Gospodarczej, w ramach projektów sieciowych (Wielkopolska Sieć Innowacji) i lokalnych Centrów Transferu Technologii (Leszno, Ostrów Wielkopolski, Piła). Również w procesie tworzenia małej firmy technologicznej (start-up), firmy opartej na wiedzy, jej inicjatorzy, bez względu na to czy pochodzą ze środowiska akademickiego Poznania czy nie, mogą liczyć na pomoc ze strony Urzędu Miasta Poznania, Powiatowego Urzędu Pracy, Poznańskiego Ośrodka Wsparcia Przedsiębiorczości, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, który obok prowadzenia projektów miękkich utworzył Inkubator Technologiczny, dedykowany takim przedsięwzięciom. Podobną funkcję spełniają Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Nickel Technology Park. Wszystkie powyższe działania są finansowane zarówno z funduszy strukturalnych UE, innych projektów europejskich (np. Programy Ramowe UE), jak i z budżetu państwa. Nauka W województwie wielkopolskim funkcjonuje 36 państwowych i 23 prywatne uczelnie wyższe (poza 6 uczelniami wyznaniowymi), z czego 26 mieści się w Poznaniu. Swą siedzibę ma tutaj również Oddział Polskiej Akademii Nauk i 21 jej placówek oraz 27 instytutów i ośrodków naukowo-badawczych. Ich działalność odnosi się głównie do środowiska rolniczego i leśnego, technologii drewna, włókien naturalnych, obróbki metali, chemii stosowanej oraz techniki instalacyjnej. Wielkopolskie uczelnie należą do najlepszych w kraju. Wśród nich odnaleźć można zarówno uczelnie państwowe, jak również liczne szkoły prywatne. W Poznaniu studiuje ponad 177 tysięcy studentów. Tę skarbnicę młodych talentów przedsiębiorcy zagraniczni wymieniają najczęściej, jako jeden ze znaczących czynników o podjęciu decyzji inwestowania. Warto zaznaczyć, że młodzi Wielkopolanie mają szansę kształcenia się nie tylko w stolicy województwa, ale też w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, 4

5 znajdujących się na terenie większych miast regionu, jak chociażby w Kaliszu, Koninie, Gnieźnie, Lesznie czy Pile oraz w licznych szkołach prywatnych mających swoje siedziby na terenie całego województwa. Najważniejsze uczelnie w regionie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.amu.edu.pl) Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (www.ae.poznan.pl) Politechnika Poznańska (www.put.poznan.pl) Uniwersytet Medyczny (www.amp.edu.pl) Uniwersytet Przyrodniczy (www.au.poznan.pl) 5

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE RAPORT REGIONALNY Waldemar Ratajczak Przy współpracy Jerzego Paryska oraz Tomasza Kossowskiego Poznań, maj 2011 r SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 1. Województwo wielkopolskie na

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY

Miejsca przyjazne SAMORZĄDY Miejsca przyjazne ajwięcej dynamicznych firm na 10 tysięcy mieszkańców w województwie wielkopolskim jest w powiatach Poznań (5,5, miasto na prawach powiatu), poznańskim (4,6) i Kaliszu (4, miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU Ostrołęka Płock Mazowsze Warszawa Siedlce Radom 3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT Samorząd Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Inteligentne Mazowsze PROJEKT Warszawa 2012 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Dyrektor: prof.

Bardziej szczegółowo

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne Opolskie to jeden z najbardziej europejskich regionów Polski Na dzisiejszy obraz regionu wpłynęła

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Kalisz Ostrów Wielkopolski 2014

Diagnoza. Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Kalisz Ostrów Wielkopolski 2014 Diagnoza Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Diagnoza służąca określeniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Niekomercyjne instytucje

Niekomercyjne instytucje Andrzej Stefanowski Uniwersytet Wrocławski Niekomercyjne instytucje wspomagające procesy innowacyjne na Dolnym Śląsku Procesy innowacyjne są złożone, obarczone ryzykiem i dotyczą różnych dziedzin ludzkiej

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo